HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS. Puma. Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor. Jaguar. Lupo OPP OGFRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS. Puma. Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor. Jaguar. Lupo OPP OGFRAM"

Transkript

1 Owner manual Puma M HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS Puma Bruks- og monterngsanvsnng NeoDrves smmi og motor Jaguar Lupo OPP OGFRAM 1

2 2 Innhold: 1. Introduksjon 1.2. Bruk av NeoDrves deler 1.3. Merker og symboler 1.4. Tllatte opersjonsbetngelser 1.5. Standard oppsett av NeoDrves komponenter 1.6. Teknske data 2. Controller 3. smmi (Smart Man-Machne Interface) 3.1. Tlpasnng og fjernng av smmi 3.2. Funksjoner av smmi Av- og På-bryter Start meny Dynamofunksjon og oppstartrutne lght Valg av hjelpenvå Aktvere resttusjon Bremsehjelp Drahjelp Dato og td Turmodus Turnformasjon Varselssymboler Easy Dsplay Modus Andre modus USB port Programopsjoner av forhandler Oppdaternger, relatert tl motor og batter Info om smmi plugger 4. Termsk styrng 5. Motor 5.1. Ta av drvhjul 5.2. Sette på drvhjul 6. Rengjørng av motor og smmi 6.1. Motor 6.2. smmi 7. Transport 8. Skkerhetskontroll 9. Felsøkng

3 1. Introduksjon 1.1. Vktg nformasjon som må følges med hele tden. Sammen med bruksanvsnngen, kommer dn Strcker håndsykkel med flere dokumenter Vennlgst les alle spesfkasjoner og nstruksjoner alle dokumentene.! Det er kke påbudt å bruke hjelm for å kjøre en Strcker håndsykkel. For dn egen skkerhet, anbefales det å bruke hjelm Bruk av NeoDrves komponenter. Strcker håndsykkelen dn, er utstyrt med NoeDrves deler fra forhandler ved leverng, er en: en hybrd sykkel for ordnær persontransport, trafkken eller en terrengsykkel som er oppsatt for offroad kjørng Justernger og reparasjoner av Strcker håndsykkel og dens komponenter vl bare vrke etter ntensjonene når de blr gjort slk som forklart denne bruksanvsnngen, bruksanvsnngen tl Strcker håndsykkel eller andre dokumenter ved kjøp av dn Strcker håndsykkel. Leverandøren tar kke noe ansvar for skader og annen uaktsomhet som er resultat av fel bruk, dårlg vedlkehold og fel bruk. Det er brukers ansvar å bruke Strcker håndsykkel forsvarlg, og få utført enhver reparasjon og å bruke det fornuftg. Denne bruksanvsnngen beskrver kun de komponenter tl NeoDrves som passer tl Strcker håndsykkel og er oppdatert fra det tdspunkt dette manualen er trykket. Leverandøren forbeholder seg retten tl å gjøre endrnger og forbedrnger av mekankk, software og jurdske tlretteleggnger. Eksempler på fel bruk av NoeDrves komponenter på Strcker håndsykkel: Bruk av sykkelen som strder mot ntruksjoner og anbefalnger denne bruksanvsnng Utvde de teknske grensene utover det som er vst denne bruksanvsnng Teknske endrnger på NeoDrves komponenter Endrng av softwaren tl NeoDrves Uautorserte deler eller bruk av NoeDrves deler på annen sykkel eller en annen Strcker håndsykkel enn den er levert tl. Leverandøren er kke ansvarlg for skader forårsaket av fel bruk av deler.! Før bruk, vennlgst les gjennom all skkerhets og farenformasjon hvert kapttel denne bruksanvsnngen og andre vedlagte dokumenter Merker og symboler Vktg nformasjon for dn skkerhet denne bruksanvsnngen er vst på følgende måte: Vser tps og spesell nformasjon! Varsel om mulg helsefare, fare for skade Varsel om mulg teknske problemer og fel Følg med på dsse varslene for å unngå skade på personer og skade på produktet Tllatt bruksområde/ drftssteder NeoDrve deler kan bl brukt fra -20 O C tl +50 O C Se også operasjonsansvar Strcker håndsykkel bruksanvsnng. Begrensnger operajonsansvar (f.eks maks. last, terrengstgnng o.l.) må følges med Strcker håndsykkel. Følg med på varselnformasjon de forskjellge kaptler denne bruksanvsnng. 3

4 1.5. Standard oppsett ved leverng Motor Smart MMI dsplay, nkl. dokkng Bruksanvsnng 1.6. Teknsk nformasjon Kjørng: Rekkevdde*: 120 km Hastghet: 25 km/t Effekt: 250 watt Drftsspennng: 36 Volt Nomnert dreemoment: 12 Nm Max. dreemoment 40 Nm Kapastet: 80% (nkl. elektronkk) Kontrollsystem ytelseselektronkk: Integrert navet Kasettmottaker: Mulg plug-n kassett, opptl 10 ganger Bremseskve: Fra 160 mm dameter Dreemoment mottaker: Varabelt dreemoment kan bl justert tl utfall. Vekt: 4,36 kg (enheten med plugg og kabel, med skvebrems, frhjul og kasett) Smart MMI Dsplay: Monochrome Dsplay dagonal, oppløsnng: 2,4, 240x320 pxsler Mål smmi, uten dokkng: 53x85x14mm Tlkoblngsmulgheter: Mcro-B 1.1 USB, 5 volt, 500 ma. Kobles tl PC for dagnose og oppdaterng av software Makansk/ elektrsk kontakt: Skru og lås makansme, korrosjonsbeskyttet, fjærbelastet Belysnng: LED baklys, cd/m2 Skjerm: Rpeskker, herdet akrylglass skjerm Vekt smmi: 55 gr. Smart MMI dokkng Controller: 23 mm nnvendg dameter, 3 knapper (opp, ned, meny) Monterngsplate: Monterng på styre, vnkelen kan justeres 10 O trnn, Høyde kan justeres med avstandstykker. Vekt: 60 gr. Hele systemet Temperatur: - 20 O C tl +50 O C (under 0 O C blr bremsehjelpa automatsk deaktvsert) Beskyttelsesklasse: IP65 4 (*) Avstanden batter varer, avhenger av terreng og rådende reseforhold. Den spesfserte avstanden kan oppnåes ved optmale reseforhold, som flatt terreng, nyladet batter, optmal temperatur (20 O C), lett kjørng etc. Gr 100 watt kraft og tråkkekraft på 100 watt. V reserverer oss retten tl å modfsere desgn og teknolog på produktet for nnlemme det sste nnen utvklng. Denne bruksanvsnngen er tlgjengelg for nedlastng på

5 2.0. Controller Controlleren passer på håndtaker på dn Strcker sykkel. Brukes for å få tlgang tl meny og aktverer funksjoner smmi. Følgende funksjoner er nnstllt: Knapp 1: OPP (ett knepp oppover) Knapp 2: Bekrefte funksjon og valg 2. Controller The controller ftted to the handlebar of your Pedelec s used to access menus and Knapp 3: NED (ett knepp nedover) actvate functons n the smmi. The followng functons are stored: Button 1 = UP (one step upwards) Button 2 = confrm menu key or selecton Button 3 = DOWN (one step downwards) smart Man-Machne Interface smmi passer på styret på dn Strckersykkel. Ved å bruke knappene på Controlleren får du tlgang 3. smart Man-Machne tl varerte Interface funksjoner (smmi) og kan aktvere eller deaktvere parametere. For enkelte funksjoner kan du permanent lagre forskjellge parametere softwaren tl smmi and actvate or deactvate parameters. (se også ). Ta gjerne kontakt med dn leverandør om dette. The smmi s ftted to the handlebar or stem of your Pedelec. Usng the controller s buttons (see secton 2) you can access varous functons For some functons you can also permanently store varous parameters n the software of the smmi (see secton ). Please contact Det your specalst kreves dealer en overskt n ths regard, over they menyens wll be happy struktur to advse. for smmi for ytterlgere nformasjon. The followng provdes an overvew of the menu structure of the smmi for further nformaton. Start symbol dsplay Transfer Overfør software updates oppdaternger to the motor tl motoren Startmeny Startmen Aktvér Actvate assstanse assstance nvå level Aktvér Actvate rekreasjon recuperaton Aktvér Actvate drahjelp pushng ad Aktver Actvate hastghet speed Aktver Actvate gjenværende remanng range rekkevdde Aktver Actvate gjenværende remanng energy batter Aktver Actvate resenformasjon travel nformaton Aktver Actvate varselsymboler warnng symbols Tlbake Back Stå Swtch av off Meny Menu Back Tlbake Tour Resett Reset turnfo Travel Turmodus mode Brakng Bremseassstent assstant OKo.k. Boost Tour Tur Eco På on Av off Speed Hastghetsvalg selecton Pushng Drahjelpad Innstllnger Settngs På on Av off Back Tlbake Easy Enkel Dsplay vsnng Date Dato Tme Td Language Språk Unts Deler Informaton Informasjon På On // Av off År Year / Måned / month / Dag / day Hour Tme / mnute Mnutt DE / GB / FR / NL Klometer Klometres // mles Software status smmi, motor, batter battery 5

