HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 NORSK HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL

2 Norsk Icare ONE (Modell: TA02) BRUKSANVISNING v1.1 06/12 NO 0044 Denne enheten er i samsvar med: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr Bestemmelser i det kanadiske direktivet om medisinsk utstyr Copyright 2012 Icare Finland Oy Produsert i Finland Icare Finland Oy Hevosenkenkä 3, FI Espoo, Finland Tlf , Faks INNHOLD INNHOLD...2 Sikkerhetsinstruksjoner...2 Indikasjoner for bruk...4 Kontraindikasjoner for bruk...4 Innledning...4 Innholdet i pakningen...4 Skru enheten på...5 Klargjøre tonometeret før målinger...6 Velge en målemodus...6 Justere måleposisjonen...6 Sette inn probe...7 Måle intraokulært trykk...8 Måletrinnet...9 Instruksjoner for pasientbruk...9 Feilmeldinger og indikatorer...10 Forskjeller mellom profesjonell bruk og pasientbruk av Icare One tonometer...10 Rengjøring og desinfeksjon...11 Bytte batteriene...11 Serviceprosedyrer...12 Reservedeler...12 Tekniske data og ytelsesdata...12 Kliniske ytelsesdata...13 Symboler...14 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Tonometeret må ikke komme i kontakt med pasientenes øyne, bortsett fra probene, som kan gjøre dette en brøkdel av et sekund under måling. Ikke bring tonometeret i kontakt med øyet, og ikke skyv det inn i øyet (tuppen av proben skal være 4-8mm fra øyet). Probetuppene i enheten er ikke testet for endotoksiner. Probetuppene er kun til éngangsbruk og leveres i steril forpakning. 2

3 Norsk Icare ONE Tonometer (TA02) er kun beregnet for bruk under oppsyn og kontroll av helsepersonell. Helsepersonell må informere pasienter om at de ikke må endre eller avbryte behandlingsopplegget sitt uten å konsultere helsepersonell. Ikke bytt medisiner eller endre doseringen uten å konsultere legen din. Nøyaktigheten på og repeterbarheten av introkulært trykk er ukjent for pasienter med korneal astigmatisme over 3,00 D, irregulær astigmatisme og keratokonus. Pasienter med svekket hørsel vil kanskje ikke oppfatte signalene som indikerer riktige målinger. Pasienter med nedsatt funksjonsevne kan oppleve vansker med å bruke det håndholdte tonometeret. Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret. FORSIKTIG! Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker tonometeret. Oppbevar den for fremtidig bruk. Den inneholder viktig informasjon om bruk og vedlikehold av tonometeret. FORSIKTIG! I henhold til føderale lover i USA skal dette utstyret bare selges av eller etter forordning av lege eller praktiserende med lisens. Når du har åpnet pakken, kontrollerer du om utstyret har eksterne skader eller feil, spesielt om det er skader på huset. Hvis du har mistanke om at det er noe galt med tonometeret, kontakter du forhandleren. Bruk tonometeret bare til å måle intraokulært trykk. All annen bruk er feil, og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som oppstår ved feilaktig bruk eller for konsekvensene av denne. Du må aldri åpne huset til tonometeret bortsett fra batterirommet eller for å bytte probebasen. Du må aldri bruke tonometeret der det er vått eller fuktig, og du må aldri la tonometeret bli vått. Probebasen, lokket til batterirommet, skruer, mansjett og prober er så små at et barn kan svelge dem. Oppbevar tonometeret utilgjengelig for barn. Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare stoffer, blant annet brennbare bedøvelsesmidler. Visse mikrobiologiske materialer (for eksempel bakterier) kan bli overført fra panne-, øye- eller kinnstøtten. For å unngå dette må du rengjøre panne-, øye og kinnstøtten for hver ny pasient med desinfeksjonsmiddel, for eksempel en alkoholløsning. Tonometeret er i samsvar med kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (IEC ), men det kan forekomme interferens i det hvis utstyret brukes i nærheten av (<1 m) en enhet (for eksempel en mobiltelefon) som sender ut elektromagnetisk stråling med høy intensitet. Selv om den elektromagnetiske strålingen fra selve tonometeret ligger godt under nivåene som er tillatt ifølge relevante standarder, kan det forårsake interferens i andre enheter i nærheten, for eksempel følsomme sensorer. Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, tar du ut batteriene, siden de kan lekke. Når du tar ut batteriene, tilbakestilles enheten til normal målingsmodus. For hver pasient som skal måles, må du bruke en ny probe. Dette er for å unngå krysskontaminering med bakterier eller virus og infeksjon i øyet. Bruk bare prober som tas fra original, uskadet emballasje. Steriliteten til proben kan ikke garanteres når forseglingen er brutt. Tonometerprobene er merket for engangsbruk. Re-sterilisering eller gjenbruk av proben kan føre til feilaktige målinger eller skader på probetuppen. Sørg for korrekt avfallsbehandling for engangsprober (kast dem for eksempel i en beholder for engangsnåler). Prober kan bli kontaminert av mikroorganismer etter engangsbruk. Ikke koble til USB-kabelen under måling. Det er ikke mulig å måle når den er tilkoblet. Ikke bytt batteriene eller probebasen når USB-kabelen er koblet til. Batterier, emballasje og probebaser må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser. Bruk bare originale prober (se figur 5) og originalt tilbehør. 3

4 Norsk INDIKASJONER FOR BRUK Icare ONE tonometer (TA02) er beregnet for måling av intraokulært trykk (IOP) i øyet hos mennesker. Det er beregnet for bruk av helsepersonell og pasienter under oppsyn og kontroll av helsepersonell. Pasientbruk skal kun skje på resept. KONTRAINDIKASJONER FOR BRUK TA02-tonometeret er kontraindisert ved følgende tilstander: Arr på kornea, mikroftalmus, buftalmus, nystagmus, keratokonus, abnormal sentral korneal tykkelse og lokalbedøvelse. INNLEDNING Icare ONE tonometer (TA02) er beregnet for måling av intraokulært trykk (IOP) i øyet hos mennesker. Det er kun beregnet for bruk av helsepersonell og av pasienter på resept. Det er basert på en patentert, induksjonsbasert tilbakeslagsmetode som muliggjør måling av intraokulært trykk (IOP) nøyaktig, raskt og uten bruk av bedøvelse. Icare One bruker steriliserte engangsprober for å redusere risikoen for mikrobiologisk kontaminasjon til et ubetydelig nivå. Intraokulært trykk endres med puls, pusting, øyebevegelser og kroppsstilling. Det tas flere målinger med den håndholdte enheten i løpet av brøkdeler av et sekund for å få en snittverdi av mikrovariasjonene i intraokulært trykk i løpet av målingen. I automatisk modus blir det tatt seks forhåndsprogrammerte målinger for å få en nøyaktig registrering. Icare ONE tonometer kan brukes av grønn stær-pasienter for å overvåke intraokulært trykk. Resultatene lagres i det interne minnet i tonometeret og kan overføres til en PC via en USB-kabel ved bruk av Icare LINK-programvare. Konsulter legen din for å få tydet resultatene av målingene dine. INNHOLDET I PAKNINGEN Pakningen inneholder Icare ONE tonometer 10 steriliserte engangsprober 2 øyestøtter (stor og liten) 2 batterier USB-kabel Bruksanvisning Instruksjoner for nedlasting av Icare LINK-programvare Garantikort Etui Nøkkel til modusbryter 4

5 Norsk IOP-indikatorlamper 2. Modusbryter 3. Justeringshjul for panne-/kinnstøtte 4. PROBE-FEIL-lampe 5. POSISJON-FEIL-lampe 6. GJENTA-FEIL-lampe 7. RENGJØR-FEIL-lampe 1. Øyestøtte 2. Indikator for støtteplassering 3. Måleknapp 4. Pannestøtte 5. Probe 6. Kinnstøtte 7. Probebase SKRU ENHETEN PÅ 6. GJENTA-lampe Trykk på måleknappen for å skru tonometeret på. Alle lamper lyser kort. 7. RENGJØR-lampe En av de nederste lampene for IOP-indikasjon lyser i 2 sekunder, mens de andre lampene slås av. Denne lampen indikerer batterispenning. GRØNN = OK GUL = REDUSERT RØD = LAV, bytt batteri IOP-indikatorlamper Én indikatorlampe lyser i 2 sekunder for å vise batterispenning PROBE-lampe POSISJON-lampe GJENTA-lampe RENGJØR-lampe Tonometerets LED-lampepanel Etter en kort pause blinker PROBE-lampen for å minne brukeren på å sette en engangsprobe inn i tonometeret før måling. 5

6 Norsk Visningsnøyaktighet visningen er delt i 11 intervaller: 5-7 mmhg 7-10 mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg KLARGJØRE TONOMETERET FØR MÅLINGER Før du tar målinger, må måleposisjonen stilles riktig inn av helsepersonell. Klargjøring omfatter: Velge en målemodus Innstilling av måleposisjon Sette inn proben før hver måling VELGE EN MÅLEMODUS Enheten kan brukes i to moduser: Normal Normal modus brukes til å ta individuelle målinger, én om gangen. Måleknappen må trykkes én gang for å sette i gang hver av de seks målingene for å få endelig IOP-verdi. Normal modus brukes vanligvis når målingene tas av en annen enn pasienten. Automatisk Automatisk modus er spesielt nyttig ved egentonometri. I automatisk modus setter ett enkelt trykk på måleknappen i gang målefunksjonen, og tonometeret tar seks målinger etter hverandre automatisk for å få endelig IOP-verdi. MERKNAD! Enheten er programmert til å føre proben til kornea seks ganger etter hverandre, og bruke disse seks målingene til å beregne det endelige IOPintervallet. Det endelige IOP-intervallet vises på LED-lampepanelet på enheten. Slik bytter du målemodus: 1. Skru på tonometeret. 2. Sett en rett pinne inn i modusbryterhullet på siden av tonometeret. Hull til modusbryter Bryter for å bytte målemodus 3. Bruk modusbryternøkkelen som følger med tonometeret til å trykke inn bryteren nederst i hullet til modusbryteren på tonometeret. Hold den inne helt til du hører lydsignalet for modusbytte. Du må trykke på bryteren i ca. tre sekunder for å bytte modus. Lydsignalet indikerer målemodus: Ett pip: normal modus Tre pip: automatisk modus JUSTERE MÅLEPOSISJONEN Tonometeret har to justerbare støtter: én for pannen og én for kinnet, som vist i figuren. Disse støttene må justeres for sikre nøyaktig måledistanse og -orientering. Juster støttene med justeringshjulene slik at avstanden fra tuppen av proben til overflaten av kornea er 4 8 mm og proben er horisontal. 6

7 Norsk Pannestøtte Justeringshjul Tonometerets panne- og kinnstøtter med justeringshjul Kinnstøtte En valgfri øyestøtte kan brukes for enkel orientering og økt stabilitet under måling. Når øyestøtten brukes, brukes ikke kinnstøtten, og den må justeres til minste innstilling. Øyestøtten kan brukes for begge øyne ved at den dreies fra side til side. Øyestøtte Panne- og øyestøtte med kinnstøtten i minimumsposisjon SETTE INN PROBE Icare ONE tonometer TA02 bruker engangstonometerprober som vist i figuren. Hver probe skal brukes bare én gang. Probene er pakket enkeltvis i blisterpakninger. Engangstonometerprobe og probebeholder Slik setter du inn proben: 1. Åpne lokket på probebeholderen som vist i figuren. FORSIKTIG! For å hindre kontaminering må du unngå å ta på probetuppen med fingrene. Åpne probebeholderen 7

8 Norsk 2. Sett inn proben i probebasen ved å snu probebeholderen opp-ned som vist i figuren. Sette proben inn i probebasen 3. Etter at proben er blitt satt inn, må du være forsiktig med å rette tonometeret nedover, slik at du hindrer at proben faller ut. 4. Trykk på måleknappen én gang for å aktivere proben som er satt inn. Under aktivering magnetiserer enheten proben (proben beveges raskt frem og tilbake). Når proben er aktivert, lyser PROBE-lampen. Tonometeret er nå klart til måling. MÅLE INTRAOKULÆRT TRYKK En målesekvens er et sett på seks målinger. Måleverdien, som vises etter at alle seks målinger er tatt, vises på LED-lampedisplayet. Måleverdien er et gjennomsnitt av fire vellykkede foreløpige målinger av de totalt seks foreløpige målingene som ble utført. Den høyeste og den laveste verdien tas ikke med i den endelige verdien som vises. Hvis det er for store variasjoner i målingene (standardavvik), lyser GJENTA-lampen på displayet. Se feilmeldinger og indikatorer. Tonometeret kan brukes opptil seks ganger daglig. I automatisk modus blir de seks målingene i en sekvens tatt automatisk, og i normal modus må brukeren utføre hver måling enkeltvis helt til alle seks målinger er tatt. Slik måler du intraokulært trykk: 1. Kontroller at tonometeret er klargjort riktig, og at måleposisjonen er justert av en lege eller sykepleier. 2. Pasienten må slappe av og se rett fremover på et bestemt punkt mens hun eller han holder øynene helt åpne. Pasient med korrekt plassert tonometer 3. Før tonometeret nær øyet foran et veggspeil som vist i figuren (Måletrinnet). Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. Avstanden fra tuppen av proben til midten av kornea må være 4 8 mm. 4. Trykk lett på måleknappen for å utføre målingen, og pass på å ikke riste på tonometeret. Tuppen av proben skal få kontakt med kornea sentralt. Måten du tar målinger på, avhenger av valgt modus. I automatisk modus trykker du på måleknappen én gang for å utføre målingen. Ett langt pip indikerer slutten på en målesekvens (seks målinger). I automatisk modus vises ikke verdiene til enkeltmålinger. I normal modus trykker du på måleknappen for å ta én enkelt måling om gangen. Du hører ett kort pip etter hver måling. Du hører ett langt pip når sekvensen på seks målinger er fullført. I tillegg til at IOP-intervallet vises, blir den nøyaktige IOP-verdien lagret i det interne minnet. Icare ONE kontrollerer hele tiden måleposisjonen. Hvis måleposisjonen er for langt fra eller for nær øyet, eller hvis målevinkelen er for skjev, piper tonometeret to ganger, og POSISJON-lampen lyser rødt for å indikere en feil. Trykk på måleknappen for å fjerne feilmeldingen, og utfør de korrigerende handlingene som er beskrevet på side 10. 8

9 Norsk I normal modus vises en verdi kort etter hver vellykket måling. Når sekvensen på seks målinger er fullført, og måleresultatet er gyldig, vises det endelige verdiintervallet. Hvis det er for stor variasjon mellom målingene, lyser GJENTA-FEIL-lampen for å indikere feilen, og målingen må gjøres på nytt. Enheten lagrer kvaliteten på målingen i sitt interne minne, som du bare får tilgang til ved nedlasting til PC med Icare LINK-programvaren. Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. det forekommer unormale verdier, for eksempel over 22 mmhg eller under 8 mmhg. Tonometerets interne minne lagrer tid og dato for en måling, måleresultatet og kvalitetsnivået for målingen. Denne informasjonen kan lastes opp til en PC via en USB-kabel ved bruk av Icare LINK-programvaren. Tonometeret må tas med til helsepersonell som kan overføre dataene. MERKNAD Icare LINK-programvaren går som standard ut i fra at den første godkjente målingen er for høyre øye, og at den andre godkjente målingen er for venstre øye. MÅLETRINNET Måleposisjon INSTRUKSJONER FOR PASIENTBRUK Ved utføring av målinger: MERKNAD Før pasienten utfører egentonometri, må hun eller han få tonometeret klargjort av helsepersonell. Legen eller sykepleieren har justert avstanden fra tuppen av proben til midten av kornea ved hjelp av panne- og kinnstøtten slik at avstanden er 4-8 mm. MERKNAD Tonometeret må holdes vertikalt/loddrett. Hellingsgraden er begrenset til ± 22 for å sikre et pålitelig resultat. Lege eller sykepleier har justert måleposisjonen. Lege eller sykepleier har vist pasienten hvordan tonometeret skal brukes. 1. Skru på enheten, og sett inn proben. 2. Still deg foran et veggspeil. 3. Hold tonometeret i hånden med den hvite hovedknappen pekende oppover. 4. Før tonometeret sideveis mot øyet, slik at du i speilet ser den hvite tuppen på proben foran den sorte pupillen. 5. Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. 6. Kontroller at den hvite tuppen på proben er rett foran midten på kornea (pupillen). 7. Drei tonometeret fra sideposisjonen slik at tonometeret med den innsatte proben peker rett mot midten på kornea (pupillen). 8. Åpne øynene helt, og unngå å blunke mens målingen pågår. 9. Trykk på måleknappen én gang. Du får det endelige resultatet etter at proben har berørt øyet seks ganger, og enheten har avgitt ett langt pip. I automatisk modus tas de seks foreløpige målingene rett etter hverandre. FORSIKTIG! Utfør alltid målingen på HØYRE øye først og deretter det VENSTRE øyet. Fullfør målingen av HØYRE øye før du bytter til VENTRE øye. 9

10 Norsk Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. det forekommer unormale verdier, for eksempel over 22 mmhg eller under 8 mmhg. FEILMELDINGER OG INDIKATORER Displaypanelet på Icare ONE tonometer har følgende lamper: Lampe Status Beskrivelse og handling PROBE BLÅ blinker BLÅ lyser Sett inn probe Klar til bruk POSISJON RØD lyser Kontroller avstand og orientering GJENTA RØD lyser Standardavviket er for høyt gjenta hele målesekvensen RENGJØR RØD lyser Rengjør eller bytt probebasen FORSKJELLER MELLOM PROFESJONELL BRUK OG PASIENTBRUK AV ICARE ONE TONOMETER Instruksjoner for helsepersonell Instruksjoner for pasienten 1. Kontroller at tonometeret er klargjort riktig av en lege eller sykepleier. 2. Pasienten må slappe av og se rett fremover på et bestemt punkt mens hun eller han holder øynene helt åpne. 3. Før tonometeret nær øyet. Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. Kontroller at den hvite tuppen på proben er rett foran midten på kornea (pupillen). Avstanden fra tuppen av proben til midten av kornea må være 4 8 mm. 4. Trykk lett på måleknappen for å utføre målingen, og pass på å ikke riste på tonometeret. Tuppen av proben skal berøre kornea sentralt. Måten du tar målinger på, avhenger av valgt modus. 5. I normal modus vises en verdi kort etter hver vellykket måling. Når sekvensen på seks målinger er fullført, og måleresultatet er gyldig, vises den endelige IOP-verdien Hvis det er for stor variasjon mellom målingene, lyser GJENTA-FEIL-lampen for å indikere feilen, og målingen må gjøres på nytt. Enheten lagrer kvaliteten på målingen i sitt interne minne, som du bare får tilgang til ved nedlasting til PC med Icare LINK-programvaren. 6. Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. det forekommer unormale verdier, for eksempel over 22 mmhg eller under 8 mmhg. 7. Tonometerets interne minne lagrer tid og dato for en måling, måleresultatet og kvalitetsnivået for målingen. Denne informasjonen kan lastes opp til en PC via en USBkabel ved bruk av Icare LINK-programvaren. Hvis en pasient ikke har programvaren, kan hun eller han ta tonometeret med til helsepersonell som kan overføre dataene. MERKNAD: Icare LINK-programvaren går som standard ut i fra at den første godkjente målingen er for høyre øye, og at den andre godkjente målingen er for venstre øye. Hvis du av ulike årsaker ender opp med å utføre flere målinger, kan det hende at øyeinformasjonen blir feil og må korrigeres (se brukerhåndboken for Icare LINK). 1. Skru på enheten, og sett inn proben. 2. Still deg foran et veggspeil. 3. Hold tonometeret i hånden med den hvite hovedknappen pekende oppover. 4. Før tonometeret sideveis mot øyet, slik at du i speilet ser den hvite tuppen på proben foran den sorte pupillen. 5. Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. 6. Kontroller at den hvite tuppen på proben er rett foran midten på kornea. 7. Drei tonometeret fra sideposisjonen slik at tonometeret med den innsatte proben peker rett mot midten på kornea (pupillen). 8. Åpne øynene helt, og unngå å blunke mens målingen pågår. 9. Trykk på måleknappen én gang. Du får det endelige resultatet etter at proben har berørt øyet seks ganger, og enheten har avgitt ett langt pip. I automatisk modus tas de seks foreløpige målingene rett etter hverandre. Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. 10

11 Norsk RENGJØRING OG DESINFEKSJON Panne-, øye og kinnstøtten må rengjøres for hver ny pasient. Bruk et desinfeksjonsmiddel, for eksempel en 70 % alkoholløsning, med tørkepapir. Ikke dypp tonometeret i vann eller annen væske. Hvis RENGJØR-lampen på tonometeret lyser, indikerer det en feil. Dette kan skyldes at probebasen (se figuren nedenfor) er skitten eller støvete. For å rengjøre probebasen må du først skru probebasen av tonometeret. Sprøyt isopropylalkohol (avtørkingsalkohol) forsiktig inn gjennom toppen av probebasen. Tørk probebasen ved å blåse luft inn i probebasen og tørke delen forsiktig. Hvis det ikke er mulig å rengjøre probebasen, erstatter du den. Probebase Tonometerets probebase Probebase Tonometerets probebase avskrudd BYTTE BATTERIENE Løft silikonlokket som beskytter USB-porten og holder dekselet til batterirommet på plass. Åpne dekselet til batterirommet ved å trykke lett på silikonlokket og skyve på dekselet til batterirommet som vist i figuren. Deksel til batterirom Silikonlokk Åpne silikonlokket og batteridekselet Sett inn to CR123A litiumbatterier i riktig rekkefølge: Enden med (+) skal vende oppover som vist i figuren. Sett dekselet godt på, og trykk silikonlokket på plass for å dekke til USB-kontakten. MERKNAD Sørg for at du bruker batterier med innebygd PTC-beskyttelse, for eksempel Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A. 11

12 Norsk Sette inn nye batterier SERVICEPROSEDYRER Bytt batteriene når enheten indikerer lav batterispenning. Rengjør eller bytt probebasen hvis proben ikke beveger seg problemfritt (RENGJØR-lampen lyser). MERKNAD Ingen annen serviceprosedyre kan utføres av brukeren. All annen service og reparasjon må utføres av produsenten eller et sertifisert servicesenter. RESERVEDELER Engangsprober (10 følger med tonometeret når det blir kjøpt) Probebasesett Øyestøtte Nøkkel til modusbryter USB-kabel Batterier Etui Disse kan kjøpes fra en lokal Icare-forhandler. TEKNISKE DATA OG YTELSESDATA Type TA02 Enheten er i samsvar med CE-bestemmelsene Mål: ca. 11 cm x 8 cm x 3 cm Vekt: ca. 150 g Strømforsyning: 2 x CR123A-batterier (sørg for at du bruker batterier med innebygd PTC-beskyttelse, for eksempel Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A). Måleintervall: 5-50 mmhg Visningsintervall: 5-50 mmhg Nøyaktighet (95% toleranseintervall i forhold til manometri) ±1,8 mmhg Repeterbarhet (variasjonskoeffisient): < IOP 20 mmhg < IOP 20 mmhg Visningsnøyaktighet visningen er delt i 11 intervaller: 5-7 mmhg 7-10 mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg Visningsenhet: mmhg Serienummeret finnes på innsiden av dekselet til batterirommet Det er ingen elektriske tilkoblinger fra tonometeret til pasienten Enheten har beskyttelse av BF-type mot elektrisk støt Bruksforhold Temperatur: +10 C til +35 C Relativ fuktighet: 30% til 90% Atmosfæretrykk: 800 hpa 1060 hpa 12

13 Norsk Oppbevaringsforhold Temperatur: -10 C til +55 C Relativ fuktighet: 10% til 95% Atmosfæretrykk: 700 hpa 1060 hpa Transportforhold Temperatur: -40 C til +70 C Relativ fuktighet: 10% til 95% Atmosfæretrykk: 500 hpa 1060 hpa KLINISKE YTELSESDATA Ytelsesdata er innhentet i en klinisk studie som ble utført i henhold til ANSI Z80 og ISO 8612 for tonometere. Middelverdien av paret differanse (Goldmann/Icare PRO-tonometer) var 0,6 ( 16 mmhg 0,1; >16<23 1,0; 23 0,8), og standardavviket er 3,1. 13

14 Norsk SYMBOLER Forsiktig Må holdes tørt Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. Produksjonsdato Enhet av type BF Lot/batch-nummer Kun for engangsbruk. Kast etter bruk. Sterilisert ved hjelp av stråling Serienummer Dvale Brukes innen <dato> Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Skal sendes til egnet anlegg for gjenvinning og resirkulering. EU WEEE (EU-direktiv for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) 14

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller

Walking style IV Brukerveiledning for skritteller Walking style IV Brukerveiledning for skritteller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 STILLE INN AKTIVITETSMODUS MINNE DAGENS RESULTATER (Se side 8) 8 (Se side 12 og 14) (Se side 15) (Se side 13) Start Velg Trykk

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).

Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Norsk. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 POSITIV LUFTVEISTRYKKENHET Brukerveiledning 2008 ResMed Ltd. 268224-Nor/1 08 09 Innhold Innledning................................................

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 106

Brukerhåndbok Nokia 106 Brukerhåndbok Nokia 106 1.3. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 106 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Gjør telefonen klar 4 Lade batteriet 5 Låse tastene 6 Grunnleggende 7 Utforske

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning

Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger. Bruksanvisning Hvileelektrokardiografene CP 50 og CP 50 Plus med 12 avledninger Bruksanvisning 2014 Welch Allyn, Inc. Med enerett. Det er ikke tillatt å på noen måte reprodusere eller kopiere hele eller deler av denne

Detaljer

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave

Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok. 9356921 2. utgave Nokia Fun Camera PT-3 Brukerhåndbok 9356921 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet PT-3 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer