ÅRSBERETNING 2014 FOR VEAR IDRETTSFORENING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 FOR VEAR IDRETTSFORENING"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 FOR VEAR IDRETTSFORENING

2 Årsberetning Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 4.1 Baner 4.2 Skiløyper 4.3 Skileikanlegg 4.4 Klatrehall 4.5 Klubbhus 5. Utleie 6. Komiteenes arbeid 6.1 Løypekomiteen 6.2 Festkomiteen 6.3 Dugnader 7. Økonomi 8. Medlemstall

3 1. TILLITSVALGTE I STYRER OG UTVALG Hovedstyret Leder: Yngve Bugge Larsen Nestleder: Per Mikkelsen Økonomiansvarlig: Fred Skarsteen Sekretær: Tonje Thorød Styremedlem 1: Jørn Myhre Styremedlem 2: Ubesatt (Per Mikkelsen har utført arbeidsoppgavene). (hallkoordinator) Gruppeledere: Tom Grimnes (håndball) Morten Hareide (klatregruppa) Morten Førendal Haugan (idrettsskolen) Jan Tore Borgersen (fotball) Anders Larsen (trimgruppa) Forretningsfører: Jonn Syse Revisorer: Alf Inge Guttormsen og Cicilia Samuelsen Utleieansvarlig: Beate Auen og Per Mikkelsen Løypekomité: Bjørn Olav Ulseth Borgtor Løno Festkomité: Valgkomité: Trimgruppa Trond Eriksen Anette Liverød Kathinka Vonheim Nikolaisen Stokke Idrettsråd: Vear IF har i år hatt følgende styremedlemmer i Stokke Idrettsråd: Tore Simonsen, Einar Koren, og vararepresentant John Sverre Dahl. 2. Hovedstyrets møter Hovedstyret har hatt 7 møter i Ordinært årsmøte ble holdt 17. mars I 2014 har styret gjennomført prosjektet som hadde oppstart i 2013 med å utbedre klubbhuset. Vi ønsker å takke Veterangruppa og andre som har stilt opp på dugnader for en fantastisk innsats og et utmerket resultat som er til glede for alle. Styret har også i år inngått avtale med Stadion Stokke Sport der medlemmene har mottatt rabattkort. Styret har vedtatt iht lovverk at alle over 16 år som er i nær kontakt med barn over lenger tid skal fremvise politiattest. Ny runde med elektronisk søknad er igangsatt.

4 Styret i Vear IF har diskutert om Vear IF vil påvirkes av ny kommunestruktur og evt flytting av grenser. Hovedstyret har valgt å opptre nøytralt i dette spørsmålet. Vear IF er representert i Samarbeidsutvalget og det er ikke tatt noen beslutning om videre deltakelse her. Vear IF har vært med å arrangere Vestfold Maraton for andre gang under ledelse av Fred Skarsteen. Vi er pålagt å ha noen i hallen til enhver tid som har gjennomført et brannkurs i regi av vaktmesteren. Det er laget og delt ut årskalendere for 2015 med bilder av lagene. I forbindelse med Vear IF`s 50 årsjubileum 14.mai 2015, så ønsker styret å lage en jubileumsbok og Marit Haukom har påtatt seg oppdraget med å skrive. Det er tatt i bruk et nytt system som heter KlubbAdmin for medlemsregistrering. 3. Gruppene Fotball, håndball, klatring og Idrettsskole avholder egne årsmøter, hvor regnskap, årsberetning og valg foretas. Trimgruppa inngår i Hovedforeningens regnskap. Trimgruppa har 59 betalende medlemmer og har aktiviteter innenfor fotball, innebandy, volleyball og sykkel. Veterangruppen Veterangruppa har vist seg å være en stor ressurs for Vear IF også i hele 2014, året etter at den ble etablert. Det er nå 18 aktive medlemmer som deltar på møter og dugnader. Møtene avholdes en gang pr måned i tillegg til dugnadene (disse er beskrevet under anlegg) Fred Skarsteen er fortsatt uformell leder og fordeler dugnader/jobber utfra hva veterangruppa deltar i. 4. ANLEGG 4.1 Baner Banen som fikk tilleggs drenering har helt klart vist forbedring ang vannansamlinger. Det ble fylt på masse i drenerings renner og der det var nedsynk. Regner med at banen blir bedre og tørrere i året som kommer. Gjenstår fortsatt arbeid med retting/påfyll av masse i dumper og ujevnheter. Dette vil det jobbes videre med i år Kunstgressbanen er relativt godt vedlikeholdt, her fylles det årlig på granulat og banen slåddes. Banen har så godt som blitt holdt åpen hele året pga lite snø og brøyting ved snøfall. Terje Amundsen og hans medhjelpere har nedlagt et meget stort og godt arbeid med å klippe anlegget. En stor Takk til Terje for fremragende arbeid. Idrettsanlegget fremstår nå som meget pent og ryddig. Den gamle gressbanen som eies av Stokke kommune er fortsatt i meget dårlig stand. Det er også satt ned en egen gruppe for utarbeidelse av nytt servicebygg ved kunstgressbanen.

5 4.2 Skiløyper Det ble kjørt mye løyper med snøscooter tidlig i 2014, samt 3 ganger med løypemaskin fra Stokke. Det er utført vedlikeholdsarbeid i løypa ved at løypa er tilført 200T grus som dekker hele løype nettet, og det er utført to dugnader med rydding av løyper og busker. Alle lykter er nå koblet til. Det er kjørt to ganger med beitepusser i løypene for å rydde bort gress og ny vekst i løypene. Vi ønsker å rette en stor takk til Borgtor Løno for mange dugnadstimer i løypa ( i år igjen,0). 4.3 Skileikanlegg Anlegget er ferdigstilt, og er blitt benyttet flittig av barn og unge fra området i den lille tiden det var snø. Dugnad holdt for ferdigstillelse av anlegget, Skagerak har montert siste del av lamper og ledningsnett. Ved hogget for bålplassene. Det er også søkt om bruk av løype og skileikanlegget til discgolf. Dette kommer som eget punkt. 4.4 Klatrehall Når det gjelder hallprosjektet, blir det ikke gjort noe fra vår side nå. Klatregruppen avventer framgang på Brunstad, og ønsker å komme inn med en klatrevegg der. 4.5 Klubbhus Det er gjennomført en total oppgradering av klubbhuset. Nye plater på vegg og tak i møtesal, samt nytt gulv. Maling av vegger og tak i gang, styrerom og toaletter i 2. etasje, samt nytt laminatgulv. Maling av garderober og gang i 1. etasje. Oppgradering av det elektriske anlegget Innkjøp av prosjekter og internettilgang. Alarm er montert på hoveddør opp. Veien opp til hovedinngang er asfaltert Nytt kjøkken er installert i januar 2015 Skifte av søndre yttervegg, vil bli utført våren 2015 Det meste av arbeidet er utført på dugnad og det er søkt kommunen om spillemidler. Det er i 2014 utgiftsført kr til oppgradering av klubbhuset, hvorav kr er belastet fond oppgradering av klubbhuset

6 5. UTLEIE Klubbhuset Klubbhuset har vært utleid 18 dager i (42 i 2013) Dette har gitt oss kr i leieinntekter som er lavere enn budsjettert. Det var ingen utleie i januar og februar pga. oppussingen. Leieinntekter i 2013 var på kr ,- I tillegg har vi registrert 26 egne arrangementer i den store møtesalen. Styrerommet benyttes flittig til styremøter og andre interne møter, antallet på dette registrerer vi ikke. Skjema for utleiekontrakt og skjema for instrukser er oppdatert. Priser for utleie er justert. 6. KOMITEENES ARBEID 6.1. Løypekomiteen har utført dugnader og gjennomført grunnarbeid for skileikanlegg (se under) 6.2 Årsfesten ble arrangert 15. mars 2014 og det var trimgruppa som sto for arrangementet. 7. ØKONOMI Økonomien i Vear IF er meget god. Årets regnskap viser et resultat etter finansposter på Kr (sammenlignet med kr kroner i fjor). Aktivitetsmidler NIF Vi har fått utbetalt kr som er kr høyere enn budsjettert og betydelig høyere enn det som er mottatt tidligere år. Hele beløpet er overført gruppene. Momsrefusjon via NIF Vi har mottatt kr i momsrefusjon. Kommunale tilskudd/spillemidler I 2014 har vi fått utbetalt kr i kommunale tilskudd. I tillegg har vi mottatt spillemidler på til skileikanlegget. Sponsorer Vi har bokført kr som sponsorinntekter som er betydelig lavere enn tidligere år. Sponsorgruppa har behov for å få med seg flere som kan jobbe mer aktivt med disse sakene. Underslagssaken Tilbakebetaling i forbindelse med underslagssaken har vært tett fulgt opp i løpet av året. I 2014 fikk vi Tilbakebetalt kr (I 2013 kr ). Manglende innbetalinger i forhold til krav om påleggstrekk skyldes først og fremst at det Thomas Ek skylder til det offentlige blir prioritert først. Støttemedlemmer. I 2014 har vi testet ut et nytt medlemssystem KlubbAdmin. Dette er et system som Idrettskretsen anbefaler. Vi har pr. årsskiftet registrert 105 støttemedlemmer (65 i 2013) + 4 æresmedlemmer.

7 Lån Vear IF har ingen lån pr Lønn Det er ikke utbetalt lønn til styrets representanter. Vear IF Drift AS. Selskapet ble opprettet I forbindelse med bygging av det nye baneanlegget som sto ferdig i Vear IF eier alle aksjene med en total aksjekapital på kr Driftsselskapet leier baneanlegget av Vear IF som igjen leier baneanlegget tilbake for bruk. Vear IF Drift AS dekker utgifter til vedlikehold, klipping, brøyting, strøm m.m. i henhold til inngått skriftlig avtale. Revidert regnskap fremlegges for hovedstyret. 8. MEDLEMSTALL I 2014 hadde vi 720 aktive medlemmer inkl trenere og øvrig støtteapparat, 105 støttemedlemmer og 4 æresmedlemmer, totalt 829 medlemmer. Arbeidet i idrettsforeningen er både krevende og interessant. Styret takker for innsatsen til alle tillitsvalgte, trenere, lagledere og alle som på en eller annet måte har bidratt i Vear IF i En spesiell takk til «veterangruppa» for positivitet, engasjement og mye utført arbeid. Vi håper på fortsatt god innsats og samarbeid i årene som kommer. Vear, 2. mars 2015 Arbeidsutvalget

ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING Årsberetning 2013 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 4.1 Baner 4.2 Skiløyper 4.3 Skileikanlegg 4.4 Klatrehall

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IDRETTSLAG 2014 http://www.stokkeil.no OCPROPERTY HDCGRADH \* MERGEFORMAT INFO TIL ENTREPRENØRER, VER 1.00 Lokasjon: \ SIDE 1 AV 33 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING...

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget

ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget ÅRSMELDING 2009 SAND IF, Hovedlaget STYRETS SAMMENSETNING: Leder: Nestleder/sekretær: Kasserer: Styremedlem fotball: Styremedlem skøyter: Styremedlem ski: Styremedlem IPU: Styremedlemanlegg: Styremedlem:

Detaljer

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805).

Hegra IL har søkt Idrettsrådet om Aktivitetsmidler og laget tildelt kr 55.339 (i2011 fikk vi kr 40.805). Årsmelding Hovedlaget 2012 Møter Det har i 2012 vært avholdt 5 hovedstyremøter og 4 møter i arbeidsutvalget. Økonomi Aktiviteten i idrettslaget har økt fra 2011 til 2012 og dette gjenspeiler seg i lagets

Detaljer

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset

Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 Klubbhuset Gulset IF Årsmøte 23/4-2015 1 Årsmøte 23/4-2015 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av

Detaljer

Styremøter Medlemmer og lag Eksterne kurs, samlinger og møter Interne kurs og møter

Styremøter Medlemmer og lag Eksterne kurs, samlinger og møter Interne kurs og møter Follese Fotballklubb 1. Styremøter Styret har i driftsåret 2012 avholdt 7 styremøter, og videre 3 utvidede styremøter hvor representanter fra senior, ungdom og barnefotballen har vært representert. Styret

Detaljer

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen

Årsmøte for 2014. 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen Årsmøte for 2014 23. mars 2014 Kl 19.00 i Aulaen, Skålahallen SAKLISTE 1. VALG AV REFERENT OG MØTELEDER. 2. OPPTELLING AV STEMMEBERETTIGE. 3. VALG AV 2 PERSONER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL. 4. GODKJENNING

Detaljer

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag

Årsberetning. Stridsklev Idrettslag Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2013 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

Årsberetning 2014 for Nesodden IF

Årsberetning 2014 for Nesodden IF 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF Innhold 1 Årsberetning 2014 for Nesodden IF... 1 Innledning... 3 Hovedstyret... 3 Styrets arbeid... 3 Styremøter... 3 Hovedfokuset for styret i 2014... 4 Vurdering av

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013

ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 STYRET. ÅRSMELDING 2013 For hovedstyret fra 1.1.2013-31.12.2013 Hovedstyret har bestått av arbeidsutvalget og ledere i alle grupper. Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Varamedlem: Tone Nordli Bjørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar

Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011. Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00. Victoria Hotel Hamar Årsmøtereferat fra årsmøtet 2011 Avholdt Mandag 19. mars 2012 kl. 19.00 Victoria Hotel Hamar Årsmøte fulgte følgende dagsorden: 1. Åpning. Godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent. 2. Årsberetning

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

VELKOMMEN. til årsmøte i Nesøya Idrettslag onsdag 11. mars!

VELKOMMEN. til årsmøte i Nesøya Idrettslag onsdag 11. mars! ÅRSMØTE 11. mars 15 VELKOMMEN til årsmøte i Nesøya Idrettslag onsdag 11. mars! Årsmøte for gruppestyrene starter kl. 1830 Årsmøte for NIL starter kl. 1900 Sted: Klubbhuset i Ridder Flemmingsvei 41 Årsmøtet

Detaljer

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013

ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 ÅRSBERETNING VANSJØ/SVINNDAL IDRETTSLAG REGNSKAPSÅRET 2013 Om idrettslaget... 2 Et idrettslag i endring... 2 Idrettslagets styre og administrasjon... 3 Styremøter... 3 Saker styret har jobbet med... 3

Detaljer

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2012. Regnskap 2012. Budsjett 2013. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor:

ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: ÅRSBERETNING 2012 Årsmøte 6. mars 2013 Visjon: Fellesskap og helse i lokalmiljøet gjennom konkrete aktiviteter Vår generalsponsor: AGENDA: Åpning v/ leder. Valg av møtedirigent. Valg av møtereferent. Valg

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB

TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB TØNSBERG OG SLAGEN TENNISKLUBB STYRETS ÅRSBERETNING 2014 1. Organisasjon Styret i 2014: Knut Gran Alexander Ballamy Håkon Randar Lauritz Grinvoll Frank Anders Haugli Thomas Slagsvold Caroline Wedel Jarlsberg

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel

IL Aasguten. Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014. Respekt Samhold Trivsel Møtereferat årsmøte 2013: 13. februar 2014 Sak 1) Godkjenning av stemmeberettigede Kommentarer: Ingen Sak 2) Godkjenning av innkallelse og sakliste Kommentarer: Ingen Sak 3) Valg av møteleder, referent

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste:

ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET. Sakliste: ÅRSMØTE SPARBU IL 23. MARS 2015 Kl. 19.00 KLUBBHUSET Sakliste: 1 Godkjenne de stemmeberettigede 2 Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden 3 Velge dirigent, referenter og to til å underskrive

Detaljer

Å R S R A P P O R T NOIL FOR 2014

Å R S R A P P O R T NOIL FOR 2014 ÅRSRAPPORT NOIL FOR 2014 ÅRSBERETNING FOR 2014 FRA HOVEDSTYRET I NOIL Organisasjon: Leder: Per Almqvist, (valgt som leder fra 2010) Nestleder/sekretær: Bjørn Vesteng, (valgt 2014) Styremedlem/kasserer:

Detaljer