SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE"

Transkript

1 SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

2 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg videregående skole i skoleåret Skolen ønsker på denne måten å samle informasjon slik at dette heftet skal være et oppslagsverk for elever og foresatte. Derfor er blant annet ordensreglementet og utdrag av styrende dokumenter tatt med. Ta vare på heftet. Elever og foresatte kan oppleve at skolen vil henvise til dette heftet i løpet av året. Elever og evt. foresatte (for de under 18 år) må kvittere på at heftet er gjennomgått og lest. Dette skrivet deles ut i papirform til alle nye elever. I tillegg blir heftet lagt ut elektronisk på lærinsplattformen It s Learning og skolens hjemmeside, God lesing! Redaksjonen VÅRE KJERNEVERDIER ER: - trygghet og læring - profesjonalitet og engasjement - fellesskap og mangfold

3 3 Innhold Velkommen til Kongsberg videregående skole 2 Rektor har ordet 4 Buskerud fylkeskommune 5 Skolen vår, Kongsberg videregående skole 5 Seksjoner og seksjonsledere 6 Elevtjenesten 8 Skoledemokratiet 9 Nyttig informasjon: 10 Skolens informasjonskanaler, skoleruta, skoledagens tider, lærebøker, PC-ordning, oppbevaringsbokser, kantiner, bibliotek, åpningstider resepsjoner, skolebevis, stipend, Opus voksenopplæring, transport, møte- og arbeidstid, forsikring, ekskursjoner, miljø, branninstruks, underskrifter, leksehjelp, Helsestasjon for Ungdom. Mer om leie av PC. Fanesak fra skolens virksomhetsplan 17 Vurdering av orden og atferd ved KOVS 22 Serviceerklæring for videregående opplæring 24 Sentrale styringsdokumenter 28 Dine egne notater. Viktige navn 30 Din egen timeplan 31

4 4 Rektor har ordet Velkommen til nytt skoleår på Kongsberg videregående skole! Som ny elev er du spesielt velkommen. Vi som jobber her håper du vil få en fin tid hos oss med utvikling både faglig og personlig. Vi håper du opplever at du er viktig for oss, og at du får god kontakt med lærerne og skolens øvrige personale. En kjent norsk skoleforsker, Erling Lars Dale, sier at skolen har to hovedoppgaver: Den ene er å utvikle den enkelte elevs evner til å lære hele livet. Den andre er å utvikle elevens sosiale kompetanse. Hva betyr det i praksis? Det betyr at på vår skole er det ikke bare fag du skal lære. Du skal også lære deg strategier for læring. Vi mennesker er forskjellige, og vi lærer på ulike måter. I samarbeid med lærerne dine må du finne ut hvilke måter som fungerer best for deg. Dernest må du lære deg selvledelse. Det vil si å kunne lede seg selv slik at du får gjort det du skal innenfor den tida du har til rådighet og med den kvaliteten oppgavene krever. Sist, men ikke minst skal du lære å samarbeide. Du skal lære å løse oppgaver sammen med andre og på en slik måte at det samlede resultatet blir bedre enn om du hadde gjort det alene. Evnen til å lære, evnen til å lede seg selv og evnen til å samarbeide blir i Stortingsmelding 20/2013 omtalt som de tre viktigste ferdighetene i framtida. Derfor er dette viktig også i den opplæringa du får her ved skolen. Som elev her ved skolen håper jeg du vil være aktivt med på å skape et skolemiljø hvor alle er inkludert. Vi har ingen toleranse for mobbing på skolen. Alle har en plass her, uansett kjønn, legning, religion eller politisk oppfatning. Vi har alle et ansvar for at dette overholdes. Fra tid til annen er det elever som går alene med vonde eller vanskelige tanker. Da er det avgjørende viktig at disse elevene blir sett og støttet. Som klassekamerat og venn kan du gjøre en forskjell for et annet menneske. Som lærere, rådgivere og andre ansatte kan vi vise vei til hjelpeapparatet. Vi er opptatt av at alle skal trives og ha en god tid ved Kongsberg videregående skole. Lykke til med nytt skoleår og nye muligheter. Kirsten Bøckman Rektor

5 5 Buskerud fylkeskommune Det er fylkeskommunen som eier og driver den videregående skolen i Buskerud. Du finner mye informasjon om Buskerud fylkeskommune her: blant annet om: Inntak Eksamen Privatisteksamen Elev- og lærlingombudet Opplæring i skole Fagopplæring Skjemaer som skal benyttes ved for eksempel klager Oversikt over de videregående skolene og Arbeidsinstituttet i Buskerud fylkeskommune Skolen vår, Kongsberg videregående skole Vi er et stort skolesamfunn med ca elevplasser og 290 ansatte. Skolen har 12 seksjoner (se oversikt på neste side). I tillegg har vi avdeling for administrative tjenester, med viktige støttefunksjoner for skolens drift. Skolen har syv undervisningssteder. Disse er: Undervisningssted Maurits Hansen, Glabak 5 Utdanningsprogram for studiespesialisering - realfag og språk/samfunnsfag,, IB-studiene (International Baccalaureate Diploma Programme). I tillegg: rådgivere, bibliotek, kantine og IKT-kontor. Tlf resepsjon Undervisningssted Maren Handler, Reins gate 4 Utdanningsprogram for service og samferdsel, restaurant og matfag og helse og oppvekstfag. I tillegg: Rådgivere, bibliotek og kantine. Tlf resepsjon Undervisningssted Flåtaløkka, Nymoens torg 7 Studiespesialisering med hverdagslivstrening, studiespesialisering med formgivningsfag, idrettsfag, design og håndverk. I tillegg: Rådgivertjeneste og helsestasjonen for ungdom. Tlf resepsjon Undervisningssted Tinius Olsen, Tinius Olsens gate 1 Utdanningsprogram for elektrofag, teknikk og industriell produksjon og påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg: Rådgivere, skolens administrasjon, OPUS (voksenopplæring), bibliotek, kantine, IKT-kontor og fagskolen Tinius Olsen. Tlf resepsjon Undervisningssted Kongsgårdmoen, Kobberbergsveien 3 Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon, Vg2 ur- og instrumentmaker og Vg2 glassfag. Undervisningssted Saggrenda, Malmveien 14 Utdanningsprogram for bygg og anleggsteknikk og naturbruk. I tillegg: rådgivere, internat og kantine. Undervisningssted Åslandsgate 13 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Tlf resepsjon I tillegg har skolen undervisning i Kongsberg idretts- og svømmehall, og elever er utplassert i bedrifter. For mer informasjon: Se skolens hjemmeside

6 6 Skolens ledelse REKTOR Kirsten Bøckman Ansvar for skolens pedagogiske og administrative drift Leder for elevtjenesten Mobil: , Tlf kontor: ASSISTERENDE REKTOR Emma Wabakken Ansvarlig for skolens pedagogiske arbeid Leder for eksamen og dokumentasjon. Mobil: Tlf kontor: E-post: ADMINISTRATIV LEDER Katja Furnes Ansvar for områdene personal, økonomi, bygningsdrift, IKT, merkantil drift, informasjon og bibliotek. Mobil: Tlf kontor: E-post: Seksjoner og seksjonsledere Anne Berit Omholdt, seksjonsleder Programområde for formgivingsfag Utdanningsprogram for idrettsfag og design og håndverk Kontor: Flåtaløkka. Mobil: Tlf kontor: E-post: Ruth Solveig Steinsland, seksjonsleder Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Kontor: Åslandsgate 13. Mobil: Tlf kontor: E-post: Marit Henriksborg Leder for OPUS Karriere Kongsberg Voksenopplæring og karriereveiledning Kontor: Tinius Olsen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Helen Fosso, seksjonsleder Utdanningsprogram for restaurant- og matfag Utdanningsprogram for service og samferdsel Kontor: Maren Handler. Mobil: Tlf kontor: E-post: Unni Osmundsen, seksjonsleder Fellesfag for yrkesfaglige utdanningsprogram Kontor: Tinius Olsen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Hilde Storløkken, seksjonsleder Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag Kontor: Maren Handler. Mobil: Tlf kontor: E-post:

7 Administrasjonens besøksadresse: Tinius Olsens gate 1 7 Skolens postadresse: Postboks Kongsberg Tlf: epost: Trond Erik Haug, seksjonsleder Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon Kontor: Tinius Olsen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Henry Tangen Andersen, seksjonsleder Utdanningsprogram for elektrofag Kontor: Tinius Olsen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Asbjørn Vermedal, seksjonsleder Realfag Trinnansvarlig for Vg1 studiespesialisering Kontor: Maurits Hansen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Aril Svinterud, seksjonsleder Samfunnsfag og økonomi International Baccalaureate. Trinnansvarlig for Vg2 studiespesialisering Kontor: Maurits Hansen Mobil: Tlf kontor: E-post: Kjell Teksle, seksjonsleder Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, naturbruk, landslinje for ur- og instrumentmaker, Vg2 glassfag. Kontor: Saggrenda. Mobil: Tlf kontor: E-post: Arne Johan Isaksen, seksjonsleder Norsk Fremmedspråk Påbygging til generell studiekompetanse Vg3 studiespesialiserende Kontor: Maurits Hansen Mobil: Tlf kontor: Epost: Kirsti Nordli, seksjonsleder Studiespesialisering med hverdagslivstrening Kontor: Flåtaløkka Mobil: Tlf kontor: E-post:

8 8 Elevtjenesten Leder for elevtjenesten er rektor Kirsten Bøckman Utdannings- og yrkesrådgiving Informasjon om skolens utdanningsprogram Informasjon om høyere utdanning Veiledning av elever i valg av programområde og valg av programfag Veiledning av elever i valg av videre utdanning og yrke Veiledning ved problemer med motivasjon eller fagvansker Sosialpedagogisk rådgiving gis til elever som for eksempel har personlige vansker som har betydning for skolegangen eller som overveier å avbryte skolegangen. Eksterne samarbeidsparter er oppfølgingstjenesten, helsestasjon for ungdom, pedagogisk-psykologisk tjeneste med flere. Spesialpedagogisk veiledning: Elevtjenesten har tre pedagogiske veiledere som bistår med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Hilde Ueland Kongsgård, rådgiver Kontor: Flåtaløkka. Mobil: Tlf kontor: Epost: Anne Grethe Anundskås, rådgiver, spesialpedagog Kontor: Tinius Olsen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Eli Jårån Hovda, sosialpedagog Kontor: Maurits Hansen. Mobil: Tlf kontor: Epost: Jorunn Hesjedal, rådgiver Kontor: Maurits Hansen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Jorunn Hagen Våer, rådgiver Kontorsted: Maren Handler og Saggrenda Mobil: Tlf kontor: / E-post: Astrid Ormåsen, rådgiver Kontorsted: Maurits Hansen. Mobil: Tlf kontor: E-post: Berit Marie Stranden, sosialpedagog. Kontor: Flåtaløkka. Mobil: Tlf kontor: Epost: Siri Merethe Haga, sosialpedagog Kontor: Saggrenda og Maren Handler. Mobil: Epost: Thomas Landås Eriksen, Trond Svea, spesialpedagog spesialpedagog Kontor: Saggrenda og Maren Handler. Kontor: Maurits Hansen Mobil: og Flåtaløkka. Tlf kontor: Mobil: Epost: Tlf kontor: Epost: PPOT (Pedagogisk Psykologisk OppfølgingsTjeneste) PPOT for Kongsberg og Numedal har kontorer på Nymoens torg. Telefon Skolen har jevnlig møter med PPOT i skolens ressursgruppe. PPOT gir sakkyndig uttalelse vedrørende rett til spesialundervisning og samarbeider med skolen om opplæringen til elever med spesielle behov.

9 9 Skoledemokratiet Elevrådet Det er viktig at skolen har aktive og engasjerte elever. Elevene skal bidra til at skolen har et godt lærings- og samarbeidsmiljø som preges av toleranse og gjensidig respekt. For å oppnå dette skal det være lokale elevråd og elevrådsstyrer (kalt husstyrer) på undervisningsstedene Maren Handler, Maurits Hansen, Saggrenda, Tinius Olsen/Kongsgårdmoen og Flåtaløkka. Elevrådets øverste organ er styret. Lederne for de forskjellige husene har jamnlige møter med seksjonsleder på sitt hus. Elevrådets arbeid er lovbestemt i opplæringslovens 11. Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes læringsmiljø og velferdsinteresser og hjelpe til å skape gode forhold og trivsel i skolen. Valg av tillitselever Alle skolens grupper velger en tillitselev med vararepresentant. Tillitseleven er gruppas representant i alle saker gruppa ønsker å fremme. Det er derfor meget viktig at gruppa velger en elev som de tror vil passe til dette arbeidet. Kontaktlærer sørger for at det blir holdt valg inne gitt tidsfrist. Tillitselevene møter i skolens elevråd. Elevrådet velger elevrådsstyre. Det er elevrådsstyre på Saggrenda/ Kongsgårdmoen, Maren Handler, Maurits Hansen/ Åslandsgate, Flåtaløkka og Tinius Olsen. Lederne fra disse styrene utgjør elevrådets hovedstyre. Skolemiljøutvalget Skolemiljøutvalget er hjemlet i Opplæringsloven 9a og 11-5). Elever, tilsatte, skoleledelse og fylkeskommunen (rektor) skal være representert. Representantene for elevene skal være i flertall. Elevrådet oppnevner elever som møter i skolemiljøutvalget. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at alle grupper i skolen tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Elev- og lærlingombudet i Buskerud Elev- og lærlingombudet svarer på spørsmål om elevers og lærlingers rettigheter og plikter. Dersom du som elev eller lærling opplever urettferdig behandling på skolen eller lærestedet, kan du kontakte ombudet. Alle som er i videregående opplæring i Buskerud, kan henvende seg til ombudet, som har taushetsplikt. Ombudet skal se til at elevenes og lærlingenes reelle mulighet til medbestemmelse i opplæringa ivaretas av den enkelte skole og lærebedrift. Elev- og lærlingombudet heter Tore Remi Christensen, Epost: tlf: Mobbeombudet Mobbeombudet i Buskerudskal skal i første omgang sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Ombudet skal både arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. Bodil Jenssen Houg er ansatt i stillingen som mobbeombud i Buskerud. Telefon: E-post:

10 10 Nyttig informasjon It s Learning Skolen benytter læringsplattformen It s Learning til å informere elever og ansatte. I fagrom og ulike informasjonsrom vil det bli gitt opplysninger om hendelser som gjelder daglig drift av skolen og avvik fra ordinære planer. Undervisningsplaner, lærestoff, innleveringer og tilbakemeldinger og beskjeder gis gjennom fagrommene. Tilgang er passordbelagt. Skolearena Pålogging til Skolearena er personlig, og du får tilgang til notater om ditt fravær, karakterer m.m. Timeplanverket Vi bruker et eget program som viser timeplanverket. Der er det informasjon om timeplaner til elever, basisgrupper (klasser), lærere og rom. Lenke til programmet ligger både på skolens hjemmeside og på It s Learning. Følg med på timeplanen. Daglige endringer kan bli lagt inn her. Skolens hjemmeside Hjemmesiden vår gir informasjon om skolen, studietilbud, støttefunksjoner og lenker til aktuelle nettsteder. Den skal også bidra til å gi nyhetsstoff om aktiviteter i skolehverdagen - Skolens årsplan Skolens årsplan vises som en digital kalender på skolens hjemmeside. Spesielle temadager og elevenes praksisperioder vises på skolens årsplan. Skoleruta 2013/2014 august september oktober november desember januar februar mars april mai juni Skoledagen Første skoledag mandag Høstferie (uke 40) Høstferie (uke 40) Siste skoledag fredag Første skoledag mandag Vinterferie (uke 9) Påskeferie Fri , , (Kr. Himmelfartsdag) Fri (2. pinsedag) Siste skoledag fredag dager 20 dager 19 dager 21 dager 15 dager 20 dager 15 dager 21 dager 16 dager 19 dager 14 dager LUNSJ På grunn av busstider har Saggrenda en annen ringeplan innenfor tidsperioden

11 11 Møte- og arbeidstid Mandag kl har elever og lærere ulike møte- opplærings- og kursaktiviteter. I dette tidsrommet legges møter for elevrådet, klassemøter, datakurs, prøver og mange elevstyrte aktiviteter. Det er viktig for elevene å bruke denne arbeidsøkta aktivt. Arbeidsøkta er tilstedeværelsestid for alle elever og ansatte på Kongsberg videregående skole. Forsikring Eleven er ulykkesforsikret under deltakelse i undervisning, idrettsutøving (med noen begrensninger), ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som er ledd i opplæringa. Skolen har ikke forsikringer som dekker personlige eiendeler som briller, sportsutstyr, mobiltelefon med mer. Skolen anbefaler at elevene forsikrer dette selv. Skolen har ikke forsikring som dekker utlånte læremidler, herunder PC er (se eget punkt om dette), lærebøker o.a. For mer informasjon om elevforsikringen: Se fylkets hjemmeside Ekskursjoner Skolens regler gjelder ved alle ekskursjoner. Reisen skal så langt som mulig foregå med offentlig transport. På enkelte ekskursjoner er det utarbeidet egne meldingsskjemaer som blir brukt. På noen ekskursjoner kreves også samtykke fra foresatte (for elever under 18 år). Mer informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med den enkelte ekskursjonen. Miljø Tiltak og rutiner for å forbedre skolens miljøprestasjoner skal være tema i elev- og samarbeidsutvalg, og inngå i læreplanene for de aktuelle fag. Merkede avfallsbøtter skal være tilgjengelig i alle læringsarealer, og det forventes at alle skolens elever og ansatte deltar i sorteringen, blant annet gjennom en ordning med ordenselever. Branninstruks Utarbeidet branninstruks henger på alle skolens undervisningssteder. I forbindelse med oppstarten vil det bli informert om rømningsveier og oppsamlingsplass. Underskrifter Hver enkelt elev vil ved skolestart få utdelt en del skjema som skal registreres og skrives under på dette er forskjellig fra klasse til klasse, og kontaktlærer vil informere om dette. Aktuelle skjema er: IKT-reglement Avtale om bærbar PC At ordensreglement og reglement for utlån av lærebøker er lest Tillatelse til innsyn (over 18 år) Tillatelse til å skrive egne meldinger (under 18 år) Kontaktinformasjon for elev og begge foresatte Reservasjon fra fotografering til skolens hjemmeside

12 12 Nyttig informasjon Gratis læremidler Elever låner sine skolebøker på skolen. Boklageret er på undervisningssted Maren Handler. Der vil bøker bli utlevert i de to første ukene etter at skolen har startet. Innlevering av bøkene blir i løpet av de to siste ukene før skolen slutter. Dette skjer klassevis etter lister med tidspunkter. Bøkene er elevens ansvar i skoleåret. Blir en bok skadet eller borte, må den erstattes. Bøkene er registrert elektronisk i biblioteksystemet. Ved manglende innlevering blir det sendt faktura fra skolen. Noe personlig materiell må elevene kjøpe selv. Hva som er nødvendig utstyr, kan variere ut fra programområdenes særegenheter. Dette vil det bli informert om ved skolestart. Avtale om leie av bærbar datamaskin til skolearbeidet Buskerud fylkeskommune tilbyr alle elever i de videregående skolene, leie av ny bærbar pc til skolearbeid. Maskinen vil være ferdig konfigurert med all programvare som trengs til undervisningen. Årlig leie tilsvarer laveste stipendsats for årlig ikke-behovsprøvd stipend fra Statens Lånekasse. Elever under 18 år vil trenge underskrift fra foresatte før pc-en kan utleveres. Etter fullført skolegang og innbetalt årsleie, kan eleven beholde maskinen. Ved skolestart vil eleven få utdelt et skriv om ordningen sammen med IKT-reglementet for Buskerud fylkeskommune og skjema for signatur fra foresatte. Kongsberg videregående skole tillater ikke bruk av private pc er på skolen uten spesiell avtale. IKT kontor IKT kontoret sin oppgave er å gi brukerstøtte til alle skolens elever, lærere og ansatte. På IKT-kontoret får man hjelp til feilsøking av hardware- og software problemer, samt ominstallering av skolepc-en. Ellers kan våre teknikere gi veiledning og svare på eventuelle spørsmål rundt bruken av din skolepc. For mer informasjon, se fanen 0.2 KOVS Min PC og skolenettet på It s Learning. Du finner IKT kontorene på Maurits Hansen, i korridoren bak resepsjonen, og på Tinius Olsen, i underetasjen, ved kantina. De har åpent for henvendelser hver dag fra kl Oppbevaringsbokser For at hver enkelt elev skal ha muligheten til å låse inn PC og annet materiell, har skolen oppbevaringsbokser for alle elever. Det er fri tilgang til oppbevaringsbokser, og hver bruker er selv ansvarlig for å kjøpe FG-godkjent hengelås til oppbevaringsboksen. Ved skoleslutt skal alle boksene tømmes. Skolens kantiner Åpningstider på undervisningsstedene i sentrum: Maurits Hansen: Maren Handler: Tinius Olsen: Saggrenda: Man-tors fred Måltider for internatbeboere i Saggrenda: Frokost: (alle skoledager) Lunsj: Middag: (alle skoledager) Kveldsmat: (alle dager før skoledager) Fredager serveres kun frokost og lunsj.

13 13 Resepsjonene Resepsjonenes åpningstider på de respektive undervisningssteder: Tinius Olsen Tlf Maurits Hansen Tlf Maren Handler Tlf Skolebevis Kongsberg videregående skole Alle nye elever får utstedt skolebevis, og fotografering til skolekort vil foregå like etter skolestart. Elever som allerede har skolebevis, må hente nytt gyldighetsmerke i resepsjonen på sitt undervisningssted. Skolekortet er et bevis på at du er elev på skolen, og brukes også som lånekort på skolens biblioteker. Med skolebeviset kan du bruke skolens skrivere og kopimaskiner. Kortet leveres klargjort med en verdi på kr. 50,- til kopiering/utskrifter. Dersom du trenger påfyll, kan dette gjøres i resepsjonen eller på IKTkontorene, men da må du betale dette selv. Ved tap av skolebevis, bestill nytt via leverandør, Stipend, Statens Lånekasse For alle elever med ungdomsrett gis det et stipend (uavhengig av hvor mye dine foreldre tjener) gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Stipendet skal være med å dekke utgiftene elever har til andre læremidler enn bøker. Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Husk at du selv må søke om stipendet. Informasjon på nettet: Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med resepsjonen på undervisningsstedet for informasjon om søking. Brev fra Lånekassen kommer til din hjemmeadresse.

14 14 OPUS Voksenopplæring og karrieresenter OPUS Kongsberg er fylkeskommunens voksenopplæringssenter i regionen, som omfatter Kongsberg, Numedal, Øvre Eiker og Sigdal/Eggedal. Hvis du er over 25 år og ikke tidligere har fullført videregående skole, kan du søke OPUS om realkompetansevurdering og videregående opplæring. Skolebibliotek Bibliotekene utgjør din og skolens kunnskapsbank, med bøker, oppslagsverk, digitalt bibliotek, leseplasser, og plasser for gruppearbeid. Vi låner fra andre bibliotek det vi ikke har selv. Alle elever kan låne bøker etc. ved samtlige skolebibliotek. Bibliotekene har aviser, bøker og tidsskrifter innen skolens fag, film (dvd), og lydbøker. I bibliotekene finner du printere/kopimaskiner. Bibliotekene er skolenes mest brukte sosiale arenaer og hjelper deg ved behov. Internat Skolen har eget internat som ligger i Saggrenda. Internatet er for Kongsberg vgs sine elever som primært har lang hjemreise vei. Mer informasjon på skolens nettside (www.kongsberg.vgs.no), eller ta kontakt med internat-/kjøkkenleder Frøydis Lia Almeli, tlf eller e-post: Transport Rett til fri skoleskyss Elever som bor i kommunene Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå, Krødsherad, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal og i deler av Modum og Kongsberg, kan søke om fri skoleskyss. Elevene får fri skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn seks kilometer (en vei). Søknadsskjema for dette gis ut fra skolen ved skolestart. Søknaden leveres skolens resepsjoner. Alle elever kan reise med ungdomsbillett (30 dager for 300 kroner) dersom de har kjøpt Ungdomskort. Ungdomskort er gyldig alle dager på alle fylkets bussruter (ikke natt- og ekspressbusser) samt lokaltog i Buskerud. Den første gangen du skal kjøpe ungdomskort må du innom et av Brakars salgskontor. Her må du registrere navn og fødselsdato på kortet. Husk å ta med deg gyldig legitimasjon. Det er en kortavgift på kr 50. Du får kjøpt Ungdomskort på følgende steder: Brakar kundesenter, Bragernes torg 1, Drammen. Sentrum Stopp Hønefoss, Stangs gate 10, Hønefoss. Storgatakiosken, Storgata 12, Kongsberg. Mix Hokksund, Stasjonsgata 69, Hokksund. For flere og mer utfyllende informasjon: Gå inn på brakar.no Parkering av biler (gjelder kun undervisningssted Tinius Olsen) Bil- og sykkelparkering er organisert slik at elever/studenter og skolens ansatte disponerer hvert sitt område. Skolen tildeler et begrenset antall plasser etter begrunnet søknad, til elever og studentene på fagskolen Tinius Olsen, søknadsskjema fås i resepsjonen. Tildelte parkeringsbevis koster kr. 350,-. Parkering av sykler/ mopeder Parkering på anviste plasser. Røykfri skole Kongsberg videregående skole er røykfri. Det er ikke tillatt å røyke på skolens områder. De som røyker går på anviste plasser utenfor skolens område. OBS: Ta hensyn til våre naboer med tanke på forsøpling osv.

15 15

16 16 Helsestasjon for ungdom (HSU) Hvis du trenger å snakke om kjærlighet, seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare sykdommer, problemer i hverdagen, psykisk helse, rus, spiseforstyrrelser, graviditet, abort og mye annet, er du velkommen til Helsestasjon for ungdom, på undervisningssted Flåtaløkka. Helsestasjonen er en del av Kongsberg kommunes tjenestetilbud til ungdom og deres foreldre. HSU holder til på undervisningssted Flåtaløkka, og du treffer oss på følgende tider: mandag tirsdag torsdag Tlf. nr.: eller Se lenke til vår hjemmeside på kongsberg.vgs.no Vi har taushetsplikt. Velkommen! RØDE KORS LEKSEHJELP Frivillige fra Røde Kors Kongsberg stiller med leksehjelp på Kongsberg bibliotek hver torsdag fra kl til kl 18. Dette er primært for videregående elever (samme leksehjelpere som tidligere var på Tinius Olsen.) I tillegg er leksehjelpa på Røde Kors-huset åpen også for elever i videregående skole, hver tirsdag fra kl

17 17 FANESAK FOR KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE: VI BYGGER FRAMTIDAS KOMPETANSE BASERT PÅ - virkelighetsnær opplæring - samhandling med Buskerudsamfunnet - eleven som ressurs Virksomhetsplanen for skoleåret inneholder blant annet disse punktene: ELEVEN OG OPPLÆRINGEN Relasjonen mellom elev og lærer skal være en bærebjelke i det daglige læringsarbeidet. Læreren skal være en tydelig leder som tilrettelegger læringsprosesser hvor elevene bruker sine ressurser og opplever mestring. Vurdering for læring skal prege opplæringa. Sammen med elevene skal vi utvikle metoder for evaluering av opplæringa. SKOLEN OG SAMFUNNET Skolen skal samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner og lokalt kultur- og arbeidsliv for å utvikle nye læringsarenaer for elevene. Skolen skal være en ressurs i lokalsamfunnet. SKOLEN OG DE ANSATTE De ansatte skal utvikle sin kompetanse i et profesjonelt fellesskap innad på arbeidsplassen, på tvers av skoler og med eksterne samarbeidspartnere. Spredning av god praksis skal stå sentralt i skolens kultur.

18 18 Ordensreglement FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER OG ARBEIDSINSTITUTTET I BUSKERUD Dette ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr Ordensreglementet ble vedtatt av Hovedutvalget for utdanning i møte sak nr 59/99 og er evaluert og oppdatert av Hovedutvalget for utdanning i møter , sak 23/05, , sak 32/05, , sak 022/07, , sak 48/09, , sak 38/10, , sak 45/11, , sak 38/13 Ordensreglementet trer i kraft skoleåret 2013/ FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Reglementet skal være en plattform for utvikling av sosiale ferdigheter og et verktøy for å utvikle et positivt skolemiljø for alle. Ordensreglementet inneholder regler for atferd i skolesamfunnet, saksbehandlingsregler ved brudd på regelverk og skolens og skoleeiers sanksjonsmuligheter ved slike brudd. Reglementet gjelder for deg som er tatt inn som elev eller kursdeltaker i den videregående skolen i Buskerud fylkeskommune og Arbeidsinstituttet Buskerud. Virkeområdet er alle de videregående skolene og Arbeidsinstituttet Buskerud og veien til og fra opplæringsstedet. Ved opplæring andre steder i skolens regi, for eksempel prosjekt eller studietur, gjelder reglementet så langt det er relevant. 2. SKOLESAMFUNNET 2.1 Lærings- og arbeidsmiljø Du er medlem av et skolesamfunn som består av alle elevene og personalet ved skolen. Skolen forventer at alle bidrar til å skape et godt læringsog arbeidsmiljø. Skolen forventer videre at ingen blir utsatt for mobbing eller på noen måte kommer til skade. Du har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø og trygghet ved skolen. 2.2 Du har rett til - å få opplæring i overensstemmelse med lover, forskrifter og læreplaner innenfor de rammene Buskerud fylkeskommune disponerer. - tilpasset opplæring etter opplæringsloven minst en elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår om din utvikling i forhold til kompetansemålene i fagene, jf. forskrift til opplæringsloven å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen, jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 - å be om bistand fra Buskerud fylkeskommunes ombud - hjelp hvis du utsettes for krenkende adferd som mobbing, vold eller rasisme i skolesamfunnet, jf. opplæringsloven 9A-3. - rådgivning om sosiale spørsmål, utdanning og yrkesvalg, jf. opplæringsloven 9-2, slik at du kan nå lengst mulig i din faglige og personlige utvikling - underveisvurdering, sluttvurdering og en dokumentasjon av opplæringen jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 3 - å være representert i elevrådsarbeid, skoleutvalg og skolemiljøutvalg på skolen jf. opplæringsloven kap å bli varslet skriftlig - dersom det er tvil om du kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakterer i fag - om det er fare for at du i halvårsvurdering med karakter eller i standpunktkarakterer kan få nokså godt (NG) eller lite godt (LG) i orden og atferd. Varselet skal gis uten ugrunnet opphold. Etter varsel skal du få anledning til å forbedre deg i fag eller i orden og adferd, jf. forskrift til opplæringsloven Du kan ha rett til spesialundervisning. jf. opplæringsloven kapittel 5. - Du kan også ha rett til hjelp og støttetiltak ved sykdom eller omsorgsansvar

19 19 Du har rett til å drive politisk virksomhet ved skolen og til å danne elevlag og interessegrupper. Lagene og gruppene bør så langt det er mulig få bruke skolerom/areal til møter/aktiviteter i og utenfor ordinær skoletid etter avtale med rektor. 2.3 Du har plikt til - å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer - å møte presis og holde tidsfrister som skolen setter - å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen - å delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt - å skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen - å rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr - å rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi - å følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd - å innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen - å varsle om mobbing som du observerer - selv å bidra til at rettighetene dine nevnt under punkt 2.2 oppfylles på best mulig måte 3. Kontakt med hjemmet Skolen legger stor vekt på samhandling med hjemmet. Så lenge du er umyndig vil skolen søke kontakt med dine foresatte når dette er nødvendig. Dine foresatte kan også kontakte skolen og avtale møte med lærere, rådgivere og skolens ledelse, dersom de ønsker det. Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte for å informere foresatte for deg som er under 18 år om temaer som er relevante for din opplæring. Videre har foreldrene dine rett til en planlagt og strukturert samtale med kontaktlærer om utviklingen din og samarbeidet med skolen minst en gang i året i Vg1 og Vg2. Skolen skal ta initiativ til denne samtalen som skal finne sted i første halvdel av opplæringsåret. Du har rett til å være med i denne samtalen. For ytterligere utdypning av innholdet i samarbeidet mellom deg, hjem og skole, se forskrift til opplæringsloven FRAVÆR 4.1 Hovedregel og generelle retningslinjer Du må ikke være borte fra undervisningen unntatt når du er syk, har fått fri etter grunner oppgitt i forskrift til opplæringsloven 3-47 eller når forhold du ikke rår over, gjør det nødvendig. Dersom du blir syk eller av annen nødvendig grunn må forlate opplæringen i løpet av skoledagen, skal du alltid melde fra til kontaktlærer om dette. Du skal møte presis til opplæringen. Dersom du er syk eller av andre grunner ikke kan møte frem til opplæringen, skal du gi beskjed til kontaktlærer så snart som mulig. Antas fraværet å bli over tre dager, skal skolen ha beskjed om dette. Hovedregel er at alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis. Du kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset dersom du legger frem dokumentasjon på årsaken til fraværet. Du har ansvar for selv å innhente informasjon om og sette deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen. 4.2 Høyt fravær Høyt fravær kan føre til at grunnlaget for vurdering med karakter mangler. Dette gjelder både for halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter. Du/dine foresatte (så lenge du er under 18 år) skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for at grunnlaget for å sette halvårs- eller standpunktkarakter vil mangle. 4.3 Fravær som ikke skal føres på vitnemål eller kompetansebevis (unntak fra hovedregel) Du kan kreve at fravær inntil 10 dager sammenlagt per skoleår ikke blir ført på vitnemålet dersom det skyldes a) Helse- og velferdsgrunner b) Arbeid som tillitsvalgt c) Politisk arbeid d) Hjelpearbeid e) Lovpålagt oppmøte f) Representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå g) Fravær i inntil 2 dager, når dette er knyttet til religiøs høytid for medlemmer som er tilknyttet annet trossamfunn enn Den norske kirke. Kravet skal som hovedregel fremmes før fraværet, og årsaken skal dokumenteres.

20 20 Det er ikke anledning til å konvertere timefravær til dagsfravær, unntaket under 4.3 gjelder kun hele dager. Fravær under bokstav a, helsegrunner, må vare i tre sammenhengende ukedager for å komme inn under unntaket. Det er kun fravær fra og med fjerde sykdomsdag som kan strykes. Dersom du avtaler organisert studiearbeid eller skoleadministrative gjøremål med faglærer eller rektor før aktivitetene igangsettes, skal dette ikke regnes som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven Du har etter opplæringslovens 9-2 og forskriftens kapittel 22 rett til individuell rådgivning. Rådgiveren må i disse tilfellene gi kontaktlæreren melding om at du i den aktuelle timen er hos han/ henne. Det er fremsatt et eget meldingsskjema til bruk ved fravær etter ordensreglementets punkt 4.3. Dette skjemaet utdyper ytterligere hva som ligger i bokstavene a-g over. Det vises til forskrift til opplæringsloven Meldinger Du har selv ansvaret for å ha oversikt over fraværet ditt, og for at fraværet blir dokumentert overfor skolen. Etter hvert fravær må du uoppfordret levere melding eller kvittere for fraværet. Meldingen skal fortelle hvilke dager/timer du har vært borte og årsaken til fraværet. Foresatte til umyndige elever kan forbeholde seg retten til å bekrefte meldingene (se svarslipp under). 5. ORDEN OG ATFERD 5.1 Generelt om orden og atferd Du har som elev plikt til å hjelpe til med orden og renhold, inne og ute. Hver skole har egne regler for dette. Du må ikke bruke, oppbevare eller omsette rusmidler på skolens område eller på fester eller andre arrangementer som skolen har ansvaret for. Det er heller ikke lov å være påvirket av rusmidler på skolen. Skolen kan sette i verk tiltak for å forebygge bruk og spredning av rusmidler på skolen. For skoler med forbud mot alle rusmidler, gjelder forbudet for hele skolens virksomhet. For skoler som ikke har totalt forbud mot røyking, kan rektor anvise et avgrenset område hvor røyking kan tillates. Ved bruk av snus må dette ikke medføre sjenanse eller forsøpling av offentlig eller privat eiendom.4 Krenkende språkbruk og atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering) aksepteres ikke i noen form verken fysisk, verbalt eller digitalt. Medieopptak (video, lyd og bilde) av medlemmene i skolesamfunnet må ikke forekomme uten tillatelse fra dem det tas opptak av. Andres nettkonti er deres eiendom, bruk av disse uten eiers samtykke er identitetstyveri og kan gi sanksjon. Alt personlig elektronisk utstyr som skal anvendes i skolehverdagen, inkludert mobiltelefon, skal brukes uten sjenanse og ulempe for andre i skolemiljøet (se også egne bestemmelser for elektronisk utstyr stilt til disposisjon av Buskerud fylkeskommune i dokumentet Informasjon om datasystemer og elev-pcordning ved de videregående skolene i Buskerud med vedlegg: IKTreglement for Buskerud fylkeskommune). Det er ikke tillatt å ha med farlige gjenstander som våpen, kniver eller lignende på skolen. Hvis du utøver hærverk, vil du bli pålagt å rydde opp etter deg/utbedre skader som er forvoldt når oppryddingen består i arbeid du har forutsetning for å klare, og arbeidet står i rimelig forhold til overtredelsen. I tillegg kan du ilegges sanksjoner, se pkt.6.1, og du kan bli erstatningsansvarlig Karakter i orden Ved fastsetting av karakter i orden, vil skolen vurdere om du er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsinnsatsen og arbeidsvanene dine er. Dette innebærer blant annet om du er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres, og har med nødvendige læremidler og nødvendig utstyr til opplæringen Karakter i atferd Grunnlaget for vurdering i atferd er knyttet til hvordan du oppfører deg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringen. Det innebærer blant annet om du viser respekt for- og tar hensyn til andre Felles om karakterer i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd fastsettes på grunnlag av en helhetsvurdering av elevens forutsetninger og dokumenterte brudd på blant annet ordensreglementet. Brudd på ordensreglementet, som for eksempel ulovlig fravær og fusk eller forsøk på fusk, se pkt 5.2, kan føre til nedsatt karakter i atferd. Vurderingen av orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderingen av din kompetanse i fag. 5.2 Fusk eller forsøk på fusk Avskrift av andres arbeid eller nedlasting av informasjon fra internett som innleveres som eget produkt uten kildehenvisning, anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, annet elektronisk utstyr og

21 21 kommunikasjon under prøver. Hvis du medvirker til fusk eller forsøk på fusk, kan dette føre til at skolen iverksetter sanksjoner mot deg, se pkt 6.1. Ved fusk eller forsøk på fusk på eksamen eller kompetanseprøve, gjelder reglene i forskrift til opplæringsloven 3-37(elever/privatister) og 3-65 (fag-/svenneprøve og kompetanseprøve). 6. REAKSJONER VED BRUDD PÅ REGLEMENTET Du må regne med reaksjoner fra skolen dersom du bryter reglementet. Før skolen iverksetter sanksjoner, skal det være vurdert om det er mulig å bruke hjelpetiltak eller andre reaksjonsmåter. Sanksjonene skal stå i et rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. 6.1 Sanksjoner - kontakt med hjemmet og involvering av foresatt hvis du er under 18 år - anmerkning - pålegg om oppgaver for å rette opp skade du har påført skolens bygninger eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) - erstatningsansvar5 - tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor og/eller utførelse av pålagte oppgaver - anmeldelse av antatt straffbare forhold - nedsatt karakter i orden og/eller atferd - beslaglegging av rusmidler, tobakk, snus og farlige gjenstander. Ulovlige gjenstander og rusmidler overleveres til politiet - muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller skolens ledelse - bortvisning fra timen eller en økt på inntil 2 klokketimer etter lærerens avgjørelse - bortvisning fra skolen for resten av dagen etter rektors avgjørelse - midlertidig eller permanent klassebytte - midlertidig eller permanent skolebytte - bortvisning fra skolen i inntil fem dager, vedtak fattes av rektor - bortvisning for resten av skoleåret, jf. opplæringsloven 3-8. Vedtak fattes av Buskerud fylkeskommune 6.2 Saksbehandlingsregler Før det blir tatt avgjørelse om reaksjoner for brudd på reglementet, skal du ha mulighet til å forklare deg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig. Avgjørelser treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter. Vedtak om skolebytte, bortvisning utover en dag og tap av retten til videregående opplæring er enkeltvedtak, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges. Dette betyr blant annet at vedtaket skal grunngis, og det skal opplyses om klageadgang. Dersom du vil klage på enkeltvedtak som skolen har gjort, kan du be om utsettelse av iverksettelse av vedtaket etter reglene i forvaltningslovens 42 mens klagen din behandles. 7. DIVERSE ANDRE BESTEMMELSER 7.1 Lokale tilpasninger Reglementet er felles for alle virksomhetene, men det er ønskelig at den enkeltevirksomhet utvikler utfyllende/ presiserende reglement for sin virksomhet ut fra lokale behov. 7.2 Reglementsendringer Endringer av Ordensreglementet for fylkeskommunale videregående skoler og Arbeidsinstituttet i Buskerud vedtas av Hovedutvalget for utdanningssektoren. Oppdateringer på grunn av endringer i opplæringsloven eller forskriften, gjøres av administrasjonen og fremlegges for Hovedutvalg for utdanningssektoren som orienteringssaker. Buskerud fylkeskommune kan i tillegg fatte vedtak om tap av rett til videregående opplæring. Når skolen har ilagt en sanksjon, må du rette deg etter denne. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner. Det er ikke lov å straffe en gruppe kollektivt for noe et av gruppens medlemmer har gjort seg skyldig i.

22 22 VURDERINGSKRITERIER I ORDEN OG ATFERD VED KONGSBERG VGS Utarbeidet med grunnlag i Ordensreglementet for videregående skoler i Buskerud. Som elev ved Kongsberg videregående skole har du plikt til å arbeide sammen med de andre medlemmene av skolesamfunnet for å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer. FORHOLD SOM GÅR PÅ ORDEN: GOD NOKSÅ GOD LITE GOD Møte presis og holde tidsfrister som skolen setter Du gjør avtalt hjemmearbeid, leverer arbeid i henhold til vedtatte planer og møter presis og forberedt til timene Du gjør ikke alt arbeid som avtalt og møter av og til for seint til timene Du gjør ikke de oppgavene du skal til tross for varslinger fra faglærere, og møter gjentatte ganger for seint til timene Skaffe og ha med deg materiell og utstyr som du trenger i opplæringen Du har med påkrevd læremateriell og utstyr til ulike fag/timer Du har gjentatte ganger ikke med påkrevd læremateriell og utstyr til ulike fag/timer Du mangler påkrevd læremateriell og utstyr Innhente informasjon fra perioder du ikke har vært på skolen Du innhenter informasjon om og setter deg inn i fagstoff som er gjennomgått i perioder du ikke har vært på skolen Du holder deg bare delvis orientert om hva som er gjennomgått når du har vært borte, og setter deg bare inn i noe av fagstoffet Du tar ikke noe initativ for å holde deg orientert eller sette deg inn i stoff du har gått glipp av Fravær Du varsler alt fravær umiddelbart og dokumenterer årsaken til fraværet Du varsler om noe fravær og oppgir noen ganger fraværsgrunn Du varsler generelt ikke om fravær eller dokumenterer fraværsgrunn Orden generelt Du viser ansvar for fellesskapets trivsel og miljø ved å bidra til orden i klasseog arbeidsrom og i skolens fellesarealer Du bidrar i noen grad, men må påminnes om orden i klasserom/arbeidsrom og i skolens fellesarealer Du viser generelt dårlig orden ved å ikke holde orden på egne saker, og ved å ikke respektere at alle har ansvar for å holde klasserom/arbeidsrom og fellesarealer ryddige Særskilt alvorlige hendelser som mobbing, fusk/forsøk på fusk og bruk av rusmidler i skoletida, er også forhold som vil påvirke karakteren i atferd. Slike forhold vil bli behandlet som individuelle saker. Du skal varsles skriftlig uten ugrunnet opphold dersom det er fare for nedsatte karakterer i orden og i atferd

23 23 FORHOLD SOM GÅR PÅ ATFERD: GOD NOKSÅ GOD LITE GOD Delta aktivt i opplæringen i den form den blir gitt Du respekterer avtalte arbeidsopplegg og deltar etter beste evne og viser god arbeidsinnsats Du deltar av og til og viser middels arbeidsinnsats Du viser liten eller ingen interesse og har lav arbeidsinnsats Rette deg etter regler for bruk av spesialrom og bruk av verneutstyr Du viser ansvar for egen og andres sikkerhet og følger de regler og pålegg som gjelder når du er i spesialrom og bruker verneutstyr Du bryter gjentatte ganger regler og pålegg som gjelder i spesialrom og bruker verneutstyr Du setter egen og andres sikkerhet i fare ved å ikke respektere de regler som gjelder i spesialrom og for bruk av verneutsyr Delta i planlegging, gjennomføring og evalurering av opplæringen Du tar ansvar for felles læringsmiljø og deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen etter beste evne Du deltar av og til Du viser liten eller ingen interesse Rette deg etter regler for ekskursjoner og andre arrangementer utenfor skolen i skolens regi Du respekterer skolens reglement og opptrer som god ambassadør for skolen når du deltar i arrangementer utenfor skolen i skolens regi Du bryter noen av reglene i skolens reglement Du viser alvorlige brudd på skolens reglement Følge vanlige normer for god og hensynsfull atferd Du opptrer hensynsfullt og høflig og bidrar til et godt miljø både i og utenfor klasserommet Du oppfører deg ikke alltid i samsvar med vanlige normer for god adferd, og kan krenke andre med ubetenksom ordbruk eller dårlig oppførsel Du viser generelt dårlig oppførsel og har store avvik fra vanlig atferd ved å være uhøflig, skape uro og forstyrre læringsarbeidet, opptre lite hensynsfullt overfor andre ved krenkende ordbruk Elektronisk utstyr Du følger skolens regler for bruk av mobiltelefon og for bruk av PC i læringsarbeidet Du respekterer ikke alltid skolens regler for bruk av elektronisk utstyr Du respekterer generelt ikke skolens regler for bruk av elektronisk utstyr Mat, drikke, snusing, røyking Du følger skolens regler for dette Du respekterer ikke alltid skolens regler for dette Du respekterer generelt ikke skolens regler for dette

24 24 SERVICEERKLÆRING FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sammen om læring og utvikling Videregående opplæring i Buskerud ønsker å strekke seg etter denne visjonen. Dette skal vi få til ved å fokusere på kvalitet i alle ledd i læringsprosessen. Opplæringen skal skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter, deriblant læreplanene, læringsplakaten og opplæringsloven. I tillegg har den enkelte skole utarbeidet pedagogisk plattform som førende for undervisningstilbudet. Som elev eller lærling i offentlig videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune kan du forvente at: Vi har et positivt menneskesyn og respekt for ulikhet. Vi jobber aktivt for å skape et trygt og godt læringsmiljø. Vi kartlegger ditt faglige nivå for å kunne gi deg en tilpasset opplæring og for å kunne sette realistiske mål for deg. Du skal ha reell medvirkning i din egen opplæring og være kjent med hva som skal til for å oppnå de resultater du ser som realistiske. Vi jobber etter prinsippet vurdering for læring der du gjennom året vil få systematiske tilbakemeldinger både i elevsamtaler og skriftlig. Dette er med på å gi deg en forutsigbar sluttvurdering og karakter i faget. Vi gir deg mulighet for tilrettelegging av skoledagen for å gi rom for f eks.: frivillig organisasjonsarbeid, politisk aktivitet og fordypning innen idrett på toppnivå. Vi jobber for å sikre funksjonelle skolebygg og utstyr som er tilpasset det enkelte fag. Du har bærbar PC og bruker IKT i opplæringen. Våre skoler har kompetente lærere med tilgang til relevant etter- og videreutdanning. Vi tilstreber virkelighetsnær opplæring, ofte i samarbeid med bedrifter og virksomheter. Vi holder et høyt læringstrykk. Vi har god tilgang på kvalifisert personale innen yrkes- og utdanningsveiledning og sosialpedagogisk rådgivning. Gjensidig avhengighet For å få dette til er vi avhengig av et godt samarbeid og en gjensidig forpliktelse mellom skolen, og deg som elev og dine foresatte. Vi forventer at du og dine foresatte forholder dere til regler og rammer for opplæringen og bidrar aktivt med deltagelse, interesse og engasjement i læringsarbeidet slik at du skal oppnå de mål og resultater som du ønsker å nå. Mer informasjon finner du på bfk.no og skolenes hjemmesider.

25 25 LÆRINGSPLAKATEN Skolen og lærebedriften skal: Gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) Stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning. (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) Stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. (Oppl.l. 1-2 og læreplanverkets generelle del) Legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid. (Oppl.l. 1-2, forskrift kap. 22 og læreplanverkets generelle del) Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter (Oppl.l. 1-2 og kap. 5, og læreplanverkets generelle del) Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. (Oppl.l. kap. 10) Bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge. (Læreplanverkets generelle del) Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. (Oppl.l. kap. 9a) Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. Oppl.l. 1-2 og forskrift 3-2) legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte.

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET

ORDENSREGLEMENT 2. SKOLESAMFUNNET ORDENSREGLEMENT Dette ordensreglementet er utarbeidet med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr 61 3-7 og Lov om private skoler med rett til statstilskudd (Privatskolelova)

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole

Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole Dine plikter og rettigheter som elev ved Hønefoss videregående skole ORDENSREGLEMENT FOR FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I BUSKERUD INKLUSIV ARBEIDSINSTITUTTET Dette ordensreglementet er utarbeidet

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.08.2017 2 Innhold Kapittel 1. Formål og virkeområde...3 1-1. Formål...3 1-2. Virkeområde...3 Kapittel 2. Elevenes

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE

ORDENSREGLEMENT FOR RE VIDEREGÅENDE KVALITETSSYSTEM Område: Kvalitet Kapittel: 06.02 Dokument nr: 05 Organisasjonsnivå: Re videregående skole Dokumentnavn: Ordensreglement Godkjent dato: Godkjent av: 01.06.11 Rektor Dokumentreferanser: http://www.vfk.no/qmplus/avd_for_utdanning/kvalitet/reglementer/06_01_03%20ordensreg

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT om Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innhold 1 Formål... 3 2 Virkeområde...

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7,

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET

kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2014/2015 1 VELKOMMEN TIL KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE! Våre kjerneverdier er: trygghet og læring profesjonalitet og engasjement fellesskap og mangfold Du leser nå et informasjonshefte

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2016-2017 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra skolen og andre arrangementer

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7.

Reglementet er utarbeidet i tråd med fylkeskommunal forskrift til ordensreglement og opplæringslova 3-7. Illustrasjoner: Ewie Alice Torkildsen 2 Formål Målet med skolereglementet er å bidra til trivsel, samarbeid, arbeidsro og respekt. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Ordensreglement REGLEMENT FOR ELEVER VED NORDBORG VIDEREGÅENDE SKOLE Fastsatt med hjemmel i privatskolelova 3-9 første ledd. (Vedtatt av skolestyret for Nordborg juni 2011) FORMÅL Formålet med reglementet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler

Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Forskrift om ordensreglement for Telemark fylkeskommunes videregående skoler Reglement Skien vg skole 2013 2014 Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark. Styringsdokument 2A/2010. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Ordensreglement for elever i videregående skoler i Telemark Styringsdokument 2A/2010 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Ordensreglementet som er laget vil nå gjelde uavkortet for alle

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke

Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler i Nordland fylke Ordensreglement ved fylkeskommunale videregående skoler ID UTS.F.2.1 Versjon 1.02 Gyldig fra 29.07.2014 Forfatter Bjørn Isachsen Verifisert Høringsrunde Utdanningssektoren, UNG og elevorganisasjonene Godkjent

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer, senest

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Rutine for fraværsføring

Rutine for fraværsføring Rutine for fraværsføring Rutinen gjelder for alle videregående skoler i Vestfold PRESISERINGER GJORT PÅ GREVESKOGEN VIDEREGÅENDE SKOLE ER MARKERT MED RØDT OG KURSIV Dokumentreferanser: Forskrift til Opplæringslova

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017.

Vedtatt av fylkestingene i Nord og Sør-Trøndelag, og Fellesnemnda i Trøndelag, juni Gjeldende fra 1. august 2017. Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Ordensreglement for Skjetlein videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2013/2014. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2013/2014 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Rektors hilsen Velkommen til skolestart! Et nytt skoleår står for døren, og du som er elev har alle muligheter foran deg. Hvilke

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf

NAMSSKOGAN SKOLE Namsskogan Tlf ORDENSREGLEMENT SKOLENE I NAMSSKOGAN Reglementet tar utgangspunkt i lov om grunnskolen og den videregående opplæringen av 17. juli 1998 (heretter kalt opplæringsloven) med forskrifter av 23. juni 2006

Detaljer

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE

ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE ORDENSREGLEMENT VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORDLAND FYLKE Ordensreglementet er ei forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslova 3-7 og 3-8 samt Forskrift til Opplæringslova 3-6 (1 august

Detaljer

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi.

2 VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for alle elever ved skolen under opplæring og andre som tar del i opplæring i skolens regi. ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD-TRØNDELAG Reglementet tar utgangspunkt i Opplæringsloven av 17. juli 1998 med forskrifter av 23. juni 2006 med endringer pr. 1.

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014

VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 VELKOMMMEN TIL INFORMASJONSMØTE 2013/2014 Program Velkommen og kort presentasjon av kontaktlærere i INN 1 og INN 2. Navneskiftet Rektor Hans Kristian Voje informerer om: Skolens forventninger til elevene.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Sola kommune Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Sola kommune 19.11.2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE

REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE REGLEMENT FOR ELEVER VED. VIDEREGÅENDE SKOLE Forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringsloven av. 17.07.98 nr.61 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 3-7. Endret 16.06.2006. Reglene i dette

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP

LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP LOKAL FORSKRIFT FOR ORGANISERING AV LEKSEHJELP, OG ORDENSREGLEMENT FOR LEKSEHJELP Vedtatt i hovedutvalget for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Nedre Eiker kommune OPPVEKST & KULTUR Hjemmel Leksehjelp Kommunen

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement De fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark

Forskrift om ordensreglement De fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark Forskrift om ordensreglement De fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark Ordensreglementet for de fylkeskommunale videregående skolene i Finnmark er en forskrift fastsatt med hjemmel i opplæringslova

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Hersleb videregående skole SKOLENS REGLEMENT REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL I OSLOSKOLEN Ifølge opplæringsloven 2-9 og 3-7 er kommunen/fylkeskommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt ordensreglement for offentlige

Detaljer

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

/ : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT 1 av 5 Vår dato Vår referanse SEKSJON FOR PLAN OG UTVIKLING 15.08.2016 13/01926-25 : ---, B32, &00 Saksbehandler: Åse Holthe Deres dato Deres referanse FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE

Detaljer

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN

STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN NB! Les gjennom reglementet, skriv under og lever svarslippen på siste side til kontaktlærer. STUDENTREGLEMENT FOR KRISTIANSUND VGS - FAGSKOLEN VEDTATT AV STYRET FOR FAGSKOLEUTDANNINGA PÅ NORDMØRE OG ROMSDAL

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer