icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B _IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "icountpdz2 x Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B.84.833_IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com"

Transkript

1 icountpdz2 Brukerhåndbok for Aviation icountpdz2 B _IPDZ2F_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation

2 Oversikt Parker Hannifins IPDZ2 er en online laserpartikkeldetektor som er utviklet for å finne forurensning i Avtur og andre hydrokarbondrivstoff. Denne detektoren er konstruert for bruk i ATEX-kategori 3-områder og er innebygd i et IP69K-godkjent hus. Enheten har to væskekoblinger i størrelse 06L EO 24 med konisk ende som gjør at drivstoffet kan føres gjennom enheten for analyse. Strømforsyningen og kommunikasjonen skjer via to M12 Ultra Lock IP69K-godkjente koblinger. Betingelser for sikker bruk For å sikre samsvar med sertifiseringen er det IKKE under noen omstendighet tillatt for brukerne å åpne enheten. Hvis dette skjer, blir enhetens kalibrering ugyldig og enheten vil IKKE være egnet for bruk i farlige områder. 2 Parker Hannifin icountpdz2

3 Innhold Oversikt...2 Betingelser for sikker bruk...2 Laserinformasjon...4 Samsvarserklæring og produksjonssertifikat...4 Produktidentifikasjonsmerke...5 Innledning... 6 Prinsipper for bruk...6 Fordeler...7 Tekniske spesifikasjoner...8 Standardinnstillinger for produkt programvare...9 Produktegenskaper...10 Mål for installasjon...10 Tilkoblinger Væskekobling...11 Elektriske koblinger...13 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ...17 Utgangsinnstillinger for variabel strøm...18 Innstillinger for variabel spenningsutgang...19 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ...19 Tilkobling av digital displayenhet...20 RS232-tilkobling...22 Programvare icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software...23 Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal...26 Kommunikasjonsprotokoll...28 Referanse Valgfri koblingskonfigurasjon...33 Opsjonelt grenserelé hysterese...33 Tolke data...35 Grad av renhet og forurensning av drivstoff...36 Veiledning for komponent renslighet...38 ISO kontamineringstabeller...39 Bestillingsinformasjon Parker Hannifin icountpdz2

4 Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering av produktet kan resultere i farlig eksponering til laserstråling. FARE USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPEN. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING OVERFOR STRÅLEN. VIKTIG MERKNAD: Det er ikke nødvendig for brukere å ha tilgang til kilden for laserstråling og skal aldri ha det. Samsvarserklæring og produksjonssertifikat CE-samsvar IPD Z2 er i samsvar med beskyttelseskravene i følgende europeiske standarder (på engelsk): Direktiv 94/9/EC fra Europaparlamentet og Europarådet, for utstyr beregnet for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX). EN :2009, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer, generelle krav. EN :2005, elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur. EN :2004, elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv. Beskyttelse med hus/innkapslinger td IECE :2006 ed 4.0 (IECE :2007 ed 5.0) elektrisk utstyr for eksplosive gassatmosfærer del 0: Generelle krav IECE :2005 ed 3.0 elektrisk apparatur for eksplosive gassatmosfærer del 15: Konstruksjon, test og merking av beskyttelsestype n for elektrisk apparatur IECE :2004 ed 1: IECE testrapport for IEC (2004) ed 1.0 elektrisk apparatur for bruk i nærhet av brennbart støv del 1: Beskyttelse med hus/innkapslinger td Produktet/produktene som beskrives ovenfor er i samsvar med de nødvendige kravene i følgende direktiver: 89/336/EEC endret av 92/31/EEC, 93/68/EEC og opphevet av 2004/108/EEC Harmoniserte standarder: EN :2007 elektromagnetisk kompatibilitet del 6-3: Generelle standarder utslippsstandard for boligmiljøer, kommersielle miljøer og lettindustrimiljøer. EN :2005 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) del 6-2: Generelle standarder immunitet for industrimiljøer 4 Parker Hannifin icountpdz2

5 Produktidentifikasjonsmerke Identifikasjonsmerket som er festet til huset/innkapslingen (se eksempel nedenfor) forklares i tabellen som følger: bk bl Element Felt Verdier Artikkelnummer icountpdz2 Produksjonsdato Produksjonsdato Serienummer Serienummeret består av åtte sifre, for eksempel: GD6NN001 ( GD er måned og år, 6NN er produktgruppe, de tre siste sifrene angis sekvensielt gjennom en måned og starter på nytt med 001 i begynnelsen av hver måned) Produsert Produksjonsland (Storbritannia) Produsentens navn og adresse Parker Hannifin (UK) Ltd, Filter Division Europe, Condition Monitoring Centre, Brunel Way, Thetford, Norfolk, IP24 1HP, UK ATEX-sertifiseringsnummer E = Europeisk merking II = Ikke gruvedrift 3 = Utstyrskategori (sone 2/22) GD = Type eksplosiv atmosfære (G = Gass, D = Støv) 7 ATEX/IECE-sertifikatkoding i kategori 3 (gass) 8 ATEX/IECE-sertifikatkoding i kategori 3 (støv) 9 bk bl CE-merking og nummer på kontrollorganet som er ansvarlig for revisjon E = Eksplosjonsbeskyttet na = Type n (ikke gnistende) IIC = Gassgruppe T4 = Temperaturklasse (4 = maksimal overflatetemperatur på 135 C) Gc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (G = Gass, c = Sone 2) E = Eksplosjonsbeskyttet tc = Beskyttelse med hus/innkapsling IIIC = Utstyrsgruppering typisk støvmateriale Dc = Utstyrsbeskyttelsesnivå (D = Støv, c = Sone 2) CE 0518 Sertifikatnumre SIRA 09ATEX4340X IECE SIR X Temperatur i driftsmiljøet Mellom -30 C og +60 C 5 Parker Hannifin icountpdz2

6 Innledning Innledning Parker Hannifins icount PDZ2 representerer den mest oppdaterte teknologien når det gjelder analyse av kontaminasjon i form av faste partikler. icountpdz2 er en kompakt, permanent montert laserbasert partikkeldetektormodul som innebærer en kostnadseffektiv løsning på overvåkning av væskeadministrasjon og forurensning. Prinsipper for bruk icountpdz2 måler partikkelkontaminasjon kontinuerlig og oppdaterer utgangsalternativene og grensereleet hvert sekund. Til forskjell fra Parker CM20, LCM20 eller MCM20, utfører enheten ingen one-off -test. Dette betyr at selv om måleperioden er satt til 60 sekunder, rapporterer utgangen og grensereleet tilstedeværelsen av smuss i oljen på bare noen få sekunder den venter ikke til slutten av måleperioden før den rapporterer resultatet. icountpdz2-modulen har kun en innstilling for å kontrollere nøyaktighet, stabilitet og følsomhet på målingene, og det er Måleperioden. Denne kan bli innstilt fra 5 sekunder til 180 sekunder. Jo lengre måleperiode, jo mer forurensende stoff blir det målt som tar gjennomsnittet på eventuelle spisser sett på en mindre prøve. Jo kortere måleperiode, jo mer følsom blir icountpdz2-modulen for mindre slugg med forurensende stoff, men også ytelsen på rene systemer kan bli redusert. Brukeren kan derfor velge hvor følsom icountpd-modulen er mot spisser med forurensende stoff, og hvor hurtig den reagerer på kontamineringsnivå over innstillingsverdien (grensene). Med en måleperiode på 100 sekunder vil resultatene gjelde for de siste 100 ml med drivstoff som har strømmet gjennom icountpdz2, oppdatert på sekund-for-sekund-basis, noe som gir en effektiv, kontinuerlig avlesing av forurensningsnivået. Anbefalinger til kalibrering MERK: Alt service- eller reparasjonsarbeid skal utføres av et Parker ATEX-godkjent servicesenter. Kontakt din lokale Parker Hannifin-salgsrepresentant for opplysninger om rekalibrering. Anbefalt periode mellom hver rekalibrering er 12 måneder. Du kan se Parker Hannifins hefte om kvalitet og service (FDCB272UK), som fås på CD. 6 Parker Hannifin icountpdz2

7 Innledning Fordeler Uavhengig overvåkning av systemkontamineringstendenser Kalibrering etter anerkjente online-prinsipper bekreftet gjennom relevante ISO-prosedyrer (International Organization for Standardization) Indikatorer for lave, middels og høye kontaminasjonsnivåer En rimelig løsning som gir lenger levetid for væsken og redusert nedetid for maskinene Selv-diagnostisk programvare Avtur- og hydrokarbon-drivstoffkompatibel konstruksjon Teknologi for full PC-/PLC-integrasjon, for eksempel: RS232, 0 3V/0 5V, 4 20mA og CANbus (SAE J1939) se Produktkonfigurator, side 42, for kommunikasjonsalternativer Laget av rustfritt stål og sertifisert til SIRA 09ATEX4340X IECE SIR X. 7 Parker Hannifin icountpdz2

8 Innledning Tekniske spesifikasjoner Egenskap Produkt oppstart tid Måleperiode Rapporteringsintervall Funksjonsmåte Spesifikasjon 5 sekunder minimum sekunder Internasjonale koder ISO 7 22 Kalibrering Omkalibrering Arbeidstrykk Strømningsmengde gjennom icountpdz2-modulen Omgivelsestemperatur for lagring sekunder via RS232 tilkoplet kommunikasjon Detekterer aktuelle partikler optisk ved laserdiode Ved godkjente online metoder bekreftet av de relevante ISO-prosedyrene. MTD Via en godkjent primær ISO automatisk partikkeldetektor ved å bruke ISO prinsipper med partikkelfordeling som rapporterer ifølge ISO 4406:1996 Ta kontakt med Parker Hannifin bar ( PSI) Note: Flyte kanskje være bidirectional ml/min (optimal strømning 60 ml/min) (0,01 0,04 USGPM (optimal strømning 0,016 USGPM)) 220 ºC til 140 ºC Omgivelse arbeidstemperatur 15 ºC til 160 ºC Arbeidstemperatur på væske 15 ºC til 180 ºC Datakompatibilitet Fuktighetsområde under drift Strømbehov Nominell strøm Sertifisering Parker anbefaler at det brukes en 9-veis D-type konnektor. Denne kan bli koplet til en USB-port ved å bruke en USB serieadapter. Merk deg at disse konnektorene/ adapterne følger IKKE med icountpdz2-modulen: ta kontakt med Parker Hannifin om råd. 5 % RH til 100 % RH Regulert 9240V dc Typisk 120mA IP69K-rating EC-samsvarserklæring (se side 4). Analoge utgangsalternativer (spesifiseres ved bestilling Variabel strøm Variabel spenning CAN-bus 4 20mA 0 5 Vdc, 0 3 Vdc (velges av bruker) til SAE J1939 (f.eks. Parker IQAN) 8 Parker Hannifin icountpdz2

9 Innledning Standardinnstillinger for produkt programvare Standardinnstillinger Kommunikasjonsekko Verbose-feil STI-sensorer brukt Rapporteringsstandarder AV/OFF AV/OFF AV/ OFF (ikke sett på ON kontakt Parker Hannifin) ISO Partikkelgrenser 14 / 13 / 12 / 09 Måleperiode Rapporteringsintervall Strøm-på-modus Autostart forsinkelse Datoformat 60 sekunder 30 sekunder AUTO 5 sekunder dd/mm/yy Standard hvis utstyrt med opsjoner Reléhysterese PÅ/ON Reléutløsing for partikkelgrenser PÅ/ON 0 5V/0 3V område for utgangsspenning 0 5V 9 Parker Hannifin icountpdz2

10 Innledning Produktegenskaper Fire monteringssteder (to på hver side) som passer for M8-fester (5/16 ) (følger med) Produktidentifikasjonsmerke Væskekoblinger i størrelse 06L EO 24º med konisk ende (rør følger ikke med) Strømforsyning og grenserelé M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling. Forsynings-/ grensekabel, 5 m Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling. Kommunikasjonskabel, 5 m Mål for installasjon Målene oppgis i mm (tommer) To monteringssteder som passer for M5 skrue med skruehode med innvendig sekskant (følger med), icountpdz2-flenstykkelse = 2 mm (5/64 tommer) 10 Parker Hannifin icountpdz2

11 Tilkoblinger Tilkoblinger Væskekobling Vår anbefaling er å plassere icountpdz2 så nær systemets utgang som mulig og regulerer flyten til den optimale mengden på 60 ml/min. Dette gir de høyeste trykkbetingelser i tillegg til at oljen i denne posisjonen er indikativ for oljens tilstand i beholderen. IPDZ2 er utstyrt med to hydrauliske koblinger i størrelsen 06L med EO 24 konisk ende. For hydraulisk kobling må det kontrolleres at den hydrauliske koblingen/rørkoblingen er kompatibel med EO 24 kone-koblingssettet i størrelse 06L. Montering av EO-muttersettet Trinn 1 Trykk slangeenden inn i monteringskjernen. Skru mutteren tilbake for å forenkle innføringen av slangen, og stram til mutteren med hånd til du kjenner en kraftig økning i motstanden. 2 Hold koblingssettet fast med en 17 mm fastnøkkel og stram til (ca. 1 til 1½ omgang). 3 Ta bort røret og mutteren for å kontrollere monteringen. Mellomrommet mellom tetningsring og sikringsring skal være lukket. Et lite mellomrom (ca. 0,2 mm) kan tillates. Hvis mellomrommet ikke er lukket: Kontroller alle komponenter, også slangen. 11 Parker Hannifin icountpdz2

12 Tilkoblinger 4 Skru til settet til det sitter tett (uten nøkkelforlenger). Stram settet godt til med minst 1/6 omgang (maks. ¼) (dvs. 1 til 1½ flater) 12 Parker Hannifin icountpdz2

13 Tilkoblinger Elektriske koblinger M12 8-pinners Ultra Lock-tilkoblingssystemet benytter en nyskapende skyv-og-lås-teknologi som gir en rask og sikker tilkobling. Den unike O-ringen med radiell forsegling er uavhengig av brukeren, og derfor er det ingen risiko for at det blir for hard eller for lett tilstramming. Forsynings- og grenserelékabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69Kgradert, hannkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) forsynings- og grenserelékabel. Kommunikasjonskabel M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K-gradert, hunnkobling til uterminert 5 m (16 fot 4 tommer) kommunikasjonskabel. VIKTIG MERKNAD: IP69K-inntrengningsbeskyttelsen gjelder bare ved bruk av M12 Ultra Lock-tilkoblingskabelen (følger med). Tilkobling/frakobling Sørg for at styrepinnen og åpningen justeres riktig i forhold til hverandre (for å unngå å skade pinnene) og skyv inn for å koble til. Hvis du vil frakoble, drar du Ultra Locks metallkrage tilbake for å utløse kabellåsen og drar kabelen rett ut. Koblingsskjemaer Du finner koblingsskjemaer (på side 16 17) som viser hvordan et digitalt multimeter kan kobles til kommunikasjonskabelen og forsynings- og grenserelékabelen, både for spennings- og strømalternativer. Koblingene for en valgfri fuktighetssensor (hvis montert) vises også. Du finner et skjema for tilkobling av icountpdz2 til et eksternt CAN-bus-nettverk på side Parker Hannifin icountpdz2

14 Tilkoblinger Kommunikasjonskabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hunkobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes Alternativet 4 20 ma benyttes Alternativet 0 5V/0 3V benyttes CAN-bus-alternativet benyttes 1 (hvit) IKKE I BRUK Kanal C, ISO 14µm(c) Kanal C, ISO 14µm(c) IKKE I BRUK 2 (brun) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) RS232 jord (* pinne 5) 3 (grønn) IKKE I BRUK Kanal A, ISO 4µm(c) Kanal A, ISO 4µm(c) CAN+ (Hi) 4 (gul) IKKE I BRUK Kanal B, ISO 6µm(c) Kanal B, ISO 6µm(c) CAN (Lo) 5 (grå) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) RS232 motta (* pinne 3) 6 (rosa) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) RS232 sende (* pinne 2) 7 (blå) IKKE I BRUK Kanal D, ISO 30µm(c) Kanal D, ISO 30µm(c) CAN jord 8 (rød) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK * Parker Hannifin anbefaler bruk av en 9-veis kontakt av D-type med RS232 og med pinnekonfigurasjonene i tabellen ovenfor. Forsynings- og grenserelékabelkontakt Diagram for pinnekonfigurering M12, 8-pinners Ultra Lock IP69K hankobling, sett bakfra Pinnenummer (anbefalt ledningsfarge) Ingen alternativer benyttes 1 (hvit) Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 4 20 ma benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) Alternativet 0 5V/0 3V benyttes Relé vanligvis lukket (hvis montert) 2 (brun) IKKE I BRUK 4 20 ma mating Vdc 0 5 / 0 3 V mating Vdc CAN-bus-alternativet benyttes IKKE I BRUK IKKE I BRUK 3 (grønn) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) Relé vanlig (hvis montert) IKKE I BRUK 4 (gul) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) Relé vanligvis åpent (hvis montert) IKKE I BRUK 5 (grå) IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK IKKE I BRUK 6 (rosa) IKKE I BRUK IKKE I BRUK 0 5 V / 0 3 V mating 0 Vdc IKKE I BRUK 7 (blå) Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc Produktmating 0 Vdc 8 (rød) Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc Produktmating 9 40 Vdc VIKTIG MERKNAD: Det er sluttbrukerens ansvar å sørge for at kabelens flettede skjerm kobles til et egnet jordingspunkt. 14 Parker Hannifin icountpdz2

15 Tilkoblinger M12, 8-pinners kobling: 0 5 V / 0 3 V spenningsmåling Mating 0 Vdc PSU Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 0 5 V / 0 3 V mating V+ (brun) 0 5 V / 0 3 V mating 0 V (rosa) Produktmating 0 Vdc (blå) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (0 5 V / 0 3 V) utgang (hvit) Kanal A (0 5 V / 0 3 V) utgang (grønn) Kanal B (0 5 V / 0 3 V) utgang (gul) Kanal D (0 5 V / 0 3 V) utgang (blå) Produktmating 9 40 Vdc (rød) PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) ****V D B A Digitalt multimeter eller tilsvarende C Alternativ bryterboks 15 Parker Hannifin icountpdz2

16 Tilkoblinger M12, 8-pinners kobling: 4 20 ma strømmåling Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Legg merke til at 4 20m A DC-matingen må være en separat og egen krets ma mating Vdc+ (brun) Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinen 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Kanal C (4 20 ma) utgang (hvit) Kanal A (4 20 ma) utgang (grønn) Kanal B (4 20 ma) utgang (gul) Kanal D (4 20 ma) utgang (blå) PSU PSU (Dette eksempelet viser bryterstilling angitt til å overvåke kanal A) 4 20 ma mating 0 Vdc ****ma Digitalt multimeter eller tilsvarende D B A C Alternativ bryterboks 16 Parker Hannifin icountpdz2

17 Tilkoblinger CAN-bus-nettverksutgangsalternativ Hvis du har planer om å bruke icountpdz2 med et CAN-bus-nettverk (SAE J1939), kan du bestille dette utgangsalternativet når du spesifiserer icountpdz2. Du kan se Produktkonfigurator (side 46) i Referanse-delen i denne manualen. CAN-alternativet har et grensesnitt til eksterne CAN-busnettverkstilkoblede systemer (for eksempel til Parker IQAN). CAN-bus-tilkoblinger (SAE J1939) Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable Comms cable Produktmating 0 Vdc (blå) Produktmating 9 40 Vdc+ (rød) pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 CAN Hi (grønn) CAN Lo (gul) CAN jord (blå) PSU CAN jord CAN-kontroller (f.eks. Parker IQAN) CAN Lo CAN Hi 17 Parker Hannifin icountpdz2

18 Tilkoblinger Utgangsinnstillinger for variabel strøm ISO-innstilling Tabellen nedenfor kan brukes til å relatere en analog utgang (i ma) til en ISO-kode. En utgang på 10 ma tilsvarer for eksempel ISO-kode 12. ma ISO cont. ma cont. ISO * * * * * * * Over-range ERROR utgangs-ma ISO v utgangs-ma Den faktiske beregningen er som følger: ISO-kode = (utgang i ma 4) 2 f.eks. (11,5 ma 4) 2 = 7,5 2 = ISO 15 * = Metning (dvs. over ISO-kode 22) ISO-kode 18 Parker Hannifin icountpdz2

19 Tilkoblinger Innstillinger for variabel spenningsutgang Det kan velges to forskjellige spenningsutganger: et område på 0 5Vdc som er standard og et brukervalgbart område på 0 3Vdc. Avsnittet «Fullstendig liste med kommandoer» (sider 27 29) i denne håndboken gir informasjon om hvordan spenningsutgangen skal endres. Følgende tabeller kan bli brukt til å sette den analoge utgangen i relasjon til en ISO- eller NAS-kode. For eksempel, med området 0 5Vdc, tilsvarer ISO-kode 16 en utgang på 3,5Vdc. Med området 0 3Vdc, tilsvarer ISO-kode 8 en utgang på 1,0Vdc. Tabell med ISO-koder i relasjon til spenningsutgang ISO Err Vdc < Vdc < cont. ISO Err 0 5Vdc > Vdc >2.45 CAN-bus-nettverksutgangsalternativ Hvis du har planer om å bruke icountpdz2 med et CAN-bus-nettverk (SAE J1939), kan du bestille dette utgangsalternativet når du spesifiserer icountpdz2. Du kan se Produktkonfigurator (side 46) i Referanse-delen i denne manualen. CAN-alternativet har et grensesnitt til eksterne CAN-busnettverkstilkoblede systemer (for eksempel til Parker IQAN). 19 Parker Hannifin icountpdz2

20 Tilkoblinger Tilkobling av digital displayenhet Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B PSU Ekstern Vdc strømforsyning Utgangskanal D Skjemaet ovenfor viser hvordan et sett Parker Hannifin DDU-er kan brukes til å vise kanal A, B, C og D, i tillegg til fuktighetssensoren (hvis montert). Tilgjengelige digitale displayenheter Artikkelnummer DDU1001 DDU1002 Beskrivelse Prosessindikator, 22 55Vdc Prosessindikator, Vdc 20 Parker Hannifin icountpdz2

21 Tilkoblinger Strømkabel Kommunikasjonskabel icountpdz2 Supply cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Comms cable pinne 1 pinne 2 pinne 3 pinne 4 pinne 5 pinne 6 pinne 7 pinne 8 Utgangskanal C Utgangskanal A Utgangskanal B Utgangskanal D PSU Ekstern Vdc strømforsyning Digitale displayenheter (f.eks. Parker Hannifin DDU1002) D B C A Skjemaet ovenfor viser hvordan en enkelt DDU kan brukes til å vise kanal A, B, C og D ved hjelp av en bryter for visning av hver kanal etter tur. 21 Parker Hannifin icountpdz2

22 Tilkoblinger RS232-tilkobling Tilkopling av PC icountpdz2-kommunikasjon kan bli etablert ved å bruke en RS232 seriekopling via Parker Utility oppsettverktøy, Parker Terminal (levert med icountpdz2 CD) eller Microsoft Windows HyperTerminal. Vennligst merk deg at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker programvare kan bli brukt med dette operativsystemet. Ledningene for RS232 må tilkoples en 9-veis D-type konnektor (ikke levert som standard). For konnektor pinneutgang og ledningsfarge, henvises det til avsnittet for Konfigurasjon for tilkopling av kommunikasjonskabel (side 11) i denne håndboken. Modulen kan nå enten bli koplet direkte til en PC serieport (Fig. 1) eller via en RS232-til-USB adapterledning (Fig. 2). En RS232-til-USB omformer kan leveres av Parker Hannifin (delenummer B84011). ((diagram labels)). 9-veis D-type serieport på PC Anbefalt 9-veis D-type USB-konnektor til PC/laptop RS232-til-USB adapterledning Fig. 1 Fig. 2 MERK: 9-veis D-type konnektor, RS232-til-USB adapterledning og installasjonsprogramvare er ikke levert som standard med icountpdz2-modulen. 22 Parker Hannifin icountpdz2

23 Programvare Programvare icountpdz2-modulen kan bli konfigurert ved å bruke icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility (levert med icountpdz2 CD). For mer direkte kontroll på modulen ved å bruke kommunikasjonsprotokollen, kan du også bruke Parker Terminal utility eller Microsoft Windows HyperTerminal programmet (men legg merke til at dette programmet leveres ikke for tiden med Windows Vista operativsystemet). icountpdz2 oppsett-hjelp programvare/setup Utility Software PC-installasjon icountpdz2 oppsett-hjelp programvare (Setup Utility Software) er tilgjengelig på CD-en levert med icountpdz2-modulen. Programvaren kan bli kjørt fra CD-en eller kopiert til harddisken på en PC. Slik bruker du icountpdz2 Oppsett-hjelp/Setup Utility Sjekk at icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og at kommunikasjonsledningen er koplet til PCen via RS232-støpslet. Ved aktivering av programvaren vises skjermbildet for icountpdz2 Oppsetthjelp/Setup Utility. Trinn 1A: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet og RS232 er koplet til PC-en, velg hensiktsmessig kommunikasjonsport. Trinn 1B: Legg merke status på icountpdz2-modulen. 23 Parker Hannifin icountpdz2

24 Programvare Trinn 2: Innstille verdiene for ID for detektor/detector ID og. Datoformat/Date Format. Gjenværende detektorinformasjon er forhåndsinnstilt av Parker Hannifin og kan ikke bli endret. Trinn 3: Innstille verdiene for Konfigurasjon for måling/ Measurement Configuration, Reléopsjoner/Relay Options og Alarmgrenser/Alarm Limits. Trinn 4: Angi spenningsområde (0 5 V, 0 3 V eller J1939) i Utgangsalternativer i samsvar med monterte alternativer. 24 Parker Hannifin icountpdz2

25 Programvare Trinn 5: Innstillingsverdier er verifisert som gyldig i Results (resultater). Klikk på Start for å starte verifisering og Stop for å stoppe. 25 Parker Hannifin icountpdz2

26 Programvare Tilkopling av Microsoft Windows HyperTerminal En alternativ måte for å oppnå kommunikasjon med icountpdz2-modulen er å bruke HyperTerminal programmet som er levert med Microsoft Windows (men ikke alltid installert på PC-ens eller laptopens harddisk. Sjekk installasjonsdisken, eller ta kontakt med IT-avdelingen i din organisasjon hvis programmet ikke er til stede). Vennligst legg merke til at HyperTerminal er ikke levert med Windows Vista, men Parker Terminal kan bli brukt med dette operativsystemet. Standard kommunikasjonsinnstillinger (brukt på TRIN 4) er som følger: Baudhastighet (Baud Rate) 9600 Databiter (Data bits) 8 Paritet (Parity) Stoppbiter (Stop bits) 1 Strømningskontroll (Flowcontrol) Ingen (None) Ingen (None) Trinn 2: Velg HyperTerminal. (fra alle programmer 4 Tilbehør 4 Kommunikasjoner 4 HyperTerminal) Trinn 1: Klikk og hold på Start Trinn 3: Klikk og tast inn tilkoplingsnavnet du ønsker å bruke for å identifisere denne sesjonen 26 Parker Hannifin icountpdz2

27 Programvare Trinn 4: Velg hensiktsmessig USB-port. Trinn 5: Tast inn komms.innstillingene (som i standard komms.innstillinger tabell, på foregående side). Trinn 6: Når icountpdz2-modulen har strøm tilkoplet, vises produktidentifikasjonen. Dette betyr at kommunikasjon til icountpdz2-modulen er vellykket. Modulen er når klar til drift. 27 Parker Hannifin icountpdz2

28 Programvare Kommunikasjonsprotokoll Kommandoene brukt med icountpdz2-modulen er enten satt sammen av Avlese/Read-, Innstilling/ Set- eller Start/Stopp-kommandoer. n n n Eksempel: Innstillingskommandoer tillater innstilling av verdien eller verdiene for parametre Avlese-kommandoer tillater avlesing av verdien eller verdiene for parametre Start/Stopp kommandoer gjør at brukeren kan starte og stoppe en test. [SDF dd/mm/yy] innstiller datoformat [RDF] avleser produktformat dato Alle kommandoer blir sendt som ASCII-tegn, og protokollen aksepterer både store og små bokstaver. For eksempel, alle følgende koder er likeverdige: SDF = Sdf = SDf = sdf = sdf MERK: Bruk av = etter en kommando, for eksempel [SDF = dd/mm/yy] er valgfritt. Visse kommandoer er kun for internt bruk og kan bli aksessert via et passordsystem. Skulle en uautorisert person forsøke å aksessere disse kommandoene, vil icountpdz2-modulen returnere en feilkode for Ugyldig kommando/ Invalid Command. Flest brukte kommandoer Vanlige bruker-avleste kommandoer Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons RDU Avlese kalibreringsstøv Kalibreringsstøv vist MTD RLT Avlese ISO-grenser Grenser vist RRS Avlese rapporteringsstandard ISO Vanlige innstillingskommandoer for bruker Kommando Beskrivelse Brukerrespons SLT Innstillingsgrenser dvs. SLT SRS Innstille rapporteringsstandard SRS iso SRI Innstille rapporteringsintervall 0 til 3600 sekunder 0 = Ingen rapportering SLT ## ## ## ## (for ISO) SRI #### MERK: Rapporteringsinvallet kontrollerer hvor ofte icountpdz2-modulen sender resultater over RS232. Start-/Stopp-kommandoer Kommando Beskrivelse Respons STR eller START Start testing OK vist STP eller STOPP Stopp testing OK vist 28 Parker Hannifin icountpdz2

29 Programvare Fullstendig liste med kommandoer Avlese kommandoer for bruker Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons RCD RCD Avlese siste kalibreringsdato Siste kalibreringsdato vist RCE Avlese kommunikasjonsekko PÅ/ON eller AV/OFF vist Komms.sekko (Comms Echo) PÅ gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i to retninger (Hyperterminal) Komms.ekko (Comms Echo) AV gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i en retning (Oppsett-hjelp/Setup Utility) RDD Avlese neste forfallsdato for kalibrering Neste forfallsdato for kalibrering vist RDF Avlese datoformat Datoformat vist (dvs. dd/mm/yy) RDI Avlese detektor-id Detektor-ID vist RDS Avlese detektorstatus IPD-status vist (dvs. I GANG) RDU Avlese kalibreringsstøv enhet Kalibreringsstøv vist MTD REN Avlese siste feilnummer) Siste feilnummer vist RER Avlese siste feiltekstrapport Siste feiltekst vist REV Avlese verbose modusfeil Verbose modusfeil vist Verbose-feil PÅ viser full beskrivelse av feilkode (dvs. Feil 40 forventet På eller Av) Verbose-feil AV viser kun feilkoden (dvs. Feil 40) RFN Avlese feilnummer Feilnummer vist RJE Read J1939 Status ON or OFF displayed RLR Avlese siste kontaminasjonsresultat Siste kontaminasjonsresultat vist RLT Avlese kontaminasjonsgrense terskel Kontaminasjonsgrenser vist RMP Avlese måleperiode` Måleperiode vist ROF Read Options Fitted ROF = ABCDEFGHIJ (se liste over alternativer nedenfor) RON Read Option Name Liste over alternativer A = Alarmrelealternativ B = LED-displayalternativ C = OLED-displayalternativ D = Fuktighetssensoralternativ E = 4 20 ma strømloopalternativ F = 0 3 / 0 5 V-alternativ G = J1939-alternativ H = reservert I = reservert J = reservert RPD Avlese sperreforsinkelse - strøm PÅ Sperreforsinkelse - strøm PÅ vist RPI Avlese Produktidentifikator icountpdz2 vist RPM Avlese strøm på modusen 'AUTO' eller 'MANUAL/MANUELL' vist RPN Avlese delenummeret for icountpdz2 Parker delenummer vist RPT Read Product Type IPDH eller IPDH RPV Avlese protokollutgave Protokollutgave vist RRI Avlese rapporteringsintervall Rapporteringsintervall vist RRS Avlese rapporteringsstandard 'ISO' RSB Avlese programvare byggenummer programvare byggenummer vist RSH Avlese grenserelé bryter hysterese 1 'PÅ' eller 'AV' vist 29 Parker Hannifin icountpdz2

30 Programvare RSL Read Standards List ISO RSN Avlese serienummer Serienummer vist RSS Avlese grenserelé bryter tilstand 1 'PÅ' eller 'AV' vist RSU Avlese STI-sensor brukt 'JA' eller 'NEI' vist RSV Avlese programvareutgave vist Programvareutgave vist RVM Avlese maksimalt spenningsområde 2 Spenningsområde vist RWC Avlese varslingsgrense relé for kontaminering 1 PÅ eller AV vist 1 Kommando krever grenserelé montert på icountpdz2 2 Kommando krever 0-5V opsjon på icountpdz2 Innstillingskommandoer for bruker Kommando Beskrivelse icountpdz2-respons SCE Innstille kommunikasjonsekko SCE på SCE av Komms.ekko PÅ gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i to retninger (Hyperterminal) Komms.ekko AV gjør at icountpdz2-modulen kan kommunisere i en retning (Oppsett-hjelp/Setup utility) SDF Innstille datoformat SDF dd/mm/yy SDF mm/dd/yy SDF yy/mm/dd SDI Innstille detektor-id SDI ############## (14 tegn nøyaktig) SEV Innstille verbose modusfeilen SEV på SEV av Verbose-feil PÅ viser full beskrivelse av feilkoden (dvs. feil 40 Forventet På eller Av) Verbose-feil AV viser kun feilkoden (dvs. feil 40) SJE Set J1939 Status SJE On/Off (can only set On) SLT Innstille kontamineringsgrense terskel SLT ## ## ## (for ISO) SLT ## (for NAS) SMP Innstille måleperiode SMP ### (### = 5 til 180 sekunder) Måleperioden fastsetter antall sekunder som detektoren bruker å bestemme kontamineringsnivåene. Hvis dette er 60 sekunder, vil enheten bruke de siste 60 sekundene med olje for å bestemme kontamineringsnivået. (Se tabell Veiledning for komponentrenslighet i referanseavsnitt i denne håndboken.) SPD Innstille strøm På - sperreforsinkelse SPD ### (### = 5 til 900 sekunder) Kommandoen, strøm På sperreforsinkelse, gjør at brukeren kan forsinke driftsstarten på icountpdz2-modulen. SPM Innstille modus for strøm På SPM auto SPM manuell SRI Med strøm-på modus innstilt på Auto, vil icountpdz2-modulen starte automatisk testing når strømmen er tilkoplet ved å bruke de siste oppsettparametrene. Med strøm-på modus innstilt på Manuell, blir icountpdz2 uvirksom og forlanger at brukeren starter testingen manuelt. Innstille rapporteringsintervall SRI mm:ss (0 til 3600 sekunder (dvs. 0 1 time); merk at 0 = Ingen rapportering) Rapporteringsintervallet regulerer hvor ofte icountpdz2-modulen sender resultater over RS232 SRS Innstille rapporteringsstandard SRS iso SRS nas 30 Parker Hannifin icountpdz2

31 Programvare SSH SSS Innstille grenserelébryter hysterese 1 Innstille grenserelébryter tilstand 1 SSH på SSH av SSS på SSS av SSU Innstille STI-sensor som brukes SSU ja SSU nei SVM SWC Innstille maksimalt spenningsområde 2 SVM # (3 = 0 3Vdc utgang 5 = 0 5Vdc utgang) Innstille varslingsgrense relé for kontaminering 1, 3 SWC på SWC av 1 Kommando krever fuktighetssensor montert på icountpdz2 2 Kommando krever 0 5V opsjon på icountpdz2 3 Hvis grensereléet er slått AV for både kontaminasjonsovervåking og fuktighetsavsøking, vil ikke grensereléet fungere, men alarmstatus er ikke påvirket. Hvis grensereléet er slått PÅ for båd kontaminasjonsovervåking og fuktighetsavsøking, vil grensereléet fungere uansett hvilken alarmtilstand som er nådd. 31 Parker Hannifin icountpdz2

32 Programvare Feilkoder Hvis en kommando ikke følger protokollen, får du en forklarende feilkode. Avhengig av innstillingen av SEV (Set the Error Verbose-modus), vises enten feilkoden eller feilkoden og meldingen. Med SEV OFF (Error Verbose off) vises for eksempel bare feilkoden (f.eks. Error 40). Med SEV ON (dvs. Error Verbose on) vises både feilkoden og meldingen (f.eks. Error 40 - Epected On or Off). Du finner meldingene som hører til feilkodene i tabellen nedenfor: Kod Feil 0 Feil 1 Feil 2 Feil 3 Feil 5 Feil 6 Feil 7 Feil 8 Feil 9 Feil 10 Feil 13 Feil 14 Feil 15 Feil 17 Feil 18 Feil 19 Feil 20 Feil 30 Feil 40 Feil 41 Feil 43 Feil 45 Budskap Ingen feil Ukjent kommando Tegn etter kommando oversett Kommando oversett enhet opptatt Uventet tegn funnet Symbol for langt Dårlig kommandoformat Ukjent verdi Ugyldig datoformat Ugyldig dato Opsjon ikke montert Streng for kort Streng for lang Ingen testresultat Nummer forventet Nummer for langt Nummer utenfor område Intervall kortere enn varighet Forventet På eller Av Forventet frakoplet eller tilkoplet Forventet Auto eller manuell Forventet Ja eller Nei 32 Parker Hannifin icountpdz2

33 Referanse Referanse Valgfri koblingskonfigurasjon Koblingskonfigurasjon for forsynings- og grenserelékabel icountpdz2 kan spesifiseres til å omfatte et innebygd bryterrelé som kan utløses når et forhåndsangitt alarmnivå blir nådd. Relékontakten kan brukes til å slå en ekstern enhet på eller av. Disse ledningene i icountpdz2s forsynings- og grenserelékabelen kan identifiseres etter farge: Gul, hvit og grønn, og de kobles i henhold til skjemaet nedenfor. Farge på ledning Gul Hvit Grønn Beskrivelse Vanligvis åpen Vanligvis lukket Felles Strømstyrke for kontakt er 5A ved 5 24Vdc VIRKTIG MERKNAD: Det er sluttbrukerens ansvar å forsikre seg om at flettet skjerming på ledningen er koplet til et passende fast jordingspunkt. Opsjonelt grenserelé hysterese Hysterese er en egenskap i systemene (vanligvis fysiske systemer) som ikke omgående følger kreftene som de utsettes for, men reagerer sakte, eller returnerer ikke helt til deres opprinnelige tilstand. For å innstille relégrenser henvises det til avsnittet for Kommunikasjonsprotokoll - Brukerkommandoer i denne håndboken. Hysterese-funskjon PÅ Reléet aktiveres når en kanal er én kode over innstillingsgrensen (dvs. LED-ene er konstant røde) og vil kun deaktiveres når alle kanalene er én kode under innstillingsgrensen (dvs. Alle LED-er er konstant grønn) Hysterese-funksjon AV Reléet vil aktiveres når en av kanalene er én kode over innstillingsgrensen (dvs. LED-er er konstant rød) og vil kun deaktiveres når alle kanaler er på innstillingsgrensen (dvs. Alle LED-er blinker grønt). 33 Parker Hannifin icountpdz2

34 Referanse Eksempel er ISO-scenario En icountpdz2 er satt til en optimal gjennomstrømning på 60 ml/mm og er koblet til et væskeoverføringssystem. Med icountpdz2-grensereleet slått av (vanligvis lukket), grensene satt til ISO 20/18/13 og relekabelen elektrisk koblet til en Parker Filtration Trolley. icountpdz2 vil aktivere trolleyen så snart de angitte grensene brytes. De ti testresultatene nedenfor viser virkningen av at hysteresen er på eller av: Hysterese-funksjon PÅ filteringstralle status Test 1 resultat 20/16/13 AV AV Hysterese-funksjon AV filteringstralle status Test 2 resultat 21/16/13 PÅ PÅ Test 3 resultat 20/16/13 PÅ AV Test 4 resultat 18/17/14 PÅ PÅ Test 5 resultat 18/16/13 PÅ AV Test 6 resultat 17/16/11 PÅ PÅ Test 7 resultat 17/16/11 AV AV Test 8 resultat 18/17/13 AV AV Test 9 resultat 19/17/14 PÅ PÅ Test 10 resultat 19/17/13 PÅ AV PÅ = Relé aktivert, AV = Relé deaktivert MERK: Elektrisk tilkobling til en Filtration Trolley krever bruk av et relé. 34 Parker Hannifin icountpdz2

35 Referanse Tolke data Fast forurensende stoff i væskekraftsystemer varierer i størrelse, utforming, form og kvantitet. De mest skadelige forurensende stoffene er normalt sett mellom 6 og 14 mikron. ISO-koden er den foretrukne metoden for rapportering av forurensende stoff. ISO kodenummeret korresponderer med kontamineringsnivåer som vedrører tre størrelser. Det første skalatallet representerer antall partikler større enn 4µm(c) per 100 ml væske. Det andre nummeret er for partikler større enn 6µm(c) per 100 ml væske, og det tredje nummeret for partikler større enn 14µm(c) per 100 ml væske. Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Partikkelstørrelse, µm Interpolasjon er akseptabelt; ekstrapolasjon er ikke tillatt Vær oppmerksom på at interpolasjon (dvs. beregning innenfor det målte området) er akseptabel, ekstrapolasjon (dvs. beregning utenfor det målte området) er ikke. 35 Parker Hannifin icountpdz2

36 Referanse Grad av renhet og forurensning av drivstoff Kontaminanter Forurensende partikler i drivstoffsystemer for fly varierer i størrelse, form og mengde. De mest skadelige kontaminantene i drivstoffsystemer inneholder vanligvis mellom 6 og 14 mikroner (og er derfor mer synlig for det blotte øye). Tabellen nedenfor viser relative størrelser til vanlige objekter. Objekt Vanlig størrelse Bordsaltkorn 100 µm Diameter av menneskehår 70 µm Synsviddegrense for menneske (det blotte øye) 40 µm Kvernet mel 25 µm Røde blodceller 8 µm Bakterier 2 µm MERK: En mikron (μm) tilsvarer ett tusen av én millimeter (1 μm = 0,001 mm). ISO-standard ISO4406-koden er foretrukket metode for rapportering av mengden kontaminanter i væske. Koden inneholder tre numre, dvs. XX/YY/ZZ, hvor: XX er skalanummer for partikler som er større enn 4 μm (c) per milliliter væske YY er skalanummer for partikler som er større enn 6 μm (c) per milliliter væske ZZ er skalanummer for partikler som er større enn 14 μm (c) per milliliter væske Per definisjon vil de tre skalanumrene alltid minke, dvs. XX > YY > ZZ. Følgende tabell er et utdrag fra ISO4406:1999, og definerer de ulike partiklene som hver enkelt skala representerer. Kode 20/18/13 indikerer for eksempel at: mellom 5000 og partikler per milliliter som er større enn 4 μm (c) (dvs. skalanummer 20). mellom 1300 og 2500 partikler per milliliter som er større enn 6 μm (c) (dvs. skalanummer 18). mellom 40 og 80 partikler per milliliter som er større enn 14 μm (c) (dvs. skalanummer 13). En stigning av skalanummeret tilsvarer en omtrentlig fordobling av partikkelmengden i væske. I praksis, kan oppnåddde testresultater bevege seg fra ett skalanummer til det neste, hvis det faktiske antallet partikler som er telt er nær krysningspunktet. ISO4406- skala nummer Antall partikler per ml Mer enn Opptil og inklusive 22 20,000 40, ,000 20, ,000 10, ,500 5, ,300 2, , Når rå data i en av størrelsesområdene resulterer i en partikkeltelling som er mindre enn 20 partikler, er skalanummeret for det størrelsesområdet merket med symbolet >. Koden 14/12/>7 betyr for eksempel at det er mer enn 80 og opptil 160 partikler som er 4 µm (c) eller større per ml og mer enn 20 og opptil 40 partikler som er 6 µm (c) eller større per ml. Den tredje delen av koden, >7, viser at det er mer enn 0,64 og opptil 1,3 partikler som er 14µm (c) eller større per ml. Men delen 14 µm (c) av koden kan faktisk være 7, noe som viser et partikkeltall på mer enn 1,3 partikler per ml. 36 Parker Hannifin icountpdz2

37 Referanse ISO4406 partikkel fordelingstabell Inkludert forskjellige grader kontaminering på ISO-nivå Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler per ml større enn indikert størrelse Partikkelstørrelse µm 37 Parker Hannifin icountpdz2

38 Referanse Veiledning for komponent renslighet Foreslåtte akseptable kontamineringsnivåer for forskjellige systemer. Klasse for kontamineringsnorm ifølge ISO 4406:1999 Sensitivitet Type system Typiske komponenter 15 / 13 / 09 Ekstremt kritisk Slam-sensitivt kontrollsystem med meget høy pålitelighet. Laboratorium eller luftfart. 16 / 14 / 11 Kritisk Høytytende servo- og høytrykkssystemer med lang levetid, dvs. fly, maskinverktøy osv. 18 / 16 / 13 Meget viktig Pålitelige systemer av høy kvalitet. Generell maskinbruk. 19 / 17 / 14 Viktig Generelt maskineri og mobile systemer. Middels trykk, midels kapasitet. 20 / 18 / 15 Gjennomsnitt Tunge lavtrykks industrisystemer, eller bruksområder hvor lang levetid ikke er kritisk. 22 / 21 / 17 Hovedbskyttelse Lavtrykkssystemer med store klaringer. Høytytende servoventiler Industri servoventiler Stempelpumper, proporsjonalventiler, kompenserte strømningskontroller Lamellpumper, spoleventiler Tannhjulspumper, manuelle og tallerkenventiler, sylindere Rampumper 38 Parker Hannifin icountpdz2

39 Referanse ISO kontamineringstabeller Typiske bruksområder for system og kodenummer Disse typiske bruksområdene og ISO kodenummer er tatt fra UK Contamination and Control Research Programme (UK kontaminering og kontroll forskningsprogram) ( ). Ref. AHEM Veiledning til kontamineringskontroll i hydrauliske kraftsystemer 1985 Fast forurensningskode Nr. 13/10 Bruksområde: Prøvebenk for fly Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler per ml større enn indikert størrelse Fast forurensningskode Nr. 18/11 Bruksområde: Mobile systemer Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler per ml større enn indikert størrelse 39 Parker Hannifin icountpdz2

40 Referanse Fast forurensningskode Nr. 17/12 Bruksområde: Marineinstallasjoner Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm Antall partikler per ml større enn indikert størrelse Fast forurensningskode Nr. 18/13 Bruksområde: Mekanisk håndtering Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler per ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 40 Parker Hannifin icountpdz2

41 Referanse Fast forurensningskode Nr. 16/11 Bruksområde: Sprøytestøyping; Metallarbeid; Ubrukt olje av handelskvalitet Antall partikler per 100 ml større enn indikert størrelse Antall partikler per ml større enn indikert størrelse partikkelstørrelse µm 41 Parker Hannifin icountpdz2

42 Referanse Bestillingsinformasjon Tabell over standardprodukter Artikkel nr. Væsketype Kalibrering Display Grenserelé Kommunikasjoner Fuktighetssensor Kabelkontaktsett IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 / 4 20mA Ja M12, 8-pinners pluggkontakt IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 Ja M12, 8-pinners pluggkontakt IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 / 0 5V Ja M12, 8-pinners pluggkontakt IPDZ Mineral MTD Ingen Ja RS232 / CAN-bus Ja M12, 8-pinners pluggkontakt Produktkonfigurator Key Væsketype Kalibrering Display Grenserelé Kommunikasjoner Fuktighetssensor IPD 1 Mineral 1 ACFTD 1 Ingen 1 No 1 RS232 1 Nei 00 Nei IPDZ 2 Fosfatester 2 MTD 2 LED 2 Yes 2 RS232 / 4 20mA IPDR 3 Flybensin (4 kanaler) Kabelkontaktsett 2 Ja 10 Deutsch 12-pinners DT series pluggkontakt 3 AS Digital 3 RS232 / 0 5V 30 M12, 8-pinners pluggkontakt 4 GSM 4 RS232 / RS485 IPDZ2-ALTERNATIVER SOM IKKE KAN KONFIGURERES 5 RS232 / CAN-bus Key Væsketype Kalibrering Display Grenserelé Kommunikasjoner Fuktighetssensor IPDZ 2 LED 4 RS232 / RS485 2 Ja 00 Nei Artikkelnumre for tilbehør Beskrivelse Enkeltpunktssampler Strømforsyning Kabelkontaktsett 3 Digital 10 Deutsch 12-pinners DT series pluggkontakt 4 GSM Part number SPS2021 ACC6NN meter M12, 8-pinners plugg og kontakt Ultra Lock-kabelsett ACC6NN021 RS232 til USB-konverter ACC6NN Parker Hannifin icountpdz2

43

44 Parker Worldwide AE UAE, Dubai Tel: AR Argentina, Buenos Aires Tel: AT Austria, Wiener Neustadt Tel: +43 (0) AT Eastern Europe, Wiener Neustadt Tel: +43 (0) AU Australia, Castle Hill Tel: +61 (0) AZ Azerbaijan, Baku Tel: BE/LU Belgium, Nivelles Tel: +32 (0) BR Brazil, Cachoeirinha RS Tel: BY Belarus, Minsk Tel: CA Canada, Milton, Ontario Tel: CH Switzerland, Etoy Tel: +41 (0) CN China, Shanghai Tel: CZ Czech Republic, Klecany Tel: DE Germany, Kaarst Tel: +49 (0) DK Denmark, Ballerup Tel: ES Spain, Madrid Tel: FI Finland, Vantaa Tel: +358 (0) FR France, Contamine s/arve Tel: +33 (0) GR Greece, Athens Tel: HK Hong Kong Tel: HU Hungary, Budapest Tel: IE Ireland, Dublin Tel: +353 (0) IN India, Mumbai Tel: IT Italy, Corsico (MI) Tel: JP Japan, Fujisawa Tel: +(81) KR South Korea, Seoul Tel: KZ Kazakhstan, Almaty Tel: LV Latvia, Riga Tel: MX Meico, Apodaca Tel: MY Malaysia, Subang Jaya Tel: NL The Netherlands, Oldenzaal Tel: +31 (0) NO Norway, Ski Tel: NZ New Zealand, Mt Wellington Tel: PL Poland, Warsaw Tel: +48 (0) PT Portugal, Leca da Palmeira Tel: RO Romania, Bucharest Tel: RU Russia, Moscow Tel: SE Sweden, Spånga Tel: +46 (0) SG Singapore Tel: SK Slovakia, Banská Bystrica Tel: SL Slovenia, Novo Mesto Tel: TH Thailand, Bangkok Tel: TR Turkey, Istanbul Tel: TW Taiwan, Taipei Tel: UA Ukraine, Kiev Tel UK United Kingdom, Warwick Tel: +44 (0) US USA, Cleveland Tel: VE Venezuela, Caracas Tel: ZA South Africa, Kempton Park Tel: +27 (0) European Product Information Centre (24-hour) Freephone: (from AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK) 2010 Parker Hannifin Corporation. All rights reserved. B _IPDZ2F_NO_Ver A

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com

icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com icountpdz2 x Brukerhåndbok for icountpdz2 B.84.833_IPDZ2M_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com x Oversikt Parker Hannifins IPD Z2 er en online laserpartikkeldetektor. Denne mineralbaserte

Detaljer

icountpd Brukerhåndbok for icountpd

icountpd Brukerhåndbok for icountpd icountpd Brukerhåndbok for icountpd B.84.833_IPD_NO_Ver A 2010, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5 mw laser. All demontering

Detaljer

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde

Veiledning for forurensningsstandarder. Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde x Veiledning for forurensningsstandarder Artikkelnummer: DD0000015_NO_Rev- 2011 Parker Hannifin Corporation www.parker.com/hfde NORWEGIAN Innhold Innledning...2 Grunnleggende om forurensning...3 ISO-koder

Detaljer

2 Klikk på Install driver (Installer driver).

2 Klikk på Install driver (Installer driver). Produktinformasjon C Installering A B D A: USB-plugg B: Beskyttelseshette C: Koplingslampe [blinker sakte = klar til bruk] [blinker raskt = Bluetooth-aktivitet] D: USB-skjøteledning 1 ON Slå på datamaskinen.

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life #EVRYsmartkontor Velkommen til frokostseminar! 08:30 Registrering og lett frokost 09:00 Velkommen. 09:05 -Hva har

Detaljer

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System

Lag dine egne Hydraulikkslanger. med Parkrimp No-Skive System aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control sealing & shielding Lag dine egne Hydraulikkslanger med Parkrimp No-Skive System Tid =

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. Teknologidagene. Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen Teknologidagene Trondheim 10. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler

C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler Produktinformasjon Mottaker Mus Tastatur A: Indikator B: Tilkoplingsknapp Installering C: Rullehjul D: Batteriholder E: På/av-bryter F: Tilkoplingsknapp G: Optisk bevegelsesføler H: Batteriholder I: Tilkoplingsknapp

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien

Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Praktisk installasjonstesting med Fluke 1650 serien Veiledning for installasjonstest Installatørens fokuspunkter : Jeg må gjøre dette for loven sier det Jeg må følge reguleringene/standardene Jeg må lage/arkivere

Detaljer

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne

ERTMS. Påkrevd fornyelse av jernbanen. SJT Sikkerhetsseminar 2014. Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne ERTMS Påkrevd fornyelse av jernbanen SJT Sikkerhetsseminar 2014 Oslo 23. oktober 2014 Sverre Kjenne Jeg kommer til å si at Signalanleggene må fornyes nå Eksisterende løsninger er gått ut på dato Nye signalanlegg

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 NORSK - Driftsinstruks Viktige sikkerhetsinstrukser Før maskinen tas i bruk er det absolutt nødvendig å lese gjennom denne driftsinstruksen, som

Detaljer

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den.

Installasjon Siden modulen både har bustilkopling og IP-tilkopling er det viktig å tenke gjennom hvordan man bruker den. SMS-modul Dokument Konsept Kategori Modell Programmeringsmanual HDL-BUS Pro Grensesnitt SB-DLP-SMS/IP Innledning SMS-modulen finnes i to utgaver, en som kun sender og mottar SMS og en som i tillegg kan

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5

TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF. BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 TRÅDLØS MOTTAKER BT-PR02 RF BT-FR02 RF BT-WR02 RF BT-WR02 H&C RF BRUKSANVISNING NO Trådløse mottakere 4-5 1 NO CZ Mottakere 1. Presentasjon Navn Pluggmottaker Innfelt mottaker Veggmottaker Veggmottaker

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner

1 Introduksjon. 2 Revisjons historie. 3 Programvare revisjoner 1 Introduksjon Takk for at du kjøpte denne Jotron AIS klasse A transponder. Jotron TR-8000 er utviklet for å tilby deg det høyeste nivået av ytelse og holdbarhet, og vi håper at det vil gi mange år med

Detaljer

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk

BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk BRUKERMANUAL TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delenummer 34384 Nummer 1 Norsk INNHOLD Installering (Alle 3 N m-, 10 N m- og 25 N m-modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255) 4 Teknisk

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning

icountlcm20 icountlcm20 håndbok for tilstandsovervåkning icountlcm0 icountlcm0 håndbok for tilstandsovervåkning B.8.90_CM0_NO_VerA 00, Parker Hannifin Corporation www.parkerhfde.com Laserinformasjon Dette produktet inneholder en usynlig infrarød 5mW-laser. Demontering

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner

NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner NEK NK9 Elektrisk utstyr for baner Geir L. Eriksen Formann NK9 Jernbaneverket Stab Sikkerhet Arbeidet i JBV i snart 45 år og vært formann for NEK NK9 i ca 20 år I begynnelsen. Dagens elektrifiserte jernbane

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

icountbs Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler

icountbs Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler icountbs N Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler DD0000014_NO Rev 2012, Parker Hannifin Manufacturing (UK) Ltd www.parker.com/hfde Innhold Brukerhåndbok for icountbs Bottle Sampler... 1 Om denne håndboken...

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

We bring information to life

We bring information to life 1 2L o k a l t t i l s t e d e, n o r d i s k s t y r k e We bring information to life Velkommen til «Hot i Ålesund»! 12:00 Registrering 12:30 Velkommen 12:40 Kontoret ditt blir et #SMARTkontor 13:00 Mulighetene

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STRØMADAPTER ADAPTER ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) KOBLE KANERAET TIL RUTEREN

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul

COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul COMBI-36 36-kanalers kombinasjonsmodul Generelt 12 digitale innganger, 8 digitale utganger, 8 analoga innganger, 8 analoge utganger Optimal på størrelse og funksjon Pluggbare tilkoblingsterminaler RS-485

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

2 Plasser CDen i CD-stasjonen.

2 Plasser CDen i CD-stasjonen. Produktinformasjon A: Strøm-/koplingslampe (Kopling: lampe på/blinker) B: USB.0-kontakt C: Beskyttelseshette Installering På Start PCen. Disse instruksjonene beskriver installering for Windows XP. Installeringen

Detaljer

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde

Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptisk stømmåler Fiberoptisk lyskilde Bruksanvisning Innledning Den fiberoptiske strømmåleren (FOM) måler optisk strøm i fiberoptiske kabler. FOM indikerer eventuelt

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt

Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Funksjonalitet, info om GL505 Objekt Batteridrift Funksjonalitet/ batterikapasitet avhenger av valgt modus Funksjonalitet Konfigurasjon strømsparende modus: Rapporterer automatisk sin posisjon én gang

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725-M. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725-M Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende 5 Bruke hodesettet 6 Tilpasse hodesett 6 Daglig bruk 7

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS

BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS BRUKER VEILEDNING FOR KONFORT 760R & 780R BI GAS WWW.ELEKTROPARTNER.DK/NO INNHOLDSFORTEGNELSE Side Emne 3 Innledning for Konfort 3 Beskrivelse komponenter / funksjoner 4 Tastatur & Printer 5 Maskin sett

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok

Blackwire 725. Hodesett med USB-ledning. Brukerhåndbok Blackwire 725 Hodesett med USB-ledning Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Trenger du mer hjelp? 3 Hva er det i esken 4 Laste inn programvare 5 Grunnleggende 6 Bruke hodesettet 7 Tilpasse hodesett

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER Super Power BTE SUPER POWER HØREAPPARAT Tilpasningsguide Super Power BTE høreapparater Innhold Oversikt 5 Tilpasningsområde 5 Montere høyre/venstre-markering 6

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer

Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Produktinformasjon Tilkobling Beskrivelse A 1 Jumperbryter for: - Midtre/Subwoofer - Linje inn: V/H Ved bruk av 5.1 høyttaleroppsett: - Veksler midtre høyttaler og subwoofer Ved bruk av 2 4 høyttaleroppsett:

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Norsk................. 48 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech Webcam

Detaljer

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering

Detaljer

RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router

RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router RT-AC66U Dual Band 3x3 802.11AC Gigabit Router Quick Start Guide WEU8262 / second Edition / April 2014 MERK: USB ekstern HDD/flashdisk: Den trådløse ruteren fungerer med de fleste USB HDD-er/flashdisker

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401)

Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installasjonsveiledning for Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Innhold Innhold i pakken....................................... 3 Maskinvarefunksjoner................................... 4 Lampebeskrivelser......................................

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer