TP SW-R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1740281 TP 199-4408-00-SW-R"

Transkript

1 GB FR D I L DK S SF ES EE GR H LV LT PL CZ SK RU Instruction Book - Snowthrower Model 650x7A Livret d instructions - Chasse-neige 650x7A Betriebsanleitung - Schneeschleuder Modell 650x7A Manuale di istruzioni - Spalaneve meccanico modello 650x7A Instructieboek - Sneeuwblazer Model 650x7A Instruktionsbog - Sneslynge model 650x7A Instruksjonsbok - Snøfreser modell 650x7A Instruktionsbok - Snöslunga, modell 650x7A Ohjekirja - Lumilinko malli 650x7A Manual de instrucciones - Quitanieves Modelo 650x7A Kasutusjuhend Lumekoristaja mudel 650x7A Âéâëßï Ïäçãéþí Åê éïíéóôþñáò ÌïíôÝëï 650x7A Használati kézikönyv Hómaró 650x7A modell Lietošanas instrukciju Sniega pūtējs Modelis 650x7A Instrukcija Sniego valymo įrengimas Modelis 650x7A Instrukcja Odœnie arka Model 650x7A Uživatelská pøíruèka Snìžná fréza model 650x7A ávod na používanie Snehová fréza, model 650x7A Ðóêîâîäñòâî Ñíåãîî èñòèòåëü, ìîäåëü 650x7A TP SW-R

2

3 /8 (mm)

4 5 /

5 IHOLD FARESYMBOLER OG DERES BETYDIG... 7 BETJEIGSSYMBOLER OG DERES BETYDIG. 7 REGLER FOR SIKKER BRUK... 7 MOTERIG FUKSJO VEDLIKEHOLD VEDLIKEHOLDSSKJEMA FEILSØKIGSSKJEMA BEGRESET GARATI Generell informasjon Denne håndboken er skrevet for en person med noe mekanisk innsikt. Som i de fleste servicebøker er ikke absolutt alle trinn beskrevet. De fleste personer med noe mekanisk innsikt kan følge trinn som beskriver hvordan festeinnretninger skal løsnes eller strammes. Les og følg disse anvisningene før du tar produktet i bruk. Gjør deg kjent med produktet: Du oppnår best resultat hvis du forstår maskinen og hvordan den fungerer. Sammenlign illustrasjonene med maskinen mens du leser denne håndboken. Lær deg kontrollenes plassering og funksjon. Ved å følge bruksanvisningene og sikkerhetsreglene kan du forebygge ulykker. Ta vare på denne håndboken slik at du kan slå opp i den på et senere tidspunkt. VIKTIG: Mange maskiner er ikke montert og selges nedpakket i esker. Det er eierens ansvar å påse at monteringsanvisningene i denne håndboken følges til punkt og prikke. Andre maskiner selges ferdig montert. Det er eierens ansvar å påse at ferdig monterte maskiner er riktig montert. Eieren skal kontrollere produktet nøye i samsvar med anvisningene i denne håndboken før det tas i bruk for første gang. Kontroller og funksjoner (se figur ) Sveiv () Endrer retningen på utkastertuten. Deflektor på utkastertut () Endrer hvor langt/kort snøen blir kastet. Utkastertut () Endrer retningen snøen blir kastet i. Spak for innmaterskruedrift (5) Starter og stopper innmaterskruen (som tar inn og kaster ut snø) som også driver snøfreseren fremover. Motorfunksjoner Stoppbryter (8) - Hvis montert, flytt til stilling O (PÅ) for å starte motoren. Tenningsnøkkel (8) - Hvis montert, sett inn og vri til stilling on (på) for å starte motoren. Fødepumpeknapp (9) Sprøyter drivstoff rett inn i forgasseren slik at motoren starter raskere i kaldt vær. Electrisk startknapp (0) - På modeller med elektrisk start, brukes den til å starte motoren. Bryterboks () - På modeller med elektrisk start, brukes den til å koble til en 0 volt strømledning. Startsnor () Brukes til å starte motoren manuelt. Chokekontroll () Brukes til å starte motoren når den er kald. Adgangspanel til tennplugg (5) - Tas av for å få tilgang til tennpluggen. MODEL O.: 650x7A SKU o.: YYYY MM DD: SERIAL O.: 000 min- kg Assembled in Suzhou, China 58 by Limac for The Partner Corporation Angitte vibrasjonsverdier er i samsvar med direktiv 98/7/EF. Vibrasjonsverdier i samsvar med E 0;996:,7 m/s. Verdiene ble målt ved håndtaket da maskinen ble brukt stillestående på en betongflate ved 000 min -. Angitt luftbåren støy på LwA 0 db er i samsvar med direktiv 000//EF, tillegg V. Lydtrykksnivå ved brukerposisjon 8 db. Verdiene er målt ved øret i samsvar med spesifikasjonene i E ISO 0. Angitt luftbårent lydeffektnivå på 0 db(a) er i samsvar med direktiv 000//EF. 7

6 Denne manualen inneholder sikkerhetsinformasjon som skal gjøre deg oppmerksom på farer og risikoer forbundet med snøfresere, og hvordan du kan unngå disse. Smøfreseren er designet og skal brukes til fjerning av snø, og må ikke brukes til noe annet formål. Det er viktig at du leser og forstår disse instruksjonene, og at alle som bruker dette utstyret leser og forstår disse instruksjonene. Betjeningssymboler og deres betydning Disse symbolene brukes på utstyret ditt og er forklart i brukermanualen. Det er viktig at du går gjennom og forstår meningen. Mangel på å forstå symbolene kan føre til at du skader deg. ADVARSEL Motoreksos fra dette produktet inneholder kjemikalier som staten California vet kan forårsake kreft, fødselsskader eller skader på forplantningsevnen. Et signalord (FARE, ADVARSEL eller FORSIKTIG) brukes sammen med varselssymbolet for å indikere sannsynlighet og mulig risiko for skader. I tillegg kan et faresymbol bli brukt for å forklare typen av risiko. FARE indikerer en fare, som hvis ikke den blir forhindret, vil føre til død eller alvorlig skade. ADVARSEL indikerer en fare, som hvis ikke den blir forhindret, kan føre til død eller alvorlig skade. FORSIKTIG indikerer en fare, som hvis ikke den blir forhindret, vil kunne føre til en mindre eller moderat skade. FORSIKRIG, når det brukes uten varselssymbolet, indikerer en situasjon som kan føre til skade på utstyret. Faresymboler og deres betydning Disse symbolene brukes på utstyret ditt og er forklart i brukermanualen. Gå gjennom og forstå meningen. Bruk av et av disse symbolene kombinert med et signalord gjør deg oppmerksom på mulige farer og hvordan du kan unngå dem. Sikkerhetadvarsler identifiserer sikkerhetsinformasjon om fare som kan føre til personskade. Brukermanual les og forstå for du starter noen aktivitet eller lar utstyret gå. Olje Drivstoff På Av Primerball Gasspedal Luftspjeld av Luftspjeld på Stopp Langsom Hurtig Aktiver Fremover øytral Bakover Tenning på Tenning av Tenningsnøkkel Press for å aktivere elektrisk start Elektrisk start Motorstart Roterende transportskrue Brann Aktiver Motoren går Roterende rotor Eksplosjon Trekkraft Motor av Giftige gasser Støt Oppsamler for transportskrue Aktiver Roterende utstyr Varm overflate Kobling for transportskrue Frigjør Utkastede gjenstander Berør aldri roterende deler. Kobling for kraftoverføring Oppvarmede gripehåndtak Hold trygg avstand fra utstyret. Anbefalt hørebeskyttelse for utstrakt bruk. Koble fra sjakt Sjaktdeflektor Slå av motoren og fjern tennpluggledningen før du foretar vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid. VESTRE HØYRE OPP ED 7

