Civilization IV: eleven som statsleder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Civilization IV: eleven som statsleder"

Transkript

1 Dataspill i skolen Civilization IV: eleven som statsleder Civilization IV er et strategispill med en rekke tverrfaglige muligheter. I spillet tar eleven rollen som leder av en sivilisasjon og leder den fra tidlig historie og inn i moderne tid. I dette læringsopplegget får du tips om hvordan du kan bruke Civilization IV i samfunnsfag, engelsk og norsk på ungdomstrinnet og i VG1.

2 Nivå: Ungdomsskole, videregående skole Fag/tema: Engelsk, samfunnsfag, historie, norsk, fremmedspråk, geografi, religion, samfunnsøkonomi, politikk og menneskerettigheter Tidsangivelse/omfang: 4 uker anbefales for å få et størst mulig faglig utbytte Plattformer: Windows, Apple OS X Civilization IV i skolen: eleven som statsleder Av Vegard Relling og Aleksander Husøy, lærer og spillpedagog ved Nordahl Grieg videregående skole. Om spillet og faglige muligheter Spillet og læringsopplegget egner seg spesielt godt til tverrfaglig arbeid og i samarbeid mellom flere lærere. Spillet kan knyttes til kompetansemål i blant annet samfunnsfag, engelsk/fremmedspråk, norsk, geografi, historie og i religion og etikk. En vesentlig del av Civilization IV er interaksjonen med ledere av andre stater. For at spilleren skal få tilgang til nødvendige ressurser, teknologiske nyvinninger og handelsruter er man nødt til å ta del i diplomatiske forhandlinger med andre. Utfallet av disse forhandlingene er i stor grad avhengig av det relative økonomiske, militære og kulturelle maktforholdet mellom sivilisasjonene. Eleven må også forholde seg til konflikter som oppstår, identifisere årsaker og avgjøre hvordan disse kan unngås eller løses. Sivilisasjonene i spillet er basert på stater/ samfunn som eksisterer eller har eksistert i den virkelige verden, men hendelsesforløpene bestemmes av spillerens valg heller enn av den historiske virkelighet. Prosessene som man undersøker har høy grad av overføringsverdi til situasjoner fra den virkelige verden. Erfaringene som elevene gjør seg i spillet kan danne utgangspunkt for diskusjoner, presentasjoner og skriveoppgaver, og det anbefales at elever blogger fra prosjektet. Spillet er også et velegnet verktøy for å lage visuelle presentasjoner av ulike temaer innenfor emnet internasjonale relasjoner. Civilization IV gir også gode muligheter til å utforske hvilke faktorer som gjør at språk og kultur sprer seg eller forvitrer over tid. Brukt sammen med læreverk eller andre kilder gir spillet en god ramme for å diskutere kolonisering, framveksten av engelsk som verdensspråk og flere andre problemstillinger som kan være interessante i engelsk/fremmedspråk. Aldersgrense/nivå: Spillet har en PEGI-rating på 12 og er egnet til bruk for elever fra 8. trinn til VG3. Spillet inneholder væpnet konflikt, men styrer unna grafisk vold. Vanskelighetsgrad for lærer: for viderekommende Det er en forutsetning at læreren som vil sette i gang et opplegg med Civilization IV har spillerfaring. Spillet er relativt komplekst når det gjelder innhold og spillmekanikk. Opplegget egner seg spesielt godt til tverrfaglig arbeid og i samarbeid mellom flere lærere. Dersom flere lærere er tilknyttet, er det mulig å gjennomføre prosjektet selv om ikke alle lærerne har inngående kjennskap til spillet. Vanskelighetsgrad for elever Det anbefales at elevene får installert spillet et par uker før prosjektperioden, slik at de kan trene seg på spillmekanikken. Erfaringsmessig vil mange av elevene kunne fungere som spilleksperter som kan hjelpe resten av klassen. Man må ta høyde for at klassen som helhet vil trenge noe tid til å få inn grunnleggende forståelse om spillet, men kompetansen sprer seg relativ raskt. Slik gjør du: Spillet er i utgangspunktet ikke designet for skolebruk, så lærer må sette tydelige rammer for hvordan det skal brukes i undervisningen. Det vil sjelden være hensiktsmessig med et opplegg som er mindre enn tre uker. Dette kan enten gjøres sammenhengende eller spres utover skoleåret. Det anbefales å opprette en fellesblogg som lærer administrerer før du setter i gang med prosjektet, slik at alt er klart til publisering når elevene begynner å skrive tekster med refleksjoner om spillet. Dersom du tenker å bruke blogg aktivt gjennom dette prosjektet, må du sørge for å ha samtykke fra elever til å publisere tekstene deres, anonymt eller knyttet til elevens navn

3 Oppgaveforslag Refleksjonsnotat (norsk/engelsk) Hvilke forventninger har du til dette opplegget med Civilization IV? Skriv en tekst på maks 400 ord. I teksten din kan du komme inn på disse momentene - Hvilke erfaringer har du med spill tidligere? - Kan spill være nyttig som et læringsverktøy? Hvorfor? Hvorfor ikke? - Hvorfor tror dere læreren deres har valgt å ta i bruk spill i undervisningen? Diplomati (samfunnsfag + engelsk/norsk) Hva slags avtaler kan man inngå i Civilization IV? Hvilke faktorer spiller inn i forhold til hvor vellykket forhandlinger er? I hvilken grad er dette representativt for diplomati i internasjonale relasjoner? Knytt dette til eksempler fra den virkelige verden. Vurder til hvilken grad spillet gir en realistisk representasjon av samhandling mellom stater. Makt (samfunnsfag + engelsk/norsk) Definer begrepet makt. Hvordan utøver stater i Civilization IV makt over hverandre? Relater dette til konseptene om karismatisk makt, økonomisk makt, militær makt. Drøft, og trekk paralleller mellom spillet og den virkelige verden. Valg av styresett (samfunnsfag + engelsk/norsk) I Civilization IV kan du velge mellom ulike civics (som kan oversettes til styresett i denne sammenhengen). Les om disse i Civilopedia (www.dndjunkie.com/civilopedia). Valg av civics gir din sivilisasjon ulike fordeler og ulemper. Ta utgangspunkt i den sivilisasjonen som du har spilt. Hvorfor valgte du de civics som du gjorde? Hvilke fordeler og ulemper hadde det for ditt spill? Hvordan relaterer dine valg til virkeligheten? Ville du gjort de samme valgene om du hadde styrt et ekte land? Trekk paralleller mellom spillet og eksempler fra den virkelige verden. Muntlig oppgave: Tverrfaglig vurdering i norsk muntlig og samfunnsfag. - Lag en digital fortelling/presentasjon fra en valgt internasjonal konflikt hvor dere drøfter årsaker til at denne konflikten har oppstått samt foreslår mulige tiltak for å løse denne konflikten. - Ta ut gangspunkt i læreverket deres, men dere forventes også å bruke andre kilder i dette arbeidet. - Start presentasjonen deres med å avklare hvor dan dere bruker begrepet konflikt i kontekst av denne oppgaven. - Dere skal bruke skjermvideo/skjermbilder fra Civilization IV for å illustrere denne konflikten. Varighet: 7-12 minutter Kompetansemål / Samfunnsfag Utvalgte kompetansemål: VG1 ST/ VG2 YF Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet Gje døme på internasjonalt samarbeid og beskrive Noreg som internasjonal aktør Bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda og presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten Utvalgte kompetansemål: klasse Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papir baserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering Kompetansemål / Engelsk/fremmedspråk Utvalgte kompetansemål: VG1 ST/ VG2 YF Vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeids måter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land Drøfte framveksten av engelsk som et verdensspråk 03 04

4 Utvalgte kompetansemål: klasse Gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA Drøfte ulike typer engelskspråklige litterære tekster fra engelskspråklige land Beskrive og reflektere over situasjonen til urfolk i engelskspråklige land Kompetansemål / Norsk Utvalgte kompetansemål VG1 ST Tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv Skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler Vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier Utvalgte kompetansemål: klasse Beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium Utstyr Det er ikke et krav at alle elever har egne datamaskiner, men det er sterkt anbefalt. Det kan også være hensiktsmessig at to elever spiller sammen på samme maskin, med en erfaren og en uerfaren spiller. Spillet kan kjøpes for mellom kroner stk. enten som DVD-Rom eller som en nedlastbar fil for eksempel gjennom tjenester som Steam eller Cdon.no. Spillet er ikke veldig ytelseskrevende og fungerer godt selv på bærbare datamaskiner som er noen år gamle. Tips Spillet bør brukes i sammenheng med klassens ordinære læreverk og eventuelt andre kilder som kan belyse aktuelle læringsmål. Det er lurt å legge større spillprosjekter til høstsemesteret. Avhengig av elevenes valg og refleksjoner underveis, kan det være aktuelt å trekke inn flere eller andre deler av læreplanen enn det som opprinnelig var planlagt. Denne type tilpasninger kan erfaringsmessig være vanskelig å få tid til mot slutten av skoleåret. Se iktipraksis.no for flere oppgaveforslag, full fremdriftsplan og vurderingskriterier for prosjektet

5 Dataspill i skolen er en serie læringsopplegg for bruk av dataspill i undervisningen. Oppleggene er skrevet av lærere for lærere, og hentet fra Iktipraksis.no er Senter for IKT i utdanningen sin nettside for deling av digital pedagogisk praksis. /

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning?

Fattig og rik. Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. - er mer olje et problem eller en løsning? TIL LÆRER Fattig og rik Et undervisningsopplegg om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling - er mer olje et problem eller en løsning? Global oppvarming og verdens fattigdomskrise er kanskje

Detaljer

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere.

Eller elevene kan skrive en drøftingsoppgave eller et leserinnlegg til avisen, om norsk asylpolitikk generelt eller spesielt om unge asylsøkere. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. Som alltid er det viktig at elevene får informasjon om forestillingen i forkant. Det øker interessen og gir et bedre utbytte av det de opplever. Dette er en

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Undervisningsopplegg til Demokratikaken

Undervisningsopplegg til Demokratikaken Undervisningsopplegg til Demokratikaken I øvelsen vi har kalt «Demokratikaken» utforsker vi demokratibegrepet hva er nødvendige ingredienser i et demokrati? Hvilke ingredienser vil gjøre det spesielt bra?

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Meir om språkferdigheiter - nynorsk som hovudmål http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn 52 Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Vg1/Vg2 yrkesfag Mange kompetansemål

Detaljer

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI

UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI RÆLINGEN KOMMUNE UTREDNING AV UNDERVISNINGSOPPLEGG KLIMA OG ENERGI Desember 2014 2 FORORD Dette dokumentet inneholder en gjennomgang av ulike nettbaserte undervisningsopplegg for skole og barnehage innenfor

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

i skolen - et læringsprogram som er tilpasset videregående skole

i skolen - et læringsprogram som er tilpasset videregående skole i skolen - et læringsprogram som er tilpasset videregående skole Utviklet i samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Hvordan bruke KB? Kompetansemål Utforskeren Formulere en

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Foto: Olivier Bonnet. glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen

Foto: Olivier Bonnet. glemte kriser. Medieprosjekt for ungdomsskolen Foto: Olivier Bonnet glemte kriser Medieprosjekt for ungdomsskolen innhold 3: Brev til lærer 4: Forslag til medieprosjekt 8: Kompetansemål 9: Glemte kriser 2014 10: Tre glemte kriser 13: Praktisk info

Detaljer

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN

FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN UNIVERSITETET I AGDER FAKULTET FOR HUMANIORA OG PEDAGOGIKK EKSAMEN Emnekode: HI-108/ III 109 Emnenavn: Fagdidaktikk i historie i PPU Dato: 18. mai 2012 Varighet: 09.00 14.00 Antall sider inkl. forside

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer