Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår Saksnr. 14/1655 Journalnr /14 Arkiv 032 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014. Saksnr. 14/1655 Journalnr. 11665/14 Arkiv 032 Dato: 08.09."

Transkript

1 Status og utvikling innen HMS Rapport til Arbeidsmiljøutvalget 1. halvår 2014 Saksnr. 14/1655 Journalnr /14 Arkiv 032 Dato:

2 Avdeling Kommunikasjon og service VERNERUNDE Rådhuset 1. etg Ingen Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere vernerunder Ikke gjennomført i perioden EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhuset kjeller Rådhuset 1. etg Rådhuset 2. etg Kulturhus Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 4 Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere egenkontroller Et tilsyn fra brannvernmyndighetene viste mangler ved kulturhuset. Manglene ble tatt tak i fra sentralt hold og forventes ivaretatt innen utgangen av Brannvernrunde er gjennomført med støtte fra vaktmestertjenesten. Det ble ikke avdekket store mangler, bygget fremstår i god brannteknisk tilstand etter oppgraderinger som er gjennomført. Det er avdekket totalt fire avvik som utbedres. Eksternt tilsyn ved Kulturhuset har tidligere avdekket forhold som må ivaretas. Disse er ivaretatt med enkelte unntak. Dette gjelder orienteringsplan ved branntavler samt opplæring av ansatte. Dette følges tett opp, og forventes å være ordnet andre halvår Ikke avdekket behov for dette. 2

3 AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhuset 1. etg Det er ikke meldt alvorlige avviksmeldinger i avdelingen i perioden, foruten Elink-meldinger til IT og hms-meldinger til teknisk etter brannvernrunde. Alle meldinger er lukket. Det er intet som tyder på at det foreligger en underrapportering i perioden. Ansatte er godt kjent med rutiner. SYKEFRAVÆR Kommunikasjon og service Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 1,00 % 0,00 % 1,00 % Februar 0,70 % 2,30 % 3,00 % Mars 2,10 % 2,10 % 4,20 % 1. kvartal 1,30 % 1,40 % 2,70 % 2,70 % 8,00 % April 0,20 % 0,00 % 0,20 % Mai 0,30 % 0,70 % 1,00 % Juni 0,50 % 1,80 % 2,20 % 2. kvartal 0,30 % 0,80 % 1,10 % 1,90 % 4,90 % Meget lavt sykefravær i perioden. Ikke behov for å sette inn tiltak. 3

4 Avdeling Økonomi og personal VERNERUNDE Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Ingen Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Tiltak fra tidligere vernerunder er iverksatt. vernerunder Ikke gjennomført i perioden. EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 6 Forbedringsforslag: 9 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Mangler fortsatt orienteringsplan for områdene. Er purret opp egenkontroller fortløpende siden Egenkontroll gjennomført for begge områder i mai For Rådhusveien 1, 1. etg er brannvernet godt innarbeidet og ivaretatt. Det gjenstår fortsatt en del byggetekniske oppdateringer for Rådhusveien 4, underetasje. Avvik/forbedringsforslag som er avdekket er i hovedsak knyttet opp mot Rådhusveien 4, underetasje (lokaler under Bygdelegene). Tiltak ifht avvik er iverksatt. Avvik/forbedringsforslag som ble avdekket på kontorer ansatte er fullt ut ivaretatt. Det gjenstår å lukke avvik som bygningseier er ansvarlig for. Dette følges tett opp høst Det er behov for en ROS analyse knyttet til bruk/brukere av EDBrom. Denne gjennomføres høst AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhusveien 1, 1. etg Rådhusveien 4, underetasje 4

5 Avdelingen har kun meldt et fåtall avvik/forbedringsforslag. Varsling/melding ved nyansettelse som fremkommer av graf for halvåret, er kun tester som er gjennomført. Det er intet som tyder på at dette dreier seg om en underrapportering. SYKEFRAVÆR Økonomi og Personal Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 4,30 % 0,00 % 4,30 % Februar 0,00 % 0,00 % 0,00 % Mars 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1. kvartal 0,20 % 0,00 % 0,20 % 0,20 % 5,40 % April 0,00 % 0,00 % 0,00 % Mai 0,00 % 0,00 % 0,00 % Juni 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,10 % 3,60 % Meget lavt sykefravær i perioden. Ikke behov for å sette inn tiltak. Seksjon Skole VERNERUNDE Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Samtlige Avvik: 1 Forbedringsforslag: 4 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Behov for tiltak fra tidligere vernerunder er ivaretatt. Ikke alle avvik vernerunder er lukket, men følges tett av enhetsledere. Det er kun Bergenhus skole som har gjennomført vernerunde 1. halvår Resterende skoler gjennomfører dette ilpa 2. halvår Avvik vernerunde er knyttet opp mot manglende opplæring på ulike maskiner på laboratoriet. Det er god oppfølging på skolene ifht HMS. Skole trenger dog mer struktur og rutiner mtp rapportering og dokumentasjon i kommunens elektroniske kvalitetssystem. I denne sammenheng vurderes en samordning innenfor HMS ansatte og elevers læringsmiljø. Ikke avdekket behov. 5

6 EGENKONTROLL BRANN OG EL Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 7 Forbedringsforslag: 6 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Alle saker er fulgt opp og lukket. egenkontroller Egenkontroll brann/el er gjennomført ved samtlige skoler i perioden. Avvik som er avdekket, er rettet opp. God oppfølging av brannvern/elkontroll ved skolene i Rakkestad kommune. Dette er også sett ifht opplæring av brukere/elever. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rakkestad Ungdomsskole Os Skole Bergenhus skole Kirkeng skole Skolene i Rakkestad kommune er gode på å benytte elektronisk kvalitetssystem for bestilling av tjenester fra vaktmestere/teknisk drift. Det er får HMS-meldinger i perioden. Det er grunn til å anta at det foreligger en underrapportering innen seksjon skole. Det vil bli satt ytterligere fokus på opplæring av ansatte i bruk av systemet og de muligheter som systemet gir ilpa høst

7 SYKEFRAVÆR Skole Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 2,10 % 3,20 % 5,30 % Februar 1,20 % 2,50 % 3,70 % Mars 1,20 % 4,00 % 5,20 % 1. kvartal 1,50 % 3,20 % 4,70 % 4,70 % 8,90 % April 1,10 % 3,00 % 4,10 % Mai 0,80 % 3,20 % 4,00 % Juni 0,40 % 2,20 % 2,60 % 2. kvartal 0,80 % 2,80 % 3,60 % 4,20 % 6,90 % Lavt sykefravær i perioden. Seksjonen har hatt fokus på god oppfølging av sykmeldte samt relasjonell ledelse. Seksjon NAV VERNERUNDE Rådhuset 2. etg Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Det har tidligere blitt ytret ønske om diverse tekniske og vernerunder ergonomiske hjelpemidler, dette har blitt innfridd i den grad budsjettsituasjonen har tillatt det. Ikke gjennomført i perioden. EGENKONTROLL BRANN OG EL Seksjon NAV har ikke eget delegert brannvern og elsikkerhetsansvar. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Seksjonen bruker etter avtale med kommunalsjef drift det statlige avvikssystemet ASYS for registrering av vold og trusler om vold. Det har vært hendelser i perioden, som er fulgt tett opp og lukket av leder sammen med ansatte. 7

8 SYKEFRAVÆR Sykefraværet har vært unormalt høy i perioden grunnet 2 langtidssykemeldte. Utover disse to personene har fraværet vært svært lavt. De to langtidssykemeldte er nå helt eller delvis tilbake på jobb og begge vil begynne i full stilling i nær framtid. Det har i liten grad vært mulig å tilrettelegge arbeidsoppgavene for de sykemeldte grunnet sykdomsforløpene. Vi har imidlertid nå stort fokus på forebyggende arbeid for de aktuelle ansatte for å unngå flere langtidsfravær. NAV Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 2,40 % 9,00 % 11,30 % Februar 1,40 % 12,50 % 13,90 % fravær 2014 fravær 2013 Mars 3,50 % 9,60 % 13,10 % 1. kvartal 2,40 % 10,30 % 12,70 % 12,70 % 10,90 % April 0,30 % 12,20 % 12,60 % Mai 1,20 % 16,40 % 17,60 % Juni 0,00 % 10,50 % 10,50 % 2. kvartal 0,50 % 13,10 % 13,60 % 13,20 % 6,30 % Seksjon Barnehage VERNERUNDE Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Faktor 1 Psykososialt arbeidsmiljø Faktor 2 Skade og fravær Faktor 4 Vedlikehold, orden og renhold Faktor 5 Ergonomi Faktor 7 Inneklima Avvik: 7 Forbedringsforslag: 8 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere vernerunder Seksjonen har hatt som mål at ansatte skal føle seg trygge på bruk av elektronisk kvalitetssystem. Dette har det vært et kontinuerlig fokus fra Samtlige barnehager har gjennomført vernerunde i perioden. Avvik som er avdekket er ivaretatt og lukket. Seksjonen har benyttet seg av elektroniske spørreskjemaer via kvalitetssystem. Dette har bidratt til god deltagelse og medvirkning under årets vernerunder. Fra og med 2014 benytter barnehagene seg av elektronisk kvalitetssystem for dokumentasjon av blant annet skader på brukere. Barnas HMS sees i sammenheng med ansattes HMS. 8

9 Ikke avdekket behov. EGENKONTROLL BRANN OG EL Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Faktor 10 Egenkontroll brann og el Status fra tidligere Handlingsplaner fra tidligere år er ivaretatt. egenkontroller Avvik: 3 Forbedringsforslag: 3 Uønskede hendelser: 0 Alle enheter i seksjonen har gjennomført egenkontroll brann og el. Seksjonen har ingen økning i antall avvik. Avvik avdekket medfører ingen fare for liv og helse. De rutiner som foreligger og benyttes i barnehagene ivaretar brannvernet og el-sikkerheten på en god måte. Det har ikke vært uønskede hendelser i perioden. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Bergenhus barnehage Fladstad barnehage Kirkeng barnehage Byggeklossen barnehage Ellemelle barnehage Seksjonen melder fortsatt få avvik, de fleste mangler blir oppdaget og rettet fortløpende. Det må settes et fokus på at mangler/avvik som avdekkes, blir dokumentert ifht hva som blir rettet/utført. Manglende dokumentasjon gir dårligere styringsinformasjon ifht utvikling innen arbeidet med HMS, og er i seg selv en risiko. 9

10 SYKEFRAVÆR Barnehage fravær 2014 fravær 2013 Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 3,00 % 10,50 % 13,40 % Februar 2,30 % 11,30 % 13,70 % Mars 1,20 % 10,40 % 11,60 % 1. kvartal 2,20 % 10,70 % 12,90 % 12,90 % 18,20 % April 0,80 % 9,20 % 10,00 % Mai 1,00 % 9,40 % 10,40 % Juni 0,80 % 6,70 % 7,60 % 2. kvartal 0,90 % 8,50 % 9,40 % 11,10 % 14,70 % Sykefraværet er redusert ift tilsvarende periode i 2013, fra 14,4 % til 11,1 %. Egenmeldt sykefravær er fortsatt lavt, legemeldt sykefravær skyldes enkeltsaker. Seksjonen har i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet i Blant annet er det gjennomført nærværskurs i alle enheter, IGLO-kurs for pedagogiske ledere og styrere, og ledersamlinger for styrere. I tillegg har seksjonen jobbet for å systematisere nærværsarbeidet. Seksjonen vil fortsette å styrke nærværsarbeidet i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter høsten Videre er det startet et samarbeid med bedriftshelsetjenesten i den hensikt å styrke det forebyggende sykefraværsarbeidet. Seksjon Kultur VERNERUNDE Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Tiltaksplaner fra tidligere gjennomførte vernerunder er ivaretatt. vernerunder Ikke gjennomført i perioden. 10

11 EGENKONTROLL BRANN OG EL Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Faktor 10 Egenkontroll brann og el Avvik: 1 Forbedringsforslag: 1 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere egenkontroller Gjentagende feilmelding ved varslingsanlegg på Aktivitetshuset viser seg å være vanskelig rettet. Feil har ikke konsekvenser for driftsstatus ved anlegget, men forutsettes rettet ved videre oppfølgning. Det er gjennomført egenkontroller brann og el for samtlige ansvarsområder og for alle ansatte, med unntak av ansatte som jobber ved Prosjektskolen og gamle Bergenhus skole. Bygningsmessig ivaretas disse to lokalene av hhv Rakkestad Ungdomsskole og Byggeklossen Barnehage. Nyansatt rektor Kulturskole vil ha ansvar for personalet ifht opplæring innen forebyggende brannvern og el-sikkerhetsarbeid, samt gjennomganger av branninstrukser. Dette er et viktig fokus for seksjonen i og med tilstedeværelsen av elever. Det gjennomføres analyse på omfang ved en evt brann i lokalene til Badet. Kan være påkrevd med en brannøvelse hvor det er publikum tilstede i bassenget. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Bibliotek/kino/lokalsamling Aktivitetshuset/klubbene Kulturskolen Badet Seksjon Kultur benytter seg av elektronisk kvalitetssystem i den daglige drift, men det må settes større fokus på ansattes mulighet til å påvirke sin arbeidssituasjon ifht de meldingsmuligheter som foreligger. Det antas at det i perioden er en underrapportering innen HMS i seksjonen. 11

12 SYKEFRAVÆR Kultur fravær 2014 fravær 2013 Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 0,00 % 16,10 % 16,10 % Februar 0,00 % 15,70 % 15,70 % Mars 0,70 % 8,30 % 9,00 % 1. kvartal 0,20 % 13,40 % 13,60 % 13,60 % 13,10 % April 0,50 % 5,60 % 6,10 % Mai 0,00 % 1,80 % 1,80 % Juni 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,20 % 2,50 % 2,70 % 8,00 % 13,80 % Sykefravær i administrasjon er ikke jobbrelatert og alle er tilbake i full jobb. Sykefravær på kino og barn og ungdomsarbeid er ikke arbeidsrelatert Sykefravær på badet er ikke jobbrelatert og vedkommende er tilbake i full jobb. Sykefraværet følges tett av ledelsen i seksjonen. Det er forventet at sykefravær vil gå ned 2. halvår Seksjon Familiesenter VERNERUNDE Helsehuset Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere vernerunder Er ikke tilgjengelige data på dette. Har ikke vært gjennomført fullverdige vernerunder for en samlet seksjon i nye lokaler før årets gjennomføring. Seksjonen har gjennomført vernerunde for hele sitt ansvarsområde. Planlegging og gjennomføring av dette har vært en prioritert oppgave for seksjonen i Analyse etter gjennomført vernerunde er ikke klar pr august Det er ikke avdekket avvik som medfører fare for liv og helse. Det er behov for ROS analyse ifht vold og trusler om vold. EGENKONTROLL BRANN OG EL Helsehuset Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere egenkontroller Er ikke tilgjengelige data på dette. Har ikke vært gjennomført fullverdige egenkontroller for en samlet seksjon i nye lokaler før årets 12

13 gjennomføring. Seksjonen har gjennomført egenkontroll for hele sitt ansvarsområde. Planlegging og gjennomføring av dette har vært en prioritert oppgave for seksjonen i Analyse etter gjennomført egenkontroll er ikke klar pr august Det er ikke avdekket avvik som medfører fare for liv og helse. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Helsehuset Seksjonen er aktive brukere av elektronisk kvalitetssystem ifht bestillinger av tjenester. Innenfor HMS er systemet lite tatt i bruk. Som en del av det totale fokus som er satt på HMS for seksjonen i 2014, er det viktig med opplæring innen kommunens elektroniske kvalitetssystem. Det er grunn til å anta at det eksisterer en underrapportering på området. SYKEFRAVÆR Familiesenter Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 1,40 % 16,50 % 17,80 % Februar 0,40 % 17,20 % 17,60 % Mars 0,80 % 17,60 % 18,40 % 1. kvartal 0,90 % 17,10 % 18,00 % 18,00 % 9,80 % April 0,30 % 16,80 % 17,00 % Mai 1,00 % 16,20 % 17,20 % Juni 1,40 % 18,10 % 19,50 % 2. kvartal 0,90 % 17,00 % 17,90 % 17,90 % 11,00 % Seksjonen har høyt sykefravær. Dette er i all hovedsak knyttet opp mot legemeldt sykefravær. Seksjonen har god oversikt over det enkelte sykefravær. Ansatte som er sykmeldt følges godt opp. Det forventes at enkelte vil være tilbake i jobb ilpa høst

14 Seksjon Skautun VERNERUNDE Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Tiltak fra tidligere vernerunder er ivaretatt. vernerunder Seksjonen har gjennomført spørreundersøkelse til ansatte ifm vernerunde. Analyse av resultat gjennomføres høst 2014 i samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det oppleves som gledelig at kommentarfelt i årets undersøkelse er betydelig mer benyttet sett ifht Analyse vil danne bakgrunn for en fysisk vernerunde i den enkelte enhet. Skautun har tidligere år gjennomført vernerunde i vårhalvåret, men fra 2013 har den blitt gjennomført i høsthalvåret. Det oppleves positivt å gjennomføre vernerunder i høsthalvåret, grunnet mye turnusarbeid i forkant av sommerturnuser. Kvalitet på innhold i besvarelser, samt øket deltagelse danner grunnlag for å anta at dette forhold også omfatter ansatte. Det er allerede avdekket et behov for ROS rundt vold og trusler om vold fra pasienter. Gjennomføres høst EGENKONTROLL BRANN OG EL Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 5 Forbedringsforslag: 0 Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Tiltak fra tidligere egenkontroller er ivaretatt. egenkontroller Seksjonen har stort fokus på forebyggende brannvern og elsikkerhet. Det er totalt gjennomført 35 ulike kvartersøvelser i denne sammenheng. Gjennomføring er fordelt på samtlige enheter og avdelinger, inkludert natt-tjenesten. Det gjennomføres for øvrig fast brannvernrunde hver kveld i tidsrommet ved de ulike avdelingene som eget tiltak fra tidligere handlingsplaner. Avvik som er avdekket er lukket. Organiseringen av brannvernet og el-sikkerhetsarbeidet er endret fom 2014 ved seksjonen. Enhetsledere har fått status som 14

15 brannvernledere og har et tydelig ansvar i denne sammenheng. Dette styrker det forebyggende arbeidet, men er også en utfordring sett opp mot tilgjengelig tid til disposisjon ifht fungerende som ledere. Seksjonen ønsker et utvidet samarbeid med vaktmestertjenesten i det forebyggende arbeidet med faste, månedlige møter. Avdekket behov ifht at alle ansatte omfattes av kvartersøvelsene. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Enhet Korttid Enhet Langtid Enhet Demens Enhet Kjøkken/Vaskeri Seksjon Skautun har en stort aktivitet på meldinger på QM. I perioden 1/1-1/7-14 er det registrert totalt 434, hvorav 197 er vaktmestermeldinger, 89 er omsorgsmeldinger, 61 er HMS-meldinger og 53 er meldinger på legemiddelhåndtering. Ansatte er gode på å sende meldinger, men det gis tilbakemeldinger på at saksbehandlingen av meldingene/avvikene tar for lang tid. Jfr. Årshjul 2014 skal enhetsledere ukentlig behandle avvik/meldinger, noe som dessverre ikke er gjennomførbart grunnet stor arbeidsmengde totalt sett. Seksjon Skautun jobber kontinuerlig med å bli bedre på dette. SYKEFRAVÆR Skautun fravær 2014 fravær 2013 Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt Januar 1,40 % 7,20 % 8,60 % Februar 1,30 % 7,70 % 9,10 % Mars 0,30 % 7,00 % 7,40 % 1. kvartal 1,00 % 7,30 % 8,30 % 8,30 % 10,60 % April 0,80 % 6,10 % 6,90 % Mai 1,00 % 7,50 % 8,50 % Juni 0,30 % 8,20 % 8,50 % 2. kvartal 0,70 % 7,30 % 8,00 % 8,10 % 9,30 % Seksjon Skautun har som mål for sykefravær å være under 8,0 i 15

16 2014(jfr. sykefraværet i 2013). Sykefraværet pr.30/6-14 er 8,1%(9,9 % i samme periode i 2013). Seksjon Skautun vurderer 8,1 som er akseptabelt fravær, med det jobbes videre med å redusere dette ytterligere. Det er innarbeidet gode rutiner for oppfølging av sykemeldte, samt at det også er viktig å ha fokus på jobbnærvær, som et ledd i å forbygge sykefravær. Ulike tiltak for jobbnærvær er beskrevet i årshjul for Enhetslederne har månedlig møte med rådgiver fra Arbeidslivssenteret, som veileder i ulike tiltak, både ifht de som er sykemeldte og tiltak for å forebygge sykefravær. Det søkes om tilretteleggingstilskudd slik at ansatte kan komme raskere tilbake i jobb og for hindre sykefravær. Tilskuddene brukes blant annet inn til ekstra innleie og tekniske hjelpemidler. Seksjon Hjembaserte tjenester VERNERUNDE Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Handlingsplan vernerunde beskriver div tiltak. Uønskede hendelser: 0 Status fra tidligere Handlingsplan som er lagt ifm vernerunder 2013 er fulgt opp. Tiltak vernerunder er ivaretatt etter denne plan. Vernerunde 2014 er innledningsvis gjennomført med fullskala spørreundersøkelse til ansatte. Ledelse, tillitsvalgte og verneombud har felles møte september 2014 for analyse av innkomne data. Resultater fra medarbeiderundersøkelse samt avviksmeldinger fra daglig drift vurderes i samme analyse. Tiltak/handlingsplan i denne sammenheng sees også sammen med handlingsplan fra Ansatte har gjennom vernerunde, medarbeiderundersøkelse, avviksmeldinger og medarbeidersamtaler gjennom flere år rapportert økt arbeidsbelastning grunnet harde gulv i omsorgsboliger Bjørkebo. Tiltak er ikke iverksatt jf handlingsplan vernerunde på dette området. Midlertidig HMS tiltak med innkjøp støtdempende sko ansatte er iverksatt. Medvirkning fra ansatte og et tydelig partssammensatt samarbeid gir seksjonen god styringsinformasjon og oversikt over utfordringer innen arbeidet med HMS. Vurderes ut fra analyse august

17 EGENKONTROLL BRANN OG EL Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere egenkontroller Tiltak som er lagt ifht kontorlokaler i Banken, er ivaretatt i sin helhet. Når det gjelder omsorgsboliger Skautun, er det fortsatt en utfordring at brannslanger i fellesarealer ikke er tilfredsstillende. Dette er meldt videre i linja, og ivaretagelse blir sett ifht planlagte utbygging innen sykehjem. Kvartersøvelser er gjennomført som planlagt i perioden. Disse øvelsene innebærer en strukturert gjennomgang og egenkontroll innen brannvern/el hvor ansatte er veldig delaktige. Avvik/mangler som avdekkes, utbedres uten ugrunnet opphold. Det har vært et sterkt fokus fra seksjonen på opplæring av nyansatte og ferievikarer for å ha et best mulig helhetlig brannvern. Systemer og rutiner innen brannvern og el-sikkerhet fungerer godt i seksjonen. Det settes ytterligere fokus på kvartersøvelser og en intensivering av hyppighet disse gjennomføres. Det er vesentlig at brannslanger i fellesareal Bjørkebo utbedres. Videre har egenkontroll avdekket svakheter ved låsesystem i Banken ved evt brann sett opp mot tilgang for brannvesen. Tiltak med tilgjengelig nøkkelsystem or alle ansatte er iverksatt. Ikke avdekket behov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Omsorgsboliger Skautun Omsorgsboliger Helsehusveien Kontorlokaler «Banken» Johs C Liensgt 5 Stor aktivitet på Qm+ og ansatte er flinke til å benytte meldesystemet. Saksbehandlingen av meldingene/avvikene tar tidvis for lang tid grunnet stor arbeidsmengde enhetsledere. Seksjon Hjembaserte tjenester jobber kontinuerlig med å redusere saksbehandlingstiden. 17

18 SYKEFRAVÆR Hjemmebasert Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 1,00 % 10,10 % 11,10 % Februar 0,90 % 10,00 % 10,80 % Mars 0,80 % 8,80 % 9,60 % 1. kvartal 0,90 % 9,60 % 10,50 % 10,50 % 7,10 % April 0,70 % 8,30 % 9,00 % Mai 0,20 % 6,90 % 7,10 % Juni 0,60 % 5,20 % 5,80 % 2. kvartal 0,50 % 6,80 % 7,30 % 8,90 % 7,80 % Seksjon Hjembaserte tjenester har målsetting for sykefravær 2014 samme nivå som 2.kvartal ,3 %. Sykefravær totalt for seksjonen 1.halvår 2014: 8,9 % Sammenlignet med samme periode 2013: 6,1 %. Langtidsfravær følges tett opp av enhetsledere i samarbeid med NAV og Arbeidslivssenter. Søknader tilretteleggingstilskudd er innvilget til IA-oppfølging ansatte, spesielt i enhet omsorgsboliger. Korttidsfravær 1.halvår ,7% er stabilt i forhold til Seksjon BOAK VERNERUNDE Kleven Lundborg Sentrum Samtlige Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Ikke vurdert. vernerunder Vernerunde er gjennomført for alle områder. Resultater etter spørreundersøkelse/ansattes medvirkning er analysert. Denne jobben gjennomføres høst Kommer i etterkant av analyse vernerunde Må gjennomføres med bakgrunn i vold og trusler om vold. 18

19 EGENKONTROLL BRANN OG EL Kleven Lundborg Sentrum Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: Forbedringsforslag: Uønskede hendelser: Status fra tidligere Ikke vurdert. egenkontroller Egenkontroll brann og el er gjennomført i hele ansvarsområdet til seksjonen. Avdekket enkelte behov for utbedring som er ivaretatt. Ikke avdekket forhold som medfører fare for liv og helse. Ikke avdekket beov. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Kleven Lundborg Sentrum Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering Seksjonen har evnet å ta i bruk kvalitetssystem på en meget god måte. Ansatte dokumenterer avvik/forbedringsforslag/uønskede hendelser nesten daglig. I all hovedsak er dette knyttet til vold og trusler om vold. Det er en utfordrende arbeidshverdag for ansatte sett ifht vold og trusler om vold fra brukere. Seksjonen har meget god oversikt på utløsende faktorer og omfang i denne sammenheng. Egen ROS analyse utarbeides på dette tema høst

20 Sammenfattede resultater Ansvarlig leders vurdering SYKEFRAVÆR BOAK Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 0,50 % 5,00 % 5,50 % Februar 1,10 % 8,50 % 9,60 % Mars 0,90 % 9,10 % 10,00 % 1. kvartal 0,80 % 7,50 % 8,30 % 8,30 % 9,60 % April 0,50 % 5,70 % 6,20 % Mai 0,40 % 4,60 % 5,10 % Juni 1,40 % 5,20 % 6,60 % 2. kvartal 0,80 % 5,20 % 5,90 % 7,10 % 10,10 % Hovedandel sykefravær er knyttet mot langtidssykefravær i store stillinger som ikke er jobbrelatert. Det jobbes aktivt med forebyggende sykefravær, og seksjonens totale sykefravær har bedret seg siden tilsvarende periode Seksjon Teknikk, miljø og landbruk VERNERUNDE Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Faktor 1 Psykososialt arbeidsmiljø Faktor 7 Inneklima Avvik: 1 Forbedringsforslag: 0 Uønskede hendelser: 0 I perioden er det gjennomført vernerunde i samtlige ansvarsområder. Generelt på avvik er inneklima i Rådhuset 2. etg for dårlig (for høye CO2 målinger). Dette blir utbedret med nytt ventilasjonsanlegg høst Medarbeiderundersøkelse er vurdert som en del av vernerunde. Denne gir uttrykk for en negativ trend knyttet til tidspress. Det settes fokus på HMS innen Teknisk drift kommende periode. Kan tidspress medføre stress og øket sykefravær hos ansatte i seksjonen. EGENKONTROLL BRANN OG EL Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Faktor 10 Brannvern og el-sikkerhet Avvik: 1 Forbedringsforslag: 0 20

21 Status fra tidligere egenkontroll Uønskede hendelser: 1 Det forebyggende brannvern innen ansvarsområdene er ivaretatt i perioden. Det er fortsatt en utfordring (avvik) at ansatte innen renhold ikke innlemmes ved brannvernarbeidet ute på sine respektive arbeidsplasser. Det har vært en uønsket hendelse med røykutvikling ved brannsensor på loft Rådhusveien 1, 2 etg. Dette er ivaretatt. Seksjonsleder vil ha sterkt fokus på ansatte innen renhold sin deltagelse på lokalt brannvern. Behov ikke avdekket. AVVIK/UØNSKEDE HENDELSER/FORBEDRINGSFORSLAG Rådhusveien 1, 2. etg Renholdsbaser Teknisk drift Seksjonen har et stort utviklingspotensiale innen sin dokumentasjon av internkontroll. Dokumentasjon i denne sammenheng vil bli sterkt prioritert fremover. SYKEFRAVÆR TML Periode 1-16 dager >17 dager Fravær totalt fravær 2014 fravær 2013 Januar 0,70 % 1,80 % 2,60 % Februar 2,30 % 1,90 % 4,20 % Mars 0,90 % 4,20 % 5,10 % 1. kvartal 1,20 % 2,70 % 3,90 % 3,90 % 5,30 % April 0,30 % 5,20 % 5,50 % Mai 0,90 % 1,70 % 2,70 % Juni 0,50 % 1,70 % 2,20 % 2. kvartal 0,60 % 2,90 % 3,50 % 3,70 % 4,60 % Sykefraværet for 1. halvår 2014 har vært svært lavt og er godt innenfor rammen av kommunens målsetting om ikke å overskride 6,5%. Ingen tiltak påkrevet. 21

22 Felles Sammenfattede resultater Generelle kommentarer Videre oppfølging SYKEFRAVÆR 2014 Seksjon/avdeling 1. kvart 2. kvart 3. kvart 4. kvart Tot 2013 Rådmannens Team 0,0 0,0 Kommunikasjon og service 2,7 1,9 Økonomi og personal 0,2 0,1 NAV 12,7 13,2 Skole 4,7 4,2 Barnehage 12,9 11,1 Kultur 13,6 8,0 Familiesenter 18,0 17,9 Skautun 8,3 8,1 Hjembaserte Tjenester 10,5 8,9 BOAK 8,3 7,1 Teknikk, Miljø og 3,9 3,7 Landbruk Totalt 7,7 7,1 Sykefraværet i Rakkestad kommune har en liten nedgang første halvår 2014 sett opp mot Personaltunge seksjoner som Skole, Skautun, Hjembaserte tjenester og BOAK har en god utvikling i denne sammenheng også fra første til andre kvartal. Seksjon Barnehage har over lengre tid hatt høyt sykefravær, men det er bevegelser i riktig retning også her. Seksjonen har et sterkt fokus på det forebyggende arbeidet, og gjennomfører konkrete tiltak med støtte fra både NAV arbeidslivsenter og Bedriftshelsetjenesten. Sykefraværet i seksjon Familiesenter er bekymringsfullt i det henseende at deler av sykefraværet er direkte jobbrelatert. Pågående tiltak for å redusere sykefravær fortsetter ut Det er viktig at analyse av datafangst etter innledende vernerunde i seksjon Familiesenter er på plass høst Dette vil bidra til arbeidet med å redusere sykefraværet i seksjonen. Sammenfattet timeforbruk i perioden BEDRIFTSHELSETJENESTE Seksjon Timer Barnehage (5 stk.) Sykefraværsarbeid 4,50 03 Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse 2,25 05 Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø Undervisning og kurs Planlegging og tilrettelegging AVTALE

23 BOAK (Bo og Aktivitet) 8,50 03 Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse 3,50 Brann Arbeidshelse 0.50 Fellesaktiviteter Systematisk HMS arbeid Planlegging og tilrettelegging AVTALE 1,50 NAV 3,75 02 Krisehåndtering 3,75 Rakkestad kommune Sykefraværsarbeid Systematisk HMS arbeid Arbeidshelse 2,75 11 Planlegging og tilrettelegging AVTALE 0.75 Seksjon Hjemmebasert tjeneste 7,50 06 Psykososialt arbeidsmiljø 7,50 Skoler (4 stk.) 1,50 01 Sykefraværsarbeid 1,50 Totalt

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE

FAUSKE KOMMUNE SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 02110 - FORV ALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/302 10/1280 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 024110 I KOMMUNESTYRE I I Saksbehandler: Kontrollutvalget I Dato: 25.03.2010

Detaljer

Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF.

Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Vedlegg 3 til virksomhetsrapportering mars 2013 Sykefraværsutvikling i Vestre Viken HF. Redegjørelse for sykefraværsarbeidet samt statistikk Innledning I januar 2011 vedtok styret for Vestre Viken overordnede

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 030-2012 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2011 ARBEIDSFORM OG RESULTATER Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken om den regionale

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget 15.01.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2011/252-250/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 03.01.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HORTEN UTARBEIDET AV 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer