Fersk suppe med kiott.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fersk suppe med kiott."

Transkript

1 h7 42 menneskets tarmkanal, finnes i svine- og oksekjott. Undertiden ogsfr i fisk. Tuberkl.er kan finnes hos kjor. Likgllt dannes undertiden nfrr slakting og opbevaring ikke foregar med forsiktighet. God lcoking og steking forebygger som oftest de skadelige folger av nytelsen av slett kjatt. Hvor kjottkontroll ikke finnes, mi tillagningen av kjottretter skje med omhu; de ber kokes og stekes riktig godt. Likesi hvis en bare har Forskjellige kjottsorter. / Hestekjatt, ca.2l,5 0/o eggehvite, 2,5 o/o f'ettt, bar pi grunn av sin prisbillighet brukes. Hesten er et renslig dyr. kjalttet finnes aldri trikiner og sjelden tuberkler, og det er kraftig om enn ikke si velsmakende sonl oksekjott. Fettet bor fjernes og erstattes med annet fett. Det er fettet som gir hver kjottsort dens eiendommelige smak og lukt, og hestefettet smaker ikke godt. Kjatt av unge hester er lyst og isprengt med fettvev, mort og godt. Det hestekiott som i almindelighet faes, er gjerne av gamle dyr. Det er morkt og seigt, nyttes best til retter som bankekjott, surstek, kfottkaker, spekepolse og spekekiott. Hualkjatt mi vrre fritt for spekk og utvannes et par dager i eddik og vann for bruk. Oksekjott (skjrrt), 21,5010 eggehvite, 2,5010 f'ett, har dyp rod farve og bor vrere isprengt med fint fettvev. Fett kjott har storre nrcringsvrrdi enn magert. Fettet bor vrere lyst, fast og biankt, ikke blott og slimet. Unge, fete okser og kviger gir det beste kiott. Elg- og reinkjatt er likesi kraftig som oksekiott, men mindre fett og derfor lettere fordoielig. Kjott au gjodkalver er fintrevlet og godt, men ca. 19 0/o eggehvite, B 0/o fett. Kjatt av spekalver vandig og mindre godt. Kalver som slaktes like flere land forbudt i selge. Gjeite- og fdrekjofl er best nir det er av ikke drsgamle dyr. Det mi vere lyst, fast og blankt. Suinekjatt, 16,501'o eggehvite, 30 0/o fett, bar ha tynn svor, ikke vrre altfor fett og foles fast under fingrene. 8-9 mineders galter gir det beste flesk. Renskiret. cr hvitt og fint. Harer har msrkt, litt tort kiott, og bor derfor alltid spekkes eller stekes med fleskeskiver. Tantnte <tg t'ille Jhgler som hons, duer, f,rfugl, ryper o. s. v. irar.let fineste og lettest fordoielige kjott. GTess og ender er fetere ng rlindre fordoielige. Alker bor straks flies, renses for innvoller og utkostbart, inneholder under 10 dager er efter fodselen, er i 43 Kaniner er noisomme dyr og kan lett holdes av enhver. Kjottet vxnnes godt for i fjerne transmaken. Fersk suppe med kiott. lig. kiott li:un cller rilrhe'. ) l. r'atrtr. -l lr.s. salt. lingefltrklo. gulrot. Litt finsl<liret l.ri. -e1leril< va st. i laliliet 1rt:rsilic. Vask kiottet. Kan det la sig giore, si skjrr kjottet fra benene i et santlet stykke. llen og skanker knekkes og settes over ilden i koldt valln nred salt. La det opvarmes langsomt, skum godt og la det koke en stund. {a sfr kiottstykket i, la det fosskoke i 10 min., siden smdkoke, til kjottet er blitt rnort og slipper benene. Hvor lang tid det trenges, kan ikke noiaktig opgies; 40 min. for hvert kg. og 20 min. over pleier i sli til for almindelig kjott. Ungt kjott er forholdsvis hurtig ferdig; gammelt kjott mi koke lang tid. Kiatt, kokt pi denne mite, beholder sin kraft, idet suppens sterke varme ffu eggehviten i kjottets ytre deler til i lope sammen og danne skorpe. si kjottsaften ikke ffrr slippe ut i suppen. Fortsettes kokingen rned like sterk varme hele tiden, vil all eggehvite i kjottet lope sammelt, og kjottet blir hfrrdt, tort og tungt for' doielig. Rihbestykker gir tig suppe, da bett er rike pi lirn, lrvorved ktof-,- ",, ten blir stiv; men disse styk- ils.e,, ker mfr aatt", "'"'' over i koldt vann, og kiattet blir derfor mindre godt og kraftig. kjattsuppe oker matlysten og op- nter, men inne- Klar 1nn,, 7l god, krafog hinner KjLrtt. holder sdgodtsom ingen nering i derfor tilsettes kal, gryn, ratter kiattboller o. l. for i fi. den nerende. OpskAret kil og rotter er kokt ph :rlt tirne. Kok under lokk. Suppen blir dirlig ved e spees; er det nodvendig, bor kokcnde vann benyttes.

2 Kjottben er ikke utkokt for de ^blir tarre og kalkaktige, derfor bor de legges tilsideig taes med ved senere koking. Til kraftkoking regnes Zt ft1. vann til kg. ben. Brun kjottsuppe. /z L l;cnliraft. J rersilierot. sel crir<tt. cpe. Litt rnal<arorri rnellroller. 1s. rnargarin. ll.s. rlc,l. i.s. bruning. Sultkcr, etklik. Rensk rottene og kok denl i kraften santmen med maka_ roni. Brun smof og mel, spe med suppen. Tiisett eddik bg sukker. Fuglesuppe lages pa samme ntete. Kalvekjottsuppe. 200 g. szrlt flesli. 2 l. vann. l/: lig. l<alvekjott. l gulrot. l'crsillc- r:llcr scllerrrot. Litt liiil. 'Sago. 1 t.s. salt. Flesk og vann settes over ilden. Nir suppen koker, til_ settes forsf kjatt og senere gronnsakene. t/z_2 timers kok. Kjatt og flesk spises sammen som eftermat. KarvekAl.. Z l. lvrrrr li.i,rttj<rrrtt. 00 g. firrhrrliliet, lrisk liirrr.cliril. 4.4 't't 2 s.s. rnel. s.s. tnatfett ellcr smor..orlorne eller h8rclliokte egg. Ror smor og mel i gryten, spe med kraften, kok op mel_ lem hver speing. Tilseti kilen og la den koke 15 min. Kar_ vekal kan opbevares hele vin_ teren. Den torkes pa et luftig sted i skygge (i ovn ffrr dei slenr hoismak) og pakkes ned i papirpose. Kaivekfil er en sund rett og er gocl selv med tarvelig kjeittkraft. ( Friskt. ungt girlrotgress ellcr nesle kan benyttes som karvekil, nh foruelles far bruk.) Gronnktil lages pe sanlme nrate. Kal kan males fin pe kirzttkvern. Frikass6. 3i'a kg. li.jott. 1l. r'ilnn. t.s. salt. ]iotter f)g ltcl)cr. '\oen frisl<c crtt,t.. s. suror. 1s. rnel. ','',:,,]i:,lli;t,lrer,sille cller lirt revcl Denne rett kan lages av kalv, fhr, kanin, hons (el. kveite og makrell). Kjsttet blir best ved A kokes helt. men det tar lenger tid. Skier kjottet i passende stykker. Sett det ol'er i kokende vann med salt, og kok t /, time. l'ilsett si de renskede, hele rstter, og kok til kiottet er mcrt og rottene kokte. Ta kjottet op i et fat, skjer rat_ tene pent op og sil kraften. Jevn smor og mel, spe med kraften til sausen er passe tykk, og ha si.kjott ogratter i, si det kan holde sig varmt. Dryss persille over nhr fri_ kasseen slies op i fat. stedenfor gronnsaker bru_ kes ofte karri. Karrien utrores i en skje saus og tilsettes. Kjatt i ket. tlz -kg. ferslit eller 3ia ke. sprengt f?ire- eller srinekiort. kg. l<iil. s. rnel. t.s. salt. t.s. hcl pe-pper. 2 l. r'ann. Skjrer kalen op efter stilken, la den sti l0 min. i kokende vann med litt soda. Skjer kjattet i passende stykker og mel dem. Legg kjattet lagvis i gryren med kilen; de feteste stykker pe bunnen, kal overst. Salt og pepper stroes mellem hvert ag. Tilsett vann, la det koke op, og kok s& ved svak varme omtrent /z time. Bir sauser-r for tynn, si tilsett en jevning Er kilen ung, mf, den le[_ ges i, efterat kjottet har ko[t minst riz time. stedenfor kil kan brukes opskflret kilrabi og poteter. Biff. l7z kq. rrrnrl olise- ellcr hr,steli jott lr lil r eller lilet. 1 t.s. melt. 45 t.s. salt. 1l+ t.s. pepper. z s. sn(]r. L lol<. Skjrer kjortet i flate finger_ tykke stykker, bank dem, hvis kjottet ikke er mart, og gi dem pen fornt. Brun smsr i pannen ved rask varnte, legg 3-4 stykker i ad gangen, forat smoret ikke skal avkjales, si der hurtig kan dannes skorpe. Vend stykkene nfrr kjottsaften vises pfr oversiden. Dryss salt og pepper over. Biff kan ogs& stekes hel. Brun den i smor pa het panne og la den smisurre ved svak varme ca.t/, time. Brunet lsk. Skjar lak i lavtynne skiver patvers av lokbladene, si der dannes ringer. Smelt smor i pannen, ha lsken i og ror, til den er vakker lysegul og blot. Tilsett litt kokende vann, si tykner sausen. Legg loken over biffen. Koteletter. l/z lig. svine-, iialve- cllcr ffireltote_ etter. t.s. salt. egg. 3 stottc liavringer blandet merl litt hycternel. 2 s.s. smor. Kammen hugges op, sa der blir et ribben ired hver kote_ lett. Dypp kotelettene i egg \

3 77 og kavringer, og brun dem i smor. Me v ere godt gjennemstekte, og bor derfor ikke vrere for tykke. Kan ogs& stekes pi het, bar panne uten i griljeres. Svinekoteletter biir best pa den mite. Stekt svinekam. l/z Lg. rcrrslifi"rct svincliarn. t.s. salt. 1/+ t.s. p(-l)l)er. s.s, strrur cllcr fert. t l '/? L J\oli('ltrl,' \illlil. i r.s. rnr:1. '/,t t.t. :i/.'rr'r('l). J'ork kjottet tned varnr, virl klut, gni det inrr lrcd salt og pepper, brun det. spe varlrr pfr og la det steke ;)f1-- 1 titne, til kjottet er mrtrt. Jevn sausen og tilsett litt sennep. Falske kyllinger. l/z lis. slr jlr:rt lialve)i.jott. Litt pe-rsillc lrlanrlct rncrl 1 s.s. srnor. l/z t.s. -alt. ll. '/l \ l. n('lli ( llcr vlnll. 1 s.s. hvetcnrcl. 5mor. Kjattet skjreres i tynne skiver, bankes litt, belegges med smor og den pillede persille, rulles sarlmen og bindes om med hyssing, brunes i snlor, pispees melk og smakoker min. Sausen jevnes. En b.s. medisterdeig kan legges inn sammen med persille istedenfor smor. 4fo Spekket kalvekjott. l ': li$. sli..it rt li;rlve lijott. \ocn {leskestrinrlt r. 1,12 t.s. salt. 1 linivsodtl l)el)l)cr. 1 t.s. lrvctcurcl. 1 s.s. strtr,lr. Litt liraft erllcr liolicndc rranrr. 1 rll. flrrte. Kjottet skjeres i fingertykke stykker, bankes, spekkes, vendes i blanding av mel, salt og pepper. Brunes i smor, tilsettes kokende vann eller kraft og litt flote. Surrer under lokk lt tinre llz l.itt Ribb (eller fli) fuglen, skjrcr hodet og benene av,tamkroen, ta innvollene ut. Legg hjerte og lever til side. Vann rypen t1z time, torr den, ha t.s. salt i buken, spekk den, bind ben og vinger inn til kroppen med en hyssing, brun den i smor, spe kokende vann pi, tilsett salt og la den surre under lokk. Spe i melk og la den koke l-lt lz time, til slutt rommen. ljerte og lever stekes med, skjeres op og haes i sausen. Fugl rni vrcre godt gjennenrstekt. Kytlinger og hsns behandles som rype, men buken ffii, n&r de skal stekes, fylles med smor og persille, hvorp& de brunes og stekes 47 i smor. Bare kyllinger og unge hons egner sig til steking. Hsns brukes mest til frikasse med karri eller kokt hele med saus, laget av kraften. Gamle hans er seige og trosser ofte den langvarigste steking og koking. De bar helst kokes i hoikasse eller dampgryte. De nyttes best til frikasse og suppe. Av brystet kan der skrapes boller, som lages som fiskeboller. Oksestek i gryte. kg. kjott. t.s. salt. s. mel. dl. haliket talg eller 2 s. f-ett. -l-5 cll. vann. Noen korn hel pepper. 2 letk. Gni steken inn rned salt og mel. Hakk frisk oksenyretalg og brun den i gryten; smor og matfett kan ogsa brukes. Brun steken hurtig helt rundt og ta den op. Hell vann i gryten, tilsett krydder, visp godt om og legg steken i, nar sausen koker. La steken smakoke 3l+ time under lokk. Sil og jevn sausen far den anrettes. Stikk aldri gaffel i noenslags stek. Vend steken rned 2 stekeskjeer. Jo storre stek, desto bedre og saftigere blir den. Rensdyrstek og fugl blir god i gryte. Gjennemstekt stek 20 min. for hvert kg. og 20 min. over. Rd stek 20 min. pr.kg. Ovnsteking i langpanne er best til okse-, fire, kalve-, gise- og skinkestek. Av fir og kalv taes lir og nyrestykke. Riktig fett kjott kan settes inn i varm ovn i tom panne. b.s. salt til kg. kjott, og tln l. kokende vann tilsettes, nir steken er brun. Rettsiden pi steken mi vende op hele tiden, og kjottet jevnlig overoses med sausen fra pannen. Varmen i ovnen mi minskes efterhvert, og mot slutten settes ovnsdoren op, forat den brune skorpen utenpfl kan bli spro. Firestek spekkes med persille. Fet fdreribbe inngnies med salt og pepper og stekes i tsrr panne som ribbe. Til kalvestek brukes litt melk i spe med og smor eller romme i sausen. Skal bogen brukes til stek, bor benet taes ut, mens kjattet er rfrtt, kjattet bankes forsiktig, rulles sammen og ombindes med hyssing. Benet knekkes og kokes til kraft. Storje kan lages som kalvestek.

4 77 Biffkaker av hestekfott eller hvalkjott. tlz kg.hestekjott males 1 d 2 ganger med 2 t.s. salt. s.s. potetmel (knust potet) og litt pepper tilsettes. Deigen spees med litt vann. Kakene hakkes og lage.s runde pi en vetet fjel. Brunes godt i fett. Serveres med brunet lok. Oksekarbonader. l/z lig. liirrl,ona,c,lcig. llz dl.liolrlt vlrnn. 1 loli. 2 s. sttrr.rr. 1 t.s. salt. rlz t.t. J)epl)er. [iolientle r.ann. Blanding av 2l't okse- og r/e medisterdeig gir gode kaker. Bland kjottdeigrog det kolde vann sammen. Form tynne, runde kaker. Smoret brunes, kakene legges i og stroes med salt og pepper. Kakene vendes nir de er brune pi undersiden, og kjottsaften viser sig Kan blandes med hakkede, kokte rodbeter og litt kapers eller agurk istedenfor vann. Man bor selv lage kjottdeig, da den som f&es i handelen, ofte forfalskes med hestekjott, med vann for 5 bli tung i vekt og med svovelsyrlig natron for i fi frisk, rod farve og fbr i kunne holde sig lenger. Det er nu forbudt. men forbudet overtredes ofte. Ufarvet kjottdeig er msrk utenpi og blir lett gri indvendig. Farvet kjottdeig er rosenrad og beholder farven uforandret et par dager. 48 pa oversiden. SAsnart de er brunet pa begge sider, taes de op og legges pi varmt fat. Laken brunes i smor, litt vann settes til, og sausen helles over kakene. Benlsse fugler. l l '/2 Kg. kj(jtt. tll. finhaliliet talq. tll. vanrr. stylike llcsk cllcr rnarg. lr.s. salt. ti2 t.s. ingcfrr. l,/ 3 2 t.s. l)cl)l)er. s.s. rnel. lr.s. strtor, 1r.s. srnult. dl. lirati cller vann. Mal opskiret kjott 2 ganger. Bland deigen med talg og vann, arbeid den godt. Skjeer flesket i tynne strimler. Bland krydderiene. Ta litt kjottdeig, gni den ut pe fjelen til en tynn kake, legg fleskestrimler pa, stro krydderier over, rull den sammen, og mel den. Brunes i smult eller smor, spees med vann. La fuglene surre til de er gjennemstekt. Kjottdeig til boller. -t00 g. kjott. 3 t.s. salt. 100 g. finhahliet talg. lr s. potctmel. l/'z t.s. nusl<atnott. 2 3 dl. melli. Skjrer det renvaskede kjott i skiver langs trevlene, skrap og gni det med salt, mal 4 ganger med potetmel og 3 ganger med melken som spees i kvernen litt efter litt. Et par dl..flote er bedre enn talg. Den rores skjevis i til slutt. Ror til 6n kant hele tiden. Kok en provebolle. Form boller med 2 skjeer. Ha dem i varm, tynn kraft, som settes over varmen, nir bollene er laget.r La det sividt koke op og la bollene sti i kraften ca. l0 min. Hold dem nede i kraften med en hullslev. Serveres i lys saus med selleri eller brun skarp saus. Bollen skal synke til bunns og straks komme op igjen, hvis de er passe spedd. 49 nnmat. Kjottpudding. l/z kg. bollecleig. 1 t.s. salt. 2 t.s. hvetemel. 1 t.s. potetmel. 1 hnivsockl pepper. Litt revet mtrskatnott. 3 -l dl. kold, liolit mell<. Smar formen. Arbeid deigen godt og hell den i. Kokes i vannbad i ovn l-ltlz time. kke for sterk varme. Forvellet kal kan legges lagvis ned i kjottdeigen ; det droier maten. Fin kjotffarse kan ogsa droies med 2 r& revne poteter til hver tla kg. deig. Kjattpudding spises med skarp eller hvit saus. N&r et dyr skal slaktes, me man ha i beredskap rene baljer, kalk, sand, halm og rikelig med vann. den balj hvori blodet samles, har man litt salt og is, og blodet mi rores med en tvare inntil det blir ganske koldt, ellers levrer det sig og blir ubrukelig. Nir dyret er flidd og hodet skiret av, taes innvollene ut og legges p& halm. Hinnen om maven borttaes. Vontmen tontmes, legges ned i sterk kalkrore, hvori den skrubbes med en soplime. Utvannes derefter noen dager. Tormene vendes, skylles og rengiores med sagflis, halm eller sne. De skrapes med en slov kniv, blises op, og vannes lenge med selleri og purreblad i vannet, inntil de er ganske fri for lukt. Tarmer kan ophevares saltet eller opblist og torket. Ma alltid vannes ut for bruk..,:, r'j-npd

5 v s0 Til innmat regnes hjerte, lunger, lever, nyrer, yver, brissel, bukspyttkiertel samt vommer (kallunet) og tarmer. Kalvebrissel, kalvelever, tunge av svin, rein og okse er lett fordoielig, betraktes som delikatesse og betales med hoi pris. Mange deler av innmaten har omtrent samme innhold av naeringsstoffer som kiatt, men er mindre lett fordsielige og trenger omhyggelig tillagning. Okselever inneholder 19 0/o eggehvite og 5 oio fett, 1,5 0/o mineralstoffer. nnmat mi alltid benyttes ganske frisk. nnvollene AV syke dyr bor ennu mindre benyttes enn kjott av syke dyr. Knuter, blrerer, uievn farve og pletter er tegn pfr sykdom. leveren finnes ofte leuerflyndre og blereorm. lungene tultla berkler hirde, gule, perlelignende klumper. nnmat vannes ut, og alle deler av den mfr ved tillagningen fullkommen gjennemstekes og gjennemkokes. Ved hjemmeslakting pi steder hvor kjottkontroll ikke finnes, gjelder det at oine og omtanke brukes ved behandling av innmat. Sikrest er det fr bruke undersokt vare. Hoder. utvannes og kokes sanlmen Oksehode fies til lav pris. Det med innmaten inntil be.nene kan, efterat det er skollet og losnes, skjreres op i lange, fine vannet ut, brukes bide til fersk strimler nfrr det er koldt, og og salt suppe. Kjattet er hfrrdt lages som forloren skilpadde. og bsr nyttes til lungemos, Kaluehjerne,rh eller kokt, rores frierkaker o. 1., samt til sylte forst fin, tilsettes derefter salt, sammen med flesk. Fettet mi pepper, litt mel, potetmos eller skummes av. Det gir dirlig kavring og et egg, og stekes smak. som kjottkaker. Tungen taes ut og saltes. Kalvesy!te. Den brukes ogsi fersk og har meget fint, fett kjott. - liz Den lig. kalvehals eller ii z inneholder 17 olo 3lt -- l. vann. eggehvite og 18 o/o l/a t.s. l)cl)1)t'l'. fett. 1 b.s. salt. Kaluehode skolles i kokende (1 s. edclili'. vann si hirene gir av, kloves, Sett det vaskede kiott over 5t i koldt vann og la det koke til det er mort og slipper benene. Ta ben og hinner ut og la dette koke videre, mens kjottet hakkes. Sil buljongen, ha det finhakkede kjott i og kok l0 min. Tilsett krydder (og eddik) og hell sylten i en form, som forst skylles med koldt vann. Sylten hvelves op nir den er kold og serveres rned rodbeter. Grisehode skolles (tungen uttaes), kloves, vannes og kokes til benene losner. Disse taes ut, og alt uappetittlig skireres bort. Nelliker, salt og pepper stroes pa, skiver av kokt kalvekjott legges inn, dersom hodet er meget fett. Det legges si sammen med snute mot rjre og svoren ut, syes fast inn i et h&ndklre og kokes en times tid, hvorpi det varrnt legges i tung press til pressesylte. Opbevares i kokt saltlake uten salpeter. 2 l. vann, 450 g. salt, 80 g. sukker. Grisehode kan ligge 2-'3 uker i sukkerlake, rokes og kokes. Tungen saltes. Sauehode skolles, kloves og kokes i saltvann, griljeres nir det er avkjolet, og stekes. Smaker utmerket. Tillagning av innmat. Lunge, lever, nyrer, hjerte og yver kan nyttes hver for sig til forskjellige gode retter. Alt kan ogsi hakkes sammen i ri tilstand eller males pfr kjottkvern til polsedeig, tilsettes utblotte halve byggryn, salt, pepper og allehflnde, stoppes i tarmer og opbevares i saltlake som ri hakkepolse. Alt kan kokes, hakkes eller males sammen med kraftkiott, tilsettes lok, kjottkraft, pepper og salt, klemmes ned i en krukke, dekkes med fettlokk, skjreres i skiver, og spises bide koldt og varmt som hakkemat eller som lungemos. Hakkematen kan ogsi tilsettes kokte smagryn og stoppes i poser sydd av lerret eller av vornskinn til kokte hakkepolser. Av vommen (kallunet) skjreres det tykkeste og feteste i strimler og legges sammen med tarvelig kjott (som f. eks. hodekjott), salt og pepper inn i vomskinn, rulles sammen og syes til rullepolser, som opbevares i saltebaljen. - Yueret saltes og benyttes som salt kjatt eller taes med i ungemos og hakkemat. Muler og.fatter skolles i kokende vann, sfr hfrrene losner; de vannes ut, kokes og legges i saltlake som til sylte. Oksehaler nyttes til suppe.

6 v Lever stekt som fugl. l/z li{r. lever. 100 s. flcsli. 2:. li'tt ellt'r trrrrrgarirt. 1t.-s. salt. -l ne llilier. 1rl1. liolientle vaun. 3 <ll. rnelk. Legg leveren litt i eddik og vann og fla den. SPekk den med flesk, brun den, spe med vann og melk, kok langsomt under lokk en time. Litt sur flste eller kjernemelk til slutt gior godt. Skjrer leveren i tynne skiver og server den med sausen til. Okse-, fdre- og kaluehierter kan stekes pi samme m6.te' De renses omhyggelig og fylles med persille og smor for stekingen. Lever som benlsse fugler. Skirer lever i store, tynne skiver, legg fleskestrimler Blod ovenpi, stro med salt og stotte nelliker, rull skivene sammen, surr dem inn i sterk trad. Mel fuglene og brun dem godt, spe med vann og melk. La dem surre under lokk 3lq time. Lever 1i0 g' salt flesk' t/',.u?;.1:""' il, t.r. peppcr. lok. io.liende v:rnn. og flesk. Skjrer flesk og lever i tynne skiver. Stek flesket iysebrunt. Ta fleskestykkene op og brun den melede lever i fleskefettet. Tilsett pepper og si meget vann at sausen blir passe tykk. Serveres Pi flatt fat med fleskestykkene omkring. av friske dyr er et godt og billig nreringsmiddel. Blod av alle vare almindelige slaktedyr kan nyttes. Svineblod ansees for & vrere best. Blod mi v re purpurfarvet og frit for lukt. Gammelt blod har mork farve og kvalm lukt. Blod inneholderl)enn, l8 0/o eggehuile, O,2 0lo sukker og 0/o salter, istr,r jern, som lett kan optaes i legemet. vellaget blodmat passer godt for blodfattige mennesker. l. blod inneholder nsesten likesfr meget eggehvite som kg. kiatt, som er mange ganger dyrere. Blod kan gjemmes en tid ved i saltes litt og fylles pi rene flasker med vattkork. Blodpannekake. l/z l. blod. 1lz,ll. finhaliliet nyrctalu. 2tlz s. nrgrriel s. sulilier eller l/z,ll. sirur. liten t.s. salt. lz t.s. kancl. f s. -rrrrrlt til il stelic i. Bland alle de tane ting og spe si blodet i. Stekes som almindelig pannekake, men ved svak varme. Spises med stekte epler eller eplemos. Salte pslser. 1 L blod. 50 g. hah'e byggryn. 100 g. rnel og 100 g. talg. Bland blod, utblotte halve byggryn og rugmel, finhakket talg, pepper og allehinde. Roren mi. vrere som en tykk velling og fylles i rene tarmer eller poser sydd av vomskinn; de fylles 3ln, ellers revner polsene under kokingen. De opbevares ri, nedsaltet med grovt spansk salt i en stenkrukke eller trebutt, og m& sti pi et koldt sted. Utvannes, nir de kokes. Sste blodpolser. l/z L blocl. tll. lralre irlggr;rr utllott i llq L vann eller rnell<. 1-2 d]. finhriliket tals. l/z.u. rosiner, l,'z dl. srikker'. t.s. salt. l/+ t.r. ingefrr og l/+ t s. zrllehfincle. 1 11lz dl. rnel. 'l'armer. Bland alt godt sammen, og fyll raren i tarmene til de er "/n fulle. Kok polsene i saltvann ved svak varme. Ta palsene op og prikk dem med en nfrl. Prov polsene med en polsepinn. Hvis intet blod vises, er de ferdigkokt. Serveres med smeltet smor. Kokte blodpalser holder sig pfl et tort og kjolig sted. Det lonner sig i lage op blodmat. Blodpudding. l/2 L vanrl. 1 dl. risengryn.l 1 cll. hakliet nyretrrlg.,ll. r':lsl<crlc rositter,,ll.:irrt1,'. 3 dl. rugurel. 11iz t.s. salt. l/.1 t.s. l)epper. t/a t.s. nelliker..l -5 dl. irlod. Kok vann, ris og nyretalg tln time. Ha det i en bolle og la det bli koldt. Tilsett det ovrige. vispet blod til slutt. Hell roren i en smurt og strodd form, og stek den en time i vannbad i ovn. Smeltet smor serveres som saus. Klubbrsd. 1 lig. rrrgrnel. s. salt. 3 tll. r'urrn elle:r rrottol. t.s. tirnian ellei t/+ t.s. l)el)l)er. 50 g. g.ja-r. -l rt1. lrlod. Tillages som broddeig, heves og bakes til lange brod. t Utblstte halve byggryn eller pressede havregryn.

7 7v 5-1 NAr brodene er stekt, skjeres De kan da henges pi en stang de i skiver som torkes som til torking. Klubbried vannes i kavringer. - Der kan bakes saltvann og spises med stekt runde brod med hull i midten. flesk. Fett finnes mest i nreringsmidler fra dyreriket (smor, marg, talg, smult, spekk, tran), men en del plantefro er ogsa rike pfr fett (oliventreets frukt, kokusnotter, havre, hampefro). vi trenger mere fett i var mat om vinteren enn om sommeren. Folk i kolde land (eskimoene) trenger mere fett enn folk i varme land. Jo strengere legemlig arbeide, desto mere fett trenges der. Under sykdom eller sult terer regemet pi det oplagrede fett og magres av. vir daglige kost bor vere si god og kraftig at litt fett kan avsettes til bruk i dirlige tider. Jo lettere en fettart snrelter, des lettere fordoielig vil den som regel vrere. Smor og smult smelter ved legemstemperaturen, men talg derimot trenger hsi temperatur. Fett kan ikke oploses i vann. Det smelter i varrnt vann og flyter ovenpfr, fordi det er lettere enn vannet. Fett forsapes i lut, oploses i eter og bensin. Fett koker ved ca. 160" C., og kan opnfr en varmegt'ad av " far det blir brurrt og brennes. Fett sivelsom olje tar lett fyr og brenner med lysende og sotende flamme Fett besthr av gb,serin og fete s)tr r: oljesyre, palmitin- og stearinsyre med hoit kullstoffinnhold. Fett inneholder 76 0/o kullstoff foruten vannstoff og surstoff. Fett er dels flytende, dels fast ved almindelig renrperatur. De flytende og blote fettarter inneholder mest oljesyre; de hirdeste mest stearinsyre. Lave, frie, fete syrer er flyktige, har sterk lukt og smak. Det er disse syrer som gir hver kjatteller fiskeart dens eiendommelige smak og lukt, og som gjor at fettarter blir harske ved lysets og luftens innvirkning. Fett, tran og olje fra Orr;:og planreriket nyttes til matlaging p& mange miter og til sf,pe. Kalisipe er blot (grannsipe); den tilberedes undertiden i husholdningen av skrapfett. Natronsfipe er hird. Talg brukes til fabrikasjon av lys. sydlige land brukes mest plantefett og olje. Den beste ifres av oliven. Rapsolje er betydelig billigere. Slaktedyrenes fett finnes samlet om innuollene; maven, farmene og nyrene dekkes ofte av fett. Dessuten finnes det under huden som speklc og i benene som marg. Sutnister skjeres op, renses for itler (lymfekjertler) og utvannes i 8 dager, males pi kvern og kokes til smult. Mange maler den for utvanningen. Rlanding av ister og talg gir det beste matfett til steking o g. talg og 100 g. ister renses for itler og hinner og vannes ut til det er fritt for blod. Klem massen fri for vann og sett den over med 1 dl. vann fbr hvert 100 g. Kok under lokk t/z t., ta lokket av, si vannet fordamper og fettet blir klart. Pass at det ikke brennes. Sil det op og la det stivne. Skrap det si pi undersiden, sntelt det om og fyll det i en krukke som dekkes over. Reintalg, Souetalg og hestefett bsr utvannes godt for bruk. Koking i fett eller smult. Det er almindelig i koke (steke) fattigmann i smult i gryte. Men det er ikke almindelig hos oss i koke kjott, fisk eller potetskiver pa samme vis, skjont det er bide billig og god rnate i steke pa. Der skal meget smult eller matfett til med en gang, men det kan gjemmes i en tillukket krukke fra delt ene gang til den annen. Det fett som er benyttet til fisk, bor ikke benyttes til kjott. Fettet mfl vrere rykende hett, og de smi stykker som skal stekes, ma meles, og melet klappes fast til stykker legges i ad gangen, vendes med en gaffel og taes op med hullslev og legges pi varmt fat. Overdrysses med fint salt.

8 7 56 Fisk. Fiskekjott inneholder de samme neeringsstoff'er som kjott av slaktedyr -_ eggehuite, lim (fiskelim),.fett, solter, smaksstoffer og uonn - og har den fordel i vrere mer lettfordoielig og lettere la sig tygge, fordi bindevevet er finere. De fete fiskesorter: al, laks, brret, makrell og sild er det mest forslag i, og de gir den kraftigste suppe. De magre fiskesorter: hvitting, kolje, torsk, sei, flyndre har fettet samlet i leveren og inneholder mere vann; de er ennu lettere fordoielige enn de fete fisker. De fleste fiskesorter har hvitt kjatt, laks og arret h^r radt kjatt. Det er fornuftigere i kjope stor fisk enn smi fisk. Smi fisk gir meget avfall og forholdsvislite mat. Levende vekt. Ren slsktevekt.!t Laks 5,5 kg. 65 deler av deler Torsk 2,2,, 47,5 52,5 Flyndre 2,3 ^1 't.) rv \7 Makrell,1 t!,, 55 -" 45 Avlirll. av 100 deler Fisk bor helst kjopes levende eller nyskaret, da den lett taper sin friskhet. Enkelte fiskesorter, som sild og makrell, dor i det samnte de kommer op av vannet. Alen og flyndren er seiglivet, og bor skjeres sivel ved halsen som ved halen. Frisk fisk er stiv og blank med klare oine og morkerode gjeller. Fisk er vanskelig i gjemme fersk. Kolje, hvitting og torsk tiler allerminst. Skal fisk gjemmes ra et par dager, renskes den, men vaskes og saltes ikke, settes pi is og legges i saltvann straks fsr den skal tillages. Frossen fisk mi skyte is. Den er ikke lett i stelle med. Den bor helst kokes hel eller nyttes til fiskepudding, plukkfisk, grateng o. l. Al, laks og arret finnes bade i salt- og ferskvann, er utmerkede fiskesorter, men kostbare. De er fetest og best om tt D/ sommeren. Al og laks saltes og nedlegges til rakorret. Lappene salter laksen og spiser den som spekelaks (groulaks). Saltvannsfisker. Sild (inneholder 16 o/6 eggehvite, 8 o/o fett) gir megen nrering og kalles med rette fattigmanns venn, fordi den fies hele iret til billig pris; den er fetest og best sommer og host. Virsilden er mager. og den store sild - gribeinsilden - har grovt kiott. Ganen mi vzere frisk rod, sinene morke, skjellene solvglinsende og fisken stiv. Den nedsaltes til spekesild, rokes eller nedlegges hermetisk pi forskjellige miter. Den skaffer mange hender arbeide og mange munner mat. Bristing lages til ansios. Den kjennes lett fra srlasild derved, at den foles skarp under buken, nir man trekker fingeren forover' MakrcLL (?l olo eggehvite, 10 o/o fetfl er stiv, skinner i alle regn-. buens farvef, og er nresten sort under gjellelokkene nirr den er nytrukket. Den er best for St. Hans. Hsstmakrellen er fetest og egner sig best til roking og nedsllting. Horn;,jclgr er makrellens fbrloper. Den har gronnc ben. litt tort kjott og ffres derfor billig. Kotic eller /rysc brukes nrest til fiskedeig eller i roket tilstand. Den skjelnes fra hvitting pi den mnrke plett ved brystfinnene. Er den rod i buken og oinene, er den dftrlig. Den er slimet og rni vaskcs i saltvann eller eddikvann for den renskes. Hyitting fhes hele iret. Den har fint kjott og egner sig godt til sykekost. Kokes og stekes hel likesotn smikolie prsk (16,7 0,'o eggehvite, O,2)lo fett) bor vare av middelsstorrclse', rund og bred nedovef og med lite hode. Nyslaktet torsk er blot og ser omtrent ut som levende; den blir stiv efter et par timers forlop' Den rode torsk er fin av smak, rnen litt blotere i fisken enn den gri og brune. Fersk torsk er best og benyttes mest i vinterminedene og er da dyrest. Torskelever er rik pi vitaniiner, brukes til medisintran' clen inneholder blandt annet jod. Saltet torsk fies til billig pris. Torsk saltes og torkes til klippfisk eller vindtsrkes til torrfisk, som lutes ut for bruk. Torsketunger fies saltet og torskenakker tsrket. De mi lutes ut. Hermetiske og friske torsketunger kan lages til mange gode retter. Sei fies over hele landet til billig pris. Den er grovere i kjottet enn torsk, og anvendes best til seikaker, biff og til sllppe. Leveren gir utmerket skosmorelse, nir den opvarmes langsomt pa en panne ri - Htrsstell. l.

9 58 til tranen siver ut. En stor lever gir 4 dl. tran. Fiskens skinn flies av mens fisken er ri, skylles, torkes og brukes sonr,,kaffeskinn". Hclle.fl1tnfl.re eller kueite er kraftig og fet og kan t:ile i henge. Den selges opstykket. Kjottet er grovtrevlet. Torket helleflvndre iies i handeien. Flyndre er best om sommeren. Den mi vrere fast og fyldig med gulhvitt bukskinn. Kongeflyndren eller radspetten er dyrest. pigyar ansees av mange for at vare den beste. Tungeflyndren er ogsir god, nir den er av lys farve. Flyndre kan toikes (torre jyder). Uer er en bunnfisk, rad av farve. Nysaltet, nvrskt og helkokt smaker den best. Ferskvann sfisker. sik er en vakker solvblank fisk med hvitt. fast kiott. Den fiskes i innsjoer iret rundt. Brasen og abbor har fint kjott, men mange og skarpe ben. Gjedde (lbo/o eggehvite, 0,50/o fett) har grovt, magert kjott. Rokt, helkokt gjedde er utmerket. Skalldyr. Hunnter bsr v:ere av nriddels storrelse; med utrogn er den best og sikrest a kjope. A hummer nri foles fast i skolmene nir en klemmer den. Kjopes hurnmer kokt, mi bakdelen vrre sa.stiv at den springer tilbake i sin krumnre stilling efter i vere blit rettet ut, ellers har den ikke vreret frisk da den blev kokt. Hummer er ikke lett fordoielig og faller overordentlig kostbar t. Krabber er best og fullest om hosten. Ri krabber er ikke lette i bedsmme; de bor v&re av gulbrun farve det fiolette anstrok er alltid mistenkelig - og vrere faste nir man klemmer dem helt under benenes feste. Kokte krabber er derimot lettere i bedomme, srerlig hunkrabber. De to huiler pi undersiden rli vrere helt fulle, og nir lokket er brukket op' mfr innmat og rogn fylle hullet hvor lokket satt. Krabber mi saltes sterkt. A koke dem bare i sjovann, som ofte brukes, er ikke tilstrekkelig. Nir hummer, krabber, reker og kreps kokes, bor man ta meget vann. Til 31. vann taes 150 g. salt. Vannet mi fosskoke for dyrene slippes i, og derpi raskt bringes i kok. A bruke lite vann og langsom Skallets gronlig brune farve bestir av et blitt og rodt farvestoff. Ved kokingen fjernes det bli, og det rsde blir igjen. 59 varme er grusomhet. Skalldyr kokes inntil folehornene med et lite rykk kan taes Lrt. Reker er kokt pi 5 min. Hummer m& kokes min... Tillagning av fisk. A renske fisk. Fisk med skjell skrapes nedenfra og opover. Skjellene eller rasene gar lettere av, hvis fisken legges i saltvann. Slimet fisk ma legges i flere saltvann eller i eddik og vann. Gjeller og innvoller taes ut. Galleblaeren mi ved renskingen ikke gfi itu, ellers fir fisken stygg farve og vond smak. Vask fisken godt mens den er hel. Skal fisk giemmes fra dag til dag, renskes den, men mfr ikke vaskes og saltes. Opskiret fisk mi p& ingen mfrte bli liggende i vann, da den derved taper i smak og nreringsverdi. Av renslighetshensyn mi den vaskes raskt av i saltvann fsr den.kokes eller stekes. Den legges op pi et hullfat, si vannet kan renne av, eller torkes i et fiskeklede. Rogn, lever, kroll, melke, solvbuk ma ikke kastes, men nyttes. nnmat mi kokes for sig selv. En stor torskerogll rni koke inntil time. Til koking bcr fisken rundrenskes, s& stykkene fir pen form. Det morke blod inne ved benet mi fjernes omhyggelig fia hvert stykke. Hodestykket skjeres av under brystfinnen, halefinnen blir sittende pn halestykket. De ovrige stykker bor vrere av l-2 fingres tykkelse og skiaeres rett over. Opskiret fisk settes over i kokende saltet vann. Skal fisken helkokes, bsr den ikke skrapes, da skinnet derved lett vil briste. Den settes over i svakt opvarmet vann med salt, 1 knapp dl. salt til hver l. vann. Fisken er som regel ferdig nf,r vannet koker op 3dje gang. Skum godt og la fisken st& i vannet til den slipper finnene. Stor fisk, som f. eks. gjedde og laks, settes over i kokende vann. Mi ligge i vannet r/4-1lz time efter fiskens stsrrelse efterat vannet

KAlruletter. Tomatsuppe I. Stuet gronnkel. gronnliilil'aster. sruor cller tlctkr'fett. rnel. liraft eller

KAlruletter. Tomatsuppe I. Stuet gronnkel. gronnliilil'aster. sruor cller tlctkr'fett. rnel. liraft eller 7 gryten, spe med ertesoddetil sausen er passe tykk, og ha si ertene i. Dryss finhakket persille over. Pillerter blir best nhr de kokes i litt saltvann med smor og litt sukker. Ertesodd inneholder adskillig

Detaljer

Regler for opvartning. Regler for borddekning. Renslighet. , 119 I I 1,3

Regler for opvartning. Regler for borddekning. Renslighet. , 119 I I 1,3 7 eller rasp brodet, og kok det med vann I time. Sil suppen, tilsett ol og sukker, og ia det koke op. Spises nred I s. floteskum ovenpfr. Russisk kvas. '/z kg. sammalt rugmel fores ut i l0 L kokende vann,

Detaljer

Astrids kokebok. Lokalmat frå Bjerkreim

Astrids kokebok. Lokalmat frå Bjerkreim Astrids kokebok Lokalmat frå Bjerkreim I denne kokeboka fortel Astrid Bjerkreim om lokal mat frå Bjerkreim, om kordan dei utnytta råstoffa, og om korleis maten vart tilberedt. Ho er fødd i 1930 og voks

Detaljer

20 ÅR MED. Et matmagasin fra Ultra Centra Jacobs

20 ÅR MED. Et matmagasin fra Ultra Centra Jacobs 20 ÅR MED Et matmagasin fra Ultra Centra Jacobs 1 20 år med Ultra Ja, i disse dager er det en realitet. 9. september 1992 åpnet Ultra Bryn. Ambisjonen var at Ultra skulle bli en supermarkedskjede som hadde

Detaljer

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med Kokeboka mi er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes råd. Kokeboka mi tilbys gratis til alle elever på

Detaljer

Heimkunnskap for mellomtrinnet Lærerveiledning. Navn:

Heimkunnskap for mellomtrinnet Lærerveiledning. Navn: Heimkunnskap for mellomtrinnet Lærerveiledning Navn: Innhold Frokost Leksjon 1 side 6 Bær Leksjon 2 side 8 Frukt Leksjon 3 side 9 Grønnsaker Leksjon 4 side 10 Poteter Leksjon 5 side 12 Verdens eggdag Leksjon

Detaljer

Matglede i barnehagen. - oppskrifter og råd til varme lunsjretter

Matglede i barnehagen. - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Matglede i barnehagen - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Matglede i barnehagen - oppskrifter og råd til varme lunsjretter Forfatter: Svein Magnus Gjønvik, Matakademiet Forord Trondheim kommune

Detaljer

Studiehefte 5.-7. klassetrinn

Studiehefte 5.-7. klassetrinn Studiehefte 5.-7. klassetrinn Heftet tilhører:... Klasse:... Skole:... Til foreldrene: Frisk som en fisk Regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen» er en nasjonal satsing for å fremme

Detaljer

Gammel mat og mette. av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark

Gammel mat og mette. av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark Gammel mat og mette av Arne Juksemage Reisekokk hos Dronnig Åslaug av Danemark Gammeldags mat og mette 1. Innledning Jeg ser meg selv som en turist fra en fremmed tid. Og, som våre nye landsmenn fra fremmede

Detaljer

For ansatte i barnehager

For ansatte i barnehager For ansatte i barnehager Dette heftet er utarbeidet av Norges sjømatråd i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i tilknytning til kostholdsprogrammet

Detaljer

Hjort. Et lite hefte om Siljanhjort, hjortekjøtt og mat. 9.utg. nov 2014

Hjort. Et lite hefte om Siljanhjort, hjortekjøtt og mat. 9.utg. nov 2014 Hjort. Et lite hefte om Siljanhjort, hjortekjøtt og mat. 9.utg. nov 2014 Mange av oppskriftene kommer fra dere som kjøper kjøtt, gi oss beskjed om dine spesialiteter, og de blir med i neste utgave. Følg

Detaljer

MAT I ARV Melkemat før og nå

MAT I ARV Melkemat før og nå Flere smakfulle oppskrifter med melk i finner du på www.melk.no 2veis Foto: Bård Ek Varenummer: 2009 01/100 000 MAT I ARV Melkemat før og nå Postboks 1011 Sentrum 0104 Oslo Besøksadresse: Borggata 1, oppgang

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Oppskrifter_A4.indd 1 21.03.13 15:37

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Oppskrifter_A4.indd 1 21.03.13 15:37 Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Oppskrifter_A4.indd 1 21.03.13 15:37 Flere oppskrifter finner du på: www.frukt.no/barnehage www.fiskesprell.no/barnahage www.matprat.no www.brodogkorn.no

Detaljer

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00

Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 1 30.01.12 17.00 1 Foto: Mette Randem På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Vinterarbeidshefte_original_ny.indd 2 30.01.12

Detaljer

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING

Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Raskt og enkelt NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Trude Schei Lettvint mat for oss med lite energi 15.03.2015 S i d e 1 ME-vennlig mat Mat må man ha. For mennesker med ME er det ekstra viktig å spise

Detaljer

KURSHEFTE. Målgruppe: Barn og unge sammen med voksne. Utarbeidet av Margit Vea og Norges Bygdekvinnelag. Sponset av:

KURSHEFTE. Målgruppe: Barn og unge sammen med voksne. Utarbeidet av Margit Vea og Norges Bygdekvinnelag. Sponset av: KURSHEFTE Målgruppe: Barn og unge sammen med voksne Utarbeidet av Margit Vea og Norges Bygdekvinnelag. Sponset av: Med Aksjon sunn matglede vil Norges Bygdekvinnelag formidle kunnskap og kompetanse om

Detaljer

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna.

Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Barn kan! Bedre mat i barnehagen sammen med barna. Flere oppskrifter finner du på: www.godfisk.no www.fiskesprell.no/barnahage www.frukt.no/barnehage www.matprat.no www.brodogkorn.no www.geitmyra.no Takk

Detaljer

INFORMERER. Høysesong for sprø svor. Både på ribbe og julas mer ukjente bestselgere. 5/13. Jul Rask førjulsmat, Gjester, Tradisjon

INFORMERER. Høysesong for sprø svor. Både på ribbe og julas mer ukjente bestselgere. 5/13. Jul Rask førjulsmat, Gjester, Tradisjon 5/13 INFORMERER Høysesong for sprø svor. Både på ribbe og julas mer ukjente bestselgere. Jul Rask førjulsmat, Gjester, Tradisjon Aktivitetsperiode uke 47-01 Sammen skaper vi jul Allerede halvveis i november

Detaljer

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt!

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! 1 På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem innhold 2 Til foreldrene 3 Til elevene 4 Mat og livsstil 5 Sanking av ville vekster 6 Kompost 7 Proteiner

Detaljer

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem

På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem Høst 2015 1 På Geitmyra vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Foto: Mette Randem INNHOLD 2 Til de foresatte 3 Til elevene 4 Bruk smaksløkene dine 4 Den sjette smaken 5 Mangfold

Detaljer

Arbeidshefte_vår_2013.indd 1 22.03.13 14:50

Arbeidshefte_vår_2013.indd 1 22.03.13 14:50 1 Vår 2013 Arbeidshefte_vår_2013.indd 1 22.03.13 14:50 Foto: Mette Randem På Geitmyra matkultursenter vil vi bidra til at barn og unge blir glade i mat som gjør dem godt! Arbeidshefte_vår_2013.indd 2 22.03.13

Detaljer

Matglede. Pluss! fristende oppskrifter. varangerhalvøya. på epleslang I naboens

Matglede. Pluss! fristende oppskrifter. varangerhalvøya. på epleslang I naboens Matglede Inspirasjon til hverdag og fest, kjøkkenteknikk og råvarekunnskap Nummer 3 2014 30 fristende oppskrifter Bli med til varangerhalvøya NÝR - norske stjernekokkers nye favorittost Pluss! TRE GODE

Detaljer

Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN

Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN Veiledernes favoritter OPPSKRIFTER FOR ØKOLOGISK MAT I BARNEHAGEN Innhold Innledning Hvorfor økologisk mat i barnehagen Tips fra veilederne Oppskrifter Grøt Brød Pålegg og tilbehør Supper Varm lunsj Fest

Detaljer

Matglede. Pluss! fristende oppskrifter. tradisjonell. Inspirasjon til hverdag og fest, kjøkkenteknikk og råvarekunnskap Nummer 4 2013.

Matglede. Pluss! fristende oppskrifter. tradisjonell. Inspirasjon til hverdag og fest, kjøkkenteknikk og råvarekunnskap Nummer 4 2013. Matglede Inspirasjon til hverdag og fest, kjøkkenteknikk og råvarekunnskap Nummer 4 2013 31 fristende oppskrifter tradisjonell Julemat FERSK ROSENKÅL fra Onsøy Pluss! LAG HJEMMELAGDE PØLSER TIL JUL EKSKLUSIVT

Detaljer

MATGLEDE! Vilt og lam

MATGLEDE! Vilt og lam MATGLEDE! Vilt og lam 1 Jakten på de gode råvarene VI ER STOLTE OVER Å PRESENTERE FAGKUNNSKAP OG VAREUTVALG I VÅRE BUTIKKER Glenn Steiner, kjededirektør Ultra, centra OG JACOBS Det er FAR som griller.

Detaljer

OLE MARTIN ALFSEN HVERDAGSMAT MIDDAGER FOR ALLE FOTO: SIGURD FANDANGO

OLE MARTIN ALFSEN HVERDAGSMAT MIDDAGER FOR ALLE FOTO: SIGURD FANDANGO HVERDAGSMAT OLE MARTIN ALFSEN HVERDAGSMAT MIDDAGER FOR ALLE FOTO: SIGURD FANDANGO SALATER 13 SUPPER 55 PASTA INNHOLD 99 FISK 145 KYLLING 221 SVIN 275 LAM OG STORFE 319 FORORD Det er ingen ting som er

Detaljer

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker...

Brød alá Linda...18 Elisabeths matvafler...19 Brød...19 Elisabeths brød...20 Elisabeths næringsrike brød...20 Brød á la John...21 Rundstykker... Innhold LUNSJ- OG MIDDAGSRETTER...3 Skinketerte...3 Pai...4 Kyllingsalat med karri og grønne linser...5 Kyllingsalat pålegg...5 Majones Berit N....5 Majones (Inger Elise)...5 Tunfisksalat...6 Eggsalat...6

Detaljer

Kurbadets lille oppskriftshefte

Kurbadets lille oppskriftshefte Kurbadets lille oppskriftshefte Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad AS GJÆRBAKST... 4 Kneippbrød... 4 Kurbadets grovbrød... 4 Grove rundstykkker... 4 SALATER... 5 Kålsalat med appelsin... 5 Fruktsalat...

Detaljer

Tilberedning og oppbevaring av. frukt & bær

Tilberedning og oppbevaring av. frukt & bær Tilberedning og oppbevaring av frukt & bær Selvsagt kan man ikke kjøpe den ekte smaken av hjemmelaget syltetøy eller saft. Likevel må de fleste av oss ta til takke med kjøpesmaken det meste av året - ganske

Detaljer

Inspirasjonshefte til et sunt kosthold i barnehagen

Inspirasjonshefte til et sunt kosthold i barnehagen Inspirasjonshefte til et sunt kosthold i barnehagen Innholdsfortegnelse Om heftet...3 Frokost:...4 Brødmat...4 Frokostblandinger...5 Grove grøter...6 Felles fremgangsmåte...6 Drikker...6 Varmmat:...6 Varmmat:...7

Detaljer