MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0190/05 05/01023 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0191/05 02/00435 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA 0192/05 05/01041 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING 0193/05 05/00462 BUDSJETT /05 04/01000 RINGVASSRØYA AS - LEIEKONTRAKT HESSFJORD 0195/05 05/01025 SALG AV EIENDOMMEN SOLGÅRD GBNR. 44/109 - HANSNES 0196/05 05/01033 NÆRINGSFONDET STATUS 0197/05 05/01024 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

2 Sak 0190/05 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01023 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0190/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 2 av 33

3 Sak 0191/05 INDUSTRIOMRÅDE GLIMBUKTA Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: 611 &53 Arkivsaksnr.: 02/00435 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0036/02 Formannskapet /02 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Det inngåes leieavtale mellom Aurora A/S og Karlsøy kommune vedrørende tomt på Glimbukta industriområde, gnr. 39, bnr. 7 i Karlsøy kommune. Leien settes til kr pr år. 2. Leieavtalen inngåes for 2 år, og kan sies opp av begge parter med 6 måneders varsel. 3. Det forutsettes at Aurora A/S betaler leie med kr pr år for den perioden som selskapet har hatt bygninger og utstyr på industriområdet, jfr. F-sak 166/ Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med utgangspunkt i dette vedtaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0036/02 Behandling: Rådmannen korrigerte innstillingens pkt. 1 til å lyde: Karlsøy kommune sier opp leieavtalen med Åbornes Fisk A/S og Aquaprodukter A/S. Innstillingen med rådmannens endringsforslag enst. godkjent. Vedtak: 1. Karlsøy kommune sier opp leieavtalen med Åborsnes fisk og Aquaprodukter A/S. 2. Det delegeres til rådmannen å forhandle fram forslag til ny avtale. 3. Ny avtale legges fram til formannskapet for godkjenning. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0166/02 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak: Innstillingen vedtatt med følgende tillegg til pkt. 1: Formannskapet setter leien til kr ,-. Enstemmig vedtatt. Side 3 av 33

4 Sak 0191/05 Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner rammene for ny leieavtale med Dåfjord Laks A/S vedrørende tomt på Glimbukta industriområde. Formannskapet setter leien til kr ,-. 2. Leieavtalen inngåes for 5 år. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med utgangspunkt i dette vedtaket. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0090/05 Behandling: Forslag til vedtak: Saken utsettes. Rådmann og ordfører opptar forhandlinger med Aurora angående andre lokaliteter. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådmann og ordfører opptar forhandlinger med Aurora angående andre lokaliteter. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0122/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes - etter møtet med Aurora A/S i går. Enstemmig. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning til formannskapets møte : Formannskapet behandlet denne saken i møte i F-sak 166/02. Imidlertid var det ikke mulig å få etablert ny leieavtale før Dåfjord Laks AS gikk konkurs. Aurora AS, som har overtatt driften av anleggene til Dåfjord Laks AS, har fortsatt å bruke deler av industriområdet i Glimbukta i henhold til avtalen som var undertegnet med Aquaprodukter AS v/roy Arne Pettersen i I henhold til denne avtalen har årlig fakturert Side 4 av 33

5 Sak 0191/05 beløp vært kr 7000,-, fordelt på arealleie for 50% av fyllingen, kr 6000,-, og vannavgift, kr 1000,-. Da denne avtalen ble inngått, delte Aquaprodukter AS, senere Dåfjord Laks AS, dette området med Åbornes Fisk AS v/jan Arne Olsen, som ble fakturert for tilsvarende beløp. Rådmannen anbefaler nå at formannskapet vedtar nye rammer for utleie av tomt på Glimbukta industriområde til Aurora AS. Videre foreslår vi at det kreves inn utvidet leie for det tidsrommet som Aurora AS hittil har benyttet området. Vedlegg: Kopi av leieavtale fra 1996 inngått mellom Aquaprodukter AS, Åbornes Fisk AS og Karlsøy kommune. Til formannskapet Saksdokumenter blir lagt fram i møtet. Saksutredning til formannskapets møte : Formannskapet behandlet denne saken i møte i F-sak 166/02. Imidlertid var det ikke mulig å få etablert ny leieavtale før Dåfjord Laks A/S gikk konkurs. Aurora A/S, som har overtatt driften av anleggene til Dåfjord Laks A/S, harb fortsatt å bruke deler av industriområdet i Glimbukta. Rådmannen anbefaler nå at formannskapet vedtar nye rammer for utleie av tomt på Glimbukta industriområde til Aurora A/S. Videre foreslår vi at det kreves inn leie for det tidsrommet som Aurora A/S hittil har benyttet området. Saksutredning til formannskapets møte : Kommunen inngikk i 1996 leieavtale med Aquaprodukter A/S v/ Roy Arne Pettersen og Åbornes Fisk A/S v/ Jan Arne Olsen vedrørende deler av Glimbukta industriområde, jfr. vedlegg. Formannskapet har tidligere i år vedtatt å si opp eksisterende leieavtale, samtidig som man starter forhandlinger om ny avtale. Hensikten var først og fremst å få justert leiesummen. Administrasjonen har drøftet saken med Dåfjord Laks A/S i møte Vi er kommet fram til følgende ramme for en ny leieavtale: 1. Dåfjord Laks A/S (DL) har behov for parkeringsplass for 4 biler og plass til 2 brakker + div., samlet om lag 100 kvadratmeter på industriområdet 2. DL har behov for vann- og avløp 3. Karlsøy kommune (KK) utarbeider plan for disponering av området, herunder leiearealet til DL Side 5 av 33

6 Sak 0191/05 4. Leieprisen settes til kr ,- pr. år 5. Vannavgift betales etter ordinært regulativ 6. KK vil ikke leie ut industriområdet til andre virksomheter som kan forstyrre oppdrettsvirksomheten i sjøområdet Glimbukta industriområde og vannverk ble etablert på 1980-tallet. Hensikten var å stille til rådighet et industriområde og betydelig vannforsyning til planlagt stamfiskstasjon for Troms. Investeringene har kostet kommunen omlag 3 millioner kroner. Dessverre trakk Troms Stamfiskstasjon seg fra avtalen med Karlsøy kommune, og det ble ingen realisering av den planlagte stasjonen. Senere er Troms Stamfiskstasjon blitt etablert på Senja. Den eneste bruken og inntekten kommunen har hatt av industriområdet er leieavtalen med de to oppdrettsselskapene fra Inntektene fra denne leieavtalen må ansees som symbolsk, og avtalt vannavgift er ikke i samsvar med dagens regelverk. Administrasjonen ber om formannskapets godkjenning for å inngå en ny leieavtale innenfor disse rammer. Side 6 av 33

7 Sak 0192/05 GAVER TIL NYE INNBYGGERE - VIDEREFØRING AV ORDNING Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 05/01041 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0192/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Ordningen med gavesjekk kr 2000,- samt sølvskje med kommunevåpen til nyfødte fortsetter. Årlige kostnader, ca kr ,-, innarbeides i de årlige budsjetter. Saksutredning: Under Bygdemobiliseringsprosjektet ble det innført ordninger med gave til nyfødte og til nyinnflyttere. Sølvskje med kommunevåpen til nyfødte er blitt en populær gave. I tillegg vedtok kommunestyret i møte , sak 24/04 kommunestrukturprosjektet, at alle nyfødte i tillegg får et gavekort på kr 2000,- på ei babyutstyrsforretning. Slik er punkt 14 i dette vedtaket formulert: 14. Ordningen med sølvskje for alle nyfødte i Karlsøy kommune gjeninnføres. Samt at alle nyfødte får et gavekort på kr 2000,- på en babyutstyrsforretning. Forretningen velges etter forhandlinger utført av administrasjonen mht. rabattavtaler. Inndekning tas fra disposisjonsfondet. Eventuelle spørsmål fra administrasjonen rettes til kommunestrukturgruppa. Årlige kostnader: Gavesjekk à kr 2000,- til nyfødte, vil utgjøre et sted mellom kr ,- og ,-. Sølvskjeene koste, ifølge bilag fra 2004, kr 154,- pr stk inkludert inngravering. Vurdering: I forbindelse med budsjettbehandlingen er det nå behov for ei stadfesting av om ordningen med gavekort skal fortsette. I så fall må det innarbeides i de faste budsjetter. Det samme gjelder ordningen med sølvskje til nyfødte. Vi vil foreslå at ordningen gjøres permanent. Samtidig foreslår vi å korrigere gavekort på en babyutstyrsforretning til gavesjekk. Det vil være enklere å administrere. Syltetøyskje i nysølv til nyinnflyttere er adskillig vanskeligere å følge opp. Det har vist seg å være en komplisert sak å få tilgang på slik informasjon fra Folkeregisteret. Hensikten med at nyinnflyttere skulle få denne gaven sammen med et velkomstbrev fra ordfører og litt informasjon om kommunen, var at dette skulle skje samtidig med at de meldte innflytting til Karlsøy kommune. Det blir liksom litt malplassert om dette kommer flere måneder etter at Side 7 av 33

8 Sak 0192/05 folk er flyttet inn. Dessuten vil noen kunne bli forbigått om opplysninger fra Folkeregisteret ikke er tilgjengelig. Det har ikke vært foretatt gaveutdeling til innflyttere hittil i år, og vi foreslår at denne ordningen avvikles. Restlager av slike skjeer, ca 50 stk, kan brukes som gave fra kommunen i forskjellige anledninger. Side 8 av 33

9 Sak 0193/05 BUDSJETT 2006 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 05/00462 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/05 Eldrerådet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Kommunestyret /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett 2006 og økonomiplan med utgangspunkt i føringer fra formannskapsmøte og kommunestyremøte Formannskapet avholder endelig budsjettmøte Budsjett 2006 og økonomiplan legges deretter ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets møte Behandling/vedtak i Eldrerådet den sak 0007/05 Behandling: Uttalelse til formannskapet Eldrerådet er orientert om kommunens forventede vanskelige økonomiske situasjon i Eldrerådet har likevel håp om at kommunen unngår nedskjæringer som medfører et dårligere tilbud til de eldre. Eldrerådet minner om at antallet over 67 år forventes å øke vesentlig de nærmeste 10 år. Antall over 80 år forventes stabilt, mens folketallet totalt må forventes å gå ned, ut fra utviklingen de senere år. Dette medfører at det ikke bør planlegges med å bruke mindre ressurser for eksempel i den hjemmebaserte omsorg. Det vises til kommunens eldreomsorgsplan som har som hovedmål at kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Vedtak: Uttalelse til formannskapet Eldrerådet er orientert om kommunens forventede vanskelige økonomiske situasjon i Eldrerådet har likevel håp om at kommunen unngår nedskjæringer som medfører et dårligere tilbud til de eldre. Eldrerådet minner om at antallet over 67 år forventes å øke vesentlig de nærmeste 10 år. Antall over 80 år forventes stabilt, mens folketallet totalt må forventes å gå ned, ut fra utviklingen de senere år. Side 9 av 33

10 Sak 0193/05 Dette medfører at det ikke bør planlegges med å bruke mindre ressurser for eksempel i den hjemmebaserte omsorg. Det vises til kommunens eldreomsorgsplan som har som hovedmål at kommunen skal legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge det er forsvarlig. Enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0131/05 Behandling: Forslag fra ordfører til erstatning for hele innstillingen fra rådmannen: Formannskapet ber administrasjonen komme med forslag til innsparinger i forbindelse med budsjett 2006, med sikte på å få budsjett i balanse. Ordførers forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet ber administrasjonen komme med forslag til innsparinger i forbindelse med budsjett 2006, med sikte på å få budsjett i balanse. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0167/05 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med utkast til budsjett med utgangspunkt i drøftelsene i formannskapet og med følgende føringer: 2. Dimensjonering av bemanningsplan og aktuell nedbemanningsplan og aktuell nedbemanning avklares når budsjettsalderingen er kjent i oktober 05, etter at frie inntekter for 2006 er klar. a. Det utarbeides forslag til ny bemanningsplan for alle kommunale virksomheter. b. Forslag til bemanningsplan drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. c. Forslag til retningslinjene for overtallighet og nedbemanning drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 3. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med samtlige sparetiltak som ble presentert i dagens møte. 4. Forslag til selvkostskalkyle for VAR sektoren for 2006 utarbeides til neste formannskapsmøte. 5. Forslag til framtidig drift av veilysene utarbeides til neste formannskapsmøte. 6. Rådmannen utarbeider forslag til nye investeringstiltak og nye driftstiltak for 2006 og perioden til neste formannskapsmøte. 7. Rådmannen bes utarbeide forslag til redusert utbyggingav Vannvåg svømmehall. 8. Rådmannen bes utarbeide forslag til bygging av ny brannstasjon herunder tomtelokalisering. 9. Eiendomsskatt for boliger forberedes innført pr Rådmannen utarbeider særskilt sak på dette, herunder hvilke geografiske områder i kommunen som skal Side 10 av 33

11 Sak 0193/05 omfattes av eiendomsskatten. Administrasjonen forbereder taksering av aktuell boligmasse slik at dette er utført før Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med utkast til budsjett med utgangspunkt i drøftelsene i formannskapet og med følgende føringer: 2. Dimensjonering av bemanningsplan og aktuell nedbemanningsplan og aktuell nedbemanning avklares når budsjettsalderingen er kjent i oktober 05, etter at frie inntekter for 2006 er klar. a. Det utarbeides forslag til ny bemanningsplan for alle kommunale virksomheter. b. Forslag til bemanningsplan drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. c. Forslag til retningslinjene for overtallighet og nedbemanning drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. 3. Formannskapet ber rådmannen arbeide videre med samtlige sparetiltak som ble presentert i dagens møte. 4. Forslag til selvkostskalkyle for VAR sektoren for 2006 utarbeides til neste formannskapsmøte. 5. Forslag til framtidig drift av veilysene utarbeides til neste formannskapsmøte. 6. Rådmannen utarbeider forslag til nye investeringstiltak og nye driftstiltak for 2006 og perioden til neste formannskapsmøte. 7. Rådmannen bes utarbeide forslag til redusert utbyggingav Vannvåg svømmehall. 8. Rådmannen bes utarbeide forslag til bygging av ny brannstasjon herunder tomtelokalisering. 9. Eiendomsskatt for boliger forberedes innført pr Rådmannen utarbeider særskilt sak på dette, herunder hvilke geografiske områder i kommunen som skal omfattes av eiendomsskatten. Administrasjonen forbereder taksering av aktuell boligmasse slik at dette er utført før Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0181/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 godkjennes. 2. Avgiftene økes/reduseres slik med virkning fra Det innføres eiendomsskatt fra på samtlige eiendommer i kommunen som defineres som heilt eller delvis utbygd på byvis, eller der slik utbygging er Side 11 av 33

12 Sak 0193/05 i gang, jfr. lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. De aktuelle områdene framkommer i særskilt sak. 4. Nye investeringer og tiltak i 2006 planlegges slik: a. Renovering av veilysanleggene. Avhengig av avtale med Troms Kraft b. Brannstasjon Hansnes 300 m2 inkl. strøsand 1 mill. Avklare kostnad c. Vannledning Hansnes- Stakkvik med opprinnelig kostnadsplan d. Kvalhausberg industriområde m/uttak av steinmasser 2006 uttak pr. båt e. Renovering Vannvåg svømmehall redusert omfang av renovering m/redusert kostnad ca. 6 7 mill f. Stakkvik havn 5 mill m/ 1750 statstilskudd, 1/3 kommunen, 1/3 på brukerne g. Forskuttering asfaltering fylkesvei Reinskard Stakkvik h. Åbornes industriområde i. Glimbukta industriområde m/uttak av grusmasser j. Stakkvik boligfelt 2006 k. Nytt boligfelt Hansnes l. Ballbinge Stakkvik m. Miljøstasjon Hansnes n. Miljøstasjon Vannøy Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0051/05 Behandling: Forslag fra Bent Gabrielsen: Pkt. 8: Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. Plan og bygningsloven. Forslag fra AP v/laila B. Johansen: Pkt. 9: Kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger. Forslag fra ordføreren: Pkt. 5 utsettes til desembermøtet. Forslaget fra ordføreren og Laila B. Johansen oversendes formannskapet. Forslag fra Freddy Mikkelsen, jfr. forslag fra Bent Gabrielsen: De som fra før er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. Forslaget fra Bent Gabrielsen ble ble vedtatt mot 8 stemmer. Forslaget fra Freddy Mikkelsen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Den framlagte selvkostkalkylen for 2006 for VAR-sektoren godkjennes. Side 12 av 33

13 Sak 0193/05 2. Tidligere årsunderskudd på avløpssektoren, kr , dekkes inn slik at halvparten dekkes over kommunens driftsbudsjett de nærmeste 5 årene, mens den andre halvparten dekkes inn ved årlige avgiftsøkninger de nærmeste 5 årene. 1. Avgiftene endres slik med virkning fra , med årlig beløp, ekskl.mva: a. Abonnement vann bolig økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1755,- b. Tilknytningsavgift vann økes med 4 %, fra kr 2.249,- til kr 2.339,- c. Forbruksgebyr vann økes med 4 %, fra kr/m 3 3,37,- til kr/m 3 3,50,- d. Forbruksgebyr vann, Næring 1 < 1000 m 3 økes med 4 %, fra kr 1.687,- til kr 1.755,- e. Forbruksgebyr vann, Næring 2 < 5000 m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- f. Forbruksgebyr vann, Næring 3 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- g. Forbruksgebyr vann, Næring 4 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- h. Forbruksgebyr vann, Næring 5 < m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- i. Forbruksgebyr vann, Næring 6 > m 3 økes med 4 %, fra kr ,- til kr ,- j. Abonnement avløp bolig økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- k. Abonnement avløp Næring økes med 48 %, fra kr 1.746,- til kr 2.585,- l. Forbruksgebyr avløp økes med 48 %, fra kr/m 3 3,03,- til kr/m 3 4,48,- m. Tilknytningsavgift avløp økes med 48 %, fra kr 2.426,- til kr 3.590,- n. Hytterenovasjon senkes med 5 %, fra kr 600,- til kr. 570,- o. Boligrenovasjonen økes med 15 %, fra kr 1.980,- til kr ,- p. Slam bolig holdes uforandret med kr. 889,- q. Slam hytte holdes uforandret med kr. 549,- r. Feieavgiften økes med 24 %, fra kr 203,- til kr 251,- 2. Punktet utgår jfr. K-sak 50/05 3. Nye investeringer og tiltak i 2006 utsettes og behandles i kommunestyrets møte i desember Kommunestyret vil vurdere bevilgninger i 2006 til nødstrømanlegg til Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Kostnad om lag kr. 5. Spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vil bli vurdert nærmere av kommunestyret under den endelige budsjettbehandlingen i desember Alle boliger som etter lov kan tilknyttes kommunalt vann og avløpsanlegg tilknyttes i løpet av 2006, jfr. plan- og bygningsloven. 9. De som fra før av er tilknyttet privat vannverk, skal unngå å betale tilknytningsavgift. 10. Forslaget fra Laila B. Johansen om at kommunen gjeninnfører ordningen med lærlingetilskudd for 2 lærlinger oversendes formannskapet for behandling. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Side 13 av 33

14 Sak 0193/05 Rådmannen ønsker at dette møtet skal gi signaler til den endelige budsjettinnstilling (f-møte ) fra formannskapet til kommunestyre. Budsjettinnstillingen skal som kjent legges ut til offentlig ettersyn etter neste møte i formannskap. Dette blir dermed et arbeidsmøte med følgende arbeidsplan: 1. Status konsekvensutredning budsjett 2006 etter Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett. (Rådmannen) 2. Presentasjon av budsjettforslag for helse- og sosialetaten. (Helse- og sosialsjefen) 3. Presentasjon av budsjettforslag for kultur- og oppvekstetaten. (Kultur- og oppvekstsjefen) 4. Presentasjon av budsjettforslag for teknisk sektor. (Leder av anleggskontoret) 5. Presentasjon av budsjettforslag for de øvrige avdelinger. (Rådmannen) 6. Nye investerings- og driftstiltak med finansieringsplan og låneopptak. 7. Nedbetaling av gjeld. 8. Budsjettbalanse drift SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYRET Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan i sitt desember-møte. I år ønsker vi å avklare deler av budsjettbehandlingen tidligere på høsten. Vi legger derfor nå fram sak om selvkostkalkyle og avgiftsendringer i Videre ønsker vi avklart spørsmålet om utvidet eiendomsskatt. Når det gjelder nye investeringstiltak, så ønsker vi at kommunestyret gjør en foreløpig behandling av dette. Administrasjonen kan derved bruke tiden fram til desembermøtet til å avklare kostnads- og finansieringsplan for de aktuelle prosjekter. Spørsmålet om investeringer og oppgraderinger av veilysnettet blir vurdert i særskilt sak, og dette må avklares i god tid før kommunestyrets endleige behandling av budsjett Etter formannskapets møte har Anleggskontoret utarbeidet et notat med forslag om for nødstrømsanlegg for Karlsøy omsorgssenter og Karlsøy adm.bygg/osk. Videre har Anleggskontoret utarbeidet et notat med forslag om kjøp av gravemaskin til anleggsseksjonen. Rådmannen foreslår at kommunestyret allerede nå gir psoitive signaler med hensyn til nødstrømanlegget, mens spørsmålet om kjøp av gravemaskin utsettes og vurderes nærmere ved budsjettbehandlingen i desember Budsjettbalansen for konsekvensjustert budsjett 2006 viser nå at vi mangler kr 6,6 millioner, og her har vi de siste dagene hensyntatt at vi i 2006 vil miste tilskudd netto kr til flyktninger. Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 betyr en betydelig styrking av kommuneøkonomien. Det er ikke avklart hvor mye dette betyr i økte frie inntekter og økte inntekter/utgifter for øvrig i kommunebudsjettet. Side 14 av 33

15 Sak 0193/05 Uavhengig av disse økningene vil vi fortsatt mangle et betydelig beløp for å få budsjett 2006 i balanse. Dette må formannskapet arbeide med fram mot slutten av november 2005 når forslag til budsjett 2006 og økonomiplan skal legge sut til offentlig ettersyn. I økonomiplanperioden forventes det nye inntekter i kommunebudsjettet i forhold til inneværende år: Salg grusmasser i Glimbukta, i 2006 Salg steinmasser i Kvalshaugsberg, i 2006 eller 2007 Utvidet eiendomsskatt, tidligst i 2006 Eiendomsskatt vindkraftanlegg, tidligst i 2008 SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE : Budsjettbalansen for 2006 Administrasjonen arbeider med budsjett 2006 ut fra de føringer formannskapet har gitt tidligere i høst. Konsekvensjustert budsjett for 2006 viser at vi fortsatt mangler om lag 6 millioner kroner for å få balanse. Da har vi allerede videreført avdragsutsettelsene som vi har i Frie inntekter i 2006 og forslag til statsbudsjett Statsbudsjettet for 2006 legges fram av Bondevik-regjeringen. Den nye Stoltenberg-regjeringen vil om kort tid legge fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Regjeringserklæringen som ble lagt fram viser at frie inntekter skal øke med 5,4 milliarder kroner i 2006, inkludert 225 millioner kroner i økt regionaltilskudd. I øyeblikket er det uklart om dette er en nominell eller en reell vekst. 5,4 milliarder kroner kan for Karlsøy bety økte frie inntekter med 2,5 millioner kroner. Forslag til nytt inntektssystem Det regjeringsoppnevnte Borge-utvalget la fram sin innstilling Utvalget legger fram forslag til et nytt inntektssystem for kommunene og fylkeskommunene. Det er omfattende endringer av kostnadsnøklene og forslag om et nytt distriktstilskudd. Distriktstilskuddet skal avløse Nord-Norge tilskuddet og regionaltilskuddet, og skal fordeles til mange nye kommuner i Sør-Norge. De store taperne på det nye forslaget blir kommunene i Finnmark og Troms, unntatt de fire Nord-Troms kommunene. Både Tromsø og Bodø taper betydelig på forslaget, da disse ikke får det nye distriktstilskuddet, mens de i dag fpr Nord-Norge tilskuddet. Borge-utvalget foreslår også endringer med hensyn til fylkeskommunene og nye rgeioner. Side 15 av 33

16 Sak 0193/05 Borge-utvalgets innstilling skal nå ut på høring, og skal blant annet drøftes på KS sine høstkonferanser rundt omkring i landets fylker. Etter planen skal forslag til nytt inntektssystem behandles av Stortinget neste år. Selvkostkalkyle og avgiftene innenfor VAR-sektoren Kommunen har ubalanse i VAR-økonomien, og dette gjelder særlig avløpssektoren hvor vi har mange avløpsanlegg med forholdsvis få abonnenter. Også innenfor vannsektoren har vi mange anlegg rundt omkring i kommunen, med få abonnenter. Det er kun i Vannvåg og Hansnes-området at vi har tilfredsstillende dekningsgrad i forhold til antall abonnenter. Vi har derfor opparbeidet store underskudd innenfor VAR-sektoren, og denne ubalansen har vi rapportert til kommunestyret i de siste års regnskaper og under de årlige budsjettbehandlingene. Administrasjonen har utarbeidet forslag til selvkostkalkyle for VAR-sektoren for 2006, jfr. vedlegg. Videre har vi utarbeidet forslag til nødvendige avgiftsøkninger for å oppnå balanse i VARregnskapene. Forslagene innebærer betydelige økninger, og særlig med hensyn til avløpsavgiftene. Eiendomsskatt for boliger og andre eiendommer I forbindelse med budsjett for 2005 vedtok kommunestyret i desember 2004 at man skal vurdere innføring av eiendomsskatt for boliger fra og med Samtidig ble disse inntektene lagt inn i økonomiplanen for Formannskapet har tidligere i høst innstilt på at eiendomsskatten utvides fra og med I særskilt sak føres denne saken nå fram til formannskapet og kommunestyret I den saken må kommunestyret avklare om vi skal utvide eiendomsskatten og i så fall hvilke områder som denne skal omfatte. Det er viktig at kommunestyret snarest avklarer dette spørsmålet slik at vi eventuelt kan komme i gang med takseringen av eiendommene. Denne takseringen må være avsluttet seinest Nye investeringer og tiltak i 2006 Nye tiltak i perioden skal avklares i kommunestyerts desember-møte. Imidlertid er det behov for å få foreløpige avklaringer på hvilke prosjekter vi skal planlegge i Side 16 av 33

17 Sak 0193/05 Dette slik at vi kan oppnå en best mulig planlegging, prosjektering og kostnadsberegning, herunder oppnå en best mulig finansiering. Administrasjonen ønsker derfor at formannskapet og kommunestyret allerede nå legger føringer på hvilke prosjekter vi skal planlegge i SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE : Saksdokumenter vil bli delt ut i møtet. Saksutredning til formannskapets møte : Innledning Formannskapet drøftet saken i møter og , og forutsatte da at rådmannen snarest skulle utarbeide forslag som skulle vurderes nærmere i budsjettarbeidet. Blant annet ba formannskapet administrasjonen legge fram modeller som skal legges til grunn for den administrative og politiske organiseringen av Karlsøy kommune fra og med Budsjett 2004 Budsjettet for 2004 ble saldert ved avdragutsettelser kr 2 millioner og bruk av disposisjonsfondet, opprinnelig kr 1,744 millioner som senere ble redusert med 0,9 millioner kroner. Ved avslutningen 2004 har vi bare belastet disposisjonsfondet med 0,249 millioner kroner for å saldere regnskapet. Erfaringene fra dette budsjettåret viser at vi hadde en del usikre budsjettposter, både på utgifts- og inntektssiden. Blant annet ble personalkostnadene økt som følge av økte pensjonskostnader. Skatteinngangen sviktet betydelig og deler av dette ble kompesenrt med rammetilskudd. For øvrig ble statlig rammetilskudd redusert som følge av nedgang i innbyggertallet. Budsjett 2005 Budsjett 2005 ble saldert slik: * Avdragsutsettelser lån 4,000 mill kr * Bruk av disposisjonsfondet 1,987 mill kr Også i 2005 har vi en del usikre poster på utgifts- og inntektssiden: Side 17 av 33

18 Sak 0193/05 Vedlikehold kommunale boliger Husleieinntekter Vinter- og somervedlikehold kommunale veier, inklusiv veilys Nedbemanninger Skatteinngang Statlig rammetilskudd Eiendomsskatten på verker og bruk i 2005 blir noe høyere enn budsjettert på grunn av økt takst på noen av eiendommene. Kommuneøkonomiproposisjonen 2006 Proposisjonen, som ble fremmet tidligere i mai d.å., inneholder ingen vesentlige forbedringer av kommuneøkonomien for Karlsøy. Regjeringen forutsetter en samlet vekst i samlede inntekter for kommunesektoren med 2 3 milliarder kroner. Barnehager, psykiatri og nye læremidler er satsingsområder. Det er videre forutsatt at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for kommunesektoren i 2006 får en realvekst med 1,3 2,3 milliarder kroner. Dette inkluderer læremidler i grunnskolen. Fylkeskommunene får en relativt sterkere vekst enn kommunene. Økningen av frie inntekter skal først og fremst dekke: * Demografisk utvikling (landets folketallsøkning) * Kunnskapsløftet * Barnehagereformen Demografisk utvikling Et av de viktigste elementene i inntektssystemet er antall innbyggere, og fordelingen av disse på aldersgrupper. Utviklingen av innbyggertallet i Karlsøy i perioden har betydning for det statlige rammetilskuddet som tildeles for Utviklingen i 1. kvartal 2005 viser følgende tall for Karlsøy: Fødte 4 Døde 4 Fødselsoverskudd 0 Innflyttinger 15 Utflyttinger 28 Netto flytting -13 Folketallet ble derved redusert med 13 mennesker i 1. kvartal 2005, og derved bor det innbyggere i Karlsøy pr Inntektssiden i budsjettet Side 18 av 33

19 Sak 0193/05 Inntektssiden i budsjettet består av skatteinntekter, rammetilskudd, momskompensasjoner, øremerkede tilskudd og brukerbetalinger. I 2004 og 2005 har kommunen hatt inntekter fra eiendomsskatt av verker og bruk. Eiendomsskatten kan vedtaes med maksimalt 0,6 % for 2006 og maksimalt 0,7 % for 2007 og videre framover. Det planlagte vindkraftverket på Vannøya vil tidligst kunne gi eiendomsskatt fra og med Kommunestyret vedtok i desember 2004 at man skulle vurdere eiendomsskatt på boliger fra og med Andre nye inntekter som kan være aktuelle de nærmeste årene er salg av grusmasser fra kommunens eiendom i Glimbukta og salg av steinmasser fra kommunens eiendom i Kvalshaugsberg. Utgiftssiden i budsjettet Om lag ¾ av budsjettet utgjør personalutgifter i form av lønn, pensjonsutgifter m.v. Hvis man skal redusere utgiftssiden i budsjettet så må man i stor grad ta dette inn i form av reduksjon av antall ansatte. Da må det lages en plan som viser hvordan dette tenkes gjennomført. Bemanningen henger i stor grad sammen med hvilke tjenester som ytes til befolkningen. Det må derfor lages en oversikt som viser hvilke konsekvenser bemanningsreduksjonen får for de kommunale tjenester. KS-advokatene har laget et notat som viser hvordan kommunene kan gå fram ved en bemanningstilpasning. Det er 4 hovedfaser i en slik prosess. 1. Utarbeidelse av bemanningsplan 2. Drøftinger med de tillitsvalgte 3. Utpeking av overtallige og forsøk på omplassering 4. Oppsigelse og vurdering av fortrinnsrett Første fase er vi i gang med, og foreløpig utarbeidet dokument om bemanningsplan legges fram i formannskapets møte 7. juni. Drøftinger med de tillitsvalgte gjennomføres dagen før formannskapsmøtet, men her må gjennomføres nye drøftinger når man er kommet lengre med å utarbeide planen. Ut fra de måltall som formannskap evt. kommunestyre setter for nedbemanning må administrasjonen i etterkant vurdere om måltallet kan nås ved omplasseringer og naturlig avgang eller om kommunen må gå på den fjerde fasen med oppsigelser. I dag har kommunen i underkant av 200 årsverk, og totale personalutgifter i 2005 er budsjettert med kr , inklusiv godtgjørelser til folkevalgte. Budsjettbalansen 2006 Foreløpige beregninger av driftsbudsjettet for 2006 viser følgende (alle tall i hele tusen kr) * Budsjett 2005 i balanse kr 0 Side 19 av 33

20 Sak 0193/05 * Lønnsstigning kr 1000 * Prisstigning kr 200 * Økte avdragsbetalinger lån kr 4000 * Mindre bruk av disposisjonsfondet kr 1987 * Økt effekt strukturendringer i 2004 kr Underskudd 2006 kr 6987 Reell nedgang i frie inntekter, anslag kr 2000 Budsjettunderskudd 2006, foreløpig kr 8987 Kommuneloven gir bestemmelser om at årsbudsjettet og økonomiplanen skal vedtaes med balanse. Hvis man ikke makter dette eller ikke makter å dekke inn løpende regnskapsunderskudd, så skal kommunen registreres i det statlige ROBEK (register for betinget kontroll). Konsekvensene av ROBEK-registrering er at kommunen får betydelig mindre handlingsfrihet i forhold til budsjettet. Budsjettprosessen 2006 Administrasjonen foreslår følgende budsjettprosess: 1. Rådmannen utarbeider budsjettnotat til formannskapets møte 7. juni Formannskapet fastsetter foreløpige budsjettrammer for ansvarsstedene i møte 7. juni Administrativ organisering: Formannskapet gir føringer for dette arbeidet i sitt møte 7. juni Politisk organisering: Formannskapet gir føringer for dette arbeidet i sitt møte 7. juni Drøftinger med arbeidstakerorganisasjonene, ledergruppa og ansatte gjennomføres fram mot neste formannskapsmøte i august 05 Rådmannen vil i møtet legge fram skisser til de enkelte punktene 2 4 ovenfor. Saksutredning til eldrerådets møte : Formannskapet skal i løpet av juni ha oppstartmøte på budsjett Rådmannen har allerede fått i oppdrag å lage en utredning til dette møtet som viser hvordan betydelige innsparinger kan oppnås ved bemanningsreduksjoner. Eldrerådet skal være høringsinstans om alle forhold og tjenester som vedrører de eldre. Hvis eldrerådet skal gi innspill som følger budsjettarbeidet fra starten så må dette behandles i møtet før ferien. Side 20 av 33

21 Sak 0194/05 RINGVASSRØYA AS - LEIEKONTRAKT HESSFJORD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 04/01000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0205/04 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Formannskapet /05 Driftsutvalg /05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner framlagte forslag til leiekontrakt med RingvassRøya AS angående leie av det tidligere Ringsmolt-anlegget i Hessfjord. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0205/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Jan-Øyvind Pedersen innvilges forprosjektstøtte med inntil kr ,- til planlegging av bedriften RingvassRøya AS. Belastes næringsfondet: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0029/05 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune opprettholder sitt tilsagn i f-sak 205/04 om forprosjektstøtte inntil kr ,- til Jan-Øyvind Pedersen iht. korrigert kostnadsoverslag. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0126/05 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes, da forslag til leieavtale ikke er ferdig utredet. Side 21 av 33

22 Sak 0194/05 Vedtak: Saken utsettes, da forslag til leieavtale ikke er ferdig utredet. Behandling/vedtak i Driftsutvalg den sak 0059/05 Behandling: Vedtak: Driftsutvalget i Karlsøy kommune tilråder i henhold til vedtatte delegasjonsreglement at det gis konsesjon til RingvassRøya AS på gbnr. 42/51 som omsøkt. Saksutredning til formannskapet : Vedlagt følger forslag til leieavtale med RingvassRøya AS. Administrasjonen har brukt mye tid på utformingen av denne leiekontrakten av flere grunner: 1. Sørelva og nedslagsfeltet ovenfor som viktig vannuttak og vannreserve for kommunen. Dette var også hovedårsaken til kommunens kjøp av anlegget etter konkursen i Dåfjord Laks. 2. Det er viktig for kommunen at anlegget kommer i drift igjen. Konseptet er godt, det vil gi nye, spennende arbeidsplasser, også iht. de mulighetene de ser for utvidelse. 3. Anlegget er nærmest komplett utstyrsmessig, og kan ikke brukes til så veldig mye annet. Det har større verdi om det tas i bruk der det står, både for de som etablerer seg og i neste omgang for kommunen som får nye arbeidsplasser. Verdien de ulike komponentene har hver for seg om anlegget ribbes og selges enkeltvis, utgjør mindre i kr og ører. 4. Etablererne ønsker opsjon på eiendommen, og at dette skal nedfelles i leiekontrakten. Forslaget har av disse tungtveiende årsakene vært gjennomgått av kommuneadvokaten, Kurt Hamnes. Forslaget har vært drøftet i møte med etablererne. Med unntak av punktet om opsjon, er de enig i forslaget. Det er viktig for etablererne og deres investorer at det foreslåtte punktet om ubetinget opsjon er med i avtalen. De mener de med en opsjon sikrer framtidig drift og eventuelle ekspansjonsmuligheter. Uten dette punktet, vurderer investorene å trekke seg, noe som vil bety et være eller ikke være for bedriften i den viktige etableringsfasen de er midt inne i nå. Side 22 av 33

23 Sak 0194/05 Etablererne tok kontakt med Karlsøy kommune første gang i oktober 2004 med ideen om å starte røyeoppdrett i lokalene etter Dåfjord Laks smoltanlegg i Hessfjorden (Ringsmolt). Karlsøy kommune deltok sammen med dem på møte med Innovasjon Norge, der de fikk positiv respons. Kommunen innvilget forprosjektstøtte. Konsesjonsbehandlingen tok mye lenger tid enn både søker og vi hadde trodd på forhånd. Konsesjonssøknaden, som er datert , lå ute på offentlig høring i 6 uker, mai/juni Driftsutvalget uttalte seg til konsesjonssaken , sak 59/05. Mattilsynet har brukt lang tid på konsesjonssaken, de skal vurdere smittefare både i forhold til vassdrag og annen akvakulturrelevant virksomhet. Mattilsynet har nå gjort et positivt vedtak. RingvassRøya AS gis tillatelse til produksjon av inntil 250 tonn biomasse sjørøye og ferskvannsrøye på følgende lokalitet i Karlsøy kommune: Hessfjorden Nytt vanninntak: Da konkursen i Dåfjord Laks var et faktum, hadde de akkurat satt i gang arbeidet med en ny vannledning og det eksisterende inntaket et stykke ovenfor brua var demontert. For at de nye etablererne skulle komme seg i gang, og for å prøvekjøre anlegget, måtte den påbegynte vannledningen ferdigstilles. Beregning av leiesum: Leiesummen skal baseres på kommunens låneutgifter i forbindelse med kjøp av Ringsmoltanlegget, kr ,-. I tillegg skal utgiftene til ferdigstillelse av den nye vannledningen tas med i beregningsgrunnlaget, foreløpig beregnet til kr ,- (vedlegg 2). Vurdering: Formannskapet bør vurdere leieavtalen nøye. Spørsmålet om opsjon kan, ifølge etablerer, få avgjørende betydning. Tryggheten med å ha en investor i ryggen kan stå og falle på dette punktet. For øvrig anbefales leiekontrakten godkjent. Vedlegg (kopieres i papirversjonen): Fra Mattilsynet, datert : Behandling av søknad om tillatelse til produksjon av røyeyngel og oppdrett av ferskvannsrøye og sjørøye. Vedlegg (flettet inn i dokument): 1. Forslag til leieavtale 2. Notat fra anleggskontoret, beregning av kostnader med graving. Side 23 av 33

24 Sak 0194/05 Vedlegg 1: LEIEAVTALE 1. PARTENE UTLEIER: Karlsøy kommune Organisasjonsnr.: Adresse: 9130 Hansnes Telefon: Telefaks: E-post: LEIER: RingvassRøya AS Organisasjonsnr.: Adresse: Hessfjord, 9130 Hansnes Telefon: , Jan-Øyvind Pedersen E-post: 2. LEIEOBJEKTET Leieavtalen gjelder lokale i Hessfjord, 9130 Hansnes (Leieobjektet er det gamle settefiskanlegget med inventar i Hessfjord, også kjent som Ringsmolt, bebygd på gnr. 42 bnr.51 i Karlsøy kommune). Se vedlagte forretningsplan innhentet av leier og som selv er ansvarlig for opplysningene som fremkommer der. Vedlagt denne kontrakt følger en liste over inventaret som tilhører utleier og som også leies. Bygningen, maskiner og utstyr leies ut i den stand dette befinner seg ved kontraktsinngåelsen. Utleier har ikke ansvar for å skifte ut defekte UV-rør og lignende. Leiers drift er oppfanging av levende røye fra vann som har overproduksjon, og fore de opp til ønsket vekt (salgsvekt) ved oppdrettsanlegget. Samt tradisjonell matfiskproduksjon av røye. 3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET Lokalet overtas av leieren den Leieavtalen utløper uten oppsigelse den I 10-årsperioden kan ikke utleier si opp avtalen så lenge det er forsvarlig drift i anlegget, så fremt det ikke forekommer avtalebrudd etter kontraktens 12. Fortsetter leieforholdet i mer enn tre måneder etter utløpet av den avtalte leietid uten at utleieren skriftlig har oppfordret leieren til å flytte, er leieavtalen gått over til å være tidsubestemt. Partene har i leieperioden gjensidig adgang til å si opp leieavtalen med 6 måneders varsel. Oppsigelsestiden går da til utløpet av en kalendermåned. Om anlegget selges og opsjon (jfr. 15) ikke benyttes, kan kommunen si opp leieavtalen. Side 24 av 33

25 Sak 0194/05 4. LEIESUMMEN Årsleien er kr Leie kr betales forskuddsvis den 1. i hver måned til bankkonto: Kostnader som utleier påføres i oppstart legges inn i leie. Hver av partene kan kreve husleien regulert en gang i året etter konsumprisindeksen. Reguleringen skal skje på grunnlag av konsumprisindeksen som foreligger ved kontraktinngåelsen og kan tidligst reguleres ett år etter kontraktsinngåelsen. Utgifter som skyldes offentlige pålegg om forhøyet teknisk standard (f.eks ventilasjon) som måtte pålegges utleier i leieperioden, kan utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Blir utleieren pålagt ekstra kostnader (offentlige pålegg, avgifter, høyere forsikringspremier o.l.) grunnet leierens bruk, skal leieren betale disse merkostnadene i sin helhet ved forfall. Leietakeren plikter å betale leie selv om han midlertidig er forhindret fra å bruke lokalene på grunn av brannskader, vannledningsbrudd og lignende. 5. ELEKTRISITET, RENOVASJONSAVGIFTER OG LIGNENDE Utgifter til elektrisitet er ikke inkludert i leiesummen. Leieren må tegne eget abonnement for elektrisitet. Renovasjon m.v. avtaler leietaker direkte med transportør og mottak som har nødvendig konsesjoner og tillatelser. Dette er uvedkommende utleier. Leier skal også selv betale brøyteutgiftene. Direkte og for egen regning betaler leietakeren: - Energi til egne lokaler etter egen strømmåler. - Renovasjonsutgifter. - Brøyteutgifter. 6. PANTSETTELSE / TINGLYSING Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleierens skriftlige samtykke. Samtykker utleieren, skal leietakeren dekke omkostningene ved tinglysningen. Leietakeren forplikter seg til å avlyse kontrakten senest en måned etter leieforholdets opphør. Leieavtalen kan ikke pantsettes uten utleierens skriftlige samtykke. Samtykke kan under enhver omstendighet nektes om ikke pantsettingen skjer som sikkerhet for de engasjementer som er knyttet til driften av leietakers virksomhet i lokalene. 7. UTLEIERENS PLIKTER Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen. Utleier skal ivareta og bekoste alt utvendig bygningsmessig vedlikehold. Side 25 av 33

26 Sak 0194/05 8. LEIERENS PLIKTER Leieren skal på egen bekostning innenfor lokalet vedlikeholde låser, nøkler, ruter, vannkraner, servanter, vannklosett, varmtvannsbeholdere, lampekupler, elektriske kontakter, brytere og sikringer, samt foreta oppstaking av avløpsrør. Likeså påligger det leieren å vedlikeholde inngangsdører og porter samt innvendig vedlikehold av vinduer med omramming, slik at disse er i håndverkmessig god stand. Leier er ansvarlig for enhver type ruteknusing. For øvrig skal leieren også ha vedlikeholdsansvaret for alt av det leide inventar, det vil si teknisk utstyr som brukes i produksjonen. Dette inkluderer skifting av UV-rør og vedlikehold av pumper etc. Hvis leietaker må oppgradere utstyr, gjøres dette på leietakers eget økonomiske ansvar. Lokalet må kun benyttes som lokale angitt under leieavtalens pkt. 2. Leieren skal behandle lokalet og eiendommen for øvrig med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter vanlige ordensregler som utleieren fastsetter til sikring av god husorden. Leieren plikter å erstatte all skade som skyldes ham selv, hans ansatte, fremleiere eller andre personer som leieren har gitt adgang til lokalet eller eiendommen for øvrig. Leieren må ikke uten utleierens samtykke endre lokalet på noen måte, og må heller ikke sette opp skilt på eiendommen uten samtykke fra utleieren. Leier plikter selv å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene. Krav eller pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er leiers ansvar. Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten opphold. Annen skade eller mangel skal leieren sende melding om innen rimelig tid. Forsømmer leieren pliktig melding taper leieren sitt mulige erstatningskrav og blir ansvarlig for all skade som kommer av forsømmelsen. Oppstår det i leietiden mangler som det påligger utleieren å avhjelpe, og kan utbedringen av disse ikke utstå uten å utsette eiendommen eller leierens gods for åpenbar skade, plikter leieren å søke skaden avverget, om nødvendig uten forutgående varsel til utleieren. Leieren kan kreve sitt utlegg tilbakebetalt. 9. ENDRING AV LEIEOBJEKTET Innredning, ominnredning eller noen som helst forandring i eller av de leide lokaler må ikke finne sted uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke. I tilfelle leietakeren foretar ominredninger og andre påkostninger på de leide lokaler, bærer han alle utgifter som er forbundet med dette og kan ikke på noe tidspunkt senere kreve noen godtgjørelse av utleieren for eventuell økning i verdien av lokalene. 10. FREMLEIE Leieren har ikke adgang til å fremleie eller på annen måte overlate sin bruksrett til andre uten samtykke fra utleieren. Godkjenning kan bare nektes dersom fremleierens forhold gir saklig grunn til det. Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, kan leieren framleie for resten av leietiden med godkjenning fra utleieren. Blir godkjenning nektet uten at framleierens forhold gir saklig grunn til det, kan leieren si opp leieforholdet. Side 26 av 33

27 Sak 0194/ UTLEIERENS ADGANG TIL LEIEOBJEKTET Leieren plikter i nødvendig utstrekning å gi utleieren eller utleierens representant adgang til lokalene for tilsyn. Leieren plikter å gi utleieren eller andre adgang til lokalene i den utstrekning det trengs for å gjennomføre pliktig vedlikehold, lovlige forandringer eller andre arbeider som må utføres for å hindre skade på lokalene eller eiendommen for øvrig. I de 3 siste månedene før leieren skal flytte, er leieren forpliktet til å gi leiesøkende anledning til å se lokalene. Leieren skal ha melding i rimelig tid før slik adgang. 12. LEIERS AVTALEBRUDD - UTKASTELSESKLAUSUL Leieren vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leie eller avtalt tilleggsytelse ikke blir betalt, og leier ikke innen 14 dager etter skriftlig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven 4-18 er sendt, har fraflyttet lokalet. I varselet skal det stå at utkastelse vil bli begjært dersom fraflytting ikke skjer, samt at utkastelse kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. Flytter ikke leieren når leietiden er ute, kan leieren like ens kastes ut uten søksmål og dom etter ledd i tvangsfullbyrdelsesloven. Gjør leieren ellers noe vesentlig brudd på leieavtalen, kan utleieren heve leieavtalen. Leieren plikter da å flytte ut av lokalet. En leier som flytter etter utkastelse eller krav fra utleieren på grunn av misligholdelse, plikter å betale leie for den tid som er igjen av leietiden med fradrag av hva utleieren får inn ved ny utleie. Leieren må i tillegg betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og ryddiggjøring av lokalet fører med seg. 13. LEIEFORHOLDETS OPPHØR Når leieforholdet er slutt skal leieren overlevere lokalet med tilbehør tilbake til utleieren, rengjort, og i samme stand som ved overtagelsen, bortsett fra den forringelse som følger av elde, alminnelig slit og mangler som det påhviler utleieren å utbedre. Annen forringelse erstattes av leieren. Mangler som leieren er ansvarlig for og som ved anvendelse av vanlig aktsomhet burde vært oppdaget av utleieren, kan ikke påberopes av utleieren, hvis utleieren ikke innen 14 dager etter at leieforholdet er slutt, meddeler leieren at mangelen vil bli gjort gjeldende. Dette gjelder dog ikke hvis leieren har handlet svikaktig. Fast inventar, ledninger o.l. som leieren har anbrakt eller latt anbringe i lokalet må ikke fjernes med mindre leieren bringer lokalet i samme stand som ved overtakelsen. Leierens rettigheter til slikt inventar som ikke er fjernet, tilfaller utleieren uten godtgjørelse. Har leieren montert og etterlatt låser i dører, er han pliktig til å overlevere alle nøkler som hører til låsene. Tilbakelevering ansees for skjedd når utleier har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til lokalet. Forlater leier lokalet på en slik måte at leieforholdet klart må anses oppgitt, kan utleier igjen straks disponere over den. 14. TVISTER Partene vedtar eiendommens verneting i tvister som gjelder leieforholdet. 15. SÆRLIGE BESTEMMELSER a. OPSJON RingvassRøya har opsjon på kjøp av anlegget og kan benytte seg av denne gjennom hele leieforholdet. Side 27 av 33

28 Sak 0194/05 Kjøpesum beregnes slik: Karlsøy kommune skal ha dekt alle sine kostnader med kjøp og salg av anlegget, inkludert kostnader i forbindelse med oppstart, samt vedlikeholdskostnader. Eventuelle utbedringer som er påført kommunen/utleier kompenseres gjennom salg. b. FORHOLD OMKRING VANNKILDEN Leier er ansvarlig for avklaring av eiendommens vannforsyning og de avtalemessige forhold omkring denne, samt videreføring av disse avtaler for hele leieforholdet. Leietaker kan ta ut ønsket vannmengde nedenfor kommunens uttak. Imidlertid er utleier ikke ansvarlig for at leietaker har tilstrekkelig vannforsyning til sin drift, uansett årsak. Leietaker er selv ansvarlig for vannkvaliteten til eget bruk. For øvrig er det leietakers ansvar å forholde seg til enhver krisesituasjon, for eksempel med kriseplan. c. FORSIKRING Utleieren skal holde eiendommen fullverdiforsikret. Utleieren har ikke ansvar for skader eller tap som måtte oppstå ved brann, vannledningsskade m.v., utover det som dekkes av de forsikringer utleier har som huseier. Leietakeren skal forsikre egen bygningsmessige innredning, fast og løst inventar. Det samme for det leide utstyr. I tillegg til egne interesser skal leietakeren dekke glassforsikring. Leietakers forsikring skal være slik utformet at utleieren holdes skadesløs i forbindelse med skader som oppstår i de leide lokaler eller på annen måte som følge av leieforholdet. Skade påført leietakernes medkontrahenter som følge av avbrudd, forsinkelse eller oppgjør etter kontraktens pkt. om forsikring, er leietakerens ansvar. Utleieren kan kreve at leietakeren legger frem forsikringsbevis med vilkår. 16. UNDERSKRIFT Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt. Hansnes, den ordfører Thor Tøllefsen RingvassRøya AS for Karlsøy kommune Side 28 av 33

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.

LEIEAVTALE FOR LOKALER OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK. mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02. LEIEAVTALE FOR LOKALER I OSLO CANCER CLUSTER INNOVASJONSPARK mellom Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS og Oslo universitetssykehus HF 2014.02.03 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. UTLEIER... 2 2. LEIETAKER...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER

UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Kontrakts nr. Leietid 10 år + 5 år + 5 år UTKAST TIL LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Utleier : OBOS Forretningsbygg AS Organisasjonsnr.: 930869147 Adresse : Hammersborg torg 1, 0129 Oslo PB 6666 St.Olavs Pl.,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702

LEIEKONTRAKT. (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt (Leietaker) (2) 864 964 702 LEIEKONTRAKT 1 UTLEIER (1) [ ] ("Utleier") (2) [ ] 2 LEIETAKER (1) Grimstad / Arendal kommune, eventuelt felles rettsubjekt ("Leietaker") (2) 864 964 702 3 EIENDOM (1) [ adresse ] (2) Gnr. [ ] bnr. [ ]

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 06.02.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til politisk sekretariat til postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig

Tidsbestemt leiekontrakt for bolig Tidsbestemt leiekontrakt for bolig 1 Utleier(e) Navn utleier(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: 2 Leietaker(e) Navn leietaker(e): Adresse: Postnummer/sted: Telefon: E-post: Alle leietakere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale

Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale Konkurransegrunnlagets Del II, Vedlegg 1 Samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Leieavtale 1 PARTER OG LEIEOBJEKT 1.1 Kontraktsnummer Kontraktsnummer: Aktuelle vedlegg: Evt andre avtaler inngått

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no VASSMARKA PRISANTYDNING: KR 950.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no Vassmarka Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - Stor tomt KONTORBYGG Boligtype Næringsbygg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.02.2003 Tid: 0900 SAKSLISTE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: KARLSØY OMSORGSSENTER VINTERHAGEN - HANSNES Møtedato: 26.2.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg

Fremleieavtale. mellom. AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) Bussanlegg Fremleieavtale mellom AtB AS org.nr. 994 686 011 (heretter kalt Fremutleier ) og. org.nr. (heretter kalt Fremleietaker ) Bussanlegg Konkurranse om rutenettet i Trondheim Klæbu og Malvik 1. Leieobjekt 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15

S T Y R E S A K # 35/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 S T Y R E S A K # 35/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.15 Forslag til vedtak: KONTRAKT FOR LEIEBETINGELSER I NYTT BYGG 1) Styret gir høgskoledirektør godkjenning til å signere kontrakt for husleie i

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00

LEIEKONTRAKT. Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.: 61 32 40 00 LEIEKONTRAKT Mellom Navn: Lunner Produkter AS F.nr 965105786 Roalinna 28 2740 Roa Telefonnr.: 61 32 49 60 - heretter kalt utleier - og Navn: Lunner kommune, Voksenopplæringen Postboks 94 2713 Roa Telefonnr.:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 15.10.2014 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0051/06 05/01096 FYLKESVEIEN PÅ VESTRE VANNØY - MANGLENDE VEDLIKEHOLD Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 24.05.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer