HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS. Puma. Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor. Jaguar. Lupo OPP OGFRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS. Puma. Bruks- og monteringsanvisning. NeoDrives smmi og motor. Jaguar. Lupo OPP OGFRAM"

Transkript

1 Owner manual Puma M HJELPEMIDDEL HE EKSPERTEN AS Puma Bruks- og monterngsanvsnng NeoDrves smmi og motor Jaguar Lupo OPP OGFRAM 1

2 2 Innhold: 1. Introduksjon 1.2. Bruk av NeoDrves deler 1.3. Merker og symboler 1.4. Tllatte opersjonsbetngelser 1.5. Standard oppsett av NeoDrves komponenter 1.6. Teknske data 2. Controller 3. smmi (Smart Man-Machne Interface) 3.1. Tlpasnng og fjernng av smmi 3.2. Funksjoner av smmi Av- og På-bryter Start meny Dynamofunksjon og oppstartrutne lght Valg av hjelpenvå Aktvere resttusjon Bremsehjelp Drahjelp Dato og td Turmodus Turnformasjon Varselssymboler Easy Dsplay Modus Andre modus USB port Programopsjoner av forhandler Oppdaternger, relatert tl motor og batter Info om smmi plugger 4. Termsk styrng 5. Motor 5.1. Ta av drvhjul 5.2. Sette på drvhjul 6. Rengjørng av motor og smmi 6.1. Motor 6.2. smmi 7. Transport 8. Skkerhetskontroll 9. Felsøkng

3 1. Introduksjon 1.1. Vktg nformasjon som må følges med hele tden. Sammen med bruksanvsnngen, kommer dn Strcker håndsykkel med flere dokumenter Vennlgst les alle spesfkasjoner og nstruksjoner alle dokumentene.! Det er kke påbudt å bruke hjelm for å kjøre en Strcker håndsykkel. For dn egen skkerhet, anbefales det å bruke hjelm Bruk av NeoDrves komponenter. Strcker håndsykkelen dn, er utstyrt med NoeDrves deler fra forhandler ved leverng, er en: en hybrd sykkel for ordnær persontransport, trafkken eller en terrengsykkel som er oppsatt for offroad kjørng Justernger og reparasjoner av Strcker håndsykkel og dens komponenter vl bare vrke etter ntensjonene når de blr gjort slk som forklart denne bruksanvsnngen, bruksanvsnngen tl Strcker håndsykkel eller andre dokumenter ved kjøp av dn Strcker håndsykkel. Leverandøren tar kke noe ansvar for skader og annen uaktsomhet som er resultat av fel bruk, dårlg vedlkehold og fel bruk. Det er brukers ansvar å bruke Strcker håndsykkel forsvarlg, og få utført enhver reparasjon og å bruke det fornuftg. Denne bruksanvsnngen beskrver kun de komponenter tl NeoDrves som passer tl Strcker håndsykkel og er oppdatert fra det tdspunkt dette manualen er trykket. Leverandøren forbeholder seg retten tl å gjøre endrnger og forbedrnger av mekankk, software og jurdske tlretteleggnger. Eksempler på fel bruk av NoeDrves komponenter på Strcker håndsykkel: Bruk av sykkelen som strder mot ntruksjoner og anbefalnger denne bruksanvsnng Utvde de teknske grensene utover det som er vst denne bruksanvsnng Teknske endrnger på NeoDrves komponenter Endrng av softwaren tl NeoDrves Uautorserte deler eller bruk av NoeDrves deler på annen sykkel eller en annen Strcker håndsykkel enn den er levert tl. Leverandøren er kke ansvarlg for skader forårsaket av fel bruk av deler.! Før bruk, vennlgst les gjennom all skkerhets og farenformasjon hvert kapttel denne bruksanvsnngen og andre vedlagte dokumenter Merker og symboler Vktg nformasjon for dn skkerhet denne bruksanvsnngen er vst på følgende måte: Vser tps og spesell nformasjon! Varsel om mulg helsefare, fare for skade Varsel om mulg teknske problemer og fel Følg med på dsse varslene for å unngå skade på personer og skade på produktet Tllatt bruksområde/ drftssteder NeoDrve deler kan bl brukt fra -20 O C tl +50 O C Se også operasjonsansvar Strcker håndsykkel bruksanvsnng. Begrensnger operajonsansvar (f.eks maks. last, terrengstgnng o.l.) må følges med Strcker håndsykkel. Følg med på varselnformasjon de forskjellge kaptler denne bruksanvsnng. 3

4 1.5. Standard oppsett ved leverng Motor Smart MMI dsplay, nkl. dokkng Bruksanvsnng 1.6. Teknsk nformasjon Kjørng: Rekkevdde*: 120 km Hastghet: 25 km/t Effekt: 250 watt Drftsspennng: 36 Volt Nomnert dreemoment: 12 Nm Max. dreemoment 40 Nm Kapastet: 80% (nkl. elektronkk) Kontrollsystem ytelseselektronkk: Integrert navet Kasettmottaker: Mulg plug-n kassett, opptl 10 ganger Bremseskve: Fra 160 mm dameter Dreemoment mottaker: Varabelt dreemoment kan bl justert tl utfall. Vekt: 4,36 kg (enheten med plugg og kabel, med skvebrems, frhjul og kasett) Smart MMI Dsplay: Monochrome Dsplay dagonal, oppløsnng: 2,4, 240x320 pxsler Mål smmi, uten dokkng: 53x85x14mm Tlkoblngsmulgheter: Mcro-B 1.1 USB, 5 volt, 500 ma. Kobles tl PC for dagnose og oppdaterng av software Makansk/ elektrsk kontakt: Skru og lås makansme, korrosjonsbeskyttet, fjærbelastet Belysnng: LED baklys, cd/m2 Skjerm: Rpeskker, herdet akrylglass skjerm Vekt smmi: 55 gr. Smart MMI dokkng Controller: 23 mm nnvendg dameter, 3 knapper (opp, ned, meny) Monterngsplate: Monterng på styre, vnkelen kan justeres 10 O trnn, Høyde kan justeres med avstandstykker. Vekt: 60 gr. Hele systemet Temperatur: - 20 O C tl +50 O C (under 0 O C blr bremsehjelpa automatsk deaktvsert) Beskyttelsesklasse: IP65 4 (*) Avstanden batter varer, avhenger av terreng og rådende reseforhold. Den spesfserte avstanden kan oppnåes ved optmale reseforhold, som flatt terreng, nyladet batter, optmal temperatur (20 O C), lett kjørng etc. Gr 100 watt kraft og tråkkekraft på 100 watt. V reserverer oss retten tl å modfsere desgn og teknolog på produktet for nnlemme det sste nnen utvklng. Denne bruksanvsnngen er tlgjengelg for nedlastng på

5 2.0. Controller Controlleren passer på håndtaker på dn Strcker sykkel. Brukes for å få tlgang tl meny og aktverer funksjoner smmi. Følgende funksjoner er nnstllt: Knapp 1: OPP (ett knepp oppover) Knapp 2: Bekrefte funksjon og valg 2. Controller The controller ftted to the handlebar of your Pedelec s used to access menus and Knapp 3: NED (ett knepp nedover) actvate functons n the smmi. The followng functons are stored: Button 1 = UP (one step upwards) Button 2 = confrm menu key or selecton Button 3 = DOWN (one step downwards) smart Man-Machne Interface smmi passer på styret på dn Strckersykkel. Ved å bruke knappene på Controlleren får du tlgang 3. smart Man-Machne tl varerte Interface funksjoner (smmi) og kan aktvere eller deaktvere parametere. For enkelte funksjoner kan du permanent lagre forskjellge parametere softwaren tl smmi and actvate or deactvate parameters. (se også ). Ta gjerne kontakt med dn leverandør om dette. The smmi s ftted to the handlebar or stem of your Pedelec. Usng the controller s buttons (see secton 2) you can access varous functons For some functons you can also permanently store varous parameters n the software of the smmi (see secton ). Please contact Det your specalst kreves dealer en overskt n ths regard, over they menyens wll be happy struktur to advse. for smmi for ytterlgere nformasjon. The followng provdes an overvew of the menu structure of the smmi for further nformaton. Start symbol dsplay Transfer Overfør software updates oppdaternger to the motor tl motoren Startmeny Startmen Aktvér Actvate assstanse assstance nvå level Aktvér Actvate rekreasjon recuperaton Aktvér Actvate drahjelp pushng ad Aktver Actvate hastghet speed Aktver Actvate gjenværende remanng range rekkevdde Aktver Actvate gjenværende remanng energy batter Aktver Actvate resenformasjon travel nformaton Aktver Actvate varselsymboler warnng symbols Tlbake Back Stå Swtch av off Meny Menu Back Tlbake Tour Resett Reset turnfo Travel Turmodus mode Brakng Bremseassstent assstant OKo.k. Boost Tour Tur Eco På on Av off Speed Hastghetsvalg selecton Pushng Drahjelpad Innstllnger Settngs På on Av off Back Tlbake Easy Enkel Dsplay vsnng Date Dato Tme Td Language Språk Unts Deler Informaton Informasjon På On // Av off År Year / Måned / month / Dag / day Hour Tme / mnute Mnutt DE / GB / FR / NL Klometer Klometres // mles Software status smmi, motor, batter battery 5

6 3.1 Fttng and removng the smmi Fttng Place the smmi [4] n the correct poston (the neodrves logo faces the rder) and skewed at an angle of about 30 degrees to the dock [5] (see dagram). Turn the smmi [4] on the dock [5] usng slght pressure by 30 degrees clockwse so that both components are n algnment. The electrcal connectons to the controller, motor and battery pack are thereby automatcally establshed Tlpassng og fjernng av smmi Plassér smmi (4) korrekt possjon ( NeoDrves-logo peker mot føreren) og vres 30 grader braketten (5). Sku smmi (4) braketten (5) med lett press med klokken slk at begge enheter passer. Den elektrske kontakten tl controlleren, motor og batterpakken er dermed automatsk tlkoblet. 6 Back Swtch off Menu Fjernng Removng Turn Skru the smmi [4](4) on ts braketten dock [5] by about (5) ca. 30 degrees 30 grader antclockwse. mot klokken. Den are elektrske thereby dsengaged kontakten and the er smmi dermed [4] can frakoblet be removed. og Before removng, The electrcal connectons the smmi needs to be swtched off (see secton 3.2). smmi kan fjernes. Før fjernng må smmi være slått av (se punkt 3.2.) To protect your Pedelec from unwanted use by a thrd party or aganst theft, the smmi should always be removed from the handlebar when not n use. Removng For the å beskytte smmi, though, Strcker does not sykkelen replace securng mot your Pedelec aganst theft msbruk by other sutable fra tredjepart means (usng eller a bcycle tyver, lock, husk a safety å ta chan or smlar devce). av smmi fra styret når den kke er bruk. 3.2 Functons of the smmi Swtchng Slå av on og and påoff Swtchng on For å slå på smmi, trykk på meny-knappen (2) på To swtch on the smmi, tap the menu button [2] on the controller. After a few seconds a welcome controlleren. screen appears, Etter followed noen by sekunder the start menu, kommer whch en s shown velkomsthlsen, functons are fulgt already av actvated Startmeny or the som battery vst not på fully denne charged, sden. the dsplay of your to the sde. If smmi may dffer from the llustraton n some parts. Automatc sden, der swtch-off du kan bevege opp eller ned ved å bruke If your Pedelec s not used for 10 mnutes, the system s automatcally swtched off. knappen (1) og (3) på controlleren. Valget vses med Pressng the menu button agan swtches the system on once more.! Fjernng av smmi er kke nok for å beskytte sykkelen mot tyver. Bruk sykkellås eller lgnende. 3.2.Funksjoner smmi Hvs funksjonene er aktvert allerede, eller batteret kke er fullt ladet, kan dsplayet varere fra llustrasjoen Swtchng noen off tlfeller. To swtch off your Pedelec you need to press down button [2] on the controller for about 2 seconds when the start menu s dsplayed. Ths takes you to the sub menu depcted to Slå the sde, av n whch dsplay you can jump up or down usng buttons [1] and [3] of the controller. For å slå The av selected Strckersykkelen feld n each case må s dsplayed du trykke wthn nn a U-shaped NED- border. Select the feld Swtch off and tap button [2]. Your Pedelec s now swtched off. knappen (2) på controlleren 2 sekunder når Startmenyen vses. Dette tar deg tl undermeny vst på denne en U-formet ramme. Velg Swtch off og trykk knappen (2). Sykkelen er da avslått. Slå av automatsk Do not swtch your Pedelec off by removng the smmi, the electroncs could be damaged by ths. Hvs Strckersykkelen kke er bruk på 10 mnutter, vl systemet automatsk bl slått av. Ved å trykke på Menyknappen på nytt aktverer systemet gjen. Ikke slå av Strckersykkelen ved å fjerne smmi. Da kan elektronkken bl skadet.

7 3.2.2 Start menu As descrbed n secton 3.2.1, when startng up, the start menu llustrated n the accom Startmeny Som beskrevet avsntt vl Startmenyen vses på panyng mage appears. Explanaton: skjermen. Forklarng: 6 assstance - Ca. avstandsvsnng level (remanng range) km. ut fra det valgte 7 = ndcaton assstansenvå. of the current (se speed avsntt travelled ) 8 = 7 assstance - vser hastgheten level selecton (see secton 3.2.4) 9 = 8 set - hjelpenvå assstance level valgt (see secton 3.2.4) 10 = recuperaton selecton (see secton 3.2.5) 9 - assstansenvå 10 (shown - resttusjonsnvå here: remanng battery capacty) 1211 = dsplay - varselsndkasjon of varous travellng (se nformaton avsntt ) (see secton ) 12 -dverse resenformasjon Bokstaven M som vser venstre nedre hjørne travellng. dsplayet vses bare når sykkelen står ro. Av skkerhetsmessge årsaker, kan dverse funksjoner kke velges fart. 6 dffer from the llustraton. Alle parametere som endres vl bl lagret permanent og er tlgjengelg hver du slår på smmi. Dsplayet kan derfor avvke fra denne llustrasjon. 6 = approxmate value of the dstance n km, whch can be covered at the preselected 11 = dverse varyng nformaton and warnng ndcators, see secton The letter M to set the menu functons n the left-hand lower thrd of the dsplay, s only vsble when at rest. For safety reasons, dfferent functons cannot be selected when All parameters that you change wll be permanently stored and are avalable each tme you swtch on the smmi. The dsplay of your Pedelec may therefore Dynamo functon and start-up routne lght (optonal) The neodrves motor s equpped wth a dynamo functon and supples the headlght on your Pedelec wth power even f the battery s empty, not attached or defectve. Thanks Dynamofunksjoner og oppstartrutne lght NeoDrves er oppsatt med dynamofunksjon og mater hovedlyset på dn Strckersykkel med strøm selv om batteret er flatt, kke koblet tl eller defekt. Takket være denne funksjonen er det kke behov for en egen sykkeldynamo på framhjulet. Under normale omstendgheter vl den g 36 volt fra batteret. to ths functon there s no need for any other standard bcycle dynamo on the front wheel. In normal Pedelec mode the bcycle headlght s suppled wth 36 volts from the battery pack. When swtchng on the bcycle lghts, there s a certan sequence to follow due to electronc scannng routnes: 1. Swtch on the Pedelec before swtchng on the lghts. Only then turn on the lghts f the Pedelec shows ready to rde for about 3 seconds n the dsplay. 2. At the end of the journey the lghts generally need to be swtched off n order to run through the correct start-up routne when swtched on agan. Når en slår på sykkelens lys, er det vsse detaljer det er vktg å følge for de elektronske rutnene: 1. Slå på Strckersykkelen før lysene slås på. Lysene på Strckersykkelen vser klar etter ca. 3 sekunder dsplayet. 2. Ved slutten av turen må lysene slåes av for å kjøre vanlg oppstartrutne ved ny oppstart. Hvs Strckersykkelen er slått på forkant som forklart overfor med lyset slått på, vl et varselssymbol komme på dsplayet. Hvs dette er tlfellet slå av Strckersykkelen og lyset og start på nytt Velge assstansenvå Ett av de 5 assstansenvå du velger å bruke kan permanent lagres av dn leverandør som en del av turproflen smmi s profl. Den er tlgjengelg umddelbart når du slår på dn smmi og vses dsplayet (9). Du kan også manuellt forandre nvået på assstanse når som helst ved å bruke knapp (1) OPP og (3) NED hvorpå de hvte feltene vses feltet (8) for øknng eller senkng av nvå. Når en slår av Strckersykkelen er kke endrnger controlleren redegjort for. Ved restart av Strckersykkelen vl det assstansenvå som er lagret turproflen være tlgjengelg. Ifølge det valgte assstansenvå, vl felt (6) ndkere den avstanden på turen ved motorsert hjelp. Avstanden som kan nåes reduseres tlsvarende. If the Pedelec s swtched on contrary to the routne descrbed above wth the lght swtched on, a warnng symbol wll appear n the dsplay. If ths s the case swtch the Pedelec and the lght off agan and proceed as descrbed above Selectng the assstance level An assstance level that you wsh to use (there are 5 possble levels) can be permanently stored by your specalst dealer as part of a travel profle n the smmi. Ths s nstantly avalable to you after swtchng on the smmi and s shown n the smmi dsplay as a bar element [9]. You can also manually change the level of assstance at any tme usng the controller buttons [1] UP and [3] DOWN, whereby the number of ndvdual whte bar elements n the feld [8] ncreases or decreases accordng to the level of assstance you select. When swtchng off the Pedelec, any changes made usng the controller buttons are not accounted for. In ths respect, when restartng the Pedelec, only the assstance level stored n the travel profle s avalable. Accordng to the selected assstance level, feld [6] gves an ndcaton of the dstance that can be travelled usng motorsed support. The hgher the selected assstance level, the more energy s consumed by the motor. The range to be acheved reduces accordngly. 7

8 When the Pedelec s dle please note: If the pushng ad (see secton 3.2.7) s actvated, you can adjust the assstance levels from a travel speed of about 8 km/h. Motorsed support s also mmedately avalable when actvatng the pushng ad by movng the pedals. Excepton: after swtchng on the Pedelec, the rear wheel must complete 2 3 wheel revolutons before Når Strckersykkel er naktv vær klar over følgende: Hvs drahjelpen (se avsntt ) er aktvert, kan du justere assstansenvå ved en hastghet på 8 km/t. Motorsert hjelp er også tlgjengelg når en bruker pedalene tl drahjelp. Unntak: etter at Stckersykkelen er slått på, må bakhjulene rulle 2-3 runder før drahjelpen vl starte. Hvs drahjelpen er deaktvert, vl hjelpen the motorsed fra hjelpemotoren support wll start. være tlgengelg med en gang en beveger pedalene. Tlsvarende kan assstansenvå både økes og mnskes når Strckersykkelen er naktv. Startmenyfeltet (12) har forskjellge funksjoner. Ved å trykke The start menu på controller-knappen feld [12] has several features. (2) vl forskjellg turnformasjon vses. (se kapttel ) If the pushng ad s deactvated, the motorsed support s mmedately avalable when movng the pedals. Smlarly, the assstance level can also be ncreased or decreased when the Pedelec s dle. By tappng the controller button [2], varous travel nformaton can be dsplayed (see secton ) Aktvere resttusjon Actvatng recuperaton By Ved actvatng å aktvere the recuperaton resttusjonsfunksjonen functon you can recover kan energy du spare when travellng energ and store t n the battery. Ths s possble or useful from a speed of 15 km/h. Actvatng recuperaton and adjustng s carred out usng buttons [1] and [3] of the controller. når du er på tur og lagre strøm batteret. Dette er mulg og One hensktsmessg whte bar element ved [10] means: hastghet 50 % energy på 15 recovery km/t. Aktvere n the battery resttusjonetng, confgurable) utføres med knapp (1) og (3) på controlleren. En (factory set- hvt Two whte markerngen bar elements (10) mean: betyr 100 % 50% energy gjenvnnng recovery the battery batteret. (factory To settng, markernger confgurable) betyr 100% gejenvnnng batteret. Avhengg Dependng av batteret on the som battery brukes beng used og hastgheten, and the speed, at ved % % energy gjenvnnng, gr det maksmum 6A-8A. Hvs en ønsker å deaktv- recovery a maxmum of 6A 8A s recovered. If recuperaton needs to be deactvated, ths s also performed usng button [1] of the controller. ter resttusjonen, kan det gjøres ved å trykke knapp (1) på controlleren. 7 8 Durng energy recovery 0 A s dsplayed n feld [12] and the chargng process [a] symbol Når n feld energ [11]. resttusjon vser 0 A feltet (12) vses ladesymbolet (a) dsplayet. Hvs batteret kke kan lades for at det If energy cannot be recovered due to a battery that s already charged above 90 %, recuperaton levels cannot be selected (shown n the dsplay by symbol [b]). As soon as the allerede battery s er partally ladet dscharged, over 90%, recuperaton kan kke can resttusjon be swtched on velges agan (som (shown n the dsplay vst by med symbol symbol [a]). (b)). Når batteret kan lades gjen, kan resttusjon slås på gjen (som vst med symbol (a)). Automatsk resttusjon (foretrekkes) Automatc recuperaton (optonal) Dependng Avhengg on what av hvordan features the Strkersykkelen manufacture has equpped er oppsatt the Pedelec fra leveranøren, automatsk resttusjon kan aktveres med å trykke wth, automatc recuperaton can also be actvated by pressng the rear wheel brake. By dong ths, every brakng process automatcally stores energy n the battery. To ensure controlled and safe brakng, nn bakhjulbrems. recuperaton durng Ved brakng å gjøre s set dette at 40 % vl energy batteret recovery. lades hver gang en trykker nn bremsen. For skker bremsng, er resttusjonen satt tl 40% energ gjenvnnng. Recuperaton can only be actvated at temperatures above 0 C. If the temperature drops below 0 C, recuperaton s automatcally deactvated. Resttusjon kan bare bl aktvert når temperaturen er over 0 O C. Hvs temperaturen er under 0 O C, blr automatsk resttusjon deaktvert. At speeds of less than 15 km/h the motor s not at ts optmum operatng pont, whch s why recuperaton cannot be actvated. Når hastgheten er under 15 km/t er det kke optmalt drftspunkt, kan kke resttusjon aktveres. Actvatng recuperaton s not possble wth a fully charged battery because ths could otherwse be damaged as a result of overchargng. Once at a battery capacty 90 %, recuperaton can be actvated. Aktverng av resttusjon er kke mulg med fulladet batter, er kke mulg ford batteret kan overlades. Når batterkapasteten er under 90%, kan resttusjon aktveres.

9 8 Resttusjon kan kke velges når Strckersykkelen er naktv. Assstansenvå 0 vl bl valgt automatsk hvs du bremser resttusjonsmodus (nvå 1 og 2) ned tl 0 km/t. Recuperaton cannot be selected when the Pedelec s dle. Smlarly the assstance level 0 s automatcally selected f you brake when travellng n recuperaton mode (level 1 or 2) down to 0 km/h Bremseassstent Før turen starter, hvs du ønsker, kan bremseassstent aktveres. Det hjelper deg når du bremser og skrer energgjenvnnng tl batteret. (hvs det kke er ladet over 90% og temperaturen kke er under 0 O C Brakng assstant Before travellng, f you wsh, the brakng assstant can be actvated. Ths supports you when brakng and ensures energy recovery to the battery (f ths s not charged above the lmt of 90 % or the temperature s not below 0 C). For å aktvere bremseassstent startmeny (se avsntt ), trykk knapp (2) på controlleren for å gå tl neste undermeny. da velges menu og neste skjerm vses, velg brakng assstent. Velg on og en ny meny vses og du kan velge ved å trykke (1) eller (3) på controlleren, velg hastghet fra motor-støttet bremsng kan gjøres. Innstllng mellom 10 og 28 km/t er mulg. Når du har valgt hastghet, gå tlbake tl startmeny ved å trykke (1) på controlleren flere ganger. To actvate brakng assstance, n the start menu (see secton 3.2.2), press button [2] on the controller to move to the next sub menu. There, select menu and n the next selecton screen that appears, select brakng assstant. When selectng on, a new menu tem opens n whch you can preselect usng buttons [1] and [3] of the controller, any speed from whch motor-supported brakng should take place. Settngs between 10 and 28 km/h are possble. Once you have set the requred speed, go back to the start menu by pressng button [1] of the controller several tmes. Hvs du ønsker å deaktvere bremseassstent, gjenta prosessen og velg off stedenfor on. Vær skker på at bremseassstent er deaktvert, hvs kke vl kke automatsk bremsng eller energgjenvnnng tl batteret fnne sted - unntatt når manuell resttusjon er valgt. (se avsntt ). If you wsh to deactvate the brakng assstant, repeat the process and select off nstead of on. Please ensure that when the brakng assstant s deactvated, no automatc brakng or energy recovery to the battery takes place except when selectng manual recuperaton (see secton 3.2.5). Important nformaton When the battery s fully charged, the brakng assstant can n fact be actvated, however, not actvely used. Ths s only possble at a battery capacty of < 90 %. For ths reason, n feld [11] of the dsplay, the symbol of the fully charged battery [a] s shown nstead of the symbol for the actvated brakng assstant [b]. The smmi software now wats untl the battery s partally dscharged, then automatcally swtches on the brakng assstant and changes to symbol [b]. Vktg nformasjon Når batteret er fulladet, kan bremseassstent bl aktvert, men kke brukt aktvt. Dette er bare mulg hvs batterkapasteten er under 90%. På grunn av dette, felt (11) dsplayet., symbolet for fulladet batter (a) vses stedet for symbolet for aktv bremseassstent (b). smmi software venter nntl batteret er delvs utladet, vl det automatsk endres tl bremsassstent og ladngsymbol (b). Vktg nformasjon om hvordan bremseassstent vrker Hvs du har forhåndsnnstlt, f.eks. 20 km/t vl systemet holde den hastgheten, forutsatt at hellngen er bratt nok tl å oppnå max. hastghet. Det oppnås nntl den når max. dreemoment. Hvs dette overskrdes vl bremseassstenten gradvs avta og du må bremse selv for at det kke skal gå for fort. Mens motoren regulerer sykkelens hastghet, vl kraft bl gtt tl batteret, og lade det. Når pedalene brukes, vl bremseassstenten bl deaktvert. Det aktveres gjen når pedalene kke brukes og det kke overføres kraft tl kjeden eller kraftsensoren hjulnavet. Men assstenten er bare effektv hvs, ved bruk av pedalene, vl farten kke oversge 28 km/t. Ved manuell bremsng vl assstenten vse fartsvnduet hvor det vl bl aktvert automatsk. Important nformaton on how the brakng assstant works If you have pre-set, for nstance, 20 km/h, the system mantans ths maxmum speed rrespectve of hgher or lower gradents, provded that the nclne s also steep enough to acheve the set maxmum speed. The drve acheves ths untl t reaches the maxmum motor torque. If ths s exceeded, the brakng acton gradually subsdes and you need to brake yourself so as not to get faster. Whlst the motor regulates the vehcle speed under the condtons descrbed above, power s fed nto the battery, chargng t. As soon as the pedals are pushed, the brakng assstant automatcally deactvates. It reactvates f the pedals are not pushed any more and therefore no force s actng on the chan or on the force sensor n the wheel hub. However, the assstant s only effectve f, once adjustng the pedallng, the speed s not more than 28 km/h. By manually brakng the assstant can be taken back to the speed wndow where t automatcally actvates. 9

10 Starthjelp Trenger du motorsert ekstra starthjelp, f.eks. bratte bakker, kan du aktvere starthjelpen. Når du står startmenyen (se avsntt ), trykk knapp (2) på controlleren, for å komme tl neste undermeny. Velg menu og når neste skjerm vses, velg pushng ad. Du kan aktvere og deaktvere starthjelpen vnduet som åpnes. Når du har valgt den ønskede funksjon, gå tlbake tl startmeny ved å trykke knapp (1) på controlleren flere ganger. Starthjelpsymbolet vl vses startmenyen med symbol (13) Pushng ad Should you requre motorsed support when pushng, for example on steep hllsdes, then you can actvate the pushng ad. To do ths, whle you are n the start menu (see secton 3.2.2), press button [2] on the controller to move to the next sub menu. There, select menu and n the next selecton screen that appears, select pushng ad. You can actvate or deactvate the pushng ad n the next wndow that opens. Once you have set the requred functon, go back to the start menu by pressng button [1] of the controller several tmes. An actvated pushng ad s shown n the start menu by the symbol [13]. Bruk av starthjelpen For Strckersykkel: - starthjelpen brukes ved å trykke knapp (1) for drahjelp fremover eller knapp (3) for starthjelp bakover. Dette slår holdng på motoren down button og vl [1]. dra Ths sykkelen s shown n framover feld [13] as a en whte hastghet bar element. på 6 km/t. fremover og 4 km/t. bakover, så lenge du holder ned knappen (1) eller (3). Det vses feltet (13) som ett hvtt element. [3] for a pushng ad backwards. - hvs knappene (1) og (3) slppes, slår motoren seg av. Det kan bare brukes gjen hvs Strckersykkelen er naktv. button - hvs ([1] pedalene or [3]). Ths brukes s shown under n feld starthjelpen, [13] as a whte vl bar smmi element. automatsk settes tlbake tl assstansenvå. (se avsntt ) og valget er aktvert for hastghet tl 6 km/t. - Hvs pedalene kke brukes, vl smmi velge starthjelp the Pedelec / handbke s dle. under 6 km/t. - hvs smmi er avslått, er den aktverte starthjelpen ths lagret level s programmet avalable from og a speed er klart of about tl 8 bruk km/h. umddelbart ved oppstart. Men, etter oppstart må drvhjulene ruller 2-3 of runder 8 km/h. for motoren vrker på Strckersykkelen når en trykker knappene (1) og (3). Usng the pushng ad For Pedelecs: The pushng ad s used by pressng button [1] of the controller. Ths turns on the motor and moves your Pedelec at a maxmum speed of 6 km/h for as long as you are For handbkes: The pushng ad s used by pressng button [1] for a pushng ad forwards or button Ths turns on the motor and moves your handbke at a maxmum speed of 12 km/h (forwards) or 4 km/h (backwards) for as long as you are holdng down the respectve For Pedelecs and handbkes: If buttons [1] or [3] are released, the motor swtches off. It can only cut n agan f If the pedals are moved durng pushng, the smmi automatcally swtches to the mode of the pre-set assstance level (see secton 3.2.4) so that the selecton actvated for If the pedals are not moved, the smmi swtches back to the pushng ad below a speed If the smmi s swtched off, the actvated pushng ad s retaned n the program and s mmedately ready for use upon start-up. However, after start-up the drve wheel must complete 2 to 3 revolutons before the motor moves the Pedelec when pressng Dato button og [1] td or [3]. Dato og td kan også nnstlles ndvduelt. Innstllngen your av td specalst er vst dealer. felt (12) startmenyen, mens dato er ntegrert smmi en. Som vst under tdlgere funskjonsnnstllnger, kan du stlle dato og td fra startmenyen va undermenyer. (se overskt under avsntt 3). Du kan også tlpasse de forkjellge parametere der. The maxmum speed of the pushng ad can be set accordng to your requrements by Date and tme The date and tme can also be set ndvdually. The set tme s shown n feld [12] of the start menu whereas the date s only used for nternal calculatons n the smmi. As already seen n the functons descrbed n prevous sectons, you can also set the date and tme n the known way from the start menu n the varous sub menus (see also the overvew n secton 3). You can modfy the requred parameters here. 9 10

11 Rese modus Det er forskjellge resemodus lagret smmi - BOOST, TOUR og ECO. I ECO modus er dreemomentet og derfor max. tlgjengelg motorkraft redusert tl ca. 40%, for å redusere kraftforbruket. Samtdg er smdgheten modfsert slk at turen føles bedre. ECO modus er spesellt egnet for turen der batteret trenger å vare lengst mulg. I TOUR modus, er 75% av dreemoment motoren tlgjengelg. Ytelse og avstand er begge på et høyt nvå. Lkt på dette nvå er at varmen som genereres motoren (se avsntt 4 Termsk styrng) er moderat, slk at de bratte bakkene lett kan kjøres. I BOOST modus er full ytelse tlgjengelg. Det passer tl rask bykjørng, sånn som rask kryssng av gangfelt vekryss. BOOST modus er kke tlgjengelg under vsse omstendgheter. Under vanskelge forhold, som bratte bestgnnger, kan kraften bl redusert slk at motoren kke skal overopphetes (se avsntt 4.Termsk styrng). Kjørelengden er også mndre enn de andre to alternatvene. For å aktvere ønsket modus startmenyen (se avsntt ), trykk knapp (2) på controlleren for å komme tl undermeny. Velg menu og den skjermen som kommer fram, velg travel mode. Det åpner et nytt vndu der du kan aktvere ønsket modus. Når du har valgt ønsket modus, gå tlbake ved å trykke knapp (2) flere ganger. ECO og Sport modus kan bare velges når sykkelen er naktv og kke fart. Parametrene lagret BOOST, TOUR og ECO modus kan bl lagt tl dne nnstllnger. Kontakt leverandør vedr. dette. 11

12 Dsplayng Vse turnformasjon journey nformaton (bke computer functons) Før, under og etter turen, vses forskjellge nformasjon dsplayet (12). Du kan justere på normal måte ved å [2] on the controller to dsplay the subsequent functon. trykke The followng menyknappen denote: (2) på controlleren for å velge ønsket funksjon. Som følgende: Before, durng and after a journey, varous values and nformaton are dsplayed n feld [12] and regularly saved. You can adjust ths n the normal way by tappng menu button Rktg Current klokkeslett tme (needs a (ved pre-settng, endrng, see secton avsntt 3.2.8) ) Vser kjørt avstand. (trenger tour reset ) Dsplays the dstance you have covered (needs a tour reset ). Navger med controller knappene (se avsntt 2) tl funksjon (start menu tour menu reset tour (start.meny- reset; see dagram meny- n secton tour 3). reset; se Each dagram tme after avsntt actvatng 3). tour Etter reset hver the gang dsplay tour returns reset to zero. er aktvert vl dsplayet returnere tl zero. Navgate usng the controller buttons (see secton 2) to the functon tour reset The dstance covered by you snce frst usng your Pedelec. Totaldstanse sden Strckersykkelen ble kjøpt Gjennomsntt Your average speed av per hver trp. tur. Gjennomsnttslengden blr kalkulert hver gang tour reset, og vses etter 10 mnutes of travellng tme. mnutter. The average speed s calculated from every tour reset and s dsplayed after a 10 The tme n whch you travel one more more trps; any dle tme of your Pedelec s not Trppteller. Tden Strckersykkel kke er bruk er kke ncluded. medregnet. Den blr beregnet for hver tour reset. The journey tme s calculated from every tour reset. Energforbruk Ampere The current power consumpton n amperes. Ytelse Watt Your drvng performance n watts Turmodus The travel mode du har you actvated valgt (boost, (Boost, Tour, or Eco). 12

13 Informaton Informasjon and warnng og varselssgnaler symbols Som standard, felt (11), vses resterende batterkapastet. Men avhengg av hver turstuasjon, kan nformasjon og varselssgnaler vses følgende dsplayed n ths feld. feltet: As standard, n feld [11], the remanng battery capacty s dsplayed. But dependng Informaton and warnng symbols on the travel stuaton, nformaton and warnngs as shown n the followng may also be As standard, n feld [11], the remanng battery capacty s dsplayed. But dependng on the travel stuaton, nformaton and warnngs as shown n the followng may also be dsplayed n ths feld. 12 Dsplay ndcaton Meanng Dsplay ndcaton Forklarng Meanng Battery capacty dsplay (standard dsplay) The remanng battery capacty s shown n stages by a decreasng whte bar. Batterkapastet Battery capacty dsplay (standard dsplay) The remanng battery capacty s shown n stages by a decreasng whte bar. Dsplaysgnal Batterkapasteten vses step med et synkende hvtt felt. Ladng av batter 1. Laderen er plugget nn og batteret blr ladet. (bare battermodeller som blr ladet va en separat plugg som er hvorfor ladelednngen tl smmi fra batteret kke trengs å frakobles. 2. Batteret blr ladet fra energ fra motoren. (se avsntt ) Chargng process of the battery 1. The battery charger s plugged n and the battery s beng charged (only for battery Chargng process of the battery models whch are charged va a second chargng socket whch s why the power connecton to the smmi from the battery does not need dsconnectng). 1. The battery charger s plugged n and the battery s beng charged (only for battery models whch are charged va a second chargng socket whch s why the power connecton to the smmi from the battery does not need dsconnectng). 2. The battery s beng charged by energy fed by the motor (recuperaton, see also secton 3.2.5). 2. The battery s beng charged by energy fed by the motor (recuperaton, see Warnng also secton 3.2.5). The battery s empty. No power can be taken from the battery, motorsed support for the Warnng Pedelec s no longer avalable. Please charge the battery as soon as possble usng the The battery s empty. No power can be taken from the battery, motorsed support for the suppled battery charger. Pedelec s no longer avalable. Please charge the battery as soon as possble usng the suppled battery Brakng charger. assstant actve Durng a downhll journey your Pedelec brakes automatcally wthn the pre-set lmts Brakng assstant actve (see secton 3.2.6). Durng a downhll journey your Pedelec brakes automatcally wthn the pre-set lmts (see secton 3.2.6). Servce remnder The servce nterval of your Pedelec has lapsed. Servce remnder Please arrange a servce appontment wth your specalst dealer. The dsplay can be reset The servce nterval of your Pedelec has lapsed. by your dealer usng dagnoss software. Please arrange a servce appontment wth your specalst dealer. The dsplay can be reset by your dealer usng Warnng dagnoss temperature software. problem For extremely long and steep ascents (prmarly n Boost mode) the drve generates heat, Warnng temperature problem whch results n an automatc reducton n performance from a temperature from +80 C For extremely long and steep ascents (prmarly n Boost mode) the drve generates heat, nsde the motor. As a result of the ntellgent multpont thermal management montorng system (see secton 4), the motor wll never overheat. The performance s reduced whch results n an automatc reducton n performance from a temperature from +80 C nsde the motor. As a result of the ntellgent multpont thermal management montorng system (see secton 4), the motor wll never overheat. The performance s reduced to such an extent that damage s excluded. In very rare cases (e.g. heat bult-up from external heat sources) the system may shut down completely untl temperatures return to such an extent that damage s excluded. In very rare cases (e.g. heat bult-up from to wthn the permssble operatng range. When swtchng off the dsplay wll show the external heat sources) the system may shut down completely untl temperatures return thermometer symbol. to wthn the permssble operatng range. When swtchng off the dsplay wll show the thermometer symbol. Warnng general fault A fault has occurred n the system, motorsed support s no longer avalable. Please Warnng general fault contact your specalst dealer. A fault has occurred n the system, motorsed support s no longer avalable. Please Contnued on the next page contact your specalst dealer. Contnued on the next page Varsel! Batteret er tomt. Ingen kraft kan taes fra batteret, motorsert support tl Strckersykkelen er kke tlgjengelg. Lad batteret så raskt som mulg ved hjelp av laderen. Bremseassstanse aktvert Ved kjørng nedoverbakke vl Strckersykkelen bremse automatsk nnenfor de forhåndsnnstlte grenser. Servce remnder Servcentervall på dn Strckersykkel. Avtal servce med dn forhandler. Kan resettes av forhandleren med rktg sotware. Varsel - temperaturproblem For ekstreme bestgnnger (vanlgvs Boostmodus) kan det utvkles så mye varme at motoren automatsk reduserer ytelsen ved +80 O C. I det ntelgente termske oparatvsystemet (se avsntt 4), vl motoren aldr overopphetes. Ytelsen vl bl redusert for å unngå skade. I veldg skjeldne tlfeller (f.eks. varmeoppbyggng ved ekstern varmeklde) kan system kortsluttes nntl temperaturen er sunket tl akseptabelt nvå. Ved å slå av dsplayet vl et termometer vses. Varsel - generalfel En fel har oppstått systemet og motorstøtte er kke tlgjengelg. Kontakt dn leverandør. 13

14 Warnng system fault Insde the warnng Inne symbol, varseltrekanten nstead of the exclamaton vl det mark, vses varous forskjellge letters are shown bokstaver (for nstance som the letter B n the accompanyng betyr dagram), følgende: whch mean the followng: B = battery fault Warnng B = system batterfel fault C = communcaton fault n the system Insde the C warnng = kommunkasjonsfel symbol, nstead of the exclamaton mark, varous letters are shown (for nstance the letter M = motor fault B n the R = controller fault M accompanyng = motorfel dagram), whch mean the followng: B = battery fault When a fault occurs, R motorsed = controllerfel support s not avalable. C = communcaton fault n the system Please contact your Når specalst det oppstår dealer. en fel, vl motorsert støtte kke være mulg. M = motor fault R = controller Kontakt faulten forhandler. When a fault occurs, motorsed support s not avalable Easy Dsplay mode Please contact your specalst dealer. By actvatng Easy Dsplay, Easy the dsplay followng modus graphcal symbols presented n secton are enlarged on the dsplay. ndcaton Ved of å the aktvere current speed Easy travelled dsplay, vl følgende symboler forstørres på dsplayet ( se avsntt 3.2.2) ndcaton of the daly klometres travelled (requres pror reset, see secton ) vser Easy nåværende Dsplay mode turhastghet ndcaton of the remanng battery capacty ncludng ndcaton of the expected remanng range The relevant - By vser actvatng dsplay dagens Easy can be selected turklometer Dsplay, the followng by tappng (må graphcal button være [2] on resatt symbols the controller. tdlgere, presented se n secton avsntt ) are enlarged on the dsplay. ndcaton of the current speed travelled If buttons -[1] vser or [3] gjenværende are tapped, the batterkapastet dsplay shows the assstance og antatt level gjenværende for about 3 seconds klometer that can be ncreased or decreased usng the ndcaton of the daly klometres travelled (requres pror reset, see secton ) 13 two buttons. Dsplayet kan velges ved å trykke på knapp (2) på controlleren. ndcaton of the remanng battery capacty ncludng ndcaton of the expected remanng range Trykkes The relevant knappene dsplay can (1) be selected og (3), by vser tappng dsplayet button [2] assstansenvå on the controller. for ca. 3 sekunder som kan økes Actvatng og Easy mnskes Dsplay If buttons [1] or ned [3] å are bruke tapped, de the to dsplay knappene. shows the assstance level for about 3 seconds that can be ncreased or decreased usng the From the start menu you go va Menu Settngs Easy Dsplay to dsplay on/off. two buttons. If Easy Dsplay s actvated, the smmi automatcally goes nto ths mode every tme t s swtched on. Aktvere Easy dsplay Actvatng Easy Dsplay Deactvatng Fra Easy startmenyen Dsplay går du va Menu - Settngs - Easy dsplay for å vse on/off. From the start menu you go va Menu Settngs Easy Dsplay to dsplay on/off. To deactvate Hvs the Easy mode dsplay you need er to press aktvert, button går [2] on smmi the controller automatsk for about tl 2 dette seconds. modus Va Menu hver Settngs gang det Easy blr Dsplay slått you arrve If Easy Dsplay s actvated, the smmi automatcally goes nto ths mode every tme t s swtched on. at the dsplay på. on/off. Deactvatng Easy Dsplay Deaktvere To When deactvate Easy Dsplay the Easy mode s dsplay actvated you need the to functons press button pushng [2] on ad the and controller recuperaton for about are 2 seconds. not avalable. Va Menu Settngs Easy Dsplay you arrve at the dsplay on/off. Varsel - systemfel For å deaktvere holder du knapp (2) på controlleren nede 2 sekunder. Va Meny - Settngs - Easy Dsplay for å vse on/off. When Easy Dsplay s actvated the functons pushng ad and recuperaton are not avalable. Når Easy Dsplay er aktvert, vl funksjonene starthjelp og resttusjon Other settngs kke være tlgjengelg. As standard, your smmi has a German user nterface. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated. The software status of the smmi, the motor and the battery pack can also be retreved from the menu tem nformaton. Language actvaton or status requests are performed smlarly to the procedures descrbed n the prevous sectons va varous menus and Other settngs sub menus. As standard, your smmi has a German user nterface. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated The software Andre status of nnstllnger the smmi, the motor and the battery pack can also be retreved from the menu tem nformaton. Som Language standard actvaton vl or dn status smmi requests ha are en performed tysk nterface. smlarly to På the forespørsel, procedures descrbed kan Engelsk/ n the prevous Nederlandsk/ sectons va varous menus and Fransk sub menus. kan skaffes. Softwarestatus for smmi, motor og batter kan det også vses fra USB port menyen nformaton. Språkønsker eller status prosedyrer beskrevet tdlgere avsntt The smmi has a USB port [14], whch s prmarly used by your specalst dealer to carry out mantenance and va dverse menyer dagnoss og work. undermenyer. Ensure that the rubber cover s always fully nserted and seals the port. If the smmi s not fully sealed, mosture can get nsde or fog the dsplay from the nsde USB port The smmi USB has a USB port port [14], whch s prmarly used by your specalst dealer to carry out mantenance and smmi dagnoss har work. en USB-port Ensure that the (14), rubber som cover prmært s always fully blr nserted brukt av and forhandler seals the port. for If the smmi s not fully sealed, mosture can get nsde or fog the dsplay from the nsde. å utføre dagnosearbed. Sørg bestandg for at gummdekslet er på for beskyttelse. Hvs smmi kke er skkkelg beskyttet, kan fukt komme nn å dsplayet. In addton to Englsh we can also set Dutch and French. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated. In addton to Englsh we can also set Dutch and French. However, f requred, an Englsh / Dutch / French nterface can be actvated. 13

15 Program opsjoner for forhandler Dn speselle forhandler kan skredddersy turvalg for dn Strckersykkel tl dne ønsker ved dagnose og programmerng. Generelt vl fabrkknnstllngene være skreddersydd for hver enkelt modell og trenger kke å bl endret. Fabrkknnstllngene kan varere ut fra hver enkelt sykkelmodell. Men uansett, hvs tlpasnnger trengs, kan følgende parametere programmeres: - Hastghet for starthjelp: satt tl 4 km/t som standard - Standard assstansenvå: assstansenvå som er tlgjengelg når Strckersykkelen er påslått - smmi standardnnstllng språknnstllng, td (12/24 t.) -smmi lås hvs ønskelg kan smmi være permanent tlkoblet tl motor. Det betyr at smmi bare kan opereres med den motor/system og kan kke brukes på annen motor. - Servcentevall avhengg av spesfsert passende servcentervall, kan det stlles på enten dato eller klometer kjørt. - Hjulomkrets for å vse korrekt hastghet utfra lovbestemt krav kan forhandleren endre hjulets omkrets. Dette er bare nødvendg hvs hjulets omkrets er øket eller mnsket forhold tl orgnalhjul, eller motoren er tlpasset en større eller mndre felg. Dsse paramtere kan bare bl forandret hvs de lovbestemte krav er oppfylt (max. 25 km/t for Strcker) forhold tl bruk og msbruk som går utenfor garanten, og produktets kapastet blr ødelagt. Ulovlg tlpasnng er straffbart og kan føre tl poltetterforsknng. Alle endrnger på parametrene blr lagret smmi lagrngsenhet Fabrkkoppdaternger og dens koblng tl motor og batter Som en del av vedlkehold og utvdelse av funksjoner, er fabrkkoppdaternger tlgjengelg som oppdaternger tl forhandlere jevnlg. Forhandleren vl hjelpe deg med dette. Hvs du har lastet opp en oppdaterng fra dn forhandler tl dn smmi, vl den ny programvaren være nnstallert neste gang du starter dn Strcker. For å gjøre det, gjør du følgende: - Plasser smmi dock (5)som beskrevet avsntt Forbndelse mellom motor og batter vl automatsk bl koblet opp, og et varsel vl poppe opp frmware update s runnng. Et stolpedagram vser prosessenes fremdrft. - Når all data er overført, skfter dsplayet automatsk tl startmenyen. (se avsntt ) - Sjekk nnstllngene som er lagret smmi hvs ønskelg. Dsse kan være endret som følge av oppdaterngen. Ikke avbryt oppdaterngsprosessen, ved f.eks. ved å fjerne smmi fra docken. Det kan føre tl skade. 15

16 Note on the smmi plugs Note Info on the om smmi smmi-pluggene plugs If you need to remove the smmi plugs leadng to the battery at any tme, please note the followng nformaton when connectng them If Hvs you need du trenger to remove å the fjerne smmi pluggene plugs leadng tl to smmi the battery for at å any komme tme, please tl batteret, note the followng vær oppmerksom nformaton when på connectng them agan. agan. følgende når de settes sammen gjen. The plug of the smmi and the socket on the addtonal cable to the battery must be The plug of the smmi and the socket on the addtonal cable to the battery must be correctly algned when connectng. correctly algned when connectng. Both parts are a lttle trcky to connect but ths prevents mosture ngress durng Both parts are a lttle trcky to connect but ths prevents mosture ngress durng operaton. operaton. Pluggene mellom smmi og den andre kabel tl batteret må være satt sammen eksakt. Begge delene kan være ltt vanskelg å sammenkoble, men det beskytter mot fukt når det er bruk. Do not knk the attached cables at any tme when connectng the plug and the socket. Do not knk the attached cables at any tme when connectng the plug and the socket. There s a rsk of the cable breakng. There s a rsk of the cable breakng. Ikke knekk kablene under noen omstendghet mellom pluggen tl kontakten. Det er fare for at kablene kan knekke Termsk styrng En kombnasjon av tre temperatursensorer, et ntellgent software system og patentert 4. Thermal management 4. Thermal management luftsrkulasjon A combnaton of three skrer temperature motoren sensors, blr an avkjølt. ntellgent I software prakss control betyr system det større and patented og lengre ar crculaton stgnnger ensure the motor s optmally A combnaton of three temperature sensors, an ntellgent software control system and patented ar crculaton ensure the motor s optmally og cooled. tyngre cooled. In In last. practce ths means greater and longer output on clmbs or under hgh (attachment) loads. practce ths means greater and longer output on clmbs or under hgh (attachment) loads. Fordel: beskyttelse mot motoveropphetng ved lange stgnnger og tung last - mere sup- Advantage: protecton aganst premature overheatng on long clmbs and hgh loads longer support on hlls, hgher level of effcency Advantage: port bakker, protecton bedre aganst effektvtet premature overheatng og dermed on lavere long clmbs batterforbruk and hgh loads når longer motoren support er on skkkelg hlls, hgher level of effcency and thereby a lower battery consumpton as the motor s optmally cooled. and thereby a lower battery consumpton as the motor s optmally cooled. avkjølt. Teoren: Som alle grløse navmotorer er alle optmalsert for hastghet og last. Våre hjul- About the theory About the theory navmotorer As wth all drves, er gearless satt opp wheel for hub hastgheter motors are also opp optmsed tl 25 km/t to an operatng og ved pont normal consstng kjørng of speed, ved 250Watt. load and output. Our wheel hub As wth all drves, gearless wheel hub motors are also optmsed to an operatng pont consstng of speed, load and output. Our wheel hub motors Ved motors denne are desgned are desgned hastghet for operaton for operaton og ytelse n the n the oppnår speed range speed range du between between den største 15 km/h 15 km/h effektvtet and 25 km/h and 25 km/h and og and rekkevdde, a normal drve output a normal drve output som betyr of 250 watts. In ths speed of 250 watts. In ths speed and performance range they acheve the greatest effcency and range, whch means that the suppled energy s optmally converted nto and at tlført performance energ range er they optmalt acheve the overført greatest tl effcency kjøreenerg. and range, whch means that the suppled energy s optmally converted nto drve energy. drve energy. Hvs motoren brukes utenfor de gtte spesfkasjoner, vl effektvtetsnvået synke. Dette Whenever a motor s operated outsde of the optmum operatng pont, ts level of effcency decreases. Ths leads to the fact that the Whenever a motor s operated outsde of the optmum operatng pont, ts level of effcency decreases. Ths leads to the fact that the fører energy tl s no at longer energen optmally kke converted, blr bruket rather optmalt. part of the suppled Da vl energy energen s converted bl konvertert nto heat. The tl range varme. therefore decreases and the energy s no longer optmally converted, rather part of the suppled energy s converted nto heat. The range therefore decreases and the Avstanden heat needs to be mnsker dscharged. og In varmen the neodrves må reduseres. motors ths heat I NeoDrvesmotorer dscharge s acheved va vl a large denne contact varmeoppbyggngen carrer) to area nsde the motor (stator heat needs to be dscharged. In the neodrves motors ths heat dscharge s acheved va a large contact area nsde the motor (stator carrer) to oppnåes the dropout the dropout va or or chanstays et chanstays stort kontaktområde of the bcycle frame. of the bcycle frame. nn In addton, In addton, motoren coolng coolng for rbs rbs å slppes nsde and nsde and ut outsde outsde gjennom the drve the drve ramma housng ensure the greatest housng ensure the greatest possble heat exchange wth the surroundngs. Heat whch cannot be dscharged causes the drve motor to heat up. possble sykkelen. heat exchange I tllegg wth er the avkjølngsfelt surroundngs. Heat nnvendg whch cannot og be utvendg dscharged av causes drvhuset, the drve g motor beste to heat mulge up. varmeutvekslng under alle forhold. Varme som kke blr fjernet fort nok gjør at motoren The neodrves wheel hub motors montor both the suppled energy and the temperatures n the motor. Ths enables damage to be prevented The overopphetes. neodrves wheel hub motors montor both the suppled energy and the temperatures n the motor. Ths enables damage to be prevented as a result of overheatng n an overload stuaton. However ths also results n the motor performance that s accessble by the rder. beng as a result of overheatng n an overload stuaton. However ths also results n the motor performance that s accessble by the rder. beng reduced to prevent overheatng. reduced to prevent overheatng. Hvs temperaturen motorens elektronkk overstger 80 O C, vl motorens kon- If a temperature of 80 C s exceeded n the motor electroncs, the motor control system reduces the nput power and If a temperature of 80 C s exceeded n the motor electroncs, the motor control system reduces the nput power and thereby troll thereby system the support. the support. redusere Ths means Ths means kraften that that the og the hgher dermed hgher the the temperature hjelpen. temperature Det ncrease ncrease betyr n the n the at motor, jo motor, høyere the less the less temperaturen drve output can be drve output can be accessed accessed and motoren and the lower the lower er, the the jo support support mndre avalable. avalable. kraft When When og hjelp the motor the motor får cools en cools ut down, down, av motoren. the energy nput the energy nput Når s s motoren ncreased agan and the drve ncreased agan and the drve output rses. Important: The motor cannot be damaged by heat buld-up. The temperature symbol (fgure on the left) only output avkjøles, rses. vl Important: energnvået The motor og cannot kraften be damaged gjen by økes. heat Vktg: buld-up. Motoren The temperature kan symbol kke skades (fgure on the left) only appears when the power s completely reduced. appears when the power s completely reduced. ved overopphetng. Temperatursymbolet (se fgur tl venstre) vses kun når kraften er borte.

17 Denne regulerngen av kraften av motorens temperatur, som en egen progressv funksjon gjør at motoren aldr blr skadet ved en overopphetng. I prakss: Som pressert tdlgere, vl dag tl dag bruk være avhengg av utetemperaturen, vekt, stgnnger, tråkkfrekvens, tufttrykk og hastghet. Alle dsse faktorer kan forårsake reduksjon av effekt og energ. Men dette er kke en fel ved sykkelen, så du kan sykle vdere med lavere kraft. I ekstreme tlfeller kan det føre tl korte stopp. Ekstremeksempel: En stgnng på 10-12% på over 500 meter, vekt på over 120 kg, ujevnt terreng, max. assstentnvå, hastghet over 10 km/t og tråkkfrekvens på 60 rpm. gjør at sykkelen brukes utenfor anbefalt spesfkasjon og kan opparbede økt temperatur. Det vl føre tl en reduksjon av kjøreopplevelsen. Tps: Valg av et lavere gr med høyere tråkkfrekvens, turmodus Tour eller Eco, redusert assstansenvå og / eller en kort stopp, vl føre tl at sykkelen kan kjøles ned og du kan sykle vdere etterpå. Motoren må aldr kjøles ned med ytre elementer, som f.eks. vann. Dette kan føre tl skade og vl egentlg kke hjelpe, da det prmært er nnsden av motoren som er opphetet. 17

18 5.0. Motor Motor Drvhjulet kan fjernes på dn Strckersykkel fra rammen, f.eks. ved punkterng eller rengjørng. Vær veldg forsktg når en tar av og setter på hjulet og vær oppmerksom wheel, especally the på nntruksjonene brake dsc. fra leverandørene mht. forskjellge komponenter knyttet tl selve hjulet, spesellt the wheel but bremseskven. not the entre drve (Merk. wheel.) for ordens skyld vser dagrammene drvmotor ntegrert hjulet, men kke hele drvhjulet) The drve wheel of your Pedelec can be removed from the bcycle frame at any tme, for example, for cleanng purposes or n case of a puncture. Proceed extremely carefully when removng and subsequently nstallng the drve wheel and note, n partcular, the nstructons and nformaton of the manufacturers of the varous components attached to the (Note: for clarty reasons the followng dagrams only show the drve motor ntegrated n 5.1 Removng the drve wheel Note or mark the cable routng and the fxng ponts of the cable tes before removng the drve wheel. Frst loosen and remove all cable tes whch are securng the cables [16] comng from the motor and cables and leads of other components to the bcycle frame. Then dsconnect the plug [15] on the cable of the motor [16] from the socket [17] on 5.1. Ta av drvhjulet Merk deg kabelplasserngen og punktene kablene stter for en tar av hjulet. Først løsne og ta av dekslet som beskytter the battery cable. kablene (16) som kommer fra motoren og kabler og lednnger på ramma tl sykkelen. Så frakobles pluggen (15) fra motoren (16) fra koblngen (17) tl batterkabelen. Løsne to skruer (18) eller hurtgkoblngen som hjulet er festet tl ramma med, slk at drvhjulet kan løsnes fra rammen av Strckersykkelen. you later attach the! wheel. Loosen the two nuts [18] or the quck-release mechansm wth whch the wheel s fxed to the frame so that the entre wheel can be removed from the frame of your Pedelec. Note or mark the poston of the torque support [20]. Ths must be re-ftted n exactly the same poston as t was before removal, when! Never hold or transport the wheel you have removed over the cable [16] comng from the motor. There s a rsk of the cable breakng. Merk deg possjonen av dreemomentet (20). Det må settes tlbake nøyaktg samme possjon som det var før det ble tatt av. Hold aldr eller transporter hjulet som er tatt av over kabelen (16) fra motoren. Det kan ødelegge kabelen. 18

19 18 If your wheels are equpped wth a quck-release mechansm, please observe the manu Attachng Montere the drvhjul drve wheel Pass på at alle komponenter knyttet tl hjulet har bltt nstallert henhold tl de gtte nstruksjoner og spesfkasjoner [20] n the same fra den poston respektve as t was taken forhandler. from. Dette gjelder spesellt forhold tl bremser og grboks. Ikke glem å renstallere [18] the followng dreemomentshjelp sequence: (20) samme possjon som frst før tghten det ble on the tatt sde av. of Sett the gear hjulet box (dagram tlbake A) ramma og stram then skruene on the sde of følgende the brakes rekkefølge: (dagram B) - stram først på sden som gret står (dagram A) - there så strammes s the rsk of sden the axle med hub bremsene nut [18] comng (dagram loose. B) I begge tlfellene er dreemomentet mellom 20 og 40 Nm. Forskre deg at stoppskven (19) er påsatt mellofacturer s akselen specfcatons og skruen. on nstallaton Hvs kke and the er det tghtenng fare torque. for at skruen kan løsne. Hvs hjulet dtt er utstyrt med en hurtgkoblng, vær oppmerksom på forhandlerens spesfkasjoner og strammng each other. av dreemomentet. Hvs hjulet er korrekt påsatt på hjulet, kan motorkabelen functon kobles test. tl batteret. Når du gjør det, vær skker på at pluggen (15) er korrekt koblet tl kontakten (17). Den buede overflaten (A) og (B) må ha kontakt med! hverandre. and by lockng Så festes the wheel alle kabler cause a og fall. lednnger med klemmer tl sykkelen og foreta en sste funksjonstest. Make sure that all the components attached to the wheel have been nstalled n accordance wth the nstructons and specfcatons of the respectve manufacturer. Ths relates n partcular to the brakes and the gear box. Do not forget to renstall the torque support Then push the wheel nto the slot of the frame and tghten t usng the hub axle nuts In each case, the tghtenng torque of the two nuts s between 30 and 40 Nm. Ensure that the tooth lock washer [19] s located beneath the axle hub nut otherwse If the wheel s correctly attached to the frame, the motor wth the end of the cable that leads to the battery can be connected. In dong so, make sure the plug [15] s correctly algned wth the socket [17]. The curved surfaces ([A] and [B]) must be algned wth Then fasten all cables and leads wth cable tes to the bcycle frame and perform a fnal!!!!! Make sure the cables are lad correctly as falure to do so could mean the cable gettng caught n the brake dsc, the drve or the spokes It s essental to observe the nstructons and specfcatons of the manufacturer Vær skker of the på varous at alle components kablene er attached korrekt to the wheel n all your festet nstallaton slk at work. de kke Ths partcularly er berørng apples med to the brakes, the gear box and quck-release mechansm. bremseskve, motoren eller ekene som kan føre tl at hjulet låses. Never nstall the motor wthout the torque support [20]. Ths could cause Det a total er avgjørende loss (twstng å off følge the cable). nstruksjonene Ths vods all warranty or guarantee clams. og spesfkasjonene for alle komponentene tl sykkelen ved all nstallasjon. Dette gjelder speselt bremser, grboks og Carry 5 cable tes wth you along wth your repar tool, to securely fasten hurtgkoblnger. any loose cables durng a trp. Husk å aldr nstallere med dreemomenthjelp (20). Det kan være ødeleggende hvs kablene bøyes. Da gjelder kke Installng or removng the drve wheel s best carred out when the Pedelec garanter. s upsde down (standng on ts handlebars and saddle). Remove the smmi attached to the handlebars frst so that t does not get damaged. Ha med kabelstrammere med repasjonsvesken for å stramme løse kabler når du er på tur. Always use the orgnal gear cluster bult by the bcycle manufacturer. Usng other makes may lead to restrcted functon or to the gear cluster scrapng the chanstays. Ved nstallasjon og fjernng av drvhjul gjøres det best når Strckersykkelen står opp/ned (stående på styret og setet). Fjern smmi knyttet tl styret først slk at det kke blr skadet. Alltd bruk orgnalt bremseutstyr levert fra leverandør. Ved å bruke annet utstyr kan det føre tl reduserte funksjoner for gret og ødelegge kjeden. 19

20 6.0. Rengjørng av motor og smmi Når det trengs rengjørng, bruk aldr bensn, tynner, acetone eller lgnende. Aldr bruk slpende vaskemdler eller kraftge vaskemdler. Bruk vanlge vaskemdler fra hjemmet eller desnfsjonsmdler (sopropanol) Motor - Strckersykkelen må rengjøres med jevne mellomrom, helst med tørr eller våt børste (kke bløt). Bruk aldr rennende vann på motoren, f.eks fra hageslangen eller høytrykkspyler. Det er allkevel kke noe problem å bruke sykkelen regnvær. - Vannnntrengng kan ødelegge motoren. Pass ekstra nøye på at veske og fukt kke kommer nn motoren. - Ikke rengjør motoren når den er varm, f.eks. rett etter en tur. Vent tl den er avkjølt. - Hvs motoren er demontert, f.eks. ved rengjørng, må den aldr bl transportert over kablene som kan føre tl at kablene brekkes. - Hvs motoren er fjernet fra Strckersykkelens ramme (se avsntt 4.1.), må pluggen fra motoren og kontakten tl batteret sjekkes for forurensng som må rengjøres før den kobles sammen smmi - kontakten tl smmi er fjærbelastet og bør fra td tl annen rengjøres med kontaktspray for bedre funskjon over td. - smmi dekslet må bare rengjøres med fuktg (kke bløt) klut Transport Følgende nformasjon er vktg når en transporterer Strckersykkelen bl: - Beskytt alle komponenter mot sktt og fukt på en fornuftg måte. - Fjern batter og smmi fra sykkelen før du fester sykkelen tl statvet på blen. Dette redusere også vekt du trenger å løfte, speselt hvs det er et takstatv. - Transporter alltd batteret og smmi nn blen. - Selv om batter og smm transporteres nn blen, må det transporteres på en sånn måte at det kke skades under transporten. - Hvs du har et takstatv som har gummklemmer, pass på at battersknnen kke knuses/ ødelegges. - Pass på at kablene på Strckersykkelen skader sykkelen eller blen under transport. - Når du er kommet fram tl destnasjonen sjekk alle kontakter for mulg fremmedelementer og fukt. For å våre skker på at sykkelen skal fungere skkkelg, forskre deg at det kke er fremmedelementer og at den er helt tørr. - Legg aldr Strkcersykkel på sden med gret ned under transport, f.eks. bagasjerommet på blen. Da kan det oppstå skade Skkerhet - Når sykkelen kke er bruk, kke utsett sykkelen for sterkt sollys over lengre peroder. Dette kan føre tl at motoren opphetes, og ekstreme tlfeller vl den kke fungere skkkelg. Plastdeler vl også eldes raskere sollys. - Ved økt temperatur ved f.eks bruk av kontnuerlg bruk sykkelen eller drekte sollys, som forårsaker stoppetd, la motoren kjøle ned for ca. 10 mnutter før turen fortsetter. - Max.hastghet for systemet er 75 km/t. Ved den hastgheten kan de elektrske komponenter ødelegges verste fall. Max.hastghet er logget systemet. 20

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang

TheraPro HR90. 2. Kort veiledning. 1. Leveringsomfang . Kort velednng TheraPro HR9. Leverngsomfang Elektronsk radatortermostat I paknngen med radatortermostaten f nner du: 4 Den elektronske radatortermostaten regulerer romtemperaturen nøyaktg tl nnstlt verd

Detaljer

Generell. beskrivelse

Generell. beskrivelse Techncal Svces: Tel: (00) - / Fax: (00) 7-00 http://wwwtyco-freproductscom Model AV--00 Alarm Valve, DN00, DN0 & DN00 Model Alarmventl RC- Retard modell AV--00, Chamb DN00, DN0 & DN00 European modell RC-

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

Guide for Bilunderholdning 2002-2003

Guide for Bilunderholdning 2002-2003 Gude for Blunderholdnng 2002-2003 Våg å møte fremtden Alt du trenger for å kunne kjøre nn fremtden er hva Poneer lover deg. La Poneer's nye blnavgerngssystemer gude deg dt. Bl underholdt av uforlgnelg

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi

Kvalitetskontrollhåndbok. mammografi NO9400084 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf NEI-NO--431 Strålevern HEFTE 2 IssNtx(4 4«;jy rum 1W4 ;Sr statms * Stvålevem Strålevern HEFTE 2 Kvaltetskontrollhåndbok mammograf ' cf-r Statens strålevern Referanse:

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 -

Brukermanual. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - Brukermanual 1 Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway - 1 - INTRODUKSJON Gratulerer med ditt nye massasjebad fra Viking Spa. Vi håper dette produktet vil imøtekomme alle dine krav til komfort og avslapping.

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS

RENE GULV. Kärcher rengjøringsmaskiner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER. Avsender - Kärcher AS Avsender - Kärcher AS RENE GULV Kärcher rengjørngsmaskner OPPSKURINGSMASKINER GULVVASKEMASKINER TEPPERENSERE STØVSUGERE FEIEMASKINER + MYE MER Gyldg frem tl 01.07.2014 - Prsene er kun gyldge hos deltagende

Detaljer

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON 5 2.1 GENERELLE

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

NOTICE TO APPLICANTS APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION

NOTICE TO APPLICANTS APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION EUROPEAN COMMISSION HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATEGENERAL Health Systems and products June 2014 NOTICE TO APPLICANTS APPLICATION FOR VARIATION TO A MARKETING AUTHORISATION Page 1 of 23 TABLE OF CONTENTS

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser

Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer. - evaluering og analyser Alderseffekter NVEs kostnadsnormer - evaluerng og analyser 2009 20 06 20 10 20 10 20 10 21 2011 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 R A P P O R T 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20

Detaljer

TermoRens AS med suksess offshore

TermoRens AS med suksess offshore Rent vann - rene rør - ren energ - en ren kundes TermoRens AS med suksess offshore Les mer på sde: 6 Det nye Østfold Sykehuset valgte Anodx Les mer på sde: 4 Anodsk oksdasjon Kjemsk rens + = Rene rør!

Detaljer

ST40 Dybde Instrument. Brukermanual

ST40 Dybde Instrument. Brukermanual ST40 Dybde Instrument Brukermanual Dokumentnr.: 81158-1-NO Dato: 10. Juni 2000 Forord i Viktig informasjon ADVARSEL Selv om ST40 instrumentet er designet for å gi deg nøyaktig og pålitelig informasjon,

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8014V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM Alarm Controller

Detaljer

150800 Windlass Control Unit

150800 Windlass Control Unit Windlass Systems 10800 Windlass Control Unit Keep this manual onboard! Installasjon og brukermanual Installation and usermanual Rev1.0.0 SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 19-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69

Detaljer

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning

Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Trådløs PIR-Detektor Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: WPIR / 300-8308V10 Spenning: 3V Temperatur: -10 C til +50 C Batteri: 2 x AAA batterier à 1.5V Passer til: GSM ECO-Starter Frekvens:

Detaljer