Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Klinisk sykepleie. Sykepleieboken 3. Unni Knutstad (red.) ISBN 978 82 02 41033 9"

Transkript

1 Innhold Klinisk sykepleie Sykepleieboken 3 Unni Knutstad (red.) ISBN Det syke mennesket i møte med helsetjenesten (ca. 12 sider) Unni Knutstad Pasientforløp Individuell plan Pasientenes rettigheter Helsepersonells plikter Pasientsikkerhet Kvalitet i helsetjenestene Fagutvikling og forskning i sykepleie Kunnskapsbasert praksis 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres (ca. 63 sider) Live Kaasa Operasjonspasienten Kirurgisk behandling Vurdering av pasientens fysiologiske status før operasjonen Preoperativ sykepleie Pasientens opplevelser ved kirurgisk behandling Informasjon og støtte Innholdet i preoperativ informasjon Grunnleggende behov sykepleierens vurderinger og forberedelser Forberedelser på operasjonsdagen Peroperativ sykepleie

2 Anestesi- og operasjonssykepleiernes forberedelser Å ta imot pasienten i operasjonsavdelingen Anestesisykepleierens funksjoner Operasjonssykepleierens funksjoner Avslutning av operasjonen Postoperativ sykepleie i oppvåkningsfasen Overvåking av bevissthet og sanser Overvåking av respirasjon Overvåking av sirkulasjon Overvåking av kroppstemperatur Pasientens velvære Personlig hygiene og psykososiale behov Postoperativ sykepleie etter oppvåkningsfasen Respirasjon Sirkulasjon. Ernæring Eliminasjon Hud og operasjonssår Mobilisering Søvn og hvile. Smerter og kvalme Forberedelse for hjemreise undervisning og veiledning Sykepleie ved dagkirurgi Informasjon til pasienter som skal ha dagkirurgi Operasjonsdagen Utskrivning etter dagkirurgi 3 Sykepleie til pasienter med kreft (ca. 57 sider) Tore Kr. Schjølberg Å få diagnosen kreft Hvordan kan vi formidle dårlige nyheter? Sykepleierens rolle i kreftbehandling Kurativ og palliativ behandling Kirurgi Kjemoterapi Strålebehandling Hormonbehandling Supplerende behandling Kvalme og kvalmebehandling Smerter og smertebehandling Kreftrelatert fatigue Ernæring Lymfødem Seksualitet. Endret kroppsbilde Rehabilitering Rehabilitering og ulike grupper av kreftpasienter Behov for koordinerte tjenester og individuell plan

3 Kreftforekomst i Norge Forebygging av kreft Risikofaktorer Forebygging av kreft på ulike nivåer 4 Sykepleie til pasienter med hjertesykdommer (ca. 65 sider) Jofrid Høybakk Å få en hjertesykdom Eldre pasienter med hjertesykdommer Ulike symptomer, behandling og risikofaktorer hos kvinner og menn ved hjertesykdommer Pasientforløp ved akutt hjertesykdom Pasienter med angina pectoris Symptomer og observasjoner ved ustabil angina pectoris Observasjoner ved farmakologisk behandling ved ustabil angina pectoris. Sykepleierens observasjoner og vurderinger etter gjennomført perkutan koronar intervensjon Forventet forløp ved hjertekirurgi ved koronarsykdommer Observasjoner av mulige komplikasjoner etter hjertekirurgi Pasienter med hjerteinfarkt Behandling ved akutt hjerteinfarkt Forebygging av mulige komplikasjoner etter akutt hjerteinfarkt Pasienter med forstyrrelser i hjerterytmen Kliniske symptomer og observasjoner ved alvorlige arytmier Alvorlige arytmier som kan påvirke pasientens sirkulasjon Handlingsberedskap ved hjertestans Basal hjerte-lunge-redning Hjerte-lunge-redning med defibrillator Avansert hjerte-lunge-redning Regelmessig trening i basal hjerte-lunge-redning Når pårørende er til stede i akuttsituasjoner Når pasienter utvikler akutt og kronisk hjertesvikt Observasjoner, vurderinger og tiltak til pasienter med lungeødem Pasienter med kronisk hjertesvikt Observasjoner, vurderinger og tiltak til pasienter med kronisk hjertesvikt Poliklinisk oppfølging av pasienter med hjertesykdommer Når hjertetransplantasjon er siste utvei Rehabilitering ved hjertesykdommer Pasientens behov for informasjon Risikofaktorer for videreutvikling av hjertesykdommer Å leve videre med hjertesykdom

4 5 Sykepleie til pasienter med lungesykdommer (ca. 45 sider) Trine Oksholm Å ha en kronisk lungesykdom Symptomer hos og kartlegging av pasienter med kols Perifer oksygenmetning Blodgassanalyse Besværet respirasjon Fare for sirkulasjonsforstyrrelser Smerter og nedsatt allmenntilstand Ventilasjonsstøtte Sykepleie til pasienter med alvorlig lungesykdom Personlig hygiene Hudatrofi og nedsatt sårtilheling relatert til legemiddelbruk Respirasjon og sirkulasjon Røykeslutt.. Økt dyspné Oksygenbehandling Slimstagnasjon og økt infeksjonstendens ErnæringSøvn og hvile Psykososiale forhold Rehabilitering og hjemreise Rehabilitering Forberedelse til hjemkomst Pårørende til pasienter med kols Pasienter med lungekreft Symptomer og sykepleietiltak ved lungekreft Bronkoskopi Pasienter med astma Symptomer ved astma Undersøkelser ved astma Behandling av astma Sykepleie til pasienter med astma Pasienter med thoraxdren Når er thoraxdren nødvendig? Sykepleie til pasienter med thoraxdren Når transplantasjon er siste utvei 6 Sykepleie til pasienter med fordøyelsessykdommer (ca. 103 sider) Marit Hegg Reime Å få en sykdom i fordøyelsessystemet Sykepleie til pasienter med akutt abdomen Preoperativ sykepleie ved kirurgisk behandling Postoperativ sykepleie

5 Pasienter med sykdommer i spiserøret Sykepleie til pasienter med reflukssykdom Sykepleie ved kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i magesekken Sykepleie til pasienter med magesår Endoskopisk, radiologisk og kirurgisk behandling Sykepleie ved endoskopisk og kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i tarmen Sykepleie til pasienter med cøliaki Sykepleie til pasienter med inflammatorisk tarmsykdom Sykepleie ved kirurgisk behandling Sykepleie til pasienter med anorektale sykdommer Sykepleie ved kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i galleveiene Sykepleie til pasienter med galleveissykdom Sykepleie ved endoskopisk behandling Sykepleie ved kirurgisk behandling Pasienter med sykdommer i bukspyttkjertelen Sykepleie til pasienter med mild akutt pankreatitt Sykepleie til pasienter med alvorlig pankreatitt Sykepleie til pasienter med kronisk pankreatitt Pasienter med sykdommer i leveren Sykepleie til pasienter med hepatitt Poliklinisk oppfølging Sykepleie til pasienter med leversvikt Forebygging og behandling av komplikasjoner

6 7 Pasienter med sykelig fedme (ca. 12 sider) Marit Hegg Reime Medisinsk behandling Kirurgisk behandling Sykepleie til pasienter som blir behandlet med bariatrisk kirurgi Preoperativ sykepleie Postoperativ sykepleie Mulige komplikasjoner ved bariatrisk kirurgi Utskrivning og oppfølging 8 Sykepleie til pasienter med kreft i fordøyelsesorganene (ca. 40 sider) Anne Øverlie Å møte et menneske med en kreftdiagnose Å gi støtte til pasient og pårørende Opplæring og informasjon til pasienten Pasienter med kreft i fordøyelsesorganene Behandlingsformer ved kreft i fordøyelsesorganene Kirurgisk behandling Preoperativ sykepleie Postoperativ sykepleie Observasjon og kontroll av bandasjer, operasjonssår og stomi Smertelindring Forebygging av kvalme Forebygging av underernæring Observasjon av anastomoselekkasje Sykepleietiltak til pasienter i ERAS-protokollen Pasienter med kreft i spiserøret Kirurgisk behandling Preoperativ forberedelse Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i magesekken Aktuell behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og -tiltak Pasienter med kreft i bukspyttkjertelen Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i leveren Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i galleblæren eller gallegangen

7 Kirurgisk behandling Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med kreft i tykktarmen og endetarmen Kirurgisk behandling ved kolorektal kreft Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak Pasienter med analkreft Postoperative observasjoner, vurderinger og tiltak 9 Sykepleie til pasienter med stomi (ca. 43 sider) Kirsten Lerum Indrebø Å få anlagt stomi Sykepleierens ansvar i den polikliniske konsultasjonen Innleggelse i sykehus Sykepleie til pasienter som skal ha stomi Ulike typer stomier Preoperativ sykepleie Preoperativ informasjon Merking av stomisted Sykepleie til pasienter som har fått stomi Stomiens utseende og funksjon Opplæring i bandasjeskift Pleie av huden rundt stomien Aktuelle tema for opplæring før utskrivning fra sykehus Komplikasjoner relatert til stomi og huden rundt stomien Kost, væskebalanse og eliminasjon Utskrivning og rehabilitering Utskrivning fra sykehus Kontroll og oppfølging etter utskrivning Å leve med stomi noen problemstillinger Fysisk opptrening Alternativer til bruk av stomipose Kan det komme avføring eller annet rektalt? Legemiddelbruk Hvordan er det å reise når en har stomi? Seksualitet og stomi Kultur og religion Livskvalitet og tilpassing til å leve med stomi 10 Sykepleie til pasienter med nyresykdom (ca. 50 sider) Fanny Bruserud og Mette Ellingsen Å få en nyresykdom Kronisk nyresykdom

8 Utvikling og symptomer Kronisk nyresykdom, et folkehelseproblem Pasientforløp og oppfølging Respirasjon Sirkulasjon Ernæring Eliminasjon Væskebalansen Hud/vev Aktivitet Søvn Smerter Seksualitet og reproduksjon Psykososiale behov Kommunikasjon Kunnskap og utvikling Pasientens åndelige og kulturelle behov Ivaretakelse av pårørende Ulike former for nyreerstattende behandling Dialysebehandlinger Nyretransplantasjon Behandling og omsorg i livets sluttfase ved kronisk nyresvikt Akutt nyresvikt Sykepleieobservasjoner, vurderinger og tiltak Etiske problemstillinger 11 Sykepleie til pasienter med sykdommer i sentralnervesystemet (ca. 68 sider) Hilde Marie Andreassen Sykepleie til pasienter med hjerneslag Hva er hjerneslag? Behandling ved intrakraniale blødninger Sykepleie i akuttfasen Pasientstatus Sykepleie i rehabiliteringsfasen Pasientens livskvalitet Utskrivning Sykepleie til pasienter med epilepsi Fokale anfall Generaliserte anfall Sykepleietiltak Observasjoner ved GTK-anfall Å leve med epilepsi Sykepleie til pasienter med multippel sklerose Pasientstatus

9 Sykepleietiltak Å leve med MS Sykepleie til pasienter med Parkinsons sykdom Pasientstatus Sykepleietiltak Å leve med Parkinsons sykdom Sykepleie til pasienter med amyotrofisk lateralsklerose Pasientstatus Medisinsk behandling Sykepleietiltak Å leve med amyotrofisk lateralsklerose Sykepleie til pasienter med hodeskader Ulike former for hodeskader Medisinsk behandling Sykepleietiltak Sykepleie ved intrakraniale svulster Pasientstatus Behandling Sykepleietiltak 12 Sykepleie til personer med diabetes mellitus (ca. 52 sider) Lis Ribu og Tone Singstad Hva er diabetes? Å leve med diabetes Sykepleie i en akutt fase av diabetes Sykepleie til pasienter med ketoacidose Sykepleie til pasienter med non-ketotisk ukontrollert diabetes Sykepleie til pasienter med hypoglykemi Et godt pasientforløp ved diabetes Pasientundervisning i den akutte fasen Undervisning i egenbehandling Kostens betydning Mosjon Diabetesmedisinering Blodglukosemåling Livsstilsendring en endringsfokusert strategi Emosjonelle forhold Psykisk lidelse og diabetes Diabetiske senkomplikasjoner Diabetisk øyesykdom Diabetisk nyresykdom Nevropati Diabetiske fotsår Etter utskrivning Oppfølging.

10 og -publikasjoner 13 Sykepleie til pasienter med revmatiske sykdommer (ca. 48 sider) Heidi A. Zangi Å få en revmatisk sykdom Revmatiske sykdommer Kartlegging og vurdering av pasientens helsetilstand, funksjon og ressurser Smerter og stivhet Utmattelse og søvnproblemer Endringer i funksjon og kroppsbilde Sykepleietiltak ved smerter, utmattelse, søvn- og funksjonsproblemer Informasjon og undervisning Å styrke pasientens evne til å håndtere problemene Å styrke pasientens mestringsforventning Psykologiske aspekter ved revmatisk sykdom Å møte pasientens følelsesmessige behov Samliv og sosiale relasjoner Å invitere pårørende med som en samarbeidspartner Seksualitet og revmatisk sykdom Svangerskap og revmatisk sykdom Livsstil og revmatisk sykdom Betydning av fysisk aktivitet og trening Revmatisk sykdom og kosthold Komplementære behandlingsmetoder Kirurgisk behandling ved revmatisk sykdom Vanlige revmakirurgiske operasjoner Preoperative tiltak for pasienter med revmatiske sykdommer Postoperativ sykepleie for pasienter med revmatiske sykdommer Revmatiske sykdommer som medfører hudproblemer Hudproblemer ved sklerodermi Hudproblemer ved systemisk lupus erythematosus (SLE) Hudproblemer ved psoriasisartritt Legg- og fotsår ved inflammatoriske revmatiske sykdommer Å leve med revmatisk sykdom over tid Læring og mestring Rehabilitering 14 Sykepleie til pasienter med sykdom og skade i bevegelsesapparatet (ca. 62 sider) Elisabeth Østensvik Generelt om pasientgruppen Alderssammensetning Redusert bevegelighet og smerter

11 Risiko for dyp venetrombose og infeksjoner Psykiske reaksjoner Behov for opptrening og rehabilitering Planlagt og akutt innleggelse i sykehus Pasientens opplevelse av planlagt innleggelse Pasientens opplevelse av akutt innleggelse Legemiddelliste ved akuttinnleggelser Sykepleie til pasienter med brudd i ekstremitetene Symptomer Observasjon av sentral og perifer sirkulasjon Bruddbehandling Sentrale områder for sykepleie til pasienter med brudd i ekstremitetene Pasienter med akutt muskellosjesyndrom Pasienter med ekstern fiksasjon Pasienter med hoftebrudd Risikofaktorer ved hoftebrudd Behandling. Preoperativ sykepleie til pasienter med hoftebrudd Postoperativ sykepleie til pasienter med hoftebrudd Pasienter med skiveprolaps i ryggen Symptomer Behandling. Sentrale områder for sykepleie til pasienter etter prolapsoperasjoner Pasienter med kompresjonsfraktur i ryggen Behandling. Sentrale områder for sykepleie til pasienter med kompresjonsfraktur i ryggen Sykepleie til pasienter med amputert underekstremitet Karakteristika ved pasientgruppen Sentrale områder for sykepleie til pasienter med amputert underekstremitet Sykepleie til pasienter med hofteprotese og kneprotese Symptomer ved artrose i hofteledd og kneledd Behandling ved artrose i hofteledd og kneledd Akselerert og «fast track»-pasientforløp ved hofteprotese- og kneproteseoperasjoner Preoperativ sykepleie til pasienter med hofteprotese eller kneprotese Postoperativ sykepleie til pasienter med hofteprotese eller kneprotese Utskrivning og et godt pasientforløp Når er en pasient utskrivningsklar fra sykehus? Alternativer i kommunehelsetjenesten etter utskrivning 15 Sykepleie til pasienter med infeksjonssykdommer (ca. 48 sider) Elin Børøsund og Line Volstad Melbye Å få en infeksjon Smittekjeden Sykepleierens ansvar for å forebygge helsetjenesteassosierte infeksjoner Helsetjenesteassosierte infeksjoner

12 Forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner Forebygging av uhell med kroppsvæsker Sykepleie til pasienter som er isolert Isolering som virkemiddel i pasientbehandling Forberedelse og mottak av pasienten Prøver og undersøkelser Pasientens opplevelse av langvarig isolering Opphør av isolering, utskrivning Sykepleie ved pneumoni Forberedelse til mottak av pasienten Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Sykepleie ved tuberkulose Tuberkulose i Norge Forberedelse til mottak av pasienten Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Opphør av isolering, utskrivning Etiske utfordringer Sykepleie ved gastroenteritt Forberedelse og mottak av pasienten Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Utskrivning Sykepleie ved hiv-infeksjon Smittemåter for hiv Forberedelse og mottak av pasienten Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og tiltak Å leve med hiv Sykepleie ved meningitt Symptomer og observasjoner Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Sykepleie ved sepsis Sykepleievurderinger og -tiltak Septisk sjokk Sykepleie ved MRSA Forebygging av spredning Prøver og undersøkelser Sykepleievurderinger og -tiltak Utskrivning Utfordringer framover Aktuelt nettsted

13 16 Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser (ca. 58 sider) Ingeborg Ulvund Gynekologisk sykepleie Økt sårbarhet hos kvinner med gynekologiske plager Behov for kultursensitivitet Sykepleieanamnese og pasientstatus ved sykdom i genitaliene Smerter Blødning Utflod Urin og avføring Seksualitet Livsfase og reproduksjon. Intim- og seksualhygiene Genitale infeksjoner ved infeksjon i nedre genitalier ved infeksjon i øvre genitalier Komplikasjoner i svangerskapet Hyperemesis gravidarum sykepleierens observasjoner, vurderinger og tiltak Svangerskapsavbrudd ved truende abort ved spontan abort ved provosert abort ved ektopisk graviditet ved trofoblastsvulst Ufrivillig barnløshet Utredning, behandling og overvåking Problemer i seksuallivet Seksuelle problemer relatert til forandringer i kjønnsorganene Kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse Endometriose Behandling. Genital descens Behandling.. Genitale benigne (godartede) tumorer Genitale maligne (ondartede) tumorer Spredning og komplikasjoner Palliativ behandling og terminal pleie Gynekologiske undersøkelser Sykepleie ved gynekologisk undersøkelse Kompletterende undersøkelser Kirurgisk behandling av gynekologiske lidelser

14 Utfordringer i framtiden 17 Lindrende sykepleie (ca. 55 sider) Ellen Lykke Trier Hva er lindrende sykepleie? Bakgrunn Valg av begrep Utfordringer i lindrende sykepleie Et historisk tilbakeblikk En helhetlig tilnærming Kommunikasjon, relasjon og kontinuitetens betydning Utvikling av det palliative tilbudet i Norge Døden på flyttefot fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste Hjemmedød Lindrende sykepleie i praksis et møte med Finn Lindring av kvalme Omsorg for hele familien Væskebehandling og munnstell Sentrale sykepleieutfordringer ved livets slutt Respirasjon Ernæring Eliminasjon Aktivitet, søvn og hvile De siste timene Oppfølging av etterlatte Med stellet som møtepunkt Stellets status Det utfordrende kroppslige nærværet Et møte med Bente en fortelling om lidelse Om å opprettholde kroppens grenser Lukt et ikke-tema i omsorgsforskning? Bærende relasjoner Blikket som bekrefter en felles sårbarhet Den utfordrende balansen mellom nærhet og avstand Døden som avskjedspunkt Lindrende behandling og omsorg til alle? Liverpool Care Pathway Samhandlingsreformen Etiske dilemmaer Framtidens palliative utfordringer Medikalisering av døden?. Stikkord

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36

Innhold. Forord... 5. 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23. 2 Sykepleie til pasienter som skal opereres... 36 Innhold Forord... 5 1 Det syke mennesket i møte med helsetjenesten... 23 Unni Knutstad Pasientforløp... 24 Individuell plan... 25 Pasientenes rettigheter... 26 Helsepersonells plikter... 28 Pasientsikkerhet...

Detaljer

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1

Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 1 Ellen Karine Grov og Inger Margrethe Holter (red.) Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1 CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-42798-6 5. utgave, 1. opplag, 2015 Materialet i denne

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember

Detaljer

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl

Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Innhold Del 1 Modeller og utredning... 29 Kapittel 1 Grunnlaget for psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom... 31 Alv A. Dahl Typiske reaksjonsforløp etter påkjenninger... 33 Motstandskraft (resiliens)...

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016

KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 KREFTPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2013-2016 L:\G Helsetjenester\G0 FELLES\G04 Ikke smittsomme sykdommer\kreftplan FOR HOLTÅLEN KOPMMMUNE 15.01.13 siste utgave.doc Behandlet i Driftsutvalget den 13.03.2013.

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter

Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Palliativ enhet Kartlegging av plagsomme symptomer hos kreftpasienter Bruk av ESAS og andre kartleggingsredskap Forord Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i palliativ behandling. Kartlegging

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE

RETNINGSLINJER FOR FYSIOTERAPI TIL PASIENTER I PALLIATIV FASE Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ fase Haukelland uniiversiittettssjjukehus,, Fysiiotterapiiavdelliingen Haralldspllass Diiakonalle Sykehus,, Avdelliing for ergotterapii og fysiiotterapii

Detaljer

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013

Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og. behandling. Dønna kommune. Planperiode 2010-2013 Plan for kreftomsorg / lindrende omsorg og behandling Dønna kommune Planperiode 2010-2013 Du har en verdi blott og bart ut fra det faktum at du er. Verdien din er der og krever respekt ikke for det du

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2101. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2101 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 07/2013 Bestillingsnummer: IS-2101 ISBN-nr. 978-82-8081-301-5

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering

Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering Innspill til Helse Sør-Øst i forbindelse med utarbeidelse av regional strategi for rehabilitering 15.september 2009-1 1. Sammendrag... 3... 5 2.1. Fagrådets mandat:...5 2.2. Fagrådet sammensetning...6

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i

Studieplan for videreutdanning i Avdeling for sykepleie Program for videreutdanning Videreutdanningen i akuttsykepleie Studieplan for videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for sykepleie 2009

Detaljer

Pasientinformasjon Gastric Bypass

Pasientinformasjon Gastric Bypass Aleris Sykehus Frederik Stangs gate 11-13, 0264 Oslo www.aleris.no Pasientinformasjon Gastric Bypass Helse og omsorg hele livet Innhold: 1 Aleris Overvektsklinikk 4 2 Vårt tilbud 5 3 Fedme et alvorlig

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003

NÆRSYKEHUSET. - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD. Rapport fra prosjektgruppe desember 2003. Helse Nord rapport - 2003 NÆRSYKEHUSET - rett pasient på rett sted til rett tid HELSE NORD Rapport fra prosjektgruppe desember 2003 1 Helse Nord rapport - 2003 Forord To hovedtrender innen sengetall i sykehus er på den ene side

Detaljer