HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD"

Transkript

1 NORSK HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD USER S AN D M AIN TEN AN CE M AN UAL

2 Norsk Icare ONE (Modell: TA02) BRUKSANVISNING v1.1 06/12 NO 0044 Denne enheten er i samsvar med: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr Bestemmelser i det kanadiske direktivet om medisinsk utstyr Copyright 2012 Icare Finland Oy Produsert i Finland Icare Finland Oy Hevosenkenkä 3, FI Espoo, Finland Tlf , Faks INNHOLD INNHOLD...2 Sikkerhetsinstruksjoner...2 Indikasjoner for bruk...4 Kontraindikasjoner for bruk...4 Innledning...4 Innholdet i pakningen...4 Skru enheten på...5 Klargjøre tonometeret før målinger...6 Velge en målemodus...6 Justere måleposisjonen...6 Sette inn probe...7 Måle intraokulært trykk...8 Måletrinnet...9 Instruksjoner for pasientbruk...9 Feilmeldinger og indikatorer...10 Forskjeller mellom profesjonell bruk og pasientbruk av Icare One tonometer...10 Rengjøring og desinfeksjon...11 Bytte batteriene...11 Serviceprosedyrer...12 Reservedeler...12 Tekniske data og ytelsesdata...12 Kliniske ytelsesdata...13 Symboler...14 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Tonometeret må ikke komme i kontakt med pasientenes øyne, bortsett fra probene, som kan gjøre dette en brøkdel av et sekund under måling. Ikke bring tonometeret i kontakt med øyet, og ikke skyv det inn i øyet (tuppen av proben skal være 4-8mm fra øyet). Probetuppene i enheten er ikke testet for endotoksiner. Probetuppene er kun til éngangsbruk og leveres i steril forpakning. 2

3 Norsk Icare ONE Tonometer (TA02) er kun beregnet for bruk under oppsyn og kontroll av helsepersonell. Helsepersonell må informere pasienter om at de ikke må endre eller avbryte behandlingsopplegget sitt uten å konsultere helsepersonell. Ikke bytt medisiner eller endre doseringen uten å konsultere legen din. Nøyaktigheten på og repeterbarheten av introkulært trykk er ukjent for pasienter med korneal astigmatisme over 3,00 D, irregulær astigmatisme og keratokonus. Pasienter med svekket hørsel vil kanskje ikke oppfatte signalene som indikerer riktige målinger. Pasienter med nedsatt funksjonsevne kan oppleve vansker med å bruke det håndholdte tonometeret. Det er ikke tillatt å modifisere dette utstyret. FORSIKTIG! Les denne bruksanvisningen grundig før du bruker tonometeret. Oppbevar den for fremtidig bruk. Den inneholder viktig informasjon om bruk og vedlikehold av tonometeret. FORSIKTIG! I henhold til føderale lover i USA skal dette utstyret bare selges av eller etter forordning av lege eller praktiserende med lisens. Når du har åpnet pakken, kontrollerer du om utstyret har eksterne skader eller feil, spesielt om det er skader på huset. Hvis du har mistanke om at det er noe galt med tonometeret, kontakter du forhandleren. Bruk tonometeret bare til å måle intraokulært trykk. All annen bruk er feil, og produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skade som oppstår ved feilaktig bruk eller for konsekvensene av denne. Du må aldri åpne huset til tonometeret bortsett fra batterirommet eller for å bytte probebasen. Du må aldri bruke tonometeret der det er vått eller fuktig, og du må aldri la tonometeret bli vått. Probebasen, lokket til batterirommet, skruer, mansjett og prober er så små at et barn kan svelge dem. Oppbevar tonometeret utilgjengelig for barn. Ikke bruk enheten i nærheten av brennbare stoffer, blant annet brennbare bedøvelsesmidler. Visse mikrobiologiske materialer (for eksempel bakterier) kan bli overført fra panne-, øye- eller kinnstøtten. For å unngå dette må du rengjøre panne-, øye og kinnstøtten for hver ny pasient med desinfeksjonsmiddel, for eksempel en alkoholløsning. Tonometeret er i samsvar med kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (IEC ), men det kan forekomme interferens i det hvis utstyret brukes i nærheten av (<1 m) en enhet (for eksempel en mobiltelefon) som sender ut elektromagnetisk stråling med høy intensitet. Selv om den elektromagnetiske strålingen fra selve tonometeret ligger godt under nivåene som er tillatt ifølge relevante standarder, kan det forårsake interferens i andre enheter i nærheten, for eksempel følsomme sensorer. Hvis enheten ikke skal brukes på lang tid, tar du ut batteriene, siden de kan lekke. Når du tar ut batteriene, tilbakestilles enheten til normal målingsmodus. For hver pasient som skal måles, må du bruke en ny probe. Dette er for å unngå krysskontaminering med bakterier eller virus og infeksjon i øyet. Bruk bare prober som tas fra original, uskadet emballasje. Steriliteten til proben kan ikke garanteres når forseglingen er brutt. Tonometerprobene er merket for engangsbruk. Re-sterilisering eller gjenbruk av proben kan føre til feilaktige målinger eller skader på probetuppen. Sørg for korrekt avfallsbehandling for engangsprober (kast dem for eksempel i en beholder for engangsnåler). Prober kan bli kontaminert av mikroorganismer etter engangsbruk. Ikke koble til USB-kabelen under måling. Det er ikke mulig å måle når den er tilkoblet. Ikke bytt batteriene eller probebasen når USB-kabelen er koblet til. Batterier, emballasje og probebaser må avfallsbehandles i samsvar med lokale bestemmelser. Bruk bare originale prober (se figur 5) og originalt tilbehør. 3

4 Norsk INDIKASJONER FOR BRUK Icare ONE tonometer (TA02) er beregnet for måling av intraokulært trykk (IOP) i øyet hos mennesker. Det er beregnet for bruk av helsepersonell og pasienter under oppsyn og kontroll av helsepersonell. Pasientbruk skal kun skje på resept. KONTRAINDIKASJONER FOR BRUK TA02-tonometeret er kontraindisert ved følgende tilstander: Arr på kornea, mikroftalmus, buftalmus, nystagmus, keratokonus, abnormal sentral korneal tykkelse og lokalbedøvelse. INNLEDNING Icare ONE tonometer (TA02) er beregnet for måling av intraokulært trykk (IOP) i øyet hos mennesker. Det er kun beregnet for bruk av helsepersonell og av pasienter på resept. Det er basert på en patentert, induksjonsbasert tilbakeslagsmetode som muliggjør måling av intraokulært trykk (IOP) nøyaktig, raskt og uten bruk av bedøvelse. Icare One bruker steriliserte engangsprober for å redusere risikoen for mikrobiologisk kontaminasjon til et ubetydelig nivå. Intraokulært trykk endres med puls, pusting, øyebevegelser og kroppsstilling. Det tas flere målinger med den håndholdte enheten i løpet av brøkdeler av et sekund for å få en snittverdi av mikrovariasjonene i intraokulært trykk i løpet av målingen. I automatisk modus blir det tatt seks forhåndsprogrammerte målinger for å få en nøyaktig registrering. Icare ONE tonometer kan brukes av grønn stær-pasienter for å overvåke intraokulært trykk. Resultatene lagres i det interne minnet i tonometeret og kan overføres til en PC via en USB-kabel ved bruk av Icare LINK-programvare. Konsulter legen din for å få tydet resultatene av målingene dine. INNHOLDET I PAKNINGEN Pakningen inneholder Icare ONE tonometer 10 steriliserte engangsprober 2 øyestøtter (stor og liten) 2 batterier USB-kabel Bruksanvisning Instruksjoner for nedlasting av Icare LINK-programvare Garantikort Etui Nøkkel til modusbryter 4

5 Norsk IOP-indikatorlamper 2. Modusbryter 3. Justeringshjul for panne-/kinnstøtte 4. PROBE-FEIL-lampe 5. POSISJON-FEIL-lampe 6. GJENTA-FEIL-lampe 7. RENGJØR-FEIL-lampe 1. Øyestøtte 2. Indikator for støtteplassering 3. Måleknapp 4. Pannestøtte 5. Probe 6. Kinnstøtte 7. Probebase SKRU ENHETEN PÅ 6. GJENTA-lampe Trykk på måleknappen for å skru tonometeret på. Alle lamper lyser kort. 7. RENGJØR-lampe En av de nederste lampene for IOP-indikasjon lyser i 2 sekunder, mens de andre lampene slås av. Denne lampen indikerer batterispenning. GRØNN = OK GUL = REDUSERT RØD = LAV, bytt batteri IOP-indikatorlamper Én indikatorlampe lyser i 2 sekunder for å vise batterispenning PROBE-lampe POSISJON-lampe GJENTA-lampe RENGJØR-lampe Tonometerets LED-lampepanel Etter en kort pause blinker PROBE-lampen for å minne brukeren på å sette en engangsprobe inn i tonometeret før måling. 5

6 Norsk Visningsnøyaktighet visningen er delt i 11 intervaller: 5-7 mmhg 7-10 mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg KLARGJØRE TONOMETERET FØR MÅLINGER Før du tar målinger, må måleposisjonen stilles riktig inn av helsepersonell. Klargjøring omfatter: Velge en målemodus Innstilling av måleposisjon Sette inn proben før hver måling VELGE EN MÅLEMODUS Enheten kan brukes i to moduser: Normal Normal modus brukes til å ta individuelle målinger, én om gangen. Måleknappen må trykkes én gang for å sette i gang hver av de seks målingene for å få endelig IOP-verdi. Normal modus brukes vanligvis når målingene tas av en annen enn pasienten. Automatisk Automatisk modus er spesielt nyttig ved egentonometri. I automatisk modus setter ett enkelt trykk på måleknappen i gang målefunksjonen, og tonometeret tar seks målinger etter hverandre automatisk for å få endelig IOP-verdi. MERKNAD! Enheten er programmert til å føre proben til kornea seks ganger etter hverandre, og bruke disse seks målingene til å beregne det endelige IOPintervallet. Det endelige IOP-intervallet vises på LED-lampepanelet på enheten. Slik bytter du målemodus: 1. Skru på tonometeret. 2. Sett en rett pinne inn i modusbryterhullet på siden av tonometeret. Hull til modusbryter Bryter for å bytte målemodus 3. Bruk modusbryternøkkelen som følger med tonometeret til å trykke inn bryteren nederst i hullet til modusbryteren på tonometeret. Hold den inne helt til du hører lydsignalet for modusbytte. Du må trykke på bryteren i ca. tre sekunder for å bytte modus. Lydsignalet indikerer målemodus: Ett pip: normal modus Tre pip: automatisk modus JUSTERE MÅLEPOSISJONEN Tonometeret har to justerbare støtter: én for pannen og én for kinnet, som vist i figuren. Disse støttene må justeres for sikre nøyaktig måledistanse og -orientering. Juster støttene med justeringshjulene slik at avstanden fra tuppen av proben til overflaten av kornea er 4 8 mm og proben er horisontal. 6

7 Norsk Pannestøtte Justeringshjul Tonometerets panne- og kinnstøtter med justeringshjul Kinnstøtte En valgfri øyestøtte kan brukes for enkel orientering og økt stabilitet under måling. Når øyestøtten brukes, brukes ikke kinnstøtten, og den må justeres til minste innstilling. Øyestøtten kan brukes for begge øyne ved at den dreies fra side til side. Øyestøtte Panne- og øyestøtte med kinnstøtten i minimumsposisjon SETTE INN PROBE Icare ONE tonometer TA02 bruker engangstonometerprober som vist i figuren. Hver probe skal brukes bare én gang. Probene er pakket enkeltvis i blisterpakninger. Engangstonometerprobe og probebeholder Slik setter du inn proben: 1. Åpne lokket på probebeholderen som vist i figuren. FORSIKTIG! For å hindre kontaminering må du unngå å ta på probetuppen med fingrene. Åpne probebeholderen 7

8 Norsk 2. Sett inn proben i probebasen ved å snu probebeholderen opp-ned som vist i figuren. Sette proben inn i probebasen 3. Etter at proben er blitt satt inn, må du være forsiktig med å rette tonometeret nedover, slik at du hindrer at proben faller ut. 4. Trykk på måleknappen én gang for å aktivere proben som er satt inn. Under aktivering magnetiserer enheten proben (proben beveges raskt frem og tilbake). Når proben er aktivert, lyser PROBE-lampen. Tonometeret er nå klart til måling. MÅLE INTRAOKULÆRT TRYKK En målesekvens er et sett på seks målinger. Måleverdien, som vises etter at alle seks målinger er tatt, vises på LED-lampedisplayet. Måleverdien er et gjennomsnitt av fire vellykkede foreløpige målinger av de totalt seks foreløpige målingene som ble utført. Den høyeste og den laveste verdien tas ikke med i den endelige verdien som vises. Hvis det er for store variasjoner i målingene (standardavvik), lyser GJENTA-lampen på displayet. Se feilmeldinger og indikatorer. Tonometeret kan brukes opptil seks ganger daglig. I automatisk modus blir de seks målingene i en sekvens tatt automatisk, og i normal modus må brukeren utføre hver måling enkeltvis helt til alle seks målinger er tatt. Slik måler du intraokulært trykk: 1. Kontroller at tonometeret er klargjort riktig, og at måleposisjonen er justert av en lege eller sykepleier. 2. Pasienten må slappe av og se rett fremover på et bestemt punkt mens hun eller han holder øynene helt åpne. Pasient med korrekt plassert tonometer 3. Før tonometeret nær øyet foran et veggspeil som vist i figuren (Måletrinnet). Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. Avstanden fra tuppen av proben til midten av kornea må være 4 8 mm. 4. Trykk lett på måleknappen for å utføre målingen, og pass på å ikke riste på tonometeret. Tuppen av proben skal få kontakt med kornea sentralt. Måten du tar målinger på, avhenger av valgt modus. I automatisk modus trykker du på måleknappen én gang for å utføre målingen. Ett langt pip indikerer slutten på en målesekvens (seks målinger). I automatisk modus vises ikke verdiene til enkeltmålinger. I normal modus trykker du på måleknappen for å ta én enkelt måling om gangen. Du hører ett kort pip etter hver måling. Du hører ett langt pip når sekvensen på seks målinger er fullført. I tillegg til at IOP-intervallet vises, blir den nøyaktige IOP-verdien lagret i det interne minnet. Icare ONE kontrollerer hele tiden måleposisjonen. Hvis måleposisjonen er for langt fra eller for nær øyet, eller hvis målevinkelen er for skjev, piper tonometeret to ganger, og POSISJON-lampen lyser rødt for å indikere en feil. Trykk på måleknappen for å fjerne feilmeldingen, og utfør de korrigerende handlingene som er beskrevet på side 10. 8

9 Norsk I normal modus vises en verdi kort etter hver vellykket måling. Når sekvensen på seks målinger er fullført, og måleresultatet er gyldig, vises det endelige verdiintervallet. Hvis det er for stor variasjon mellom målingene, lyser GJENTA-FEIL-lampen for å indikere feilen, og målingen må gjøres på nytt. Enheten lagrer kvaliteten på målingen i sitt interne minne, som du bare får tilgang til ved nedlasting til PC med Icare LINK-programvaren. Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. det forekommer unormale verdier, for eksempel over 22 mmhg eller under 8 mmhg. Tonometerets interne minne lagrer tid og dato for en måling, måleresultatet og kvalitetsnivået for målingen. Denne informasjonen kan lastes opp til en PC via en USB-kabel ved bruk av Icare LINK-programvaren. Tonometeret må tas med til helsepersonell som kan overføre dataene. MERKNAD Icare LINK-programvaren går som standard ut i fra at den første godkjente målingen er for høyre øye, og at den andre godkjente målingen er for venstre øye. MÅLETRINNET Måleposisjon INSTRUKSJONER FOR PASIENTBRUK Ved utføring av målinger: MERKNAD Før pasienten utfører egentonometri, må hun eller han få tonometeret klargjort av helsepersonell. Legen eller sykepleieren har justert avstanden fra tuppen av proben til midten av kornea ved hjelp av panne- og kinnstøtten slik at avstanden er 4-8 mm. MERKNAD Tonometeret må holdes vertikalt/loddrett. Hellingsgraden er begrenset til ± 22 for å sikre et pålitelig resultat. Lege eller sykepleier har justert måleposisjonen. Lege eller sykepleier har vist pasienten hvordan tonometeret skal brukes. 1. Skru på enheten, og sett inn proben. 2. Still deg foran et veggspeil. 3. Hold tonometeret i hånden med den hvite hovedknappen pekende oppover. 4. Før tonometeret sideveis mot øyet, slik at du i speilet ser den hvite tuppen på proben foran den sorte pupillen. 5. Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. 6. Kontroller at den hvite tuppen på proben er rett foran midten på kornea (pupillen). 7. Drei tonometeret fra sideposisjonen slik at tonometeret med den innsatte proben peker rett mot midten på kornea (pupillen). 8. Åpne øynene helt, og unngå å blunke mens målingen pågår. 9. Trykk på måleknappen én gang. Du får det endelige resultatet etter at proben har berørt øyet seks ganger, og enheten har avgitt ett langt pip. I automatisk modus tas de seks foreløpige målingene rett etter hverandre. FORSIKTIG! Utfør alltid målingen på HØYRE øye først og deretter det VENSTRE øyet. Fullfør målingen av HØYRE øye før du bytter til VENTRE øye. 9

10 Norsk Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. det forekommer unormale verdier, for eksempel over 22 mmhg eller under 8 mmhg. FEILMELDINGER OG INDIKATORER Displaypanelet på Icare ONE tonometer har følgende lamper: Lampe Status Beskrivelse og handling PROBE BLÅ blinker BLÅ lyser Sett inn probe Klar til bruk POSISJON RØD lyser Kontroller avstand og orientering GJENTA RØD lyser Standardavviket er for høyt gjenta hele målesekvensen RENGJØR RØD lyser Rengjør eller bytt probebasen FORSKJELLER MELLOM PROFESJONELL BRUK OG PASIENTBRUK AV ICARE ONE TONOMETER Instruksjoner for helsepersonell Instruksjoner for pasienten 1. Kontroller at tonometeret er klargjort riktig av en lege eller sykepleier. 2. Pasienten må slappe av og se rett fremover på et bestemt punkt mens hun eller han holder øynene helt åpne. 3. Før tonometeret nær øyet. Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. Kontroller at den hvite tuppen på proben er rett foran midten på kornea (pupillen). Avstanden fra tuppen av proben til midten av kornea må være 4 8 mm. 4. Trykk lett på måleknappen for å utføre målingen, og pass på å ikke riste på tonometeret. Tuppen av proben skal berøre kornea sentralt. Måten du tar målinger på, avhenger av valgt modus. 5. I normal modus vises en verdi kort etter hver vellykket måling. Når sekvensen på seks målinger er fullført, og måleresultatet er gyldig, vises den endelige IOP-verdien Hvis det er for stor variasjon mellom målingene, lyser GJENTA-FEIL-lampen for å indikere feilen, og målingen må gjøres på nytt. Enheten lagrer kvaliteten på målingen i sitt interne minne, som du bare får tilgang til ved nedlasting til PC med Icare LINK-programvaren. 6. Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. det forekommer unormale verdier, for eksempel over 22 mmhg eller under 8 mmhg. 7. Tonometerets interne minne lagrer tid og dato for en måling, måleresultatet og kvalitetsnivået for målingen. Denne informasjonen kan lastes opp til en PC via en USBkabel ved bruk av Icare LINK-programvaren. Hvis en pasient ikke har programvaren, kan hun eller han ta tonometeret med til helsepersonell som kan overføre dataene. MERKNAD: Icare LINK-programvaren går som standard ut i fra at den første godkjente målingen er for høyre øye, og at den andre godkjente målingen er for venstre øye. Hvis du av ulike årsaker ender opp med å utføre flere målinger, kan det hende at øyeinformasjonen blir feil og må korrigeres (se brukerhåndboken for Icare LINK). 1. Skru på enheten, og sett inn proben. 2. Still deg foran et veggspeil. 3. Hold tonometeret i hånden med den hvite hovedknappen pekende oppover. 4. Før tonometeret sideveis mot øyet, slik at du i speilet ser den hvite tuppen på proben foran den sorte pupillen. 5. Før tonometeret nærmere slik at panne- og kinnstøttene berører huden. 6. Kontroller at den hvite tuppen på proben er rett foran midten på kornea. 7. Drei tonometeret fra sideposisjonen slik at tonometeret med den innsatte proben peker rett mot midten på kornea (pupillen). 8. Åpne øynene helt, og unngå å blunke mens målingen pågår. 9. Trykk på måleknappen én gang. Du får det endelige resultatet etter at proben har berørt øyet seks ganger, og enheten har avgitt ett langt pip. I automatisk modus tas de seks foreløpige målingene rett etter hverandre. Det må tas en ny måling hvis GJENTA-FEIL-lampen lyser for å indikere en feil, for eksempel hvis proben kom i kontakt med øyelokket. 10

11 Norsk RENGJØRING OG DESINFEKSJON Panne-, øye og kinnstøtten må rengjøres for hver ny pasient. Bruk et desinfeksjonsmiddel, for eksempel en 70 % alkoholløsning, med tørkepapir. Ikke dypp tonometeret i vann eller annen væske. Hvis RENGJØR-lampen på tonometeret lyser, indikerer det en feil. Dette kan skyldes at probebasen (se figuren nedenfor) er skitten eller støvete. For å rengjøre probebasen må du først skru probebasen av tonometeret. Sprøyt isopropylalkohol (avtørkingsalkohol) forsiktig inn gjennom toppen av probebasen. Tørk probebasen ved å blåse luft inn i probebasen og tørke delen forsiktig. Hvis det ikke er mulig å rengjøre probebasen, erstatter du den. Probebase Tonometerets probebase Probebase Tonometerets probebase avskrudd BYTTE BATTERIENE Løft silikonlokket som beskytter USB-porten og holder dekselet til batterirommet på plass. Åpne dekselet til batterirommet ved å trykke lett på silikonlokket og skyve på dekselet til batterirommet som vist i figuren. Deksel til batterirom Silikonlokk Åpne silikonlokket og batteridekselet Sett inn to CR123A litiumbatterier i riktig rekkefølge: Enden med (+) skal vende oppover som vist i figuren. Sett dekselet godt på, og trykk silikonlokket på plass for å dekke til USB-kontakten. MERKNAD Sørg for at du bruker batterier med innebygd PTC-beskyttelse, for eksempel Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A. 11

12 Norsk Sette inn nye batterier SERVICEPROSEDYRER Bytt batteriene når enheten indikerer lav batterispenning. Rengjør eller bytt probebasen hvis proben ikke beveger seg problemfritt (RENGJØR-lampen lyser). MERKNAD Ingen annen serviceprosedyre kan utføres av brukeren. All annen service og reparasjon må utføres av produsenten eller et sertifisert servicesenter. RESERVEDELER Engangsprober (10 følger med tonometeret når det blir kjøpt) Probebasesett Øyestøtte Nøkkel til modusbryter USB-kabel Batterier Etui Disse kan kjøpes fra en lokal Icare-forhandler. TEKNISKE DATA OG YTELSESDATA Type TA02 Enheten er i samsvar med CE-bestemmelsene Mål: ca. 11 cm x 8 cm x 3 cm Vekt: ca. 150 g Strømforsyning: 2 x CR123A-batterier (sørg for at du bruker batterier med innebygd PTC-beskyttelse, for eksempel Energizer Lithium Photo 123 3V CR123A). Måleintervall: 5-50 mmhg Visningsintervall: 5-50 mmhg Nøyaktighet (95% toleranseintervall i forhold til manometri) ±1,8 mmhg Repeterbarhet (variasjonskoeffisient): < IOP 20 mmhg < IOP 20 mmhg Visningsnøyaktighet visningen er delt i 11 intervaller: 5-7 mmhg 7-10 mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg mmhg Visningsenhet: mmhg Serienummeret finnes på innsiden av dekselet til batterirommet Det er ingen elektriske tilkoblinger fra tonometeret til pasienten Enheten har beskyttelse av BF-type mot elektrisk støt Bruksforhold Temperatur: +10 C til +35 C Relativ fuktighet: 30% til 90% Atmosfæretrykk: 800 hpa 1060 hpa 12

13 Norsk Oppbevaringsforhold Temperatur: -10 C til +55 C Relativ fuktighet: 10% til 95% Atmosfæretrykk: 700 hpa 1060 hpa Transportforhold Temperatur: -40 C til +70 C Relativ fuktighet: 10% til 95% Atmosfæretrykk: 500 hpa 1060 hpa KLINISKE YTELSESDATA Ytelsesdata er innhentet i en klinisk studie som ble utført i henhold til ANSI Z80 og ISO 8612 for tonometere. Middelverdien av paret differanse (Goldmann/Icare PRO-tonometer) var 0,6 ( 16 mmhg 0,1; >16<23 1,0; 23 0,8), og standardavviket er 3,1. 13

14 Norsk SYMBOLER Forsiktig Må holdes tørt Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. Produksjonsdato Enhet av type BF Lot/batch-nummer Kun for engangsbruk. Kast etter bruk. Sterilisert ved hjelp av stråling Serienummer Dvale Brukes innen <dato> Dette produktet skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Skal sendes til egnet anlegg for gjenvinning og resirkulering. EU WEEE (EU-direktiv for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) 14

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD 1 NORSK Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING v1.11 06/13 NO 0044 Denne enheten er i samsvar med: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr Bestemmelser i det kanadiske

Detaljer

Pasientveiledning. Tilhører:

Pasientveiledning. Tilhører: Pasientveiledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PASIENTVEILEDNING TA022-035 NO-3.1 3 Innledning Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Icare HOME-tonometeret. Sørg for å lese alle instruksjoner

Detaljer

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK HÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL 1 TONOMETER Icare TA01i BRUKSANVISNING v2.21 06/13 NO Denne enheten er i samsvar med: Direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr

Detaljer

HOME BRUKSANVISNING FOR HELSEPERSONELL NORSK

HOME BRUKSANVISNING FOR HELSEPERSONELL NORSK HOME BRUKSANVISNING FOR HELSEPERSONELL NORSK Bruksanvisning for tonometer for helsepersonell Icare HOME (Model: TA022) BRUKSANVISNING TA022-036 NO-3.2 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK BRUKSANVISNING 1 Icare PRO (Modell: TA03) BRUKSANVISNING TA03-003 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon er det den engelske versjonen som gjelder.

Detaljer

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1

NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING. www.icaretonometer.com 1 NORSK U S ER S AN D M AI N TEN AN CE M AN U AL BRUKSANVISNING 1 TONOMETER Icare TA01i BRUKSANVISNING TA01i-001 NO-3.0 Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. I en konfliktsituasjon

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brukerveiledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. NORSK Gratulerer! Polar s3+ løpesensor TM W.I.N.D. er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Benytter følsomme inertiale

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5

Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Bruksanvisning GENOTROPIN PEN 5 Genotropin Pen 5 er et injeksjonshjelpemiddel som brukes til å blande og injisere Genotropin (somatropin) pulver og væske til injeksjonsvæske. Dette injeksjonshjelpemidlet

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning

Polar S1 fotsensor Brukerveiledning Polar S1 fotsensor Brukerveiledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gratulerer! Polar S1 fotsensor er det beste valget for å måle hastighet/fart og distanse mens du løper. Den overfører nøyaktig og sikkert mål for hastighet/frekvens

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

Blodtrykksmåler til overarm BI2003

Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Blodtrykksmåler til overarm BI2003 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet

Kun til engangsbruk. 1. Klargjøre påføringsstedet Informasjon til helsepersonellet: Instruksjoner vedrørende bruk og destruksjon Lys Doseringsknapp Display for tilførte doser IONSYS (transdermalt system med 40 mikrogram fentanyl per dose, maksimalt 80

Detaljer

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning

Vekt med flere funksjoner. Bruksanvisning Vekt med flere funksjoner Bruksanvisning A. Funksjoner - Formmonitor måler vekt, kroppsfett og vannprosent - Kroppsfett og vannforholdsinndeling +/- 0,1 % - Rekkevidde kroppsfett: 4-50 % - Rekkevidde vann

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brukerveiledning NORSK Polar CS tråkkfrekvensmåler W.I.N.D. er laget for å måle tråkkfrekvensen, dvs. pedalomdreininger per minutt, når du sykler. Den er ikke beregnet

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B E D C 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-46 MAGYAR 47-52 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126

Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 Nokia tilkoblings- og laderkabel CA-126 NORSK Med denne kabelen kan du overføre og synkronisere data mellom en kompatibel PC og Nokia-enheten. Du kan også bruke kabelen til å lade batteriet på den kompatible

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Dorma Håndseder BRC-H

Dorma Håndseder BRC-H Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning Dorma Håndseder BRC-H Håndsender BRC-H Art.nr.: 2200015 Innholdsfortegnelse 1 Info om informasjonen i denne veiledningen 3 2 Fare 3 3 Dette kan senderen

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6

Innhold 2. Innledning 3. Kom i gang 4. Hastighetssensorens deler 4. Montering av hastighetssensoren 4. Paring 5. Viktig informasjon 6 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Innledning 3 Kom i gang 4 Hastighetssensorens deler 4 Montering av hastighetssensoren 4 Paring 5 Viktig informasjon 6 Stell og vedlikehold 6 Batteri 6 Vanlige spørsmål 6

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK

KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK KITCHEN SCALES KW 4060 NORSK A B C D E F 2 NORSK 56-60 3 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å forhindre skade

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE

DIGITAL BODY WEIGHT SCALE DIGITAL BODY WEIGHT SCALE PS 2010 NORSK A B E D C 3 NORSK 17-22 4 SIKKERHET OG OPPSETT Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker dette apparatet! Følg alle sikkerhetsinstrukser for å unngå

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800

www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 www.proffnorge.no brukermanual protimeter mms bld5800 protimeter mms den komplette fuktmåleren Tilkoblingsplugg for hygrometerprobe. Proben passer kun en vei! Tilkobling for piggelektroder, veggelektroder

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: ID: A 2 B A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler.

Detaljer

VetPen Insulinpenn til hund & katt

VetPen Insulinpenn til hund & katt VetPen Insulinpenn til hund & katt En enklere måte å gi insulin til hunder og katter VetPen er den eneste insulinpennen som er produsert og tilpasset til bruk hos hunder og katter. Insulinpennen kan brukes

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Viktige advarsler Les vennligst følgende viktige advarsler før du går i gang:. Undersøk alltid spaapparatet før bruk.

Detaljer

Fuktdetektor IT012604

Fuktdetektor IT012604 Fuktdetektor IT012604 Kjære kunde Denne fuktdetektoren kan måle absolutt fuktighet i treverk og andre byggematerialer. Du kan sjekke fuktinnholdet i laminat, tømmer, bjelker, finér, panel, gulvmaterialer,

Detaljer

Blodtrykksmåler BI3001

Blodtrykksmåler BI3001 Blodtrykksmåler BI3001 Sikkerhetsanvisninger - Selvdiagnose og behandling av målte resultater er farlig. Følg legens henvisninger. - Ikke bruk apparatet til noe annet enn å måte blodtrykk. - Ikke bruk

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning

POLAR CADENCE SENSOR. Model:Y6. Brukerveiledning POLAR CADENCE SENSOR Model:Y6 Brukerveiledning 1 ID: A 2 A NORSK Polar tråkkfrekvenssensor er utviklet for å måle tråkkfrekvens, altså pedalomdreininger per minutt når du sykler. Sensoren er kompatibel

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408

Brukerhåndbok. Compact+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0408 Brukerhåndbok Compact+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0408 2 Innholdsfortegnelse 1. Generelt... 4 Om

Detaljer

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning

HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning HN-283 Digital personvekt Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt denne digitale personvekten fra OMRON. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker vekten for første gang, og pass på at du bruker

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO

BC21 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO BC21 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC21-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning

POLAR STRIDE SENSOR. Model:Y8. Brukerveiledning POLAR STRIDE SENSOR Model:Y8 Brukerveiledning NORSK Gratulerer! Polar Løpesensor Bluetooth Smart er det beste valget for å forbedre din løpsteknikk og -effektivitet. Ved hjelp av sensitive bevegelighetssensorer

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer