Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient:"

Transkript

1 Mona Høiness mottok store pengeoverføringer fra dement klient: Cashet inn fire mill. Arvestriden mellom Mona Høiness og familien til enkefru Synnøve Alver Urdahl, som testamenterte alt hun eide til sin advokat Høiness, er begjært utvidet. Nye avsløringer viser nemlig at Høiness skal ha fått flere millioner kroner i gave av enken kort tid etter at Diakonhjemmet sykehus gav henne diagnosen dement. Høiness mottok i tillegg betydelige pengebeløp fra enken både før, mens og etter at hun var hjelpeverge for henne. Barmhjertigheten gav uttelling: Ny informasjon tilsier at Mona Høiness fikk rikelig betalt for å vie seg til eldreomsorg av den rike enken mens hun levde. Arvethrilleren mellom Mona Høiness og familien til Synnøve Alver Urdahl, som angivelig oppførte advokat Høiness som enearving etter seg, starter med full tyngde i Oslo byfogdembete 27. august. Da har partene allerede vært igjennom en rekke mindre kamper i retten. Den siste utspilte seg i juli og august og dreier seg om to store pengegaver som Høiness skal ha unnlatt å opplyse familien etter enkefru Alver Urdahl om. Den ene gaven beløp seg til 2,7 millioner kroner, og Høiness skal ha fått den av den rike enken i juni 2008 få måneder etter at Alver Urdahl på Diakonhjemmet sykehus fikk diagnosen dement. I 2010 skal Høiness videre ha fått en pengegave av enken på nærmere kroner. Familien til Urdahl, som altså har saksøkt Høiness med krav om at testamentet kjennes ugyldig, har begjært utvidelse av arvestriden til også å omfatte gyldigheten av disse 25

2 gavene, samt krav om tilbakeføring av pengene. Høiness ønsker, på sin side, ikke at skiftetvisten skal utvides. Nå har retten gitt familien avslag på begjæringen om utvidelse. Spørsmålet om hvorvidt dødsboet etter enken, eller familien til Alver Urdahl, skal reise søksmål mot Høiness med krav om tilbakeføring av gavemillionene, utsettes dermed frem til testamentets gyldighet er avklart i Oslo byfogdembete. Vi er overrasket over at det nå har blitt kjent at Synnøve Urdahl har gitt betydelige pengegaver til Høiness på et tidspunkt hvor det er på det rene at fru Urdahl var svekket. Vi er også forbauset over at Høiness ikke selv har opplyst om dette, sier advokat Fred Gade, som representerer Urdahls familie. Hva vil dere gjøre med disse kravene nå som dommeren har avslått begjæringen om utvidelse av saken? Vi har bedt om at bobestyrer sørger for at kravene ikke bortfaller på grunn av tiden som går, og så får vi komme tilbake til kravene når skiftetvisten er avsluttet i Oslo byfogdembete, sier Gade. Kapital er kjent med at Høiness i tillegg fikk jevnlige pengeoverføringer fra Alver Urdahl. Totalt skal hun ha fått overført godt over kroner fra enkens konto i perioden fra 2009 til hun sovnet stille inn i fjor sommer, men det har ikke lykkes oss å få noen kommentarer hverken fra Høiness eller enkens familie på dette. Pikant strid Det var høsten 2010 at Kapital kunne avsløre at advokat Mona Høiness hadde flyttet inn i en staselig 50 millioners villa på Frogner, på Oslos beste vestkant, tilhørende hennes klient Synnøve Alver Urdahl. Dette etter å ha vært hjelpeverge, advokat og gjort Overrasket over gavemillioner: Advokat Fred Gade (t.h.) og familien til enkefru Alver Urdahl, her ved Inger Tone Urdahl Haugen og Kjell Haugen, er forbauset over at Høiness ikke selv har opplyst om millionene hun mottok i gaver fra enken. seg til nærmeste pårørende for henne. Begrunnelsen som Høiness gav for å flytte inn i villaen, var at hun skulle ta vare på enken, men kort tid senere skal enken likevel ha blitt sendt på sykehjem. Fru Alver Urdahl skal angivelig på denne tiden ha nektet å ha kontakt med andre enn kjendisadvokaten, som trappet ned på advokatvirksomheten for å hjelpe henne, noe familien har stilt seg undrende til. I fjor sommer viste det seg at advokaten fikk rikelig med lønn for strevet hun har hatt med den gamle damen som hun skal ha isolert fra familien. Den rike og barnløse 91-åringen, som var enke etter den velstående høyesterettsadvokaten Per Urdahl, testamenterte angivelig alt hun eide til Høiness. Testamentet ble skrevet 20. februar 2007 året etter at en gammel venn av ekteparet Urdahl, sorenskriver Stein Husby, møtte enkefruen og oppfattet hennes som totalt senil. Nedtegningen av testamentet fant sted allerede dagen etter at enken skal ha gitt en mildt sagt kontroversiell fullmakt til sin advokat Høiness. Av fullmakten fra Den anerkjente juristen og sorenskriveren Stein Husby møter enkefru Synnøve Alver Urdahl, som han har kjent i en årrekke. Synnøve Urdahl var totalt senil og kjente meg ikke igjen, uttaler han i ettertid. Synnøve Alver Urdahl overlater alt ansvar for sine økonomiske anliggender til advokat Mona Høiness fordi hun ikke lenger makter å ta vare på seg selv og sin økonomi. Urdahl får en formell diagnose på at hun er dement. Høiness får pengegave av Urdahl på 2,7 millioner kroner. November Januar 2008 Juni 2008 Alver Urdahl får så alvorlige hjerteproblemer at det blir tilkalt øyeblikkelig hjelp fra lege. Synnøve Alver Urdahl oppretter angivelig sitt eget testament, der Høiness tilgodeses som enearving. 26

3 i retten nå i august. Det var fra vitneboksen i Oslo byfogdembete i sommer at det troverdige vitnet, som en sorenskriver jo må regnes for å være, fortalte at den rike enken var totalt senil allerede før det omstridte testamentet ble undertegnet (Kap. 13/12). Hvis testamentet til enken skulle vise seg å bli kjent ugyldig, kan Høiness i verste fall ikke bare ende opp med ikke å arve noe som helst av 100-millionersformuen. Hun kan etter hvert også risikere å måtte betale tilbake flere millioner kroner som hun skal ha fått i gave av den rike enken. Vedkommer ikke pressen: Hverken Mona Høiness eller hennes advokat Mette Yvonne Larsen ønsker å svare på om Høiness har fått pengegaver av Alver Urdahl tidligere også, eller om dette kun plutselig skjedde etter at enken fikk diagnosen dement. den 19. februar 2007 fremgår det nemlig at fru Alver Urdahl er ved så dårlig helse at hun ber advokat Mona Høiness om å ta vare på henne og hennes velferd, samt ordne alle hennes økonomiske anliggender. Fullmakten er ikke engang ført i pennen av fru Alver Urdahl selv, men tilsynelatende av hennes advokat Høiness. Allerede dagen etter at hun fikk denne rause fullmakten, ble altså Høiness tilgodesett som enearving i enkens testament. Alver Urdahls familie derimot, som av Høiness skal ha blitt nektet å ha kontakt med sin slektning de siste årene av livet hennes, får ikke et rødt øre i henhold til testamentet. Dermed er det duket for et rettsoppgjør av de sjeldne. Det er avsatt fem dager til hovedforhandlingene, der det er påberopt 25 vitner, ni partsforklaringer og et betydelig antall dokumentbevis. Sorenskriver Stein Husby, som kjente enkefru Alver Urdahl og hennes avdøde ektemann godt, har allerede avgitt vitnemål fordi han ikke kan stille Innbringende eldreomsorg. Synnøve har vært som en mor for meg. Det er mange som lar foreldrene sine råtne på gamlehjem, men det kommer ikke jeg til å gjøre. Det nytter ikke å jobbe fulltid som advokat mens man skal ta seg av en person som trenger pleie i løpet av dagen. Det uttalte Mona Høiness til Kapital høsten 2010, da vi for første gang omtalte at hun hadde flyttet inn i Alver Urdahls staselige Frogner-villa. Nå viser det seg altså at Høiness fikk rikelig betalt for å vie seg til eldreomsorgen mens den rike enken levde. Kapital er kjent med at advokaten fikk jevnlige pengeoverføringer fra Alver Urdahl både før, mens og etter at hun var hjelpeverge for henne. Totalt skal Høiness ha fått overført godt over kroner fra enkens konto i perioden fra 2009 til hun døde i fjor sommer, hvorav nærmere kroner ble overført mens Høiness var hjelpeverge for henne i perioden mars 2009 til april Dette til tross for at en verge ikke har lov til å gjøre seg noen fordel av at vedkommende styrer den umyndiges midler. Videre skal Alver Urdahl i 2010 for eksempel ha punget ut med over kroner i honorarer til advokat Høiness registreres som innflyttet i den rike enkens gigantiske 50 millioner kroners villa på Frogner i Oslo. Advokat og hjelpeverge Høiness skriver et brev til Oslo kommune for å forklare hvorfor hun har satt opp et ulovlig gjerde i smijern prydet med monogrammet H utenfor huset til fru Alver Urdahl, som hun beskriver som dement. Av brevet fremgår det at Høiness allerede for noen år siden dvs. høyst sannsynlig senest i 2008 informerte naboene om situasjonen til Urdahl, fordi hun til tross for sin demens den gang var sprek til bens. Arvestriden, der familien til Urdahl har saksøkt Høiness med krav om at testamentet kjennes ugyldig, starter i Oslo byfogdembete. Mars Høiness oppnevnes som hjelpeverge for Urdahl. Høiness hjelpevergefunksjon for Alver Urdahl opphører fordi overformynderiet skal ha fått en legeerklæring om at den da 89-årige kvinnen var samtykkekompetent og ikke ville ha hjelpeverge lenger. Høiness får nærmere kroner i pengegave av Urdahl. Urdahl sovner stille inn. Høiness arver eiendommer og verdier for rundt 100 millioner kroner. 27

4 Halvard Helle, som fungerte som advokat for Mona Høiness. På toppen av det hele fikk Høiness altså to store pengegaver av enken på til sammen nærmere 3,5 millioner kroner. I løpet av få år cashet hun dermed inn nærmere fire millioner kroner fra Alver Urdahl, som skal ha fått diagnosen dement i begynnelsen av Alt er godkjent Hvorfor Høiness fikk millioner av kroner av Alver Urdahl er uvisst. Likeledes forblir spørsmålet om hvorvidt hun fikk penger av enken tidligere også, eller om dette kun skjedde etter at Alver Urdahl fikk diagnosen dement i 2008, ubesvart. Hverken Høiness eller hennes advokat Mette Yvonne Larsen ønsker å besvare Kapitals mange spørsmål i saken. Samtlige spørsmål du stiller vedkommer hverken saken eller pressen. Retten har besluttet i flere kjennelser at motpartens forsøk på å fremme nye anførsler og krav skal avvises blankt, skriver advokat Mette Yvonne Larsen i en epost til Kapital. Larsen gir følgende generelle svar på Kapitals spørsmål om hva som var begrunnelsen for pengeoverføringene og gavene: Mona Høiness har vært enearving siden 2007 og alle pengeoverføringer og gaver er godkjent av revisor, samt avklart med setteverge og overformynderi. Urdahl og Høiness bodde sammen i lengre tid og Høiness la ut for en rekke innkjøp og investeringer på vanlig måte, skriver Larsen. Gaveoverføringen er ugyldig Kapital er kjent med at Høiness forklaring på de to store pengegavene er forskudd på arv. Det siste forskuddet på nærmere kroner ble angivelig gitt for å dekke arveavgift for den første pengegaven, samt for å gi Høiness penger til å dekke levekostnader. Familien til Urdahl mener at gaveoverføringen er ugyldig, på samme måte som de anfører om testamentet. Av den ferske beslutningen vedrørende begjæring om utvidelse av saken fremgår det at saksøkerne først nå har blitt kjent med gaveoverføringen, og at dette er forhold de mener at Høiness burde ha opplyst om tidligere. Derfor mener de at de ikke kan lastes for at kravet fremsettes like før hovedforhandlingene tar til i Oslo byfogdembete. Det nye kravet bygger dessuten i det vesentligste på det samme rettslige og faktiske grunnlaget som det Stilte demensdiagnose: Synnøve Alver Urdahl skal ha fått demensdiagnosen her på Diakonhjemmet sykehus i begynnelsen av 2008, få måneder før Høiness fikk en pengegave av henne på 2,7 millioner kroner. foto: diakonhjemmet første kravet. Sentralt ved begge vurderinger vil være Synnøve Urdahls helsesituasjon og avhengighetsforholdet til Høiness, heter det om saksøkernes argumentasjon i den ferske beslutningen fra retten. Familien bestrider at det nye kravet kun er aktuelt dersom de får medhold i at testamentet er ugyldig. Teoretisk sett kan avdøde ha vært testamentsfør februar 2007, men vært ute av stand til å gi gave 1. juni Viktigere er likevel det motsatte. Dersom saksøkerne får medhold i at hun ikke var testamentsfør, er det mye som taler for at dette vil få direkte betydning for gyldigheten av den senere gavedisposisjonen, anfører familien overfor retten. Dommeren mener, på sin side, at det i tilfelle er dødsboet som er part i en strid om gavebeløpet. Boet er ikke part i den pågående tvist og kan for øvrig heller ikke være det. ( ) Retten mener at det i en slik situasjon ikke er adgang til å behandle det nye kravet. Dette gjelder selv om retten er enig med saksøkerne i at det rettslige grunnlaget for det nye kravet har nær sammenheng med testamentstvisten og at det derfor prosessøkonomisk ville vært en fordel å Vi er overrasket over at det nå har blitt kjent at Synnøve Urdahl har gitt betydelige pengegaver til Høiness på et tidspunkt hvor det er på det rene at fru Urdahl var svekket. Advokat Fred Gade behandle spørsmålene samtidig. Spørsmålet om boet skal reise ordinært søksmål mot Høiness ved Oslo tingrett må derfor utstå inntil testamentets gyldighet er avklart, skriver dommer Tove Merete Voldbæk i beslutningen fra Oslo byfogdembete. Dødsboet sikrer verdier Advokat Tom Hugo Ottesen i Kvale Advokatfirma, som er oppnevnt som bobestyrer for Urdahls dødsbo, sier at boet vil gjøre de nødvendige tiltak for å sikre at de nye kravene ikke bortfal 28

5 ler på grunn av tiden som går. Boet vil måtte gjennomføre de tiltak som er nødvendige for å sikre verdier, men vi vil gjerne se hva utfallet blir i første instans før vi gjør noe spesielt, sier Ottesen til Kapital. Hva gjør boet med denne saken dersom Oslo byfogdembete konkluderer med at testamentet er ugyldig? Da må man vurdere om også gavene er ugyldige. Testamentet er én ting, gaver et annet forhold. Da må man eventuelt anlegge en ny sak for å hevde at også gavene ble gitt under forutsetninger som gjør at de kan tilbakeføres. Dette er egentlig en sak som står på egne ben. Men dersom retten sier at testamentet er gyldig, er det større grunn til å se på gaven også som en handling som testator ønsket å gjennomføre. Det er altså aktuelt for boet å gå til søksmål mot Høiness dersom testamentet kjennes ugyldig? Det er da aktuelt. Man får eventuelt finne ut hvem som har den rettslige interessen i spørsmålet, boet eller arvingene, men det er ikke uvanlig at boet krever penger som er utbetalt tilbakebetalt. Det vil vi da måtte vurdere. Høiness fikk også andre store pengeoverføringer fra Urdahl. Har dere reagert på dette, og hvilke begrunnelser har dere eventuelt fått for alle pengene Høiness mottok? Vi har ikke kjørt en utspørring av Mona Høiness rundt disse spørsmålene, vi har notert det som en problemstilling, sier Ottesen. Alvorlige hjerteproblemer Arvestriden ligger uansett an til å bli en virkelighetens thriller. I retten vil det garantert fokuseres på avhengighetsforholdet mellom enken og Høiness, som har fungert som både hjelpeverge og advokat for henne og dermed kan ha brutt god advokatskikk. En advokat har nemlig ikke lov til å blande sin egen økonomi med klientens, noe advokat Høiness har gjort i stor stil i denne saken. Familien til avdøde vil trolig føre bevis for at Høiness systematisk skal ha holdt familien unna Alver Urdahl og nærmest isolert henne, og at Høiness ikke kan ha vært som en datter for den rike enken, slik kjendisadvokaten selv hevder. Den største og mest spennende kampen står imidlertid om enkefru Alver Urdahls helsetilstand da testamentet ble undertegnet i Av arveloven fremgår det at en testamentarisk disposisjon er ugyldig når testator var sinnssyk eller sjelelig svekket da testamentet ble utformet, med mindre det er usannsynlig at sinnstilstanden til personen har hatt innvirkning på innholdet i disposisjonen. Det foreligger hundrevis av sider med helseopplysninger om Urdahl, der opplysningene delvis er motstridende. I retten vil familien til Urdahl etter alt å dømme fokusere på at enken skal ha fått så alvorlige hjerteproblemer kun få dager før det omstridte testamentet ble undertegnet at det ble tilkalt øyeblikkelig hjelp fra lege. Kapital er kjent med at enken på dette tidspunktet skal ha veid nesten fem kilo mer enn normalt på grunn av mye vann i kroppen, noe som kan indikere alvorlig hjertesvikt. Videre skal Alver Urdahl ha fått diagnosen dement på Diakonhjemmet i begynnelsen av 2008, under ett år etter at testamentet ble undertegnet. I slutten av 2007 skal hun ha scoret 17 og 16 av 30 poeng på to såkalte MMStester (Mini Mental Status), som er innledende tester for å utrede hvorvidt vedkommende har demens. En spesialist på aldring og helse har tidligere uttalt i Kapital at en poengsum på Samtlige spørsmål du stiller vedkommer hverken saken eller pressen. Advokat Mette Yvonne Larsen under 24 poeng på en MMS-test indikerer at en person kan være dement. En MMS-test som ble tatt på Silurveien sykehjem i mai 2008 viser derimot at enken scoret 28 av 30 mulige poeng, og at hun dermed ikke hadde såkalt kognitiv svikt i mai Deretter skal hun ha scoret 11 av 30 mulige poeng på en tilsvarende test foretatt i september 2010, samme år som hun skal ha gitt Høiness den siste store pengegaven. Motstridende opplysninger I tillegg til at det foreligger en demensdiagnose og fire MMS-tester av Urdahl, hvorav tre indikerer at hun var dement, foreligger det en rekke andre helseopplysninger om henne. Et av Høiness sterkeste kort i striden er sannsynligvis et journalnotat fra Silurveien sykehjem fra mai Der heter det at de oppfatter som konklusjon at pasienten har god samtykkekompetanse og forstår hva møtet har dreid seg om og er testatorisk stabil. Dette skrivet er utformet like før Urdahl gir Høiness den største pengegaven på 2,7 millioner kroner. Kapital har grunn til å tro at en lege fra nettopp Silurveien sykehjem vil vitne for Høiness i retten. Det samme vil sannsynligvis Urdahls fastlege Svein Stiksrud. Han skrev i en legeerklæring datert at Alver Urdahl er samtykkekompetent og at det ikke foreligger opplysninger som tilsier at hennes ytrede meninger ikke er i samsvar med hennes egen oppfatning og vilje. På den annen side står denne vurderingen i sterk kontrast til Høiness egen beskrivelse av Alver Urdahls helsesituasjon i et brev hun selv sendte til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fire måneder i forveien. I kjendisadvokatens brev til kommunen, datert april 2010, påpeker Høiness selv at hun allerede for noen år siden altså høyst sannsynlig senest i 2008 informerte naboene om situasjonen til Urdahl, fordi hun til tross for sin demens den gang var sprek til bens. I retten vil Høiness trolig også måtte forklare seg om hvorfor fastlegen til Urdahl avga en medisinsk erklæring om at den gamle enken var samtykkekompetent, slik at hun ikke trengte hjelpeverge lenger, omtrent samtidig som Høiness selv beskrev Urdahl som gradvis mer dement og hjelpetrengende i brevet til Oslo kommune. Brevet skal ha vært et forsøk på å forklare hvorfor Høiness hadde satt opp et høyt gjerde i smijern, prydet med sin egen initial H på porten, på fru Alver Urdahls Frogner-eiendom, uten å ha søkt om tillatelse til det. Nå kan altså forklaringen komme til å skape problemer. Ifølge brevet til Høiness skal enken på denne tiden ha vært så dement at hun inviterte fremmede personer inn på kjendisadvokatens soverom om natten. Selv om familien til Urdahl skulle klare å føre bevis i retten for at enken var svekket da hun gjorde Høiness til enearving, trenger det imidlertid ikke å bety at testamentet kjennes ugyldig. Disposisjonen kan nemlig likevel stå seg hvis det hele tiden har ligget i kortene at advokat Høiness skal arve henne. Høiness har stadig hevdet at hun var som en datter for Per og Synnøve Urdahl. Camilla Birkeland 29

Duket for rettsthriller

Duket for rettsthriller Jus Advokat Mona Høiness betente arvestrid skal for retten i februar: Duket for rettsthriller Mona Høiness, advokat foto: SCanpix Erling Lyngtveit, advokat foto: SCanpix Svein Stiksrud, lege foto: SCanpix

Detaljer

Jeg har ikke Kapital

Jeg har ikke Kapital Advokat Mona Høiness kjempet for sin troverdighet i retten: Sprikende forklaringer Forklaringene til Mona Høiness og noen av hennes mest sentrale vitner spriker på sentrale punkter i arvestriden med familien

Detaljer

sagt kontroversiell fullmakt til kjendisadvokat

sagt kontroversiell fullmakt til kjendisadvokat Jus Advokat Mona Høiness er enearving etter dement klient som nylig døde: Arver 100 millioner Den rike og demente fru Synnøve Alver Urdahl, som nylig sovnet stille inn, testamenterte alt hun eide til Mona

Detaljer

Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel

Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel Fikk gårdsarv av pasient lege fikk kraftig advarsel tv2.no/a/3885721 STRIDENS KJERNE: Dette gårdsbruket i Høydalsmo i Telemark skulle legen og kona arve ifølge pasientens testament. Ofte Uppigard er en

Detaljer

UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS

UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS Arverett, testament og demens Publisert 2011-02-28 19:15 Foto: Illustrasjonsbilde UGYLDIG TESTAMENT SOM FØLGE AV DEMENS Når testator er dement, vil dette kunne medføre at testamentet i etterid blir ansett

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter

Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter Informasjon om opprettelse og stadfesting av fremtidsfullmakter 1. Grunnleggende informasjon om ordningen 1.1 Hva er en fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fysisk fullmakt som gir én eller flere

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder

Vergemål. - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015. v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Vergemål - en kort innføring Grimstad, 15. 16. april 2015 v/gunnar Munkerud Assisterende direktør Fagansvarlig vergemål Fylkesmannen i Aust-Agder Lovens hovedformål Ot.prp. nr. 110 (2008-2009), s. 1: «Det

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Jeg vil bidra til en bedre verden også etter at jeg har gått bort. Tove, 57 år. Anniken, 74 år. Nevø av barnløs testator på 87 år.

Jeg vil bidra til en bedre verden også etter at jeg har gått bort. Tove, 57 år. Anniken, 74 år. Nevø av barnløs testator på 87 år. Velkommen! Det å ha skrevet testament har gitt meg trygghet og indre ro. Det gir en god følelse til livslinja, at en leilighet på Bjølsen kan gi andre folk en sjanse. Tove, 57 år Jeg tror det er naturlig

Detaljer

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt?

FREMTIDSFULLMAKT. Hva er fremtidsfullmakt? FREMTIDSFULLMAKT Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt er en fullmakt som gir én eller flere personer (fullmektigen) mulighet til å ivareta fullmaktsgivers interesser på angitte områder dersom fullmaktsgiver,

Detaljer

Felles av drittpakker?

Felles av drittpakker? Jus Advokat Mette Yvonne Larsen kan ha brutt god advokatskikk i Høiness-saken: Felles av drittpakker? Foto: Scanpix Mette Yvonne Larsen, en av Norges mest profilerte advokater, har sendt en drittpakke

Detaljer

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger.

12/1712 20.02.2013. Ombudet kontaktet A på telefon, og han uttalte da at han som regel ikke aksepterer å bli undersøkt av kvinnelige leger. Vår ref.: Dato: 12/1712 20.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1712 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd, jf. tredje ledd, første punktum Dato for uttalelse: 11. 02.2013 Sakens bakgrunn

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-069 (arkivnr: 14/6) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på jordskifterettsleder B ved X jordskifterett Ragnhild

Detaljer

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE

ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE 1 ORIENTERING OM MELDEPLIKT OG LEGERS BEGJÆRINGSKOMPETANSE Innledning Fylkesmannen i Oslo og Akershus behandler melding om behov for eller begjæring om opprettelse eller endring av et eksisterende vergemål

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller

Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Arveavgiften er fjernet men se opp for nye arvefeller Oslo Vest Rotary Klubb Schafteløkken Oslo 27. September 2017. Carsten O. Five Konsulent for Pensjonistforbundet Arv Ny vergemålslov fra 2013. Arveavgiften

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen

Legens rolle i vergemålssaker. Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen Legens rolle i vergemålssaker Serine M. A. Lauritzen Fylkesmannen i Hordaland, vergemålsseksjonen 13.09.2016 1 Vergemål en frivillig ordning for noen Gjennomgang av temaer: - Legens rett og plikt i vergemålssaker

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL

VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL VERGEMÅLSREFORMEN PRESENTASJON FOR SYKEHJEMSLEGER, JANUAR 2014 WWW. VERGEMAAL.NO WWW.FYLKESMANNEN.NO/ FOLK OG SAMFUNN/VERJEMÅL 1 Vergemålsreformen Organsiasjonsreform Regelverksreform Kvalitetsreform Holdningsreform

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Åmot Rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Åmot Rådhus. Dato: Tidspunkt: 16:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.12.2016 Tidspunkt: 16:00 Kommunestyresalen, Åmot Rådhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til postmottak@amot.kommune.no

Detaljer

Spørsmålene er mange når et testamente skal settes opp. Frelsesarmeen ønsker å være til hjelp. Derfor har vi laget denne informasjonspermen.

Spørsmålene er mange når et testamente skal settes opp. Frelsesarmeen ønsker å være til hjelp. Derfor har vi laget denne informasjonspermen. Kjære venn! Frelsesarmeen har opp gjennom årene fått stor hjelp til sitt arbeid på grunn av testamentariske gaver. For de mange som har tilgodesett vår organisasjon, har vissheten om at de også etter sin

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-054 (arkivnr: 17/696) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A og B på tingrettsdommer C ved X tingrett Unni

Detaljer

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012

Sammendrag av sak 11/2579 11/2579 18.09.2013. Saksnummer: 11/2579. Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Vår ref.: Dato: 11/2579 18.09.2013 Saksnummer: 11/2579 Lovgrunnlag: DTL 4 Dato for uttalelse:14.09.2012 Sammendrag av sak 11/2579 A skulle 22.12.2011, sammen med sin søster og niese, spise på Kongensgate

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-032 (arkivnr: 201400245 14/177-1) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen

Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Spørreskjema om pårørendes tilfredshet med behandlingen på intensivavdelingen Du var for kort tid siden registrert som nærmeste pårørende til en pasient i vår intensivavdeling. Vi forstår at dette var

Detaljer

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------

Protokoll i sak 794/2015. for. Boligtvistnemnda 17.06.15 ------------------------------------ Protokoll i sak 794/2015 for Boligtvistnemnda 17.06.15 Saken gjelder: Krav om dagmulkt ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 11. september 2013 «Kontrakt om kjøp

Detaljer

Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt. Seniorrådgiver Jon Jamtli. Fylkesmannens landbruksavdeling

Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt. Seniorrådgiver Jon Jamtli. Fylkesmannens landbruksavdeling Ombudsmannssak 2011/711 Klage på boplikt Seniorrådgiver Jon Jamtli Fylkesmannens landbruksavdeling 1 Fylkesmannen kommenterte klagers anførsler om den etablerte praksisen: «Advokat Jonny Holen viser til

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017

Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Informasjonsmøte verger for personer bosatt i Vestfold Sande, 21. november 2017 Program Kort om vergens mandat og oppgaver Person med verges medbestemmelsesrett og samtykkekompetanse Rettslig handleevne

Detaljer

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM

SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM SAMTYKKEKOMPETANSE HVA, HVORDAN, MED HVEM HVA SIER LOVVERKET? 4-1. Hovedregel om samtykke Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold

Vergemålsreformen. Tønsberg, 11. desember Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Vergemålsreformen Tønsberg, 11. desember 2013 Heidi Orskaug Hage rådgiver - vergemål Fylkesmannen i Vestfold Ny vergemålslov Trådte i kraft 1. juli 2013 Erstatter umyndiggjørelsesloven (1898) og vergemålsloven

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Selvbestemmelsesrett og samtykke

Selvbestemmelsesrett og samtykke 1 Selvbestemmelsesrett og samtykke Samtykke Samtykke vil si å tillate at en handling rammer en selv Det foreligger flere typer samtykke Det enkleste er samtykke avgitt av en person som fullt ut forstår

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2014 truffet vedtak i Sak nr.: 14-075 (arkivnr.: 14/12-14) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Barnefordelingssaker i retten

Barnefordelingssaker i retten Barnefordelingssaker i retten Publisert 2011-10-29 22:11 (/file/383579.gif) Barnefordelingsprosessen Etter straffesaker er barnefordelingsaker den hyppigste forekommende sakstypen som behandles ved norske

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress:

PFU-SAK NR. 185/12. Dagens Næringsliv (DN) hadde tirsdag 19. juni 2012 en artikkel med tittelen «Får ansvaret for tap». Ingress: PFU-SAK NR. 185/12 KLAGER: Petter Berge ADRESSE: Jervveien 4, 3124 Tønsberg TELEFON: PUBLIKASJON: Dagens Næringsliv PUBLISERINGSDATO: 19.06.2012 STOFFOMRÅDE: Næringsliv GENRE: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD:

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 21. januar 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-103 (arkivnr: 14/1036) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Ragnhild Olsnes

Detaljer

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015

Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Introduksjonskurs for nye verger 3.11.2015 Odd Harald Mork Trude Jansen Asskildt Renate Skarstad Ingrid Renolen Oda Bjørge Bringa Anette Brenden Sturla Huse Aud Helen Hølmen Berit Siring Torsbakken Annichen

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet

Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Til: Fra: Vår ref. 08/1087-20/SF-422, SF-537, SF- 711, SF-821, SF-906//HW Dato: 03.11.2009 Anonymisert versjon av uttalelse om forskjellsbehandling på grunn av etnisitet Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 16/14 (arkivnr: 201400107-16) og 17/14 (arkivnr: 201400108-16)

Detaljer

Vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang Nettverkssamling sykehjemsleger 10.09.15

Vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang Nettverkssamling sykehjemsleger 10.09.15 Vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang Nettverkssamling sykehjemsleger 10.09.15 Einar Engtrø Samtykkekompetanse Pasient- og brukerrettighetslovern 4a Kan bortfalle helt eller delvis Pga. fysiske

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.06.2007 Ref. nr.: 07/3959 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 17/07 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Tilbaketrekking av livsforlengende behandling

Tilbaketrekking av livsforlengende behandling Tilbaketrekking av livsforlengende behandling Rettslig grunnlag UNN 21.9.2017 Rett til å bestemme over egen død? I tidligere tider var selvmord forbudt i Norge, og selvmordsforsøk var straffbart. Med straffeloven

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-049 (arkivnr: 16/661) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9

Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Bortvisning av romfolk fullmakt og likebehandling. INTERPELLASJON TIL BYSTYRETS MØTE 13/9 Det vises til mine spørsmål datert 31/7-2012 rettet til ordfører og rådmannn angående beslutningen om å vise bort

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: Saksnr.: 10.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, 09-088455SAK-BORG/04 Dommere: Sveinung Koslung Fredrik Charlo Borchsenius Svein Kristensen Siktet Bjarte

Detaljer

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12

Protokoll i sak 632/2011. for. Boligtvistnemnda 24.04.12 Protokoll i sak 632/2011 for Boligtvistnemnda 24.04.12 Saken gjelder: Uenighet om maling av utvendig kledning inngår i leveransen ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 2. april 2009 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 2. april 2009 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 2. april 2009 truffet vedtak i Sak nr: 10/09 (arkivnr: 200900240-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på tingrettsdommer

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl

UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT. Fredag 17. juni 2011 kl BOKMÅL UNIVERSITETET I BERGEN MASTERGRADSSTUDIUM I RETTSVITENSKAP JUS112 ARVE- OG FAMILIERETT Fredag 17. juni 2011 kl. 09.00-13.00 Oppgaven består av 5 ark inkludert denne forsiden. Oppgaveteksten er fordelt

Detaljer

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen

Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen AVGJØRELSE Sak: 16/00196 Dato: 23. januar 2017 Klager: Les Turski Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde og Harald Irgens-Jensen har kommet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-003 (arkivnr: 16/105) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon)

Utelukkelse fra retten til flyktningstatus (eksklusjon) Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål)

Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Sendes fylkesmannen i det fylket hvor den person som trenger verge, er folkeregistrert. Begjæring om vergemål (eller endringer i eksisterende vergemål) Dette skjemaet brukes hvis det er behov for å opprette

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. november 2015 truffet vedtak i Sak nr: Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: 15-062 (arkivnr: 15/844) og 15-070 (arkivnr:15/998) Klage fra advokat A på vegne av

Detaljer

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital

Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl. Overlege Dagfinn Green, St. Olavs Hospital Samtykkekompetanse og Kap 4 A i pasrl Overlege, St. Olavs Hospital Ulike rettsgrunnlag for å kunne yte helsehjelp 1. Eget samtykke som baseres på samtykkekompetanse (Pasient og brukerrettighetsloven) 2.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Dok. ref. 08/541-15/SF-414, SF-711, SF-900, SF- 961//CAS Dato: 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om avslag på utvidelse av stillingsbrøk under graviditet og foreldrepermisjon Likestillings-

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-116 (arkivnr: 16/1587) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tidligere kst. tingrettsdommer B ved X tingrett

Detaljer

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten Vedtak i Komite plan - 25.09.2013 Klagen tas ikke til følge. Vedtak 94/13, 5. juni 2013, om omgjøring av vedtak 63/13 er gyldig da vilkårene for omgjøring er oppfylt i henhold til forvaltningsloven 35

Detaljer

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad Hva er en søknad? 1 Bekymringsmelding til kommunen Dame 88 år Bor alene, ingen nære pårørende Avviser hjelp fra alle Leiligheten hun bor i ligner en søppelhaug og lukter vondt Hun går ut for å handle hver

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har den 12. november 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har den 12. november 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har den 12. november 2014 truffet vedtak i Sak nr.: 14-068 (arkivnr.: 14/5-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett Unni Sandbukt (leder)

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

Fikk beholde alle barna - likevel!

Fikk beholde alle barna - likevel! Fikk beholde alle barna - likevel! Publisert 2015-01-24 18:08 Foto: Illustrasjonsbilde MISFORSTÅELSER SATT I SYSTEM Olav Sylte olav@advokatsylte.no Publisert lørdag 24.01.2015 kl. 16.34 Misforståelser

Detaljer

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv?

Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Vergemål juridiske forhold Hvordan ivareta interessene til dem som ikke klarer det selv? Fylkesmannen i Østfold v/jorunn Syvertsen og Tone Aaland Svartveit 12. juni 2015 Dette skal vi snakke om: «Arbeidsfordeling»,

Detaljer

Foreldrerollen og vergerollen

Foreldrerollen og vergerollen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Foreldrerollen og vergerollen - To sider av samme sak? Tom Skauge Pårørende SOR-konferansen 24-25 april Foreldrerollen

Detaljer