Betingelser/ Terms and conditions (Norwegian and English)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betingelser/ Terms and conditions (Norwegian and English)"

Transkript

1 Betingelser/ Terms and conditions (Norwegian and English) Bestillingsvilkår feriebolig Bremnes - InternetMarket Global AS Bestillingsvilkårene gjelder for feriebolig Bremnes Br4emnesveien 273, NO-7220 Dyrvik, IMG (InternetMarket Global AS) org.nr MVA, telefon (+47) som ansvarlig utleier. Vilkårene gjelder mellom IMG, heretter kalt utleier, og den som står ansvarlig for leie av boenhet hos IMG og deres reisefølge, heretter kalt leietaker. Avtalen gjelder leie av boenhet og tilleggsprodukter i forbindelse med opphold i perioden Utleiers ansvar Utleier har følgende ansvar overfor gjesten: - Sørge for at leietaker får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling, samt nødvendig informasjon. - At boenheten stemmer overens med den beskrivelse som er oppgitt før bestilling. - At leietaker mottar de tjenester som er bestilt. Utleier tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil i brosjyrer, prislister og på egen hjemmeside. Leietakers ansvar Bestillingen Det er leietakers ansvar å kontrollere bestillingen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte. Aldersgrenser Leietaker må være 20 år, og ansvarlig for boenheten under oppholdet. Ansvarlig på hytta være tilstede under oppholdet. Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, vil gjesten som ikke oppfyller kravet bli avvist og får ikke sjekke inn. Innbetalt beløp for oppholdet refunderes da ikke. For organiserte grupper og familier kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med utleier. Ankomst/opphold - Leietaker plikter å følge husregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet. - Boenhet må kun bebos av det kontraktfestede antall personer. Dersom dette er endret fra bestillingstidspunktet skal dette opplyses så tidlig som mulig og senest ved annkomst. - Leietaker kan bli avkrevd legitimasjon både ved annkomst og under oppholdet dersom situasjonen tilsier det. - Støy på boenheten som er til sjenanse vil bli påtalt. Det skal være ro i og rundt boenheten mellom kl og Tas påtalen ikke til følge, vil utkastelse bli foretatt umiddelbart. Leiebeløpet refunderes da ikke. - Utleier påberoper seg retten til å sjekke enheter ved mistanke om ødeleggelser uten å informere leietaker på forhånd. - Det er røykeforbud på alle boenheter. Overtredelse medfører en renholdsavgift fra NOK 5.000,- Avreise - Ved avreise skal boenheten være ryddet og rengjort i henhold til punktene for grovrengjøring. Se oppslag i boenhet. Bestilt/obligatorisk rengjøring omfatter ikke disse punktene. Ikke utført grovrengjøring vil bli fakturert i henhold til timeforbruk. - Ved ødelagt/manglende inventar/utstyr vil erstatning blir krevd ved avreise eller etterfakturert. - Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra NOK 2.000,- for bytte av låser. Bestilling og betaling Bestillingen og kontraktens vilkår bekreftes ved at 25 % av leiebeløpet innbetales senest 12 dager

2 etter bestilling. Restbeløpet betales senest 42 dager før ankomst. For opphold som bestilles senere enn 42 dager før ankomst skal hele leiebeløpet betales samme dag. Avbestilling skal varsles pr mail eller telefon. Når første delbetaling er gjort, sendes det kun én påminnelse om sluttbetaling. Bestillingen annulleres dersom sluttbetalingen ikke er utleier i hende innen påminnelsens forfallsdato. Dersom betaling ikke er gjort innen forfallsdato, regnes dette som en avbestilling. Betaling innbetales til IMG (InternetMarket Global AS, Løkkebergveien 49, 3011 Drammen): Bank konto: IBAN: NO Swift: DNBANOKKXXX Gebyrer ved betaling Ved betaling fra utlandet skal leietaker betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Utleier skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelse, i NOK. Priser De avtalte priser er bindende for både utleier og leietaker. Utleier forbeholder seg imidlertid retten til å øke prisene som følge av økte kostnader ved økte skatter og avgifter eller andre forhold utenfor utleiers kontroll. Forbehold Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. Klage Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier-representant på stedet, innen rimelig tid, og senest kl dagen etter ankomst, slik at mangelen/feilen kan rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav. Depositum Ved innsjekk forbeholder utleier seg retten til å ta depositum NOK Depositumet skal sikre mot hærverk og lignende. Innsjekk- og utsjekkstider Innsjekk er fra kl og utsjekk er innen kl på alle våre enheter. Forsinket utsjekk vil medføre et gebyr på NOK 500 per påbegynte time. Tidlig innsjekk/ sen utsjekk er en tilleggsytelse. Tidlig innsjekk og sen utsjekk er kl Nøkkel hentes og leveres i utleiers representant. Tvister Leietaker bes å henvende seg til utleier-representant dersom det er noe å utsette på bestilt opphold. Edrsom leietaker og utleier ikke klarer å komme til enighet, skal en eventuell tvist behandles etter norsk rett. Force majeuer Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll, for eksempel streik, brann, naturkatastrofer, som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar. Personvern Ved bekreftelse av bestilling samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for at utleier skal kunne komme i kontakt med leietaker i forbindelse med oppholdet samt annen gjesteadministrasjon. Opplysningene kan også brukes til å informere om reiserelaterte tilbud og gjesteundersøkelse. Annet - I losjiprisen inngår ikke: ved, toalettpapir, sengetøy, håndklær, barnestol eller barneseng, om ikke annet er oppgitt. - Ved ettersending av gjenglemte gjenstander, tilkommer et gebyr på NOK 500,- + porto/emballasje. Ikke avhentet hittegods vil bli kastet 3 måneder etter avreise. - Gebyr for å medbringe husdyr er NOK 500,-.

3 Vi i IMG utleie ser frem til å ønske dere som gjester velkommen. Vi ønsker dere velkommen til Bremnes! Tilleggsytelser Sengesett 150,- Oppredd seng 200,- Ved 120,- Barneseng 0,- (kun en) Barnestol 0,- (kun en) Tidlig innsjekk 500,- Sen utsjekk 500,- Terms and Conditions These terms and conditions apply in respect of bookings for Bremnes Bremnesveien 273 NO 7220 Dyrvik, made with IMG (InternetMarket Global AS) tel: , business reg. no.: MVA. These general terms and conditions apply as between IMG (the "Lessor") and any person responsible for the rental of an accommodation unit at IMG and his party (the "Lessee"). This contract applies to rentals of accommodation units and to supplementary products associated with bookings made for stays during LESSOR'S RESPONSIBILITIES The Lessor has the following responsibilities towards the guest: - The Lessor assumes no responsibility or liability for any printing or proofing errors in its brochures, price lists or website. OBLIGATIONS OF THE LESSEE Booking The Lessee is responsible for checking the booking and for ensuring that the arrival and departure dates are correct. Age restrictions The Lessee must be over 20 years of age and must accept responsibility for the accommodation unit during the stay. It is a mandatory requirement that all guests must be over the applicable age limit. Any guest who fails to satisfy the minimum age requirement on the arrival date will be turned away and will not be permitted to check in. Any rental sum paid in respect of the booking will not be refunded. Arrival/during your visit There must be quiet in and around the accommodation units between the hours of 11pm and 7am. Guests who fail to moderate their behaviour following a warning will be evicted immediately. No rent will be refunded. Departure Booked or compulsory cleaning does not cover the basic cleaning requirements. Where guests fail to carry out basic cleaning, work required to rectify this will be invoiced at an hourly rate. BOOKING AND PAYMENT The booking and the contractual terms and conditions must be confirmed by the payment of 25% of the rental sum no later than 12 days after the booking date. The balance must be paid no later than 60 days before arrival. Where a stay is booked later than 60 days before arrival, the whole rental sum must be paid on the day of booking. Failure to comply with the above-mentioned payment deadlines will result in the cancellation of the booking without notice. Once a guest has paid the initial deposit, one reminder only will be sent regarding payment of the balance.

4 The booking will be cancelled unless the balance has been received by the Lessor by the date stated on the reminder. If the guest fails to pay in time, this will be considered to constitute a cancellation. Bank details for payment to IMG (InternetMarket Global AS, Løkkebergveien 49, 3011 Drammen): Bank account: IBAN: NO Swift: DNBANOKKXXX BANK CHARGES Any Lessee remitting payment from abroad shall pay all charges levied by both his own and the Norwegian bank. The Lessee must ensure that the Lessor receives the contractual price indicated in the booking confirmation in NOK. PRICES The contractual prices are binding on both the Lessor and the Lessee. The Lessor nevertheless reserves the right to increase its prices to take account of increased costs resulting from increased taxes or duties or other circumstances beyond the Lessor's control. DISCLAIMER The Lessor is not liable for unsatisfactory weather conditions, closed facilities or other circumstances outside its control. COMPLAINTS Any complaints regarding the booking must be presented to the Lessor at the resort within a reasonable time and in any event no later than 10am on the morning following arrival so that the defect/error can be rectified immediately and with the least possible inconvenience for the guest. Failure to make a complaint will normally result in loss of the right subsequently to claim compensation. DEPOSIT The Lessor reserves the rate to take a deposit on check-in NOK The deposit will be held to cover damage caused by vandalism etc. CHECK-IN AND CHECK-OUT TIMES Earliest check-in is 17:00:00 and latest check-out is 11:00:00 for all our accommodation units. Delayed checkout will be charged at a rate of NOK 500 per hour or part thereof. Early check-in and late check-out are available at some of our units as rental extras. Early check-in and late check-out times are both 2pm. Keys should be collected from and returned to Lessor. DISPUTES The Lessee is requested to contact the Lessor if he has any complaints about the stay booked with us. If the Lessee and Lessor are unable to reach agreement, any dispute shall be dealt with in accordance with Norwegian law. FORCE MAJEURE Events beyond the control of the parties to the contract (e.g., strike, fire, natural disasters), which render the fulfilment of the obligations in this contract impossible, entitle the parties to terminate this contract without any liability to pay compensation. DATA PROTECTION By confirming the booking, the guest consents to the processing of his/her personal data by the Lessor. This is necessary to enable the Lessor to contact the Lessee in connection with the booking and to carry out other guestrelated administration. This information can also be used to inform the Lessee of travel-related offers and guest surveys. OTHER Unless stated otherwise, the price of the accommodation unit does not include: firewood, toilet paper, bedding, towels, high chairs or cots. Rental extras can be reserved in advance. All of us at IMG look forward to welcoming you as our guests. We will do our best to ensure that you have an enjoyable stay with us.

5 We look forward to meeting you! Extras Bedlinen 150,- Made bed 200,- Firewood 100,- Child's bed 0,- (only one) Child's chair 0,- (only one) Early check in 500,- Late check out 500,-

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature

Position Gross annual income Total debt for household Personal assets. Signature Eurocard Gold Application for additional card with personal liability Personal details Main card no. ID no. (11 digits, Norwegian only) All first names Surname Address (in the National Registry) Postcode

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som:

Generelt / General Oppdraget dreier seg om å opptre som: Allmenne vilkår ved oppdrag som innleid bedømmer for (NA Dok 60) General terms and conditions on assignment of assessors contracted by Norwegian Accreditation (NA Doc 60) Dok.id.: Policy/Procedure NA Dok

Detaljer

Information about the room and common areas.

Information about the room and common areas. Information about the room and common areas. Our rooms consist of a small entry, a bathroom with shower and the room itself which is approx 11m 2. In total the room covers a total of approx 18m 2. In the

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses

Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatteetaten Norwegian Tax Administration Søknad om refusjon av MVA til utenlandske næringsdrivende / Application for refund of VAT to foreign businesses Skatt øst Postboks 103 NO-1501 Moss Norway Les

Detaljer

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT

VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT VILKÅR FOR BRUK 1. AKSEPT Følgende vilkår gjelder all bruk av Clickslip sin sanntids- og lokasjonsbaserte bildedelingstjeneste (heretter Tjenesten) levert av selskapet Clickslip AS som kan lastes ned som

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions

SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver:

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Trygdeavtale mellom Australia og Norge Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle

Detaljer

Sellihca Terms and Conditions

Sellihca Terms and Conditions services for professional procurement be better informed, make better decisions English...2 Norwegian.4 Sellihca Terms and Conditions Sellihca 001-01/2012 ENGLISH TERMS AND CONDITIONS Sellihca - Nordic

Detaljer

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

KAP I ALMINNELIGE BESTEMMELSER CHAPTER I GENERAL PROVISIONS Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten 937 Forskrift om helsekrav for personer i petroleumsvirksomheten. Gitt av Helsedirektoratet 12.11.90 i medhold av 57 i lov nr 11 av 22. mars

Detaljer

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Exhibition manual Utstillermanual This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister

Detaljer

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA

Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA Til aksjonærene i Interoil Exploration and Production ASA / For the shareholders in Interoil Exploration and Production ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INTEROIL EXPLORATION AND PRODUCTION

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2013 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer