Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING"

Transkript

1 Bruksanvisning KEEPING THE WORLD SEWING

2 SIKKERHETSINSTRUKSER Denne husholdningssymaskinen er utformet i henhold til IEC/EN Elektrisk tilkobling Denne symaskinen må brukes i henhold til spenningen som er angitt på den elektriske merkeplaten. Sikkerhetsanmerkninger Denne symaskinen skal ikke brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskaper, med mindre en person som har ansvar for deres sikkerhet, fører tilsyn med dem eller gir dem veileding i bruk av symaskinen. Det må føres tilsyn med barn når de bruker symaskinen, for å sørge for at de ikke leker med den. En symaskin bør aldri være uten oppsyn når støpselet er satt i. Ta alltid støpselet på symaskinen ut av kontakten umiddelbart etter bruk og før rengjøring. Slå av symaskinen ( 0 ) mens du foretar justeringer i nærheten av nålen, så som itræing av nålen, bytting av nål, ta opp undertråden, eller bytting av trykkfot etc. Bruk aldri symaskinen hvis ledningen eller støpselet er ødelagt. Hold ngrene borte fra alle bevegelige deler. Vær spesielt varsom i nærheten av nålen på symaskinen. Maskinen må kun brukes i det den er ment til og som beskrevet i denne bruksanvisningen. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten. Ta alltid ut støpselet før du skifter lyspære. Erstatt alltid lyspæren med samme type pære (spenning og watt). Vær oppmerksom på at ved avhending av dette produkt, må det i henhold til norsk lovgivning, leveres inn på et godkjent mottak for gjenvinning av elektriske/elektroniske produkter. Er du i tvil, vennligst ta kontakt med butikken.

3 Oppstart Side Symodus Side Grunnleggende syteknikker Side Broderinnstilling Side Brodermodus Side Vedlikehold av maskinen 6 Side Oversikt over maskinen og tilbehør, side 6-9 Sømtabell og alfabeter, side 71-73

4 Innhold Oversikt over maskinen...6 Tilbehør som følger med...8 Oversikt berøringspanel...27 SET-menyen Oppstart Oppakking...10 Koble til fotregulatorledningen...10 Koble til strømledningen og fotregulatoren...10 Oppbevaring...11 Utvidet sømover ate...11 Bruk av friarmen...11 Snellestifter og snellestoppere...12 Træing av overtråden...13 Nålitræer...14 Klippe av tråden...14 Træ i tvillingnålen...15 Trådsensor...15 Spoling, modell Spoling, modell Sette i spolen...18 Trådspenning...19 EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM (ESS)...19 Senke transportørene...20 Skifte trykkfoten...20 Skifte nålen...20 Nåler...21 Tråder...22 Piktogrampenn...22 Stabiliseringer...22 USB-port...23 USB embroidery stick D Embroidery Software...24 Slik oppdaterer du maskinen...24 Funksjonstaster Symodus Oversikt symodus...32 Velge en søm...33 Velge en skrifttype...33 Exclusive SEWING ADVISOR...34 Søminnstillinger...35 Programmering...37 Mine sømmer-menyen...40 Hurtigmenyer for sying Grunnleggende syteknikker Søm...45 Overlock...45 Søm og overlock...46 Tråkle...47 Stopping og reparasjoner...47 Fald...48 Usynlig faldsøm...49 Sy knapphull...50 Sy i knapper...52 Sy i glidelås...53 Spiss satengsøm, modell Broderinnstilling Oversikt broderenhet...55 Oversikt broderramme...55 Motiver...55 Koble til broderenheten...56

5 Fjerne broderenheten...56 Feste stoffet i rammen...57 Montere rammen...57 Slik kommer du i gang med broderingen Brodermodus Oversikt brodermodus...59 Laste inn et motiv...60 Laste en skrifttype...60 Informasjon om broderi...61 Justere motiver...62 Rammealternativer...63 Broderfunksjoner...64 Dialogboksmeldinger for brodering Vedlikehold av maskinen Bytte lyspærene...68 Rengjøre maskinen...68 Feilsøking...69 Sømtabell meny 1. Nyttesømmer...71 Sømoversikt...73 Alfabeter...73 Indeks...74

6 Oversikt over maskinen Forsiden 1. Lokk 2. Trådstrammer 3. Trådspenningsbrikker 4. Trådopptaker 5. Trådspenning for spoling 6. Itræingsspor 7. Funksjonstastpanel 8. Trådkniv 9. Lyspærer 10. Uttak til ettrinns-knapphullsfot 11. Innebygd nålitræer 12. Trykkfot 13. Stingplate 14. Spoledeksel 15. Friarm 16. Transportørbryter 17. Tastelinjal og innebygd målebånd 18. Bunnplate 19. Nålstang med nålklemmeskrue 20. Trykkstang 21. Trykkfotfeste 22. Sømpanel 23. Hovedsnellestift 24. Snellestoppere 25. Ekstra snellestift 26. Spolespindel (modell 30) 27. Spolespindel (modell 30) 28. Spoletrådkniv (modell 30) 29. Trådfører for spoling 30. Håndhjul 31. Display 32. Berøringspanel 33. Innebygd USB-port 34. På/av-bryter (ON/OFF), kontakter til strømforsyning og fotregulator 6

7 35. Spolestopper (modell 20) 36. Spolespindel (modell 20) 37. Spoletrådkniv (modell 20) Baksiden 38. Håndtak 39. Tilkoblingskontakt for broderenhet Broderenhetens komponenter (type BE18 til modell 30, type BE19 til modell 20) 40. Kontakt på broderenhet 41. Broderarm 42. Utløserknapp (underside) 43. Feste for broderramme 44. Føtter til å regulere høyden Tilbehørsskuff I tilbehørsskuffen er det egne rom for trykkføtter og spoler samt plass til nåler og annet tilbehør. Oppbevar tilbehøret i skuffen slik at det alltid er lett tilgjengelig. 45. Plass til tilbehør 46. Skuff for trykkføtter og spoler, kan tas ut

8 Tilbehør som følger med trådnett. Settes på trådsnellen når du bruker syntetisk tråd som lett vikles av Skrutrekker 49. Lampeskifter 50. Sømspretter 51. Børste Non-Stick glideplater Àltbiter store snellestoppere (1 sitter i maskinen ved levering) 55. Liten snellestopper 56. Medium snellestopper (sitter i maskinen ved levering) spoler (én sitter i maskinen ved levering) 58. Multifunksjonsverktøy/løftebrikke USB embroidery stick (1 GB) 60. Rammeklemmer (16 med modell 30, 10 med modell 20) 61. Piktogrampenn 62. Hoop Ease 260 x 200 mm (bare med modell 20) Hoop Ease 360 x 200 mm (bare med modell 30) 63 Medfølgende rammer 64. DESIGNER Royal Hoop, 360 x 200 mm (bare med modell 30) 65. DESIGNER Crown Hoop, 260 x 200 mm (bare med modell 20) 66. DESIGNER Splendid Square Hoop 120 x 120 mm Tilbehør som følger med, men som ikke er avbildet 8 Sakser Nåler Koffert (sitter på maskinen ved levering) Fotregulator Fotregulatorledning Strømledning Brodergarn Stoffbiter og stabilsering 4D Embroidery Machine Communication CD DESIGNER TOPAZ Sampler CD DESIGNER TOPAZ 30 Bonus Sampler CD (bare med modell 30) DESIGNER TOPAZ Sampler Book Bruksanvisning Hurtigveiledning Brukerhåndbok for tilbehør Garantikort

9 Trykkføtter 7 Nyttefot A Sitter på maskinen ved levering. Denne foten brukes for det meste til rettsøm og sikksakk med en stinglengde over 1,0 mm. 7 Dekorsømfot B Bruk denne foten når du syr dekorsøm eller kort sikksakksøm og andre nyttesømmer med mindre enn 1,0 mm stinglengde. Sporet på undersiden av foten er utformet slik at den løper lett over stingene. 7 Knapphullsfot C Denne foten brukes til å sy knapphull trinn for trinn. Bruk graderingene på fotens tå for å plassere tøykanten. De to sporene i bunnen av foten sikrer en lett og rett mating over knapphullstolpene. Tappen bak på foten holder innleggstråden når du syr knapphull med innleggstråd. Usynlig faldsømfot D Denne foten brukes til usynlig faldsøm. Fotens innerkant styrer stoffet. Fotens høyre tå er utformet slik at den løper langs faldekanten. 7 Glidelåsfot E Denne foten kan settes på slik at den enten kommer til høyre eller til venstre for nålen, noe som gjør det enkelt å sy nærme glidelåstennene på begge sider. Flytt nålstillingen til høyre eller venstre for å sy nærmere glidelåstennene eller for å dekke over tykke innleggstråder. 7 Non-Stick glidefot H Denne foten, som har et non-stick-belegg på undersiden, brukes ved sying i skumplast, vinyl, plast eller skinn for å redusere risikoen for at stoffet skal sette seg fast i foten. Kantfot J Denne foten brukes til å kaste over og sy sammen/kaste over. Stingene formes over stiften, noe som hindrer at stoffet trekkes sammen langs kanten av stoffet. Broder-/stoppefot R Denne foten brukes til frihåndsbrodering/quilting/sying og rammebrodering. 7 Dekorsømfot B, gjennomsiktig En gjennomsiktig fot for sying av dekorsøm gjør det enkelt å tilpasse sømmer. Den har samme spor på undersiden som trykkfot B. 7 Ettrinnsknapphullsfot Når knapphullsmåleren er koblet til maskinen, sys knapphullet i henhold til knappestørrelsen som er programmert på maskinen. 9

10 Oppstart Oppakking 1. Oppstart 1. Plasser maskinen på et stødig og att underlag, ta maskinen ut av emballasjen og løft av dekselet. 2. Fjern emballasjen og fotregulatoren. 3. Maskinen leveres med tilbehørspose, nettledning og fotregulatorledning. 4. Tørk av maskinen før du begynner å sy. Vær spesielt nøye med stingplaten og området rundt nålen. Koble til fotregulatorledningen Blant tilbehøret nner du fotregulatorledningen og nettledningen. Det er kun første gangen du bruker maskinen at du må koble fotregulatorledningen til fotregulatoren. 1. Ta ut fotregulatorledningen. Snu fotregulatoren. Koble ledningen til uttaket som er inni åpningen på fotregulatoren. 2. Skyv den godt inn i uttaket. 3. Legg ledningen i sporet på undersiden av fotregulatoren. Koble til strømledningen og fotregulatoren På undersiden av maskinen nner du informasjon om strømspenningen (V) og frekvensen (Hz). OBS! Kontroller at fotregulatoren er av typen FR5 (se på undersiden av fotregulatoren) før du kobler den til. 1. Koble fotregulatorledningen til det midtre uttaket nederst til høyre på maskinen (1). 2. Koble strømledningen til det bakre uttaket nede på maskinens høyre side (2). 3. Slå på maskinen og lyset ved å sette på/av-bryteren til ON (3). ON OFF

11 Oppstart Oppbevaring 1. Sett på/av-bryteren (3) til OFF. 2. Trekk først ut ledningen fra kontakten i veggen, og deretter fra maskinen (2). 3. Trekk fotregulatorledningen ut av maskinen (1). Vikle fotregulatorledningen inn i åpningen på undersiden av fotregulatoren. 4. Legg alt tilbehøret i tilbehørsskuffen. Skyv skuffen på maskinen bak friarmen. 5. Plasser fotregulatoren i åpningen over friarmen. 6. Sett på dekselet. 1 Utvidet sømover ate Området på høyre side av nålen, mellom nålen og armen, gir deg ekstra god plass. Dette gjør denne maskinen enklere å bruke enn andre når du skal sy større prosjekter og lappetepper. Behold tilbehørsskuffen på maskinen slik at du får en stor, plan arbeids ate. Bruk av friarmen Skyv tilbehørsskuffen til venstre når du skal fjerne den for å bruke friarmen. Bruk friarmen for å gjøre det enklere når du skal sy bukseben og ermer. Sett tilbehørsskuffen på plass ved å skyve den inn på maskinen helt til den sitter på plass. 11

12 Snellestifter og snellestoppere Symaskinen har to snellestifter: én hovedsnellestift og én ekstra snellestift. Snellestiftene er egnet for alle typer tråd. Den justerbare hovedsnellestiften kan brukes i liggende stilling (tråden hasples fra den faste spolen) eller i stående stilling (trådsnellen roterer). Bruk liggende stilling til alle vanlige sytråder og stående stilling til store spoler eller spesialtråd. Oppstart Liggende stilling Løft snellestiften litt opp fra liggende stilling slik at du lett kan plassere trådsnellen på stiften. Tråden skal hasples over toppen, mot klokken, slik som vist på bildet. Sett på en snellestopper (se nedenfor), og deretter feller du snellestiften tilbake i liggende stilling. Maskinen leveres med to snellestoppere til snellestiften. Hvis du bruker en mellomstor trådsnelle, skal den mellomstore snellestopperen (A) plasseres foran trådsnellen. Hvis du bruker en stor trådsnelle, skal den store snellestopperen (B) plasseres foran trådsnellen. Den ate siden av snellestopperen skal trykkes fast mot snellen. Det skal ikke være noen åpning mellom snellestopperen og trådsnellen. To ekstra snellestoppere, én liten og én stor, følger også med som tilbehør til maskinen din. Den lille snellestopperen kan brukes til små trådsneller. Den andre, store snellestopperen kan brukes ved spoling fra en annen trådsnelle, eller for snelle nummer to når du syr med tvillingnål. A B Stående stilling Løft snellestiften opp og helt til høyre. Lås snellestiften i stående stilling ved å presse den forsiktig nedover. Sett på den store snellestopperen. Hvis du bruker spesialtråder eller sneller som er mindre enn den mellomstore snellestopperen, legger du snelle lt under trådsnellen for å forhindre at tråden vikles av for fort. Ved bruk av større sneller er det ikke nødvendig å bruke snelle lt. OBS! Du må ikke plassere en snellestopper oppå spolen da dette hindrer spolen i å rotere. Ekstra snellestift Den ekstra snellestiften brukes ved spoling fra en annen trådsnelle, eller for snelle nummer to når du syr med tvillingnål. Løft den ekstra snellestiften opp og til venstre. Skyv på den store snellestopperen. Hvis du bruker en snelle som er mindre enn den medium snellestopperen, plasserer du en snelle lt under trådsnellen. Dette forhindrer at tråden vikles av for fort. Ved bruk av store sneller skal ikke lten brukes. 12

13 Oppstart A B 1 D C E Træ i overtråden Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling. 1. Plasser snellen og snellestopperen på snellestiften slik som beskrevet. 2. Snellestift i liggende stilling: Før tråden over og bak trådstrammeren (A) og under trådføreren (B). Snellestift i stående stilling: I stedet for å føre tråden opp over trådstrammeren (A), fører du den direkte under trådføreren (B) 3. Før tråden ned mellom trådspenningsbrikkene (C). 4. Fortsett træingen i den retningen pilene angir. Før tråden fra høyre når du trær inn i tildrageren (D). 5. Før tråden ned og bak den siste trådføreren like over nålen (E). 13

14 Oppstart Nålitræer Nålen må stå i øverste stilling for at du skal kunne bruke den innebygde nålitræeren. Vi anbefaler også at du senker trykkfoten. 1. Bruk hendelen og dra nålitræeren helt ned og fang opp tråden under lederen (A). 2. Skyv tilbake slik at nålitræeren føres fremover inntil metall ensene dekker nålen. En liten krok føres gjennom nåløyet (B). 3. Legg tråden under ensene foran nålen, slik at tråden fanges opp av den lille kroken (C). 4. La nålitræeren svinge forsiktig tilbake. Kroken trekker tråden gjennom nåløyet og danner en løkke bak nålen. Trekk ut løkken bak nålen. 5. Legg tråden under trykkfoten. Merk: Nålitræeren er utformet for å brukes sammen med nåler. Du kan ikke bruke nålitræeren til 60- nåler eller mindre, vingnål, tvillingnål, trillingnål eller når ettrinns-knapphullsfoten er på. I tillegg nnes det noe tilbehør (tilleggsutstyr) som krever at nålen træs manuelt. Når du trær nålen manuelt, må du passe på at nålen træs forfra og bakover. Det hvite på trykkfotfestet gjør det enkelt å se nåløyet. Spolekapseldekselet kan brukes som forstørrelsesglass. A 1 2 C 3 B 4 Klippe av tråden Når du er ferdig med å sy, kan du klippe trådene ved å heve trykkfoten og dra trådene på venstre side av maskinen bakfra og forover inn i trådkniven. 14

15 Oppstart Træ i overtråd på tvillingnål 1. Sett inn en tvillingnål. 2. Benytt en annen trådsnelle eller spol den tråden du vil bruke som din andre overtråd, på en spole. 3. Løft snellestiften opp og helt til høyre. Lås snellestiften i stående stilling ved å pressen den forsiktig nedover. Sett på den store snellestopperen. Hvis du bruker en snelle som er mindre enn den medium snellestopperen, plasserer du en snelle lt under trådsnellen. 4. Plasser den første trådsnellen på snellestiften. Snellen skal rotere med klokken når tråden hasples av snellen. 5. VENSTRE NÅL: Træ maskinen som beskrevet på side 12. Kontroller at tråden ligger mellom de venstre trådspenningsbrikkene (A). Træ i venstre nål manuelt. 6. Fell ut den ekstra snellestiften og sett på den store snellestopperen. Hvis du bruker en snelle som er mindre enn den medium snellestopperen, plasserer du en snelle lt under trådsnellen. 7. Plasser den andre trådsnellen på snellestiften. Snellen skal rotere mot klokken når tråden hasples av snellen. 8. HØYRE NÅL: Træ maskinen som forklart tidligere, men tråden skal nå ligge mellom de høyre trådspenningsbrikkene (A) og på utsiden av trådlederen (B). Træ i høyre nål manuelt. OBS! Ikke bruk denne typen tvillingnål (C) da den kan skade symaskinen din. A B 1 Trådsensor Hvis overtråden ryker eller tar slutt, eller hvis undertråden tar slutt, stanser maskinen og en dialogboks vises på skjermen. Hvis overtråden ryker: Træ maskinen på nytt og trykk på OK. Dialogboksen forsvinner. Hvis undertåden tar slutt, erstatter du den tomme spolen med en full spole og fortsetter å sy. C 15

16 Oppstart Spoling, modell 20 Spole spolen mens maskinen er trædd Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling. OBS! Ikke bruk en trykkfot i plast når du spoler spolen. 1. Sett en tom spole på spolespindelen oppå maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen opp. Bruk bare originale spoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Træ maskinen med hovedsnellestiften i liggende stilling. Merk: Hvis trådsnellen er for stor til å plasseres i liggende stilling, utfører du spolingen som beskrevet under Spole spesialtråder nedenfor. 3. Dra tråden fra nålen under trykkfoten og til høyre, gjennom spoletrådlederen (C). 4. Før tråden gjennom hullet i spolen (D) innenfra og ut. 5. Skyv spolespindelen til høyre. En dialogboksmelding vises på displayet. Trykk på fotregulatoren eller Start/Stop-tasten for å begynne å spole. Hold fast i trådenden når du starter spolingen. Når spolen begynner å spole, kutter du over ødig tråd. Spolen stopper automatisk når den er full. Skyv spolespindelen til venstre igjen, fjern spolen og kutt tråden med trådkniven. D C Merk: Når du bruker tidligere versjoner av HUSQVARNA VIKING -spoler som ikke har hull, vikler du tråden ere omganger rundt spolen for å komme i gang. Spole spesialtråder Vi anbefaler ikke bruk av spesialtråd som nylontråd eller annen elastisk tråd, metalliske tråder eller ate metalliske tråder ved spoling gjennom nålen. Du skal alltid spole disse trådene ved minimal hastighet. 1. Sett en tom spole på spolespindelen oppå maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen opp. Bruk bare originale spoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Plasser den store snellestopperen og snelle lt under snellen på hovedsnellestiften som er i stående stilling. 3. Før tråden over og under trådstrammeren (A) og ned og rundt trådspenningsbrikken (B), og deretter gjennom spoletrådlederen (C) som vist. 4. Se Spole spolen mens maskinen er trædd, trinn 4-5. B A Merk: Avhengig av trådtypen vikler du tråden en eller to ganger rundt trådspenningsbrikken (B) slik at det blir mer spenning i tråden. Broderundertråden på spolen skal vikles to ganger rundt trådspenningsbrikken. C 16

17 Oppstart Spoling, modell 30 Spole spolen mens maskinen er trædd Kontroller at trykkfoten og nålen er i øverste stilling. OBS! Ikke bruk en trykkfot i plast når du spoler spolen. 1. Sett en tom spole på spolespindelen oppå maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen opp. Bruk bare originale spoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Træ maskinen med hovedsnellestiften i liggende stilling. Merk: Hvis trådsnellen er for stor til å plasseres i liggende stilling, utfører du spolingen som beskrevet under Spole spesialtråder nedenfor. 3. Dra tråden fra nålen under trykkfoten og til høyre, gjennom spoletrådlederen (C). 4. Før tråden gjennom hullet i spolen (D) innenfra og ut. 5. Skyv spolespindelen mot spolen for å spole. En dialogboksmelding vises på displayet. Trykk på OK-tasten for å begynne å spole. Bruk venstre og høyre piltast for å justere spolehastigheten. Hold fast i tråden når du starter spolingen. Når spolen begynner å spole, kutter du over ødig tråd. Når spolen er full, går spolespindelen tilbake og spolingen stopper automatisk. Dialogboksmeldingen lukkes. Fjern spolen og kutt tråden med trådkniven for undertråden. D C 1 Merk: Når du bruker tidligere versjoner av HUSQVARNA VIKING -spoler som ikke har hull, vikler du tråden ere omganger rundt spolen for å komme i gang. Spole spesialtråder Vi anbefaler ikke bruk av spesialtråd som nylontråd eller annen elastisk tråd, metalliske tråder eller ate metalliske tråder ved spoling gjennom nålen. Du skal alltid spole disse trådene ved minimal hastighet. 1. Sett en tom spole på spolespindelen oppå maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen opp. Bruk bare originale spoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Plasser den store snellestopperen og snelle lt under snellen på hovedsnellestiften som er i stående stilling. 3. Før tråden over og under trådstrammeren (A) og ned og rundt trådspenningsbrikken (B), og deretter gjennom spoletrådlederen (C) som vist. 4. Se Spole spolen mens maskinen er trædd, trinn 4-5. B A Merk: Avhengig av trådtypen vikler du tråden en eller to ganger rundt trådspenningsbrikken (B) slik at det blir mer spenning i tråden. Broderundertråden på spolen skal vikles to ganger rundt trådspenningsbrikken. C 17

18 Oppstart Spoling under brodering eller sying Modell 30 har en separat motor for spoling til spolespindel under sying eller brodering. 1. Sett en tom spole på spolespindelen oppå maskinen. Spolen kan bare settes på én vei, med logoen opp. Bruk bare originale spoler fra HUSQVARNA VIKING. 2. Hev den ekstra snellestiften. Sett den store snellestopperen, ltbiten og trådsnellen på snellestiften. 3. Før undertråden rundt trådspenningsbrikkene (B) og gjennom trådlederen (C) som vist. 4. Før tråden gjennom hullet i spolen (D) innenfra og ut. 5. Skyv spolespindelen mot spolen for å spole. En dialogboksmelding vises på displayet. Trykk på OK-tasten for å begynne å spole. Bruk venstre og høyre piltast for å justere spolehastigheten. Hold fast i tråden når du starter spolingen. Når spolen begynner å spole, kutter du over ødig tråd. Når spolen er full, går spolespindelen tilbake og spolingen stopper automatisk. Dialogboksmeldingen lukkes. Fjern spolen og kutt tråden med trådkniven for undertråden. Merk: Pass på at tråden ikke berører stopperen på den liggende snellestiften under spoling. Hvis den gjør det, setter du stopperen og trådsnellen høyere på den stående snellestiften. B D Merk: Når du bruker tidligere versjoner av HUSQVARNA VIKING -spoler som ikke har hull, vikler du tråden ere omganger rundt spolen for å komme i gang. C Sette inn spolen 1. Ta av spoledekselet ved å skyve det mot deg. 2. Sett spolen i spolehuset. Den kan bare settes i én vei, med logoen opp. Tråden skal ligge til venstre for spolen. Spolen vil da rotere mot klokken samtidig som tråden mates ut. 3. Sett ngeren på spolen slik at den ikke roterer, samtidig som du drar tråden stramt til høyre og deretter til venstre inn i spennfjæren (E) til den klikker på plass. 4. Fortsett å træ rundt (F) og til høyre for trådkniven (G). Sett på spoledekselet (H). Trekk tråden til venstre og kutt den (I) F I G E H 18

19 Oppstart Trådspenning Maskinen stiller automatisk inn den beste trådspenningen for sømmen og stoffet som er valgt. Gå til SET-menyen for å justere trådspenningen for spesielle tråder, teknikker eller stoffer (se side 28). 1 Korrekt og ukorrekt trådspenning For å få penest mulig søm og best slitestyrke, bør du sjekke at spenningen på overtråden er korrekt, det vil si at trådene møtes jevnt mellom de to stof agene ved vanlig sying (1). Dersom undertråden vises på oversiden av stoffet (2), er spenningen for stram. Reduser spenningen på overtråden Dersom overtråden vises på undersiden av stoffet (3), er spenningen for løs. Øke spenningen på overtråden OBS! For pyntesømmer og knapphull bør overtråden være synlig på undersiden av stoffet EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM (ESS) Trykkfotpress Ved hjelp av trykkfotpresset vil trykkfoten registrere tykkelsen på stoffet, broderiet eller sømmen slik at maskinen syr mykt og jevnt med perfekt stoffmating. Gå til SET-menyen (se side 28) hvis du vil se innstillingen for trykkfotpresset for det valgte stoffet og justere dette manuelt. Trykkfotløft Trykkfoten på symaskinen heves og senkes i re nivåer med Trykkfot opp og ned-tastene (se side 25). Trykkfoten senkes automatisk når du begynner å sy. Når du stopper med nålen i stoffet, registrerer trykkfoten automatisk tykkelsen på stoffet og hever trykkfoten til korrekt høyde slik at den yter over stoffet når du snur. Gå til SET-menyen for å slå av denne funksjonen (se side 28). 19

20 Senke transportørene Transportørene senkes når du skyver bryteren foran på friarmen, til høyre. Flytt bryteren til venstre hvis du vil heve transportørene. Transportørene heves når du begynner å sy. Transportørene bør senkes når du syr i knapper og når du syr frihånd. Transportørene senkes automatisk under brodering, siden broderenheten er koblet til. Når broderenheten fjernes, heves transportørene automatisk når du begynner å sy. Oppstart Bytte trykkfot Sett på/av-bryteren til OFF 1. Nålen skal stå i øverste stilling og trykkfoten skal være hevet. Trekk trykkfoten mot deg. 2. Den tversgående pinnen på foten skal settes inn i mellomrommet på trykkfotfestet. Trykk bakover til foten er på plass. 1 2 Bytte nål Sett på/av-bryteren til OFF 1. Bruk hullet i multifunksjons-verktøyet til å holde nålen på plass. 2. Løsne skruen i nålfestet med skrutrekkeren. 3. Fjern nålen. 4. Sett i ny nål ved hjelp av multifunksjonsverktøyet. Skyv opp den nye nålen, med den ate siden fra deg, til den støter i mot. 5. Trekk skruen godt til med skrutrekkeren. 20

21 Oppstart Nåler Symaskinnålen har en sentral rolle for vellykket sømarbeid. For å være sikker på at du får en kvalitetsnål, anbefaler vi nåler i systemet 130/705H. I nålesken som følger med maskinen, nner du nåler i de vanligste størrelsene for sying i både ikke-elastiske og elastiske stoffer. A B C D 1 Universalnål (A) Universalnåler har lett avrundet spiss og leveres i en mengde ulike størrelser. For generell søm i en rekke stoffer og stofftykkelser. Stretchnål (B) Stretchnåler har et spesielt spor som hindrer at maskinen hopper over sting hvis stoffet er elastisk. For strikketøy, badetøy, eece, kunstlær og lær. Nålen er merket med gult. Denimnål (C) Denimnåler har skarp spiss som trenger gjennom tettvevde stoffer uten at nålen bøyes. Til canvas, denim, mikro ber. Nålen er merket med blått. Vingnåler (D) Vingnålen har brede vinger på sidene som stikker hull i stoffet ved entredeux-søm og faldesømmer i natur berstoffer. Reduser stingbredden for å oppnå best mulig resultat. OBS! Bytt nål ofte. Bruk alltid en rett nål med skarp spiss (1). En ødelagt nål (2) kan gjøre at sting hoppes over, nålen brekker eller tråden ryker. En ødelagt nål kan også skade stingplaten

22 Oppstart Tråder Det nnes mange tråder på markedet i dag, som er utviklet for ulike formål. Vanlig sytråd Vanlig sytråd er laget av syntetisk materiale, bomull eller polyester dekket med bomull. Denne typen tråd brukes til å sy klær og syprosjekter. Brodergarn Brodergarn er laget av ulike typer bre: rayon, polyester, akryl eller metall bre. Disse trådene skaper et jevnt og blankt utseende, og brukes til broderier og annen dekorsøm. Bruk brodergarn som undertråd når du broderer. Merk: Hvis du bruker metalltråd eller en at tråd når du broderer, kan det være du må bruke en nål med større nåløye og redusere broderhastigheten. Træ symaskinen med trådsnellen i stående stilling. Transparent tråd Transparent tråd, også kalt usynlig tråd, er en enkel, gjennomsiktig syntetisk tråd. Den brukes til quilting og annen dekorsøm. Træ symaskinen med trådsnellen i stående stilling. Spolen må spoles ved lav hastighet, og bare til den er halvfull. Piktogrampenn Bruk en luft- eller vannløselig merkepenn til broderier og piktogrammer på alle typer stoff. Fargen forsvinner etter noen timer. Du kan også bruke kaldt vann for å fjerne merkene helt. Sørg for at alle merkene er fjernet før du stryker stoffet eller vasker det med såpe eller vaskemiddel. Stabiliseringer Stabilisering som kan rives vekk Stabiliseringer som kan rives vekk brukes til ikke-elastiske stoffer. Legg stabiliseringen under stoffet når du syr dekorsømmer eller sett den rammen sammen med stoffet når du broderer. Riv vekk over ødig stabilisering etter at sømmen er ferdigsydd. Stabilisering som strykes på og rives av En stabilisering som strykes på og rives av er helt stabil, og den har en limside som strykes fast til stoffet. Den anbefales til strikketøy og alle elastiske stoffer. Smelt den til vrangen av stoffet før du syr dekorsøm eller setter stoffet i rammen. Riv vekk over ødig stabilisering etter at sømmen er ferdigsydd. Stabilisering som kan klippes av Stabilisering som kan klippes av, kan ikke rives av, så det over ødige materialet må klippes bort. Den anbefales til strikketøy og alle elastiske stoffer, særlig til brodering i ramme. Vannløselig stabilisering Vannløselig stabilisering legges oppå stoffet ved dekorering/ brodering av veluriserte stoffer og stoffer med løkker som for eksempel frotté. Når du broderer hullsøm skal den ligge under stoffet. Legg syprosjektet i vann for å løse opp over ødig stabilisering. Den er tilgjengelig i ulike tykkelser. Oppløselig stabilisering Oppløselig stabilisering er et stabilt, løst vevd stoff som brukes til teknikker som for eksempel hullsøm og til å hekle av stoffkanten. Stabiliseringen fjernes med varme. Stabilisering med limside Stabilisering med limside brukes ved brodering i ramme, når stoffet du skal brodere på, er for tynt eller for lite til at du kan feste det i rammen. Fest stabiliseringen med limside med papirsiden opp. Fjern papiret og legg broderprosjektet på limsiden. Riv vekk stabiliseringen med limside etter at sømmen er ferdigsydd. Noen stoffer har mye over ødig fargestoff som kan forårsake misfarging av andre stoffer, men også på symaskinen. Denne misfargingen kan være svært vanskelig eller helt umulig å få bort. Fleece- og denimstoff, spesielt i rødt eller blått, inneholder ofte mye over ødig fargestoff. Hvis du har mistanke om at stoffet / ferdigsydd stoff inneholder mye over ødig fargestoff, skal du alltid vaske det for å unngå misfarging, før du starter å sy/ brodere. 22

23 Oppstart USB-port På høyre side av maskinen er det en USB-port hvor du kan koble til USB embroidery stick. USB embroidery stick USB embroidery stick leveres med symaskinen. Ved levering inneholder USB embroidery stick brodermotiver og én broderiskrifttype. Bruk USB embroidery stick til å lagre motiver fra PC-en og laste dem inn på maskinen. Merk: Bare HUSQVARNA VIKING USB Embroidery Stick støttes. 1 Koble til og fra en USB-port Sett inn USB embroidery stick i USB-porten på høyre side av maskinen. USB-kontakten kan bare settes inn én vei ikke tving den inn i porten! Trekk USB embroidery stick forsiktig rett ut når du skal fjerne den. OFF ON Bruke USB embroidery stick Et lys på enden av USB embroidery stick indikerer at den er koblet riktig til. Lyset blinker når du laster inn fra USB embroidery stick. Merk: Ikke fjern USB embroidery stick mens du laster inn, justerer eller syr et motiv. USB embroidery stick kan stå i når du setter på kofferten igjen. Sørg for at USB-dekselet vender nedover. 23

24 Oppstart 24 4D Embroidery Software 4D QuickFont Lag skrifttype ler (.vf3) til brodermaskinen HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ fra de este TrueType eller OpenType -skrifttypene på datamaskinen. 4D Organizer Finn motivene og bildene dine på en enkel måte. Bla gjennom i ulike størrelser og skriv ut utvalgte grupper som komplette mønsterark eller minikataloger. Konverter motivene dine i de vanligste broderformatene, til bilder eller bakgrunnsbilde på datamaskinen din. Lag en personlig HTML-katalog med dine egne mønstre. Installere programvaren Hvis du har andre typer HUSQVARNA VIKING 4D Embroidery System Software, kan det være du må installere 4D Embroidery System 8.2-oppdateringen (eller en nyere versjon) i stedet for å installere kommunikasjonsprogramvaren for brodermaskinen. Deretter legger du til sy- og brodermaskinen HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ 30 eller 20 fra Machine Manager i 4D Con gure, som beskrevet i trinn Kontroller at du er logget på datamaskinen med et brukernavn som er administrator på datamaskinen, og installer programvaren fra CD-en som følger med (festet inni omslaget bak i denne bruksanvisningen). 2. Sett inn CD-en. I Windows Vista kan det være det vises en melding for automatisk avspilling, som spør hva du ønsker å gjøre med CD-en. Klikk på alternativet Run Menu.exe. Velg ønsket språk, og velg alternativet Installer kommunikasjonsprogramvaren for brodermaskinen på menyen. 3. Følg instruksjonene i installasjonsveiviseren. Når du blir bedt om å angi installasjonskoden, skriver du inn følgende nummer: For sy- og brodermaskinen DESIGNER TOPAZ 30: For sy- og brodermaskinen DESIGNER TOPAZ 20: I 4D Con gure Wizard under MyMachines velger du maskintype: HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ 30 eller 20. Under Send 1 eller Send 2 velger du HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ 30 eller 20, USB Embroidery Stick. Merk: Du nner mer informasjon om installeringen og registreringen i oppstartsveiledningen for 4D Embroidery System, i mappen User- Guides på CD-en. På installasjons-cd-en nner du også et alternativ for å installere drivere. Dette er imidlertid ikke nødvendig for brodermaskinen HUSQVARNA VIKING DESIGNER TOPAZ. Registrer deg umiddelbart for å få disse fordelene: Informasjon om tilgjengelige oppdateringer til maskinen og bruksanvisningen. Følg instruksjonene på slutten av programvareinstallasjonen. Du kan også når som helst velge Registrertasten i 4D Con gure. Slik starter du programmene Snarveier på skrivebordet 1. Dobbeltklikk på snarveien til programmappen for 4D Embroidery System. Det vises en liste over programmene. 2. Dobbeltklikk på 4D Organizer, 4D QuickFont eller 4D Con gure for å starte det. Du kan også åpne moduler ved hjelp av startmenyen, under Start, Alle programmer, 4D Embroidery System. Vise og skrive ut PDF-veiledninger Hvis du vil se alle referanseguidene og prøveguidene for 4D Embroidery System Software, går du til Start, Alle programmer, 4D Embroidery System, og deretter velger du Referanseguider eller Prøveguider. Velg relevant mappe, og velg deretter ønsket PDF-guide. Dobbeltklikk på det aktuelle navnet for å starte den relevante.pdf- len hvis du har Adobe Acrobat installert på datamaskinen. Du kan installere Acrobat Reader ved å sette inn 4D Embroidery System CD-en og velge dette alternativet på menyen som vises. Slik oppdaterer du maskinen Sørg for å sjekke websiden på og/eller en autorisert HUSQVARNA VIKING -forhandler i nærheten dersom du vil ha oppdateringer og oppgraderingen til maskinen din, samt en oppdatert bruksanvisning. Instruksjoner for oppdatering 1. Gå til webområdet for HUSQVARNA VIKING på og nn frem til symaskinen du har. Her nner du oppdateringer til maskinen. 2. Følg instruksjonene på websiden og last ned oppdateringsprogramvaren til USB embroidery stick. 3. Forsikre deg om at maskinen er slått av. Sett inn USB embroidery stick som inneholder den nye programvareversjonen, i USB-porten på maskinen. 4. Hold inne nålstopp oppe/nede-tasten og bakoversømtasten samtidig. Mens du holder begge disse knappene godt inne, slår du på maskinen. 5. Den nye programvareversjonen installeres automatisk. Når LED-lampen ved siden av bakoversømtasten begynner å blinke, slipper du opp knappene. 6. Oppdateringsprosedyren kan ta ere minutter. Displayet vil være tomt mens LED-lysene ved siden av reverstasten og to andre taster lyser i ulike kombinasjoner. 7. Når oppdateringen er fullført, starter maskinen på nytt automatisk. Kontroller nummerert på programvareversjonen i SET-menyen. Merk: Hvis oppdateringen ikke fullføres, vil LED-lysene ved siden av reverstasten og to andre taster blinke samtidig. Slå av maskinen og start oppdateringen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du en autorisert forhandler.

25 Oppstart Funksjonstaster Modell 20 Modell Nålstopp oppe/nede I SYMODUS: Trykk på denne tasten for å bevege nålen opp eller ned. Den innstilte nålstopp-posisjonen endres samtidig. Den øvre LED-lampen ved siden av tasten lyser når nålstopp oppe er aktivert, og den nedre LED-lampen lyser når nålstopp nede er aktivert. Du kan også trå forsiktig på fotpedalen for å heve eller senke nålen. Hvis både nålen og trykkfoten er i øverste stilling, er det kun trykkfoten som senkes når du trår forsiktig på fotregulatoren første gang. Trå en gang til for å senke nålen også. I BRODERMODUS: Hvis det ikke er koblet til en ramme, ytter broderenheten broderarmen til parkeringsposisjon når du velger nålstopp oppe/nede. Hvis det er koblet til en ramme, ytter maskinen rammen fremover, mot deg, slik at det er enkelt å kutte trådene (se side 64). 2. Trykkfot opp og ekstraløft Denne tasten hever trykkfoten til øvre posisjon. Hvis du trykker på tasten en gang til, heves trykkfoten til en ekstra høy stilling. Dette gjør det enkelt å plassere og fjerne tunge eller kraftige stoffer eller vatteringer under trykkfoten. 3. Trykkfot ned og dreie I SYMODUS: Hvis du trykker på trykkfot ned og dreie-tasten, senkes trykkfoten helt ned og maskinen holder godt fast i stoffet. Hvis du trykker på denne tasten en gang til, heves trykkfoten til dreieposisjon eller en ytende posisjon over stoffet. Dette gjør det enklere å plassere stoffet. Trykkfoten senkes automatisk når du begynner å sy. Du kan også trå forsiktig på fotregulatoren for å senke trykkfoten. Når du stanser med nålen i nedre posisjon, vil trykkfoten automatisk løftes til dreieposisjon. Denne funksjonen kan slås av i SET-menyen, se side 28. I BRODERMODUS: Trykk på trykkfot ned-tasten for å senke trykkfoten til yt -posisjonen for broderi. 4. STOP I SYMODUS: STOP brukes for å avslutte en søm eller for å sy kun en del av sømmen. Symaskinen fester tråden og stopper automatisk når en søm eller et sømprogram er ferdig sydd. LEDlampen ved siden av tasten lyser når STOP er aktivert. STOP slås av når du har brukt denne funksjonen. Trykk på tasten en gang til hvis du ønsker å aktivere den igjen. STOP brukes også til å gjenta stoppesømmen eller regelsen med samme størrelse. Tips: Hvis du vil gjenta STOP-funksjonen for en sømenhet ere ganger på rad, kan du lagre sømmen med et STOP på slutten av et program (se programmering, side 37). I BRODERMODUS: Under brodering aktiveres STOP automatisk, og maskinen stopper ved fargeendringer. Velg bort STOP for å fjerne stopp for fargeendringer og lage et ensfarget broderi (se side 64). LED-lampen ved siden av tasten lyser når STOP er aktivert. 5. Hastighet I SYMODUS: Alle sømmene på symaskinen har en forhåndsinnstilt, anbefalt syhastighet. Trykk på HASTIG- HETS-tasten, eller, på modell 30: Trykk på SPEED + eller SPEED for å øke eller redusere syhastigheten. På modell 20 er det tre hastigheter, og på modell 30 er det fem hastigheter. Hastigheten vises på displayet. Du kan ikke velge høyere hastighet enn den høyeste hastigheten for sømmen som er valgt. I BRODERMODUS: For hver sømtype i et motiv nnes det en forhåndsinnstilt høyeste hastighet. Hvis du vil redusere hastigheten når du bruker spesialtråder, trykker du på SPEED-tasten eller, på modell 30, SPEED. Hvis du vil øke hastigheten igjen, trykker du på SPEED-tasten en gang til, eller, på modell 30, SPEED+. 25

26 Oppstart Modell 20 Modell FIX I SYMODUS: Ved hjelp av FIX-tasten kan du feste tråden i begynnelsen og/eller slutten av sømmen. LED-lampen ved siden av tasten lyser når FIX er aktivert. Trykk på FIX-tasten for å slå av funksjonen. FIX-funksjonen aktiveres automatisk når det velges en søm eller når STOP, den selektive trådkniven* eller designomstart* er blitt brukt. Du kan slå av den automatiske FIX-funksjonen i SETmenyen, se side 28. Det sys ingen festesting hvis ikke du velger FIX-tasten på maskinen. FIX-funksjonen kan programmeres, se side 38. I BRODERMODUS: Trykk på FIX for å tråkle en markering rundt broderiet (se side 64). 7. Bakoversøm Hvis du trykker på tasten mens du syr, syr maskinen bakover helt til du slipper tasten. Da syr maskinen fremover igjen. LEDlampen ved siden av tasten lyser når bakoversøm er aktivert. Trykk på tasten én gang før du begynner å sy hvis du vil ha fast bakoversømstilling. Symaskinen syr bakover helt til du trykker på tasten igjen. Bakoversøm brukes også når du syr knapphull, regels, stoppesømmer og spiss plattsøm* for å bevege deg mellom delene av sømmen. 9. Selektiv trådkniv (bare på modell 30) I SYMODUS: Trykk på selektiv trådkniv-tasten og maskinen fester trådene, kutter over- og undertråden, hever trykkfoten og nålen, og aktiverer FIX-funksjonen for neste oppstart. Du kan kutte tråder i enden av en søm eller et sømprogram ved å trykke på den selektive trådkniven mens du syr. LED-lampen ved siden av tasten begynner å blinke og viser at det er kommet en forespørsel om et kutt. Når sømmen eller sømprogrammet er fullført, kuttes overtråden og undertråden. Den automatiske funksjonen for den selektive trådkniven kan programmeres, se side 38. Merk: Maskinen kutter trådene automatisk etter at et knapphull eller snorhull er sydd. Den automatiske funksjonen for den selektive trådkniven kan avbrytes i SET-menyen, se side 29. I BRODERMODUS: Kutter over- og undertråder og hever trykkfoten. Overtråden kuttes bare automatisk ved fargeendringer. Når motivet er ferdig, kuttes både over- og undertråden automatisk. 8. Start/Stop I SYMODUS: Trykk på denne tasten når du vil starte og stoppe maskinen uten å bruke fotregulatoren. Trykk på START/STOP én gang for å begynne å sy, og trykk én gang til for å stoppe å sy. I BRODERMODUS: Trykk på Start/Stop én gang for å begynne å brodere, og trykk én gang til for å stoppe. Maskinen stopper automatisk ved fargeendringer og når broderiet er ferdigsydd. 26 * Bare på modell 30

27 Oppstart Oversikt berøringspanel 10. Alternativ visning 11. Tastene +/ for søm- og motivjusteringer Slett 13. Sømvalgtaster 14. Exclusive SEWING ADVISOR 15. Velge stoff Syteknikk Rammealternativer 18. Rotere motiv Broderiinfo-tast 20. Gå trinnvis sting for sting 21. Gå trinnvis sting for sting OK/hjørnesjekk Piltaster 24. Gå trinnvis farge for farge 25. Gå trinnvis farge for farge Sømmeny / laste inn motiv 27. Skriftmeny Bytte til store bokstaver, små bokstaver eller tall 29. Lagre i Mine sømmer 30. Programmeringsmodus 31. SET-meny 32. Designomstart (bare på modell 30) 33. Speilvending i lengden (bare på modell 30) 34. Speilvending sideveis 27

28 Oppstart SET-meny I SET-menyen kan du endre forhåndsinnstillingene og utføre manuelle justeringer i de automatiske funksjonene. Åpne menyen ved å trykke på SET-menytasten og velg innstilingen du ønsker å justere ved hjelp av piltastene (opp og ned). Hvis du vil aktivere denne funksjonen, bruker du OK-tasten for å sette et kryss i boksen. Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykker du på OKtasten igjen for å fjerne krysset i boksen. Bruk høyre og venstre piltast for å endre nummerinnstillingene. Trykk en gang til på SET menytasten for å gå ut av SET-menyen. Merk: Når verdien er satt til standardinnstilling, vil tallene være svarte. Hvis du endrer verdien, vises tallene på svart bakgrunn. Trådspenning Maskinen stiller automatisk inn den beste trådspenningen for sømmen og stoffet som er valgt. Bruk høyre og venstre piltast for å justere trådspenningen. I symodus påvirker endringene bare den valgte sømmen. Hvis du velger en annen søm, eller hvis du velger samme søm én gang til, settes verdien tilbake til standardverdi. I brodermodus settes verdien tilbake til standardinnstillingen når du laster inn et nytt motiv. Innstillingen endres tilbake til standard innstilling når maskinen slås av. Maskinens SET-meny, symodus Trykkfotpress (bare i symodus) Bruk høyre og venstre piltast hvis du vil justere trykkfotpresset for valgt søm. Verdien kan justeres fra 0 til 8,5 i trinn på 0,5. Den manuelle innstillingen slettes når du velger en annen søm eller slår av maskinen. Merk: Når du lagrer en søm eller et program i Mine sømmer, lagres også innstillingen for trykkfotpresset. Dreiehøyde Hvis du har aktivert frihåndssøm eller maskinen er i brodermodus, kan du stille inn høyden på trykkfotens dreiehøyde. Flyte/ dreiehøyden kan heves eller senkes i 15 trinn ved å trykke på høyre og venstre piltast. Innstillingene dine for modusen er lagret selv når maskinen slås av. Trykkfot, auto (bare i symodus) Bruk OK-tasten for å slå på eller av den automatiske dreiefunksjonen for å løfte trykkfoten, for eksempel når du stopper å sy med nålen nede. Innstillingen endres tilbake til standard innstilling når maskinen slås av. Maskinens SET-meny, symodus FIX auto (bare i symodus) Bruk OK-tasten for å slå på eller av den automatiske FIXfunksjonen i begynnelsen av hver søm. Innstillingene dine er lagret selv når maskinen slås av. 28

29 Oppstart Selektiv trådkniv, auto (bare på modell 30) Den selektive trådkniven kutter automatisk trådene og trykkfoten heves etter at et knapphull eller snorhull er sydd, ved fargeendringer eller når broderiet er ferdigsydd. Bruk OK-tasten for å slå av denne funksjonen. Innstillingen endres tilbake til standard innstilling når maskinen slås av. 1 Tvillingnål Hvis du bruker en tvillingnål, må du stille inn nålstørrelsen for å begrense bredden på alle sømmene og forhindre at nålen brekker. Aktiver eller deaktiver tvillingnålfunksjonen med OK-tasten, og bruk høyre og venstre piltast for å angi tvillingnålstørrelse. Innstillingene dine er lagret selv når maskinen slås av. En dialogboks minner deg om innstillingen når du slår på maskinen. Lukk dialogboksen ved å trykke OK. Merk: Du kan ikke stille inn størrelsen på tvillingnålen hvis sikring sømbreddefunksjonen er på. Du kan heller ikke slå på sikring sømbreddefunksjonen hvis maskinen er programmert for tvillingnål. Maskinens SET-meny, symodus Sikring sømbredde Bruk OK-tasten for å slå på sikring sømbredde-funksjonen når du bruker en stingplate for rettsøm eller en trykkfot for rettsøm. Stingbredden begrenses til null for alle sømmer for å forhindre skader på nålen, trykkfoten og stingplaten. Denne innstillingen lagres når maskinen slås av. En dialogboks minner deg om innstillingen når du slår på maskinen. Lukk dialogboksen ved å trykke OK. Frihånd, ytende* Hvis du vil sy frihånd med broder-/stoppefot R, eller med annen valgfri frihånd- ytende-trykkfot, må du stille inn maskinen på frihånd- ytende-modus. I symodus vil anbefalingen om å senke transportørene blir aktivert. Denne innstillingen vedvarer når maskinen slås av. En dialogboks minner deg på innstillingen når du slår på maskinen. Lukk dialogboksen ved å trykke OK. Merk: Du kan ikke sette maskinen i frihånd- ytende-modus hvis frihåndfjæring er aktivert, og omvendt. Frihånd, fjæring** Hvis du bruker frihånd-fjæringstrykkfot (ekstra tilbehør), må du stille inn maskinen for frihånd-fjæring. I symodus vil anbefalingen om å senke transportørene blir aktivert. Denne innstillingen vedvarer når maskinen slås av. En dialogboks minner deg om innstillingen når du slår på maskinen. Lukk dialogboksen ved å trykke OK. *Frihånd, ytende Når du syr frihånd med lav hastighet, vil foten heve og senke seg med hver søm for å holde stoffet på plass på stingplaten mens sømmen sys ut. Når du syr med høy hastighet, yter foten over stoffet mens du syr. Transportørene må senkes og stoffet må yttes manuelt. Alle sømmene kan sys i frihåndmodus. **Frihånd, fjæring Frihånd-fjæring-trykkfoten følger nålens bevegelser opp og ned ved hjelp av fjæren og armen på trykkfoten. Transportørene må senkes og stoffet må yttes manuelt. Vi anbefaler å slå på sikring sømbredde-funksjonen for trykkføtter som kun er ment for rettsøm. 29

30 Oppstart Knapphullsbalanse (bare i symodus) Hvis ettrinns-knapphullsfoten ikke er koblet til eller hvis du velger søm nr. 1:25, vil stolpene i knapphullssømmen bli sydd i forskjellige retninger. I noen tekstiler kan dette føre til at stolpene får forskjellig tetthet. Bruk venstre/høyre-tastene for å balansere tettheten mellom -7 og 7. Endringene gjelder bare for den valgte sømmen. Hvis du velger en annen søm, eller hvis du velger samme søm én gang til, settes verdien tilbake til standardverdi. Automatisk kutt hoppesting (bare i brodermodus på modell 30) Modell 30 har funksjonen Automatisk kutt hoppesting. Funksjonen gjør at du sparer tid på klipping etter at broderiet er ferdig. Bruk OK-tasten for å slå funksjonen på eller av. Standardinnstillingen er på. Mens du broderer vil maskinen klippe overtråden til hoppestinget og dra trådenden til undersiden av stoffet. Merk: Maskinen kutter også tråden etter at du har skiftet til en ny farge. Hold trådenden når du starter å brodere igjen, så kan du lett fjerne trådenden når den kuttes. Ikke alle motiver er programmert for automatisk kutting av hoppesting. Klippekommandoer for hoppesting kan legges til ethvert motiv ved å bruke 4D Software. Noen brodermønstre du kjøper kan ha klippekommandoer i seg. Du kan sjekke om motivet inneholder klippekommandoer ved å åpne motivet i 4D Stitch Editor og se etter symbolet for klippekommando. Merk: Hvis både forsiden og baksiden av broderiet vil være synlig, slår du av automatisk kutting av hoppesting og kutter trådene manuelt. Maskinens SET-meny, symodus Maskinens SET-meny, brodermodus Mine rammer (bare i brodermodus) Bruk høyre piltast for å åpne en meny der du kan angi rammene du eier. Bruk OK-tasten for å velge eller velge bort en ramme. Når du laster inn et motiv velger maskinen automatisk den minste rammestørrelsen som passer til motivet, blant rammene du har angitt. Hvis ingen av eller alle rammene er valgt i Mine rammerlisten, kan du velge blant alle rammene i brodermodus. Trykk på venstre piltast for å gå tilbake til SET-menyen. Mine rammer-valgmenyen 30

31 Oppstart Lydalarm Slår av og på alle alarmer på maskinen. Standard innstilling er på. Denne innstillingen lagres selv når maskinen slås av. Kontrast Juster kontrasten på displayet ved hjelp av høyre og venstre piltast. Verdien kan justeres trinnvis fra -20 til 20. Innstillingen lagres selv når maskinen slås av. 1 Språk Bruk høyre og venstre piltast for å endre språket i alle tekster på maskinen. Språkinnstillingen lagres selv når maskinen slås av. Maskinens SET-meny, symodus Programvareversjon Her kan du se hvilken programvareversjon som er lastet ned på symaskinen. 31

"Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd"

Jeg garanterer. deg å bli veldig. fornøyd "Jeg garanterer deg å bli veldig fornøyd" Du har tatt et riktig valg! En BERNINA vil tilfredsstille ditt sybehov i mange år. Min familie har i over 100 år hatt som viktigste målsetting å levere produkter

Detaljer

032907.52.07_1103_a430_a440_a450_NO

032907.52.07_1103_a430_a440_a450_NO Innhold 3 Din symaskin 4-22 Utstyr 5-7 Komponenter til aurora 430 / 440 QE / 450 8-9 Klargjøring av symaskinen 10-17 Trådspenning 17 Viktige fakta om tråd og nåler 18-19 Stingplate, transportør, stofftransport

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

SP 3300 Series. Brukerhåndbok

SP 3300 Series. Brukerhåndbok SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking

Brukerveiledning. Komme i gang. Plassere papir. Feilsøking Brukerveiledning Komme i gang Plassere papir Feilsøking Les sikkerhetsinformasjonen i "Les dette først" før du bruker maskinen for å sikre korrekt og sikker bruk. INNHOLD Håndbøker for denne skriveren...3

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok Juni 2013 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

Hurtigveiledning for styring og kontroll av roboter med LEGO MINDSTORMS for Schools

Hurtigveiledning for styring og kontroll av roboter med LEGO MINDSTORMS for Schools Hurtigveiledning for styring og kontroll av roboter med LEGO MINDSTORMS for Schools www.lego.com/education/mindstorms LEGO, LEGO logoen og MINDSTORMS er varemerker for LEGO gruppen. 2004 The LEGO Group.

Detaljer

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836

MX810 Series. Brukerhåndbok. Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 MX810 Series Brukerhåndbok August 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7463 Modell(er): 436, 636, 836 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Bli kjent med skriveren...9 Finne informasjon om skriveren...9

Detaljer

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner

Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Brukerhåndbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komme i gang Plassere originaler Kopiering Brukerverktøy Feilsøking Andre funksjoner Merknader Sikkerhet Spesifikasjoner Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen.

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn

Brukermanual HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT. Brother-laserskriver. For brukere med svekket syn Brukermanual Brother-laserskriver HL-5470DW HL-6180DW HL-6180DWT For brukere med svekket syn Den kan leses av "tekst-til-tale"-programvaren fra Screen Reader. Du må sette opp maskinvaren og installere

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

MX410 og MX510 Series

MX410 og MX510 Series MX410 og MX510 Series Brukerhåndbok Juni 2012 www.lexmark.com Maskintype(r): 7015 Modell(er): 470, 630, 670, 675, 679 Innhold 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon...7 Lære om skriveren...9 Finne informasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok

Dell B2360d-dn laserskriver. Brukerhåndbok Dell B2360d-dn laserskriver Brukerhåndbok Mai 2012 www.dell.com support.dell.com Varemerker Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. 2012 Dell, Inc. Med enerett. Gjengivelse av dette materialet

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer