Finnmark - sett fra et finansielt ståsted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark - sett fra et finansielt ståsted"

Transkript

1 Finnmark - sett fra et finansielt ståsted Finnmarkskonferansen, Alta 8. september 2005 Trond V. Thomson, Alfred Berg ABN AMRO, Direktør Corporate Finance Mobil:

2 Disclaimer Disclaimer This presentation was prepared by ABN AMRO in order to indicate, on a preliminary basis, the feasibility of a possible transaction or transactions. This presentation is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the oral briefing provided by ABN AMRO. The presentation is proprietary to ABN AMRO and may not be disclosed to any third party or used for any other purpose without the prior written consent of ABN AMRO. The information in this presentation reflects prevailing conditions and our views as of this date, which are accordingly subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Company or which was otherwise reviewed by us. In addition, our analyses are not and do not purport to be appraisals of the assets, stock or business of the Company. Even when this presentation contains a kind of appraisal, it should be considered preliminary, suitable only for the purpose described herein and not be disclosed or otherwise used without the prior written consent of ABN AMRO. The information in this presentation does not take into account the effects of a possible transaction or transactions involving an actual or potential change of control, which may have significant valuation and other effects. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Alfred Berg ABN AMRO 2. Sydvaranger en ny bauta for vekst i Kirkenes? 3. Kort om næringsstrukturen i Finnmark 4. Hva og hvor bør man investere i Finnmark? 3

4 1 Alfred Berg ABN AMRO

5 ABN AMRO er ledende innenfor global energirådgivning Globale fusjoner og oppkjøp Kunngjorte transaksjoner 2004 Rangering Rådgiver EUR mill Transaksjoner 1 Citigroup 97, Deutsche Bank AG 80, Rothschild 78, ABN AMRO 68, JP Morgan 68, Morgan Stanley 55, Lehman Brothers 34, Credit Suisse First Boston 33, Goldman Sachs & Co 25, UBS 19, Kilde: Thomson Financial, 4 Januar 2005 Kriterium: Alle transaksjoner i målsektor 5

6 Alfred Berg ABN AMROs Nordiske energi team En unik kombinasjon av lokal kompetanse, regional tilstedeværelse og internasjonal distribusjon Ove Gusevik Managing Director and Head of Nordic Energy Nordic Energy team Carsten Heinlid Managing Director Jens Hahn-Petersen Corporate Finance Mads Aaen Corporate Finance Lars Lunde Corporate Finance Jakob Fink Corporate Finance Denmark Trond Thomson Corporate Finance Jan H. Johannessen Corporate Finance Magnus A. Sande Corporate Finance Jens C. Aschehoug Corporate Finance Peder Strand Corporate Finance Norway Peter Birke Corporate Finance Sweden Panu Paappanen Head of Corporate Finance Kristian Ekholm Corporate Finance Finland Hugo Peek Corporate Finance UK and Netherlands Energy team Max ter Linden Corporate Finance Hajo Dekker Corporate Finance 6

7 Noen rådgivningsoppdrag i Nord-Norge (8 i Finnmark) Norsk Miljøkraft AS SYDVARANGER AS Adamselv Kraftstasjon Sør-Varanger kommune & Varanger Kraft Hasvik kommune Kvænangen Kraftverk AS 200MW Norwegian Wind Power Project Private placement Sale of 100% of Sydvaranger Sale of Hasvik kommunes 10% shares in Hammerfest Energi Sale of shares in Kv ænangen Kraftverk AS on behalf of Hammerfest El.verk DA Advising Varanger Kraft in the bidding offer on Adamselv currently owned by Statkraft Sole financial advisor to the board of directors in the sale of the assets in Skjærstad Kraftlag Alfred Berg Ongoing Alfred Berg Ongoing Alfred Berg Ongoing Alfred Berg June 2004 Alfred Berg Ongoing Alfred Berg Ongoing Kvænangen Kraftverk AS Hammerfest Energi AS TIDAL POWER PLANT Nord-Troms Kraftlag Biotec Pharmacon ASA 200MW Norwegian Wind Power Project Private placement Sale of shares in Kv ænangen Kraftverk AS on behalf of Statkraft SF Financing of a 100 MW gas fired power plant in Hammerfest with CO 2 cleaning technology Equity issue in order to realise the tide water renewable technology Advisor for the owners of NTK in connection with Corporate Governance Issues Initial Public Offering & Equity Issue Alfred Berg Ongoing Alfred Berg June 2004 Alfred Berg Ongoing Alfred Berg Ongoing Alfred Berg Ongoing Alfred Berg Ongoing 7

8 2 Sydvaranger en ny bauta for vekst i Kirkenes?

9 Sydvaranger Etablert i 1906 Varanger Kraft kjøpte Sydvaranger i 1999 Tatt av Oslo Børs i 2000 Sør-Varanger kommune kjøpte seg inn med 37% i 2001 Begge eierne har besluttet å selge, dersom rette kjøper(e) melder seg Salgsprosess igangsatt sommeren

10 Store muligheter med Sydvaranger Gruvevirksomhet med 100 millioner tonn reserver? Potensielt arbeidsplasser Isfri havn, dypvanns kai og havneanlegg med ytterligere utviklingsmuligheter på 800 mål eiendom (slambankene) for landbasert olje- og gass aktiviteter Sivil eiendom en ny bydel i Kirkenes? Nærhet til Russland og mulighet for Railport mellom Nikel og Kirkenes åpner et potensielt enormt marked 10

11 Prosessen per i dag Flere interessenter innenfor gruvevirksomheten: Relativt store investeringer for åpåbegynne virksomheten Avhengig av lange avsetningskontrakter for åigangsette virksomheten Eiendom: konkrete interessenter er på banen for å utvikle eiendomsmassen til sivilt bruk Sydvaranger Maritime Industri Park (SMIP) Vi har potensielle kjøpere av havnen Mange mulige utfall, men i løpet av september forventer vi å ta noen avgjørelser: Salg av hele Sydvaranger dersom én kjøper gir riktig bud (hvor man får betalt for mulighetene innenforogsåeiendom og havn) Salg av eiendom og SMIP hver for seg, samt salg av gruvevirksomheten til én annen aktør Salg av eiendom og SMIP hver for seg og hvor man avventer salg av gruvevirksomhet til et senere tidspunkt for salg eller delvis videreutvikling 11

12 3 Næringsstruktur i Troms og Finnmark

13 Næringsstruktur i Finnmark kontra Rogaland Antall sysselsatte 2004 Finnmark Rogaland Jordbruk, skogbruk og fiske 2, % 8, % Sekundærnæringer 5, % 55, % Tjenesteytende næringer 10, % 66, % 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4, % 10, % 80 Undervisning 3, % 14, % 85 Helse- og sosialtjenester 7, % 32, % Andre sosiale og personlige tjenester 1, % 6, % 00 Uoppgitt % % 35, % 196, % Den største næringen i Finnmark er Tjenesteytende næring dette er på linje med resterende fylker i Norge og er ikke unormalt også i Rogaland er dette den største næringen Den nest største næringen i Rogaland er sekundærnæringen den er nesten dobbel så stor som i Finnmark (i relativ betydning) Finnmark tar igjen med en relativt stor andel ansatte innenfor Primærnæring (jordbruk, skogbruk og fiske) Offentlig administrasjon Undervisning Helse og Sosial Disse fire næringene har en 50% større relativ betydning i form av ansatte i Finnmark enn i Rogaland 13

14 Samme tendenser i Telemark Antall sysselsatte 2004 Finnmark Telemark Jordbruk, skogbruk og fiske 2, % % Sekundærnæringer 5, % % Tjenesteytende næringer 10, % % 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4, % % 80 Undervisning 3, % % 85 Helse- og sosialtjenester 7, % % Andre sosiale og personlige tjenester 1, % % 00 Uoppgitt % % 35, % 77, % Offentlig administrasjon, undervisning og primærnæring kompenserer for mangel på videreforedlingsindustri i Finnmark 14

15 .og Hordaland Antall sysselsatte 2004 Finnmark Hordaland Jordbruk, skogbruk og fiske 2, % % Sekundærnæringer 5, % % Tjenesteytende næringer 10, % % 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4, % % 80 Undervisning 3, % % 85 Helse- og sosialtjenester 7, % % Andre sosiale og personlige tjenester 1, % % 00 Uoppgitt % % 35, % 221, % 15

16 .og Møre og Romsdal.. Antall sysselsatte 2004 Finnmark Møre og Romsdal Jordbruk, skogbruk og fiske 2, % % Sekundærnæringer 5, % % Tjenesteytende næringer 10, % % 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4, % % 80 Undervisning 3, % % 85 Helse- og sosialtjenester 7, % % Andre sosiale og personlige tjenester 1, % % 00 Uoppgitt % % 35, % 120, % 16

17 Mens Finnmark og Troms har lik sysselsettingsstruktur Antall sysselsatte 2004 Finnmark Rangert Troms Rangert Jordbruk, skogbruk og fiske 2, % % Sekundærnæringer 5, % % Tjenesteytende næringer 10, % % 1 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4, % % 5 80 Undervisning 3, % % 4 85 Helse- og sosialtjenester 7, % % Andre sosiale og personlige tjenester 1, % % 7 00 Uoppgitt % % 8 35, % 76, % 17

18 .og det samme gjelder Nordland Antall sysselsatte 2004 Finnmark Nordland Rangert Jordbruk, skogbruk og fiske 2, % % Sekundærnæringer 5, % % Tjenesteytende næringer 10, % % 1 75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 4, % % 5 80 Undervisning 3, % % 4 85 Helse- og sosialtjenester 7, % % Andre sosiale og personlige tjenester 1, % % 7 00 Uoppgitt % % 8 35, % 111, % 18

19 En konklusjon som alle allerede vet? Finnmark, Nordland og Troms har et relativt fattig industrielt innslag med tanke på videreforedlingsindustri En typisk nordnorsk forklaring er: vi har for lite kapital Stemmer det at Finnmark har for lite kapital? Nei! Finnmark har for FÅ attraktive investeringsalternativer, ikke for lite kapital! Den såkalte mangelen på kapital skyldes at man har hatt mangel på attraktive investeringer Gode investeringer får alltid kapital også i Finnmark! Snart vil vi få en del attraktive investeringsmuligheter i Finnmark! 19

20 Ett eksempel på kapital Verdi av og andel offentlig eierskap i energisektoren i Finnmark Offentlig Kraftselskap Omtrentlig verdi (NOKm) Offentlig eierandel verdi Alta Kraftlag A/L % 228 Hammerfest Energi AS % 500 Ishavskraft AS % 51 Luostejok Kraftlag A/L % - Nordkyn Kraftlag AL % 200 Repvåg Kraftlag A/L % 105 Varanger Kraft AS 1, % 1,200 Nord-Troms Kraftlag % 500 Totalt 3, % 2,784 Markedsverdi på kraftselskaper i Finnmark utgjør rundt NOK 3,5 milliarder i egenkapital Disse selskapene kan i prinsippet oppkapitaliseres med ytterligere NOK 3,5 milliarder uten at nåværende eiere mister majoritetskontroll Alternativt kan eierne selge egenkapital på inntil NOK 1,75 milliarder uten åmiste majoritetskontroll på selskapene Dette vil kunne frigjøre kapital til nyinvesteringer Kommunene i Finnmark har verdier for opp mot NOK 2,8 mrd kroner 20

21 En annen kilde til kapital: Oslo Børs Totalt er det hentet inn NOK 20 mrd de siste 18 måneder 75% er oljerelatert Mange høyrisiko prosjekter og de blir tatt vel imot! Hvorfor utnytter ikke aktører i Troms og Finnmark dette markedet? 14,000 12,000 11,812 10,000 9,349 8,000 6,000 4,000 4,553 6,222 2,000 0 Equity issued 2004 Equity Issued YTD

22 4 Hva og hvor bør man investere i Finnmark

23 Nye investeringer og nye muligheter Alta, Hammerfest og Kirkenes byer med mulighet for kluster etablering Rundt disse byene kommer det til å utvikle seg muligheter i lys av olje- og gassutvikling i Nordområdet, samt andre investeringsmuligheter naturlig tilknyttet dette Torsk blir en ny slager innenfor oppdrett. Får vi også se en oppdrettsboom i Finnmark? Eiendomsbesittere og eiendomsutviklere vil tjene gode penger i årene som kommer, i kjølvannet av økt nyetablering. Det vil også etablere seg en leveransørindustri i kjølvannet av olje- og gassutvinning i Barentshavet Trolig vil Rogaland- og Hordaland bedrifter attrakteres til Finnmark Disse aktørene har gode erfaringer med utvikling av norsk petroleumsindustri Viktig for nordnorske investorer/bedriftseiere å henge seg på gjennom underleveranser, deleierskap og Joint Ventures 23

24 Olje og gass Man må ikke eie olje- og gassfelt for å delta i verdiskapningen, men man bør absolutt delta fra leverandørindustrien Under gullgravingen i Klondyke tjente også de som solgte hakker og spader penger Dette betyr imidlertid ikke at Finnmark bare bør henge på leverandørindustrien Hvorfor ikke etablere et nordnorsk olje- og gass selskap som deltar på oppstrømssiden innenfor olje og gass? Kapital har man nok av og Norge har en av verdens gunstigste regimer for leting etter olje og gass Det er for tiden rene gullrushet hva gjelder nyetablering innenfor norsk kontinental sokkel (NCS) som følge av gunstige rammebetingelser 24

25 Gunstig skatteregime Alle kostnader inkludert administrasjon, leting og drift er fradragsberettiget mot sokkelinntekt Ved underskudd som følge av leteaktivitet vil man få tilbakebetalt 78% av kostnadene forbundet med leting fra Finansdepartementet Man trenger ikke ha overskudd for åfårefundert letekostnadene Annet ubenyttet underskudd (siste 22%) kommer til fradrag i fremtidig inntekt og kompenseres med renter Ingen tidsbegrensning gjelder for fradragsretten Avvikles selskapet utbetales skatteverdien av underskuddet kontant ved opphør av virksomheten For investeringer/utbygging/påkostninger og boring av produksjons- og injeksjonsbrønner gies et ytterligere fradrag på 30% utover faktisk investering Enkelt sagt kan man si at for hver krone man selv stiller opp me d, stiller Finansdepartementet opp med 4 minst kroner NOK 100 mill i risikokapital betyr NOK 500 mill sammen med Finansdepartementet 25

26 Strategi for nyetablering Hvilken strategi kan benyttes? 1. Kjøpe seg inn på en mindre lisens (5-10%) for NOK 100 til 300 mill Open areas 2. Søke økt utvinning på eksistende lisens sammen med andre lisenseiere og operatør Nearby field 3. Lete i nærstående felt sammen med andre 4. Borre i områder i nærheten av eksisterende felt, hvor geologien tilsier at det er sannsynlighet for funn (staten tar minst 78% av risikoen) Field in production Increased exploitation 26

27 Hvordan gjør man dette? Etablerer et selskap med NOK 10 mill i egenkapital Rekrutterer 5 dyktige geologer og et godt management for selskapet Henter inn NOK 200 mill i egenkapital på en nordnorsk dugnad Deltar i kjøp av lisenser Benytter sitt politiske nettverk for hva det er verdt Deltar på leting på mindre felt hvor de store aktørene anser feltene for å være marginale For store gigantene er disse feltene uinteressante, mens for mindre selskaper utgjør de et 10-ganger potensial Staten finansierer leting på ytterligere NOK 800 mill gjennom skatteseddelen Hvilke andre støtteordninger i Finnmark kan matche dette? 27

28 Mange nye uavhengige aktører på NCS Følgende uavhengige aktører er i ferd med å etablere seg, eller har allerede etablert seg: Lundin Oil Listen er stor over andre aktører som søker om godkjennelse for å etablere seg på NCS Altinex Talisman Paladin Recourses PA Resources Enterprise Oil Pertra RWE Noble Energy Ldt Ikke alle blir godtatt av norske myndigheter, men et nordnorsk olje- og gasselskap vil garantert fått godkjennelse Dette er noe å tenke på for norsk kraftindustri som nærmest flommer over av penger til lav avkastning Internasjonalt ser man at aktører som RWE og E.ON. satser fra tradisjonell elektrisitet til å gå mot Olje og gass særlig mot norsk kontinental sokkel 28

29 Konklusjon Finnmark er i en positiv bevegelse Optimismen er stor og den økonomiske placebo-effekten bidrar positivt Tiden er overmoden for å utvikle annen industri enn primærnæring og offentlig sysselsetting i Finnmark Finnmark må kjenne sin besøkelsestid hva gjelder leverandørindustrien ikke stå med lua i handa Vi må øke ambisjonsnivået innenfor olje- og gass sektorene Skal ikke bare være tilfreds med at andre investerer i Barentshavet delta selv Noen bør ta initiativ til å etablere et nordnorsk Statoil som kan delta på oppstrømssiden i Barentshavet og NCS Norge har en av verdens beste skattemessige rammebetingelser for leting etter nye ressurser, dette bør også nordnorske investorer utnytte, ikke bare utlendinger og østlendinger 29

Swedbank Asset Management

Swedbank Asset Management Swedbank Asset Management Månedsrapport Markedskommentar Usikkerheten rundt Kina og fremvoksende økonomier generelt kulminerte i august og førte til kraftige fall i verdens aksjemarkeder. Oslo Børs falt

Detaljer

Er skogindustri interessant for private investorer?

Er skogindustri interessant for private investorer? Er skogindustri interessant for private investorer? Ove Gusevik Strategisk og finansiell rådgivning Skogforum på Honne 6. november 2013 Agenda 1.Swedbank 2.Bakgrunn 3.Skogindustrien for private investorer

Detaljer

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen

Transaksjonsdagen 2014. Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen Transaksjonsdagen 2014 Finansiering av næringslivet på Vestlandet Seminar 28. januar 2014 Grand selskapslokaler, Bergen SPV BANKENES BETYDNING FOR ET KAPITAL- INTENSIVT NÆRINGSLIV PÅ VESTLANDET Jan Erik

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

Investeringsutfordringer i kraftsektoren: Kraftpriser, verdsettelse, avkastning og prising av kraftaktiva vanskelige saker!

Investeringsutfordringer i kraftsektoren: Kraftpriser, verdsettelse, avkastning og prising av kraftaktiva vanskelige saker! Investeringsutfordringer i kraftsektoren: Kraftpriser, verdsettelse, avkastning og prising av kraftaktiva vanskelige saker! Corporate Finance 6. november 2013 Disclaimer This material has been prepared

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Statoil ASA GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02732-2 384649 42 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA. To the bondholders in: ISIN: NO 001061424.1

Detaljer

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING

RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING RAPPORT NR. 5. MARS 2011 EN KUNNSKAPSBASERT BYGG- ANLEGG- OG EIENDOMSNÆRING Av Lena Bygballe og Eskil Goldeng Lena Bygballe og Eskil Goldeng En kunnskapsbasert bygg-, anlegg- og eiendomsnæring Lena Bygballe

Detaljer

Nordnorsk kraftsamling

Nordnorsk kraftsamling SAMEFOLKETS «LØVEBAKKE» FERDIGBYGD side 17 NR.3,2000 RETUR: PB 1166, 9262 TROMSØ Salten Kraftsamband og Troms Kraft: Nordnorsk kraftsamling Fordoblet omsetninga Sten-Tore Reinfjell (bilde) og Nordnorsk

Detaljer

Temamøte Finansiering av kraftverk

Temamøte Finansiering av kraftverk Temamøte Finansiering av kraftverk 10. september, 2013 Yngve Walle Tlf: +47 91 78 65 44 E-mail: yw@paretosec.com Svekket resultat Nedskrivninger Spare Strategiomlegging Store investeringer Nedbemanner

Detaljer

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser

Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser NOTAT 2010:103 Tittel: Forfatter: Kompetent kapital og finansiering av innovative bedrifter i tidlige faser Ove Langeland

Detaljer

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen

Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Bankenes Sikringsfond Høstkonferansen 2013 Strukturendringer Prosesser for å finne frem til balanserte løsninger for begge parter i fusjonen Tobias Lange Corporate Finance Leder Oslo 418 82 942 tl@norne.no

Detaljer

Fremtidens næringer i Nord

Fremtidens næringer i Nord Rapport Fremtidens næringer i Nord MENON-PUBLIKASJON NR. 19 2013 17. juni 2013 Anniken Enger, Anne Espelien, Sveinung Fjose, Leo A Grünfeld, Erik W. Jakobsen, Christian Mellbye og Heidi Ulstein Forord

Detaljer

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012

ARENA. Framtidens næringer i nord Høst 2012 ARENA Framtidens næringer i nord Høst 202 Innhold Et nytt næringsliv vokser fram i nord Næringsbeskrivelser Rangering av næringene i nord Størrelse Vekst 7 Internasjonal konkurranseevne 8 Regional kontroll

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2012 5. desember 2012 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN)

Investorbrev nr. 1-2012 5. desember 2012 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Investorbrev nr. 1-2012 5. desember 2012 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark

Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark Arbeidsnotat 2010:1003 Noen muligheter og utfordringer relatert til vindkraftutbygging i Finnmark Asbjørn Kårstein II III Forord Dette arbeidsnotatet peker på noen viktige muligheter, utfordringer, konfliktlinjer

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge

Fornybar energi og miljøteknologi i Norge RAPPORT Fornybar energi og miljøteknologi i Norge Status og utvikling 2004-2013 MENON-PUBLIKASJON NR.34/2014 Desember 2014 av Anne Espelien og Øystein S. Sørvig Bilder på forsiden: Øverst: Cambi AS, THP-anlegg

Detaljer

Hva vil vi med Statoil?

Hva vil vi med Statoil? FORORD Rapport nr. 01/2015 Hva vil vi med Statoil? INNHOLD 3 5 6 14 24 36 39 42 46 FORORD: Den vanskelige debatten om veivalg og eierskap Av Anne Jortveit FAKTA: Statoils tidslinje 1972-2015 Av Lars-Henrik

Detaljer

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst

Rapport om kompetansenæringer - en analyse av virksomheter i vekst Team Bodø Utvikling Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.11.2012 64977/2012 2012/7795 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/28 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 12/26 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping

På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-24-4 På nett med framtida Kraftnettets betydning for verdiskaping Region nord Januar 2013 THEMA Rapport 2012-29 Side ii Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: MCS-2012-1

Detaljer

For store oppgaver, for lite penger?

For store oppgaver, for lite penger? Offentlig ISBN nr. 978-82-93150-08-4 For store oppgaver, for lite penger? - Kan restrukturering bidra til å løse investeringsutfordringen for kraftbransjen i Sør-Norge? På oppdrag fra Agder Energi Februar

Detaljer

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel

Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel NOTAT Til gruppeledere på Stortinget Fra Det norske oljeselskap ASA Trondheim 17. juni 2008 Rammevilkår for oljeselskapene på norsk sokkel Sammendrag Omleggingen av lisenspolitikken og skatteendringene

Detaljer

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet

Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet Rapport Eierskap for langsiktig verdiskaping på Vestlandet 23. mai 2014 Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby, Øystein Sørvig og Peter Aalen Forord... 2 1. Innledning og sammendrag... 4 1.1. Hvem eier Vestlandets

Detaljer

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge

En kunnskapsbasert finansnæring i Norge Et kunnskapsbasert Norge En kunnskapsbasert finansnæring i Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2011 September 2011 av Leo A. Grünfeld, Lars E. Eide, Christian S. Mellbye og Erik W. Jakobsen Innhold 1. Innledning

Detaljer

Eierskifter i norsk næringsliv

Eierskifter i norsk næringsliv Artikkel Eierskifter i norsk næringsliv Markedsforhold, økonomiske effekter og Eierskiftealliansens erfaringer MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2012* Juli 2010 Av Geir Samdal (Eierskiftealliansen/Gess.no), Kristian

Detaljer

[Internasjonalisering av

[Internasjonalisering av [Internasjonalisering av norske offshoreleverandører] 2009: Befester stillingen i mer krevende markeder MENON-publikasjon nr. 9/2010 Juni 2010 Av Sveinung Fjose Erik W. Jakobsen Anne Espelien Forord Denne

Detaljer

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011

Energy & Utility - Deals. Agder Energi. Ansvarlig utbyttepolitikk. 25. november 2011 Energy & Utility - Deals Agder Energi Ansvarlig utbyttepolitikk 25. november 2011 Ansvarlig politikk overfor hvem? Kommunene Selskapet Konkretisering av ansvarlig Forutsigbar - betydelig kostnad for både

Detaljer

Industrielt eierskap i Norge

Industrielt eierskap i Norge RAPPORT Industrielt eierskap i Norge Eierskapets betydning for verdiskaping og vekst i industribedrifter og tilknyttet næringsvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 11/2012 Mai 2012 av Heidi Ulstein, Leo A.

Detaljer