Arkivliste - Hans Ese (SFF-88038)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivliste - Hans Ese (SFF-88038)"

Transkript

1 Arkivliste - Hans Ese (SFF-88038) Nummer Innhald Periode Merknad Festesetlar, bygselbrev, skøyte og kårbrev O1. L1 Arkiv k.39 o.26 Makeskifte dat. Luster mellom Torben Thorgersen KierkeNess i Luster og Anders Andersen Skåsheim. Nemnt Seim i Årdal, Fraghstuen i Luster )prestegarden i Dale), Lunde inder Voll (ødegard) Luster? (Avskrive på Riksarkivet, avskr. Vedlagt). Luster s. + avskrifter. DHS: 8617 O1. L2 Arkiv k.38 o.27 Bygselbrev frå Anna Madzdatter (Heiberg) sl. Søffren Lauritzens til Hans Johanssen gjeld garden «Ytter- Næsse». Datert Thalle i Luster Luster (Talle, Næss?) 16631s. Vedlagt 3 maskinavskrifter DHS: 8625 O1. L3 Arkiv k. 36 o.6 Hans Ese, Balestrand- gåve. Avskrift og original av skøyte frå Johannes Anderson Stadheim i Vik til Halvor Pederson Mjølsvik i Klævold på garden Dale i Høyangsfjord. Høyanger (Mjølsvik, Dale) s 2 vedlegg q. DHS: 8627 O1. L4 Arkiv k.38 o.35 Festesetel frå Dominicus Nagel borgar i Bergen og residerande i Årdal, til Claus Johansen på garden Næssze (i Balestrand?). Balestrand (Næsse?) 16941s. vedlagt 3 maskinavskrifter. DHS: 8630 O1. L5 Arkiv k.38 o.37 Skøyte frå Søren Nagel til Niels Mogensen Tjugum på garden Hammarnes. Balestrand (Hammarnes) s. 4 vedlegg 10 segl q. 3 maskinavskrifter. O1. L6 Arkiv k.39 o.7 Skøyte frå Søren Berntsen Nagel til Anders

2 Mogensen Tjugum på garden Nautaskreda i Tjugum skibreide. Vedlagt maskinavskrift. Balestrand /Nautaskreda) s. 1 vedlegg 3 segl q. DHS: 8633 O1. L7 Arkiv k.28 o.5 Skøyte frå Ole Wichumb til sin svoger Clauss Hansson Nesse. Datert gjeld kona Solvei Hansdotter sin part i Dale. Høyanger (Dale) 17092s. q. DHS: 8634 O1. L8 Arkiv k.36 o.8 Bygselsetel frå Claus Hansen Nesse til Anders Andersen over garden Ytre Nesse. Balestrand (Nesse) s. 1 vedlegg 1 segl DHS: 8636 O1. L9 Arkiv k.23 o.44 Skøyte over garden Dale i Høyanger frå Rasmus Gieflesøn Aase til Claus Hansson Ytre Nesse. Balestrand (Nesse) segl q. DHS: 8639 O1. L10 Arkiv k.23 o.43 Skøyte på garden Tjugum til Anders Andersen Nesse frå mora Ragnilde og sysken Ole, Maritte, og svoger Aamund Horpedalen. Balestrand (Tjugum) s. 5 segl q. DHS: 8641 O1. L11 Arkiv k.23 o.41 Bygselsetel frå sokneprest Ivar Leganger i Leikanger til Peder Eriksen Bergum på part i garden Ytre Ese. Balestrand (Ese) s. 1 segl q. DHS:8642 O1. L12 Arkiv k.23 o.40 Bygselsetel frå Anders Tjugum til Johs. Dahle på garden Dale i Høyanger. Balestrand (Ese) s. 1 segl q. DHS:8644 O1. L13 Arkiv k.23 o

3 Skøyte frå Peder Eriksen Ytre Ese til Hans Andersen Tjugum på garden Ytre Ese i Tjugum skipreide. Balestrand (Tjugum) s. 2 segl q. DHS: 8646 O1. L14 Arkiv k.30 o.24 Bygslesetel frå sokneprest Iver Iversen Leganger til Hans Andersen Tjugum på garden Ytre Ese. Balestrand (Ese) s. q. DHS: 8647 O1. L15 Arkiv k.23 o.39 Bygselbrev frå Peder Eriksen Mundal til Hans Andersen på garden Ytre Ese i Tjugum. Balestrand s. q. DHS: O1. L16 Arkiv k Skøyte frå Ole Bottelfsen Ytre Ese til Jon Andersen Tjugum på garden Dahle i Høyangerfjorden. Høyanger (Dahle) s. 2 segl q. DHS: 8652 O1. L17 Arkiv k.23 o.32 Skøyte frå Anders Olsen Røesetter til Hans Andersen Tjugum på garden Ytre Ese. Balestrand (Rødsæter, Ese, Tjugum) s. q. DHS: 8655 O1. L18 Arkiv k.23 o.26 Bygselsetel frå sokneprest i Leikanger Ole B. Friis til Knut Hanson på bruk i Ytre Ese. Balestrand (Ese) s. 2 vedlegg 2 segl q. DHS: 8656 O1. L19 Arkiv k.23 o.25 Hanse Ese, Balestrand gåve Bygsetel frå sokneprest i Leikanger Nils Wolff til Claus Olsen, på garden Grøneng. Balestrand (Grøneng) s. 1 segl q. DHS: 8658 O1. L20 Arkiv k.23 o.23 Skøyte på Ytre Eide frå Hans Andersen Tjugum til Knut Hansen

4 Balestrand (Ese, Tjugum) s. 1 segl q. DHS: 8660 O1. L21 Arkiv k.23 o.20 Skøyte frå Knut Hanson til Hans Knutson. Balestrand (Ese) s. q. DHS: 8662 O1. L22 Arkiv k.23 o.11 Skøyte til Knud Hansen Ytre Ese på benifisert gods i bruket. Balestrand (Ese) vedlegg 1 segl q. DHS: 8673 O1. L23 Arkiv k.23 o.7 Kårbrev frå Peder Clausen Ese til Knut Hansen Ese. Balestrand (Ese) s. 1 vedlegg, q. DHS:8677 Arv, skifte, formyndarvesen O2. L1 Arkiv k.20 o.5 Hans Ese, Balestrand? gåve? Bergenhus lensrekneskap pk. No 341 a. Registrering på «Børrene Penger» i Ytre Sogn, Anno Avskrift av riksarkivet, Sogn s. O2. L2 Arkiv k.23 o.48 Dokument vedkommande arv etter Brita Hansdatter Mæland gift med lensmann Anders Monsen Tjugum. Balestrand (Tjugum) s. 5 segl, q. DHS: 8637 O2. L3 Arkiv k.23 o.49 Berre etter avtale. Registreringsforretning på garden Ytre Ese etter Magdelie Hermundsdatter. (Noko defekt). Balestrand (Ese) s. 2 segl, q. DHS: 8640 O2. L4 Arkiv k.23 o.36 Arv til Claus Nesse si dotter Brite Clausdotter Tjugum. Balestrand q

5 O2. L5 Arkiv k.23 o.35 Arv til Joen Andersen Tjugum etter faren. Balestrand s. q. DHS: 8650 O2. L6 Arkiv k.23 o.34 Dokument vedkommande arv til Hans Andersen Ese etter faren. Balestrand s. O2. L7 Arkiv k.23 o.33 Vedkommande skifte etter Claus Andersen Ytre Ese med arv til dotter Ragnilde Clausdotter. Balestrand (Ese) s. q. O2. L8 Arkiv k.23 o.31 Vedlegg vedkommande skiftet etter Jon Andersen, bror til Anders Andersen Berdal, likeeins arv til mora, Brithe Clausdootter. Leikanger, Balestrand s. O2. L9 Arkiv k. 23 o.30 Bevis frå Hans Olsen Steegen, trulova med Syneve Rasmusdatter for mottekne pengar frå hennar formyndar Hans Andersen Tjugum. Balestrand (Tjugum) s. DHS: 8653 O2. L10 Arkiv k.23 o.29 Dokument vedkommande skifte etter Brithe Clausdotter moderarv til Hans Andersen og Anders Andersen Berdal. Balestrand (Tjugum) s. O2. L11 Arkiv k.23 o.24 Kvittering for arv etter Elling Ellendsen (hans verje: Hans Andersen Tjugum), arvtakarar: sysken, Usignert. Balestrand DHS: 8659 O2. L12 Arkiv k Knud Hansen, Ytre Ese stevnar Nils Olsen Ca. 1810

6 Hussebø fordi han skuldar han pengar, som verge for Brithe Larsdotter Bøe. Leikanger, Balestrand ca O2. L13 Arkiv k.23 o.21 Kvittering for motteken arv etter Christen Nilsen Grinde sign. Hans Christensen Grinde. Leikanger (Grinde) s. DHS: 8664 O2. L14 Arkiv k.23 o.17 Løyve for Knut Hansen Ytre Ese til å sitja i uskifta bu. Dater Christiania underskrive av Christian Fredrik. Balestrand (Ese) s. 1 segl q. DHS: 8667 O2. L15 Arkiv k.23 o.18 Kvittering for arv etter Peder Tollefsen Rumøhren. Sign. tolef Pedersen Rumøhren. Balestrand (Romøyri) s. q. DHS: 8666 O2. L16 Arkiv k.23 o.16 Kvittering for motteken arv etter Ole Sølfestsson Indre Ese. Signert Lars Trulssøn Indre Ese eller Ulvestad. Balestrand s. DHS: 8665 O2. L17 Arkiv k.30 o.11 Stevning for forlikskommisjonen av Nils Olsen Huusebø ab Brithe Larsdatter Bøe v/ verge Knud Hansen Esse gjeld arvepengar. Leikanger (Husebø) s. DHS: 8668 O2. L18 Arkiv k.23 o.14 Løyve for enkja Monsdatter Ytre Ese til å sitja i uskifta bu. Datert Kristiania Balestrand (Ese) s. 1 segl q. DHS: 8670 O2. L19 Arkiv k.36 o.31 Brev til kyrkjesangar H. Flesje, dat. Bøe, frå Aarestrup gjeld arv etter Nils Knudsen Millang

7 Balestrand (Flesje) s. DHS: 8672 O2. L20 Arkiv k.23 o.9 Liste over ein del innbu og lausøyre i buet etter Brite Monsdatter, Ytre Ese- enkje etter Hans Ese. Balestrand (Ese) s. Sivile tvistemål. Injurier. Andre Saker O3. L1 Arkiv k.39 o.16 Forlik mellom Samsinng Nielsen og Jens Samsinngson eom ein arv. Dat. Bergen Vedlagt 2 maskinavskrifter, 1 handavskrift. Ymse s. DHS: 8629 O3. L2 Arkiv k.117 o.8 Dokument vedkommande strid om garden Sterri. Enkja etter Samson Nielsen på Tjugum i Balestrand vil ha vekk leiglendingen Ald Mogensen. (Avskrift i maskin vedlagt manglar ei side). Luster (Sterri) s. DHS: 8607 O3. L3 Arkiv k.39 o.18 Dokument vedkommande forlik mellom Jens Sambsonsen på Sandwiig i Luster og Niels Jensen om m.a. odelsgods i Tjugum m.m. Luster, Balestrand s. Vedl.: 2 maskinavskr., 1 handavskr. DHS: 8608 O3. L4 Arkiv k.39 o.19 Lagtingsdom dat. Bergen 18. juni 1618 vedk. garden Hylland. Mellom Niels S. Tjugum og Siuffuer Siuffersen. Vedlagt: 2 maskinavskr., 1 handavskr. Aurland, Balestrand s. DHS: 8609 O3. L5 Arkiv k.39 o.20 Forlikskontrakt mellom Oluff Sterri og Niels Tjugum gjeld garden Sterri. (Vedlagt 3 maskinavskr. Luster, Balestrand s. DHS:

8 O3. L6 Arkiv k.39 o.21 Lagtingsdom i sak reist av Peder Pedersønn prest i Lærdal mot Niels Tjugum, gjeld arv etter Nils sin far, Samsøn. Vedlagt 2 maskinavskr., 1 handavskr. Lærdal, Balestrand s. DHS: 8611 O3. L7 Arkiv k Dokument vedkommande gjeld frå Niels Thommesen Ulvestad og Hans Thommesen Midlang til Anders Andersen Målsnes. Balestrand Vedlagt 2 maskinavskr., 1 handavskr. DHS: 8613 O3. L8 Arkiv k.36 o.3 Original og avskrift av skrivelse frå Anders Andersen Skåsheim til lagmand Hans Glad, dat. Bergen, Gjeld odelsstrid om Stavdal og Linde mellom Anders A. Skåsheim og borgar i Bergen, Joen Gundersen. Vik, Balestrand DHS: 8616 O3. L9 Arkiv k.38 o.25 Kopi av hovedsteving frå Offne Bielcke mot oppsitjarane på Laugen. Prestebolet eig garden, og saka gjeld eigaren sine interesser. Luster (Laugen) s. Vedlagt 3 maskinavskr. F. DHS: 8620 O3. L10 Arkiv k.36 o.4 Original og avskrift av m.a. resolusjon, dat. Kaupanger, gjeld bygseloppkravet av Giøde Pedersen på Kaupanger og klageskriv frå Ingebrigt Skjerven, Nils Hopperstad, Joen Holstad, Olluff Hellesen Bøe, Kjeld Housse (Hove)?, Lasse Sæbø, Erich Vold og Iver Orvedal. Vik s q. DHS: 8618 O3. L11 Arkiv k.38 o.29 Stevning, dat. 14 april Frå Christen Jenssøn til Johannes Hansen m.fl. lagrettemann i Tjugum skipreide gjeld garden Tveit i Vik. (Ufullstendig). Vedlagt 3 maskinavskrifter

9 Vik (Tveit) s. DHS: 8626 O3. L12 Arkiv k.117 o Dokument vedkommande dom i sak reist av Olluff Karlsen på Joranger på vegne av kona og medarv. Mot Nils Samsonson Tjugum gjeld rett til garden Tjugum i Balestrand. Avskrift (maskin) vedlagt. dok. refererar til tidligare dommar. Balestrand s. DHS: 8612 O3. L13 Arkiv k Dom over Aamund i Holmen for å ha kalla lensmann Anders Tjugum. Balestrand s. 1 segl, q. DHS: 8638 O3. L14 Arkiv k.23 o Attest frå sokneprest Iver Leganger m. fl. For Ander Tjugum. Gjeld injurierande rykte om Anders Tjugum. Balestrand (Tjugum) s. 3 segl, q. DHS: 8643 O3. L15 Arkiv k.36 o Dom vedkommande bygselpengar på garden Skåsheim sak mellom Paul Andersen og Ole Bottelsen Eggum, repr. ved Ole Omundsen Skåsheim. Balestrand s. DHS: 8651 O3. L16 Arkiv k.23 o Vitneforklaring ang. tjuverisak mo Anders Andersen Berdal. Leikanger (Berdal) s. 9 segl, q. DHS: 8654 O3. L17 Arkiv k.23 o Utskrift av Forliksprot. for Tjugum vedkommande grensetvist mellom gardane i Ese mellom Knud Hansen Ytre Ese, Paul Olsen Ytre Ese og Ole Sølfestson Indre Eide. Balestrand (Ese) s. DHS: 8661 O3. L18 Arkiv k.23 o

10 Hans Ese- Balestrand gåve. Utskrift av Ytre Sogn Domsprotokoll, vedkommande privat åstadsak mellom Knut Hanson Ese og Nils Ellingsen Ese strid om eigedomsgrense. Balestrand (Ese) s. 1 vedl., 2 segl, q. DHS: 8675 Skatt. Obligasjonar. Rekneskap. O4. L1 Arkiv k.30 o.25 Skriv frå oppsitjarane på Bjåstad om redusert landskyld etter eit tragisk jord- og steinras i Skrivet dat (Avskrift 1918). Balestrand (Bjåstad) s. q. DHS: 8619 O4. L2 Arkiv k. 38 o.24 Supplikk frå Mogens Andersen til «Offne Bielcke til Østerraad» - gjeld klage på landskyld på garden Tjugum. Han Ynskjer garden skyldsatt på nytt. Vedlagt ei handskriven og to maskinskrivne avskrifter Balestrand (Tjugum) s. 7 vedl., 1 segl, q. DHS: 8621 O4. L3 Arkiv k.36 o.5 Original og avskrift av brev frå Ove Bjelke dat. Bergenhus Til Iver Andersen, gjeld «besiktelse» av Åse i Vik og ein gard i Fresvik. Vik, Leikanger s. DHS: 8622 O4. L4 Arkiv k.119 o.10 Hans Ese Balestrand gåve. Kongeleg forordning dat. 22. mai anno 1662 om sorenskrivaren si lønn. Bakgrunn er usemje mellom skrivaren og almuen fleire stader i landet. Maskinskrift vedlagt. (1s.) Ymse s. DHS: 8623 O4. L5 Arkiv k.199 o.9 Hans Ese, Balestrand gåve. Avskrift av kongelegkunngjering dat , til alle i Bergenhus amt, gjeld skattlegging. Utførleg omtale av alle skattar, takstar, fritak, m.m. M.a. skattetekstar ulike i ytre og indre Sogn. (Maskinavskr. Vedlagt (6 ½ s.)). Sogn s

11 DHS:8624 O4. L6 Arkiv k.30 o.26 Kvittering frå F.G. Krog for betalt skattegebyr frå Anders og Nils Tyom (Tjugum)(avskrift 1917). Balestrand (Tjugum) s. DHS: 8628 O4. L7 Arkiv k.30 o.27 Liste over «Capituls Taxt pro anno 1696» - adressert til lensmann i Tjugum, Povel Esse. Balestrand (Ese) s. q. DHS: 8631 O4. L8 Arkiv k Skatterestanse for Tjugum i skipeide i 1715 skal inndrivast av lensmann Anders Tjugum. Balestrand s. q. DHS: 8635 O4. L9 Arkiv k.23 o.19 Panteobligasjon i garden Ytre Ese frå Hans Knutsen til farden Knud Hansen. Balestrand (Ese) s. q. DHS: 8663 O4. L10 Arkiv k.23 o.15 Veksleobligasjon frå Thorald Andersen Ese til Tjugum sparebank. Dat. 21. des Balestrand (Ese) s. q. DHS: 8669 O4. L11 Arkiv k.40 o.2 Diverse kvitteringar og liknande. gitt av Hans Ese. Balestrand (Ese) ca åra. 8s. 7 vedlegg. O4. L12 Arkiv k.23 o.12 Panteobligasjon over benifisert god i Ytre Ese tilhøyrer Knud Hansen. Balestrand (Ese) s. DHS: 8674 O4. L13 Arkiv k.23 o.8 Kvittering til Knud Hansen for betalt jordavgift for benifisert gods i Ytre Ese. Dat. Christiania Balestrand (Ese) åra

12 1 vedl., q, 4 merke. DHS: 8676 Ymse O5. L1 Arkiv k.21 o.11 Berre etter avtale. 85: Avskrift av Peder Smids «Utrebog» frå talet. 86: Utskrift av ei legebok. Noko defekt. Balestrand (Ese) 8s. DHS: O5. L2 Arkiv k.39 o.25 Attest til lensmann Anders Skåsheim, når han går av som bygdelensmann. Vedlagt 3 maskinavskrifter Balestrand (Skåsheim) DHS: 8615 O5. L3 Arkiv k.23 o.46 Defekt skriv til Anders Tjugum frå Wiborg. Omhandlar militærvesen. Datert Flesje, ? Balestrand O5. L4 Arkiv k.23 o.37 Auksjonsplakat om auksjon på garden Fjærestad etter Jens Andersen Fjærestad. Balestrand (Fjærestad) s. DHS: 8649 O5. L5 Arkiv k.30 o.23 Fripass for militærtenesta for Hans Andersen Våtevik. Balestrand (Våtevik) s. DHS: 8680 O5. L6 Arkiv k.23 o.6 Liste over mulkt til fråverande mannskap ved sesjon i Ytre og Indre Sogns Fogderi. Kaptain Tuchsen sitt compani Tjugum skipreide. Balestrand O5. L7 Arkiv k.23 o.13 Varselsetel om opparbeiding av veg (gangsti) frå Balholm til Ytre Ese. Balestrand s. DHS: talet udat. 1844

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203)

Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Arkivliste - Per Tang (SFF-89203) Nummer Innhald Periode Merknad B korrespondanse O1. L1 Skifte etter mora Kristine Pedersd. Tang. 1907 Innkalling til Skifteretten. O1. L2 Gratulasjonstelegram til bryllupet

Detaljer

Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042)

Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042) Arkivliste - Frønningen hovudgard (SFF-87042) Består av ein ordna og ein uordna del Nummer Innhald Periode Merknad B. Korrespondanse O1. L1 Frå Catrine Heiberg, Bergen, lån. Frå Benedicte Lem, Aurland,

Detaljer

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane.

Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Øvstedal (gnr. 168) Dalgardane. Dei tri gardane Dal øvre, Dal nedre og Øvstedal har sikkert vokse fram av ein og same opphavsgarden. Kvar denne opphavsgarden låg, kan ingen seia heilt visst, men fleire

Detaljer

Ved Otto Randolf Grüner

Ved Otto Randolf Grüner Ved Otto Randolf Grüner Til stadighet når en leser lokalhistorie og bygdebøker, blir en slått av hvor lite forfatterne bruker arkivkilder hvis en da unntar de tradisjonelle folketellinger, skattemanntall,

Detaljer

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet.

Tråset (gnr. 115) I skrivne kjelder fra mellomalderen er Tråset ofte nemnt alt på 1300-talet. Tråset (gnr. 115) Tråset er ein av dei gamle store gardane ved nordenden av Mjøsa. Namnet er eit typisk setr namn, men kva det elles tyder, kan ingen seia heilt visst. Skrivemåten av namnet har lenge vore

Detaljer

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet

Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet Oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet - navn er forsøkt normalisert. - det er forsøkt å skille mellom personer med samme navn, men opplysninger under ett navn kan

Detaljer

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003)

TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) TINGBOK FOR NEDRE ROMERIKE: Nr. 1 sorenskriver Jens Hansen Giedde. Register sammenfattet av Nils Sikkerbøl (2002/2003) Nr. 1 B Tid: Tingsted:: Sak: Fet 15.1.1663 Berger Uriktig inl.calipsgods i Berger

Detaljer

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008.

KULTURBILDER. fra. gamle Hillesøy. Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II OCR LENVIK MUSEUM 2008. Carl Bertheussen - Jens Solvang KULTURBILDER fra gamle Hillesøy Bind II Gårdshistoria av Jens Solvang Utgitt av Lenvik og Tromsø kommuner

Detaljer

111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/3-1917 Brevsamling Kviteseid BM 1916-17:173. Specialliste, 920sjaa DE"Brev-Journal"

111 Bibl 1917 Staalane, Gunnar Kviteseid. Kaupt av Ca. 1/3-1917 Brevsamling Kviteseid BM 1916-17:173. Specialliste, 920sjaa DEBrev-Journal A B C D E F G H I 1 Bibl 1893 Krohn, Per, kandidat, Regnskab for Skydeselskabet i Skien Skien SM 362 Innf rt 1893. Se hovedkatalog 60 DE 2 Bibl 1899 Houen, fr. gave Molde s ndagsblad. 2 nummer. 1837. Skrevet

Detaljer

Aner til Ingrid Bragstad

Aner til Ingrid Bragstad Aner til Ingrid Bragstad Generasjon nr. 1 1. Ingrid Bragstad, født 26 jul 1917 i Bergen; død 02 okt 1998 i Storhaugen Metodistkirkens Aldershjem i Bergen. Hun er datter av 2. Alfred Bragstad og 3. Alvina

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0920 Øiestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land

Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Side 1 Verner og Guri Gryte i Vardal og etterslekt i Land Utgangspunktet for denne artikkelen er ekteparet Verner Svendsen og Guri Larsdtr. som bodde på garden Lille Gryte i Vardal på slutten av 1600-tallet.

Detaljer

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999

EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999 EMBETSMENN I MIDT-NORGE I TIDEN 1536-1660 Ugitt av Svein Tore Dahl, 1999 Rettelser og tilføyelser Koordinert av støttegruppen for Svein Tore Dahl (senest oppdatert 23 august 2000) Språklige feil er ikke

Detaljer

1905 - Balestrand kommune

1905 - Balestrand kommune Side 1 av 9 Gamle Sagatun skule sett frå vegen mot hovudinngangen. Skulen vart opna i 1905 og var i bruk til ny skule kom på Kreklingen i 1983. Porten mot vegen og arkane i sveitserstil vart rivne ned

Detaljer

Skifter i Andebu 1700-1755

Skifter i Andebu 1700-1755 Skifter i Andebu 1700-1755 Fra Statsarkivet i Kongsberg, kort på lesesalen Skifteprotokoll 1: 1700-1715 Skifteprotokoll 2: 1715 Skifteprotokoll 3: Skifteprotokoll 4: 1725-1727 Skifteprotokoll 5: 1730-1738

Detaljer

Ei avhandling om Rosendal birk - samt ei kort drøfting om birkeretten på Vestlandsgodsa Svanøy, Halsnøy Kloster og Lysekloster 1

Ei avhandling om Rosendal birk - samt ei kort drøfting om birkeretten på Vestlandsgodsa Svanøy, Halsnøy Kloster og Lysekloster 1 Ei avhandling om Rosendal birk - samt ei kort drøfting om birkeretten på Vestlandsgodsa Svanøy, Halsnøy Kloster og Lysekloster 1 av Jørn Øyrehagen Sunde Innleiande merknader om birkeinstitusjonen i dansk

Detaljer

Bergen, 9/9-2013. Bjørn-Arvid Bagge, Universitetsbibliotekar UB Bergen

Bergen, 9/9-2013. Bjørn-Arvid Bagge, Universitetsbibliotekar UB Bergen Diplomsamlingen UB Bergen Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdiget etter bestemte regler, og vanligvis datert til middelalderen. De fleste norske diplomer som fyller denne definisjonen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy.

Gardsnr. 11 Mannes. Rettelser og oppdateringer kan sendes til Slektsforum Karmøy. Gardsnr. 11 Mannes. Ny: juni 2004 Oppdatert: april 2010 Oversikt over noen av familiene som har, eller har hatt, bosted på Mannes. Ansvarlig: Tor Inge Dahl og Henry Oskar Forssell Rettelser og oppdateringer

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1617 Hitteren prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536

Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 ULLINSVIN Av Gunnar Ottosen, 2010 Ullinsvin gnr. 66 bnr. 1. Prester i Vågå sogn. Prester nevnt i Vågå sogn perioden 1340 til reformasjonen 1536 Vågåkirka antas å være fra ca 1130, som en av landets eldste

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1426 Lyster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1426 Lyster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Pettergarden på Nysætra.

Pettergarden på Nysætra. Pettergarden på Nysætra. Året er 1882. Johan Olaus frå Pettergarden på Løset og Marte Regine frå Almeskar har funne kvarandre. Det vert fortalt at Johan og Marte vurderte å dra til Amerika for å finne

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1243 Os Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Romsa. ei perle i Sunnhordland. Frå lokalsamfunn via frøplantasje til friluftsliv. Anders Lundberg

Romsa. ei perle i Sunnhordland. Frå lokalsamfunn via frøplantasje til friluftsliv. Anders Lundberg Romsa ei perle i Sunnhordland Frå lokalsamfunn via frøplantasje til friluftsliv Anders Lundberg Friluftsrådet Vest og Statskog 2007 Føreord Initiativet til å skrive øybiografien om Romsa kom frå Friluftsrådet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1720 Levanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside:

Bidrag til Slektsveven sendes/ leveres til redaksjonen. Gjerne via lagetshjemmeside: Nr 1 2003 - Årgang 2 Det er stort format over «Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500-årene» som her vises av Hoelstad-ætlingen Odd-Lauritz Aamodt. Se også neste side. Bidrag til Slektsveven sendes/

Detaljer

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14

Berg, Kvæfjord 1738 1/9 Marit Størkersdtr enkem Paul Nilsen barn: Størker 5 Peder 3 Karen 12 Maren 9 Beholdning 5-4-14 Ekstrakter fra skifteutdragsamlingen ved Statsarkivet i Trondheim, for Senja fogderi [Ikke sjekket mot originalen, avskriftene nedenfor har ikke alltid med all informasjon fra skiftekortene] Alvestad,

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer