Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kultur, idrett og fritid MAGDA. Skoleåret 2012-2013 Kulturformidling i skolen. Sammen om Porsgrunn"

Transkript

1 Kultur, idrett og fritid MAGDA Skoleåret Kulturformidling i skolen Sammen om Porsgrunn

2 MAGDA Skoleåret Dette skoleåret vil bli et spennende år for Magda. Etter flere år på flyttefot, ser det nå ut til at vi får en mer permanent tilværelse. Allerede fra skolestart er Meierigården klar til bruk. Fra å være et slitt lokale, er det nå blitt et flott ungdoms - og flerbrukshus. Lokalene er bygget om og pusset opp til et moderne sted med mange muligheter for ulike kulturtiltak for barn og unge. Flere av Magdatilbudene i høst vil være knyttet til aktiviteter her. Rett rundt hjørnet er det snart på plass et nytt kulturhus - Ælvespeilet med eget Magdarom. Tiden med flytting rundt omkring vil snart være over og vi er sikre på at aktiviteten og besøket vil bli enda bedre. Med slike muligheter vil det også blomstre opp nye ideer og prosjekter. Magda flyr videre.nå med skikkelig oppdrift. Katalogen er som tidligere delt inn etter klassetrinn med ulike tilbud Obligatoriske tilbud - er opplegg vi har laget spesielt tilpasset dette klassetrinnet. Vi dekker reiseutgifter med rutebuss for de skolene som har rett på transport. I de tilfellene hvor dette ikke er mulig, er det en fordel om vi kontaktes for å finne alternative løsninger. Valgfrie tilbud - kan benyttes av alle trinn. Innholdet tilpasses alderstrinnet i samarbeid med læreren. Vi dekker buss til ett av de valgfrie tilbudene i løpet av skoleåret. Noen prosjekter er knyttet til samarbeid med flere aktører med aktiviteter på egen skole. Det blir gjort egne avtaler om hvordan opplegget skal gjennomføres for de som melder seg på. Kulturskattens tilbud - er samlet bakerst i heftet og har en kortfattet oversikt over høstens program. Vårprogrammet blir sendt ut i januar når alle turneene er klare. Kulturkontakten på skolen vil informere om tilbudet i forkant. Informasjon om når tilbudet kommer, forhåndsomtale, tips til forberedelse, faktaark o.a. finnes på som er tilgjengelig for alle. Vi håper katalogen virker fristende og ønsker alle lykke til med nytt skoleår! Porsgrunn august 2012 Per Kåre Mæhlum

3 1. trinn Litteratur: Bok og bilde Mål: Bli kjent med biblioteket og galleri BOB. Utvikle positiv holdning til bøker. Porsgrunn Bibliotek har vi laget opplegg for de minste elevene. Besøket er delt i to: - Besøk i Galleri BOB med formidling av utstillingen. - Aktiviteter i barneavdelingen for å bli kjent med billedboka. Praktisk: Biblioteket sørger for nødvendig utstyr. Ta med mat og drikke. Lekemuligheter i parken rett utenfor Varighet: Fra 1,5 2 timer. Opplegget kan benyttes hele året Påmelding: Skolene gjør avtale direkte med biblioteket på telefon Biblioteket sender ut egne invitasjoner til de ulike utstillingene. Transport: Opplegget er obligatorisk for 1. trinn og de som har krav på transport får dekket reise med rutebuss. Utstillinger som starter i høst: Sept. - okt. Eriksen /Aurlande : Evens hage En frekk liten rakker har lurt seg inn i Evens hage. Even må få den vekk! Inn kommer Eva med fluesmekker, giftgass og sprettert! Her skal det utryddes! Nov. - des. Lisa Aisato: Odd er et egg Tenk at hode ditt er et egg som kan knuse når som helst. Hvordan tror du gymtimen ballspill blir da? Hvordan tror du en tur i kongleskogen hadde føltes? Alt dette vet Odd for hode hans er nemlig et egg. Andre tilbud som kan benyttes av 1. trinn: Kulturnatta delta med eget innslag Filmuker i november - uke 46 og 47 Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening. NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

4 2. trinn Crossover: Stolen forteller Mål: Å bli motivert til å arbeide med tema stol oppleve ulike aktiviteter knyttet til tema. I den nye Meierigården vil vi denne høsten prøve et eget prosjekt med 2. trinn. Vi ønsker besøk av elever som skal ta for seg tema Stoler på forskjellig måte. Besøket er tenkt som en motivasjon til videre arbeid med tema på skolen. Klassene oppfordres til å lage stoler som innslag på Kulturnatta. Dagen på Meierigården er satt sammen av fler deler: Utstilling av stoler og ting som hørere sammen. Stolen kan fortelle en historie besøk av forteller. Min stol et lite verksted hvor vi lager ministoler av gjenbruksmaterialer. Utstyr : Vi sørger for nødvendig utstyr. Ta med mat og drikke. Varighet : Kl /11.30 Når Sted: : Uke 37 i september : Meierigården Påmelding Transport : Frist fredag 30.august. : Opplegget er obligatorisk for 2. trinn og de som har krav på transport får dekket reise med rutebuss. Andre tilbud for 2. trinn: Litteratur: Lær å bruk biblioteket Bibliotekbesøk på hovedbiblioteket. Eleven lærer å finne fram, bli kjent med hva som finnes og lærer å låne. For besøk ta direkte kontakt med Porsgrunn bibliotek på telefon Et besøk an også kombineres med utstillingen i galleri BOB ( se omtale på 1. trinn )