7 ADVARSEL: Denne maskinen er i stand til å amputere hender og føtter, og kaste gjenstander. Les sikkehretsreglene og følg dem nøye. Dersom reglene ikke overholdes, kan det føre til tap av kontroll over maskinen, alvorlig personskade eller døden for deg, eller tilskuere, eller til skade på gjenstander eller utstyr. Varseltrekantene i tekstene viser viktige forsiktighetsråd eller advarsler som må følges. REGLER FOR SIKKER BRUK VIKTIG: Sikkerhetsstandardene krever at visse betjeningsfunksjoner for å minimere risikoen for skader. Snøfreseren er utstyrt med slike betjeningsfunksjoner. Prøv ikke under noen omstendighet å sette funksjonaliteten ved disse ut av funksjon. Opplæring. Les, forstå og følg alle instruksjoner på maskinen eller i manualen før du bruker denne enheten. Vær helt fortrolig med betjeningsinstrumentene og riktig bruk av utstyret. Vit hvordan du stanser enheten og løser ut kontrollene raskt.. La aldri barn bruke utstyret. La aldri voksne bruke utstyret uten at de har fått skikkelig opplæring.. Hold bruksområdet tomt for alle personer, spesielt små barn og kjæledyr.. Vær forsiktig for å unngå å skli eller falle, spesielt når du arbeider bakover. Klargjøring. Undersøk området der utstyret skal brukes nøye, og fjern alle dørmatter, sleder, brett, ledninger og andre fremmedlegemer.. Løs ut alle koblinger og skift til nøytral før start av motoren.. Ikke bruk utstyret uten å ha på deg skikkelig vintertøy. Bruk fottøy som gir godt fotfeste på glatte overflater. Unnå løssittende klær som kan sette seg fast i bevegelige deler.. Behandle drivstoffet forsiktig, det er meget brennbart. a. Bruk en godkjent drivstoffbeholder. b. Fyll aldri drivstoff på en motor som er i gang eller er varm. c. Fyll tanken utendørs med ekstrem forsiktighet. Fyll aldri drivstofftanken innendørs. Sett på lokket skikkelig på drivstofftanken, og tørk opp dersom du har sølt drivstoff. d. Fyll aldri beholdere inne i et kjøretøy, eller på en lastebil eller tilhenger med plastoverflate. Plasser alltid beholdere på bakken, borte fra kjøretøyet ditt, før du fyller. e. år det er mulig, fjern bensindrevet utstyr fra lastebilen eller tilhengeren og fyll drivstoff når det står på bakken. Dersom det ikke er mulig, er det bedre å fylle utstyr som står på en tilhenger ved hjelp av en bærbar beholder enn å fylle direkte fra munnstykket på en bensinbeholder. f. Hold munnstykket i kontakt med kanten av drivstofftanken eller beholderåpningen hele tiden til drivstoffyllingen er fullført. Ikke bruk utstyr som holder munnstykket åpent av seg selv. g. Sett bensinlokket skikkelig på plass og tørk opp hvis du har sølt drivstoff. h. Dersom det er sølt drivstoff på tøy, må dette skiftes umiddelbart. 5. Bruk forlengelsesledninger og stikkontakter som spesifisert av produsenten for alle enheter med elektriske fremdriftsmotorer eller elektriske startmotorer. 6. Juster høyden på oppsamlingshuset for å gå klar av grus eller knust steinoverflate. 7. Prøv aldri å gjøre noen justeringer når motoren er i gang (uten at det er spesifikt anbefalt av produsenten). Sikker bruk av snøfresere 8. La motoren og snøfreseren tilpasse seg til utendørstemperaturene før du begynner å rydde snø Ha alltid på deg beskyttelsesbriller eller øyebeskyttelse under bruk eller når du gjør justeringer eller reparasjoner for å beskytte øynene mot fremmede gjenstander som kan kastes ut av maskinen. Bruk. Ikke plasser hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold deg alltid unna utkastingsåpningen.. Utvis ekstrem forsiktighet når du arbeider på eller krysser grusveier, gangveier eller veier. Vær oppmerksom på skjulte farer eller trafikk.. Hvis du har truffet et fremmedlegeme, stans motoren, fjern ledningen fra tennpluggen, koble fra ledningen på elektriske motorer, kontroller snøfreseren nøye for å se om der er noen skader, og reparer skaden før du starter og bruker snøfreseren på nytt.. Hvis enheten begynner å vibrere unormalt, stans motoren og forsøk å finne årsaken umiddelbart. Viberasjon er vanligvis et varsel om problem. 5. Stans alltid motoren når du forlater arbeidsområdet, før du rengjør oppsamleren/rotorhuset eller utkastingssjakten, og når du reparerer, justerer eller undersøker den. 6. år du rengjør, reparerer eller undersøker noe, sørg for at oppsamler/rotor og alle bevegelige deler har stanset. Koble fra tennpluggledningen og hold ledningen unna tennpluggen for å forhindre start ved et uhell. 7. Ikke bruk maskinen innendørs, utenom når du starter motoren og transporterer snøfreseren inn eller ut av bygningen. Åpne ytterdørene; eksosgasser er farlige (inneholder karbonmonoksid, en LUKTFRI og DØDLIG GASS). 8. Utvis ekstrem forsiktighet når du arbeider i bakker. Ikke prøv å rydde bratte bakker. 9. Bruk aldri snøfreseren uten skikkelige beskyttelse, plater eller annet sikkert sikkerhetsutstyr på plass og i funksjon. 0. La aldri snøutkastet rettes direkte mot områder der det er folk, eller områder det det kan oppstå materiell skade. Hold barn og andre unna.. Ikke overbelast maskinens kapasitet ved å forsøke å rydde snøen for hurtig.. Bruk aldri maskinen ved høy transporthastighet eller på glatt underlag. Se bakover og vær forsiktig når du bruker den i reverse.. Slå av kraftoverføringen til oppsamler/rotor når snøfreseren transporteres eller ikke er i bruk.. Bruk bare tilkoblinger og tilbehør som er godkjent av snøfreserens produsent (som førerhytter, snøkjettinger etc). 5. Bruk aldri snøfreseren uten god sikt eller lys. Vær alltid sikker på hvor du tråkker, og hold godt i håndtakene. Gå, løp aldri. 6. Berør aldri en varm motor eller eksospotte. 7. Bruk aldri snøfreseren nær glassoverbygg, biler, vindusåpninger, lasteåpninger og lignende uten skikkelig jsutering av utkastingsvinkelen for snø. 8. Rett aldri utkastet mot tilskuere, og la aldri noen være foran maskinen. 9. La aldri en maskin som er i gang være uten tilsyn. Koble alltid fra transportskruen og trekkraftkontrollene, stans motoren og fjern nøklene. 0. Bruk aldri maskinen hvis du er påvirket av alkolhol eller stoff.. Husk at brukeren er ansvarlig for skade som skjer andre folk eller gjenstander.

8 . Data indikerer at brukere fra 60 år og oppover er involvert i en større andel av skader relatert til motordrevet utstyr. Slike brukere må vurdere sin evne til å bruke enheten på en måte som er trygg nok til å kunne beskytte seg selv og andre mot skader.. IKKE BRUK lange skjerf eller løstsittende klær som kan komme inn i bevegelige deler.. Snø kan skjule hindringer. Sørg for å fjerne alle hindringer fra området som skal ryddes. Barn Det kan skje tragiske ulykker dersom brukeren ikke er på vakt når det er barn i nærheten. Barn blir ofte tiltrukket av maskinen og snøfresingen. Stol aldri på at barna holder seg i ro der du så dem sist.. Hold barn unna området og under grundig oppsikt fra en annen ansvarsbevisst voksen.. Vær på vakt og slå maskinen av hvis barn kommer inn i området.. La aldri barn bruke utstyret.. Vær ekstra oppmerksom når du nærmer deg uoversiktlige hjørner, busker, trær eller andre gjenstander som kan hindre sikten. Rengjøre en tilstoppet utkastingssjakt Håndkontakt med den roterende rotoren inne i utkastingssjakten er den mest vanlige årsaken til skader forbundet med snøfresere. Bruk aldri hendene for å rydde opp i utkastingssjakten. Rydde sjakten:. SLÅAVMOTORE.. Vent i 0 sekunder for å være sikker på at rotorbladene har sluttet å bevege seg.. Bruk alltid et verktøy, aldri hendene dine. Service, vedlikehold og lagring. Kontroller skjærbolter og andre bolter med regelmessig mellomrom for å se om de sitter skikkelig på plass, for å være sikker på at utstyret er i trygg brukstilstand.. Lagre aldri maskinen med drivstoff i drivstofftanken inne i en bygning der det finnes kilder for antennelse, som oppvarmere for vann og rom eller klestørkere. La motoren bli kald før du lagrer i lukkede omgivelser.. Se alltid i brukermanualen for viktige opplysninger dersom snøfreseren skal lagres for en lengre periode.. Foreta vedlikehold og skift ut sikkerhets-- og instruksjonsskilt dersom det er nødvendig. 5. La maskinen gå noen minutter etter at du har ryddet snø for å forhindre fastfrysing av oppsamleren/rotoren. 6. Dersom det søles drivstoff, ikke prøv å starte motoren, men fjern maskinen fra stedet der det er sølt, og unngå å skape noen antenningskilde før drivstoffgassen har forsvunnet. 7. Gjennomfør alltid trygg drivstoffylling og behandling av drivstoff når du fyller på maskinen etter transport eller lagring. 8. Følg alltid instruksjonene i motormanualen for å forberede lagring når maskinen skal settes bort både for kortere og lengre perioder. 9. Følg alltid instruksjonene i motormanualen for riktige start-prosedyrer når enheten skal sendes til service. 0. Foreta vedlikehold og skift ut sikkerhets-- og instruksjonsskilt dersom det er nødvendig.. Hold muttere og skruer på plass, og sørg for at utstyret er i god stand.. Tukle aldri med sikkerhetsutstyret. Kontroller regelmessig at de fungerer skikkelig, og foreta nødvendige reparasjoner dersom de ikke fungerer som de skal.. Komponentene kan utsettes for slitasje, skade og kvalitetsforringelse. Kontroller komponentene regelmessig og skift ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.. Kontroller betjeningsinstrumentene regelmessig. Juster og gi service som påkrevd. 5. Bruk bare fabrikkgodkjente reservedeler når du reparerer. 6. Følg alltid fabrikkspesifikasjonene for alle innstillinger og justeringer. 7. Bare autoriserte serviceverksteder må brukes for større servicer og reparasjoner. 8. Prøv aldri å foreta større reparasjoner på enheten uten har du har fått skikkelig opplæring. Uriktige serviceprosedyrer kan føre til farlig bruk, skade på utstyret og at produsentens garanti mister gyldighet. 9. Kontroller skjærbolter (klemmer) og andre bolter med regelmessig mellomrom for å se om de sitter skikkelig på plass, for å være sikker på at utstyret er i sikker brukstilstand. Utslipp. Motoreksos fra dette produktets motor inneholder kjemikalier som er kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller skader på forplantningsevnen i bestemte mengder.. Om tilgjengelig, se alltid etter relevante opplysninger om utslippvarighets varighet og informasjon om luftindeks på motorens utslippsmerking. Tenningssystem. Dette tennpluggsystemet samsvarer med Canadian ICES-00. 7

9 MOTERIG Les og følg instruksjonene for montering og justering av snøfreseren. Alle skruer og muttere finnes i deleposen. Ikke kast deler eller materialer før enheten er sammenmontert. ADVARSEL: Fjern ledningen fra tennpluggen før du foretar montering eller vedlikehold på snøfreseren. MERK: I denne instruksjonsboken beskriver begrepene venstre og høyre plasseringen av en del sett fra der operatøren står bak enheten. MERK: Moment måles i foot pounds (metrisk.m). Denne målingeenheten beskriver hvor hardt tiltrukket en mutter eller skrue må være. Momentet måles med en momentnøkkel. MERK: Illustrasjoner begynner på side. ødvendige verktøy Kniv ebbtang / skiftnøkler 9/6 skiftnøkler / skiftnøkler Målebånd eller linjal. Slik tar du snøfreseren ut av esken. Finn oljebeholderen og ta den ut.. Finn alle delene som er pakket separat og ta dem ut av esken.. Fjern emballasjemateriellet fra snøfreseren.. Skjær ned alle de fire hjørnene på esken og legg sideveggene flate. 5. Hold i det nederste håndtaket og trekk snøfreseren ut av esken. FORSIKTIG: IKKE rygg over kabler. 6. Fjern emballasjen fra håndtaket. Slik monterer du sammen håndtaket. Fjern emballasjen fra de øvre og nedre håndtakene.. (Figur ) Løsne knappene () på hver side av håndtaket ().. Løft det øvre håndtaket () til arbeidsstilling. Hold det øvre håndtaket () unna for å unngå å skrape opp det nedre håndtaket. MERK: Forsikre deg om at kablene ikke setter seg fast mellom det øvre og nedre håndtaket.. Trekk til knappene (). Slik klargjør du motoren ADVARSEL: Bruk alltid en sikkerhets-drivstoffbeholder. Ikke røyk når du fyller drivstoff på motoren. Fyll ikke drivstofftanken i et lukket rom. Stopp motoren før du fyller drivstoff. La motoren kjøle seg ned i flere minutter. Før du bruker enheten må du lese informasjonen om sikkerhet, drift, vedlikehold og lagring. MERK: Oppgitte hestekrefter til motoren kan variere med motorjustering, produksjonsavvik, høyde over havet, atmosfæriske forhold, drivstoff og vedlikehold. Fylle olje på motoren (Figur og figur ) MERK: Motoren kan allerede inneholde noe restolje. Foreta hyppige kontroller når du fyller veivhuset, fyll IKKE på for mye. Snøfreseren ble levert med en kanne med 5W0 motorolje. Denne oljen må fylles på motoren før bruk.. Forsikre deg om at enheten står plant.. Ta ut oljefyllehetten/peilepinnen () og fyll veivhuset til FULL -merket () på peilepinnen. IKKE fyll på for mye.. Tøm oljen sakte i oljepåfyllingsåpningen (). IKKE FYLL PÅ FOR MYE. år du har fylt på olje, må du vente i ett minutt og deretter sjekke oljenivået på nytt.. Trekk oljepåfyllingslokket/peilepinnen () godt til hver gang du sjekker oljenivået. MERK: Syntetisk olje kan være nyttig når du skal starte ved ekstremt lave temperaturer. Syntetisk 5W0 kan brukes ved alle temperaturer. Oje og bensin må IKKE blandes. Anbefalt drivstoff Denne motoren er sertifisert for bruk med bensin. Emission control system (kontrollsystemet for avgass) for denne motoren er EM (Engine Modifications -- motormodifikasjoner). Bensinen må oppfylle disse kravene: Ren, ny, blyfri bensin. Minimum 87-oktan/87 AKI (9 RO). Ved bruk i store høyder over havet, se nedenfor. Bensin med opp til 0% etanol (gasohol) eller opp til 5% MTBE (metyltertiærbutyleter) kan brukes. Bruk av bensin som ikke er i samsvar med kravene, vil oppheve motorgarantien. Enkelte steder kan bensinpumpene være merket hvis bensinen inneholder alkohol eller eter. Hvis du er i tvil om bensinen du kjøper er den riktige, sjekker du med leverandøren av drivstoffet. Motorens drivstoffsystem eller forgasseren må ikke modifiseres til bruk av alternativt drivstoff. Oje og bensin må aldri blandes. All bensin er ikke lik. Hvis du får problemer med start eller motordrift etter du har brukt ny bensin i motoren, bytter du til en annen drivstoffleverandør eller annet drivstoffmerke. FORSIKTIG: Enkelte typer drivstoff som blir beskrevet som oksidert eller reformulert drivstoff, er drivstoff som er blitt blandet med alkohol eller eter. Store mengder av denne typen blanding kan skade drivstoffsystemet eller forårsake problemer med motordriften. Bruk en bensin med mindre alkohol eller eter hvis det oppstår uønskede bivirkninger. MERK: For å unngå motorproblemer, må drivstoffsystemet tømmes av maskinen hvis den lagres i 0 dager eller lenger. Start motoren og la den gå til drivstoffledningene og forgasseren er tomme. Bruk nytt drivstoff neste sesong. Se avsnittet om lagring i denne håndboken for nærmere informasjon. Bruk i store høyder over havet I store høyder (over 5,000 fot), kan 85 oktan/85 AKI (89 RO) bensin brukes. Det kan være nødvendig å montere en spesialdyse for bruk i store h.o.h. for å forbedre motordriften og senke drivstofforbruket. Ta kontakt med et autorisert Briggs & Stratton service-forhandler for å få mer informasjon. Påfylling av bensin (Figur ). Stopp motoren. Før du tar av drivstofflokket (), må du la motoren avkjøle seg i minst minutter.. Ta av drivstofflokket (). Fyll drivstofftanken til ca. 8 mm (-/ ) under toppen av halsen, slik at bensinen får plass til å utvide seg. Vær forsiktig så du ikke fyller på for mye.. Sett på plass drivstofflokket () før du starter motoren. ADVARSEL: Bensin og bensingass er meget brannfarlig og eksplosiv. Brann eller eksplosjon kan føre til alvorlige brannskader eller dødsulykker. Slå motoren av og la motoren avkjøles i minst minutter før du tar av bensinlokket. Fyll drivstofftanken utendørs eller på et sted med god ventilasjon. Hold bensin unna gnister, åpne flammer, sparebluss, varme og liknende som kan antenne den. Hvis det er blitt sølt bensin, må du vente til den har fordampet før motoren startes. Før bruk Før du tar i bruk din nye snøfreser, må du gå gjennom følgende sjekkliste: Forsikre deg om at alle montasjeinstrukser er fulgt. Forsikre deg om at utkasterrennen roterer fritt. Forsikre deg om at det ikke er noen løse deler igjen i esken. Etter hvert som du lærer hvordan du skal bruke snøfreseren riktig, må du vie følgende viktige temaer spesiell oppmerksomhet. Forsikre deg om at motoroljenivået er passe. Se håndboken til motorprodusenten for hvilken type motorolje du skal bruke. Forsikre deg om at drivstofftanken er fylt med bensin. Gjør deg kjent med plasseringen av alle kontroller og sørg for at du forstår hvordan de fungerer. Før du starter motoren, må du påse at alle kontrollerer virker som de skal. 75

10 FUKSJO MERK: Illustrasjoner begynner på side. Bli kjent med snøfreseren din (Figur ) Les denne instruksjonsboken og sikkerhetsreglene før du tar i bruk snøfreseren. Sammenlign illustrasjonen med snøfreseren for å bli kjent med hvor de forskjellige kontrollene og justeringene er plassert. Kontroller og justeringsfunksjoner (se figur ) Veivenhet () - Forandrer retningen til utkasterrennen. Utkasteravviser () - Forandrer avstanden snøen kastes. Utkasterrenne () - Forandrer retningen snøen kastes. Skruedrevspak (5) - Starter og stopper skruen som driver snøfreseren. Motorens funksjoner Stoppbryter (8) - Hvis montert, sett i stilling O (PÅ) for å starte motoren. Tenningsnøkkel (8) - Hvis montert, sett inn og drei til stilling on (på) for å starte motoren. Primer-knapp (9) - Sprøyter drivstoff direkte inn i forgasseren for hurtigstart når det er kaldt. Elektrisk start-knapp (0) - På modeller med elektrisk start, brukes til å starte motoren. Bryterboks () - På modeller med elektrisk start, brukes for å koble til 0 volt strømkabel. Snorstarterhåndtak () - Brukes til å starte motoren manuelt. Chokekontroll () - Brukes til å starte en kald motor. Tennplugg-deksel (5) - Fjernes for å få tilgang til tennpluggen. Slik styrer du utkastingen av snøen ADVARSEL: Rett aldri snøutkasteren mot personer som står i nærheten. ADVARSEL: Stopp alltid motoren før du fjerner snø som har satt seg fast i utkasterrennen eller skruehuset, og før du forlater snøfreseren.. (Figur ) Roter veivenheten () for å forandre utkastretningen til snøen.. (Figur 5) Løsne vingeknappen () på utkasteravviseren ().. Flytt utkasteravviseren () opp for å kaste snøen lenger, eller ned for å kaste snøen kortere.. Trekk til vingeknappen (). Slik kaster du snøen (Figur ). Aktiver skruedrevspaken (5).. For å stoppe utkastingen av snø, slipper du skruedrevspaken (5). ADVARSEL: All bruk av snøfreser kan føre til at man kan få fremmedlegemer i øynene. Dette kan føre til alvorlige øyeskader. Bruk alltid sikkerhetsbriller eller øyevisir når du bruker snøfreseren. Vi anbefaler standard sikkerhetsbriller eller at man bruker en sikkerhetsmaske med godt sideutsyn over brillene. Slik stopper du utkastingen av snø (Figur ). For å stoppe utkastingen av snø, slipper du skruedrevspaken (5).. For å stoppe motoren, vrir du tenningsnøkkelen (8) til stilling off (av). Slik kjører du framover (Figur 6). Hold skruedrevspaken (5) mot håndtaket (). Skruen begynner å rotere.. For å gå framover, løfter du håndtaket () slik at gummiskrueknivene () kommer i kontakt med bakken. Hold godt fast i håndtaket () etter hvert som snøfreseren begynner å bevege seg framover. Før snøfreseren ved å flytte håndtaket () enten til venstre eller høyre. Ikke forsøk å skyve snøfreseren.. For å stoppe slipper du skruedrevspaken (5). MERK: Hvis skruen fortsetter å rotere, ser du i Slik justerer du skruestyrekabelen i serviceog justeringsdelen. Før motoren startes. Før du utfører service eller starter motoren, må du gjøre deg kjent med snøfreseren. Forsikre deg om at du forstår funksjonen til og plasseringen av alle kontrollene.. Forsikre deg om at alle fester er strammet.. Forsikre deg om at drivstofftanken er fylt med nytt, rent drivstoff.. Gjør deg kjent med plasseringen av alle kontroller og sørg for at du forstår hvordan de fungerer. 5. Før du starter motoren, må du påse at alle kontrollerer virker som de skal. Slik stopper du motoren (Figur ) For å stoppe motoren, vrir du tenningsnøkkelen (8) til stilling off (av). Oppbevar tenningsnøkkelen (8) på et sikkert sted. Motoren vil ikke starte uten tenningsnøkkelen (8). Slik starter du motoren (Figur ) Modeller utstyrt med Elektrisk starter MERK: Et elektrisk startersett kan monteres i tillegg til snorstarteren. Elektriske startersett kan leveres fra ditt nærmeste autoriserte serviceverksted. 76 ADVARSEL: Starteren er utstyrt med en treleder strømledning og støpsel, og er beregnet på å brukes på 0 volt A.C. nettspenning. Strømledningen må være skikkelig jordet til enhver tid for å unngå elektrisk støt, da dette kan skade operatøren. Følg nøye alle instruksjonene i avsnittet Slik starter du motoren. Forsikre deg om at nettspenningen er treleder og jordet. Hvis du ikke er sikker, må du spørre en autorisert elektriker. Hvis strømforsyningen der du bor ikke er jordet treleder system, må du absolutt ikke bruke denne elektriske starteren. Hvis systemet ditt er jordet, men trepinners jordet kontakt ikke er tilgjengelig for å starte motoren, må du sørge for å få installert en trehulls jordet stikkontakt av en autorisert elektriker. For å koble til en 0 volt A.C. strømledning, må du alltid koble strømledningen til bryterboksen () på motoren først. Deretter plugger du den andre enden inn i den jordete trepinners kontakten. år du kobler fra strømledningen, må du alltid plugge enden fra den jordete trepinner stikkontakten først. Slik starter du en kald motor (Figur ). Fyll drivstofftanken med nytt, rent drivstoff. Se Anbefalt drivstoff i avsnittet Montering.. Sett choken i stilling FULL.. Forsikre deg om at skruedrevspaken (5) står i frakoblet (frigjort) stilling.. Sett inn tenningsnøkkelen (8) og vri til stilling på. 5. Sett choken () i stilling full. 6. (Elektrisk start) Koble strømledningen til bryterboksen () som sitter på motoren. 7. (Elektrisk start) Plugg den andre enden av strømledningen inn i en trehulls, jordet 0 VOLT, A.C.-kontakt. (Se ADVARSEL i dette avsnittet). 8. Trykk på primer-knappen (9). Hver gang du trykker på primer-knappen (9), venter du i to sekunder. Se instruksjonene fra motorprodusenten for hvor mange ganger du må trykke på primer-knappen (9). 9. (Elektrisk start) Trykk på den elektriske startknappen (0) til motoren starter. Ikke trekk rundt i mer enn 0 sekunder om gangen. Den elektriske starteren er termisk beskyttet. Hvis den elektriske starteren blir overopphetet, vil den stoppe automatisk, og den kan kun startes igjen når den er avkjølt til en sikker temperatur. Du må vente i omlag 5 til 0 minutter for å la den elektriske starterenavkjøleseg. 0.(Snorstarter) Trekk raskt i snorstarterhåndtaket (). Ikke la snorstarterhåndtaket () slå tilbake. La snorstarterhåndtaket gå sakte tilbake ().. Hvis motoren ikke starter på 5 eller 6 forsøk, se Feilsøkingsskjemaet..(Elektrisk start) år motoren starter, slipper du den elektriske startknappen (0) og flytter choken () til / chokestilling. år motoren går jevnt, flytter du choken () til stilling off (av)..(elektrisk start) Koble først strømledningen fra trehulls kontakten. Deretter kobler du strømledningen fra bryterboksen (). MERK: Ved temperaturer under 0 F lar du motoren varmes opp i noen minutter før du begynner å arbeide.

11 ADVARSEL: Kjør aldri motoren innendørs eller på et lukket område med dårlig ventilasjon. Motoreksos inneholder karbonmonoksid, som er en luktfri og dødelig gass. Hold hender, føtter, hår og løstsittende klær unna alle bevegelige deler på motoren eller snøfreseren. Temperaturen på lydpotten og området rundt kan overskride 50 F. Unngå disse områdene. Slik starter du en varm motor (Figur ) Hvis en motor har gått og fremdeles er varm, lar du choken () stå i stilling av, og trykk ikke på primer-knappen (9). Hvis motoren ikke vil starte, følger du instruksjonene under Slik starter du en kald motor. MERK: Bruk ikke primer-knappen (9) til å starte en varm motor. Slik starter du en motor med frossen elektrisk starter (Figur ) Hvis den elektriske starteren er frosset og ikke trekker rundt motoren, følger du instruksjonene nedenfor.. Trekk ut snorstarterhåndtaket () så langt det går.. Slipp snorstarterhåndtaket (). Lasnorstarterhåndtaket () slå tilbake mot snorstarteren. Hvis motoren fortsatt ikke vil starte, gjentar du de to forrige trinnene til motoren starter. Forsett deretter med retningslinjene Slik starter du en kald motor. For å hindre at snorstarteren og motorkontrollene fryser, går du fram på følgende måte etter hver snøryddingsjobb.. Med motoren i gang trekker du raskt snorstarterhåndtaket () tre eller fire ganger med en kontinuerlig fullt armslag. Dette vil føre til en høy skranglelyd som ikke er skadelig for motoren eller starteren.. Stopp motoren. Tørk av all snø og fuktighet fra forgasserdekslet, kontrollspaker og kabler. Beveg også choken () og snorstarterhåndtaket () flere ganger. Slik tømmer du en tilstoppet utkasterrenne ADVARSEL: Håndkontakt med det roterende skovlhjulet inni utkasterrennen er den vanligste årsaken til skader i forbindelse med snøfresere. BRUK ALDRI HÅDE TIL Å TØMME UTKASTER- REE. Slik rydder du rennen: S SLÅ AV MOTORE! S Vent i 0 sekunder for å være sikker på at skovlhjulbladene har sluttet å gå rundt. S Bruk alltid et ryddeverktøy, bruk ikke hendene. Slik bruker du et ryddeverktøy Slippe skruedrevspaken. Trekk ut eller ta ut sikkerhets/tenningsnøkkelen. Koble fra tennpluggledningen. Plasser ikke hendene i skruen eller utkasterrennen. Bruk et ryddeverktøy til å fjerne snø eller rusk. Tips for snørydding. Denne snøfreseren vil drive seg selv framover når håndtaket er løftet nok til at skrueknivene kommer i kontakt med bakken. Skruen skal stoppe når skruekontrollstangen er sluppet. Hvis den ikke stopper, ser du i Slik justerer du skruestyringskabelen i justeringsdelen.. Snøryddingen blir mest effektiv når snøen fjernes umiddelbart etter at den har falt.. For å fjerne snøen fullstendig, overlapper du forrige bane litt.. Kast snøen med vinden når det er mulig. 5. Hvor langt snøen vil bli kastet kan justeres ved at man flytter utkastavviseren. Løft avviseren for lengre avstand eller senk avviseren for mindre avstand. 6. år det blåser, må man senke utkasteravviseren slik at snøen kommer nærmere bakken, hvor det er mindre sannsynlig at den vil blåse til steder man ikke ønsker. 7. Av sikkerhetsmessige grunner og for å hindre skade på snøfresren, må man holde området som skal ryddes fritt for steiner, leker og andre fremmedlegemer. 8. Bruk ikke skruen til å rydde grusveier eller innkjørsler med singel. Flytt håndtaket ned for å løfte skruen litt. 9. Hastigheten framover til snøfreseren er avhengig av snødybden og vekten til snøen. Etter hvert vil du få erfaring med hvordan du kan bruke snøfreseren mest effektivt under forskjellige forhold. 0.Etter hver snøryddingsjobb, lar du motoren gå i noen få minutter. Snø og is som har lagt seg vil smelte av motoren.. Rengjør snøfreseren hver gang etter bruk..fjern is, snø og rusk fra hele snøfreseren. Spyl med vann for å fjerne salt eller andre kjemikalier. Tørk av snøfreseren slik at den blir tørr. Tørr og gjennomsnittlig snø. Snø inntil en dybde på 0 cm. kan fjernes raskt og enkelt ved å gå med moderat hastighet. For snø eller fonner som er dypere, reduserer du farten slik at utkasterrennen kan kaste ut snøen like raskt som skruen fanger opp snøen.. Sørg for at snøen kastes ut med vinden. Våt pakket snø Gå sakte inn i våt, pakket snø. Hvis den våte, pakkede snøen fører til at skruen går saktere rundt, eller at utkasterrennen tilstoppes, må du gå tilbake og foreta korte støt fram og tilbake inn i snøen. Disse korte støtene fram og tilbake, 0-5 cm., vil tvinge snøen fra rennen. Snøhauger og fonner Hvis snøen er dypere enn enheten, bruker du samme støt -teknikk som beskrevet over. Vend utkasterrennen bort fra snøhaugen. Det vil ta lenger tid å fjerne snø av denne typen enn jevn snø. KUDES ASVAR VEDLIKEHOLDSSKJEMA SERVICEREGISTRERIGER Fyll inn datoer etter hvert som du utfører normal service. Før hver bruk Første timer Hver 5. time 77 Hver 0. time Hver 5. time Hver sesong Sjekk og trekk til alle skruene og muttere Sjekk tennplugg Sjekk drivbelte Sjekk drivstoff Tapp av drivstoff Smør styreflensen til rennen Før lagring SERVICEDATOER

12 VEDLIKEHOLD MERK: Illustrasjoner begynner på side. Bruk følgende vedlikeholdsdel til å holde enheten i god stand. All vedlikeholdsinformasjon for motoren finner du i instruksjonene fra motorprodusenten. Les denne boken før du starter motoren. ADVARSEL: Før du utfører inspeksjon, justering (unntatt forgasser) eller reparasjon, må du koble ledningen fra tennpluggen. Generelle anbefalinger Garantien på denne snøfreseren dekker ikke deler som har vært utsatt for misbruk eller forsømmelse. For å få full nytte av garantien, må operatøren vedlikeholde snøfreseren som slik det er beskrevet i denne håndboken. Enkelte justeringer må gjøres med jevne mellomrom for å vedlikeholde snøfreseren riktig. Informasjon om effektberegning Angivelse av bruttovekt for individuelle modeller med bensinmotor oppfyller eller overgår SAE (Society of Automotive Engineers) kode J90 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), og ytelsen er målt og korrigert i samsvar med SAE J995 (Revisjon ). Virkelig brutto motoreffekt kan være lavere og påvirkes av, men er ikke begrenset til, omgivelsesforhold og variasjoner mellom de enkelte motorene. Gitt både det brede spektret av produkter motorene monteres på, og de mange forskjellige miljøene utstyret brukes under, vil ikke bensindrevne motorer utvikle nominell bruttoeffekt når de brukes montert på utstyr (virkelig on-site eller netto hestekrefter). Denne forskjellen skyldes ulike faktorer, inklusive, men ikke begrenset til, tilbehør (luftfilter, eksos, lading, avkjøling, forgasser, drivstoffpumpe, etc.), bruksbegrensninger, driftsforhold (temperatur, fuktighet, høyde over havet), og variasjon mellom de forskjellige motorene. Etter hver bruk Sjekk om det er løse eller skadde deler. Trekk til alle løse fester. Sjekk og vedlikehold skruen. Sjekk kontrollene for å forsikre deg om at de fungerer som de skal. Hvis deler er slitt eller ødelagt, må de byttes umiddelbart. Alle justeringer i Vedlikeholdsdelen i denne håndboken må sjekkes minst én gang for hver sesong. Slik tar du av toppdekslet (Figur 7). Ta av utkasterrennen ().. Ta av drivstofflokket.. Fjern de to boltene og mutrene () fra framsiden av toppdekslet ().. Fjern de to boltene () fra venstre og høyre side av toppdekslet (). 5. Fjern de åtte skruene (5) på venstre og høyre side av toppdekslet (). 6. Fjern de tre skruene (6) fra den øverste delen av betjeningspanelet. 7. Trekk den bakre delen av toppdekslet () opp og over bensintanken. 8. For å montere toppdekslet (), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Smøring Før lagring (Figur 7). Ta av toppdekslet (). Se Slik tar du av toppdekslet.. Smør styreflensen til utkasterrennen (7). Påfør klebende smørefett, som f.eks. Lubriplate. Slik justerer du veiven til utkasterrennen Hvis rennen ikke vil rotere fullt til venstre eller høyre, justerer du som følger.. Ta av toppdekslet. Se Slik tar du av toppdekslet.. (Figur 9) Løsne muttere ().. Flytt justeringsbrakett () på rennen slik at det blir /8 (mm) klaring () mellom sporet i flensen () og den ytre diameteren til snekkegiret (5).. Trekk til mutrene (). Slik justerer du skruestyrekabelen Skruestyrekabelen justeres på fabrikken Under normal bruk kan skruestyrekabelen bli strukket, og skruedrevspaken vil ikke koble skruen inn eller ut riktig.. (Figur 0) Fjerne Z -krok () fra skruedrevspaken ().. (Figur ) Skyv kabelstrømpen () av kabeljusteringsbraketten ().. Skyv bunnen av skruestyrekabelen (5) gjennom kabeljusteringsbraketten () til Z -kroken (6) kan fjernes.. Fjern Z -kroken (6) fra kabeljusteringsbraketten (). Flytt Z -kroken (6) ned til neste justeringshull. 5. Trekk skruestyrekabelen (5) opp gjennom kabeljusteringsbraketten (). 6. Legg kabelstrømpen () over kabeljusteringsbraketten (). 7. (Figur 0) Installer Z -kroken () på skruedrevspaken (). 8. Start snøfreseren for å sjekke justeringen. Forsikre deg om at skruen ikke går rundt når skruedrevspaken er frigjort. Slik tar du av beltedekslet (Figur 8). Hvis montert, fjerner du varmeskjermen () fra baksiden på beltedekslet ().. Fjern de fire boltene og mutrene () som fester beltedekslet () til skruehuset.. Fjern den ene skruen (5) som fester beltedekslet () til bunndekslet (6).. For å ta det av, holder du den nederste delen av beltedekslet () og drar ned og ut. 5. For å montere beltedekslet (), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Slik bytter du drivbelte Drivbeltet er spesialkonstruert og må byttes med et originalt byttebelte fra fabrikken. Dette fås hos nærmeste autoriserte servicesenter.. Ta av beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet.. (Figur ) Fjern drivbeltet () fra tomgangsskiven ().. Flytt belteføringen () bort fra drivbeltet (). 78. For å redusere trykket på drivbeltet (), flytter du tomgangsskiven () bort fra drivbeltet (). Fjerndrivbeltet () fra mellom bremseputen () og rullen (5). 5. Fjern det gamle drivbeltet (). 6. For å montere det nye drivbeltet (), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. 7. Forsikre deg om at drivbeltet () sitter som det skal på trinsene. 8. (Figur ) Still belteføringen () til / (mm) klaring. MERK: år skruestyringsspaken aktiveres, må belteføringen () være / (mm) fra drivbeltet (). 9. Monter beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet. Slik bytter du skruen (Figur ). Ta av beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet.. Fjern drivbeltet. Se Slik bytter du drivbelte.. Fjern skrueskiven () fra skrueakslingen (gjengene er venstrehånds; skru med urviseren for å fjerne).. For å unngå at skruen (6) roterer, legger du en x tre kloss () på senter vippen () for å feste skruen (6). 5. Fjern festene fra lagerenheten (). Fjernlagerenheten () fra skruehuset (5). 6. Skyv skruen (6) ut av lagerenheten på høyre side av snøfreseren. 7. Vipp skruen (6) tilstrekkelig slik at skruen (6) glir ut av skruehuset (5). 8. For å montere skruen (6), utfører du trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge. Slik justerer du bremseputen (Figur 5) VIKTIG: Justering er kun nødvendig hvis bremseputen er løs eller er blitt fjernet. Gå fram på følgende måte for å justere:. Ta av toppdekslet. Se Slik tar du av toppdekslet.. Ta av beltedekslet. Se Slik tar du av beltedekslet.. Fest skruedrevspaken til håndtaket. Dette vil aktivere drivsystemet.. Løsne skruen og mutteren som fester bremseputearmen (). 5. Still klaringen mellom bremseputen () og drivbeltet () på /8 (mm). 6. Trekk til skruen og mutteren som fester bremseputearmen (). 7. Koble ledningen til tennpluggen. Slik bytter dutennpluggen MERK: Dette gnisttenningssystemet oppfyller alle kravene i de canadiske Interference - Causing Equipment -reglene. MERK: Denne motoren oppfyller alle begrensninger vedrørende elektromagnetisk interferens som gjelder i Australia og ew Zealand. Tennpluggen er plassert i motorrommet under toppdekslet og er ikke synlig under normale forhold.. (Figur 6) Åpne adgangsdøren til tennpluggen () på betjeningspanelet.. å kan du se tennpluggen og ledningen.. Fjern tennpluggledningen.. Rengjør området rundt tennpluggsokkelen for å hindre at smuss kommer inn i motoren når tennpluggen fjernes.

13 5. Fjern tennpluggen 6. Sjekk tennpluggen. Hvis tennpluggen har sprukket, er defekt eller skitten, må den byttes. 7. (Figur 7) Still åpningen mellom elektrodene til den nye tennpluggen på.00. Deretter monterer du tennpluggen i topplokket og trekker godt til. Anbefalt tiltrekkingsmoment er 8 til 0 foot pounds. Slik klargjør du snøfreseren for lagring ADVARSEL: Tøm ikke ut bensin inne i en bygning, i nærheten av åpen ild eller mens du røyker. Bensinrøyk kan forårsake eksplosjon eller brann.. Tøm drivstofftanken.. La motoren gå til den er tom for bensin.. Fjern tennpluggen fra sylinderen. Tøm 0 ml (én ounce) olje i sylinderen. Trekk forsiktig i snorstarthåndtaket slik at oljen beskytter sylinderen. Monter en ny tennplugg i sylinderen.. Rengjør snøfreseren grundig. 5. Smør alle smørepunkter. Se delen som omhandler vedlikehold. 6. Forsikre deg om at alle muttere, bolter og skruer er skrudd skikkelig fast. Inspiser alle synlige bevegelige deler for skade, brudd eller slitasje. Skift ut der det er nødvendig. 7. Dekk alle utildekkede metalldeler på viftehuset og skruen med spray med rusthemmende smurning. 8. Sett maskinen i en bygning som har god ventilasjon. 9. Hvis maskinen må lagres utendørs, blokker man opp snøfreseren slik at hele maskinen er oppe fra bakken. 0.Dekk til snøfreseren med et egnet beskyttelsesdeksel som ikke holder på fuktighet. Bruk ikke plast. Slik bestiller du reservedeler Reservedelene finner du enten på sidene bak i denne instruksjonsboken eller i en separat delelistebok. Bruk kun reservedeler som er autorisert eller godkjent av produsenten. Bokstaven i slutten av delenummeret angir type finish til delen, C for krom, Z for sink, en PA for innkjøpt enhet. Det er svært viktig at du tar med dette når du bestiller en del. Bruk ikke tilleggsutstyr eller tilbehør som ikke er spesielt anbefalt for denne enheten. For at du skal få tak i riktige reservedeler, må du oppgi modellnummeret (se merkeskilt). Reservedeler, unntatt for motor, transmisjon, drivaksel eller differensial, fås fra forhandleren der du kjøpte snøfreseren eller fra et serviceverksted forretningen har anbefalt. Service under garantien er kun tilgjengelige gjennom autoriserte forhandlerverksteder. Finn ditt nærmeste forhandlerverksted på vår internettside Reservedeler for motor, drivaksel eller transmisjon fås fra produsentens autoriserte servicesenter som du finner på gule sider i telefonkatalogen. Se også de enkelte garantiene for motor eller transmisjon for bestilling av reservedeler. Ved bestilling er følgende informasjon nødvendig: () Modellnummer () Serienummer () Delenummer () Antall FEILSØKIGSSKJEMA FEIL ÅRSAK KORREKSJO Startvansker Defekt tennplugg. Skifte av tennplugg. Motoren går ujevnt Vann eller skitt i drivstoffsystemet. Blokkert drivstoffledning, tom bensintank eller gammel bensin. Motoren stopper Enheten går på CHOKE. Sett choken til stilling RU. Bruk tømmingen fra forgasserskålen til å spyle og fylle på nytt drivstoff. Rengjør drivstoffledningen; sjekk drivstofftilførselen; fyll på ny bensin. Motorengår ujevnt; Tap av kraft Vann eller skitt i drivstoffsystemet. Bruk tømmingen fra forgasserskålen til å spyle og fylle på nytt drivstoff. Kraftig vibrasjon Løse deler: ødelagt skovlhjul. Stopp motoren umiddelbart og koble fra tennpluggledning. Trekk til alle boltene og foreta alle nødvendige reparasjoner. Hvis vibrasjonen fortsetter, må du la en kvalifisert reparatør utføre service på enheten. Enheten går ikke framover av seg selv Løst eller skadet drivbelte. Sett på plass drivbeltet. Enheten kaster ikke ut snø Skruedrivbelte løst eller skadet. Juster skruedrivbeltet; bytt det hvis det er ødelagt. Skruestyrekabelen er ikke justert riktig. Utkasterrennen er tilstoppet. Fremmedlegeme sitter fast i skruen. Juster skruestyrekabelen. Stopp motoren umiddelbart og koble fra tennpluggledning. Rydd utkasterrennen inne i skruehuset. Stopp motoren umiddelbart og koble fra tennpluggledning. Fjern gjenstanden fra skruen. 79

14 BRIGGS & STRATTO CORPORATIO GARATI FOR EIERE Gjelder fra. januar 006, og erstatter alle udaterte garantier og alle garantier med dato før. januar 006. BEGRESET GARATI Briggs & Stratton Corporation vil reparere eller erstatte gratis alle del(er) av et produkt som er funnet defekt i materiale eller utførelse eller begge deler. Alle transportkostnader for et produkt som skal skiftes ut eller repareres under denne garantien må dekkes av kjøperen. Denne garantien er kun gyldig i den tidsperioden og med de vilkårene som er gitt nedenfor. For å hevde garantien må man ta kontakt med nærmeste autoriserte forhandlerverksted som finnes på kartet over forhandlere på DET GIS IGE AE EKSPLISITT GARATI. IMPLISITT GARATI, IKLUSIVE KJØPEGARATIER ELLER AT UTSTYR SKAL PASSE TIL ET BESTEMT FORMÅL, ER BEGRESET TIL ETT ÅR FRA SALGSDATO ELLER SÅ LEGE SOM PÅBUDT AV GJELDEDE ORSKE LOVER. DETTE OPPHEVER ALLE ADRE GARATIER. ALLE KRAV OM ERSTATIG FOR FØLGESKADER ELLER AVSAV ER UGYLDIGE SÅFREMT DE IKKE ER PÅBUDT VED LOV. oen land tillater ikke at det settes tidsbegrensning på en implisitt garanti, og i enkelte land er det heller ikke lov å utelukke eller begrense ansvaret for følgeskader. Det kan derfor være mulig at reglene som er gitt ovenfor ikke gjelder der du bor. Denne garantien gir deg spesielle rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som vil variere fra land til land i tillegg. GARATIVILKÅR Privat Profesjonell Garantivilkår Merke / Produkt bruk bruk Snøfreser... år dager Garantiperioden gjelder fra datoen produktet blir solgt for første gang, enten til privat bruk eller til profesjonell bruk, og ut perioden som er gitt i tabellen ovenfor. Privat bruk betyr bruk i private husholdninger. Profesjonell bruk betyr all annen bruk, inklusive kommersiell bruk, bruk for inntektservervelse og utleie. Så snart et produkt er blitt anvendt kommersielt, vil det deretter bli betraktet som profesjonelt brukt utstyr med hensyn til garantien. Det er ikke nødvendig å vise et garantiregistreringskort for å oppnå garantirettigheter for Murray produkter. Ta vare på kvitteringen du fikk da du kjøpte produktet. Hvis du ikke kan fremlegge bevis på første kjøpedato når du krever garantien, vil produktets produksjonsdato bli brukt til å avgjøre garantiperioden. OM GARATIE Vi tar i mot garantireparasjoner med glede og beklager at du fikk bryderiet med dette. Alle autoriserte forhandlerverksteder kan utføre garantireparasjoner. De fleste slike reparasjoner utføres rutinemessig, men noen ganger kan det hende at et garantikrav ikke er berettiget. Garantien gjelder f.eks. ikke hvis produktet ble skadet som resultat av feil bruk, dårlig vedlikehold, transport, håndtering, oppbevaring eller feil installasjon. Garantien gjelder heller ikke hvis produktets serienummer er blitt fjernet eller hvis produktet på noen måte er blitt endret eller modifisert. Denne garantien gjelder kun for defekter i materiale eller utførelse på produktet. Vi har satt opp en liste nedenfor med tilfeller som ikke dekkes av garantien for å unngå at det oppstår misforståelser mellom kunde og forhandler. ormal slitasje: Utstyr drevet av små motorer, som alle andre mekaniske innretninger, trenger regelmessig service og skifte av deler for å fungere optimalt. Garantien dekker ikke reparasjoner der produktet eller en del er blitt utslitt som resultat av normal bruk. Installasjon: Denne garantien gjelder ikke for produkter som er blitt feil installert eller installert av en ikke-autorisert person, eller som er blitt endret eller modifisert. Den gjelder heller ikke for installasjoner som forhindrer start eller forårsaker at motoren går dårlig. Utilstrekkelig vedlikehold: Levetiden til dette produktet avhenger av hva slags forhold det brukes under og hvordan det blir vedlikeholdt. Anbefalte intervaller for vedlikehold og justeringer er gitt i eierhåndboken. Enkelte produkter, som f.eks. jordfresere, kantklippere og rotasjonsplenklippere, benyttes ofte der det er mye støv og skitt. Dette kan forårsake hurtig slitasje. Slik slitasje, forårsaket av at skitt, støv, eller andre slipende partikler er kommet inn i produktet p.g.a. utilstrekkelig vedlikehold, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker heller ikke problemer forårsaket av at det er brukt en reservedel (reservedeler) som ikke er original. Feil type og/eller for lite drivstoff eller smøreolje: Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av gammelt drivstoff eller alternativt drivstoff. Skader på motor eller motorkomponenter, dvs. forbrenningskammer, ventiler, ventilseter, ventilførere, brente startermotorviklinger, som ble forårsaket av at det ble brukt alternativt drivstoff slik som flytende petroleum eller flytende naturgass, dekkes ikke hvis ikke motoren er sertifisert til slik bruk. Deler som har skjært seg eller blitt ødelagt fordi produktet ble brukt med for lite, forurenset eller feil type smøreolje så vel som komponenter i produktet som er skadet som resultat av mangelfull smøring dekkes heller ikke. Feil bruk: Riktig bruk av produktet står forklart i eierhåndboken. Det følgende dekkes ikke av garantien: Skader på produkter som er forårsaket av for høyt turtall, eller bruk på steder uten tilstrekkelig ventilasjon. Produkter som er ødelagt av for sterk vibrasjon forårsaket av at motoren sitter løst, løstsittende eller ubalanserte kniver, ubalanserte viftehjul, for høyt turtall eller en motoraksling som er bøyd fordi den har slått mot en hard gjenstand. Skader eller feil som har oppstått som resultat av en ulykke, feil service eller påvirkning av frost eller kjemikalier eller når grensene for kapasiteten slik som spesifisert i eierhåndboken er blitt brutt. Rutinemessig trimming eller justering av motoren: Denne garantien dekker ikke slitasjedeler slik som olje, remmer, kniver, o-ringer, filter etc. Andre unntak: Reparasjoner eller justeringer av del/deler som ikke er produsert av Briggs & Stratton Corporation, dekkes ikke, se garantien fra de aktuelle produsentene. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av naturkatastrofer eller andre situasjoner utenfor produsentens kontroll. Renoverte produkter og produkter som er blitt brukt til demonstrasjoner dekkes heller ikke av garantien. Service under garantien er kun tilgjengelige gjennom autoriserte forhandlerverksteder. Finn ditt nærmeste forhandlerverksted på vår internettside 80

15 D EG -Konformitätserklärung entsprechend der Richtlinie 98/7/EG entsprechend der Richtlinie 89/6/EWG entsprechend der Richtlinie 000//EG entsprechend der Richtlinie 00/88/EG EE EÜ vastavustunnistus Kooskõlas direktiiviga 98/7/EÜ Kooskõlas direktiiviga 89/6/EMÜ Kooskõlas direktiiviga 000//EÜ Kooskõlas direktiiviga 00/88/EÜ GB EC Certificate of Conformity conforming to Directive 98/7/EC conforming to Directive 89/6/EEC conforming to Directive 000//EC conforming to Directive 00/88/EC GR Ðéóôïðïéçôéêü Óõììüñöùóçò ÅÊ óýìöùíá ìå ôçí Ïäçãßá 98/7/ÅÊ óýìöùíá ìå ôçí Ïäçãßá 89/6/ÅÏÊ óýìöùíá ìå ôçí Ïäçãßá 000//ÅÊ óýìöùíá ìå ôçí Ïäçãßá 00/88/ÅÊ FR Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive 98/7/CE conforme à la directive 89/6/CEE conforme à la directive 000//CE conforme à la directive 00/88/CE H EC Megfelelõségi yilatkozat a 98/7/EC Direktívának megfelelõen a 89/6/EEC Direktívának megfelelõen a 000//EC Direktívának megfelelõen a 00/88/EC Direktívának megfelelõen I Certificato di conformita comunitario conforme alla Direttiva 98/7/CE conforme alla Direttiva 89/6/CEE conforme alla Direttiva 000//CE conforme alla Direttiva 00/88/CE LV EK atbilstības sertifikāts atbilstība direktīvai 98/7/EK atbilstība direktīvai 89/6/EEK atbilstība direktīvai 000//EK atbilstība direktīvai 00/88/EK ES Declaración de Conformidad según la directiva 98/7/CE según la directiva 89/6/CEE según la directiva 000//CE según la directiva 00/88/CE LT EC atitikties sertifikatas atitinka direktyvą 98/7/EC atitinka direktyvą 89/6/EEC atitinka direktyvą 000//EC atitinka direktyvą 00/88/EC L EG -Conformiteitsverklaring overeen komstig de Richtlijn 98/7/EG overeen komstig de Richtlijn 89/6/EEG overeen komstig de Richtlijn 000//EG overeen komstig de Richtlijn 00/88/EG PL Certyfikat zgodnoœci EC zgodnoœæ z dyrektyw¹ 98/7/EC zgodnoœæ z dyrektyw¹ 89/6/EEC zgodnoœæ z dyrektyw¹ 000//EC zgodnoœæ z dyrektyw¹ 00/88/EC S EU -konformitetsintyg överensstämmande med direktiv 98/7/EG överensstämmande med direktiv 89/6/EEG överensstämmande med direktiv 000//EG överensstämmande med direktiv 00/88/EG CZ ES prohlášení o shodì v souladu se smìrnicí 98/7/ES v souladu se smìrnicí 89/6/EHS v souladu se smìrnicí 000//ES v souladu se smìrnicí 00/88/ES EU -konformitetserklæring overholder direktiv 98/7/EF overholder direktiv 89/6/EØS overholder direktiv 000//EF overholder direktiv 00/88/EF SK ES izjava o skladnosti v skladu z direktivo 98/7/ES v skladu z direktivo 89/6/EGS v skladu z direktivo 000//ES v skladu z direktivo 00/88/ES DK SF EU -overensstemmelseserklæring overholder direktiv 98/7/EF overholder direktiv 89/6/EØF overholder direktiv 000//EF overholder direktiv 00/88/EF EY:n vaatimustenmukaisuustodistus naudattaa direktiiviä 98/7/EY naudattaa direktiiviä 89/6/ETY naudattaa direktiiviä 000//EY naudattaa direktiiviä 00/88/EY RU Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ñòàíäàðòàì è íîðìàì ÅÑ (Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà) ñîîòâåòñòâó ùèé Äè åêòèâå 98/7/EC ñîîòâåòñòâó ùèé Äè åêòèâå 89/6/EEC ñîîòâåòñòâó ùèé Äè åêòèâå 000//EC ñîîòâåòñòâó ùèé Äè åêòèâå 00/88/EC 6

16 Wir/We/ous/oi/osotros/Wij/Vi/Vi/Vi/Me/Meie / Äçëþíïõìå / Mi / Mēs / Mes / My / Výrobce/ Mi/ àñòî ùèì ìû erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt declare in sole responsibility, that the product déclarons sous notre seule responsabilité que le produit dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto declaramos bajo responsabilidad propia que el producto verklaren enig in verantwoording, dat het produkt intygar med ensamansvar att nedanstående produkt erklærer som eneansvarlig at produktet erklærer som eneansvarlig, at produktet ilmoitamme yksin vastaavamme, että tuote Kinnitame omal vastutusel, et antud toode Ý ïíôáò ðëþñç åõèýíç, üôé ôï ðñïúüí Saját kizárólagos felelõsségünkre kijelentjük, hogy a termék paziņojam ar pilnu atbildību, ka šis produkts Pareiškiame kad gaminys niniejszy oœwiadczamy, e produkt prohlašuje na svou výluènou odpovìdnost, že produkt v izkljuèni odgovornosti izjavlja, da je proizvod çà âë åì ïîä èíäèâèäóàëüíó îòâåòñòâåííîñòü, òî èçäåëèå Briggs & Stratton Corporation Yard Power Products Group Port Washington, WI x7A (Fabrikat, Typ) (Make, model) (Marque, modèle) (Marca, tipo) (Marca, modelo) (Fabricant, type) (Fabrikat, typ) (Fabrikat, type) (Mærke, type) (Merkki, malli) (Mark, mudel) (ÌÜñêá, ìïíôýëï) (Gyártmány, modell) (Izstrādājums, modelis) (Markė, modelis) (marka, model) (Druh, model) (fabrikat, tip) (Ìàðêà, ìîäåëü) auf das sich diese Erklärung bezieht, den einschlägigen Anforderungen der Richtlinie 98/7/EG, der Richtlinie 000//EG (Konformitätsbewertungsverfahren gemäß Anhang VI), Richtlinie 00/88/EG und der Richtlinie 89/6/EWG und aktuellen Ergänzungen entspricht to which this certificate applies, conforms to the requirements of Directive 98/7/EC, Directive 000//EC (conformity assessment procedure according to Annex VI), 00/88/EC and Directive 89/6/EEC and current amendments faisant l objet de la déclaration est conforme aux prescriptions stipulées dans la Directive 98/7/CE, la directive 000//CE (procédure d évaluation de conformité selon l annexe VI), la directive 00/88/CE et la directive 89/6/CEE et ses modifications courantes cui la presente dichiarazione si riferisce, è conforme ai requisiti de Direttiva 98/7/CE, della Direttiva 000//CE (procedura di valutazione della conformità secondo l Allegato VI), della Direttiva 00/88/CE e della Direttiva 89/6/CEE e correnti emendamenti al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias de la directiva 98/7/CE, de la directiva 000//CE (los procedimientos de evaluación de conformidad según el Anexo VI), de la directiva 00/88/CE y de la directiva 89/6/CEE y enmiendas vigentes waarop deze verklaring betrekking heeft, overeenkomt met de eisen van de richtlijn 98/7/EG, de richtlijn 000//EG (conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens bijlage VI), de richtlijn 00/88/EG en de richtlijn 89/6/EEG en huidige wijzigingen för vilket detta intyg gäller, uppfyller kraven enligt direktiv 98/7/EG, direktiv 000//EG (procedur för bedömning av överensstämmelse enligt tillägg VI), direktiv 00/88/EG och direktiv 89/6/EEG samt allmäna tillägg som denne erklæring vedrører, oppfyller krav i direktiv 98/7/EF, direktiv 000//EF (konformitetsvurderingsprosedyre i henhold til anneks VI), direktiv 00/88/EF og direktiv 89/6/EØS og aktuelle vedlegg som denne erklæring vedrører, overholder krav i direktiv 98/7/EF, direktiv 000//EF (konformitetsvurderingsprocedure iflg. Annex VI), direktiv 00/88/EF og direktiv 89/6/EØF og ændringer johon tämä ilmoitus liittyy, vastaa direktiivissä 98/7/EY, direktiivissä 000//EY (Liitteen VI mukaisten yhdenmukaisuuden arviointitoimien), direktiivissä 00/88/EY, direktiivissä 89/6/ETY ja nykyisissä muutoksissa mainittuja vaatimuksia mille kohta tunnistus kehtib, on kooskõlas direktiiviga 98/7/EÜ, direktiiviga 000//EÜ (vastavushindamismenetlus vastavalt lisale VI), 00/88/EÜ ja direktiiviga 89/6/EMÜ koos jooksvate muudatustega óôï ïðïßï áöïñü ôï ðáñüí ðéóôïðïéçôéêü, ðëçñïß ôéò áðáéôþóåéò ôçò Ïäçãßáò 98/7/ÅÊ, ôçò Ïäçãßáò 000//ÅÊ (äéáäéêáóßá áîéïëüãçóçò ôçò óõììüñöùóçò óýìöùíá ìå ôï ÐáñÜñôçìá VI), 00/88/ÅÊ êáé ôçò Ïäçãßáò 89/6/ÅÏÊ êáé ôéò ôñïðïðïéþóåéò ôïõò amelyre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelel a 98/7/EC Direktíva, 000//EC Direktíva (a VI Függeléknek megfelelõ megfelelõség felbecsülési eljárás), 00/88/EC valamint 89/6/EEC Direktívák és legújabb módosításaik elõírásainak. Uz kuru attiecas šis sertifikāts, atbilst Direktīvas 98/7/EK, un Direktīvas 000//EK prasībām (atbilstības novērtēšanas procedūra saskaņā ar Pielikumu VI), 00/88/EK un Direktīvu 89/6/EEK un kārtējiem grozījumiem Kuriam priklauso šis sertifikatas, atitinka direktyvos 98/7/EC, direktyvos 000//EC (atitikties atestavimo procedūra pagal Annex (priedą) r.vi), 00/88/EC ir direktyvos 89/6/EEC reikalavimus ir jų esamus pataisymus którego dotyczy ten certyfikat, jest zgodny z wymaganiami dyrektywy 98/7/EC, dyrektywy 000//EC (procedura oceny zgodnoœci zgodnie z za³¹cznikiem VI), 00/88/EC i dyrektyw¹ 89/6/EEC oraz bie ¹cymi poprawkami. k nìmuž se vydává toto potvrzení, splòuje požadavky smìrnice 98/7/ES, smìrnice 000//ES (postup posouzení shody dle pøílohy VI), 00/88/ES a smìrnice 89/6/EHS v platném znìní na katerega se nana a ta izjava, v skladu z zahtevami direktive 98/7/ES, direktive 000//E, direktive 00/88/ES in direktive 89/6/EGS ter aktualnimi dopolnili. ê êîòî îìó ï èìåíèì äàííûé ñå òèôèêàò, ñîîòâåòñòâóåò ò åáîâàíè ì Äè åêòèâû 98/7/EC, Äè åêòèâû 000//EC (ï îöåäó à îöåíêè ñîîòâåòñòâè ñîãëàñíî fi èëî åíè VI), 00/88/EC è Äè åêòèâû 89/6/EEC è äåéñòâó ùèì ïîï àâêàì 7

17 Zursachgerechten Umsetzung der EG--Richtlinien wurde(n) folgende orm(en) und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 To effect correct application of the EEC Directives, the following standards and/or technical specifications were consulted: ISO 87, BS E 0:996 and/or ISO 7:99 Pour mettre en pratique les Directives de la CEE, il a été tenu compte de la/des norme(s) et/ou de la/des spécification(s) technique(s) suivante(s): ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 Per un appropriato riscontro della normativa CEE, è (sono) stata(e) consultata(e) la(e) seguente(i) norma(e) e/o specifica(che) tecnica(che): ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias en las normativas de la CEE (fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s): ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 Om de EG--richtlijnen in juiste vorm om te zetten, is/zijn van volgende norm(en) en/of technische specificatie(s) gebruik gemaakt: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 Följande norm(er) och/eller teknisk(a) specifikation(er) har legat till grund för ett fackmässigt införande av de i EU--normerna: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 Følgende normer og/eller tekniske spesifikasjoner er lagt til grunn for gjennomførelse av EU--retningslinjenes: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 Til gennemførelse af de EF--direktivet er følgende standard(er) og/eller tekniske specifikation(er) anvendt: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 ETY--direktiivien oikean soveltamisen varmistamiseksi on käytetty seuraavia standardeja ja/tai teknisiä erittelyjä: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7:99 EMÜ direktiivide õiguspäraseks kohaldamiseks arvestati allpool nimetatud standardite ja/või tehniliste spetsifikatsioonidega: ISO 87, BS E 0:996 ja/või ISO 7:99 Ãéá ëüãïõò ïñèþò åöáñìïãþò ôùí Ïäçãéþí ÅÏÊ, åëþöèçóáí õðüøç ôá ðáñáêüôù ðñüôõðá êáé/þ ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò: ISO 87, BS E 0:996 êáé/þ ISO 7:99 Az EEC Direktívák megfelelõ alkalmazása céljából a következõ szabványokat és/vagy mûszaki elõírásokat vizsgálták meg: ISO 87, BS E 0:996 és/vagy a ISO 7:99 Lai panāktu pareizu EEK Direktīvu piemērošanu, ievēroti sekojoši standarti un/vai tehniskie noteikumi: ISO 87, BS E 0:996 un/vai ISO 7:99 Tam kad pritaikyti atitinkamas Europos Sąjungos direktyvas, buvo atsižvelgta į sekančius standartus ir/arba techninius reikalavimus: ISO 87, BS E 0:996 ir/arba ISO 7:99 Aby zapewniæ w³aœciwe zastosowanie dyrektyw EEC, sprawdzono nastêpuj¹ce standardy i/lub specyfikacje techniczne: ISO 87, BS E 0:996 i/lub ISO 7:99 Pro správnou aplikaci smìrnic EHS bylo postupováno podle následujících norem a/nebo technických specifikací: ISO 87, BS E 0:996 a/nebo ISO 7:99 Za strokovno uresnièevanje direktiv ES smo sledili naslednjim standardom in/ali tehniènim specifikacijam: ISO 87, BS E 0:996, E ISO 7;99 Äë îñóùåñòâëåíè ï àâèëüíîãî ï èìåíåíè Äè åêòèâ EEC, áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäó ùèå ñòàíäà òû è/èëè òåõíè åñêèå óñëîâè : ISO 87, BS E 0:996 è/èëè ISO 7:99 Bauart Category Categorie Categoria Categoría Categorie Kategori Kategori Kategori Kategoria Kategooria Êáôçãïñßá Kategória Kategorija Kategorija Kategoria Kategorie Kategorija ÿàòåãî è Fabrikmarke / Make / Marque / Marca / Marca / Merk / Fabriksmärke / Merke / Mærke / Merkki / Mark / ÌÜñêá / Gyártmány / Izstrādājums / Markė / Model / Druh / Fabrikat / flà êà Typ / Type / Type / Tipo / Tipo / Model / Typ / Type / Type / Tyyppi / Tüüp / Ôýðïò / Típus / Tips / Tipas / Typ / Typ /Tip / èï SCHEEFRÄSE SOW THROWER CHASSE--EIGE SPAZZAEVE QUITAIEVES SEEUWRUIMER SÖSLUGA SØFRESER SEBLÆSER LUMILIKO LUMEKAHUR ÖuóçôÞñáò ÉïíÉïý HÓMARÓ SIEGA MET JS SIEGO VALYMO MAךIA ODŒIEŽARKA S HOVÁ FRÉZA SEŽA FREZA Ñ Åø Ñ Å Ü PARTER 5HP/ 8

18 Erklärter Schalleistungspegel Declared sound power level iveau de puissance acoustique déclaré Livello di potenza acustica dichiarato ivel declarado de potencia acústica Erkend geluidsvermogensniveau Angiven ljudnivå Deklarert lydnivå Deklareret lydniveau Ilmoitettu äänen tehotaso Deklareeritud helitase Äçëùèåßóá óôüèìç èïñýâïõ évleges hangerõszint Deklarētais skaņas jaudas līmenis Deklaruojamas triukšmo lygis Deklarowany poziom g³oœnoœci dÿwiêku Deklarovaná hladina akustického výkonu Deklarirana raven zvoène moèi Çà âëåííûé ó îâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè Gemessener Schalleistungspegel Measured sound power level iveau de puissance acoustique mesuré Livello di potenza acustica misurato ivel medido de potencia acústica Gemeten niveau van geluidssterkte Uppmätt ljudstyrksnivå Målt lydnivå Målt lydniveau Mitattu äänentehotaso Mõõdetud helitase Ìåôñçèåßóá óôüèìç èïñýâïõ Mért hangerõszint Izmērītais skaņas jaudas līmenis Pamatuotas triukšmo lygis Zmierzony poziom g³oœnoœci dÿwiêku Zmìøená hladina akustického výkonu Izmerjena raven zvoène moèi çìå åííûé ó îâåíü çâóêîâîé ìîùíîñòè 0 db (A) 00 db (A) Art des Räumwerks Type of cutting device Genre du dispositif de déneigement Tipo di dispositivo di rimozione della neve Tipo de dispositivo de remoción de nieve Type sneeuwverwijderingsapparaat Typ av snöavlägsningsanordning Type freserredskap Type snefjernelsesanordning Lumenpoistovälineen tyyppi Lõikeseadme tüüp ÔýðïòäéÜôáîçòêïðÞò Vágószerkezet típusa Griezēj ierīces tips Pjovimo prietaiso tipas Typ urz¹dzenia tn¹cego Typ øezného mechanismu aèin odstranjevanja snega èï å óùåãî óñò îéñòâà ROTIEREDE SCHEESCHRAUBE ROTATIG AUGER FRAISE ROTATIVE TRIVELLA RUOTATE CUCHILLA GIRATORIA ROTERED BOORBLAD ROTERADE SKRUV ROTEREDE SKRUE ROTEREDE SKRUE PYÖRIVÄ SYÖTTÖKIERUKKA PIASEPUUR Ðåñéóôñïöéêü ôñõôôüíé FORGÓ CSIGA ROTĒJOŠAIS URBIS BESISUKATIS SRAIGTAS OBROTOWA ŒRUBA ODŒIEŽAJ CA ROTUJÍCÍ ŠEK ROTAÈÁ ZÁVITOVKA ˆæÂæ  ÉÑß Æ Åÿ Schnittbreite / Width of cut / Largeur de coupe / Ampiezza di taglio / Ancho de corte / Snijbreedte / Skärbredd / Snittbredde / Skærebrede / Leikkuujäljen leveys / Lõike laius / Åýñïò êïðþò / Vágásszélesség / Griešanas platums / Pjovimo plotis / Szerokoœæ ciêcia / Šíøka øezu / Širina reza / Æè èíà çàõâàòà 5 cm 9

19 Port Washington, WI USA President YYYY MM DD (Ort und Datum der Ausstellung) (Place and date of issue) (Lieu et date) (Luogo e data del rilascio) (Lugar y fecha de expedición) (Plaats en datum van de verklaring) (Utfärdat ort/datum) (Sted og datum) (Sted og dato) (Ilmoitus annettu paikka ja päiväys) (Väljaandmise koht ja kuupäev) (Ôüðïò êáé çìåñïìçíßá Ýêäïóçò) (Kiadás helye és dátuma) (Izlaides vieta un datums) (Vieta ir data) (Data i miejsce wystawienia) (Místo a datum vydání) (Kraj in datum izdaje) (flåñòî è äàòà îôî ìëåíè ) (ame, Funktion und Unterschrift des Befugten) (ame and job function of authorized person) (om, fonction et signature de la personne autorisée) (ome, qualifica e firma dell incaricato) (ombre, función y firma del encargado) (aam, functie en handtekening van bevoegd persoon) (amn, befattning och underskrift av behörig medarbetare) (Bemyndigtes navn, funksjon og underskrift) (Bemyndigedes navn, funktion og underskrift) (Valtuutetun henkilön nimi ja tehtävä) (Volitatud isiku nimi ja ametikoht) (Ïíïìáôåðþíõìï êáé éäéüôçôá ôïõ åîïõóéïäïôïýìåíïõ áôüìïõ) (A meghatalmazott személy neve és munkahelyi beosztása) (Pilnvarotās personas vārds un darba funkcijas) (Įgalioto atstovo vardas ir pareigos) (azwa i stanowisko uprawnionej osoby) (Jméno a funkce autorizované osoby) (Ime, funkcija in podpis upravièene osebe) ( àìèëè è äîë íîñòü óïîëíîìî åííîãî ëèöà) 0

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2

BRUKSANVISNING. Motorgressklipper SIKKERHET BRUK VEDLIKEHOLD AM3050D2 AM3051C2 AM3050C1/AM3050C2/AM3050D1/AM3050D2 AM3051C1/AM3051C2/AM3051D1/AM3051D2 GENERELLE SIKKERHETSREGLER Betydning av symboler på produktet: ADVARSEL : Les bruksanvisningen før du tar maskinen i bruk. FARE: Plasser ikke hender eller føtter nær eller under roterende deler. Hold alltid

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205

Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Brukerveiledning Bensindrevet snørydder 6,5 hk GB-1205 Innhold 1. Generelle forsiktighetsregler 2. Inkluderte komponenter 3. Bruksområder 4. Miljøbeskyttelse 5. Montering 6. Før oppstart 7. Bruk

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold

Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Innhold 1 Gratulerer som eier av din nye Gardener 8HK snøfreser. Vi skal gjøre hva vi kan for at du skal bli fornøyd med produktet, og gi deg den servicen du trenger fremover. Besøk vår hjemmeside www.orientimport.no

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1)

BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) BRUKERVEILEDNING Patio terrassevarmer (kvarts, HEA-1) Vennligst les bruker veiledningen nøye før bruk! Takk for at du kjøpte vår terrassevarmer. Vi håper vil blir førnøyd med den. For å bruke terrassevarmeren

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G

STIGA. Silex 500-G. Silex 500R-G STIGA Silex 500-G Silex 500R-G BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCCIONES DE USO

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06

DEUTSCH. Tornado 8211-0225-06 DEUTSCH D Tornado 8211-0225-06 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 50 3x 5. LS 45 6. XTE 50 STOP I H N 7. 8. S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm 13. XTE 50 14. 15.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Detaljer

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07

STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 STIGA COMPACT LINE SNOW STAR SNOW MAX SNOW BREEZE B»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8218-2203-07 6 18 19 20 21 22 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager

BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BRUKERMANUAL for Shoulder and neck massager BUILT FOR HEALTH Takk for at du kjøpte Shoulder and Neck massager. Før du starter å bruke produktet, les nøye gjennom brukermanualen, spesielt i den delen som

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer