BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C"

Transkript

1 Dato: Firmware 4.2.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM_IO C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING GUI (PC-PROGRAM) OPPDATERING AV PARAMETERE OPPDATERING AV PROGRAMVARE FUNKSJONER BASE INNGANGER RADIO OG GSM (TONESTYRT) ANROP TIL OG FRA GSM FUNKSJONER DIGITALE INN- OG UTGANGER VARIABLE PARAMETERE ALARMER STATUS MELDING LYSDIODER TILKOBLINGER MODULASJON JUSTERING SPESIFIKASJONER

2 1 INNLEDNING ComControllerGSM_IO er et GSM telefonoverdrag med 4 digitale inn- og utporter, som kan benyttes på analoge baser samt DMR (digitalt). Overdraget benytter enten CCIR (5-tone) eller DTMF tonestyring. Gjennomsnakk kan settes til bærebølge styrt eller at base må åpnes med tone. I GUI, kan opp til 6 innganger styrt fra radio forhåndsprogrammeres, enten med CCIR eller DTMF tonestyring, og når DTMF benyttes kan også et telefon nummer tastes direkte. Ved å ringe opp basen, kan DTMF koder tastes fra telefonen for styring av digitale utganger, eller at en radiooperatør kan besvare anropet. Når CCIR benyttes, kan det tastes en 5-sifret DTMF kode fra telefonen det ringes fra, og denne koden blir konvertert til CCIR og sendes ut på lufta. Dette for å kunne snakke med en bestemt radio. Det er også en mode kalt «Taxi». Når en abonnent ringer inn til overdraget, vil det høres en ringetone i radio, og samtale kobles opp når radiooperatør svarer enten ved å trykk PTT på radio, eller med en CCIR kode. DTMF kommandoer fungerer ikke på inngående samtaler (tastet fra en telefon). Det er 6 valgbare innganger som kan settes til å aktiveres fra radio eller GSM (ringe opp overdraget). Alle inngangene kan programmeres til å ringe et bestemt nummer, sende en SMS eller aktivere de 4 digitale utgangene og rele utgangen. Overdraget har 4 digitale innganger som kan trigges fra eksternt utstyr (f.eks en Hytera DMR repeater), og settes til å sende en SMS eller ringe opp et nummer, eller til å aktivere de digitale utgangene. Det er utviklet et PC-program (GUI) som kjører under Windows. Programmet benyttes til å konfigurere overdraget, og oppdatering av ny programvare (firmware) til mikrokontrolleren. Overdraget leveres i boks, og størrelsen på boksen er 100x120x30mm. 2 GUI (PC-PROGRAM) Det er utvklet en GUI (Graphical User Interface) kalt ComControllerGSM_IO.exe. Installasjons program for Windows lastes ned fra min hjemmeside, I GUI kan du sette alle parametere som trengs for at overdraget skal fungere tilfredsstillende. Alle nivå justeringer (modulasjon) gjøres også fra GUI. Koble overdraget til GUI: Først starter du PC-programmet (GUI), og deretter må en USB kabel med Mini USB- B kontakt kobles mellom overdrag (port merket USB på fronten) og en USB port på PC. Når kabel kobles til, så vil Windows detektere at en USB enhet er koblet til. Windows trenger også en driver, og hvis denne ikke er installert, så spør Windows om denne. Følg instruksjonene i dialogboksen. Hvis du ikke har Internet eller Windows 2

3 ikke finner driveren, så kan den installeres fra GUI. Klikk på «Hjelp>Installer USB driver», og vent til driver er installert (sort vindu er lukket). Ta ut USB kabelen, og restart PC. Når PC har startet opp igjen og GUI er startet, så kan USB kabel plugges inn i overdraget igjen, og Windows skal finne ny maskinvare. Når Windows har funnet driver, så klikk så på knappen «Koble til overdrag». Programmet vil da forsøke å finne overdraget automatisk, og når funnet blir variable parametere i overdraget lest inn og vist på skjermen. Hvis programmet ikke finner overdraget, vil det forsøke helt til du klikker på «Koble fra» knappen, eller det kommer en dialogboks med en feilmelding. Hvis så skjer, så er ikke driver rett innstallert, da Windows ikke finner noen USB port. En tekst vises i den røde tekst boksen som forteller status. 3 OPPDATERING AV PARAMETERE I GUI gjøres alle endringer av funksjonaliteten av overdraget. Her settes telefon nummer, SMS tekster som skal sendes, pin kode til SIM kort for GSM, og valg av de innganger som kan styres med en tone kode fra radio. Når en inngang ikke skal benyttes, sttes den til «AV». Når endringer er gjort, må endringene overføres til overdraget, og dette gjøres ved å klikke «Overdrag» > «Oppdater parametere». Når dette er overført (se informasjon i rød tekstboks), så starter overdraget automatisk opp igjen med de nye innstillingene. Se kapittel «Variable parametere» angående forklaring av de forskjellige innstillingene. 4 OPPDATERING AV PROGRAMVARE Det er mulig å laste inn ny programmvare (firmware) til overdraget, men programvarefil vil normalt ikke være tilgjengelig for nedlasting på WEB. Klikk «Overdrag>Oppdater programvare», og velg programfil (HEX) i dialogboksen. Dobbelt klikk på fila, og overføringen starter. Vent til programfil er overført til overdraget (følg med i rød tekst boks), og når ferdig, starter overdraget opp igjen automatisk. Hvis feil fil velges, generes en feilmelding, og overdraget blir ikke porgrammert. 5 FUNKSJONER BASE Før overdraget er klart for bruk, må alle innstillinger settes i GUI for at overdraget skal fungere. Oppstart: Når spenning tilsluttes overdraget, vil STATUS blinke hurtig, og REP ÅPEN og TONE vil lyse konstant. REP ÅPEN vil slukke etter ca 2 sekunder, og TONE vil slukke etter ytterligere 2 sekunder (nå er programvare for DSP lastet inn fra mikrokontroller). GSM modul slås så på, og denne vil sjekke SIM kort og koble opp mot GSM nettet. Det må benyttes SIM-kort med PIN kode, fjerning av PIN-kode vil ikke fungere. Når dette er klart, vil repeater nøkle opp, og det kommer en talebeskjed om GSM er OK, eller det kommer en feilmelding. STATUS og REP ÅPEN vil nå gå over til å blinke 1 gang/sek som indikerer at overdraget er klart til bruk. Ved GSM alarm vil ikke REP ÅPEN blinke. I GUI velges om det skal benyttes CCIR (5-tone) eller DTMF for GSM og repeater funksjoner. CCIR koder kan velges i GUI, men DTMF kodene er faste og vises kun i GUI. Når DTMF er valgt, vil ikke CCIR fungere, og omvendt. 3

4 Repeater åpning: Når koninuerlig gjennomsnakk (bærebølge styrt) er satt til av, kan repeater åpnes med valgt tonesystem. Repeater vil da være åpen for gjennomsnakk i tiden satt i GUI før repeater TX slår seg av, og TX vil være koninuerlig på så lenge repeater er åpen. Hvis tone koden benyttes når kontinuerlig gjennomsnakk er på, vil denne bli satt til av. CCIR: Det velges i GUI hvilken 5-tone som skal benyttes for å åpne repeater for gjennomsnakk. Når denne 5-tonen er mottatt, åpner repeater. DTMF: Ved å taste DTMF *4, åpner repeater. Kontinuerlig gjennomsnakk på/av: Gjennomsnakk er enten på eller av. Når gjennomsnakk er satt til på (bærebølge styrt), vil TX nøkle opp når RX har detektert signal inn (squelch åpen), og TX vil bli hengende i tid satt når innsignal (RX squelch lukker) blir borte. Hvis gjennomsnakk er satt til av, nøkler ikke TX opp, repeater er stengt for gjennomsnakk, men innkommende og utgående GSM samtaler kan utføres. CCIR: Det velges i GUI hvilken 5-tone som skal benyttes for å aktivisere gjennomsnakk eller ikke. Når repeater har mottatt rett 5-tone, vil den sette gjennomsnakk til på eller av. Hvis gjennomsnakk er på, vil den bli satt til av og omvendt. DTMF: Ved å taste DTMF *3, blir gjennomsnakk satt til på eller av. Hvis gjennomsnakk er på, vil den bli satt til av og omvendt. Stenging av repeater: Repeater kobler ned og blir satt til åpning med tone (kontinuerlig gjennomsnakk av). CCIR: Det velges i GUI hvilken 5-tone som skal benyttes for å stenge repeater for kontinuerlig gjennomsnakk. Når denne 5-tonen er mottatt, stenger repeater for gjennomsnakk og må åpnes med tone. DTMF: Ved å taste DTMF *5, stenger repeater for koninuerlig gjennomsnakk. Repeater må åpnes med tone. 6 INNGANGER RADIO OG GSM (TONESTYRT) Se kapittel "INNSTILLINGER I GUI" for hvordan inn og utgangene konfigureres. Ved å sende en DTMF kode eller en CCIR kode fra radio, kan overdraget konfigureres til å ringe ett valgt nummer, sende en SMS til et valgt nummer, sende SMS og ringe opp et nummer (alarmsentral), eller til å sette de digitale utgangene på eller av. Hvis DTMF tonesystem er valgt, er det en fast kode (#1-6) for å aktivere utgangen, men ved CCIR velges koden (5-tone) for utgangen som skal aktiviseres. Når overdraget mottar DTMF eller CCIR koden, vil satt utgang bli valgt. Hvis inngang 1 er satt til "Radio", og utgang til "SMS" vil valgt SMS tekst bli sendt til valgt nummer. Når GSM velges i stedet for radio, kan en operatør ringe opp overdraget og taste den samme DTMF koden som for radio. Her er det kun mulig å endre de digitale utgangene. 4

5 7 ANROP TIL OG FRA GSM Utgående anrop fra radio mot GSM I GUI, velg inngang «Radio» og utgang «GSM», og nummer som skal ringes opp. Opp til 6 forhåndprogrammert nummer kan velges. CCIR: Radio sender CCIR koden for det forhåndsprogrammerte telefon nummeret som skal ringes opp. Når logikk har mottatt CCIR koden, ringer GSM nummeret som er forhåndsprogrammert fra GUI. Base TX nøkler opp, og ringe singal høres i radio. Når abonnenten svarer, kan denne snakke med radio operatøren. GSM og base kobles ned når GSM får nedkoblings signal (oppringt abonnent legger på) eller CCIR nedkobling (samme tone kode som koblet opp samtalen) mottas fra radio. Hvert forhåndsprogrammerte telefonnummer har en korresponderende 5-tone (CCIR), og begge kan velges i GUI. DTMF: Radio operatør taster #x, hvor x er det forhåndsprogrammerte nummeret i lista i GUI. Tastes #3, blir det tredje forhåndsprogrammerte nummeret i lista oppringt. Det er også mulig å taste et valgfritt nummer, og #* tastes foran abonnentens nummer. Innkommend anrop fra GSM mot radio Når «Taxi» er valgt, høres talebeskjeden «GSM Call», deretter legges ringetone ut til radio. Det velges i GUI på hvilken måte innkommende anrop skal svares. Hvis CCIR tone benyttes for å besvare anropet, kryss av boksen «Taxi: Benytt CCIR for å svare GSM anrop». Hvis boksen ikke er avkrysset, svares anropet ved å trykke PTT på radio. Når «Taxi» ikke er valgt, kommer det noen toner fra overdraget som indikerer at GSM er koblet opp. Deretter er det stille i 6 sekunder før overdraget legger ut opptatt signal i 10 sekunder (hvis valgt i GUI), eller ringer ut på radio. Opptatt tonen benyttes for at uvedkommende som ringer inn og ikke er kjent med systemet (f.eks telefonselgere) skal legge på. I den stille perioden før opptatt tone, kan en DTMF kode tastes for å endre digitale utganger. I GUI velges det om innkommende samtale skal gå ut til alle radioer eller om det må tastes en 5-sifret DTMF kode som igjen blir sendt mot radio som CCIR. Bare radio med rett CCIR tone vil da ringe. Når "Til alle radioer" er avmerket i GUI, vil ringetone høres i alle radioer, og hvilken som helst radiooperatør kan svare på anropet. Når «DTMF til CCIR» er avmerket i GUI må den som ringer opp basen taste ei 5- sifret DTMF kode på telefonen. Hvis DTMF kode ikke er mottatt innen tid satt i GUI, kobles GSM ned. Når 5 DTMF siffer er mottatt, nøkler TX opp, og mottatte siffer sendes som CCIR ut til radio. Hvis radio operatør ikke svarer innen tid satt i GUI, sendes CCIR på nytt, og hvis da ikke radio operatør svarer innen antall minutter satt i GUI, kobles GSM og base ned. Når samtale er ferdig, kobles GSM og base ned når GSM får nedkoblings signal (Abonnent legger på). Nedkobling av samtale Samtalen kobles ned når abonnenten legger på. Samtalen kan også kobles ned fra radio, ved å benytte en tone kode. DTMF: 5

6 Samtalen kan kobles ned ved å taste DTMF * eller # eller 0. CCIR: Samtalen kan kobles ned ved å benytte en av CCIR kodene 1-6 som kan velges i GUI. Endring av digitale utganger Funksjonen fungerer ikke når «Taxi» er valgt. Når GSM mottar et anrop, kommer det noen toner fra overdraget som indikerer at GSM er koblet opp. Deretter er det en stille periode hvor koden for å endre digitale utganger kan tastes. Hvis inngang 5 er satt til "GSM", kan de digitale utgangene velges. Det er de samme DTMF kodene som anvendes fra radio som benyttes. Hvis den digitale utgangen er på, blir den satt til av og omvendt. Når kode er tastet, kommer det en talebeskjed om den digitale utgangen er på eller av. Hvis CCIR tonesystem er valgt, er det fortsatt mulig å endre utgangene med DTMF fra en telefon. 8 FUNKSJONER DIGITALE INN- OG UTGANGER Se kapittel "INNSTILLINGER I GUI" for hvordan inn og utgangene konfigureres. Innganger På overdraget er det 4 digitale innganger hvor triggenivået kan velges i GUI. Inngang 1 og 2 tåler spenning på inngangen opp til 24VDC, men inngang 3 og 4 er beregnet for TTL nivå signaler på 3,3VDC. Inngangene trigges med et "Lav>Høy" eller "Høy>Lav" nivå, og respektive utgang kan settes til å sende en valgbar SMS eller aktivere/deaktivere de digitale utgangene. Tiden fra inngangen har skiftet nivå til valgt utgang blir aktivert kan velges, eller det kan velges antall pulser på inngangen før utgangen aktiveres. Når inngang er satt til å trigge fra høy til lav "Høy/Lav", så må inngangen være høy når den ikke er aktivert, og så fort det er registrert endring til lavt nivå (jord), vil tidtelleren starte ("Inngang forsinkelse"), og hvis den er satt til 5, så vil satt utgang aktiveres når 5 sekunder er gått. Når pulser er valgt, så telles antall pulser, og pulslengden må være 100ms eller mere. Hvis inngangen blir deaktivert før 5 sekunder er gått, vil ikke utgangen bli aktivisert. Utgangen kan også settes til å sette digitale utganger på eller av. Hvis den er på blir den satt til av, og omvendt. Det kommer en talebeskjed i radio om utgangen er på eller av, og når SMS er sendt. Utganger På overdraget er det 4 digitale utganger. Det velges i GUI hvilken utgang som skal aktiviseres fra Radio, GSM eller en av de digitale inngangene. Utgang 1 og 2 er åpen drain utganger hvor en transistor kobler utgangen mot jord eller er åpen. Utgang 3 og 4 er TTL utganger hvor spenningen er enten 3.3V eller 0V. 6

7 9 VARIABLE PARAMETERE Først må overdraget kobles til GUI, og dette gjøres ved å klikke på knappen "Koble til overdrag" GUI vil da søke etter overdraget, og når det er funnet vil eksisterende oppsett bli lest inn i GUI, og nå kan endringer gjøres. Etter at endringer er gjort, må de nye parametere lastes opp til overdraget. Dette gjøres ved å klikke "Overdrag>Oppdater parametere". Når tekstboksen forteller at parametere er OK, så har overdraget fått de nye paramterne, og er klart til bruk. Hvis noe mangler, så vil det komme en info boks med en feilmelding, og oppsettet blir ikke overført til overdraget før alt er rett. Når CCIR tonesystem er valgt, kan CCIR 5-tonene velges, men hvis DTMF er valgt, er alle styrings kodene faste. IO, Tlf, SMS Radio tone system: Velg først hvilket radio tone system som skal benyttes, CCIR (5-tone) eller DTMF. Det er 4 digitale innganger og 6 innganger som styres med tonekode fra radio. Innganger: Det er 4 digitale innganger og 6 innganger som kan velges om de skal aktiviseres fra radio eller ved å ringe opp overdraget (GSM). For de digitale inngangene, velg om inngangen er "Av", eller om den skal trigges med et "Lav>Høy" signal eller med et "Høy>Lav" signal for å aktivisere respektive utgang. Inngang 1-6 velges om de er "Av", eller at respektive utgang skal aktiviseres fra enten "Radio" eller "GSM". Når "GSM" velges, så må overdraget ringes opp for å endre en digital utgang (fungerer ikke når «Taxi» er valgt) og DTMF kode tastes fra telefon. Når "Radio" 7

8 velges, så må radio sende CCIR eller DTMF koden for inngangen for at valgte utgang skal bli aktivisert. Utganger: Hvilke utganger som kan aktiviseres, blir automatisk satt når inngag er valgt. Hvis inngangen er satt til "Av", så kan ingen utgang velges. Velg i boksen hva som skal aktiviseres når overdraget mottar DTMF eller CCIR koden for inngangen. Det kan velges "GSM" for å ringe opp et telefonnummer, og radio operatøren kan snakke med oppringt abbonnent. Velges "SMS", så sende valgt SMS melding til valgt nummer. De digitale utgangene velges med "Digital ut 1-4". Telefon nr.: Velg i boksen hvilket telefon nummer som skal ringes opp når GSM er valgt eller nummeret SMS sendes til. SMS tekst.: Velg i boksen teksten i SMS meldingen som blir sendt når "SMS" er valgt. Styring: Når CCIR benyttes, velges kodene, mens i DTMF er de faste. Ingen CCIR tone må være lik, og disse tonene kan heller ikke være de samme som for å aktivere en inngang! Statusmelding: Leses ut i tale (se kapittel Status melding). Link: Link settes på eller av Kontinuerlig gjennomsnakk: Når satt til på, må base åpnes med DTMF eller CCIR kode, men når satt til av, åpner den på bærebølge. Repeater åpning: Tone som benyttes når "Kontinuerlig gjennomsnakk er satt til av. Stenging av repeater: Repeater slås av, åpnes igjen med samme kode GSM: GSM parametere: Velg PIN koden tildelt SIM-kortet som er satt inn. SIM-kort må ha PIN-kode aktivert. 8

9 Innkommende anrop GSM: «Til alle radioer» velges når det skal komme ringetone i alle radioer, og en av disse kan svare innkommende anrop. «DTMF til CCIR» velges når det skal velges hvilken radio som skal motta innkommende anrop. Operatøren som ringer opp, må da taste den 5-sifrede koden tildelt radioen som skal ringe. Kun når CCIR tonesystm er valgt. «Taxi» velges når innkommende anrop skal gå direkte ut i radionettet. Det høres ringetone i radio, og samtalen kobles opp når radio operatør svarer. Opptatt tone i 10 sek.: Når de som ringer inn er kjent med systemet, kan det være greit å legge ut ei opptatt tone før ringesignal til radio kobles opp. Dette for at uvedkommende skal legge på før anropet ikke går ut på radio. Dette for å sperre ute uvedkommende. GSM test: Etter at SIM-kort er satt inn i GSM, og spenning er slått på, kan GSM sjekkes for eventuelle feil, men denne boksen trengs ikke benyttet. Feilmeldinger kommer også i tale når spenning slås på. Sjekk GSM feil: Kommunikasjon til GSM telefonen blir sjekket. Sjekk PIN: Sjekker om SIM-kort PIN kode er rett. Sjekk Nett: Sjekker operatørens forbindelse til GSM basestasjon. Sjekk Signalstyrke: Sjekker signalstyrken på GSM signalet fra GSM base. Hvis tekst feltene får rød bakgrunn, så er det for dårlig signal. PARAMETERE: 9

10 Sender hengetid tone-åpning (Sek): Når repeater er pånet med 5-tone eller DTMF, vil TX være nøklet til tiden er utløpt, og repeater må åpnes på nytt. Tidteller blir resatt hver gang RX mister innsignalet (Squelch lukker). Sender hengetid bærebølgestyrt (ms): Når repeater er satt til kontinuerlig gjennomsnakk (bærebølgestyrt), vil TX være nøklet i satt tid etter at RX har mistet innsignalet (Squelch lukker). Tid før 5-tone sendes igjen ved innkommende GSM (Sek): Når «DTMF til CCIR» er valgt, vil anropet ut mot radio bli gjentatt etter satt tid hvis radiooperatør ikke svarer. Maks opphold mellom hvert DTMF siffer (Sek): Når DTMF benyttes, velges det hvor langt maksimum opphold mellom 2 DTMF siffer kan være før nedkobling. Hvis oppholdet er lengre enn satt, vil ikke DTMF tonen bli godkjent. Tid før nedkobling innkommende GSM (Min): Innkommende telefon samtale kobler ned etter satt tid hvis det ikke er aktivitet på radio. Nedkobling hvis repeater mottar signal kontinuerlig (Min): Hvis repeater av en eller annen grunn mottar et signal inn på mottaker som blokkerer repeateren, vil sender slå seg av etter satt tid. Denne telleren bli 0-stillt for hver gang repeater mottaker mister innsignalet. ALARMER: Velg triggenivåer for spenninger fra strømforsyning Eventuelle alarmer leses ut i tale for hver 10ende pass ved gjennomsnakk. Velg i boksen «Aktive alarmer» hvilke alarmer som skal være aktive. Hvis ingen er avmerket, vil ingen alarm meldinger bli generert. Se også kapittel "Alarmer". REPEATER OPERASJON: Gjennomsnakk overdrag/repeater: Velg om tale fra RX til TX skal gå igjennom repeater eller overdraget. Når koblet opp mot en digital repeater (DMR) må funksjonen settes til «Gjennomsnakk repeater». "Pipp" når repeater ledig: Når boksen er avmerket, så sendes det ei kort pipetone når RX squelch lukker. 10

11 Rep. Squelch lavt/høyt nivå: Valg av nivå på squelch signal (busy) fra repeater mottaker. Hvis dette er lavt (0V) når aktiv, settes funksjonen til «Rep. Squelch lavt nivå aktiv». Link Squelch: Valg av nivå på squelch signal (busy) fra link mottaker. Hvis dette er lavt (0V) når aktiv, settes funksjonen til «Link Squelch lavt nivå aktiv». Link på/av: Link radio settes til på eller av. Kan også endres med DTMF/CCIR tone kode. GSM benyttet: GSM modul kan slås av, men normalt så skal denne boksen være avmerket. Passord beskyttet. Taxi: Benytt CCIR for å svare GSM anrop: Når denne boksen er avmerket, må innkommende GSM samtaler besvares med en CCIR tone kode. Koden velges i Inngang 1-6 i GUI. Kun en av boksene trenger å ha rett kode. 10 ALARMER Det er mulig å sette alarmer aktive i GUI, og det anbefales at "Strømforsyning" og "GSM" settes aktive. Aktive alarmer blir lest ut for hver tiende gang RX mister innsignalet (Squelch lukker). STRØMFORSYNING Denne alarmen overvåker forsynings spenningen inn på logikk kortet. GSM Det sjekkes kontinuerlig om GSM telefon har forbindelse med Nett-operatøren (f.eks Telenor Mobil), og hvis denne faller ut, genereres feilmeldingen «GSM Network Error». GSM telefon forsøker da å koble opp igjen mot nettet, og så fort forbindelsen er gjennopprettet, blir feilmeldingen borte. Signalstyrken fra GSM base overvåkes også, og alarmen "GSM signal strength error" genereres hvis den er for lav. Det er viktig at denne alarmen er aktiv, slik at operatører som skal ringe ut får beskjed om at GSM forbindelsen ikke fungerer. GSM Alarmer: Følgende alarmer kan høres ved oppstart eller når en alarm er blitt trigget: GSM OK: Ved oppstart kommer denne meldingen når GSM er klar til bruk, og når GSM er tilkoblet nettet igjen etter feilmelding. GSM SIM error: Det er feil PIN kode konfigurert i GUI i forhold til den på SIM kortet, eller dette fungerer ikke. GSM Network error: GSM har mistet forbindelsen inn i GSM nettet. GSM Signal strength error: Signalstyrken fra GSM base er for svak. GSM SMS error: Feil ved sending av SMS. GSM start error: En generell GSM feil har oppstått. Hvis denne ikke blir borte, må overdrag sendes inn for reparasjon. 11

12 11 STATUS MELDING En status melding kan leses ut i tale (engelsk). Den kan aktiviseres på følgende måte: DTMF: tast *1 CCIR: Velg kode i GUI Telefon: tast *1 når GSM er koblet opp etter tonesignaler Når tonekoden er godkjent, leses følgende melding ut: Status digitale utganger 1-4: på eller av Link: på eller av Alarmer: GSM, tilført spenning Tilført spenning: xx,x volt Signalstyrke GSM modul: x (signalstyrk 1-9) Firmware versjon: xxx 12 LYSDIODER På fronten av boksen er det 5 lysdioder (LED). Når spenning tilsluttes kortet, vil lysdiode STATUS blinke hurtig. Repeater er klar til bruk når STATUS blinker med ett blink i sekundet. REP ÅPEN: LED vil lyse konstant når repeater TX er på lufta. Når repeater ikke er i bruk, vil denne blinke i takt med STATUS når GSM fungerer OK. Hvis denne ikke blinker, er det GSM alarm. TONE: LED vil lyse når en DTMF/CCIR tone er detektert. Ved DTMF mottak, vil den lyse så lenge tone er aktiv. Ved feil detektering av tone, vil den lyse til neste DTMF siffer er OK mottatt. Den vil gjøre en blink hvert minutt når GSM nett blir sjekket. RX: LED lyser når repeater sqeulch er aktiv (signal inn på mottaker). MCU STATUS: LED blinker normalt med ett blink/sek. Den vil blinke hurtig når spenning slås på, og når den går over til å blinke med 1 blink/sek, så er repeater klar til bruk Hvis den blinker raskt, er det noe som er feil og logikk fungerer ikke som den skal. GSM STATUS: Når GSM er operativ, vil den blinke med 1 blink hvert tredje sekund. Ved samtale vil den lyse konstant. Har blinking en annen frekvens enn 1blink/3sek, så fungerer ikke GSM modul som den skal. 13 TILKOBLINGER GSM ANTENNE: På boksen er det en SMA hun hvor GSM antenne må kobles til. Det er en fordel om GSM antenne plasseres litt borte fra repeateren for å få minst mulig støy. REPEATER: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. Det er viktig at en Patchkabel Cat. 5E med god skjerming benyttes, da GSM adapter produserer noe støy. 12

13 RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 DIGIN1, Digital inngang Kvit/orange 2 DIGIN2, Digital inngang Orange 3 +12V INN, spenning til overdraget Kvit/grønn 4 GND, Jord Blå 5 AFRX, LF signal fra repeater RX Kvit/blå 6 AFTX, LF signal til repeater TX Grønn 7 PTT, Nøkling av repeater TX Kvit/brun 8 SQU, Squelch signal fra repeater RX Brun LINK: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. Det er viktig at en Patchkabel Cat. 5E med god skjerming benyttes, da GSM adapter produserer noe støy. RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 Kvit/orange 2 Orange 3 +12V INN, spenning til overdraget Kvit/grønn 4 GND, Jord Blå 5 AFRX, LF signal fra repeater RX Kvit/blå 6 AFTX, LF signal til repeater TX Grønn 7 PTT, Nøkling av link TX Kvit/brun 8 SQU, Squelch signal fra repeater RX Brun RS232, I/O: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 DIGIN1, Digital inngang Kvit/orange 2 DIGIN2, Digital inngang Orange 3 +12V INN, spenning til overdraget Kvit/grønn 4 GND, Jord Blå 5 RXD, RS232 data fra eksternt utstyr Kvit/blå 6 TXD, RS232 data til eksternt utstyr Grønn 7 DIGOUT1, Digital utgang, åpen kollektor Kvit/brun 8 DIGOUT2, Digital utgang, åpen kollektor Brun 13

14 I/O: Tilkoblinger til 8pin RJ45 kontakt. RJ45: Signal: Cat. 5E farge: 1 DIGIN3, Digital inngang, TTL Kvit/orange 2 DIGIN4, Digital inngang, TTL Orange 3 DIGOUT3, Digital utgang, TTL Kvit/grønn 4 DIGOUT4, Digital utgang, TTL Blå 5 Kvit/blå 6 Grønn 7 RSSI, Måling av RX signalstyrke Kvit/brun 8 GND, Jord Brun HYTERA ADAPTER: Adapter med RJ45 kontakt som kables med Cat 5E kabel til Repeater port på overdraget, og plugges inn i 26 pin DSUB på Hytera. RJ45: Signal: 26 DSUB HYTERA 1 DIGIN1, Digital inngang 20 2 DIGIN2, Digital inngang V INN, spenning til overdraget 4 4 GND, Jord 2 5 AFRX, LF signal fra repeater RX *) 8, 24, 25. Link på kort 6 AFTX, LF signal til repeater TX 7 7 PTT, Nøkling av repeater TX 16 8 SQU, Squelch signal fra repeater RX 3 *) LF fra RX (AFRX) kan strappes på kortet til Hytera pinne 8 (RX Audio), pinne 24 (SlotA Audio) eller pinne 25 (SlotB Audio). 14 MODULASJON JUSTERING Justering gjøres av kyndig personell med utstyr som er nødvendig. Det trengs normalt bare gjøres en gang, eller når kort er byttet i repeater. Følgende testutstyr trengs for justeringer: Oscilloskop Deviasjonsmeter Signalgenerator 14

15 Justeringer gjøres ved å klikke på knappen for den justeringen som skal gjøres. På skjermen vises en introduksjon om hvordan signalgenerator og deviasjonsmeter skal kobles til. Ved de forskjellige justeringene, klikk på opp/ned knappene merket "Dev.1" og "Dev.2". Disse kan overlappe hverandre, men juster til best mulig nivå. Sjekk også LF signalet ut til senderen med oscilloskop for å se at signalet er en ren sinus som ikke er flatklemt i topp/bunn, eller forvrengt. Signalet ut til TX skal se ut som signalet inn på RX. Deviasjon på signalet fra signalgenerator skal være 2-3 khz. Repeater RX Repeater TX Justering av repeater gjennomsnakk. Deviasjon på TX skal være det samme som deviasjon satt fra signalgenerator tilkoblet RX. Repeater RX Link TX Justering av gjennomsnakk fra repeater RX til link radio TX. Link RX Repeater TX Justering av gjennomsnakk fra link radio RX til repeater TX. Talesyntese Repeater TX Justering av deviasjon på talesyntese. Juster til 2-3 khz deviasjon. Toner Repeater TX Justering av toner som genereres av logikken. Juster til khz deviasjon. Denne bør settes litt lavere enn tale. GSM demping (db): Velg hvor mange db signalet fra repeater RX skal dempes i DSP før det tilføres GSM adapter. Dette sjekkes ved å ringe opp et valgt nummer, og hør i telefonen at modulasjonen fra radio er OK. 15 SPESIFIKASJONER Strømforsyning: Strømtrekk uten GSM: Strømtrekk med GSM: Strømtrekk ved GSM samtale: Nivå LF signal fra RX: Nivå LF signal til TX: 13.6VDC nominell, 7 15 VDC Mindre enn 50mA Mindre enn 150mA Opp til 600mA mv peak-to-peak, max 1V Justerbar opp til 1 V peak-to-peak 15

16 PTT utgang: Digital utgang: Open drain, maksimum 500 ma Open drain, maksimum 500 ma 16

BESKRIVELSE ComControllerGSM C

BESKRIVELSE ComControllerGSM C Dato: 27.06.2014 Firmware 5.0.x, Copyright Helge Karlsen Elektronikk BESKRIVELSE ComControllerGSM C INNHOLD: 1.0 INNLEDNING..................2 2.0 GUI (PC-PROGRAM).............. 2 3.0 OPPDATERING AV PARAMETERE..........3

Detaljer

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR

BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR Dato: 17.12.2013 Ver 1.1.x, PCB A BESKRIVELSE ComControllerMK3_CCIR INNHOLD: 1.0 INNLEDNING............... 2 2.0 PC-PROGRAM (GUI)............2 3.0 OPPGRADERING AV PROGRAMVARE...... 3 4.0 FUNKSJONER...............

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser:

VIKTIG: Ved installasjon og bruk av denne enheten er det viktig å følge følgende sikkerhetsinstrukser: CODITEL Bruksanvisning CODITEL er en enhet som er basert på gsm-teknologien. Den gir muligheten til å styre en elektrisk krets ved å sende en sms-melding eller ringe fra din telefon. VIKTIG: Ved installasjon

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN

GSM ALARM KAMERA. Hurtigveiledning FUNKSJONER INNHOLD I ESKEN GSM ALARM KAMERA Hurtigveiledning Velkommen som eier og bruker av ditt nye GSM kamera. Dette er en hurtigguide for en rask innføring i kameraets funksjoner og bruk. For avansert oppsett som bildeinnstillinger

Detaljer

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera

Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Kom i gang - oppsett av Fricam Loreda Viltkamera Her følger en steg for steg forklaring på oppsettet til Fricam Loreda viltkamera. Vi håper det gjør det enklere å bruke kameraet. Skulle du likevel stå

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Mini. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Mini Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt styring:... 4 Oversikt status:...

Detaljer

Track&Bark GPS tracker manual

Track&Bark GPS tracker manual 1 2010 Track&Bark GPS tracker manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 26.07.2010 2 Innhold Kapitel 1 - Før bruk... 3 1.1 - Kort beskrivelse... 3 1.2 - Advarsler... 3 Kapitel 2 - Bruk av enheten... 3 2.1 - Introduksjon...

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6

GSM MICRO. Bruksanvisning. 3 Fjernstyring 3.1 Generelt om fjernstyring via telefon 6 3.2 Prosedyre for styring via telefon 6 GSM MICRO Tema Bruksanvisning Side 1 SIM-kort 1.1 Abonnementstype og SIM-kort 2 1.2 Deaktivering av PIN-kode 2 1.3 Innsetting av SIM-kort 3 2 Igangsetting 2.1 Tilkobling 3 2.2 Oppstart 4 2.3 Signalstyrke

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

WO 65 ONLINE WEATHER STATION

WO 65 ONLINE WEATHER STATION WO 65 ONLINE WEATHER STATION Revisjon 1 04.05.2009 Copyright 2009 vindsiden.no Innhold Power supply connector... 3 TC65 / sensor kontakt... 4 Vind sensor... 5 Temperatur sensor... 6 Boks... 7 Solcellepanel...

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/

WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/ WX3in1 Plus - APRS advanced digipeater http://microsat.com.pl http://microsat.com.pl/forum/ Har anskaffa meg et nytt "leketøy" som trenger litt omtale så derfor denne lille blekka med info og tips på hva

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer

9000 Series Processors

9000 Series Processors Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processors Drift, Egenskaper og fordeler MAR-MKL-R 1 9000 Series Processors, September 2006 Operation (Section 2-1) Slå strømmen "På" i systemet: Bruker 12

Detaljer

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18

AirLink 2200 FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 AirLink 2200 FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 18 Hva er AL2200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater

Detaljer

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING

GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING GSM 12V-SMS BRYTERSTYRING Bruks- og monteringsanvisning TEMA SIDE 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger. Tilleggsutstyr 3 1.4 Tilkobling av

Detaljer

Manual Holars GSM Easy Call 3

Manual Holars GSM Easy Call 3 Manual Holars GSM Easy Call 3 Brukermanual Holars GSM Easy Call 3. Vare nr. 07.217. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukerveiledning for. GSM Mini

Brukerveiledning for. GSM Mini Brukerveiledning for GSM Mini Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON... 3 Innhold i pakken... 4 Tekniske spesifikasjoner... 4 Grunnleggende funksjoner i GSM Mini... 5

Detaljer

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5

Innhold. docx :... 2. Oversikt:... 2 ... 2. Installasjon: Kostnader:.. og bruk:... 3. Konfigurasjon. Styring:... 4 Alarm:... 5 iphone GSM Fixi SMS manual V1 0.d docx Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon: :... 2 Kostnader:.......................... 2 Konfigurasjon og bruk:...

Detaljer

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS

AirLink 2000 FAQ versjon 1.1 - April 2015 - JensenScandinavia AS AirLink 2000 FAQ Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 8 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 1 Hva er AL2000? Hva er dual-band? Hvordan setter jeg opp AL2000? Hvorfor får jeg meldingen «Wrong WiFi

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini+ fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement

Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Sikom GSM Alarm Controller III for bruk med DEFA Premium abonnement Gratulerer med anskaffelsen av Sikom GSM Alarm Controller III - din nye strømstyringsenhet. Sentralen er en kraftig GSM-basert enhet

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner

GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Brugervejledning GSM-kort for mobiltelefon, til MEMOplanner Varenr. 402 623 2 GSM-kort gjør det mulig for MEMOplanner å sende SMS-meldinger. Før bruk Merk at PIN-koden på SIM-kortet må være deaktivert.

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Inngangsmodul Trådløs

Inngangsmodul Trådløs Inngangsmodul Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 1 3 Beskrivelse av grensesnitt... 2 3.1 Tilkoblinger... 2

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode

GSM MINI. Bruksanvisning OVERSIKT GSM MINI 2. FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode 64-311-06 Bruksanvisning GSM Mini Rev1.00 Side - 1 - GSM MINI Bruksanvisning INNHOLD: SIDE: OVERSIKT GSM MINI 2 FØR BRUK: 2 - Aktivering av SIM-kort - Oppstart - Signalstyrke - Reset av adgangskode FJERNSTYRING

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon

SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon P R O D U K T I N F O Nr. 29 versjon 2 20-03-02 fra Eltek Fire & Safety AS SMS overføringer av tekstmeldinger til mobiltelefon Informasjonen i dette skriv skal ikke videreformidles uten etter avtale med

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Jernbaneverket TELE Kap.: 9.b Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Sjekklister for installasjon av SCANET mobilstasjon Rev.

Jernbaneverket TELE Kap.: 9.b Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Sjekklister for installasjon av SCANET mobilstasjon Rev. Radioanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 PROSEDYRESJEKKLISTE FOR INSTALLASJON OG START UP, SET UP AV SCANET TOGRADIO MOBILSTASJON... 3 3 SJEKK INSTALLASJON AV SCANET MOBILSTASJON... 4 4 COMMISSIONING

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer

Brukerveiledning for GSMG

Brukerveiledning for GSMG Brukerveiledning for GSMG CFG Gulvvarmetermostat CXG Rele for fast installasjon COG-j Rele med ledning og plugg CRG Plug-in termostat for Glamox ovner serie 3001 GSM-enhet 1 Lade-enhet 2 Funksjonstast

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer