Ekstern harddisk Hurtigveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekstern harddisk Hurtigveiledning"

Transkript

1 Ekstern harddisk Hurtigveiledning

2 Betjening av trykknapp, multifunksjon Trykk og hold knappen inne til LEDlampen lyser Disken slår seg på. Når disken er slått på, trykker du på knappen. Starter backup. Trykk og hold knappen inne til LEDlampen slukker Disken slår seg av. Din nye eksterne Seagate harddisk har ytelser i toppklasse: Den er solid, sikker, avkjølt, stillegående, anvendelig og bærbar. Du kan ta den med deg, og den er ideell til backup av flere ulike systemer. Eller du kan rett og slett bruke den som et sikkert og pålitelig sted til å lagre viktige filer. Den nye eksterne Seagate-harddisken leveres med den prisbelønte backupprogramvaren BounceBack Express for operativsystemene til Windows og Mac. Du finner nærmere opplysninger om BounceBack Express på side 12. Harddisk med dobbelt grensesnitt Trykknapp, multifunksjon FireWire (IEEE 1394a) porter USB 2.0 port Strømkontakt Harddisker med dobbelt grensesnitt eller kun USB Forside Bakside Seagate leverer to ulike harddiskmodeller: En modell med dobbelt grenssesnitt, dvs. både USB 2.0 og FireWire (også kalt IEEE 1394a eller ilink) og full backupfunksjon, der sikkerhetskopiene tas ved hjelp av en trykknapp. En modell med kun USB, med både USB 2.0 og full backupfunksjon. Denne brukerveiledningen bruker betegnelsen dobbelt grensesnitt og kun USB for å skjelne mellom disse to harddiskmodellene når de aktuelle spesifikasjonene bare gjelder den ene av de to. Harddisk med kun USB Trykknapp, multifunksjon Forside Bakside USB 2.0 port Strømkontakt 2 Hurtigveiledning

3 Innhold Harddisk med dobbelt grensesnitt inneholder følgende komponenter: En Seagate ekstern harddisk med USB 2.0 grensesnitt, FireWire (IEEE 1394a), pluss backup ved hjelp av trykknapp Et stativ for vertikal montering av disken USB 2.0 og FireWire (IEEE 1394a)-kabler AC/DC-omformer En strømkabel for ditt land Denne brukerveiledningen Verktøy-CDen Seagate Disc Utility CD Harddisk med kun USB omfatter følgende Seagate ekstern harddisk med USB 2.0 grensesnitt Et stativ for vertikal montering av disken En USB 2.0-kabel AC/DC-omformer En strømkabel for ditt land Denne brukerveiledningen Verktøy-CDen Seagate Disc Utility CD Ekstern harddisk 3

4 Utstyrskrav Windows 98SE eller nyere operativsystem med: en USB-port eller for en harddisk med dobbelt grensesnitt, en FireWire (IEEE 1394a)-kontroller som oppfyller OHCl-kravene og er godkjent for Windows Du finner en oppdatert liste over leverandører av Windows-godkjente FireWire (IEEE 1394a)-kontrollere på Klikk på arkfanen Hardware og velg så Other Hardware/ 1394 controller for å få opp hele listen. Macintosh System (eller høyere) eller Mac OS X med: en USB-port eller for en harddisk med dobbelt grensesnitt, en FireWire (IEEE 1394a)-kontakt som oppfyller OHCl-kravene. Macintosh-formatering (initialisering) er påkrevd. Du finner mer om formatering for Mac på side 9. Merknad. BounceBack Express støtter ikke backup med trykknapp for Mac OS og USB-grensesnitt. Forsiktighetsregler Flytt ikke på harddisken når den er slått på. Du kan trygt flytte på disken når LED-lampen er slukket. Dersom du flytter på disken mens LED-lampen lyser, kan du risikere unødig slitasje, redusert pålitelighet og mulig tap av data. Harddisk med dobbelt grensesnitt: Bruk bare ett grensesnitt om gangen. Koble ikke USB og FireWire (IEEE 1394a)-kablene samtidig til harddisken. Du kan derimot koble to FireWire-kabler til disken samtidig for å seriekoble FireWire-enheter. Merknad. Når du bruker FireWire (IEEE 1394a)-kontaktene med seriekoblede enheter, må disken være på slik at gjennomkoblingen fungerer. Betjening av trykknapp, multifunksjon Trykk og hold knappen inne til LED-lampen lyser Disken slår seg på. Når disken er slått på, trykker du på knappen - backup starter. Trykk og hold knappen inne til LED-lampen slukker. Disken slår seg av. 4 Hurtigveiledning

5 Oppsett av maskinvare Harddisk med dobbelt grensesnitt 1. Koble AC-strømadapteren til harddisken og til vegguttaket. USB FireWire (IEEE1394a) 2. Bruk tabellen nedenfor til å velge raskeste grensesnitt som støttes av datamaskinen, og bruk den aktuelle kabelen for å koble disken til datamaskinen. USBog FireWire (IEEE 1394a)-kontakter har hver sine spesielle form, og kontaktene er utformet slik at de bare kan tilkobles på én måte. Grensesnitt USB 1.1 USB 2.0 FireWire (IEEE 1394a) Overføringshastighet 12 Mbits/sek 480 Mbits/sek 400 Mbits/sek Merknad. Når du bruker FireWire (IEEE 1394a)-kontaktene med seriekoblede enheter, må disken være på slik at gjennomkoblingen fungerer. Forsiktighetsregler. Bruk bare ett grensesnitt om gangen. Tilkobler du både USB og FireWire (IEEE 1394a)-kabler samtidig til samme eksterne harddisk, kan du ødelegge disken. Du kan derimot koble to FireWire-kabler til samtidig til samme disk for å seriekoble FireWire-enheter. Bruker du Macintosh og vil bruke backup ved hjelp av trykknappen, er du nødt til å bruke FireWire. BounceBack Express støtter ikke backup med trykknapp for Mac OS og USB-grensesnitt. Gå videre til trinn 3 på side 6. Harddisk med kun USB 1. Tilkoble AC-strømadapteren til harddisken og til strømuttaket. 2. Bruk USB-kabelen til å koble disken til datamaskinen. Fortsett til trinn 3 på side 6. Ekstern harddisk 5

6 Harddisker med både dobbelt grensesnitt og kun USB 3. Trykk og hold knappen inne til LED-lampen lyser Disken slår seg på. 4. Slå på datamaskinen. 5. Du finner informasjon om Windows OS på side 7 og om Macintosh OS på siden 9, herunder informasjon om hvordan du installerer drivere, omformaterer, partisjonerer og frakobler disken. 6. Du finner mer om installasjon og konfigurasjon av BounceBack Express for backup på side 12. Merknad. For harddisk med dobbelt grensesnitt må du installere og konfigurere programvaren BounceBack Express for å aktivere backup ved hjelp av trykknappfunksjonen. Du trenger ikke sette opp maskinvaren i denne rekkefølgen. Maskinvaren kan settes opp med trinnene 1 til og med 4. Dette er en velegnet måte, men du trenger ikke alltid gå fram i denne rekkefølgen. Ønsker du f.eks. å tilkoble disken etter at datamaskinen er startet, kobler du ganske enkelt til grensesnittkabelen og slår på disken. Dermed finner operativsystemet ditt automatisk fram til og monterer harddisken. Dette kalles hot-plugging. Når du tilkobler harddisk med datamaskinen påslått, er det lurt å først tilkoble alle strøm-og grensesnittkabler til disken, og plassere den der den skal stå før du slår disken på. Dermed trenger du ikke å flytte harddisken når den er i gang. 6 Hurtigveiledning

7 Windows OS Installasjon av drivere for operativsystemet (OS) Operativsystemene Windows XP/Me/2000 har innebygde, oppdaterte drivere både for USB og FireWire (IEEE 1394a). Du behøver ikke å installere drivere om du bruker ett av disse operativsystemene, men sørg for at du har lastet ned og installert de nyeste servicepakkene fra Microsoft slik at du har de nyeste driverne til ditt OS. Windows 98SE med USB-grensesnitt: Når du tilkobler disken til datamaskinen og slår denne på, viser Windows 98SE veivisere Legg til ny maskinvare. Dette er veiviseren for å finne USB-drivere som ligger på verktøy-cden Seagate Disc Utility CD. Gå fram slik for å installere driverne: 1. Sett inn Seagate Disc Utility CD i datamaskinen CD-ROM-stasjon. 6. Trykk på knappen Avslutt for å fullføre installasjonen. 7. Ta en omstart på datamaskinen for å bruke den nye disken. Windows 98SE med FireWire (IEEE 1394a) (kun for harddisk med dobbelt grensesnitt): Du må laste ned systemoppdateringen for Microsoft Windows 98 for å kunne bruke FireWire. Slik reformaterer og/eller partisjonerer du harddisken Disken leveres formatert for FAT32-filsystem og trenger ingen ytterligere formatering for Windows. Bruker du Windows 2000 eller Windows XP, og foretrekker filsystemet NTFS, kan du omformatere disken med enten den innebygde applikasjonen Disk Management fra Microsoft, eller med Seagates applikasjon DiscWizard for Windows som du finner i mappen Files på Seagate Disc Utility CD. Hva er partisjonering? Partisjonering deler harddisken i flere adskilte lagringsvolumer. Dette øker ikke harddiskens kapasitet. Flere partisjoner kan være nyttige for å organisere informasjon. Du kan f.eks. ønske en partisjon der du lagrer sikkerhetskopiene og en partisjon for applikasjoner eller annen informasjon. Hver partisjon får sin egen bokstav, slik at de vises som egne disker i Windows Utforsker. 2. Klikk på tasten Neste. Veiviseren viser et skjermbilde med to valg. 3. Velg Søk etter den beste driveren for enheten. Veiviseren viser fire avkrysningsruter. Forsiktighetsregler. Omformatering sletter alle data på disken. Ta backup av alle data du ønsker å bevare før du omformaterer harddisken. Dersom du omformaterer til NTFS, må du alltid logge deg på BounceBack Express (se side 12) som Administrator slik at du får tilgang til backupfilene. 4. Velg CD-ROM og Angi plassering. Finn driverne i mappen Drivers USB Win Klikk på tasten Neste. Veiviseren installerer de riktige driverne på datamaskinen og melder når installasjonen er fullført. Ekstern harddisk 7

8 Bruk av applikasjonen diskbehandling 1. Klikk på Start, klikk på Kjør, skriv compmgmt.msc og klikk deretter på OK. 2. På konsolltreet klikker du på Diskbehandling. Vinduet Diskbehandling vises. Diskene og volumene vises. 3. Høyreklikk på den harddisken du ønsker å omformatere eller partisjonere, og bruk funksjonsvalgene for å omformatere eller partisjonere disken. Bruk av applikasjonen DiscWizard for Windows Start applikasjonen DiscWizard for Windows i mappen Files på Seagate Disc Utility CD, og følg de lettfattelige instruksjonene på skjermen. Deling av data mellom Windows- og Macintosh-systemer Seagate fraråder å bruke den eksterne harddisken for å dele data mellom operativsystemene Windows og Macintosh. Grunnen til dette er først og fremst de mange variablene i versjonene og typene OS, i formater og partisjoner, i grensesnitt, samt i driverprogramvarene fra tredjepartsleverandører. Er du nødt til bruke den eksterne disken for å dele data mellom Windows og Macintosh, råder vi deg til å initialisere disken (før du tar den i bruk!) for Macintosh OS, som beskrevet nedenfor. Deretter kjøper du og installerer programvare fra en tredjepartsleverandør, som lar Windows lese og skrive til en disk formatert for Mac OS. For harddisker med dobbelt grensesnitt er de to FireWire (IEEE 1394a)-portene konstruert for å seriekoble FireWire-enheter, men ikke for å tilkoble to datamaskiner samtidig til disken. Forsiktighetsregler. Bruk ikke harddisken med den fabrikkleverte FAT32-formateringen med en enkelt partisjon dersom du ønsker å overføre data mellom Mac- og Windows-systemer. Dette vil i så fall føre til tap av data. Merknad. Når du bruker FireWire (IEEE 1394a)-kontaktene med seriekoblede enheter, må disken være på slik at gjennomkoblingen fungerer. 8 Hurtigveiledning

9 Demontering av harddisken under Windows OS Montering er starten og demontering avslutningen på kommunikasjonen mellom datamaskinen og den eksterne harddisken. Montering foregår automatisk når du tilkobler og slår på harddisken, men du må starte demonteringen manuelt. Frakobler du eller slår av disken før du demonterer den, forstår verken disken eller OS at kommunikasjon er avsluttet. Det er som å legge på røret før du sier morna. Forsiktighetsregler. Slå aldri av harddisken eller frakoble en kabel fysisk mens disken er på og LED-lampen viser aktivitet. Det er som legge på røret midt i en setning, og fører sannsynligvis til tap av data. Slik demonterer du harddisken 1. Lukk alle vinduer og gå ut av alle programmer som er lagret på disken eller som bruker data fra disken. 2. Klikk på ikonet for å fjerne maskinvare trygt i systemfeltet, og velg så Seagate ekstern harddisk. Merknad. Systemfeltet er feltet nederst til høyre på skrivebordet ved klokken. Windows OS viser en melding når det trygt å frakoble grensesnittkabelen eller slå av harddisken. Macintosh OS Formater (initialiser) for Macintosh OS Din nye eksterne Seagate harddisk er fabrikkformatert med filformatet FAT32. Selv om Macintosh OS kan gjenkjenne og montere harddisken med dette formatet, frarådes det å bruke FAT32 med Macintosh OS. Du må formatere harddisken med en av formattypene for Mac OS før du bruker den på din Machintosh. Omformatering tar bare noen sekunder med Apples Diskverktøy, som er integrert i Mac OS. Forsiktighetsregler. Formatering sletter alle data på disken. Ta backup av alle data du ønsker å bevare før du formaterer harddisken. Seagate er ikke ansvarlig for tap av data. Betjening av trykknapp, multifunksjon Trykk og hold knappen inne til LED-lampen lyser - disken slår seg på. Når disken er slått på, trykker du på knappen - backup starter (kun FireWire). Trykk og hold knappen inne til LED-lampen slukker - disken slår seg av. Ekstern harddisk 9

10 Hva er partisjonering? Partisjonering deler harddisken i flere adskilte lagringsvolumer. Dette øker ikke harddiskens kapasitet. Flere partisjoner kan være nyttige for å organisere informasjon. Du kan f.eks. ønske en partisjon der du lagrer sikkerhetskopiene og en partisjon for applikasjoner eller annen informasjon. Hver partisjon får sitt eget ikon, slik at volumene vises som separate disker på skrivebordet til Macintosh. Det trengs ikke partisjonering dersom du bruker Apples Diskverktøy for å opprette et volum med formatet Mac OS Utvidet. Slik reformaterer og/eller partisjonerer du harddisken 1. Åpne Diskverktøy under Applikasjoner/verktøy. I Mac OS 9 kalles dette verktøyet for Diskoppsett. 2. Velg disken du skal omformatere og/eller partisjonere i venstre kolonne. Velg den nye stasjonen og ikke en eksisterende, som kan inneholde data fordi omformatering og/eller partisjonering sletter alle data på den valgte stasjonen. 3. Klikk på Partisjoner dersom du ønsker å partisjonere stasjonen, eller klikk på Initialiser for å omformatere stasjonen som en enkelt partisjon. Partisjonering trengs ikke. Dersom du velger Partisjoner, fortsetter du til neste trinn. For Initialiser er du ferdig! 4. Velg antallet partisjoner fra hurtigmenyen Volumskjema. Klikk på hver enkelt partisjon og skriv inn et navn, velg et format, og skriv inn størrelsen for hver enkelt partisjon. (Du kan også dra i partisjonene for å endre størrelse.) Velg formatet Mac OS Extended for hver partisjon dersom du ikke har et spesifikt behov for å velge andre volumformater. Deling av data mellom Windows- og Macintosh-systemer Seagate fraråder å bruke den eksterne harddisken for å dele data mellom operativsystemene for Windows og Macintosh. Grunnen til dette er først og fremst de mange variablene i versjonene og typene OS, i formater og partisjoner, i grensesnitt, samt i driverprogramvarene fra tredjepartsleverandører. Er du nødt til bruke den eksterne disken for å dele data mellom Windows og Macintosh, råder vi deg til å initialisere disken (før du tar den i bruk!) for Macintosh OS, som beskrevet ovenfor. Deretter kjøper du og installerer programvare fra en tredjepartsleverandør, som lar Windows lese og skrive til en disk formatert for Mac OS. For harddisker med dobbelt grensesnitt er de to FireWire (IEEE 1394a)-portene konstruert for å seriekoble FireWire-enheter, men ikke for å tilkoble to datamaskiner samtidig til disken. Forsiktighetsregler. Bruk ikke harddisken med den fabrikkleverte FAT32-formateringen med en enkelt partisjon dersom du ønsker å overføre data mellom Mac- og Windows-systemer. Dette vil i så fall føre til tap av data. 5. Klikk på Partisjoner og deretter om igjen på Partisjoner. Harddisken vises på skrivebordet med et volum med navnet du la inn ovenfor. Hvis du valgte å partisjonere harddisken med to eller flere volumer, vises hvert volum med et ikon og eget navn. 10 Hurtigveiledning

11 Drivere for Macintosh OS grensesnitt Operativsystemene OS X og OS 9 har innebygde, oppdaterte drivere både for USB og FireWire. Du behøver ikke å installere drivere dersom du bruker Macintosh OS. Demontering av harddisken under Mac OS Montering er starten og demontering avslutningen på kommunikasjonen mellom datamaskinen og den eksterne harddisken. Montering foregår automatisk når du tilkobler og slår på harddisken, men du må starte demonteringen manuelt. Frakobler du eller slår av disken før du demonterer den, forstår verken disken eller OS at kommunikasjon er avsluttet. Det er som å legge på røret før du sier morna. Forsiktighetsregler. Slå aldri av harddisken eller frakoble en kabel fysisk mens disken er på og LED-lampen viser aktivitet. Det er som å legge på røret midt i en setning, og fører sannsynligvis til tap av data. Slik demonterer du harddisken under Mac OS X og Mac OS 9 1. Lukk alle vinduer og gå ut av alle programmer som er lagret på disken eller som bruker data fra disken. 2. I Mac OS X drar du ikonet for Seagate ekstern harddisk til søppelkassen i Dock-området. I Mac OS 9 drar du ikonet for Seagate ekstern harddisk til søppelkassen. 3. Du kan trygt frakoble og slå av harddisken når ikonet for den forsvinner fra skrivebordet og LED-lampen for diskaktivitet er slukket. 4. Slå av harddisken, trykk og hold inne trykknappen til LED-lampen slukkes. Ekstern harddisk 11

12 BounceBack Express backup software Merknad. BounceBack Express for Mac OS kan bare brukes med versjonene 10.2 og 10.3, og støtter kun FireWire (IEEE 1394a), men ikke USB Med BounceBack Express kan du automatisk kopiere filer fra den interne harddisken til den eksterne. Programmet støtter Windows XP/Me/2000/98SE og Macintosh OS X. Før du installerer BounceBack Express For harddisken med dobbelt grensesnitt må du bruke samme grensesnitt for backuper du bruker for den opprinnelige installasjonen av BounceBack Express. Dersom du f.eks. installerer BounceBack Express mens harddisken er koblet til datamaskinens USBport, må du bruke USB for senere backuper. BounceBack Express (versjon 6.1 eller høyere) er ikke bakoverkompatibel med tidligere modeller av Seagate eksterne harddisker. Bruk kun programvaren på CDen som følger harddisken. Deaktiver alle antivirusprogrammer. Brukere av Windows 2000 eller XP på arbeidsplasser logger på som lokal administrator. Du får nærmere opplysninger hos nettverksadministratoren. Brukere av Macintosh OS på arbeidsplasser logger på som bruker med administrative rettigheter til alle stasjoner som er involvert i backupprosessen. (I dette tilfellet innebærer det den interne og den nye, eksterne harddisken). Du må gjøre dette fordi BounceBack Express for Mac OS X bare kopierer filer som en pålogget bruker har tilgang til. Tar du backup til en ekstern disk, må du kontrollere at den eksterne disken er tilkoblet og fungerer slik den skal med ditt operativsystem. Frakoble alle eksterne lagringsmedier (som f.eks. harddisker, DVD, CD-ROM, MP3-spillere og minnekortlesere) som ikke er involvert i backupprosessen. Bruker du Macintosh og harddisker med dobbelt grensesnitt, og vil foreta backup ved hjelp av trykknappen, er du nødt til å bruke FireWire. Installasjon av programvaren BounceBack Express 1. Sett inn Seagate Disc Utility CD. Installer BounceBack Express fra menyen. Merknad. Dersom BounceBack Express ikke kommer opp på skjermen: Windows OS-brukere: Dobbeltklikk på CD-ikonet og klikk deretter på BBSetup.exe. Mac OS-brukere: Dobbeltklikk på CD-ikonet og klikke deretter på.dmg-fil. Filen dekomprimeres automatisk til en.dmg-fil. Dobbeltklikk på denne for å installere programvaren. 2. Klikk på Install BounceBack Express fra menyen. 3. Følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren: Flere applikasjoner installeres. Merknad. Denne programvaren finnes bare for harddisker for dobbelt grensesnitt på Mac OS, og støtter kun FireWire (IEEE 1394a). 12 Hurtigveiledning

13 Sett deg inn i minst disse to programmene: BounceBack Express Backup Start backup-applikasjonen ved å dobbeltklikke på ikonet BBBackup.exe. Du kan også trykke på backup-knappen for å starte en backup. BB-innstillinger. Ønsker du å legge til, redigere, fjerne, deaktivere eller planlegge backup-prosedyrer, starter du BBSettings.exe. Du kan også bruke denne applikasjonen for å utelukke bestemte filer fra backupene og for å vise informasjon om backupenheten der dataene skal lagres. Konfigurasjon av første backup Etter at programmet er installert, leder BounceBack Express deg gjennom konfigurasjonen av første backup. Programmet ber deg om å velge sted for lagring av første backup, tidspunktet for den og lignende. Følg anvisningene i BounceBack Express eller nærmere opplysninger nedenfor. 1. Klikk på ja i konfigurasjonsmenyen for å legge backupen til en annen harddisk enn den interne, primære harddisken. Klikk på nei for å legge backupen på den primære harddisken. 2. Klikker du på ja, finner BounceBack Express alle andre harddisker i systemet, og ber deg velge en av dem for backup. Velg aktuelle harddisk. BounceBack Express skanner harddisken for å beregne størrelse og tidsbruk for backupen. Kildedisken og backupens størrelse, tidsbruken og måldisken vises på skjermen. 3. Du kan velge Vis innstillinger når du vil starte BounceBack Express. Her kan du endre standardinnstillingene og spesialtilpasse backupen. Du kan for øvrig godta standardinnstillingene og velge å starte backup nå eller senere. Etterfølgende backuper Du kan starte nye backuper ved å ganske enkelt trykke på backup-knappen eller dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Dermed startes enten standard backup eller den spesialtilpassede backupen du opprettet. Etterfølgende backuper er svært kortvarige fordi bare nye eller endrede filer sikkerhetskopieres. Ekstern harddisk 13

14 BounceBack Express Filgjenoppretting BounceBack Express sikkerhetskopierer data i operativsystemets filformat og bruker samme mappestruktur (mapper og filer) som originaldataene. Det gjør det enkelt å finne og gjenopprette filer fra backupharddisken ved hjelp av Windows Utforsker i Windows OS eller Finder i Mac OS. Gjenoppretting med Windows Me/98SE 1. Start Windows Utforsker. 2. I venstre panel på Windows Utforsker klikker du på bokstaven tilknyttet backupdisken. Windows Utforsker viser mappene og filene på backupdisken. 3. Bruk navigasjonsverktøyene i Windows Utforsker, og velg mappene eller filene på backup-disken som du ønsker å gjenopprette (kopiere) til en annen disk. 4. Dra mappene og filene du vil gjenopprette ved å venstreklikke og dra dem til systemdisken. Gjenoppretting av data med Mac OS 1. Dobbeltklikk på systemdisken eller på disken dit du ønsker legge gjenopprettede filer. 2. Dobbeltklikk på backupdisken. 3. Dra og slipp filene og/eller mappene fra backupdisken til systemdisken eller til den valgte disken. BounceBack QuickRestore for Windows 2000 og XP BounceBack Express QuickRestore kan raskt og enkelt gjenopprette filer fra backupdisken. Merknad. BounceBack Express QuickRestore fungerer ikke med Mac OS, Windows 98SE og Windows Me. Slik gjenoppretter du data: 1. Start BounceBack QuickRestore. 2. Naviger i mappetreet i vinduet Folder Pane for å finne modermappen med filene og mappene som skal sikkerhetskopieres. 3. Velg filene og/eller mappene som skal gjenopprettes i vinduet Data Pane. Velger du ingen filer i Data Pane, velges den uthevede mappen i Folder Pane for gjenoppretting. Merknad. Ønsker du å gjenopprette data til en annen mappe enn den opprinnelige, bruker du rullegardinmenyen Restore Path og finner det nye stedet for gjenoppretting av data. 14 Hurtigveiledning

15 4. Klikk på tasten Gjenopprett. Dataene gjenopprettes til disken som angis rullegardinmenyen Restore Path. Mappe som gjenopprettes Gjenopprettingsknapp Gjenopprettingsdisk Gjenopprettingsvalg I eksemplet nedenfor bruker du BounceBack Express QuickRestore til å gjenopprette følgende mappe som: Kilde Mål N:\My Documents\*.* F:\TEMP Gjenopprettet som F:\TEMP\MyDocuments\*.* Etter gjenoppretting vises resultatene på skjermen. 5. I vinduet Restore Files har du følgende valg: Overskriv eksisterende filer uten å spørre This option will overwrite any corresponding files that already exist with the same name in the Restore Path with the files you select for restore. Klarmelding før overskriving Denne funksjonen ber deg velge om du vil overskrive filer i Restore Path med sammen navn. Ikke overskriv eksisterende filer Denne funksjonen overskriver bare filene i Restore Path som ikke har en tilsvarende fil med samme navn. Skap full banestruktur Denne funksjonen gjenskaper banestrukturen til filen som skal gjenopprettes, slik den finnes på backupdisken før den kopieres til gjenopprettingsdisken. Merknad. Skape full banestruktur-funksjonen fungerer BARE når du kopierer filen som skal gjenopprettes til en annen plassering enn den opprinnelige kildefilens plassering. Velg en gjenopprettingsfunksjon og klikk på OK. 6. Restore Statistics viser størrelsen til og antallet filer og mapper du har valgt å gjenopprette, samt tilgjengelig diskkapasitet på måldisken. Klikk på Fortsett for å starte gjenopprettingsprosessen. Ekstern harddisk 15

16 Ytterligere dokumentasjon Du finner et PDF-dokumentet med en omfattende brukerveiledning til BounceBack Express på verktøy- CDen Seagate Disc Utility CD. Klikk på Brukerveiledning for åpne den. Du finner den også på følgende Internettadresse: Du finner også hjelpefiler integrert i programvaren BounceBack Express. Ønsker du avanserte funksjoner? Som bruker av BounceBack Express, kan du oppgradere til BounceBack Professional. Dette er en utvidet versjon av BounceBack Express, med avanserte funksjoner for gjenoppretting etter alvorlige diskfeil og en altomfattende backupløsning. Spesialfunksjonene omfatter oppstartbarhet, avansert gjenoppretting, synkronisering og versioning. Funksjonen oppstartbarhet oppretter en oppstartbar kopi av harddisken. Med denne kan brukeren foreta gjenoppretting etter et alvorlig diskkrasj, enten ved å bruke rescue CD eller ved å bytte ut den interne harddisken i PCen med backupdisken. Funksjonen avansert gjenoppretting gir et grafisk brukergrensesnitt for å sammenligne og administrere informasjon på kildedisken og backupdisken, slik at brukeren kan gjenopprette tapte eller skadde data. Funksjonen synkronisering skanner automatisk både datamaskinen og backupdisken for å sjekke endrede filer, og synkroniserer gamle versjoner med oppdaterte filversjoner. Funksjonen versioning er en ny type backupprosess som gir tilgang til eldre filversjoner fra alle backupdatoene. Du får nærmere opplysninger om programvareoppdateringen til BounceBack Professional ved å kontakte CMS. Du får kjøpt BounceBack Professional på nettstedet til CMS, Du kan også ringe CMS Products Sales (USA) på eller på Hurtigveiledning

17 Problemløsning PROBLEM Jeg har kjøpt en harddisk på 160 Gb, men operativsystemet rapporterer at kapasiteten er mye mindre enn det. LØSNING Harddiskfabrikanten går ut fra at 1 Gb tilsvarer ,000 byte. Datamaskinen fungerer binært, noe som betyr at 1 Gb tilsvarer 2 30, som igjen tilsvarer byte. Selv om en harddisk på160-gb kan lagre 160 Gb med data, betyr det at et system som benytter 1 Gb = byte, vil rapportere en mye lavere kapasitet på grunn av operativsystemets metode for å beregne en gigabyte. Dette fører til at operativsystemet kan rapportere at harddisken på 160 Gb har en kapasitet på rundt 149 Gb, noe som likevel tilsvarer byte. Problemer i Windows Kontroller først at du har siste versjon av servicepakken til Microsofts operativsystemer, og at andre Windowsoppdateringer er installert i systemet før du begynner å lete etter problemer med harddisken. Disse servicepakkene reparerer bugs, tilføyer drivere og forbedrer sikkerhetsfunksjonene til systemet. Du finner nærmere opplysninger på om hvordan du installerer servicepakker og oppdateringer til Windows på systemet ditt. Kontakt Microsoft kundeservice for informasjon om disse systemforbedringene dersom du ikke har tilgang til Internett. PROBLEM Harddisken er koblet til USB-porten, men datamaskinen finner ikke harddisken. LØSNING Sjekk strømtilførselen. Kontroller at det går strøm i harddisken og at LED-lampen for strøm lyser både på harddisken og på omformeren. Dersom lampen ikke lyser, slår du på harddisken med trykknappen på forsiden. Kontroller at alle kabler er koblet til ordentlig (nettkabelen til vegguttaket, strømkabelen til strømforsyningen, strøm til selve harddisken). Lyser lampen fortsatt ikke, frakobler du eventuelle overspenningsvern midlertidig og kobler harddisken direkte til vegguttaket. Kontroller at USB-kabelen er koblet til datamaskinen og til disken. På harddisker med dobbelt grensesnitt er det ikke mulig å koble til USBporten og FireWire (IEEE 1394a) på harddisken. Frakoble alle hubber og tilkoble harddisken direkte til USB-porten på datamaskinen. Ekstern harddisk 17

18 Kontroller i Enhetsbehandling at USB-kontrolleren er riktig konfigurert. Du åpner Enhetsbehandling (Windows XP/Windows 2000) ved å høyreklikke på Min datamaskin. Velg Behandle, og deretter på ikonet for Enhetsbehandling fra treet. Dersom vertskontrolleren er i Andre enheter, trenger man andre drivere for vertsmaskinen. Sjekk om leverandøren av PCI-kortet eller hovedkortet har riktige drivere. USB 2.0 kontrollere krever vanligvis en servicepakke for å fungere riktige. Windows XP har støtte for USB 2.0 i Servicepakke 1; Windows 2000 har støtte for USB 2.0 i Servicepake 3 og forbedret støtte i Servicepakke 4. Windows Me har ikke innebygd støtte for USB 2.0, slik at du må bruke de nyeste driverne fra fabrikanten av USB-vertsadapteren. Er USB-porten på hovedkortet, må du bruke de nyeste driverne fra fabrikanten av hovedkortet. Ser du ikke vertskontrolleren i Enhetsbehandling, så er denne antakelig deaktivert i datamaskinens BIOS. Kontroller i Enhetsbehandling at USB-kontrolleren er funnet og riktig konfigurert. Er ikke dette tilfelle, frakobler og tilkobler du harddisken igjen til en annen USB-port. Prøv en annen kabel og vertsadapter. Har du fortsatt problemer etter å ha fulgt framgangsmåten ovenfor, prøver du en annen kabel og USB-port. PROBLEM Harddisken fungerer ikke i høyhastighetsmodus når den er tilkoblet med USB-kabel. LØSNING Installer Servicepakke 1 eller nyere for Windows XP med støtte for USB 2.0. Du finner nærmere opplysninger om hvordan du skaffer nyeste servicepakke på Microsofts kundestøttesider. Windows 2000 har en patch som gir støtte til USB 2.0. Du laster ned denne patchen ved hjelp av oppdateringsfunksjonen i Windows. Servicepakke 4 for Windows 2000 løser også en rekke problemer som kan oppstå med USB 2.0. Bruk derfor servicepakke 4 for å få best mulig ytelse fra USB 2.0 harddisken. Microsofts dokumentnummer (http://support.microsoft.com) beskriver hvordan du bruker oppdateringene. Du finner også mer informasjon i Microsoft Knowledgebase Article Windows Me har ikke innebygd støtte for USB 2.0, slik at du må bruke de nyeste driverne for USBvertsadapteren. Disse driverne leveres kun av fabrikanten av din vertsadapter (eller av fabrikanten av hovedkortet dersom USB-portene er på hovedkortet). 18 Hurtigveiledning

19 Windows 98 har ikke innebygd støtte for USB 2.0, slik at du må bruke de nyeste driverne for USBvertsadapteren. Disse driverne leveres kun av fabrikanten av din vertsadapter (eller av fabrikanten av hovedkortet dersom USB-portene er på hovedkortet). Du trenger også egne drivere for Seagate-harddisken hvis du bruker en USB-port under Windows 98 (se kb/disc/faq/external_usb_drivers.html). PROBLEM Kun harddisk med dobbelt grensesnitt: Harddisken er tilkoblet via en FireWire (IEEE 1394a)-kabel under operativsystemet Windows 98SE, men uten at Windows 98SE finner disken. LØSNING I Enhetsbehandling klikker du på 1394 Busskontroller, og deretter på Innstillinger. Velg avkrysningsruten Støtt enheter som ikke er kompatible, og ta en omstart på datamaskinen. Du finner mer informasjon i Microsoft Knowledgebase Article (http://support.microsoft.com). Problemer i Macintosh Kontroller først at du har den nyeste oppdateringen for Apples operativsystem før du begynner å lete etter problemer med harddisken. Disse oppdateringene reparerer bugs, tilføyer drivere og forbedrer sikkerhetsfunksjonene til datamaskinen. Sjekk programvareoppdateringene for Mac OS X ved å åpne Systemvalg-panelet Programvareoppdatering og klikke på knappen Sjekk nå. Du må ha en Internettforbindelse for å kontrollere og laste ned en programvareoppdatering. PROBLEM Harddisken monteres ikke, men det vises ingen feilmelding på skjermene når jeg kobler til harddisken. LØSNING Bruk Apples Diskverktøy for å finne, initialisere og montere harddisken. Ekstern harddisk 19

20 PROBLEM Macintosh OS viser følgende melding når jeg kobler harddisken til systemet: Kan ikke lese volum må initialisere. LØSNING Mac OS gjenkjenner ikke harddiskens format. Bruk Apples Diskverktøy for å initialisere harddisken med Mac OS Extended format. PROBLEM Kun harddisk med dobbelt grensesnitt: Systemet har ikke en 6-pins FireWire (IEEE 1394a)-kontakt. FireWire-kontakten har 4 pinner, slik at kabelen ikke passer i kontakten. LØSNING Kjøp en 4-pinners til 6-pinners FireWire (IEEE 1394a)- overgangskabel for å koble harddisken til systemet. Merknad. 4-pinners til 6-pinners FireWire (IEEE 1394a)- overgangskabel leveres ikke med disken fordi de fleste systemer ikke har 4-pinners FireWire. PROBLEM Den sammenkjedete enheten fungerer ikke når den er tilkoblet den andre FireWire (IEEE 1394a)-porten på den eksterne harddisken. LØSNING Kontroller at det er FireWire (IEEE 1394a)-kabler som brukes i hele kjeden fram til datamaskinen. Kontroller at alle eksterne harddisker er slått på. Alle enheter må være slått på for at dataene skal passere. 20 Hurtigveiledning

21 Seagate tilbyr følgende tjenester for teknisk støtte. Tjenestene er gratis, men du må selv betale eventuell samtaleavgift. Støtte på Internett Gå til Seagates nettsted for å finne svar på mange vanlige spørsmål om teknisk støtte og garanti: Støtte per e-post Send meldinger til Garantiservice Hvis det virker som om harddisken er defekt, skal du kjøre SeaTools (fra CD-en Disc Utility) før du tar kontakt med Seagate på tlf for å be om garantiservice. Teknisk støtte fra Seagate Europa: Ring grønt nummer for å be om teknisk støtte fra Seagate. Registrer den nye harddisken på: Grønne numre gjelder bare i følgende land: Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia og Nord-Irland. Støtte for alle andre EMEA-land håndteres via følgende avgiftsbelagte direktenumre: Teknisk støtte: Garantistøtte: Erklæring om gigabyte 1 gigabyte ( Gbyte eller GB ) = 1 milliard byte når det gjelder harddiskkapasitet. Tilgjengelig kapasitet kan variere avhengig av operativsystem og formatering. Seagate Technology Seagate Technology LLC. Med enerett. Seagate og Seagate Technology er registrerte varemerker for Seagate Technology LLC. DiscWizard og Wave-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for Seagate Technology LLC. Andre produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker eid av de respektive eierne. Seagate forbeholder seg rett til å endre produkttilbud eller spesifikasjoner uten varsel. Ingen del av denne publikasjonen kan gjengis uten skriftlig tillatelse av Seagate Technology LLC, uansett format. Ekstern harddisk 21

22 Konformitetserklæring for EU Denne KONFORMITETSERKLÆRINGEN skal oppfylle kravene i direktiv 89/336/EEC om elektromagnetisk kompatibilitet av 3. mai 1989, omtrentlig basert på medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet, med tilføyelser i rådsdirektiv 92/31/EEC av 28. april 1992 og rådsdirektiv 93/68/EEC av 22. juli Denne erklæringen skal også oppfylle kravene i lavspenningsdirektivet 73/23/EC med tilføyelser i 93/68 EEC. Konformitet erklæres i forhold til følgende standarder: EN Klasse B grenser og metoder for måling av radioforstyrrelser fra informasjonsteknologisk utstyr. EN EN EN EN Informasjonsteknologisk utstyr, immunitetsegenskaper, grenser og metoder for måling. Nettforstyrrelser, utstyr opptil 16 A. Spenningssvingninger, utstyr opptil 16 A. Informasjon om produktsikkerhet Teknologisk utstyr. 22 Hurtigveiledning

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning

Ekstern bærbar. My Passport Ultra. Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning. My Passport Ultra brukerveiledning My Passport Ultra Bærbar harddisk-stasjon Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Ultra brukerveiledning WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem

Detaljer

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk

My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok. Ekstern harddisk My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok My Book Studio og Studio LX Brukerhåndbok Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

My Passport Bærbar harddisk

My Passport Bærbar harddisk My Passport Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite

Ekstern harddisk. My Book. Elite Brukerhåndbok. Brukerhåndbok for My Book Elite My Book Elite Brukerhåndbok Brukerhåndbok for My Book Elite Ekstern harddisk WD service og kundestøtte Hvis du skulle støte på problemer, ber vi om at du gir oss muligheten til å løse problemet før du

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring 1 Innhold 3 Boot Camp 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Hvis du allerede har brukt en betaversjon av Boot Camp 5 Oppgradere Windows XP til Windows Vista 5 Installeringsoversikt

Detaljer

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk

My Book. World Edition Brukerveiledning. Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk My Book World Edition Brukerveiledning Lagringssystem for nettverket med enkel- og dobbelt disk Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2.

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerveiledning for My Book

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerveiledning for My Book My Book Brukerveiledning Brukerveiledning for My Book Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste

Detaljer

My Passport Bærbar harddisk

My Passport Bærbar harddisk My Passport Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport-brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

My Passport Elite. Ultra-portabel harddisk Brukerhåndbok My Passport Elite bærbar harddisk brukerhåndbok. Ekstern Bærbar

My Passport Elite. Ultra-portabel harddisk Brukerhåndbok My Passport Elite bærbar harddisk brukerhåndbok. Ekstern Bærbar My Passport Elite Ultra-portabel harddisk Brukerhåndbok My Passport Elite bærbar harddisk brukerhåndbok Ekstern Bærbar WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Essential Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book Essential

Ekstern harddisk. My Book. Essential Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book Essential My Book Essential Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Essential Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før du returnerer

Detaljer

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book

Ekstern harddisk. My Book. Brukerveiledning. Brukerhåndbok for My Book My Book Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer, må du gi oss muligheten til å løse dem før produktet returneres. De fleste tekniske

Detaljer

My Passport Essential og Essential SE Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok

My Passport Essential og Essential SE Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok My Passport Essential og Essential SE Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar Brukerveiledning for My Passport Essential og Essential WD service og kundestøtte Dersom det oppstår problemer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Paragon ExtFS for Mac OS X

Paragon ExtFS for Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Tyskland Tlf. +49 (0) 761 59018201 Faks +49 (0) 761 59018130 Internett www.paragon-software.com E-post sales@paragon-software.com Paragon

Detaljer

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning

WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning WD ShareSpace Nettverkslagringssystem Brukerveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner som står merket på produktet. 2. Koble produktet fra stikkontakten før rengjøring.

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer

My Book. World Edition Brukerhåndbok. Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer My Book World Edition Brukerhåndbok Enkel- og dobbeldisk nettverkslagringssystemer Viktige sikkerhetsintruksjoner 1. Følg alle advarsler og instruksjoner markert på produktet. 2. Frakoble dette produktet

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

My Passport for Mac My Passport SE for Mac

My Passport for Mac My Passport SE for Mac My Passport for Mac My Passport SE for Mac Ultra-portable harddisker Brukerhåndbok Ekstern bærbar placeholder Brukerveiledning for My Passport og Passport SE for Mac WD service og kundestøtte Dersom det

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.84 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.84 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...4 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

My Book. Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio. Ekstern harddisk

My Book. Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio. Ekstern harddisk My Book Studio (USB 3.0) Brukerveiledning Brukerhåndbok for My Book Studio Ekstern harddisk WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer produktet.

Detaljer

KONFIGURASJONSVEILEDNING

KONFIGURASJONSVEILEDNING KONFIGURASJONSVEILEDNING KONFIGURASJONSVEILEDNING Regulerende modell: D03M Regulerende type: D03M004 Merknader, forholdsregler og advarsler MERK: Et Merknad-avsnitt inneholder viktig informasjon som hjelper

Detaljer

Ekstern bærbar. My Passport. for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning. My Passport for Mac Brukerhåndbok

Ekstern bærbar. My Passport. for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning. My Passport for Mac Brukerhåndbok My Passport for Mac Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport for Mac Brukerhåndbok WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81

BRUKERHÅNDBOK FOR. Nokia PC Suite 6.81 BRUKERHÅNDBOK FOR Nokia PC Suite 6.81 Innhold 1. Innledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Dette trenger du...2 1.3 Mer informasjon...3 2. Installere Nokia PC Suite...5 2.1 Før installasjonen...5

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168

Din bruksanvisning NOKIA C110 http://no.yourpdfguides.com/dref/824168 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

My Passport Ultra Bærbar harddisk

My Passport Ultra Bærbar harddisk My Passport Ultra Bærbar harddisk Brukerveiledning Ekstern bærbar My Passport Ultra brukerveiledning WD-service og -kundestøtte Dersom det oppstår problemer gi oss muligheten til å løse det før du returnerer

Detaljer

Håndbok for administrasjon av bordmodeller

Håndbok for administrasjon av bordmodeller Håndbok for administrasjon av bordmodeller Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312947-091 Mars 2003 Denne håndboken gir definisjoner og instruksjoner om hvordan du bruker funksjoner for

Detaljer