icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B _IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com"

Transkript

1 icountpdz2 Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B _IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

2 Oversikt Parker Hannifins IPDZ2 er en online laserpartikkeldetektor som er utviklet for å finne forurensning i Avtur og andre hydrokarbondrivstoff. Denne detektoren er konstruert for bruk i ATEX-kategori 3-områder og er innebygd i et IP69K-godkjent hus. Enheten har to væskekoblinger i størrelse 06L EO 24 med konisk ende som gjør at drivstoffet kan føres gjennom enheten for analyse. Strømforsyningen og kommunikasjonen skjer via to M12 Ultra Lock IP69K-godkjente koblinger. Betingelser for sikker bruk For å sikre samsvar med sertifiseringen er det IKKE under noen omstendighet tillatt for brukerne å åpne enheten. Hvis dette skjer, blir enhetens kalibrering ugyldig og enheten vil IKKE være egnet for bruk i farlige områder. 2 Parker Hannifin icountpdz2

3 Innhold Oversikt...2 Betingelser for sikker bruk...2 Laserinformasjon...4 Samsvarserklæring og produksjonssertifikat...4 Produktidentifikasjonsmerke...5 Innledning... 6 Prinsipper for bruk...6 Fordeler...7 Tekniske spesifikasjoner...8 Standardinnstillinger for produkt programvare...9 Produktegenskaper...10 Mål for installasjon...10 Tilkoblinger Væskekobling...11 Elektriske koblinger...13 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ...17 Utgangsinnstillinger for variabel strøm...18 Innstillinger for variabel spenningsutgang...19 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ...19 Tilkobling av digital displayenhet...20 RS232-tilkobling...22 Programvare icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software...23 Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal...26 Kommunikasjonsprotokoll...28 Referanse Valgfri koblingskonfigurasjon...33 Opsjonelt grenserelé hysterese...33 Tolke data...35 Grad av renhet og forurensning av drivstoff...36 Veiledning for komponent renslighet...38 ISO kontamineringstabeller...39 Bestillingsinformasjon Parker Hannifin icountpdz2

4 Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering av produktet kan resultere i farlig eksponering til laserstråling. FARE USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING OVERFOR STRÅLEN. VIKTIG MERKNAD: Det er ikke nødvendig for brukere å ha tilgang til kilden for laserstråling og skal aldri ha det. Samsvarserklæring og produksjonssertifikat CE-samsvar IPD Z2 er i samsvar med beskyttelseskravene i følgende europeiske standarder (på engelsk): Direktiv 94/9/EC fra Europaparlamentet og Europarådet, for utstyr beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX). EN :2009, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer, generelle krav. EN :2005, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur. EN :2004, elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv. Beskyttelse med hus/innkapslinger td IECE :2006 ed 4.0 (IECE :2007 ed 5.0) elektrisk utstyr for eksplosive gassatmosfærer del 0: Generelle krav IECE :2005 ed 3.0 elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer del 15: Konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur IECE :2004 ed 1: IECE testrapport for IEC (2004) ed 1.0 elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv del 1: Beskyttelse med hus/innkapslinger td Produktet/produktene som beskrives ovenfor er i samsvar med de nødvendige kravene i følgende direktiver: 89/336/EEC endret av 92/31/EEC, 93/68/EEC og opphevet av 2004/108/EEC Harmoniserte standarder: EN :2007 elektromagnetisk kompatibilitet del 6-3: Generelle standarder utslippsstandard for boligmiljøer, kommersielle miljøer og lettindustrimiljøer. EN :2005 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 6-2: Generelle standarder immunitet for industrimiljøer 4 Parker Hannifin icountpdz2

5 Produktidentifikasjonsmerke Identifikasjonsmerket som er festet til huset/innkapslingen (se eksempel nedenfor) forklares i tabellen som følger: bk bl Element Felt Verdier Artikkelnummer icountpdz2 Produksjonsdato Produksjonsdato Serienummer Serienummeret består av åtte sifre, for eksempel: GD6NN001 ( GD er måned og år, 6NN er produktgruppe, de tre siste sifrene angis sekvensielt gjennom en måned og starter på nytt med 001 i begynnelsen av hver måned) Produsert Produksjonsland (Storbritannia) Produsentens navn og adresse Parker Hannifin (UK) Ltd, Filter Division Europe, Condition Monitoring Centre, Brunel Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HP, UK ATEX-sertifiseringsnummer E = Europeisk merking II = Ikke gruvedrift 3 = Utstyrskategori (sone 2/22) GD = Type eksplosiv atmosfære (G = Gass, D = Støv) 7 ATEX/IECE-sertifikatkoding i kategori 3 (gass) 8 ATEX/IECE-sertifikatkoding i kategori 3 (støv) 9 bk bl CE-merking og nummer på kontrollorganet som er ansvarlig for revisjon E = Eksplosjonsbeskyttet na = Type n (ikke gnistende) IIC = Gassgruppe T4 = Temperaturklasse (4 = maksimal overflatetemperatur på 135 C) Gc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (G = Gass, c = Sone 2) E = Eksplosjonsbeskyttet tc = Beskyttelse med hus/innkapsling IIIC = Utstyrsgruppering typisk støvmateriale Dc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (D = Støv, c = Sone 2) CE 0518 Sertifikatnumre SIRA 09ATEX4340X IECE SIR X Temperatur i driftsmiljøet Mellom -30 C og +60 C 5 Parker Hannifin icountpdz2

6 Innledning Innledning Parker Hannifins icount PDZ2 representerer den mest oppdaterte teknologien når det gjelder analyse av kontaminasjon i form av faste partikler. icountpdz2 er en kompakt, permanent montert laserbasert partikkeldetektormodul som innebærer en kostnadseffektiv løsning på overvåkning av væskeadministrasjon og forurensning. Prinsipper for bruk icountpdz2 måler partikkelkontaminasjon kontinuerlig og oppdaterer utgangsalternativene og grensereleet hvert sekund. Til forskjell fra Parker CM20, LCM20 eller MCM20, utfører enheten ingen one-off -test. Dette betyr at selv om måleperioden er satt til 60 sekunder, rapporterer utgangen og grensereleet tilstedeværelsen av smuss i oljen på bare noen få sekunder den venter ikke til slutten av måleperioden før den rapporterer resultatet. icountpdz2-modulen har kun en innstilling for å kontrollere nøyaktighet, stabilitet og følsomhet på målingene, og det er Måleperioden. Denne kan bli innstilt fra 5 sekunder til 180 sekunder. Jo lengre måleperiode, jo mer forurensende stoff blir det målt som tar gjennomsnittet på eventuelle spisser sett på en mindre prøve. Jo kortere måleperiode, jo mer følsom blir icountpdz2-modulen for mindre slugg med forurensende stoff, men også ytelsen på rene systemer kan bli redusert. Brukeren kan derfor velge hvor følsom icountpd-modulen er mot spisser med forurensende stoff, og hvor hurtig den reagerer på kontamineringsnivå over innstillingsverdien (grensene). Med en måleperiode på 100 sekunder vil resultatene gjelde for de siste 100 ml med drivstoff som har strømmet gjennom icountpdz2, oppdatert på sekund-for-sekund-basis, noe som gir en effektiv, kontinuerlig avlesing av forurensningsnivået. Anbefalinger til kalibrering MERK: Alt service- eller reparasjonsarbeid skal utføres av et Parker ATEX-godkjent servicesenter. Kontakt din lokale Parker Hannifin-salgsrepresentant for opplysninger om rekalibrering. Anbefalt periode mellom hver rekalibrering er 12 måneder. Du kan se Parker Hannifins hefte om kvalitet og service (FDCB272UK), som fås på CD. 6 Parker Hannifin icountpdz2

7 Innledning Fordeler Uavhengig overvåkning av systemkontamineringstendenser Kalibrering etter anerkjente online-prinsipper bekreftet gjennom relevante ISO-prosedyrer (International Organization for Standardization) Indikatorer for lave, middels og høye kontaminasjonsnivåer En rimelig løsning som gir lenger levetid for væsken og redusert nedetid for maskinene Selv-diagnostisk programvare Avtur- og hydrokarbon-drivstoffkompatibel konstruksjon Teknologi for full PC-/PLC-integrasjon, for eksempel: RS232, 0 3V/0 5V, 4 20mA og CANbus (SAE J1939) se Produktkonfigurator, side 42, for kommunikasjonsalternativer Laget av rustfritt stål og sertifisert til SIRA 09ATEX4340X IECE SIR X. 7 Parker Hannifin icountpdz2

8 Innledning Tekniske spesifikasjoner Egenskap Produkt oppstart tid Måleperiode Rapporteringsintervall Funksjonsmåte Spesifikasjon 5 sekunder minimum sekunder Internasjonale koder ISO 7 22 Kalibrering Omkalibrering Arbeidstrykk Strømningsmengde gjennom icountpdz2-modulen Omgivelsestemperatur for lagring sekunder via RS232 tilkoplet kommunikasjon Detekterer aktuelle partikler optisk ved laserdiode Ved godkjente online metoder bekreftet av de relevante ISO-prosedyrene. MTD Via en godkjent primær ISO automatisk partikkeldetektor ved å bruke ISO prinsipper med partikkelfordeling som rapporterer ifølge ISO 4406:1996 Ta kontakt med Parker Hannifin bar ( PSI) Note: Flyte kanskje være bidirectional ml/min (optimal strømning 60 ml/min) (0,01 0,04 USGPM (optimal strømning 0,016 USGPM)) 220 ºC til 140 ºC Omgivelse arbeidstemperatur 15 ºC til 160 ºC Arbeidstemperatur på væske 15 ºC til 180 ºC Datakompatibilitet Fuktighetsområde under drift Strømbehov Nominell strøm Sertifisering Parker anbefaler at det brukes en 9-veis D-type konnektor. Denne kan bli koplet til en USB-port ved å bruke en USB serieadapter. Merk deg at disse konnektorene/ adapterne følger IKKE med icountpdz2-modulen: ta kontakt med Parker Hannifin om råd. 5 % RH til 100 % RH Regulert 9240V dc Typisk 120mA IP69K-rating EC-samsvarserklæring (se side 4). Analoge utgangsalternativer (spesifiseres ved bestilling Variabel strøm Variabel spenning CAN-bus 4 20mA 0 5 Vdc, 0 3 Vdc (velges av bruker) til SAE J1939 (f.eks. Parker IQAN) 8 Parker Hannifin icountpdz2

9 Innledning Standardinnstillinger for produkt programvare Standardinnstillinger Kommunikasjonsekko Verbose-feil STI-sensorer brukt Rapporteringsstandarder AV/OFF AV/OFF AV/ OFF (ikke sett på ON kontakt Parker Hannifin) ISO Partikkelgrenser 14 / 13 / 12 / 09 Måleperiode Rapporteringsintervall Strøm-på-modus Autostart forsinkelse Datoformat 60 sekunder 30 sekunder AUTO 5 sekunder dd/mm/yy Standard hvis utstyrt med opsjoner Reléhysterese PÅ/ON Reléutløsing for partikkelgrenser PÅ/ON 0 5V/0 3V område for utgangsspenning 0 5V 9 Parker Hannifin icountpdz2

10 Innledning Produktegenskaper Fire monteringssteder (to på hver side) som passer for M8-fester (5/16 ) (følger med) Produktidentifikasjonsmerke Væskekoblinger i størrelse 06L EO 24º med konisk ende (rør følger ikke med) Strømforsyning og grenserelé M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling. Forsynings-/ grensekabel, 5 m Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling. Kommunikasjonskabel, 5 m Mål for installasjon Målene oppgis i mm (tommer) To monteringssteder som passer for M5 skrue med skruehode med innvendig sekskant (følger med), icountpdz2-flenstykkelse = 2 mm (5/64 tommer) 10 Parker Hannifin icountpdz2

11 Tilkoblinger Tilkoblinger Væskekobling Vår anbefaling er å plassere icountpdz2 så nær systemets utgang som mulig og regulerer flyten til den optimale mengden på 60 ml/min. Dette gir de høyeste trykkbetingelser i tillegg til at oljen i denne posisjonen er indikativ for oljens tilstand i beholderen. IPDZ2 er utstyrt med to hydrauliske koblinger i størrelsen 06L med EO 24 konisk ende. For hydraulisk kobling må det kontrolleres at den hydrauliske koblingen/rørkoblingen er kompatibel med EO 24 kone-koblingssettet i størrelse 06L. Montering av EO-muttersettet Trinn 1 Trykk slangeenden inn i monteringskjernen. Skru mutteren tilbake for å forenkle innføringen av slangen, og stram til mutteren med hånd til du kjenner en kraftig økning i motstanden. 2 Hold koblingssettet fast med en 17 mm fastnøkkel og stram til (ca. 1 til 1½ omgang). 3 Ta bort røret og mutteren for å kontrollere monteringen. Mellomrommet mellom tetningsring og sikringsring skal være lukket. Et lite mellomrom (ca. 0,2 mm) kan tillates. Hvis mellomrommet ikke er lukket: Kontroller alle komponenter, også slangen. 11 Parker Hannifin icountpdz2

12 Tilkoblinger 4 Skru til settet til det sitter tett (uten nøkkelforlenger). Stram settet godt til med minst 1/6 omgang (maks. ¼) (dvs. 1 til 1½ flater) 12 Parker Hannifin icountpdz2

13 Tilkoblinger Elektriske koblinger M12 8-pinners Ultra Lock-tilkoblingssystemet benytter en nyskapende skyv-og-lås-teknologi som gir en rask og sikker tilkobling. Den unike O-ringen med radiell forsegling er uavhengig av brukeren, og derfor er det ingen risiko for at det blir for hard eller for lett tilstramming. Forsynings- og grenserelékabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69Kgradert, hannkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) forsynings- og grenserelékabel. Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K-gradert, hunnkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) kommunikasjonskabel. VIKTIG MERKNAD: IP69K-inntrengningsbeskyttelsen gjelder bare ved bruk av M12 Ultra Lock-tilkoblingskabelen (følger med). Tilkobling/frakobling Sørg for at styrepinnen og åpningen justeres riktig i forhold til hverandre (for å unngå å skade pinnene) og skyv inn for å koble til. Hvis du vil frakoble, drar du Ultra Locks metallkrage tilbake for å utløse kabellåsen og drar kabelen rett ut. Koblingsskjemaer Du finner koblingsskjemaer (på side 16 17) som viser hvordan et digitalt multimeter kan kobles til kommunikasjonskabelen og forsynings- og grenserelékabelen, både for spennings- og strømalternativer. Koblingene for en valgfri fuktighetssensor (hvis montert) vises også. Du finner et skjema for tilkobling av icountpdz2 til et eksternt CAN-bus-nettverk på side Parker Hannifin icountpdz2

14 Tilkoblinger Kommunikasjonskabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes Alternativet 4 20 ma benyttes Alternativet 0 5V/0 3V benyttes CAN-bus-alternativet benyttes 1 (hvit) IKKE I BRUK Kanal C, ISO 14µm(c) Kanal C, ISO 14µm(c) IKKE I BRUK 2 (brun) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) 3 (grønn) IKKE I BRUK Kanal A, ISO 4µm(c) Kanal A, ISO 4µm(c) CAN+ (Hi) 4 (gul) IKKE I BRUK Kanal B, ISO 6µm(c) Kanal B, ISO 6µm(c) CAN (Lo) 5 (grå) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) 6 (rosa) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) 7 (blå) IKKE I BRUK Kanal D, ISO 30µm(c) Kanal D, ISO 30µm(c) CAN jord 8 (rød) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK * Parker Hannifin anbefaler bruk av en 9-veis kontakt av D-type med RS232 og med pinnekonfigurasjonene i tabellen ovenfor. Forsynings- og grenserelékabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes 1 (hvit) Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 4 20 ma benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 0 5V/0 3V benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) 2 (brun) IKKE I BRUK 4 20 ma mating Vdc 0 5 / 0 3 V mating Vdc CAN-bus-alternativet benyttes IKKE I BRUK IKKE I BRUK 3 (grønn) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) IKKE I BRUK 4 (gul) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) IKKE I BRUK 5 (grå) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK 6 (rosa) IKKE I BRUK IKKE I BRUK 0 5 V / 0 3 V mating 0 Vdc IKKE I BRUK 7 (blå) Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc 8 (rød) Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc VIKTIG MERKNAD: Det er sluttbrukerens ansvar å sørge for at kabelens flettede skjerm kobles til et egnet jordingspunkt. 14 Parker Hannifin icountpdz2

15 Tilkoblinger M12, 8-pinners kobling: 0 5 V / 0 3 V spenningsmåling Mating 0 Vdc PSU Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 0 5 V / 0 3 V mating V+ (brun) 0 5 V / 0 3 V mating 0 V (rosa) Produktmating 0 Vdc (blå) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (0 5 V / 0 3 V) utgang (hvit) Kanal A (0 5 V / 0 3 V) utgang (grønn) Kanal B (0 5 V / 0 3 V) utgang (gul) Kanal D (0 5 V / 0 3 V) utgang (blå) Produktmating 9 40 Vdc (rød) PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) ****V D B A Digitalt multimeter eller tilsvarende C Alternativ bryterboks 15 Parker Hannifin icountpdz2

16 Tilkoblinger M12, 8-pinners kobling: 4 20 ma strømmåling Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Legg merke til at 4 20m A DC-matingen må være en separat og egen krets ma mating Vdc+ (brun) Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinen 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (4 20 ma) utgang (hvit) Kanal A (4 20 ma) utgang (grønn) Kanal B (4 20 ma) utgang (gul) Kanal D (4 20 ma) utgang (blå) PSU PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) 4 20 ma mating 0 Vdc ****ma Digitalt multimeter eller tilsvarende D B A C Alternativ bryterboks 16 Parker Hannifin icountpdz2

17 Tilkoblinger CAN-bus-nettverksutgangsalternativ Hvis du har planer om å bruke icountpdz2 med et CAN-bus-nettverk (SAE J1939), kan du bestille dette utgangsalternativet når du spesifiserer icountpdz2. Du kan se Produktkonfigurator (side 46) i Referanse-delen i denne manualen. CAN-alternativet har et grensesnitt til eksterne CAN-busnettverkstilkoblede systemer (for eksempel til Parker IQAN). CAN-bus-tilkoblinger (SAE J1939) Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable Comms cable Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 CAN Hi (grønn) CAN Lo (gul) CAN jord (blå) PSU CAN jord CAN-kontroller (f.eks. Parker IQAN) CAN Lo CAN Hi 17 Parker Hannifin icountpdz2

18 Tilkoblinger Utgangsinnstillinger for variabel strøm ISO-innstilling Tabellen nedenfor kan brukes til å relatere en analog utgang (i ma) til en ISO-kode. En utgang på 10 ma tilsvarer for eksempel ISO-kode 12. ma ISO cont. ma cont. ISO * * * * * * * Over-range ERROR utgangs-ma ISO v utgangs-ma Den faktiske beregningen er som følger: ISO-kode = (utgang i ma 4) 2 f.eks. (11,5 ma 4) 2 = 7,5 2 = ISO 15 * = Metning (dvs. over ISO-kode 22) ISO-kode 18 Parker Hannifin icountpdz2

19 Tilkoblinger Innstillinger for variabel spenningsutgang Det kan velges to forskjellige spenningsutganger: et område på 0 5Vdc som er standard og et brukervalgbart område på 0 3Vdc. Avsnittet «Fullstendig liste med kommandoer» (sider 27 29) i denne håndboken gir informasjon om hvordan spenningsutgangen skal endres. Følgende tabeller kan bli brukt til å sette den analoge utgangen i relasjon til en ISO- eller NAS-kode. For eksempel, med området 0 5Vdc, tilsvarer ISO-kode 16 en utgang på 3,5Vdc. Med området 0 3Vdc, tilsvarer ISO-kode 8 en utgang på 1,0Vdc. Tabell med ISO-koder i relasjon til spenningsutgang ISO Err Vdc < Vdc < cont. ISO Err 0 5Vdc > Vdc >2.45 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ Hvis du har planer om å bruke icountpdz2 med et CAN-bus-nettverk (SAE J1939), kan du bestille dette utgangsalternativet når du spesifiserer icountpdz2. Du kan se Produktkonfigurator (side 46) i Referanse-delen i denne manualen. CAN-alternativet har et grensesnitt til eksterne CAN-busnettverkstilkoblede systemer (for eksempel til Parker IQAN). 19 Parker Hannifin icountpdz2

20 Tilkoblinger Tilkobling av digital displayenhet Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B PSU Ekstern Vdc strømforsyning Utgangskanal D Skjemaet ovenfor viser hvordan et sett Parker Hannifin DDU-er kan brukes til å vise kanal A, B, C og D, i tillegg til fuktighetssensoren (hvis montert). Tilgjengelige digitale displayenheter Artikkelnummer DDU1001 DDU1002 Beskrivelse Prosessindikator, 22 55Vdc Prosessindikator, Vdc 20 Parker Hannifin icountpdz2

21 Tilkoblinger Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B Utgangskanal D PSU Ekstern Vdc strømforsyning Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) D B C A Skjemaet ovenfor viser hvordan en enkelt DDU kan brukes til å vise kanal A, B, C og D ved hjelp av en bryter for visning av hver kanal etter tur. 21 Parker Hannifin icountpdz2

22 Tilkoblinger RS232-tilkobling Tilkopling av PC icountpdz2-kommunikasjon kan bli etablert ved å bruke en RS232 seriekopling via Parker Utility oppsettverktøy, Parker Terminal (levert med icountpdz2 CD) eller Microsoft Windows HyperTerminal. Vennligst merk deg at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker programvare kan bli brukt med dette operativsystemet. Ledningene for RS232 må tilkoples en 9-veis D-type konnektor (ikke levert som standard). For konnektor pinneutgang og ledningsfarge, henvises det til avsnittet for Konfigurasjon for tilkopling av kommunikasjonskabel (side 11) i denne håndboken. Modulen kan nå enten bli koplet direkte til en PC serieport (Fig. 1) eller via en RS232-til-USB adapterledning (Fig. 2). En RS232-til-USB omformer kan leveres av Parker Hannifin (delenummer B84011). ((diagram labels)). 9-veis D-type serieport på PC Anbefalt 9-veis D-type USB-konnektor til PC/laptop RS232-til-USB adapterledning Fig. 1 Fig. 2 MERK: 9-veis D-type konnektor, RS232-til-USB adapterledning og installasjonsprogramvare er ikke levert som standard med icountpdz2-modulen. 22 Parker Hannifin icountpdz2

23 Programvare Programvare icountpdz2-modulen kan bli konfigurert ved å bruke icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility (levert med icountpdz2 CD). For mer direkte kontroll på modulen ved å bruke kommunikasjonsprotokollen, kan du også bruke Parker Terminal utility eller Microsoft Windows HyperTerminal programmet (men legg merke til at dette programmet leveres ikke for tiden med Windows Vista operativsystemet). icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software PC-installasjon icountpdz2 oppsett-hjelp programvare (Setup Utility Software) er tilgjengelig på CD-en levert med icountpdz2-modulen. Programvaren kan bli kjørt fra CD-en eller kopiert til harddisken på en PC. Slik bruker du icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility Sjekk at icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og at kommunikasjonsledningen er koplet til PCen via RS232-støpslet. Ved aktivering av programvaren vises skjermbildet for icountpdz2 Oppsetthjelp/Setup Utility. Trinn 1A: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og RS232 er koplet til PC-en, velg hensiktsmessig kommunikasjonsport. Trinn 1B: Legg merke status på icountpdz2-modulen. 23 Parker Hannifin icountpdz2

24 Programvare Trinn 2: Innstille verdiene for ID for detektor/detector ID og. Datoformat/Date Format. Gjenværende detektorinformasjon er forhåndsinnstilt av Parker Hannifin og kan ikke bli endret. Trinn 3: Innstille verdiene for Konfigurasjon for måling/ Measurement Configuration, Reléopsjoner/Relay Options og Alarmgrenser/Alarm Limits. Trinn 4: Angi spenningsområde (0 5 V, 0 3 V eller J1939) i Utgangsalternativer i samsvar med monterte alternativer. 24 Parker Hannifin icountpdz2

25 Programvare Trinn 5: Innstillingsverdier er verifisert som gyldig i Results (resultater). Klikk på Start for å starte verifisering og Stop for å stoppe. 25 Parker Hannifin icountpdz2

26 Programvare Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal En alternativ måte for å oppnå kommunikasjon med icountpdz2-modulen er å bruke HyperTerminal programmet som er levert med Microsoft Windows (men ikke alltid installert på PC-ens eller laptopens harddisk. Sjekk installasjonsdisken, eller ta kontakt med IT-avdelingen i din organisasjon hvis programmet ikke er til stede). Vennligst legg merke til at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker Terminal kan bli brukt med dette operativsystemet. Standard kommunikasjonsinnstillinger (brukt på TRIN 4) er som følger: Baudhastighet (Baud Rate) 9600 Databiter (Data bits) 8 Paritet (Parity) Stoppbiter (Stop bits) 1 Strømningskontroll (Flowcontrol) Ingen (None) Ingen (None) Trinn 2: Velg HyperTerminal. (fra alle programmer 4 Tilbehør 4 Kommunikasjoner 4 HyperTerminal) Trinn 1: Klikk og hold på Start Trinn 3: Klikk og tast inn tilkoplingsnavnet du ønsker å bruke for å identifisere denne sesjonen 26 Parker Hannifin icountpdz2

27 Programvare Trinn 4: Velg hensiktsmessig USB-port. Trinn 5: Tast inn komms.innstillingene (som i standard komms.innstillinger tabell, på foregående side). Trinn 6: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet, vises produktidentifikasjonen. Dette betyr at kommunikasjon til icountpdz2-modulen er vellykket. Modulen er når klar til drift. 27 Parker Hannifin icountpdz2

28 Programvare Kommunikasjonsprotokoll Kommandoene brukt med icountpdz2-modulen er enten satt sammen av Avlese/Read-, Innstilling/ Set- eller Start/Stopp-kommandoer. n n n Eksempel: Innstillingskommandoer tillater innstilling av verdien eller verdiene for parametre Avlese-kommandoer tillater avlesing av verdien eller verdiene for parametre Start/Stopp kommandoer gjør at brukeren kan starte og stoppe en test. [SDF dd/mm/yy] innstiller datoformat [RDF] avleser produktformat dato Alle kommandoer blir sendt som ASCII-tegn, og protokollen aksepterer både store og små bokstaver. For eksempel, alle følgende koder er likeverdige: SDF = Sdf = SDf = sdf = sdf MERK: Bruk av = etter en kommando, for eksempel [SDF = dd/mm/yy] er valgfritt. Visse kommandoer er kun for internt bruk og kan bli aksessert via et passordsystem. Skulle en uautorisert person forsøke å aksessere disse kommandoene, vil icountpdz2-modulen returnere en feilkode for Ugyldig kommando/ Invalid Command. Flest brukte kommandoer Vanlige bruker-avleste kommandoer Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons RDU Avlese kalibreringsstøv Kalibreringsstøv vist MTD RLT Avlese ISO-grenser Grenser vist RRS Avlese rapporteringsstandard ISO Vanlige innstillingskommandoer for bruker Kommando Beskrivelse Brukerrespons SLT Innstillingsgrenser dvs. SLT SRS Innstille rapporteringsstandard SRS iso SRI Innstille rapporteringsintervall 0 til 3600 sekunder 0 = Ingen rapportering SLT ## ## ## ## (for ISO) SRI #### MERK: Rapporteringsinvallet kontrollerer hvor ofte icountpdz2-modulen sender resultater over RS232. Start-/Stopp-kommandoer Kommando Beskrivelse Respons STR eller START Start testing OK vist STP eller STOPP Stopp testing OK vist 28 Parker Hannifin icountpdz2

29 Programvare Fullstendig liste med kommandoer Avlese kommandoer for bruker Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons RCD RCD Avlese siste kalibreringsdato Siste kalibreringsdato vist RCE Avlese kommunikasjonsekko PÅ/ON eller AV/OFF vist Komms.sekko (Comms Echo) PÅ gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i to retninger (Hyperterminal) Komms.ekko (Comms Echo) AV gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i en retning (Oppsett-hjelp/Setup Utility) RDD Avlese neste forfallsdato for kalibrering Neste forfallsdato for kalibrering vist RDF Avlese datoformat Datoformat vist (dvs. dd/mm/yy) RDI Avlese detektor-id Detektor-ID vist RDS Avlese detektorstatus IPD-status vist (dvs. I GANG) RDU Avlese kalibreringsstøv enhet Kalibreringsstøv vist MTD REN Avlese siste feilnummer) Siste feilnummer vist RER Avlese siste feiltekstrapport Siste feiltekst vist REV Avlese verbose modusfeil Verbose modusfeil vist Verbose-feil PÅ viser full beskrivelse av feilkode (dvs. Feil 40 forventet På eller Av) Verbose-feil AV viser kun feilkoden (dvs. Feil 40) RFN Avlese feilnummer Feilnummer vist RJE Read J1939 Status ON or OFF displayed RLR Avlese siste kontaminasjonsresultat Siste kontaminasjonsresultat vist RLT Avlese kontaminasjonsgrense terskel Kontaminasjonsgrenser vist RMP Avlese måleperiode` Måleperiode vist ROF Read Options Fitted ROF = ABCDEFGHIJ (se liste over alternativer nedenfor) RON Read Option Name Liste over alternativer A = Alarmrelealternativ B = LED-displayalternativ C = OLED-displayalternativ D = Fuktighetssensoralternativ E = 4 20 ma strømloopalternativ F = 0 3 / 0 5 V-alternativ G = J1939-alternativ H = reservert I = reservert J = reservert RPD Avlese sperreforsinkelse - strøm PÅ Sperreforsinkelse - strøm PÅ vist RPI Avlese Produktidentifikator icountpdz2 vist RPM Avlese strøm på modusen 'AUTO' eller 'MANUAL/MANUELL' vist RPN Avlese delenummeret for icountpdz2 Parker delenummer vist RPT Read Product Type IPDH eller IPDH RPV Avlese protokollutgave Protokollutgave vist RRI Avlese rapporteringsintervall Rapporteringsintervall vist RRS Avlese rapporteringsstandard 'ISO' RSB Avlese programvare byggenummer programvare byggenummer vist RSH Avlese grenserelé bryter hysterese 1 'PÅ' eller 'AV' vist 29 Parker Hannifin icountpdz2

30 Programvare RSL Read Standards List ISO RSN Avlese serienummer Serienummer vist RSS Avlese grenserelé bryter tilstand 1 'PÅ' eller 'AV' vist RSU Avlese STI-sensor brukt 'JA' eller 'NEI' vist RSV Avlese programvareutgave vist Programvareutgave vist RVM Avlese maksimalt spenningsområde 2 Spenningsområde vist RWC Avlese varslingsgrense relé for kontaminering 1 PÅ eller AV vist 1 Kommando krever grenserelé montert på icountpdz2 2 Kommando krever 0-5V opsjon på icountpdz2 Innstillingskommandoer for bruker Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons SCE Innstille kommunikasjonsekko SCE på SCE av Komms.ekko PÅ gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i to retninger (Hyperterminal) Komms.ekko AV gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i en retning (Oppsett-hjelp/Setup utility) SDF Innstille datoformat SDF dd/mm/yy SDF mm/dd/yy SDF yy/mm/dd SDI Innstille detektor-id SDI ############## (14 tegn nøyaktig) SEV Innstille verbose modusfeilen SEV på SEV av Verbose-feil PÅ viser full beskrivelse av feilkoden (dvs. feil 40 Forventet På eller Av) Verbose-feil AV viser kun feilkoden (dvs. feil 40) SJE Set J1939 Status SJE On/Off (can only set On) SLT Innstille kontamineringsgrense terskel SLT ## ## ## (for ISO) SLT ## (for NAS) SMP Innstille måleperiode SMP ### (### = 5 til 180 sekunder) Måleperioden fastsetter antall sekunder som detektoren bruker å bestemme kontamineringsnivåene. Hvis dette er 60 sekunder, vil enheten bruke de siste 60 sekundene med olje for å bestemme kontamineringsnivået. (Se tabell Veiledning for komponentrenslighet i referanseavsnitt i denne håndboken.) SPD Innstille strøm På - sperreforsinkelse SPD ### (### = 5 til 900 sekunder) Kommandoen, strøm På sperreforsinkelse, gjør at brukeren kan forsinke driftsstarten på icountpdz2-modulen. SPM Innstille modus for strøm På SPM auto SPM manuell SRI Med strøm-på modus innstilt på Auto, vil icountpdz2-modulen starte automatisk testing når strømmen er tilkoplet ved å bruke de siste oppsettparametrene. Med strøm-på modus innstilt på Manuell, blir icountpdz2 uvirksom og forlanger at brukeren starter testingen manuelt. Innstille rapporteringsintervall SRI mm:ss (0 til 3600 sekunder (dvs. 0 1 time); merk at 0 = Ingen rapportering) Rapporteringsintervallet regulerer hvor ofte icountpdz2-modulen sender resultater over RS232 SRS Innstille rapporteringsstandard SRS iso SRS nas 30 Parker Hannifin icountpdz2

31 Programvare SSH SSS Innstille grenserelébryter hysterese 1 Innstille grenserelébryter tilstand 1 SSH på SSH av SSS på SSS av SSU Innstille STI-sensor som brukes SSU ja SSU nei SVM SWC Innstille maksimalt spenningsområde 2 SVM # (3 = 0 3Vdc utgang 5 = 0 5Vdc utgang) Innstille varslingsgrense relé for kontaminering 1, 3 SWC på SWC av 1 Kommando krever fuktighetssensor montert på icountpdz2 2 Kommando krever 0 5V opsjon på icountpdz2 3 Hvis grensereléet er slått AV for både kontaminasjonsovervåking og fuktighetsavsøking, vil ikke grensereléet fungere, men alarmstatus er ikke påvirket. Hvis grensereléet er slått PÅ for båd kontaminasjonsovervåking og fuktighetsavsøking, vil grensereléet fungere uansett hvilken alarmtilstand som er nådd. 31 Parker Hannifin icountpdz2

32 Programvare Feilkoder Hvis en kommando ikke følger protokollen, får du en forklarende feilkode. Avhengig av innstillingen av SEV (Set the Error Verbose-modus), vises enten feilkoden eller feilkoden og meldingen. Med SEV OFF (Error Verbose off) vises for eksempel bare feilkoden (f.eks. Error 40). Med SEV ON (dvs. Error Verbose on) vises både feilkoden og meldingen (f.eks. Error 40 - Epected On or Off). Du finner meldingene som hører til feilkodene i tabellen nedenfor: Kod Feil 0 Feil 1 Feil 2 Feil 3 Feil 5 Feil 6 Feil 7 Feil 8 Feil 9 Feil 10 Feil 13 Feil 14 Feil 15 Feil 17 Feil 18 Feil 19 Feil 20 Feil 30 Feil 40 Feil 41 Feil 43 Feil 45 Budskap Ingen feil Ukjent kommando Tegn etter kommando oversett Kommando oversett enhet opptatt Uventet tegn funnet Symbol for langt Dårlig kommandoformat Ukjent verdi Ugyldig datoformat Ugyldig dato Opsjon ikke montert Streng for kort Streng for lang Ingen testresultat Nummer forventet Nummer for langt Nummer utenfor område Intervall kortere enn varighet Forventet På eller Av Forventet frakoplet eller tilkoplet Forventet Auto eller manuell Forventet Ja eller Nei 32 Parker Hannifin icountpdz2

33 Referanse Referanse Valgfri koblingskonfigurasjon Koblingskonfigurasjon for forsynings- og grenserelékabel icountpdz2 kan spesifiseres til å omfatte et innebygd bryterrelé som kan utløses når et forhåndsangitt alarmnivå blir nådd. Relékontakten kan brukes til å slå en ekstern enhet på eller av. Disse ledningene i icountpdz2s forsynings- og grenserelékabelen kan identifiseres etter farge: Gul, hvit og grønn, og de kobles i henhold til skjemaet nedenfor. Farge på ledning Gul Hvit Grønn Beskrivelse Vanligvis åpen Vanligvis lukket Felles Strømstyrke for kontakt er 5A ved 5 24Vdc VIRKTIG MERKNAD: Det er sluttbrukerens ansvar å forsikre seg om at flettet skjerming på ledningen er koplet til et passende fast jordingspunkt. Opsjonelt grenserelé hysterese Hysterese er en egenskap i systemene (vanligvis fysiske systemer) som ikke omgående følger kreftene som de utsettes for, men reagerer sakte, eller returnerer ikke helt til deres opprinnelige tilstand. For å innstille relégrenser henvises det til avsnittet for Kommunikasjonsprotokoll - Brukerkommandoer i denne håndboken. Hysterese-funskjon PÅ Reléet aktiveres når en kanal er én kode over innstillingsgrensen (dvs. LED-ene er konstant røde) og vil kun deaktiveres når alle kanalene er én kode under innstillingsgrensen (dvs. Alle LED-er er konstant grønn) Hysterese-funksjon AV Reléet vil aktiveres når en av kanalene er én kode over innstillingsgrensen (dvs. LED-er er konstant rød) og vil kun deaktiveres når alle kanaler er på innstillingsgrensen (dvs. Alle LED-er blinker grønt). 33 Parker Hannifin icountpdz2

34 Referanse Eksempel er ISO-scenario En icountpdz2 er satt til en optimal gjennomstrømning på 60 ml/mm og er koblet til et væskeoverføringssystem. Med icountpdz2-grensereleet slått av (vanligvis lukket), grensene satt til ISO 20/18/13 og relekabelen elektrisk koblet til en Parker Filtration Trolley. icountpdz2 vil aktivere trolleyen så snart de angitte grensene brytes. De ti testresultatene nedenfor viser virkningen av at hysteresen er på eller av: Hysterese-funksjon PÅ filteringstralle status Test 1 resultat 20/16/13 AV AV Hysterese-funksjon AV filteringstralle status Test 2 resultat 21/16/13 PÅ PÅ Test 3 resultat 20/16/13 PÅ AV Test 4 resultat 18/17/14 PÅ PÅ Test 5 resultat 18/16/13 PÅ AV Test 6 resultat 17/16/11 PÅ PÅ Test 7 resultat 17/16/11 AV AV Test 8 resultat 18/17/13 AV AV Test 9 resultat 19/17/14 PÅ PÅ Test 10 resultat 19/17/13 PÅ AV PÅ = Relé aktivert, AV = Relé deaktivert MERK: Elektrisk tilkobling til en Filtration Trolley krever bruk av et relé. 34 Parker Hannifin icountpdz2

35 Referanse Tolke data Fast forurensende stoff i væskekraftsystemer varierer i størrelse, utforming, form og kvantitet. De mest skadelige forurensende stoffene er normalt sett mellom 6 og 14 mikron. ISO-koden er den foretrukne metoden for rapportering av forurensende stoff. ISO kodenummeret korresponderer med kontamineringsnivåer som vedrører tre størrelser. Det første skalatallet representerer antall partikler større enn 4µm(c) per 100 ml væske. Det andre nummeret er for partikler større enn 6µm(c) per 100 ml væske, og det tredje nummeret for partikler større enn 14µm(c) per 100 ml væske. Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Partikkelstørrelse, µm Interpolasjon er akseptabelt; ekstrapolasjon er ikke tillatt Vær oppmerksom på at interpolasjon (dvs. beregning innenfor det målte området) er akseptabel, ekstrapolasjon (dvs. beregning utenfor det målte området) er ikke. 35 Parker Hannifin icountpdz2

36 Referanse Grad av renhet og forurensning av drivstoff Kontaminanter Forurensende partikler i drivstoffsystemer for fly varierer i størrelse, form og mengde. De mest skadelige kontaminantene i drivstoffsystemer inneholder vanligvis mellom 6 og 14 mikroner (og er derfor mer synlig for det blotte øye). Tabellen nedenfor viser relative størrelser til vanlige objekter. Objekt Vanlig størrelse Bordsaltkorn 100 µm Diameter av menneskehår 70 µm Synsviddegrense for menneske (det blotte øye) 40 µm Kvernet mel 25 µm Røde blodceller 8 µm Bakterier 2 µm MERK: En mikron (μm) tilsvarer ett tusen av én millimeter (1 μm = 0,001 mm). ISO-standard ISO4406-koden er foretrukket metode for rapportering av mengden kontaminanter i væske. Koden inneholder tre numre, dvs. XX/YY/ZZ, hvor: XX er skalanummer for partikler som er større enn 4 μm (c) per milliliter væske YY er skalanummer for partikler som er større enn 6 μm (c) per milliliter væske ZZ er skalanummer for partikler som er større enn 14 μm (c) per milliliter væske Per definisjon vil de tre skalanumrene alltid minke, dvs. XX > YY > ZZ. Følgende tabell er et utdrag fra ISO4406:1999, og definerer de ulike partiklene som hver enkelt skala representerer. Kode 20/18/13 indikerer for eksempel at: mellom 5000 og partikler per milliliter som er større enn 4 μm (c) (dvs. skalanummer 20). mellom 1300 og 2500 partikler per milliliter som er større enn 6 μm (c) (dvs. skalanummer 18). mellom 40 og 80 partikler per milliliter som er større enn 14 μm (c) (dvs. skalanummer 13). En stigning av skalanummeret tilsvarer en omtrentlig fordobling av partikkelmengden i væske. I praksis, kan oppnåddde testresultater bevege seg fra ett skalanummer til det neste, hvis det faktiske antallet partikler som er telt er nær krysningspunktet. ISO4406- skala nummer Antall partikler per ml Mer enn Opptil og inklusive 22 20,000 40, ,000 20, ,000 10, ,500 5, ,300 2, , Når rå data i en av størrelsesområdene resulterer i en partikkeltelling som er mindre enn 20 partikler, er skalanummeret for det størrelsesområdet merket med symbolet >. Koden 14/12/>7 betyr for eksempel at det er mer enn 80 og opptil 160 partikler som er 4 µm (c) eller større per ml og mer enn 20 og opptil 40 partikler som er 6 µm (c) eller større per ml. Den tredje delen av koden, >7, viser at det er mer enn 0,64 og opptil 1,3 partikler som er 14µm (c) eller større per ml. Men delen 14 µm (c) av koden kan faktisk være 7, noe som viser et partikkeltall på mer enn 1,3 partikler per ml. 36 Parker Hannifin icountpdz2

37 Referanse ISO4406 partikkel fordelingstabell Inkludert forskjellige grader kontaminering på ISO-nivå Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler per ml større enn indikert størrelse Partikkelstørrelse µm 37 Parker Hannifin icountpdz2

38 Referanse Veiledning for komponent renslighet Foreslåtte akseptable kontamineringsnivåer for forskjellige systemer. Klasse for kontamineringsnorm ifølge ISO 4406:1999 Sensitivitet Type system Typiske komponenter 15 / 13 / 09 Ekstremt kritisk Slam-sensitivt kontrollsystem med meget høy pålitelighet. Laboratorium eller luftfart. 16 / 14 / 11 Kritisk Høytytende servo- og høytrykkssystemer med lang levetid, dvs. fly, maskinverktøy osv. 18 / 16 / 13 Meget viktig Pålitelige systemer av høy kvalitet. Generell maskinbruk. 19 / 17 / 14 Viktig Generelt maskineri og mobile systemer. Middels trykk, midels kapasitet. 20 / 18 / 15 Gjennomsnitt Tunge lavtrykks industrisystemer, eller bruksområder hvor lang levetid ikke er kritisk. 22 / 21 / 17 Hovedbskyttelse Lavtrykkssystemer med store klaringer. Høytytende servoventiler Industri servoventiler Stempelpumper, proporsjonalventiler, kompenserte strømningskontroller Lamellpumper, spoleventiler Tannhjulspumper, manuelle og tallerkenventiler, sylindere Rampumper 38 Parker Hannifin icountpdz2

39 Referanse ISO kontamineringstabeller Typiske bruksområder for system og kodenummer Disse typiske bruksområdene og ISO kodenummer er tatt fra UK Contamination and Control Research Programme (UK kontaminering og kontroll forskningsprogram) ( ). Ref. AHEM Veiledning til kontamineringskontroll i hydrauliske kraftsystemer 1985 Fast forurensningskode Nr. 13/10 Bruksområde: Prøvebenk for fly Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler per ml større enn indikert størrelse Fast forurensningskode Nr. 18/11 Bruksområde: Mobile systemer Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler per ml større enn indikert størrelse 39 Parker Hannifin icountpdz2

40 Referanse Fast forurensningskode Nr. 17/12 Bruksområde: Marineinstallasjoner Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler per ml større enn indikert størrelse Fast forurensningskode Nr. 18/13 Bruksområde: Mekanisk håndtering Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler per ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 40 Parker Hannifin icountpdz2

41 Referanse Fast forurensningskode Nr. 16/11 Bruksområde: Sprøytestøyping; Metallarbeid; Ubrukt olje av handelskvalitet Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler per ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 41 Parker Hannifin icountpdz2

42 Referanse Bestillingsinformasjon Tabell over standardprodukter Artikkel nr. Væsketype Kalibrering Display Grenserelé Kommunikasjoner Fuktighetssensor Kabelkontaktsett IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 / 4 20mA Ja M12, 8-pinners pluggkontakt IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 Ja M12, 8-pinners pluggkontakt IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 / 0 5V Ja M12, 8-pinners pluggkontakt IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 / CAN-bus Ja M12, 8-pinners pluggkontakt Produktkonfigurator Key Væsketype Kalibrering Display Grenserelé Kommunikasjoner Fuktighetssensor IPD 1 Mineral 1 ACFTD 1 Ingen 1 No 1 RS232 1 Nei 00 Nei IPDZ 2 Fosfatester 2 MTD 2 LED 2 Yes 2 RS232 / 4 20mA IPDR 3 Flybensin (4 kanaler) Kabelkontaktsett 2 Ja 10 Deutsch 12-pinners DT series pluggkontakt 3 AS Digital 3 RS232 / 0 5V 30 M12, 8-pinners pluggkontakt 4 GSM 4 RS232 / RS485 IPDZ2-ALTERNATIVER SOM IKKE KAN KONFIGURERES 5 RS232 / CAN-bus Key Væsketype Kalibrering Display Grenserelé Kommunikasjoner Fuktighetssensor IPDZ 2 LED 4 RS232 / RS485 2 Ja 00 Nei Artikkelnumre for tilbehør Beskrivelse Enkeltpunktssampler Strømforsyning Kabelkontaktsett 3 Digital 10 Deutsch 12-pinners DT series pluggkontakt 4 GSM Part number SPS2021 ACC6NN meter M12, 8-pinners plugg og kontakt Ultra Lock-kabelsett ACC6NN021 RS232 til USB-konverter ACC6NN Parker Hannifin icountpdz2

43

44 Parker Worldwide AE UAE, Dubai Tel: AR Argentina, Buenos Aires Tel: AT Austria, Wiener Neustadt Tel: +43 (0) AT Eastern Europe, Wiener Neustadt Tel: +43 (0) AU Australia, Castle Hill Tel: +61 (0) AZ Azerbaijan, Baku Tel: BE/LU Belgium, Nivelles Tel: +32 (0) BR Brazil, Cachoeirinha RS Tel: BY Belarus, Minsk Tel: CA Canada, Milton, Ontario Tel: CH Switzerland, Etoy Tel: +41 (0) CN China, Shanghai Tel: CZ Czech Republic, Klecany Tel: DE Germany, Kaarst Tel: +49 (0) DK Denmark, Ballerup Tel: ES Spain, Madrid Tel: FI Finland, Vantaa Tel: +358 (0) FR France, Contamine s/arve Tel: +33 (0) GR Greece, Athens Tel: HK Hong Kong Tel: HU Hungary, Budapest Tel: IE Ireland, Dublin Tel: +353 (0) IN India, Mumbai Tel: IT Italy, Corsico (MI) Tel: JP Japan, Fujisawa Tel: +(81) KR South Korea, Seoul Tel: KZ Kazakhstan, Almaty Tel: LV Latvia, Riga Tel: MX Meico, Apodaca Tel: MY Malaysia, Subang Jaya Tel: NL The Netherlands, Oldenzaal Tel: +31 (0) NO Norway, Ski Tel: NZ New Zealand, Mt Wellington Tel: PL Poland, Warsaw Tel: +48 (0) PT Portugal, Leca da Palmeira Tel: RO Romania, Bucharest Tel: RU Russia, Moscow Tel: SE Sweden, Spånga Tel: +46 (0) SG Singapore Tel: SK Slovakia, Banská Bystrica Tel: SL Slovenia, Novo Mesto Tel: TH Thailand, Bangkok Tel: TR Turkey, Istanbul Tel: TW Taiwan, Taipei Tel: UA Ukraine, Kiev Tel UK United Kingdom, Warwick Tel: +44 (0) US USA, Cleveland Tel: VE Venezuela, Caracas Tel: ZA South Africa, Kempton Park Tel: +27 (0) European Product Information Centre (24-hour) Freephone: (from AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK) 2010 Parker Hannifin Corporation. All rights reserved. B _IPDZ2F_NO_Ver A

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte

Detaljer

icountpd Brukerhåndbok for icountpd

icountpd Brukerhåndbok for icountpd icountpd Brukerhåndbok for icountpd B.84.833_IPD_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering

Detaljer

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

Village Marine Water Avsaltings- og rensesystemer

Village Marine Water Avsaltings- og rensesystemer Village Marine Water Avsaltings- og rensesystemer Parker Hannifin Corporation ENGINEERING YOUR SUCCESS. Parker Hannifin, et verdensomspennende Fortune 300-selskap med kunder i 48 land, er verdens ledende

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04

Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100. 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 Installasjonshåndbok AutroSense Micra 100 116-P-ASMICRA100/DN, rev. B, 2010-02-04 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR5/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR5/CB3 Euromap67 Versjon 3.1 (rev. 18026) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR5:

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999

Din bruksanvisning SAMSUNG SF-560 http://no.yourpdfguides.com/dref/2595999 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SF-560. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG SF-560 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MCS300 Avfuktingsapparat

MCS300 Avfuktingsapparat Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok MCS300 0 1 Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 Avfuktingsapparat 190TNO-1027- E1005 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon Tiltenkt

Detaljer

RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM

RH98. Brukerhåndbok. System for fuktighetskontroll RH98 RH 8 9 %RH SET RH 98 OUT.1 OUT.2 ALARM OUT.1 OUT.2 ALARM Brukerhåndbok RH98 %RH SET RH 98 RH 8 9 System for fuktighetskontroll RH98 TNO-1026 Munters Europe AB 2001 Innhold 1. Innledning 1.1 Generelt... 1-1 1.2 Håndbokens hensikt og struktur...

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR3/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR3/CB3 Versjon 3.1 (rev. 17782) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR3: Serienummer

Detaljer

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon

M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Brukerhåndbok i original Brukerhåndbok M120 Avfuktingsapparat med tørkefunksjon Gjelder alle avfuktere som er produsert fra uke 50, 2009 190TNO-1008-F1011 Munters Europe AB 2010 Viktig brukerinformasjon

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no)

Brukerveiledning UR10/CB3. Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Brukerveiledning UR10/CB3 Euromap67 Versjon 3.0 (rev. 15965) Oversettelse av de originale instruksjonene (no) Serienummer UR10:

Detaljer

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 3200 Series. Brukerhåndbok TravelMate 3200 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett Brukerhåndbok for TravelMate 3200 Series Original Utgivelse: Juli 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer