Friluftsliv, fritid og friområder en presentasjon av grønne investeringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friluftsliv, fritid og friområder en presentasjon av grønne investeringer"

Transkript

1 Oslo kommune Bymiljøetaten F R I Friluftsliv, fritid og friområder en presentasjon av grønne investeringer A presentation of green investments

2 Oslo, Oslo, aller deiligste sted på jord Oslo, Oslo, du er liten til å være så stor. Oslo, Oslo, aller deiligste sted på jord. Oslosangen av Lars Lillo-Stenberg Hvorfor er det så godt å bo i Oslo? Hva er det som gjør at Oslos innbyggere er så glad i byen sin? Mange sier det er fordi Oslo er så rik på vakker natur og gode rekreasjonsområder: fjorden, strendene, øyene, parkene, elvene og Marka. Naturen er kanskje Oslos fremste varemerke. Oslo er den blågrønne hovedstaden som har sitt særpreg i stor grad på grunn av byens rike natur; selv Operahuset ligger ved utløpet til ett av Oslos fremste turmål, Akerselva. Og naturrikdommen er ikke gjemt langt inne i Marka eller ute på ei fjern øy. Den finnes i kort avstand fra der de fleste bor, i form av Marka, en grønn parklunge, en turvei eller ei rolig elv. Det er et viktig mål for Oslo kommune at Oslos innbyggere skal ha grønne muligheter i sitt nærområde. Man skal ikke gå langt for å komme til sin park, sin turvei eller sin badestrand. En by som Oslo er imidlertid i kontinuerlig endring, og dette stiller krav til langsiktig tenkning og bevisste valg for at Oslo skal bevares som grønn hovedstad. I 2011 passerte Oslos innbyggertall mennesker. I årene framover vil det bli enda flere, og prognoser anslår nå nærmere innbyggere allerede i Jo flere vi blir, jo større blir betydningen av lokalt tilgjengelige grøntområder. Oslo kommune har ikke bare mål om å bevare Oslo som grønn hovedstad vi skal til og med styrke vår blågrønne struktur. Bevaring og styrking av byens blågrønne struktur kan i noen tilfeller bety at man bestemmer at lite eller ingenting skal gjøres. I andre tilfeller vil en aktiv utvikling og tilrettelegging være et viktig og nødvendig virkemiddel for å ta vare på eller styrke disse kvalitetene. Bymiljøetatens arbeidsområde er alt dette grønne som gjør Oslo til en så fin by å leve i og besøke. I denne brosjyren presenterer vi et bredt spekter av grønne investeringer investeringsprosjekter som Oslo kommune de senere årene har gjennomført som ledd i dette langsiktige arbeidet med å bevare og styrke Oslos blågrønne struktur. Med unntak av Frognerborgen er alle investeringsprosjektene fra Vi har kalt brosjyren FRI. Vårt arbeid handler nettopp om friluftsliv, fritid og friområder. God lesning! Oslo, Oslo, the most wonderful place on Earth Oslo, Oslo, so small and yet so big. Oslo, Oslo, the most wonderful place on Earth. Oslosangen ( Song to Oslo ) by Lars Lillo-Stenberg Why is Oslo such a good place to live? What is it about Oslo that makes its inhabitants so fond of their city? Many say it is the abundant and beautiful scenery and good recreational areas: the city s fjord, beaches, islands, parks, rivers and forest. Oslo s landscape is perhaps its best-known trademark. Oslo is the bluegreen capital whose character is heavily shaped by the city s abundant natural environment. Even the Opera House lies at the end of one of Oslo s most popular destinations for trail users, the Aker River. And this abundance is not hidden away deep inside the forest or on some distant island. It can be found just a short distance from where most people live in the shape of a forest, a green park, a greenway or a tranquil river. One of the important objectives for the City of Oslo is that the city s inhabitants should have green opportunities in their local communities. They should not have far to go to their local park, greenway or beach. A city like Oslo is constantly changing, however, and this requires us to think in the long term and to make informed decisions to ensure that Oslo is preserved as a green capital. In 2011 Oslo s population rose to over 600,000. It will continue to rise in the years to come, and current prognoses estimate that there will be around 800,000 inhabitants by The bigger the population, the greater the need will be for locally accessible green spaces. The City of Oslo not only wants to preserve Oslo as a green capital we also want to strengthen its blue-green structure. Preserving and strengthening the city s blue-green structure may in some cases mean deciding to do very little or even nothing at all. In other cases active development and alteration work will be an important and necessary means of safeguarding or strengthening these qualities. The Agency for Urban Environment s area of responsibility is all this greenery that makes Oslo such a good city to live in and visit. In this brochure we present a broad spectrum of green investments; investment projects which the City of Oslo has undertaken in recent years as part of this long-term work on preserving and strengthening Oslo s blue-green structure. With the exception of Frogner Castle, all the projects were completed between 2007 and We hope it makes for interesting reading! 02 Grønne investeringer Intro

3 Innholdsfortegnelse 04 Oversikt over prosjekter 06 Parker 19 Turveier 39 Lekeanlegg 44 Badeplasser 51 Fjorden og øyene Table of contents 04 Overview of projects 06 Parks 19 Greenways 39 Play facilities 44 Bathing sites 51 The fjord and the islands Frognerborgen. Foto: Trude H. Olsen. Turveiskilt, Tveitaparken og Alnaelva ved Leirfossen. Foto: Espen Bratlie. Turvei ved Ljanskollen, Ingierstrand stupetårn og Hvervenbukta. Foto: Svein Grønvold.

4 Parker / Parks Service- og toalettbygg, Frognerparken / Service and toilet facilities, Frogner Park Svarttjernparken / Svarttjern Park Brynsengfaret park / Brynsengfaret Park Elgsletta aktivitetspark / Elgsletta Activity Park Furuset kulturpark / Furuset Cultural Park Kampentrappa / Kampentrappa Årvolldammen / Årvoll Pond Tveitaparken / Tveita Park Treplanting i parken på St. Hanshaugen / Tree planting in St Hanshaugen Park Turveier / Greenways Oversikt over investeringsprosjekter Overview of projects Turvei D10, Svartdalen / Greenway D10, Svartdalen Valley Turvei D10, Terminalveien / Greenway D10, Terminalveien Turvei D10, Poudretstien / Greenway D10, Poudretstien Turvei D10, Fossumbekken / Greenway D10 along Fossumbekken Turvei D16 til Østmarka / Greenway D16 to Østmarka Forest Turvei D10, Haugenporten / Greenway D10 and the Haugenporten underpass Åpning av Tokerudbekken / Opening of Tokerudbekken Grønn tverrforbindelse i Groruddalen / Interconnecting greenway in the Grorud Valley Turvei D6 til Hølaløkka / Greenway D6 to Hølaløkka Turvei D6 og åpning av Refstadbekken / Greenway D6 and the opening of Refstadbekken Turvei D9 ved Leirfossen / Greenway D9 at Leirfossen waterfall Turvei A3, Den engelske park / Greenway A3 through the English Park Lekeanlegg / Play facilities Veitvetparken / Veitvet Park Sneglehuset aktivitetspark / Sneglehuset Activity Park Frognerborgen / Frogner Castle Playground Turvei A5, Huk / Greenway A5 at Huk Fådpassasjen, Lysakerelva / Underpass, Lysaker River Turvei E13, Ljanskollen / Greenway E13 at Ljanskollen Turvei E6, Lambertseter / Greenway E6 at Lambertseter Badeplasser / Bathing sites Stensrudtjern / Stensrudtjern Beach Ingierstrand stupetårn / Diving tower, Ingierstrand Beach Service- og toalettbygg, Katten badeplass / Service and toilet building, Katten Beach 32 Badebrygge, Solvikbukta / Bathing jetty, Solvik Beach 33 Hvervenbukta og universell utforming / Hvervenbukta Beach and universal design Fjorden og øyene / The fjord and the islands Mur langs Frognerstranda / Granite wall along Frognerstranda Hovedøya, granittmur og grillheller / Granite walls on Hovedøya Island Kyststi, Ormøya og Malmøya / Coastal trail on Ormøya and Malmøya Husbergøya, fra industri til rekreasjon / Husbergøya Island, from industry to recreation Håøya, kystledhytter og brygger / Håøya Island, coastal trail cabins and harbours 04 Grønne investeringer Intro

5 Maridalsvannet Sognsvann 2 Alunsjøen Nordmarka Ammerud Holmenkollen Rommen Grorud Vettakollen Grefsen 7 18 Nordre gravlund Bjerke Ak ers elv a Husebyskogen St. Hanshaugen 9 Frognerparken Tøyen kulturpark Slottsparken 4 34 Lysaker 17 5 Furuset Lindeberg Trosterud 6 elv a 28 Frogner 15 Haugenstua 11 Grü nerløkka Valle-Hovin Bygdøy 8 Tveita Østre gravlund Gamlebyen 14 Aln a Alfaset gravlund Torshovdalen Veitvet Rødtvet Røa Lysaker elva Romsås Kjelsås Lutvann 3 10 Manglerud 22 Hovedøya Huk Ekebergsletta 35 Nakholmen Lindøya Østensjøvannet Bleikøya Gressholmen Holtet Tegnforklaring / Legend 36 Turveier / Greenways Nøklevann Ormøya Prosjekter / Projects 36 Langøyene Lambertseter Elvågå Ulvøya Malmøya 37 Husbergøya Nordstrand 32 Katten badeplass Østmarka 31 a selv Ljan Til Håøya Nesodden Mortensrud 24 Ljanskollen 33 Til Ingierstrand bad Holmlia 5 29 Oslo kommune

6 Tveitaparken / Tveita Park Parker Vi kaller gjerne et grøntområde for park når et areal er planlagt, opparbeidet og/eller skjøttet for å kunne tilfredsstille våre rekreasjonsbehov. Parkene er byens lunger. De er pusterom i hverdagen til glede og avkobling som en stor kontrast til storbyens travle og stressende virkelighet. Det er et mål at alle bør ha tilgang til forskjellige typer parker i relativ nær avstand fra boligen. Oslos parker uttrykker seg på mange vis: fra de store og kjente, som Frognerparken og St. Hanshaugen, til alle de mindre, men like viktige, små lungene som fordeler seg rundt om i byen. Parkene er til fri bruk og glede for byens befolkning og alle som kommer på besøk. Parkene er sjenerøse og døgnåpne. Du trenger ikke nøkkel for å komme inn. Parkene er like mye dine og mine. De er våre friområder. Her presenterer vi noen av parkene vi har bygd eller rehabilitert de siste årene. Spennet er stort. Du finner parker der fysisk utfoldelse står i sentrum, som Elgsletta aktivitetspark, til Brynsengfaret park ved Alna, der du heller lar roen og sjelefreden senke seg. Parks When an area is planned, developed and/or tended in order to satisfy our recreational needs, we often refer to such green spaces as parks. Parks function as the lungs of a city; they serve as breathing spaces for pleasure and relaxation in our everyday lives and provide a contrast to the hustle and bustle of urban life. Our aim is that everyone should have access to different types of parks in relative proximity to their home. Oslo s parks have many different appearances: from the big and famous, such as Frogner Park and St. Hanshaugen, to the smaller but equally important small green lungs that are dotted around the city. The parks can be used and enjoyed by all of the city s inhabitants as well as visitors. They are hospitable and are open both day and night. You don t need a key to get in. Parks are for everyone. They are mine and yours we are free to use them as much as we want. Presented here are some of the parks we have either built or rehabilitated during the past few years. They cover a broad spectrum: from parks where physical activity is in focus, such as Elgsletta Activity Park, to Brynsengfaret Park at Alna, where peace and tranquillity can be sought and found. Foto: Espen Bratlie. 06 Grønne investeringer Parker

7 Service- og toalettbygg, Frognerparken Fullført / Completed: Desember 2009 Beliggenhet / Location: Frognerparken, Bydel Frogner Entreprenør / Contractor: Brødrene Vatndal AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Bjørbekk & Lindheim AS Arkitekt / Architect: div.a arkitekter Kostnader / Project costs: Ca. 12 millioner Finansiering / Funding: Oslo kommune, Frognerparkens Venner og statlige tiltaksmidler Service and toilet facilities, Frogner Park The toilet and kiosk facilities in what is Oslo s best-known park, Frogner Park, had become uninviting. New buildings were erected, consisting of a new kiosk, three ordinary toilets and one wheelchair-accessible toilet. Because they are automated self-cleaning toilets, they are always clean. The building itself blends in well with its surroundings, using elements from the rest of the park s architecture. This can be seen in the way in which the surface of the service and toilet building was sanded to resemble the appearance of granite, one of the main materials used elsewhere in the park. The pattern of the windows is picked up in the geometrical pattern in Gustav Vigeland s labyrinth of flagstones surrounding the main fountain in the centre of Vigeland Park. The project goes to show that toilets can also be beautiful buildings; indeed, it was nominated for the Oslo City Architecture Award Ved Hundejordet, nord i Frognerparken, sto det et toalett og en kiosk som var både nedslitt og lite innbydende. Et nytt service- og toalettbygg var etterspurt hos de mange besøkende i parken. Det gamle bygget ble revet, og et nytt bygg er blitt oppført med ny kiosk, tre ordinære toaletter og ett toalett tilpasset rullestolbrukere. I tilknytning til kiosken er det bygd en oppholdsplass hvor man kan sitte i ly for sol og regn. Det gamle toalettet var kun sommeråpent, mens det nye service- og toalettbygget tilbyr toaletter for helårsbruk. Toalettene er alltid rene fordi de har automatisk rengjøring mellom hver bruker. Selve bygningen glir vakkert inn i omgivelsene og bruker elementer fra parkens øvrige arkitektur. Dette kan vi se i hvordan service- og toalettbyggets overflater er slipt for at de skal få et utseende som ligner på granitt, som er Vigelandsparkens hovedmateriale. I tillegg tar vinduenes mønster (gjengitt som silketrykk under glassplatene) opp igjen det geometriske mønsteret i labyrinten av Gustav Vigeland, dvs. steindekket som omgir hovedfontenen sentralt i Vigelandsanlegget. Det nye service- og toalettbygget i Frognerparken viser at også toaletter kan være praktbygg. Så ble da også bygget nominert til Oslo bys arkitekturpris i Foto: Svein Grønvold.

8 før / before før / before Svarttjernparken Fullført / Completed: Juni 2009 Beliggenhet / Location: Romsås, Bydel Grorud Oppdragsgiver / Client: Bydel Grorud og Bymiljøetaten Entreprenør / Contractor: Braathen Landskapsentreprenør AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Tegn3 AS Kostnader / Project costs: Ca. 16 millioner Finansiering / Funding: Groruddalssatsingen, Handikapprosjektet mfl. Svarttjern Park Svarttjern is a natural lake that runs between the apartment blocks in Romsås, not far from the urban-rural boundary. Over time the area surrounding the lake and the bathing water quality deteriorated, and extensive rehabilitation work was necessary. The goal was to create a park around the lake. The result is a park that holds a diversity of installations. The surrounding area was upgraded with green spaces, tables and benches, bicycle racks, waste containers, permanent barbecue facilities and toilets. A playground and a boccia court were also installed. Bathing enthusiasts now have two sandy beaches, several wooden jetties and a wheelchair-accessible bathing ramp. Universal design was adopted as the basis for the design of the park. Svarttjern Park was one of the 28 sites nominated for the Oslo City Architecture Award Svarttjern er et naturlig tjern som ligger innimellom blokkene på Romsås, ikke langt fra markagrensa. Området ved Svarttjern har lenge vært et viktig grøntområde og en populær badeplass for befolkningen på Romsås. Etter hvert forfalt både vannkvaliteten i det populære badevannet og området rundt. En omfattende rehabilitering var nødvendig. Målet var å lage en park i tilknytning til tjernet, og i 2009 åpnet Svarttjernparken. Den nye parken er blitt et mangfoldig anlegg. Området rundt er rustet opp med grøntarealer, bord og benker, sykkelstativer, avfallsbeholdere, fastgriller og toaletter. Det er også bygd en lekeplass og boccabane. For de badende er det laget to sandstrender, flere trebrygger og en baderampe hvor rullestolbrukere kan trille ut i vannet. Universell utforming er lagt til grunn for utformingen av parken. Det kanskje aller viktigste tiltaket for folk flest er bedringen av badevannskvaliteten. Ved blant annet å tilføre drikkevann til tjernet har man bedret badevannskvaliteten. Det er ingen andre parker eller badevann i byggesonen på Romsås, så Svarttjernområdet er en viktig blågrønn møteplass for lokalbefolkningen. Svarttjernparken var en av 28 nominerte kandidater til Oslo bys arkitekturpris Foto før: Bymiljøetaten. Foto etter: Espen Bratlie. 08 Grønne investeringer Parker

9 Turvei D12, sykkelstativ og toalettene / Greenway D12, bicycle racks and the toilets Det kanskje aller viktigste tiltaket for folk flest er bedringen av badevannskvaliteten. Til høyre vises baderampen. What is perhaps the most important measure for the majority of people is the improved quality of the bathing water. The bathing ramp is shown on the right.

10 Brynsengfaret park Fullført / Completed: Mai 2011 Beliggenhet / Location: Bryn, Bydel Gamle Oslo Entreprenør / Contractor: Dokken AS og Løvold AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Vigdis Sandli-Ødegaard, Bymiljøetaten Anleggsgartner / Landscape gardener: Bymiljøetaten Kostnader / Project costs: Ca. 3 millioner Finansiering / Funding: Statlige tiltaksmidler og Groruddalssatsingen Brynsengfaret Park Brynsengfaret 2 was formerly a car park that had become polluted with waste and junk. The site of the car park was very centrally located, running along Greenway D10 on a hilltop directly above the Alna River. Today the cars are gone, the pollution removed and some of the vegetation cleared. The new park consists of a gravelled open space with seating areas. A gravel path leads into the park and ends in a spiral shape along which a curved bench follows the contour of the path. To the west is an observation point where a two-metre-high grass-covered mound is constructed. An oak tree was planted, which in time will provide green shade for the seating area with the table. We have created a secluded, cosy spot where one can sit down and enjoy the sunshine, the view and the rushing sound of the Alna River. Tidligere var Brynsengfaret 2 en forurenset parkeringsplass hvor det lå mye avfall og skrot. P-plassen lå svært sentralt til fordi den lå langs turveien og på en bakketopp rett over Alna. P-plassen ble derfor regulert til friområde i I dag er bilene borte, forurensningen fjernet og vegetasjonen ryddet. Resultatet er blitt en liten parkperle med utsikt over Alna. Parken består av en romslig grusplass med flere sitteplasser, hvor det også er belysning. Her er det plantet et eiketre, som med tiden vil skape et grønt tak til sitteplassene. Parken har en spesiell form en grusvei leder inn i parken og ender opp i en «spiralplass», hvor det står en buet benk som følger linjene til grusveien. Nedenfor bruser Alna viltert. I vest står et utsiktspunkt hvor det er laget en gresskledd høyde på to meter. I tillegg er det hogd ut en siktsone i vegetasjonen her, slik at man kan se et stykke nedstrøms i Alna. Vi har skapt en lun og intim liten plass, hvor man kan sette seg ned, nyte sol og utsikt og høre elvebruset fra Alna. Foto: Trude H. Olsen, Bymiljøetaten. 010 Grønne investeringer Parker

11 før / before etter / after Elgsletta aktivitetspark Fullført / Completed: August 2009 Beliggenhet / Location: Elgsletta, Bydel Grünerløkka Entreprenør / Contractor: Dozerdrift AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Heidi B. Øyasæter og Lise Urseth, Bymiljøetaten Anleggsgartner / Landscape gardener: Eiker Grøntmiljø AS Kostnader / Project costs: Ca. 2,85 millioner Finansiering / Funding: Handlingsprogram Oslo indre øst, spillemidler mfl. Elgsletta Activity Park Elgsletta Activity Park is part of the Aker River Park. The project is one of five planned activity parks that will be built along the lower end of the Aker River to combat drug-dealing and other criminal activities along the Aker River. The park mainly comprises two sand volleyball courts and permanent barbecue facilities. The sand volleyball courts are open to everyone and is the first of their kind installed by the Agency for Urban Environment in Oslo s inner city district. The soil mass that was dug up in order to make the courts was polluted, which meant that reuse elsewhere was prohibited. In order to reduce the environmental impact we decided to use the polluted soil to build embankments along the side of the road. The embankments serve as noise barriers and screen off the view of the road. In the EU s State and Outlook 2010 report regarding noise, Oslo is highlighted as an example of how cities can protect their inhabitants against noise pollution, and Elgsletta Activity Park is given a particular mention due to the noise-shielding embankment. I 2009 åpnet Elgsletta aktivitetspark, som del av Akerselva miljøpark. Prosjektet er en av fem planlagte aktivitetsparker langs nedre del av Akerselva som skal gjennomføres for å bekjempe narkotikasalg og kriminalitet langs Akerselva. Parken består av to sandvolleyballbaner, terrengmur (sittekant), gresskledde skråninger, blomstrende trær og stauder, fastgrill og terrengvoller ut mot den trafikkerte Nylandsveien. Banene for sandvolleyball er de første Bymiljøetaten har anlagt i Oslo indre by. Massene vi gravde ut for å anlegge sandvolleyballbanene, var forurenset, noe som betyr at gjenbruk av massene ikke tillates andre steder. For å slippe miljøforurensning og spare kostnader ved levering av massene til deponi, brukte vi den forurensede jorda på stedet som terrengvoller langs veien. Vollene fungerer både som støyskjerm og som visuell skjerm mot bilveien. Sandvolleyballbanene er et nærmiljøanlegg, slik at banene er åpne for alle. Kommunen har inngått et samarbeid med Oslo sandvolleyballklubb om bruken av banene. I EU-rapporten Miljøstatus i Europa 2010 om støy trekkes Oslo fram som eksempel på hvordan byer kan beskytte innbyggerne mot støy, og her er Elgsletta aktivitetspark spesifikt nevnt på grunn av tiltaket med den støybeskyttende terrengvollen. Foto: Tor Møllebak (hovedbilde) og Bymiljøetaten.

12 Furuset kulturpark Fullført / Completed: Juni 2009 Beliggenhet / Location: Ved Furuset kirke, Bydel Alna Entreprenør / Contractor: Tronslien AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: hplandskap og Landskapsfabrikken Arkitekt / Architect: Ole Møystad, hplandskap Anleggsgartner / Landscape gardener: Tronslien AS Kostnader / Project costs: Ca. 5,6 millioner Finansiering / Funding: Groruddalssatsingen, Husbanken og Kirkelig fellesråd Furuset Cultural Park Furuset Cultural Park stands on historical ground next to Furuset Church. A medieval church is supposed to have once stood there. Furuset Church has been incorporated into the park grounds. Paving marks a path from the entrance to the church down to the pond, which represents the very heart of the park. An old farm pond was restored and now serves as a picnic area, with tables, benches, a barbecue area and a water pump. A storehouse once stood on the highest point in the park; an observation tower has now been built there, providing a nice view of the northern part of the Grorud Valley. When it is dark, light is emitted through the numerous holes in the tower s facade panels. In front of the tower the trunk of an old elm tree serves as a play area for children. Shrubbery was planted here with paths that form secret trails and hiding places. Another reason why the park has become a popular destination is the fact that sheep or goats come here to graze during the summer months. Furuset kulturpark er anlagt på historisk grunn ved Furuset kirke. Her lå det antakelig en kirke i middelalderen. Gjennom parken går Oldtidsveien, hvor pilegrimer i middelalderen vandret til Olav den helliges grav i Nidaros. Veien pilegrimene fulgte, går langs Ulsholtveien, langs parkens østre grense, og dette er også del av turvei D9. Her er den gamle bjørkealléen supplert med mange nye trær. Furuset kirke er innlemmet i parken. Området foran kirken fungerte som parkeringsplass. Parkeringen er fjernet til fordel for et dekke av granitt, og bøkehekker er plantet for å skjerme avfallsbeholderne som står der. Ved kirken er det anlagt en HCparkeringsplass. Et steindekke markerer en sti fra kirkens inngang og ned til dammen selve hjertet i parken. Det som trolig var gårdsdam under Nedre Furuset gård, er nå restaurert og fungerer som piknikområde. Det er også opparbeidet en turvei med belysning gjennom parken denne turveien binder sammen turvei D9 med turvei D10 (Alnastien). Fra gammelt av sto det et stabbur på parkens høyeste punkt. Her er det bygd et utsiktstårn med flott utsikt mot den nordlige delen av Groruddalen. Når det er mørkt, slippes det ut lys gjennom de mange hullene i fasadeplatene på utsiktstårnet. Foran utsiktstårnet ligger en gammel almestamme som gir barna rom for lek. I denne delen av parken er det også laget gjemselskratt med stier som danner hemmelige ganger og rom. Ikke minst er parken blitt et turmål på grunn av sauene eller geitene som beiter her om sommeren. Foto: Espen Bratlie og Hege S. Moum, Bymiljøetaten. 12 Grønne investeringer Parker

13 Pilegrimsleden / The Pilgrims Way Turveiskilt / Greenway signposts Utsiktstårnet / The observation tower Nye benker ved dammen / New benches by the pond Furuset kirke / Furuset Church Ved dammen er det utplassert bord og benker, fastgrill og en vannpost. Vannposten henspiller på at pilegrimsleden går forbi. Her kan pilegrimsvandrere og andre ta en pust i bakken og nyte synet av blomstrende vannliljer. By the pond, tables, benches, a barbecue area and a water pump have been installed. The water pump alludes to The Pilgrims Way that passes by. Here pilgrims and others may rest and enjoy the water lilies in bloom.

14 Kampentrappa Fullført / Completed: November 2009 Beliggenhet / Location: Kampen, Bydel Gamle Oslo Entreprenør / Contractor: AB Utemiljø AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Guro Hessner, Bymiljøetaten Kostnader / Project costs: Ca. 1,85 millioner Finansiering / Funding: Statlig tiltakspakke Kampentrappa Kampentrappa is a set of steps that was built after Kampen Park was created in the 1880s. The steps serve as a popular shortcut and footpath between Kampen and Tøyen. Due to weathering and leaching of the hard rock, the steps had long been closed to the public. We had to rehabilitate these preservationworthy steps in a way that took the cultural-historical aspects into consideration, and the project was carried out in consultation with the Cultural Heritage Management Office. The first phase involved undertaking a geological survey. The steps were first dismantled and a new foundation was laid. The new supporting structure consisted of an inclined, reinforced concrete slab. To keep as much of the original steps as possible, we repaired the damaged steps by inserting pieces taken from others. This meant that we only needed seven new steps. The step railing is a reconstruction of the original cast iron railing. As with the original steps, a seat bench has been installed at the halfway point. The original lighting has been replaced with street lamps known as Oslolykter, which are also found in the rest of the park. Kampentrappa ble bygd etter at Kampen park ble anlagt i 1880-årene. Trappa er en mye brukt snar- og gangvei mellom Kampen og Tøyen. På grunn av forvitring og utvasking av berggrunnen var trappa lenge stengt for ferdsel, og det var et sterkt ønske fra beboere i området om å få satt i stand trappa. Vår oppgave var å rehabilitere den bevaringsverdige trappa på en måte som ivaretok kulturhistoriske hensyn, og rehabilitering ble gjort i samråd med Byantikvaren. Første steg var å utføre en geologisk kartlegging. Den største utfordringen besto i å velge metoder som garanterer en holdbar og tilfredsstillende rekonstruksjon. Trappa ble først demontert og nytt fundament støpt. Den nye bærekonstruksjonen består av en skrå, armert betongplate. Ny vannrenne ble lagt høyere enn den opprinnelige og skal lede vannet fra fjellsiden inn i et nytt sluk plassert på nedsiden av trappa. Skader på trappa viste seg som skjeve og delvis løse trinn. For å beholde så mye som mulig av den opprinnelige trappa reparerte vi skadete trinn ved innskjøting av biter fra andre trinn. På den måten ble det behov for kun sju nye trinn disse har en noe lysere farge enn de opprinnelige. Rekkverket i trappa er en rekonstruksjon av det opprinnelige støpejernsrekkverket. I den nyrehabiliterte trappa som i den gamle er det satt opp en benk midtveis der folk kan ta seg en hvil på veien og nyte utsikten. Den opprinnelige belysningen i trappa er erstattet med Oslolykter, som i parken for øvrig. Foto: Svein Grønvold. 14 Grønne investeringer Parker

15 I dette bedet kommer det snart blomsterflor / The flowers in this bed will soon be in bloom Årvolldammen Fullført / Completed: Oktober 2010 Beliggenhet / Location: Årvoll, Bydel Bjerke Entreprenør / Contractor: NCC Construction AS, AB Utemiljø og Bymiljøetaten Landskapsarkitekt / Landscape architect: Anne H. Hamouni, Bymiljøetaten Landskapsingeniør / Landscape engineer: Øyvind Osnes, Bymiljøetaten Kostnader / Project costs: Ca. 1,2 millioner Finansiering / Funding: Statlige tiltaksmidler og Groruddalssatsingen Årvoll Pond A number of measures were taken to make the area around Årvoll Pond more pleasant and user-friendly. A new permanent barbecue area was installed, from which a good view of the pond itself can be enjoyed. The barbecue area was also furnished with a table and two new benches, one of which is specially adapted for wheelchair users. In time, three newly-planted cherry trees will provide shade from the sun. More trees were planted around the rest of the park. We focused on planting different varieties of trees to provide variation in colour and shape. New asphalt was laid on the footpaths, more benches were installed around the pond itself, and the former shower area was replaced with new and universal design shower facilities. We have also tried out a new produce called EverEdge, a steel garden edging solution that was installed around the flower bed to keep weeds at bay. This solution is currently being tested to see whether it is suitable for public parks. Området ved Årvolldammen var preget av manglende vedlikehold over tid, og da en oppgradering ble mulig, var det to studenter fra Universitetet for miljø- og biovitenskap som fikk i sommerjobb å lage en beskrivelse av rehabiliteringen. Arbeidet resulterte i en rekke nye fasiliteter for å gjøre området hyggeligere og mer brukervennlig. En viktig del av oppgraderingen er ny grillplass med fastgrill. Fra grillplassen er det fin utsikt til selve dammen. Ved grillplassen er det plassert bord og to nye benker, den ene tilpasset rullestolbrukere. Etter hvert kan man sitte under vakre kirsebærtrær, for tre nye kirsebærtrær er plantet ved grillplassen. Enda flere trær er plantet i resten av parken. Vi har fokusert på å plante trær av ulike arter, slik at parken kan ha en variasjon i farge og form. Det er også bevisst valgt trær som ikke fremmer allergi og ikke gir så mye dryss ned i badevannet som dagens pilarter gir. Ny asfalt er lagt på gangveiene, og flere benker er utplassert rundt selve dammen. De eksisterende fasilitetene er byttet ut med nye; blant annet er det gamle dusjhjørnet erstattet med en ny og universelt tilrettelagt dusj. Vi prøver også ut et produkt kalt EverEdge, dvs. en stålkant plassert rundt blomsterbedet som skal hindre at uønsket vegetasjon vandrer inn i bedet. Dette er under utprøving for å se om produktet egner seg i offentlige anlegg. Foto: Espen Bratlie.

16 før / before før / before Tveitaparken Fullført / Completed: Mai 2011 Beliggenhet / Location: Tveita, Bydel Alna Entreprenør / Contractor: Guthorm Hoff og Askim Entreprenør AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Henriette Seyffarth og Marthine S. Hoel, Bymiljøetaten Kostnader / Project costs: Ca. 2,5 millioner Finansiering / Funding: Groruddalssatsingen Tveita Park Tveita Park is situated between three apartment blocks in Tveita. What was once a run-down area with large expanses of asphalt has been transformed into a green play area and an important space for children in the local area. First, the barbecue area was upgraded. Then the concrete flagstones were removed and re-laid after the underlay was replaced. A new barbecue, tables, rose beds and benches were installed. Old asphalt and an old water pool were removed and replaced by new lawns, seating areas and plantation. A new play area was also part of the project. The children have been provided with new playground equipment such as a climbing tower, carousel and slides. The play area has been designed specifically for children from the age of five and upwards; several day care centres nearby have play equipment that caters for younger children. This facelift has transformed Tveita Park into a green meeting point for everyone, and looks almost like a completely new park. Mellom tre borettslag på Tveita ligger den noe gjemte Tveitaparken. Fra å være et slitt område med store asfaltflater er Tveitaparken blitt en grønn leke- og boltreplass og et viktig tilbud for barn i nærmiljøet. Arbeidet ble utført i to etapper. Først ble grillplassen oppgradert. Betonghellene ble tatt opp og lagt på nytt etter en utskifting av underlaget. Plassen fikk en ny grill, nye bord, rosebed og benker. Høsten 2010 sto lekeområdet for tur. Gammel asfalt og et vannbasseng ble fjernet til fordel for ny plen, nye sitteplasser og beplantning. Ikke minst har barna fått nye lekeapparater og kan boltre seg med klatretårn, karusell, sklie og andre nye apparater. Lekeplassen er beregnet for barn fra fem år og oppover. Lekeplassen er ikke tilpasset veldig små barn siden det er flere barnehager i området med lekeutstyr som passer de aller minste. Ansiktsløftingen har gjort Tveitaparken til en grønn og uformell møteplass for alle og den framstår nærmest som en ny park. Foto før: Henriette Seyffarth, Bymiljøetaten. Foto etter: Espen Bratlie. 16 Grønne investeringer Parker

17 Barna kan boltre seg med klatretårn, karusell, sklie og andre nye apparater The children have been provided with a climbing tower, carousel, slides and other new equipment

18 Treplanting i parken på St. Hanshaugen Fullført / Completed: Deler av prosjektet ferdig Beliggenhet / Location: St. Hanshaugen, Bydel St. Hanshaugen Landskapsarkitekt / Landscape architect: COWI og Bymiljøetaten Anleggsgartner / Landscape gardener: Bymiljøetaten Kostnader / Project costs: Ca kroner Finansiering / Funding: Oslo kommune Tree planting in St Hanshaugen Park Of all the parks in Oslo, St Hanshaugen is the one with the widest variety of tree species, many of them between 100 and 150 years old. We have therefore developed a planting plan so that the park s lush tree vegetation can be maintained. The plan is based on an assessment of the state of the trees. One of the first things that had to be done was to fell 24 of the trees that were in the worst condition and to trim another 30 or so. At the same time we planted many new trees of different species, such as red chestnut and Japanese cherry. The best time for planting trees is in the spring, to give the trees a full growing season and thereby the best chance of surviving. Because of the risk of vandalism, etc. the trees that are planted must be of a certain size, so we usually plant trees with a stem circumference of between 18 and 30 centimetres. Once the trees are planted, they must be carefully tended during the first three years until they are well established. St. Hanshaugen er den parken i Oslo som har flest treslag, og mange av trærne er cirka 100 til 150 år. Bymiljøetaten utarbeidet derfor høsten 2009 en beplantningsplan for trærne i parken på St. Hanshaugen, slik at parkens frodige og mangfoldige trevegetasjon kan opprettholdes. Beplantningsplanen bygger på en tilstandsvurdering av trærne utført samme høst. Tilstandsvurderingen beskriver trærnes helse og gir viktig informasjon om hvorvidt trærne utgjør en fare for å velte. Beplantingsplanen er inndelt i ulike faser: I 2010 startet fornyelsen av trærne i parken. Noe av det første som måtte gjøres, var å felle 24 av trærne i dårligst tilstand samt beskjære cirka 30 trær. Samtidig plantet vi 37 nye trær fordelt på 12 ulike arter, blant annet røde hestekastanjer og japankirsebærtrær. Våren 2011 ble flere nye trær plantet. Det beste tidspunktet for planting av trær er om våren, slik at trærne får en hel vekstsesong og dermed har størst sjanse for å lykkes. Av hensyn til faren for hærverk m.m. må trærne som plantes, være av en viss størrelse, og vi planter vanligvis trær med stammeomkrets cm. Sesongen gjennomføres såkalt etableringsskjøtsel, dvs. en tett oppfølging av trærne de første tre årene til de er etablert og i god vekst på den nye vokseplassen. Foto: Svein Grønvold. 18 Grønne investeringer Parker

19 Turveiskilt/ Greenway signposts Turveier Oslo har et nettverk av grønne, myke ferdselsårer som bygger på Plan for parksystem og turveier i Oslo vedtatt i Intensjonen med planen er å bygge et nett av turveier mellom boligområdene, fjorden og Marka. Planen for det overordnete turveisystemet er senere blitt stadfestet gjennom Grøntplan for Oslo. Alle turveier har navn fra A til E; for eksempel begynner turveiene i Groruddalen på D, mens turveiene i vest begynner på A. Disse navnene finner man også igjen på turveiskiltene. Av det totale turveinettet på 279 km er nå ca. 80 prosent opparbeidet. Hvert år opparbeides eller rehabiliteres nye eller eksisterende turveier. Vi jobber nå spesielt målrettet med utvikling av turveiene i Groruddalen, der en sammenhengende turvei langs Alna (Alnastien) er et viktig delmål. Turveiene opparbeides stort sett som enkle grusveier som skal gli så naturlig som mulig inn i landskapet. Turveiene gir oss tilgjengelighet til byens blågrønne struktur elver, parker og andre grøntområder og er en arena for enestående naturopplevelser og av uvurderlig betydning for vår fysiske og psykiske helse. For å inspirere flere til å ta i bruk Oslos grønne årer har vi utarbeidet fire turkart til Oslos turveier. Greenways Oslo has a network of green, non-motorised thoroughfares that is based on the Plan for Park Systems and Greenways in Oslo adopted in The intention behind the plan is to build a network of trails between residential areas, the fjord and the forest. The plan for the main greenway system was later ratified in the Green Plan for Oslo. All the greenways are designated with letters from A to E; for example, the trails in the Grorud Valley are designated with the letter D, while the trails on the west side of the city are designated with the letter A. These designations are also given on the greenway signposts. Approximately 80 per cent of the 279-kilometre-long greenway network has now been developed. Every year, new or existing trails are either developed or rehabilitated. At the present time we are concentrating on developing the trails in the Grorud Valley, an important element of which is the development of a contiguous trail along the Alna River (the Alna Trail). The trails mainly take the form of basic gravelled paths that should blend in with their surrounding landscape as naturally as possible. The greenways provide us with accessibility to the city s bluegreen structures the rivers, parks and other green spaces. They provide us with a unique arena for experiencing nature and are vital to our physical and mental wellbeing. In order to inspire more people to use Oslo s green arteries we have prepared four route maps of Oslo s greenways. Foto: Espen Bratlie. 019 Grønne investeringer Parker

20 før / before etter / after Turvei D10, Svartdalen Fullført / Completed: Mai 2011 Beliggenhet / Location: Svartdalen, Bydel Gamle Oslo Prosjekterende / Design consultants: COWI Entreprenør / Contractor: Dozerdrift AS Kostnader / Project costs: Ca. 12 millioner Finansiering / Funding: Oslo kommune og Groruddalssatsingen Greenway D10 in Svartdalen Valley In the valley of Svartdalen we have built a 900 meter-long stretch of the D10 trail. This is the final large section of the Alna Trail; a contiguous trail along the Alna River from the Gamlebyen district in the west to the forest in the east. A unique feature of this project is that a 250 meter-long section consists of a boardwalk. There was no trail by the river at Alna s most picturesque spot, with its rushing waterfall. The area was steep and inaccessible, with barriers consisting of railway track and roads, making a contiguous trail impossible. In this rugged terrain a trail that winds its way close to and over the River Alna was built. The trail was built in the form of a wooden boardwalk supported on piles across the river, and it winds under a road bridge and two old railway bridges. At Nygårdfossen, one of the Alna River s largest waterfalls, the trail crosses a newly-built suspended bridge. Further east, the trail continues as a gravel path through Fagerlia, a natural area, which is universally accessible. The entire section is well signposted and offers the public several alternative routes. I Svartdalen har Bymiljøetaten bygd en 900 meter lang del av turvei D10. Dette er siste store bit av Alnastien en sammenhengende turvei langs Alnaelva fra Gamlebyen i vest til Marka i øst. Noe av det unike med dette prosjektet er at hele 250 meter av strekningen foregår på en bordgang. Det har lenge vært turvei i Svartdalsparken, men lenger opp, der Alna er på sitt vakreste med brusende fossefall, var det ikke turvei nær elva, og i stedet måtte man gå opp til Arnljot Gellines vei på Etterstad. Området var dessuten bratt og utilgjengelig, med mye buskas og søppel, og ikke minst utgjorde jernbanen og veier barrierer, slik at en sammenhengende turvei ikke var mulig. I dette ulendte terrenget er det bygd en turvei som snor seg nært inntil og over Alna. Turveien er bygd som en bordgang i tre som står på påler over elva og bukter seg under ei veibru og to gamle jernbanebruer. Ved Nygårdsfossen, en av Alnas største fosser, går turveien over ei nyanlagt hengebru. Videre østover fortsetter turveien som en universelt tilgjengelig grusvei gjennom Fagerlia et frodig naturområde. Hele strekningen er godt skiltet og gir publikum mulighet til å velge flere alternative traseer. Turveien ble formelt åpnet av miljøvernminister Erik Solheim 16. mai Foto før: Bymiljøetaten. Foto etter: Svein Grønvold. Foto av turgåer: Trude H. Olsen, Bymiljøetaten. 020 Grønne investeringer Turveier

21 Svartdalen har et rikt artsmangfold, men så sent som i 1970-årene var det planer om å fylle igjen Alnaelva her The valley of Svartdalen is an area of abundant biodiversity, but in the 1970s there were plans to fill the Alna River here

22 Turvei D10, Terminalveien Fullført / Completed: Desember 2009 Beliggenhet / Location: Terminalveien, Bydel Alna Entreprenør / Contractor: Park og idrett Oslo KF Landskapsarkitekt / Landscape architect: Sundt & Thomassen AS Anleggsgartner / Landscape gardener: Park og idrett Oslo KF Kostnader / Project costs: Ca. 1,95 millioner Finansiering / Funding: Oslo kommune og spillemidler Greenway D10, Terminalveien We have invested heavily in building trails along the Alna River to achieve the objective of a contiguous greenway alongside Alna (the Alna Trail). One of the sections that was missing was at Alnabru, and a 300-metre-long greenway has now been built. Previously, users had to use the pavement. Now a greenway has been built on the slope by Alna where one can access trails in secluded natural surroundings alongside the river, only a stone s throw away from the busy Alnabru goods terminal. The greenway is 3 metres wide and has been made as universally accessible as possible by building gently inclining slopes. In the northern section a small meeting point has been constructed, with a ramp and steps and a 35-metre-long boardwalk where piles were installed along the steeper sections. To improve access to the Alna Trail we have installed a new set of granite steps from the road down to the trail. Although close to Alnabru, the natural environment here is valuable, with abundant grey alder-bird cherry woodland. Existing trees and vegetation were therefore preserved as far as possible. Vi har satset stort på bygging av turveier langs Alna for å oppnå målet om en sammenhengende turvei langs elva, den såkalte Alnastien. En av disse manglende turveibitene lå på Alnabru. Her er det bygd en 300 meter lang turvei i skråningen mellom Terminalveien og Alna. Tidligere måtte turgåere benytte fortauet langs Terminalveien. Nå kan turgåere ferdes i skjermede naturomgivelser langs elva, bare noen steinkast fra den trafikkerte Alnabru-terminalen. Turveien har tre meters bredde og er universelt tilrettelagt i den grad det er mulig, ved at bakker er laget så slake som mulig. I den nordre delen er det bygd en liten møteplass med rampe og trapper samt en 35 meters bordgang hvor turveien går på påler i bratt skråning. Rampen er i likhet med bordgangen laget i ubehandlet eik, mens trappa fra turveien ned til gangbrua er i plasstøpt betong. For å lette adkomsten til Alnastien har vi anlagt en ny granittrapp fra Terminalveien og ned til turveien. Selv om vi er rett ved Alnabru, er naturen her verdifull, med rik gråorheggeskog. Eksisterende trær og vegetasjon er derfor bevart så langt det er mulig langs hele turveistrekningen. Foto: Espen Bratlie. 22 Grønne investeringer Turveier

23 Turvei D10, Poudretstien Fullført / Completed: Oktober 2007 Beliggenhet / Location: Ved Professor Birkelands vei, Bydel Furuset Prosjekterende / Design consultants: COWI Entreprenør / Contractor: Dozerdrift AS Kostnader / Project costs: Ca. 3,5 millioner Finansiering / Funding: Oslo kommune, Groruddalssatsingen og spillemidler Nord for Alnaparken er det bygd en cirka 700 meter lang turvei som er del av Alnastien. Strekningen er opparbeidet som grusvei på 2,5 meters bredde og er universelt tilgjengelig. Turveien er døpt Poudretstien. Poudrette betyr «lite eller fint pudder» på fransk, og navnet stammer fra Cæsar R. Michelets poudretproduksjon, som foregikk i området. Her ble doavfall blandet med kalk, myrjord eller torvstrø for å fjerne lukt, og dette ble så solgt videre som gjødsel. Foto: Espen Bratlie. Greenway D10, Poudretstien North of the Alna Park (Alnaparken) a trail measuring approximately 700 metres was built as part of the Alna Trail, the greenway along the Alna River. This section was built as a gravel path, 2.5 metres wide and universally accessible. The trail was named Poudretstien. «Poudrette» is French meaning little or fine powder, and the name derives from Cæsar R Michelet s production of night soil in the area. Human excrement was mixed with lime, bog soil or peat moss to remove the smell, and this was then sold as fertiliser. Along the trail there is an old bridge from the 1870s. This was restored and, as far as possible, the stones from the old abutments were reused. The most intact abutments stand on the north bank of the river. The bridge was named Ragna Hansens bru after Michelet s housekeeper. So who was this woman who had a bridge named after her? The story goes that the factory owner was in love with her and had the bridge built in her honour. Not only does this trail pass through historical ground; it also links the greenways between Grorud station and Alna Park. Langs turveien ligger en gammel bru fra 1870-årene. Brua over Fossumbekken ble brukt i forbindelse med poudretproduksjonen, eller «pudritt», som det ble kalt på folkemunne. Den gamle brua er restaurert, og i så stor grad det er mulig, er steinene fra de gamle brukarene gjenbrukt. De mest intakte brukarene ligger på nordsiden av elva. Brua har fått navnet Ragna Hansens bru, etter Michelets husholderske. Hvem var så denne kvinnen som fikk en bru kalt opp etter seg? Det sies at fabrikkeieren var forelsket i henne, og at han bygde brua til henne. Turveien går ikke bare i et historisk område, men binder også sammen turveinettet mellom Grorud stasjon og Alnaparken.

24 Turvei D10, Fossumbekken Fullført / Completed: Oktober 2009 Beliggenhet / Location: Ved Grorud jernbanestasjon, Bydel Alna Entreprenør / Contractor: Asfalt og Grønt AS Landskapsarkitekt / Landscape architect: Sundt & Thomassen AS Kostnader / Project costs: Ca. 1,9 millioner Finansiering / Funding: Groruddalssatsingen og spillemidler Greenway D10 along Fossumbekken A short but very exciting greenway is established by Grorud railway station. What is special about this trail is that it is designed to run close by the river, Fossumbekken, and that it was built without any major intrusion on the natural habitat. One «hovers» close to the river on a boardwalk that is raised between 50 and 90 cm above the ground. This section of the trail is not universally designed due to the nature of the terrain. Natural and biological diversity considerations were particularly important, and the raised boardwalk makes it possible to build a walking trail that is close to nature without any detrimental intrusion. As little vegetation as possible was removed, and we made slight bends in the boardwalk in order to spare the trees standing too close to it. The boardwalk is 2 metres wide, and steps leading down to the trail were built at both ends. Two seating areas are installed along the boardwalk. Although the new trail is only 200 metres long, it does offer close contact with the river and the intertwining trees nearby. Rett sør for Grorud jernbanestasjon er det bygd en kort, men svært spennende turveibit. Det spesielle med turveien er at den er utformet for å komme nær elva, Fossumbekken, og at den er anlagt uten store inngrep i naturen. Her «svever» man langs elva på en bordgang som er cm over bakken. Turveistrekningen er ikke universelt utformet på grunn av terrengforhold. Hensyn til natur og biologisk mangfold har vært særlig viktig, og den svevende bordgangen gjør det mulig å lage en turvei som er nær naturen, uten ødeleggende inngrep. Minst mulig av vegetasjonen er fjernet, og vi har gjort små innsvingninger i bordgangen for å skåne trærne som står helt inntil bordgangen. Bordgangen er i to meters bredde, og i begge endene er det bygd trapper som fører ned til turveien. Langs bordgangen er det anlagt to sitteplasser. Strekningen er del av Alnastien, og her var det ikke turvei tidligere. Om den nye turveien kun er 200 meter lang, gir den desto mer nærkontakt med elva og trærne, som slynger seg tett på og gir en følelse av å være i jungelen og ikke ett minutt fra togstasjonen. Foto: Espen Bratlie. 24 Grønne investeringer Turveier

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går

TIL FJELLS TURAR I EID KOMMUNE. Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. LOTE HENNEBYGDA. Fjellvettregel nr. 2. Meld frå kvar du går TORHEIM Fjellvettregel nr. 2 Meld frå kvar du går Kveldsstemning. Foto: Ranveig Årskog. 11. BRANDEN / LOTSSKARET Same start og parkering som til Navestøylen. Tid: ca. 2 t. til Branden og Lotsskaret Høgd:

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG

HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG HVORDAN DISPONERES OG VEDLIKEHOLDES GRØNTOMRÅDENE I DAG 16.10.2014 BYMILJØETATEN V/ GUNHILD BØGSETH Hvem bruker parker, turveier og andre grøntområder, og hvordan? Vaskebakkestranda Hva er en park? En

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia

Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia. Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Common profiles on wooden buildings in the old town of Kuldiga, Latvia Vanlige profiler på trebygninger i gamlebyen i Kuldiga, Latvia Honorable Mayor of Kuldiga Inga Berzina During the last few years I

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser

Attraktive sykkelruter for arbeidsreiser Harpa Stefansdottir, arkitekt og PhD stipendiat Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for landskapsplanlegging Bakgrunn Sykkeltransport viktig ledd i bærekraftig utvikling Byer er blitt planlagt

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14

UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 UKEPLAN 6. TRINN UKE 14 Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste. Tussilago farfara Mandag 03.04 Tirsdag 04.04 Onsdag 05.04 Torsdag 06.04 Fredag 07.04 Morgenåpning 08.15 08.30 Lesing og skriving

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

The Follo Line Project

The Follo Line Project The Follo Line Project A presentation: Norway`s largest transport project LONGEST. URBAN. COMPLEX. FASTER. Background NEXT PHASE IN PLANNING Studies prior to public planning Municipal master plan Area

Detaljer

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv.

Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Service above self. (Det å gagne andre) Vi hjelper multihandikappede barn og ungdom i St. Petersburg til et bedre liv. Prosjekt Perspektiver er et humanitært samarbeidsprosjekt mellom Bodø Mørkved Rotaryklubb

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til?

Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Zero Emission Neighborhoods Hva skal til? Futurebuilt-konferansen 09.06.2017 Inger Andresen Professor NTNU 1 Innhold Smart målsetning Smart prosess Smarte løsninger Smarte brukere Smarte energisamfunn

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. april 2008 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN

SØRSIDA AV EIDSFJORDEN Tassen på tur. Foto: Åse Huse Fjellvettregel nr. 1 Legg ikkje ut på langtur utan trening 11 12 Turar på Torheim er omtalte av Aud og Jarle Torheim 1. HORNET FRÅ HAMNES Hamnes, ca. 16 km frå Eid Start:

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Our Trees. Our Roots. Our Future.

Our Trees. Our Roots. Our Future. Our Trees. Our Roots. Our Future. Photo: Svein Grønvold/NN Photo: Shutterstock Forests for a healthy climate Forests have great potential to reduce the impacts of climate change, because trees absorb carbon

Detaljer

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE

P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE P R O S T N E S E T «AMUNDSENGÅRDEN» BYENS NYE FORRETNINGSSENTER THE CITY S NEW COMMERCIAL CENTRE Bildene er kun ment som illustrasjoner, beskrivelsene kan avvike fra endelig løsning The pictures are for

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Velkommen til Fløyen!

Velkommen til Fløyen! Velkommen til Fløyen! floyen.no Bergens mest besøkte attraksjon Fløibanen i Bergen er en av Norges mest kjente attraksjoner. Den går fra sentrum til toppen av Fløyen på 6 minutter, og turen er en opplevelse

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Vårt liv på jorda Our Life on Earth

Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vårt liv på jorda Our Life on Earth Vandrer / Walking - akryl / acrylic - 61 x 50 cm 2015 Halvard Hatlen / BONO Vårt liv på jorden, kort eller langt, begynner ved unnfangelsen, hva det inneholder og hvordan

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv

Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Ungdomsskolekonferansen Gyldendal kompetanse Jarl Inge Wærness 15.09.2014 There is only one 21st century skill We need to produce people who know how to act

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer