Reviderte retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reviderte retningslinjer og vilkår for uteservering m.m. på kommunal grunn i Bodø kommune"

Transkript

1 Byteknikk Saksfralegg Dat Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnuer Utvalg Møtedat 15/75 Frannskapet /62 Bystyret Reviderte retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn i Bdø kune Frslag til innstilling Bdø bystyre vedtar reviderte retningslinjer g vilkår fr utleie av kunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg g plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker.., i sasvar ed fralagte utkast. Frannskapets behandling i øte den : Vtering Frslag til innstilling ble ensteig vedtatt. Innstilling Bdø bystyre vedtar reviderte retningslinjer g vilkår fr utleie av kunal grunn i tilknytning til uteservering, gatesalg g plassering av utstyr, f.eks. sykkelstativ, benker.., i sasvar ed fralagte utkast. Saendrag Dette saksfralegget innehlder en revisjn av de retningslinjer g vilkår fr leie av kunal grunn s trådte i kraft 1/ Denne revisjnen ble frespurt av Bystyret i vedtak tilknyttet arkivsaknr. 2014/5802 av 26/03/2015. Kunen har revidert retningslinjer etter høringsuttalelser fra representanter fr næringslivsinteresser g et øte ed disse 15/04/2015. I frbindelse ed uteserveringsvirksheter, gatesalg g plassering av private utstyr på kunal grunn i Bdø kune, kan kunal grunn, veger, gater, plasser, trg, frtau g lignende leies ut til frretninger. I tilknytning til dette freligger behv fr retningslinjer g vilkår, slik at avtale ell kunen g frretninger kan inngås g følges pp i tråd ed retningslinjer. Vedlagte Side678

2 retningslinjer søker å ppnå en brukervennlig utleierdning s legger til rette fr at bruk av kunal grunn kan gjennføres på en sidig åte. Videre skal retningslinjer g vilkår bidra til å skape et gdt helhetsbilde av ffentlig r ed gd g høy kvalitet g utfring. Side679

3 Sakspplysninger I henhld til veglven 9 (3) er kunen vegyndighet fr kunale veger. I følge av delegasjnsregleentet i Bdø kune, er yndighet g ansvar etter denne besteelsen delegert til Byteknikk. I frbindelse ed utleier av kunal grunn til uteserveringsvirksheter, gatesalg g plassering av private utstyr, skal kunen inngå avtale ed leietaker i sasvar ed vedlagte avtaleskjea. S det fragår av avtalen, skal retningslinjer g vilkår fr uteservering på kunal grunn være gjeldende. I tillegg er det vedlagt et søknadsskjea, s er rettet til å innhente nødvendige pplysninger enhver søknad. Vurderinger Fr uteserveringsvirksheter, gatesalg eller plassering av privat utstyr på kunal grunn, vil det fte være behv fr å ta i bruk kunal grunn, plasser, trg, gater, frtau g lignende. Kunen å i den frbindelse sikre at frekeligheten ikke hindres, at det tas hensyn til biljø g givelser, g at det ppretthldes en gd standard g kvalitet fr øblering av det ffentlige r i Bdø kune. Knklusjn g anbefaling Retningslinjer g vilkår fr uteservering på kunal grunn i Bdø kune er i tråd ed veglvens besteelser, sat en rekke aktuelle lvverk ed tilhørende besteelser. Under henvisning til venstående tilrås det at frannskapet legger saken fra fr bystyret ed frslag til innstilling s venfr. Saksbehandler: Jørgen Knudsen Sandø Rlf Kåre Jensen Rådann Knut Andreas Hernes Kunaldirektør Trykte vedlegg: Retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn i Bdø kune Avtale leie av kunal grunn til uteservering.. Søknadsskjea Utrykte vedlegg: Ingen Side680

4 Side681

5 Retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn i 1. Frål Bdø Kune Hensikten ed retningslinjene er blant annet å skape et levende sentru ed ange ulike aktiviteter. Retningslinjene skal gi raevilkår fr behandling av søknader uteservering, gatesalg g plassering av utstyr f.eks. sykkelstativ, benker, klesstativ.. på kunal grunn. Andre større g spesielle arrangeenter på kunal grunn er fattet en det å vurderes særskilt g eventuelle spesielle vilkår ivaretas i egen leieavtale. Retningslinjene fatter kunale veger, gater, plasser, trg, frtau g andre ffentlige råder. Private grunneiere/aktører ppfrdres til å følge de sae retningslinjene. Restauranter g serveringssteder, sat uteserveringer er virksheter s er rettet t allennheten g dered fattet av plikten til universell utfring, jf. diskriinerings- g tilgjengelighetslven 13 (3). Uteserveringer skal tilrettelegges slik at de kan brukes av flest ulig på like vilkår, i frhld til blant annet tilgjengelighet g visuell rientering. 2. Søknadsgrunnlag Retningslinjene er utarbeidet ed grunnlag i aktuelle lvverk ed tilhørende besteelser, sat ed bakgrunn i Bdø kunes egenskap s eier. På kunal grunn å alle uteserveringer, salg g plassering av utstyr ha tillatelse fra Byteknikk i Bdø kune s grunneier g vegyndighet jf. veglven 9 (3). Retningslinjer fr uteserveringer i Bdø skal følges. Spesielle vilkår ivaretas i egen leieavtale. Søknad uteservering skal innehlde følgende dkuentasjn: Skriftlig søknad leie av kunal grunn ed ålsatt kart s klart g tydelig viser plassering av uteservering g arealets utstrekning. Søknadsskjea finnes her. Ft, illustrasjner g/eller tydelige prduktbeskrivelser (leverandør/prduktnuer/el.) av alt utstyr (brd, stler, parasller, arkiser, blsterkasser, avgrensninger, serveringsdisk ed er) Det kreves i tillegg ålsatte tegninger av planløsning g fasader, ed redegjørelse fr utfring g aterialvalg. Målestkk 1:100. Side682

6 3. Leieperide Det gis tillatelser fr ett år første gangen. Det første året er en prøveperide. Ders virksheten ed uteservering fungerer bra g er tråd ed retningslinjene, vil leiekntrakten kunne frlenges i 3-5 år. Det finnes tre typer leiekntrakter: ånedskntrakter, sesngkntrakter g helårskntrakter. Fra den 1. april til g ed den 30. septeber regnes s vår/sersesng, g fra den 1. ktber til g ed den 31. ars regnes s høst/vintersesng. I leietiden er leietaker frpliktet til å inneha de nødvendige tillatelsene knyttet til leietakers virkshet. 4. Uteservering på privat grunn Uteservering på privat grunn etableres i saråd ed grunneier. Det anbefales at retningslinjer fr uteservering på ffentlig grunn i Bdø følges gså fr disse uteserveringene ht. høyder, sikt, krav til aterialer g funksjn.. Hensikten er å skape et gdt helhetsbilde. 5. Generelle krav til uteserveringsutstyr g øblering av ffentlig r Uteservering skal i utgangspunktet være åpen fr å gi åpne g inviterende fellesarealer. Møbler, inngjerding g parasller skal ha gd estetisk utfring. S utgangspunkt å alle eleenter knyttet til uteservering ryddes brt etter stengetid. Ders dette ikke er praktisk ulig, kan leietaker lagre uteserveringsutstyr på leid areal etter stengetid. Det tillates ikke lagring av øbler g inngjerdinger på kunal grunn i den del av sesngen det leide arealet ikke skal benyttes. All øblering av ffentlige r skal plasseres rett på grunnen. Oppbygde plattinger, terrasse eller liknende tillates ikke. Møbleringen tillates ikke festet i kunal grunn. All øblering g utstyr tilknyttet til uteservering eller gatesalg g privat utstyr plassert på kunal grunn, å fjernes når leieperiden er ver. Når leieperiden er ver skal arealet tilbakeføres til den stand det var i ved inngåelse av leiekntrakten. Side683

7 6. Avgrensning/inngjerding Uteserveringssteder s ikke serverer alkhlhldig drikke har ingen plikt å ha inngjerding. Uteserveringssteder ed skjenkebevilling har plikt til å sørge fr at rådet er klart avgrenset, jf. alkhllven 3-1 (2). Der det ønskes eller kreves avgrensning skal uteserveringens avgrensninger være enkle g rbuste, en av en type lett knstruksjn s enkelt kan settes pp g tas ned. Den skal være est ulig gjennsynbar g åpen g uten utfyllinger, rnaenter eller reklae. Pullerter ed tau eller kjetting iell anbefales. Andre løsninger kan vurderes av Byteknikk. Inngjerding tillates ikke festet i kunal grunn. Det tillates avgrensning s tilsvarer følgende punkter: Materiell: Alt aterial fr avgrensning/inngjerding skal være av etall, helst varefrsinket/galvanisert stål. Det tillates brukt duk g glass i avgrensning/inngjerding. Farge: Serveringsvirksheter kan velge farge en det å være en bevisst fargebruk g fargen å tilpasses både bygningskarakter g givelse. Annet: Påntering av reklaepaneler eller lignende s tetter igjen det åpne inntrykk tillates ikke. Diskret bruk av firanavn tillates. Bruk av plexiglass eller plast i gjerder/avgrensninger tillates ikke. Stakittgjerde tillattes ikke. Avgrensninger ell uteserveringer i sae gateløp eller ved siden av hverandre på en plass skal være av sae utfring g kvalitet. Nødvendig inngjerding/avgrensning t frtau skal arkeres ved sae gjerdetype. 7. Møblering Av hensyn til spyling av bakken g rydding etter stengetid, skal det brukes så, lette stler g brd av gd kvalitet. Material: Møbler av tre, flettverk g etall tillates. Farge: Fargen til uteøblene skal være så depet s ulig. Naturfarger eller i ørkere nyanser t ørk grå til srt tillates. Andre farger tillates, en det å være en bevisst fargebruk s er tilpasset givelsene. Annet: Møblering skal ikke ha prduktreklae. Hvite plaststler, øbler i frstøpt plast eller stre, tunge piknik-brd/bndebrd tillates ikke fr uteserveringer. Side684

8 8. Serveringsbrd/disk Fr servering av at g skjenking av alkhl å det innhentes tillatelse fra Mattilsynet g skjenkebevilling. Retningslinjene fr dette å følges. 9. Parasller g arkiser Påntering av arkise s edfører fasadeendring er søknadspliktig etter plan- g bygningslven Markiser kan nektes på fredet eller vernet bygning, jf. lv kulturinner 3. Markisene bør ha rette kanter. Utenfr arkisen kan frittstående parasller settes pp. Materiell: Lett stff av gd kvalitet Størrelse: Markiser å ikke være bredere enn 3,0. Markiser skal være anbragt så høyt at underkanten er inst 2,50 ver bakken jf. plitivedtekt 6. Laveste høyde ver terreng fr frittstående parasller skal være 2,30. Hensikten er å sikre fri sikt i gater, trg g plasser. Farge: Markiser g parasller skal være ensfargede ed en bevisst fargebruk s er tilpasset givelsene. Annet: Reklae tillates ikke, brtsett fra diskret bruk av firalg/navn i så bkstaver. Utfring av arkiser skal tilpasses bygningskarakter g frtaus-bredde. Frittstående parasller ed varelaper er tillatt, en kunen anbefaler gassdrevne varelaper i steder fr elektriske varelaper. Hensikten er å unngå plassering av elektriske kabler på kunal grunn frdi dette ikke er tillatt. Det er leietakers plikt å sørge fr at ppvaring er i sasvar ed krav brannsikkerhet sv. 10. Avfallsbehlder g askebeger Leietaker har plikt til å sørge fr et tilstrekkelig antall avfallsbehlder g askebeger. Annet: Behlderne skal plasseres innenfr uteserveringens avgrensning. Det tillates ikke å feste eller påntere avfallsbehlder ved ffentlige bygg, installasjner s lysaster/skiltstlper e.l., eller på kunal grunn. Side685

9 11. Annet utstyr Eventuelt annet utstyr (blsterkasser, skulpturer..) kan benyttes i begrenset fang. Det å være inkludert i søknad ed søknadsft, illustrasjner g/eller tydelige prduktbeskrivelser av alt utstyr. 12. Plassering av privat utstyr på kunal grunn Før privat utstyr plasseres på kunal grunn å det freligge tillatelse. Utstyr fatter sykkelstativ, benk, klesstativ.. Det å plasseres slik at det ikke hindrer frekelighet. Når det gjelder plassering av klesstativer eller vareutstilling fran frretninger, å slik utstyr tas inn i butikken/frretningen etter stengetid hver dag. Private sykkelstativer s står på kunal grunn skal være av varefrsinket stål. Fargen skal være RAL 9005, svart. Prduktet g plassering skal gdkjennes av Byteknikk. 13. Gatesalg Gatesalg kan bare fregå på steder s er gdkjent av Byteknikk. Bdø kune frbehlder seg retten til å priritere trghandler ed egenprdusert varer g sesngvarer. Fr eksepler salg av grønnsaker, pteter, håndverksprdukter, frukt g bær i sin naturlige fr.. Lkale idrettslag g andre lkale huanitære/ideelle freninger kan gså selge rdinære varer, g har fritak fra betaling av avgift såfret inntekten i sin helhet går til laget/freningen. Leietaker s driver ed gatesalg plikter å sørge fr at de nødvendige tillatelser fra ffentlige yndigheter til å sette varer freligger. Fr salg av atvarer er det plikt til å elde fra til Mattilsynet på frhånd. Salgsutstyr å ikke estetisk være til sjenanse fr givelsene. Alt salgsutstyr skal være fjernet etter stengetid. Salgsbrd skal være i en type lett knstruksjn s enkelt kan settes pp g tas ned. 14. Andre større g spesielle arrangeenter Når det gjelder andre større g spesielle arrangeenter å det vurderes særskilt. Eventuelt unntak fra krav i disse retningslinjer g spesielle vilkår ivaretas i egen leieavtale. Side686

10 15. Faste installasjner Faste installasjner s takknstruksjner, vegger/glasskjerer eller lignende s ikke er nevnt venfr tillates ikke. Det er ikke tillatt å utføre fysiske inngrep i arealet. 16. Universell utfring/frekelighet Leie av areal på frtau kan skje når frtausbredde er inst 3,5 eter. Det skal være inst 2 eter fri passasje til ftgjengere g frekelighet når uteservering er fratrukket. I gater ed ye trafikk skal det være iniu 3 eter fri passasje til ftgjengere g frekelighet. I gågatene skal det være 6 eter fri bredde ell salgsarealene på hver side av gågatene. Uteserveringsutstyr, sykkelstativ, benker g brd.. skal plasseres slik at det ikke hindrer fr rullestlbrukere, svaksynte, blinde eller allenn ferdsel. Uteserveringsutstyr å stå innenfr arealet s er avsatt til uteserveringsvirkshet. Leietaker å i sin utfring g avgrensning legge til rette fr alle brukergrupper jf. diskriinerings- g tilgjengelighetslven Reklaeskilt g løsftreklae Plassering av skilt- g reklaeinnretninger er tiltak s krever søknad g tillatelse etter plan- g bygningslven Skilt g reklaeinnretninger, sat løsftskilt eller reklae (flyttbare bukker, vippeskilt, rterende skilt, seil, beach flag l.) tillates ikke blant annet langsetter, på eller ver ffentlig gategrunn jf. kuneplanens arealdel skilt g reklaeinnretninger. Menyskilt kan sette pp innenfr leid areal. 18. Røyking Røyking kan tillates ders rådet får utlufting tilsvarende utendørs råder, g det tillates ikke der røyk trekker inn i serveringssted jf. tbakksskadelven 12 (3) g Ot.prp. nr. 23 ( ) s. 27 punkt Eventuell røyking i uteserveringen å skje på en slik åte at luften inne er røykfri. Side687

11 19. Freleie tillates ikke Freleie tillates ikke g det kan gi grunnlag fr ppsigelse av leieavtale ed uiddelbar virkning. 20. Musikk eller underhldning Det er ikke tillatt å bruke fakler eller lignende på eller utenfr arealet. Ders leietakeren ved spesielle anledninger ønsker å arrangere knsert eller annen underhldning ed bruk av lydfrsterker i tilknytning til rådet, å det søkes til plitiet dette. I tillegg å plitiet varsles jf. frskrift plitivedtekt, Bdø kune 4. Musikk eller underhldning å ikke være slik at det er til vesentlig sjenanse eller ulepe fr de s br eller pphlder seg ved rådet hvr uteserveringen fregår. 21. Opprydding g drift av arealet Leietaker er ansvarlig fr tilsyn, r g rden på det leide arealet. Dette innebærer at leietaker plikter å sørge fr at hele uteserveringsrådet hldes ryddig g rent hele tiden. Opprydding g rengjøring skal skje straks etter stengetid. Ders renhldet/pprydding ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. Leietaker er ansvarlig fr alle skader s påføres det leide arealet. Hvis skader er ppstått på kunal eiend, vegetasjn eller lignende å leietaker utbedre dette uiddelbart fr egen regning. Ders dette ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. Leietaker s driver gatesalg, uteservering eller annen lignende serveringsvirkshet skal sørge fr at rådet ikke skjees eller tilgrises av virksheten. 22. Åpningstid Serveringssteder s har bevilling til uteservering skal hlde uteserveringen lukket i tiden fra kl til kl jf. frskrift åpningstider fr serveringssteder 2. Serveringssteder å frhlde seg til åpningstider fastsatt av Bystyret. Side688

12 23. Mislighld/sanksjner Avvik fra retningslinjer tillates ikke. Opprettinger skal skje uiddelbart g sae dag s feil eller ulvligheter påpekes av ppnevnt kunal representant. Gjentatt islighld av disse retningslinjer kan gi grunnlag fr ppsigelse av leieavtaler ed uiddelbar virkning eller inndragelse av tillatelser til bruk av grunn. I tillegg kan det fører til at ny kntrakt ikke vil bli gitt neste peride. 24. Oppsigelse Ders ufrutsette frhld gjør det nødvendig kan hver av partene skriftlig si pp avtalen ed inst 3 åneders varsel fr helårskntrakter, 1 åneds varsel fr sesngkntrakter g 1 ukes varsel fr ånedskntrakter. Når leieperiden er ver skal arealet tilbakeføres til den stand det var i ved inngåelse av leiekntrakten. Hvis skader er ppstått på kunal eiend, vegetasjn eller lignende å leietaker utbedre dette uiddelbart fr egen regning. Ders dette ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. I frbindelse ed ppsigelse av leieavtale får Bdø kune ingen fr fr erstatningsansvar 25. Midlertidig stenging av leiearealene Når kunen har byggeaktivitet i sentru vil leietaker åtte påregne at arealene blir stengt fr uteservering. Det er derfr viktig at leietakerne hlder seg frtløpende rientert byggeaktiviteten. Ved planlagt tiltak vil kunen gi skriftlig varsel til leietakerne så tidlig s ulig g iniu 14 dager før anleggsstart. Leietaker skal ikke betale leie fr slike perider. Ved arrangeenter g lignende kan Bdø kune kreve at det leide arealet helt eller delvis skal fravikes. Kunen skal i slike tilfelle ulig gi leietaker 14 dagers skriftlig varsel. Ved fravikelse reduseres leien frhldsessig. Ved planlagte gravearbeider kan det leide arealet kreves fraveket ed 14 dagers skriftlig varsel. Leien reduseres frhldsessig. Ved brann, kabelfeil, vannlekkasjer eller frhld s betinger øyeblikkelig dispnering av leid arealet å uteserverings- g salgsutstyr.. øyeblikkelig fjernes. I slike tilfeller kan kunen eller kunens representant fjerne uteserverings- g salgsutstyr.. fr leietakers regning g ansvar. Side689

13 Bdø kune har ikke ansvar fr skjulte feil ved leid areal. I frbindelse ed idlertidig stenging av leiearealene får Bdø kune ingen fr fr erstatningsansvar s følge av fravikelse. 26. Pris/betaling Prisene differensieres ell indre del av sentru, ytre del av sentru g bydeler. Prisnivået differensieres gså ell steder ed g uten skjenkebevilling, sat sesng. Bdø kune har rett til å kreve sikkerhetsstillelse fr beløpet. Prisene justeres g fastsettes årlig i kunalt årsbudsjett. 27. Ikrafttredelse Revidert frskrift trer i kraft 1. juli Vedlegg Tegning s viser sner i sentru Side690

14 29. Interaktivt - Søknadsskjea - Kart; sner i sentru - Diskriinerings- g tilgjengelighetslven 13 - Veglven 9 (3) - Alkhllven 3-1 (2) - Plan- g bygningslven Lv kulturinner 3 - Plitivedtekt 6 - Kuneplanens arealdel Tbakksskadelven 12 (3) - Ot.prp. nr. 23 ( ) s. 27 punkt Frskrift plitivedtekt, Bdø kune 4 - Frskrift åpningstider fr serveringssteder 2 Side691

15 Avtale leie av kunal grunn til uteservering/gatesalg/plassering av sykkelstativ eller utstyr 1. Avtaleparter Utleier: Leietaker: Bdø kune, Byteknikk, Pstbks 319, 8001 Bdø Kune Fira: Organisasjns nuer: Navn til serveringssted/frretning: Adresse: Kntaktpersn: Navn, telefn g epstadresse 2. Avtalen fatter Avtalen fatter leie av kunal grunn fr tidsret til. Det gjelder 2 i (navn til gate), i frbindelsen ed uteservering/gatesalg/plassering av sykkelstativ eller annet utstyr. Arealet er averket på vedlagte kart g avgrensningen å verhldes til enhver tid. Avtalen gjelder kun virkshet i frbindelse ed servering av at g drikke/vareutstilling g salg. Varer s utstilles/selges ute å ikke avvike fra det vareutvalget s selges inne i frretningen. Det kan ikke selges andre varer eller tjenester på stedet. 3. Frutsetninger fr avtalen Frutsetningen fr avtalens gyldighet er at nødvendige tillatelser fra ffentlige yndigheter freligger. Detter gjelder blant annet skjenkebevilling g nødvendige pliti- g nabvarsler. Eventuelle pålegg fra annen ffentlig yndighet å være innfridd innen fastsatte tidsfrister. Uteservering skal ta hensyn til biljøer g tilpasse åpningstider g arealbruk slik at bliger g uteservering kan fungere saen. Bdø kunes retningslinjer g vilkår fr uteservering.. på kunal grunn ligger til grunn fr denne avtalen. 4. Leiepris Leieprisen fr sesngen er kr/2/år. Leieprisen utgjør til saen kr. Det betales i sin helhet ved utsendelse av faktura fra Byteknikk. Prisjusteringer fretas årlig i sasvar ed kunale vedtak. Side692

16 5. Leietakers plikter Leietakeren skal selv sørge fr at uteserveringsvirkshet/gatesalg/plassering av sykkelstativ eller utstyr er i henhld til kunens retningslinjer g vilkår. Leietaker er ansvarlig fr tilsyn, r g rden på det leide arealet sat tilstøtende arealer. Dette innebærer at leietaker plikter å sørge fr at hele arealet hldes ryddig, rent g i rdentlig stand hele tiden. Leietaker s driver ed uteserveringsvirkshet i høst/vintersesng skal ha ansvar fr snørydding når det blir aktuelt. Leietaker har plikt til å sørge fr et tilstrekkelig antall søppelkasser g askebeger hvr det kreves. Det leide arealet skal være i sae stand etter at leietiden er ver. Hvis skader er ppstått på kunal eiend, vegetasjn eller lignende å leietaker utbedre dette uiddelbart fr egen regning. Ders dette ikke er utført tilfredsstillende vil Bdø kune besørge dette fr leietakers regning. 6. Fraleie Fraleie eller verdragelse av kntrakten, helt eller delvis, er ikke tillatt. 7. Tvangsfravikelse Utleier kan kreve tvangsfravikelse (utkastelse under tvang), når leien ikke blitt betalt, når leietiden er løpt ut eller når leietaker har islighldt sine frpliktelser etter denne leieavtalen, jf. tvangsfullbyrdelseslven 13-2 (3). 8. Mislighld Vesentlige g/eller gjentatte brudd på leieavtalen gir Bdø kune rett til å heve avtalen ed uiddelbar virkning, g det kan edføre at virksheten ikke vil få ny leiekntrakt neste sesng. Ved heving av avtalen skal arealet ryddes uiddelbart. Er det ikke ryddet innen 1 uke fra heving av avtalen har kunen rett til å rydde arealet fr leietakers regning. Ulvlige anrdninger kan fjernes av kunen fr leietakers regning. Brudd på vilkår g/eller krav s kunen har fastsatt i retningslinjer, vil gså bli ppfattet s islighld av denne avtalen. Side693

17 Det blir ikke beregnet fratrekk i leieprisen fr periden avtalen er suspendert. I frbindelse ed islighld av avtalen får Bdø kune ingen fr fr erstatningsansvar s følge av heving av avtalen. 9. Oppsigelse Ders ufrutsette frhld gjør det nødvendig kan hver av partene skriftlig si pp avtalen ed inst 3 åneders varsel, 1 åneds varsel eller 1 ukes varsel (det er avhengig av kntrakts lengde). Ders fraflytting ikke har skjedd ved avtaleperidens utløp, aksepterer leietaker utkastelse uten ytterligere varsel. Ders Bdø kune på grunn av spesielle stendigheter å ta arealet i bruk vil leieavtalen bli hevet fr det nødvendige tidsr. Når leieperiden er ver skal arealet tilbakeføres til den stand det var i ved inngåelse av leiekntrakten. I frbindelse ed ppsigelse av leieavtale får Bdø ingen fr fr erstatningsansvar. 10. Frhldet til ffentlig tillatelser Denne avtale regulerer bare frhld ell leietaker g kune s grunneier. Leietaker å selv innhente eventuelle nødvendig tillatelser fra ffentlige yndigheter fr den virkshet s skal drives på arealet. Denne avtalen er underskrevet i t ekseplarer ett til hver av partene. Bdø den Bdø den Utleier (Bdø Kune) Leietaker Side694

18 SØKNADSSKJEMA Leieavkunalgrunn Skjeaetbenyttesved søknad leie av kunalgrunn til uteservering/gatesalg/plasseringav sykkelstativeller andreprivate utstyr på kunalgrunn. g e r Firaets navn: Org.Nr.: Adresse: in sn ly p Navntil serveringsvirkshetg adresse: Epst: le e re Navntil kntaktpersn: Telefn: e n G a l a re k t sø g in sn ly p O g rin le b ø g in sn ly p O Søknaden gjelder Type virkshet Plasseringav utstyr Areal Typ leiekntrakt Stler Brd Nyetablering Utvidelse Frlengelseav eksisterendekntrakt Uteserveringed skjenkebevilling Uteserveringuten skjenkebevilling Salgpå gate Arrangeent Sykkelstativ Benk Andre: Kvadrateterav søktareal: ² Breddefrtau: Helårskntrakt Antall år: Månedskntrakt Antall åneder: Vår/sersesng Sesngkntrakt Høst/vintersesng Prduktnavn/-nuerel.: Antall: Prduktnavn/-nuerel.: Antall: Avgrensning/inngjerding Prduktnavn/-nuerel.: Størrelse: Serveringsbrd/disk Parasller Markise Avfallsbehlder Sykkelstativ Andre Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Prduktnavn/-nuerel.: Beskrivelse: Skriftligsøknad g Tegningav søktareal(ålestkk1:100) le e d Ft,illustrasjnerg/eller prduktbeskrivelserav alt utstyr V Serveringsdiskålsattetegningerav planløsningg fasader Andre: Sted: Dat: Underskrift: Størrelse: Høyde: Diaeter: Høyde: Diaeter: Antall: Størrelse: Antall: S k je a e t fy le s u t g se n d e s l B d ø K u n e, B y te k n ik k, P stb k s 3 1 9, B d ø - e le r p st a b d.k u n e ṅ. Side695

Utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

Utleie av kommunal grunn til uteservering m.m. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.09.2014 61941/2014 2014/5802 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/193 Formannskapet 15.10.2014 14/154 Bystyret 30.10.2014 Utleie av kommunal grunn til uteservering

Detaljer

Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse. Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001 Bodø kommune

Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse. Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001 Bodø kommune /S/?3?8a53 Arvliale om leie aw i< m11 :M,maIi gmrm iitsetilling av ifeiçefariliiil i foisbindelse med B0d; ' årsiiibileiiifn til 1. Avtalens parter: Utleier: Bodø kommune, Byteknikk, postboks 319, 8001

Detaljer

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2015 8375/2015 2014/5802 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 04.03.2015 15/21 Bystyret 26.03.2015 Prisliste for utleie av kommunal

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2015 8375/2015 2014/5802 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 04.03.2015 15/21 Bystyret 26.03.2015 15/60 Formannskapet 22.04.2015

Detaljer

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m.

Prisliste for utleie av kommunal grunn til uteservering m.m. Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2015 8375/2015 2014/5802 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/20 Formannskapet 04.03.2015 Bystyret 26.03.2015 Prisliste for utleie av kommunal grunn

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING Arkivsaksnr.: 05/04752

Saksframlegg. Trondheim kommune. RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING Arkivsaksnr.: 05/04752 Saksframlegg RETNINGSLINJER FOR UTLEIE AV KOMMUNAL GRUNN TIL UTESERVERING Arkivsaksnr.: 05/04752 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar forslag til retningslinjer for utleie av offentlig areal til uteservering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum

BERGEN KOMMUNE. Retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum BERGEN KOMMUNE Retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum FORORD INNHOLD Uteserveringer hører med til bylivet og er blitt en helårsgeskjeft for mange aktører. Gode uteserveringer

Detaljer

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Hl kmmune Ålmannvegen 8 3576 Hl Telefn: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-pst: pstmttak@hl.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hl.kmmune.n Skjenkebevilling - søknad m bevilling fr åpent arrangement (enkelt,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg TILLEGGSINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.06.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 027/15 Søknad

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX

UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER. Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kommunestyret XX.XX.XX UTLEIEREGLEMENT FOR RAKKESTAD KULTURHUS OG ANDRE KOMMUNALE LOKALER Utleiereglement: Sak 14/843 vedtatt i kmmunestyret XX.XX.XX Generelle utleiebestemmelser All utleie av lkaler tilhørende Rakkestad kmmune

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE

LEKA KOMMUNE. Lokal forskrift for kloakkavgifter LEKA KOMMUNE LEKA KOMMUNE Lkal frskrift fr klakkavgifter LEKA KOMMUNE K.sak 15/2013 Lkal frskrift fr klakkavgifter Innledende bestemmelser: Sm eier av kmmunale ledningsnett fr klakk, g med hjemmel i plan g bygningslven

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM Følgende avtale er inngått mellm Trghuset AS, rg. nr. 982 779 138 ("Selger") g Kvinnherad kmmune, rg. nr. 964 967 636 ("Kjøper"): 1. Salgsbjekt, kjøpesum g mkstninger

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Hurdal kmmune : 63 92 01 00 E-pst: pstmttak@hurdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hurdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling Er virksmheten verdratt?

Detaljer

*************************************************

************************************************* FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR SALG OG AKTIVITETER I BYENS TORG OG UTEROM I STAVANGER ************************************************* 1 Kommunalt areal. 1.1 Med kommunalt areal menes enhver vei,

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum

BERGEN KOMMUNE. Retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum BERGEN KOMMUNE Retningslinjer for uteservering på offentlig grunn i Bergen sentrum Vedtatt av byrådet 17.3.2016 FORORD INNHOLD Uteserveringer hører med til bylivet og er blitt en helårsgeskjeft for mange

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob.

Halvor Ingebrigtsen Øyfjellgata 14 8656 MOSJØEN Konto nr: 4516 27216 43 Org nr: 9982 98350 Epost: post@anlegg-utleie.no Mob. Halvr Ingebrigtsen Knt nr: 4516 27216 43 Leiekntrakt fr bbilutleie Leietaker Navn: Adresse: Pstnummer: Fødselsdat: Telefn: Epst: Sted: Leiebjekt Merke: Årsmdell: Mdell: Kjennetegn: Registrert fr antall

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt

Formingsveileder. Furåsen hyttefelt Frmingsveileder fr Furåsen hyttefelt Tjørhm, Sirdal kmmune Karttjenester as - 2014 Dat: 12.11.2014 PlanID: 2013011 Frrd På ppdrag fra grunneier Gunn Åse Pettersen / Per Pettersen har Karttjenester AS laget

Detaljer

Søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling Hltålen kmmune Hvsletta 7380 ÅLEN : 72 41 76 00 E-pst: epst@hltalen.kmmune.n Hjemmeside: http://www.hltalen.kmmune.n Søknad m serveringsbevilling Bevillingstype Det søkes m Ny bevilling Endret bevilling

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for. fastsettelse av. eiendomsskattetakst. Lurøy kommune. for. perioden

Rammer og retningslinjer. for. fastsettelse av. eiendomsskattetakst. Lurøy kommune. for. perioden Rammer g retningslinjer fr fastsettelse av eiendmsskattetakst i Lurøy kmmune fr periden 2012 2022. VEDTATT AV SAKKYNDIG NEMND FOR SKATTETAKST I MØTE DEN 25.06.12 Side 1 av 7 Innledning Sakkyndig nemnd,

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Aurland kmmune 5745 Aurland Telefn: 57 63 29 00 Telefaks: 57 63 29 01 E-pst: pst@aurland.kmmune.n Hjemmeside: http://www.aurland.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 66/2014 OKN-sak 23/2014 Dato 25.4.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2014/673 Saksbeh: Randi Nagelhus Arkivkode: BU-sak 66/2014

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

LEIEKONTRAKT og BRUKSAVTALE mellom Hadsel kommune og xxx. Campingområde i Fiskfjorden, deler av GBnr. 1/33.

LEIEKONTRAKT og BRUKSAVTALE mellom Hadsel kommune og xxx. Campingområde i Fiskfjorden, deler av GBnr. 1/33. LEIEKONTRAKT og BRUKSAVTALE mellom Hadsel kommune og xxx Campingområde i Fiskfjorden, deler av GBnr. 1/33. LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE mellom Hadsel kommune (heretter benevnt utleier) og xxx (heretter benevnt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 1 1.1 ELSMART... 1 Retningslinje 01-01-01 ELEKTRONISK MELDING AV INSTALLASJONS- ARBEIDER Dk. ansvarlig: Arne Ringstad Dk. gdkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-10-28 Distribusjn: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE NORGES SEILFORBUND STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE Sist revidert 02.02.2017 1. Avtalens parter Selskap (heretter spnsr): Adresse: Telefn: Organisasjnsnummer: Kntaktpersn: E-pstadresse: Og Utøver/spnsrbjekt

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk

Masteravtale i fag og yrkesdidaktikk 1 av 6 Fakultet fr samfunnsvitenskap g teknlgiledelse Prgram fr lærerutdanning Masteravtale i fag g yrkesdidaktikk Studieretning DEL I: PROGRESJON 1. Persnalia Etternavn Telefn Frnavn E pst 2. Oppstart,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert

FORSLAG TIL. Bestemmelser til reguleringsplan. Arnebekktunet 01.12.15. Forslag til bestemmelser er sist revidert FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan, PlanID 0663 Arnebekktunet 01.12.15. Frslag til bestemmelser er sist revidert 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Oppdal kmmune Inge Krkannsvei 2 7340 OPPDAL Telefn: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-pst: pst@ppdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ppdal.kmmune.n Utslippstillatelse - søknad Utslipps- g byggsøknad

Detaljer

Motorferdsel i utmark - søknad

Motorferdsel i utmark - søknad Årdal kmmune Telefn: 57 66 50 00 E-pst: pstmttak@ardal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ardal.kmmune.n Mtrferdsel i utmark - søknad Søknadsalternativ Velj alternativ Søknaden gjeld bruk av mtrkøyretøy Søknaden

Detaljer

Utleie av klubbhuset

Utleie av klubbhuset Utleie av klubbhuset Alvdal Idrettslags klubbhus ble ferdigstilt i september 2016. Klubbhuset kan leies til arrangementer i helger og ukedager etter nærmere avtale. Huset har fullt utstyrt kjøkken og komplett

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2014 37076/2014 2014/1019 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/135 Formannskapet 25.06.2014 Leie av tomt på Rønvik leira - Bodø Energi AS

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2016/2160 Klassering: U63/&18 Saksbehandler: Hilde Rones Jensen ETABLERING AV NYTT SERVERINGSTED - TRØNDELAG BARDRIFT AS Trykte

Detaljer

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

Serveringsbevilling - søknad

Serveringsbevilling - søknad Oppdal kmmune Inge Krkannsvei 2 7340 OPPDAL Telefn: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-pst: pst@ppdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ppdal.kmmune.n Serveringsbevilling - søknad Bevillingstype Det søkes

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Utkast til Anleggskonsesjon

Utkast til Anleggskonsesjon Utkast til Anleggsknsesjn Meddelt: SFE Nett AS Organisasjnsnummer: 984 882 114 Dat: 16.01.2017 Varighet: Ref.: 201206662-88 Kmmuner: Glppen g Flra Fylke: Sgn g Fjrdane Side 2 I medhld av lv av 29. juni

Detaljer

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune

Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2017 Utleiereglement for lokaler, bygg og utstyr i Gjerdrum kommune 1 Formål og omfang Gjerdrum kommune ønsker et mangfoldig og godt kultur- og idrettstilbud, som gir alle

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen

NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE. Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen NÅR LEIETAKER BLIR UTLEIER - NYTTIGE TIPS VED FREMLEIE Praktisk husleierett 3. mars 2016 Advokat Lars Ulleberg Jensen 1 INNLEDNING Temaet er utleiers posisjon når leietaker blir utleier altså når det etableres

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til

JORDLEIEAVTALE. Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. .(heretter kalt eier) leier til JORDLEIEAVTALE Mellom som eier av g nr. b nr. og som bruker på g nr. b nr. er inngått slik avtale: 1. Omfang.(heretter kalt eier) leier til..(heretter kalt leier) jordbruksarealet på eiendommen g nr. b

Detaljer

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015

Hobøl Drill Søknad om deltakelse pa drillkonkurranser i 2015 Hbøl Drill Søknad m deltakelse pa drillknkurranser i 2015 Trppene i Hbøl Drill Drillere i Trpp-I kan søke m å delta i drilldans sl/duett/trpp, twirling sl 1 batn, twirl duet g twirling sl strut. Drillere

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED

KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED Side nr 1 av 8 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE. 1 Hensikt med veiledning (frmål)...3 2 Ansvar...3 3 Virkemråde:...3 4 Definisjner...3 Brannredningsareal...3 Mindre arrangement

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010

Behandles av utvalg: Møtedato: Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 23.11.2010 23.11.2010 14.12.2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak: Arkivkde: Saksbeh.: 201000395 : Frde Ott/ Marianne Schwerdt/ Gunnar Sinnes Behandles av utvalg: Møtedat: Utvalgssaksnr. Frmannskapet Administrasjnsutvalget Bystyret

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD 1. AVTALENS PARTER: Eier (den som leier ut jord) Navn som eier av eiendommen Mellom og Leier (den som skal leie jord) Navn som eier av eiendommen gnr bnr kommune gnr bnr kommune

Detaljer

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016

Vedtekter Studieforbundet KOR 2016 Vedtekter Studiefrbundet KOR 2016 1 FORMÅL Det skal være mulig fr alle sm br i Nrge å bli kjent med g lære kulturuttrykk g flkelige tradisjner gjennm sang g musikk. Studiefrbundet KOR skal ha sm verrdnet

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Anne Dahlen foreslått, og som protokollvitne ble 1 Søndre Åsen Brettslag Prtkll fra rdinær generalfrsamling i Søndre Åsen Brettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager

10.6.2013 RAPPORT. Tilsynskampanje i kommunene i Midt-Rogaland. Matservering i barnehager 10.6.2013 RAPPORT Tilsynskampanje i kmmunene i Midt-Rgaland Matservering i barnehager 1 Innhld Sammendrag s 3 1. Bakgrunn g mål s 3 2. Regelverksgrunnlag s 3 3. Gjennmføring s 4 4. Resultater g vurdering

Detaljer

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning...

Forslag til korresponderende tekst i REN veiledning... BE 30.1.07 NYE ENERGIKRAV Frslag til krrespnderende tekst i REN veiledning.... 8-2. Energikrav Bygningsmassen står fr stre deler av den samlede energibruken i landet. Hensyn til frsyningssikkerhet, miljøet

Detaljer