Temaprosjekt smugene i Mysen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temaprosjekt smugene i Mysen"

Transkript

1 Sentrumsutvikling Temaprosjekt smugene i Mysen Den historiske bakgrunn og fremtidens løsninger Diskusjonsgrunnlag Planlegger: Kjell- Harry Olausen

2 Innholdsfortegnelse. Byutvikling og smugenes betydning i det indre liv....3 Beskrivelse av smugene, i går og i dag:...4 Vegen gjennom Nordre Mysen....4 Korterudbakken...4 Brannstasjonsbakken...5 Kaupang- smuget...5 Bilhus- smuget...6 Myrvang- smuget...6 Knivstikker`n...7 BP- smuget...7 Norrøna- smuget...7 Havnåspassasjen og Havnåstunet....7 Grandsmuget...8 Johansen- smuget...8 KA- smuget...8 KA/ Arilds- portrommet...9 Nøttasmuget....9

3 Innledning Byutvikling og smugenes betydning i det indre liv. Mysens byutvikling fra den spede start tidlig på tallet som bygdesenter, tiden som stasjonsby etter 1882 og tiden etter bystatusen var et faktum i 1997 har vært preget av et velfungerende samfunn med god gatestruktur og et godt utbygd sosialt tilbud til besøkende. Mysen sentrum hadde gode tilbud til de tilreisende, både med hensyn til tilgjengelighet, forretninger og sentrumsfunksjoner, kafe`liv og med gode tilbud til befolkningen knyttet til primærnæringen jord- og skogbruk. Urbaniteten ble tatt vare på gjennom Mysens strategiske plassering i Indre Østfold regionen. Hovedveien nord- syd i Østfold mellom byene i syd, Halden, Sarpsborg/ Fredrikstad og kontinentet og Lillestrømområdet i nord, samt hovedveien øst- vest mellom Oslo og Stockholm, samt Østre linje mellom Oslo og Sarpsborgområdet gjorde Mysen til et livlig og attraktivt handelssenter og treffsted. Mysen hadde gode løsninger knyttet til parkering av hest i tidligere tider og frem til 50- tallet da bil og traktor ble mer fremtredende transportmidler. Dette gjorde sitt til at man ved et bybesøk ofte kombinerte dette med heldags handletur og kafebesøk. Mysen fikk sin urbane kvartalsstruktur/ bystruktur gjennom reguleringsplanen fra 1899, 1922 og Kvartalene danner basis for Mysens utvikling frem til i dag, og løsningen skaffet anledning til etablering av flere smug og passasjer mellom gateløpene med rask tilgang til forretninger og kafeer. Med henvisning til denne gate og smugstrukturen ble dette et tema under vurderingen og utarbeidelsenav sentrumsanalysen for Mysen fra Sentrumsanalysen vektla å beholde denne strukturen slik at småbypreget fortsatt skulle råde i sentrum selv etter at bystatusen var blitt et faktum. Slik Mysen fremstår i dag 13 år etter bystatusvedtaket, så har vi gjennom vedtatte utbyggingsplaner klart å beholde grepet om bevaring av de fleste smugene, samtidig som vi også har klart å bevare vår identitet som en hyggelig småby. Dette til tross for vår status også som regionsenter i Indre Østfoldregionen.

4 Beskrivelse av smugene, i går og i dag: Vegen gjennom Nordre Mysen. Denne vegen ble benyttet som en tverrsovervei mellom Mysen sentrum/ Storgata og Hegginområdet i tidligere tider. Når vi så tenker på verdien og bruken av Hamilbrønnen som skøytebane for ungene i Mysen, så ser vi at denne tversoverveien hadde en viktig funksjon. Denne nytteverdien ble nok borte da Ringveien ble etablert i 1993 og gjorde at man valgte denne til daglig bruk. Det er viktig å merke seg at Nordre Mysen før i tiden faktisk lå utenfor bykjernen. Heldigvis er både gårdstunet på Nordre Mysen med bebyggelse, park og Hamilbrønn bevart og inngår i bevaringsområde Nordre Mysen. Korterudbakken. Denne tversoverveien mellom Smedgata og Storgata var faktisk kjørevei i gamle dager og bant sammen de store boligområdene langs Smedgata og Høytorpjordet med Mysen sentrum. Torggata ble først opparbeidet i 1961/62 slik at denne tversoverveien var viktig for sentrum og var i aktiv bruk frem til Et annet moment som gjorde denne tversoverveien viktig var at Smedgata var en viktig sentrumsgate og handlegate i Mysen, samt at det her var omfattende boligutvikling i nord på Høytorpjordet, Gråbøljordet og på Sorenskriverjordet. Betydningen av Smedgata beskrives best ved at Br. Diskerud faktisk etablerte en filial i Smedgata i samme bygget hvor dagligvareforretningen til Tangen holdt til. I tillegg var det 3 bilforretninger der, Bergerkrysset Auto, Kjell Holum og Volkswagen, samt også bakeri, bilverksteder, kolonialforretninger og 2 smeder til langt ut på 60- tallet. Tversoverveien langs Korterudbakken var derfor viktig for sentrum langs Storgata. Det er viktig å merke seg at på den tiden stoppet Mysen sentrum ved Storgata da Sagtomta var et sagbruksområde.

5 Denne tversoverveien var også spennende for mange da man her passerte den private tennisbanen til de mer kondisjonerte borgerne i Mysen, tannlegen, legen og kjøpmannen. Korterudbakken var også en yndet hoppbakke for unga i gata, ned fra toppen, over Smedgata og med hopp ned bakken mot bekken. Dette var før Texaco sin tid, og før trafikken i gata ble for stor. Inntil denne veien lå det også en brus-og dropsfabrikk hvor det fra tid til annen vanket noen gratis godsaker. Brannstasjonsbakken. Som egentlig heter Hundstadsgate oppkalt etter advokat Hundstad var en tversovervei mellom Smedgata og sentrum mot Anton H. Mysens gate. Denne bakken og den ubebygde tomta der Gimmingsrud i dag har sin båtbutikk var et yndet lekeområde. Haven til redaktør Løken var spennende med mange epletrær med gode epler. Epleslang ble vel en sport etter hvert. Brannstasjonsbakken fungerer fortsatt som gangvei, og denne ble opparbeidet i sin nåværende form av Gimmingsrud på 80- tallet. Kaupang- smuget Dette var/ er et smug mellom dagens Gjensidige bygg og Kaupang. Dette var i tiden før Torggata var opparbeidet, og en del av plassen ble benyttet til parkeringsplass for hester når bøndene var på bybesøk. Her var en lang binderekke hvor hestene sto dampende varme med høypose over nakken og spiste. Grunnen til plasseringen var nok at mange skulle handle nødvendige saker til gårdens drift hos Josef Nilsen landhandleri. Her ble det omsatt dagligvarer og kraftfor, gjødsel og redskaper mv. Bakgården i Kaupang var et yndet lekeområde med mange spennende rom i uthuset. Dette bakgårdsmiljøet er heldigvis bevart som det eneste i Mysen i dag. Langs det samme smuget lå også en større trebygning som ble kalt Husketutten. Her produserte man leker i tre, samt også annen virksomhet knyttet til trevareproduksjon. Etter nedleggelsen av trevarevirksomheten, ble Husketutten benytte av Mysen kommune, senere Eidsberg kommune som snekkerverksted og lager. Andreas Smerkerud som var kommunens eneste ambulerende vaktmester holdt til her. Husketutten ble revet på slutten av 70-tallet.

6 Bilhus- smuget Dette smuget, eller tversoverveien gikk mellom David Blids Gate og Anton H. Mysens gate. Dette var en grei adkomst inn til sentrum/ jernbaneområdet med kafeer og lignende for besøkende som parkerte hesten sin ved Josef Nilsens butikk, man kjørte ikke fra butikk til butikk den gangen. Tidligere og frem til slutten av 50-tallet lå et bilverksted og bensinstasjon Bilhuset - der forretningen Hit ligger i dag. Bakgården, eller smuget var lagerplass for biler og annet skrot, men fungerte likevel greit som forbindelsesvei. Dette smuget ble rustet opp noe når Bilhuset ble revet og Indre utvidet sitt avishus, senere forretninger. Dagens utforming kom i 1999/ 2000 i forbindelse med at David Blids gate nord fikk sin opprusting. Myrvang- smuget Dette smuget gikk også mellom de samme gatene, David Blids gate og Anton H. Mysens gate. Her var det alltid spennende å gå fordi Kjell Myrvang hadde sitt slakteri og pølsemakeri der før flytting til Torggata som ble gjennomført på 70- tallet. Mye spennende å oppleve der selv om undertegnede ikke var begeistret for selve slaktingen.

7 Knivstikker`n Dette var et spennende og fryktet smug, også mellom David Blids gate og Anton H. Mysens gate. Frykten ligger i selve navnet, og det gikk mange rykter om hva som hadde skjedd i smuget, alt fra drap til mindre alvorlige hendelser. Sannheten er nok den at det var et slagsmål hvor kniv ble brukt, men noe drap var det ikke. Smuget ble rustet opp i 2000 og er nå delvis overbygget. BP- smuget Gikk mellom David Blids gate og Jernbanegata. Dette smuget ble benyttet helt til det ble satt opp en kiosk mot Jernbanegata. Etter den tiden ble taket benyttet som hopp ned mot Jernbanegata, noe som var spennende i seg selv. Smuget er ikke i bruk i dag. Norrøna- smuget Dette smuget hadde samme start som BP- smuget fra David Blids gate, men svingte mot Storgata. På veien passerte vi Garveriet til Johnsen og uteserveringen for Norønna kafe på taket av garveriet Denne ble benyttet som en tversovervei helt frem til denne ble steng etter oppføringen av forretningsbygget/ boligbygget til Gundersen. Smuget er fortsatt inntakt, men stenges av et gjerde. Havnåspassasjen og Havnåstunet. Mellom David Blids gate og Krosbytomta er det etablert en ny passasje gjennom bygget. Denne er av ny dato og ble etablert når Nye Havnåsgården ble bygget. Tidligere lå det et bruslager her, og det ble faktisk produsert brus i kjelleren i den gamle Havnåsgården, tidligere skysstasjon for diligensen mellom Mysen og Ørje. En del av uthuset ble senere ombygd til forretning, først for fiskeforretning til Fiskehansen og deretter som blomsterforretning for Aksel Wiik. Tversoveveien for oss var gjennom hagen til Havnåsen forbi Tommeliten som var en liten forretning som solgte dameundertøy, hatter mv. Innehaver var Molle Haugen. På slutten på 90- tallet var skomaker Myhre der samt en maleriutstilling.

8 Grandsmuget Dette smuget gikk fra Storgata mellom Grand hotell og restaurant og Ravnsborg, som var et staselig hus i Jugendstil, og frem til sagtomta til Hamil Mysen. Begge disse byggene er nå revet og erstattet med bygget til Eidsberg sparebank. Sagtomta var et spennende lekeområde så smuget ble mye benyttet. På veien passerte vi også snekkerverkstedet til Johannes Smedby som produserte tresåler til tresko, samt at han også var en meget anerkjent treskjærer. Som en kuriositet kan også nevnes at her lå Råstua Mysens lille fengsel med 3 celler, samt blikkenslagerverksted og smie. Jernbanegata stoppet den gang i krysset mot Storgata, og Mysen sentrum stoppet langs bebyggelsen i gata. Sagtomta var utenfor selve sentrumskjernen. Johansen- smuget Dette smuget var egentlig et portrom, inngang fra David Blids gate til bakgården/ Sagtomta i dette bygningsmiljøet. Her hadde pølsemaker Johansen sin lille virksomhet tilknyttet forretningen i bygget. Dette portrommet gikk også inn til bakgården og adkomsten til leilighetene i gården. Smuget/ portrommet var litt spennende og ble ofte brukt under lek på Sagtomta. På andre siden av David Blids gate hadde Høylund sitt lille slakteri, og i dumpa var det i tidligere tider en mindre brønn. Portrommet er nå murt igjen og gir rom for en forretning. KA- smuget Dette smuget er av nyere dato og går mellom David Blids gate og Sagtomta. Etableringen av dette ble utført på slutten av 70- tallet og har i dag en forbindelse videre over David Blids gate til Torget. Denne blir mye brukt av besøkende som parkerer på Sagtomta.

9 KA/ Arilds- portrommet Dette smuget, eller portrommet ble etablert på 70- tallet da K. A. Mysen og Arild Mysen bygget sammen sine to forretningsgårder. Dette gir en grei adkomst for besøkende som parkerer på Sagtomta og skal i forretningene i David Blids gate eller videre inn i sentrum. Nøttasmuget. Denne passasjen er av nyere dato og betraktes vel som en midlertidig gangforbindelse mellom David Blids gate og Storgata. Brukes mest intern av byggets brukere. Samfunn & Utvikling, Kjell- H. Olausen

Sentrumsutvikling Mysen byområde

Sentrumsutvikling Mysen byområde Sentrumsutvikling Mysen byområde Historisk utviklingstrekk og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Innledning Byutvikling Mysen sentrum/ Mysen byområde Mysen sentrumsområde har hatt en omfattende utvikling

Detaljer

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018

Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Kommunedelplan for Mysen 2006 2018 Strategisk del Datert 07.06.06, revidert 07.01.07 og sist revidert 22.02.07 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN 2006-2018 STRATEGISK DEL DATERT 07.06.06 REVIDERT 07.01.07 SIST REVIDERT

Detaljer

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b

Møtesteder i Ås. Analyse og planforslag av Ås sentrum. Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b Møtesteder i Ås Analyse og planforslag av Ås sentrum Laget av Linn-Cecilie, Hege & Geir Laa 250 Stedsutvikling Høst 2010 Gruppe 8b 1 Innholdsfortegnelse s. 3 Innledning s. 4 Mål s. 4-6 Definisjon av møtesteder

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen

Hæravassdraget. Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling. Diskusjonsgrunnlag. Planlegger: Kjell- Harry Olausen Hæravassdraget Tilstandsanalyse og fremtidig utvikling Diskusjonsgrunnlag Planlegger: Kjell- Harry Olausen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Innledning... 3 1 Mysisippi... 4 1.1

Detaljer

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014

Oppsummering av innspill til. Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 Oppsummering av innspill til Byplanprosessen 29. mai 2013-10. juli 2014 byplankontor 1 Forord Innhold Den offisielle starten på til byplanprosessen var folkemøtet på rådhuset 29. mai i 2013. God deltagelse

Detaljer

Næringsutvikling i Ås sentrum

Næringsutvikling i Ås sentrum Næringsutvikling i Ås sentrum LAA 250 - Stedsutvikling 15.11.2010 Analyse og planprogram Gr. 5A Kristine Orstad Jarle Ruud Forsnes Gunn Helen Hansen 1 Forord Innhold LAA 250 - Stedsutvikling -Næringsutvikling

Detaljer

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen

1.2 Forslagsstiller Lindesnes kommune er selv forslagsstiller for detaljregulering for Sniksmoen Sniksmoen planbeskrivelse Lindesnes kommune 1 Bakgrunn 1.1 Historikk Lindesnes kommune så behov for en omregulering av Sniksmoen planområde. Planområdet på andre siden av fylkesveien, Snik nord, har krav

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs

NIKU Oppdragsrapport 22/2011. Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. Johanne Sognnæs NIKU Oppdragsrapport 22/2011 Larsneset, Harstad Kulturmiljøvurdering Johanne Sognnæs 1 Sognnæs, Johanne: Larsneset, Harstad. Kulturmiljøvurdering. NIKU Oppdragsrapport 22/2012 Oslo, 16.02.2012 Rettighetshaver

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des.

Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune. Mulighetstudie av Egsområdet. Lokalisering av lekeplasser på Eg. 17.03.2009, rev. des. Mulighetstudie av Egsområdet Lokalisering av lekeplasser på Eg Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, Kristiansand Kommune 17.03.2009, rev. des. 09 Analyse Egsområdet Fra Andreas Kjærsvei Solbergveien,

Detaljer

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM

DIVE ANALYSE SKI SENTRUM NIKU OPPDRAGSRAPPORT 44/2014 DIVE ANALYSE SKI SENTRUM Kulturhistorisk stedsanalyse for Ski sentrum Kari Larsen, Anne-Cathrine Flyen, Gro Jerpåsen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata

Detaljer

Lillesand sentrum Estetisk veileder

Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand sentrum Estetisk veileder Lillesand kommune Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 6 Hva kjennetegner gode byrom?... 7 Lillesands identitet... 9 Fem utvalgte byrom... 14 - Havnetomta... 15 - Emil

Detaljer

KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE

KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE 07.03.08 KOMMUNEDELPAN FOR RØNVIK SALTVERN BESKRIVELSE Del 1 INNLEDNING 1. Bakgrunn og rammer Utviklingstrekk Bodø kommune er i vekst. De siste 20 årene har kommunen økt med nesten 10.000 nye innbyggere.

Detaljer

Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013.

Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013. Frogn Kommune v/ Martin Tjugen Lundby Drøbak 13.09.2013 Innspill til Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013. Vi viser til mail fra Frogn kommune datert 02.09.2013 hvor Verneforeningen blir

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Hamar kommune. Kommuneplanenes arealdel 2011-2022. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Hamar kommune. Kommuneplanenes arealdel 2011-2022. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Hamar kommune Kommuneplanenes arealdel 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 1. Bakgrunn og premisser for planarbeidet... 3 1.1 Hensikten med kommuneplanen... 3 1.2 Viktige føringer for planarbeidet...

Detaljer

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT

HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT JUNI 2011 Halden kommune - Enhet for økonomi og plan - 09.06.2011 HALDEN SENTRUM STRATEGIDOKUMENT Innhold En visjon for sentrum 2 1 Formålet med en planstrategi 2 2 Bakgrunn

Detaljer

Skjenke-/åpningstid på SYNG

Skjenke-/åpningstid på SYNG Til: Alle beboere i Torvbakkgata borettslag Alle politiske partier i Bydel Grünerløkka Bydel Grünerløkka, administrasjonen Oslo kommune, Næringsetaten Oslo, 22. august 2014 Skjenke-/åpningstid på SYNG

Detaljer

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4

Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 Stedsanalyse sentrumshalvøya Plan 2222, reguleringsplan for sentrumshalvøya, vedlegg 4 2 PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER SENTRUM - VEDLEGG 5, STEDSANALYSE Forord PLAN 2222 REGULERINGSPLAN FOR STAVANGER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Kulturminner i Ullensaker

Kulturminner i Ullensaker Jessheim - HUS OG HISTORIER Kulturminner i Ullensaker Velkommen! Jessheim er et ungt sted som startet sin byutvikling når jernbanen bestemte seg for å ha et stoppested på Trøgstad, som senere ble til Jessheim.

Detaljer

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten.

2) På dette kartet viser de røde ringene hvor Rica Hotels selv har stått for utbyggingen fra første sten. Foredrag i Drammen La meg begynne med en liten innrømmelse. Til tross for at det ikke er lange avstanden fra Asker hvor jeg bor og til Drammen, har jeg dessverre aldri hatt noe egentlig forhold til byen.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2129. REGULERINGSPLAN FOR LAGÅRD GRAVLUND, STORHAUG BYDEL

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2129. REGULERINGSPLAN FOR LAGÅRD GRAVLUND, STORHAUG BYDEL Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NCK-05/14183-48 PLN 2129 32398/10 28.05.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Storhaug bydelsutvalg 4/06

Detaljer

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014

Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Referat fra gruppediskusjoner Papirbredden 21.05.2014 Det var ca. 65 oppmøtte på arrangementet. Gruppene var delt inn etter områder, og varierte i størrelse fra 4-12 deltagere. Gruppene ble ledet av en

Detaljer