Energisenteret for barn og unge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energisenteret for barn og unge http://www.helsebergenprosjekt.com/barnasenergisenter/"

Transkript

1 Energisenteret for barn og unge Gottfried Greve UiB/ HUS EBU i BUSP 1

2 Et kompetanse senter for fysisk aktivitet for barn og unge med behov for særlig tilrettelegning EBU i BUSP 2

3 Fysisk aktivitet: Grunnlaget for barns vekst og utvikling. Gjennom fysisk aktivitet: utforsker barnet seg selv og verden rundt seg skaffer barnet seg venner og finner sin plass. Fysisk mestring er viktig for selvbilde sosial integrering EBU i BUSP 3

4 Fysisk aktivitet er viktig for: Normal psykisk utvikling Intellektuelle /skole prestasjoner Utviklingen av en sunn kropp Å forebygge helseproblemer senere i livet EBU i BUSP 4

5 Men alle barn er ikke skapt like Ulike forutsetninger kan hindre fysisk aktivitet Medfødte hjertefeil Astma Diabetes Cerebral parese Cystisk fibrose Svaksynte Klossete barn Psykiske lidelser Omsorgssvikt gfx.dagbladet.no/labrador EBU i BUSP 5

6 Før stod vi på kanten av stupet nå har vi tatt et langt skritt videre: Medisinen er kommet langt i å behandle sykdom og hindre død Nå må behandlingen optimaliseres for å sikre at alle barn kan utvikle seg gjennom fysisk aktivitet EBU i BUSP 6

7 EBU i BUSP 7

8 Ved sesjon: Bjerkedal T et al. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121:674 7 Andelen med fedme (BMI 30) økt fra 2 % av dem født i 1967 til 4 % av dem født i Andelen overvektige (BMI = 25-30) økt fra 9 % av årskull 1967 til over 13 % av årskullene etter EBU i BUSP 8

9 Barn og overvekt Barn pådyttes et sedat liv Kjøres til og fra skole og fritidsaktiviteter Sentraliserte skoler Utrygg skolevei Travle familier Vanskelig å finne rett fritidsaktivitet Mye tid ved PC og TV Få barn leker ute i mange bomiljøer Overflod av mat Hvor er trappene blitt av? EBU i BUSP 9

10 EBU i BUSP 10

11 Liten fysisk aktivitet kan gi andre problemer og forverre tilstander som ADHD. Fysisk aktivitet er viktig i behandlingen av psykiske lidelser hos mange barn. Gjennom fysisk trening og mestring kan en gjenskap et godt selvbilde og gi utløp for uro og trang til aktivitet EBU i BUSP 11

12 En utfordring også for «friske» De fleste (3/4) slutter med organisert idrett i tenårene og kommer ikke tilbake Mange slutter når kravene i idretten øker Trening går på bekostning av skole Kroppen innfrir ikke kravene som stilles Råd ved valg av idrett er viktig Individuell veiledning om trening Et helsepolitisk mål å holde flest mulig i fysisk aktivitet gjennom hele livet EBU i BUSP 12

13 Hvorfor Energisenteret for barn og unge? Hjerte- og lungetestlaboratorium ved Barneklinikken Siden 1997 Finansiert ved private donasjoner og av HUS Utredning av barn- og unges fysiske kapasitet Spesielt hjerte- og lungekapasitet EBU i BUSP 13

14 Men for å komme videre: Må det kunne startes treningsprogram Individuelt I grupper. Dette har vi ved HUS ikke muligheten til selv om kompetansen er der EBU i BUSP 14

15 Når HUS startet å bygge nytte Barne- og ungdomssenter : Var muligheten der for å utvide arealene som var tiltenkt fysioterapi og Hjerte- og lunge testlaboratoriet slik en kunne samle kompetanse og arealer i et senter. Ganglaboratoriet EBU i BUSP 15

16 Energisenteret for barn og unge BUSP EBU i BUSP 16

17 EBU i BUSP 17

18 Tilbud til bl.a. barn med: Hjertesykdom Lungesykdom Allergier Diabetes Psykiske lidelser Psykosomatisk sykdom Sosialt vanskelig stilte Spisevegring Overvekt Revmatisme Muskelsykdommer Multifunksjonshemninger Svaksynte og blinde Klossete barn Etter traumeskader Etter kirurgi i muskel/ skjelett Brannskader Kreft etc EBU i BUSP 18

19 Hvem er med på å dra lasset HUS BKB inkl. HABU Klinikk psykisk helsevern for barn og unge Fysioterapiavdelingen Andre avd. Universitetet i Bergen MOF Det psykologiske fakultet HEMIL-senteret UniHelse Brukerutvalget ved HUS Kommunesektoren Fastleger Helsesøstre/ skolehelsetj. Fysioterapitjenesten Idretten - Hordaland idrettskrets Høgskolen i Bergen Helse- og sosialfag Lærerutdanning (Ingeniørutdanning) NLA førskole og lærerutdanningen Fysioterapi sentre i Bergen EBU i BUSP 19

20 EBU skal gi tilbud innen Utredning Individuell plan Utprøving og innovasjon Habilitering og rehabilitering Trening også med klasser/ idrettslag Oppfølging Mestring (LMS) Undervisning Utdanning Forskning Fagutvikling EBU i BUSP 20

21 Noen stikkord for arbeidet videre Samarbeid Tverrfaglighet Muligheter Medvirkning Alle skal ut igjen i lokalmiljøet Skoleklasser og idrettsgrupper er velkomne til å bruke EBU; både fasiliteter og kompetanse Åpent for brukerorganisasjoner EBU i BUSP 21

22 EBU BUSP 1 ferdig sommeren 2016 Total NOK (inkl. eksterne tilskudd) Det meste er tilbud som en spesialavd. må ha 40 % eksternt finansiert 60 % finansieres av Helse Bergen HF Dette skal gjenspeile seg i driften EBU i BUSP 22

23 Hva får vi i de m 2 UiB EBU i BUSP 23

24 Gymsal 250 m 2 (internasjonal volleyball størrelse) Ballspill Sirkeltrening Apparattrening Klatrevegg Ribbevegg Kan deles i to Pluss mulighet for 6 gangtest (20 m) EBU i BUSP 24

25 Tribune 150 m 2 - mulig å bruke også som møtelokale Trapp for trappetrening EBU i BUSP 25

26 Svømmebasseng 25 m / 3 baner med rullestol rampe delvis overbygget / delvis eksponert EBU i BUSP 26

27 EBU i BUSP 27

28 Varmtvannsbasseng 12,5 m x 6-8 m Rullestolrampe Varierende dybde Svømmetrening Terapi Mulighet for å ligge og plaske Lek i mindre grupper + Separat plaskebasseng for bleiebrukere EBU i BUSP 28

29 Tredemøllelaboratorium 2 laboratorier Nedgravde tredemøller Mulighet for videoovervåking også av larynks 1 med ergometer-/ liggesykkel EBU i BUSP 29

30 Spirometri 1 rom for «bodybox» og spirometri Mulighet for provokasjonstesting 1 rom for spedbarnsspirometri Avskjermet EBU i BUSP 30

31 Behandlingsrom 4 á 30 m 2 Virtuell trening? Autonom lab? 1 á 80 m 2 kan deles i to med buldrevegg Rom for trening i små grupper Individuell trening Mulighet for Terapimaster EBU i BUSP 31

32 Ganglaboratorium 130 m 2 Video og dataovervåket testing / trening av gangfunksjon Langvarig undersøkelse Store krav til rommet Størrelse > 14 x 6 m Takhøyde > 3 m Vibrasjonsfritt Uten direkte lys inn på gangbanen EBU i BUSP 32

33 EBU i BUSP 33

34 Tverrfaglig undervisning på BES Idretten Skole Trenere/ treningskontakter HiB UiB NLA Lærere Barnet/ Ungd. Studenter LMS Foreldre Helsepersonell Kommune Sykehus EBU i BUSP 34

35 Planer så langt Opplæring av pasienter og pårørende (LMS) Pilotprosjekt Heldagseminar pluss praksisutplassering for kroppsøvings- og førskolelærstudenter ved NLA Arrangert dagsseminar mars 2013 og 2014 Neste: 11. Februar 2015 Inn i masterprogrammet «Idrett, kosthold og folkehelsearbeid og forebyggende helsearbeid» ved HiB Samarbeidspartner i «Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet» EBU i BUSP 35

36 Fagutvikling Inklusjon av alle brukere i prosjekter og/ eller registre Utarbeide/bruk av protokoller ved testing og trening Evalueringsrutiner Statistikk Resultater Utprøving av nytt utstyr Evaluering av utstyr Kvalitetssikring Sertifisering av EBU Opplegg for innovasjon ingeniørutdanningen EBU i BUSP 36

37 Register CheckWare Avtale med Helse Vest RHF for nye registre Integrasjon med DIPS ICF - WHOs internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse Alle brukere digital bruk Loses videre i systemet etter: Alder (hvem som svarer) og diagnose For bruker og behandler/ trener Enkel versjon for ledsagere Samtykkebasert EBU i BUSP 37

38 En teoretisk modell (ICF 2001) Helsetilstand (sykdom eller lidelse) Kroppsfunksjoner og - strukturer Aktiviteter Deltagelse Miljøfaktorer Personlige faktorer EBU i BUSP 38

39 Kvalitetsportal EBU i BUSP 39

40 Dagens forskningsaktivitet LUNGE Vekststudien DIABETES Exercise induced laryngeal obstruction (EILO) PREMATURE 2014 HJERTE Arbeidsfys. MR OVER- VEKT EBU i BUSP 40

41 Forskningsaktører UiB MOF SUS Førde Hgsd HUS UiB Psykologi HLTL HiB Hemilsenteret UNIHelse EBU i BUSP 41

42 Forskningsprosjekter Noen pågående prosjekter faller naturlig inn under EBU Nye prosjekter under planlegging Mål NFR En utfordring vil være brukerbetaling EBU i BUSP 42

43 Her kommer EBU EBU i BUSP 43

44 Takk for oppmerksomheten EBU i BUSP 44

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

Barn-bevegelse-oppvekst.

Barn-bevegelse-oppvekst. Per Egil Mjaavatn og Kari Aasen Gundersen: Barn-bevegelse-oppvekst. Betydningen av fysisk aktivitet for småskolebarns fysiske, motoriske, sosiale og kognitive utvikling Boka gir en kunnskapsstatus på områder

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Forord. Hans Kristian Bakke President

Forord. Hans Kristian Bakke President Forord Gjennom statusrapporter om situasjonen i helsetjenesten ønsker Legeforeningen å sette søkelyset på områder i helsetjenesten som bør forbedres. Den offentlige helsetjenesten er en av de viktigste

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Robuste kommuner for hvem?

Robuste kommuner for hvem? Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner for hvem? FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON ISSN 0801-8065 Trykk: Oslo Digitaltrykk Kommune- og fylkestingsvalget 2015: Robuste kommuner for hvem?

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Psykose BOKMÅL. Psychosis

Psykose BOKMÅL. Psychosis Psykose BOKMÅL Psychosis Hva er psykose? Ulike psykoser Psykose er ikke én bestemt lidelse, men en betegnelse som brukes når vi får inntrykk av at mennesker mister kontakten med vår felles virkelighet.

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling

Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Prioritet 1: Fysisk aktivitet og trening som behandling Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 har en visjon om bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Målet er å øke andelen

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor?

Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Tilskudd over kapittel 726 Post 21 ID M1L Ungdomsmedisin for hvem? Og hvorfor? Sluttrapport til Helsedirektoratet 2008 LMS-Barn Ullevål universitetssykehus 1 Forord Den første nasjonale ungdomsmedisinske

Detaljer

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for!

In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Årsrapport 2008 In good times, in bad times, I ll be on your side forever more. That s what SUNNAAS are for! Innhold Lokomotiv innen rehabilitering også i fremtiden! 4 Samhandling en invitasjon til å bli

Detaljer

Helhet for hjertebarn

Helhet for hjertebarn Helhet for hjertebarn TVERRFAGLIG SAMARBEID OMKRING BARN OG UNGDOM MED HJERTESYKDOM Forfatterene 2006 Tekst: Kirsten Aune Walther. Barnekardiolog Finn Høivik har bidratt med ideer, gjennomlesning og faglige

Detaljer

Bakgrunnsnotat om folkehelse

Bakgrunnsnotat om folkehelse 1 Bakgrunnsnotat om folkehelse Innhold Bakgrunnsnotatets hensikt...1 Begrepsavklaringer...1 Mål for folkehelsearbeidet...1 Status i folkehelsearbeidet: Hva er helsetilstanden nasjonalt og lokalt?...2 Folkehelsa

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer