Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient:"

Transkript

1 Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient: Cashet inn fire mill. Arvestriden mellom Mona Høiness og familien til enkefru Synnøve Alver Urdahl, som testamenterte alt hun eide til sin advokat Høiness, er begjært utvidet. Nye avsløringer viser nemlig at Høiness skal ha fått flere millioner kroner i gave av enken kort tid etter at Diakonhjemmet sykehus gav henne diagnosen dement. Høiness mottok i tillegg betydelige pengebeløp fra enken både før, mens og etter at hun var hjelpeverge for henne. Barmhjertigheten gav uttelling: Ny informasjon tilsier at Mona Høiness fikk rikelig betalt for å vie seg til eldreomsorg av den rike enken mens hun levde. Arvethrilleren mellom Mona Høiness og familien til Synnøve Alver Urdahl, som angivelig oppførte advokat Høiness som enearving etter seg, starter med full tyngde i Oslo byfogdembete 27. august. Da har partene allerede vært igjennom en rekke mindre kamper i retten. Den siste utspilte seg i juli og august og dreier seg om to store pengegaver som Høiness skal ha unnlatt å opplyse familien etter enkefru Alver Urdahl om. Den ene gaven beløp seg til 2,7 millioner kroner, og Høiness skal ha fått den av den rike enken i juni 2008 få måneder etter at Alver Urdahl på Diakonhjemmet sykehus fikk diagnosen dement. I 2010 skal Høiness videre ha fått en pengegave av enken på nærmere kroner. Familien til Urdahl, som altså har saksøkt Høiness med krav om at testamentet kjennes ugyldig, har begjært utvidelse av arvestriden til også å omfatte gyldigheten av disse 25

2 gavene, samt krav om tilbakeføring av pengene. Høiness ønsker, på sin side, ikke at skiftetvisten skal utvides. Nå har retten gitt familien avslag på begjæringen om utvidelse. Spørsmålet om hvorvidt dødsboet etter enken, eller familien til Alver Urdahl, skal reise søksmål mot Høiness med krav om tilbakeføring av gavemillionene, utsettes dermed frem til testamentets gyldighet er avklart i Oslo byfogdembete. Vi er overrasket over at det nå har blitt kjent at Synnøve Urdahl har gitt betydelige pengegaver til Høiness på et tidspunkt hvor det er på det rene at fru Urdahl var svekket. Vi er også forbauset over at Høiness ikke selv har opplyst om dette, sier advokat Fred Gade, som representerer Urdahls familie. Hva vil dere gjøre med disse kravene nå som dommeren har avslått begjæringen om utvidelse av saken? Vi har bedt om at bobestyrer sørger for at kravene ikke bortfaller på grunn av tiden som går, og så får vi komme tilbake til kravene når skiftetvisten er avsluttet i Oslo byfogdembete, sier Gade. Kapital er kjent med at Høiness i tillegg fikk jevnlige pengeoverføringer fra Alver Urdahl. Totalt skal hun ha fått overført godt over kroner fra enkens konto i perioden fra 2009 til hun sovnet stille inn i fjor sommer, men det har ikke lykkes oss å få noen kommentarer hverken fra Høiness eller enkens familie på dette. Pikant strid Det var høsten 2010 at Kapital kunne avsløre at advokat Mona Høiness hadde flyttet inn i en staselig 50 millioners villa på Frogner, på Oslos beste vestkant, tilhørende hennes klient Synnøve Alver Urdahl. Dette etter å ha vært hjelpeverge, advokat og gjort Overrasket over gavemillioner: Advokat Fred Gade (t.h.) og familien til enkefru Alver Urdahl, her ved Inger Tone Urdahl Haugen og Kjell Haugen, er forbauset over at Høiness ikke selv har opplyst om millionene hun mottok i gaver fra enken. seg til nærmeste pårørende for henne. Begrunnelsen som Høiness gav for å flytte inn i villaen, var at hun skulle ta vare på enken, men kort tid senere skal enken likevel ha blitt sendt på sykehjem. Fru Alver Urdahl skal angivelig på denne tiden ha nektet å ha kontakt med andre enn kjendisadvokaten, som trappet ned på advokatvirksomheten for å hjelpe henne, noe familien har stilt seg undrende til. I fjor sommer viste det seg at advokaten fikk rikelig med lønn for strevet hun har hatt med den gamle damen som hun skal ha isolert fra familien. Den rike og barnløse 91-åringen, som var enke etter den velstående høyesterettsadvokaten Per Urdahl, testamenterte angivelig alt hun eide til Høiness. Testamentet ble skrevet 20. februar 2007 året etter at en gammel venn av ekteparet Urdahl, sorenskriver Stein Husby, møtte enkefruen og oppfattet hennes som totalt senil. Nedtegningen av testamentet fant sted allerede dagen etter at enken skal ha gitt en mildt sagt kontroversiell fullmakt til sin advokat Høiness. Av fullmakten fra Den anerkjente juristen og sorenskriveren Stein Husby møter enkefru Synnøve Alver Urdahl, som han har kjent i en årrekke. Synnøve Urdahl var totalt senil og kjente meg ikke igjen, uttaler han i ettertid. Synnøve Alver Urdahl overlater alt ansvar for sine økonomiske anliggender til advokat Mona Høiness fordi hun ikke lenger makter å ta vare på seg selv og sin økonomi. Urdahl får en formell diagnose på at hun er dement. Høiness får pengegave av Urdahl på 2,7 millioner kroner. November Januar 2008 Juni 2008 Alver Urdahl får så alvorlige hjerteproblemer at det blir tilkalt øyeblikkelig hjelp fra lege. Synnøve Alver Urdahl oppretter angivelig sitt eget testament, der Høiness tilgodeses som enearving. 26

3 i retten nå i august. Det var fra vitneboksen i Oslo byfogdembete i sommer at det troverdige vitnet, som en sorenskriver jo må regnes for å være, fortalte at den rike enken var totalt senil allerede før det omstridte testamentet ble undertegnet (Kap. 13/12). Hvis testamentet til enken skulle vise seg å bli kjent ugyldig, kan Høiness i verste fall ikke bare ende opp med ikke å arve noe som helst av 100-millionersformuen. Hun kan etter hvert også risikere å måtte betale tilbake flere millioner kroner som hun skal ha fått i gave av den rike enken. Vedkommer ikke pressen: Hverken Mona Høiness eller hennes advokat Mette Yvonne Larsen ønsker å svare på om Høiness har fått pengegaver av Alver Urdahl tidligere også, eller om dette kun plutselig skjedde etter at enken fikk diagnosen dement. den 19. februar 2007 fremgår det nemlig at fru Alver Urdahl er ved så dårlig helse at hun ber advokat Mona Høiness om å ta vare på henne og hennes velferd, samt ordne alle hennes økonomiske anliggender. Fullmakten er ikke engang ført i pennen av fru Alver Urdahl selv, men tilsynelatende av hennes advokat Høiness. Allerede dagen etter at hun fikk denne rause fullmakten, ble altså Høiness tilgodesett som enearving i enkens testament. Alver Urdahls familie derimot, som av Høiness skal ha blitt nektet å ha kontakt med sin slektning de siste årene av livet hennes, får ikke et rødt øre i henhold til testamentet. Dermed er det duket for et rettsoppgjør av de sjeldne. Det er avsatt fem dager til hovedforhandlingene, der det er påberopt 25 vitner, ni partsforklaringer og et betydelig antall dokumentbevis. Sorenskriver Stein Husby, som kjente enkefru Alver Urdahl og hennes avdøde ektemann godt, har allerede avgitt vitnemål fordi han ikke kan stille Innbringende eldreomsorg. Synnøve har vært som en mor for meg. Det er mange som lar foreldrene sine råtne på gamlehjem, men det kommer ikke jeg til å gjøre. Det nytter ikke å jobbe fulltid som advokat mens man skal ta seg av en person som trenger pleie i løpet av dagen. Det uttalte Mona Høiness til Kapital høsten 2010, da vi for første gang omtalte at hun hadde flyttet inn i Alver Urdahls staselige Frogner-villa. Nå viser det seg altså at Høiness fikk rikelig betalt for å vie seg til eldreomsorgen mens den rike enken levde. Kapital er kjent med at advokaten fikk jevnlige pengeoverføringer fra Alver Urdahl både før, mens og etter at hun var hjelpeverge for henne. Totalt skal Høiness ha fått overført godt over kroner fra enkens konto i perioden fra 2009 til hun døde i fjor sommer, hvorav nærmere kroner ble overført mens Høiness var hjelpeverge for henne i perioden mars 2009 til april Dette til tross for at en verge ikke har lov til å gjøre seg noen fordel av at vedkommende styrer den umyndiges midler. Videre skal Alver Urdahl i 2010 for eksempel ha punget ut med over kroner i honorarer til advokat Høiness registreres som innflyttet i den rike enkens gigantiske 50 millioner kroners villa på Frogner i Oslo. Advokat og hjelpeverge Høiness skriver et brev til Oslo kommune for å forklare hvorfor hun har satt opp et ulovlig gjerde i smijern prydet med monogrammet H utenfor huset til fru Alver Urdahl, som hun beskriver som dement. Av brevet fremgår det at Høiness allerede for noen år siden dvs. høyst sannsynlig senest i 2008 informerte naboene om situasjonen til Urdahl, fordi hun til tross for sin demens den gang var sprek til bens. Arvestriden, der familien til Urdahl har saksøkt Høiness med krav om at testamentet kjennes ugyldig, starter i Oslo byfogdembete. Mars Høiness oppnevnes som hjelpeverge for Urdahl. Høiness hjelpevergefunksjon for Alver Urdahl opphører fordi overformynderiet skal ha fått en legeerklæring om at den da 89-årige kvinnen var samtykkekompetent og ikke ville ha hjelpeverge lenger. Høiness får nærmere kroner i pengegave av Urdahl. Urdahl sovner stille inn. Høiness arver eiendommer og verdier for rundt 100 millioner kroner. 27

4 Halvard Helle, som fungerte som advokat for Mona Høiness. På toppen av det hele fikk Høiness altså to store pengegaver av enken på til sammen nærmere 3,5 millioner kroner. I løpet av få år cashet hun dermed inn nærmere fire millioner kroner fra Alver Urdahl, som skal ha fått diagnosen dement i begynnelsen av Alt er godkjent Hvorfor Høiness fikk millioner av kroner av Alver Urdahl er uvisst. Likeledes forblir spørsmålet om hvorvidt hun fikk penger av enken tidligere også, eller om dette kun skjedde etter at Alver Urdahl fikk diagnosen dement i 2008, ubesvart. Hverken Høiness eller hennes advokat Mette Yvonne Larsen ønsker å besvare Kapitals mange spørsmål i saken. Samtlige spørsmål du stiller vedkommer hverken saken eller pressen. Retten har besluttet i flere kjennelser at motpartens forsøk på å fremme nye anførsler og krav skal avvises blankt, skriver advokat Mette Yvonne Larsen i en epost til Kapital. Larsen gir følgende generelle svar på Kapitals spørsmål om hva som var begrunnelsen for pengeoverføringene og gavene: Mona Høiness har vært enearving siden 2007 og alle pengeoverføringer og gaver er godkjent av revisor, samt avklart med setteverge og overformynderi. Urdahl og Høiness bodde sammen i lengre tid og Høiness la ut for en rekke innkjøp og investeringer på vanlig måte, skriver Larsen. Gaveoverføringen er ugyldig Kapital er kjent med at Høiness forklaring på de to store pengegavene er forskudd på arv. Det siste forskuddet på nærmere kroner ble angivelig gitt for å dekke arveavgift for den første pengegaven, samt for å gi Høiness penger til å dekke levekostnader. Familien til Urdahl mener at gaveoverføringen er ugyldig, på samme måte som de anfører om testamentet. Av den ferske beslutningen vedrørende begjæring om utvidelse av saken fremgår det at saksøkerne først nå har blitt kjent med gaveoverføringen, og at dette er forhold de mener at Høiness burde ha opplyst om tidligere. Derfor mener de at de ikke kan lastes for at kravet fremsettes like før hovedforhandlingene tar til i Oslo byfogdembete. Det nye kravet bygger dessuten i det vesentligste på det samme rettslige og faktiske grunnlaget som det Stilte demensdiagnose: Synnøve Alver Urdahl skal ha fått demensdiagnosen her på Diakonhjemmet sykehus i begynnelsen av 2008, få måneder før Høiness fikk en pengegave av henne på 2,7 millioner kroner. foto: diakonhjemmet første kravet. Sentralt ved begge vurderinger vil være Synnøve Urdahls helsesituasjon og avhengighetsforholdet til Høiness, heter det om saksøkernes argumentasjon i den ferske beslutningen fra retten. Familien bestrider at det nye kravet kun er aktuelt dersom de får medhold i at testamentet er ugyldig. Teoretisk sett kan avdøde ha vært testamentsfør februar 2007, men vært ute av stand til å gi gave 1. juni Viktigere er likevel det motsatte. Dersom saksøkerne får medhold i at hun ikke var testamentsfør, er det mye som taler for at dette vil få direkte betydning for gyldigheten av den senere gavedisposisjonen, anfører familien overfor retten. Dommeren mener, på sin side, at det i tilfelle er dødsboet som er part i en strid om gavebeløpet. Boet er ikke part i den pågående tvist og kan for øvrig heller ikke være det. ( ) Retten mener at det i en slik situasjon ikke er adgang til å behandle det nye kravet. Dette gjelder selv om retten er enig med saksøkerne i at det rettslige grunnlaget for det nye kravet har nær sammenheng med testamentstvisten og at det derfor prosessøkonomisk ville vært en fordel å Vi er overrasket over at det nå har blitt kjent at Synnøve Urdahl har gitt betydelige pengegaver til Høiness på et tidspunkt hvor det er på det rene at fru Urdahl var svekket. Advokat Fred Gade behandle spørsmålene samtidig. Spørsmålet om boet skal reise ordinært søksmål mot Høiness ved Oslo tingrett må derfor utstå inntil testamentets gyldighet er avklart, skriver dommer Tove Merete Voldbæk i beslutningen fra Oslo byfogdembete. Dødsboet sikrer verdier Advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale Advokatfirma, som er oppnevnt som bobestyrer for Urdahls dødsbo, sier at boet vil gjøre de nødvendige tiltak for å sikre at de nye kravene ikke bortfal 28

5 ler på grunn av tiden som går. Boet vil måtte gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre verdier, men vi vil gjerne se hva utfallet blir i første instans før vi gjør noe spesielt, sier Ottesen til Kapital. Hva gjør boet med denne saken dersom Oslo byfogdembete konkluderer med at testamentet er ugyldig? Da må man vurdere om også gavene er ugyldige. Testamentet er én ting, gaver et annet forhold. Da må man eventuelt anlegge en ny sak for å hevde at også gavene ble gitt under forutsetninger som gjør at de kan tilbakeføres. Dette er egentlig en sak som står på egne ben. Men dersom retten sier at testamentet er gyldig, er det større grunn til å se på gaven også som en handling som testator ønsket å gjennomføre. Det er altså aktuelt for boet å gå til søksmål mot Høiness dersom testamentet kjennes ugyldig? Det er da aktuelt. Man får eventuelt finne ut hvem som har den rettslige interessen i spørsmålet, boet eller arvingene, men det er ikke uvanlig at boet krever penger som er utbetalt tilbakebetalt. Det vil vi da måtte vurdere. Høiness fikk også andre store pengeoverføringer fra Urdahl. Har dere reagert på dette, og hvilke begrunnelser har dere eventuelt fått for alle pengene Høiness mottok? Vi har ikke kjørt en utspørring av Mona Høiness rundt disse spørsmålene, vi har notert det som en problemstilling, sier Ottesen. Alvorlige hjerteproblemer Arvestriden ligger uansett an til å bli en virkelighetens thriller. I retten vil det garantert fokuseres på avhengighetsforholdet mellom enken og Høiness, som har fungert som både hjelpeverge og advokat for henne og dermed kan ha brutt god advokatskikk. En advokat har nemlig ikke lov til å blande sin egen økonomi med klientens, noe advokat Høiness har gjort i stor stil i denne saken. Familien til avdøde vil trolig føre bevis for at Høiness systematisk skal ha holdt familien unna Alver Urdahl og nærmest isolert henne, og at Høiness ikke kan ha vært som en datter for den rike enken, slik kjendisadvokaten selv hevder. Den største og mest spennende kampen står imidlertid om enkefru Alver Urdahls helsetilstand da testamentet ble undertegnet i Av arveloven fremgår det at en testamentarisk disposisjon er ugyldig når testator var sinnssyk eller sjelelig svekket da testamentet ble utformet, med mindre det er usannsynlig at sinnstilstanden til personen har hatt innvirkning på innholdet i disposisjonen. Det foreligger hundrevis av sider med helseopplysninger om Urdahl, der opplysningene delvis er motstridende. I retten vil familien til Urdahl etter alt å dømme fokusere på at enken skal ha fått så alvorlige hjerteproblemer kun få dager før det omstridte testamentet ble undertegnet at det ble tilkalt øyeblikkelig hjelp fra lege. Kapital er kjent med at enken på dette tidspunktet skal ha veid nesten fem kilo mer enn normalt på grunn av mye vann i kroppen, noe som kan indikere alvorlig hjertesvikt. Videre skal Alver Urdahl ha fått diagnosen dement på Diakonhjemmet i begynnelsen av 2008, under ett år etter at testamentet ble undertegnet. I slutten av 2007 skal hun ha scoret 17 og 16 av 30 poeng på to såkalte MMStester (Mini Mental Status), som er innledende tester for å utrede hvorvidt vedkommende har demens. En spesialist på aldring og helse har tidligere uttalt i Kapital at en poengsum på Samtlige spørsmål du stiller vedkommer hverken saken eller pressen. Advokat Mette Yvonne Larsen under 24 poeng på en MMS-test indikerer at en person kan være dement. En MMS-test som ble tatt på Silurveien sykehjem i mai 2008 viser derimot at enken scoret 28 av 30 mulige poeng, og at hun dermed ikke hadde såkalt kognitiv svikt i mai Deretter skal hun ha scoret 11 av 30 mulige poeng på en tilsvarende test foretatt i september 2010, samme år som hun skal ha gitt Høiness den siste store pengegaven. Motstridende opplysninger I tillegg til at det foreligger en demensdiagnose og fire MMS-tester av Urdahl, hvorav tre indikerer at hun var dement, foreligger det en rekke andre helseopplysninger om henne. Et av Høiness sterkeste kort i striden er sannsynligvis et journalnotat fra Silurveien sykehjem fra mai Der heter det at de oppfatter som konklusjon at pasienten har god samtykkekompetanse og forstår hva møtet har dreid seg om og er testatorisk stabil. Dette skrivet er utformet like før Urdahl gir Høiness den største pengegaven på 2,7 millioner kroner. Kapital har grunn til å tro at en lege fra nettopp Silurveien sykehjem vil vitne for Høiness i retten. Det samme vil sannsynligvis Urdahls fastlege Svein Stiksrud. Han skrev i en legeerklæring datert at Alver Urdahl er samtykkekompetent og at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at hennes ytrede meninger ikke er i samsvar med hennes egen oppfatning og vilje. På den annen side står denne vurderingen i sterk kontrast til Høiness egen beskrivelse av Alver Urdahls helsesituasjon i et brev hun selv sendte til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fire måneder i forveien. I kjendisadvokatens brev til kommunen, datert april 2010, påpeker Høiness selv at hun allerede for noen år siden altså høyst sannsynlig senest i 2008 informerte naboene om situasjonen til Urdahl, fordi hun til tross for sin demens den gang var sprek til bens. I retten vil Høiness trolig også måtte forklare seg om hvorfor fastlegen til Urdahl avga en medisinsk erklæring om at den gamle enken var samtykkekompetent, slik at hun ikke trengte hjelpeverge lenger, omtrent samtidig som Høiness selv beskrev Urdahl som gradvis mer dement og hjelpetrengende i brevet til Oslo kommune. Brevet skal ha vært et forsøk på å forklare hvorfor Høiness hadde satt opp et høyt gjerde i smijern, prydet med sin egen initial H på porten, på fru Alver Urdahls Frogner-eiendom, uten å ha søkt om tillatelse til det. Nå kan altså forklaringen komme til å skape problemer. Ifølge brevet til Høiness skal enken på denne tiden ha vært så dement at hun inviterte fremmede personer inn på kjendisadvokatens soverom om natten. Selv om familien til Urdahl skulle klare å føre bevis i retten for at enken var svekket da hun gjorde Høiness til enearving, trenger det imidlertid ikke å bety at testamentet kjennes ugyldig. Disposisjonen kan nemlig likevel stå seg hvis det hele tiden har ligget i kortene at advokat Høiness skal arve henne. Høiness har stadig hevdet at hun var som en datter for Per og Synnøve Urdahl. Camilla Birkeland 29

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge

Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Oslo forliksråd Snarøya, 8. september 2014 Postboks 8155 Dep 0033 Oslo Norge Att Re : Rette vedkommende : Forliksklage mot Advokatfirmaet Torkildsen &

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM OG KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: Dommere: 04.03.2011 i Borgarting lagmannsrett, 09-172051ASD-BORG/01 Konstituert lagmann Espen Bergh Konstituert lagdommer Cecilie

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

ASKER OG BÆRUM TINGRETT

ASKER OG BÆRUM TINGRETT ASKER OG BÆRUM TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 14.09.2009 i Asker og Bærum tingrett, Sandvika 08-185491TVI-AHER/2 Dommer: Tingrettsdommer Kathrine Berggrav Løken Saken gjelder: Krav på betaling

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Rt-1976-289

Rt-1976-289 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 10 Rt-1976-289 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-289 STIKKORD: Erstatningsoppgjør etter bilkollisjon. SAMMENDRAG: A ble skadet ved kollisjon i februar 1969 og fikk

Detaljer

Sammendrag av sak 12/978 12/978 18.09.2013. Saksnummer: 12/978. Lovgrunnlag: Husleieloven 1-8 Dato for uttalelse:09.11.2012

Sammendrag av sak 12/978 12/978 18.09.2013. Saksnummer: 12/978. Lovgrunnlag: Husleieloven 1-8 Dato for uttalelse:09.11.2012 Vår ref.: Dato: 12/978 18.09.2013 Saksnummer: 12/978 Lovgrunnlag: Husleieloven 1-8 Dato for uttalelse:09.11.2012 Sammendrag av sak 12/978 Klageren hevdet at hun ble diskriminert på grunn av seksuell legning,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter

Utdrag av oppgaver. fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett. FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter Utdrag av oppgaver fra Skriftserie B 63-2014 Institutt for privatrett FAMILIE OG ARVERETT Oppgaver og emneoversikter KURS PRIVATRETT GRUNNFAG Peter Hambro, Tone Sverdrup og John Asland DEL II SMÅ OPPGAVER

Detaljer

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett

Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett Oppgaver/utdrag fra Stensilserie B Nr. 48 2010 Familie- og arverett Institutt for privatrett for nettpublisering DEL II SMÅ OPPGAVER....... 35 Familierett... 36 Samboerrett. 47 Arverett... 49 Hva vil du

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

MATERIALE I SIVILPROSESS

MATERIALE I SIVILPROSESS MATERIALE I SIVILPROSESS 1 Kurs i sivilprosess Universitetet i Oslo Oppgavesamling Del I. Diverse oppgaver 1. Peder Ås var formann i aksjonskomiteen «Hjelp Fantasia». Aksjonskomiteen var blitt dannet etter

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge

OSLO TINGRETT DOM. 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01. Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler. Rettslig medhjelper advokat Håkon Berge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 02.05.2013 i Oslo tingrett, 12-136445TVI-OTIR/01 Dommer: Tingrettsdommer Thorleif Waaler Saken gjelder: Erstatningskrav mot revisor Vendere Eiendom AS Advokat Trond Hatland

Detaljer

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo

Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Karina Hyggen Amland Langoddveien 122 1367 Snarøya Torkildsen Advokatfirma AS Snarøya, 17. mars 2014 Postboks 2884 0230 Oslo Ad ATT : Uhjemlet og ulovlig tvangsforfølgelse Tvangssak T2013-244591 m.fl :

Detaljer

Larvik tingrett Nedre torggata 3 3256 Larvik Den 1. februar 2010. Prosesskriv

Larvik tingrett Nedre torggata 3 3256 Larvik Den 1. februar 2010. Prosesskriv Larvik tingrett Nedre torggata 3 3256 Larvik Den 1. februar 2010 Prosesskriv Saksøker: Saksøkt 1: Saksøkt 2: Dagfinn Andersen, Postboks 7, 5879 Bergen Kari Lønnings dødsbo v/ Inge Lønning, Skullerudstubben

Detaljer

Prosesskrift til Oslo tingrett

Prosesskrift til Oslo tingrett 1 av 23 Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 Oslo Prosesskrift til Oslo tingrett Oslo, 07. juli 2015 Sak nr: Saksøker: 13-103486TVI-OTIR/07 Advokatfirmaet Østberg AS Postboks 7047 St. Olavs plass 0130

Detaljer

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011

Flukten fra Tyrkia. Flukten fra Tyrkia. Metoderapport Skup 2011 Metoderapport Skup 2011 Flukten fra Tyrkia Historien om hvordan sentrale personer i Stavanger kommune bestemte seg for at lover er til for å brytes med Ola Thunes hjelp. 1 Journalister: Jone Østebø, krimjournalist

Detaljer

Begjæring. arrest. til. Oslo byfogdembete

Begjæring. arrest. til. Oslo byfogdembete Begjæring om midlertidig forføyning og arrest til Oslo byfogdembete Saks nr Saksøker : 05-018745TVA-OBYF og 05-018766TVA-OBYF : Tore Nuland Middelthuns gt 25 B 0368 Oslo Prosessfullmektig : Herman J Berge

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. mars 2012. Saksnr.: 30/2011. Lnr.: 4/2012 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. mars 2012 Saksnr.: 30/2011 Lnr.: 4/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

UTDELING FRA USKIFTEBO...

UTDELING FRA USKIFTEBO... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Fordeling 1 INNLEDNING... 3 2 GAVE... 3 2.1 -- BEGREPET GAVE... 3 2.2 -- GIVER... 3 2.2.1 --- Utgangspunkt... 3 2.2.2 --- Gave ytt av

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Journalister...1 2. Tittel..1 3. Publisert..1 4. Adresse.1 5. Kontaktpersoner 1 6. Innledning..2 7. Bakgrunn.2 8. Listene..3 9. Men hva betyr

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer