BILSTEREO AUTOSTEREO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSTEREO AUTOSTEREO"

Transkript

1 BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX

2 BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format. Elektroniskt stöt/skakminne (ESP) Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. Löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Montering 2. Att använda den löstagbara frontpanelen 3. Kabelanslutningar 4. Användning 5. Radio 6. Avspelning av CD och MP3/WMA via CDspelaren 7. Avspelning av MP3/WMA från USB-port eller SD/MMC-kortläsare 8. Tekniska specifikationer 9. Felsökning Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. 1.2 Front- och bakmontering Denna enhet kan monteras antingen från fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakifrån (DIN-bakmontering använder sig av de gängade hålen på sidorna av enhetens chassi). För detaljbeskrivning, se följande två avsnitt. OBS! Innan du monterar enheten, se till att lossa de två skruvarna som sitter fastskruvade på chassits topp vid leverans. Lossa först de två skruvarna. 1. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. 1.1 Att tänka på före montering Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå. Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. 1.3 Frontmontering (metod A) Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning på 182 x 55 mm (se illustration): 2

3 Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa panelen (för närmare detaljer, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ) 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna. 7. Koppla ihop antennen och kablarna med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 8. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 9. För att säkra enheten ytterligare, skruva fast den medföljande fästbulten i det gängade hålet på baksidan av enheten, för bulten genom ett av metallbandets hål och säkra det till enheten med hjälp av fjäderbrickan och muttern. Om behov finns, böj till metallbandet för att passa eventuella fästen bakom instrumentbrädan. Skruva sedan fast bandet i en av fordonschassits fasta metalldelar med den medföljande skruven och platta brickan. Metallbandet är inte bara avsett för stöldsäkerhet utan har också till uppgift att säkerhetsjorda enheten. Frontpanel Vänster nyckel Sarg Hölje Fjäderbricka Mutter Metallband Fästbult Platt bricka Skruv Höger nyckel 6. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. Flik/spärr Instrumentbräda Metallband medföljer inte. 10. Koppla tillbaks klampan på batteriets minuspol och snäpp tillbaka sargen på enheten. Då sargen sitter ordentligt, sätt tillbaka frontpanelen (för monteringsanvisning, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). Skruvmejsel Hölje 3

4 1.4 Att montera loss enheten. 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Montera loss metallbandet som fäster enheten till fordonet (se punkt 1.3). 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa försiktigt panelen (för närmare detaljer, se avsnitt 2.1) 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. Se till att skruvhålen på enheten och de på fordonets fästen sitter i linje och skruva sedan i skruvarna (5x5 mm) på bägge sidor. Observera att enhetens sarg, hölje och metallband inte används vid bakmontering. 1.5 Bakmontering (metod B) Om ditt fordon är en Nissan eller en Toyota är det nödvändigt att bakmontera enheten. Använd skruvhålen markerade med T (för Toyota) eller N (för Nissan), belägna på sidorna av enheten för att säkra den till fordonets fabriksmonterade fästen. Fordonets fästen Enhetens sida med skruvhål T och N markerade Skruv Skruv Instrumentbräda eller konsol 4

5 2. ATT ANVÄNDA DEN LÖSTAGBARA FRONTPANELEN 2.1 Att montera loss den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på frontpanelens releaseknapp. Tag fatt i frontpanelen när du känner att den släpper från ena sidans fäste och lossa sedan försiktigt frontpanelen från enheten. Releaseknapp 2.2 Att montera den löstagbara frontpanelen 1. För att montera frontpanelen, sätt in den med den vänstra sidan först och tryck sedan in den högra. 2. När de två sidorna är fästa till enheten, tryck frontpanelen på plats till dess den snäpper fast. 3. Observera att om inte frontpanelen snäpper fast ordentligt så kan det orsaka problem med kommunikationsporten på baksidan. Detta kan visa sig med att segment faller bort från LCD-displayen. Om så är fallet, tryck på releaseknappen, tag lös frontpanelen och sätt tillbaka den igen. Frontpanel 2. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande fodralet och gör det till en vana att inte lämna och förvara den lösa panelen i bilens handskfack eller under sätet. Frontpanel Fodral 2.3 Hanteringstips 1. Se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen och kommunikationsporten på panelens baksida eller på enhetens front då detta kan leda till att kontaktytorna blir dåligt. 4. Om damm eller smuts fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solsken. 6. Undvik att tvätta med, eller utsätta panelen för, flyktiga vätskor (bensin, thinner, insektsmedel). 7. Försök inte att montera isär frontpanelen. 5

6 3. KABELANSLUTNINGAR 6

7 4. ANVÄNDNING 1. (på/av-knapp) 2. (releaseknapp) 3. VOL/SEL (volymknapp när den vrids, select/ valknapp när den trycks in) 4. Reset/nollställningsknapp 5. Öppning för CD-skiva 6. Tune (när knappen vrids), BND/LOU/ENT (band/loudness/enter, när knappen trycks in) 7. AF/REG 8. Ejectknapp 9. TA (Traffic Announcement, trafikinformation) 10. DSP (Digital Signal Processing, förinställd equalizer) 11. AUX-in (linjeingång för externt ljud) 12. EQ (equalizerknapp) 13. USB-port 14. 1, (play/pause) 15. 2, SCN (scan/sök) 16. 3, RPT (repeat/repetera) , förinställbara knappar för snabbval av radiokanal 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR (bläddra nedåt i filkatalog) 20. 6, DIR (bläddra uppåt i filkatalog) 21. MODE 22. AS/PS/D-AUD 23. SD/MMC-port 24. PTY 25. LCD-display 7

8 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER: 4.1 Att slå på och av enheten Tryck in vilken knapp som helst (förutom Eject (8) och Release (2)) för att slå på enheten. När enheten är på, tryck in och håll -knappen (1) intryckt till dess displayen slocknar och enheten slås av. 4.2 Att lossa frontpanelen Tryck in -knappen (2) för att fälla ned och lossa den löstagbara frontpanelen. För mer detaljerad information om hur du tar lös och sätter fast frontpanelen, se punkt Att ändra ljud- och de manuella equalizerinställningarna Gör en snabb tryckning på SEL-knappen (3) för att komma in i ljudinställningsläget. När du är i ljudinställningsläget används samma knapp, SEL (3) för att välja vilken inställning du vill ändra. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: VOL (volum) BAS (bass) TRE (diskant) BAL (balanse) FAD (fader) ten är inställd på RETUNE SHORT eller LONG) kommer enheten söka upp närmast tillgängliga kanal med trafikinformation. TA ALARM-läget är en funktion som varnar dig om enheten tappar trafikinformationssignalen men som (till skillnad från TP-SEEK) inte söker upp och byter kanal för att åtgärda detta. Om enheten tappar TP-signalen varnas du istället med två pip efter varandra. Om du byter radiokanal manuellt och den nya kanalen saknar trafikinformationssignal kommer enheten att varna om det med två pip, som ovan. B) PI SOUND eller PI MUTE När man kör längre sträckor och lyssnar på rikstäckande radiokanaler kommer enheten ofta finna överlappande programsignaler som den skiftar mellan beroende på signalstyrka. Ibland sker det dock att programindexet (PI) ändras medan namnet på stationen (AF) består. Ett exempel på detta är t.ex. den svenska radiokanalen P4 som är rikstäckande, men där delar av innehållet är beroende på vilket län man befinner sig i. För att justera inställningarna vrider du på volymknappen (3). För att bekräfta val och gå vidare trycker du på SEL-knappen (3). Om du trycker in och håller inne SEL-knappen (3) kan du påverka inställningarna för trafikinformationsfunktionen. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-läget är en funktion som möjliggör automatisk sökning av kanaler med TP, trafikprogram. När funktionen är aktiverad och en nyss inställd kanal saknar trafikinformationssignal så kommer radion automatiskt att söka upp en radiokanal med trafikinformation. Om du tappar trafikinformationssignalen kommer radions sökfunktion att automatiskt försöka återfinna kanalen. Efter 30 eller 90 sekunders sökning efter stationen (beroende på om enhe- PI SOUND-läget är en funktion som aktiverar ett kort pipljud när programindexet ändras, som ovan. PI-MUTE fungerar likadant, men ersätter pipljudet med ett kort ljudavbrott. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denna funktion ställer du in hur lång tid återsökningen av radiokanaler med trafikinformation eller programindex skall ske. Ifall inte enheten kan hitta en signal med samma PI-information efter en hel genomsökning av frekvensbandet så ställer den tillbaka sig på senast valda station och väntar i några minuter på att återfå mottagningen. Om du ställt funktionen på RETUNE L är återsökningstiden 90 sekunder, för RETUNE S är motsvarande tid 30 sekunder. 8

9 D) MASK DPI eller MASK ALL Med denna funktion ställer du in hur enheten ska tolka signaler från radiokanaler som saknar RDS (radio data system), information som kompletterar den vanliga radiosignalen med data om kanalen som spelas. MASK DPI filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI, programindex. MASK ALL filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI och som saknar signalstarka RDS-signaler. E) BEEP 2 ND, BEEP ALL ELLER BEEP OFF I denna inställning väljer du hur varningsljudet, pipet, ska fungera. De tre olika lägena är valbara genom att vrida volymknappen med- eller motsols. BEEP 2 ND genererar endast ett pipljud då en av enhetens dubbelknappar har trycks in och hållits inne under minst en sekund. Detta sker exempelvis om du trycker in och håller inne förvalsknappen (17), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (D-AUD) (22). BEEP ALL genererar pipljud vid alla knapptryckningar. BEEP OFF stänger av pipljudsfunktionen helt. 4.4 Loudness Tryck in och håll inne BND/LOU/ENT-knappen (6) för att aktivera loudness-funktionen och öka volymstyrkan i basregistret. Tryck in och håll inne knappen igen för att stänga av funktionen. 4.5 Display Tryck på DSP-knappen (10) för att bläddra mellan enhetens olika statusmeddelanden, vilka varierar beroende på om enheten tar emot en RDS-signal i radioläge eller om enheten är i CD/CD (MP3/WMA)-läge. Statusmeddelanden i radioläge: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Statusmeddelanden i CD/CD (MP3/WMA)-läge: Det valda statusmeddelandet kommer att visas i några sekunder och återgår sedan automatiskt till det normala displayfönstret. 4.6 Equalizerlägen Enheten är utrustad med fyra olika förinställda equalizerlägen. Tryck på EQ-knappen (12) för att skifta mellan lägena som i tur och ordning är: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 4.7 AUX-INGÅNG/LINE-IN Det är möjligt att koppla in externa enheter som t.ex. MP3-spelare genom AUX-ingången (11) på frontpanelen. För att spela upp ljudet från den externa enheten trycker du på MODE-knappen (21) och bläddrar dig fram till AUX IN-läget. 4.8 RESET/ NOLLSTÄLLNINGSFUNKTIONEN Ibland händer det att enheten måste nollställas på grund av nyinstallation, fel eller störningar. För att göra detta trycker du in den försänkta resetknappen (26) med t.ex. en kulspetspenna eller ett uträtat gem och håller den intryckt till dess du ser enheten starta om. Observera att enheten bör nollställas efter nyinstallation eller om anslutningskablarna ändrats eller bytts. OBS! Om enheten inte fungerar trots nollställning kan kontaktytorna på kommunikationsporten behöva rengöras med isopropylalkohol och bomullstops. 5. RADIO 5.1 Att byta till radioläge Tryck på MODE-knappen (21) för att byta till radioläge. Bytet kommer att indikeras på LCD-displayen med minnesplats, namn och radiofrekvens. 5.2 Att välja frekvensband När du är i radioläge så trycker du på BND/ LOU/ENT-knappen (6) för att välja band. Banden är i löpande ordning: FM1 FM2 FM3 AM (MW) CD eller CD (MP3/WMA) -> CT eller NO CLOCK -> PS -> FREQ -> PTY eller PTY NONE 9

10 5.3 Att söka radiostationer Vrid på tune-knappen (6) för att aktivera enhetens automatiska sökfunktion. Om du vill använda dig av den manuella sökfunktionen så trycker du in och håller inne knappen i några sekunder tills dess texten MANUAL dyker upp på LCD-displayen. Du kan nu justera radiofrekvensen manuellt genom att vrida på tune-knappen (6). Om du inte söker aktivt under loppet av några sekunder kommer enheten ställa tillbaka sig i automatiskt sökläge, vilket indikeras med texten AUTO på LCD-displayen. 5.4 Automatisk programsökning och minnessparning För att söka av och spara de 6 starkaste stationerna/kanalerna, tryck in och håll inne AS/ PS (D-AUD)-knappen (22). Enheten söker då av frekvensbandet efter de 6 starkaste signalerna och lagrar dessa i ordning på förval 1-6. För att ställa in en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck först in förvalsknappen (17, 1-6) på den station du vill ställa in och tryck sedan kort på AS/PS-knappen. Radion kommer då automatiskt att söka en ny signal för den valda kanalen. Om signalstyrkan är stark nog kommer sökningen att stanna till vid den signalen i några sekunder för att sedan söka vidare. 5.5 Manuell lagring av förval Sök först upp önskad station via det manuella sökningsläget. Tryck sedan in en av förvalsknapparna 1-6 (17) för att välja den station du vill ändra. Håll inne knappen i några sekunder till dess ytterligare ett pip kan höras. Den station du tidigare sökte rätt på har nu sparats på den valda förvalsknappen. 5.6 Användning och inställning av RDS-läget (Radio Data System) A) RDS-LÄGET. För att aktivera och inaktivera RDS-läget så trycker du på AF/REG-knappen (7). När RDS-läget är aktiverat kommer texten AF att visas på LCD-displayen och namnet på vald radiostation kommer att visas på displayen. Om RDS-signalen från radiostationen blir svagare kommer AF-symbolen att börja blinka. Om det går ut en radiovarning eller alarm kommer texten ALARM att visas och volymnivån kommer att justeras till förvald normalvolym. 10 B) ALTERNATIVA FREKVENSER/ REGIONALT LÄGE. AF/REG-knappen används även för att slå på och av det regionala läget (Regional Program Operation). Läget aktiveras och inaktiveras genom att trycka in och hålla inne AF/REG-knappen (7). Vissa radiokanaler, som exempelvis SR P4, har både lokala/regionala som nationella sändningar där de olika regionala sändningarna normalt har prioritet. När REG-funktionen är aktiverad kommer enheten att prioritera de nationella sändningarna och när funktionen är inaktiv prioriteras normalt de lokala/regionala sändningarna. C) PTY, PROGRAMTYPSFUNKTIONEN Programtyp, PTY, är ytterligare en funktion som ingår i RDS-läget och som aktiveras genom att trycka på PTY-knappen (24). Lägets tre förval skiftar du mellan med tryck på PTYknappen (24) och är i tur och ordning: PTY-MUSIC group (musik) PTY-SPEECH group (tal) PTY off (av) Om du ställer in funktionen på PTY-MUSIC group -inställningen kommer enheten automatiskt att söka rätt på närmast tillgängliga radiostation där det sänds ett PTY-taggat musikprogram. Motsvarande gäller PTY-taggade talprogram om du ställer in funktionen på PTY-SPEECH group. D) TA, TRAFIKINFORMATION TA-funktionen (traffic announcement, trafikinformation) slår du på och stänger av genom att trycka in och hålla inne TA-knappen (9). Om du aktiverat TA-funktionen kommer enheten automatiskt skifta till radioläge om trafikinformation skickas ut över RDS. Om enheten är i CD (MP3/WMA) eller AUX-läge vid ett sådant tillfälle så kommer den temporärt att byta till radioläge och justera volymen så att trafikmeddelandet hörs tydligt. När meddelandet är över fortsätter uppspelningen i det läge du befann dig i innan trafikmeddelandet och volymen justeras tillbaka till ditt tidigare val. För att avbryta ett pågående trafikmeddelande trycker du in TA-knappen (9) - observera att detta inte stänger av TA-läget permanent.

11 TA-knappen (9) används också till att välja mellan EON TA LO (lokal mottagning) och EON TA DX (avlägsen mottagning) och du skiftar mellan dessa två genom att göra en lång tryckning på knappen. Dessa två inställningar styr om det ska finnas ett gränsvärde i signalstyrkan för att enheten ska aktivera trafikinformationsfunktionen. Om funktionen är inställd på EON TA LO kommer enheten bara att byta till radioläge och spela upp trafikinformation on signalstyrkan övergår det förinställda tröskelvärdet. Om funktionen är inställd på EON TA DX byter enheten till radioläge så fort den mottar ett trafikmeddelande, oavsett signalstyrka. 6. AVSPELNING AV CD OCH MP3/WMA VIA CD-SPELAREN 6.1 Att byta till CD-läge Om det inte sitter någon CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren; för in önskad skiva i CD-spelaren med trycket vänt uppåt. När du tryckt in skivan en liten bit kommer du att känna ett lätt motstånd. CD-spelaren kommer nu automatiskt att dra in skivan, skifta till CD/MP3/WMA-läge och påbörja avspelning. Försök inte tvinga in skivan om CD-spelaren inte drar in den automatiskt. Om du redan har en CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren så räcker det med att trycka på MODE-knappen (21) för att skifta till CD/MP3/ WMA-läge. 6.2 Att välja spår Vrid på tune-knappen (6) för att välja föregående/nästa spår. Spårnumret kommer att visas på LCD-displayen. För att snabbspola bakåt/ framåt i pågående stycke, tryck in och vrid på tune-knappen (6). Skivan kommer att fortsätta avspelningen när du släpper knappen. 6.3 Att pausa avspelningen Tryck in -knappen (14) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. 6.4 Att aktivera introuppspelning av spår Tryck in SCN-knappen (15) för att spela upp de första sekunderna av varje spår på skivan. Tryck in knappen igen för att avsluta introfunktionen och spela upp valt spår. på repeat. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. 6.6 Att spela alla spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (18) för spela alla spår på skivan i slumpmässig ordning. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. 6.7 Att mata ut skivan Tryck in -knappen (8) för att avbryta CD/MP3/ WMA-uppspelningen och mata ut skivan ur spelaren (5). 6.8 Specialfunktioner för MP3/WMAskivor AS/PS (D-AUD)-knappen (22) fungerar som funktionsvalsknapp för Digital Audio Mode vid MP3/WMA-avspelning. Digital Audio Mode använder sig av filnamn och kataloger för att underlätta sökning och bläddring. Läget har fyra olika söklägen som du bläddrar mellan genom att trycka på AS/PS-knappen: Searching Track Directly (sök spår) Searching Directory or File Name (sök filkatalog eller filnamn) Navigation From Root (att bläddra igenom filsystemet med start från rotkatalogen) Navigation From Current Directory (att bläddra igenom filsystemet med start från katalogen du befinner dig i) För att välja bokstav, tecken eller nummer vid sökning så använder du dig av knapparna M1-M6 (17), MODE (21) samt tune-knappen (6). Gränssnittet liknar det på en mobiltelefon där där varje knapp motsvarar tre bokstäver och en siffra - se tabell nedan i avsnitt 6.9. För att bekräfta val trycker du in SEL-knappen (3). När inmatningen är klar trycker du på BND/LOU/ ENT-knappen (6) för att starta sökningen. För att bläddra i filsystemet vrider du på tuneknappen (6) och bekräftar val med BND/LOU/ ENT-knappen (6). 6.5 Att spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (16) för att spela ett spår 11

12 6.9 Tabell med de knappar som används i Digital Audio Mode/sökläge. AS/PS (D-AUD)-knappen (22) Aktiverar Digital Audio Mode/sökläge BND/LOU/ENT (6) Enter, bekräfta val. M1 (17) A, B, C, 1 M2 (17) D, E, F, 2 M3 (17) G, H, I, 3 M4 (17) J, K, L, 4 M5 (17) M, N, O, 5, bläddra ned i filkatalog M6 (17) P, Q, R, 6, bläddra upp i filkatalog MODE (21) S, T, U, 7 TUNE, ned (6) V, W, X, 8 TUNE, upp (6) Y, Z, mellanslag, 9 SEL (3) Shift-knapp, bekräfta val DSP (10) _, -, +, 0 Volymknapp (3) Bläddra genom teckentabellen (A, B, etc.) 6.10 Anmärkningar angående CD-skivor Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar Anmärkningar angående CD-R/ CD-RW-skivor (skriv-/återskrivbara CD-skivor) Var noggrann med att enbart använda CDskivor med följande märkningar på skiva eller förpackning: Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva - konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW - Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R - Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo Anmärkningar om MP3/WMV-filer Filerna måste ha filändelsen mp3 eller wmv för att enheten ska kunna identifiera dem som spelbara musikfiler. Enheten kan bara avkoda filer komprimerade enligt standarden som beskrivs i punkt AVSPELNING AV MP3/WMA FRÅN USB-PORT ELLER SD/MMC- KORTLÄSARE 7.1 Avspelning via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (13) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE-knappen (21) till dess att texten USB visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/ WMA-läget som beskrivs i avsnitt Avspelning via SD/MMC-kortläsare Enheten är även utrustad med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) (23) belägen på enhetens frontpanel. Förutom att porten hanterar minneskort så fungerar användning, funktion och navigering precis som på USB-porten. Om du är i ett annat läge kan du skifta till SD/MMC-läge genom att trycka in MODE-knappen (21) till dess att texten SD/ MMC visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. 12

13 OBS! Enheten stödjer endast standard USBminnen (max 16 GB) samt SD/MMC-kort (max 8 GB) som använder sig av Microsofts filsystemsstandard (FAT/FAT-16/FAT-32) och som ger direktaccess till filsystemet. USB-utrustade MP3-spelare delar dessutom ingen standard, vilket kan innebära att olika märken och modeller kan ha olika standarder för kommunikation. Enheten kan därför inte stödja varje MP3- spelare på marknaden. Undvik att lagra viktiga filer på USB-enheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka filkorruption. Enheten kan som mest hantera 700 filer i 300 filkataloger med maximalt 8 underkatalogers djup i strukturen. detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. 7.3 Stödda MP3/WMA-format Enheten stödjer avspelning av MP3/WMA-filer med följande formatbegränsningar: MP3 - MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo WMA - Windows Media Audio (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till 8. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning: DC 12V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 160 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll: Bas (vid 100 Hz) +-10 db, Diskant (vid 10 Hz) +-10 db Uteffekt: W x 4 kanaler Strömkonsumtion: A (max) CD-spelare: Signal/brusförhållande:.. > 55 db Kanalseparation:> db Frekvensrespons: Hz - 18 khz Radio (FM): Frekvensområde: MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet (S/N=30 db):.. 4 μ V Stereoseparation:> db Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet (S/N=30 db):.. 36 dbu 13

14 9. FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. SYMPTOM ORSAK LÖSNING Ingen strömförsörjning. CD-skiva kan inte matas in eller matas ut. Inget ljud. Hack i ljuduppspelningen. Enhetens knappar svarar inte. Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Fordonets tändning är inte påslagen. Säkringen har gått. Det sitter redan en skiva i CDspelaren. Du har försökt att sätta i skivan upp och ned. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i bilen är för hög. Kondens. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Enheten är installerad i mer än 30 vinkel. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Enhetens inbyggda mikroprocessor fungerar inte på grund av elektroniskt bakgrundsbrus. Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Byt säkring Mata ut skivan och försök igen. Försök att mata in skivan igen med texten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Vänta till dess temperaturen har normaliserats och försök igen. Vänta i ungefär en timma och försök igen. Höj volymen och kontrollera att mutefunktionen inte är aktiverad. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck in resetknappen (4) för att starta om enheten. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 14

15 BILSTEREO Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Automatisk minnelagring Håndterer CD-er samt lydfiler i MP3- og WMA-format. Elektronisk antistøtminne (ESP) Utstyrt med USB-port og SD/MMC-kortleser. Avtakbart frontpanel Forhåndsinnstilte equalizer-moduser AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering 2. Bruke det avtakbare frontpanelet 3. Kabeltilkoblinger 4. Bruk 5. Radio 6. Avspilling av CD og MP3/WMA via CDspilleren 7. Avspilling av MP3/WMA fra USB-port eller SD/MMC-kortleser 8. Tekniske spesifikasjoner 9. Feilsøking Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner. 1.2 Front- og bakmontering Denne enheten kan monteres enten fra fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakfra (DIN-bakmontering, gjør bruk av de gjengede hullene på sidene av enhetens chassis). For detaljbeskrivelse, se følgende to avsnitt. OBS! Før du monterer enheten, pass på å løsne de to skruene som sitter fastskrudd på chassisets topp ved levering. Løsne først de to skruene. 1. MONTERING Bilstereoen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. 1.1 Før montering Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først fagpersonell. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. 1.3 Frontmontering (metode A) Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning på 182 x 55 mm (se illustrasjon): 15

16 Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta av panelet (mer detaljert beskrevet i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 7. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 8. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 9. For å sikre enheten ytterligere, skru fast medfølgende festebolt i det gjengede hullet på baksiden av enheten, før bolten inn gjennom ett av metallbåndets hull, og fest det til enheten ved hjelp av fjærskive og mutter. Om nødvendig, bøy metallbåndet for å passe eventuelle fester bak dashbordet. Skru deretter fast båndet i en av bilchassisets faste metalldeler med medfølgende skrue og flat skive. Metallbåndet skal ikke kun være en tyverisikring, men har også som oppgave å sikkerhetsjorde enheten. Pyntekant Høyre nøkkel Deksel Venstre nøkkel Frontpanel Metallbånd Festebolt Fjærskive Mutter Flat skive Skrue 6. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. Flik/sperre Dashbord Metallbånd medfølger ikke. 10. Koble kabelen til batteriets minuspol igjen, og sett pyntekanten på enheten. Når pyntekanten sitter ordentlig, sett på igjen frontpanelet (monteringsanvisning i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). Skrutrekker Deksel 16

17 1.4 Demontere enheten 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Fjern metallbåndet som fester enheten til bilen (se punkt 1.3). 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta forsiktig panelet av (mer detaljert beskrevet i avsnitt 2.1). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra dretter utover for å ta den av. 5. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. Se til at skruehullene på enheten og på bilens fester er i linje med hverandre, og skru deretter i skruene (5x5 mm) på begge sider. Legg merke til at enhetens pyntekant, deksel og metallbånd ikke brukes ved bakmontering. 1.5 Bakmontering (metode B) Dersom bilen din er en Nissan eller en Toyota, må du bakmontere enheten. Bruk skruehullene merket med T (for Toyota) eller N (for Nissan), som befinner seg på sidene av enheten, for å feste den til bilens fabrikkmonterte fester. Enhetens side med skruehull merket T og N Bilens fester Skrue Skrue Dashbord eller konsoll 17

18 2. BRUKE DET AVTAKBARE FRONTPANELET 2.1 Demontere det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på frontpanelets release-knapp. Grip fatt i frontpanelet når du kjenner at det slipper fra den ene sidens feste, og ta deretter forsiktig frontpanelet av enheten. Release-knapp 2.2 Montere det avtakbare frontpanelet 1. For å montere frontpanelet, sett det i med venstre side først, og trykk så inn den høyre. 2. Når de to sidene er festet til enheten, trykk frontpanelet på plass helt til det kneppes fast. 3. Legg merke til at dersom ikke frontpanelet kneppes fast ordentlig, kan dette forårsake problemer med kommunikasjonsporten på baksiden. Dette kan vise seg ved at segmenter faller bort fra LCD-displayet. Dersom dette er tilfellet, trykk på releaseknappen, ta frontpanelet av og sett det på igjen. Frontpanel 2. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i medfølgende futteral, og gjør det til en vane å ikke gå fra og oppbevare det løse panelet i bilens hanskerom eller under setet. Frontpanel Futteral 2.3 Håndteringstips 1. Pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir dårlige. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Unngå å vaske panelet med, eller utsette det for, flyktige væsker (bensin, tynner, insektmiddel). 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre. 18

19 3. KABELTILKOBLINGER 19

20 4. BRUK 1. (på/av-knapp) 2. (release-knapp) 3. VOL/SEL (volumknapp når den vris, select/ valgknapp når den trykkes inn) 4. Reset/nullstillingsknapp 5. Åpning for CD 6. Tune (når knappen vris), BND/LOU/ENT (band/loudness/enter, når knappen trykkes inn) 7. AF/REG 8. Eject-knapp 9. TA (Traffic Announcement, trafikkinformasjon) 10. DSP (Digital Signal Processing, forhåndsinnstilt equalizer) 11. AUX-in (linjeinngang for ekstern lyd) 12. EQ (equalizer-knapp) 13. USB-port 14. 1, (play/pause) 15. 2, SCN (scan/søk) 16. 3, RPT (repeat/repetere) , forhåndsinnstillbare knapper for hurtigvalg av radiokanal 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR [symbol] (bla nedover i filkatalog) 20. 6, DIR [symbol] (bla oppover i filkatalog) 21. MODE 22. AS/PS/D-AUD 23. SD/MMC-port 24. PTY 25. LCD-display 20

21 GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER: 4.1 Slå enheten på og av Trykk inn valgfri knapp (unntatt Eject (8) og Release (2)) for å slå på enheten. Når enheten er på, trykk inn og hold -knappen (1) inntrykt til displayet slukkes og enheten slås av. 4.2 Ta av frontpanelet Trykk inn -knappen (2) for å felle ned og ta av det avtakbare frontpanelet. Du finner mer detaljert informasjon om hvordan du tar av og setter på frontpanelet i punkt Endre lyd- og manuelle equalizerinnstillinger Trykk raskt på SEL-knappen (3) for å komme inn i lydinnstillingsmodus. Når du er i lydinnstillingsmodus, trykk en gang til på SEL-knappen (3) for å velge hvilken innstilling du vil endre. Innstillingene som kan endres, er som følger: VOL (volum) BAS (bass) TRE (diskant) BAL (balanse) FAD (fader) på RETUNE SHORT eller LONG) vil enheten søke opp den nærmest tilgjengelige kanalen med trafikkinformasjon. TA ALARM-modus er en funksjon som varsler deg om at enheten mister trafikkinformasjonssignalene, men som (til forskjell fra TP-SEEK) ikke søker opp og skifter kanal for å rette opp dette. Dersom enheten mister TP-signalene, varsles du i stedet med to pip etter hverandre. Dersom du skifter radiokanal manuelt, og den nye kanalen ikke har trafikkinformasjonssignal, vil enheten varsle om dette med to pip, som ovenfor. B) PI SOUND eller PI MUTE Når man kjører lengre strekninger og lytter til riksdekkende radiokanaler, vil enheten ofte finne overlappende programsignaler som den veksler mellom avhengig av signalstyrke. Iblant skjer det likevel at programindeksen (PI) endres mens navnet på stasjonen (AF) består. Et eksempel på dette vil være en riksdekkende radiokanal der deler av innholdet er avhengig av hvilket distrikt man befinner seg i. For å justere innstillingene vrir du på volumknappen (3). For å bekrefte valg og gå videre trykker du på SEL-knappen (3). Dersom du trykker inn og holder inne SELknappen (3), kan du påvirke innstillingene for trafikkinformasjonsfunksjonen. Innstillingene som kan endres, er som følger: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-modus er en funksjon som muliggjør automatisk søk etter kanaler med TP, trafikkprogram. Når funksjonen er aktivert og en nylig innstilt kanal ikke har trafikkinformasjonssignal, vil radioen automatisk søke opp en radiokanal med trafikkinformasjon. Dersom du mister trafikkinformasjonssignalene, vil radioens søkefunksjon automatisk prøve å finne igjen kanalen. Etter 30 eller 90 sekunders søk etter stasjonen (avhengig av om enheten er innstilt PI SOUND-modus er en funksjon som aktiverer en kort pipelyd når programindeksen endres, som ovenfor. PI-MUTE fungerer på samme måte, men erstatter pipelyden med et kort lydavbrudd. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denne funksjonen stiller du inn hvor lenge nytt søk av radiokanaler med trafikkinformasjon eller programindeks skal skje. I tilfelle enheten ikke kan finne et signal med samme PI-informasjon etter en fullstendig gjennomsøking av frekvensbåndet, stiller den seg tilbake på sist valgte stasjon og venter i noen minutter på å gjenoppta mottak. Dersom du har stilt funksjonen på RETUNE L er søketiden 90 sekunder, for RETUNE S er tilsvarende tid 30 sekunder. 21

22 D) MASK DPI eller MASK ALL Med denne funksjonen stiller du inn hvordan enheten skal tolke signaler fra radiokanaler som ikke har RDS (radio data system), informasjon som kompletterer det vanlige radiosignalet med data om kanalen som er i bruk. MASK DPI filtrerer ut signaler (AF) med forskjeller i PI, programindeks. MASK ALL filtrerer ut signaler (AF) med forskjeller i PI og som mangler signalsterke RDS-signaler. E) BEEP 2 ND, BEEP ALL ELLER BEEP OFF I denne innstillingen velger du hvordan varsellyden, pipet, skal fungere. De tre forskjellige modusene er valgbare ved at du vrir volumknappen med eller mot klokka. BEEP 2 ND genererer kun en pipelyd når en av enhetens dobbeltknapper er trykket inn og holdt inne i minst et sekund. Dette skjer eksempelvis om du trykker inn og holder inne forvalgsknappen (17), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (D-AUD) (22). BEEP ALL genererer pipelyd ved alle knappetrykkinger. BEEP OFF slår pipelydfunksjonen helt av. 4.4 Loudness Trykk inn og hold inne BND/LOU/ENT-knappen (6) for å aktivere loudness-funksjonen og øke volumstyrken i bassregisteret. Trykk inn og hold inne knappen igjen for å slå av funksjonen. 4.5 Display Trykk på DISP-knappen (10) for å bla mellom enhetens ulike statusmeldinger, som varierer alt etter om enheten mottar et RDS-signal i radiomodus eller om enheten er i CD/CD (MP3/ WMA)-modus. Statusmeldinger i radiomodus: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Statusmeldinger i CD/CD (MP3/WMA)-modus: CD eller CD (MP3/WMA) -> CT eller NO CLOCK -> PS -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Den valgte statusmeldingen vises i noen sekunder og går deretter automatisk tilbake til normalt displayvindu. 4.6 Equalizer-moduser Enheten er utstyrt med fire ulike forhåndsinnstilte equalizer-moduser. Trykk på EQ-knappen (12) for å veksle mellom modusene, som er som følger: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 4.7 AUX-INNGANG / LINE-IN Det er mulig å koble inn eksterne enheter som f.eks. MP3-spiller gjennom AUX-inngangen (11) på frontpanelet. For å spille av lyd fra den eksterne enheten trykker du på MODE-knappen (21) og blar deg fram til AUX IN-modus. 4.8 RESET/NULLSTILLINGSFUNKSJON Iblant kan det hende at enheten må nullstilles på grunn av nyinstallasjon, feil eller forstyrrelser. For å gjøre dette trykker du inn den forsenkede reset-knappen (26) med f.eks. en kulepenn eller en utbøyd binders og holder den inntrykt til du ser at enheten starter om igjen. Legg merke til at enheten bør nullstilles etter nyinstallasjon eller dersom tilkoblingskablene er endret eller skiftet ut. OBS! Dersom enheten ikke fungerer til tross for nullstilling, kan kontaktflatene på kommunikasjonsporten måtte rengjøres med isopropylalkohol og en bomullspinne. 5. RADIO 5.1 Skifte til radiomodus Trykk på MODE-knappen (21) for å veksle til radiomodus. Vekslingen indikeres i LCD-displayet med minneplass, navn og radiofrekvens. 5.2 Velge frekvensbånd Når du er i radiomodus, trykker du på BND/ LOU/ENT-knappen (6) for å velge bånd. Båndene er i løpende rekkefølge: FM1 FM2 FM3 MB (AM) 22

23 5.3 Søke etter radiostasjoner Vri på tune-knappen (6) for å aktivere enhetens automatiske søkefunksjon. Dersom du vil bruke manuell søkefunksjon, trykker du inn og holder inne knappen i noen sekunder helt til teksten MANUAL kommer opp i LCD-displayet. Du kan nå justere radiofrekvensen manuelt ved å vri på tune-knappen (6). Dersom du ikke søker aktivt i løpet av noen sekunder, stiller enheten seg tilbake i automatisk søkemodus, noe som indikeres med teksten AUTO i LCD-displayet. 5.4 Automatisk programsøk og minnelagring For å søke etter og lagre de 6 sterkeste stasjonene/kanalene, trykk inn og hold inne AS/ PS (D-AUD)-knappen (22). Enheten skanner da frekvensbåndet etter de 6 sterkeste signalene og lagrer disse etter hverandre på forvalg 1-6. For å stille inn en stasjon/kanal på en spesifikk forvalgsposisjon, trykk først inn forvalgsknappen (17, 1-6) på den stasjonen du vil stille inn, og trykk deretter kort på AS/PS-knappen. Radioen søker da automatisk etter et nytt signal for den valgte kanalen. Om signalstyrken er sterk nok, stanser søket ved signalet i noen sekunder for deretter å søke videre. 5.5 Manuell lagring av forvalg Søk først opp ønsket stasjon via manuell søkemodus. Trykk deretter inn en av forvalgsknappene 1-6 (17) for å velge den stasjonen du vil endre. Hold inne knappen i noen sekunder til ytterligere et pip høres. Stasjonen du tidligere søkte rett på, er nå lagret på valgt forvalgsknapp. 5.6 Bruk og innstilling av RDS-modus (Radio Data System) A) RDS-MODUS For å aktivere og deaktivere RDS-modusen trykker du på AF/REG-knappen (10). Når RDSmodusen er aktivert, vises teksten AF i LCDdisplayet, og navnet på valgt radiostasjon vises i displayet. Dersom RDS-signalet fra radiostasjonen blir svakere, begynner AF-symbolet å blinke. Dersom det sendes en radiovarsling eller alarm, vises teksten ALARM, og volumnivået justeres til forvalgt normalvolum. B) ALTERNATIVE FREKVENSER / REGIONAL MODUS AF/REG-knappen brukes også for å slå på og av regional modus (Regional Program Operation). Modusen aktiveres og deaktiveres ved at man trykker inn og holder inne AF/ REG-knappen (7). Visse radiokanaler har både lokale/regionale og nasjonale sendinger der de forskjellige regionale sendingene normalt har prioritet. Når REG-funksjonen er aktivert, vil enheten prioritere de nasjonale sendingene, og når funksjonen er inaktiv, prioriteres normalt lokale/regionale sendinger. C) PTY, PROGRAMTYPEFUNKSJONEN Programtype, PTY, er ytterligere en funksjon som inngår i RDS-modusen, og som aktiveres ved at du trykker på PTY-knappen (24). Modusens tre forvalg veksler du mellom med trykk på PTY-knappen (24) og er som følger: PTY-MUSIC group (musikk) PTY-SPEECH group (tale) PTY off (av) Om du stiller inn funksjonen på PTY-MUSIC group -innstillingen, søker enheten automatisk rett på nærmeste tilgjengelige radiostasjon der det sendes et PTY musikkprogram. Tilsvarende gjelder PTY-program med tale om du stiller inn funksjonen på PTY-SPEECH group. D) TA, TRAFIKKINFORMASJON TA-funksjonen (traffic announcement, trafikkinformasjon) slår du på og av ved å trykke inn og holde inne TA-knappen (9). Dersom du har aktivert TA-funksjonen, vil enheten automatisk veksle til radiomodus dersom trafikkinformasjon sendes ut over RDS. Om enheten er i CD (MP3/WMA) eller AUX-modus ved en slik anledning, vil den midlertidig gå over i radiomodus og justere volumet slik at trafikkmeldingen høres tydelig. Når meldingen er over, fortsetter avspillingen i den modusen du befant deg i før trafikkmeldingen, og volumet justeres tilbake til ditt tidligere valg. For å avbryte en pågående trafikkmelding trykker du inn TA-knappen (9) legg merke til at dette ikke slår av TA-modusen permanent. 23

24 TA-knappen (9) brukes også til å velge mellom EON TA LO (lokalt mottak) og EON TA DX (fjernt mottak) og du veksler mellom disse to ved å trykke lenge på knappen. Disse to innstillingene styrer om det skal finnes en grenseverdi i signalstyrken for at enheten skal aktivere trafikkinformasjonsfunksjonen. Om funksjonen er innstilt på EON TA LO, vil enheten kun gå over i radiomodus og sende trafikkinformasjon dersom signalstyrken overskrider forhåndsinnstilt terskelverdi. Dersom funksjonen er innstilt på EON TA DX, går enheten over i radiomodus så snart den mottar en trafikkmelding, uansett signalstyrke. 6. AVSPILLING AV CD OG MP3/WMA VIA CD-SPILLEREN 6.1 Veksle til CD-modus Dersom det ikke er en CD/MP3/WMA-plate i CD-spilleren, sett ønsket plate i spilleren med den trykte siden opp. Når du har trykket platen et lite stykke inn, vil du føle en lett motstand. CD-spilleren vil nå automatisk dra inn platen, veksle til CD/MP3/WMA-modus og begynne avspillingen. Prøv ikke å tvinge platen inn dersom CD-spilleren ikke drar den automatisk inn. Dersom du allerede har en CD/MP3/WMAplate i CD-spilleren, trenger du bare å trykke på MODE-knappen (21) for å veksle til CD/MP3/ WMA-modus. 6.2 Velge spor Vri på tune-knappen (6) for å velge forrige/neste spor. Spornummeret vises i LCD-displayet. For å hurtigspole bakover/forover i låten som spilles, trykk inn og vri på tune-knappen (6). Platen fortsetter avspillingen når du slipper knappen. 6.3 Pause i avspillingen Trykk inn [symbol]-knappen (14) for å ta en pause i avspillingen. Trykk inn knappen igjen for å fortsette. 6.5 Spille et spor på repeat Trykk inn RPT-knappen (16) for gjentatt avspilling av et spor. Trykk inn knappen igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 6.6 Spille alle spor i tilfeldig rekkefølge Trykk inn SHF-knappen (18) for å spille alle spor på platen i tilfeldig rekkefølge. Trykk inn knappen igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 6.7 Mate ut platen Trykk inn [symbol]-knappen (8) for å avbryte CD/MP3/WMA-avspillingen og mate platen ut av spilleren (5). 6.8 Spesialfunksjoner for MP3/WMA-plater AS/PS (D-AUD)-knappen (22) fungerer som funksjonsvalgsknapp for Digital Audio Mode ved MP3/WMA-avspilling. Digital Audio Mode gjør bruk av filnavn og kataloger for å gjøre det lettere å søke og bla. Modusen har fire ulike søkemoduser som du blar mellom ved å trykke på AS/PS-knappen: Searching Track Directly (søke etter spor) Searching Directory or File Name (søke etter filkatalog eller filnavn) Navigation From Root (bla gjennom filsystemet med start fra rotkatalogen) Navigation From Current Directory (bla gjenom filsystemet med start fra katalogen du befinner deg i) For å velge bokstav, tegn eller nummer ved søk, bruker du knappene M1-M6 (17), MODE (21) samt tune-knappen (6). Grensesnittet ligner det på en mobiltelefon der hver knapp tilsvarer tre bokstaver og et tall - se tabell nedenfor i avsnitt 6.9. For å bekrefte valg trykker du inn SEL-knappen (3). Når innmatingen er ferdig, trykker du på BND/LOU/ENT-knappen (6) for å starte søket. For å bla i filsystemet vrir du på tune-knappen (6) og bekrefter valg med BND/LOU/ENT-knappen (6). 6.4 Aktivere introavspilling av spor Trykk inn SCN-knappen (15) for å spille de første sekundene av hvert spor på platen. Trykk inn knappen igjen for å avslutte introfunksjonen og spille valgt spor. 24

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Ej löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG LAC3700R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG LAC3700R i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Original manual 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning

M S U D E T A S R Y G S. Bruksanvisning M S U D I E C T A S R Y G S E T E T M N I Bruksanvisning Start Viktig informasjon Vennligst les bruksanvisning før du begynner å bruke din Vita R4. 1 Antennetilkobling (monter vedlagte teleskopantenne

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning

Tiny Audio M2. Bærbar DAB + /FM-RDS-radio. Brukerveiledning Bærbar DAB + /FM-RDS-radio Brukerveiledning Innhold Tilbehør... 1 Bruke strømadapteren... 1 Bruke batteriet... 1 Advarsel:... 1 Hurtigoppsett (installering)... 1 Oversikt over kontroller og uttak... 2

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler

CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler CINEMA SB100 aktiv lydlisthøyttaler hurtigveiledning Takk for at du valgte dette produktet fra JBL JBL Cinema SB100 aktiv lydlisthøyttaler er et komplett, integrert lydsystem som gir en dramatisk forbedring

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på.

FUNKSJONER FRONT. 4. AV/PÅ INDIKATOR: Lyser grønt når enheten er på. MODEL DAB KOMME I GANG 1. Trekk ut teleskopantennen helt på baksiden. 2. Kobl strømledningen fra radioen og til stikkontakt. Radioen vil gi et kort lydsignal. Søke og av/på lysindikatorene vil lyse forbigående.

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

TAS100. Brukerhåndbok

TAS100. Brukerhåndbok TAS100 Brukerhåndbok TAS100 1 Innhold Referanse......................................... 2 Bruke bilens audiosystem............................. 3 Rattbrytere for fjernkontroll av audiosystemet.............

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer