OPPSTALLINGSKONTRAKT MOSSEMARKA HESTESENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTALLINGSKONTRAKT MOSSEMARKA HESTESENTER"

Transkript

1 OPPSTALLINGSKONTRAKT MOSSEMARKA HESTESENTER Jan

2 Mellom Moss rideklubb, Noreødegården, 1599 Moss - Org. Nr: og Navn: Adresse: e-post: Tlf: Er det inngått en oppstallingskontrakt for hesten ponnien Navn: Kjønn: Alder: Grunnvaksinert: Kontrakten gjelder fra underskrivelsesdato og gjelder til skriftlig oppsigelse er innlevert. Ponnier skal i hovedsak stå i ponnibokser, men kan benytte seg av hesteboks så lenge det er ledig. Ved flytting av ponnier fra hesteboks til ponniboks, flyttes ponni med minste stangmål først. Partene vedtar gjennom denne kontrakt, en avtale om 1 mnd. gjensidig oppsigelsesfrist gjeldende fra den 1. i mnd. etter mottatt skriftlig oppsigelse. Leietaker plikter å sette seg inn i, og overholde Moss rideklubbs, og Mossemarka hestesenters regler. Oppsigelse kan også skje etter brudd på de gjeldende regler ved Mossemarka hestesenter. Les Miljøreglene. Disse ligger vedlagt. Alle leietakere ved Mossemarka er pliktig å tegne medlemskap i Moss rideklubb. Leien er pr satt til 4400,- for ponni (0-148cm) og 4600,- for hest. Det skal betales 1 mnd forskuddsleie før ponnien/hesten ankommer. 2

3 Deretter skal leien betales med forfall den 1. i hver mnd. Følgende kontonummer skal benyttes: I avtalen for hester følgende varer/tjenester inkludert i leieprisen: Boks hest Mengde Merknader Daglig leder disponerer boksen fritt etter hestenes oppførsel og plassering Torvstrø 1 pakke 300 l pr uke. 4 foringer pr. dag Hvorav minst 1 utendørs Oppstallør fyller forposer og bokser med kraftfor og setter dem på forromet. Saltstein/mineraler Etter behov 8 kilo grovfor Ensilasje 3 liter kraftfor Ut/innslipp Inn/ut hverdager Oppstallørene står for ut/innslipp i helgen Ridehus Ridebane Paddock Ridning i ridehus etter fastsatte tider. Kan benyttes så framt det ikke er org. aktivitet. Hver oppstallør får tildelt 1 stk paddock Se ridehusskjema og hvit tavle i rød stall. Se nettsiden Se ridehusskjema og hvit tavle i rød stall. Vedlikeholdes av den enkelte oppstallør. Dekken 1 på og ett av Må henge på boksdøra Lunsjposene tas med ut ved utslipp. Gulvet feies. Redusert ved stevner og utleie. Redusert ved stevner utleie Daglig leder disponerer paddock fritt etter hestenes oppførsel og plassering 3

4 I avtalen for ponni følgende varer/tjenster inkludert i leieprisen: Boks str. ponni Torvstrø 1 pakke 300 liter pr uke. 4 foringer pr. dag Hvorav minst 1 utendørs Saltstein/mineraler Etter behov 6 kilo grovfor Høy eller ensilasje 2 liter kraftfor Se leverandørliste Ut/innslipp Inn/ut hverdager Oppstallørene står for ut/innslipp i Ridehus Ridebane Paddock Ridning i ridehus etter fastsatte tider. Kan benyttes så framt det ikke er org. Aktivitet. Hver oppstallør får tildelt 1 stk paddock helgen Se ridehusskjema og hvit tavle i rød stall. Se ridehusskjema og hvit tavle i rød stall. Samt nettsiden. Vedlikeholdes av den enkelte oppstallør. Dekken 1 på og 1 av Må henge på boksdøra Daglig leder disponerer boksen fritt etter hestenes oppførsel og plassering Lunsjposen bæres ut, stallgangen feies. Redusert ved stevner og utleie Redusert ved stevner og utleie Daglig leder disponerer paddock fritt etter hestenes oppførsel og plassering Til oppstallørene! 4

5 Vi kan gi ekstratjenester, disse bestilles utover grunnpakka. Bestillingsskjemaet sendes til Det skal avtales og bestilles før du setter i verk nye tjenester. Siste bestilling gjelder. Glemmer du å avbestille tjenesten vil du bli fakturert. Du blir fakturert 1 mnd på etterskudd. Hestens navn: Tjenesten skal gjelde fra: EKSTRATJENESTER: UTSLIPP/INNSLIPP HELG/RØDE DAGER MØKKING AV BOKS MØKKING AV PADDOCK FYLLING AV FORPOSER/ KRAFTFOR BANDASJER/BACK ON TRACK OG LIGNENDE AV HVER UKEDAG BANDASJER/BACK ON TRACK OG LIGNENDE AV - 1 DAG I UKEN BANDASJER/BACK ON TRACK OG LIGNENDE AV - 2 DAGER I UKEN 100,- PR DAG 100,- PR DAG 200,- PR. PÅBEG. TIME 100,- PR DAG 50 pr pose ved «glemming» 300,- PR MND 100,- PR. MND 200,- PR. MND BESTILLING BYTTE AV EKSTRADEKKEN PÅ/AV 50 KR PR. GANG HVERDAGER 1 DEKKEN PÅ/AV HVERDAGER LIGGER I MND LEIE EKSTRA TORVBALL 110,- PR STK Utdeles av de ansatte. STRYKSOKKER, SENEBELEGG, KOPPER PÅ HVER DAG EKSTRA ENSILASJE EKSTRA TØRT HØY (i firkantballer i høyrommet) 300,- PR MND 3,00 PR KILO 4,50 PR. KILO (du betaler mellomlegget mellom ensilasjeprisen(som ligger i stalleien) og prisen på tørt høy 5

6 Ekstratjenester faktureres på faktura påfølgende mnd. Eks.: januartjenester betales i februar. Hesteeiers/oppstallatørens plikter: 1. Hesteeier/oppstallør plikter å betale stalleie innen forfall. 2. Hesteeier/oppstallør plikter å tegne medlemskap i Moss rideklubb. 3. Hesteeier/oppstallør plikter å sette seg inn i brann- og evakueringsinstruksen ved senteret. 4. Hesteeier/oppstallør plikter til enhver tid å følge de gjeldende regler som gjelder for Moss rideklubb og Mossemarka Hestesenter. Oppmøte på minst 1 stallmøte i året. 5. Hesteeier/oppstallør er pliktig til selv å informere sine medhjelpere/hestepassere om Moss rideklubbs og Mossemarka Hestesenter regler og ordninger. Les spesielt miljøreglene. 6. Hesteeier/oppstallør plikter å følge personalets anvisninger. 7. Hesteeier/oppstallør plikter å følge NRYFs regler for vaksiner. Alle hester skal før de ankommer stallen, forevise vaksinasjonskort/pass. 8. Hesteeier/oppstallør plikter å følge Mossemarka Hesteseters markkurprogram. 9. Hesteeier plikter å sørge for forsvarlig stell og mosjon av hesten. 10. Hesteeier er ansvarlig for at normalt renhold blir utført i boks. Så som vask av vegger og vannkar m.m. Boksen skal møkkes daglig. Hestens boks skal spyles/ vaskes og desinfiseres i løpet av juni mnd. 11. Tildelt paddock skal vedlikeholdes og holdes i stand. Møkk skal fjernes daglig og hesteeier/oppstallør sørger for at hesten alltid har vann ute. 12. På vinterstid plikter hesteeier/oppstallør å grave fram el-tråder slik at tråden er strømførende, samt måke utenfor porten slik at det av sikkerhetshensyn blir god plass ved utslipp/innslipp. 13. Hesteeier plikter å erstatte skader utover normal slitasje på boks og paddock i leieperioden, og før evt. flytting. Om boks eller paddock, ved flytting, forlates uten at den er satt i stand (godkjent av senterleder), faktureres hesteeier/oppstallør for reparasjonsarbeider med 3000, Hesteeier må i helger og utenom rutinemessige utslippsordninger, selv sørge for at hesten slippes i anvist paddock. 15. Oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til senterets daglige leder. 6

7 16. Ved flytting av hest midlertidig eller endelig skal hesteeier/oppstallatør meddele senterets leder om dette. 1. mnd. oppsigelsestid gjelder fra den 1. i hver mnd. Alle utestående fordringer skal være betalt før avreise. Utleier tar pant i hesten, dersom oppgjør ikke finner sted. 17. Hesteeier/oppstallør er selv pliktig for å forsikre sin hest og sitt utstyr. 18. Hesteeier/oppstallør plikter å delta på minst 4 dugnader på Mossemarka pr. år. Dette inkluderer ikke stevner. Utleiers plikter: 1. Utleier skal sørge for at Mossemarka Hestesenter holdes i forsvarlig stand, etter gjeldende regler. 2. Utleier skal til enhver tid bestrebe seg på å innhente for av god kvalitet, og er behjelpelig med å sette opp fórplaner. 3. Utleier står for fóring av hestene. 4. Utleier er ansvarlig for utslipp av hester på hverdagene. Ikke helg og røde dager. 5. Utleier påtar seg intet ansvar for skade som påføres hest i løs tilstand, men vil sørge for at utslipp skjer på en ansvarlig måte. 6. Utleier er ikke ansvarlig for hendige uhell eller skade som påføres hesten av tredjepart. 7. Ved sykdom eller skade på hest plikter utleier å kontakte hesteeier/oppstallør, og hvis det ikke oppnås kontakt med hesteeier/oppstallør, å tilkalle veterinær for hesteeiers/oppstallørens regning. 8. Utleier stiller med såpe til vask av boksene. Utleier stiller med trillebår/greip til vedlikehold av paddock. 9. Utleier stiller med strømagregat for paddocker, samt vedlikehold av dette. 10. Utleier stiller til disposisjon 1 stk paddock med isolatører og el-bånd. Ikke fast. Hvis hesten river ned paddocktrådene, settes hesten inn. Det er oppstallørens ansvar å reparere før neste virkedag. 11. Utleier stiller med 1 stk utstyrsskap til hver boks. Skapet innredes av hesteeier/oppstallør etter behov. 7

8 12. Utleier står for daglig vedlikehold av baner baner, ridehus og ridestier samt fellesarealer. Noe gjøres i løpet av de 4 dugnadene som er varslet ovenfor. 13. Utleier arrangerer/gjennomfører dugnader minst 4 ganger i året. I tillegg til de stevner som blir arrangert. SENTERREGLERREGLER 1. Stallen er hestens hjem. Opptre derfor stille. Ikke løp. Bruk innestemme. 2. Hesteeier/oppstallatør er ansvarlig, og plikter å informere egne hestepassere om stallens og senterets regler. 3. Det er ikke lov å leke i stallgangen. Radio eller CD spiller skal benyttes på svakt volum. 4. Foring av senterets hester gjøres fortrinnsvis av senterets personale, til fastsatte tider. Foringer av andre og til andre tider, avtales med personalet. 5. Fremmede hester har ikke adgang til stallene med mindre de har forevist vaksinasjonskort til personalet eller sekretariatet ved stevner. 6. Hester skal leies til og fra paddock med hodelag, eller grime og leietau. På stevnedager skal leietau med kjetting benyttes. 7. Det er ikke lov å benytte andre hesters paddock, med mindre det er inngått en avtale om det. 8. Hestene skal stelles og sadles i boksen. Ikke på stallgangen. Smedspiltet kan brukes til av- og påsadling. 8

9 9. Vaskespiltet skal ikke benyttes til pussing, klipping, eller påsaling. 10. Det er ikke lov å binde opp hesten i sprinklene. 11. Ikke bind opp hesten i hodelag. 12. Ikke gå fra hesten med boksdøren åpen. Selv ikke med leietau foran åpningen. 13. Ved smedbesøk kan stallgang benyttes, hesteeier/oppstallør må sørge for vakthold, og rydding etterpå. 14. Ved klipp av hest kan stallgangen benyttes. Klipping skal skje etter kl Hesten skal til enhver tid stå bundet med 2 tau i spiltene. Altså ikke løse. 16. Alle spilt skal kostes umiddelbart etter bruk. Altså før du forlater det. All møkk flis og smuss skal kjøres bort umiddelbart. 17. Stevneskap oppbevares på anvist plass fra senterets ansatte. Hold orden. Utstyr, tøy og lignende som ligger rundt, vil bli fjernet. Det skal kun henge 2 dekken, pent brettet på boksdøren. Stryksokker og senebelegg skal ikke henges på sprinklene. En grime og et leietau skal alltid henge på utsiden av boksen i tilfelle evakuering. Våte dekken skal henges opp i tørkecontaineren. 18. Hunder skal holdes under kontroll og ikke være til sjenanse. På alle arrangement skal hunden holdes i bånd. Hundemøkk fjernes umiddelbart. 19. Røyking og drikking av alkohol er forbudt i alle rom. 9

10 BRANNINSTRUKS 1. VARSLE! Rop : Brann! - flere ganger. Trykk på brannmelder 2. HJELP mennesker og dyr i nød eller fare 3. VURDER raskt om du kan slukke selv. Brannslukningsapparater finnes (pulver) og brannslanger finnes ved hver inngang til ridehallen (3 stk) Pulverapparatet benyttes til elektrisk utstyr eller brann i maskiner. Viktig! Bruk ikke vann, det kan gi eksplosjon. Brannslange (vannslange) benyttes ved all annen brann. 4. RING BRANNVESENET - NUMMERET ER EVAKUER hester fra det truede området. Lås opp alle dører Start evakuering av hestene nærmest brannområdet. Hestene plasseres i luftegårder. Eller på/i ridebaner/ridehus. 10

11 Moss, nov2012 RIDEHUSREGLER: HØVENE SKRAPES I STALLGANGEN FØR DU ENTRER BANEN. HØVENE SKRAPES IGJEN FØR DU FORLATER RIDEHUSET. GJELDER OGSÅ LILLE UTEBANEN. RIDEHUSET SKAL BENYTTES TIL RIDNING, IKKE LEIING AV HEST, SÅ SANT DET IKKE ER VED AKUTT SYKDOM ELLER VETERINÆRKONTROLL. PÅ ROLIGE KVELDER KAN DET LEIES HEST ETTER KL 2100 HVIS DET ER AVTALT MED DE SOM TRENER DER. ROP HØYT SE OPP FOR PORTEN FØR DU ÅPNER DØRA TIL RIDEHUSET. ALLE SOM RIR SKAL BRUKE HJELM OG SKO MED HEL. IKKE JOGGESKO. DET ER IKKE LOV Å BRUKE MOBILTELEFON, ELLER HA PÅ ØREPROPPER NÅR DU RIR. UANSETT ALDER. BARN UNDER 18 ÅR SKAL BENYTTE SIKKERHETSVEST VED SPRANGTRENING. DEN SOM SKRITTER HAR VIKEPLIKT. SKRITT SKAL RIS INNENFOR SPORET. GI PLASS FOR TRAVENDE OG GALOPPERENDE HESTER. IKKE RI I BREDDEN. RI TIL HØYRE FOR HVERANDRE (VENSTRE SKULDER MOT VENSTRE SKULDER) FIRKANTSPORET HAR FORKJØRSRETT SE OPP FOR HVERANDRE, ROP HVIS DU SKAL RI EN SPESIELL RIDEVEI. LONGERING/TØMMEKJØRING SKAL SKJE I ET TOMT RIDEHUS, ELLER ETTER AVTALE MED ANDRE RYTTERE. MAX 2 RYTTERE PR 60 M HALL. HESTER SOM LEIES/LONGERES SKAL BÆRE HODELAG. HESTER SOM IKKE ER ROLIGE OG ØDELEGGER DEKKET KAN BORTVISES FRA HALLEN 11

12 FJERN MØKK ETTER DEG, FØR DU FORLATER RIDEHUSET. IKKE FJERNET MØKK BØTELEGGES MED 500,- 1. GANG. Ved 2. GANGS FORSEELSE. Bortvising fra ridehuset 1 mnd. SKAL DU UT AV RIDEHUSET. ROP: SE OPP FOR PORTEN. LUKK PORTEN UMIDDELBART ETTER DEG. IKKE SETT ANDRE MENNESKER ELLER DYR I FARE. HESTER SKAL IKKE SLIPPES LØS PÅ BUNNER MED MARTIN COLLINSUNDERLAG. Miljøregler for Moss rideklubb Moss rideklubb arbeider for et godt miljø for barn, unge og voksne. Vi ønsker å fremme idrettens grunnverdier: Felleskap Glede Fair play Lojalitet Samhold I Moss rideklubb og ved Mossemarka hestesenter tar vi vare på hverandre uansett gren og nivå. Et godt miljø - alles ansvar er et motto som alle medlemmer i Moss rideklubb skal arbeide for. Enten man er rytter, kusk, trener, ponnimamma, hestepappa, stevneleder, tillitsvalgt, foresatt eller støttespiller bør man være opptatt av et godt og sundt miljø. Dette er vi helt også avhengig på Mossemarka. Alle som er medlemmer i klubben er representanter for Moss rideklubb. Din væremåte er klubbens ansikt utad. 12

13 Moss rideklubb er en klubb tilsuttet Norges rytterforbund: Vi skal i særlig grad forholde oss til følgende normer: KR Normer for ryttersporten 1. I all ryttersport skal hensynet til hesten ha høyeste prioritet og aldri måtte vike for konkurransehensyn eller kommersielle hensyn. 2. Under all trening og deltakelse i konkurranser skal hensynet til hestens velferd komme først. Dette gjelder bl.a. oppstalling, tilsyn og stell, hovstell, treningsmetoder, salutstyr og transport. Alt hold, trening og bruk av hest skal bygge på gjeldende kunnskap om hestens mentale og fysiske behov. Metoder som FEI, NRYF eller norsk lov ser på som dyremishandling, skal ikke forekomme. Misbruk av naturlige eller kunstige hjelpere (inkludert sporer, pisk, hjelpetøyler mm) er uakseptabelt. 3. Hester som trenes eller deltar i konkurranser, må være friske og skadefrie. Ulovlig bruk av medikamenter eller andre behandlingsmetoder må ikke forekomme. Drektige hopper i drektighetsmåned og hopper med føll yngre enn 6 måneder (egne og ammeføll) skal ikke konkurrere. 4. Hester og utøvere som deltar i konkurranser, skal være i god nok form og ha de nødvendige ferdigheter som konkurransen forutsetter. 6. Konkurransene/treningene må ikke utsette hester eller utøvere for unødige belastninger eller fare. Det må legges stor vekt på godt underlag og sikre baner (inkludert hindre), og sikker og 13

14 egnet oppstalling med god nok adgang til vann, fôr og strø. Det må tas hensyn til værforholdene. 7. All transport må foregå på en sikker og dyrevernmessig forsvarlig måte og i henhold til gjeldende forskrift om transport av dyr. Reisen skal være godt planlagt, og ventilasjon, hygiene, hvileperioder og tilgang til mat og vann må ivaretas. Hesten må være i form til å kunne gjennomføre hele reisen, både til og fra konkurranseplassen. 8. Moss rideklubb skal på alle nivå arbeide for at alle personer og organer under deres jurisdiksjon respekterer og arbeider for å ivareta hensynet til hestens velferd. 174 Avstraffelse og ukorrekt behandling av hest 1. Enhver form for barring er forbudt: ingen person får holde eller berøre noen del av et hinder under spranget. Bruk av skarpe gjenstander i bandasjer eller andre metoder for å gjøre hesten øm på bena regnes som barring. 2. Ved bruk av skarpe gjenstander i bandasjer o.l., som kan påføre hesten smerte eller ubehag ved trykk eller slag mot bena. Vi føre til umiddelbar utkastelse fra Mossemarka. 3. Som rettledning om bruk av pisk skal gjelde at pisk ikke må brukes som avstraffelse, bare som rettledning. Ved ulydighet kan hesten gjøres oppmerksom gjennom et lett slag på bogen eller bakom salen. Pisken skal i så fall benyttes umiddelbart i tilknytning til ulydigheten. Hva gjelder «tipping», kan dette tillates høyst et par ganger i løpet av rittet ved at rytteren «tipper» hesten gjennom et lett slag på bogen eller bak salen. 14

15 4. Som ukorrekt behandling av hest regnes alle tilfelle der noen opptrer slik mot en hest at det kan medføre smerte eller unødig ubehag. Som eksempler kan nevnes: Rykk i tøylene Gjentatte kraftige sjenkelslag Overdreven sporebruk Harde piskeslag Å ri med oppvinklet pisk (feil vei i hånden) Skrik, banning eller andre upassende uttrykk Gjentatt hopping over hinder Andre tilfeller som har form av avstraffelse, f.eks. elektriske sjokk, blistrende bandasjer, smørelser etc. Ta kontakt med senterleder hvis du ser slik atferd på senteret. 175 Utilbørlig opptreden Som utilbørlig opptreden regnes enhver handling eller uttalelse som strider mot god skikk og bruk og som kan skade sportens omdømme. Som utilbørlig opptreden regnes bl.a.: ukorrekt oppførsel eller upassende/støtende uttalelse til eller om leder eller funksjonær ved senteret eller andre medlemmer. På norsk kalt sladder. enhver handling eller uttalelse for øvrig som kan skade ryttersportens anseelse og gode omdømme. 15

16 På Mossemarka tar vi også vare på menneskene, og vi har følgende miljø- regler: Du skal ikke gjøre mot andre, det du ikke ønsker att andre gjør mot deg. Du kommer langt med god gammel folkeskikk. Ikke baksnakk. Snakk til hverandre, ikke om hverandre. Tro ikke alt du hører. Spre ikke usannheter. Vi tar vare på hverandre. Det er plass til alle uansett alder, kjønn og nivå. Saker som omhandler hesters ve og vel tas i første rekke opp med hesteeier eller den som har ansvar for hesten. Daglig leder kontaktes ved regelbrudd på Ryttersportens normer eller miljøreglene. Det er daglig leder av hestesenteret som skal ta seg av saker som oppstallører er usikker på. Daglig leder informerer styret hvis sakene er av alvorlig karakter. Hvis mindreårige gjør forseelser, snakk med deres foreldre. Søk løsninger på det oppståtte problemet. 16

17 Sanksjoner for brudd på miljøreglene: Ved brudd på etiske og moralske retningslinjer vil følgende skje: 1. Ved 1. gangs brudd vil muntlig advarsel bli gitt. 2. Ved en grov forseelse som går til styresak, kan styret velge og bortvise vedkommende umiddelbart. 3. Ved 2. gangs brudd vil vedkommende bli bortvist fra Mossemarka ridesenter umiddelbart. Bekreftelse/godkjennelse Jeg bekrefter med dette å ha lest kontrakten med vedlegg, og ved undertegning godtar jeg de vilkår og de regler som er beskrevet Leietaker Dato: Utleier Dato: 17

18 SLIK GJØR VI DET HER! Uskrevne regler på Mossemarka Hestesenter Hestene fores til følgende tider: Morgen mellom kl Lunsj mellom kl ute Middag mellom kl Kveld mellom kl Kraftfor fores inne Det er lov til å fore med eget kraftfor. Dette settes på forrommet i dunker. 1 dunk pr oppstallør. Det gis ikke avslag i stalleien for dette. Det er lov å strø med sagflis, men det skal alltid ligge et lag torv i bunnen. Det gis ikke avslag i stalleien for dette. Ekstra torvballe kjøper du av de ansatte. Betal før du tar. Vi har kortautomat. Kun 1 torvballe i uka, ligger i mnd. leien. Fire forposer fylles opp og veies av den enkelte før kl Glemmes dette gis hesten for fra fortralla til skolehestene og du blir fakturert 25,- for hver pose som mangler. Merk poser og bøtter godt, så er du sikrere på at hesten din får riktig for. De ansatte bærer ikke vann til hestene utendørs. Sørg derfor for at det alltid er rent vann i dunken før du forlater stallen på kvelden. Stallen stenges kl Hestene skal ha ro. Siste person i stallen sjekker at lyset i ridehallen er slukket. Lyset i begge stallene slukkes også. Eget røykested. Benytt dette. Plukk opp sneiper etter deg. 18

19 Du må holde lås på skapet ditt selv. Stevneskap plasseres på loftet over personalrommet eller på plattingen bak senteret. Parkering skjer på øvre parkeringsplass. Kjør kun ned til stallene ved av og pålessing. Selv om det regner. Ikke avtal med smed om innhenting av hest uten å avtale dette med personalet først. Informasjon fra senterleder henger ved rød stall. Personalrommet til de ansatte skal ikke benyttes av oppstallørene, med mindre dette er avtalt. I rideskolestallen finnes det to automater. Der får du kjøpt kaffe, te og suppe, brus og sjokolade. Inntektene går til senteret. Denne fylles på dugnad av klubbens medlemmer. Du er velkommen til å bidra. Kjøp med deg brus hver gang du er i Sverige, så får du penger tilbake. Bruk av ridehuset: sjekk ridehusskjemaet. Henger på tavlene i rød/grønn stall. Moss rideklubb har en sportskomitè som sammen med daglig leder, klarerer trenere ved senteret. Ikke bring din trener inn før han/hun er klarert. Det er strenge restriksjoner for turridning i området. Ikke ri i lysløyper. Følg skilting. Sjekk ut løypekart. Plukk opp hestemøkka etter deg når du rir. Hestehengeren skal stå på henvist plass. Må fjernes på anmodning. Pr i dag på den nye plassen ved store sprangbanen. Medlemmer som ikke står på senteret betaler kr 100 pr. gang i halleie. For å få en bedre ridebunn må møkka plukkes opp med en gang. Ønsker du å klage på noe ta kontakt med daglig leder. Ønsker du å klage på daglig leder ta kontakt med styret 19

20 Rutiner ved Mossemarka hestesenter foring av alle hester ta på dekken på de hestene som skal ha dette. Ta av bansasjer, ta påbelegg Utslipp av samtlige hester. - Legge inn middagsfor i alle boksene. Koste stallgangen. - Harve ridebanene - Fylle opp begge fortrallene - Vaske alle tre badene. Tømme alle søppelkassene. Legg det i hengeren. Nye poser i dunkene. Rydde i trillebårkrokene. - Møkke alle skolehestboksene. - Legge inn middagsfor grovfor og kraftfor. Feie stallgangen. Rense/vaske alle spiltene. - Rengjøre vannkar. Hente for i trallene. Rake utenfor. Rydde ute rundt høyet Lunsjfore alle hestene ute. - Privathestene skal ha mat fra egne poser. Skolehestene får fra trallene lunsj Ridetimer/handicapridning/skoleridning m.m. - Rydding inne/ute. Vask av brakker, rydde på høyrommet, på bakrommet, på utebane etc., snømåking, fyllinga, maling, vasking, m.m. 20

21 Innslipp skolehester ta av grimer - Innslipp privathester ta av grimer/dekken - Feie stallgangene - Legge ut for til skolehestene i de små paddockene - Møkke skolehestpaddocker - Fylle vanndunker - Rydde i stallgangen, på personalrommet og andre steder rideskolen fram til 20 (21) Kveldsforing: Har egen sjekkliste. I helgene følger oppstallørene egne utslippslister. Hvis ingen skriver seg på listene blir de ikke sluppet ut. Glemmer du hesten din ute og de ansatte må ta den inn, faktureres du 50 kroner for dette. Sjekk derfor tavlene nøye før helgen starter. Marrkur: MMH har eget markkurprogram. Dette plikter oppstallørene å følge. Kostnaden blir fakturert. Hester som står oppstallet skal også vaksineres 1 gang pr år. 21

REGLAR FOR STORD HESTESPORTSENTER

REGLAR FOR STORD HESTESPORTSENTER REGLAR FOR STORD HESTESPORTSENTER 1. Stallen er hestane sin heim. Opptre difor stille, og ikkje spring i stallen. Bruk innestemme. 2. Hesteeigar er ansvarleg for å informere eigne hestepassarar om stallen

Detaljer

Miljøreglar for Stord Hestesportsenter

Miljøreglar for Stord Hestesportsenter Miljøreglar for Stord Hestesportsenter Stord Hestesportsenter arbeider for eit godt miljø for born, unge og vaksne. Me ynskjer å fremme idretten sine grunnverdiar: Felleskap Glede Fair play Lojalitet Samhold

Detaljer

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF

GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) Norges Rytterforbund NRYF GENERELT KONKURRANSEREGLEMENT (KR I) 2014 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 INTRODUKSJON 110 Reglementets hensikt og gyldighet... 3 111 Konkurransereglementets oppbygning... 3 112 Reglementets

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

SJEKKLISTE MED VEILEDNING

SJEKKLISTE MED VEILEDNING KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE MED VEILEDNING 12 Hest i næring Innledning KSL-standard 12 Hest i næring er et kvalitetssystem som er utviklet av hestenæringen i samarbeid med Matmerk.

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG

HÅNDBOK FOR BEBOERE I LØVÅSEN BORETTSLAG 1 FORORD Denne håndboken erstatter alle andre rundskriv om husordensregler og viktige opplysninger for eiere i LØVÅSEN BORETTSLAG. Meningen er å samle alt på et sted, bortsett fra kalenderen som angir

Detaljer

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4

Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Generelt om leir 1.0 Leir på Skjergardsheimen s. 4 2.0 Kontorets ansvar s. 4 2.1 På kontoret i forkant av leiren s. 4 2.2 På kontoret i etterkant av leiren s. 4 3.0 Leirteamleder/leirsjefen

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OLE BULLSGATE BORETTSLAG Siste revidert: 03.03.2014 borettslag Innhold Innledning:... 5 1. Ansvar... 6 1.1 Styrets oppgaver/ansvar:... 6 1.2 Tillitsvalgtes oppgaver/ansvar:... 6 1.3

Detaljer

En håndbok om ponnitrav

En håndbok om ponnitrav Kristian Skullerud KJØR TIL START En håndbok om ponnitrav Utgitt av Det Norske Travselskap INNHOLD PONNI OG STALL...1 TRENING I PONNITRAV...17 UTSTYR I PONNITRAV...25 TIL OPPSTART I PONNITRAV...31 HEST,KUSK

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG Versjon 7 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Borettslagets formål... 3 Borettslagets Organisasjon... 3 Generalforsamlingen...

Detaljer

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller Forord Du sitter nå med en ny utgave av brosjyren «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 30.08.2012 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER

KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER KOMPLETT REGLEMENT FOR STUDENTER VED NORSK HESTESENTER Komplett reglement for studenter ble vedtatt av styret ved NHS i møte 04.08.-2010 Innholdsfortegnelse 1. Opptaksreglement for studenter ved Norsk

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908

Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 1 Driftsregler for Foreningen Etterstad kolonihager Stiftet 16. juni 1908 Godkjent på årsmøtet i Etterstad kolonihager 08.10.2013 Revidert i henhold til vedtekter for Kolonihageforeninger, vedtatt av Landsmøtet

Detaljer

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013

STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 STUDENTHÅNDBOK Sist oppdatert: 27.08.2013 Velkommen til en krevende og givende studietid! Kjære student Velkommen til Bilder Nordic School of Photography! Vi håper du får en utfordrende og givende tid,

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag www.nordensvei.no 1 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem

Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Statutter, Reglement, Instrukser og Retningslinjer for Blindern Studenterhjem Oversikt over statutter, reglement, instrukser og retningslinjer ved Blindern Studenterhjem Statutter 01. Statutter for Blindern

Detaljer

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark

SiTel Studentsamskipnaden i Telemark SiTel Studentsamskipnaden i Telemark Bolig- og ordensreglement m/bilag 1 og 2 for Studentboligene ved Studentsamskipnaden i Telemark 1. Innledning 1. Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av

Detaljer