ClaroRead for Mac. User Guide!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ClaroRead for Mac. User Guide!"

Transkript

1 ClaroRead for Mac User Guide!

2 Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead for Mac. ClaroRead er designet for å hjelpe til slik at datamaskinen din blir enklere å bruke. Den er nært integrert med Pages eller Microsoft Word for å hjelpe deg når du arbeider med tekst. ClaroRead legger til nyttige tale-egenskaper som tillater deg å lytte til enhver informasjon som vises på dataskjermen. Den inkluderer også mange enkle måter å gjøre teksten tydeligere og mer synlig i Pages eller Microsoft Word. ClaroRead vil fungere med enhver applikasjon eller programvare på datamaskinen din. ClaroRead-verktøylinjen Anvend innholdsfortegnelsen til venstre for å navigere gjennom dette hjelperegisteret. ClaroRead Verktøylinje ClaroRead-verktøylinjen åpnes ved å velge ClaroRead i /Applikasjoner: Når denne er åpen, vil ovenstående verktøylinje vises og kan flyttes rundt på skjermen ved å klikke på tittellinjen og dra den dit du ønsker. Ved bruk av ClaroRead-verktøylinjen kan de fleste tekster på skjermen leses opp for deg, fra alle applikasjoner ved bruk av knappene på verktøylinjen. Knappene på ClaroRead-verktøylinjen Avspill-knappen anvendes for å lese opp et Pages eller Microsoft Word-dokument. Opplesningen starter der pekeren er plassert. Velg helt enkelt hvor i dokumentet du ønsker at opplesningen skal starte, og klikk på Avspill-knappen. Ved å klikke på Avspilling-knappen i andre programmer vil innholdet i Utklippstavlen leses opp. For eksempel: For å få tekst opplest i Safari, må du kopiere teksten til Utklippstavlen ( C), og klikk så på Avspill-knappen.

3 Stopp-knappen anvendes for å stoppe opplesningen til enhver tid. Skann-knappen vil kun være synlig hvis du har "Readiris Pro" eller "Omnipage Pro X" OCR-programvare installert på datamaskinen din. Ved å klikke på Skann-knappen startes skanning-programmet i samsvar med hvordan du har innstilt dette i kategorien Skann-innstillinger. Ved å klikke på Skrifttype-knappen vil du få mulighet til å endre tekstens utseende i Pages eller Microsoft Word. Se delen Skrifttype for mer informasjon. Ved å klikke på Mellomrom-knappen vil du få mulighet til å endre mellomrommene i Pages eller Microsoft Word. Se delen Mellomrom for mer informasjon. Ved å klikke på Homofoner-knappen vil du få mulighet til søker etter homofoner i Pages eller Microsoft Word-dokumentet. Se delen Homofoner for mer informasjon. Ved å klikke på Kontroll-knappen i Pages eller Microsoft Word åpnes ClaroReads Kontroll-vindu, som vises gjeldende ords homofon-alternativer, staveforslag og/eller betydninger hvis tilgjengelig. Ved å klikke på Kontroll-knappen i andre applikasjoner vil stavekontroll den merkede teksten og vise ClaroRead er kontroll vindu med forslag til stavemåter eventuelle feil er funnet. Se delen Kontroll for mer informasjon. Ved å klikke på Prediktiv-knappen vil du skru på/av Claro Reads ordprediktivitet. Se delen Prediktiv for mer informasjon. Ved å klikke på Lagre audio-knappen vil du få mulighet til å lagre tale til en audio-fil. I Pages eller Microsoft Word, hvis en tekst er valgt, vil den lagre valgt tekst. I Pages eller Microsoft Word, hvis en tekst ikke er valgt, vil den lagre hele dokumentet.

4 I alle andre programmer vil den lagre teksten som finnes i Utklippstavlen. Ved å klikke på Lagre audio, åpnes en dialogboks for Lagre til fil. Denne tillater deg å velge hvor filen skal lagres og hva den skal hete. Hvis du ønsker å konvertere audio-filen til et annet format, referer til siden Å konvertere audio-filer. Ekstra-knappen er en nyttig link til andre programmer. Hvis installert vil Ekstra-menyen vise: Kalkulator: Macs innebygde kalkulator. ClaroCapture: egenskaper som tillater deg å fange opp tekst fra mange steder, og legge dette til et prosjekt. Kommer med ClaroRead. ClaroView: programvare for skjermnyanser. Kommer med ClaroRead. ScreenRuler: en nyttig 'linjal' som følger musen. Dette tillater deg å lettere fokusere på den aktive delen av skjermen. Kommer med ClaroRead. Ved å klikke på Innstillinger-knappen vil ClaroRead-innstillinger åpnes. Lukk-knappen øverst i venstre hjørne vil avslutte ClaroRead. Alternativt, anvend snarvei-tasten Q. Skrifttype Se veiledning online Skrifttype-alternativene er kun tilgjengelig når du arbeider i Pages eller Microsoft Word. Følgende forklarer hvert formattering-alternativ for skrifttype: Forstørr skrifttype Å klikke på forstørr skrifttype-alternativet vil forstørre skriftens størrelse i dokumentets tekst. Minsk skrifttype Å klikke på minsk skrifttype-alternativet vil forminske skriftens størrelse i dokumentets tekst. Comic Sans MS

5 Å klikke på Comic Sans MS-alternativet vil endre skriften i valgt tekst til Comic Sans MS. Trebuchet MS Å klikke på Trebuchet MS-alternativet vil endre skriften i valgt tekst til Trebuchet MS. Arial Å klikke på Arial-alternativet vil endre skriften i valgt tekst til Arial. Skrifttypens farge Hvis du ønsker å endre skriftens farge, velges først den teksten du ønsker å endre, velg så Skrifttype > Skriftfarge og klikk så på den fargen du ønsker. Fremheving med farge Hvis du ønsker å fremheve tekst med en farge, velges først den teksten du ønsker å fremheve, velg så Skrifttype > Fremhev og klikk så på den fargen du ønsker. Mellomrom Se veiledning online

6 Mellomrom-alternativene er kun tilgjengelig når du arbeider i Pages eller Microsoft Word. Følgende forklarer hvert formattering-alternativ for mellomrom: Øk avstanden mellom tegn Å klikke på Øk avstand mellom tegn-alternativet vil øke mellomrommene mellom hvert tegn i teksten. Øk avstanden mellom linjene Å klikke på Øk avstand mellom linje-alternativet vil øke mellomrommene mellom hver linje. Øk avstanden mellom avsnitt Å klikke på Øk avstand mellom avsnitt-alternativet vil øke mellomrommene mellom hvert avsnitt. Homofoner Se veiledning online Homofon-alternativene er kun tilgjengelig når du arbeider i Pages eller Microsoft Word. Følgende forklarer hvert Homofon-alternativ: Vis homofoner Å klikke på denne vil endre homofonene til valgt farge (i Innstillinger). Den vil starte fra pekerens plassering og stoppe ved slutten på avsnittet. Alternativt kan du velge teksten du ønsker å kontrollere og klikk på Vis homofoner for å fremheve homofonene i valgt tekst. Fjern homofoner Å klikke på denne vil endre ordene i homofonene tilbake til svart. Kontroll Se veiledning online Kontrollere tekst i Pages eller Microsoft Word For å kontrollere etter homofoner, staveforslag og betydninger, velges ordet eller plasser pekeren ved begynnelsen på ordet du ønsker å kontrollere og klikk så på 'Kontroller'-knappen. Følgende skjerm vil vises hvis det er en stavefeil:

7 Følgende skjerm vil vises hvis det finnes alternative betydninger: Du kan velge de alternative ord/stave-forslagene og se deres betydninger for å sikre at du har det riktige ordet. Klikker du på Vise/skjul knappen øverst i høyre hjørne vil vise eller skjule den ekstra informasjons panelen som viser en ordbok definisjon og sammenheng med gjeldende ord. Å klikke på Neste-knappen vil flytte til neste: homofon å avsnittet hvis du er i Homofoner-kategorien. stavefeil i avsnittet hvis du er i Stave-kategorien. ord i avsnittet hvis du er i Betydninger-kategorien. Klikk på Endre-knappen for å endre ordet til det som er valgt i alternativerlisten hvis du har funnet ut at du opprinnelig skrev feil ord.

8 Klikk på Lukk-knappen hvis du ønsker å returnere til Word uten å endre noe. Klikk på Slå opp-knappen for å se ordbokens definisjon av gjeldende valgt ord. Hvis du har skrudd på Velg eller Beveg, kan du klikke på teksten for å høre den leses opp. Alternativt, hvis det ordet du har valgt ikke er en homofon, stavefeil og ingen betydninger finnes, vil følgende skjerm vises: Prediktivitet Se veiledning online For å skru på Prediktivitet, klikkes denne knappen på verktøylinjen. Knappen vil nå vises som 'inntrykket. For å skru av Prediktivitet, klikkes denne knappen en gang til. Knappen vil nå vises som normal. Hvis prediktivitet er skrudd på, vil ClaroRead foreslå mulige ord som du forsøker å skrive. Dette gjelder for alle programmer. Hvis du ser det riktige ordet i prediktiv-forslagenes vindu som du ønsker å skrive, kan du enten trykke korresponderende F-tast eller klikke på ordet med musen. Hvis F-tastene ikke fullfører ordet for deg må du

9 påse at de riktige systeminnstillingene er utført for å aktivere bruken av F-tastene. Veiledning om hvordan dette gjøres finnes i Hjelp -delen. Det finnes mange innstillinger for prediktivitet som kan konfigureres slik at det passer deg best. Du kan også lære opp prediktivitet-ordbøkene fra eksisterende dokumenter. Se delen Prediktiv-innstillinger for mer informasjon. ClaroRead-innstillinger Du kan endre ClaroReads innstillinger ved å klikke på Innstillinger-knappen på verktøylinjen, klikke på menylinjen øverst (ClaroRead > Innstillinger) eller ved å bruke snarveistasten, : Fra disse innstillingene kan du endre innstillingene for tale, fremheving, kontroll, prediktivitet og skanning. Tale-innstillinger Se veiledning online Fra Tale-kategorien i Innstillinger kan du endre innstillingene for Stemme og Uttale. Stemme-innstillinger

10 Fra ovenstående skjerm kan endre mange Stemme-alternativer: Stemme Du kan endre stemmenavnet og talehastigheten. Bruk Avspill-knappen for å teste ut gjeldende Stemmeinnstillinger. Ekko Du kan stille inn om ClaroRead skal lese opp tegn, ord og/eller setninger med ekko når du skriver. For at tastaturets ekko-funksjon skal fungere, må du påse at datamaskinen din har nødvendige enheter aktivert. For å lære hvordan dette gjøres, kan du se i Spørsmål & Svar. Å lese Du kan stille inn at ClaroRead skal ha en pause mellom hvert ord og/eller stoppe ved slutten på hver setning. Mus Du kan stille inn slik at ClaroRead automatisk leser opp tekst når du velger denne med musen og/eller tale når du beveger pekeren over tekst. Hvis du mener at pekerbevegelsen taler for mye, finnes det også et alternativ som kun taler ved bruk av pekerbevegelse når Safari er i gjeldende applikasjon. For at pekerbevegelsen skal fungere, må du påse at datamaskinen din har nødvendige enheter aktivert. For å lære hvordan dette gjøres, kan du se i Spørsmål & Svar. Uttale-innstillinger

11 Noen ganger kan tale-syntetiserere uttale ord feil, spesielt navn på mennesker eller steder. Fra ovenstående skjerm kan endre uttalen på spesielle ord. Legg til Klikk på + knappen for å legge til en ny uttale. Fjern Klikk på - knappen for å fjerne gjeldende valgte uttale. Rediger Klikk på listen for å endre en angivelse. Test Du kan teste de gamle og nye uttalene ved å klikke på relevant knapp over listen. Fremheving-innstillinger

12 Fra ovenstående skjerm kan du endre Fremheve-innstillinger: Fremheving av ord Du kan stille inn hvordan ClaroRead fremhever i Pages eller Microsoft Word når du trykker på Claro Reads Avspill-knapp. Ord: dette fremhever hvert individuelle ord, et om gangen. Ordrekke: dette fremhever hvert individuelle ord, men fjerner ikke fremhevingen til foregående ord før ved slutten på setningen. Setning: dette fremhever hver setning, en om gangen. Avsnitt: dette fremhever hvert avsnitt, et om gangen. Setningsfokus: dette alternativet skyggelegger/maskerer hele dokumentet unntatt gjeldende setning som ClaroRead leser opp. Dette trekker ditt fokus til gjeldende setning. Fremheving av ord med farge Du kan endre tekstens og bakgrunnens farge til de fremhevede ordene når du trykker Avspilling-knappen i ClaroRead. Avmerkingsboksen for "Vis bakgrunnfarge" avgjør om bakgrunnsfargen skal inkluderes ved fremhevingen. Kontroller-innstillinger Se veiledning online Fra Kontroller-kategorien i Innstillinger kan du endre innstillingene for Homofoner og Staving. Homofon-innstillinger

13 Fra ovenstående skjerm kan du endre listen med homofoner som anvendes i ClaroRead. Legg til Klikk på + knappen for å legge til en ny homofon. Fjern Klikk på - knappen for å fjerne gjeldende valgte homofon. Rediger Klikk på listen for å endre en homofon-angivelse. Endre homofon-fargen Klikk på Homofon-farge -knappen for å endre tekstfargen som anvendes for å fremheve homofonene i Pages eller Microsoft Word når 'Vis homofoner' er valgt. Stave-innstillinger

14 ClaroRead bruker Microsoft Words staveforslag når du arbeider i Microsoft Word, og ved arbeid i andre programmer den bruker Macs innebygde ordlisten. However, Du ønsker kanskje å legge til noen vanlige rettelser som ClaroRead ikke kan foreslå. Fra ovennevnte skjermen kan du endre den ekstra liste over stavemåter foreslått av ClaroRead når du bruker Kontroll knappen. Ordene i denne listen vil vises på toppen av staveforslag listen i ClaroRead Kontroll vinduet. Legg til Klikk på + knappen for å legge til en ny stave-angivelse. Fjern Klikk på - knappen for å fjerne gjeldende valgte stave-angivelse. Rediger Klikk på listen for å endre en angivelse. Se staverapport Når du anvender Kontroll-knappen i ClaroRead og retter stavefeil, registrerer ClaroRead dette, og denne rapporten kan vises ved å klikke på 'Staverapport'-knappen.

15 Fra ovenstående rapport kan du velge en angivelse og klikke 'Overfør til stavekontroll-liste'-knappen for å legge denne angivelsen til den egendefinerte listen over staveforslag. Prediktiv-innstillinger Se veiledning online Fra Prediktiv-kategorien i Innstillinger, kan du endre innstillingene for Generelt, Prediktiv-vindu og Lær opp ordbøkene. Generelle Prediktivitet-innstillinger

16 Fra ovenstående skjerm kan endre måten prediktiviteten fungerer på. Prediktivitet-ordbok Velg hvilken prediktivitet-ordbok ClaroRead skal anvende fra listen. Legg til en blank prediktivitet-ordbok ved å klikke på + knappen. Slett gjeldende valgt prediktivitet-ordbok ved å klikke på knappen. Rediger ordene i gjeldende valgt perediktivitet-ordbok ved å klikke på 'Rediger'knappen. Lær prediktivitet Det finnes flere innstillinger du kan endre, som påvirker hvordan ClaroRead lærer ord: Legg automatisk til nye ord: denne innstillingen betyr at alle ord vil legges til prediktiv-ordboken ettersom du skriver dem. Stavekontroll innen de legges til: denne innstillingen betyr at alle ord vil stavekontrolleres innen de legges til prediktiv-ordboken. Du må ha Microsoft Word åpen for at denne innstillingen skal fungere. Lær frekvens: denne innstillingen betyr at ettersom du skriver ord, vil ClaroRead huske antallet ganger du har skrevet dem og kan foreslå de hyppigste ordene mot øverst i forslagvinduet, hvis du har aktivert innstillingen "Organiser etter sannsynlighet" i Vindu-kategorien. Lær ords rekkefølge: denne innstillingen betyr at ClaroRead vil lære rekkefølgen du skriver ordene i slik at den kan foreslå de eventuelle relevante neste ordene hvis du har aktivert innstillingen "Neste ord" i Vindu-kategorien. Lagre ordbok ved avslutning: denne innstillingen betyr at prediktiv-ordboken vil lagre alle endringene sine når du avslutter ClaroRead. Visningsinnstillinger for prediktivitet

17 Fra ovenstående skjerm kan endre innstillingene for de prediktive forslagenes popup-vindu. Forslagslistens rekkefølge Du kan velge om de prediktive forslagene skal vises i alfabetisk rekkefølge eller etter sannsynelighet. Vis Du kan velge om de prediktive forslagene som ikke er valgt skal fortsette å vises, og om ClaroRead skal forsøke å foreslå det neste ordet når du fullfører et ord. Prediktivitetslistens farge Du kan endre tekstens og bakgrunnens farge i vinduet for prediktive forslag. Lære opp prediktivitet

18 Fra ovenstående skjerm kan du lære opp gjeldende prediktiv-ordliste i ClaroRead. Lære opp ordboken 1. Velger hvor du ønsker å lære opp ordboken fra: Pages, Microsoft Word eller Utklippstavlen. 2. Velg om ClaroRead skal lære nye ord, ordenes hyppighet og/eller ordenes rekkefølge fra teksten. 3. Klikk 'Start opplæring'-knappen En prosesslinje vil vises, denne viser deg hvor langt opplæringen har kommet i teksten. Opplæringen vil ta lang tid i store dokumenter. Du kan avbryte opplæringen når du ønsker dette ved å klikke 'Avslutt opplæring'-knappen. ClaroRead vil stoppe opplæringen og lagre de data den allerede har lært. Skanner-innstillinger Merk: du vil kun se Skanner-kategorien hvis du har Readiris Pro eller Omnipage Pro X installert på din Mac.

19 Fra ovenstående skjerm kan du endre hvordan ClaroRead samhandler med din installerte skannerprogramvare. Skannerprogramvare I denne delen kan du velge hvilken skannerprogramvare som skal starte når du klikker på Skannerknappen på ClaroRead-verktøylinjen. "Sett opp Readiris for ClaroRead"-knappen er kun tilgjengelig hvis Readiris Pro er valgt ovenfor. Når denne trykkes vil den sette opp Readiris for bruk med ClaroRead. Når du har trykket denne knappen anbefales det å klikke på knappen for Skanner-innstillinger og velge din skanner. Knappen for "Skanner-innstillinger" vil tillate deg å lenke skanneren din til skannerprogramvaren. Skannertype Skannertyper er kun tilgjengelig hvis Readiris Pro er valgt. I denne delen kan du velge om Skanner-knappen skal utføre en hurtig eller avansert skanning. Hurtig: Når du klikker på ClaroReads Skanner-knapp,vil Readiris starte og utføre skanningen automatisk i samsvar med dens innstillinger. Du må muligens klikke på din skanners programvare "Skanner"-knapp hvis tilgjengelig. Avansert: Når du klikker på ClaroReads Skanner-knapp, vil Readiris starte og tillate deg å konfigurere den på måten du ønsker det innen skanningen. Hvordan...? Denne delen innholder nyttig veiledning for vanlige betjeninger i ClaroRead. Finn ut hvordan du: Får tekst til å tale i Pages eller Microsoft Word Får tekst til å tale i Safari Får tekst til å tale i andre applikasjoner Får kalkulatoren til å tale Konverterer audio-fil ved bruk av "Lagre audio"-knappen til andre formater (f.eks. MP3) Kontrollerer ClaroRead ved bruk av tastaturet

20 Kontrollerer ClaroRead ved bruk av tastaturet Kontrollerer ClaroRead ved bruk av dock ikon menyen Få tekst til å tale i Pages eller Microsoft Word Se veiledning online Du kan få tekst i Pages eller Microsoft Word til å tale på 3 ulike måter: 1. Plasser pekeren der du ønsker at ClaroRead skal starte opplesningen fra, og klikk så på Avspillknappen. ClaroRead vil begynne å lese opp og fremheve ordene som det er innstilt i innstillingene i Fremheving-kategorien. 2. Aktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen. Når du slipper muse-knappen, vil ClaroRead automatisk lese opp valgt tekst. 3. Deaktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen, og klikk så på Avspill-knappen. ClaroRead vil nå lese opp valgt tekst. Få tekst til å tale i Safari Se veiledning online Du kan få tekst i Safari til å tale på 3 ulike måter: 1. Aktiver "Tale hvor pekeren beveger seg" i innstillingene i Stemme-kategorien. Pek nå på tekst i Safari med musepekeren. Teksten vil automatisk leses opp hvis den er tilgjengelig. 2. Aktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen. Når du slipper muse-knappen, vil ClaroRead automatisk lese opp valgt tekst. 3. Deaktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg nå teksten du ønsker å høre ved bruk av musen, kopier den til Utklippstavlen ( C), og klikk så på Avspillknappen. ClaroRead vil nå lese opp teksten i Utklippstavlen. Få tekst til å tale i andre applikasjoner

21 Se veiledning online Du kan få tekst i andre applikasjoner, inkludert e-post, Adobe Reader, Preview og andre til å tale på 2 måter: 1. Aktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg så teksten som du ønsker skal leses opp ved bruk av musen. Når du slipper muse-knappen, vil ClaroRead automatisk lese opp valgt tekst. 2. Deaktiver "Tale hvor pekeren velger" i innstillingene i Stemme-kategorien. Velg nå teksten du ønsker å høre ved bruk av musen, kopier den til Utklippstavlen ( C), og klikk så på Avspillknappen. ClaroRead vil nå lese opp teksten i Utklippstavlen. Du kan også aktivere "Tale hvor pekeren beveger seg" i innstillingene i Stemme-kategorien, og peke med musepekeren på teksten. Teksten vil automatisk leses opp hvis den er tilgjengelig. Ettersom det finnes mange tilgjengelige tredje parters programvarer, kan vi ikke garantere at denne metoden vil fungere med alle applikasjonene. Få kalkulatoren til å tale Se veiledning online For å få Mac-kalkulatoren til å tale, følges disse instruksjonene: 1. Åpne kalkulatoren enten fra Ekstra-menyen i ClaroRead, eller fra Applikasjoner-mappen. 2. Angi ønsket beregning og ClaroRead vil lese opp det du angir. 3. Når du trykker på Returnere eller Er lik på tastaturet, vil ClaroRead lese opp resultatet. Konvertere audio-filer Se veiledning online Etter et dokument er lagret i AIFF/WAV, ønsker du muligens å konvertere til et annet format for å enklere kunne flytte den.

22 En av måtene du kan konvertere audio-filer til andre formater på er å bruke itunes. I dette eksempelet konverteres den til MP3-format. For å utføre konverteringen må du endre følgende innstillinger: 1. I Hoved-menyen i itunes velges Innstillinger 2. Velg Generelt-kategorien 3. Velg "Importer innstill..."-knappen 4. Endre "Importer ved bruk av" til "MP3-enkoder" Hver gang du ønsker å konvertere en audio-fil til MP3, må du gjøre følgende: 1. Åpne itunes og dra audio-filen til biblioteket 2. Høyreklikk på audio-filen 3. Velg "Konverter valget til MP3" Du kan nå overføre MP3-filen til en flyttbar enhet etter valg. Tastaturets snarveier Du kan kontrollere de fleste funksjonene i ClaroRead ved å bruke tastaturet og/eller fil-menyen. Avspill og Stopp er systembrede tastatursnarveier, og vil fungere selv når ClaroRead ikke er i fokus. Resten er spesifikke for ClaroRead, så du må ha ClaroRead i fokus ved å trykke og kategori til ClaroRead er valgt. Nedenfor finnes en tabell over snarveiene: Function Avspill Stopp Velg Beveg Skann Lagre audio Snarvei F7 F8 S V S A Forstørr skrifttype + Forminsk skrifttype - Comic Sans MS Trebuchet MS Arial Font Colour Skriftfarge Øk mellomrom mellom tegn Øk mellomrom mellom linjer F H C L Øk mellomrom mellom avsnitt P Vis homofoner Slett homofoner Kontroll Prediktiv Ekstra Kalkulator Ekstra - ClaroCapture Ekstra - ClaroView Ekstra - ScreenRuler Dock ikon meny ^ + ^ - K P Når ClaroRead kjører, vises ikonet i Dock. Hvis du ikke vil at verktøylinjen skal være synlig hele tiden, du kan skjule det ved hjelp +H og fortsatt tilgang til noen hovedfunksjoner via Dock-symbolet menyen. Ctrl + klikk ClaroRead Dock ikonet for å få opp menyen:

23 Fra denne menyen kan du: Klikk Avspill Klikk Stopp Klikk Lagre Audio Vis/skjul ClaroRead verktøylinjen Avslutt ClaroRead Spørsmål & Svar Se veiledning online Sp: a) Hvorfor er prediksjon vinduet ikke vises når jeg skriver? Den Forutsi knappen er slått på. Sp: b) Pekerbevegelse-alternativet er valgt med det leses ikke opp noen ting under pekeren, hvorfor? Også, tastatur-ekko fungerer ikke. Sv: Årsaken til dette kan være at du ikke har tilgang til assisterende enheter. For å rette opp i dette velges Apple-symbolet oppe i venstre hjørne på skjermen, og velg System-innstillinger. Velg nå 'Særlige behov' lenger nede til høyre: Følgende skjerm vil vises:

24 Påse at avmerkingsboksen "Tillat tilgang for hjelpeenheter" er merket av. Sp: a) Hvorfor skjer ingenting når jeg trykker hurtigtasten for Avspill og Stopp? Sp: b) Hvorfor skjer det ingenting når jeg trykker på tastatursnarveiene for Avspill og Stopp, eller når jeg forsøker å fullføre et ord ved bruk av prediktivitet ved bruk av F-tastene? Sv: For at disse snarveiene skal fungere må du ha 'Bruk alle funksjonstastene (F1, F2, etc.) som standard funksjonstaster' avmerket i System-innstillinger > Tastatur:

25 Sp: Hvordan kan jeg minske avstanden mellom tegn/linje/avsnitt? Sv: Mellomrom mellom tegn og avsnitt går i syklus, fortsett å øke avstanden og når maksimal avstand er nådd, vil avstanden returnere til standard. Sp: Hvordan nullstiller jeg innstillingene i ClaroRead? Sv: For å nullstille innstillingene i ClaroRead, slettes korresponderende fil i /Brukere/[username]/Bibliotek/Innstillinger/com.claro.Claroread.[filename] Hvis du trenger mer hjelp, send e-post til Kontakt oss Takk for at du brukte ClaroRead. Du kan se mer programvareprodukter fra Claro på Hvis du har spørsmål, kontakt oss per e-post på

26 Klikk her for å se vårt brede utvalg med online-programmer for Mac fra ClaroRead. Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. tretac Tel: +46 (0)

Velkommen til ClaroRead

Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead Velkommen til ClaroRead for Mac. ClaroRead er designet for å hjelpe til slik at datamaskinen din blir enklere å bruke. Den er nært integrert med Microsoft Word for å hjelpe deg

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Innhold Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.5

Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Brukerveiledning for Lingdys 3.5 3.5.120.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.5 Innhold Hva er LingDys?...1 Installasjon...2 Installasjon fra CD...2 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Veiledning Lingspeak

Veiledning Lingspeak Veiledning Lingspeak Innhold Hva er Lingspeak 3?...3 Starte Lingspeak...3 Lese opp tekst...3 Hovedvinduet... 4 Lagre til lydfil... 5 Visualisering... 5 Innstillinger... 5 Stemme... 6 Visualisering... 7

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune

Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Brukerveiledning RogaMac Beta 1 Distribusjon og bruk kun tillatt for videregående skole i Rogaland Fylkeskommune Lingit AS Programvaren og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Lingit AS opphavsrett.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no

Kom godt i gang med. IntoWords. mikrov.no Kom godt i gang med IntoWords Innhold IntoWords 4 Les opp/stopp 4 Stemmehastighet 4 Del 5 Pdf-opplesning 5 Opplesning av markert tekst 6 Ordlisten 6 Profiler 7 Dokumenter 8 Hjelp 9 Innstillinger 9 Opplesning

Detaljer

Kom godt i gang CD-ORD 8.3

Kom godt i gang CD-ORD 8.3 Kom godt i gang CD-ORD 8.3 CD-ORD Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8.3 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp i verktøylinjen Kom godt i gang

Detaljer

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no

Kom godt i gang med CD-ORD 8. mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 mikrov.no Kom godt i gang med CD-ORD 8 Denne manualen gir de viktigste informasjonene om CD-ORD 8 Du finner en utdypende manual om programmet i CD-ORDs verktøylinje. Hjelp

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.8

Brukerveiledning for Lingright 3.8 Brukerveiledning for Lingright 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.8 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.869.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering til ny versjon eller nyinstallasjon

Detaljer

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1

Kom godt i gang med. Ordboksverktøyet. mikrov.no. Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Kom godt i gang med Ordboksverktøyet mikrov.no Kom godt i gang med Ordboksverktøyet 1 1 Forord - et lese- og skrivestøttende språkverktøy Ordboksverktøyet kan brukes som forklarings- og rettskrivningsordbok

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Bytte til Access 2010

Bytte til Access 2010 I denne veiledningen Microsoft Access 2010 ser helt annerledes ut enn Access 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

KAPITTEL 1 Introduksjon

KAPITTEL 1 Introduksjon KAPITTEL 1 Introduksjon ZoomText 9.1 er en kraftig tilgangsløsning laget for synshemmede. ZoomText består av to adaptive teknologier - skjermforstørrelse og skjermlesing - lar deg se og høre alt på dataskjermen,

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1057.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Oppstart og bruk...5 Språkinnstillinger...6 Microsoft Word...6 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

NY PÅ NETT. Operativsystemer

NY PÅ NETT. Operativsystemer NY PÅ NETT Operativsystemer INNHOLD Operativsystem... 3 Ulike typer operativsystem... 3 Skjermbilder av skrivebordet på pc med Xp, Vista og W7... 4 Windows XP - skrivebord... 4 Windows Vista skrivebord...

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8

ONSCREENKEYS 5. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 ONSCREENKEYS 5 Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 [ PRODUKTBESKRIVELSE ] [ Dette smarte skjermtastaturet med virtuelle museklikkfunksjoner og maskinstemme tillater rask tasting og å jobbe

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006

LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING. Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 LIGHTNING ET PROGRAM FOR SKJERMFORSTØRRING BRUKERVEILEDNING Bojo as Akersbakken 12, N-0172 Oslo Utgave 1206 Bojo as 2006 23 32 75 00 23 32 75 01 post@bojo.no http://www.bojo.no Innhold Innhold...2 1. Om

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.8

Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Brukerveiledning for Lingdys 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.8 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon fra internett...4

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9

Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Spansk 3.9 Innhold Hva er Lingdys Spansk?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8

Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 3.8.903.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys Tysk 3.8 Innhold Hva er Lingdys Tysk?...1 Installasjon...3 Installasjon fra CD...3 Oppdatering eller installasjon

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6

PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 PRAKTISK BRUK ØVELSE DEL 6 Interaktivt arbeide mellom applikasjoner, operativ systemets kommunikasjonsmetodikk, samt informasjon fra datamaskinen. 1. Informasjon fra maskinen. a. Systemet kalt OS eller

Detaljer

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen.

Trykk Caps Lock én gang for å skrive bare store bokstaver. Trykk Caps Lock en gang til for å slå av denne funksjonen. Utseende på tastatur på laptopper er avhengig av hvilken type maskin du har, selv om de fleste taster sitter på plass på alle tastaturer. Flere av de nyere PC-er har ikke lenger spesialtaster og færre

Detaljer

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger

Programinnstillinger. KAPITTEL 5 Innstillinger KAPITTEL 5 Innstillinger Innstillingene lar deg kontrollere hvordan ZoomText starter, avslutter og oppfører seg på skrivebordet I Windows under kjøring. Du kan også aktivere automatisk oppdatering, slik

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster:

Viktige fakta om ZoomText hurtigtaster: KAPITTEL 6 Hurtigtaster Hurtigtaster er tastekombinasjoner som utfører ZoomText kommandoer uten at de trenger å aktiveres i brukergrensesnittet. Det finnes hurtigtaster for nesten alle ZoomText funksjoner.

Detaljer

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word

Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word Innhold 1 Universelt utformete og tilgjengelige PDF dokumenter... 2 1.1 Hvorfor PDF?... 2 1.2 Gjør det lettere for deg selv... 2 2 Eksporter fra Word til PDF... 2 3 Gjør tilgjengelighetsverktøyene synlige

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Brukerveiledning for Lingdys 3.9

Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Brukerveiledning for Lingdys 3.9 3.9.1196.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingdys 3.9 Innhold Hva er Lingdys?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4 OpenOffice.org/LibreOffice

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X Pro MultiView -kalkulator (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.0. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides.

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Dwell Clicker 2. Manual

Dwell Clicker 2. Manual Dwell Clicker 2 Manual Innhold Om Dwell Clicker 2 2 Hvordan installere Dwell Clicker 2 2 Velkommen til Dwell Clicker 2 3 Dwell klikking 4 Visuelt Dwell display 5 Assisterte klikk 6 Høyre klikk og andre

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh )

TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) TI-SmartView for TI-30X/TI- 34 MultiView -kalkulatorer (Windows og Macintosh ) Denne guideboken gjelder for TI-SmartView -programvareversjon 1.1. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra

Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Grafisk løsning av ligninger i GeoGebra Arbeidskrav 2 Læring med digitale medier 2013 Magne Svendsen, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GRAFISK LØSNING AV LIGNINGER I GEOGEBRA...

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler

Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler Kom i gang 3: Kompleks sekvens av tavler I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger gjennom et navigerbart sett med ordvalg. Skriveren kan flytte mellom en serie med tavler for å lage

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Brukerveiledning Kart i RMP

Brukerveiledning Kart i RMP Brukerveiledning Kart i RMP Du kommer inn i kartet fra skjemaet i Altinn eller estil. Her finner du: Veiledning Kartlagsliste Nedtrekksmenyer Verktøylinje Denne veiledningen omfatter: 1) Hvordan registrere

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Bytte til Outlook 2010

Bytte til Outlook 2010 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser helt annerledes ut enn Outlook 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x

DataPower. Learning Online. Brukerveiledning. Versjon 2.x DataPower Learning Online Brukerveiledning Versjon 2.x OKOK 1 Brukerveiledning Oppstart av kurs Etter pålogging i DataPower Learning Online vises en oversikt over de kursene du har tilgang til og framdrift

Detaljer

Brukerveiledning for Lingright 3.9

Brukerveiledning for Lingright 3.9 Brukerveiledning for Lingright 3.9 3.9.1182.0 Lingit AS Brukerveiledning for Lingright 3.9 Innhold Hva er Lingright?...1 Installasjon...2 Oppstart og bruk...3 Språkinnstillinger...4 Microsoft Word...4

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208

Brukerhåndbok. Lightning 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0208 Brukerhåndbok Lightning 2 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0208 Innhold 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2

Detaljer

Forklarende tekst under hvert bilde

Forklarende tekst under hvert bilde Rette / kommentere besvarelse Når en student har levert (lastet opp) en besvarelse kan lærer laste den ned, sette inn merknader i besvarelsen og laste den opp i Fronter igjen. Dokumentet med merknadene

Detaljer

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen).

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen). Nå har du mange karakterer i spillverdenen din, men det er ikke noe spennende hvis du ikke kan prate med dem! I dette oppdraget lærer du å legge til dialog til karakterene, slik at du kan snakke med dem.

Detaljer

Felix og Herbert Introduksjon Scratch PDF

Felix og Herbert Introduksjon Scratch PDF Felix og Herbert Introduksjon Scratch PDF Introduksjon Vi skal lage et spill hvor katten Felix skal fange musa Herbert. Du styrer Herbert med musepekeren og skal prøve å unngå å bli tatt av Felix. Jo lenger

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under

Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under Har du problemer med Zotero i word? Sjekk A-I punktene under A) Får du ikke Zotero opp i word? Sørg for at du har avsluttet og åpnet word på nytt etter at du har installert de to tingene som skal lastes

Detaljer