Kan beite i artsrikt fjell-landskap gi mat med merverdi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan beite i artsrikt fjell-landskap gi mat med merverdi?"

Transkript

1 Kan beite i artsrikt fjell-landskap gi mat med merverdi? Førsteamanuensis Marianne Østerlie. Matteknologisk utdanning ved Høgskolen I Sør-Trøndelag, Norge. Bolette Bele og Ann Norderhaug, Bioforsk Midt-Norge. Kortreist mat og smak med lokal identitet Ved å bruke terroir begrepet skal vi gi den lokale maten et løft. Kultur Produksjon Terroir Prosjektet skal koble kvalitet, smak og produksjon av lokale produkter med kulturlandskap, lokalklima og jordsmonn. Slik lokal matproduksjon kan være med å ivareta et biologisk mangfold samtidig som en merkevare med merverdi kan utvikles. Natur 4 ulike rømmer ble testet; 2 i Budal i Sør-Trøndelag, i Alvdal i Hedemark, Seterrømme fra TINE Meierier som referanse Budal Alvdal Fjellmeieri driver med økologisk melk fra gamle og utrydningstruete husdyrraser (nordlands- og rørosfe, østlandsk rødkolle, vestlandsk fjordfe, telemarksfe og dølafe), samt NRF. Dyra beiter i artsrike utmarksbeiter på kalkholdig berggrunn innenfor Budalen landskapsvernområde. Teiavollen, Budal På Teiavollen beiter melkekyrne i artsrike gamle slåtte- og beitemarker på kalkholdig berggrunn innenfor Budalen landskapsvernområde (svakt oseanisk til svakt kontinentalt klima). På setra i Alvdal produseres blant annet seterrømme fra NRF-kyr på fjellbeiter og setervoller med sølvbunkeeng. Beitemarkene ligger i et område med utpreget innlandsklima og en mer næringsfattig berggrunn enn i Budalen som gir opphav til artsfattige vegetasjonstyper.

2 Som referanse ble seterrømme fra TINE meierier brukt Hva gir mat merverdi? -Smakfull -Holdbar - God kvalitet -Trendy -Riktig emballering -God markedsføring -Tilgjengelighet Sunn Ren og naturlig Kan spores Mat med merverdi - Betyr at produksjonen ikke bare resulterer i mat med spesiell kvalitet og smak - Gir også merverdiprodukter som verdifulle kulturlandskap og biodiversitet Resultater Smakelig og sunn, lokal mat preget av landskapet, klima og jordsmonn. Hvordan skal vise det? Holdbarheten er testet i lagringsforsøk SMAK Sensoriske tester skal benyttes for å finne forskjeller og preferanse i smak. Størrelse, vekt og farge Surhet (ph og titrerbar syre) Søthet (Brix) Tekstur SUNNHET Vitaminer (A-, C- og E- vitamin) Vannløslige antioksidanter som anthocyanin og polyfenoler Fettløslige antioksidanter som karotenoider Langkjedet, flerumettet fett Naturlige konserveringsmidler; Bensosyre og sorbinsyre Mikrobiologisk holdbarhet; Mugg, gjær og total kimtall Kjemisk holdbarhet; primære harskningsprodukter (PV) og sekundære harskningsprodukter (TBARS)

3 Beitegrunnlaget For å knytte kvaliteten av produktet opp mot kultur- og beitelandskap, jordsmonn og klima ble prøver av gresset og urtene kuene hadde beitet på samlet inn. Gode parametere til bruk som plantebiomarkører er; Direkte markører: Karotenoider og plantefenoler Indirekte markører: Fettsyrer Prache et al. 2 Traceability of animal feeding diet in the meat and milk of small ruminants Spormetaller fra jordsmonnet? SMAK: Sensoriske analyser Beskrivelse av test: Det ble benyttet en rangeringstest for å finne ut om det var forskjell i preferanse mellom seterrømme fra fire ulike produsenter ved bruk av et forbrukerpanel bestående av 24 ansatte og studenter ved HiST, matteknologisk utdanning. Metode: ISO-standard 887: Sensory analysis Methodology Ranking Second edition Spørsmålsstilling: Dommerne ble servert fire rømmeprøver, 96, 337, 62 og 47. Oppgaven var å rangere de fire prøvene etter økende grad av preferanse. Det ble benyttet tvungent valg som betyr at hvis dommeren ikke klarte å velge, måtte han/hun likevel avgi et svar. Resultat: Det er ingen forskjell i preferanse mellom rømmene kodet 96, 337, 62 og 47 GAE/g råstoff GAE/g råstoff Total mengde polyfenoler i rømme og i beitegrunnlag. Det er ikke signifikante forskjeller i mengde polyfenoler i beitegrunnlaget fra og Teiavollen. Men mest polyfenoler i rømmen fra. Lite i rømmen fra og minst i TINE rømmen GAE/ gram beitegrunnlag % sammensetning % sammensetning Fettsyresammensetningen i rømme og i beitegrunnlag C 4: C 6: C 6: C 8: C 8: C 8:2 C 8:3 Annet C 4: C 6: C 6: C 8: C 8: C 8:2 C 8:3 Annet CLA Innhold av sunne fettsyrer i de ulike rømmene Kromatogram av ulike karotenoider i beitegrunnlaget og i rømme Linolensyre C8:3 av totalt innhold av fettsyrer blanding blanding 2,622 Ikke signifikante forskjeller på gresset fra og Teiavollen når det gjelder 8:3 fettsyrer Karotenoider i rømmen kan gjenkjennes i kromatogrammen av gresset. De vanligste karotenoidene i gresset er lutein, zeaxanthin og ulike former for β-caroten. Noziere, P et al. 26. Caotenoids for ruminants: From forage to dairy products. Animal Feed Science and Technology. 3,, 48-4 Gres s,8,6,4,2 Forskjeller på gress og 2 fra,6,,4,3,2, CLA av totalt innhold av fettsyrer Mye 8:3 fettsyrer og konjungert linolensyre (CLA) i rømmen fra Rømm e

4 Identifikasjon av karotenoider Analyse ved HPLC med en Diode Array detektor (et innebygget spektrofotmeter). Polariteten av de ulike karotenoidene gjør at de separeres i tid i kolonnen (R T ). Detektoren viser det spektrofotometriske mønsteret til det enkelte karotenoid som kan gjenkjennes. For eksakt bestemmelse av type karotenoid må NMR eller MS benyttes. Fra kromatogrammet: Farge i rømmene målt med Minolta Chromameter sammenlignet med mengde karotenoider i gress målt spektrofotometrisk Det er ikke kvantitativ sammenheng mellom mengde karotenoid funnet ved spektroskopi og farge i rømmene. et fra er ikke analysert enda 2 b* minoltameter 2 36, Tejavollen mg/kg carotenoider 34, 32, Fra Carotenoid Handbook (24). Ed.: Britton, G., Liaaen-jensen, S. and Pfander, H. Lagringsforsøk av rømmene fra Budal og seterrømme i 28 Mikrobiologisk vekst Lagret ved 4 o C i tiden fra 22/8 til 3/ med uttak ved ulike datoer i forhold til produskjonsdato. Det ble åpnet en ny boks for hvert uttak Ingen muggvekst ble funnet på noen av prøvene. Tabellen viser antall kolonier av gjær x Lite vekst av gjær utenom på rømmen fra Gjærmundshaugsetra I tillegg er prøvene analysert for melksyrebakterier. Tejavollen 22.aug, 3,7, 29.aug 4,7.sep 3, 2.sep 83, 9.sep, 26.sep, 3.okt, Utgått på For mye vekst dato for videre lagring Lagringsforsøk av rømme fra Budal og seterrømme i 27 Harskning n fra Budal inneholdt mer karotenoider som virket som gode fettløslige antioksidanter og hindret/forsinket harskningen slik at grensverdien aldri ble overskredet. Dette til tross for at denne rømmen innehold mest flerumettet fett som harskner fortest. TINE rømmen derimot overskred grenseverdien for primære harsknings produkter etter 7 ukers lagring ved 4 o C PV tall 2 2 Grenseverdi Uker etter produksjonsdato TINE Budal God markedsføring Adresse avisen, torsdag.juni 28 Markedsføring: Hva tenker du på når det er snakk om regional matkultur eller regional mat? Stedet, produktet og kvaliteten er det viktigste! = Historien! SIFO Rapport, 28

5 Tilgjengelighet: Hvor kjøpte du lokal mat sist? Lokal mat omsettes mest hos dagligvarebutikker, spesialbutikker og direkte hos butikker SIFO Rapport, 28 Hva har vi funnet? Smaken av de lokale rømmene var like akseptert som det forbrukeren vanligvis kjøper i butikk. Nemlig s seterrømme Den mikrobiologiske holdbarheten var god i rømmene fra Budal og Den kjemiske holdbarheten (harskning) var best i Budalsrømmen Det var mye polyfenoler i rømmene Budal. Dette kan kobles til beitegrunnlaget. Minst i rømmen fra. Mye ω-3 fettsyrer i gresset fra Budal og spesielt mye i en av rømmene ( Fjellmeieri, gamle raser!). Lite i rømmen fra. produktet fra den samme seteren inneholdt mye CLA Karotenoider i gresset gjenfinnes i rømmene. Om det er noen kvantitativ sammenheng gjenstår å se. Markedsføring og tilgjengelighet er VIKTIG Kan beite i artsrikt fell-landskap gi mat med mer-verdi? Med større fokus på produktenes unike kvaliteter og bevaring av kulturlandskapet ved at dyrene beiter i artsrikt fjell-landskap tror vi det er mulig å gi denne typen lokal mat en merverdi. Særlig hvis slik markedsføring gjøres samtidig med god logistikk og forbedret tilgjengelighet.

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler

Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler Rapport nr. 196 Lite oksiderte omega-3 oljer og potensielle helsefordeler En screening av omega-3 oljer med hensyn til variasjon i oksidasjonsgrad, innhold av oksidasjonsprodukter og effekt på markørsystemer

Detaljer

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR

HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE STORFERASENE? - STATUS OG FORSLAG PÅ TILTAK FOR Å ØKE ANTALL DYR Rapport fra Norsk genressurssenter, Skog og landskap 01/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HVOR GÅR DE BEVARINGSVERDIGE

Detaljer

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 3 oktober 2009 12. årgang

Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 3 oktober 2009 12. årgang Skrift frå Norsk seterkultur Nr. 3 oktober 2009 12. årgang Fäbodriksdag i Sverige side 3 Gard i Vestfold, seter i Telemark side 4 og 5 Mellom neddemming og stølstur side 7 og 8 Budeiekalender side 8 Beitebruk

Detaljer

Oppsummeringsrapport. Seminar for «lønnsom holdbarhet og matsvinn»

Oppsummeringsrapport. Seminar for «lønnsom holdbarhet og matsvinn» Oppsummeringsrapport Seminar for «lønnsom holdbarhet og matsvinn» Innhold 1. Innledning s. 3 2. Myter og fakta om lønnsom holdbarhet og matsvinn s. 3 3. Fastsetting av holdbarhet i Norge og Norden s. 4

Detaljer

Short Path Distillation - En ny metode for analyse av flyktige forbindelser i marine oljer

Short Path Distillation - En ny metode for analyse av flyktige forbindelser i marine oljer Short Path Distillation - En ny metode for analyse av flyktige forbindelser i marine oljer Hannah Andal Industriell kjemi og bioteknologi Oppgaven levert: Juni 2011 Hovedveileder: Marit Aursand, IBT Biveileder(e):

Detaljer

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden

isjematproduksjon i norsk landbruk En studie av tilpasninger i verdikjeden -8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1005/09 ISS -nr.:0804-1873 Antall sider: 48 Prosjekt nr: 1034 Prosjekt tittel:

Detaljer

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng

Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Con-Joint analyse: Et eksempel med fiskegrateng Jens Østli Conjoint er en metode som kan brukes for å avdekke preferansehierarkier eksempelvis i matprodukter. Preferansehierarkier oppstår fordi produkters

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innlandsmarkedet

Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innlandsmarkedet Rapport 1/2014 Utgitt januar 2014 Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innlandsmarkedet Hilde Herland, Sjurdur Joensen og Bjørn Tore Rotabakk Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver

Detaljer

Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?

Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av? Rapport 18/2011 Utgitt april 2011 Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av? Jens Østli og Bjørg Nøstvold

Detaljer

Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon

Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon Identifikasjon av fettsyrer i omega-3 produkter ved hjelp av gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon Av Ziar Wasta Masteroppgave i farmasi Kjemisk Institutt og Senter for farmasi Universitetet

Detaljer

Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien

Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for farmasi Far-3901 Masteroppgave i farmasi Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien Hanne Næsvold

Detaljer

SKUP-prisen 2012. Kandidat: Kommunebarometeret. Av: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport

SKUP-prisen 2012. Kandidat: Kommunebarometeret. Av: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport SKUP-prisen 2012 Kandidat: Kommunebarometeret Av: Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport 1. Kommunebarometeret er utviklet og laget av Ole Petter Pedersen, utviklingsredaktør i Kommunal Rapport. Marte Danbolt,

Detaljer

Rapport nr. 312/60 OPPGRADERING AV ENSILASJEPRODUKTER

Rapport nr. 312/60 OPPGRADERING AV ENSILASJEPRODUKTER Rapport nr. 312/60 OPPGRADERING AV ENSILASJEPRODUKTER RAPPORT-TITTEL OPPGRADERING AV ENSILASJEPRODUKTER RAPPORTNUMMER 312/60 PROSJEKTNUMMER 312 UTGIVER RUBIN DATO Desember 1996 UTFØRENDE INSTITUSJONER

Detaljer

HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER?

HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER? BACHELOROPPGAVE: HVORFOR VELGER IKKE KUNDEN DET BILLIGSTE ALTERNATIVET NÅR DET FINNES LIKEVERDIGE ALTERNATIVER? FORFATTER: SVEIN-ERIK BJØRNHOLT 091160 HØGSKOLEN I GJØVIK BACHELOR I ØKONOMI OG LEDELSE VÅRSEMESTER

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat?

Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Prosjekttittel: Hvor mye møkk produserer en hest på en natt, og er det forskjell på mengde møkk hvis de får forskjellig mat? Klasse: 5. Skole: Tverlandet skole (Leirfjord, Nordland) Antall deltagere: 4

Detaljer

Hvor kommer maten fra?

Hvor kommer maten fra? Rapport 8/2009 Utgitt mars 2009 Hvor kommer maten fra? Kine Mari Karlsen, Kathryn Anne-Marie Donnelly og Bent Dreyer Nofima er et næringsrettet forskningskonsern som skal øke konkurransekraften for matvareindustrien,

Detaljer

Alternativ produksjon av Matjessild Del 1: Nordsjøsild

Alternativ produksjon av Matjessild Del 1: Nordsjøsild Rapport 28/2013 Utgitt juni2013 Alternativ produksjon av Matjessild Del 1: Nordsjøsild Torstein Skåra, Mats Carlehög, Josefine Skaret, Asbjørn Gildberg, Flemming Jessen, Henrik Hauch Nielsen og Trond Løvdal

Detaljer

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER-

- DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Even Julian Wedø Johansen Stefi Evensen Woldseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI - DE HISTORISKE HOTEL OG SPISESTEDER- Eksamenskode og navn: RLS 3695 Bacheloroppgave i reiselivsledelse Utleveringsdato:

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Telemarksfeet som beiterydder

Telemarksfeet som beiterydder Telemarksfeet som beiterydder Forskjeller i beitemønster og generell adferd mellom Telemarksfe og Norsk Rødt Fe Av Karoline S. W. Hartviksen Arbeidsrapport nr. 17 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. I hvilken grad kan en mashup-applikasjon utvide brukeropplevelsen av Norsk Nasjonal Biblioteks bildegalleri?

PROSJEKTRAPPORT. I hvilken grad kan en mashup-applikasjon utvide brukeropplevelsen av Norsk Nasjonal Biblioteks bildegalleri? PROSJEKTRAPPORT I hvilken grad kan en mashup-applikasjon utvide brukeropplevelsen av Norsk Nasjonal Biblioteks bildegalleri? Utført av: Øyvind Askedal MMT, Høgskolen i Gjøvik 1. desember 2009 Begrepsavklaring

Detaljer

Arktisk lammekjøtt hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam

Arktisk lammekjøtt hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam Arktisk lammekjøtt hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam Hvordan kan slik kvalitet brukes til å markedsføre norsk lammekjøtt Fagmøte Prosjekt sau og utmark

Detaljer

Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen

Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen Side 1 Rapport forstudie: Nisjesau til marked - villsau og økologisk sau i Lofoten og Vesterålen Prosjektansvarlig: LofotenMat SA Storeidøya 87, 8370 Leknes Org.nr 990 952 337 Prosjektleder: Anne Karine

Detaljer

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng

Norske museers omdømme og attraktivitet. - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Norske museers omdømme og attraktivitet - nordmenns oppfatning av museum som attraksjoner i feriesammenheng Forord Kaizen AS har på oppdrag for Norges Museumsforbund gjennom Maihaugen som ansvarshavende

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer...

Forord... 3. Sammendrag... 7. Forkortelser... 8. 1. Innledning... 9. 2. Generell bakgrunn... 11. 2.1 Kilder til marine omega-3 fettsyrer... 2 Forord I forbindelse med avslutningen på mastergradsstudiet ved Institutt for farmasi, på Universitetet i Tromsø, skal det utarbeides en masteroppgave. Denne skal reflektere emner som har inngått i studiet,

Detaljer

Lærerveiledning 1. Kornartene

Lærerveiledning 1. Kornartene Lærerveiledning 1. Kornartene Om modulen Modulen skal gi elevene oversikt over hvilke kornarter vi dyrker i Norge, hva de brukes til, og hvilken rolle korn har i kostholdet vårt. Kornartene ris og mais

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

Effekt av fettsyresammensetning i Artemia på vekst, overlevelse og øyevandring hos kveitelarver

Effekt av fettsyresammensetning i Artemia på vekst, overlevelse og øyevandring hos kveitelarver Store programmer HAVBRUK - En næring i vekst Faktaark www.forskningsradet.no/havbruk Effekt av fettsyresammensetning i Artemia på vekst, overlevelse og øyevandring hos kveitelarver Kristin Hamre og Torstein

Detaljer