Årsberetning fra styret i Smiberget borettslag for år 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning fra styret i Smiberget borettslag for år 2012."

Transkript

1 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 1 Årsberetning fra styret i Smiberget borettslag for år Lagets virksomhet a) Formål: Smiberget borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne. Borettslaget er tilknyttet Bergen og omegn boligbyggelagg, som er foretningsfører. ( 1 i vedtektene). b) Generelle opplysninger: Smiberget borettslag ligger i Fyllingsdalen bydel i Bergen og har adresse Torgny Segerstedtsvei nr 3 73 og Ture Nermansvei Borettslaget er registrert i foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer: Styret og styrets arbeid a) Styrets sammensetning: Verv: Navn: Adresse: Valgperiode: Styreleder Trond Helle TSv Nestleder Knut Stølås TSv Styremedl. Arve Carlsen TNv Styremedl. Inger Olin Oppedal TSv Styremedl. Sverre Strømmen Bråtet varamedl. Grethe Olsen TNv varamedl. Nina M Heggøy TSv

2 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 2 Andre utvalg og tillitsvalgte Valgkomité: Navn: Adresse: Svein-Åge Moldestad TNv. 11 Karin Bruleite TNv. 45 Geir Olsen TNv. 1 Blokktillitsvalgte i 2012 Kontaktpersoner: Navn: Adresse: Blokk: A 1 Kjetil Dalen TSv. 3 Blokk: A 2 Gahr Smith-Garhsen TSv. 9 Blokk: A 3 Akin Mehmet TSv. 11 Blokk: A 4 Nina Ravneberg TSv. 17 Blokk: A 5 Leif Erik Nilsen TSv. 19 Blokk: A 6 Jorunn Smørdal TSv. 25 Blokk: B 1 Britt Larsson TSv. 37 Blokk: B 2 Christian Aronsen TSv. 47 Blokk: B 3 Siren Michelsen TSv. 59 Blokk: B 4 Robert Amundsen TSv. 39 Blokk: B 5 Hilde Rørnes TSv. 49 Blokk: B 6 Roar Østerbø TSv. 65 Blokk: B 8 Henning Bogen TSv. 71 Blokk: C 1 Irene Tjelflaat TNv. 21 Blokk: C 2 Yvonne Myking TNv. 15 Blokk: C 3 Nina Juliussen TNv. 23 Blokk: C 4 Linda Paulsen TNv. 35 Blokk: C 5 Irene B Hansen TNv. 41 Blokk: C 6 Atle Sivertsen TNv. 49 Blokk: C 7 Sverre Lindøe TNv. 61 Blokk: C 8 Hege Skogstrand TNv. 59 Blokk: C 9 Edny Sund TNv. 53 Blokk: C10 Hanne Morkemo TNv. 45 Blokk: C11 Jan Helge Johnsen TNv. 9 Blokk: C12 Kenneth Langeland TNv. 5

3 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 3 b) Møtevirksomhet I 2012 har det vært avholdt 19 styremøter og 180 saker med tilhørende undersaker er behandlet. Andre møter som er blitt avholdt i 2012 er: Diverse møter med BOB angående lagets drift og økonomi. Møter med ansatte Møte med mijøutvalget Møter i fyrsentralen SOL. Møter med advokat. Møter med BIR. Møter med Effecta AS Møter med GET Møter med Wasco Møter med Rent Borettslag Flere av styrets medlemmer har deltatt på BOB sine kurs/seminarer og BOB sin generalforsamling i c) Saker som er behandlet og saker som er under arbeid: Overdragelser: Styret har godkjent 48 overdragelser av andeler i 2012 mot 38 i Bruksoverlating: Styret har godkjent 4 søknader om bruksoverlating i 2012 mot 2 i Skadesaker: I 2012 er det registrert og behandlet 3 forsikringssaker, mot 2 i Husorden: Styret har i 2012 behandlet en del saker vedrørende brudd på husordensreglene. Styret har måtte søkt juridisk bistand i noen saker. Utleie av lokaler: Lokalet i TSv 67 har vært utleid til beboere til dåp, konfirmasjon, fødselsdagselskap og lignende. Informasjon: Styret vektlegger å nå andelseierne med informasjon. I denne forbindelse har følgende tiltak blitt utført: - Beboere får informasjon på kontoret. - Det har i 2012 jevnlig blitt sendt ut Beboernytt/informasjonsskriv i hver postkasse - Annen informasjon er hengt i oppganger. - Det har også vært informert på borettslagets nettside. Borettslagets webadresse: Borettslagets e-post adresse:

4 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 4 d) Drift/Vedlikehold: Diverse større arbeid utført i 2012: Skiftet 19 kjøkken / soveromsvinduer Skiftet 7 badevinduer Skiftet 5 stuevinduer Skiftet 24 sluker på bad Skiftet 2 altandører Skiftet lamper i kjellerne Ferdig med å skifte de elektriske hovedtavlene i lavblokkene Ferdig med å skifte tak, takrenner og ventilasjonsluker på A- og B-området, godt i gang med C-området ventelig ferdig i april/mai. Montert avtrekk i kjellere på grunnlag av radonmåling (se side 9 under Forurensing av ytre miljø) e) Radonmåling: Som tatt opp på beboermøtet i desember 2011, var borettslaget i gang måling av radon i borettslaget. Effecta AS målte og foretok utbedring i C-6. Resultatene av disse målingene og effekten av tiltakene der, skulle danne mal for arbeidet i resten av borettslaget. I tillegg var det i gang måling i alle kjellerleilighetene + noen leiligheter i 1. etasje. I løpet av 2012 ble det montert avtrekk i kjellere utfra disse resultatene i tråd med malen. I løpet av denne vinteren, frem til 4.mars, ble det foretatt målinger i alle leiligheter i 1.etasje + noen høyere liggende leiligheter som kontroll. I skrivende stund foreligger ikke resultatene av disse målingene. Men de vil danne grunnlag for eventuelle videre tiltak. f) HMS: Forskrift om Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - Intern-kontroll i virksomheter trådte i kraft i 1992 og i revidert form i I begrepet virksomhet er også borettslag inkludert. Noen år senere satte BOB fokus på dette, og i praksis betyr dette at styret skal kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe og gjennomføre tiltak for å forhindre at ulykker skal kunne skje. I henhold til gjeldende regler er det utarbeidet mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Div. arbeid utført innenfor HMS: - Kontroll av samtlige lekeplasser.

5 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 5 g) Parkering: Smiberget borettslag disponerer 325 stk. nummererte parkeringsplasser. Det er jevn pågang for å få tildelt parkeringsplass, og det er venteliste på C-området. Pris for leie av parkeringsplass er kr. 50,- pr. mnd. Borettslaget disponerer også 117 garasjer, derav 24 stk. på B-området og 93 stk. på C- området. Pris for leie av garasje er kr. 300,- pr. måned. For å sette seg på venteliste på både garasje og parkeringsplass, ta kontakt med styrekontoret på tlf eller e-post h) Serviceavtaler/avtaler Heiser: Borettslaget har 4 stk heiser, 2 i hver av høyblokkene. Service på disse utføres av Stahl heiser. Printer/ kopimaskin: Service på denne ble utført av Thorsen Kontormaskiner. Fellesmåling av strøm: Borettslaget har fellesmåling av strøm. BKK er leverandør. Skadedyr: Borettslaget har fast avtale med Cytox som legger ut gift hver vår og høst for bekjempelse av rotter, mus og insekter i borettslaget. Skulle noen bli plaget av skadedyr i leiligheten, ta kontakt med vaktmester, tlf / Kabel-tv: Borettslaget har kollektiv avtale med Get om leveranse av kabel-tv. Det ble fra inngått ny avtale med Get for 5 år. Komprimator: Borettslaget har en komprimator, service på denne utføres av Thorsen AS Grøntområder: Gartner med medhjelpere har hatt ansvaret for klippingen. 3. Foretningsførsel og økonomi a) Foretningsførsel og revisjon Foretningsførsel for borettslaget er i henhold til kontrakt utført av Bergen og Omegn Boligbyggelag. Borettslagets revisor har vært KPMG.

6 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 6 b) Borettslagets eiendomsmasse og forsikring Borettslaget består av i alt 569 leiligheter fordelt slik: 49 stk. 1 - roms leiligheter 236 stk. 3 - roms leiligheter 49 stk. 2 - roms leiligheter 235 stk. 4 - roms leiligheter Disse leilighetene er fordelt i 23 lavblokker og 2 høyblokker. Borettslagets eiendom er fullverdiforsikret ved bygningskasko for kr i Tryg. Polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen innenfor opprinnelig byggevolum bekostet av eier. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Egenandel ved skade i 2012 utgjorde kr ,- pr. skade. Oppstår det skade i leilighet, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Kontakt deretter vaktmester på tlf / c) Boligomsetning, fremleie og juridiske andelseiere I 2012 har det blitt omsatt 48 leiligheter til følgende gjennomsnittspris: stk. 1-roms leilighet kr ,- kr ,- kr ,- 7 stk. 2-roms leilighet kr ,- kr ,- kr ,- 20 stk. 3-roms leilighet kr ,- kr ,- kr ,- 15 stk. 4-roms leilighet kr ,- kr ,- kr ,- Boligene er ikke underlagt offentlig takstplikt og omsettes derfor til markedspris. Det finnes ikke generelle takster for boligene, verken hos styret eller foretningsfører. Hvis noen ønsker takst på boligen, må privat takstmann kontaktes av den enkelte. Når det gjelder øvrige leilighetsopplysninger henvises til egen note i regnskapet. Pr er 9 av borettslagets leiligheter bebodd av fremleietakere mot 12 stk i Bergen kommune eier 10 leiligheter (juridisk andelseier). d) Borettslagets lån og lånevilkår Bank: Gjeld pr 31.12: Rente (nom.): Husbanken ,583 % DNB Bank ASA ,85 % Husbanklånet har fastrente på 2,583 %. (i 5 år fra ). Husbanklånet vil være nedbetalt i Se for øvrig note 15 i regnskapet.

7 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 7 Lånet i DNB Bank ASA ble, som redegjort for på beboermøtet i desember 2012, inngått for å skifte alle takene, de elektriske hovedtavlene i alle blokkene og inngangsdørene i lavblokkene. Lånet i DNB er totalt på kr, men pr var kun kr tatt ut. e) Økonomi Borettslagets regnskap er gjort opp med et underskudd på kr Det er styrets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling pr. 31. desember Det er kr større underskudd enn budsjettert. Økningen kommer i hovedsak av: 1. Radontiltak på kr over budsjett. 2. Grøntanlegg på kr over budsjett. 3. El arbeid/ -utstyr på kr over budsjett 4. Maling/ malerarbeider på kr over budsjett 5. Rørleggerarbeid/ -utstyr på kr mer enn budsjettert 6. Lokal utgifter på kr mer enn budsjettert (note 11 rehabilitering) 7. Kommunale avgifter/eiendomsskatt kr mer enn budsjettert Poster som bedrer resultatet, er: Andre inntekter på kr over budsjett Elektrisk strøm kr under budsjett Finansregnskapet er kr bedre enn budsjettet Overskudd i brenselsregnskapet på kr (se punktet Brenselsregnskap under) Når dugnad er ført med kun kr i regnskapet, skyldes dette at all dugnadsjobbing som er skattepliktig, er i år blitt ført under lønn. Dette har bidratt til at lønnskostnadene er blitt tilsvarende høyere. I tillegg er Kay Morten Heldal engasjert 100 % mot Anne Therese Kiran som hadde 50 %. Dette skjedde etter at budsjettet for 2012 var satt opp. Kay Morten jobber i vedlikeholdsavdelingen i tillegg til på kontoret. Årets endring i de disponible midlene ble negativ med kr Disponible midler pr er ført til kr Dette fordi kun halve lånet i DNB Bank ASA var tatt ut pr (se note 15 Langsiktig gjeld i regnskapet) Brenselsregnskap: Brenselsregnskapet for SOL for 2012 viser ett samlet underskudd på kr i innbetalingene fra de tre borettslagene. De ulike borettslagene har betalt inn forskjellig til SOL. For Smibergets del viser regnskapet til SOL et overskudd på kr Smiberget har betalt forskudd på brensel i forhold til SOL sitt oppsatte budsjett for Som vi ser, så har budsjettet som arbeidsutvalget for Fyrsentralen SOL satte opp for 2012, gitt styret i borettslaget bedre oversikt og mulighet til å beregne hva vi skal betale inn for å dekke vår andel av driften av SOL.

8 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 8 f) Lagets egenkapital: Smibergets egenkapital er pr kr Bomiljø/sosiale aktiviteter/dugnad a) Bomiljø/sosiale aktiviteter Det har vært arrangert mange arrangementer i borettslaget i løpet av Blåtur for våre godt voksne til Hardanger 31.mai. Påskeverksted for de yngste. Foreldretreff Juleverksted Hobbykveld Fotballaget har spilt i vinterserien og trener hver søndag. Fotballaget har vært med i BOB cupen hvor det også ble stilt barnelag. Styret ønsker å legge forholdene til rette for et godt bomiljø for alle våre beboere. Det er etablert et Miljøutvalg som har satt i gang/vært med på aktiviteter i Er det noen som kan tenke seg å gjøre noe eller har forslag/ideer til aktiviteter, ta kontakt med styrekontoret. b) Dugnad: Som tidligere år har det vært betalt inn kr. 50,- pr. måned pr. leilighet over husleien til dugnadskassen. De som har hatt anledning til å utføre slikt arbeid, har kunnet ta ut skattefritt inntil det innbetalte beløpet (dvs. kr. 600,-) + inntil kr ,- pr. familiemedlem over 13 år. Dugnadsutbetalingen i 2012 har vært på kr. 75,- pr. time. Styret vil takke alle som har deltatt på dugnad, for flott innsats. 5. Forhold som er inntrådt etter regnskapsårets utløp Det er ikke inntrådt vesentlige forhold etter regnskapsårets utløp. 6. Forutsetning for fortsatt drift Styret kjenner ikke til at det foreligger forhold som tilsier noe annet en fortsatt drift av borettslaget i fremtiden.

9 Smiberget borettslag Generalforsamling 2013 Side 9 7. Arbeidsmiljø Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Oversikt over ansatte: - Vedlikeholdssjef: Bernt Floer - Vaktmester: Gunnar Yndestad - Gartner / vaktmester : Jonny Melvik - Kontormedarbeider: Anne Therese Kiran - Kontorfullmektig Kay Morten Heldal - Renholdere: Bente Dingsør og Nina Larsen Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i Likestilling Styret har i 2012 bestått av 4 menn og 3 kvinner. 9. Forurensning av det ytre miljø Styret kjenner ikke til at borettslaget forurenser det ytre miljø. Avfallshåndteringen er forsvarlig og blir håndtert gjennom godkjente kanaler. Kildesortering av papir, papp og plast er tilrettelagt med containere. Styret i Smiberget borettslag Bergen 11. mars 2012 Trond Helle Knut Stølås Arve Carlsen Styreleder Styremedlem Styremedlem Inger Olin Oppedal Styremedlem Sverre Strømmen Styremedlem

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105

Generalforsamling. 28. mars 2012. Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet 105 B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL Telefon: 551 30 121/483 64 810 Telefaks: 569 04 175 E-post: styret@nordasterrasse.no Generalforsamling 28. mars 2012 Kl 20:00 i felleslokalet, Nordåsbrotet

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2001 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 52 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Rød Borettslag

Til andelseierne i Rød Borettslag 1 Rød Borettslag Til andelseierne i Rød Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14

SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 Til Andelseiere i Skrenten Borettslag SKRENTEN BORETTSLAG INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 19. MARS 2007 KL 1900 I FELLESLOKALET I NR 14 SAKLISTE 1 a Opptak av navnefortegnelse b Spørsmål om generalforsamlingen

Detaljer

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag

Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag 1 Søndre Åsgården Borettslag Til andelseierne i Søndre Åsgården Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag

Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag 1 Ellingsrudflaten Borettslag Til andelseierne i Ellingsrudflaten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer