Reviderte retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reviderte retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø kommune"

Transkript

1 Byteknikk Saksfralegg Dat Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnuer Utvalg Møtedat 15/75 Frannskapet /62 Bystyret Reviderte retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn i Bdø kune Frslag til innstilling Bdø bystyre vedtar reviderte retningslinjer g vilkår fr utleie av kunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg g plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker.., i sasvar ed fralagte utkast. Frannskapets behandling i øte den : Vtering Frslag til innstilling ble ensteig vedtatt. Innstilling Bdø bystyre vedtar reviderte retningslinjer g vilkår fr utleie av kunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg g plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker.., i sasvar ed fralagte utkast. Saendrag Dette saksfralegget innehlder en revisjn av de retningslinjer g vilkår fr leie av kunal grunn s trådte i kraft 1/ Denne revisjnen ble frespurt av Bystyret i vedtak tilknyttet arkivsaknr. 2014/5802 av 26/03/2015. Kunen har revidert retningslinjer etter høringsuttalelser fra representanter fr næringslivsinteresser g et øte ed disse 15/04/2015. I frbindelse ed uteserveringsvirksheter, gatesalg g plassering av private utstyr på kunal grunn i Bdø kune, kan kunal grunn, veger, gater, plasser, trg, frtau g lignende leies ut til frretninger. I tilknytning til dette freligger behv fr retningslinjer g vilkår, slik at avtale ell kunen g frretninger kan inngås g følges pp i tråd ed retningslinjer. Vedlagte Side678

2 retningslinjer søker å ppnå en brukervennlig utleierdning s legger til rette fr at bruk av kunal grunn kan gjennføres på en sidig åte. Videre skal retningslinjer g vilkår bidra til å skape et gdt helhetsbilde av ffentlig r ed gd g høy kvalitet g utfring. Side679

3 Sakspplysninger I henhld til veglven 9 (3) er kunen vegyndighet fr kunale veger. I følge av delegasjnsregleentet i Bdø kune, er yndighet g ansvar etter denne besteelsen delegert til Byteknikk. I frbindelse ed utleier av kunal grunn til uteserveringsvirksheter, gatesalg g plassering av private utstyr, skal kunen inngå avtale ed leietaker i sasvar ed vedlagte avtaleskjea. S det fragår av avtalen, skal retningslinjer g vilkår fr uteservering på kunal grunn være gjeldende. I tillegg er det vedlagt et søknadsskjea, s er rettet til å innhente nødvendige pplysninger enhver søknad. Vurderinger Fr uteserveringsvirksheter, gatesalg eller plassering av privat utstyr på kunal grunn, vil det fte være behv fr å ta i bruk kunal grunn, plasser, trg, gater, frtau g lignende. Kunen å i den frbindelse sikre at frekeligheten ikke hindres, at det tas hensyn til biljø g givelser, g at det ppretthldes en gd standard g kvalitet fr øblering av det ffentlige r i Bdø kune. Knklusjn g anbefaling Retningslinjer g vilkår fr uteservering på kunal grunn i Bdø kune er i tråd ed veglvens besteelser, sat en rekke aktuelle lvverk ed tilhørende besteelser. Under henvisning til venstående tilrås det at frannskapet legger saken fra fr bystyret ed frslag til innstilling s venfr. Saksbehandler: Jørgen Knudsen Sandø Rlf Kåre Jensen Rådann Knut Andreas Hernes Kunaldirektør Trykte vedlegg: Retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn i Bdø kune Avtale leie av kunal grunn til uteservering.. Søknadsskjea Utrykte vedlegg: Ingen Side680

4 Side681

5 Retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn i 1. Frål Bdø Kune Hensikten ed retningslinjene er blant annet å skape et levende sentru ed ange ulike aktiviteter. Retningslinjene skal gi raevilkår fr behandling av søknader uteservering, gatesalg g plassering av utstyr f.eks. sykkelstativ, benker, klesstativ.. på kunal grunn. Andre større g spesielle arrangeenter på kunal grunn er fattet en det å vurderes særskilt g eventuelle spesielle vilkår ivaretas i egen leieavtale. Retningslinjene fatter kunale veger, gater, plasser, trg, frtau g andre ffentlige råder. Private grunneiere/aktører ppfrdres til å følge de sae retningslinjene. Restauranter g serveringssteder, sat uteserveringer er virksheter s er rettet t allennheten g dered fattet av plikten til universell utfring, jf. diskriinerings- g tilgjengelighetslven 13 (3). Uteserveringer skal tilrettelegges slik at de kan brukes av flest ulig på like vilkår, i frhld til blant annet tilgjengelighet g visuell rientering. 2. Søknadsgrunnlag Retningslinjene er utarbeidet ed grunnlag i aktuelle lvverk ed tilhørende besteelser, sat ed bakgrunn i Bdø kunes egenskap s eier. På kunal grunn å alle uteserveringer, salg g plassering av utstyr ha tillatelse fra Byteknikk i Bdø kune s grunneier g vegyndighet jf. veglven 9 (3). Retningslinjer fr uteserveringer i Bdø skal følges. Spesielle vilkår ivaretas i egen leieavtale. Søknad uteservering skal innehlde følgende dkuentasjn: Skriftlig søknad leie av kunal grunn ed ålsatt kart s klart g tydelig viser plassering av uteservering g arealets utstrekning. Søknadsskjea finnes her. Ft, illustrasjner g/eller tydelige prduktbeskrivelser (leverandør/prduktnuer/el.) av alt utstyr (brd, stler, parasller, arkiser, blsterkasser, avgrensninger, serveringsdisk ed er) Det kreves i tillegg ålsatte tegninger av planløsning g fasader, ed redegjørelse fr utfring g aterialvalg. Målestkk 1:100. Side682

6 3. Leieperide Det gis tillatelser fr ett år første gangen. Det første året er en prøveperide. Ders virksheten ed uteservering fungerer bra g er tråd ed retningslinjene, vil leiekntrakten kunne frlenges i 3-5 år. Det finnes tre typer leiekntrakter: ånedskntrakter, sesngkntrakter g helårskntrakter. Fra den 1. april til g ed den 30. septeber regnes s vår/sersesng, g fra den 1. ktber til g ed den 31. ars regnes s høst/vintersesng. I leietiden er leietaker frpliktet til å inneha de nødvendige tillatelsene knyttet til leietakers virkshet. 4. Uteservering på privat grunn Uteservering på privat grunn etableres i saråd ed grunneier. Det anbefales at retningslinjer fr uteservering på ffentlig grunn i Bdø følges gså fr disse uteserveringene ht. høyder, sikt, krav til aterialer g funksjn.. Hensikten er å skape et gdt helhetsbilde. 5. Generelle krav til uteserveringsutstyr g øblering av ffentlig r Uteservering skal i utgangspunktet være åpen fr å gi åpne g inviterende fellesarealer. Møbler, inngjerding g parasller skal ha gd estetisk utfring. S utgangspunkt å alle eleenter knyttet til uteservering ryddes brt etter stengetid. Ders dette ikke er praktisk ulig, kan leietaker lagre uteserveringsutstyr på leid areal etter stengetid. Det tillates ikke lagring av øbler g inngjerdinger på kunal grunn i den del av sesngen det leide arealet ikke skal benyttes. All øblering av ffentlige r skal plasseres rett på grunnen. Oppbygde plattinger, terrasse eller liknende tillates ikke. Møbleringen tillates ikke festet i kunal grunn. All øblering g utstyr tilknyttet til uteservering eller gatesalg g privat utstyr plassert på kunal grunn, å fjernes når leieperiden er ver. Når leieperiden er ver skal arealet tilbakeføres til den stand det var i ved inngåelse av leiekntrakten. Side683

7 6. Avgrensning/inngjerding Uteserveringssteder s ikke serverer alkhlhldig drikke har ingen plikt å ha inngjerding. Uteserveringssteder ed skjenkebevilling har plikt til å sørge fr at rådet er klart avgrenset, jf. alkhllven 3-1 (2). Der det ønskes eller kreves avgrensning skal uteserveringens avgrensninger være enkle g rbuste, en av en type lett knstruksjn s enkelt kan settes pp g tas ned. Den skal være est ulig gjennsynbar g åpen g uten utfyllinger, rnaenter eller reklae. Pullerter ed tau eller kjetting iell anbefales. Andre løsninger kan vurderes av Byteknikk. Inngjerding tillates ikke festet i kunal grunn. Det tillates avgrensning s tilsvarer følgende punkter: Materiell: Alt aterial fr avgrensning/inngjerding skal være av etall, helst varefrsinket/galvanisert stål. Det tillates brukt duk g glass i avgrensning/inngjerding. Farge: Serveringsvirksheter kan velge farge en det å være en bevisst fargebruk g fargen å tilpasses både bygningskarakter g givelse. Annet: Påntering av reklaepaneler eller lignende s tetter igjen det åpne inntrykk tillates ikke. Diskret bruk av firanavn tillates. Bruk av plexiglass eller plast i gjerder/avgrensninger tillates ikke. Stakittgjerde tillattes ikke. Avgrensninger ell uteserveringer i sae gateløp eller ved siden av hverandre på en plass skal være av sae utfring g kvalitet. Nødvendig inngjerding/avgrensning t frtau skal arkeres ved sae gjerdetype. 7. Møblering Av hensyn til spyling av bakken g rydding etter stengetid, skal det brukes så, lette stler g brd av gd kvalitet. Material: Møbler av tre, flettverk g etall tillates. Farge: Fargen til uteøblene skal være så depet s ulig. Naturfarger eller i ørkere nyanser t ørk grå til srt tillates. Andre farger tillates, en det å være en bevisst fargebruk s er tilpasset givelsene. Annet: Møblering skal ikke ha prduktreklae. Hvite plaststler, øbler i frstøpt plast eller stre, tunge piknik-brd/bndebrd tillates ikke fr uteserveringer. Side684

8 8. Serveringsbrd/disk Fr servering av at g skjenking av alkhl å det innhentes tillatelse fra Mattilsynet g skjenkebevilling. Retningslinjene fr dette å følges. 9. Parasller g arkiser Påntering av arkise s edfører fasadeendring er søknadspliktig etter plan- g bygningslven Markiser kan nektes på fredet eller vernet bygning, jf. lv kulturinner 3. Markisene bør ha rette kanter. Utenfr arkisen kan frittstående parasller settes pp. Materiell: Lett stff av gd kvalitet Størrelse: Markiser å ikke være bredere enn 3,0. Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er inst 2,50 ver bakken jf. plitivedtekt 6. Laveste høyde ver terreng fr frittstående parasller skal være 2,30. Hensikten er å sikre fri sikt i gater, trg g plasser. Farge: Markiser g parasller skal være ensfargede ed en bevisst fargebruk s er tilpasset givelsene. Annet: Reklae tillates ikke, brtsett fra diskret bruk av firalg/navn i så bkstaver. Utfring av arkiser skal tilpasses bygningskarakter g frtaus-bredde. Frittstående parasller ed varelaper er tillatt, en kunen anbefaler gassdrevne varelaper i steder fr elektriske varelaper. Hensikten er å unngå plassering av elektriske kabler på kunal grunn frdi dette ikke er tillatt. Det er leietakers plikt å sørge fr at ppvaring er i sasvar ed krav brannsikkerhet sv. 10. Avfallsbehlder g askebeger Leietaker har plikt til å sørge fr et tilstrekkelig antall avfallsbehlder g askebeger. Annet: Behlderne skal plasseres innenfr uteserveringens avgrensning. Det tillates ikke å feste eller påntere avfallsbehlder ved ffentlige bygg, installasjner s lysaster/skiltstlper e.l., eller på kunal grunn. Side685

9 11. Annet utstyr Eventuelt annet utstyr (blsterkasser, skulpturer..) kan benyttes i begrenset fang. Det å være inkludert i søknad ed søknadsft, illustrasjner g/eller tydelige prduktbeskrivelser av alt utstyr. 12. Plassering av privat utstyr på kunal grunn Før privat utstyr plasseres på kunal grunn å det freligge tillatelse. Utstyr fatter sykkelstativ, benk, klesstativ.. Det å plasseres slik at det ikke hindrer frekelighet. Når det gjelder plassering av klesstativer eller vareutstilling fran frretninger, å slik utstyr tas inn i butikken/frretningen etter stengetid hver dag. Private sykkelstativer s står på kunal grunn skal være av varefrsinket stål. Fargen skal være RAL 9005, svart. Prduktet g plassering skal gdkjennes av Byteknikk. 13. Gatesalg Gatesalg kan bare fregå på steder s er gdkjent av Byteknikk. Bdø kune frbehlder seg retten til å priritere trghandler ed egenprdusert varer g sesngvarer. Fr eksepler salg av grønnsaker, pteter, håndverksprdukter, frukt g bær i sin naturlige fr.. Lkale idrettslag g andre lkale huanitære/ideelle freninger kan gså selge rdinære varer, g har fritak fra betaling av avgift såfret inntekten i sin helhet går til laget/freningen. Leietaker s driver ed gatesalg plikter å sørge fr at de nødvendige tillatelser fra ffentlige yndigheter til å sette varer freligger. Fr salg av atvarer er det plikt til å elde fra til Mattilsynet på frhånd. Salgsutstyr å ikke estetisk være til sjenanse fr givelsene. Alt salgsutstyr skal være fjernet etter stengetid. Salgsbrd skal være i en type lett knstruksjn s enkelt kan settes pp g tas ned. 14. Andre større g spesielle arrangeenter Når det gjelder andre større g spesielle arrangeenter å det vurderes særskilt. Eventuelt unntak fra krav i disse retningslinjer g spesielle vilkår ivaretas i egen leieavtale. Side686

10 15. Faste installasjner Faste installasjner s takknstruksjner, vegger/glasskjerer eller lignende s ikke er nevnt venfr tillates ikke. Det er ikke tillatt å utføre fysiske inngrep i arealet. 16. Universell utfring/frekelighet Leie av areal på frtau kan skje når frtausbredde er inst 3,5 eter. Det skal være inst 2 eter fri passasje til ftgjengere g frekelighet når uteservering er fratrukket. I gater ed ye trafikk skal det være iniu 3 eter fri passasje til ftgjengere g frekelighet. I gågatene skal det være 6 eter fri bredde ell salgsarealene på hver side av gågatene. Uteserveringsutstyr, sykkelstativ, benker g brd.. skal plasseres slik at det ikke hindrer fr rullestlbrukere, svaksynte, blinde eller allenn ferdsel. Uteserveringsutstyr å stå innenfr arealet s er avsatt til uteserveringsvirkshet. Leietaker å i sin utfring g avgrensning legge til rette fr alle brukergrupper jf. diskriinerings- g tilgjengelighetslven Reklaeskilt g løsftreklae Plassering av skilt- g reklaeinnretninger er tiltak s krever søknad g tillatelse etter plan- g bygningslven Skilt g reklaeinnretninger, sat løsftskilt eller reklae (flyttbare bukker, vippeskilt, rterende skilt, seil, beach flag l.) tillates ikke blant annet langsetter, på eller ver ffentlig gategrunn jf. kuneplanens arealdel skilt g reklaeinnretninger. Menyskilt kan sette pp innenfr leid areal. 18. Røyking Røyking kan tillates ders rådet får utlufting tilsvarende utendørs råder, g det tillates ikke der røyk trekker inn i serveringssted jf. tbakksskadelven 12 (3) g Ot.prp. nr. 23 ( ) s. 27 punkt Eventuell røyking i uteserveringen å skje på en slik åte at luften inne er røykfri. Side687

11 19. Freleie tillates ikke Freleie tillates ikke g det kan gi grunnlag fr ppsigelse av leieavtale ed uiddelbar virkning. 20. Musikk eller underhldning Det er ikke tillatt å bruke fakler eller lignende på eller utenfr arealet. Ders leietakeren ved spesielle anledninger ønsker å arrangere knsert eller annen underhldning ed bruk av lydfrsterker i tilknytning til rådet, å det søkes til plitiet dette. I tillegg å plitiet varsles jf. frskrift plitivedtekt, Bdø kune 4. Musikk eller underhldning å ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller ulepe fr de s br eller pphlder seg ved rådet hvr uteserveringen fregår. 21. Opprydding g drift av arealet Leietaker er ansvarlig fr tilsyn, r g rden på det leide arealet. Dette innebærer at leietaker plikter å sørge fr at hele uteserveringsrådet hldes ryddig g rent hele tiden. Opprydding g rengjøring skal skje straks etter stengetid. Ders renhldet/pprydding ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. Leietaker er ansvarlig fr alle skader s påføres det leide arealet. Hvis skader er ppstått på kunal eiend, vegetasjn eller lignende å leietaker utbedre dette uiddelbart fr egen regning. Ders dette ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. Leietaker s driver gatesalg, uteservering eller annen lignende serveringsvirkshet skal sørge fr at rådet ikke skjees eller tilgrises av virksheten. 22. Åpningstid Serveringssteder s har bevilling til uteservering skal hlde uteserveringen lukket i tiden fra kl til kl jf. frskrift åpningstider fr serveringssteder 2. Serveringssteder å frhlde seg til åpningstider fastsatt av Bystyret. Side688

12 23. Mislighld/sanksjner Avvik fra retningslinjer tillates ikke. Opprettinger skal skje uiddelbart g sae dag s feil eller ulvligheter påpekes av ppnevnt kunal representant. Gjentatt islighld av disse retningslinjer kan gi grunnlag fr ppsigelse av leieavtaler ed uiddelbar virkning eller inndragelse av tillatelser til bruk av grunn. I tillegg kan det fører til at ny kntrakt ikke vil bli gitt neste peride. 24. Oppsigelse Ders ufrutsette frhld gjør det nødvendig kan hver av partene skriftlig si pp avtalen ed inst 3 åneders varsel fr helårskntrakter, 1 åneds varsel fr sesngkntrakter g 1 ukes varsel fr ånedskntrakter. Når leieperiden er ver skal arealet tilbakeføres til den stand det var i ved inngåelse av leiekntrakten. Hvis skader er ppstått på kunal eiend, vegetasjn eller lignende å leietaker utbedre dette uiddelbart fr egen regning. Ders dette ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. I frbindelse ed ppsigelse av leieavtale får Bdø kune ingen fr fr erstatningsansvar 25. Midlertidig stenging av leiearealene Når kunen har byggeaktivitet i sentru vil leietaker åtte påregne at arealene blir stengt fr uteservering. Det er derfr viktig at leietakerne hlder seg frtløpende rientert byggeaktiviteten. Ved planlagt tiltak vil kunen gi skriftlig varsel til leietakerne så tidlig s ulig g iniu 14 dager før anleggsstart. Leietaker skal ikke betale leie fr slike perider. Ved arrangeenter g lignende kan Bdø kune kreve at det leide arealet helt eller delvis skal fravikes. Kunen skal i slike tilfelle ulig gi leietaker 14 dagers skriftlig varsel. Ved fravikelse reduseres leien frhldsessig. Ved planlagte gravearbeider kan det leide arealet kreves fraveket ed 14 dagers skriftlig varsel. Leien reduseres frhldsessig. Ved brann, kabelfeil, vannlekkasjer eller frhld s betinger øyeblikkelig dispnering av leid arealet å uteserverings- g salgsutstyr.. øyeblikkelig fjernes. I slike tilfeller kan kunen eller kunens representant fjerne uteserverings- g salgsutstyr.. fr leietakers regning g ansvar. Side689

13 Bdø kune har ikke ansvar fr skjulte feil ved leid areal. I frbindelse ed idlertidig stenging av leiearealene får Bdø kune ingen fr fr erstatningsansvar s følge av fravikelse. 26. Pris/betaling Prisene differensieres ell indre del av sentru, ytre del av sentru g bydeler. Prisnivået differensieres gså ell steder ed g uten skjenkebevilling, sat sesng. Bdø kune har rett til å kreve sikkerhetsstillelse fr beløpet. Prisene justeres g fastsettes årlig i kunalt årsbudsjett. 27. Ikrafttredelse Revidert frskrift trer i kraft 1. juli Vedlegg Tegning s viser sner i sentru Side690

14 29. Interaktivt - Søknadsskjea - Kart; sner i sentru - Diskriinerings- g tilgjengelighetslven 13 - Veglven 9 (3) - Alkhllven 3-1 (2) - Plan- g bygningslven Lv kulturinner 3 - Plitivedtekt 6 - Kuneplanens arealdel Tbakksskadelven 12 (3) - Ot.prp. nr. 23 ( ) s. 27 punkt Frskrift plitivedtekt, Bdø kune 4 - Frskrift åpningstider fr serveringssteder 2 Side691

15 Avtale leie av kunal grunn til uteservering/gatesalg/plassering av sykkelstativ eller utstyr 1. Avtaleparter Utleier: Leietaker: Bdø kune, Byteknikk, Pstbks 319, 8001 Bdø Kune Fira: Organisasjns nuer: Navn til serveringssted/frretning: Adresse: Kntaktpersn: Navn, telefn g epstadresse 2. Avtalen fatter Avtalen fatter leie av kunal grunn fr tidsret til. Det gjelder 2 i (navn til gate), i frbindelsen ed uteservering/gatesalg/plassering av sykkelstativ eller annet utstyr. Arealet er averket på vedlagte kart g avgrensningen å verhldes til enhver tid. Avtalen gjelder kun virkshet i frbindelse ed servering av at g drikke/vareutstilling g salg. Varer s utstilles/selges ute å ikke avvike fra det vareutvalget s selges inne i frretningen. Det kan ikke selges andre varer eller tjenester på stedet. 3. Frutsetninger fr avtalen Frutsetningen fr avtalens gyldighet er at nødvendige tillatelser fra ffentlige yndigheter freligger. Detter gjelder blant annet skjenkebevilling g nødvendige pliti- g nabvarsler. Eventuelle pålegg fra annen ffentlig yndighet å være innfridd innen fastsatte tidsfrister. Uteservering skal ta hensyn til biljøer g tilpasse åpningstider g arealbruk slik at bliger g uteservering kan fungere saen. Bdø kunes retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn ligger til grunn fr denne avtalen. 4. Leiepris Leieprisen fr sesngen er kr/2/år. Leieprisen utgjør til saen kr. Det betales i sin helhet ved utsendelse av faktura fra Byteknikk. Prisjusteringer fretas årlig i sasvar ed kunale vedtak. Side692

16 5. Leietakers plikter Leietakeren skal selv sørge fr at uteserveringsvirkshet/gatesalg/plassering av sykkelstativ eller utstyr er i henhld til kunens retningslinjer g vilkår. Leietaker er ansvarlig fr tilsyn, r g rden på det leide arealet sat tilstøtende arealer. Dette innebærer at leietaker plikter å sørge fr at hele arealet hldes ryddig, rent g i rdentlig stand hele tiden. Leietaker s driver ed uteserveringsvirkshet i høst/vintersesng skal ha ansvar fr snørydding når det blir aktuelt. Leietaker har plikt til å sørge fr et tilstrekkelig antall søppelkasser g askebeger hvr det kreves. Det leide arealet skal være i sae stand etter at leietiden er ver. Hvis skader er ppstått på kunal eiend, vegetasjn eller lignende å leietaker utbedre dette uiddelbart fr egen regning. Ders dette ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. 6. Fraleie Fraleie eller verdragelse av kntrakten, helt eller delvis, er ikke tillatt. 7. Tvangsfravikelse Utleier kan kreve tvangsfravikelse (utkastelse under tvang), når leien ikke blitt betalt, når leietiden er løpt ut eller når leietaker har islighldt sine frpliktelser etter denne leieavtalen, jf. tvangsfullbyrdelseslven 13-2 (3). 8. Mislighld Vesentlige g/eller gjentatte brudd på leieavtalen gir Bdø kune rett til å heve avtalen ed uiddelbar virkning, g det kan edføre at virksheten ikke vil få ny leiekntrakt neste sesng. Ved heving av avtalen skal arealet ryddes uiddelbart. Er det ikke ryddet innen 1 uke fra heving av avtalen har kunen rett til å rydde arealet fr leietakers regning. Ulvlige anrdninger kan fjernes av kunen fr leietakers regning. Brudd på vilkår g/eller krav s kunen har fastsatt i retningslinjer, vil gså bli ppfattet s islighld av denne avtalen. Side693

17 Det blir ikke beregnet fratrekk i leieprisen fr periden avtalen er suspendert. I frbindelse ed islighld av avtalen får Bdø kune ingen fr fr erstatningsansvar s følge av heving av avtalen. 9. Oppsigelse Ders ufrutsette frhld gjør det nødvendig kan hver av partene skriftlig si pp avtalen ed inst 3 åneders varsel, 1 åneds varsel eller 1 ukes varsel (det er avhengig av kntrakts lengde). Ders fraflytting ikke har skjedd ved avtaleperidens utløp, aksepterer leietaker utkastelse uten ytterligere varsel. Ders Bdø kune på grunn av spesielle stendigheter å ta arealet i bruk vil leieavtalen bli hevet fr det nødvendige tidsr. Når leieperiden er ver skal arealet tilbakeføres til den stand det var i ved inngåelse av leiekntrakten. I frbindelse ed ppsigelse av leieavtale får Bdø ingen fr fr erstatningsansvar. 10. Frhldet til ffentlig tillatelser Denne avtale regulerer bare frhld ell leietaker g kune s grunneier. Leietaker å selv innhente eventuelle nødvendig tillatelser fra ffentlige yndigheter fr den virkshet s skal drives på arealet. Denne avtalen er underskrevet i t ekseplarer ett til hver av partene. Bdø den Bdø den Utleier (Bdø Kune) Leietaker Side694

18 SØKNADSSKJEMA Leieavkunalgrunn Skjeaetbenyttesved søknad leie av kunalgrunn til uteservering/gatesalg/plasseringav sykkelstativeller andreprivate utstyr på kunalgrunn. g e r Firaets navn: Org.Nr.: Adresse: in sn ly p Navntil serveringsvirkshetg adresse: Epst: le e re Navntil kntaktpersn: Telefn: e n G a l a re k t sø g in sn ly p O g rin le b ø g in sn ly p O Søknaden gjelder Type virkshet Plasseringav utstyr Areal Typ leiekntrakt Stler Brd Nyetablering Utvidelse Frlengelseav eksisterendekntrakt Uteserveringed skjenkebevilling Uteserveringuten skjenkebevilling Salgpå gate Arrangeent Sykkelstativ Benk Andre: Kvadrateterav søktareal: ² Breddefrtau: Helårskntrakt Antall år: Månedskntrakt Antall åneder: Vår/sersesng Sesngkntrakt Høst/vintersesng Prduktnavn/-nuerel.: Antall: Prduktnavn/-nuerel.: Antall: Avgrensning/inngjerding Prduktnavn/-nuerel.: Størrelse: Serveringsbrd/disk Parasller Markise Avfallsbehlder Sykkelstativ Andre Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Beskrivelse: Skriftligsøknad g Tegningav søktareal(ålestkk1:100) le e d Ft,illustrasjnerg/eller prduktbeskrivelserav alt utstyr V Serveringsdiskålsattetegningerav planløsningg fasader Andre: Sted: Dat: Underskrift: Størrelse: Høyde: Diaeter: Høyde: Diaeter: Antall: Størrelse: Antall: S k je a e t fy le s u t g se n d e s l B d ø K u n e, B y te k n ik k, P stb k s 3 1 9, B d ø - e le r p st a b d.k u n e ṅ. Side695

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR

VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR 1 VEILEDNINGSSDOKUMENT FOR VINTEROPPLAG OG SAMLINGER I BUA BB11 GRUPPA ARENDALS SEILFORENING Frrd 2 Siden 1997 har BB11 gruppa hatt samlet pplag av BB11 på vinterstid. Frem til 2001 var dette pplaget i

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB

KLUBBHÅNDBOK og Operative Prosedyrer BERGEN AERO KLUBB g Operative Prsedyrer BERGEN AERO KLUBB Operative Prsedyrer Bergen Aer Klubb Side 3 av 29 Dat: 2015-00-00 Innhld 1. INTRODUKSJON 6 1.1. OM HÅNDBOKEN 6 1.2. MÅLSETTING 6 1.3. MILJØREGLER I BERGEN AERO

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE UTESERVERING1

STAVANGER KOMMUNE UTESERVERING1 STAVANGER KOMMUNE UTESERVERING1 Sommeren 2005, Vågen i Stavanger Forside: Sommeren 2005, Nygata i Stavanger 2 UTESERVERING PÅ OFFENTLIG GRUNN I STAVANGER SENTRUM Veileder med retningslinjer for plassering

Detaljer

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement.

Skolereglement Peteka. Kontraktsvilkår. Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Skolereglement. Sklereglement Peteka Kntraktsvilkår Generelle bestemmelser Opptaksreglement Eksamensreglement Utvisningsreglement Sklereglement Kntraktsvilkår Kntrakten er frhandlet frem i samarbeid med Frbrukermbudet

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker 05.11.2002 gjeldende fra 01.12.2002

DRAMMEN KOMMUNE. Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker 05.11.2002 gjeldende fra 01.12.2002 DRAMMEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TORGHANDEL I DRAMMEN KOMMUNE OG DISPENSASJON FOR PARKERING AV BILER FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSHANDLERE PÅ BRAGERNES TORG Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010

UTKAST Vegdirektoratets høringsnotat av 14. april 2010 UTKAST Vegdirektratets høringsntat av 14. april 2010 Frslag til frskrift m innhenting, kvalitetssikring g frmidling av data knyttet til ffentlig veg, trafikken m.m. (Vegdatafrskriften). Vegdatafrskrift

Detaljer

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014.

Gjensidise (D. Faktura. Hovedforfall l1.l I I. Betalingsfrist 13.11.2013 Utstedt 07.10.2013. Avtaleperiode 11.11.2013-11.11.2014. Gjensidise (D Gj ensidige Frsikring ASA Org.nr. NO995 568 217 Marthas Have Huseierfrening Sigurd Iversensvei 41 0281 Osl Frnyelse Fakturanummer 56785760013001 Frsikringsnummer 56785760 Hvedfrfall l1.l

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a

Veileder om reklame i skolen. - skoleeiers plikt til å skjerme elevene for uønsket påvirkning etter opplæringsloven 9-6 og privatskoleloven 7-1a Veileder m reklame i sklen - skleeiers plikt til å skjerme elevene fr uønsket påvirkning etter pplæringslven 9-6 g privatsklelven 7-1a 1 Sklen en reklamefri sne! Vi utsettes daglig fr en knstant strøm

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet

MØTEPROTOKOLL NR 2 Politisk utvalg - godtgjøringsreglementet Ringerike kmmune MØTEPROTOKOLL NR 2 Plitisk utvalg - gdtgjøringsreglementet Møtested: Leseværelset Møtedat: 27.03.2015 Tid: 08:00 12.00 Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Kjell Børre Hansen Medlem

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG)

STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) STANDARD LEIEAVTALE FOR NÆRINGSBYGG (NYTT/REHABILITERT BYGG) [VARIANT MED ENDRINGSREGULERING, DAGMULKTALTERNATIV MV. NR 1 01/11 - BEREGNET FOR UTLEIE I STØRRE NYBYGGPROSJEKTER. UTARBEIDET AV FORUM FOR

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT I DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kmmunestyret 18.12.07 Adm. tilføyelse fra rådmannen (15.11.2010): Før enhetsleder kan freta vedtak i tilsettingssak skal det gjennmføres drøftingsmøte med

Detaljer

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER)

LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) LEIEAVTALE FOR NÆRINGSLOKALER (BRUKTE/ SOM DE ER LOKALER) 1 UTLEIER (1) Tide Eiendom Straume AS (Navneskrifte ifm overtakelse til HFK Bussanlegg Straume AS) (2) Organisasjonsnr. 990 944 970 2 LEIETAKER

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer