ClaroRead for Mac. User Guide!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ClaroRead for Mac. User Guide!"

Transkript

1 ClaroRead for Mac User Guide!

2 Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead for Mac. ClaroRead er designet for å hjelpe til slik at datamaskinen din blir enklere å bruke. Den er nært integrert med Pages eller Microsoft Word for å hjelpe deg når du arbeider med tekst. ClaroRead legger til nyttige tale-egenskaper som tillater deg å lytte til enhver informasjon som vises på dataskjermen. Den inkluderer også mange enkle måter å gjøre teksten tydeligere og mer synlig i Pages eller Microsoft Word. ClaroRead vil fungere med enhver applikasjon eller programvare på datamaskinen din. ClaroRead-verktøylinjen Anvend innholdsfortegnelsen til venstre for å navigere gjennom dette hjelperegisteret. ClaroRead Verktøylinje ClaroRead-verktøylinjen åpnes ved å velge ClaroRead i /Applikasjoner: Når denne er åpen, vil ovenstående verktøylinje vises og kan flyttes rundt på skjermen ved å klikke på tittellinjen og dra den dit du ønsker. Ved bruk av ClaroRead-verktøylinjen kan de fleste tekster på skjermen leses opp for deg, fra alle applikasjoner ved bruk av knappene på verktøylinjen. Knappene på ClaroRead-verktøylinjen Avspill-knappen anvendes for å lese opp et Pages eller Microsoft Word-dokument. Opplesningen starter der pekeren er plassert. Velg helt enkelt hvor i dokumentet du ønsker at opplesningen skal starte, og klikk på Avspill-knappen. Ved å klikke på Avspilling-knappen i andre programmer vil innholdet i Utklippstavlen leses opp. For eksempel: For å få tekst opplest i Safari, må du kopiere teksten til Utklippstavlen ( C), og klikk så på Avspill-knappen.

3 Stopp-knappen anvendes for å stoppe opplesningen til enhver tid. Skann-knappen vil kun være synlig hvis du har "Readiris Pro" eller "Omnipage Pro X" OCR-programvare installert på datamaskinen din. Ved å klikke på Skann-knappen startes skanning-programmet i samsvar med hvordan du har innstilt dette i kategorien Skann-innstillinger. Ved å klikke på Skrifttype-knappen vil du få mulighet til å endre tekstens utseende i Pages eller Microsoft Word. Se delen Skrifttype for mer informasjon. Ved å klikke på Mellomrom-knappen vil du få mulighet til å endre mellomrommene i Pages eller Microsoft Word. Se delen Mellomrom for mer informasjon. Ved å klikke på Homofoner-knappen vil du få mulighet til søker etter homofoner i Pages eller Microsoft Word-dokumentet. Se delen Homofoner for mer informasjon. Ved å klikke på Kontroll-knappen i Pages eller Microsoft Word åpnes ClaroReads Kontroll-vindu, som vises gjeldende ords homofon-alternativer, staveforslag og/eller betydninger hvis tilgjengelig. Ved å klikke på Kontroll-knappen i andre applikasjoner vil stavekontroll den merkede teksten og vise ClaroRead er kontroll vindu med forslag til stavemåter eventuelle feil er funnet. Se delen Kontroll for mer informasjon. Ved å klikke på Prediktiv-knappen vil du skru på/av Claro Reads ordprediktivitet. Se delen Prediktiv for mer informasjon. Ved å klikke på Lagre audio-knappen vil du få mulighet til å lagre tale til en audio-fil. I Pages eller Microsoft Word, hvis en tekst er valgt, vil den lagre valgt tekst. I Pages eller Microsoft Word, hvis en tekst ikke er valgt, vil den lagre hele dokumentet.

4 I alle andre programmer vil den lagre teksten som finnes i Utklippstavlen. Ved å klikke på Lagre audio, åpnes en dialogboks for Lagre til fil. Denne tillater deg å velge hvor filen skal lagres og hva den skal hete. Hvis du ønsker å konvertere audio-filen til et annet format, referer til siden Å konvertere audio-filer. Ekstra-knappen er en nyttig link til andre programmer. Hvis installert vil Ekstra-menyen vise: Kalkulator: Macs innebygde kalkulator. ClaroCapture: egenskaper som tillater deg å fange opp tekst fra mange steder, og legge dette til et prosjekt. Kommer med ClaroRead. ClaroView: programvare for skjermnyanser. Kommer med ClaroRead. ScreenRuler: en nyttig 'linjal' som følger musen. Dette tillater deg å lettere fokusere på den aktive delen av skjermen. Kommer med ClaroRead. Ved å klikke på Innstillinger-knappen vil ClaroRead-innstillinger åpnes. Lukk-knappen øverst i venstre hjørne vil avslutte ClaroRead. Alternativt, anvend snarvei-tasten Q. Skrifttype Se veiledning online Skrifttype-alternativene er kun tilgjengelig når du arbeider i Pages eller Microsoft Word. Følgende forklarer hvert formattering-alternativ for skrifttype: Forstørr skrifttype Å klikke på forstørr skrifttype-alternativet vil forstørre skriftens størrelse i dokumentets tekst. Minsk skrifttype Å klikke på minsk skrifttype-alternativet vil forminske skriftens størrelse i dokumentets tekst. Comic Sans MS

5 Å klikke på Comic Sans MS-alternativet vil endre skriften i valgt tekst til Comic Sans MS. Trebuchet MS Å klikke på Trebuchet MS-alternativet vil endre skriften i valgt tekst til Trebuchet MS. Arial Å klikke på Arial-alternativet vil endre skriften i valgt tekst til Arial. Skrifttypens farge Hvis du ønsker å endre skriftens farge, velges først den teksten du ønsker å endre, velg så Skrifttype > Skriftfarge og klikk så på den fargen du ønsker. Fremheving med farge Hvis du ønsker å fremheve tekst med en farge, velges først den teksten du ønsker å fremheve, velg så Skrifttype > Fremhev og klikk så på den fargen du ønsker. Mellomrom Se veiledning online

6 Mellomrom-alternativene er kun tilgjengelig når du arbeider i Pages eller Microsoft Word. Følgende forklarer hvert formattering-alternativ for mellomrom: Øk avstanden mellom tegn Å klikke på Øk avstand mellom tegn-alternativet vil øke mellomrommene mellom hvert tegn i teksten. Øk avstanden mellom linjene Å klikke på Øk avstand mellom linje-alternativet vil øke mellomrommene mellom hver linje. Øk avstanden mellom avsnitt Å klikke på Øk avstand mellom avsnitt-alternativet vil øke mellomrommene mellom hvert avsnitt. Homofoner Se veiledning online Homofon-alternativene er kun tilgjengelig når du arbeider i Pages eller Microsoft Word. Følgende forklarer hvert Homofon-alternativ: Vis homofoner Å klikke på denne vil endre homofonene til valgt farge (i Innstillinger). Den vil starte fra pekerens plassering og stoppe ved slutten på avsnittet. Alternativt kan du velge teksten du ønsker å kontrollere og klikk på Vis homofoner for å fremheve homofonene i valgt tekst. Fjern homofoner Å klikke på denne vil endre ordene i homofonene tilbake til svart. Kontroll Se veiledning online Kontrollere tekst i Pages eller Microsoft Word For å kontrollere etter homofoner, staveforslag og betydninger, velges ordet eller plasser pekeren ved begynnelsen på ordet du ønsker å kontrollere og klikk så på 'Kontroller'-knappen. Følgende skjerm vil vises hvis det er en stavefeil:

7 Følgende skjerm vil vises hvis det finnes alternative betydninger: Du kan velge de alternative ord/stave-forslagene og se deres betydninger for å sikre at du har det riktige ordet. Klikker du på Vise/skjul knappen øverst i høyre hjørne vil vise eller skjule den ekstra informasjons panelen som viser en ordbok definisjon og sammenheng med gjeldende ord. Å klikke på Neste-knappen vil flytte til neste: homofon å avsnittet hvis du er i Homofoner-kategorien. stavefeil i avsnittet hvis du er i Stave-kategorien. ord i avsnittet hvis du er i Betydninger-kategorien. Klikk på Endre-knappen for å endre ordet til det som er valgt i alternativerlisten hvis du har funnet ut at du opprinnelig skrev feil ord.

8 Klikk på Lukk-knappen hvis du ønsker å returnere til Word uten å endre noe. Klikk på Slå opp-knappen for å se ordbokens definisjon av gjeldende valgt ord. Hvis du har skrudd på Velg eller Beveg, kan du klikke på teksten for å høre den leses opp. Alternativt, hvis det ordet du har valgt ikke er en homofon, stavefeil og ingen betydninger finnes, vil følgende skjerm vises: Prediktivitet Se veiledning online For å skru på Prediktivitet, klikkes denne knappen på verktøylinjen. Knappen vil nå vises som 'inntrykket. For å skru av Prediktivitet, klikkes denne knappen en gang til. Knappen vil nå vises som normal. Hvis prediktivitet er skrudd på, vil ClaroRead foreslå mulige ord som du forsøker å skrive. Dette gjelder for alle programmer. Hvis du ser det riktige ordet i prediktiv-forslagenes vindu som du ønsker å skrive, kan du enten trykke korresponderende F-tast eller klikke på ordet med musen. Hvis F-tastene ikke fullfører ordet for deg må du

9 påse at de riktige systeminnstillingene er utført for å aktivere bruken av F-tastene. Veiledning om hvordan dette gjøres finnes i Hjelp -delen. Det finnes mange innstillinger for prediktivitet som kan konfigureres slik at det passer deg best. Du kan også lære opp prediktivitet-ordbøkene fra eksisterende dokumenter. Se delen Prediktiv-innstillinger for mer informasjon. ClaroRead-innstillinger Du kan endre ClaroReads innstillinger ved å klikke på Innstillinger-knappen på verktøylinjen, klikke på menylinjen øverst (ClaroRead > Innstillinger) eller ved å bruke snarveistasten, : Fra disse innstillingene kan du endre innstillingene for tale, fremheving, kontroll, prediktivitet og skanning. Tale-innstillinger Se veiledning online Fra Tale-kategorien i Innstillinger kan du endre innstillingene for Stemme og Uttale. Stemme-innstillinger

10 Fra ovenstående skjerm kan endre mange Stemme-alternativer: Stemme Du kan endre stemmenavnet og talehastigheten. Bruk Avspill-knappen for å teste ut gjeldende Stemmeinnstillinger. Ekko Du kan stille inn om ClaroRead skal lese opp tegn, ord og/eller setninger med ekko når du skriver. For at tastaturets ekko-funksjon skal fungere, må du påse at datamaskinen din har nødvendige enheter aktivert. For å lære hvordan dette gjøres, kan du se i Spørsmål & Svar. Å lese Du kan stille inn at ClaroRead skal ha en pause mellom hvert ord og/eller stoppe ved slutten på hver setning. Mus Du kan stille inn slik at ClaroRead automatisk leser opp tekst når du velger denne med musen og/eller tale når du beveger pekeren over tekst. Hvis du mener at pekerbevegelsen taler for mye, finnes det også et alternativ som kun taler ved bruk av pekerbevegelse når Safari er i gjeldende applikasjon. For at pekerbevegelsen skal fungere, må du påse at datamaskinen din har nødvendige enheter aktivert. For å lære hvordan dette gjøres, kan du se i Spørsmål & Svar. Uttale-innstillinger

11 Noen ganger kan tale-syntetiserere uttale ord feil, spesielt navn på mennesker eller steder. Fra ovenstående skjerm kan endre uttalen på spesielle ord. Legg til Klikk på + knappen for å legge til en ny uttale. Fjern Klikk på - knappen for å fjerne gjeldende valgte uttale. Rediger Klikk på listen for å endre en angivelse. Test Du kan teste de gamle og nye uttalene ved å klikke på relevant knapp over listen. Fremheving-innstillinger

12 Fra ovenstående skjerm kan du endre Fremheve-innstillinger: Fremheving av ord Du kan stille inn hvordan ClaroRead fremhever i Pages eller Microsoft Word når du trykker på Claro Reads Avspill-knapp. Ord: dette fremhever hvert individuelle ord, et om gangen. Ordrekke: dette fremhever hvert individuelle ord, men fjerner ikke fremhevingen til foregående ord før ved slutten på setningen. Setning: dette fremhever hver setning, en om gangen. Avsnitt: dette fremhever hvert avsnitt, et om gangen. Setningsfokus: dette alternativet skyggelegger/maskerer hele dokumentet unntatt gjeldende setning som ClaroRead leser opp. Dette trekker ditt fokus til gjeldende setning. Fremheving av ord med farge Du kan endre tekstens og bakgrunnens farge til de fremhevede ordene når du trykker Avspilling-knappen i ClaroRead. Avmerkingsboksen for "Vis bakgrunnfarge" avgjør om bakgrunnsfargen skal inkluderes ved fremhevingen. Kontroller-innstillinger Se veiledning online Fra Kontroller-kategorien i Innstillinger kan du endre innstillingene for Homofoner og Staving. Homofon-innstillinger

13 Fra ovenstående skjerm kan du endre listen med homofoner som anvendes i ClaroRead. Legg til Klikk på + knappen for å legge til en ny homofon. Fjern Klikk på - knappen for å fjerne gjeldende valgte homofon. Rediger Klikk på listen for å endre en homofon-angivelse. Endre homofon-fargen Klikk på Homofon-farge -knappen for å endre tekstfargen som anvendes for å fremheve homofonene i Pages eller Microsoft Word når 'Vis homofoner' er valgt. Stave-innstillinger

14 ClaroRead bruker Microsoft Words staveforslag når du arbeider i Microsoft Word, og ved arbeid i andre programmer den bruker Macs innebygde ordlisten. However, Du ønsker kanskje å legge til noen vanlige rettelser som ClaroRead ikke kan foreslå. Fra ovennevnte skjermen kan du endre den ekstra liste over stavemåter foreslått av ClaroRead når du bruker Kontroll knappen. Ordene i denne listen vil vises på toppen av staveforslag listen i ClaroRead Kontroll vinduet. Legg til Klikk på + knappen for å legge til en ny stave-angivelse. Fjern Klikk på - knappen for å fjerne gjeldende valgte stave-angivelse. Rediger Klikk på listen for å endre en angivelse. Se staverapport Når du anvender Kontroll-knappen i ClaroRead og retter stavefeil, registrerer ClaroRead dette, og denne rapporten kan vises ved å klikke på 'Staverapport'-knappen.

15 Fra ovenstående rapport kan du velge en angivelse og klikke 'Overfør til stavekontroll-liste'-knappen for å legge denne angivelsen til den egendefinerte listen over staveforslag. Prediktiv-innstillinger Se veiledning online Fra Prediktiv-kategorien i Innstillinger, kan du endre innstillingene for Generelt, Prediktiv-vindu og Lær opp ordbøkene. Generelle Prediktivitet-innstillinger

16 Fra ovenstående skjerm kan endre måten prediktiviteten fungerer på. Prediktivitet-ordbok Velg hvilken prediktivitet-ordbok ClaroRead skal anvende fra listen. Legg til en blank prediktivitet-ordbok ved å klikke på + knappen. Slett gjeldende valgt prediktivitet-ordbok ved å klikke på knappen. Rediger ordene i gjeldende valgt perediktivitet-ordbok ved å klikke på 'Rediger'knappen. Lær prediktivitet Det finnes flere innstillinger du kan endre, som påvirker hvordan ClaroRead lærer ord: Legg automatisk til nye ord: denne innstillingen betyr at alle ord vil legges til prediktiv-ordboken ettersom du skriver dem. Stavekontroll innen de legges til: denne innstillingen betyr at alle ord vil stavekontrolleres innen de legges til prediktiv-ordboken. Du må ha Microsoft Word åpen for at denne innstillingen skal fungere. Lær frekvens: denne innstillingen betyr at ettersom du skriver ord, vil ClaroRead huske antallet ganger du har skrevet dem og kan foreslå de hyppigste ordene mot øverst i forslagvinduet, hvis du har aktivert innstillingen "Organiser etter sannsynlighet" i Vindu-kategorien. Lær ords rekkefølge: denne innstillingen betyr at ClaroRead vil lære rekkefølgen du skriver ordene i slik at den kan foreslå de eventuelle relevante neste ordene hvis du har aktivert innstillingen "Neste ord" i Vindu-kategorien. Lagre ordbok ved avslutning: denne innstillingen betyr at prediktiv-ordboken vil lagre alle endringene sine når du avslutter ClaroRead. Visningsinnstillinger for prediktivitet

17 Fra ovenstående skjerm kan endre innstillingene for de prediktive forslagenes popup-vindu. Forslagslistens rekkefølge Du kan velge om de prediktive forslagene skal vises i alfabetisk rekkefølge eller etter sannsynelighet. Vis Du kan velge om de prediktive forslagene som ikke er valgt skal fortsette å vises, og om ClaroRead skal forsøke å foreslå det neste ordet når du fullfører et ord. Prediktivitetslistens farge Du kan endre tekstens og bakgrunnens farge i vinduet for prediktive forslag. Lære opp prediktivitet

18 Fra ovenstående skjerm kan du lære opp gjeldende prediktiv-ordliste i ClaroRead. Lære opp ordboken 1. Velger hvor du ønsker å lære opp ordboken fra: Pages, Microsoft Word eller Utklippstavlen. 2. Velg om ClaroRead skal lære nye ord, ordenes hyppighet og/eller ordenes rekkefølge fra teksten. 3. Klikk 'Start opplæring'-knappen En prosesslinje vil vises, denne viser deg hvor langt opplæringen har kommet i teksten. Opplæringen vil ta lang tid i store dokumenter. Du kan avbryte opplæringen når du ønsker dette ved å klikke 'Avslutt opplæring'-knappen. ClaroRead vil stoppe opplæringen og lagre de data den allerede har lært. Skanner-innstillinger Merk: du vil kun se Skanner-kategorien hvis du har Readiris Pro eller Omnipage Pro X installert på din Mac.

19 Fra ovenstående skjerm kan du endre hvordan ClaroRead samhandler med din installerte skannerprogramvare. Skannerprogramvare I denne delen kan du velge hvilken skannerprogramvare som skal starte når du klikker på Skannerknappen på ClaroRead-verktøylinjen. "Sett opp Readiris for ClaroRead"-knappen er kun tilgjengelig hvis Readiris Pro er valgt ovenfor. Når denne trykkes vil den sette opp Readiris for bruk med ClaroRead. Når du har trykket denne knappen anbefales det å klikke på knappen for Skanner-innstillinger og velge din skanner. Knappen for "Skanner-innstillinger" vil tillate deg å lenke skanneren din til skannerprogramvaren. Skannertype Skannertyper er kun tilgjengelig hvis Readiris Pro er valgt. I denne delen kan du velge om Skanner-knappen skal utføre en hurtig eller avansert skanning. Hurtig: Når du klikker på ClaroReads Skanner-knapp,vil Readiris starte og utføre skanningen automatisk i samsvar med dens innstillinger. Du må muligens klikke på din skanners programvare "Skanner"-knapp hvis tilgjengelig. Avansert: Når du klikker på ClaroReads Skanner-knapp, vil Readiris starte og tillate deg å konfigurere den på måten du ønsker det innen skanningen. Hvordan...? Denne delen innholder nyttig veiledning for vanlige betjeninger i ClaroRead. Finn ut hvordan du: Får tekst til å tale i Pages eller Microsoft Word Får tekst til å tale i Safari Får tekst til å tale i andre applikasjoner Får kalkulatoren til å tale Konverterer audio-fil ved bruk av "Lagre audio"-knappen til andre formater (f.eks. MP3) Kontrollerer ClaroRead ved bruk av tastaturet

20 Kontrollerer ClaroRead ved bruk av tastaturet Kontrollerer ClaroRead ved bruk av dock ikon menyen Få tekst til å tale i Pages eller Microsoft Word Se veiledning online Du kan få tekst i Pages eller Microsoft Word til å tale på 3 ulike måter: 1. Plasser pekeren der du ønsker at ClaroRead skal starte opplesningen fra, og klikk så på Avspillknappen. ClaroRead vil begynne å lese opp og fremheve ordene som det er innstilt i innstillingene i Fremheving-kategorien. 2. Aktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen. Når du slipper muse-knappen, vil ClaroRead automatisk lese opp valgt tekst. 3. Deaktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen, og klikk så på Avspill-knappen. ClaroRead vil nå lese opp valgt tekst. Få tekst til å tale i Safari Se veiledning online Du kan få tekst i Safari til å tale på 3 ulike måter: 1. Aktiver "Tale hvor pekeren beveger seg" i innstillingene i Stemme-kategorien. Pek nå på tekst i Safari med musepekeren. Teksten vil automatisk leses opp hvis den er tilgjengelig. 2. Aktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen. Når du slipper muse-knappen, vil ClaroRead automatisk lese opp valgt tekst. 3. Deaktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg nå teksten du ønsker å høre ved bruk av musen, kopier den til Utklippstavlen ( C), og klikk så på Avspillknappen. ClaroRead vil nå lese opp teksten i Utklippstavlen. Få tekst til å tale i andre applikasjoner

21 Se veiledning online Du kan få tekst i andre applikasjoner, inkludert e-post, Adobe Reader, Preview og andre til å tale på 2 måter: 1. Aktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen. Når du slipper muse-knappen, vil ClaroRead automatisk lese opp valgt tekst. 2. Deaktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg nå teksten du ønsker å høre ved bruk av musen, kopier den til Utklippstavlen ( C), og klikk så på Avspillknappen. ClaroRead vil nå lese opp teksten i Utklippstavlen. Du kan også aktivere "Tale hvor pekeren beveger seg" i innstillingene i Stemme-kategorien, og peke med musepekeren på teksten. Teksten vil automatisk leses opp hvis den er tilgjengelig. Ettersom det finnes mange tilgjengelige tredje parters programvarer, kan vi ikke garantere at denne metoden vil fungere med alle applikasjonene. Få kalkulatoren til å tale Se veiledning online For å få Mac-kalkulatoren til å tale, følges disse instruksjonene: 1. Åpne kalkulatoren enten fra Ekstra-menyen i ClaroRead, eller fra Applikasjoner-mappen. 2. Angi ønsket beregning og ClaroRead vil lese opp det du angir. 3. Når du trykker på Returnere eller Er lik på tastaturet, vil ClaroRead lese opp resultatet. Konvertere audio-filer Se veiledning online Etter et dokument er lagret i AIFF/WAV, ønsker du muligens å konvertere til et annet format for å enklere kunne flytte den.

22 En av måtene du kan konvertere audio-filer til andre formater på er å bruke itunes. I dette eksempelet konverteres den til MP3-format. For å utføre konverteringen må du endre følgende innstillinger: 1. I Hoved-menyen i itunes velges Innstillinger 2. Velg Generelt-kategorien 3. Velg "Importer innstill..."-knappen 4. Endre "Importer ved bruk av" til "MP3-enkoder" Hver gang du ønsker å konvertere en audio-fil til MP3, må du gjøre følgende: 1. Åpne itunes og dra audio-filen til biblioteket 2. Høyreklikk på audio-filen 3. Velg "Konverter valget til MP3" Du kan nå overføre MP3-filen til en flyttbar enhet etter valg. Tastaturets snarveier Du kan kontrollere de fleste funksjonene i ClaroRead ved å bruke tastaturet og/eller fil-menyen. Avspill og Stopp er systembrede tastatursnarveier, og vil fungere selv når ClaroRead ikke er i fokus. Resten er spesifikke for ClaroRead, så du må ha ClaroRead i fokus ved å trykke og kategori til ClaroRead er valgt. Nedenfor finnes en tabell over snarveiene: Function Avspill Stopp Velg Beveg Skann Lagre audio Snarvei F7 F8 S V S A Forstørr skrifttype + Forminsk skrifttype - Comic Sans MS Trebuchet MS Arial Font Colour Skriftfarge Øk mellomrom mellom tegn Øk mellomrom mellom linjer F H C L Øk mellomrom mellom avsnitt P Vis homofoner Slett homofoner Kontroll Prediktiv Ekstra Kalkulator Ekstra - ClaroCapture Ekstra - ClaroView Ekstra - ScreenRuler Dock ikon meny ^ + ^ - K P Når ClaroRead kjører, vises ikonet i Dock. Hvis du ikke vil at verktøylinjen skal være synlig hele tiden, du kan skjule det ved hjelp +H og fortsatt tilgang til noen hovedfunksjoner via Dock-symbolet menyen. Ctrl + klikk ClaroRead Dock ikonet for å få opp menyen:

23 Fra denne menyen kan du: Klikk Avspill Klikk Stopp Klikk Lagre Audio Vis/skjul ClaroRead verktøylinjen Avslutt ClaroRead Spørsmål & Svar Se veiledning online Sp: a) Hvorfor er prediksjon vinduet ikke vises når jeg skriver? Den Forutsi knappen er slått på. Sp: b) Pekerbevegelse-alternativet er valgt med det leses ikke opp noen ting under pekeren, hvorfor? Også, tastatur-ekko fungerer ikke. Sv: Årsaken til dette kan være at du ikke har tilgang til assisterende enheter. For å rette opp i dette velges Apple-symbolet oppe i venstre hjørne på skjermen, og velg System-innstillinger. Velg nå 'Særlige behov' lenger nede til høyre: Følgende skjerm vil vises:

24 Påse at avmerkingsboksen "Tillat tilgang for hjelpeenheter" er merket av. Sp: a) Hvorfor skjer ingenting når jeg trykker hurtigtasten for Avspill og Stopp? Sp: b) Hvorfor skjer det ingenting når jeg trykker på tastatursnarveiene for Avspill og Stopp, eller når jeg forsøker å fullføre et ord ved bruk av prediktivitet ved bruk av F-tastene? Sv: For at disse snarveiene skal fungere må du ha 'Bruk alle funksjonstastene (F1, F2, etc.) som standard funksjonstaster' avmerket i System-innstillinger > Tastatur:

25 Sp: Hvordan kan jeg minske avstanden mellom tegn/linje/avsnitt? Sv: Mellomrom mellom tegn og avsnitt går i syklus, fortsett å øke avstanden og når maksimal avstand er nådd, vil avstanden returnere til standard. Sp: Hvordan nullstiller jeg innstillingene i ClaroRead? Sv: For å nullstille innstillingene i ClaroRead, slettes korresponderende fil i /Brukere/[username]/Bibliotek/Innstillinger/com.claro.Claroread.[filename] Hvis du trenger mer hjelp, send e-post til Kontakt oss Takk for at du brukte ClaroRead. Du kan se mer programvareprodukter fra Claro på Hvis du har spørsmål, kontakt oss per e-post på

26 Klikk her for å se vårt brede utvalg med online-programmer for Mac fra ClaroRead. Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. tretac Tel: +46 (0)

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside:

Ta kontakt med oss dersom du trenger ytterligere støtte. Vi kan kontaktes via telefon eller via vår hjemmeside: LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! Innføring i e-lector Velkommen til e-lector Gratulerer med deres valg av e-lector. For å installere e-lector følger du punktene i Installasjonsveiledning. Deretter

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Hal Skjermleser versjon 9.0

Hal Skjermleser versjon 9.0 Hal Skjermleser versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905 754577

Detaljer

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Brukerveiledning med kom i gang guider. Vennligst skriv ned lisensnummeret ditt. Du kan få bruk for det senere. Når du registrerer produktet, vennligst skriv inn din epost adresse

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning

Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Brukerveiledning Tobii Communicator 4 Atlernativ- og supplerende kommunikasjon og tilgang til datamaskinen Hensikt Tobii Communicator er PC programvare for å skape, tilpasse og benytte

Detaljer

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003

OpenBook. Program for skanning og lesing. Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 OpenBook Program for skanning og lesing Brukerhåndbok VERSJON 6.0 Bo Jo Tveter as Akersbakken 12 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2003 23 32 75 00 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon

Detaljer

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave

Brukerveiledning for JAWS. Versjon 3.7. Norsk utgave Brukerveiledning for JAWS Versjon 3.7 Norsk utgave Jaws for Windows Brukerveiledning Copyright Bo Jo Tveter AS 2001 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post: post@bojo.no

Detaljer

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator

CAS. Komme i gang med TI-Nspire CAS. Generell del og Kalkulator CAS Komme i gang med TI-Nspire CAS Generell del og Kalkulator Forord Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac datamaskiner til å utføre de samme funksjonene som på en grafregner. Denne

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0

LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 LunarPlus Utvidet Skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Copyright 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel:

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0

Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 Lunar Skjermforstørrer Versjon 9.0 For Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +47 (0)

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.8. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

Brukermanual. Versjon 4.1

Brukermanual. Versjon 4.1 Brukermanual Versjon 4.1 1 Innhold OVERSIKT... 4 FUNKSJONER I DETALJ... 5 Tale Program... 5 Forutsigbar... 5 SkrivePad... 5 Tilgangsmetoder... 6 Fraser... 7 Legg til frase... 7 Rediger frase... 9 Legg

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0

Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 Supernova Skjermleser/skjermforstørrer versjon 9.0 for Microsoft Windows Operativ System Opphavsrett 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ United Kingdom

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Komme i gang med det grunnleggende

Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang med det grunnleggende Komme i gang Tobii Communicator Komme i gang med det grunnleggende Gjelder fra Tobii Communicator Version 4.6. Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Smart samhandling i Idrettskontor

Smart samhandling i Idrettskontor Smart samhandling i Idrettskontor WINDOWS 8.1... 3 TOUCH... 3 OPPGAVELINJEN... 3 SØK STARTE PROGRAMMER... 4 BLI KJENT MED STARTSKJERMEN... 4 STARTE FLERE INSTANSER AV PROGRAM... 5 HÅNDTERE VINDUER AERO

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Brukerveiledning. BoardMaker

Brukerveiledning. BoardMaker Brukerveiledning BoardMaker 6 Varemerker Boardmaker og Speaking Dynamically Pro er registrerte varemerker av Mayer-Johnson LLC. Picture Communication Symbols er et varemerke av Mayer-Johnson LLC. RealSpeak

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer