KOMMUNE24:7 - EN SELVBETJENT KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNE24:7 - EN SELVBETJENT KOMMUNE"

Transkript

1 SKATT & ØKONOMI Kommunale krav 3-4 Skatt 3-4 Konkurs 3 Tvangsfullbyrdelse 4 Fast eiendom 5 Forvaltningsloven 6 Lønn 8 Personal 9 Saksbehandling 10 Oppbevaring og arkiv 12

2 Dette er en katalog over elektroniske og trykte skjemaer, samt arkivløsninger og arkivmateriell for skatteoppkrevere og økonomikontor. Skjemaer fra Sem & Stenersen Prokom tilbys enten i form av tradisjonelle papirutgaver; som elektroniske PDF-skjemaer; eller som skjermdialoger i vår nettløsning Kommune24:7. Gjennom bl.a. direkte kontakt med aktuelle myndigheter, sørger våre konsulenter for at skjemaene alltid er oppdaterte og korrekte. Kontakt oss hvis du er usikker på om du har nyeste utgave, eller dersom du ønsker mer informasjon om de forskjellige løsningene. En del av skjemaene finnes også på nynorsk. Og ta en titt lengre bak i fortegnelsen for presentasjon av arkivløsninger, som dekker de fleste behov organisasjonen din måtte ha. KOMMUNE24:7 - EN SELVBETJENT KOMMUNE Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester via nettet. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen enkel og oversiktlig. Kommune24:7 kan benyttes som en asp-tjeneste eller som lokal installasjon med knytning til skjemakatalogen. Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet, innbyggeren får interaktiv veiledning gjennom hele søkeprosessen, og data fra innsendte søknader kan overføres automatisk til kommunens sak-/arkivsystem eller fagsystem. Kommune24:7 tilfredsstiller personopplysningslovens krav om behandling, lagring, utveksling og dokumentasjon av personopplysninger. Det er over 150 ulike standardskjemaer å velge mellom, og det utvikles stadig nye. Alle skjermdialogene leveres på bokmål og nynorsk. Noen sentrale skjemaer finnes også på engelsk. Over 160 kommuner og fylkeskommuner har tatt i bruk løsningen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker en referanseliste. OBS! Mange e-skjema er nå tilgjengelige i mobilutgave. PDF-SKJEMA FOR OFFENTLIG FORVALTNING - ENKELT OG ALLTID OPPDATERT Vi tilbyr over 300 ulike PDF-skjema innen de fleste områder innenfor kommunal/ fylkeskommunal forvaltning. PDF-skjemaene er til enhver tid oppdaterte i henhold til lover og forskrifter, og du velger selv hvor mange skjema du ønsker å abonnere på. Informasjon om endringer blir sendt alle abonnenter. Oppdaterte utgaver kan deretter lastes ned fra mine filer i nettbutikken og her får du også en totaloversikt over abonnementet. PDF-skjema finnes i to varianter: Publikumsskjema, som publiseres ut i innbyggerportalen for utfylling. De utfylte data kan ikke lagres. Interne skjema, som legges ut i ansattportalen til bruk for kommunens ansatte. De utfylte data kan lagres. 2

3 Påleggstrekk/Motregning Beslutning om motregning Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav (selvkop- sett à 4) bl a Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav m/informasjon til skyldneren b Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav Søknad/Klage Parkeringsgebyr klage på ilagt parkeringsgebyr/tilleggsavgift Skatt søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetsgrunner (billighet) Eiendomsskatt nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensyn Kommunale eiendomsavgifter klage Klage/søknad om ettergivelse av parkeringsgebyr Behandlingsblad for utgiftsføring av kommunale krav Avtaler Utleggsforretning Berammelse av utleggsforretning Notifikasjon melding om utlegg Notifikasjon til kreditor melding om utlegg Intet til utlegg ny innkalling Begjæring om opplysninger om innestående midler Konkurs Betalingsoppfordring etter konkursloven Fordringsanmeldelse Begjæring om konkurs Krav om innbetaling (kkl. 63, 1. ledd) 3

4 Kommunale krav Fullmakt til å møte i forliksrådet Forliksklage i gjeldssak Varsel om stenging av vanntilførsel Varsel om utelukkelse og tvangsfullbyrdelse - barnehage Anmodning om utelukkelse fra barnehage Varsel om utkastelse Varsel om inkasso (inkassoloven 9) Betalingsoppfordring etter inkassoloven ( 10) Krav om innbetaling av kommunale krav Betalingsordning for kommunale avgifter Varsel om tvangssalg Varsel før tvangssalg for skyldige kommunale eiendomsgebyr Varsel om utleggstrekk for kommunale krav m/vurdering Varsel før tvangssalg for skyldig startlån/utbedringslån Tvangsfullbyrdelse Forslag til auksjonsvilkår, fast eiendom Auksjonsvilkår, tvangsauksjon over løsøre Begjæring om utlegg Begjæring om utlegg/forliksklage Begjæring om tvangssalg/tvangsbruk av fast eiendom Begjæring om tvangssalg av løsøre Begjæring om tvangsdekning av verdipapirer, fondsaktiva, pengekrav m.m Begjæring om tvangsfullbyrdelse av krav på annet enn penger Varsel ved særlig tvangsgrunnlag Melding om endring/ tilbakekalling Varsel om tvangssalg jf. tvangsfullbyrdelsesloven 4 18, 19 4

5 Kasse Kvitteringer Kvittering (selvkop. sett à 3) bl Kvittering for lønn og skatt (selvkop. sett à 2) bl Kassabilag (forskudd reise/lønn) (NLP) (selvkop. sett à 3) bl Skattekvittering (nyttes også for avgift til folketrygden) (selvkop. sett à 3) bl Kvittering for skatt og avgift (selvkop. sett à 3) bl. 50 Fast eiendom Omsetning Kjøpekontrakt fast eiendom pk Skjøte pk Skjøte tinglysingsgjenpart pk Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte Overføring av hjemmel til andel i borettslag m/hjemmelshavers samtykke Begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering Feste Registrering av andeler i borettslaget Lånopptak, fordringer Gjeldsbevis m/bekreftet underskrift bl Gjeldsbevis og trekkerklæring (selvkopierende) bl Eiendomsopplysninger Pantedokument fast eiendom m/hjemmelshavers samtykke Pantedokument, driftstilbehør Løsøreregisteret 5

6 Meldinger o.a. etter forvaltningsloven Omslag, unntatt offentlighet pk Omslag, interne dokumenter pk Notat (forvaltningsloven 11c) bl Informasjon om klagerett på avgjørelse (vedtak) fra kommunen bl Erklæring om klage (forvaltningsloven 32) bl. 100 Taushetserklæringer Erklæring om taushetsplikt generell utgave forvaltningsloven E-læringskurs om Taushetsplikt se side 14. Møte Møtebok, tittelblad (original) pk Møtebokblad (original) pk Møtebokperm (4-rings, skinn rygg og hjørner, m/ryggtittel) stk Møtebokperm (4-rings, skinn rygg og hjørner, u/ryggtittel) stk. Inventar Inventarliste m/register, 50 blader (innbundet protokoll) stk. Konvolutter * Vinduskonvolutt for betalingskort for skatt og trekk (E6/5 SK) stk * Vinduskonvolutt for betalingskort for skatt og trekk (E6/5 SKD) stk * Vinduskonvolutt for skatteoppgjør (hvite, C5 SKD) stk. * Vi kan trykke på tekst. 6

7 Dokumentpapir Tinglysingspapir (A4) m/marg og 3+4 hull pk Dokumentpapir (A3) u/marg pk Tinglysingspapir (A4) m/rød margstrek, u/hull pk Tinglysingspapir (A4) u/rød margstrek, m/hull pk Dokumentpapir i klutepapir (A4) stk Dokumentpapir i klutepapir (A3) stk. Generelle blanketter Kvittering (nummerert, blokkomslag) bl Melding m/kryssrubrikker bl Bokføringsbilag A5 bl Rekvisisjon (nummerert, blokkomslag) bl Utbetalingsordre bl Oversendes uten følgeskriv (for vinduskonvolutt E6/5) bl Blanke giro (A4) pk Rekvisisjon varer (sett) bl Etatstempel Maxi selvfarget stk Datostempel Trodat stk. 7

8 Lønn og andre godtgjørelser Kvittering lønn og skatt bl Timeliste for grunnskolen (NLP) bl. 25 sett Vikarregning timeliste skole generell bl. 25 sett Timeliste 1 (A5) bl Timeliste, vikarer/ekstrahjelp bl. 25 sett Reiseregning for enkeltreise generell utgave bl Reiseregning generell utgave bl Kjørebok standardutgave bl. 25 sett Reiseregning (NLP) bl Kjørebok (NLP) bl. 25 sett Kassabilag Forskudd reise/lønn (NLP) bl. 25 sett Timeliste, variabel lønn (NLP) bl. 25 sett Timeliste, ekstragodtgjøring/overtid Agresso bl. 25 sett Timeliste for grunnskolen Agresso bl. 25 sett Reiseregning Agresso bl Timeliste, ekstra/overtid (NLP) bl. 25 sett Timeliste for grunnskolen (NLP) bl. 25 sett Kjørebok (NLP) Timeliste for grunnskolen (Visma ansatt) Timeliste Visma Unique bl Timeliste LPK (blå) bl. 50 sett 8

9 Personal Tilsetting/oppsigelse Søknad om stilling Ledig stilling søknad Sommerjobb søknad Arbeidsliste for midlertidig tilsatte Tilsettingskontrakt fast stilling Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse tilsigelsesarbeid/vikaroppdrag Sluttattest Registrering av ansatte Personalmelding (NLP) bl. 25 sett Personalmappe pk. 50 Fravær, permisjon, ferie Fraværskort (4 år) pk Varsel om avvikling av foreldrepermisjon Egenmelding, inkluderende arbeidsliv bl Egenerklæring ved fravær bl Søknad om permisjon bl Forespørsel/avtale om overføring av feriedager Forespørsel/avtale om forskuddsferie Forskudd eller overføring av ferie forespørsel/avtale Diverse Lønnsmelding bl Registreringsskjema engangslønn/trekk bl Stipend for videreutdanning søknad Tilgang og utstyr bestilling/endring Taushetserklæring (generell utgave) Anvisningsregister pk Anvisningsregister A4 pk

10 Saksbehandling, journalføring, arkivering Varenr. Varebetegnelse Eksp.enhet Journalføring Postjournal K-koder, 50 blader (innbundet protokoll) stk Postjournal K-koder, 100 blader (innbundet protokoll) stk Journal inn-/utgående post, 100 blader (innbundet protokoll) stk. Sakomslag med klaff, med trykk Sakomslag, 110 g rosa pk Sakomslag, 110 g blå pk Sakomslag, 110 g sandbrun pk. 100 Sakomslag med klaff, med trykk, K-koder Sakomslag, 160 g rødt trykk pk Sakomslag, 160 g blått trykk pk Sakomslag, 160 g grønt trykk pk Sakomslag, 160 g brunt trykk pk Sakomslag, 160 g orange trykk pk Sakomslag, 160 g sort trykk pk Sakomslag, 160 g sort trykk uten fargekant pk. 100 Sakomslag med klaff, uten trykk Sakomslag, 110 g sandbrun pk Sakomslag, 110 g blå pk Sakomslag, 110 g rosa pk Sakomslag, 110 g grønn pk Sakomslag, 110 g orange pk Sakomslag, 110 g gul pk Sakomslag, 110 g grå pk. 100 Sakomslag uten klaff, uten trykk Sakomslag, 110 g sandbrun pk. 100 Inleggsmappe med klaff Innleggsmappe, 300 g manilla kartong pk

11 Saksbehandling, journalføring, arkivering (forts.) Varenr. Varebetegnelse Eksp.enhet Sakomslag uten klaff, med trykk Dokumentfortegnelse pk Sakomslag, 80 g hvit (for personarkiv) pk Sakomslag, 80 g blå (for personarkiv) pk. 100 Saksbehandlingsblad Saksbehandlingsblad pk Saksbehandlingsblad K-kodar/K-koder, hvit pk Saksbehandlingsblad K-kodar/K-koder, blå pk Saksbehandlingsblad K-kodar/K-koder, rosa pk Saksbehandlingsblad K-kodar/K-koder, grønn pk Saksbehandlingsblad K-kodar/K-koder, gul pk. 100 Utlån fra arkiv Utlånskort for hyllemapper pk Utlånskort for henge-/vertikale mapper, oransje pk Utlånskort for henge-/vertikale mapper, grønn pk Utlånsmappe pk. 50 Intern post Intern post (konvolutt B4) pk Intern post (konvolutt C4) pk

12 Arkivmapper, tilbehør Varenr. Varebetegnelse Eksp.enhet mm Wällermappe, 1 skrålomme eske mm Wällermappe, 2 skrålomme eske mm Wällermappe, 2 skrålomme pk mm Wällermappe, 2 skrålommer pk mm Wällerordner (ringperm) stk mm Wällerboks (konisk), for Wäller karusellskap stk mm Wällerboks (parallell), for Høvik sjalusiskap, reoler mm. stk Utlånskort A4, for hele mappen. Tosidig trykk for registrering av utlånsdato stk Utlånskort A4, for det enkelte dokument. Tosidig trykk for reg. av utlånsdato pk mm Prokom hyllemappe pk mm Prokom hyllemappe pk mm Prokom hyllemappe pk. 100 Selvkl. markeringsetiketter, assorterte farger, uten trykk (oppgi ønsket farge) ark à 25 Selvkl. markeringsetiketter, assorterte farger, påtrykt tall 0-9 (oppgi farge/tall) ark à 25 Selvkl. markeringsetiketter, hvit bunnfarge, påtrykt bokstaver A-Å (oppgi farge/bokstav) ark à Singelmappe med hvite innstikk og plastvindu, A4 stk K Klipps for kobling pk Ekstra plastvindu for singelmappe (art.nr 100) stk. Arkivskap Varenr. Varebetegnelse Eksp.enhet Skuffeskap (Fossafe) skuffer A4 (for hengemapper) stk skuffer A4 (for hengemapper) stk skuffer A4 (for hengemapper) stk skuffer A4 (for hengemapper) stk. Sjalusiskap Sjalusiskap A4 ( 1990 x 1000 x 435 m.m.) med 4 hyller stk Sjalusiskap A4 ( 1990 x 1000 x 435 m.m.) med 5 stk. Wälleroppheng stk. 12

13 Arkivmateriell Arkivsystemer Sjalusiskap. Låsbart skap med opphengsskinner og beslag. Høyde 1990 mm, bredde 1000 mm, dybde 435 mm 2. Wällermapper og -permer. Leveres i rygg tykkelsene 5, 10, 20 og 40 mm, ring ordnere 60 mm og hengebokser 60 og 70 mm. Mappene, permene og boksene kan kombineres etter behov. Metoden for merking av den enkelte arkivmappe eller boks gir visuell varsling dersom mappen/boksen er satt inn på feil plass i arkivet Prokom hylle mapper benyttes i alle typer reoler eller skap med hyller. Dette er enkle, slite sterke og rimelige hylle mapper som leveres med rygg bredde 5, 10 og 20 mm. Mappene har samme merkingsmuligheter som Wällersystemet (lag 0: denne teksten) lag 1: raster, merkelapper og skygger lag 2: tverrstreker lag 3: outline (transparent) Arkivskap. Skuffene går lydløst og smidig på kule skinner av stål, og har 100 % uttrekk. Kun én skuff kan åpnes av gangen. Der med risi kerer du ikke at skapet velter. (lag 0: denne teksten) lag 1: raster, merkelapper og skygger lag 2: tverrstreker lag 3: outline (transparent) Stempler Etatstempel. Maxi-Stamp lasergravert, selvfargende stempler med 10 års garanti! Gir jevnt og rent stempelavtrykk. Materialet av miljøvennlig gum mi er tilnærmet uslitelig, og det er enkelt å gjeninnfarge stemplet. Send manus kript (husk å angi ønsket stempelfarge) og be om tilbud. 6. Registrering, behandling og arkivering av saker. Stemplene leveres med følgende stempelfarger: rød» blå» grønn» sort. Dato har fast plassering. Ellers kan tekst ut formes etter ønske og behov. Pris kr. 890,- ekskl. mva. og frakt. Legg ved manuskript og oppgi farge når du bestiller. Emne-/saksarkiv Spesielt satt opp for etaten. Leveres på ferdig merkede map per, klart til bruk. Alt du behøv er å gjøre, er å sette map pene på plass i skapet. Eksempel på fellesklasse, satt opp etter K-koder: 5 LØNN, GODTGJØRING, TRYGD OG PENSJON 50 FELLES 500 Felles 501 Lønnsberegningsmåte 502 Utbetaling av lønn 503 Fradrag i lønn 504 Uorganisertes lønnsvilkår 505 Stipendordning Personal-/klientarkiv Hver ansatt eller klient har sin mappe, merket med fødsels dag, fødsels - måned og fødselsår. Fødselsdag hele arkivet deles inn i 31 dgr. Fødselsmåned Fødselsår - fast plassering Eksempel på mappemerking: Martin Hansen født Fredrik Nilsen født Bjørg Karlsen født Marte Olsen født Ola Normann født

14 E-LÆRINGSKURS OM TAUSHETSPLIKT Alle nyansatte skriver under en taushetserklæring ved tiltredelse i kommunen. Men forstår alle hva de skriver under på? Taushetsplikt er et kort og praktisk kurs som gjør at både den nyansatte og kommunen kan føle seg trygge på at reglene er forstått. Innhold I dette får deltakerne en innføring i hovedreglene og de viktigste unntakene: Hva er taushetsbelagt informasjon? Hva er ikke? Hvem kan du dele ømfintlig informasjon med? Hvem er uvedkommende? Hvilke hensyn veier tyngre enn taushetsplikten? Når har vi meldeplikt? Hvordan forholde seg til media med taushetsbelagt informasjon? Praktiske oppgaver Kurset er lagt opp med praktiske eksempler og dilemmaer som deltakerne må ta stilling til. Eksempelet til høyre er fra en av åtte praktiske oppgaver med flervalgssvar. Deltakeren får umiddelbar respons på svaret sitt, med en faglig utdypende begrunnelse. Til høyre samles poengkuler. Taushetsplikt en modul i Ny i kommunen Vi tilbyr kommunene kurset Taushetsplikt som en frittstående modul i forbindelse med vår kampanje knyttet til nytt og revidert skjema for Taushetserklæring. Hele kursprogrammet Ny i kommunen vil i løpet av kort tid bli tilbudt kommunene. KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON 14

15 15

16 Nr Prokom 9/15 FØLG OSS: twitter.com/ssprokom PB 6900 St. Olavs plass, 0130 OSLO Tlf Ordrefaks E-post: Følg: I samarbeid med SPAMA leverandør til bank og finans

helsestasjoner www.prokom.no

helsestasjoner www.prokom.no helsestasjoner Spedbarnkontroll 3 Skolehelsetjeneste 3 Forvaltningsloven 4 Taushetsplikt 4 Personal 6 Lønn 7 Saksbehandling 7 Oppbevaring og arkiv 1 www.prokom.no Dette er en katalog over elektroniske

Detaljer

administrasjonen Personal 3 Lønn og andre godtgjørelser 5 Individ og samfunn 6 Næring 7 Saksbehandling 8 Arkivering 10 www.prokom.

administrasjonen Personal 3 Lønn og andre godtgjørelser 5 Individ og samfunn 6 Næring 7 Saksbehandling 8 Arkivering 10 www.prokom. administrasjonen Personal 3 Lønn og andre godtgjørelser 5 Individ og samfunn 6 Valg 6 Næring 7 Saksbehandling 8 Arkivering 1 www.prokom.no Dette er en fortegnelse over elektroniske og trykte skjemaer,

Detaljer

Kommune24:7 - En selvbetjent kommune

Kommune24:7 - En selvbetjent kommune PLEIE & OMSORG Pleie- og omsorgstjenester 3 Opphold i institusjon 3 Taushetsplikt 4 Kultur Parkering Forvaltningsloven Personal 6 Lønn 7 Oppbevaring og arkiv 8 www.prokom.no Dette er en katalog over elektroniske

Detaljer

teknisk etat Oppmåling 4 Eiendom/bolig 5 Veg og trafikk 6 Tinglysing 6 Personal 7 Saksbehandling 8 Arkivering 10 www.prokom.no

teknisk etat Oppmåling 4 Eiendom/bolig 5 Veg og trafikk 6 Tinglysing 6 Personal 7 Saksbehandling 8 Arkivering 10 www.prokom.no teknisk etat Bygg Oppmåling 4 Eiendom/bolig Veg og trafikk 6 Tinglysing 6 Personal 7 Saksbehandling 8 Arkivering 10 www.prokom.no Dette er en fortegnelse over elektroniske og trykte skjemaer, samt arkivløsninger

Detaljer

grunnskolen www.prokom.no

grunnskolen www.prokom.no grunnskolen 21-16 Fraværsregistrering 3 Meldingsbøker og skolebevis Elevsamtaler 6 Karaktersetting 7 Elever 1 Voksenopplæring 1 Skolefritidsordning 11 Personal og administrasjon 1 Oppbevaring og arkiv

Detaljer

grunnskolen 2013-14 www.prokom.no

grunnskolen 2013-14 www.prokom.no grunnskolen 2013-14 Fraværsregistrering 3 Meldingsbøker og skolebevis 5 Elevsamtaler 6 Karaktersetting 7 Elever 10 Skolefritidsordning 11 Personal og administrasjon 15 Oppbevaring og arkiv 17 www.prokom.no

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET

ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET ARKIVPLAN FOR BOLIGKONTORET Tromsø kommune Høsten 2004 Forord Arbeidet med arkivplanen kom i stand etter at arkivleder og byarkivar hadde hatt flere møter med enhetslederne på Byggforvaltninga og Boligkontoret.

Detaljer

ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune

ESA 8.0. Rutiner for saksbehandlere Sande kommune ESA 8.0 Rutiner for saksbehandlere Sande kommune Innholdsfortegnelse 1. Huskeliste for saksbehandlere.3 1.1. Mottatt post 1.2. E-post 1.3. Saker 1.4. Egenproduserte dokumenter 1.5. Statuskoder 2. Lederoppgaver

Detaljer

Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune

Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Visma Enterprise HRM Rekruttering funksjonalitet Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 02.02.2015 Innholdsfortegnelse 1 Opprette en rekrutteringssak (steg 1-7)... 3 2 Utlysing av stilling...

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE

ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE ELEVMAPPER EN VEILEDER FOR GRUNNSKOLENE I NES KOMMUNE Oppdatert: 05.12.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING... 3 2. INNHOLD I ELEVMAPPER... 3 3. TILGANG TIL OPPLYSNINGER I MAPPEN... 4 3.1. Rett til

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Velkommen til kirketrykkeriet!

Velkommen til kirketrykkeriet! Gjelder for varer som bestilles i september 2008 KAMPANJTIBUD For den norske kirke Fra kirketrykkeriet Hitra Grafiske AS Tlf.: 72 44 07 70 Faks: 72 44 07 77 Ny prisliste PISIST på trykksaker for den norske

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense

BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE. www.skien.kommune.no/expense BRUKERVEILEDNING REISEREGNING KJØREBOK UTLEGG VISMA EXPENSE www.skien.kommune.no/expense INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. SAKSGANG I EXPENSE S. NYTTIGE HJELPEMIDLER S. INNLOGGING S. KOMME I GANG S. REISE

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Om innholdet i Nasjonal tjenestekatalog (NTK)

Om innholdet i Nasjonal tjenestekatalog (NTK) Om innholdet i Nasjonal tjenestekatalog (NTK) l Database med beskrivelser Innsikt i forvaltningen Ved å samle alle de utadrettede tjenestene og oppgavene som knytter seg til det brede spekteret av lover

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Skolefrukt På nettet for 1-7 skoler i prosjekt Innhold 1. Slik starter du med Skolefrukt på nettet... 3 2. Slik starter du opp

Detaljer

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging

Søke om pensjon trinn for trinn. KLP.no. Pålogging Søke om pensjon trinn for trinn Som arbeidsgiver er man ansvarlig for å sende inn pensjonssøknad på aktive arbeidstakere, dette gjelder alle pensjonsytelser. For å gjøre denne jobbe enklere og mer oversiktlig

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Lønn

Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Visma Lønn Oslo, juni 2008 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

REOLJDWRULVNHRSSJDYH

REOLJDWRULVNHRSSJDYH REOLJDWRULVNHRSSJDYH Lena Larsen, Marius Lifvergren og Marius Jahren DRI 1001, 2. obligatoriske oppgave H2005 Siden gruppemedlemmene bor ett stykke unna skolen og ikke har forelesning før forelesning tirsdag

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer