Bruksanvisning og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruksanvsnng og monterngsanvsnng Energsøyle /27/ /27/28 Energsøyle med lyselement /27/ /27/28 Lyssøyle /27/28 Lyssøyle, kort /27/28

2 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrvelse... 3 Overskt over apparatet... 3 Sette opp energsøyle... 4 Koble tl enegsøyle... 5 Montere/skfte lysklde... 6 Sette nn lameller... 6 Bestykke ledge apparatenheter... 7 Teknske data... 8 Garant

3 Apparatbeskrvelse Energsøyle for utendørs bruk av pulverlakkert alumnum. Den brukes for spennngsforsynng så vel som for belysnng av flater og for orenterng prvate bruksområder. Vdere er det mulg å ntegrere ulke stkkontakter og brytere energsøylen, som f.eks. telefon- eller høyttalerstkkontakter eller lysbrytere. Gra energsøyler fnnes fre ulke utformnger fargene ren hvt, antrastt og alu. som energsøyle med tre SCHUKO-stkkontakter Bestllngsnr /27/28 med tre stkkontakter med jordngsstft (CEBEC) Bestllngsnr /27/28 som energsøyle med lyselement med en tom enhet og to SCHUKO-stkkontakter Bestllngsnr /27/28 med tom enhet og to stkkontakter med jordngsstft (CEBEC) Bestllngsnr /27/28 som energsøyle byggehøyde 769 mm Bestllngsnr /27/28 som kort energsøyle byggehøyde 491 mm Bestllngsnr /27/28 Overskt over apparatet Som eksempel på energsøyle med lyselement vses den grunnleggende oppbygnngen av energsøylen: (1) Deksel (2) Lyselement med lykteglass (3) Apparatenhet med TX_44-ramme (4) Søyle (5) Søylefot Anvsnnger for stell Rengjør energsøylen kun med såpevann eller et løsemddelfrtt rengjørngsmddel uten skuremddel. 3

4 Sette opp energsøyle Kondensvann-åpnng Før monterng av energsøylen åpnes kondensvannavløpet på undersden av søylefoten. Bryt ut åpnngen (se pl) og fjern gradene ved hjelp av en fl. Energsøylen festes med kun en skrue. Alt etter underlagets beskaffenhet er det to mulgheter for å forankre energsøylen tl bakken. Med jordngshylse På løs eller kke-fast grunn, f.eks. blomsterbed eller på plener, festes energsøylen ved hjelp av jordngshylsen. Gå da frem som følger: 1. Grav et ca. 50 cm dypt hull på det tltenkte monterngsstedet. 2. Tlførselslednnger (spennngsforsynng og f.eks. telefon- eller høyttalerkabel) føres gjennom jordngshylsen. 3. Støp nn jordngshylsen vertkalt og plant med overflaten. 4. Før tlførselslednnger gjennom søylefoten. 5. Monter søylefoten på jordngshylsen ved hjelp av de vedlagte sekskantskruene. 6. Koble tl energsøylen (se Sde 5) 7. Koble tl jordngslednngen fra energsøylen tl jordngsklemmen på søylefoten. 8. Energsøylen settes på søylefoten og festes med de tre skruene med nnvendg sekskant. Possjonerng av jordngshylse Pass på senere possjonerng av energsøylen dersom du støper fast jordngshylsen. Energsøylen kan rettes opp maks. 20 mot jordngshylsen. 4

5 Koble tl enegsøyle Drekte nnskrung På fast underlag, som f.eks. flslagte, støpte eller asfalterte flater, kan energsøylen settes drekte på bakken. Advarsel Installerng og monterng av elektrske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk. Lyselementet og stkkontakter på energsøylen er allerede ferdg kablet tl tlkoblngsklemmene. Gå frem som følger for å forsyne energsøylen med spennng: 1. Ta ut og åpne tlkoblngsboksen fra den nedre åpnngen på energsøylen. 2. Alt etter utformng av energsøylen er det ulk belegnng av tlkoblngsklemmene. L N Gå da frem som følger: 1. Bor hull på det ønskede monterngsstedet og sett nn de vedlagte pluggene. 2. Tlførselslednnger (spennngsforsynng og f.eks. telefon- eller høyttalerkabel) føres gjennom søylefoten. 3. Monter søylefoten på underlaget ved hjelp av de vedlagte sekskantskruene. 4. Koble tl energsøylen (se Sde 5) 5. Koble tl jordngslednngen fra energsøylen tl jordngsklemmen på søylefoten. 6. Energsøylen settes på søylefoten og festes med de tre skruene med nnvendg sekskant. Ved energsøyle med apparatenhet legger du spennngsforsynngen for stkkontaktene på klemmene L/N/. Ved energsøyle med lyselement kobles lampen tl klemmene /N/. 3. De ledge klemmene uten merkng kan brukes for kablng av de tomme enhetene. 4. Tlkoblngsboksen lukkes og settes nn energsøylen gjen. 5. Koble tl jordngslednngen fra energsøylen tl jordngsklemmen på søylefoten. 5

6 Montere/skfte lysklde Som lysklde for energsøylen brukes et kompaktlysrør med E27-sokkel. Nærmere angvelser om godkjente lysklder fnner du kaptlet "Teknske data" på Sde 8. For å montere eller skfte lysklde går du frem som følger: 1. Løsne dekselskruene og ta av søyledekselet. 2. Trekk lykteglasset opp og ut av førngen. 3. Sett nn lysklden. 4. Skyv nn gjen lykteglasset ovenfra (pass på teksten "TOP FRONT"). 5. Sett på søyledekselet og fest det med dekselskruene. Sette nn lameller Med lamellene som kan leveres som ekstrautstyr, kan lysenheten brukes som rettet lysklde for belysnng av gjenstander eller ve. For å sette nn lamell-elemeter og vedlagte gjennomsktge plate går du frem som følger: 1. Løsne dekselskruene og ta av søyledekselet. 2. Trekk lykteglasset opp og ut av førngen. 3. Skyv nn den gjennomsktge platen ovenfra (pass på teksten "TOP FRONT"). 4. Sett nn lamell-element: Lameller rettet oppover, f.eks. for belysnng av gjenstander. Dameter lysklde Energsøylen kan bruke kompakt-lysrør med sokkeldameter på maks. 52 mm. Dersom det settes nn lamell-elementer, reduseres sokkeldameteren tl maks. 48 mm! Lameller rettet nedover, f.eks. for belysnng av ve. 5. Sett på søyledekselet og fest det med dekselskruene. Gjenomsktg plate/lykteglass Lamell-element kan brukes både med gjennomsktg plate og med matt lykteglass. 6

7 Bestykke ledge apparatenheter Energsøyle med lyselement har en tom enhet, som kan bestykkes separat. Denne tomme enheten er allerede utstyrt med en mellomplate med klapplokk, forberedt for ntegrerng av nnsatser fra System 55. Gå frem som følger for å montere en ny nnsats: 1. Torx-skruene på den 3-doble rammen løsnes, og ramme-dekkplaten tas av. For å gjøre dette setter du en skrutrekker den nedre kanten og vpper opp dekkplaten. 2. Ta av mellomplaten med klapplokk. 3. Blnddekselet på den tomme enheten vppes av med en skrutrekker. Løsne skruene stkkontakt-sentralnnsatsen, og ta ut sentralnnsatsen. 4. Ta av underdelen på rammen. 5. Skft ut blnddekselet med bærerng for ny nnfelt nnsats. 6. Legg på underdelen på rammen. 7. Sett nn sentralnnsatsen og skru den eventuelt fast. 8. Sett på mellomplaten med klapplokk. 9. Klpse på ramme-dekkplaten og trykk nn torxskruene Integrasjon av System 55-nnsatser Ved noen sentralnnsatser fra System 55 er det nødvendg å bruke en annen mellomplate med klapplokk fra TX_44-seren. En overskt over hvlke sentralnnsatser som kan kombneres med hvlke mellomplater, fnner du den aktuelle Gra-katalogen. 3. 7

8 Teknske data Mål (B x H x D) Søylefot: Lten søyle: Stor søyle: Beskyttelsestype: 229 x 10 x 155 mm 142 x 491 x 75 mm 142 x 769 x 75 mm IP 44 ved lukket apparatdeksel Tlkoblnger: Skruklemmer 1 x 4 mm 2 eller 2 x 2,5 mm 2 Lysklde: Kompakt-lysrør med E27- sokkel (TC-DSE, TC-TSE) Effekt: Sokkeldameter: f.eks. Opplysnngsområde Stor lyssøyle, matt lykteglass, lysklde 20 W maks. 21 W maks. 52 mm eller maks. 48 mm (ved bruk av lameller) RADIUM Ralux RX-Q, RX-QS, RX-E OSRAM Dulux EL, PHILIPS PLE-L Ta hensyn tl nnkoblngs-toppstrøm Ved bruk av voktere eller automatkkbrytere, må du ta hensyn tl den høye nnkoblngs-toppstrømmen for kompakt-lysrør. Garant For våre apparater gr v følgende garant: 1. Vårt garantansvar omfatter enten reparasjon eller nnbytte av apparatet, etter vårt valg, dersom funksjonene av apparatet er redusert eller fraværende på grunn av påvselge fel ved materale eller produksjon. 2. Klagefrsten fremgår av våre generelle salgsbetngelser. Overholdelse av klagefrsten må dokumenteres ved bekreftet kjøpsdato form av vedlagt regnng, fraktbrev eller tlsvarende dokumentasjon. 3. Kunden skal betale transportkostnadene alle tlfeller. Send apparatet sammen med en beskrvelse av felen tl vår kundeservce. V betaler portoen. Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Tlf. +49 (0) 2195 / Fax +49 (0) 2195 / E-mal: Internett: Lten lyssøyle, matt lykteglass, lysklde 20 W 8