Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011"

Transkript

1 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. april kl i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 21/11 Inngåelse av "Lokalsamfunn med MOT-kommune" avtale PS 22/11 Partnerskap i oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. PS 23/11 Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolene i Midtre Namdal, Revidert utgave 2011 PS 24/11 PS 25/11 PS 26/11 Søknad om dekning av mva på utgifter til grunnundersøkelser Søknad om tilskudd til brønnboring - Letvik og Faksdal vassverk Salsnes Gjestehavn - tilleggsbevilgning PS 27/11 Reguleringsplan for Moldvik hytteområde 44/1 PS 28/11 Vedtak om gjennomføring av investeringstiltak Plan & Utvikling 2011 PS 29/11 Kontrollutvalget - antall medlemmer neste valgperiode PS 30/11 Skatteoppkreverfunksjon 2010 PS 31/11 Oppnevning av stemmestyrer til kommunevalget 2011 PS 32/11 PS 33/1 RS 24/11 RS 25/11 RS 26/11 Felles fylkesvegplan høring Referatsaker: Status i brusaken Orientering fra MN samkommune Finansiering av kommunedelplan og konsekvensutredning Fv777 - Seierstad - Ølhammeren RS 27/11 Årsrapport Trygg trafikk Nord-Trøndelag 2010 RS 28/11 Årsmelding 2010 Krisesentret for voldtatte og mishandla kvinner i Nord-Trøndelag Stoff til det kommunale informasjonsskrivet Hensikten med skrivet er i utgangspunktet å få sendt informasjon fra kommunale etater til kommunens innbyggere. Vi får ofte forespørsel fra private lag og foreninger om å få med innslag i informasjonsskrivet og såfremt vi har plass, så tar vi med dette. Vi må ha stoffet tilsendt elektronisk og det kan være lurt å kontakte oss (gjerne pr. e-post) for å avtale om vi har plass og tid til å ta med stoffet. Alle innslagene må ha en underskrift (lag/navn). Vi forbeholder oss retten til å redigere det innkomne stoffet. Skrivet blir sendt til alle husstander ca. 10 ganger i året i forkant av møtene i Fosnes kommunestyre. Frist for stoff til neste skriv er 9. mai Vi nås på følgende adresse mvh Ella Skjærvik

2 Vedtak gjort i kommunestyremøte 31. mars 2011 Sak 18/11 Olav Duun-stevnet i Namdalen 2011 ble innvilget et tilskudd på kr ,- I tillegg bevilges halvparten av en sekretærstilling (kr ), dekning av kontorhold for sekretærressursen, samt disponering av kommunens sommervikarer innenfor en økonomisk ramme på kr ,-. Sak 19/11 Det ble inngått avtale med Norsk Kulturarv, kontigent kr ,- pr. år. Med hilsen Rønnaug Aaring rådmann i Fosnes kommune ############################################## Ungdomsprofiler i Fosnes Julie Alette Prestvik Navn og alder: Julie Alette Prestvik, født 1989 Gikk ut av 2005 ungdomsskolen: Evt skolegang etter det: Hvor bor du i dag? Hva gjør du i dag? Annen informasjon Videregående i Namsos og i Trondheim. Fredtun Folkhøyskole. Oslo Jeg går for tiden studerer jeg ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, så satser på å bli en god sykepleier etterhvert. Bodd 4mnd i Kenya å jobbet på barnehjem i Nairobi.

3 Ordførerens hjørne, April 2011 Lokalsamfunn med MOT Vi ønsker alle at våre barn og unge skal vokse opp i et trygt og godt lokalsamfunn. Et lokalsamfunn som byr på varierte aktiviteter, gir allsidige erfaringer og som verdsetter ungdommen sin. Vi ønsker at oppvekstårene skal gi våre etterkommere en solid ballast som de vil ha både glede og nytte av resten av livet. Kommunestyret skal på aprilmøtet ha opp ei sak der det innstilles på at Fosnes kommune skal bli Lokalsamfunn med MOT. Vi har MOT-programmet i ungdomsskolen allerede. Nå ønsker vi å gå et skritt videre og involvere mer av lokalsamfunnet i MOT-tenking og MOT-handling. Det krever at flere enn skoleansatte bevisstgjør seg på denne tenkinga. Dermed utfordres kommunestyrerepresentanter, fritidsledere og alle andre til å reflektere over sin rolle som med-oppdragere. Hva er MOT? Den som vil sette seg mer detaljert inn i MOT som organisasjon kan gå inn og lese på heimesida deres; eller spørre etter nærmere informasjon hos kommunen. Fra MOT sin egen informasjon har jeg sakset følgende: MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består av program i ungdomsskolen, videregående skole og på ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot. MOT har følgende etiske retningslinjer: MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOTs grunnverdier er MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei. MOT skal i sitt arbeid fremme menneskeverd og respekt. MOT er politisk og uavhengig og skal ikke diskriminere pga av rase og kjønn. Egentlig ikke noe hokus pokus noe av dette. Likevel er det nok lurt at vi av og til bringer etiske selvfølgeligheter opp på ulike arenaer. At vi tenker over ansvaret hver enkelt av oss har som foreldre, besteforeldre, naboer, innbygger -, ansvaret det offentlige har og ansvaret frivillige organisasjoner har, ikke bare for aktiviteter, men også for det holdningsskapende arbeid overfor barn og unge. Voksne vil alltid være rollemodeller. Ikke minst i måten vi snakker MED hverandre på, og i måten vi snakker OM hverandre på. Verden blir neppe perfekt noen gang. Men verden blir kanskje litt bedre dersom vi klarer å formidle de gode holdningene som ligger i MOT-programmene til ungdommene våre. Det trengs som kjent en hel landsby for å oppdra et barn. Bjørg Tingstad

4 HVA SKJER I FOSNES? Faste aktiviteter og endringer i disse bes meldt inn pr e-post Vi tar forbehold om endringer, for eksempel hvis det er andre arrangement i Jøa samfunnshus som fører til at faste treninger flyttes, avlysning pga skoleferier etc. Oppfordrer alle til å melde fra om arrangement via aktivitetskalenderen på slik at vi får en innholdsrik aktivitetskalender. Arrangører har ansvar for å melde inn aktiviteter og melde endringer i innmeldte aktiviteter. Bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger aktiviteter, så unngås unødvendige kollisjoner. Faste aktiviteter MANDAG Åpent bibliotek Jøa Fotballtrening J12 og Skytetrening barn og unge skytterbanen Jøa > Dugnad ombord i MK Straumingen Felles treningskveld treningsrom fysioterapeut Jøa ONSDAG Allaktivitet unger født Kl Skirenn Hollombakkan Jøa Allaktivitet kl Jøa samf.hus Friidrettstrening klasse All allaktivitet utgår når skirenn Åpent bibliotek Jøa FREDAG Åpent bibliotek Salsnes Drill Øvelse skolemusikk Jøa samfunnshus Øvelse Ekko samf.huset TIRSDAG Åpent bibliotek Jøa Fotballtrening J og G Fotballtrening G Sangøvelse Jøa blandakor Fellesrommet Jøa skole TORSDAG Fotballtrening G Åpent bibliotek Salsnes > Miniatyrskyting Salsnes Forsamlingshus Dame / herretrim Jøa samf.hus LØRDAG SØNDAG

5 Aktivitetskalender APRIL ONSDAG 20. Pøbbåpning på Brakstad kl TORSDAG 21. Påskemåltid for hele familien på Dun bedhus kl Påmelding TORSDAG 21. Påskefelten Namdalscup feltskytning MANDAG 25. Påskegudstjeneste Dun kirke kl MANDAG 25. Påskegudstjeneste Salen kapell kl ONSDAG 27. Formannskapsmøte Dun kommunehuset kl TORSDAG 28. Kommunestyremøte Dun kommunehuset kl MAI SØNDAG 1. Oppstart turorientering 2011 Jøa ONSDAG 4. Salsnes miljøtorg åpent kl ONSDAG 4. MNAs våraksjon levering av farlig avfall (malingsrester, lakk, batteri osv se ) Coop Jøa kl Salsnes oppvekstsenter kl TORSDAG 5. Røykefrie sammen kurs helsestasjonen Dun, Jøa TORSDAG 5. MNAs våraksjon Fosnes miljøtorg, Jøa - Fri levering av 0,5m3 avfall. FREDAG 6. MNAs våraksjon husstandene kan levere 3 ekstra sekker restavfall gratis FREDAG 6. Samkommunestyremøte SØNDAG 8. Gudstjeneste Dun kirke kl SØNDAG 8. NA-karusell i friidrett Jøa stadion SØNDAG 8. Baneskyting Åpningsstevne m/pokal MANDAG 9. Bibeltime v/ prost Inge Torset Dun kirke kl ONSDAG 11. Formannskapsmøte Dun kommunehuset kl ONSDAG 18. Salsnes miljøtorg åpent kl TORSDAG 19. Fosnes miljøtorg, Jøa åpent kl Kommunestyremøte Dun kommunehuset kl JUNI TORSDAG 2. Konfirmasjonsgudstjeneste i Dun kirke og Salen kapell FREDAG Jøastevne baneskytning Namdalscup LØRDAG 4. ONSDAG 8. Formannskapsmøte Dun kommunehuset kl LØRDAG 11. Kystens dag Brakstad SØNDAG 12. Sommerstevne baneskyting m/pokal og merkeskyting ONSDAG 15. Salsnes miljøtorg åpent kl TORSDAG 16. Fosnes miljøtorg, Jøa åpent kl FREDAG 17. Samkommunestyremøte FREDAG LØRDAG De gale damers combicampfestival 2011 fra kl fredag 17.

6 TORSDAG 23. St. Hans-feiring i fjæra ved Plassen forsamlingshus, Elvalandet fra kl arr Elvalandet IL FREDAG 24. Åpning og dåp av langhuset Jernaldergården LØRDAG SØNDAG Olav Duun-stemnet i Namdalen Opning av Olav Duuns barndomsheim TORSDAG 30. Kommunestyremøte Dun kommunehuset kl JULI FREDAG 1. Låvedans Seierstad med P.A Røstad - arr UL LIV TORSDAG 14. Tur med Straumingen til Egersund til ONSDAG 20. Salsnes miljøtorg åpent kl TORSDAG 21 Fosnes miljøtorg, Jøa åpent kl LØRDAG 30. Plattdans på Åsly AUGUST SØNDAG 21. Fjelltur til Frøvarp-fjellet start på Odden kl EIL ONSDAG 24. Formannskapsmøte på Dun, kommunehuset kl TORSDAG 25. Menighetsbasar kl SEPTEMBER SØNDAG 4. Svanfjellmarsj kl Oppmøte på Ytterenget arr Elvalandet IL TORSDAG 8. Terrengløp i lysløypa Elvalandet kl Hver torsdag utover høsten arr Elvalandet IL TORSDAG 8. Kommunestyremøte på Dun, kommunehuset kl MANDAG 12. Kommune- og fylkestingsvalg MANDAG 12. Kirkevalg NOVEMBER LØRDAG år med Jøbl Sangerknaben - Premiereforestilling med fest Jøa samfunnshus FREDAG år med Jøbl Sangerknaben - familieforestilling Jøa samfunnshus LØRDAG år med Jøbl Sangerknaben - festforestilling Jøa samfunnshus

7 Turmål og aktiviteter For at fokus på fysisk aktivitet ikke bare skal bli et nyttårsforsett, vil vi hver måned framover presentere lokale turmål og aktiviteter. Fosneskartet er fortsatt å få kjøpt på kommunens servicekontor. Kartet er et fint grunnlag for utforskning av nærmiljøet. Svanavatnet, Elvalandet: Parkering ved Plassen forsamlingshus. Ta av mot Frøvarp (fv 470) i Nufsfjord, forsamlingshuset ligger like ved veien. Det går en privat skogsbilvei opp mellom forsamlingshuset Plassen og Strømmen. Denne går helt opp til vatnet. Ca 4 km en vei, lett å gå til tross for noe stigning på slutten. Elvalandet IL har trimpost ved vatnet. Mange fine teltplasser! Lite krevende tur som også passer godt for familier. Fint innafor sykkelavstand fra Ølhammeren når veiene blir bare! Turer i fjæra byr på spennende funn av flora, fauna, steiner og rak. I tillegg får en fin trim og god balansetrening ved å hoppe fra stein til stein eller klatre i berget. Har du prøvd disse strekningene: Tranås Sandvika, Jøa: Starter en turen på Tranås, får en med seg Jernaldertuftene og Mot Folla Jernalderhuset i Storvika. Ved Matmorskjæret finnes det både gressvoll, strand og berg. Har man øynene med seg finner en kanskje jettegryter i berget. Fine rasteplasser også nærmere Sandvika. Nordsjøen Ryneset, Salsnes: Ved Østtun er det skiltet mot Nordsjøen. Herfra er det en spennende fjæratur vestover mot Ryneset (i overkant av 2 km). Det er også fint å fortsette turen helt rundt Ryneset og komme fram ved Vestgården eller Reppen. Trimrommet i kjelleren på sykeheimen er alltid tigjengelig uansett vær! Her kan en gå eller løpe laaaangt på tredemølla. God tur!

8 Pøbbåpning på Brakstad Onsdag 20. april kl Det er klart for årets første pøbbkveld på Brakstad. Godt drikke og god stemning i maritimt miljø. ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ ӜӜ Vannavstenging Fosnesmoan vannverk Grunnet rutinemessig vedlikehold/utspyling vil vannet ved Fosnesmoan vannverk bli avstengt tirsdag 26 april fra kl 21:00 til onsdag 27 april kl 05:00 Vi ber alle abonnenter følge denne prosedyren: Steng hovedkranen før kl 21:00 tirsdag (Tapp opp til eget forbruk i strengetiden) Åpne hovedkranen etter 05:00 onsdag Spyl ut evt. grums i stikkledning. Det kan bli en del partikler i vannet under dette arbeidet, vi anbefaler derfor abonnentene å spyle godt ut i etterkant. Spyl ut nærmest mulig hovedkranen for å unngå å få grums i varmvannsbereder, toalettsisterner og lignende. Teknisk avdeling

9 Informasjon om VÅRAKSJON 2011 FOSNES KOMMUNE 1. Ekstra levering til renovasjonsbil. 3 sekker ekstra restavfall kan leveres fritt i uke 18 (fredag 6/5). OBS! Det er kun denne uka det blir tatt med ekstra sekker. Kuldemøbler / hvitevarer blir som vanlig ikke tatt med (egen aksjon til høsten). Se for øvrig tømmekalenderen. 2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg. Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m 3 grovavfall; dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall. Miljøtorg Åpningsdag Åpningstid Fosnes miljøtorg, Jøa Torsdag 5.mai Salsnes miljøtorg Onsdag 4.mai NB: Ekstra åpningsdag på torget grunnet våraksjonen i uke 18. Øvrige datoer for 2011 vil være hver tredje torsdag i måneden for Fosnes Miljøtorg, Jøa og hver tredje onsdag for Salsnes Miljøtorg. 3. Andre rydde-tiltak. Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet gjøre avtale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter. Sekker utdeles etter avtale. Kontakt Retura MNA tlf for å melde fra om behovet. Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i våraksjonsperioden. NB! Gjelder ikke for kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter ( egen aksjon for disse varene til høsten). 4. Oversikt årlig kampanje Farlig Avfall 2011 Veglo Miljøservice Tlf.nr Kommune Dato Dag Sted Stoppsted Tid Fosnes Onsdag Jøa v/coop 10:00 14: Onsdag Salsnes v/ Skolen 17:00 18:30 5. Åpen dag med omvisning på Stormyra Avfallsanlegg onsdag 4.mai kl Hver omvisning tar ca 30 min. Enkel servering.

10 Tømmekalender 2011 fredager på Jøa, Elvalandet og Salsnes Andre rydde tiltak / lokale aksjoner Etter avtale med MNA kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet, få utdelt sekker til å samle avfallet i. Det gjøres da samtidig avtale om tid og sted hvor renovasjonsbilen henter oppsamlet avfall. Kontakt Retura MNA på telefon for å melde fra om slike lokale aksjoner og behov for sekker og dato for henting. NB! Kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter (EE-avfall) samt bildekk med og uten felg kan ikke leveres sammen med avfallet fra disse ryddeaksjonene. Dekk må leveres til forhandler. EE-avfall leveres forhandler eller til nærmeste miljøtorg.

11 Stilling nr. 1213/11 Brannkonstabel deltid - 2. gangs utlysning Ved Brann- og redningsvesenet på Salsnes er det ledig stilling som brannkonstabel/ røykdykker i 0,72 % eller 2,16 % stilling. Krav: Kunne fremlegge legeerklæring som viser at en fyller de medisinske krav som er satt til røykdykkere. (medisinsk undersøkelse ved tilbud om stilling) Tilfredsstille fysiske krav satt til røykdykkere. Bosted ikke lengre fra brannstasjonen enn 15 minutter kjøretid med bil. Ønskede kvalifikasjoner: Kompetansebevis for utrykningskjøring. Grunnkurs i brannvern. Røykdykkerkurs. Førerkort klasse C / utvidet førerkort 7500kg. Håndverksmessig bakgrunn. Vi søker en person som Kan arbeide selvstendig og strukturert i stressede situasjoner/aksjoner Evne til å vise handlekraft og initiativ. Kunne arbeide målrettet og systematisk. Kunne arbeide både selvstendig og i team Personell som har mangler i de formelle kvalifikasjonskravene må forplikte seg til å gjennomføre pålagte kurs etter oppsatt opplæringsplan. Helhetlig vurdering av kvalifikasjoner, personlige egenskaper og kjøreavstand til brannstasjon på Salsnes legges til grunn ved tilsetting. Søkere må påregne å bli innkalt til intervju. Stillingen avlønnes for tiden som brannkonstabel st.kode 7237 Årslønn for hel stilling I tillegg til grunnlønn utbetales et fast årsbeløp på kr ,- for å være tilgjengelig ved gitt alarm (personsøkergodtgjørelse) Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Brann- og redningsvesenet ved Jan Arne Løvås tlf / Elektronisk søknad og oppdatert CV sendes Fosnes kommune via kommunens hjemmeside: (ledige stillinger). Id. nr Kontakt servicekontoret, tlf hvis du trenger hjelp. Søknadsfrist: Det tas forbehold om fortrinnsrett for internt ansatte i deltidsstillinger og eventuelle omplasseringer.

12 Den Norske Kirke Fosnes Kirkekontor 7856 Jøa Tlf.: Mobil: E-post: INFORMASJON FRA KIRKEKONTORET Arrangement i påska Skjærtorsdag 21. april kl Påskemåltid for hele familien på Dun bedehus. Frederick Mausner leder oss gjennom fortellinga om Jesu siste måltid rundt et langbord med lammesteik. Påmelding til Gunn Ågot Leite, tlf.: , innen mandag 18. april. Pris: Voksne 150,- /barn 60,-. 2. påskedag 25. april Påskegudstjeneste i Dun kirke kl Påskegudstjeneste i Salen kapell kl Minnekort Fosnes menighetsråd minner om at det selges minnekort til inntekt for Fosnes minnefond. De kan kjøpes for kr 100,- på butikkene på Jøa. Minnefondenes formål er å medvirke til at - avdødes minne blir hedret på en meningsfylt måte - pårørende vises omtanke og deltakelse i sorgen - det gis midler til stell, vedlikehold og fornyelse av utstyr til kirkegårder, bårehus og kirker.

13 Informasjon fra helsestasjonen. Helsestasjonen i Fosnes kommune har startet med et opplegg der målet er å styrke psykisk helse hos gravide og nybakte mødre. Et slikt opplegg brukes ved mange helsestasjoner rundt omkring i Norge, også ved helsestasjonene i Nord-Trøndelag og Namdal. Helsesøster Isabel og jordmor Synnøve har deltatt på flere kurs sammen med helsesøstre og jordmødre i Nord-Trøndelag. Kursholder har vært Nasjonalt Kompetansenettverk for sped-og småbarns psykiske helse. Metoden som blir brukt heter Edinburg-metoden, EPDS. Denne metoden går ut på å identifisere depresjon og angst hos gravide og spedbarnsmødre. Metoden er brukt i mange land, og har vist seg å være nyttig for å kunne finne de mødrene som har det så vanskelig i hverdagen at de trenger hjelp og støtte. Jordmor eller helsesøster vil gi tilbud om støttesamtaler til de kvinnene som trenger det. De kvinnene som viser seg å ha behov for mer hjelp enn de støttesamtalene vi kan gi, vil få tilbud om hjelp hos psykolog eller psykiatrisk sykepleier raskt. Jordmor og helsesøster kommer til å gå i veiledning hos psykolog, for å kunne gi best mulig hjelp. Det er helt normalt at stemningsleiet svinger i svangerskapet og i tida etter fødselen, og slik er det for de fleste. Men noen kvinner sliter med så stor grad av uro, angst eller nedstemthet at det går utover familielivet og barnet. Faktisk så mange som spedbarnsmødre i året i Norge sliter. Hos noen oppstår vanskene i svangerskapet, hos andre etter fødselen. Vi vet at dette kan skape vansker i en periode av livet da barnet er veldig sårbart. Derfor er det så viktig å kunne gi tilbud om hjelp så tidlig som mulig. Isabel og Synnøve minner om at det er mulig å få utført både svangerskapskontroller og sped- og småbarnskontroller på Salsnes. Vi har lokaler på Oppvekstsenteret. Telefon Isabel Synnøve Vennlig hilsen helsesøster Isabel og jordmor Synnøve

14 Jordmortjenesten i Fosnes kommune. Fosnes kommune har i likhet med flere kommuner rundt Namsos samarbeid med fødeavdelingen i Namsos om kjøp av jordmortjeneste. Fosnes kommune har jordmor tjeneste i 10 % stilling, slik at det er jordmor på legekontoret på Jøa annenhver uke, for tida onsdager i oddetallsuker. Jordmor i Fosnes samarbeider med jordmødre og gynekologer ved fødeavdelingen i Namsos. Ved spørsmål som jordmor ikke kan svare på, blir gynekolog kontaktet. Ved behov for undersøkelse eller oppfølging hos gynekolog, kan jordmor henvise. Jordmor samarbeider også nært med helsesøster Isabel, og selvsagt personalet ved legekontoret på Jøa. For å bestille time, kan du enten ringe legekontoret, telefon , eller til helsesøster, telefon , mobil Du kan selvsagt også ringe direkte til jordmor på telefon Men vær oppmerksom på at dette ikke er en vakttelefon, men jordmors private telefon. Fosnes kommune blir glad for alle nye innbyggere, så sett i gang med å produsere flere barn! Hvis du planlegger å bli gravid, eller er gravid, er det viktig at du tar vare på helsa, til beste for barnet. Det betyr at du bør slutte å røyke, hvis du gjør det. Det er også svært viktig at du ikke bruker alkohol, og selvsagt ikke andre rusmidler heller, mens du er gravid. Det beste er å kutte ut alkohol allerede mens du og partneren prøver å bli gravid. Det er de første 12 ukene av svangerskapet at barnets organer dannes, og da er barnet veldig sårbart. Ikke bruk legemidler uten å rådføre deg med lege, apotek eller jordmor. Det er også anbefalt å ta tilskudd av folat de første 12 ukene av svangerskapet, og helst også den perioden du planlegger å bli gravid. Når det gjelder kosthold, er det viktig å spise variert, sunn mat, med mye frukt og grønnsaker. Mer informasjon kan du finne på nettet på og Til de gravide på Salsnes: Helsesøster og jordmor har mulighet til å utføre jordmor- og barnekontroller på Salsnes. Vi har et koselig rom i barnehagen, der vi kan møte dere. Kontakt Isabel eller Synnøve. Vennlig hilsen Jordmor Synnøve

15 Jordmor og helsesøster tilbyr våren 2011 RØYKESLUTTKURS til alle innbyggere i Fosnes! Det vil brukes RØYKFRI SAMMEN programmet som er utarbeidet av Helsedirektoratet. Programmet har gitt lovende resultater! Kurset går over 6 ganger, ca 6 uker. De første møtene forbredes kursdeltagerne seg på å slutte å røyke, og de neste tre møtene skal man jobbe med å opprettholde røykfriheten. Ingen krav til tidligere kursdeltagelse, kun et sterkt ønske å endre vaner! Egenandel 400kr ved påmelding PÅMELDING TAES IMOT PÅ tlf , eller OPPSTART 5 MAI 2011 KL 1915, ca hver uke fremtil uke 24. Påmeldingsfrist innen 30.april VELKOMMEN til å ta kontakt ved spørsmål! Små- og spedbarnstrim sammen med barnehagen og alle som har anledning til å være med sine små! vi fortsetter med tilbud til de yngste og deres foresatte sammen med barnehagen med mosjon og aktivitet ledet av fysioterapeuten Kristin; TORSDAG. 28 april kl Det satses på aktivitet/mosjon som passer både de minste barn og voksne frem mot våren/sommeren. Vi møtes kl 9 samfunnshuset - gymsalen og husk å ta med inne sko til små store, lette klær og gjerne drikke! VELKOMMEN og ta gjerne kontakt ved spørsmål!

16 NORD-TRØNDELAG, NORGES SPREKESTE FYLKE 4 - APRIL 2011 Fredag 1. april starter mosjonskampanjen Nordens sprekeste region Kampanjen er en uhøytidlig landskamp mellom innbyggerne i Nord-Trøndelag, Jämtland- Härjedalen og Västernorrland om å bli den sprekeste regionen og det sprekeste landet i Nordens grønne belte. Bli med! Mosjonskampanjen varer fra 1. april til 31. mai Vinnere blir trukket ut blant alle som deltar i Nord-Trøndelag. Premien er gavekort med en verdi av 5000 kr, 3000 kr eller 1000 kr på en valgfri sport/frilutslivbutikk. Slik deltar du: Gå inn på Alle som deltar må registrere seg med en e-postadresse som brukernavn, og et passord. Har du ikke e-postadresse har du muligheten til å lage din egen gjennom g-mail og norgessprekeste.no Konkurransereglene er enkle,- 30 min trening eller mer gir 1 poeng til Nord-Trøndelag og Norge. For de som allerede er registrert som aktiv bruker av norgessprekeste.no er det bare å fortsette å registrere aktivitet med samme brukernavn og passord. SPREKEST I NORGE! SPREKERE ENN SVERIGE! Lykke til!

17 i nytt design Nettsiden til Norges sprekeste fylke kommer i dag ut i nytt og sprekere design. Hovedfokus for nettsiden blir i denne omgang mosjonskampanjen Nordens sprekeste region. Innlogging og funksjoner er som tidligere, men inne på siden vil du nå få bedre muligheter til å følge dine egne treninger og aktiviteter. Følg mosjonskampanjen på facebook Skriv Norges sprekeste fylke i søkefeltet og kom direkte til Facebook-siden Skriv på veggen, legg ut bilder fra dine mosjonsaktiviteter eller bare hold deg oppdatert om mosjonskampanjen! Husk at det er den daglige fysiske aktiviteten som gir den beste helsegevinsten! I tillegg til økt overskudd og godt humør! Den mosjon, herre, vi har av en natts dans, er så sunn, som å få et helt apotek i maven. Ludvig Holberg En sprek hilsen Bjørn Steinar Røvik Nord-Trøndelag Idrettskrets

18 Kjære innbyggere i Fosnes kommune Hører du brann-alarmen? Hører du telefon, radio eller tv? Er det vanskelig å høre hva andre sier? Ta kontakt med hørselkontakt Monica Leithe. Jeg kan hjelpe deg med å finne det utstyret du vil trenge for å kunne høre bedre og få en enklere hverdag. Til deg som allerede har hjelpemidler, ta kontakt for oppdatering av utstyr. Det er kommet mye nytt på markedet. Det er gratis å låne hjelpemidler. Hilsen syn og hørselkontakt Monica Leithe tlf: eller ta kontakt med sykeheimen. Endelig snart vår. Det skal bli godt å kvitte seg med tunge vinterstøvletter og over i lettere sko. Lurer du på hva slags sko du bør kjøpe som passer til deg på arbeid og fritid? Spør fotterapeuten om råd og veiledning til valg av sko for dine føtter. Har du spørsmål angående revmatiske føtter, om det finnes sko for deg? Spør fotterapeuten om råd for avlastning og terapeutiske sko. Har du diabetes? Og trenger veiledning om fot stell, sko, egenpleie og produkter? Spør fotterapeuten om veiledning og råd. Har du spørsmål, ta kontakt. Jeg samarbeider med lege, helsesøster og andre fotterapeuter. Ta kontakt hvis du vil bestille deg en time før vårskoa skal på. Fosnes Fotklinikk Fotterapeut Monica Leithe Tlf

19 FOSNES SANITETSFORENING LITT INFO: Fosnes sanitetsforening hadde årsmøte på fellesrommet Jøa skole onsdag 2.mars Ca 30 medlemmer møtte. Medlemstallet pr : 90 hovedmedlemmer og 26 støttemedlemmer. Det ga oss en inntekt på kr. Vi er glade for at vi har fått noen nye og yngre medlemmer i det siste året, for gjennomsnittsalderen er høy, og vi har en naturlig avgang av medlemmer. Fortsatt ønsker vi flere medlemmer, så bare ta kontakt om det er noen som ønsker å bidra i arbeidslagene eller bare ved å betale kontingent. Her vil vi vise resultatet av noe av det vi jobber med: I 2010 støttet vi bl.a.: - nytt EKG apparat til Fosnes legekontor ( kr) - ultrabadvasker til Fosnes Fotklinikk (2 959 kr) - utstyr for svangerskapskontroll på Salsnes (1 100 kr) - Rødkløverhuset i Namsos ( kr) - skolefrokost første skoledag + fargeblyanter til 1. kl. Jøa skole - skolejoggen: 1 kr pr.km pr elev til TV aksjonen (636 kr) - fotpleie for medlemmer over 67 år med 175 kr inntil tre ganger - hårpleie for beboerne på Sykeheimen før jul - hjelpearbeid på Haiti (loddsalg på årsmøtet: kr) - Førjulsfest for de over 60 - samlet inn 216 julegaver til barn i Estland Bevilgninger på årsmøtet 2011: - Ungdomslaget LIV: bidrag til oppvaskmaskin: kr - Jøa barnehage : 2 babyhusker kr - Foreldrutvalget MOT, Jøa skole: kr - Namdal Rehabilitering: bidrag til godstol kr - Helsesøstertjenesten: sammenleggbar babyvekt + leker kr - Helsesenteret : oppgradering venterom kr Som dere ser, er det mange både på Jøa og ellers som har god nytte av arbeidet som Saniteten gjør. Selv om det er arbeidet til de aktive sanitetskvinnene som gir de største inntektene, så er mange av dere med og støtter oss ved å betale kontingent, kjøpe lodd, fastelavnsris, maiblomster eller støtter oss gjennom Grasrotandelen. Så langt har 31 spillere støttet Fosnes sanitetsforening gjennom Grasrotandelen, men vi vil gjerne ha flere. Er det noen av dere som bruker Norsk Tipping som ennå ikke har valgt mottaker, så husk Fosnes Sanitetsforening! Mottaker får en andel av innsatsen, men ikke noe av gevinsten, så det koster ikke noe ekstra for dere. I 2010 fikk saniteten over 6000 fra Grasrotandelen. Så takk til dere som støttet oss! Sanitetens omsorgsberedskapsgruppe I 2010 ble det dannet en omsorgsberedskapsgruppe hos oss. Slikt arbeid har vært et satsningsområde for saniteten sentralt i flere år. Hos oss er Aase H.

20 Aglen leder, og hun er nå med i Beredskapsgruppa i kommunen. I mars ble det underskrevet en avtale mellom ordføreren og lederen i Fosnes sanitetsforening. Der har vi forpliktet oss til å stille med personell ved større ulykker, kriser og katastrofer. Det vi kan utføre er mat og kaffeservering, transport med privat bil, barnepass for hjelpemannskap og lignende. Det er laget en varslingsplan til de medlemmene som har meldt seg, så vi kan stille på kort varsel ved behov. Fotpleie Det er en stund siden det ble gjort avtale om støtte til fotpleie. Styret syntes derfor det var riktig å ta opp spørsmålet på årsmøtet. Vi la fram 2 forslag: 150 kr eller 175 kr pr gang. Det ble flertall for 175 kr. Vedtak: Fosnes sanitetsforening sponser medlemmer over 67 år med inntil 3 behandlinger pr.år. Halv pris, inntil 175 kr pr behandling hos fotterapeut Monica. Monica har medlemsliste, så si fra om du er medlem. Vi ber deg også kvittere for mottatt behandling. Det er vel ingen andre sanitetsforeninger i Namdalen som sponser fotpleie til eldre så mye som vi gjør. (I følge fotterapeut Jorid) Fosnes sanitetsforening ble 95 år i Vi håper at det fortsatt er liv i foreninga vår i 2015, slik at vi kan feire 100 årsjubileet da. 95 årsjubileet ble markert med jubileumskake på Fellesmøtet i oktober På bildet: Kirsten Strøm, Borghild Skjærvik, Ingeborg Skjærvik og Brynhild Spillum har alle stått på for Fosnes sanitet i mange år. Her skal de smake på jubileumskaka. Styret består nå av: Leder : Guri Langaas Nestleder: Aase H. Aglen Kasserer : Åse Jorun Th. Gjeset Sekretær: Marinne Bakken Styremedlem: Randi Forås For styret Guri

21 Turorienteringspostene. Fra 1.mai til 20.september blir det satt ut poster. 13 poster på Jøa og 2 poster på fastlandet. Også i år har vi satt ut 5 blå poster som er lett tilgjengelig. Kort og kart vil bli lagt ut til salg på butikkene på Jøa. Premiering blant de som leverer kortene til trimgruppa senest 20. september. For å vær med på premiering må man vær på minst 6 røde eller 3 blå poster. Superpremie trekkes blant de som besøker alle 15 postene.. Lørdag 7. mai blir det felles trimtur til Skjerivatnet. Vi går innover bomveien på fjellet, der kan man både gå og sykle. Drar med ferga fra Jøa kl.11,00. Vi kan samkjøre. Ta med niste. Setter da opp orienteringsposten der. Det blir anledning til å kjøp kart og kort den dagen også. Kjøp kort og kart og ta noen flotte turer ut i den fine naturen vår. Hilsen trimgruppa Jøa I. L. Arne B. Skomsvold. Jenny Jensen, Elin Grongstad. Og Aase Helene Aglen. Nye trimkasser. Trimgruppa vil i vår sette ut fire nye trimkasser, tre av disse er lett tilgjengelige. 1. Ytterste gappahuken i Rakkavika. 2. Ved gappahukene i Tomtvollen. 3. Innerst i skiløypa på Holonbakkan. 4. Og en på Moldvikfjellet ved vatnnet.. De vi har fra før er.gjessetfjellet, Hytta på Dunafjellet, Aunafjellet, Høglia, Lauvlia og Øyahatten. Hver høst samler vi inn trimbøkene og foretar trekking på en premie på hver bok. Gå en tur å se om du finner noen av disse God trimtur. Hilsen trimgruppa i Jøa il.. Aase Helene Aglen.

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 30/08 Årsregnskap 2007 for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28.10.2010 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 56/10 Søknad om fritak

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.05.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 34/11 Høring - Sosialpolitisk

Detaljer

Helsestasjonen i Norge 100år

Helsestasjonen i Norge 100år Helsestasjonen i Norge 100år Sanitetsdeltagelse 1918 tuberkulosehjem (500kr) 1918-2011 1932 lønnet legeundersøkelser i skole 1946 skoletannpleie 1947 spedbarnskontrollstasjon ½ lønning spedbarnsskyss Bygning

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 22. oktober kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Møtet starter med at kommunestyrerepresentantene får omvisning på Fosnes

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 31.03.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/1 Søknad om tilskudd -

Detaljer

Nå er det tid for å rydde

Nå er det tid for å rydde INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2012 Årgang 16 Nå er det tid for å rydde Midtre Namdal Avfallsselskap og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag klar til innsats Våraksjonen like om hjørnet Også i år vil MNA

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mai kl. 19.15 på Hende gård, Salen Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/10 Samkommunal organisering

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv Desember 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 17. desember kl. 10:30 på Salsnes Kro Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 57/09 Regulering av kommunale

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. mars kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Før saksbehandlinga starter har kommunestyret to poster på programmet: - I forbindelse

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 21. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/13 Retningslinjer for

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. januar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/14 Brøyting til Rakkavika

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 18. september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Etter at møtet er åpnet vil en representant fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mai kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 23/08 Avhjemling av institusjonsplasser

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 28. januar kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/10 Korrigering av betalingssatser

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 69/12 Grunnerverv

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 11/12 Tilskudd til etablering

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:23 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Silje Leirbekk Medlem FOAPGRF. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: Fra 10:15 til 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 29. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Den første timen blir det befaring på jernaldergården på Tranås, før medlemmene

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19. februar kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr PS 7/15 PS 8/15 PS

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 30. mai kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 27/13 Felles sykeheimsleger

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl. 10.15 i Åsly forsamlingshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 87/11 Retningslinjer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommune Informasjonsskriv juni 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/10 Gebyrregulativ for saksbehandling

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008

Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommune Informasjonsskriv Oktober 2008 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16. oktober kl. 19.15 på kantina i kommunehuset på Dun Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 43/08 Godtgjøring

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. mai 2012 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/12 Få Fosnes fin - midler

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012

Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommune Informasjonsskriv oktober 2012 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. oktober kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 65/12 Handlingsplan

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 23. april kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 10/09 Salsnes Gjestehavn -

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv Mars 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold 18/14 Reservasjonsrett for

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad ORD FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Fra 11:40 til 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Møtet innledes ved at ordfører Bjørg Tingstad orienterer om interkommunalt

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2014 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 27. november kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold PS 72/14

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 24.11.2011 kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 77/11 Strandstua AS -

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15.

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15. September 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 35 36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oktober 2013 Uke

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 14.01.2015 Tidspunkt: Fra 11:20 til 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MARS April er kommet, og snøen smelter og sola skinner snart er det vår Det har skjedd mye spennende i mars. Vi startet mars med KARNEVAL. Det var moro å se at

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 18/12 Planprogram - Kommuneplanens

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2017 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. juni kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 26/17 Skolenes årstimer 2017/2018

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik MEDL FOAP Nikolay Coogan Vatne MEDL FOAP Ruth Vendil Vatne MEDL FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: Fra 19:15 til 22:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2009 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 19.02.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 1/09. Søknad om ekstrabevilgning

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Forfall: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: Fra 11:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Frank Finstad Guldvik Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: Fra 10:15 til Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober

HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg oktober Cerebralpareseforeningen i Buskerud ønsker alle medlemmer velkommen til HØSTFERIETUR til First Hotel Aalborg 04.-08 oktober Påmeldings- og betalingsfrist er 15. august Hentet fra hotellets mediabank Fasadebilde

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus, Dun Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv januar 2007 Det planlagte møtet i Fosnes kommunestyre 08.februar utsettes, da det ikke foreligger saker som er ferdig saksbehandlet. I stedet vil det bli innkalt til et

Detaljer

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage

Informasjon i forbindelse med oppstarten av. Vippa FUS Barnehage Informasjon i forbindelse med oppstarten av Vippa FUS Barnehage Mars 2016 Velkommen til Vippa FUS Barnehage Byggingen av den nye barnehagen er nå avsluttet, og nå gjenstår det bare noen få ting på uteområdet

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv februar 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 1. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 6/12 Valg av nytt medlem

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv mai 2007 Fosnes kommunestyre holder møte torsdag den 28. juni kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 25/07 St.nr. 117/07

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv september 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. september kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 55/13 Unntatt

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011

Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommune Informasjonsskriv September 2011 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 8.september kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 54/11 PS 55/11 Salsnes

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørg Tingstad Ordfører FOSPKRF Jarle Elden Varaordfører FOSPKRF Eva W. Tranås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, nedre kommunehus på Dun Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: Fra 11:20 til 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut

Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut Fysisk aktivitet Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole Ved rektor Kjell J Braut Min bakgrunn Lærer i 10 år ved Aune barneskole med ansvar for kroppsøving og fysak. Drev

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 MS900054267[1].MID Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2010 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 16.12.2010 kl. 10:15 i Jøa samfunnshus. Følgende sakliste foreligger: Sakliste Saksnr Innhold

Detaljer

Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet!

Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet! Søndag 8. februar gjør Lions Slemdal, Heming, Ready og Ris skole et krafttak for barn og unge i lokalmiljøet! ÅRETS RØDE FJÆR-AKSJON 8. FEBRUAR ER VIET TIL MITT VALG! MITT VALG! et barne- og ungdomsprosjekt

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016

Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommune Informasjonsskriv desember 2016 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 15. desember kl.10:15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 83/16 Fastsettelse

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner

Fosnes kommune. Fosnes fellesfunksjoner Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 01.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:15 til 20:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015

Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommune Informasjonsskriv mars 2015 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 26. mars kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 19/15 Kommunens arealdel

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Arne Løvås Medlem FOAP Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.10.2016 Tidspunkt: Fra 19:15 til 21:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Februar 2011 Innhold 1) Medlemsinfo 2) Bli medlem i CISV 3) Nytt medlemsregister 4) Ledige plasser i sommer 5) Helgeleir 10+ 6) Helgeleir 13+ 7) NJC på Mjølfjell i påsken 8) Pre-camp

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013

Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommune Informasjonsskriv april 2013 Fosnes kommunestyre har møte torsdag den 25. april kl. 19.15 i kommunestyresalen på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr PS 18/13 PS 19/13 PS 20/13 Innhold

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007

Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommune Informasjonsskriv november 2007 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 26. november kl. 19.15 i kommunehuset på Dun, Jøa. Følgende saksliste foreligger: Saksnr Innhold PS 51/07 Tilskott

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer