MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0190/05 05/01023 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0191/05 02/00435 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING 0193/05 05/00462 BUDSJETT /05 04/01000 RINGVASSRØYA AS - LEIEKONTRAKT HESSFJORD 0195/05 05/01025 SALG AV EIENDOMMEN SOLGÅRD GBNR. 44/109 - HANSNES 0196/05 05/01033 NÆRINGSFONDET STATUS 0197/05 05/01024 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0190/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01023 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0190/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 2 av 33

3 Sak 0191/05 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 611 &53 Arkivsaksnr.: 02/00435 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0036/02 Formannskapet /02 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Det inngåes leieavtale mellom Aurora A/S og Karlsøy kommune vedrørende tomt på Glimbukta industriområde, gnr. 39, bnr. 7 i Karlsøy kommune. Leien settes til kr pr år. 2. Leieavtalen inngåes for 2 år, og kan sies opp av begge parter med 6 måneders varsel. 3. Det forutsettes at Aurora A/S betaler leie med kr pr år for den perioden som selskapet har hatt bygninger og utstyr på industriområdet, jfr. F-sak 166/ Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med utgangspunkt i dette vedtaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0036/02 Behandling: Rådmannen korrigerte innstillingens pkt. 1 til å lyde: Karlsøy kommune sier opp leieavtalen med Åbornes Fisk A/S og Aquaprodukter A/S. Innstillingen med rådmannens endringsforslag enst. godkjent. Vedtak: 1. Karlsøy kommune sier opp leieavtalen med Åborsnes fisk og Aquaprodukter A/S. 2. Det delegeres til rådmannen å forhandle fram forslag til ny avtale. 3. Ny avtale legges fram til formannskapet for godkjenning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0166/02 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak: Innstillingen vedtatt med følgende tillegg til pkt. 1: Formannskapet setter leien til kr ,-. Enstemmig vedtatt. Side 3 av 33

4 Sak 0191/05 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner rammene for ny leieavtale med Dåfjord Laks A/S vedrørende tomt på Glimbukta industriområde. Formannskapet setter leien til kr ,-. 2. Leieavtalen inngåes for 5 år. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med utgangspunkt i dette vedtaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0090/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Rådmann og ordfører opptar forhandlinger med Aurora angående andre lokaliteter. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmann og ordfører opptar forhandlinger med Aurora angående andre lokaliteter. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0122/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes - etter møtet med Aurora A/S i går. Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning til formannskapets møte : Formannskapet behandlet denne saken i møte i F-sak 166/02. Imidlertid var det ikke mulig å få etablert ny leieavtale før Dåfjord Laks AS gikk konkurs. Aurora AS, som har overtatt driften av anleggene til Dåfjord Laks AS, har fortsatt å bruke deler av industriområdet i Glimbukta i henhold til avtalen som var undertegnet med Aquaprodukter AS v/roy Arne Pettersen i I henhold til denne avtalen har årlig fakturert Side 4 av 33

5 Sak 0191/05 beløp vært kr 7000,-, fordelt på arealleie for 50% av fyllingen, kr 6000,-, og vannavgift, kr 1000,-. Da denne avtalen ble inngått, delte Aquaprodukter AS, senere Dåfjord Laks AS, dette området med Åbornes Fisk AS v/jan Arne Olsen, som ble fakturert for tilsvarende beløp. Rådmannen anbefaler nå at formannskapet vedtar nye rammer for utleie av tomt på Glimbukta industriområde til Aurora AS. Videre foreslår vi at det kreves inn utvidet leie for det tidsrommet som Aurora AS hittil har benyttet området. Vedlegg: Kopi av leieavtale fra 1996 inngått mellom Aquaprodukter AS, Åbornes Fisk AS og Karlsøy kommune. Til formannskapet Saksdokumenter blir lagt fram i møtet. Saksutredning til formannskapets møte : Formannskapet behandlet denne saken i møte i F-sak 166/02. Imidlertid var det ikke mulig å få etablert ny leieavtale før Dåfjord Laks A/S gikk konkurs. Aurora A/S, som har overtatt driften av anleggene til Dåfjord Laks A/S, harb fortsatt å bruke deler av industriområdet i Glimbukta. Rådmannen anbefaler nå at formannskapet vedtar nye rammer for utleie av tomt på Glimbukta industriområde til Aurora A/S. Videre foreslår vi at det kreves inn leie for det tidsrommet som Aurora A/S hittil har benyttet området. Saksutredning til formannskapets møte : Kommunen inngikk i 1996 leieavtale med Aquaprodukter A/S v/ Roy Arne Pettersen og Åbornes Fisk A/S v/ Jan Arne Olsen vedrørende deler av Glimbukta industriområde, jfr. vedlegg. Formannskapet har tidligere i år vedtatt å si opp eksisterende leieavtale, samtidig som man starter forhandlinger om ny avtale. Hensikten var først og fremst å få justert leiesummen. Administrasjonen har drøftet saken med Dåfjord Laks A/S i møte Vi er kommet fram til følgende ramme for en ny leieavtale: 1. Dåfjord Laks A/S (DL) har behov for parkeringsplass for 4 biler og plass til 2 brakker + div., samlet om lag 100 kvadratmeter på industriområdet 2. DL har behov for vann- og avløp 3. Karlsøy kommune (KK) utarbeider plan for disponering av området, herunder leiearealet til DL Side 5 av 33

6 Sak 0191/05 4. Leieprisen settes til kr ,- pr. år 5. Vannavgift betales etter ordinært regulativ 6. KK vil ikke leie ut industriområdet til andre virksomheter som kan forstyrre oppdrettsvirksomheten i sjøområdet Glimbukta industriområde og vannverk ble etablert på 1980-tallet. Hensikten var å stille til rådighet et industriområde og betydelig vannforsyning til planlagt stamfiskstasjon for Troms. Investeringene har kostet kommunen omlag 3 millioner kroner. Dessverre trakk Troms Stamfiskstasjon seg fra avtalen med Karlsøy kommune, og det ble ingen realisering av den planlagte stasjonen. Senere er Troms Stamfiskstasjon blitt etablert på Senja. Den eneste bruken og inntekten kommunen har hatt av industriområdet er leieavtalen med de to oppdrettsselskapene fra Inntektene fra denne leieavtalen må ansees som symbolsk, og avtalt vannavgift er ikke i samsvar med dagens regelverk. Administrasjonen ber om formannskapets godkjenning for å inngå en ny leieavtale innenfor disse rammer. Side 6 av 33

7 Sak 0192/05 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01041 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0192/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Ordningen med gavesjekk kr 2000,- samt sølvskje med kommunevåpen til nyfødte fortsetter. Årlige kostnader, ca kr ,-, innarbeides i de årlige budsjetter. Saksutredning: Under Bygdemobiliseringsprosjektet ble det innført ordninger med gave til nyfødte og til nyinnflyttere. Sølvskje med kommunevåpen til nyfødte er blitt en populær gave. I tillegg vedtok kommunestyret i møte , sak 24/04 kommunestrukturprosjektet, at alle nyfødte i tillegg får et gavekort på kr 2000,- på ei babyutstyrsforretning. Slik er punkt 14 i dette vedtaket formulert: 14. Ordningen med sølvskje for alle nyfødte i Karlsøy kommune gjeninnføres. Samt at alle nyfødte får et gavekort på kr 2000,- på en babyutstyrsforretning. Forretningen velges etter forhandlinger utført av administrasjonen mht. rabattavtaler. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. Eventuelle spørsmål fra administrasjonen rettes til kommunestrukturgruppa. Årlige kostnader: Gavesjekk à kr 2000,- til nyfødte, vil utgjøre et sted mellom kr ,- og ,-. Sølvskjeene koste, ifølge bilag fra 2004, kr 154,- pr stk inkludert inngravering. Vurdering: I forbindelse med budsjettbehandlingen er det nå behov for ei stadfesting av om ordningen med gavekort skal fortsette. I så fall må det innarbeides i de faste budsjetter. Det samme gjelder ordningen med sølvskje til nyfødte. Vi vil foreslå at ordningen gjøres permanent. Samtidig foreslår vi å korrigere gavekort på en babyutstyrsforretning til gavesjekk. Det vil være enklere å administrere. Syltetøyskje i nysølv til nyinnflyttere er adskillig vanskeligere å følge opp. Det har vist seg å være en komplisert sak å få tilgang på slik informasjon fra Folkeregisteret. Hensikten med at nyinnflyttere skulle få denne gaven sammen med et velkomstbrev fra ordfører og litt informasjon om kommunen, var at dette skulle skje samtidig med at de meldte innflytting til Karlsøy kommune. Det blir liksom litt malplassert om dette kommer flere måneder etter at Side 7 av 33

8 Sak 0192/05 folk er flyttet inn. Dessuten vil noen kunne bli forbigått om opplysninger fra Folkeregisteret ikke er tilgjengelig. Det har ikke vært foretatt gaveutdeling til innflyttere hittil i år, og vi foreslår at denne ordningen avvikles. Restlager av slike skjeer, ca 50 stk, kan brukes som gave fra kommunen i forskjellige anledninger. Side 8 av 33

9 Sak 0193/05 BUDSJETT 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/05 Eldrerådet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett 2006 og økonomiplan med utgangspunkt i føringer fra formannskapsmøte og kommunestyremøte Formannskapet avholder endelig budsjettmøte Budsjett 2006 og økonomiplan legges deretter ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets møte Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 0007/05 Behandling: Uttalelse til formannskapet Eldrerådet er orientert om kommunens forventede vanskelige økonomiske situasjon i Eldrerådet har likevel håp om at kommunen unngår nedskjæringer som medfører et dårligere tilbud til de eldre. Eldrerådet minner om at antallet over 67 år forventes å øke vesentlig de nærmeste 10 år. Antall over 80 år forventes stabilt, mens folketallet totalt må forventes å gå ned, ut fra utviklingen de senere år. Dette medfører at det ikke bør planlegges med å bruke mindre ressurser for eksempel i den hjemmebaserte omsorg. Det vises til kommunens eldreomsorgsplan som har som hovedmål at kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Vedtak: Uttalelse til formannskapet Eldrerådet er orientert om kommunens forventede vanskelige økonomiske situasjon i Eldrerådet har likevel håp om at kommunen unngår nedskjæringer som medfører et dårligere tilbud til de eldre. Eldrerådet minner om at antallet over 67 år forventes å øke vesentlig de nærmeste 10 år. Antall over 80 år forventes stabilt, mens folketallet totalt må forventes å gå ned, ut fra utviklingen de senere år. Side 9 av 33

10 Sak 0193/05 Dette medfører at det ikke bør planlegges med å bruke mindre ressurser for eksempel i den hjemmebaserte omsorg. Det vises til kommunens eldreomsorgsplan som har som hovedmål at kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0131/05 Behandling: Forslag fra ordfører til erstatning for hele innstillingen fra rådmannen: Formannskapet ber administrasjonen komme med forslag til innsparinger i forbindelse med budsjett 2006, med sikte på å få budsjett i balanse. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ber administrasjonen komme med forslag til innsparinger i forbindelse med budsjett 2006, med sikte på å få budsjett i balanse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0167/05 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med utkast til budsjett med utgangspunkt i drøftelsene i formannskapet og med følgende føringer: 2. Dimensjonering av bemanningsplan og aktuell nedbemanningsplan og aktuell nedbemanning avklares når budsjettsalderingen er kjent i oktober 05, etter at frie inntekter for 2006 er klar. a. Det utarbeides forslag til ny bemanningsplan for alle kommunale virksomheter. b. Forslag til bemanningsplan drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. c. Forslag til retningslinjene for overtallighet og nedbemanning drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 3. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med samtlige sparetiltak som ble presentert i dagens møte. 4. Forslag til selvkostskalkyle for VAR sektoren for 2006 utarbeides til neste formannskapsmøte. 5. Forslag til framtidig drift av veilysene utarbeides til neste formannskapsmøte. 6. Rådmannen utarbeider forslag til nye investeringstiltak og nye driftstiltak for 2006 og perioden til neste formannskapsmøte. 7. Rådmannen bes utarbeide forslag til redusert utbyggingav Vannvåg svømmehall. 8. Rådmannen bes utarbeide forslag til bygging av ny brannstasjon herunder tomtelokalisering. 9. Eiendomsskatt for boliger forberedes innført pr Rådmannen utarbeider særskilt sak på dette, herunder hvilke geografiske områder i kommunen som skal Side 10 av 33

11 Sak 0193/05 omfattes av eiendomsskatten. Administrasjonen forbereder taksering av aktuell boligmasse slik at dette er utført før Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med utkast til budsjett med utgangspunkt i drøftelsene i formannskapet og med følgende føringer: 2. Dimensjonering av bemanningsplan og aktuell nedbemanningsplan og aktuell nedbemanning avklares når budsjettsalderingen er kjent i oktober 05, etter at frie inntekter for 2006 er klar. a. Det utarbeides forslag til ny bemanningsplan for alle kommunale virksomheter. b. Forslag til bemanningsplan drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. c. Forslag til retningslinjene for overtallighet og nedbemanning drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 3. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med samtlige sparetiltak som ble presentert i dagens møte. 4. Forslag til selvkostskalkyle for VAR sektoren for 2006 utarbeides til neste formannskapsmøte. 5. Forslag til framtidig drift av veilysene utarbeides til neste formannskapsmøte. 6. Rådmannen utarbeider forslag til nye investeringstiltak og nye driftstiltak for 2006 og perioden til neste formannskapsmøte. 7. Rådmannen bes utarbeide forslag til redusert utbyggingav Vannvåg svømmehall. 8. Rådmannen bes utarbeide forslag til bygging av ny brannstasjon herunder tomtelokalisering. 9. Eiendomsskatt for boliger forberedes innført pr Rådmannen utarbeider særskilt sak på dette, herunder hvilke geografiske områder i kommunen som skal omfattes av eiendomsskatten. Administrasjonen forbereder taksering av aktuell boligmasse slik at dette er utført før Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0181/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 godkjennes. 2. Avgiftene økes/reduseres slik med virkning fra Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i kommunen som defineres som heilt eller delvis utbygd på byvis, eller der slik utbygging er Side 11 av 33

12 Sak 0193/05 i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. De aktuelle områdene framkommer i særskilt sak. 4. Nye investeringer og tiltak i 2006 planlegges slik: a. Renovering av veilysanleggene. Avhengig av avtale med Troms Kraft b. Brannstasjon Hansnes 300 m2 inkl. strøsand 1 mill. Avklare kostnad c. Vannledning Hansnes- Stakkvik med opprinnelig kostnadsplan d. Kvalhausberg industriområde m/uttak av steinmasser 2006 uttak pr. båt e. Renovering Vannvåg svømmehall redusert omfang av renovering m/redusert kostnad ca. 6 7 mill f. Stakkvik havn 5 mill m/ 1750 statstilskudd, 1/3 kommunen, 1/3 på brukerne g. Forskuttering asfaltering fylkesvei Reinskard Stakkvik h. Åbornes industriområde i. Glimbukta industriområde m/uttak av grusmasser j. Stakkvik boligfelt 2006 k. Nytt boligfelt Hansnes l. Ballbinge Stakkvik m. Miljøstasjon Hansnes n. Miljøstasjon Vannøy Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0051/05 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Pkt. 8: Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. Plan og bygningsloven. Forslag fra AP v/laila B. Johansen: Pkt. 9: Kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger. Forslag fra ordføreren: Pkt. 5 utsettes til desembermøtet. Forslaget fra ordføreren og Laila B. Johansen oversendes formannskapet. Forslag fra Freddy Mikkelsen, jfr. forslag fra Bent Gabrielsen: De som fra før er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. Forslaget fra Bent Gabrielsen ble ble vedtatt mot 8 stemmer. Forslaget fra Freddy Mikkelsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 for VAR-sektoren godkjennes. Side 12 av 33

13 Sak 0193/05 2. Tidligere årsunderskudd på avløpssektoren, kr , dekkes inn slik at halvparten dekkes over kommunens driftsbudsjett de nærmeste 5 årene, mens den andre halvparten dekkes inn ved årlige avgiftsøkninger de nærmeste 5 årene. 1. Avgiftene endres slik med virkning fra , med årlig beløp, ekskl.mva: a. Abonnement vann bolig økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1755,- b. Tilknytningsavgift vann økes med 4 %, fra kr 2.249,- til kr 2.339,- c. Forbruksgebyr vann økes med 4 %, fra kr/m 3 3,37,- til kr/m 3 3,50,- d. Forbruksgebyr vann, Næring 1 < 1000 m 3 økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1.755,- e. Forbruksgebyr vann, Næring 2 < 5000 m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- f. Forbruksgebyr vann, Næring 3 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- g. Forbruksgebyr vann, Næring 4 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- h. Forbruksgebyr vann, Næring 5 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- i. Forbruksgebyr vann, Næring 6 > m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- j. Abonnement avløp bolig økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- k. Abonnement avløp Næring økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- l. Forbruksgebyr avløp økes med 48 %, fra kr/m 3 3,03,- til kr/m 3 4,48,- m. Tilknytningsavgift avløp økes med 48 %, fra kr 2.426,- til kr 3.590,- n. Hytterenovasjon senkes med 5 %, fra kr 600,- til kr. 570,- o. Boligrenovasjonen økes med 15 %, fra kr 1.980,- til kr ,- p. Slam bolig holdes uforandret med kr. 889,- q. Slam hytte holdes uforandret med kr. 549,- r. Feieavgiften økes med 24 %, fra kr 203,- til kr 251,- 2. Punktet utgår jfr. K-sak 50/05 3. Nye investeringer og tiltak i 2006 utsettes og behandles i kommunestyrets møte i desember Kommunestyret vil vurdere bevilgninger i 2006 til nødstrømanlegg til Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Kostnad om lag kr. 5. Spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vil bli vurdert nærmere av kommunestyret under den endelige budsjettbehandlingen i desember Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. plan- og bygningsloven. 9. De som fra før av er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. 10. Forslaget fra Laila B. Johansen om at kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger oversendes formannskapet for behandling. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Side 13 av 33

14 Sak 0193/05 Rådmannen ønsker at dette møtet skal gi signaler til den endelige budsjettinnstilling (f-møte ) fra formannskapet til kommunestyre. Budsjettinnstillingen skal som kjent legges ut til offentlig ettersyn etter neste møte i formannskap. Dette blir dermed et arbeidsmøte med følgende arbeidsplan: 1. Status konsekvensutredning budsjett 2006 etter Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. (Rådmannen) 2. Presentasjon av budsjettforslag for helse- og sosialetaten. (Helse- og sosialsjefen) 3. Presentasjon av budsjettforslag for kultur- og oppvekstetaten. (Kultur- og oppvekstsjefen) 4. Presentasjon av budsjettforslag for teknisk sektor. (Leder av anleggskontoret) 5. Presentasjon av budsjettforslag for de øvrige avdelinger. (Rådmannen) 6. Nye investerings- og driftstiltak med finansieringsplan og låneopptak. 7. Nedbetaling av gjeld. 8. Budsjettbalanse drift SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRET Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i sitt desember-møte. I år ønsker vi å avklare deler av budsjettbehandlingen tidligere på høsten. Vi legger derfor nå fram sak om selvkostkalkyle og avgiftsendringer i Videre ønsker vi avklart spørsmålet om utvidet eiendomsskatt. Når det gjelder nye investeringstiltak, så ønsker vi at kommunestyret gjør en foreløpig behandling av dette. Administrasjonen kan derved bruke tiden fram til desembermøtet til å avklare kostnads- og finansieringsplan for de aktuelle prosjekter. Spørsmålet om investeringer og oppgraderinger av veilysnettet blir vurdert i særskilt sak, og dette må avklares i god tid før kommunestyrets endleige behandling av budsjett Etter formannskapets møte har Anleggskontoret utarbeidet et notat med forslag om for nødstrømsanlegg for Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Videre har Anleggskontoret utarbeidet et notat med forslag om kjøp av gravemaskin til anleggsseksjonen. Rådmannen foreslår at kommunestyret allerede nå gir psoitive signaler med hensyn til nødstrømanlegget, mens spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vurderes nærmere ved budsjettbehandlingen i desember Budsjettbalansen for konsekvensjustert budsjett 2006 viser nå at vi mangler kr 6,6 millioner, og her har vi de siste dagene hensyntatt at vi i 2006 vil miste tilskudd netto kr til flyktninger. Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 betyr en betydelig styrking av kommuneøkonomien. Det er ikke avklart hvor mye dette betyr i økte frie inntekter og økte inntekter/utgifter for øvrig i kommunebudsjettet. Side 14 av 33

15 Sak 0193/05 Uavhengig av disse økningene vil vi fortsatt mangle et betydelig beløp for å få budsjett 2006 i balanse. Dette må formannskapet arbeide med fram mot slutten av november 2005 når forslag til budsjett 2006 og økonomiplan skal legge sut til offentlig ettersyn. I økonomiplanperioden forventes det nye inntekter i kommunebudsjettet i forhold til inneværende år: Salg grusmasser i Glimbukta, i 2006 Salg steinmasser i Kvalshaugsberg, i 2006 eller 2007 Utvidet eiendomsskatt, tidligst i 2006 Eiendomsskatt vindkraftanlegg, tidligst i 2008 SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE : Budsjettbalansen for 2006 Administrasjonen arbeider med budsjett 2006 ut fra de føringer formannskapet har gitt tidligere i høst. Konsekvensjustert budsjett for 2006 viser at vi fortsatt mangler om lag 6 millioner kroner for å få balanse. Da har vi allerede videreført avdragsutsettelsene som vi har i Frie inntekter i 2006 og forslag til statsbudsjett Statsbudsjettet for 2006 legges fram av Bondevik-regjeringen. Den nye Stoltenberg-regjeringen vil om kort tid legge fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Regjeringserklæringen som ble lagt fram viser at frie inntekter skal øke med 5,4 milliarder kroner i 2006, inkludert 225 millioner kroner i økt regionaltilskudd. I øyeblikket er det uklart om dette er en nominell eller en reell vekst. 5,4 milliarder kroner kan for Karlsøy bety økte frie inntekter med 2,5 millioner kroner. Forslag til nytt inntektssystem Det regjeringsoppnevnte Borge-utvalget la fram sin innstilling Utvalget legger fram forslag til et nytt inntektssystem for kommunene og fylkeskommunene. Det er omfattende endringer av kostnadsnøklene og forslag om et nytt distriktstilskudd. Distriktstilskuddet skal avløse Nord-Norge tilskuddet og regionaltilskuddet, og skal fordeles til mange nye kommuner i Sør-Norge. De store taperne på det nye forslaget blir kommunene i Finnmark og Troms, unntatt de fire Nord-Troms kommunene. Både Tromsø og Bodø taper betydelig på forslaget, da disse ikke får det nye distriktstilskuddet, mens de i dag fpr Nord-Norge tilskuddet. Borge-utvalget foreslår også endringer med hensyn til fylkeskommunene og nye rgeioner. Side 15 av 33

16 Sak 0193/05 Borge-utvalgets innstilling skal nå ut på høring, og skal blant annet drøftes på KS sine høstkonferanser rundt omkring i landets fylker. Etter planen skal forslag til nytt inntektssystem behandles av Stortinget neste år. Selvkostkalkyle og avgiftene innenfor VAR-sektoren Kommunen har ubalanse i VAR-økonomien, og dette gjelder særlig avløpssektoren hvor vi har mange avløpsanlegg med forholdsvis få abonnenter. Også innenfor vannsektoren har vi mange anlegg rundt omkring i kommunen, med få abonnenter. Det er kun i Vannvåg og Hansnes-området at vi har tilfredsstillende dekningsgrad i forhold til antall abonnenter. Vi har derfor opparbeidet store underskudd innenfor VAR-sektoren, og denne ubalansen har vi rapportert til kommunestyret i de siste års regnskaper og under de årlige budsjettbehandlingene. Administrasjonen har utarbeidet forslag til selvkostkalkyle for VAR-sektoren for 2006, jfr. vedlegg. Videre har vi utarbeidet forslag til nødvendige avgiftsøkninger for å oppnå balanse i VARregnskapene. Forslagene innebærer betydelige økninger, og særlig med hensyn til avløpsavgiftene. Eiendomsskatt for boliger og andre eiendommer I forbindelse med budsjett for 2005 vedtok kommunestyret i desember 2004 at man skal vurdere innføring av eiendomsskatt for boliger fra og med Samtidig ble disse inntektene lagt inn i økonomiplanen for Formannskapet har tidligere i høst innstilt på at eiendomsskatten utvides fra og med I særskilt sak føres denne saken nå fram til formannskapet og kommunestyret I den saken må kommunestyret avklare om vi skal utvide eiendomsskatten og i så fall hvilke områder som denne skal omfatte. Det er viktig at kommunestyret snarest avklarer dette spørsmålet slik at vi eventuelt kan komme i gang med takseringen av eiendommene. Denne takseringen må være avsluttet seinest Nye investeringer og tiltak i 2006 Nye tiltak i perioden skal avklares i kommunestyerts desember-møte. Imidlertid er det behov for å få foreløpige avklaringer på hvilke prosjekter vi skal planlegge i Side 16 av 33

17 Sak 0193/05 Dette slik at vi kan oppnå en best mulig planlegging, prosjektering og kostnadsberegning, herunder oppnå en best mulig finansiering. Administrasjonen ønsker derfor at formannskapet og kommunestyret allerede nå legger føringer på hvilke prosjekter vi skal planlegge i SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE : Saksdokumenter vil bli delt ut i møtet. Saksutredning til formannskapets møte : Innledning Formannskapet drøftet saken i møter og , og forutsatte da at rådmannen snarest skulle utarbeide forslag som skulle vurderes nærmere i budsjettarbeidet. Blant annet ba formannskapet administrasjonen legge fram modeller som skal legges til grunn for den administrative og politiske organiseringen av Karlsøy kommune fra og med Budsjett 2004 Budsjettet for 2004 ble saldert ved avdragutsettelser kr 2 millioner og bruk av disposisjonsfondet, opprinnelig kr 1,744 millioner som senere ble redusert med 0,9 millioner kroner. Ved avslutningen 2004 har vi bare belastet disposisjonsfondet med 0,249 millioner kroner for å saldere regnskapet. Erfaringene fra dette budsjettåret viser at vi hadde en del usikre budsjettposter, både på utgifts- og inntektssiden. Blant annet ble personalkostnadene økt som følge av økte pensjonskostnader. Skatteinngangen sviktet betydelig og deler av dette ble kompesenrt med rammetilskudd. For øvrig ble statlig rammetilskudd redusert som følge av nedgang i innbyggertallet. Budsjett 2005 Budsjett 2005 ble saldert slik: * Avdragsutsettelser lån 4,000 mill kr * Bruk av disposisjonsfondet 1,987 mill kr Også i 2005 har vi en del usikre poster på utgifts- og inntektssiden: Side 17 av 33

18 Sak 0193/05 Vedlikehold kommunale boliger Husleieinntekter Vinter- og somervedlikehold kommunale veier, inklusiv veilys Nedbemanninger Skatteinngang Statlig rammetilskudd Eiendomsskatten på verker og bruk i 2005 blir noe høyere enn budsjettert på grunn av økt takst på noen av eiendommene. Kommuneøkonomiproposisjonen 2006 Proposisjonen, som ble fremmet tidligere i mai d.å., inneholder ingen vesentlige forbedringer av kommuneøkonomien for Karlsøy. Regjeringen forutsetter en samlet vekst i samlede inntekter for kommunesektoren med 2 3 milliarder kroner. Barnehager, psykiatri og nye læremidler er satsingsområder. Det er videre forutsatt at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for kommunesektoren i 2006 får en realvekst med 1,3 2,3 milliarder kroner. Dette inkluderer læremidler i grunnskolen. Fylkeskommunene får en relativt sterkere vekst enn kommunene. Økningen av frie inntekter skal først og fremst dekke: * Demografisk utvikling (landets folketallsøkning) * Kunnskapsløftet * Barnehagereformen Demografisk utvikling Et av de viktigste elementene i inntektssystemet er antall innbyggere, og fordelingen av disse på aldersgrupper. Utviklingen av innbyggertallet i Karlsøy i perioden har betydning for det statlige rammetilskuddet som tildeles for Utviklingen i 1. kvartal 2005 viser følgende tall for Karlsøy: Fødte 4 Døde 4 Fødselsoverskudd 0 Innflyttinger 15 Utflyttinger 28 Netto flytting -13 Folketallet ble derved redusert med 13 mennesker i 1. kvartal 2005, og derved bor det innbyggere i Karlsøy pr Inntektssiden i budsjettet Side 18 av 33

19 Sak 0193/05 Inntektssiden i budsjettet består av skatteinntekter, rammetilskudd, momskompensasjoner, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. I 2004 og 2005 har kommunen hatt inntekter fra eiendomsskatt av verker og bruk. Eiendomsskatten kan vedtaes med maksimalt 0,6 % for 2006 og maksimalt 0,7 % for 2007 og videre framover. Det planlagte vindkraftverket på Vannøya vil tidligst kunne gi eiendomsskatt fra og med Kommunestyret vedtok i desember 2004 at man skulle vurdere eiendomsskatt på boliger fra og med Andre nye inntekter som kan være aktuelle de nærmeste årene er salg av grusmasser fra kommunens eiendom i Glimbukta og salg av steinmasser fra kommunens eiendom i Kvalshaugsberg. Utgiftssiden i budsjettet Om lag ¾ av budsjettet utgjør personalutgifter i form av lønn, pensjonsutgifter m.v. Hvis man skal redusere utgiftssiden i budsjettet så må man i stor grad ta dette inn i form av reduksjon av antall ansatte. Da må det lages en plan som viser hvordan dette tenkes gjennomført. Bemanningen henger i stor grad sammen med hvilke tjenester som ytes til befolkningen. Det må derfor lages en oversikt som viser hvilke konsekvenser bemanningsreduksjonen får for de kommunale tjenester. KS-advokatene har laget et notat som viser hvordan kommunene kan gå fram ved en bemanningstilpasning. Det er 4 hovedfaser i en slik prosess. 1. Utarbeidelse av bemanningsplan 2. Drøftinger med de tillitsvalgte 3. Utpeking av overtallige og forsøk på omplassering 4. Oppsigelse og vurdering av fortrinnsrett Første fase er vi i gang med, og foreløpig utarbeidet dokument om bemanningsplan legges fram i formannskapets møte 7. juni. Drøftinger med de tillitsvalgte gjennomføres dagen før formannskapsmøtet, men her må gjennomføres nye drøftinger når man er kommet lengre med å utarbeide planen. Ut fra de måltall som formannskap evt. kommunestyre setter for nedbemanning må administrasjonen i etterkant vurdere om måltallet kan nås ved omplasseringer og naturlig avgang eller om kommunen må gå på den fjerde fasen med oppsigelser. I dag har kommunen i underkant av 200 årsverk, og totale personalutgifter i 2005 er budsjettert med kr , inklusiv godtgjørelser til folkevalgte. Budsjettbalansen 2006 Foreløpige beregninger av driftsbudsjettet for 2006 viser følgende (alle tall i hele tusen kr) * Budsjett 2005 i balanse kr 0 Side 19 av 33

20 Sak 0193/05 * Lønnsstigning kr 1000 * Prisstigning kr 200 * Økte avdragsbetalinger lån kr 4000 * Mindre bruk av disposisjonsfondet kr 1987 * Økt effekt strukturendringer i 2004 kr Underskudd 2006 kr 6987 Reell nedgang i frie inntekter, anslag kr 2000 Budsjettunderskudd 2006, foreløpig kr 8987 Kommuneloven gir bestemmelser om at årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtaes med balanse. Hvis man ikke makter dette eller ikke makter å dekke inn løpende regnskapsunderskudd, så skal kommunen registreres i det statlige ROBEK (register for betinget kontroll). Konsekvensene av ROBEK-registrering er at kommunen får betydelig mindre handlingsfrihet i forhold til budsjettet. Budsjettprosessen 2006 Administrasjonen foreslår følgende budsjettprosess: 1. Rådmannen utarbeider budsjettnotat til formannskapets møte 7. juni Formannskapet fastsetter foreløpige budsjettrammer for ansvarsstedene i møte 7. juni Administrativ organisering: Formannskapet gir føringer for dette arbeidet i sitt møte 7. juni Politisk organisering: Formannskapet gir føringer for dette arbeidet i sitt møte 7. juni Drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene, ledergruppa og ansatte gjennomføres fram mot neste formannskapsmøte i august 05 Rådmannen vil i møtet legge fram skisser til de enkelte punktene 2 4 ovenfor. Saksutredning til eldrerådets møte : Formannskapet skal i løpet av juni ha oppstartmøte på budsjett Rådmannen har allerede fått i oppdrag å lage en utredning til dette møtet som viser hvordan betydelige innsparinger kan oppnås ved bemanningsreduksjoner. Eldrerådet skal være høringsinstans om alle forhold og tjenester som vedrører de eldre. Hvis eldrerådet skal gi innspill som følger budsjettarbeidet fra starten så må dette behandles i møtet før ferien. Side 20 av 33

21 Sak 0194/05 RINGVASSRØYA AS - LEIEKONTRAKT HESSFJORD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 04/01000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0205/04 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Driftsutvalg /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner framlagte forslag til leiekontrakt med RingvassRøya AS angående leie av det tidligere Ringsmolt-anlegget i Hessfjord. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0205/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Jan-Øyvind Pedersen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr ,- til planlegging av bedriften RingvassRøya AS. Belastes næringsfondet: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0029/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune opprettholder sitt tilsagn i f-sak 205/04 om forprosjektstøtte inntil kr ,- til Jan-Øyvind Pedersen iht. korrigert kostnadsoverslag. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0126/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes, da forslag til leieavtale ikke er ferdig utredet. Side 21 av 33

22 Sak 0194/05 Vedtak: Saken utsettes, da forslag til leieavtale ikke er ferdig utredet. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0059/05 Behandling: Vedtak: Driftsutvalget i Karlsøy kommune tilråder i henhold til vedtatte delegasjonsreglement at det gis konsesjon til RingvassRøya AS på gbnr. 42/51 som omsøkt. Saksutredning til formannskapet : Vedlagt følger forslag til leieavtale med RingvassRøya AS. Administrasjonen har brukt mye tid på utformingen av denne leiekontrakten av flere grunner: 1. Sørelva og nedslagsfeltet ovenfor som viktig vannuttak og vannreserve for kommunen. Dette var også hovedårsaken til kommunens kjøp av anlegget etter konkursen i Dåfjord Laks. 2. Det er viktig for kommunen at anlegget kommer i drift igjen. Konseptet er godt, det vil gi nye, spennende arbeidsplasser, også iht. de mulighetene de ser for utvidelse. 3. Anlegget er nærmest komplett utstyrsmessig, og kan ikke brukes til så veldig mye annet. Det har større verdi om det tas i bruk der det står, både for de som etablerer seg og i neste omgang for kommunen som får nye arbeidsplasser. Verdien de ulike komponentene har hver for seg om anlegget ribbes og selges enkeltvis, utgjør mindre i kr og ører. 4. Etablererne ønsker opsjon på eiendommen, og at dette skal nedfelles i leiekontrakten. Forslaget har av disse tungtveiende årsakene vært gjennomgått av kommuneadvokaten, Kurt Hamnes. Forslaget har vært drøftet i møte med etablererne. Med unntak av punktet om opsjon, er de enig i forslaget. Det er viktig for etablererne og deres investorer at det foreslåtte punktet om ubetinget opsjon er med i avtalen. De mener de med en opsjon sikrer framtidig drift og eventuelle ekspansjonsmuligheter. Uten dette punktet, vurderer investorene å trekke seg, noe som vil bety et være eller ikke være for bedriften i den viktige etableringsfasen de er midt inne i nå. Side 22 av 33

23 Sak 0194/05 Etablererne tok kontakt med Karlsøy kommune første gang i oktober 2004 med ideen om å starte røyeoppdrett i lokalene etter Dåfjord Laks smoltanlegg i Hessfjorden (Ringsmolt). Karlsøy kommune deltok sammen med dem på møte med Innovasjon Norge, der de fikk positiv respons. Kommunen innvilget forprosjektstøtte. Konsesjonsbehandlingen tok mye lenger tid enn både søker og vi hadde trodd på forhånd. Konsesjonssøknaden, som er datert , lå ute på offentlig høring i 6 uker, mai/juni Driftsutvalget uttalte seg til konsesjonssaken , sak 59/05. Mattilsynet har brukt lang tid på konsesjonssaken, de skal vurdere smittefare både i forhold til vassdrag og annen akvakulturrelevant virksomhet. Mattilsynet har nå gjort et positivt vedtak. RingvassRøya AS gis tillatelse til produksjon av inntil 250 tonn biomasse sjørøye og ferskvannsrøye på følgende lokalitet i Karlsøy kommune: Hessfjorden Nytt vanninntak: Da konkursen i Dåfjord Laks var et faktum, hadde de akkurat satt i gang arbeidet med en ny vannledning og det eksisterende inntaket et stykke ovenfor brua var demontert. For at de nye etablererne skulle komme seg i gang, og for å prøvekjøre anlegget, måtte den påbegynte vannledningen ferdigstilles. Beregning av leiesum: Leiesummen skal baseres på kommunens låneutgifter i forbindelse med kjøp av Ringsmoltanlegget, kr ,-. I tillegg skal utgiftene til ferdigstillelse av den nye vannledningen tas med i beregningsgrunnlaget, foreløpig beregnet til kr ,- (vedlegg 2). Vurdering: Formannskapet bør vurdere leieavtalen nøye. Spørsmålet om opsjon kan, ifølge etablerer, få avgjørende betydning. Tryggheten med å ha en investor i ryggen kan stå og falle på dette punktet. For øvrig anbefales leiekontrakten godkjent. Vedlegg (kopieres i papirversjonen): Fra Mattilsynet, datert : Behandling av søknad om tillatelse til produksjon av røyeyngel og oppdrett av ferskvannsrøye og sjørøye. Vedlegg (flettet inn i dokument): 1. Forslag til leieavtale 2. Notat fra anleggskontoret, beregning av kostnader med graving. Side 23 av 33

24 Sak 0194/05 Vedlegg 1: LEIEAVTALE 1. PARTENE UTLEIER: Karlsøy kommune Organisasjonsnr.: Adresse: 9130 Hansnes Telefon: Telefaks: E-post: LEIER: RingvassRøya AS Organisasjonsnr.: Adresse: Hessfjord, 9130 Hansnes Telefon: , Jan-Øyvind Pedersen E-post: 2. LEIEOBJEKTET Leieavtalen gjelder lokale i Hessfjord, 9130 Hansnes (Leieobjektet er det gamle settefiskanlegget med inventar i Hessfjord, også kjent som Ringsmolt, bebygd på gnr. 42 bnr.51 i Karlsøy kommune). Se vedlagte forretningsplan innhentet av leier og som selv er ansvarlig for opplysningene som fremkommer der. Vedlagt denne kontrakt følger en liste over inventaret som tilhører utleier og som også leies. Bygningen, maskiner og utstyr leies ut i den stand dette befinner seg ved kontraktsinngåelsen. Utleier har ikke ansvar for å skifte ut defekte UV-rør og lignende. Leiers drift er oppfanging av levende røye fra vann som har overproduksjon, og fore de opp til ønsket vekt (salgsvekt) ved oppdrettsanlegget. Samt tradisjonell matfiskproduksjon av røye. 3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET Lokalet overtas av leieren den Leieavtalen utløper uten oppsigelse den I 10-årsperioden kan ikke utleier si opp avtalen så lenge det er forsvarlig drift i anlegget, så fremt det ikke forekommer avtalebrudd etter kontraktens 12. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt. Partene har i leieperioden gjensidig adgang til å si opp leieavtalen med 6 måneders varsel. Oppsigelsestiden går da til utløpet av en kalendermåned. Om anlegget selges og opsjon (jfr. 15) ikke benyttes, kan kommunen si opp leieavtalen. Side 24 av 33

25 Sak 0194/05 4. LEIESUMMEN Årsleien er kr Leie kr betales forskuddsvis den 1. i hver måned til bankkonto: Kostnader som utleier påføres i oppstart legges inn i leie. Hver av partene kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal skje på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger ved kontraktinngåelsen og kan tidligst reguleres ett år etter kontraktsinngåelsen. Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjon) som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren pålagt ekstra kostnader (offentlige pålegg, avgifter, høyere forsikringspremier o.l.) grunnet leierens bruk, skal leieren betale disse merkostnadene i sin helhet ved forfall. Leietakeren plikter å betale leie selv om han midlertidig er forhindret fra å bruke lokalene på grunn av brannskader, vannledningsbrudd og lignende. 5. ELEKTRISITET, RENOVASJONSAVGIFTER OG LIGNENDE Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leiesummen. Leieren må tegne eget abonnement for elektrisitet. Renovasjon m.v. avtaler leietaker direkte med transportør og mottak som har nødvendig konsesjoner og tillatelser. Dette er uvedkommende utleier. Leier skal også selv betale brøyteutgiftene. Direkte og for egen regning betaler leietakeren: - Energi til egne lokaler etter egen strømmåler. - Renovasjonsutgifter. - Brøyteutgifter. 6. PANTSETTELSE / TINGLYSING Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleierens skriftlige samtykke. Samtykker utleieren, skal leietakeren dekke omkostningene ved tinglysningen. Leietakeren forplikter seg til å avlyse kontrakten senest en måned etter leieforholdets opphør. Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleierens skriftlige samtykke. Samtykke kan under enhver omstendighet nektes om ikke pantsettingen skjer som sikkerhet for de engasjementer som er knyttet til driften av leietakers virksomhet i lokalene. 7. UTLEIERENS PLIKTER Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. Utleier skal ivareta og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Side 25 av 33

26 Sak 0194/05 8. LEIERENS PLIKTER Leieren skal på egen bekostning innenfor lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør. Likeså påligger det leieren å vedlikeholde inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at disse er i håndverkmessig god stand. Leier er ansvarlig for enhver type ruteknusing. For øvrig skal leieren også ha vedlikeholdsansvaret for alt av det leide inventar, det vil si teknisk utstyr som brukes i produksjonen. Dette inkluderer skifting av UV-rør og vedlikehold av pumper etc. Hvis leietaker må oppgradere utstyr, gjøres dette på leietakers eget økonomiske ansvar. Lokalet må kun benyttes som lokale angitt under leieavtalens pkt. 2. Leieren skal behandle lokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre personer som leieren har gitt adgang til lokalet eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten utleierens samtykke endre lokalet på noen måte, og må heller ikke sette opp skilt på eiendommen uten samtykke fra utleieren. Leier plikter selv å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er leiers ansvar. Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt. 9. ENDRING AV LEIEOBJEKTET Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. I tilfelle leietakeren foretar ominredninger og andre påkostninger på de leide lokaler, bærer han alle utgifter som er forbundet med dette og kan ikke på noe tidspunkt senere kreve noen godtgjørelse av utleieren for eventuell økning i verdien av lokalene. 10. FREMLEIE Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det. Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, kan leieren framleie for resten av leietiden med godkjenning fra utleieren. Blir godkjenning nektet uten at framleierens forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp leieforholdet. Side 26 av 33

27 Sak 0194/ UTLEIERENS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til lokalene i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på lokalene eller eiendommen for øvrig. I de 3 siste månedene før leieren skal flytte, er leieren forpliktet til å gi leiesøkende anledning til å se lokalene. Leieren skal ha melding i rimelig tid før slik adgang. 12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESKLAUSUL Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter ledd i tvangsfullbyrdelsesloven. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg. 13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren, rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse erstattes av leieren. Mangler som leieren er ansvarlig for og som ved anvendelse av vanlig aktsomhet burde vært oppdaget av utleieren, kan ikke påberopes av utleieren, hvis utleieren ikke innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt, meddeler leieren at mangelen vil bli gjort gjeldende. Dette gjelder dog ikke hvis leieren har handlet svikaktig. Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke fjernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene. Tilbakelevering ansees for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den. 14. TVISTER Partene vedtar eiendommens verneting i tvister som gjelder leieforholdet. 15. SÆRLIGE BESTEMMELSER a. OPSJON RingvassRøya har opsjon på kjøp av anlegget og kan benytte seg av denne gjennom hele leieforholdet. Side 27 av 33

28 Sak 0194/05 Kjøpesum beregnes slik: Karlsøy kommune skal ha dekt alle sine kostnader med kjøp og salg av anlegget, inkludert kostnader i forbindelse med oppstart, samt vedlikeholdskostnader. Eventuelle utbedringer som er påført kommunen/utleier kompenseres gjennom salg. b. FORHOLD OMKRING VANNKILDEN Leier er ansvarlig for avklaring av eiendommens vannforsyning og de avtalemessige forhold omkring denne, samt videreføring av disse avtaler for hele leieforholdet. Leietaker kan ta ut ønsket vannmengde nedenfor kommunens uttak. Imidlertid er utleier ikke ansvarlig for at leietaker har tilstrekkelig vannforsyning til sin drift, uansett årsak. Leietaker er selv ansvarlig for vannkvaliteten til eget bruk. For øvrig er det leietakers ansvar å forholde seg til enhver krisesituasjon, for eksempel med kriseplan. c. FORSIKRING Utleieren skal holde eiendommen fullverdiforsikret. Utleieren har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade m.v., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Leietakeren skal forsikre egen bygningsmessige innredning, fast og løst inventar. Det samme for det leide utstyr. I tillegg til egne interesser skal leietakeren dekke glassforsikring. Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleieren holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler eller på annen måte som følge av leieforholdet. Skade påført leietakernes medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelse eller oppgjør etter kontraktens pkt. om forsikring, er leietakerens ansvar. Utleieren kan kreve at leietakeren legger frem forsikringsbevis med vilkår. 16. UNDERSKRIFT Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt. Hansnes, den ordfører Thor Tøllefsen RingvassRøya AS for Karlsøy kommune Side 28 av 33

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Informasjon til medlemmene 23.10.15

Informasjon til medlemmene 23.10.15 Informasjon til medlemmene 23.10.15 Styret har nå fått kontraktsforslag fra Fred. Olsen JR vedrørende bruk av Sjøboden til velets arrangementer. Vedlagt er første utkast til avtale, styrets tilsvar og

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 03.11.2005 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann-Ellen Johansen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 14.12.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie

Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie FULLMAKT Valnesfjord den 13.09.2007 Kosmobygg AS gir herved fullmakt til Svein Jørgen Vollan for å føre forhandlìnger om utleie av tidligere posthuslokaler i utleiebygget på Strømsnes med Fauske Kommune.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,-

Leiesum kr 1 224 000,- ------skriverenmilliontohundreogtjuefiretusen---- som betales månedlig med kr 102 000,- AS Gamle Kongevei 36 LEIEAVTALE LEILIGHETER OG HYBLER Mellom Trygg-Gården AS som eier av Trygg-Gården (heretter benevnt Utleier) og Verdal Kommune, 7650 Verdal (heretter benevnt Leietaker) er det i dag

Detaljer

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES

ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES ORDENS- OG TILDELINGSREGLER FOR KOMMUNAL FLYTEBRYGGE I BUGØYNES 1 Juridiske bestemmelser Leie av plass ved flytebrygga reguleres i egne leiekontrakter og juridiske bestemmelser tilknyttet til denne. Den

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS,

LEIEKONTRAKT. Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, LEIEKONTRAKT Mellom: Modum Industri AS Org. nr.: 927580128 Postadresse: Ihlenkleiva 2 3360 GEITHUS heretter kalt utleier eller MIAS, Modum kommune, helse og sosialetaten Org. nr.: 970491589 Adresse: Postboks

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV LEILIGHET l BLÅ KORS BOSENTER, ÅLESUND 1. Partene Utleier: Blå Kors. Org.nr. 962 323 855 Leietaker, navn: Fødselsnummer: 2. Boligen Adresse: Steinvågveien 29 Leil. nr: Boligen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE

UTKAST TIL AVTALE LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX NORD-FRON KOMMUNE Vedlegg 4 UTKAST TIL AVTALE OM LEIE AV LOKALER MELLOM XXXXX OG NORD-FRON KOMMUNE AVTALE OM LEIE AV LOKALER mellom Nord-Fron kommune og XXXXXXXXXX (heretter benevnt Leietaker) (heretter benevnt Utleier)

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering!

GRATIS HUSLEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Du kan også opprette en digital kontrakt med BankID signering! HUSLEIEKONTRAKT Ønsker du en digital versjon av kontrakten, kan du opprette en gratis husleiekontrakt med BankID signering her: https://www.husleie.no/utleier/leiekontrakt HUSLEIEKONTRAKT Husleiekontrakten

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle...

Leie av bolig ... ... Navn:... Ekstra leietager :... Adresse:... Adresse:... Telefon:... Telefon:... Adresse:...Herreveien54, 3960 Stathelle... Leie av bolig 1. Parter i leieavtalen: 1.1 Utleier Navn: Bjerkene Bolig AS Utleiers fullmektig: Roy Bjurholt Adresse: Herreveien 50 3960 Stathelle............ Telefon: 480 23 600 E-post: roy@bjerkene.no

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II. AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II AVTALEDOKUMENT Delavtale 2 LEIE Prosjektets navn: Byggherrerigg på Reitan Reitan, 8050 Tverlandet Kontraktsnr: 450848 1. PARTENE OG DERES REPRESENTANTER Leietaker Organisasjonsnr:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks:

ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: Klinikk for anestesi- og akuttmedisin Telefon: 73868996 ST. OLAVS HOSPITAL Ambulansetjenesten Telefaks: UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM 7006 Trondheim www.stolav.no post.anestesi.akutt@stolav.no e Rissa

Detaljer

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,.

PROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Helse og sosialsjef, økonomisjef, regnskapssjef, kultur- og oppvekstsjef, rådmann, kontorsjef, Vidar Haug,. PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gamnes ungdomshus Møtedato: 20.10.2004 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Laila B. Johansen, Ann Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein Egil Haugen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+

LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ UTKAST fylles ut etter forhandlinger LEIEKONTRAKT BYGG OMSORG+ 1. UTLEIER Navn: Fnr/Org. nr.: Adresse: 2. LEIETAKER Navn: Oslo kommune Org. nr.: Adresse: Rådhuset, 0037 Oslo 3. KONTRAKTEN Kontrakten består

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER

KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER KONTRAKT FOR UTLEIE AV KONTORLOKALER 1. AVTALENS PARTER: Utleier: Adresse: Telefon: Leietaker: Adresse: Telefon: Bruker: Rissa kommune Rissa Rådhus 7100 Rissa 73 85 27 00 Røde Kors Ambulanse Lenaveien

Detaljer

Leiekontrakt for bolig

Leiekontrakt for bolig Leiekontrakt for bolig 1. Partene Utleier Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.: Leietaker Navn: Adresse: Postnummer/sted: Telefon: Epost: Fødselsnummer eller org.nr.:

Detaljer

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker)

LEIEAVTALE. mellom. xxxxxxxxxxxxxx (utleier) Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) LEIEAVTALE mellom xxxxxxxxxxxxxx (utleier) og Statens vegvesen Region sør Trafikant og kjøretøysavdelingen (leietaker) Sted og dato: Signatur Leietaker Sted og dato: Signatur Utleier Denne avtalen er undertegnet

Detaljer

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen

TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER. Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen TILBAKELEVERING AV LEIDE LOKALER Praktisk husleierett 26.febuar 2015 Christopher Borch og Lars Ulleberg Jensen 1 AGENDA 1. Når skal lokalene tilbakeleveres? 2. Når er lokalene tilbakelevert? 3. Konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier

LEIEKONTRAKT. Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell. Side 1. Verran kommune. Utleier LEIEKONTRAKT Leiekontrakt for kaf, restaurant og hotell Verran kommune Utleier Side 1 LEIEKONTRAKT For utleie av forretningslokale (kontor) Mellom Verran kommune heretter kalt utleier 7790 Malm og Malm

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier)

Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus. mellom. Gausdal kommune (utleier) Oppland fylkeskommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal flerbrukshus mellom Gausdal kommune (utleier) & Oppland fylkeskommune (leier) 1. Parter Utleier: Gausdal kommune Segalstad Bru 2651 Østre Gausdal Org nr: 961 381 274

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

FORPAKTNINGSKONTRAKT

FORPAKTNINGSKONTRAKT FORPAKTNINGSKONTRAKT Med forbehold om kommunens godkjenning har undertegnede i dag inngått følgende avtale: (grunneier) bortforpakter herved sin eiendom/deler av sin eiendom gnr./bnr. i kommune til (forpakter).

Detaljer

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO

mellom VERDAL KOMMUNE NORSK KINODRIFT AS LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO AVTALE mellom VERDAL KOMMUNE og NORSK KINODRIFT AS om LEIE OG DRIFT AV VERDAL KINO Mellom og Verdal kommune ved ordføreren (i det følgende benevnt som VK). Norsk kinodrift AS, org nr 983 673 171, representert

Detaljer

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim

Bilag 4.2. Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2. Bussanbud Stor-Trondheim Bilag 4.2 Betingelser for bruksrett til Bussdepot Ruteområde 2 Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 BETINGELSER FOR BRUKSRETT TIL BUSSDEPOT mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune (Anleggseier) Org.nr: 938 634

Detaljer

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker»)

TILLEGGSAVTALE. BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») TILLEGGSAVTALE mellom BUSSANLEGG AS Org. nr. 881 480 182 (heretter «Utleier») og RUTER AS Org. nr. 989 993 682 (heretter «Leietaker») til leieavtale for Alnabru bussanlegg side 1 av 5 1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse.

L E I E A V T A L E. Leietaker har kontrollmålt de arealer som er nevnt i kontraktsbilag 1 og 2 og overtar ansvaret for leiearealets størrelse. 1 L E I E A V T A L E Mellom JNS Eiendom AS (o.nr. 985 277 206) som utleier og NAV Nord-Trøndelag (o.nr. ) som leietaker er det inngått slik leieavtale: 1. Gjenstand for leie. JNS Eiendom AS er eier av

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier

LEIE AV LOKALE. KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO MVA som utleier LEIE AV LOKALE Mellom KRISTIANSAND KOMMUNE V/Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter. NO 963 296 746 MVA som utleier Adresse: Jegersberg Gård Jegersbergveien 12, 4630 Kristiansand. OG Fnr.

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark

Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark Leiekontrakt ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Leieforholdet gjelder Mellom Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) som utleier og som leietaker: For leie av: Leietakernr.: Boligområde: Bygg: Oppgang:

Detaljer

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr:

LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN. Adresse: Trønderhallen - Treningssenter Kommune/kommunenr. Levanger Kommune 1719 Gårdsnr: Bruksnr: LI DEl TRIM TRENING TRIV5a www.31.» LEIEKONTRAKT TRENINGSSENTER TRØNDERHALLEN 1. AVTALENS PARTER Levanger kommune (utbygger/byggherre og utleier), Orgnr. 938 587 051 (heretter benevnt utleier) og 3T Levanger

Detaljer

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker)

Leiekontrakt. mellom. OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) Leiekontrakt mellom OLDEIDEGÅRDEN AS (utleier) og SETT INN (leietaker) 01. UTLEIER Navn: OLDEIDEGÅRDEN AS Fnr/Org. nr.: 00988998362 Adresse: Ryggvn. 2c, 4070 Randaberg 02. LEIER Navn: SETT INN Org. nr.:

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE

AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE AVTALEDOKUMENT *** HUSLEIE INNLEIE Innhold 1 PARTENE OG DERES REPRESENTANTER...2 2 LEIEOBJEKTET...2 3 BRUKEN AV LEIEOBJEKTENE...2 4 OVERTAKELSE...2 5 VARIGHET...2 6 LEIESUM OG BETALING AV LEIEN...3 7 UTLEIERS

Detaljer