Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne"

Transkript

1

2 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. ii

3 Innholdsfortegnelse 1... Oppstart Forstå maskinvarekomponenter... 1 Komponenter på forsiden... 1 Komponenter på baksiden... 2 Komponenter på toppen... 2 Komponenter på toppen Oppstart for første gang Lade batteriet via USB-kabelen Bruke enheten i et kjøretøy... 4 Bruke bilholderen... 4 Koble til billaderen Betjening... 6 Skru av og på Bruk av SD-kort Problemløsning og vedlikehold Tilbakestille systemet Feilsøking... 7 Strømproblemer... 7 Problemer med skjermen... 8 Koblingsproblemer Vedlikehold av enheten Myndighetsregulerende informasjon Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Forholdsregler for sikkerhet Om oppladning Om batteriet Kassering av gammelt elektrisk utstyr i

4 4 Begrenset garanti GARANTIST HVA DENNE GARANTIEN DEKKER HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER HVORDAN GJØRE ET KRAV PÅ GARANTIEN DINE RETTIGHETER ANSVARSBEGRENSNING ii

5 1 Oppstart 1.1 Forstå maskinvarekomponenter MERK: Fargen på enheten er muligens en annen en den som vises på bildene i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilken modell du har kjøpt. Komponenter på forsiden Ref Komponent Beskrivelse ❶ Berørelsesskjerm Viser utdata på enheten. Trykk på skjermen med fingertuppen for å velge menykommandoer eller taste inn informasjon. ❷ Ladeindikator Gløder i skarp gult når batteriet lader, og blir deretter grønt når batteriet er ferdig oppladet. 1

6 Komponenter på baksiden Ref Komponent Beskrivelse ❶ Høyttaler Sender ut musikk, lyder og stemme. ❷ SDkortplass Godtar SD (Secure Digital) minnekort. Komponenter på toppen Ref Komponent Beskrivelse ❶ Strømbryter Skru enheten av og på. 2

7 Komponenter på toppen Ref Komponent Beskrivelse ❶ Bilsettkontakt Kobler enheten din til ekstrautstyret Bilsett. ❷ Reset-knapp Starter enheten på nytt (soft reset) ❸ Mini-USB kontakt Kobles til laderen eller USB-kabelen. 1.2 Oppstart for første gang 1. Kontroller at strømmen er koblet til enheten. (Se neste avsnitt.) 2. For å starte opp enheten, drei strømbryteren til "på". 1.3 Lade batteriet via USB-kabelen Når batteriet lades opp for første gang vil det ta minst 4 timer. 1. Slå på datamaskinen. 2. Koble opp mini-usb-enden av USB-kabelen til kontakten på undersiden av enheten og den andre enden til en USB-inngang på PC en. 3

8 Indikatorlyset for laderen vil nå lyse gult som viser at ladning pågår. Ikke koble enheten fra før batteriet er ladet helt opp, dette indikeres av at ladeindikatoren blir grønn. Ladningen kan ta noen timer. MERK: For at litiumbatteriet skal fungere optimalt, bør følgende iakttas: Ikke sett batteriet til ladning på steder med høy temperatur i omgivelsene (for eksempel i direkte sollys). Det er ikke nødvendig å lade ut batteriet helt før det lades på nytt. Du kan gjerne lade opp batteriet før det er utladet. Hvis du ikke skal bruke utstyret over lengre tid, bør du passe på å lade opp batteriet helt minst annenhver uke. Overutladning av batteriet kan påvirke batteriets evne til å lades opp. 1.4 Bruke enheten i et kjøretøy En enhetsholder og billader leveres sammen med enheten din. Bruke bilholderen MERK: Utseende for bilholderen kan se annerledes ut, avhengig av hvilken region du kjøpte den i. Bruk bilholderen for å feste enheten i et kjøretøy. Påse at GPS-antennen har en klar utsikt til himmelen. 4

9 Koble til billaderen Billaderen forsyner enheten med strøm når du bruker den i en bil. ADVARSEL: For å beskytte enheten mot plutselige endringer i spenning, koble billaderen etter bilmotoren har startet. 1. Koble den ene enden av billaderen til strømkontakten på enheten. 2. Koble den andre enden til sigarettenneren (12 volt), eller strømporten til et strømuttak, og lad opp enheten. 5

10 1.5 Betjening Skru av og på Drei strømbryteren til "på" eller "av" for å slå enheten på eller av. Når du slår av enheten, går den i realiteten i ventemodus og slutter å fungere. Når du slår den på igjen, gjenopptar den funksjonen. 1.6 Bruk av SD-kort Enheten har en SD-spalte hvor det kan settes inn et valgfritt Secure Digital eller MultiMediaCard lagringskort. For å bruke SD-kortet skal det settes inn i spalten med kontaktenden mot åpningen og etiketten mot enhetens forside. Når kortet skal tas ut, må du passe på at ingen funksjon benytter kortet, så kan du skyve på overkanten av kortet for å løsne det og deretter trekke det ut av spalten. MERK: Pass på det ikke kommer andre objekter inn i spalten. La det ligge et SD-kort i et lukket eske slik at støv og fuktighet unngås når det ikke er i bruk. 6

11 Problemløsning og 2 vedlikehold Problemløsning og vedlikehold 2.1 Tilbakestille systemet Av og til kan det hende du trenger å tilbakestille enheten. For eksempel, dersom enheten ikke lengre svarer, med andre, den virker «frosen» eller «låst». Sett inn en liten pinne, som f.eks. en binders, på reset-knappen på enheten. Dette kalles gjerne en soft reset". 2.2 Feilsøking Strømproblemer Strømmen slås ikke på når batteriet brukes Det kan være for lite strøm igjen på batteriet til å drive enheten. Så skrur du på enheten. 7

12 Problemer med skjermen Skjermen reagerer langsomt Pass på at enheten ikke går tom for batteristrøm. Hvis problemet ikke forsvinner må du sette systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Skjermen låser seg Sett systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Det er vanskelig å lese av skjermbildet Pass på at bakgrunnsbelysningen er slått på. Gå et sted hvor det er tilstrekkelig belysning. Ukorrekt svar på trykk Kalibrer berøringsskjermen. Koblingsproblemer Problemer med kabeltilkoblingene Pass på at enheten og datamaskinen begge er slått på før de kobles sammen. Pass på at kabelen er plugget godt inn i USB-inngangen på datamaskinen. Koble USB-kabelen direkte til datamaskinen ikke før kabelen via en USB-hub. Resett enheten før kabelen kobles til. Koble alltid fra enheten før datamaskinen startes opp på nytt. 2.3 Vedlikehold av enheten Hvis du tar godt vare på enheten vil dette sikre problemfri drift og minske faren for skade på enheten. Hold enheten på god avstand fra områder med mye fuktighet og høye temperaturer. 8

13 Unngå direkte sollys eller sterk ultrafiolett stråling på enheten over lengre tid. Ikke sett noe oppå enheten og pass på at ingenting faller på den. Pass på ikke miste enheten i bakken og unngå at den utsettes for kraftige støt. Ikke la enheten utsettes for plutselige store temperaturendringer. Det kan føre til kondensdannelse inne i enheten som kan være skadelig for den. Dersom det oppstår kondens bør enheten få tørke skikkelig. Pass på ikke å sette deg på enheten hvis du har den i baklommen el.l. kjermoverflaten blir lett skrapet opp. Skarpe objekter kan skrape opp skjermen. Du kan bruke ikke-klebende generiske skjermbeskytter som er designet for bruk på bærbare enheter med LCD-skjermen for å beskytte skjermen mot mindre riper. Enheten må aldri rengjøres med strømmen slått på. Bruk en myk, lofri klut fuktet med litt vann til å tørke av skjermen og utsiden av enheten. Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen. Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre, reparere den eller gjøre modifikasjoner. Dette kan føre til skade på enheten og til og med fysisk skade og skade på eiendom. Ikke oppbevar eller ha med deg brennbare væsker, gass eller eksplosiver på samme sted som enheten eller tilbehøret. 9

14 3 Myndighetsregulerende informasjon Myndighetsregulerende informasjon MERK: Etiketter på utsiden av enheten angir myndighetskravene som den modellen du har er i overensstemmelse med. Sjekk etikettene på enheten med henvisning til opplysningene i dette kapitlet. Noen merknader gjelder bare for enkelte modeller. 3.1 Myndighetsregulerende kunngjøringer Merknad for Europa Produkter med CE-merket er i overensstemmelse med Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), det Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC) og Low Voltage Directive (73/23/EEC) som tilføyd av Directive 93/68/ECC utstedt av Commission of the European Community. Overensstemmelse med disse direktivene innbefatter overensstemmelse med følgende Europeiske standarder: EN V1.6.1: 2004: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive EN 50371: 2002: Generic Standard to Demonstrate the Compliance of Low Power Electronic and Electrical Apparatus with the Basic Restrictions Related to Human Exposure to Electromagnetic Fields (10 MHz GHz) - General Public EN V : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements EN : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Cordless audio devices in the range 25 MHz to MHz; Part 2: 10

15 Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive EN V : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems,5 GHz high performance RLAN equipment and 5,8 GHz Broadband Data Transmitting Systems EN 55013: 2001+A1: 2003: Sound and television broadcast receivers and associated equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement EN 55020: 2002+A1: 2003: Sound and television broadcast receivers and associated equipment Immunity characteristics Limits and methods of measurement EN 55022: 2006: Information technology equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement EN 55024: A1: A2:2003: Information technology equipment Immunity characteristics Limits and methods of measurement EN / IEC : Information technology equipment Safety Part 1: General requirements Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for endringer gjort av Bruker og konsekvensene av dette, som kan endre overensstemmelsen produktet har med CE-merkingen. FCC-samsvar Denne enheten er i samsvar med Del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere eventuell mottatt interferens, inklusive interferens som kan forårsake uønsket drift. FCC-ADVARSEL Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den part som står ansvarlig for FCC-samsvar kan ugyldiggjøre brukerens tillatelse til å drifte utstyret. 11

16 SAMSVAR MED CANADISK ICES-003 Dette digitale apparatet i Klasse B er i samsvar med canadisk ICES-003. MERKNAD Dette utstyret er testet og er funnet å være i samsvar med begrensningene for en digital enhet i Klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse begrensningene er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i elektronisk utstyr i hjemmet. Dette utstyret mottar og kan avgi radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjoner. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå interferens i enkelte installasjoner. Skulle dette utstyret forårsake skadelig interferens i mottak av radio- eller TV-signaler, henstilles det til brukeren å forsøke å redusere interferensen gjennom ett eller flere av følgende tiltak: Dreie på eller omplassere mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til. Rådføre seg med forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for å få hjelp. Du advares om at endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den part som er ansvarlig for samsvar, kan nullstille din tillatelse til å bruke utstyret. FCC RF-erklæring om utsettelse for stråling: 1. Denne senderen må ikke sammenstilles med eller brukes i forbindelse med noen annen antenne eller sender. 2. Dette utstyret er i samsvar with FCC RF-begrensningene for utsettelse for stråling fastsatt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med en avstand på minimum 20 centimeter mellom radiatoren og kroppen din. 3.2 Forholdsregler for sikkerhet Langvarig lytting på musikk på maks volum kan skade hørselen. 12

17 Om oppladning Bruk kun laderen som følger med enheten. Bruk av en annen type kan resultere i feil og / eller skade. Dette produktet er beregnet til å være forsynt med en Listeført spenningsforsyningsenhet merket LPS, Limited Power Source og utgangsstyrke angitt som + 5 V dc / 1.2 A. Bruk det angitte batteriet sammen med enheten. Om batteriet Bruk en lader som er godkjent av produsenten. ADVARSEL: Denne enheten inneholder et ikke-utskiftbart internt litiumpolymerbatteri. Batteriet kan briste eller eksplodere, noe som kan føre til utslipp av farlige kjemikalier. For å redusere faren for brann eller forbrenninger må ikke batteriet åpnes, utsettes for hardt press, stikkes hull i eller kastes i flammer eller i vann. Viktige instruksjoner (bare for servicepersonale) Forsiktig: Hvis batteriet skiftes med et batteri av feil type kan dette medføre eksplosjonsfare. Brukte batterier skal avhendes i henhold til bruksanvisningen. Skal bare byttes ut med samme eller en annen type som produsenten har anbefalt. Batteriet skal gjenvinnes eller avhendes på riktig måte. Bruk det angitte batteriet bare sammen med beregnet utstyr. 3.3 Kassering av gammelt elektrisk utstyr EU-direktivet 2002/96/EC om "Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)" krever at gammelt elektrisk husholdningsutstyr ikke skal kastes i det vanlige, usorterte kommunale avfallet. Gamle apparater skal samles inn separat, for å optimalisere gjenvinning og resirkulering av de materialene de inneholder og redusere påvirkningen av helse og miljø. Det avkryssede "søppelcontainer"-symbolet på produktet minner deg om at når du kasserer produktet, må det legges i spesielle innsamlingscontainere. Forbrukerne bør kontakte sine lokale myndigheter 13

18 eller forhandleren for å få informasjon om hvordan de skal kvitte seg med sine gamle apparater. 14

19 4 Begrenset garanti 4.1 GARANTIST Kjøp utenfor USA og Canada: Hvis du har kjøpt produktet utenfor USA og Canada, gir ROUTE 66 Geographic Information Systems B.V., Leidekkerstraat 4A, NL-2984 AV Ridderkerk (Nederland) deg denne Begrensede Garantien, og denne Ansvarsbegrensingen gjelder for ROUTE 66 Geographic Information Systems B.V. 4.2 HVA DENNE GARANTIEN DEKKER 1) ROUTE 66 Geographic Information Systems B.V. ( ROUTE 66 ), garanterer at Maskinvaren vil være uten feil og mangler ("Defekter") i utførelse såvel som materialer under normale bruksforhold i en periode på to (2) år fra den datoen da du kjøpte Maskinvaren ("Garantiperioden"). Under Garantiperioden repareres eller utskiftes Maskinvaren etter ROUTE 66 s valg ("Begrenset garanti") uten noen omkostning for deg med hensyn til deler eller arbeide. Denne Begrensede Garantien dekker kun utskifting av Maskinvaren. Hvis Maskinvaren repareres etter at Garantiperioden er utløpt, utløper Garantiperioden for reparasjonen seks (6) måneder etter reparasjonsdatoen. 4.3 HVA DENNE GARANTIEN IKKE DEKKER 2) Denne Begrensede Garantien omfatter ikke alminnelig slitasje, åpning eller reparasjon av Maskinvaren av en person som ikke er autorisert av ROUTE 66, reparasjon eller utskifting av Maskinvaren eller deler av denne, som er skadet pga.: feil bruk, fuktighet, væsker, nærhet av eller eksponering til varme, ulykke, misbruk, ikke-overholdelse av 15

20 bruksanvisningen som er levert med Maskinvaren, forsømmelse eller feilaktig anvendelse. Denne Begrensede Garantien dekker ikke fysisk skade på overflaten av Maskinvaren. Denne Begrensede Garantien dekker ikke enhver programvare som følger med eller er installert på Maskinvaren. 4.4 HVORDAN GJØRE ET KRAV PÅ GARANTIEN 3) For å gjøre et krav på en Defekt må du kontakte ROUTE 66 per e-post under Garantiperioden via for å forklare Defekten og motta et RMA-nummer (Return Materials Authorization), hvis nødvendig. Du må returnere Maskinvaren under Garantiperioden, sammen med en forklaring av Defekten, til adressen du får oppgitt av ROUTE 66. Dersom en defekt oppstår og et gyldig krav under denne Begrensede Garantien mottas av ROUTE 66 etter de første hundre og åtte (180) dagene av Garantiperioden, har ROUTE 66 rett til å belaste deg en rimelig pris for porto og arbeidskostnader som ble gjort i forbindelse med reparasjonen eller erstatningen av Maskinvaren. Du må opptre i overensstemmelse med enhver annen returneringsprosedyre fastsatt av ROUTE 66, hvis disse finnes. 4.5 DINE RETTIGHETER 4) Det er mulig enkelte land ikke tillater en utelukkelse eller begrensning av skadeserstatning. Dersom en del av denne Begrensede Garantien anses å være ugyldig eller umulig å håndheve, vil allikevel resten av den Begrensede Garantien fortsatt ha full styrke og effekt. 5) Denne Begrensede Garantien er den eneste uttrykkelige garantien som ytes, og den skaffes i stedet for andre uttrykkelige garantier eller lignende eventuelle forpliktelser som kan være oppstått gjennom annonsering, dokumentasjon, emballasje, eller annen meddelelse. 6) Bortsett fra den Begrensede Garantien og så langt gjeldende lov tillater, skaffer ROUTE 66 og dennes leverandører Maskinvaren "SOM DEN ER OG MED ALLE FEIL", og fraskriver seg ethvert ansvar for andre garantier og vilkår, enten uttrykkelige, stilltiende eller lovbestemt, herunder, men ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier, forpliktelser eller betingelser relatert til tilfredsstillende kvalitet, egnethet til et bestemt 16

21 formål, driftssikkerhet eller tilgjengelighet, nøyaktige eller fullstendige svar, resultater, håndverksmessig utførelse, mangel på viruser, og rimelig mangel på forsømmelse. Denne ansvarsfraskrivelsen angår Maskinvaren, ytelsen eller ikke-ytelsen av støtte eller andre tjenester, informasjon, programvare, og innhold som hører til Maskinvaren eller som oppstår på annen måte av bruken av Maskinvaren. Det ytes dessuten ingen garanti eller forpliktelse vedrørende uforstyrret bruk, uforstyrret besittelse, eller ikke-krenkelse med hensyn til Maskinvaren. Denne garantifraskrivelsen gjelder ikke for (i) underforståtte forhold vedrørende eiendomsrett og (ii) underforstått garanti angående overensstemmelse med beskrivelsen. 7) Denne Begrensede Garantien har ingen virkning på juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning om salget av forbruksvarer. 8) Denne Begrensede Garantien kan ikke overføres til en annen person. 4.6 ANSVARSBEGRENSNING 9) Verken ROUTE 66 eller dennes leverandører skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen direkte, indirekte, utilsiktet eller annen skade (herunder, i hvert tilfelle, men ikke begrenset til, skader på grunn av manglende evne til å bruke utstyret eller ha tilgang til data, tap av data, tap av forretningsmuligheter, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd eller lignende) som følger av bruk eller manglende evne til å bruke Maskinvaren, selv om ROUTE 66 er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. 10) Uansett eventuelle skader du av en eller annen grunn måtte påføres (herunder, uten begrensning, alle skader nevnt i denne avtalen og alle direkte eller generelle skader under kontrakt eller på annen måte), begrenses ROUTE 66 s og dennes leverandørers til det beløpet som du har betalt for Maskinvaren. 11) ROUTE 66 skal ikke holdes ansvarlig for (i) noe bedrageri av sine ansatte og/eller agenter, eller (ii) noe uærlig, gal fremstilling fra sine ansatte og/eller agenter. 12) Uansett bestemmelsene ovenfor, skal ikke noen parts ansvar for dødsfall eller personlig skade som følger av egen uaktsomhet være begrenset. 17

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer)

Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og garantier Inneholder Viktig sikkerhetsinformasjon Informasjonsressurser Garantiopplysninger og andre merknader Deler som kunden kan skifte ut (CRUer) ThinkCentre Sikkerhet og

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge nüvi hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge Komme i gang Hva inneholder esken? nüvi-enheten Sugekoppbrakett for å montere nüvi-enheten på frontruten Strømkabel for å lade/bruke

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V.

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. Norge Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, og ethvert tilknyttet selskap (sammen, «TomTom») Innhold 1 Omfang... 3 2 Din bestilling

Detaljer

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut.

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Før du starter 4 Inkludert i leveransen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Komme i gang 8 Lading 8 Riktig bruk

Detaljer

Sett bakfra / fra høyre side

Sett bakfra / fra høyre side Se den utvidede brukerhåndboken Hvis du vil ha mer informasjon om bruken av rammen, kan du gå til www.kodak.com/go/digitalframesupport. Se emballasjen til pakken for innhold i pakken. NORSK Sett forfra

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

BRUKSANVISNING ATEQ VT 56 Versjon DA1-05

BRUKSANVISNING ATEQ VT 56 Versjon DA1-05 BRUKSANVISNING ATEQ VT 56 Versjon DA1-05 Referanse: UM-36600B-NO REVISJON AV BRUKSANVISNING FOR ATEQ VT56 I forbindelse med den kontinuerlige forbedringen kan informasjonen i denne bruksanvisningen og

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

INTELLIGENT MASKINSTYRING. MikroGrade CB16. Brukerhåndbok. Versjon 1.1 Norsk

INTELLIGENT MASKINSTYRING. MikroGrade CB16. Brukerhåndbok. Versjon 1.1 Norsk INTELLIGENT MASKINSTYRING MikroGrade CB16 Brukerhåndbok Versjon 1.1 Norsk MikroGrade CB16, Innledning 2 Innledning Anskaffelse Takk for at du har valgt å kjøpe CB16. CB16 er et ideelt verktøy for å øke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning

BRUKERVEILEDNING. Brukerveiledning BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON Når du bruker telefonutstyret, bør du alltid følge disse sikkerhetsreglene for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063

Din bruksanvisning SONY ERICSSON W800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4285063 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM

Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 108 Dual SIM Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Sette inn et minnekort

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1616

Brukerhåndbok for Nokia 1616 Brukerhåndbok for Nokia 1616 1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Sette inn SIM-kortet og batteriet 4 Ta ut SIM-kortet 4 Lade batteriet 4 Slå på og av 5 Telefonen 5 Taster og deler 5

Detaljer

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027

Din bruksanvisning MOTOROLA W377 http://no.yourpdfguides.com/dref/1084027 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer