BILSTEREO AUTOSTEREO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSTEREO AUTOSTEREO"

Transkript

1 BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX

2 BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format. Elektroniskt stöt/skakminne (ESP) Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. Löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Montering 2. Att använda den löstagbara frontpanelen 3. Kabelanslutningar 4. Användning 5. Radio 6. Avspelning av CD och MP3/WMA via CDspelaren 7. Avspelning av MP3/WMA från USB-port eller SD/MMC-kortläsare 8. Tekniska specifikationer 9. Felsökning Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. 1.2 Front- och bakmontering Denna enhet kan monteras antingen från fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakifrån (DIN-bakmontering använder sig av de gängade hålen på sidorna av enhetens chassi). För detaljbeskrivning, se följande två avsnitt. OBS! Innan du monterar enheten, se till att lossa de två skruvarna som sitter fastskruvade på chassits topp vid leverans. Lossa först de två skruvarna. 1. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. 1.1 Att tänka på före montering Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå. Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. 1.3 Frontmontering (metod A) Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning på 182 x 55 mm (se illustration): 2

3 Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa panelen (för närmare detaljer, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ) 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna. 7. Koppla ihop antennen och kablarna med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 8. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 9. För att säkra enheten ytterligare, skruva fast den medföljande fästbulten i det gängade hålet på baksidan av enheten, för bulten genom ett av metallbandets hål och säkra det till enheten med hjälp av fjäderbrickan och muttern. Om behov finns, böj till metallbandet för att passa eventuella fästen bakom instrumentbrädan. Skruva sedan fast bandet i en av fordonschassits fasta metalldelar med den medföljande skruven och platta brickan. Metallbandet är inte bara avsett för stöldsäkerhet utan har också till uppgift att säkerhetsjorda enheten. Frontpanel Vänster nyckel Sarg Hölje Fjäderbricka Mutter Metallband Fästbult Platt bricka Skruv Höger nyckel 6. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. Flik/spärr Instrumentbräda Metallband medföljer inte. 10. Koppla tillbaks klampan på batteriets minuspol och snäpp tillbaka sargen på enheten. Då sargen sitter ordentligt, sätt tillbaka frontpanelen (för monteringsanvisning, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). Skruvmejsel Hölje 3

4 1.4 Att montera loss enheten. 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Montera loss metallbandet som fäster enheten till fordonet (se punkt 1.3). 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa försiktigt panelen (för närmare detaljer, se avsnitt 2.1) 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. Se till att skruvhålen på enheten och de på fordonets fästen sitter i linje och skruva sedan i skruvarna (5x5 mm) på bägge sidor. Observera att enhetens sarg, hölje och metallband inte används vid bakmontering. 1.5 Bakmontering (metod B) Om ditt fordon är en Nissan eller en Toyota är det nödvändigt att bakmontera enheten. Använd skruvhålen markerade med T (för Toyota) eller N (för Nissan), belägna på sidorna av enheten för att säkra den till fordonets fabriksmonterade fästen. Fordonets fästen Enhetens sida med skruvhål T och N markerade Skruv Skruv Instrumentbräda eller konsol 4

5 2. ATT ANVÄNDA DEN LÖSTAGBARA FRONTPANELEN 2.1 Att montera loss den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på frontpanelens releaseknapp. Tag fatt i frontpanelen när du känner att den släpper från ena sidans fäste och lossa sedan försiktigt frontpanelen från enheten. Releaseknapp 2.2 Att montera den löstagbara frontpanelen 1. För att montera frontpanelen, sätt in den med den vänstra sidan först och tryck sedan in den högra. 2. När de två sidorna är fästa till enheten, tryck frontpanelen på plats till dess den snäpper fast. 3. Observera att om inte frontpanelen snäpper fast ordentligt så kan det orsaka problem med kommunikationsporten på baksidan. Detta kan visa sig med att segment faller bort från LCD-displayen. Om så är fallet, tryck på releaseknappen, tag lös frontpanelen och sätt tillbaka den igen. Frontpanel 2. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande fodralet och gör det till en vana att inte lämna och förvara den lösa panelen i bilens handskfack eller under sätet. Frontpanel Fodral 2.3 Hanteringstips 1. Se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen och kommunikationsporten på panelens baksida eller på enhetens front då detta kan leda till att kontaktytorna blir dåligt. 4. Om damm eller smuts fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solsken. 6. Undvik att tvätta med, eller utsätta panelen för, flyktiga vätskor (bensin, thinner, insektsmedel). 7. Försök inte att montera isär frontpanelen. 5

6 3. KABELANSLUTNINGAR 6

7 4. ANVÄNDNING 1. (på/av-knapp) 2. (releaseknapp) 3. VOL/SEL (volymknapp när den vrids, select/ valknapp när den trycks in) 4. Reset/nollställningsknapp 5. Öppning för CD-skiva 6. Tune (när knappen vrids), BND/LOU/ENT (band/loudness/enter, när knappen trycks in) 7. AF/REG 8. Ejectknapp 9. TA (Traffic Announcement, trafikinformation) 10. DSP (Digital Signal Processing, förinställd equalizer) 11. AUX-in (linjeingång för externt ljud) 12. EQ (equalizerknapp) 13. USB-port 14. 1, (play/pause) 15. 2, SCN (scan/sök) 16. 3, RPT (repeat/repetera) , förinställbara knappar för snabbval av radiokanal 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR (bläddra nedåt i filkatalog) 20. 6, DIR (bläddra uppåt i filkatalog) 21. MODE 22. AS/PS/D-AUD 23. SD/MMC-port 24. PTY 25. LCD-display 7

8 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER: 4.1 Att slå på och av enheten Tryck in vilken knapp som helst (förutom Eject (8) och Release (2)) för att slå på enheten. När enheten är på, tryck in och håll -knappen (1) intryckt till dess displayen slocknar och enheten slås av. 4.2 Att lossa frontpanelen Tryck in -knappen (2) för att fälla ned och lossa den löstagbara frontpanelen. För mer detaljerad information om hur du tar lös och sätter fast frontpanelen, se punkt Att ändra ljud- och de manuella equalizerinställningarna Gör en snabb tryckning på SEL-knappen (3) för att komma in i ljudinställningsläget. När du är i ljudinställningsläget används samma knapp, SEL (3) för att välja vilken inställning du vill ändra. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: VOL (volum) BAS (bass) TRE (diskant) BAL (balanse) FAD (fader) ten är inställd på RETUNE SHORT eller LONG) kommer enheten söka upp närmast tillgängliga kanal med trafikinformation. TA ALARM-läget är en funktion som varnar dig om enheten tappar trafikinformationssignalen men som (till skillnad från TP-SEEK) inte söker upp och byter kanal för att åtgärda detta. Om enheten tappar TP-signalen varnas du istället med två pip efter varandra. Om du byter radiokanal manuellt och den nya kanalen saknar trafikinformationssignal kommer enheten att varna om det med två pip, som ovan. B) PI SOUND eller PI MUTE När man kör längre sträckor och lyssnar på rikstäckande radiokanaler kommer enheten ofta finna överlappande programsignaler som den skiftar mellan beroende på signalstyrka. Ibland sker det dock att programindexet (PI) ändras medan namnet på stationen (AF) består. Ett exempel på detta är t.ex. den svenska radiokanalen P4 som är rikstäckande, men där delar av innehållet är beroende på vilket län man befinner sig i. För att justera inställningarna vrider du på volymknappen (3). För att bekräfta val och gå vidare trycker du på SEL-knappen (3). Om du trycker in och håller inne SEL-knappen (3) kan du påverka inställningarna för trafikinformationsfunktionen. Inställningarna som kan ändras är i tur och ordning: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-läget är en funktion som möjliggör automatisk sökning av kanaler med TP, trafikprogram. När funktionen är aktiverad och en nyss inställd kanal saknar trafikinformationssignal så kommer radion automatiskt att söka upp en radiokanal med trafikinformation. Om du tappar trafikinformationssignalen kommer radions sökfunktion att automatiskt försöka återfinna kanalen. Efter 30 eller 90 sekunders sökning efter stationen (beroende på om enhe- PI SOUND-läget är en funktion som aktiverar ett kort pipljud när programindexet ändras, som ovan. PI-MUTE fungerar likadant, men ersätter pipljudet med ett kort ljudavbrott. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denna funktion ställer du in hur lång tid återsökningen av radiokanaler med trafikinformation eller programindex skall ske. Ifall inte enheten kan hitta en signal med samma PI-information efter en hel genomsökning av frekvensbandet så ställer den tillbaka sig på senast valda station och väntar i några minuter på att återfå mottagningen. Om du ställt funktionen på RETUNE L är återsökningstiden 90 sekunder, för RETUNE S är motsvarande tid 30 sekunder. 8

9 D) MASK DPI eller MASK ALL Med denna funktion ställer du in hur enheten ska tolka signaler från radiokanaler som saknar RDS (radio data system), information som kompletterar den vanliga radiosignalen med data om kanalen som spelas. MASK DPI filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI, programindex. MASK ALL filtrerar ut signaler (AF) med skillnader i PI och som saknar signalstarka RDS-signaler. E) BEEP 2 ND, BEEP ALL ELLER BEEP OFF I denna inställning väljer du hur varningsljudet, pipet, ska fungera. De tre olika lägena är valbara genom att vrida volymknappen med- eller motsols. BEEP 2 ND genererar endast ett pipljud då en av enhetens dubbelknappar har trycks in och hållits inne under minst en sekund. Detta sker exempelvis om du trycker in och håller inne förvalsknappen (17), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (D-AUD) (22). BEEP ALL genererar pipljud vid alla knapptryckningar. BEEP OFF stänger av pipljudsfunktionen helt. 4.4 Loudness Tryck in och håll inne BND/LOU/ENT-knappen (6) för att aktivera loudness-funktionen och öka volymstyrkan i basregistret. Tryck in och håll inne knappen igen för att stänga av funktionen. 4.5 Display Tryck på DSP-knappen (10) för att bläddra mellan enhetens olika statusmeddelanden, vilka varierar beroende på om enheten tar emot en RDS-signal i radioläge eller om enheten är i CD/CD (MP3/WMA)-läge. Statusmeddelanden i radioläge: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Statusmeddelanden i CD/CD (MP3/WMA)-läge: Det valda statusmeddelandet kommer att visas i några sekunder och återgår sedan automatiskt till det normala displayfönstret. 4.6 Equalizerlägen Enheten är utrustad med fyra olika förinställda equalizerlägen. Tryck på EQ-knappen (12) för att skifta mellan lägena som i tur och ordning är: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 4.7 AUX-INGÅNG/LINE-IN Det är möjligt att koppla in externa enheter som t.ex. MP3-spelare genom AUX-ingången (11) på frontpanelen. För att spela upp ljudet från den externa enheten trycker du på MODE-knappen (21) och bläddrar dig fram till AUX IN-läget. 4.8 RESET/ NOLLSTÄLLNINGSFUNKTIONEN Ibland händer det att enheten måste nollställas på grund av nyinstallation, fel eller störningar. För att göra detta trycker du in den försänkta resetknappen (26) med t.ex. en kulspetspenna eller ett uträtat gem och håller den intryckt till dess du ser enheten starta om. Observera att enheten bör nollställas efter nyinstallation eller om anslutningskablarna ändrats eller bytts. OBS! Om enheten inte fungerar trots nollställning kan kontaktytorna på kommunikationsporten behöva rengöras med isopropylalkohol och bomullstops. 5. RADIO 5.1 Att byta till radioläge Tryck på MODE-knappen (21) för att byta till radioläge. Bytet kommer att indikeras på LCD-displayen med minnesplats, namn och radiofrekvens. 5.2 Att välja frekvensband När du är i radioläge så trycker du på BND/ LOU/ENT-knappen (6) för att välja band. Banden är i löpande ordning: FM1 FM2 FM3 AM (MW) CD eller CD (MP3/WMA) -> CT eller NO CLOCK -> PS -> FREQ -> PTY eller PTY NONE 9

10 5.3 Att söka radiostationer Vrid på tune-knappen (6) för att aktivera enhetens automatiska sökfunktion. Om du vill använda dig av den manuella sökfunktionen så trycker du in och håller inne knappen i några sekunder tills dess texten MANUAL dyker upp på LCD-displayen. Du kan nu justera radiofrekvensen manuellt genom att vrida på tune-knappen (6). Om du inte söker aktivt under loppet av några sekunder kommer enheten ställa tillbaka sig i automatiskt sökläge, vilket indikeras med texten AUTO på LCD-displayen. 5.4 Automatisk programsökning och minnessparning För att söka av och spara de 6 starkaste stationerna/kanalerna, tryck in och håll inne AS/ PS (D-AUD)-knappen (22). Enheten söker då av frekvensbandet efter de 6 starkaste signalerna och lagrar dessa i ordning på förval 1-6. För att ställa in en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck först in förvalsknappen (17, 1-6) på den station du vill ställa in och tryck sedan kort på AS/PS-knappen. Radion kommer då automatiskt att söka en ny signal för den valda kanalen. Om signalstyrkan är stark nog kommer sökningen att stanna till vid den signalen i några sekunder för att sedan söka vidare. 5.5 Manuell lagring av förval Sök först upp önskad station via det manuella sökningsläget. Tryck sedan in en av förvalsknapparna 1-6 (17) för att välja den station du vill ändra. Håll inne knappen i några sekunder till dess ytterligare ett pip kan höras. Den station du tidigare sökte rätt på har nu sparats på den valda förvalsknappen. 5.6 Användning och inställning av RDS-läget (Radio Data System) A) RDS-LÄGET. För att aktivera och inaktivera RDS-läget så trycker du på AF/REG-knappen (7). När RDS-läget är aktiverat kommer texten AF att visas på LCD-displayen och namnet på vald radiostation kommer att visas på displayen. Om RDS-signalen från radiostationen blir svagare kommer AF-symbolen att börja blinka. Om det går ut en radiovarning eller alarm kommer texten ALARM att visas och volymnivån kommer att justeras till förvald normalvolym. 10 B) ALTERNATIVA FREKVENSER/ REGIONALT LÄGE. AF/REG-knappen används även för att slå på och av det regionala läget (Regional Program Operation). Läget aktiveras och inaktiveras genom att trycka in och hålla inne AF/REG-knappen (7). Vissa radiokanaler, som exempelvis SR P4, har både lokala/regionala som nationella sändningar där de olika regionala sändningarna normalt har prioritet. När REG-funktionen är aktiverad kommer enheten att prioritera de nationella sändningarna och när funktionen är inaktiv prioriteras normalt de lokala/regionala sändningarna. C) PTY, PROGRAMTYPSFUNKTIONEN Programtyp, PTY, är ytterligare en funktion som ingår i RDS-läget och som aktiveras genom att trycka på PTY-knappen (24). Lägets tre förval skiftar du mellan med tryck på PTYknappen (24) och är i tur och ordning: PTY-MUSIC group (musik) PTY-SPEECH group (tal) PTY off (av) Om du ställer in funktionen på PTY-MUSIC group -inställningen kommer enheten automatiskt att söka rätt på närmast tillgängliga radiostation där det sänds ett PTY-taggat musikprogram. Motsvarande gäller PTY-taggade talprogram om du ställer in funktionen på PTY-SPEECH group. D) TA, TRAFIKINFORMATION TA-funktionen (traffic announcement, trafikinformation) slår du på och stänger av genom att trycka in och hålla inne TA-knappen (9). Om du aktiverat TA-funktionen kommer enheten automatiskt skifta till radioläge om trafikinformation skickas ut över RDS. Om enheten är i CD (MP3/WMA) eller AUX-läge vid ett sådant tillfälle så kommer den temporärt att byta till radioläge och justera volymen så att trafikmeddelandet hörs tydligt. När meddelandet är över fortsätter uppspelningen i det läge du befann dig i innan trafikmeddelandet och volymen justeras tillbaka till ditt tidigare val. För att avbryta ett pågående trafikmeddelande trycker du in TA-knappen (9) - observera att detta inte stänger av TA-läget permanent.

11 TA-knappen (9) används också till att välja mellan EON TA LO (lokal mottagning) och EON TA DX (avlägsen mottagning) och du skiftar mellan dessa två genom att göra en lång tryckning på knappen. Dessa två inställningar styr om det ska finnas ett gränsvärde i signalstyrkan för att enheten ska aktivera trafikinformationsfunktionen. Om funktionen är inställd på EON TA LO kommer enheten bara att byta till radioläge och spela upp trafikinformation on signalstyrkan övergår det förinställda tröskelvärdet. Om funktionen är inställd på EON TA DX byter enheten till radioläge så fort den mottar ett trafikmeddelande, oavsett signalstyrka. 6. AVSPELNING AV CD OCH MP3/WMA VIA CD-SPELAREN 6.1 Att byta till CD-läge Om det inte sitter någon CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren; för in önskad skiva i CD-spelaren med trycket vänt uppåt. När du tryckt in skivan en liten bit kommer du att känna ett lätt motstånd. CD-spelaren kommer nu automatiskt att dra in skivan, skifta till CD/MP3/WMA-läge och påbörja avspelning. Försök inte tvinga in skivan om CD-spelaren inte drar in den automatiskt. Om du redan har en CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren så räcker det med att trycka på MODE-knappen (21) för att skifta till CD/MP3/ WMA-läge. 6.2 Att välja spår Vrid på tune-knappen (6) för att välja föregående/nästa spår. Spårnumret kommer att visas på LCD-displayen. För att snabbspola bakåt/ framåt i pågående stycke, tryck in och vrid på tune-knappen (6). Skivan kommer att fortsätta avspelningen när du släpper knappen. 6.3 Att pausa avspelningen Tryck in -knappen (14) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. 6.4 Att aktivera introuppspelning av spår Tryck in SCN-knappen (15) för att spela upp de första sekunderna av varje spår på skivan. Tryck in knappen igen för att avsluta introfunktionen och spela upp valt spår. på repeat. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. 6.6 Att spela alla spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (18) för spela alla spår på skivan i slumpmässig ordning. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. 6.7 Att mata ut skivan Tryck in -knappen (8) för att avbryta CD/MP3/ WMA-uppspelningen och mata ut skivan ur spelaren (5). 6.8 Specialfunktioner för MP3/WMAskivor AS/PS (D-AUD)-knappen (22) fungerar som funktionsvalsknapp för Digital Audio Mode vid MP3/WMA-avspelning. Digital Audio Mode använder sig av filnamn och kataloger för att underlätta sökning och bläddring. Läget har fyra olika söklägen som du bläddrar mellan genom att trycka på AS/PS-knappen: Searching Track Directly (sök spår) Searching Directory or File Name (sök filkatalog eller filnamn) Navigation From Root (att bläddra igenom filsystemet med start från rotkatalogen) Navigation From Current Directory (att bläddra igenom filsystemet med start från katalogen du befinner dig i) För att välja bokstav, tecken eller nummer vid sökning så använder du dig av knapparna M1-M6 (17), MODE (21) samt tune-knappen (6). Gränssnittet liknar det på en mobiltelefon där där varje knapp motsvarar tre bokstäver och en siffra - se tabell nedan i avsnitt 6.9. För att bekräfta val trycker du in SEL-knappen (3). När inmatningen är klar trycker du på BND/LOU/ ENT-knappen (6) för att starta sökningen. För att bläddra i filsystemet vrider du på tuneknappen (6) och bekräftar val med BND/LOU/ ENT-knappen (6). 6.5 Att spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (16) för att spela ett spår 11

12 6.9 Tabell med de knappar som används i Digital Audio Mode/sökläge. AS/PS (D-AUD)-knappen (22) Aktiverar Digital Audio Mode/sökläge BND/LOU/ENT (6) Enter, bekräfta val. M1 (17) A, B, C, 1 M2 (17) D, E, F, 2 M3 (17) G, H, I, 3 M4 (17) J, K, L, 4 M5 (17) M, N, O, 5, bläddra ned i filkatalog M6 (17) P, Q, R, 6, bläddra upp i filkatalog MODE (21) S, T, U, 7 TUNE, ned (6) V, W, X, 8 TUNE, upp (6) Y, Z, mellanslag, 9 SEL (3) Shift-knapp, bekräfta val DSP (10) _, -, +, 0 Volymknapp (3) Bläddra genom teckentabellen (A, B, etc.) 6.10 Anmärkningar angående CD-skivor Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar Anmärkningar angående CD-R/ CD-RW-skivor (skriv-/återskrivbara CD-skivor) Var noggrann med att enbart använda CDskivor med följande märkningar på skiva eller förpackning: Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva - konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW - Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R - Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo Anmärkningar om MP3/WMV-filer Filerna måste ha filändelsen mp3 eller wmv för att enheten ska kunna identifiera dem som spelbara musikfiler. Enheten kan bara avkoda filer komprimerade enligt standarden som beskrivs i punkt AVSPELNING AV MP3/WMA FRÅN USB-PORT ELLER SD/MMC- KORTLÄSARE 7.1 Avspelning via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (13) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE-knappen (21) till dess att texten USB visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/ WMA-läget som beskrivs i avsnitt Avspelning via SD/MMC-kortläsare Enheten är även utrustad med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) (23) belägen på enhetens frontpanel. Förutom att porten hanterar minneskort så fungerar användning, funktion och navigering precis som på USB-porten. Om du är i ett annat läge kan du skifta till SD/MMC-läge genom att trycka in MODE-knappen (21) till dess att texten SD/ MMC visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. 12

13 OBS! Enheten stödjer endast standard USBminnen (max 16 GB) samt SD/MMC-kort (max 8 GB) som använder sig av Microsofts filsystemsstandard (FAT/FAT-16/FAT-32) och som ger direktaccess till filsystemet. USB-utrustade MP3-spelare delar dessutom ingen standard, vilket kan innebära att olika märken och modeller kan ha olika standarder för kommunikation. Enheten kan därför inte stödja varje MP3- spelare på marknaden. Undvik att lagra viktiga filer på USB-enheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka filkorruption. Enheten kan som mest hantera 700 filer i 300 filkataloger med maximalt 8 underkatalogers djup i strukturen. detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. 7.3 Stödda MP3/WMA-format Enheten stödjer avspelning av MP3/WMA-filer med följande formatbegränsningar: MP3 - MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo WMA - Windows Media Audio (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3-spelaren. Anledningen till 8. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning: DC 12V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 160 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll: Bas (vid 100 Hz) +-10 db, Diskant (vid 10 Hz) +-10 db Uteffekt: W x 4 kanaler Strömkonsumtion: A (max) CD-spelare: Signal/brusförhållande:.. > 55 db Kanalseparation:> db Frekvensrespons: Hz - 18 khz Radio (FM): Frekvensområde: MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet (S/N=30 db):.. 4 μ V Stereoseparation:> db Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet (S/N=30 db):.. 36 dbu 13

14 9. FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. SYMPTOM ORSAK LÖSNING Ingen strömförsörjning. CD-skiva kan inte matas in eller matas ut. Inget ljud. Hack i ljuduppspelningen. Enhetens knappar svarar inte. Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Fordonets tändning är inte påslagen. Säkringen har gått. Det sitter redan en skiva i CDspelaren. Du har försökt att sätta i skivan upp och ned. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i bilen är för hög. Kondens. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Enheten är installerad i mer än 30 vinkel. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Enhetens inbyggda mikroprocessor fungerar inte på grund av elektroniskt bakgrundsbrus. Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Byt säkring Mata ut skivan och försök igen. Försök att mata in skivan igen med texten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Vänta till dess temperaturen har normaliserats och försök igen. Vänta i ungefär en timma och försök igen. Höj volymen och kontrollera att mutefunktionen inte är aktiverad. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck in resetknappen (4) för att starta om enheten. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 14

15 BILSTEREO Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Automatisk minnelagring Håndterer CD-er samt lydfiler i MP3- og WMA-format. Elektronisk antistøtminne (ESP) Utstyrt med USB-port og SD/MMC-kortleser. Avtakbart frontpanel Forhåndsinnstilte equalizer-moduser AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Montering 2. Bruke det avtakbare frontpanelet 3. Kabeltilkoblinger 4. Bruk 5. Radio 6. Avspilling av CD og MP3/WMA via CDspilleren 7. Avspilling av MP3/WMA fra USB-port eller SD/MMC-kortleser 8. Tekniske spesifikasjoner 9. Feilsøking Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner. 1.2 Front- og bakmontering Denne enheten kan monteres enten fra fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakfra (DIN-bakmontering, gjør bruk av de gjengede hullene på sidene av enhetens chassis). For detaljbeskrivelse, se følgende to avsnitt. OBS! Før du monterer enheten, pass på å løsne de to skruene som sitter fastskrudd på chassisets topp ved levering. Løsne først de to skruene. 1. MONTERING Bilstereoen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. 1.1 Før montering Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først fagpersonell. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. 1.3 Frontmontering (metode A) Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning på 182 x 55 mm (se illustrasjon): 15

16 Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta av panelet (mer detaljert beskrevet i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 7. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 8. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 9. For å sikre enheten ytterligere, skru fast medfølgende festebolt i det gjengede hullet på baksiden av enheten, før bolten inn gjennom ett av metallbåndets hull, og fest det til enheten ved hjelp av fjærskive og mutter. Om nødvendig, bøy metallbåndet for å passe eventuelle fester bak dashbordet. Skru deretter fast båndet i en av bilchassisets faste metalldeler med medfølgende skrue og flat skive. Metallbåndet skal ikke kun være en tyverisikring, men har også som oppgave å sikkerhetsjorde enheten. Pyntekant Høyre nøkkel Deksel Venstre nøkkel Frontpanel Metallbånd Festebolt Fjærskive Mutter Flat skive Skrue 6. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. Flik/sperre Dashbord Metallbånd medfølger ikke. 10. Koble kabelen til batteriets minuspol igjen, og sett pyntekanten på enheten. Når pyntekanten sitter ordentlig, sett på igjen frontpanelet (monteringsanvisning i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). Skrutrekker Deksel 16

17 1.4 Demontere enheten 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Fjern metallbåndet som fester enheten til bilen (se punkt 1.3). 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta forsiktig panelet av (mer detaljert beskrevet i avsnitt 2.1). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra dretter utover for å ta den av. 5. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. Se til at skruehullene på enheten og på bilens fester er i linje med hverandre, og skru deretter i skruene (5x5 mm) på begge sider. Legg merke til at enhetens pyntekant, deksel og metallbånd ikke brukes ved bakmontering. 1.5 Bakmontering (metode B) Dersom bilen din er en Nissan eller en Toyota, må du bakmontere enheten. Bruk skruehullene merket med T (for Toyota) eller N (for Nissan), som befinner seg på sidene av enheten, for å feste den til bilens fabrikkmonterte fester. Enhetens side med skruehull merket T og N Bilens fester Skrue Skrue Dashbord eller konsoll 17

18 2. BRUKE DET AVTAKBARE FRONTPANELET 2.1 Demontere det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på frontpanelets release-knapp. Grip fatt i frontpanelet når du kjenner at det slipper fra den ene sidens feste, og ta deretter forsiktig frontpanelet av enheten. Release-knapp 2.2 Montere det avtakbare frontpanelet 1. For å montere frontpanelet, sett det i med venstre side først, og trykk så inn den høyre. 2. Når de to sidene er festet til enheten, trykk frontpanelet på plass helt til det kneppes fast. 3. Legg merke til at dersom ikke frontpanelet kneppes fast ordentlig, kan dette forårsake problemer med kommunikasjonsporten på baksiden. Dette kan vise seg ved at segmenter faller bort fra LCD-displayet. Dersom dette er tilfellet, trykk på releaseknappen, ta frontpanelet av og sett det på igjen. Frontpanel 2. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i medfølgende futteral, og gjør det til en vane å ikke gå fra og oppbevare det løse panelet i bilens hanskerom eller under setet. Frontpanel Futteral 2.3 Håndteringstips 1. Pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir dårlige. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Unngå å vaske panelet med, eller utsette det for, flyktige væsker (bensin, tynner, insektmiddel). 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre. 18

19 3. KABELTILKOBLINGER 19

20 4. BRUK 1. (på/av-knapp) 2. (release-knapp) 3. VOL/SEL (volumknapp når den vris, select/ valgknapp når den trykkes inn) 4. Reset/nullstillingsknapp 5. Åpning for CD 6. Tune (når knappen vris), BND/LOU/ENT (band/loudness/enter, når knappen trykkes inn) 7. AF/REG 8. Eject-knapp 9. TA (Traffic Announcement, trafikkinformasjon) 10. DSP (Digital Signal Processing, forhåndsinnstilt equalizer) 11. AUX-in (linjeinngang for ekstern lyd) 12. EQ (equalizer-knapp) 13. USB-port 14. 1, (play/pause) 15. 2, SCN (scan/søk) 16. 3, RPT (repeat/repetere) , forhåndsinnstillbare knapper for hurtigvalg av radiokanal 18. 4, SHF (shift) 19. 5, DIR [symbol] (bla nedover i filkatalog) 20. 6, DIR [symbol] (bla oppover i filkatalog) 21. MODE 22. AS/PS/D-AUD 23. SD/MMC-port 24. PTY 25. LCD-display 20

21 GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER: 4.1 Slå enheten på og av Trykk inn valgfri knapp (unntatt Eject (8) og Release (2)) for å slå på enheten. Når enheten er på, trykk inn og hold -knappen (1) inntrykt til displayet slukkes og enheten slås av. 4.2 Ta av frontpanelet Trykk inn -knappen (2) for å felle ned og ta av det avtakbare frontpanelet. Du finner mer detaljert informasjon om hvordan du tar av og setter på frontpanelet i punkt Endre lyd- og manuelle equalizerinnstillinger Trykk raskt på SEL-knappen (3) for å komme inn i lydinnstillingsmodus. Når du er i lydinnstillingsmodus, trykk en gang til på SEL-knappen (3) for å velge hvilken innstilling du vil endre. Innstillingene som kan endres, er som følger: VOL (volum) BAS (bass) TRE (diskant) BAL (balanse) FAD (fader) på RETUNE SHORT eller LONG) vil enheten søke opp den nærmest tilgjengelige kanalen med trafikkinformasjon. TA ALARM-modus er en funksjon som varsler deg om at enheten mister trafikkinformasjonssignalene, men som (til forskjell fra TP-SEEK) ikke søker opp og skifter kanal for å rette opp dette. Dersom enheten mister TP-signalene, varsles du i stedet med to pip etter hverandre. Dersom du skifter radiokanal manuelt, og den nye kanalen ikke har trafikkinformasjonssignal, vil enheten varsle om dette med to pip, som ovenfor. B) PI SOUND eller PI MUTE Når man kjører lengre strekninger og lytter til riksdekkende radiokanaler, vil enheten ofte finne overlappende programsignaler som den veksler mellom avhengig av signalstyrke. Iblant skjer det likevel at programindeksen (PI) endres mens navnet på stasjonen (AF) består. Et eksempel på dette vil være en riksdekkende radiokanal der deler av innholdet er avhengig av hvilket distrikt man befinner seg i. For å justere innstillingene vrir du på volumknappen (3). For å bekrefte valg og gå videre trykker du på SEL-knappen (3). Dersom du trykker inn og holder inne SELknappen (3), kan du påvirke innstillingene for trafikkinformasjonsfunksjonen. Innstillingene som kan endres, er som følger: TA SEEK eller TA ALARM -> PI SOUND eller MUTE -> RETUNE L eller RETUNE S -> MASK DPI eller MASK ALL -> BEEP 2:ND -> ALL eller OFF A) TA SEEK eller TA ALARM TA SEEK-modus er en funksjon som muliggjør automatisk søk etter kanaler med TP, trafikkprogram. Når funksjonen er aktivert og en nylig innstilt kanal ikke har trafikkinformasjonssignal, vil radioen automatisk søke opp en radiokanal med trafikkinformasjon. Dersom du mister trafikkinformasjonssignalene, vil radioens søkefunksjon automatisk prøve å finne igjen kanalen. Etter 30 eller 90 sekunders søk etter stasjonen (avhengig av om enheten er innstilt PI SOUND-modus er en funksjon som aktiverer en kort pipelyd når programindeksen endres, som ovenfor. PI-MUTE fungerer på samme måte, men erstatter pipelyden med et kort lydavbrudd. C) RETUNE L eller RETUNE S Med denne funksjonen stiller du inn hvor lenge nytt søk av radiokanaler med trafikkinformasjon eller programindeks skal skje. I tilfelle enheten ikke kan finne et signal med samme PI-informasjon etter en fullstendig gjennomsøking av frekvensbåndet, stiller den seg tilbake på sist valgte stasjon og venter i noen minutter på å gjenoppta mottak. Dersom du har stilt funksjonen på RETUNE L er søketiden 90 sekunder, for RETUNE S er tilsvarende tid 30 sekunder. 21

22 D) MASK DPI eller MASK ALL Med denne funksjonen stiller du inn hvordan enheten skal tolke signaler fra radiokanaler som ikke har RDS (radio data system), informasjon som kompletterer det vanlige radiosignalet med data om kanalen som er i bruk. MASK DPI filtrerer ut signaler (AF) med forskjeller i PI, programindeks. MASK ALL filtrerer ut signaler (AF) med forskjeller i PI og som mangler signalsterke RDS-signaler. E) BEEP 2 ND, BEEP ALL ELLER BEEP OFF I denne innstillingen velger du hvordan varsellyden, pipet, skal fungere. De tre forskjellige modusene er valgbare ved at du vrir volumknappen med eller mot klokka. BEEP 2 ND genererer kun en pipelyd når en av enhetens dobbeltknapper er trykket inn og holdt inne i minst et sekund. Dette skjer eksempelvis om du trykker inn og holder inne forvalgsknappen (17), BND/LOU/ENT (6) eller AS/PS (D-AUD) (22). BEEP ALL genererer pipelyd ved alle knappetrykkinger. BEEP OFF slår pipelydfunksjonen helt av. 4.4 Loudness Trykk inn og hold inne BND/LOU/ENT-knappen (6) for å aktivere loudness-funksjonen og øke volumstyrken i bassregisteret. Trykk inn og hold inne knappen igjen for å slå av funksjonen. 4.5 Display Trykk på DISP-knappen (10) for å bla mellom enhetens ulike statusmeldinger, som varierer alt etter om enheten mottar et RDS-signal i radiomodus eller om enheten er i CD/CD (MP3/ WMA)-modus. Statusmeldinger i radiomodus: PS -> CT eller NO CLOCK -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Statusmeldinger i CD/CD (MP3/WMA)-modus: CD eller CD (MP3/WMA) -> CT eller NO CLOCK -> PS -> FREQ -> PTY eller PTY NONE Den valgte statusmeldingen vises i noen sekunder og går deretter automatisk tilbake til normalt displayvindu. 4.6 Equalizer-moduser Enheten er utstyrt med fire ulike forhåndsinnstilte equalizer-moduser. Trykk på EQ-knappen (12) for å veksle mellom modusene, som er som følger: FLAT CLASSICS POP M ROCK M DSP OFF (ingen equalizer) 4.7 AUX-INNGANG / LINE-IN Det er mulig å koble inn eksterne enheter som f.eks. MP3-spiller gjennom AUX-inngangen (11) på frontpanelet. For å spille av lyd fra den eksterne enheten trykker du på MODE-knappen (21) og blar deg fram til AUX IN-modus. 4.8 RESET/NULLSTILLINGSFUNKSJON Iblant kan det hende at enheten må nullstilles på grunn av nyinstallasjon, feil eller forstyrrelser. For å gjøre dette trykker du inn den forsenkede reset-knappen (26) med f.eks. en kulepenn eller en utbøyd binders og holder den inntrykt til du ser at enheten starter om igjen. Legg merke til at enheten bør nullstilles etter nyinstallasjon eller dersom tilkoblingskablene er endret eller skiftet ut. OBS! Dersom enheten ikke fungerer til tross for nullstilling, kan kontaktflatene på kommunikasjonsporten måtte rengjøres med isopropylalkohol og en bomullspinne. 5. RADIO 5.1 Skifte til radiomodus Trykk på MODE-knappen (21) for å veksle til radiomodus. Vekslingen indikeres i LCD-displayet med minneplass, navn og radiofrekvens. 5.2 Velge frekvensbånd Når du er i radiomodus, trykker du på BND/ LOU/ENT-knappen (6) for å velge bånd. Båndene er i løpende rekkefølge: FM1 FM2 FM3 MB (AM) 22

23 5.3 Søke etter radiostasjoner Vri på tune-knappen (6) for å aktivere enhetens automatiske søkefunksjon. Dersom du vil bruke manuell søkefunksjon, trykker du inn og holder inne knappen i noen sekunder helt til teksten MANUAL kommer opp i LCD-displayet. Du kan nå justere radiofrekvensen manuelt ved å vri på tune-knappen (6). Dersom du ikke søker aktivt i løpet av noen sekunder, stiller enheten seg tilbake i automatisk søkemodus, noe som indikeres med teksten AUTO i LCD-displayet. 5.4 Automatisk programsøk og minnelagring For å søke etter og lagre de 6 sterkeste stasjonene/kanalene, trykk inn og hold inne AS/ PS (D-AUD)-knappen (22). Enheten skanner da frekvensbåndet etter de 6 sterkeste signalene og lagrer disse etter hverandre på forvalg 1-6. For å stille inn en stasjon/kanal på en spesifikk forvalgsposisjon, trykk først inn forvalgsknappen (17, 1-6) på den stasjonen du vil stille inn, og trykk deretter kort på AS/PS-knappen. Radioen søker da automatisk etter et nytt signal for den valgte kanalen. Om signalstyrken er sterk nok, stanser søket ved signalet i noen sekunder for deretter å søke videre. 5.5 Manuell lagring av forvalg Søk først opp ønsket stasjon via manuell søkemodus. Trykk deretter inn en av forvalgsknappene 1-6 (17) for å velge den stasjonen du vil endre. Hold inne knappen i noen sekunder til ytterligere et pip høres. Stasjonen du tidligere søkte rett på, er nå lagret på valgt forvalgsknapp. 5.6 Bruk og innstilling av RDS-modus (Radio Data System) A) RDS-MODUS For å aktivere og deaktivere RDS-modusen trykker du på AF/REG-knappen (10). Når RDSmodusen er aktivert, vises teksten AF i LCDdisplayet, og navnet på valgt radiostasjon vises i displayet. Dersom RDS-signalet fra radiostasjonen blir svakere, begynner AF-symbolet å blinke. Dersom det sendes en radiovarsling eller alarm, vises teksten ALARM, og volumnivået justeres til forvalgt normalvolum. B) ALTERNATIVE FREKVENSER / REGIONAL MODUS AF/REG-knappen brukes også for å slå på og av regional modus (Regional Program Operation). Modusen aktiveres og deaktiveres ved at man trykker inn og holder inne AF/ REG-knappen (7). Visse radiokanaler har både lokale/regionale og nasjonale sendinger der de forskjellige regionale sendingene normalt har prioritet. Når REG-funksjonen er aktivert, vil enheten prioritere de nasjonale sendingene, og når funksjonen er inaktiv, prioriteres normalt lokale/regionale sendinger. C) PTY, PROGRAMTYPEFUNKSJONEN Programtype, PTY, er ytterligere en funksjon som inngår i RDS-modusen, og som aktiveres ved at du trykker på PTY-knappen (24). Modusens tre forvalg veksler du mellom med trykk på PTY-knappen (24) og er som følger: PTY-MUSIC group (musikk) PTY-SPEECH group (tale) PTY off (av) Om du stiller inn funksjonen på PTY-MUSIC group -innstillingen, søker enheten automatisk rett på nærmeste tilgjengelige radiostasjon der det sendes et PTY musikkprogram. Tilsvarende gjelder PTY-program med tale om du stiller inn funksjonen på PTY-SPEECH group. D) TA, TRAFIKKINFORMASJON TA-funksjonen (traffic announcement, trafikkinformasjon) slår du på og av ved å trykke inn og holde inne TA-knappen (9). Dersom du har aktivert TA-funksjonen, vil enheten automatisk veksle til radiomodus dersom trafikkinformasjon sendes ut over RDS. Om enheten er i CD (MP3/WMA) eller AUX-modus ved en slik anledning, vil den midlertidig gå over i radiomodus og justere volumet slik at trafikkmeldingen høres tydelig. Når meldingen er over, fortsetter avspillingen i den modusen du befant deg i før trafikkmeldingen, og volumet justeres tilbake til ditt tidligere valg. For å avbryte en pågående trafikkmelding trykker du inn TA-knappen (9) legg merke til at dette ikke slår av TA-modusen permanent. 23

24 TA-knappen (9) brukes også til å velge mellom EON TA LO (lokalt mottak) og EON TA DX (fjernt mottak) og du veksler mellom disse to ved å trykke lenge på knappen. Disse to innstillingene styrer om det skal finnes en grenseverdi i signalstyrken for at enheten skal aktivere trafikkinformasjonsfunksjonen. Om funksjonen er innstilt på EON TA LO, vil enheten kun gå over i radiomodus og sende trafikkinformasjon dersom signalstyrken overskrider forhåndsinnstilt terskelverdi. Dersom funksjonen er innstilt på EON TA DX, går enheten over i radiomodus så snart den mottar en trafikkmelding, uansett signalstyrke. 6. AVSPILLING AV CD OG MP3/WMA VIA CD-SPILLEREN 6.1 Veksle til CD-modus Dersom det ikke er en CD/MP3/WMA-plate i CD-spilleren, sett ønsket plate i spilleren med den trykte siden opp. Når du har trykket platen et lite stykke inn, vil du føle en lett motstand. CD-spilleren vil nå automatisk dra inn platen, veksle til CD/MP3/WMA-modus og begynne avspillingen. Prøv ikke å tvinge platen inn dersom CD-spilleren ikke drar den automatisk inn. Dersom du allerede har en CD/MP3/WMAplate i CD-spilleren, trenger du bare å trykke på MODE-knappen (21) for å veksle til CD/MP3/ WMA-modus. 6.2 Velge spor Vri på tune-knappen (6) for å velge forrige/neste spor. Spornummeret vises i LCD-displayet. For å hurtigspole bakover/forover i låten som spilles, trykk inn og vri på tune-knappen (6). Platen fortsetter avspillingen når du slipper knappen. 6.3 Pause i avspillingen Trykk inn [symbol]-knappen (14) for å ta en pause i avspillingen. Trykk inn knappen igjen for å fortsette. 6.5 Spille et spor på repeat Trykk inn RPT-knappen (16) for gjentatt avspilling av et spor. Trykk inn knappen igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 6.6 Spille alle spor i tilfeldig rekkefølge Trykk inn SHF-knappen (18) for å spille alle spor på platen i tilfeldig rekkefølge. Trykk inn knappen igjen for å gå tilbake til normal avspilling. 6.7 Mate ut platen Trykk inn [symbol]-knappen (8) for å avbryte CD/MP3/WMA-avspillingen og mate platen ut av spilleren (5). 6.8 Spesialfunksjoner for MP3/WMA-plater AS/PS (D-AUD)-knappen (22) fungerer som funksjonsvalgsknapp for Digital Audio Mode ved MP3/WMA-avspilling. Digital Audio Mode gjør bruk av filnavn og kataloger for å gjøre det lettere å søke og bla. Modusen har fire ulike søkemoduser som du blar mellom ved å trykke på AS/PS-knappen: Searching Track Directly (søke etter spor) Searching Directory or File Name (søke etter filkatalog eller filnavn) Navigation From Root (bla gjennom filsystemet med start fra rotkatalogen) Navigation From Current Directory (bla gjenom filsystemet med start fra katalogen du befinner deg i) For å velge bokstav, tegn eller nummer ved søk, bruker du knappene M1-M6 (17), MODE (21) samt tune-knappen (6). Grensesnittet ligner det på en mobiltelefon der hver knapp tilsvarer tre bokstaver og et tall - se tabell nedenfor i avsnitt 6.9. For å bekrefte valg trykker du inn SEL-knappen (3). Når innmatingen er ferdig, trykker du på BND/LOU/ENT-knappen (6) for å starte søket. For å bla i filsystemet vrir du på tune-knappen (6) og bekrefter valg med BND/LOU/ENT-knappen (6). 6.4 Aktivere introavspilling av spor Trykk inn SCN-knappen (15) for å spille de første sekundene av hvert spor på platen. Trykk inn knappen igjen for å avslutte introfunksjonen og spille valgt spor. 24

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN

BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN BIOANLÄGGNING FÖR BILEN KINOANLEGG FOR BILEN AUTOTEATTERIJÄRJESTELMÄ DVD-ANLÆG TIL BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 SE BIOANLÄGGNING FÖR BILEN DVD/CD/VCD/MP3/MPEG4 9,2" WIDESCREEN TFT/LCD-FÄRGSKÄRM MED DVD-SPELARE

Detaljer

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com

LG-A170 ANVÄNDARHANDBOK BRUKERHÅNDBOK BRUGERMANUAL KÄYTTÖOPAS SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. Generelle

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning AVH-P5700DVD

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Bruksanvisning AVH-P5700DVD MAN-AVHP5700-SDNF.book Page 1 Wednesday, April 20, 2005 11:13 AM. AV-mottagare/DVD-spelare med 6,5 tums vidskärm AV-receiver/DVD-afspiller med 6,5 bredt display AV-mottaker/DVD-spiller med 6,5-tommers

Detaljer

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Blu-ray -skiva. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BD-F5500 BD-F5500E Blu-ray -skiva bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung. För att få mer komplett service ske du registrera produkten

Detaljer

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com

LG-P970. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI. www.lg.com Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 4 * Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

LG-P970 Användarhandbok svenska

LG-P970 Användarhandbok svenska LG-P970 Användarhandbok svenska Kassering av din gamla apparat 1 När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

KE850/BRUKSANVISNING S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G

KE850/BRUKSANVISNING S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G KE850/BRUKSANVISNING KE850 P/N : MMBB0222202 (1.0) G S V E N S K A D A N S K N O R S K S U O M I Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens. KE850

Detaljer

URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual

URYXXON Relax. Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual URYXXON Relax Brukerhåndbok Användarhandbok Betjeningsvejledning Käyttöohje Manual URYXXON Relax Brukerhåndbok Brukerhåndbok URYXXON Relax 1. Kom i gang 7 2. Innledning 9 2.1 Systembeskrivelse 9 2.1.1

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Tillbehör... 2 Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Strömkälla... 2 Nätsladd... 2 Fukt och vatten... 2 Rengöring... 3 Värme och eld... 3 Åskväder... 3 Reservdelar...

Detaljer

Trådlös router Trådløs router

Trådlös router Trådløs router Trådlös router Trådløs router SVENSKA NORSK Art.no. Model 18-8070 GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH Ver. 200810 www.clasohlson.com 2 Trådlös router Art.nr. 18-8070 Modell GN-BR31NE-RH-UK 38-3121 GN-BR31NE-RH

Detaljer

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den.

Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Extra information - Svenska Emballage Vänligen spara allt kartongemballage till din Digitalbox, så att du kan använda det i det fall du behöver returnera den. Yderligere oplysninger - Dansk Emballage Venligst

Detaljer

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV 2-685-333-54(1) K LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Bruksanvisning Läs avsnittet Säkerhetsinformation i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Detaljer

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Air-to-Water Hydromodule + Tank Model No. Indoor Unit WH-ADC0309G3E5 Outdoor Unit WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Manufactured by: Panasonic Appliances Air-Conditioning

Detaljer

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS

Varning. stöt. Obs. Viktigt OBS Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

BL40 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

BL40 Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. BL40

Detaljer

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje

LCD TV 4-411-985-34(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning. Käyttöohje 4-411-985-34(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX755 / 55HX75G / 46HX759 / 46HX758 / 46HX757 / 46HX756 / 46HX755 / 46HX75G KDL-46EX655 / 40HX759

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 Ström... 3 Innehåll i förpackning... 5 Fjärrkontrollens knappar... 6 LCD TV och funktionsknappar... 7 Översikt av anslutningarna

Detaljer

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas

Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas LG-D722 MFL68581413 (1.0) www.lg.com SVENSKA Användarhandbok Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig

Detaljer

LG-P920. Användarhandbok

LG-P920. Användarhandbok Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller at nummeret stemmer før du

Detaljer

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm

Svenska Dansk Norsk Suomi. HandleEasy 330gsm Svenska Dansk Norsk Suomi HandleEasy 330gsm 1 3 2 4 5 6 7 8 9 1 Alarmsamtalsknapp 2 Ficklampa 3 FM-radio 4 Sidoknapp 5 Samtalsknapp q 6 Återgå-/meny 7 Avsluta L 8 Uttag för laddare 9 Uttag för headset

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer