Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 14/1655 Journalnr /14 Arkiv 032 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09."

Transkript

1 Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014 Saksnr. 14/1655 Journalnr /14 Arkiv 032 Dato:

2 Avdeling Kommunikasjon og service VERNERUNDE Rådhuset 1. etg Ingen Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere vernerunder Ikke gjennomført i perioden EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhuset kjeller Rådhuset 1. etg Rådhuset 2. etg Kulturhus Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 4 Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere egenkontroller Et tilsyn fra brannvernmyndighetene viste mangler ved kulturhuset. Manglene ble tatt tak i fra sentralt hold og forventes ivaretatt innen utgangen av Brannvernrunde er gjennomført med støtte fra vaktmestertjenesten. Det ble ikke avdekket store mangler, bygget fremstår i god brannteknisk tilstand etter oppgraderinger som er gjennomført. Det er avdekket totalt fire avvik som utbedres. Eksternt tilsyn ved Kulturhuset har tidligere avdekket forhold som må ivaretas. Disse er ivaretatt med enkelte unntak. Dette gjelder orienteringsplan ved branntavler samt opplæring av ansatte. Dette følges tett opp, og forventes å være ordnet andre halvår Ikke avdekket behov for dette. 2

3 AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhuset 1. etg Det er ikke meldt alvorlige avviksmeldinger i avdelingen i perioden, foruten Elink-meldinger til IT og hms-meldinger til teknisk etter brannvernrunde. Alle meldinger er lukket. Det er intet som tyder på at det foreligger en underrapportering i perioden. Ansatte er godt kjent med rutiner. SYKEFRAVÆR Kommunikasjon og service Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 1,00 % 0,00 % 1,00 % Februar 0,70 % 2,30 % 3,00 % Mars 2,10 % 2,10 % 4,20 % 1. kvartal 1,30 % 1,40 % 2,70 % 2,70 % 8,00 % April 0,20 % 0,00 % 0,20 % Mai 0,30 % 0,70 % 1,00 % Juni 0,50 % 1,80 % 2,20 % 2. kvartal 0,30 % 0,80 % 1,10 % 1,90 % 4,90 % Meget lavt sykefravær i perioden. Ikke behov for å sette inn tiltak. 3

4 Avdeling Økonomi og personal VERNERUNDE Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Ingen Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Tiltak fra tidligere vernerunder er iverksatt. vernerunder Ikke gjennomført i perioden. EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 6 Forbedringsforslag: 9 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Mangler fortsatt orienteringsplan for områdene. Er purret opp egenkontroller fortløpende siden Egenkontroll gjennomført for begge områder i mai For Rådhusveien 1, 1. etg er brannvernet godt innarbeidet og ivaretatt. Det gjenstår fortsatt en del byggetekniske oppdateringer for Rådhusveien 4, underetasje. Avvik/forbedringsforslag som er avdekket er i hovedsak knyttet opp mot Rådhusveien 4, underetasje (lokaler under Bygdelegene). Tiltak ifht avvik er iverksatt. Avvik/forbedringsforslag som ble avdekket på kontorer ansatte er fullt ut ivaretatt. Det gjenstår å lukke avvik som bygningseier er ansvarlig for. Dette følges tett opp høst Det er behov for en ROS analyse knyttet til bruk/brukere av EDBrom. Denne gjennomføres høst AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje 4

5 Avdelingen har kun meldt et fåtall avvik/forbedringsforslag. Varsling/melding ved nyansettelse som fremkommer av graf for halvåret, er kun tester som er gjennomført. Det er intet som tyder på at dette dreier seg om en underrapportering. SYKEFRAVÆR Økonomi og Personal Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 4,30 % 0,00 % 4,30 % Februar 0,00 % 0,00 % 0,00 % Mars 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1. kvartal 0,20 % 0,00 % 0,20 % 0,20 % 5,40 % April 0,00 % 0,00 % 0,00 % Mai 0,00 % 0,00 % 0,00 % Juni 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,10 % 3,60 % Meget lavt sykefravær i perioden. Ikke behov for å sette inn tiltak. Seksjon Skole VERNERUNDE Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Samtlige Avvik: 1 Forbedringsforslag: 4 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Behov for tiltak fra tidligere vernerunder er ivaretatt. Ikke alle avvik vernerunder er lukket, men følges tett av enhetsledere. Det er kun Bergenhus skole som har gjennomført vernerunde 1. halvår Resterende skoler gjennomfører dette ilpa 2. halvår Avvik vernerunde er knyttet opp mot manglende opplæring på ulike maskiner på laboratoriet. Det er god oppfølging på skolene ifht HMS. Skole trenger dog mer struktur og rutiner mtp rapportering og dokumentasjon i kommunens elektroniske kvalitetssystem. I denne sammenheng vurderes en samordning innenfor HMS ansatte og elevers læringsmiljø. Ikke avdekket behov. 5

6 EGENKONTROLL BRANN OG EL Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 7 Forbedringsforslag: 6 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Alle saker er fulgt opp og lukket. egenkontroller Egenkontroll brann/el er gjennomført ved samtlige skoler i perioden. Avvik som er avdekket, er rettet opp. God oppfølging av brannvern/elkontroll ved skolene i Rakkestad kommune. Dette er også sett ifht opplæring av brukere/elever. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Skolene i Rakkestad kommune er gode på å benytte elektronisk kvalitetssystem for bestilling av tjenester fra vaktmestere/teknisk drift. Det er får HMS-meldinger i perioden. Det er grunn til å anta at det foreligger en underrapportering innen seksjon skole. Det vil bli satt ytterligere fokus på opplæring av ansatte i bruk av systemet og de muligheter som systemet gir ilpa høst

7 SYKEFRAVÆR Skole Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 2,10 % 3,20 % 5,30 % Februar 1,20 % 2,50 % 3,70 % Mars 1,20 % 4,00 % 5,20 % 1. kvartal 1,50 % 3,20 % 4,70 % 4,70 % 8,90 % April 1,10 % 3,00 % 4,10 % Mai 0,80 % 3,20 % 4,00 % Juni 0,40 % 2,20 % 2,60 % 2. kvartal 0,80 % 2,80 % 3,60 % 4,20 % 6,90 % Lavt sykefravær i perioden. Seksjonen har hatt fokus på god oppfølging av sykmeldte samt relasjonell ledelse. Seksjon NAV VERNERUNDE Rådhuset 2. etg Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Det har tidligere blitt ytret ønske om diverse tekniske og vernerunder ergonomiske hjelpemidler, dette har blitt innfridd i den grad budsjettsituasjonen har tillatt det. Ikke gjennomført i perioden. EGENKONTROLL BRANN OG EL Seksjon NAV har ikke eget delegert brannvern og elsikkerhetsansvar. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Seksjonen bruker etter avtale med kommunalsjef drift det statlige avvikssystemet ASYS for registrering av vold og trusler om vold. Det har vært hendelser i perioden, som er fulgt tett opp og lukket av leder sammen med ansatte. 7

8 SYKEFRAVÆR Sykefraværet har vært unormalt høy i perioden grunnet 2 langtidssykemeldte. Utover disse to personene har fraværet vært svært lavt. De to langtidssykemeldte er nå helt eller delvis tilbake på jobb og begge vil begynne i full stilling i nær framtid. Det har i liten grad vært mulig å tilrettelegge arbeidsoppgavene for de sykemeldte grunnet sykdomsforløpene. Vi har imidlertid nå stort fokus på forebyggende arbeid for de aktuelle ansatte for å unngå flere langtidsfravær. NAV Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 2,40 % 9,00 % 11,30 % Februar 1,40 % 12,50 % 13,90 % fravær 2014 fravær 2013 Mars 3,50 % 9,60 % 13,10 % 1. kvartal 2,40 % 10,30 % 12,70 % 12,70 % 10,90 % April 0,30 % 12,20 % 12,60 % Mai 1,20 % 16,40 % 17,60 % Juni 0,00 % 10,50 % 10,50 % 2. kvartal 0,50 % 13,10 % 13,60 % 13,20 % 6,30 % Seksjon Barnehage VERNERUNDE Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Faktor 1 Psykososialt arbeidsmiljø Faktor 2 Skade og fravær Faktor 4 Vedlikehold, orden og renhold Faktor 5 Ergonomi Faktor 7 Inneklima Avvik: 7 Forbedringsforslag: 8 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere vernerunder Seksjonen har hatt som mål at ansatte skal føle seg trygge på bruk av elektronisk kvalitetssystem. Dette har det vært et kontinuerlig fokus fra Samtlige barnehager har gjennomført vernerunde i perioden. Avvik som er avdekket er ivaretatt og lukket. Seksjonen har benyttet seg av elektroniske spørreskjemaer via kvalitetssystem. Dette har bidratt til god deltagelse og medvirkning under årets vernerunder. Fra og med 2014 benytter barnehagene seg av elektronisk kvalitetssystem for dokumentasjon av blant annet skader på brukere. Barnas HMS sees i sammenheng med ansattes HMS. 8

9 Ikke avdekket behov. EGENKONTROLL BRANN OG EL Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Faktor 10 Egenkontroll brann og el Status fra tidligere Handlingsplaner fra tidligere år er ivaretatt. egenkontroller Avvik: 3 Forbedringsforslag: 3 Uønskede hendelser: 0 Alle enheter i seksjonen har gjennomført egenkontroll brann og el. Seksjonen har ingen økning i antall avvik. Avvik avdekket medfører ingen fare for liv og helse. De rutiner som foreligger og benyttes i barnehagene ivaretar brannvernet og el-sikkerheten på en god måte. Det har ikke vært uønskede hendelser i perioden. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Seksjonen melder fortsatt få avvik, de fleste mangler blir oppdaget og rettet fortløpende. Det må settes et fokus på at mangler/avvik som avdekkes, blir dokumentert ifht hva som blir rettet/utført. Manglende dokumentasjon gir dårligere styringsinformasjon ifht utvikling innen arbeidet med HMS, og er i seg selv en risiko. 9

10 SYKEFRAVÆR Barnehage fravær 2014 fravær 2013 Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 3,00 % 10,50 % 13,40 % Februar 2,30 % 11,30 % 13,70 % Mars 1,20 % 10,40 % 11,60 % 1. kvartal 2,20 % 10,70 % 12,90 % 12,90 % 18,20 % April 0,80 % 9,20 % 10,00 % Mai 1,00 % 9,40 % 10,40 % Juni 0,80 % 6,70 % 7,60 % 2. kvartal 0,90 % 8,50 % 9,40 % 11,10 % 14,70 % Sykefraværet er redusert ift tilsvarende periode i 2013, fra 14,4 % til 11,1 %. Egenmeldt sykefravær er fortsatt lavt, legemeldt sykefravær skyldes enkeltsaker. Seksjonen har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet i Blant annet er det gjennomført nærværskurs i alle enheter, IGLO-kurs for pedagogiske ledere og styrere, og ledersamlinger for styrere. I tillegg har seksjonen jobbet for å systematisere nærværsarbeidet. Seksjonen vil fortsette å styrke nærværsarbeidet i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter høsten Videre er det startet et samarbeid med bedriftshelsetjenesten i den hensikt å styrke det forebyggende sykefraværsarbeidet. Seksjon Kultur VERNERUNDE Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Tiltaksplaner fra tidligere gjennomførte vernerunder er ivaretatt. vernerunder Ikke gjennomført i perioden. 10

11 EGENKONTROLL BRANN OG EL Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Faktor 10 Egenkontroll brann og el Avvik: 1 Forbedringsforslag: 1 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere egenkontroller Gjentagende feilmelding ved varslingsanlegg på Aktivitetshuset viser seg å være vanskelig rettet. Feil har ikke konsekvenser for driftsstatus ved anlegget, men forutsettes rettet ved videre oppfølgning. Det er gjennomført egenkontroller brann og el for samtlige ansvarsområder og for alle ansatte, med unntak av ansatte som jobber ved Prosjektskolen og gamle Bergenhus skole. Bygningsmessig ivaretas disse to lokalene av hhv Rakkestad Ungdomsskole og Byggeklossen Barnehage. Nyansatt rektor Kulturskole vil ha ansvar for personalet ifht opplæring innen forebyggende brannvern og el-sikkerhetsarbeid, samt gjennomganger av branninstrukser. Dette er et viktig fokus for seksjonen i og med tilstedeværelsen av elever. Det gjennomføres analyse på omfang ved en evt brann i lokalene til Badet. Kan være påkrevd med en brannøvelse hvor det er publikum tilstede i bassenget. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Seksjon Kultur benytter seg av elektronisk kvalitetssystem i den daglige drift, men det må settes større fokus på ansattes mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon ifht de meldingsmuligheter som foreligger. Det antas at det i perioden er en underrapportering innen HMS i seksjonen. 11

12 SYKEFRAVÆR Kultur fravær 2014 fravær 2013 Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 0,00 % 16,10 % 16,10 % Februar 0,00 % 15,70 % 15,70 % Mars 0,70 % 8,30 % 9,00 % 1. kvartal 0,20 % 13,40 % 13,60 % 13,60 % 13,10 % April 0,50 % 5,60 % 6,10 % Mai 0,00 % 1,80 % 1,80 % Juni 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,20 % 2,50 % 2,70 % 8,00 % 13,80 % Sykefravær i administrasjon er ikke jobbrelatert og alle er tilbake i full jobb. Sykefravær på kino og barn og ungdomsarbeid er ikke arbeidsrelatert Sykefravær på badet er ikke jobbrelatert og vedkommende er tilbake i full jobb. Sykefraværet følges tett av ledelsen i seksjonen. Det er forventet at sykefravær vil gå ned 2. halvår Seksjon Familiesenter VERNERUNDE Helsehuset Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere vernerunder Er ikke tilgjengelige data på dette. Har ikke vært gjennomført fullverdige vernerunder for en samlet seksjon i nye lokaler før årets gjennomføring. Seksjonen har gjennomført vernerunde for hele sitt ansvarsområde. Planlegging og gjennomføring av dette har vært en prioritert oppgave for seksjonen i Analyse etter gjennomført vernerunde er ikke klar pr august Det er ikke avdekket avvik som medfører fare for liv og helse. Det er behov for ROS analyse ifht vold og trusler om vold. EGENKONTROLL BRANN OG EL Helsehuset Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere egenkontroller Er ikke tilgjengelige data på dette. Har ikke vært gjennomført fullverdige egenkontroller for en samlet seksjon i nye lokaler før årets 12

13 gjennomføring. Seksjonen har gjennomført egenkontroll for hele sitt ansvarsområde. Planlegging og gjennomføring av dette har vært en prioritert oppgave for seksjonen i Analyse etter gjennomført egenkontroll er ikke klar pr august Det er ikke avdekket avvik som medfører fare for liv og helse. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Helsehuset Seksjonen er aktive brukere av elektronisk kvalitetssystem ifht bestillinger av tjenester. Innenfor HMS er systemet lite tatt i bruk. Som en del av det totale fokus som er satt på HMS for seksjonen i 2014, er det viktig med opplæring innen kommunens elektroniske kvalitetssystem. Det er grunn til å anta at det eksisterer en underrapportering på området. SYKEFRAVÆR Familiesenter Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 1,40 % 16,50 % 17,80 % Februar 0,40 % 17,20 % 17,60 % Mars 0,80 % 17,60 % 18,40 % 1. kvartal 0,90 % 17,10 % 18,00 % 18,00 % 9,80 % April 0,30 % 16,80 % 17,00 % Mai 1,00 % 16,20 % 17,20 % Juni 1,40 % 18,10 % 19,50 % 2. kvartal 0,90 % 17,00 % 17,90 % 17,90 % 11,00 % Seksjonen har høyt sykefravær. Dette er i all hovedsak knyttet opp mot legemeldt sykefravær. Seksjonen har god oversikt over det enkelte sykefravær. Ansatte som er sykmeldt følges godt opp. Det forventes at enkelte vil være tilbake i jobb ilpa høst

14 Seksjon Skautun VERNERUNDE Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Tiltak fra tidligere vernerunder er ivaretatt. vernerunder Seksjonen har gjennomført spørreundersøkelse til ansatte ifm vernerunde. Analyse av resultat gjennomføres høst 2014 i samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det oppleves som gledelig at kommentarfelt i årets undersøkelse er betydelig mer benyttet sett ifht Analyse vil danne bakgrunn for en fysisk vernerunde i den enkelte enhet. Skautun har tidligere år gjennomført vernerunde i vårhalvåret, men fra 2013 har den blitt gjennomført i høsthalvåret. Det oppleves positivt å gjennomføre vernerunder i høsthalvåret, grunnet mye turnusarbeid i forkant av sommerturnuser. Kvalitet på innhold i besvarelser, samt øket deltagelse danner grunnlag for å anta at dette forhold også omfatter ansatte. Det er allerede avdekket et behov for ROS rundt vold og trusler om vold fra pasienter. Gjennomføres høst EGENKONTROLL BRANN OG EL Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 5 Forbedringsforslag: 0 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Tiltak fra tidligere egenkontroller er ivaretatt. egenkontroller Seksjonen har stort fokus på forebyggende brannvern og elsikkerhet. Det er totalt gjennomført 35 ulike kvartersøvelser i denne sammenheng. Gjennomføring er fordelt på samtlige enheter og avdelinger, inkludert natt-tjenesten. Det gjennomføres for øvrig fast brannvernrunde hver kveld i tidsrommet ved de ulike avdelingene som eget tiltak fra tidligere handlingsplaner. Avvik som er avdekket er lukket. Organiseringen av brannvernet og el-sikkerhetsarbeidet er endret fom 2014 ved seksjonen. Enhetsledere har fått status som 14

15 brannvernledere og har et tydelig ansvar i denne sammenheng. Dette styrker det forebyggende arbeidet, men er også en utfordring sett opp mot tilgjengelig tid til disposisjon ifht fungerende som ledere. Seksjonen ønsker et utvidet samarbeid med vaktmestertjenesten i det forebyggende arbeidet med faste, månedlige møter. Avdekket behov ifht at alle ansatte omfattes av kvartersøvelsene. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Seksjon Skautun har en stort aktivitet på meldinger på QM. I perioden 1/1-1/7-14 er det registrert totalt 434, hvorav 197 er vaktmestermeldinger, 89 er omsorgsmeldinger, 61 er HMS-meldinger og 53 er meldinger på legemiddelhåndtering. Ansatte er gode på å sende meldinger, men det gis tilbakemeldinger på at saksbehandlingen av meldingene/avvikene tar for lang tid. Jfr. Årshjul 2014 skal enhetsledere ukentlig behandle avvik/meldinger, noe som dessverre ikke er gjennomførbart grunnet stor arbeidsmengde totalt sett. Seksjon Skautun jobber kontinuerlig med å bli bedre på dette. SYKEFRAVÆR Skautun fravær 2014 fravær 2013 Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 1,40 % 7,20 % 8,60 % Februar 1,30 % 7,70 % 9,10 % Mars 0,30 % 7,00 % 7,40 % 1. kvartal 1,00 % 7,30 % 8,30 % 8,30 % 10,60 % April 0,80 % 6,10 % 6,90 % Mai 1,00 % 7,50 % 8,50 % Juni 0,30 % 8,20 % 8,50 % 2. kvartal 0,70 % 7,30 % 8,00 % 8,10 % 9,30 % Seksjon Skautun har som mål for sykefravær å være under 8,0 i 15

16 2014(jfr. sykefraværet i 2013). Sykefraværet pr.30/6-14 er 8,1%(9,9 % i samme periode i 2013). Seksjon Skautun vurderer 8,1 som er akseptabelt fravær, med det jobbes videre med å redusere dette ytterligere. Det er innarbeidet gode rutiner for oppfølging av sykemeldte, samt at det også er viktig å ha fokus på jobbnærvær, som et ledd i å forbygge sykefravær. Ulike tiltak for jobbnærvær er beskrevet i årshjul for Enhetslederne har månedlig møte med rådgiver fra Arbeidslivssenteret, som veileder i ulike tiltak, både ifht de som er sykemeldte og tiltak for å forebygge sykefravær. Det søkes om tilretteleggingstilskudd slik at ansatte kan komme raskere tilbake i jobb og for hindre sykefravær. Tilskuddene brukes blant annet inn til ekstra innleie og tekniske hjelpemidler. Seksjon Hjembaserte tjenester VERNERUNDE Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Handlingsplan vernerunde beskriver div tiltak. Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Handlingsplan som er lagt ifm vernerunder 2013 er fulgt opp. Tiltak vernerunder er ivaretatt etter denne plan. Vernerunde 2014 er innledningsvis gjennomført med fullskala spørreundersøkelse til ansatte. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud har felles møte september 2014 for analyse av innkomne data. Resultater fra medarbeiderundersøkelse samt avviksmeldinger fra daglig drift vurderes i samme analyse. Tiltak/handlingsplan i denne sammenheng sees også sammen med handlingsplan fra Ansatte har gjennom vernerunde, medarbeiderundersøkelse, avviksmeldinger og medarbeidersamtaler gjennom flere år rapportert økt arbeidsbelastning grunnet harde gulv i omsorgsboliger Bjørkebo. Tiltak er ikke iverksatt jf handlingsplan vernerunde på dette området. Midlertidig HMS tiltak med innkjøp støtdempende sko ansatte er iverksatt. Medvirkning fra ansatte og et tydelig partssammensatt samarbeid gir seksjonen god styringsinformasjon og oversikt over utfordringer innen arbeidet med HMS. Vurderes ut fra analyse august

17 EGENKONTROLL BRANN OG EL Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere egenkontroller Tiltak som er lagt ifht kontorlokaler i Banken, er ivaretatt i sin helhet. Når det gjelder omsorgsboliger Skautun, er det fortsatt en utfordring at brannslanger i fellesarealer ikke er tilfredsstillende. Dette er meldt videre i linja, og ivaretagelse blir sett ifht planlagte utbygging innen sykehjem. Kvartersøvelser er gjennomført som planlagt i perioden. Disse øvelsene innebærer en strukturert gjennomgang og egenkontroll innen brannvern/el hvor ansatte er veldig delaktige. Avvik/mangler som avdekkes, utbedres uten ugrunnet opphold. Det har vært et sterkt fokus fra seksjonen på opplæring av nyansatte og ferievikarer for å ha et best mulig helhetlig brannvern. Systemer og rutiner innen brannvern og el-sikkerhet fungerer godt i seksjonen. Det settes ytterligere fokus på kvartersøvelser og en intensivering av hyppighet disse gjennomføres. Det er vesentlig at brannslanger i fellesareal Bjørkebo utbedres. Videre har egenkontroll avdekket svakheter ved låsesystem i Banken ved evt brann sett opp mot tilgang for brannvesen. Tiltak med tilgjengelig nøkkelsystem or alle ansatte er iverksatt. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Stor aktivitet på Qm+ og ansatte er flinke til å benytte meldesystemet. Saksbehandlingen av meldingene/avvikene tar tidvis for lang tid grunnet stor arbeidsmengde enhetsledere. Seksjon Hjembaserte tjenester jobber kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden. 17

18 SYKEFRAVÆR Hjemmebasert Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 1,00 % 10,10 % 11,10 % Februar 0,90 % 10,00 % 10,80 % Mars 0,80 % 8,80 % 9,60 % 1. kvartal 0,90 % 9,60 % 10,50 % 10,50 % 7,10 % April 0,70 % 8,30 % 9,00 % Mai 0,20 % 6,90 % 7,10 % Juni 0,60 % 5,20 % 5,80 % 2. kvartal 0,50 % 6,80 % 7,30 % 8,90 % 7,80 % Seksjon Hjembaserte tjenester har målsetting for sykefravær 2014 samme nivå som 2.kvartal ,3 %. Sykefravær totalt for seksjonen 1.halvår 2014: 8,9 % Sammenlignet med samme periode 2013: 6,1 %. Langtidsfravær følges tett opp av enhetsledere i samarbeid med NAV og Arbeidslivssenter. Søknader tilretteleggingstilskudd er innvilget til IA-oppfølging ansatte, spesielt i enhet omsorgsboliger. Korttidsfravær 1.halvår ,7% er stabilt i forhold til Seksjon BOAK VERNERUNDE Kleven Lundborg Sentrum Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Ikke vurdert. vernerunder Vernerunde er gjennomført for alle områder. Resultater etter spørreundersøkelse/ansattes medvirkning er analysert. Denne jobben gjennomføres høst Kommer i etterkant av analyse vernerunde Må gjennomføres med bakgrunn i vold og trusler om vold. 18

19 EGENKONTROLL BRANN OG EL Kleven Lundborg Sentrum Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Ikke vurdert. egenkontroller Egenkontroll brann og el er gjennomført i hele ansvarsområdet til seksjonen. Avdekket enkelte behov for utbedring som er ivaretatt. Ikke avdekket forhold som medfører fare for liv og helse. Ikke avdekket beov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Kleven Lundborg Sentrum Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering Seksjonen har evnet å ta i bruk kvalitetssystem på en meget god måte. Ansatte dokumenterer avvik/forbedringsforslag/uønskede hendelser nesten daglig. I all hovedsak er dette knyttet til vold og trusler om vold. Det er en utfordrende arbeidshverdag for ansatte sett ifht vold og trusler om vold fra brukere. Seksjonen har meget god oversikt på utløsende faktorer og omfang i denne sammenheng. Egen ROS analyse utarbeides på dette tema høst

20 Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering SYKEFRAVÆR BOAK Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 0,50 % 5,00 % 5,50 % Februar 1,10 % 8,50 % 9,60 % Mars 0,90 % 9,10 % 10,00 % 1. kvartal 0,80 % 7,50 % 8,30 % 8,30 % 9,60 % April 0,50 % 5,70 % 6,20 % Mai 0,40 % 4,60 % 5,10 % Juni 1,40 % 5,20 % 6,60 % 2. kvartal 0,80 % 5,20 % 5,90 % 7,10 % 10,10 % Hovedandel sykefravær er knyttet mot langtidssykefravær i store stillinger som ikke er jobbrelatert. Det jobbes aktivt med forebyggende sykefravær, og seksjonens totale sykefravær har bedret seg siden tilsvarende periode Seksjon Teknikk, miljø og landbruk VERNERUNDE Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Faktor 1 Psykososialt arbeidsmiljø Faktor 7 Inneklima Avvik: 1 Forbedringsforslag: 0 Uønskede hendelser: 0 I perioden er det gjennomført vernerunde i samtlige ansvarsområder. Generelt på avvik er inneklima i Rådhuset 2. etg for dårlig (for høye CO2 målinger). Dette blir utbedret med nytt ventilasjonsanlegg høst Medarbeiderundersøkelse er vurdert som en del av vernerunde. Denne gir uttrykk for en negativ trend knyttet til tidspress. Det settes fokus på HMS innen Teknisk drift kommende periode. Kan tidspress medføre stress og øket sykefravær hos ansatte i seksjonen. EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 1 Forbedringsforslag: 0 20

21 Status fra tidligere egenkontroll Uønskede hendelser: 1 Det forebyggende brannvern innen ansvarsområdene er ivaretatt i perioden. Det er fortsatt en utfordring (avvik) at ansatte innen renhold ikke innlemmes ved brannvernarbeidet ute på sine respektive arbeidsplasser. Det har vært en uønsket hendelse med røykutvikling ved brannsensor på loft Rådhusveien 1, 2 etg. Dette er ivaretatt. Seksjonsleder vil ha sterkt fokus på ansatte innen renhold sin deltagelse på lokalt brannvern. Behov ikke avdekket. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Seksjonen har et stort utviklingspotensiale innen sin dokumentasjon av internkontroll. Dokumentasjon i denne sammenheng vil bli sterkt prioritert fremover. SYKEFRAVÆR TML Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 0,70 % 1,80 % 2,60 % Februar 2,30 % 1,90 % 4,20 % Mars 0,90 % 4,20 % 5,10 % 1. kvartal 1,20 % 2,70 % 3,90 % 3,90 % 5,30 % April 0,30 % 5,20 % 5,50 % Mai 0,90 % 1,70 % 2,70 % Juni 0,50 % 1,70 % 2,20 % 2. kvartal 0,60 % 2,90 % 3,50 % 3,70 % 4,60 % Sykefraværet for 1. halvår 2014 har vært svært lavt og er godt innenfor rammen av kommunens målsetting om ikke å overskride 6,5%. Ingen tiltak påkrevet. 21

22 Felles Sammenfattede resultater Generelle kommentarer Videre oppfølging SYKEFRAVÆR 2014 Seksjon/avdeling 1. kvart 2. kvart 3. kvart 4. kvart Tot 2013 Rådmannens Team 0,0 0,0 Kommunikasjon og service 2,7 1,9 Økonomi og personal 0,2 0,1 NAV 12,7 13,2 Skole 4,7 4,2 Barnehage 12,9 11,1 Kultur 13,6 8,0 Familiesenter 18,0 17,9 Skautun 8,3 8,1 Hjembaserte Tjenester 10,5 8,9 BOAK 8,3 7,1 Teknikk, Miljø og 3,9 3,7 Landbruk Totalt 7,7 7,1 Sykefraværet i Rakkestad kommune har en liten nedgang første halvår 2014 sett opp mot Personaltunge seksjoner som Skole, Skautun, Hjembaserte tjenester og BOAK har en god utvikling i denne sammenheng også fra første til andre kvartal. Seksjon Barnehage har over lengre tid hatt høyt sykefravær, men det er bevegelser i riktig retning også her. Seksjonen har et sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, og gjennomfører konkrete tiltak med støtte fra både NAV arbeidslivsenter og Bedriftshelsetjenesten. Sykefraværet i seksjon Familiesenter er bekymringsfullt i det henseende at deler av sykefraværet er direkte jobbrelatert. Pågående tiltak for å redusere sykefravær fortsetter ut Det er viktig at analyse av datafangst etter innledende vernerunde i seksjon Familiesenter er på plass høst Dette vil bidra til arbeidet med å redusere sykefraværet i seksjonen. Sammenfattet timeforbruk i perioden BEDRIFTSHELSETJENESTE Seksjon Timer Barnehage (5 stk.) Sykefraværsarbeid 4,50 03 Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse 2,25 05 Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø Undervisning og kurs Planlegging og tilrettelegging AVTALE

23 BOAK (Bo og Aktivitet) 8,50 03 Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse 3,50 Brann Arbeidshelse 0.50 Fellesaktiviteter Systematisk HMS arbeid Planlegging og tilrettelegging AVTALE 1,50 NAV 3,75 02 Krisehåndtering 3,75 Rakkestad kommune Sykefraværsarbeid Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse 2,75 11 Planlegging og tilrettelegging AVTALE 0.75 Seksjon Hjemmebasert tjeneste 7,50 06 Psykososialt arbeidsmiljø 7,50 Skoler (4 stk.) 1,50 01 Sykefraværsarbeid 1,50 Totalt

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013. Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02.

Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013. Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02. Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2013 Saksnr. 14/403 Journalnr. 3379/14 Arkiv 032 Dato: 26.02.2014 1 Avdeling Kommunikasjon og service GJENNOMFØRT VERNERUNDE Rådhuset

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013. Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013

Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013. Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013 Status og utvikling innen HMS Rapport til AMU 1. Halvår 2013 Saksnr. 13/1686 Journalnr. 11441/13 Arkiv 032 Dato: 02.09.2013 1 Avdeling Kommunikasjon og service Rådhuset 1. etg Alle Avvik: Ingen Forbedringsforslag:

Detaljer

Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015

Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015 Utviklingen på personalområdet rapport til AMU 2. halvår 2014 Saksnr. 15/361 Journalnr. 2511/15 Arkiv 032 Dato: 20.02.2015 Seksjon NAV Gjennomført vernerunde i september, generelt bedre resultater enn

Detaljer

Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08.

Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08. Status og utvikling innen HMS Rapport til arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1507 Journalnr. 11235/15 Arkiv 032 Dato: 19.08.2015 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015

Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015. Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 Utvikling på personalområdet 1. halvår 2015 Saksnr. 15/1547 Journalnr. 11422/15 Arkiv 032 Dato: 24.08.2015 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2015 Status utvikling og aktiviteter

Detaljer

Rapport HMS 1. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato:

Rapport HMS 1. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr /17 Arkiv 032 Dato: Rapport HMS 1. halvår 2017 Saksnr. 17/648 Journalnr. 17894/17 Arkiv 032 Dato: 07.11.2017 HMS meldinger 1. halvår 2017 1 HMS meldinger 1. halvår 2017 Det er flere seksjoner som benytter seg av HMS-meldingen.

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015 Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. Halvår 2015 Saksnr. 16/260 Journalnr. 1919/16 Arkiv 032 Dato: 09.02.2016 Fgjlksajflksdajflkasdjf 1 Seksjon Behov for ROS analyse NAV Vernerunde gjennomført med samtlige

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2012 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2012 Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Gjeldende arbeidskraftplan, er rullering av 2010.

Detaljer

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014

UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013. Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Saksnr. 14/304 Journalnr. 2580/14 Arkiv 032 Dato 14.02.2014 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR 2013 Status

Detaljer

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato:

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato: Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 2. halvår 2015 Saksnr. 16/420 Journalnr. 3331/16 Arkiv 032 Dato: 07.03.2016 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2015 Vedtatte tiltak

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3362 Journalnr /16 Arkiv 033 Dato:

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3362 Journalnr /16 Arkiv 033 Dato: Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2016 Saksnr. 16/3362 Journalnr. 12812/16 Arkiv 033 Dato: 07.09.2016 1 Behov for ROS analyse NAV Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller Behov for ROS analyse

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 09:00-00:00 Administrasjonsutvalget SAKSLISTE Saksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.11.2012 1/13 13/377 STATUS OG

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2010 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 13.09.2011 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/11 Sak 6/11 Sak 7/11 REFERATSAKER ANALYSE AV KOMMUNENS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 10.11.2009 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak 13/09 MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 10.11.2009 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013. Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09.

Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013. Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09. Status og utvikling på personalområdet Rapport til adm.utvalget 1. halvår 2013 Saksnr. 13/1692 Journalnr. 11639/13 Arkiv 032 Dato: 04.09.2013 Status utvikling og aktiviteter 1. halvår 2013 Rådmannens reguleringer

Detaljer

Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 1. halvår. Saksnr. 16/3364 Journalnr /16 Arkiv 032 Dato:

Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 1. halvår. Saksnr. 16/3364 Journalnr /16 Arkiv 032 Dato: Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 1. halvår Saksnr. 16/3364 Journalnr. 12847/16 Arkiv 032 Dato: 07.09.2016 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 1. HALVÅR 2016

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 1. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato:

Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato: Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 2. halvår 2016 Saksnr. 17/648 Journalnr. 4193/17 Arkiv 032 Dato: 06.03.2017 Seksjon vernerunder Behov for ROS analyse NAV VERNERUNDE Ikke gjennomført i perioden. egenkontroller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 2.2.2010 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 2.2.2010 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer...

Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2. Generelle og bygningsmessige forhold... 3. Forhold som omhandler personer... KAPITEL 6 Håndtering av avvik, feil, mangler og uønskede hendelser... 2 Generelle og bygningsmessige forhold.... 3 Forhold som omhandler personer.... 4 Avviksskjema Miljørettet helsevern for elever....

Detaljer

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole

Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole Handlingsplan for HMS Sandnessjøen videregående skole ID UTS.SVS.HMS.4.1.1 Versjon 2.04 Gyldig fra 14.10.2014 Forfatter Linda Karlsen Verifisert AMU Godkjent Knut Pettersen Side 1 av5 VISJON: KOMPIS Kunnskap

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 4/11 UTBYGGING HAVERSLIA BARNEHAGE 5/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 2. halvår Saksnr. 17/660 Journalnr. 5166/17 Arkiv 032 Dato:

Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 2. halvår Saksnr. 17/660 Journalnr. 5166/17 Arkiv 032 Dato: Utvikling på personalområdet Rapport til Administrasjonsutvalget 2. halvår 2016 Saksnr. 17/660 Journalnr. 5166/17 Arkiv 032 Dato: 22.03.2017 1 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET RAPPORT TIL ADM UTVALG 2. HALVÅR

Detaljer

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010

PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 Inderøy kommune Sakshaug skole Vennav. 59 7670 INDERØY PROSJEKT SYKEFRAVÆR SAKSHAUG SKOLE JANUAR 2009 - JUNI 2010 KVALITETSKOMMUNEN INDERØY SLUTTRAPPORT - STRATEGIER OG TILTAK FOR Å FÅ NED SYKEFRAVÆRET

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.04.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 73 97 20 00. Møtesekretær innkaller vararepresentanter

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016

Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2. tertial 2016 Ledelsens gjennomgåelse - Tiltaksplan 2016 Risikoområde Idefase for byggetrinn 3,inkludert reguleringsplan for sykehusområdet, er godkjent og konseptfase er i gang Idefaserapport for byggetrinn 3 er godkjent

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten)

Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre, barnehage, Huset og Barn og unge tjenesten) VEDLEGG HMS plan - Barn og unge sektoren 1 Handlinger / tiltak som utføres årlig eller jevnlig gjennom året Lover og forskrifte som gjelder for virksomheter i Barn og ungesektoren ( skoler, oppvekstsentre,

Detaljer

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING

SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Styresaknr. 34/07 REF: 2007/000294 SYKEFRAVÆR. STATISTIKK OG OPPFØLGING Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: AMU-sak: Sykefravær. Statistikk og oppfølging Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 03.06.2014 08.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 6/14 Sak 7/14 Sak 8/14 REFERATSAKER VALG AV REPRESENTANT FRA AMU TIL

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 09.09.2015 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 75 76 06 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø

Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø Handlingsplan bedriftshelsetjenesten 2015 Arendal kommune Agder Arbeidsmiljø HANDLINGSPLAN Handlingsplanen utarbeides i tråd med Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Agder Arbeidsmiljø skal ha

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Sokna Skole Møtedato: 25.05.2016 Tid: 12.00-14.00 MØTEINNKALLING Befaring: 0830-0900 Avreise rådhuset, felles kjøring 3 biler 0900-0945 Befaring

Detaljer

HMS plan barn og ungesektoren 1

HMS plan barn og ungesektoren 1 HMS plan barn og ungesektoren 1 3. PLAN-/TILTAKSDEL 3.1 Standardskjema med situasjonsbeskrivelse, mål, tiltak, kostnad og ansvarlig som bygger på kartleggingsdelen. På bakgrunn av innlevert fra virksomhetene

Detaljer

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG

MØTEINNKALLING 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE - UTVIDELSE OG TILBYGG 3/13 13/63 KIRKENG SKOLE - NYBYGG MØTEINNKALLING Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Sted: Formannskapssalen, Kulturhuset Dato: 22.01.2013 Tid: 15:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/13 13/61 FAMILIESENTER- ORIENTERING 2/13 13/60 KIRKENG BARNEHAGE

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss?

Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Hvorfor og hvordan lykkes vi hos oss? Horten kommune Idylliske Åsgårdstrand Marinens hovedverft Litt statistikk Horten Vestfold Arbeidsledighet 4,3 %. 3,4 %. Uføregrad 14,6 % 12,7 % Levekårsstatistikk

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse

Vedlegg 2. til. Anskaffelse 15/8837. Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester. Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Vedlegg 2 til Anskaffelse 15/8837 Om kjøp av: Bedriftshelsetjenester Kundens kravspesifikasjon og prisbestemmelse Organisasjonsavdelingen, Innkjøpsseksjonen Hasselveien 6, Postboks 304, 1471 Lørenskog.

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/ ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Cathrine Fosso, PER Arkiv: 440 Arkivsaksnr.: 10/1940-1 ORIENTERING OM HMS-ARBEIDET I KRAGERØ KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Kartlegging: enheter med høyt sykefravær

Kartlegging: enheter med høyt sykefravær 1 Kartlegging: enheter med høyt sykefravær På bestilling fra virksomheten kan rådgivere fra Personal og Arbeidsmiljø gjennomføre en kartlegging av forhold på den aktuelle enheten som kan ha betydning for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:00 Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset : 26.10.2012 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN gjeldende fra 1.1.2017 31.12.2019 ROGALAND FYLKESKOMMUNES OVERORDNEDE MÅL FOR ARBEIDET: Videreutvikle organisasjonskulturen med vekt på nærvær, integrering og kvalitet.

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Sykefravær i Klæbu kommune

Sykefravær i Klæbu kommune i kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune vedtok i KU-sak 18/16, i møte 9.6.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommune. 1.1 BESTILLING I saksutredningen vises det til følgende

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg?

Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? Hvordan har byrådsavdelingene fulgt opp arbeidstilsynets merknader og pålegg? v/kommunaldirektør Rune Haugsdal og kommunaldirektør Anne-Marit Presterud Tilsynet fra arbeidstilsynet Tilsynssatsing nasjonal

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00-09:00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00-09:00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 18.09.2012 08:00-09:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 5/12 Sak 6/12 REFERATSAKER AMU 18.09.12 VERNEOMRÅDENES/ENHETENES

Detaljer

Generell del/overordnet del

Generell del/overordnet del QC H/. l fe. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i Sømna kommune Generell del/overordnet del Innledning Den første Forskriften om internkontroll trådte i kraft fra 1. januar 1992 og ble siste gang endret

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter /15 Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom BBS og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter BBS ESARK-038-201300766-20 Hva saken gjelder: Den 22.10.2014 inngikk Bergen kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6/11 22.02.2011 Dato: 14.02.2011 Arkivsaksnr: 2010/925/lae Helse, miljø og sikkerhet

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv Interne HMS mål for Maritvold barnehage

Inkluderende arbeidsliv Interne HMS mål for Maritvold barnehage Inkluderende arbeidsliv Interne HMS mål for Maritvold barnehage forankret i statens IA-arbeid sentral avtale vedtatt i personalmøte juni 2011 Delmål 1 Maximalt nærvær - Minimalt sykefravær Ingen skal bli

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Informasjon om bruken av trimrommene på Lensvik skole og rådhuset vil bli gitt. Agdenes kommune Agdenes kommune Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer