Nasjonal nettverkskonferanse september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonal nettverkskonferanse 8. 9. september på Hamar. Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF. Oslo VO Sinsen. Ranveig E."

Transkript

1 Oslo VO Sinsen Nasjonal nettverkskonferanse september på Hamar Realkompetansevurdering Top/Down fellesfag YF Oslo VO Sinsen Ranveig E. Prøven

2 Eksempel på RKV Top / Down Oslo VO Sinsen Rammene rundt realkompetansevurdering RKV i naturfag et muntlig fellesfag

3 Oslo VO Sinsen Eksistert som skole siden 2002 Vel 1500 voksne hel- og deltidselever og lærlinger Ca 3/4 av elevene er minoritetsspråklige Fra 17 til 60 år, de fleste år Over 60% av elevene er kvinner 2013/14: YF: 562 elever 92% fullførte skoleåret ST: 734 elever 87 % fullførte skoleåret

4 Oslo VO Sinsen Samlet ca 85 tilsatte: ca 50 pedagoger 5 rådgivere 2 inntaksmedarbeidere 7 skoleledere konsulenter, seniorveiledere mm

5 Opplæring og tilbudsstruktur Opplæring fra til fire dager i uken fredager til Elever tar etter eget valg ett eller flere fag samtidig Elever skifter fra dagtilbud til kveldstilbud Fra 3-4 timer i uka til 24 timer i uka Opplæring skjer både internt og eksternt Studieverksted

6 Yrkesfaglige utdanningsprogram programfagene i egne grupper ved ordinære vgs, opplæringskontor, mm. fra onsdag til fredag noen klasser i samarbeid med Akershus kjøper enkeltplasser i ungdomsklasser og i andre fylker fellesfagene på Oslo VO Sinsen mandag og tirsdag noen egne YF-klasser ved Oslo VO Sinsen Pr elever tilknyttet yrkesfaglige utdanningsprogram

7 RKV ved Oslo VO Sinsen Oslo VO Sinsen ble delegert kompetansen til å realkompetansevurdere samtidig med opprettelsen av skolen i 2002 Tall fra : 317 personer søkte RKV 603 fag ble godkjent 250 fag ikke godkjent Noen fag delvis godkjent (en utfordring ift dokumentasjonen) 162 personer fikk ett eller flere fag godkjent 112 personer trakk søknaden i ett eller flere fag Ca 50 eksterne fagpersoner i tillegg til egne lærere

8 Fagpersoner i ulike stadier i RKV Oslo VO Servicesenter Oslo VO Sinsen Rådgivere og veiledere Fagpersoner i ulike programområder og fag Faglærere, medlemmer av prøvenemd og andre Veiledere, konsulenter og ledelse

9 Interne rutiner Alle søkere til RKV blir innkalt til en individuell veiledningssamtale hos rådgiver ved Oslo VO Sinsen De ulike programområder er fordelt mellom 5 rådgivere RKV-konsulent innkaller kandidaten til samtalen Søknadene kommer fysisk over fra Servicesenteret og persondata i SATS Saksbehandling før samtalen Sjekker data, elevhistorikk Danner seg et bilde av kandidaten Betaling/Ikke betaling

10 Interne rutiner forts. Veiledningssamtalen Notatark fylles ut til fagperson Prosedyren og metodene i RKV gjennomgått med kandidaten; eget infoskriv. Læreplan Nettsider til forberedelse Om RKV Relevant fagstoff Informasjon om klageretten

11 Kompetansebevis

12 Krav til fagperson ha god kjennskap til innholdet i de aktuelle læreplanene, og hva som er den samlede kompetansen i faget ha formell kompetanse i faget ha god kjennskap til praksisfeltet ha god kompetanse om realkompetansevurdering som metode ha god evne til å skape en dialog med kandidaten

13 Kompetanse Realkompetansevurdering brukes for å avgjøre hvilken kompetanse den voksne har sammenlignet med hvordan kompetansen er formulert i læreplanen Kompetansen skal være likeverdig

14 Kompetansebegrepet Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer viser kompetanse i konkrete situasjoner ved å bruke kunnskaper og ferdigheter til å løse oppgaver

15 Kompetanse Et læreplanverk basert på kompetanse gjør denne vurderingen enklere Kunnskapsløftet er basert på prinsippet om at elevene skal ha en gitt kompetanse etter endt opplæring et læringsutbytte Det er ikke lenger snakk om et pensum elevene skal gjennom

16 Top down for fellesfaget naturfag En helhetlig tilnærming til kompetansemålene Formålet med faget og omtale av hovedområdene i faget Naturfag for Vg1 YF har fire hovedområder: Forskerspiren Bærekraftig utvikling Ernæring og helse Energi for fremtiden

17 Metoder Dialogbasert ++ Faglige uttrykk og begreper Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter Å kunne skrive - en liten skriftlig oppgave Å kunne lese lese en instruksjon for en øvelse Å kunne regne energitabell og energibehov Digitale ferdigheter bruke søkeverktøy

18 Hva vurderes og verdsettes? Alle hovedområdene må vurderes Ikke alle kompetansemålene innen hvert hovedområde må vurderes Noen kompetansemål bygger på hverandre, mens andre står for seg selv Naturfag er et fag på Vg1 Kan bruke Blooms taksonomi som utgangspunkt for Top Down når det gjelder fagkunnskap Analyse av kompetansemålene og nedbryting av dem

19 Top Down fagkunnskap kjennetegn for måloppnåelse Over middels: Vurdere. Eleven har integrert kunnskap og kan analysere. Eleven kan sammenlikne, rangere og trekke konklusjoner med begrunnet vurdering og kritisk sans. Middels: Anvende. Eleven har forstått og kan tillempe kunnskap. Eleven kan forklare med egne ord, og bruke kunnskapen i ulike situasjoner. Under middels: Reprodusere. Eleven har mottatt og oppfattet. Eleven gjengir, beskriver og lister opp det han/hun har lært.

20 Blooms taksonomi Top - Down Kan være et utgangspunkt for samtalen Vurdere Sette sammen og vurdere Anvende Analysere og anvende Reprodusere Forstå og reprodusere

21 Hva er naturfag? Sette sammen og vurdere Anvende Reprodusere Hva forbinder du med naturfag? Ta utgangspunkt i yrke/arbeidsplass Hva handler naturfag om? Her kan en bruke tankekart Kandidaten kan få litt tid til å reflektere selv Fotografier som illustrasjon for biologi, fysikk, botanikk, ernæring og helse mm

22 Top Down - Høy måloppnåelse Å analysere og vurdere Hvordan er sammenlignet med? Hva er noen av årsakene til disse problemene? Hvordan skiller du mellom..og? Hvilke endringer på vil du anbefale? Hvordan ville du like det hvis hvorfor? Finn en annen løsning på.. Utvikle et forslag til noe som kan

23 Top- Down Middels Å forstå og anvende: Hvordan kan du forklare. Forklar/ belys Vet du om et annet tilfelle der? Grupper i forhold til følgende egenskaper Hva ville endres hvis Hvilke spørsmål ville du stille om..

24 Top Down Lavt Å huske og gjengi: Hvor mange..? Hva er? Kan du navnet på? Hva menes med? Beskriv hva som hender når.? Hvilket svar er riktig..? (flervalgsoppgaver)

25 Ernæring og helse Hovedområdet dreier seg om hvordan kroppen er bygd opp, påvirkes og endres over tid. Kunnskap om hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan livsstil påvirker kropp og helse. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og for fysisk og psykisk helse. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området. I Vg1 er dette hovedområdet kalt ernæring og helse som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet.

26 Kompetansemålene i ernæring og helse Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

27 Mat og helse

28 Ulike metoder for tilnærming Statens råd for ernæring og helse Brosjyrer og nettsider kan være gode utgangspunkt for dialog Kostholdsråd Bruk foto og tekst for spørsmål om de ulike næringsstoffene Regneoppgave om energi

29 Fordøyelsen er top-down

30 Vurdering og verdsetting Helhetlig vurdering Den voksnes kompetanse og kompetansen som kreves i læreplanen må overlappe i den grad at vi kan si at den voksne innehar den samlede kompetansen Et forsvarlighetskrav

31 Læreplanlogg

32 Læreplanlogg forts.

33 Logg GRF

34 Logg kompetansemålene

35 Dokumentasjon Utarbeides så snart som mulig etter vurderingen Kompetansebevis og enkeltvedtak på Sinsen Bakgrunnen for enkeltvedtaket og kompetansebeviset kommer fra fagpersonene som har vurdert og verdsatt

36 Dokumentasjon Kandidaten får Læreplanloggen Enkeltvedtak Kompetansebevis Alle får tilbud om en oppfølgingssamtale med rådgiver Veien videre

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012

LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 LÆREPLAN I NATURFAG Høringsutkast 05.12.2012 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet og behov for å finne svar på spørsmål om sin egen eksistens, om liv

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NATURFAG Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Naturvitenskapen har vokst fram som en følge av menneskers nysgjerrighet

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget.

Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Uformell analyse av læreplan i naturfag innenfor Kunnskapsløftet Mat som innfallsvinkel og kjøkkenet som læringsarena i naturfaget. Av 129 kompetansemål kan 34 behandles med utgangspunkt i mat/kjøkken.

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag

Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Høring - Justering av læreplanene i gjennomgående fag Utdanningsforbundet Østfold har sendt følgende gjennomgående læreplaner ut på høring: Engelsk Matematikk fellesfag og matematikk 2T og 2P Naturfag

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus

Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner Ellen Marie Bech Kompetanse Maria Duus Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson

No society educates its young to live in a different society. David B. Olson The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Chris Dede No society educates its

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05

Læreplaner for Kunnskapsløftet Høringsutkast fra Utdanningsdirektoratet 15.02.05 NATURFAG Formål med faget Barn og unge opplever undring og glede over naturens og dagliglivets utallige mysterier. Naturvitenskapens beskrivelser kan berike denne opplevelsen. Kunnskap og forståelse kan

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2015 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

Kurs: Muntlig eksamen

Kurs: Muntlig eksamen Kurs: Muntlig eksamen Som avslutning på to års historieundervisning på videregående, kan det hende du blir trukket ut til muntlig eksamen. Selv om mange har erfart at de behersker muntlige framstillinger

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Naturfagene i norsk skole

Naturfagene i norsk skole Faggjennomgang av naturfagene Naturfagene i norsk skole Anno 2015 Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet FORORD Utdanningsdirektoratet oppnevnte høsten 2014 en ekstern arbeidsgruppe

Detaljer