Melding. Statlige midler til lavterskelaktivitet 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Melding. Statlige midler til lavterskelaktivitet 2010"

Transkript

1 Arkivsak Arkivnr. E: G10 Saksbehandler Anne Slåtten Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø /11 Melding. Statlige midler til lavterskelaktivitet 2010 Fylkesrådmannens innstilling: Meldingen tas til orientering. Tønsberg Egil Johansen fylkesrådmann Arild Moen direktør

2 Innledning Som følge av forvaltningsreformen og Lov om fylkeskommunens oppgaver i folkehelsearbeidet er midler til partnerskap for folkehelse ført til fylkeskommunenes ramme. Fylkeskommunen er også smyndighet for statlige øremerkede midler. Dette gjelder ordningene: Lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner (Statsbudsjettet Kap ) Lavterskelaktiviteter ernæring, fysisk aktivitet og tobakk (Statsbudsjettet Kap ) Denne saken omhandler disse statlige øremerkede midlene for Saksutredning Lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner (Statsbudsjettet Kap ) Lavterskel fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner er ledd i oppfølgingen av Handlingsplan for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet. Hvert fylke fikk i 2010 tildelt kr Formålet med ordningen er bedre folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet i befolkningen. Ordningen skal stimulere til lokalbaserte lavterskelaktiviteter for den inaktive delen av befolkningen. Midlene skal fordeles til aktivitetstiltak som kan bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Målgruppe for sordningen er lokale frivillige organisasjoner som arbeider med forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Det kan også søkes om midler til prosjekter som stimulerer til økt fysisk aktivitet gjennom samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og/eller mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Tilskudd som faller utenfor ordningen omfatter: - til organisasjonen eller kommunens ordinære drift - til anlegg og større anskaffelser av utstyr - til prosjekt/tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedformål I henhold til Helsedirektoratets regelverk for Kap. 719 post 73 er følgende kriterier vektlagt i tildelingen: 1. Ordningen skal stimulere til lavterskelbasert aktivitet for barn og unge og for grupper som krever spesiell tilrettelegging 2. Ordningen rettes særlig mot grupper som faller utenfor ordinære idretts- og aktivitetstilbud 3. Prosjekter som kan sees i sammenheng med lokale folkehelseplaner prioriteres Med bakgrunn i innkomne søknader og nevnte delte fylkeskommune midler til følgende organisasjoner og formål: Søker Formål Søknads beløp Tildelt beløp Begrunnelse Seniordans Seniordans Tiltaket er i Horten 1 i listen Norsk for Ehlers-Danlos Syndrom Motivere og lære opp medlemmene til å sette pris på friluftsliv Tiltaket er i Kommentar Organisasjon en har ikke bedt om å få 2

3 LHL Sandefjord Fysisk aktivitet nivå 1 og 2 på Forsmannssenteret Sandefjord Johannittergruppe Sandefjord og omegn MS BURG Sandefjord forbund Norges Astmaog Allergi forbund Region Parkinson, fylkeslag Tønsberg og Omegn Turist Tønsberg og Omegn Bekhterev Norges Blindeforbund Rehabilitering av tidligere rusmisbrukere Tiltaket er i 1 i listen Tiltaket er i Yoga kurs Tiltaket er i Trening i varmtvannsbasseng Trening i vann, trening i sal og kurs for badeinstruktører Skiweekend for ungdom med familie på Straand hotell Mars Musikkterapi for personer m/parkingsonparkinsonisme Tiltaket er i 1 i listen Tiltaket er i 1 i listen spesifisert Tiltaket er i Tiltaket er i 1 i listen OPPTUR Tiltaket er i Trening i varmt vann for revmatikere og andre Tiltaket er i 1 i listen Trimhjulet Tiltaket er i beløpet utbet til tross for gjentatt påminnelse fra Vfk 2010 ikke 3

4 Holmestrand og Omegn Larvik Stokke Idrettslag Turngruppa Stavgang, varmtvannstrening, trening ved fysioterapeut og utvikling av nye treningsmetoder og instruktører Tiltaket er i 1 i listen Varmtvannstrening Tiltaket er i 1 i listen Gymnastikklek spesifisert Tiltaket er i 1, 2 og 3 i listen L.H.L. Andebu Hjerte- og lungetrening Tiltaket er i 1 i listen NFU Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme LHL Tønsberg og Omegn Foreningen Floka Horten og omegn Norsk forbund fylkeslag Dansegalla Tiltaket er i Trim for våre medlemmer Flokas klatretilbud til personer med rusavhengighet Trening i varmtvannsbasseng Grunnkurs for instruktører Tiltaket er i 1 i listen spesifisert Tiltaket er i Tiltaket er i 1 i listen Tiltaket er i 1 i listen Andebu Helselag Varmtvannstrening Tiltaket er i 1 i listen 2010 ikke 4

5 Lågendalen Tønsberg og Omegns Jegerog Fisker, v/barne- og ungdoms avdelingen Arnadal IL Stokke IL skigruppa Norsk Tourette, lokallag Kodal Ungdomslag ME nettverket i region og Østfold Andebu IL ADHD Norge Tønsberg og omegn revmatiker Vanntrim Tiltaket er i 1 i listen Fisking, friluftsliv og Tiltaket er i fluebinding for barn og ungdom Vandring langs Sti for øyet, aktiviteter i ballbinden. Bedre skiog aktivitetstilbud Tiltaket er i Skileik Tiltaket er i 1, 2 og 3 i listen Tourette og ikke diett Tiltaket er i Danseverksted Tiltaket er i Qigong trening for MEsyke i vår- og høstkurs Fysisk aktivitet en kilde til mestring, sosialt samvær og trivsel Tiltaket er i Tiltaket er i 1 i listen Jevnaldersosialisering Tiltaket er i Skolering av instruktører, Pilates Tiltaket er i 1 i listen Midlene føres etter anmodning til ikke 5

6 Husøy Golfklubb Golf Grønn Glede Tiltaket er i 1, 2 og 3 i listen Botne Skiklubb Skileik for barn mellom 6 og 14 år Fyller kriterie 1,2 og 3.Tiltaket har i tre år blitt tildelt midler og ble først ikke prioritert. Da flere andre tiltak ikke ble igangsatt ble Skileik tildelt kr Store Bergan IL turngruppa Store Bergan IL turngruppa Norsk forbund for utviklings hemmede Kjærsenteret seniordans Åsgårdstrand IF Husflidslaget i Lavterskeltilbud eldre 65+ Lavterskeltilbud til barn og unge Kurs i ernæring og fysisk aktivitet for utviklingshemmede Tiltaket er i Tiltaket er i Tiltaket er i Seniordans Tiltaket er i 1 i listen Mamma-trim med slynger Kjelkesnekring og bakkerace Målgruppen faller ikke inn under formålet med ordningen Søknaden omhandler ikke primært fysisk aktivitet FAU Solerød skole Maskindans ved Solerød skole 5.-7.trinn Søker er ikke definert som en frivillig organisasjon og fyller derfor ikke kriteriene Tjøme Motorkross og trail Søknaden gjelder 2010 ikke 2010 ikke 6

7 motorcrossklubb Kiwanis Sandefjord Lardal kommune ME nettverket i region og Østfold Botne og Holmestrand sanitets Rask 4H Utlånssentral sport og fritid Kommune og frivillige organisasjoner søker midler til forprosjekt for å etablere tilbud til inaktive grupper Leie av lokaler til chigong trening for MEsyke Sandstrøing for eldre personer som bor hjemme Medlemsmøter, fylkes og landsarrangementer utstyr og fyller ikke kriteriene Søknaden gjelder utstyr og fyller ikke kriteriene. Søker har også søkt om støtte fra Fond til forebyggende arbeid og har fått tilsagn om kr herfra Søknaden gjelder midler forprosjekt ikke aktivitetog fyller derfor ikke kriteriene Søknaden gjelder midler til drift. Foreningen har også søkt og fått tildelt kr til trening Søknaden gjelder ikke fysisk aktivitet og fyller derfor ikke kriteriene - Tiltaket er ikke i spesifisert henhold til kriteriene Totalt beløp som er er derfor kr Som tabellen viser er ikke alle tiltak som det ble søkt midler til gjennomført og i Resterende midler er søkt ført til Lavterskelaktiviteter ernæring, fysisk aktivitet og tobakk (Statsbudsjettet Kap ) Ordningen skal fremme lavterskeltilbud med fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. Hvert fylke er for 2010 tildelt kr , som ble anbefalt fordelt til kommuner som prioriterer frisklivstilbud. Helsedirektoratet anbefaler at frisklivstilbudet inneholder: strukturerte rutiner for henvisning fra leger, annet helsepersonell og NAV samt rapporteringer tilbake til henvisende instans individuelle samtaler basert på helsepedagogiske samtaleteknikker (motiverende intervju) gruppebaserte tilbud for fysisk aktivitet tilpasset målgruppen kostholdskurs og tilbud for hjelp til røykeavvenning. fylkeskommune har fordelt midlene likt mellom kommuner som satser på utvikling av frisklivstilbud i henhold til intensjonen i St.meld. nr 47 ( ) Samhandlingsreformen. 7

8 Følende kommuner har søkt og fått tildelt midler for 2010: Kommune Navn på tiltaket Tildelt sum - kr Re Trim på resept Stokke Trim på resept Tønsberg Aktivitetsresepten Nøtterøy Friskliv Andebu Friskliv Sandefjord Friskliv Totalt I tillegg til å forvalte midlene til frisklivstilbud har fylkeskommunen tatt initiativ til å utarbeide felles informasjonsmateriell om frisklivstilbudene i. Informasjonen vil også bli gjort tilgjengelig på fylkeskommunes hjemmesider. Fylkesrådmannens bemerkninger Etter fylkesrådmannens vurderinger er fordelingen av Statsbudsjettet 2010 Kap.719 post 73 og Statsbudsjettet 2010 Kap 719 post 60 riktig i henhold til forventningene fra Helsedirektoratet og de nasjonale mål for folkehelsearbeid. Det er utarbeidet statlige retningslinjer for til lavterskelaktivitet, men det er anledning til å foreta lokale prioriteringer. For 2011 vil tildelingen derfor bli sett i sammenheng med strategier i regional plan for folkehelse i Fylkesrådmannen har ingen ytterligere bemerkninger til saken. 8

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73

Rapport for tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv- Statsbudsjettet 2013 kap. 719.73 Helsedirektoratet Postboks 7000, St.Olavs plass 0130 Oslo Att: Olov Belander Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet Kulturdepartementet Vår referanse: 669063-v1 Deres referanse: 11/734-64 Dato: 31. januar

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Veileder for kommunale frisklivssentraler Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-xxxx 1 Heftets tittel: Utgitt: Bestillingsnummer: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering. måned/år,

Detaljer

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.

Forfall der årsak til fravær oppgis, meldes skriftlig så raskt som mulig til sekretariat@vfk.no Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Fylkestinget innkalling til møte Dato: 14.02.2013 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, Svend Foynsgt 9, 3126 Tønsberg. Møterom Oseberg Arkivsak: 201300621-1 Arkivkode: Gruppemøter starter kl. 0800. Vedlagt

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012

Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Handlingsplan for FYSAK - Agdenes 2011-2012 Fysisk aktivitet i befolkningen Fysisk aktivitet (FYSAK) innebærer samarbeid om lavterskelaktiviteter på lokalplanet. Personer som er lite fysisk aktive og som

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Lund kommune Folkehelseplan 2014-2017

Lund kommune Folkehelseplan 2014-2017 Lund kommune Folkehelseplan 2014-2017 Foto: Lund kommune Innhold Foto: Moi IL 1. Innledning... 3 2. Folkehelse i Lund... 3 2.1. Kommunens rolle... 3 2.1.1. Styringsgruppa for folkehelse... 3 2.1.2. Partnerskap

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Sammen for fysisk aktivitet Sammen for fysisk aktivitet Forankring og utfordring St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge og Innst. S. nr. 230 (2002-2003) Fysisk aktivitet et prioritert satsingsområde i folkehelsearbeidet

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Utredning- Frisklivssentral i Alta

Utredning- Frisklivssentral i Alta Utredning- Frisklivssentral i Alta Av 27.04.11 Alta kommune - 1 - Sammendrag Sett i lys av samhandlingsreformen, forslag til ny lov om folkehelse, forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenster

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010

Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Handlingsplan for FYSAK-Hemne 2010 Fysisk aktivitet i befolkningen Befolkningens helse er en konsekvens av utviklingstrekk, fysiske omgivelser og politiske valg utenfor enkeltindividets rekkevidde, men

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Psykisk helse. Sørfold kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Psykisk helse November 2009 FORORD Denne forvaltningsrevisjonsrapporten er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i i perioden mars 2009 juni 2009. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012

Frisklivssentralen Verdal kommune. Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentralen Verdal kommune Oppstart 01. januar 2012 Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor helseatferdsområdene

Detaljer

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009

Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 IS-0266 Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem? Evaluering av Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 Rapportens tittel: Samspill uten retning og midler? Hvem skal aktivere hvem?

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer