Fersk suppe med kiott.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fersk suppe med kiott."

Transkript

1 h7 42 menneskets tarmkanal, finnes i svine- og oksekjott. Undertiden ogsfr i fisk. Tuberkl.er kan finnes hos kjor. Likgllt dannes undertiden nfrr slakting og opbevaring ikke foregar med forsiktighet. God lcoking og steking forebygger som oftest de skadelige folger av nytelsen av slett kjatt. Hvor kjottkontroll ikke finnes, mi tillagningen av kjottretter skje med omhu; de ber kokes og stekes riktig godt. Likesi hvis en bare har Forskjellige kjottsorter. / Hestekjatt, ca.2l,5 0/o eggehvite, 2,5 o/o f'ettt, bar pi grunn av sin prisbillighet brukes. Hesten er et renslig dyr. kjalttet finnes aldri trikiner og sjelden tuberkler, og det er kraftig om enn ikke si velsmakende sonl oksekjott. Fettet bor fjernes og erstattes med annet fett. Det er fettet som gir hver kjottsort dens eiendommelige smak og lukt, og hestefettet smaker ikke godt. Kjatt av unge hester er lyst og isprengt med fettvev, mort og godt. Det hestekiott som i almindelighet faes, er gjerne av gamle dyr. Det er morkt og seigt, nyttes best til retter som bankekjott, surstek, kfottkaker, spekepolse og spekekiott. Hualkjatt mi vrre fritt for spekk og utvannes et par dager i eddik og vann for bruk. Oksekjott (skjrrt), 21,5010 eggehvite, 2,5010 f'ett, har dyp rod farve og bor vrere isprengt med fint fettvev. Fett kjott har storre nrcringsvrrdi enn magert. Fettet bor vrere lyst, fast og biankt, ikke blott og slimet. Unge, fete okser og kviger gir det beste kiott. Elg- og reinkjatt er likesi kraftig som oksekiott, men mindre fett og derfor lettere fordoielig. Kjott au gjodkalver er fintrevlet og godt, men ca. 19 0/o eggehvite, B 0/o fett. Kjatt av spekalver vandig og mindre godt. Kalver som slaktes like flere land forbudt i selge. Gjeite- og fdrekjofl er best nir det er av ikke drsgamle dyr. Det mi vere lyst, fast og blankt. Suinekjatt, 16,501'o eggehvite, 30 0/o fett, bar ha tynn svor, ikke vrre altfor fett og foles fast under fingrene. 8-9 mineders galter gir det beste flesk. Renskiret. cr hvitt og fint. Harer har msrkt, litt tort kiott, og bor derfor alltid spekkes eller stekes med fleskeskiver. Tantnte <tg t'ille Jhgler som hons, duer, f,rfugl, ryper o. s. v. irar.let fineste og lettest fordoielige kjott. GTess og ender er fetere ng rlindre fordoielige. Alker bor straks flies, renses for innvoller og utkostbart, inneholder under 10 dager er efter fodselen, er i 43 Kaniner er noisomme dyr og kan lett holdes av enhver. Kjottet vxnnes godt for i fjerne transmaken. Fersk suppe med kiott. lig. kiott li:un cller rilrhe'. ) l. r'atrtr. -l lr.s. salt. lingefltrklo. gulrot. Litt finsl<liret l.ri. -e1leril< va st. i laliliet 1rt:rsilic. Vask kiottet. Kan det la sig giore, si skjrr kjottet fra benene i et santlet stykke. llen og skanker knekkes og settes over ilden i koldt valln nred salt. La det opvarmes langsomt, skum godt og la det koke en stund. {a sfr kiottstykket i, la det fosskoke i 10 min., siden smdkoke, til kjottet er blitt rnort og slipper benene. Hvor lang tid det trenges, kan ikke noiaktig opgies; 40 min. for hvert kg. og 20 min. over pleier i sli til for almindelig kjott. Ungt kjott er forholdsvis hurtig ferdig; gammelt kjott mi koke lang tid. Kiatt, kokt pi denne mite, beholder sin kraft, idet suppens sterke varme ffu eggehviten i kjottets ytre deler til i lope sammen og danne skorpe. si kjottsaften ikke ffrr slippe ut i suppen. Fortsettes kokingen rned like sterk varme hele tiden, vil all eggehvite i kjottet lope sammelt, og kjottet blir hfrrdt, tort og tungt for' doielig. Rihbestykker gir tig suppe, da bett er rike pi lirn, lrvorved ktof-,- ",, ten blir stiv; men disse styk- ils.e,, ker mfr aatt", "'"'' over i koldt vann, og kiattet blir derfor mindre godt og kraftig. kjattsuppe oker matlysten og op- nter, men inne- Klar 1nn,, 7l god, krafog hinner KjLrtt. holder sdgodtsom ingen nering i derfor tilsettes kal, gryn, ratter kiattboller o. l. for i fi. den nerende. OpskAret kil og rotter er kokt ph :rlt tirne. Kok under lokk. Suppen blir dirlig ved e spees; er det nodvendig, bor kokcnde vann benyttes.

2 Kjottben er ikke utkokt for de ^blir tarre og kalkaktige, derfor bor de legges tilsideig taes med ved senere koking. Til kraftkoking regnes Zt ft1. vann til kg. ben. Brun kjottsuppe. /z L l;cnliraft. J rersilierot. sel crir<tt. cpe. Litt rnal<arorri rnellroller. 1s. rnargarin. ll.s. rlc,l. i.s. bruning. Sultkcr, etklik. Rensk rottene og kok denl i kraften santmen med maka_ roni. Brun smof og mel, spe med suppen. Tiisett eddik bg sukker. Fuglesuppe lages pa samme ntete. Kalvekjottsuppe. 200 g. szrlt flesli. 2 l. vann. l/: lig. l<alvekjott. l gulrot. l'crsillc- r:llcr scllerrrot. Litt liiil. 'Sago. 1 t.s. salt. Flesk og vann settes over ilden. Nir suppen koker, til_ settes forsf kjatt og senere gronnsakene. t/z_2 timers kok. Kjatt og flesk spises sammen som eftermat. KarvekAl.. Z l. lvrrrr li.i,rttj<rrrtt. 00 g. firrhrrliliet, lrisk liirrr.cliril. 4.4 't't 2 s.s. rnel. s.s. tnatfett ellcr smor..orlorne eller h8rclliokte egg. Ror smor og mel i gryten, spe med kraften, kok op mel_ lem hver speing. Tilseti kilen og la den koke 15 min. Kar_ vekal kan opbevares hele vin_ teren. Den torkes pa et luftig sted i skygge (i ovn ffrr dei slenr hoismak) og pakkes ned i papirpose. Kaivekfil er en sund rett og er gocl selv med tarvelig kjeittkraft. ( Friskt. ungt girlrotgress ellcr nesle kan benyttes som karvekil, nh foruelles far bruk.) Gronnktil lages pe sanlme nrate. Kal kan males fin pe kirzttkvern. Frikass6. 3i'a kg. li.jott. 1l. r'ilnn. t.s. salt. ]iotter f)g ltcl)cr. '\oen frisl<c crtt,t.. s. suror. 1s. rnel. ','',:,,]i:,lli;t,lrer,sille cller lirt revcl Denne rett kan lages av kalv, fhr, kanin, hons (el. kveite og makrell). Kjsttet blir best ved A kokes helt. men det tar lenger tid. Skier kjottet i passende stykker. Sett det ol'er i kokende vann med salt, og kok t /, time. l'ilsett si de renskede, hele rstter, og kok til kiottet er mcrt og rottene kokte. Ta kjottet op i et fat, skjer rat_ tene pent op og sil kraften. Jevn smor og mel, spe med kraften til sausen er passe tykk, og ha si.kjott ogratter i, si det kan holde sig varmt. Dryss persille over nhr fri_ kasseen slies op i fat. stedenfor gronnsaker bru_ kes ofte karri. Karrien utrores i en skje saus og tilsettes. Kjatt i ket. tlz -kg. ferslit eller 3ia ke. sprengt f?ire- eller srinekiort. kg. l<iil. s. rnel. t.s. salt. t.s. hcl pe-pper. 2 l. r'ann. Skjrer kalen op efter stilken, la den sti l0 min. i kokende vann med litt soda. Skjer kjattet i passende stykker og mel dem. Legg kjattet lagvis i gryren med kilen; de feteste stykker pe bunnen, kal overst. Salt og pepper stroes mellem hvert ag. Tilsett vann, la det koke op, og kok s& ved svak varme omtrent /z time. Bir sauser-r for tynn, si tilsett en jevning Er kilen ung, mf, den le[_ ges i, efterat kjottet har ko[t minst riz time. stedenfor kil kan brukes opskflret kilrabi og poteter. Biff. l7z kq. rrrnrl olise- ellcr hr,steli jott lr lil r eller lilet. 1 t.s. melt. 45 t.s. salt. 1l+ t.s. pepper. z s. sn(]r. L lol<. Skjrer kjortet i flate finger_ tykke stykker, bank dem, hvis kjottet ikke er mart, og gi dem pen fornt. Brun smsr i pannen ved rask varnte, legg 3-4 stykker i ad gangen, forat smoret ikke skal avkjales, si der hurtig kan dannes skorpe. Vend stykkene nfrr kjottsaften vises pfr oversiden. Dryss salt og pepper over. Biff kan ogs& stekes hel. Brun den i smor pa het panne og la den smisurre ved svak varme ca.t/, time. Brunet lsk. Skjar lak i lavtynne skiver patvers av lokbladene, si der dannes ringer. Smelt smor i pannen, ha lsken i og ror, til den er vakker lysegul og blot. Tilsett litt kokende vann, si tykner sausen. Legg loken over biffen. Koteletter. l/z lig. svine-, iialve- cllcr ffireltote_ etter. t.s. salt. egg. 3 stottc liavringer blandet merl litt hycternel. 2 s.s. smor. Kammen hugges op, sa der blir et ribben ired hver kote_ lett. Dypp kotelettene i egg \

3 77 og kavringer, og brun dem i smor. Me v ere godt gjennemstekte, og bor derfor ikke vrere for tykke. Kan ogs& stekes pi het, bar panne uten i griljeres. Svinekoteletter biir best pa den mite. Stekt svinekam. l/z Lg. rcrrslifi"rct svincliarn. t.s. salt. 1/+ t.s. p(-l)l)er. s.s, strrur cllcr fert. t l '/? L J\oli('ltrl,' \illlil. i r.s. rnr:1. '/,t t.t. :i/.'rr'r('l). J'ork kjottet tned varnr, virl klut, gni det inrr lrcd salt og pepper, brun det. spe varlrr pfr og la det steke ;)f1-- 1 titne, til kjottet er mrtrt. Jevn sausen og tilsett litt sennep. Falske kyllinger. l/z lis. slr jlr:rt lialve)i.jott. Litt pe-rsillc lrlanrlct rncrl 1 s.s. srnor. l/z t.s. -alt. ll. '/l \ l. n('lli ( llcr vlnll. 1 s.s. hvetcnrcl. 5mor. Kjattet skjreres i tynne skiver, bankes litt, belegges med smor og den pillede persille, rulles sarlmen og bindes om med hyssing, brunes i snlor, pispees melk og smakoker min. Sausen jevnes. En b.s. medisterdeig kan legges inn sammen med persille istedenfor smor. 4fo Spekket kalvekjott. l ': li$. sli..it rt li;rlve lijott. \ocn {leskestrinrlt r. 1,12 t.s. salt. 1 linivsodtl l)el)l)cr. 1 t.s. lrvctcurcl. 1 s.s. strtr,lr. Litt liraft erllcr liolicndc rranrr. 1 rll. flrrte. Kjottet skjeres i fingertykke stykker, bankes, spekkes, vendes i blanding av mel, salt og pepper. Brunes i smor, tilsettes kokende vann eller kraft og litt flote. Surrer under lokk lt tinre llz l.itt Ribb (eller fli) fuglen, skjrcr hodet og benene av,tamkroen, ta innvollene ut. Legg hjerte og lever til side. Vann rypen t1z time, torr den, ha t.s. salt i buken, spekk den, bind ben og vinger inn til kroppen med en hyssing, brun den i smor, spe kokende vann pi, tilsett salt og la den surre under lokk. Spe i melk og la den koke l-lt lz time, til slutt rommen. ljerte og lever stekes med, skjeres op og haes i sausen. Fugl rni vrcre godt gjennenrstekt. Kytlinger og hsns behandles som rype, men buken ffii, n&r de skal stekes, fylles med smor og persille, hvorp& de brunes og stekes 47 i smor. Bare kyllinger og unge hons egner sig til steking. Hsns brukes mest til frikasse med karri eller kokt hele med saus, laget av kraften. Gamle hans er seige og trosser ofte den langvarigste steking og koking. De bar helst kokes i hoikasse eller dampgryte. De nyttes best til frikasse og suppe. Av brystet kan der skrapes boller, som lages som fiskeboller. Oksestek i gryte. kg. kjott. t.s. salt. s. mel. dl. haliket talg eller 2 s. f-ett. -l-5 cll. vann. Noen korn hel pepper. 2 letk. Gni steken inn rned salt og mel. Hakk frisk oksenyretalg og brun den i gryten; smor og matfett kan ogsa brukes. Brun steken hurtig helt rundt og ta den op. Hell vann i gryten, tilsett krydder, visp godt om og legg steken i, nar sausen koker. La steken smakoke 3l+ time under lokk. Sil og jevn sausen far den anrettes. Stikk aldri gaffel i noenslags stek. Vend steken rned 2 stekeskjeer. Jo storre stek, desto bedre og saftigere blir den. Rensdyrstek og fugl blir god i gryte. Gjennemstekt stek 20 min. for hvert kg. og 20 min. over. Rd stek 20 min. pr.kg. Ovnsteking i langpanne er best til okse-, fire, kalve-, gise- og skinkestek. Av fir og kalv taes lir og nyrestykke. Riktig fett kjott kan settes inn i varm ovn i tom panne. b.s. salt til kg. kjott, og tln l. kokende vann tilsettes, nir steken er brun. Rettsiden pi steken mi vende op hele tiden, og kjottet jevnlig overoses med sausen fra pannen. Varmen i ovnen mi minskes efterhvert, og mot slutten settes ovnsdoren op, forat den brune skorpen utenpfl kan bli spro. Firestek spekkes med persille. Fet fdreribbe inngnies med salt og pepper og stekes i tsrr panne som ribbe. Til kalvestek brukes litt melk i spe med og smor eller romme i sausen. Skal bogen brukes til stek, bor benet taes ut, mens kjattet er rfrtt, kjattet bankes forsiktig, rulles sammen og ombindes med hyssing. Benet knekkes og kokes til kraft. Storje kan lages som kalvestek.

4 77 Biffkaker av hestekfott eller hvalkjott. tlz kg.hestekjott males 1 d 2 ganger med 2 t.s. salt. s.s. potetmel (knust potet) og litt pepper tilsettes. Deigen spees med litt vann. Kakene hakkes og lage.s runde pi en vetet fjel. Brunes godt i fett. Serveres med brunet lok. Oksekarbonader. l/z lig. liirrl,ona,c,lcig. llz dl.liolrlt vlrnn. 1 loli. 2 s. sttrr.rr. 1 t.s. salt. rlz t.t. J)epl)er. [iolientle r.ann. Blanding av 2l't okse- og r/e medisterdeig gir gode kaker. Bland kjottdeigrog det kolde vann sammen. Form tynne, runde kaker. Smoret brunes, kakene legges i og stroes med salt og pepper. Kakene vendes nir de er brune pi undersiden, og kjottsaften viser sig Kan blandes med hakkede, kokte rodbeter og litt kapers eller agurk istedenfor vann. Man bor selv lage kjottdeig, da den som f&es i handelen, ofte forfalskes med hestekjott, med vann for 5 bli tung i vekt og med svovelsyrlig natron for i fi frisk, rod farve og fbr i kunne holde sig lenger. Det er nu forbudt. men forbudet overtredes ofte. Ufarvet kjottdeig er msrk utenpi og blir lett gri indvendig. Farvet kjottdeig er rosenrad og beholder farven uforandret et par dager. 48 pa oversiden. SAsnart de er brunet pa begge sider, taes de op og legges pi varmt fat. Laken brunes i smor, litt vann settes til, og sausen helles over kakene. Benlsse fugler. l l '/2 Kg. kj(jtt. tll. finhaliliet talq. tll. vanrr. stylike llcsk cllcr rnarg. lr.s. salt. ti2 t.s. ingcfrr. l,/ 3 2 t.s. l)cl)l)er. s.s. rnel. lr.s. strtor, 1r.s. srnult. dl. lirati cller vann. Mal opskiret kjott 2 ganger. Bland deigen med talg og vann, arbeid den godt. Skjeer flesket i tynne strimler. Bland krydderiene. Ta litt kjottdeig, gni den ut pe fjelen til en tynn kake, legg fleskestrimler pa, stro krydderier over, rull den sammen, og mel den. Brunes i smult eller smor, spees med vann. La fuglene surre til de er gjennemstekt. Kjottdeig til boller. -t00 g. kjott. 3 t.s. salt. 100 g. finhahliet talg. lr s. potctmel. l/'z t.s. nusl<atnott. 2 3 dl. melli. Skjrer det renvaskede kjott i skiver langs trevlene, skrap og gni det med salt, mal 4 ganger med potetmel og 3 ganger med melken som spees i kvernen litt efter litt. Et par dl..flote er bedre enn talg. Den rores skjevis i til slutt. Ror til 6n kant hele tiden. Kok en provebolle. Form boller med 2 skjeer. Ha dem i varm, tynn kraft, som settes over varmen, nir bollene er laget.r La det sividt koke op og la bollene sti i kraften ca. l0 min. Hold dem nede i kraften med en hullslev. Serveres i lys saus med selleri eller brun skarp saus. Bollen skal synke til bunns og straks komme op igjen, hvis de er passe spedd. 49 nnmat. Kjottpudding. l/z kg. bollecleig. 1 t.s. salt. 2 t.s. hvetemel. 1 t.s. potetmel. 1 hnivsockl pepper. Litt revet mtrskatnott. 3 -l dl. kold, liolit mell<. Smar formen. Arbeid deigen godt og hell den i. Kokes i vannbad i ovn l-ltlz time. kke for sterk varme. Forvellet kal kan legges lagvis ned i kjottdeigen ; det droier maten. Fin kjotffarse kan ogsa droies med 2 r& revne poteter til hver tla kg. deig. Kjattpudding spises med skarp eller hvit saus. N&r et dyr skal slaktes, me man ha i beredskap rene baljer, kalk, sand, halm og rikelig med vann. den balj hvori blodet samles, har man litt salt og is, og blodet mi rores med en tvare inntil det blir ganske koldt, ellers levrer det sig og blir ubrukelig. Nir dyret er flidd og hodet skiret av, taes innvollene ut og legges p& halm. Hinnen om maven borttaes. Vontmen tontmes, legges ned i sterk kalkrore, hvori den skrubbes med en soplime. Utvannes derefter noen dager. Tormene vendes, skylles og rengiores med sagflis, halm eller sne. De skrapes med en slov kniv, blises op, og vannes lenge med selleri og purreblad i vannet, inntil de er ganske fri for lukt. Tarmer kan ophevares saltet eller opblist og torket. Ma alltid vannes ut for bruk..,:, r'j-npd

5 v s0 Til innmat regnes hjerte, lunger, lever, nyrer, yver, brissel, bukspyttkiertel samt vommer (kallunet) og tarmer. Kalvebrissel, kalvelever, tunge av svin, rein og okse er lett fordoielig, betraktes som delikatesse og betales med hoi pris. Mange deler av innmaten har omtrent samme innhold av naeringsstoffer som kiatt, men er mindre lett fordsielige og trenger omhyggelig tillagning. Okselever inneholder 19 0/o eggehvite og 5 oio fett, 1,5 0/o mineralstoffer. nnmat mi alltid benyttes ganske frisk. nnvollene AV syke dyr bor ennu mindre benyttes enn kjott av syke dyr. Knuter, blrerer, uievn farve og pletter er tegn pfr sykdom. leveren finnes ofte leuerflyndre og blereorm. lungene tultla berkler hirde, gule, perlelignende klumper. nnmat vannes ut, og alle deler av den mfr ved tillagningen fullkommen gjennemstekes og gjennemkokes. Ved hjemmeslakting pi steder hvor kjottkontroll ikke finnes, gjelder det at oine og omtanke brukes ved behandling av innmat. Sikrest er det fr bruke undersokt vare. Hoder. utvannes og kokes sanlmen Oksehode fies til lav pris. Det med innmaten inntil be.nene kan, efterat det er skollet og losnes, skjreres op i lange, fine vannet ut, brukes bide til fersk strimler nfrr det er koldt, og og salt suppe. Kjattet er hfrrdt lages som forloren skilpadde. og bsr nyttes til lungemos, Kaluehjerne,rh eller kokt, rores frierkaker o. 1., samt til sylte forst fin, tilsettes derefter salt, sammen med flesk. Fettet mi pepper, litt mel, potetmos eller skummes av. Det gir dirlig kavring og et egg, og stekes smak. som kjottkaker. Tungen taes ut og saltes. Kalvesy!te. Den brukes ogsi fersk og har meget fint, fett kjott. - liz Den lig. kalvehals eller ii z inneholder 17 olo 3lt -- l. vann. eggehvite og 18 o/o l/a t.s. l)cl)1)t'l'. fett. 1 b.s. salt. Kaluehode skolles i kokende (1 s. edclili'. vann si hirene gir av, kloves, Sett det vaskede kiott over 5t i koldt vann og la det koke til det er mort og slipper benene. Ta ben og hinner ut og la dette koke videre, mens kjottet hakkes. Sil buljongen, ha det finhakkede kjott i og kok l0 min. Tilsett krydder (og eddik) og hell sylten i en form, som forst skylles med koldt vann. Sylten hvelves op nir den er kold og serveres rned rodbeter. Grisehode skolles (tungen uttaes), kloves, vannes og kokes til benene losner. Disse taes ut, og alt uappetittlig skireres bort. Nelliker, salt og pepper stroes pa, skiver av kokt kalvekjott legges inn, dersom hodet er meget fett. Det legges si sammen med snute mot rjre og svoren ut, syes fast inn i et h&ndklre og kokes en times tid, hvorpi det varrnt legges i tung press til pressesylte. Opbevares i kokt saltlake uten salpeter. 2 l. vann, 450 g. salt, 80 g. sukker. Grisehode kan ligge 2-'3 uker i sukkerlake, rokes og kokes. Tungen saltes. Sauehode skolles, kloves og kokes i saltvann, griljeres nir det er avkjolet, og stekes. Smaker utmerket. Tillagning av innmat. Lunge, lever, nyrer, hjerte og yver kan nyttes hver for sig til forskjellige gode retter. Alt kan ogsi hakkes sammen i ri tilstand eller males pfr kjottkvern til polsedeig, tilsettes utblotte halve byggryn, salt, pepper og allehflnde, stoppes i tarmer og opbevares i saltlake som ri hakkepolse. Alt kan kokes, hakkes eller males sammen med kraftkiott, tilsettes lok, kjottkraft, pepper og salt, klemmes ned i en krukke, dekkes med fettlokk, skjreres i skiver, og spises bide koldt og varmt som hakkemat eller som lungemos. Hakkematen kan ogsi tilsettes kokte smagryn og stoppes i poser sydd av lerret eller av vornskinn til kokte hakkepolser. Av vommen (kallunet) skjreres det tykkeste og feteste i strimler og legges sammen med tarvelig kjott (som f. eks. hodekjott), salt og pepper inn i vomskinn, rulles sammen og syes til rullepolser, som opbevares i saltebaljen. - Yueret saltes og benyttes som salt kjatt eller taes med i ungemos og hakkemat. Muler og.fatter skolles i kokende vann, sfr hfrrene losner; de vannes ut, kokes og legges i saltlake som til sylte. Oksehaler nyttes til suppe.

6 v Lever stekt som fugl. l/z li{r. lever. 100 s. flcsli. 2:. li'tt ellt'r trrrrrgarirt. 1t.-s. salt. -l ne llilier. 1rl1. liolientle vaun. 3 <ll. rnelk. Legg leveren litt i eddik og vann og fla den. SPekk den med flesk, brun den, spe med vann og melk, kok langsomt under lokk en time. Litt sur flste eller kjernemelk til slutt gior godt. Skjrer leveren i tynne skiver og server den med sausen til. Okse-, fdre- og kaluehierter kan stekes pi samme m6.te' De renses omhyggelig og fylles med persille og smor for stekingen. Lever som benlsse fugler. Skirer lever i store, tynne skiver, legg fleskestrimler Blod ovenpi, stro med salt og stotte nelliker, rull skivene sammen, surr dem inn i sterk trad. Mel fuglene og brun dem godt, spe med vann og melk. La dem surre under lokk 3lq time. Lever 1i0 g' salt flesk' t/',.u?;.1:""' il, t.r. peppcr. lok. io.liende v:rnn. og flesk. Skjrer flesk og lever i tynne skiver. Stek flesket iysebrunt. Ta fleskestykkene op og brun den melede lever i fleskefettet. Tilsett pepper og si meget vann at sausen blir passe tykk. Serveres Pi flatt fat med fleskestykkene omkring. av friske dyr er et godt og billig nreringsmiddel. Blod av alle vare almindelige slaktedyr kan nyttes. Svineblod ansees for & vrere best. Blod mi v re purpurfarvet og frit for lukt. Gammelt blod har mork farve og kvalm lukt. Blod inneholderl)enn, l8 0/o eggehuile, O,2 0lo sukker og 0/o salter, istr,r jern, som lett kan optaes i legemet. vellaget blodmat passer godt for blodfattige mennesker. l. blod inneholder nsesten likesfr meget eggehvite som kg. kiatt, som er mange ganger dyrere. Blod kan gjemmes en tid ved i saltes litt og fylles pi rene flasker med vattkork. Blodpannekake. l/z l. blod. 1lz,ll. finhaliliet nyrctalu. 2tlz s. nrgrriel s. sulilier eller l/z,ll. sirur. liten t.s. salt. lz t.s. kancl. f s. -rrrrrlt til il stelic i. Bland alle de tane ting og spe si blodet i. Stekes som almindelig pannekake, men ved svak varme. Spises med stekte epler eller eplemos. Salte pslser. 1 L blod. 50 g. hah'e byggryn. 100 g. rnel og 100 g. talg. Bland blod, utblotte halve byggryn og rugmel, finhakket talg, pepper og allehinde. Roren mi. vrere som en tykk velling og fylles i rene tarmer eller poser sydd av vomskinn; de fylles 3ln, ellers revner polsene under kokingen. De opbevares ri, nedsaltet med grovt spansk salt i en stenkrukke eller trebutt, og m& sti pi et koldt sted. Utvannes, nir de kokes. Sste blodpolser. l/z L blocl. tll. lralre irlggr;rr utllott i llq L vann eller rnell<. 1-2 d]. finhriliket tals. l/z.u. rosiner, l,'z dl. srikker'. t.s. salt. l/+ t.r. ingefrr og l/+ t s. zrllehfincle. 1 11lz dl. rnel. 'l'armer. Bland alt godt sammen, og fyll raren i tarmene til de er "/n fulle. Kok polsene i saltvann ved svak varme. Ta palsene op og prikk dem med en nfrl. Prov polsene med en polsepinn. Hvis intet blod vises, er de ferdigkokt. Serveres med smeltet smor. Kokte blodpalser holder sig pfl et tort og kjolig sted. Det lonner sig i lage op blodmat. Blodpudding. l/2 L vanrl. 1 dl. risengryn.l 1 cll. hakliet nyretrrlg.,ll. r':lsl<crlc rositter,,ll.:irrt1,'. 3 dl. rugurel. 11iz t.s. salt. l/.1 t.s. l)epper. t/a t.s. nelliker..l -5 dl. irlod. Kok vann, ris og nyretalg tln time. Ha det i en bolle og la det bli koldt. Tilsett det ovrige. vispet blod til slutt. Hell roren i en smurt og strodd form, og stek den en time i vannbad i ovn. Smeltet smor serveres som saus. Klubbrsd. 1 lig. rrrgrnel. s. salt. 3 tll. r'urrn elle:r rrottol. t.s. tirnian ellei t/+ t.s. l)el)l)er. 50 g. g.ja-r. -l rt1. lrlod. Tillages som broddeig, heves og bakes til lange brod. t Utblstte halve byggryn eller pressede havregryn.

7 7v 5-1 NAr brodene er stekt, skjeres De kan da henges pi en stang de i skiver som torkes som til torking. Klubbried vannes i kavringer. - Der kan bakes saltvann og spises med stekt runde brod med hull i midten. flesk. Fett finnes mest i nreringsmidler fra dyreriket (smor, marg, talg, smult, spekk, tran), men en del plantefro er ogsa rike pfr fett (oliventreets frukt, kokusnotter, havre, hampefro). vi trenger mere fett i var mat om vinteren enn om sommeren. Folk i kolde land (eskimoene) trenger mere fett enn folk i varme land. Jo strengere legemlig arbeide, desto mere fett trenges der. Under sykdom eller sult terer regemet pi det oplagrede fett og magres av. vir daglige kost bor vere si god og kraftig at litt fett kan avsettes til bruk i dirlige tider. Jo lettere en fettart snrelter, des lettere fordoielig vil den som regel vrere. Smor og smult smelter ved legemstemperaturen, men talg derimot trenger hsi temperatur. Fett kan ikke oploses i vann. Det smelter i varrnt vann og flyter ovenpfr, fordi det er lettere enn vannet. Fett forsapes i lut, oploses i eter og bensin. Fett koker ved ca. 160" C., og kan opnfr en varmegt'ad av " far det blir brurrt og brennes. Fett sivelsom olje tar lett fyr og brenner med lysende og sotende flamme Fett besthr av gb,serin og fete s)tr r: oljesyre, palmitin- og stearinsyre med hoit kullstoffinnhold. Fett inneholder 76 0/o kullstoff foruten vannstoff og surstoff. Fett er dels flytende, dels fast ved almindelig renrperatur. De flytende og blote fettarter inneholder mest oljesyre; de hirdeste mest stearinsyre. Lave, frie, fete syrer er flyktige, har sterk lukt og smak. Det er disse syrer som gir hver kjatteller fiskeart dens eiendommelige smak og lukt, og som gjor at fettarter blir harske ved lysets og luftens innvirkning. Fett, tran og olje fra Orr;:og planreriket nyttes til matlaging p& mange miter og til sf,pe. Kalisipe er blot (grannsipe); den tilberedes undertiden i husholdningen av skrapfett. Natronsfipe er hird. Talg brukes til fabrikasjon av lys. sydlige land brukes mest plantefett og olje. Den beste ifres av oliven. Rapsolje er betydelig billigere. Slaktedyrenes fett finnes samlet om innuollene; maven, farmene og nyrene dekkes ofte av fett. Dessuten finnes det under huden som speklc og i benene som marg. Sutnister skjeres op, renses for itler (lymfekjertler) og utvannes i 8 dager, males pi kvern og kokes til smult. Mange maler den for utvanningen. Rlanding av ister og talg gir det beste matfett til steking o g. talg og 100 g. ister renses for itler og hinner og vannes ut til det er fritt for blod. Klem massen fri for vann og sett den over med 1 dl. vann fbr hvert 100 g. Kok under lokk t/z t., ta lokket av, si vannet fordamper og fettet blir klart. Pass at det ikke brennes. Sil det op og la det stivne. Skrap det si pi undersiden, sntelt det om og fyll det i en krukke som dekkes over. Reintalg, Souetalg og hestefett bsr utvannes godt for bruk. Koking i fett eller smult. Det er almindelig i koke (steke) fattigmann i smult i gryte. Men det er ikke almindelig hos oss i koke kjott, fisk eller potetskiver pa samme vis, skjont det er bide billig og god rnate i steke pa. Der skal meget smult eller matfett til med en gang, men det kan gjemmes i en tillukket krukke fra delt ene gang til den annen. Det fett som er benyttet til fisk, bor ikke benyttes til kjott. Fettet mfl vrere rykende hett, og de smi stykker som skal stekes, ma meles, og melet klappes fast til stykker legges i ad gangen, vendes med en gaffel og taes op med hullslev og legges pi varmt fat. Overdrysses med fint salt.

8 7 56 Fisk. Fiskekjott inneholder de samme neeringsstoff'er som kjott av slaktedyr -_ eggehuite, lim (fiskelim),.fett, solter, smaksstoffer og uonn - og har den fordel i vrere mer lettfordoielig og lettere la sig tygge, fordi bindevevet er finere. De fete fiskesorter: al, laks, brret, makrell og sild er det mest forslag i, og de gir den kraftigste suppe. De magre fiskesorter: hvitting, kolje, torsk, sei, flyndre har fettet samlet i leveren og inneholder mere vann; de er ennu lettere fordoielige enn de fete fisker. De fleste fiskesorter har hvitt kjatt, laks og arret h^r radt kjatt. Det er fornuftigere i kjope stor fisk enn smi fisk. Smi fisk gir meget avfall og forholdsvislite mat. Levende vekt. Ren slsktevekt.!t Laks 5,5 kg. 65 deler av deler Torsk 2,2,, 47,5 52,5 Flyndre 2,3 ^1 't.) rv \7 Makrell,1 t!,, 55 -" 45 Avlirll. av 100 deler Fisk bor helst kjopes levende eller nyskaret, da den lett taper sin friskhet. Enkelte fiskesorter, som sild og makrell, dor i det samnte de kommer op av vannet. Alen og flyndren er seiglivet, og bor skjeres sivel ved halsen som ved halen. Frisk fisk er stiv og blank med klare oine og morkerode gjeller. Fisk er vanskelig i gjemme fersk. Kolje, hvitting og torsk tiler allerminst. Skal fisk gjemmes ra et par dager, renskes den, men vaskes og saltes ikke, settes pi is og legges i saltvann straks fsr den skal tillages. Frossen fisk mi skyte is. Den er ikke lett i stelle med. Den bor helst kokes hel eller nyttes til fiskepudding, plukkfisk, grateng o. l. Al, laks og arret finnes bade i salt- og ferskvann, er utmerkede fiskesorter, men kostbare. De er fetest og best om tt D/ sommeren. Al og laks saltes og nedlegges til rakorret. Lappene salter laksen og spiser den som spekelaks (groulaks). Saltvannsfisker. Sild (inneholder 16 o/6 eggehvite, 8 o/o fett) gir megen nrering og kalles med rette fattigmanns venn, fordi den fies hele iret til billig pris; den er fetest og best sommer og host. Virsilden er mager. og den store sild - gribeinsilden - har grovt kiott. Ganen mi vzere frisk rod, sinene morke, skjellene solvglinsende og fisken stiv. Den nedsaltes til spekesild, rokes eller nedlegges hermetisk pi forskjellige miter. Den skaffer mange hender arbeide og mange munner mat. Bristing lages til ansios. Den kjennes lett fra srlasild derved, at den foles skarp under buken, nir man trekker fingeren forover' MakrcLL (?l olo eggehvite, 10 o/o fetfl er stiv, skinner i alle regn-. buens farvef, og er nresten sort under gjellelokkene nirr den er nytrukket. Den er best for St. Hans. Hsstmakrellen er fetest og egner sig best til roking og nedsllting. Horn;,jclgr er makrellens fbrloper. Den har gronnc ben. litt tort kjott og ffres derfor billig. Kotic eller /rysc brukes nrest til fiskedeig eller i roket tilstand. Den skjelnes fra hvitting pi den mnrke plett ved brystfinnene. Er den rod i buken og oinene, er den dftrlig. Den er slimet og rni vaskcs i saltvann eller eddikvann for den renskes. Hyitting fhes hele iret. Den har fint kjott og egner sig godt til sykekost. Kokes og stekes hel likesotn smikolie prsk (16,7 0,'o eggehvite, O,2)lo fett) bor vare av middelsstorrclse', rund og bred nedovef og med lite hode. Nyslaktet torsk er blot og ser omtrent ut som levende; den blir stiv efter et par timers forlop' Den rode torsk er fin av smak, rnen litt blotere i fisken enn den gri og brune. Fersk torsk er best og benyttes mest i vinterminedene og er da dyrest. Torskelever er rik pi vitaniiner, brukes til medisintran' clen inneholder blandt annet jod. Saltet torsk fies til billig pris. Torsk saltes og torkes til klippfisk eller vindtsrkes til torrfisk, som lutes ut for bruk. Torsketunger fies saltet og torskenakker tsrket. De mi lutes ut. Hermetiske og friske torsketunger kan lages til mange gode retter. Sei fies over hele landet til billig pris. Den er grovere i kjottet enn torsk, og anvendes best til seikaker, biff og til sllppe. Leveren gir utmerket skosmorelse, nir den opvarmes langsomt pa en panne ri - Htrsstell. l.

9 58 til tranen siver ut. En stor lever gir 4 dl. tran. Fiskens skinn flies av mens fisken er ri, skylles, torkes og brukes sonr,,kaffeskinn". Hclle.fl1tnfl.re eller kueite er kraftig og fet og kan t:ile i henge. Den selges opstykket. Kjottet er grovtrevlet. Torket helleflvndre iies i handeien. Flyndre er best om sommeren. Den mi vrere fast og fyldig med gulhvitt bukskinn. Kongeflyndren eller radspetten er dyrest. pigyar ansees av mange for at vare den beste. Tungeflyndren er ogsir god, nir den er av lys farve. Flyndre kan toikes (torre jyder). Uer er en bunnfisk, rad av farve. Nysaltet, nvrskt og helkokt smaker den best. Ferskvann sfisker. sik er en vakker solvblank fisk med hvitt. fast kiott. Den fiskes i innsjoer iret rundt. Brasen og abbor har fint kjott, men mange og skarpe ben. Gjedde (lbo/o eggehvite, 0,50/o fett) har grovt, magert kjott. Rokt, helkokt gjedde er utmerket. Skalldyr. Hunnter bsr v:ere av nriddels storrelse; med utrogn er den best og sikrest a kjope. A hummer nri foles fast i skolmene nir en klemmer den. Kjopes hurnmer kokt, mi bakdelen vrre sa.stiv at den springer tilbake i sin krumnre stilling efter i vere blit rettet ut, ellers har den ikke vreret frisk da den blev kokt. Hummer er ikke lett fordoielig og faller overordentlig kostbar t. Krabber er best og fullest om hosten. Ri krabber er ikke lette i bedsmme; de bor v&re av gulbrun farve det fiolette anstrok er alltid mistenkelig - og vrere faste nir man klemmer dem helt under benenes feste. Kokte krabber er derimot lettere i bedomme, srerlig hunkrabber. De to huiler pi undersiden rli vrere helt fulle, og nir lokket er brukket op' mfr innmat og rogn fylle hullet hvor lokket satt. Krabber mi saltes sterkt. A koke dem bare i sjovann, som ofte brukes, er ikke tilstrekkelig. Nir hummer, krabber, reker og kreps kokes, bor man ta meget vann. Til 31. vann taes 150 g. salt. Vannet mi fosskoke for dyrene slippes i, og derpi raskt bringes i kok. A bruke lite vann og langsom Skallets gronlig brune farve bestir av et blitt og rodt farvestoff. Ved kokingen fjernes det bli, og det rsde blir igjen. 59 varme er grusomhet. Skalldyr kokes inntil folehornene med et lite rykk kan taes Lrt. Reker er kokt pi 5 min. Hummer m& kokes min... Tillagning av fisk. A renske fisk. Fisk med skjell skrapes nedenfra og opover. Skjellene eller rasene gar lettere av, hvis fisken legges i saltvann. Slimet fisk ma legges i flere saltvann eller i eddik og vann. Gjeller og innvoller taes ut. Galleblaeren mi ved renskingen ikke gfi itu, ellers fir fisken stygg farve og vond smak. Vask fisken godt mens den er hel. Skal fisk giemmes fra dag til dag, renskes den, men mfr ikke vaskes og saltes. Opskiret fisk mi p& ingen mfrte bli liggende i vann, da den derved taper i smak og nreringsverdi. Av renslighetshensyn mi den vaskes raskt av i saltvann fsr den.kokes eller stekes. Den legges op pi et hullfat, si vannet kan renne av, eller torkes i et fiskeklede. Rogn, lever, kroll, melke, solvbuk ma ikke kastes, men nyttes. nnmat mi kokes for sig selv. En stor torskerogll rni koke inntil time. Til koking bcr fisken rundrenskes, s& stykkene fir pen form. Det morke blod inne ved benet mi fjernes omhyggelig fia hvert stykke. Hodestykket skjeres av under brystfinnen, halefinnen blir sittende pn halestykket. De ovrige stykker bor vrere av l-2 fingres tykkelse og skiaeres rett over. Opskiret fisk settes over i kokende saltet vann. Skal fisken helkokes, bsr den ikke skrapes, da skinnet derved lett vil briste. Den settes over i svakt opvarmet vann med salt, 1 knapp dl. salt til hver l. vann. Fisken er som regel ferdig nf,r vannet koker op 3dje gang. Skum godt og la fisken st& i vannet til den slipper finnene. Stor fisk, som f. eks. gjedde og laks, settes over i kokende vann. Mi ligge i vannet r/4-1lz time efter fiskens stsrrelse efterat vannet

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14)

Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) Kylling med ananas og kokosris (Onsdag 17/9 14) ENKEL 20 40 MIN Ris kokt i kokosmelk får en deilig, eksotisk smak som passer godt til kylling. Stekt ananas med kokos setter prikken over i-en. 4 Porsjoner

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Hjemmelagde fiskepinner Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 600 g torskefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts pepper 1 stk egg 2 ss melk 1 dl griljermel 3 ss margarin, flytende Potetmos 5 stk potet

Detaljer

Bestilling av reinkjøtt. Historie.

Bestilling av reinkjøtt. Historie. Historie. Reinen var en av de første dyrene som kom til Nordkalotten etter at isen trakk seg tilbake etter siste istid. Reinen har bestandig har vært her, den har beitet på de samme områdene i 15-20.000

Detaljer

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis

Valentinekake. Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig marsipanlokk. Melisglasur (Royal icing): ½ eggehvite 2 dl melis Valentinekake 5 gelatinplater 1 dl kremfløte 250 g fruktyoghurt (to små beger, fortrinnsvis med røde bær) 1 ½ dl kirsebærkompott 1 sukkerbrødbunn Lokk/topping: 3 dl kremfløte 400 g marsipan eller ferdig

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Wrap med laks og mangosalat Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ss margarin, flytende 1 ts salt 0,5 ts pepper Mangosalat 1 stk mango 0,5 stk chili,

Detaljer

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok

Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok Vandreleiren 2006 Primitiv kokebok COWBOY BRØD...3 KRYDDERSMØR...4 BOLLER...5 GRØNNSAKER I WOK...6 INNBAKT PIZZA...7 EPLEKAKE...9 FYLTE PANNEKAKER...11 STEKT LAKS...14 COWBOY BRØD Ca 5 dl mel ½ ss bakepulver

Detaljer

TORSK TIL HVERDAG OG FEST

TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK TIL HVERDAG OG FEST TORSK Knapt noen fisk er så allsidig og så høyt verdsatt som den norske torsken. Den er perfekt til hverdagsretten der tiden er knapp, familien er sulten og du har behov for en

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag

Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler Onsdag Kyllingwok med fullkornsnudler 600 g kyllingfilet 1 ss olje 1/2 ts salt 1/2 ts pepper 1 stk løk 2 stk gulrot 1/2 stk brokkoli 200 g hodekål 1 pk frisk babymais 1 stk

Detaljer

Snøfrisk. En ost med mange muligheter

Snøfrisk. En ost med mange muligheter Snøfrisk En ost med mange muligheter Snøfrisk er en serie med fersk kremost med myk smørbar konsistens. Snøfrisk er laget av 80 % geitemelk og 20 % kufløte. Smaken er frisk og syrlig med karakteristisk,

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER

REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKER 7 VELSMAKENDE RETTER REKECOCKTAIL MED NY VRI REKER 2 skiver loff 2 hjertesalat ½ agurk mango 4 ss majones 2 ss soyasaus lime De norske rekene vokser opp dypt nede i kaldt, klart vann. Det er det

Detaljer

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt

Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt Reker med couscous Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt INGREDIENT LIST 400 g reker, uten skall 4 dl vann 1 terning grønnsaksbuljong 1 ss olje 4 dl couscous 2 fedd hvitløk 2 stk paprika, rød 1 ss olje 125

Detaljer

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder

Fokus på kosthold. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder Fokus på kosthold KROPP, BEVEGELSE OG HELSE er viktige fokusområder for oss. Vi bidrar til at barna tilegner seg kunnskap om kosthold, aktivitet og hvile. De utvikler gode kostholdsvaner og gode holdninger.

Detaljer

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Pasta med laks Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein 4 pors pasta 3 dl matfløte 2 dl parmesanost 2 ss basilikum, frisk salt Tilbehør grønnsaker Framgangsmåte

Detaljer

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min

Hellstrøms fiskegryte 15-30 min Hellstrøms fiskegryte 15-30 min 2 kg blåskjell 800 g valgfri fiskefilét 4 store poteter 1/2 loff 1 løk 4 fedd hvitløk 500 g tomater eller cherrytomater 1 kvist timian 1/4 ts kajennepepper 2 ss olivenolje

Detaljer

Stekt laks med pæresalat Onsdag

Stekt laks med pæresalat Onsdag Stekt laks med pæresalat Onsdag 4 porsjoner 20 min Enkelt 700 g laksefilet, uten skinn og bein 4 ss hvetemel 0,5 ts salt 0,5 ts pepper 4 stk pære 2 dl crème fraîche, lett Tilbehør potet Del laksen i stykker,

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over

1 Sett over vann til blomkål og sett ovnen på 200 grader. 2 Baconet strimles og stekes gyllent og sprøtt i stekepanne på litt over MIDDELS 30 MIN. B L O M K Å L O G A S PA R G E S S A L AT M E D K R U T O N G E R O G BAC O N 100 g bacon i strimler/biter 1 blomkål - i små buketter 6 grønne asparges skrelt og delt i staver 6 reddiker

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer

Makrell. enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Grillet lettgravet makrell Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren

Detaljer

Oppskrifter Juletapas

Oppskrifter Juletapas Oppskrifter Juletapas Laksecarpaccio Denne oppskriften er beregnet for fire personer. INGREDIENSER: 400 g laksefilet uten skinn og bein, salma e.l. 3 cm ingefærrot 1 fedd hvitløk 1 stk lime soyasaus god

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Lag deilige retter med egg!

Lag deilige retter med egg! Vær med på å feire Verdens eggdag fredag 10. oktober: Lag deilige retter med egg! Egg i hele verden Egg spises over hele verden, i alle kulturer, i fattige såvel som i rike land. Egget gir menneskekroppen

Detaljer

FISKESUPPE FRÅ KALVÅG 2 PORSJONAR

FISKESUPPE FRÅ KALVÅG 2 PORSJONAR SUPPER FISKESUPPE FRÅ KALVÅG 2 PORSJONAR 100-200g Fiskebiter av torsk, sei og brosme* 300ml Fiskekraft ** 150ml Kvitvin ** 1 stk. Lauk 1/3 Kvitlauk 200ml Fløyte 30-50ml Olivenolje 1ss Sitronsaft 2-3 stk.

Detaljer

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt

Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt Bakt torsk med pasta Onsdag 4 porsjoner 40-60 min Enkelt INGREDIENT LIST 800 g torskefilet, uten skinn og bein 1 dl salt, grovt 400 g farfalle pasta Saus 1 stk fennikel, frisk 1 stk løk 1 stk sjalottløk

Detaljer

Julemiddager som imponerer. uten stress

Julemiddager som imponerer. uten stress Julemiddager som imponerer uten stress Julelaks med pepperrotkrem og frisk salat Tid til å være sammen Alle middager trenger ikke være så vanskelige. Du får en perfekt laks i stekeovnen, en delikat rett

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS

Inspirasjon til Bra Mat. for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS Inspirasjon til Bra Mat for deg med diabetes 2, hjerte- karsykdommer, KOLS INNHOLD Bakt laks med soya, ingefær og chili Bakt torsk med soya, ingefær og chili Ratatouille Rotmos Byggris Salat Havre- og

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

9 48 * 5 om dagen. Gulrotstaver med dipp. om dagen: om dagen: om dagen: om dagen:

9 48 * 5 om dagen. Gulrotstaver med dipp. om dagen: om dagen: om dagen: om dagen: 1 dl REMA 1000 appelsinjuice, 6,40 pr. l. 0 64 1 pære, 130 g kr 25,00 pr. kg 100 g gulrot kr 11,90 pr. kg 2 200 g REMA 1000 lapskausblanding og 120 g REMA 1000 pastasaus 3 25 1 19 4 40 Prisen inkluderer:

Detaljer

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet

Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Oppskriftshefte for PoppOpp restauranten 1/11 2010 Opplysningskontorene i Landbruket Landbruks og Matdepartementet Aperitiff: Syrlig blå smoothie Oppskriften gir ca 10 glass Ingredienser: 2 dl eple juice

Detaljer

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen.

Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Følgende menyer er forslag til måltider du kan lage 7 til 2 dager før undersøkelsen. Uken før behandling med tarmtømmingsmiddel bør du spise lettfordøyelig mat. Du bør unngå fullkorn og frø, tungt fordøyelige

Detaljer

MAT PÅ IDRETTSARRANGEMENT

MAT PÅ IDRETTSARRANGEMENT Foto: Jens Erik Nilsen Foto: Nordland Gymnastikk og Turnkrets Foto: Norges idrettsforbund MAT PÅ IDRETTSARRANGEMENT Påvirker maten innsatsen? Mat som grovt brød, kornblandinger, fullkornspasta/-ris, potet,

Detaljer

THOMAS RODE ANDERSEN & THILDE JO MAARBJERG GOURMETMAT FOR DEG SOM TRENER

THOMAS RODE ANDERSEN & THILDE JO MAARBJERG GOURMETMAT FOR DEG SOM TRENER THOMAS RODE ANDERSEN & THILDE JO MAARBJERG GOURMETMAT FOR DEG SOM TRENER FORORD 4 MENNESKEMAT 11 EVIG UNG 31 FYSISK AKTIVITET 37 SMÅRETTER 61 SMØRBRØD 117 HOVEDRETTER 145 TILBEHØR 211 BRØD 229 GRUNNOPPSKRIFTER

Detaljer

$,: Fiskemat. -100 g. slirapet Iisk. 15 e. salt. 20 g. potetrnel. l/a l. rnelk. 2 dl. llote. N{usliatblomrnc. Avkokt torsk. Brun fiskesuppe.

$,: Fiskemat. -100 g. slirapet Iisk. 15 e. salt. 20 g. potetrnel. l/a l. rnelk. 2 dl. llote. N{usliatblomrnc. Avkokt torsk. Brun fiskesuppe. v 60 er kokt op. Helkokt fisk passer godt for garnle, syke og barn, fordi den lett renskesfbr skinn og ben. Skal fisken stekes, si skjeres snute, hare og finner av, efterat den er ipnet og rensket. Skra

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 25-32 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 25. FRUKTIGE GRANOLAMUFFINS MED FITNESS 2,4 dl siktet hvetemel 1,7 dl fullkornsmel 2 ts bakepulver ½ ts salt ½ ts kanel 2 store egg 1,7 dl brunt sukker 1,2 dl

Detaljer

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet.

Mat fra naturen. Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Brenneslesuppe Bruk små blader uten grov stilk. Dampkok først brennesla under lokk i ca 10 minutter i ca 3 dl vann. Slå ut kokevannet. Kok opp 1 liter vann tilsatt buljong/kraft. Lag jevning av 1 dl melk

Detaljer

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sunt og. supergodt. Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Sunt og supergodt Utviklet av Geitmyra matkultursenter for barn www.geitmyra.no www.nasjonalforeningen.no Et kurs med Geitmyra matkultursenter for barn og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Geitmyra matkultursenter

Detaljer

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI

Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Rått og godt med hjemmelaget SUSHI Bruker du disse tipsene kan du imponere med lekker og velsmakende sushi. I Norge har vi tilgang på noen av verdens beste råvarer fra havet, og de fleste dagligvarebutikker

Detaljer

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen).

Forvarm ovnen til 180 grader. Legg blomkålen i en ildfast form. (Om du skal bruke rester av kylling eller skinke kan du legge det også i formen). Blomkålgrateng 30 min Dette trenger du til 4 porsjoner 1 kg blomkålbuketter 0,5 ts muskat 60 g gulost, revet 25 g smør 25 g hvetemel 3 dl melk salt og nykvernet pepper 2 ss griljermel Slik gjør du det:

Detaljer

Salater fra Montebello

Salater fra Montebello Salater fra Montebello Grønn linsesalat 6 dl grønne linser 1 ½ pakke med ruccula 6 stenger stangselleri 300 g feta i tern 6 ss ristet pinjekjerner 9 ss hvitvinseddik Litt salt Litt chilisaus 9 ss olje

Detaljer

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann

Kylling suppe. Squash n steak 1 butternut squash, uten skall/frø i biter Høyrygg i biter Buljong eller vann Kylling suppe 1 stor gryte fylles med 1/3 kylling, 1/3 gulrot, et par stilker selleri + 2 løk. La alt koke i ca 4 timer. Ta ut kyllingen og ta vekk bena og skinnet. Ta ut alle grønnsakene og sil kraften.

Detaljer

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK

OPPSKRIFTER PÅ TØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK OPPSKRIFTERPÅTØRRFISK KLIPPFISK BOKNAFISK Accomodata En av de mest tradisjonsrike rettene fra Liguriaområdet, Genova. Dette er en gryterett på tørrfisk. Basert på 4 porsjoner 600 gram tørrfisk utvannet

Detaljer

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter

Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tid for SKREI! 5 smakfulle oppskrifter Tradisjonell skreimølje ca. 1 kg fersk skrei/torsk i skiver 1 dl salt 2 l vann hel svart pepper Rogn 1 rogn av skrei/torsk, ca. 400 g 1 l vann 2 ss salt Lever ca.

Detaljer

Fiskegryte med grønnsaker

Fiskegryte med grønnsaker Fiskegryte med grønnsaker 4 porsjoner 20-40 min Enkelt 400 g torskefilet, uten skinn og bein 1 stk vårløk 2 stk gulrot 2 skiver kålrot 4 stk potet 2 dl vann 1 ss hvetemel 2 dl melk 0,5 terning fiskebuljong

Detaljer

Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag

Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag Lynstekt kylling i kokosmelk Onsdag Ingredienser - 4 personer 2 3 kyllingfileter 2 bakepoteter 1 brokkolihode 1 frisk chili 2 fedd hvitløk 2 ss rapsolje 1 ts karri 1 boks kokosmelk Saften av en sitron

Detaljer

TorskHURTIG MAT. Hurtig mat vs. hurtigmat SEKS KJAPPE TORSKEOPPSKRIFTER. Norsk. www.godfisk.no

TorskHURTIG MAT. Hurtig mat vs. hurtigmat SEKS KJAPPE TORSKEOPPSKRIFTER. Norsk. www.godfisk.no TorskHURTIG MAT Norsk Hurtig mat vs. hurtigmat SEKS KJAPPE TORSKEOPPSKRIFTER www.godfisk.no vs HURTIG MAT Hamburgere, Club sandwich, TexMex, Wrap, Fish n chips og Nuggets. Denne gangen har vi latt hurtigmaten

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

Sånn gjør du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris. Til 10 personer trenger du:

Sånn gjør du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris. Til 10 personer trenger du: Tilbered produktet i ovn i GN bakk. Kok basmatiris 2500 g Findus Seigryte Créative m/mango og bønner i tomat-/kokossaus 650 g ris 1 ts salt Muligheter tilberedning: Tilberedningstider og temperaturer varierer

Detaljer

lad opp med mat som virker

lad opp med mat som virker lad opp med mat som virker LAD OPP RASK PIZZA M/HAVREPOLARBRØD SOM BUNN Eksempel på fyll: 1. Smør pesto på polarbrødet. Legg på tomat i skiver, oregano og 2-4 skiver hvit ost, gjerne mozarella. Steikes

Detaljer

Ingredienslister for beregnete produkter og retter

Ingredienslister for beregnete produkter og retter Matvaretabellen 2006: Oppskrifter Side 1 av 7 Ingredienslister for beregnete produkter og retter Egg: Retter av egg Eggerøre, stekt i fett (02.008) 220 g egg, 50 g vann, 3 g gressløk, 22 g uspesifisert

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 1-8 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 1. BOLLAR MED PESTOFLØTE RIGATONI Ingredienser 1 pakke Hälsans Kök Bollar 300 g rigatoni Pestofløte 100 g grønn pesto 2 dl matlagningsfløte Salt og pepper Kok pastaen

Detaljer

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det

Godt kjøtt kan fort få en tragisk skjebne hvis det K J Ø T T P Å Så mye kjøtt skal du beregne Kjøtt uten bein...150-200 g/porsjon Kjøtt med litt bein...200-250 g/porsjon Kjøtt med mye bein...ca. 300 g/porsjon Merk at det er per porsjon og ikke per person.

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES

DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES DESSERTER FOR ENHVER SMAK KLARE TIL Å NYTES Piano er en serie desserter klare til å nytes og som passer for enhver smak. I denne brosjyren gir vi deg tips om

Detaljer

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder.

BYGG- OG HVETERIS. Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. e n k e lt å t i l b e r e d e sunne og gode oppskrifter BYGG- OG HVETERIS Tilbered Bygg- og Hveteris Express i vannbad på 5 minutter eller i mikro en på 90 sekunder. finn flere oppskrifter på www.mollerens.no

Detaljer

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen.

Bruk ledig tid til å plukke av alt fiskekjøttet, og samle dette i den store kjelen. Oppskrift og detaljert framgangsmåte Arnstein s fiskegrateng Det var nylig (jan. 09) tilbud (kr 59,90/kg) på fersk lofotskrei her jeg bor (Skien), og som den fiskeelskeren jeg er, kjøpte jeg 8 kg. De fleste

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Kantinesprell Oppskriftshefte for videregående skole

Kantinesprell Oppskriftshefte for videregående skole Kanti nesprelll Oppskriftshefte for videregående skole Innhold Kalde retter Grove bagetter med laksefilet og chili, mango & karrimajones... 3 Wraps med røkelaks... 4 Grove bagetter med reker og karrimajones...

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER

Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER Tortilla med laks Onsdag UNDER 20 MIN 2 PORSJONER 200 g potet i terninger 1 ss olje 1 ss grovhakket løk 4 stk egg 2 ss vann 2 ss bladpersille 1 ss finhakket tørket dill 1 ss hakket tørket gressløk 3 ss

Detaljer

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur

Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur Ovnsbakt dill- og tomatlaks med bulgur 2 dl Nutridrink Protein aprikos 1 dl kremfløte 1 ss konsentrert skalldyrkraft 2 ss tomatpuré 1 ts sambal oelek 2 ts konsentrert sitronsaft på flaske eller fra fersk

Detaljer

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ

150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ Oppskrift 17-24 150 OPPSKRIFTER FRA NESTLÉ 17. OVNSBAKT PASTA MED VEGETARFARSE, GRESSKAR OG CHÈVRE 175 g farse fra Hälsans Kök 750 g gresskar, i terninger Olivenolje salt, pepper 300 g rigatoni eller penne-pasta

Detaljer

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking

4 PORSJONER. INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet, à 120 g 1 2 ts salt 1 2 ts pepper 2 ss margarin til steking Kyllingfilet med rotgrønnsaker og fetaost Onsdag 20 40 MIN Saftig, norsk kyllingfilet på sitt beste, servert med salat av gode rotgrønnsaker. Det slår aldri 4 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet,

Detaljer

RETTFERDIGE OPPSKRIFTER FRA RETTFERDIG MIDDAG ARRANGERT AV: RE:ACT Oslo

RETTFERDIGE OPPSKRIFTER FRA RETTFERDIG MIDDAG ARRANGERT AV: RE:ACT Oslo RETTFERDIGE OPPSKRIFTER FRA RETTFERDIG MIDDAG ARRANGERT AV: RE:ACT Oslo Merkeordningen Fairtrade er bygget på et sett med standarder som skal følges av både de som dyrker råvarene og av de som handler

Detaljer

Bø og Sauherad. Bø og Sauherad

Bø og Sauherad. Bø og Sauherad GRESSKARSUPPE I 1kg gresskar 100 g smør/margarin 1 stor løk 1 l melk og kraft Sukker Salt, pepper og kajenne l l/2 dl kremfløte Finhakket dill eller kjørvel KOKETID: 45-50 minutter Skrell gresskaret og

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

Tekst og oppskrifter: Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) Foto: Kim Holte/Melk.no

Tekst og oppskrifter: Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) Foto: Kim Holte/Melk.no Her har vi samlet en rekke oppskrifter på forskjellige retter som kan brukes på en flott 17. mai buffé. De passer både til frokost, lunsj eller etter barnetoget. Tekst og oppskrifter: Opplysningskontoret

Detaljer

en hyllest til lammet! / oppskrifter

en hyllest til lammet! / oppskrifter 2 En hyllest til lammet! En økologisk kokebok med 102 lammeretter for alle årstider! Rune Kalf-Hansen Foto: Charlotte Gawell Oversatt av Tone Bøstrand 3 Min lammekokebok Jeg har skrevet til min far i København

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

KOSESTUND. når du fortjener det

KOSESTUND. når du fortjener det KOSESTUND når du fortjener det SPA Ostekjeks med urter 4 porsjoner 100 g smør 100 g revet, vellagret ost, f eks sveitser- eller jarlsbergost 100 g hvetemel 1 knivsodd kajennepepper 2 ts finhakket rosmarin

Detaljer

gourmet-klubben.com 8. oktober 2005 (Vigdis og William) Mojito * * * Valnøttbrød m/hvitløkssmør * * * Blåskjellsuppe med safran Vin xxx * * *

gourmet-klubben.com 8. oktober 2005 (Vigdis og William) Mojito * * * Valnøttbrød m/hvitløkssmør * * * Blåskjellsuppe med safran Vin xxx * * * gourmet-klubben.com 8. oktober 2005 (Vigdis og William) Mojito * * * Valnøttbrød m/hvitløkssmør *** Blåskjellsuppe med safran Vin xxx * * * Sildebit m/swartzbrød Vin xxx *** Cognac-marinert andelever Vin...

Detaljer

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt.

liker best som paprika, løk, sopp, squash, mais. Wook med ulike grønnsaker, skinke og ris er også godt. Dette er et lite hefte fra maten vi lager når vi er på tur. Disse oppskriftene er henta fra boka «Liv og røre, matopplevelser i friluft» av Reidun Høines. Det finnes mange gode oppskrifter og tips i denne

Detaljer

høst tips og inspirasjon

høst tips og inspirasjon ins g s o tip pi t k s ra jo s a r høs t i t l ke n n e og r o st m r fo tips & inspirasjon raskt og lekkert I storform Velkommen til «I STORFORM». Vi har nå kommet til tredje utgave av konseptet vi kaller

Detaljer

SUPPER OG GRYTER fra hele verden

SUPPER OG GRYTER fra hele verden Ferskt og salt kjøtt 04 05-08-04 15:03 Side 1 SUPPER OG GRYTER fra hele verden FERSKT OG SALT KJØTT I TERNINGER OG STRIMLER Ferskt og salt kjøtt 04 05-08-04 15:03 Side 2 FERSKT KJØTT Side GULASJSUPPE 4

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn...

Forord... 5. Aktiv hverdag... 7. Barn og kosthold... 9. Matlaging ute sammen med barn... 13. I den sorte gryte... 29. I steinovn... Forord... 5 Aktiv hverdag... 7 Barn og kosthold... 9 Matlaging ute sammen med barn... 13 I den sorte gryte... 29 I steinovn... 53 2010 Vormedal Forlag, Haugesund www.vormedalforlag.no Mat fra naturen...

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne.

Ja takk, mer kake! Ritz-kake Ta med barna på blåbærtur i skogen, og disk opp med en himmelsk Ritz-kake som belønning til bærplukkerne. Ja takk, mer kake! Etter en årstid med lette salater og småretter er det tid for å ta en skikkelig kakefest. Her er sensommerens beste kaker! Oppskrifter hentet fra boken «Det norske kakebordet» av Hege

Detaljer

Makrell enkle retter med en smak av sommer

Makrell enkle retter med en smak av sommer Makrell enkle retter med en smak av sommer Lyse sommernetter, blikkstille hav og gode venners lag har en smak, og det er smaken av grillet makrell. Makrellen tilbringer vinteren på dypt vann utenfor Sørvest-Norge,

Detaljer

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på

Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på Kyllingfilet med poteter i tomatsaus Onsdag Det er hverdager det er flest av. Her er en god hverdagsmiddag med kyllingfilet som er ferdig på 2 PORSJONER INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss margarin til

Detaljer

CHARLOTTES FOTOGR AFIER VED MONA NORDØY

CHARLOTTES FOTOGR AFIER VED MONA NORDØY ISBN 978-82-02-41411-5 www.cappelendamm.no C H A R L O T T E S V I LT KO K E B O K Forfatteren er en prisbelønnet kokk med egne meninger og bein i nesa. Mohn Gaustad har bakgrunn fra høyprofilerte restauranter

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere

NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1. Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 1 Julemat for allergikere NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 2 2 NAAF oppskrifthefte jul 06 25-10-06 13:32 Side 3 Julen er en tid for å spise

Detaljer

Oppskrifter nytta til koking av middag på bål til over 100 personar Idrettskonferansen 2015 i anledning Friluftslivets år: NATUREN SOM LÆRINGSARENA

Oppskrifter nytta til koking av middag på bål til over 100 personar Idrettskonferansen 2015 i anledning Friluftslivets år: NATUREN SOM LÆRINGSARENA Oppskrifter nytta til koking av middag på bål til over 100 personar Idrettskonferansen 2015 i anledning Friluftslivets år: NATUREN SOM LÆRINGSARENA Gruppe 1 Stavangersuppe med currypaste til 12-14 personer

Detaljer

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03.

Oppskrift 06. Engelske korsboller Oppskrift 05. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Grove påskeharer Oppskrift 01. DekorertE påskebrød Oppskrift 02. Engelske korsboller Oppskrift 05. Påskespeilegg Oppskrift 06. Gresk påskebrød Oppskrift 03. Kypriotisk påskebrød Oppskrift 04. 02. Grove

Detaljer

MENY. Friterte Jarlsberg og sopp dumplings med chilli og østersaus...2 Chili og østers saus...2

MENY. Friterte Jarlsberg og sopp dumplings med chilli og østersaus...2 Chili og østers saus...2 MENY Friterte Jarlsberg og sopp dumplings med chilli og østersaus...2 Chili og østers saus...2 Posjert klippfisk med blomkålkrem og soyasmør...3 Posjert klippfisk...3 Saltlake...3 Blomkålpuré...3 Soyasmør...4

Detaljer

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli

Oppskrifter. Lag knekkebrød med Fedon Musli. og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Oppskrifter Lag knekkebrød med Fedon Musli og sunne pastaretter med Fedon Fusilli Knekkebrød med Fedon Musli 1 pose Fedon musli 3 ss mandler (kan droppes) 1 ts salt 1 ss økologisk kokosfett (kan droppes)

Detaljer

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg

Vegetarbloggen.com. Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58. Jippi! Baking. uten egg Vegetarbloggen.com Mari Hult mari@nufsaid.no 95 11 57 58 Jippi! Baking uten egg Oslo Vegetarfestival 2012 Sitronkake Ingredienser Kakebunn Lemon curd Pynting og montering 3 sitroner 3,5 desiliter soyamelk

Detaljer

ekte italiensk kjærlighet

ekte italiensk kjærlighet Gi hverdagen et lite dryss av ekte italiensk kjærlighet Den italienske kjærligheten. Du kjenner den når du lar en bit Reggiano smelte på tungen. Gjennom flere års lagring modnes osten og smaken kan fortone

Detaljer