6 3.1 Fttng and removng the smmi Fttng Place the smmi [4] n the correct poston (the neodrves logo faces the rder) and skewed at an angle of about 30 degrees to the dock [5] (see dagram). Turn the smmi [4] on the dock [5] usng slght pressure by 30 degrees clockwse so that both components are n algnment. The electrcal connectons to the controller, motor and battery pack are thereby automatcally establshed Tlpassng og fjernng av smmi Plassér smmi (4) korrekt possjon ( NeoDrves-logo peker mot føreren) og vres 30 grader braketten (5). Sku smmi (4) braketten (5) med lett press med klokken slk at begge enheter passer. Den elektrske kontakten tl controlleren, motor og batterpakken er dermed automatsk tlkoblet. 6 Back Swtch off Menu Fjernng Removng Turn Skru the smmi [4](4) on ts braketten dock [5] by about (5) ca. 30 degrees 30 grader antclockwse. mot klokken. Den are elektrske thereby dsengaged kontakten and the er smmi dermed [4] can frakoblet be removed. og Before removng, The electrcal connectons the smmi needs to be swtched off (see secton 3.2). smmi kan fjernes. Før fjernng må smmi være slått av (se punkt 3.2.) To protect your Pedelec from unwanted use by a thrd party or aganst theft, the smmi should always be removed from the handlebar when not n use. Removng For the å beskytte smmi, though, Strcker does not sykkelen replace securng mot your Pedelec aganst theft msbruk by other sutable fra tredjepart means (usng eller a bcycle tyver, lock, husk a safety å ta chan or smlar devce). av smmi fra styret når den kke er bruk. 3.2 Functons of the smmi Swtchng Slå av on og and påoff Swtchng on For å slå på smmi, trykk på meny-knappen (2) på To swtch on the smmi, tap the menu button [2] on the controller. After a few seconds a welcome controlleren. screen appears, Etter followed noen by sekunder the start menu, kommer whch en s shown velkomsthlsen, functons are fulgt already av actvated Startmeny or the som battery vst not på fully denne charged, sden. the dsplay of your to the sde. If smmi may dffer from the llustraton n some parts. Automatc sden, der swtch-off du kan bevege opp eller ned ved å bruke If your Pedelec s not used for 10 mnutes, the system s automatcally swtched off. knappen (1) og (3) på controlleren. Valget vses med Pressng the menu button agan swtches the system on once more.! Fjernng av smmi er kke nok for å beskytte sykkelen mot tyver. Bruk sykkellås eller lgnende. 3.2.Funksjoner smmi Hvs funksjonene er aktvert allerede, eller batteret kke er fullt ladet, kan dsplayet varere fra llustrasjoen Swtchng noen off tlfeller. To swtch off your Pedelec you need to press down button [2] on the controller for about 2 seconds when the start menu s dsplayed. Ths takes you to the sub menu depcted to Slå the sde, av n whch dsplay you can jump up or down usng buttons [1] and [3] of the controller. For å slå The av selected Strckersykkelen feld n each case må s dsplayed du trykke wthn nn a U-shaped NED- border. Select the feld Swtch off and tap button [2]. Your Pedelec s now swtched off. knappen (2) på controlleren 2 sekunder når Startmenyen vses. Dette tar deg tl undermeny vst på denne en U-formet ramme. Velg Swtch off og trykk knappen (2). Sykkelen er da avslått. Slå av automatsk Do not swtch your Pedelec off by removng the smmi, the electroncs could be damaged by ths. Hvs Strckersykkelen kke er bruk på 10 mnutter, vl systemet automatsk bl slått av. Ved å trykke på Menyknappen på nytt aktverer systemet gjen. Ikke slå av Strckersykkelen ved å fjerne smmi. Da kan elektronkken bl skadet.

7 3.2.2 Start menu As descrbed n secton 3.2.1, when startng up, the start menu llustrated n the accom Startmeny Som beskrevet avsntt vl Startmenyen vses på panyng mage appears. Explanaton: skjermen. Forklarng: 6 assstance - Ca. avstandsvsnng level (remanng range) km. ut fra det valgte 7 = ndcaton assstansenvå. of the current (se speed avsntt travelled ) 8 = 7 assstance - vser hastgheten level selecton (see secton 3.2.4) 9 = 8 set - hjelpenvå assstance level valgt (see secton 3.2.4) 10 = recuperaton selecton (see secton 3.2.5) 9 - assstansenvå 10 (shown - resttusjonsnvå here: remanng battery capacty) 1211 = dsplay - varselsndkasjon of varous travellng (se nformaton avsntt ) (see secton ) 12 -dverse resenformasjon Bokstaven M som vser venstre nedre hjørne travellng. dsplayet vses bare når sykkelen står ro. Av skkerhetsmessge årsaker, kan dverse funksjoner kke velges fart. 6 dffer from the llustraton. Alle parametere som endres vl bl lagret permanent og er tlgjengelg hver du slår på smmi. Dsplayet kan derfor avvke fra denne llustrasjon. 6 = approxmate value of the dstance n km, whch can be covered at the preselected 11 = dverse varyng nformaton and warnng ndcators, see secton The letter M to set the menu functons n the left-hand lower thrd of the dsplay, s only vsble when at rest. For safety reasons, dfferent functons cannot be selected when All parameters that you change wll be permanently stored and are avalable each tme you swtch on the smmi. The dsplay of your Pedelec may therefore Dynamo functon and start-up routne lght (optonal) The neodrves motor s equpped wth a dynamo functon and supples the headlght on your Pedelec wth power even f the battery s empty, not attached or defectve. Thanks Dynamofunksjoner og oppstartrutne lght NeoDrves er oppsatt med dynamofunksjon og mater hovedlyset på dn Strckersykkel med strøm selv om batteret er flatt, kke koblet tl eller defekt. Takket være denne funksjonen er det kke behov for en egen sykkeldynamo på framhjulet. Under normale omstendgheter vl den g 36 volt fra batteret. to ths functon there s no need for any other standard bcycle dynamo on the front wheel. In normal Pedelec mode the bcycle headlght s suppled wth 36 volts from the battery pack. When swtchng on the bcycle lghts, there s a certan sequence to follow due to electronc scannng routnes: 1. Swtch on the Pedelec before swtchng on the lghts. Only then turn on the lghts f the Pedelec shows ready to rde for about 3 seconds n the dsplay. 2. At the end of the journey the lghts generally need to be swtched off n order to run through the correct start-up routne when swtched on agan. Når en slår på sykkelens lys, er det vsse detaljer det er vktg å følge for de elektronske rutnene: 1. Slå på Strckersykkelen før lysene slås på. Lysene på Strckersykkelen vser klar etter ca. 3 sekunder dsplayet. 2. Ved slutten av turen må lysene slåes av for å kjøre vanlg oppstartrutne ved ny oppstart. Hvs Strckersykkelen er slått på forkant som forklart overfor med lyset slått på, vl et varselssymbol komme på dsplayet. Hvs dette er tlfellet slå av Strckersykkelen og lyset og start på nytt Velge assstansenvå Ett av de 5 assstansenvå du velger å bruke kan permanent lagres av dn leverandør som en del av turproflen smmi s profl. Den er tlgjengelg umddelbart når du slår på dn smmi og vses dsplayet (9). Du kan også manuellt forandre nvået på assstanse når som helst ved å bruke knapp (1) OPP og (3) NED hvorpå de hvte feltene vses feltet (8) for øknng eller senkng av nvå. Når en slår av Strckersykkelen er kke endrnger controlleren redegjort for. Ved restart av Strckersykkelen vl det assstansenvå som er lagret turproflen være tlgjengelg. Ifølge det valgte assstansenvå, vl felt (6) ndkere den avstanden på turen ved motorsert hjelp. Avstanden som kan nåes reduseres tlsvarende. If the Pedelec s swtched on contrary to the routne descrbed above wth the lght swtched on, a warnng symbol wll appear n the dsplay. If ths s the case swtch the Pedelec and the lght off agan and proceed as descrbed above Selectng the assstance level An assstance level that you wsh to use (there are 5 possble levels) can be permanently stored by your specalst dealer as part of a travel profle n the smmi. Ths s nstantly avalable to you after swtchng on the smmi and s shown n the smmi dsplay as a bar element [9]. You can also manually change the level of assstance at any tme usng the controller buttons [1] UP and [3] DOWN, whereby the number of ndvdual whte bar elements n the feld [8] ncreases or decreases accordng to the level of assstance you select. When swtchng off the Pedelec, any changes made usng the controller buttons are not accounted for. In ths respect, when restartng the Pedelec, only the assstance level stored n the travel profle s avalable. Accordng to the selected assstance level, feld [6] gves an ndcaton of the dstance that can be travelled usng motorsed support. The hgher the selected assstance level, the more energy s consumed by the motor. The range to be acheved reduces accordngly. 7

8 When the Pedelec s dle please note: If the pushng ad (see secton 3.2.7) s actvated, you can adjust the assstance levels from a travel speed of about 8 km/h. Motorsed support s also mmedately avalable when actvatng the pushng ad by movng the pedals. Excepton: after swtchng on the Pedelec, the rear wheel must complete 2 3 wheel revolutons before Når Strckersykkel er naktv vær klar over følgende: Hvs drahjelpen (se avsntt ) er aktvert, kan du justere assstansenvå ved en hastghet på 8 km/t. Motorsert hjelp er også tlgjengelg når en bruker pedalene tl drahjelp. Unntak: etter at Stckersykkelen er slått på, må bakhjulene rulle 2-3 runder før drahjelpen vl starte. Hvs drahjelpen er deaktvert, vl hjelpen the motorsed fra hjelpemotoren support wll start. være tlgengelg med en gang en beveger pedalene. Tlsvarende kan assstansenvå både økes og mnskes når Strckersykkelen er naktv. Startmenyfeltet (12) har forskjellge funksjoner. Ved å trykke The start menu på controller-knappen feld [12] has several features. (2) vl forskjellg turnformasjon vses. (se kapttel ) If the pushng ad s deactvated, the motorsed support s mmedately avalable when movng the pedals. Smlarly, the assstance level can also be ncreased or decreased when the Pedelec s dle. By tappng the controller button [2], varous travel nformaton can be dsplayed (see secton ) Aktvere resttusjon Actvatng recuperaton By Ved actvatng å aktvere the recuperaton resttusjonsfunksjonen functon you can recover kan energy du spare when travellng energ and store t n the battery. Ths s possble or useful from a speed of 15 km/h. Actvatng recuperaton and adjustng s carred out usng buttons [1] and [3] of the controller. når du er på tur og lagre strøm batteret. Dette er mulg og One hensktsmessg whte bar element ved [10] means: hastghet 50 % energy på 15 recovery km/t. Aktvere n the battery resttusjonetng, confgurable) utføres med knapp (1) og (3) på controlleren. En (factory set- hvt Two whte markerngen bar elements (10) mean: betyr 100 % 50% energy gjenvnnng recovery the battery batteret. (factory To settng, markernger confgurable) betyr 100% gejenvnnng batteret. Avhengg Dependng av batteret on the som battery brukes beng used og hastgheten, and the speed, at ved % % energy gjenvnnng, gr det maksmum 6A-8A. Hvs en ønsker å deaktv- recovery a maxmum of 6A 8A s recovered. If recuperaton needs to be deactvated, ths s also performed usng button [1] of the controller. ter resttusjonen, kan det gjøres ved å trykke knapp (1) på controlleren. 7 8 Durng energy recovery 0 A s dsplayed n feld [12] and the chargng process [a] symbol Når n feld energ [11]. resttusjon vser 0 A feltet (12) vses ladesymbolet (a) dsplayet. Hvs batteret kke kan lades for at det If energy cannot be recovered due to a battery that s already charged above 90 %, recuperaton levels cannot be selected (shown n the dsplay by symbol [b]). As soon as the allerede battery s er partally ladet dscharged, over 90%, recuperaton kan kke can resttusjon be swtched on velges agan (som (shown n the dsplay vst by med symbol symbol [a]). (b)). Når batteret kan lades gjen, kan resttusjon slås på gjen (som vst med symbol (a)). Automatsk resttusjon (foretrekkes) Automatc recuperaton (optonal) Dependng Avhengg on what av hvordan features the Strkersykkelen manufacture has equpped er oppsatt the Pedelec fra leveranøren, automatsk resttusjon kan aktveres med å trykke wth, automatc recuperaton can also be actvated by pressng the rear wheel brake. By dong ths, every brakng process automatcally stores energy n the battery. To ensure controlled and safe brakng, nn bakhjulbrems. recuperaton durng Ved brakng å gjøre s set dette at 40 % vl energy batteret recovery. lades hver gang en trykker nn bremsen. For skker bremsng, er resttusjonen satt tl 40% energ gjenvnnng. Recuperaton can only be actvated at temperatures above 0 C. If the temperature drops below 0 C, recuperaton s automatcally deactvated. Resttusjon kan bare bl aktvert når temperaturen er over 0 O C. Hvs temperaturen er under 0 O C, blr automatsk resttusjon deaktvert. At speeds of less than 15 km/h the motor s not at ts optmum operatng pont, whch s why recuperaton cannot be actvated. Når hastgheten er under 15 km/t er det kke optmalt drftspunkt, kan kke resttusjon aktveres. Actvatng recuperaton s not possble wth a fully charged battery because ths could otherwse be damaged as a result of overchargng. Once at a battery capacty 90 %, recuperaton can be actvated. Aktverng av resttusjon er kke mulg med fulladet batter, er kke mulg ford batteret kan overlades. Når batterkapasteten er under 90%, kan resttusjon aktveres.

9 8 Resttusjon kan kke velges når Strckersykkelen er naktv. Assstansenvå 0 vl bl valgt automatsk hvs du bremser resttusjonsmodus (nvå 1 og 2) ned tl 0 km/t. Recuperaton cannot be selected when the Pedelec s dle. Smlarly the assstance level 0 s automatcally selected f you brake when travellng n recuperaton mode (level 1 or 2) down to 0 km/h Bremseassstent Før turen starter, hvs du ønsker, kan bremseassstent aktveres. Det hjelper deg når du bremser og skrer energgjenvnnng tl batteret. (hvs det kke er ladet over 90% og temperaturen kke er under 0 O C Brakng assstant Before travellng, f you wsh, the brakng assstant can be actvated. Ths supports you when brakng and ensures energy recovery to the battery (f ths s not charged above the lmt of 90 % or the temperature s not below 0 C). For å aktvere bremseassstent startmeny (se avsntt ), trykk knapp (2) på controlleren for å gå tl neste undermeny. da velges menu og neste skjerm vses, velg brakng assstent. Velg on og en ny meny vses og du kan velge ved å trykke (1) eller (3) på controlleren, velg hastghet fra motor-støttet bremsng kan gjøres. Innstllng mellom 10 og 28 km/t er mulg. Når du har valgt hastghet, gå tlbake tl startmeny ved å trykke (1) på controlleren flere ganger. To actvate brakng assstance, n the start menu (see secton 3.2.2), press button [2] on the controller to move to the next sub menu. There, select menu and n the next selecton screen that appears, select brakng assstant. When selectng on, a new menu tem opens n whch you can preselect usng buttons [1] and [3] of the controller, any speed from whch motor-supported brakng should take place. Settngs between 10 and 28 km/h are possble. Once you have set the requred speed, go back to the start menu by pressng button [1] of the controller several tmes. Hvs du ønsker å deaktvere bremseassstent, gjenta prosessen og velg off stedenfor on. Vær skker på at bremseassstent er deaktvert, hvs kke vl kke automatsk bremsng eller energgjenvnnng tl batteret fnne sted - unntatt når manuell resttusjon er valgt. (se avsntt ). If you wsh to deactvate the brakng assstant, repeat the process and select off nstead of on. Please ensure that when the brakng assstant s deactvated, no automatc brakng or energy recovery to the battery takes place except when selectng manual recuperaton (see secton 3.2.5). Important nformaton When the battery s fully charged, the brakng assstant can n fact be actvated, however, not actvely used. Ths s only possble at a battery capacty of < 90 %. For ths reason, n feld [11] of the dsplay, the symbol of the fully charged battery [a] s shown nstead of the symbol for the actvated brakng assstant [b]. The smmi software now wats untl the battery s partally dscharged, then automatcally swtches on the brakng assstant and changes to symbol [b]. Vktg nformasjon Når batteret er fulladet, kan bremseassstent bl aktvert, men kke brukt aktvt. Dette er bare mulg hvs batterkapasteten er under 90%. På grunn av dette, felt (11) dsplayet., symbolet for fulladet batter (a) vses stedet for symbolet for aktv bremseassstent (b). smmi software venter nntl batteret er delvs utladet, vl det automatsk endres tl bremsassstent og ladngsymbol (b). Vktg nformasjon om hvordan bremseassstent vrker Hvs du har forhåndsnnstlt, f.eks. 20 km/t vl systemet holde den hastgheten, forutsatt at hellngen er bratt nok tl å oppnå max. hastghet. Det oppnås nntl den når max. dreemoment. Hvs dette overskrdes vl bremseassstenten gradvs avta og du må bremse selv for at det kke skal gå for fort. Mens motoren regulerer sykkelens hastghet, vl kraft bl gtt tl batteret, og lade det. Når pedalene brukes, vl bremseassstenten bl deaktvert. Det aktveres gjen når pedalene kke brukes og det kke overføres kraft tl kjeden eller kraftsensoren hjulnavet. Men assstenten er bare effektv hvs, ved bruk av pedalene, vl farten kke oversge 28 km/t. Ved manuell bremsng vl assstenten vse fartsvnduet hvor det vl bl aktvert automatsk. Important nformaton on how the brakng assstant works If you have pre-set, for nstance, 20 km/h, the system mantans ths maxmum speed rrespectve of hgher or lower gradents, provded that the nclne s also steep enough to acheve the set maxmum speed. The drve acheves ths untl t reaches the maxmum motor torque. If ths s exceeded, the brakng acton gradually subsdes and you need to brake yourself so as not to get faster. Whlst the motor regulates the vehcle speed under the condtons descrbed above, power s fed nto the battery, chargng t. As soon as the pedals are pushed, the brakng assstant automatcally deactvates. It reactvates f the pedals are not pushed any more and therefore no force s actng on the chan or on the force sensor n the wheel hub. However, the assstant s only effectve f, once adjustng the pedallng, the speed s not more than 28 km/h. By manually brakng the assstant can be taken back to the speed wndow where t automatcally actvates. 9

10 Starthjelp Trenger du motorsert ekstra starthjelp, f.eks. bratte bakker, kan du aktvere starthjelpen. Når du står startmenyen (se avsntt ), trykk knapp (2) på controlleren, for å komme tl neste undermeny. Velg menu og når neste skjerm vses, velg pushng ad. Du kan aktvere og deaktvere starthjelpen vnduet som åpnes. Når du har valgt den ønskede funksjon, gå tlbake tl startmeny ved å trykke knapp (1) på controlleren flere ganger. Starthjelpsymbolet vl vses startmenyen med symbol (13) Pushng ad Should you requre motorsed support when pushng, for example on steep hllsdes, then you can actvate the pushng ad. To do ths, whle you are n the start menu (see secton 3.2.2), press button [2] on the controller to move to the next sub menu. There, select menu and n the next selecton screen that appears, select pushng ad. You can actvate or deactvate the pushng ad n the next wndow that opens. Once you have set the requred functon, go back to the start menu by pressng button [1] of the controller several tmes. An actvated pushng ad s shown n the start menu by the symbol [13]. Bruk av starthjelpen For Strckersykkel: - starthjelpen brukes ved å trykke knapp (1) for drahjelp fremover eller knapp (3) for starthjelp bakover. Dette slår holdng på motoren down button og vl [1]. dra Ths sykkelen s shown n framover feld [13] as a en whte hastghet bar element. på 6 km/t. fremover og 4 km/t. bakover, så lenge du holder ned knappen (1) eller (3). Det vses feltet (13) som ett hvtt element. [3] for a pushng ad backwards. - hvs knappene (1) og (3) slppes, slår motoren seg av. Det kan bare brukes gjen hvs Strckersykkelen er naktv. button - hvs ([1] pedalene or [3]). Ths brukes s shown under n feld starthjelpen, [13] as a whte vl bar smmi element. automatsk settes tlbake tl assstansenvå. (se avsntt ) og valget er aktvert for hastghet tl 6 km/t. - Hvs pedalene kke brukes, vl smmi velge starthjelp the Pedelec / handbke s dle. under 6 km/t. - hvs smmi er avslått, er den aktverte starthjelpen ths lagret level s programmet avalable from og a speed er klart of about tl 8 bruk km/h. umddelbart ved oppstart. Men, etter oppstart må drvhjulene ruller 2-3 of runder 8 km/h. for motoren vrker på Strckersykkelen når en trykker knappene (1) og (3). Usng the pushng ad For Pedelecs: The pushng ad s used by pressng button [1] of the controller. Ths turns on the motor and moves your Pedelec at a maxmum speed of 6 km/h for as long as you are For handbkes: The pushng ad s used by pressng button [1] for a pushng ad forwards or button Ths turns on the motor and moves your handbke at a maxmum speed of 12 km/h (forwards) or 4 km/h (backwards) for as long as you are holdng down the respectve For Pedelecs and handbkes: If buttons [1] or [3] are released, the motor swtches off. It can only cut n agan f If the pedals are moved durng pushng, the smmi automatcally swtches to the mode of the pre-set assstance level (see secton 3.2.4) so that the selecton actvated for If the pedals are not moved, the smmi swtches back to the pushng ad below a speed If the smmi s swtched off, the actvated pushng ad s retaned n the program and s mmedately ready for use upon start-up. However, after start-up the drve wheel must complete 2 to 3 revolutons before the motor moves the Pedelec when pressng Dato button og [1] td or [3]. Dato og td kan også nnstlles ndvduelt. Innstllngen your av td specalst er vst dealer. felt (12) startmenyen, mens dato er ntegrert smmi en. Som vst under tdlgere funskjonsnnstllnger, kan du stlle dato og td fra startmenyen va undermenyer. (se overskt under avsntt 3). Du kan også tlpasse de forkjellge parametere der. The maxmum speed of the pushng ad can be set accordng to your requrements by Date and tme The date and tme can also be set ndvdually. The set tme s shown n feld [12] of the start menu whereas the date s only used for nternal calculatons n the smmi. As already seen n the functons descrbed n prevous sectons, you can also set the date and tme n the known way from the start menu n the varous sub menus (see also the overvew n secton 3). You can modfy the requred parameters here. 9 10

11 Rese modus Det er forskjellge resemodus lagret smmi - BOOST, TOUR og ECO. I ECO modus er dreemomentet og derfor max. tlgjengelg motorkraft redusert tl ca. 40%, for å redusere kraftforbruket. Samtdg er smdgheten modfsert slk at turen føles bedre. ECO modus er spesellt egnet for turen der batteret trenger å vare lengst mulg. I TOUR modus, er 75% av dreemoment motoren tlgjengelg. Ytelse og avstand er begge på et høyt nvå. Lkt på dette nvå er at varmen som genereres motoren (se avsntt 4 Termsk styrng) er moderat, slk at de bratte bakkene lett kan kjøres. I BOOST modus er full ytelse tlgjengelg. Det passer tl rask bykjørng, sånn som rask kryssng av gangfelt vekryss. BOOST modus er kke tlgjengelg under vsse omstendgheter. Under vanskelge forhold, som bratte bestgnnger, kan kraften bl redusert slk at motoren kke skal overopphetes (se avsntt 4.Termsk styrng). Kjørelengden er også mndre enn de andre to alternatvene. For å aktvere ønsket modus startmenyen (se avsntt ), trykk knapp (2) på controlleren for å komme tl undermeny. Velg menu og den skjermen som kommer fram, velg travel mode. Det åpner et nytt vndu der du kan aktvere ønsket modus. Når du har valgt ønsket modus, gå tlbake ved å trykke knapp (2) flere ganger. ECO og Sport modus kan bare velges når sykkelen er naktv og kke fart. Parametrene lagret BOOST, TOUR og ECO modus kan bl lagt tl dne nnstllnger. Kontakt leverandør vedr. dette. 11

12 Dsplayng Vse turnformasjon journey nformaton (bke computer functons) Før, under og etter turen, vses forskjellge nformasjon dsplayet (12). Du kan justere på normal måte ved å [2] on the controller to dsplay the subsequent functon. trykke The followng menyknappen denote: (2) på controlleren for å velge ønsket funksjon. Som følgende: Before, durng and after a journey, varous values and nformaton are dsplayed n feld [12] and regularly saved. You can adjust ths n the normal way by tappng menu button Rktg Current klokkeslett tme (needs a (ved pre-settng, endrng, see secton avsntt 3.2.8) ) Vser kjørt avstand. (trenger tour reset ) Dsplays the dstance you have covered (needs a tour reset ). Navger med controller knappene (se avsntt 2) tl funksjon (start menu tour menu reset tour (start.meny- reset; see dagram meny- n secton tour 3). reset; se Each dagram tme after avsntt actvatng 3). tour Etter reset hver the gang dsplay tour returns reset to zero. er aktvert vl dsplayet returnere tl zero. Navgate usng the controller buttons (see secton 2) to the functon tour reset The dstance covered by you snce frst usng your Pedelec. Totaldstanse sden Strckersykkelen ble kjøpt Gjennomsntt Your average speed av per hver trp. tur. Gjennomsnttslengden blr kalkulert hver gang tour reset, og vses etter 10 mnutes of travellng tme. mnutter. The average speed s calculated from every tour reset and s dsplayed after a 10 The tme n whch you travel one more more trps; any dle tme of your Pedelec s not Trppteller. Tden Strckersykkel kke er bruk er kke ncluded. medregnet. Den blr beregnet for hver tour reset. The journey tme s calculated from every tour reset. Energforbruk Ampere The current power consumpton n amperes. Ytelse Watt Your drvng performance n watts Turmodus The travel mode du har you actvated valgt (boost, (Boost, Tour, or Eco). 12

13 Informaton Informasjon and warnng og varselssgnaler symbols Som standard, felt (11), vses resterende batterkapastet. Men avhengg av hver turstuasjon, kan nformasjon og varselssgnaler vses følgende dsplayed n ths feld. feltet: As standard, n feld [11], the remanng battery capacty s dsplayed. But dependng Informaton and warnng symbols on the travel stuaton, nformaton and warnngs as shown n the followng may also be As standard, n feld [11], the remanng battery capacty s dsplayed. But dependng on the travel stuaton, nformaton and warnngs as shown n the followng may also be dsplayed n ths feld. 12 Dsplay ndcaton Meanng Dsplay ndcaton Forklarng Meanng Battery capacty dsplay (standard dsplay) The remanng battery capacty s shown n stages by a decreasng whte bar. Batterkapastet Battery capacty dsplay (standard dsplay) The remanng battery capacty s shown n stages by a decreasng whte bar. Dsplaysgnal Batterkapasteten vses step med et synkende hvtt felt. Ladng av batter 1. Laderen er plugget nn og batteret blr ladet. (bare battermodeller som blr ladet va en separat plugg som er hvorfor ladelednngen tl smmi fra batteret kke trengs å frakobles. 2. Batteret blr ladet fra energ fra motoren. (se avsntt ) Chargng process of the battery 1. The battery charger s plugged n and the battery s beng charged (only for battery Chargng process of the battery models whch are charged va a second chargng socket whch s why the power connecton to the smmi from the battery does not need dsconnectng). 1. The battery charger s plugged n and the battery s beng charged (only for battery models whch are charged va a second chargng socket whch s why the power connecton to the smmi from the battery does not need dsconnectng). 2. The battery s beng charged by energy fed by the motor (recuperaton, see also secton 3.2.5). 2. The battery s beng charged by energy fed by the motor (recuperaton, see Warnng also secton 3.2.5). The battery s empty. No power can be taken from the battery, motorsed support for the Warnng Pedelec s no longer avalable. Please charge the battery as soon as possble usng the The battery s empty. No power can be taken from the battery, motorsed support for the suppled battery charger. Pedelec s no longer avalable. Please charge the battery as soon as possble usng the suppled battery Brakng charger. assstant actve Durng a downhll journey your Pedelec brakes automatcally wthn the pre-set lmts Brakng assstant actve (see secton 3.2.6). Durng a downhll journey your Pedelec brakes automatcally wthn the pre-set lmts (see secton 3.2.6). Servce remnder The servce nterval of your Pedelec has lapsed. Servce remnder Please arrange a servce appontment wth your specalst dealer. The dsplay can be reset The servce nterval of your Pedelec has lapsed. by your dealer usng dagnoss software. Please arrange a servce appontment wth your specalst dealer. The dsplay can be reset by your dealer usng Warnng dagnoss temperature software. problem For extremely long and steep ascents (prmarly n Boost mode) the drve generates heat, Warnng temperature problem whch results n an automatc reducton n performance from a temperature from +80 C For extremely long and steep ascents (prmarly n Boost mode) the drve generates heat, nsde the motor. As a result of the ntellgent multpont thermal management montorng system (see secton 4), the motor wll never overheat. The performance s reduced whch results n an automatc reducton n performance from a temperature from +80 C nsde the motor. As a result of the ntellgent multpont thermal management montorng system (see secton 4), the motor wll never overheat. The performance s reduced to such an extent that damage s excluded. In very rare cases (e.g. heat bult-up from external heat sources) the system may shut down completely untl temperatures return to such an extent that damage s excluded. In very rare cases (e.g. heat bult-up from to wthn the permssble operatng range. When swtchng off the dsplay wll show the external heat sources) the system may shut down completely untl temperatures return thermometer symbol. to wthn the permssble operatng range. When swtchng off the dsplay wll show the thermometer symbol. Warnng general fault A fault has occurred n the system, motorsed support s no longer avalable. Please Warnng general fault contact your specalst dealer. A fault has occurred n the system, motorsed support s no longer avalable. Please Contnued on the next page contact your specalst dealer. Contnued on the next page Varsel! Batteret er tomt. Ingen kraft kan taes fra batteret, motorsert support tl Strckersykkelen er kke tlgjengelg. Lad batteret så raskt som mulg ved hjelp av laderen. Bremseassstanse aktvert Ved kjørng nedoverbakke vl Strckersykkelen bremse automatsk nnenfor de forhåndsnnstlte grenser. Servce remnder Servcentervall på dn Strckersykkel. Avtal servce med dn forhandler. Kan resettes av forhandleren med rktg sotware. Varsel - temperaturproblem For ekstreme bestgnnger (vanlgvs Boostmodus) kan det utvkles så mye varme at motoren automatsk reduserer ytelsen ved +80 O C. I det ntelgente termske oparatvsystemet (se avsntt 4), vl motoren aldr overopphetes. Ytelsen vl bl redusert for å unngå skade. I veldg skjeldne tlfeller (f.eks. varmeoppbyggng ved ekstern varmeklde) kan system kortsluttes nntl temperaturen er sunket tl akseptabelt nvå. Ved å slå av dsplayet vl et termometer vses. Varsel - generalfel En fel har oppstått systemet og motorstøtte er kke tlgjengelg. Kontakt dn leverandør. 13

14 Warnng system fault Insde the warnng Inne symbol, varseltrekanten nstead of the exclamaton vl det mark, vses varous forskjellge letters are shown bokstaver (for nstance som the letter B n the accompanyng betyr dagram), følgende: whch mean the followng: B = battery fault Warnng B = system batterfel fault C = communcaton fault n the system Insde the C warnng = kommunkasjonsfel symbol, nstead of the exclamaton mark, varous letters are shown (for nstance the letter M = motor fault B n the R = controller fault M accompanyng = motorfel dagram), whch mean the followng: B = battery fault When a fault occurs, R motorsed = controllerfel support s not avalable. C = communcaton fault n the system Please contact your Når specalst det oppstår dealer. en fel, vl motorsert støtte kke være mulg. M = motor fault R = controller Kontakt faulten forhandler. When a fault occurs, motorsed support s not avalable Easy Dsplay mode Please contact your specalst dealer. By actvatng Easy Dsplay, Easy the dsplay followng modus graphcal symbols presented n secton are enlarged on the dsplay. ndcaton Ved of å the aktvere current speed Easy travelled dsplay, vl følgende symboler forstørres på dsplayet ( se avsntt 3.2.2) ndcaton of the daly klometres travelled (requres pror reset, see secton ) vser Easy nåværende Dsplay mode turhastghet ndcaton of the remanng battery capacty ncludng ndcaton of the expected remanng range The relevant - By vser actvatng dsplay dagens Easy can be selected turklometer Dsplay, the followng by tappng (må graphcal button være [2] on resatt symbols the controller. tdlgere, presented se n secton avsntt ) are enlarged on the dsplay. ndcaton of the current speed travelled If buttons -[1] vser or [3] gjenværende are tapped, the batterkapastet dsplay shows the assstance og antatt level gjenværende for about 3 seconds klometer that can be ncreased or decreased usng the ndcaton of the daly klometres travelled (requres pror reset, see secton ) 13 two buttons. Dsplayet kan velges ved å trykke på knapp (2) på controlleren. ndcaton of the remanng battery capacty ncludng ndcaton of the expected remanng range Trykkes The relevant knappene dsplay can (1) be selected og (3), by vser tappng dsplayet button [2] assstansenvå on the controller. for ca. 3 sekunder som kan økes Actvatng og Easy mnskes Dsplay If buttons [1] or ned [3] å are bruke tapped, de the to dsplay knappene. shows the assstance level for about 3 seconds that can be ncreased or decreased usng the From the start menu you go va Menu Settngs Easy Dsplay to dsplay on/off. two buttons. If Easy Dsplay s actvated, the smmi automatcally goes nto ths mode every tme t s swtched on. Aktvere Easy dsplay Actvatng Easy Dsplay Deactvatng Fra Easy startmenyen Dsplay går du va Menu - Settngs - Easy dsplay for å vse on/off. From the start menu you go va Menu Settngs Easy Dsplay to dsplay on/off. To deactvate Hvs the Easy mode dsplay you need er to press aktvert, button går [2] on smmi the controller automatsk for about tl 2 dette seconds. modus Va Menu hver Settngs gang det Easy blr Dsplay slått you arrve If Easy Dsplay s actvated, the smmi automatcally goes nto ths mode every tme t s swtched on. at the dsplay på. on/off. Deactvatng Easy Dsplay Deaktvere To When deactvate Easy Dsplay the Easy mode s dsplay actvated you need the to functons press button pushng [2] on ad the and controller recuperaton for about are 2 seconds. not avalable. Va Menu Settngs Easy Dsplay you arrve at the dsplay on/off. Varsel - systemfel For å deaktvere holder du knapp (2) på controlleren nede 2 sekunder. Va Meny - Settngs - Easy Dsplay for å vse on/off. When Easy Dsplay s actvated the functons pushng ad and recuperaton are not avalable. Når Easy Dsplay er aktvert, vl funksjonene starthjelp og resttusjon Other settngs kke være tlgjengelg. As standard, your smmi has a German user nterface. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated. The software status of the smmi, the motor and the battery pack can also be retreved from the menu tem nformaton. Language actvaton or status requests are performed smlarly to the procedures descrbed n the prevous sectons va varous menus and Other settngs sub menus. As standard, your smmi has a German user nterface. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated The software Andre status of nnstllnger the smmi, the motor and the battery pack can also be retreved from the menu tem nformaton. Som Language standard actvaton vl or dn status smmi requests ha are en performed tysk nterface. smlarly to På the forespørsel, procedures descrbed kan Engelsk/ n the prevous Nederlandsk/ sectons va varous menus and Fransk sub menus. kan skaffes. Softwarestatus for smmi, motor og batter kan det også vses fra USB port menyen nformaton. Språkønsker eller status prosedyrer beskrevet tdlgere avsntt The smmi has a USB port [14], whch s prmarly used by your specalst dealer to carry out mantenance and va dverse menyer dagnoss og work. undermenyer. Ensure that the rubber cover s always fully nserted and seals the port. If the smmi s not fully sealed, mosture can get nsde or fog the dsplay from the nsde USB port The smmi USB has a USB port port [14], whch s prmarly used by your specalst dealer to carry out mantenance and smmi dagnoss har work. en USB-port Ensure that the (14), rubber som cover prmært s always fully blr nserted brukt av and forhandler seals the port. for If the smmi s not fully sealed, mosture can get nsde or fog the dsplay from the nsde. å utføre dagnosearbed. Sørg bestandg for at gummdekslet er på for beskyttelse. Hvs smmi kke er skkkelg beskyttet, kan fukt komme nn å dsplayet. In addton to Englsh we can also set Dutch and French. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated. In addton to Englsh we can also set Dutch and French. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated. 13

15 Program opsjoner for forhandler Dn speselle forhandler kan skredddersy turvalg for dn Strckersykkel tl dne ønsker ved dagnose og programmerng. Generelt vl fabrkknnstllngene være skreddersydd for hver enkelt modell og trenger kke å bl endret. Fabrkknnstllngene kan varere ut fra hver enkelt sykkelmodell. Men uansett, hvs tlpasnnger trengs, kan følgende parametere programmeres: - Hastghet for starthjelp: satt tl 4 km/t som standard - Standard assstansenvå: assstansenvå som er tlgjengelg når Strckersykkelen er påslått - smmi standardnnstllng språknnstllng, td (12/24 t.) -smmi lås hvs ønskelg kan smmi være permanent tlkoblet tl motor. Det betyr at smmi bare kan opereres med den motor/system og kan kke brukes på annen motor. - Servcentevall avhengg av spesfsert passende servcentervall, kan det stlles på enten dato eller klometer kjørt. - Hjulomkrets for å vse korrekt hastghet utfra lovbestemt krav kan forhandleren endre hjulets omkrets. Dette er bare nødvendg hvs hjulets omkrets er øket eller mnsket forhold tl orgnalhjul, eller motoren er tlpasset en større eller mndre felg. Dsse paramtere kan bare bl forandret hvs de lovbestemte krav er oppfylt (max. 25 km/t for Strcker) forhold tl bruk og msbruk som går utenfor garanten, og produktets kapastet blr ødelagt. Ulovlg tlpasnng er straffbart og kan føre tl poltetterforsknng. Alle endrnger på parametrene blr lagret smmi lagrngsenhet Fabrkkoppdaternger og dens koblng tl motor og batter Som en del av vedlkehold og utvdelse av funksjoner, er fabrkkoppdaternger tlgjengelg som oppdaternger tl forhandlere jevnlg. Forhandleren vl hjelpe deg med dette. Hvs du har lastet opp en oppdaterng fra dn forhandler tl dn smmi, vl den ny programvaren være nnstallert neste gang du starter dn Strcker. For å gjøre det, gjør du følgende: - Plasser smmi dock (5)som beskrevet avsntt Forbndelse mellom motor og batter vl automatsk bl koblet opp, og et varsel vl poppe opp frmware update s runnng. Et stolpedagram vser prosessenes fremdrft. - Når all data er overført, skfter dsplayet automatsk tl startmenyen. (se avsntt ) - Sjekk nnstllngene som er lagret smmi hvs ønskelg. Dsse kan være endret som følge av oppdaterngen. Ikke avbryt oppdaterngsprosessen, ved f.eks. ved å fjerne smmi fra docken. Det kan føre tl skade. 15

16 Note on the smmi plugs Note Info on the om smmi smmi-pluggene plugs If you need to remove the smmi plugs leadng to the battery at any tme, please note the followng nformaton when connectng them If Hvs you need du trenger to remove å the fjerne smmi pluggene plugs leadng tl to smmi the battery for at å any komme tme, please tl batteret, note the followng vær oppmerksom nformaton when på connectng them agan. agan. følgende når de settes sammen gjen. The plug of the smmi and the socket on the addtonal cable to the battery must be The plug of the smmi and the socket on the addtonal cable to the battery must be correctly algned when connectng. correctly algned when connectng. Both parts are a lttle trcky to connect but ths prevents mosture ngress durng Both parts are a lttle trcky to connect but ths prevents mosture ngress durng operaton. operaton. Pluggene mellom smmi og den andre kabel tl batteret må være satt sammen eksakt. Begge delene kan være ltt vanskelg å sammenkoble, men det beskytter mot fukt når det er bruk. Do not knk the attached cables at any tme when connectng the plug and the socket. Do not knk the attached cables at any tme when connectng the plug and the socket. There s a rsk of the cable breakng. There s a rsk of the cable breakng. Ikke knekk kablene under noen omstendghet mellom pluggen tl kontakten. Det er fare for at kablene kan knekke Termsk styrng En kombnasjon av tre temperatursensorer, et ntellgent software system og patentert 4. Thermal management 4. Thermal management luftsrkulasjon A combnaton of three skrer temperature motoren sensors, blr an avkjølt. ntellgent I software prakss control betyr system det større and patented og lengre ar crculaton stgnnger ensure the motor s optmally A combnaton of three temperature sensors, an ntellgent software control system and patented ar crculaton ensure the motor s optmally og cooled. tyngre cooled. In In last. practce ths means greater and longer output on clmbs or under hgh (attachment) loads. practce ths means greater and longer output on clmbs or under hgh (attachment) loads. Fordel: beskyttelse mot motoveropphetng ved lange stgnnger og tung last - mere sup- Advantage: protecton aganst premature overheatng on long clmbs and hgh loads longer support on hlls, hgher level of effcency Advantage: port bakker, protecton bedre aganst effektvtet premature overheatng og dermed on lavere long clmbs batterforbruk and hgh loads når longer motoren support er on skkkelg hlls, hgher level of effcency and thereby a lower battery consumpton as the motor s optmally cooled. and thereby a lower battery consumpton as the motor s optmally cooled. avkjølt. Teoren: Som alle grløse navmotorer er alle optmalsert for hastghet og last. Våre hjul- About the theory About the theory navmotorer As wth all drves, er gearless satt opp wheel for hub hastgheter motors are also opp optmsed tl 25 km/t to an operatng og ved pont normal consstng kjørng of speed, ved 250Watt. load and output. Our wheel hub As wth all drves, gearless wheel hub motors are also optmsed to an operatng pont consstng of speed, load and output. Our wheel hub motors Ved motors denne are desgned are desgned hastghet for operaton for operaton og ytelse n the n the oppnår speed range speed range du between between den største 15 km/h 15 km/h effektvtet and 25 km/h and 25 km/h and og and rekkevdde, a normal drve output a normal drve output som betyr of 250 watts. In ths speed of 250 watts. In ths speed and performance range they acheve the greatest effcency and range, whch means that the suppled energy s optmally converted nto and at tlført performance energ range er they optmalt acheve the overført greatest tl effcency kjøreenerg. and range, whch means that the suppled energy s optmally converted nto drve energy. drve energy. Hvs motoren brukes utenfor de gtte spesfkasjoner, vl effektvtetsnvået synke. Dette Whenever a motor s operated outsde of the optmum operatng pont, ts level of effcency decreases. Ths leads to the fact that the Whenever a motor s operated outsde of the optmum operatng pont, ts level of effcency decreases. Ths leads to the fact that the fører energy tl s no at longer energen optmally kke converted, blr bruket rather optmalt. part of the suppled Da vl energy energen s converted bl konvertert nto heat. The tl range varme. therefore decreases and the energy s no longer optmally converted, rather part of the suppled energy s converted nto heat. The range therefore decreases and the Avstanden heat needs to be mnsker dscharged. og In varmen the neodrves må reduseres. motors ths heat I NeoDrvesmotorer dscharge s acheved va vl a large denne contact varmeoppbyggngen carrer) to area nsde the motor (stator heat needs to be dscharged. In the neodrves motors ths heat dscharge s acheved va a large contact area nsde the motor (stator carrer) to oppnåes the dropout the dropout va or or chanstays et chanstays stort kontaktområde of the bcycle frame. of the bcycle frame. nn In addton, In addton, motoren coolng coolng for rbs rbs å slppes nsde and nsde and ut outsde outsde gjennom the drve the drve ramma housng ensure the greatest housng ensure the greatest possble heat exchange wth the surroundngs. Heat whch cannot be dscharged causes the drve motor to heat up. possble sykkelen. heat exchange I tllegg wth er the avkjølngsfelt surroundngs. Heat nnvendg whch cannot og be utvendg dscharged av causes drvhuset, the drve g motor beste to heat mulge up. varmeutvekslng under alle forhold. Varme som kke blr fjernet fort nok gjør at motoren The neodrves wheel hub motors montor both the suppled energy and the temperatures n the motor. Ths enables damage to be prevented The overopphetes. neodrves wheel hub motors montor both the suppled energy and the temperatures n the motor. Ths enables damage to be prevented as a result of overheatng n an overload stuaton. However ths also results n the motor performance that s accessble by the rder. beng as a result of overheatng n an overload stuaton. However ths also results n the motor performance that s accessble by the rder. beng reduced to prevent overheatng. reduced to prevent overheatng. Hvs temperaturen motorens elektronkk overstger 80 O C, vl motorens kon- If a temperature of 80 C s exceeded n the motor electroncs, the motor control system reduces the nput power and If a temperature of 80 C s exceeded n the motor electroncs, the motor control system reduces the nput power and thereby troll thereby system the support. the support. redusere Ths means Ths means kraften that that the og the hgher dermed hgher the the temperature hjelpen. temperature Det ncrease ncrease betyr n the n the at motor, jo motor, høyere the less the less temperaturen drve output can be drve output can be accessed accessed and motoren and the lower the lower er, the the jo support support mndre avalable. avalable. kraft When When og hjelp the motor the motor får cools en cools ut down, down, av motoren. the energy nput the energy nput Når s s motoren ncreased agan and the drve ncreased agan and the drve output rses. Important: The motor cannot be damaged by heat buld-up. The temperature symbol (fgure on the left) only output avkjøles, rses. vl Important: energnvået The motor og cannot kraften be damaged gjen by økes. heat Vktg: buld-up. Motoren The temperature kan symbol kke skades (fgure on the left) only appears when the power s completely reduced. appears when the power s completely reduced. ved overopphetng. Temperatursymbolet (se fgur tl venstre) vses kun når kraften er borte.

17 Denne regulerngen av kraften av motorens temperatur, som en egen progressv funksjon gjør at motoren aldr blr skadet ved en overopphetng. I prakss: Som pressert tdlgere, vl dag tl dag bruk være avhengg av utetemperaturen, vekt, stgnnger, tråkkfrekvens, tufttrykk og hastghet. Alle dsse faktorer kan forårsake reduksjon av effekt og energ. Men dette er kke en fel ved sykkelen, så du kan sykle vdere med lavere kraft. I ekstreme tlfeller kan det føre tl korte stopp. Ekstremeksempel: En stgnng på 10-12% på over 500 meter, vekt på over 120 kg, ujevnt terreng, max. assstentnvå, hastghet over 10 km/t og tråkkfrekvens på 60 rpm. gjør at sykkelen brukes utenfor anbefalt spesfkasjon og kan opparbede økt temperatur. Det vl føre tl en reduksjon av kjøreopplevelsen. Tps: Valg av et lavere gr med høyere tråkkfrekvens, turmodus Tour eller Eco, redusert assstansenvå og / eller en kort stopp, vl føre tl at sykkelen kan kjøles ned og du kan sykle vdere etterpå. Motoren må aldr kjøles ned med ytre elementer, som f.eks. vann. Dette kan føre tl skade og vl egentlg kke hjelpe, da det prmært er nnsden av motoren som er opphetet. 17

18 5.0. Motor Motor Drvhjulet kan fjernes på dn Strckersykkel fra rammen, f.eks. ved punkterng eller rengjørng. Vær veldg forsktg når en tar av og setter på hjulet og vær oppmerksom wheel, especally the på nntruksjonene brake dsc. fra leverandørene mht. forskjellge komponenter knyttet tl selve hjulet, spesellt the wheel but bremseskven. not the entre drve (Merk. wheel.) for ordens skyld vser dagrammene drvmotor ntegrert hjulet, men kke hele drvhjulet) The drve wheel of your Pedelec can be removed from the bcycle frame at any tme, for example, for cleanng purposes or n case of a puncture. Proceed extremely carefully when removng and subsequently nstallng the drve wheel and note, n partcular, the nstructons and nformaton of the manufacturers of the varous components attached to the (Note: for clarty reasons the followng dagrams only show the drve motor ntegrated n 5.1 Removng the drve wheel Note or mark the cable routng and the fxng ponts of the cable tes before removng the drve wheel. Frst loosen and remove all cable tes whch are securng the cables [16] comng from the motor and cables and leads of other components to the bcycle frame. Then dsconnect the plug [15] on the cable of the motor [16] from the socket [17] on 5.1. Ta av drvhjulet Merk deg kabelplasserngen og punktene kablene stter for en tar av hjulet. Først løsne og ta av dekslet som beskytter the battery cable. kablene (16) som kommer fra motoren og kabler og lednnger på ramma tl sykkelen. Så frakobles pluggen (15) fra motoren (16) fra koblngen (17) tl batterkabelen. Løsne to skruer (18) eller hurtgkoblngen som hjulet er festet tl ramma med, slk at drvhjulet kan løsnes fra rammen av Strckersykkelen. you later attach the! wheel. Loosen the two nuts [18] or the quck-release mechansm wth whch the wheel s fxed to the frame so that the entre wheel can be removed from the frame of your Pedelec. Note or mark the poston of the torque support [20]. Ths must be re-ftted n exactly the same poston as t was before removal, when! Never hold or transport the wheel you have removed over the cable [16] comng from the motor. There s a rsk of the cable breakng. Merk deg possjonen av dreemomentet (20). Det må settes tlbake nøyaktg samme possjon som det var før det ble tatt av. Hold aldr eller transporter hjulet som er tatt av over kabelen (16) fra motoren. Det kan ødelegge kabelen. 18

19 18 If your wheels are equpped wth a quck-release mechansm, please observe the manu Attachng Montere the drvhjul drve wheel Pass på at alle komponenter knyttet tl hjulet har bltt nstallert henhold tl de gtte nstruksjoner og spesfkasjoner [20] n the same fra den poston respektve as t was taken forhandler. from. Dette gjelder spesellt forhold tl bremser og grboks. Ikke glem å renstallere [18] the followng dreemomentshjelp sequence: (20) samme possjon som frst før tghten det ble on the tatt sde av. of Sett the gear hjulet box (dagram tlbake A) ramma og stram then skruene on the sde of følgende the brakes rekkefølge: (dagram B) - stram først på sden som gret står (dagram A) - there så strammes s the rsk of sden the axle med hub bremsene nut [18] comng (dagram loose. B) I begge tlfellene er dreemomentet mellom 20 og 40 Nm. Forskre deg at stoppskven (19) er påsatt mellofacturer s akselen specfcatons og skruen. on nstallaton Hvs kke and the er det tghtenng fare torque. for at skruen kan løsne. Hvs hjulet dtt er utstyrt med en hurtgkoblng, vær oppmerksom på forhandlerens spesfkasjoner og strammng each other. av dreemomentet. Hvs hjulet er korrekt påsatt på hjulet, kan motorkabelen functon kobles test. tl batteret. Når du gjør det, vær skker på at pluggen (15) er korrekt koblet tl kontakten (17). Den buede overflaten (A) og (B) må ha kontakt med! hverandre. and by lockng Så festes the wheel alle kabler cause a og fall. lednnger med klemmer tl sykkelen og foreta en sste funksjonstest. Make sure that all the components attached to the wheel have been nstalled n accordance wth the nstructons and specfcatons of the respectve manufacturer. Ths relates n partcular to the brakes and the gear box. Do not forget to renstall the torque support Then push the wheel nto the slot of the frame and tghten t usng the hub axle nuts In each case, the tghtenng torque of the two nuts s between 30 and 40 Nm. Ensure that the tooth lock washer [19] s located beneath the axle hub nut otherwse If the wheel s correctly attached to the frame, the motor wth the end of the cable that leads to the battery can be connected. In dong so, make sure the plug [15] s correctly algned wth the socket [17]. The curved surfaces ([A] and [B]) must be algned wth Then fasten all cables and leads wth cable tes to the bcycle frame and perform a fnal!!!!! Make sure the cables are lad correctly as falure to do so could mean the cable gettng caught n the brake dsc, the drve or the spokes It s essental to observe the nstructons and specfcatons of the manufacturer Vær skker of the på varous at alle components kablene er attached korrekt to the wheel n all your festet nstallaton slk at work. de kke Ths partcularly er berørng apples med to the brakes, the gear box and quck-release mechansm. bremseskve, motoren eller ekene som kan føre tl at hjulet låses. Never nstall the motor wthout the torque support [20]. Ths could cause Det a total er avgjørende loss (twstng å off følge the cable). nstruksjonene Ths vods all warranty or guarantee clams. og spesfkasjonene for alle komponentene tl sykkelen ved all nstallasjon. Dette gjelder speselt bremser, grboks og Carry 5 cable tes wth you along wth your repar tool, to securely fasten hurtgkoblnger. any loose cables durng a trp. Husk å aldr nstallere med dreemomenthjelp (20). Det kan være ødeleggende hvs kablene bøyes. Da gjelder kke Installng or removng the drve wheel s best carred out when the Pedelec garanter. s upsde down (standng on ts handlebars and saddle). Remove the smmi attached to the handlebars frst so that t does not get damaged. Ha med kabelstrammere med repasjonsvesken for å stramme løse kabler når du er på tur. Always use the orgnal gear cluster bult by the bcycle manufacturer. Usng other makes may lead to restrcted functon or to the gear cluster scrapng the chanstays. Ved nstallasjon og fjernng av drvhjul gjøres det best når Strckersykkelen står opp/ned (stående på styret og setet). Fjern smmi knyttet tl styret først slk at det kke blr skadet. Alltd bruk orgnalt bremseutstyr levert fra leverandør. Ved å bruke annet utstyr kan det føre tl reduserte funksjoner for gret og ødelegge kjeden. 19

20 6.0. Rengjørng av motor og smmi Når det trengs rengjørng, bruk aldr bensn, tynner, acetone eller lgnende. Aldr bruk slpende vaskemdler eller kraftge vaskemdler. Bruk vanlge vaskemdler fra hjemmet eller desnfsjonsmdler (sopropanol) Motor - Strckersykkelen må rengjøres med jevne mellomrom, helst med tørr eller våt børste (kke bløt). Bruk aldr rennende vann på motoren, f.eks fra hageslangen eller høytrykkspyler. Det er allkevel kke noe problem å bruke sykkelen regnvær. - Vannnntrengng kan ødelegge motoren. Pass ekstra nøye på at veske og fukt kke kommer nn motoren. - Ikke rengjør motoren når den er varm, f.eks. rett etter en tur. Vent tl den er avkjølt. - Hvs motoren er demontert, f.eks. ved rengjørng, må den aldr bl transportert over kablene som kan føre tl at kablene brekkes. - Hvs motoren er fjernet fra Strckersykkelens ramme (se avsntt 4.1.), må pluggen fra motoren og kontakten tl batteret sjekkes for forurensng som må rengjøres før den kobles sammen smmi - kontakten tl smmi er fjærbelastet og bør fra td tl annen rengjøres med kontaktspray for bedre funskjon over td. - smmi dekslet må bare rengjøres med fuktg (kke bløt) klut Transport Følgende nformasjon er vktg når en transporterer Strckersykkelen bl: - Beskytt alle komponenter mot sktt og fukt på en fornuftg måte. - Fjern batter og smmi fra sykkelen før du fester sykkelen tl statvet på blen. Dette redusere også vekt du trenger å løfte, speselt hvs det er et takstatv. - Transporter alltd batteret og smmi nn blen. - Selv om batter og smm transporteres nn blen, må det transporteres på en sånn måte at det kke skades under transporten. - Hvs du har et takstatv som har gummklemmer, pass på at battersknnen kke knuses/ ødelegges. - Pass på at kablene på Strckersykkelen skader sykkelen eller blen under transport. - Når du er kommet fram tl destnasjonen sjekk alle kontakter for mulg fremmedelementer og fukt. For å våre skker på at sykkelen skal fungere skkkelg, forskre deg at det kke er fremmedelementer og at den er helt tørr. - Legg aldr Strkcersykkel på sden med gret ned under transport, f.eks. bagasjerommet på blen. Da kan det oppstå skade Skkerhet - Når sykkelen kke er bruk, kke utsett sykkelen for sterkt sollys over lengre peroder. Dette kan føre tl at motoren opphetes, og ekstreme tlfeller vl den kke fungere skkkelg. Plastdeler vl også eldes raskere sollys. - Ved økt temperatur ved f.eks bruk av kontnuerlg bruk sykkelen eller drekte sollys, som forårsaker stoppetd, la motoren kjøle ned for ca. 10 mnutter før turen fortsetter. - Max.hastghet for systemet er 75 km/t. Ved den hastgheten kan de elektrske komponenter ødelegges verste fall. Max.hastghet er logget systemet. 20

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. : FM..5232.. Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader.

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1: Trådløs håndsender dobbel og firedobbel Radohåndsender 2 kanaler Best.-nr. : 5352 10 Radohåndsender 4 kanaler Best.-nr. : 5354 10 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Knappeceller skal oppbevares utlgjengelg for barn! Hvs knappecellene svelges

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor OPP OGFRAM

Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor OPP OGFRAM Bruks- og monterngsanvsnng NeoDrves smmi og motor OPP OGFRAM 2 Innhold: 1. Introduksjon 1.2. Bruk av NeoDrves deler 1.3. Merker og symboler 1.4. Tllatte opersjonsbetngelser 1.5. Standard oppsett av NeoDrves

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning

Automatisk koplingspåsats Komfort Bruksanvisning Bruksanvsnng System 2000 Art. Nr.: 0661 xx /0671 xx Innholdsfortegnelse 1. rmasjon om farer 2. Funksjon 2.1. Funksjonsprnspp 2.2. Regstrerngsområde versjon med 1,10 m lnse 2.3. Regstrerngsområde versjon

Detaljer

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

HR92. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang 2. Kort velednng 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.bacsertfsert.. Leverngsomfang HR92 Trådløs Elektronsk Radatortermostat I paknngen med radatortermostaten fnner du: 2 3 4 Honeywell HR92 er en trådløs

Detaljer

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe

Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Pawtrekker DOG SCOOTERS / SPARKSYKKEL Monteringsanvisning Du vil trenge: Umbraco Nøkkel (Inkludert); Skiftnøkkel/Fastnøkkel sett (For styrestem bolten og de 4 styreboltene),pumpe Vi anbefaler å montere

Detaljer

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leca DISTO TM D410 The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

HI-FI KOMPONENTSYSTEM

HI-FI KOMPONENTSYSTEM VENNLIGST MERK: Dne høyttalere (følger kke med) kan være forskjellge fra de som er llustrert dette nstruksjonsheftet. modell RNV70 HI-FI KOMPONENTSYSTEM Vedlkehold og spesfkasjoner Du MÅ lese bruksanvsnngen

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Bruksanvsnng Romtemperaturregulator med klokke 0389.. Innholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet...3 Grunnleggende betjenng av romtemperaturregulatoren...3 Overskt over dsplayvsnnger og taster...3 Om

Detaljer

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner

ZENITH BRUKERMANUAL. UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Originale Instruksjoner BRUKERMANUAL UM_NO Delenummer: 1704262_00 Dato: 25/11/2014 Oversettelser av Orgnale Instruksjoner R INDEX GENERELT...3 Introduksjon...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tltenkt bruk...6 OVERSIKT OVER DELER...9

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdnngsapparatet tl fremtden. Komme gang 1 I dn husholdnng starter fremtden nå!! Flott at du bruker Home onnect * Gratulerer med et fremtdsrettet husholdnngsapparat! et vl allerede dag gjøre

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden.

Koble oppvasmaskinen din til fremtiden. Koble oppvasmasknen dn tl fremtden. Home onnect. En app for alt. Home onnect er første app som vasker og tørker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som fnnes kjøleskapet for deg. Ulke husholdnngsapparater,

Detaljer

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Projector. Innføring og hurtigreferanse IN Projector Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du konfgurerer projektoren. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 no Bruksanvsnng Innhold Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innlednng- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overskt - - - - - - - - - -

Detaljer

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduksjon Online Rapport Din trinn for trinn-guide til den nye Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introduksjon Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn trnn for trnn-gude tl den nye Onlne Rapporten (OLR) Vktg nfo tl alle mengheter og organsasjoner Ingen flere program som skal lastes ned Fortløpende

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche.

ACCU-CHEK. Compact Plus. Brukerhåndbok SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM FOR BLODSUKKERMÅLING Brukerhåndbok 0088 ACCU-CHEK, SOFTCLIX og SAFE-T-PRO er varemerker for Roche. Roche Dagnostcs GmbH D-68298 Mannhem, Germany www.accu-chek.com 0 xxxxxxx001(01)

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett

Referanseveiledning. Oppsett og priming med forhåndstilkoblet slangesett Referansevelednng Oppsett og prmng med forhåndstlkoblet slangesett Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med normalt saltvann med (1) enhet (U) heparn per mlllter (ml)

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse

IN1 Audio Module. Innføring og hurtigreferanse IN Audo Module Innførng og hurtgreferanse Les heftet med skkerhetsnstruksjoner før du tar bruk lydmodulen. Pakk ut av esken Innhold: A/V-kabler følger kke med. Dsse kan kjøpes fra www.nfocus.com/store

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Referanseveiledning. Oppsett og priming

Referanseveiledning. Oppsett og priming Referansevelednng Oppsett og prmng Samle følgende utstyr før Oppsett: Én 500 ml eller 1000 ml pose/flaske med prmngløsnng (0,9 % NaCl med 1 U/ml heparn tlsatt) Én 500 ml eller 1000 ml pose med normalt

Detaljer

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS

Eksamen i emne SIB8005 TRAFIKKREGULERING GRUNNKURS Sde 1 av 5 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for bygg- og mljøteknkk INSTITUTT FOR SAMFERDSELSTEKNIKK Faglg kontakt under eksamen: Navn Arvd Aakre Telefon 73 59 46 64 (drekte) / 73

Detaljer

Alt stemmer: pris, kvalitet og leveringsdyktighet

Alt stemmer: pris, kvalitet og leveringsdyktighet Alt stemmer: prs, kvaltet og leverngsdyktghet VÅRE PRODUKT KATEGORIER AKTUELT Ryggekamera V har et nytt produkt. Et nytt ryggekamera. Her vl det komme en kort teskt om produktet. Her vl det komme en kort

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Trådløs solsensor Solar Best.-nr. : 5461 02 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Denne anvsnngen er en del av produktet og skal

Detaljer

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ

MSKOMNO. kó=ñê~w. pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ kó=ñê~w MSKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéå=l=îáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= kçêëâ 0123 Dette produktet bærer CE-merket overensstemmelse med bestemmelsene drektvet 93/42EEC av 14 jun 1993

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ NO ] Innhold 1 Innlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne håndboka ----------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal

Monterings- og bruksanvisning. VideoTerminal Monterngs- og bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innhold Apparatbeskrvelse...3 Monterng...4 Demontere glassdekselet...5 Bruk...5 Vanlge samtaler...6 Motta anrop... 6 Fortsettelsesfunksjon... 7 Avslutte samtale...

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Unversal-effektmodul Best.-nr. : 1035 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og nnbyggng av elektrske apparater må kun gjennomføres av autorserte elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann

Detaljer

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat

Bruksanvisning. For brukeren. Bruksanvisning. eloblock. Elektrisk veggmontert varmeapparat Bruksanvsnng For brukeren Bruksanvsnng eloblock Elektrsk veggmontert varmeapparat NO Innhold Innhold 1 Merknader om dokumentasjon...3 1.1 Følge andre gjeldende dokumenter...3 1.2 Ta vare på dokumenter...3

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Sluttrapport. utprøvingen av

Sluttrapport. utprøvingen av Fagenhet vderegående opplærng Sluttrapport utprøvngen av Gjennomgående dokumenterng fag- og yrkesopplærngen Februar 2012 Det å ha lett tlgjengelg dokumentasjon er en verd seg selv. Dokumentasjon gr ungedommene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere. Best.-nr. : 5427 00 Bruksanvsnng 1 Skkerhetsnformasjon Monterng og tlkoblng av elektrske apparater må kun gjennomføres av elektrkere. Fare for alvorlge personskader, brann og materelle skader. Les drftshåndboken,

Detaljer

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel

Fitting instruction. devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting. Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel GB/NO Fitting instruction devi-pipeheat / devi-flexheat Assembly between cold tail and selflimiting heating cable Item no. 19806415 Montering av tilledning på selvbegrensende varmekabel Art. nr. 19806415

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner

Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet Betjening Tekniske data Innstillinger Meldingskoder Vedlikehold Garanti Sikkerhetsinstrukser Funksjoner DEWALT DW03201 Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduksjon - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Overskt - - - - -

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter

KAMPANJE APK : APK-8: Bytte bakaksel bolter KAMPANJE APK-8 20160222: APK-8: Bytte bakaksel bolter Berørte modeller for APK-8: Vitara APK, S-cross AKK, og Swift AZG. Totalt 454 biler på det norske markedet. Liste med chassisnummer legges ikke ved,

Detaljer

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10

Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 ENGLISH VERSION please see page 7. Viktig informasjon om omlegging til Windows 10 IT-avdelingen 1. Meld deg på workshop her 2. Husk å fylle ut dette skjemaet i tillegg (først skriv inn brukernavn@uia.no,

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124

Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 Henny Penny varmeskap Modell HEC-103 Modell HEC-104 Modell HEC-123 Modell HEC-124 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Sde Del 1. INNLEDNING 1-1. Varmeskap... 1-1 1-2. Funksjoner... 1-1 1-3. Rktg behandlng... 1-2 1-4.

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer

Forelesning nr.3 INF 1411 Elektroniske systemer Forelesnng nr.3 INF 4 Elektronske systemer 009 04 Parallelle og parallell-serelle kretser Krchhoffs strømlov 30.0.04 INF 4 Dagens temaer Parallelle kretser Kretser med parallelle og serelle ster Effekt

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100

Videoopptaker (VCR) Norwegian BRUKERHÅNDBOK MODELL: RN-100 Vdeoopptaker (VCR) Norwegan BRUKERHÅNDB MODELL: RN-100 PAL Norwegan Dansk Swedsh Fnnsh Vennlgst les denne bruksanvsnngen nøye og helt gjennom før tlkoplng, bruk og justerng av dette produktet. Forholdsregler

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende:

Makroøkonomi - B1. Innledning. Begrep. Mundells trilemma 1 går ut på følgende: Makroøkonom Innlednng Mundells trlemma 1 går ut på følgende: Fast valutakurs, selvstendg rentepoltkk og fre kaptalbevegelser er kke forenlg på samme td Av de tre faktorene er hypotesen at v kun kan velge

Detaljer

Has OPEC done «whatever it takes»?

Has OPEC done «whatever it takes»? Has OPEC done «whatever it takes»? Webinar Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Macro/Oil (Ph. D.) 29.05.2017 Brent oil price fell sharper than expected after May OPEC-meeting 58 56 USD 44-53/barrel

Detaljer

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av nstrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2

Detaljer

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså:

(iii) Når 5 er blitt trukket ut, er det tre igjen som kan blir trukket ut til den siste plassen, altså: A-besvarelse ECON2130- Statstkk 1 vår 2009 Oppgave 1 A) () Antall kke-ordnede utvalg: () P(Arne nummer 1) = () Når 5 er bltt trukket ut, er det tre gjen som kan blr trukket ut tl den sste plassen, altså:

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm

COLUMBUS. Lærerveiledning Norge og fylkene. ved Rolf Mikkelsen. Cappelen Damm COLUMBUS Lærervelednng Norge og fylkene ved Rolf Mkkelsen Cappelen Damm Innlednng Columbus Norge er et nteraktvt emddel som nneholder kart over Norge, fylkene og Svalbard, samt øvelser og oppgaver. Det

Detaljer

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017

TMA4329 Intro til vitensk. beregn. V2017 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for Matematiske Fag TMA439 Intro til vitensk. beregn. V17 ving 4 [S]T. Sauer, Numerical Analysis, Second International Edition, Pearson, 14 Teorioppgaver

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlge anskaffelser Advokatfrmaet Haavnd AS Att. Maranne H. Dragsten Postboks 359 Sentrum 0101 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 1484867/2 2010/128 08.03.2011 Avvsnng av klage

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet

Vekst i skjermet virksomhet: Er dette et problem? Trend mot større andel sysselsetting i skjermet Forelesnng NO kapttel 4 Skjermet og konkurranseutsatt vrksomhet Det grunnleggende formål med eksport: Mulggjøre mport Samfunnsøkonomsk balanse mellom eksport og mportkonkurrerende: Samme valutanntjenng/besparelse

Detaljer