5 3. trinn Musikk - Spill Mål: Oppleve et orkester i en konsertsal. Høstens konsert blir et samarbeid med Eidangerpike og guttekorps. Korpset har laget et en egen konsert som tar utgangspunkt i en verden ungene er godt kjent med: Invitasjon "Tenk å få være midt inni et dataspill. Eidanger pike- og guttekorps inviterer til en spektakulær konsertopplevelse med musikk fra dataspill som fokus. Herøyahuset vil bli gjort om til en dataspillverden. Det vil være masse effekter, lys og video, animasjon og sist, men ikke minst, masse vakker musikk i helt ny drakt. Velkommen til en annerledes konsertopplevelse." Når: Uke 40 torsdag 4/10 og fredag 5/10 Konsertstart : kl og Sted: Herøyahuset Transport: Opplegget er obligatorisk for 3. trinn og de som har krav på transport får dekket reise med rutebuss. Ps. Konserten er flyttet til Herøyahuset på grunn av sceneplassen. Dette vil bety at bussmulighetene blir noe begrenset for noen skoler. Eget infoark sendes ut i september. Andre tilbud som kan benyttes av 3. trinn: Kulturnatta delta med eget innslag Filmu Andre tilbud som kan benyttes av 3. trinn: Kulturnatta - delta med eget innslag Filmuker i november - uke 46 og 47 Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening NB! Alle tilbudene har mer informasjons lenger bak i katalogen

6 4.trinn Skulptur: Skulp-tur Mål: Elevene skal bli kjent med forskjellige skulpturer i Porsgrunn sentrum. Det er stor forskjell på utforming, materialbruk og størrelse. Plasseringen er også knyttet til byhistorie og arkitektur. Opplegget er todelt: - Byvandring med formidling av 5-6 skulpturer - Verksted der eleven får lage sin egen skulptur. Når: I høsthalvåret ut oktober - på våren fra mars og ut mai Andre tider etter avtale. Frammøte foran rådhuset kl med avslutning ca. kl Transport: Opplegget er obligatorisk for 4. trinn og de som har krav på transport får dekket reise med rutebuss. Egen invitasjon sendes til kontaktlærere på trinnet. Når nettene blir lange På Porsgrunn Bymuseum vil vi i år også fortsette med opplegget på om gamle tradisjoner knyttet til jul og advent. Innholdet vil bestå av stasjoner med formidling, opp levelse og praktiske aktiviteter. Når: NB! Uke i desember Egen invitasjon blir sent til kontaktlærere på trinnet i oktober. Opplegget er valgfritt og det er mulig å benytte en valgfri busstur. Kulturnatta delta med eget innslag Filmuker i i november - uke 46 og 47 Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening. NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

7 5. trinn Litteratur: Skrivekløe og leselyst. Skrivekurs med Wenche Straume på biblioteket eller ute på egen skole - våren 2013, uke Vi fortsetter samarbeid med Wenche Straume om et skriveverksted for 5. trinn. Siste skoleår deltok nær alle elevene på opplegget og responsen var meget god. Vi kan love en morsom og spennende dag med stor aktivitet, varierte oppgaver og arbeidsformer. Både fantasien og lysten til å skrive blir stimulert. Det er viktig at lærer er tilstede og deltar i opplegget sammen med elevene. Når : Opplegget foregår fra kl inkl. spisepause Hvor: For sentrumsnære skoler gjennomføres tilbudet på biblioteket i byen For de andre skolene, får skolen besøk på egen skole. Informasjon og påmelding sendes ut i januar til kontaktlærere. Andre tilbud for 5. trinn: Natur og kultur på Mule Varde Vi har fått mulighet til å benytte Mule Varde til ute - aktiviteter i juni. Stedet i seg selv en perle i nærmiljøet som alle bør avlegge et besøk. Magda kan dermed tilby et opplegg for 5.trinn med aktiviteter som er knyttet til stedet - Formingsaktiviteter - Historie om stedet - Kultur / naturløype - Installasjon - Grilling - Lekeaktiviteter Opplegget vil foregå i ukene i starten av juni. Egen innbydelse med praktiske opplysninger blir sendt ut etter påske. Andre tilbud som passer for 5. trinn: Kulturnatta Lage stol og delta med egne innslag i tekstkonkurransen Filmuker uke 46 og 47 i november Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening. NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

8 6. trinn Kulturarv: Ida og Oskar om skole, lek og arbeid for 100 år siden Våren 2013 fortsetter vi opplegget for 6. trinn på Porsgrunn bymuseum. Tilbudet belyser tema om å vokse opp og være barn i byen rundt Vi vil denne gangen knytte innholdet mer til seilskutetiden som var svært sentral på slutten av 1800 tallet. Dagen blir delt opp i ulike stasjoner der tema blir belyst gjennom formidling, aktiviteter og praktiske oppgaver. Aktuelle tema: - Boforhold. Sosiale forskjeller - Oppgaver og plikter - Skolegang og lek Når: Ukene etter påske i april Informasjon og påmelding sendes ut februar. To valgfrie tilbud for 6. trinn: Kulturkirke Magda vil i år fortsette samarbeid med kirkene om undervisningsopplegget om kunst og arkitektur som finnes i og utenfor kirkebygget. Opplegget tilbys de skolene som sogner til kirken. Målet er å gi elevene kjennskap til den kulturelle delen av kirken. Tilbudet er tilpasset alle elever uansett kulturell eller religiøs bakgrunn. Dagen består av omvisning, kunstformidling og formingsaktiviteter. Varighet: ca 2-2,5 time. Opplegget gjennomføres vår og høst i Vestsiden og Eidanger kirke. Et tilsvarende opplegg prøves ut i Brevik på vårhalvåret. Invitasjon blir sendt til kontaktlærere i august. Helt super! Vi kan i år tilby et verksted der elevene får lære om, og å lage egne tegneserier sammen med en av norges mest kjente tegneserieforfattere, Tor Erling Naas. Tilbudet skjer på skolen og har en varighet på 3 timer. Opplegget er praktisk og elevene får prøve tegning og historiefortelling. Når: Uke 49 + uke 6 i Eget skriv med mer informasjon og påmelding sendes ut tidlig på høsten. Begrenset plass. Andre tilbud som passer for 6. trinn: Kulturnatta Lage stol og delta med egne innslag i tekstkonkurransen Filmuker uke 46 og 47 i november Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening. NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

9 7. trinn Gå på kunstutstilling Mål: Besøke en kunstutstilling og bli kjent med kunstneriske uttrykksmåter Fra utstillingsprogrammet til Porsgrunn kunstforening har vi plukket ut en utstilling i høst og en til våren som passer svært godt for 7.trinn. Disse to utstillingene tar opp tema som kan passe inn i mange fag. Besøket består av formidling og aaktiviteter i etterkant med utgangspunkt i utstillingen. Varighet: Høsten : kl 9.00 til ca annet tidspunkt kan avtales. 5. november 14. desember Preben Holst foto og video Preben holst utforsker tilstanden som skjer i overgangen mellom barn og voksen. I arbeidene hans blir barn og ungdom satt inn i satt inn i et landskap som kan være trygt og kjent,men også mørkt å skremmende. Ofte handler verkene om å skape seg identitet og tilhørighet. Egen invitasjon sendes ut i september. Våren 2013: 7. januar 1.mars Kurt Johannessen Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise Utstillinga har fokus på strek og tegning. Kunstneren er opptatt av hvordan tegninger blir til og hvordan streken utfolder seg på arket. Kurt har alltid tegnet og arbeidet mye med tekst. Han har gitt ut egen bøker og har skapt sin egen form og univers med en underfundig humor. Utstillinga viser performance på video og foto. Anbefalt: Alle klassetrinn Valgfrie tilbud til 7. trinn Arkitektur: Byens ansikt, Våren 2013 Uke i begynnelsen av mai kl Arkitektur har i den nye læreplanen kommet inn som tema i flere fag. Mange har egne opplegg på skolen og vårt mål er å være et suplement til undervisningen som allerede skjer i egen klasse. Vi inviterer derfor 7. trinn til arkitekturdag i sentrum satt sammen av flere elementer: Fra ide til ferdig bygg - Målestokk tegning modell ferdig bygg. Andre tilbud som passer for 7. trinn: Kulturnatta Lage stol og delta med egne innslag i tekstkonkurranse under temae Filmuker uke 46 og 47 i november Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening. NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

10 8. trinn Litteratur: Møte med tekst Tegn en roman! På Sandøya ved Brevik bor tegneserieforfatteren Tor Erling Naas (Tor Ærlig) Han har skrevet og tegnet tre serieromaner og står i tillegg bak en rekke hefteutgivelser. Tor Erling er den eneste norske tegneserieskaperen som gir ut tegneserieromaner med et slikt omfang. Erfaringene fra forrige skoleår var positive og mange skoler benyttet tilbudet. Et forfatterbesøk med utgangspunkt i tegneserier uten tvil treffe elevene på ungdoms trinnet. Begrenset plass. Informasjonsark med påmelding blir sendt til lærere på trinnet. Mål: Å stimulere til leselyst og tekstskaping. Når : Skolebesøkene blir gjennomført i uke på høsten i 47 og 48 i november. Det hvite gull PP Under Porselensuka, uke 39 og i en uke våren 2013 inviteres 8. trinn til ett opplegg med Porselen, materialet og design i fokus. Vi ønsker å gi ett innblikk i porselen som materiale, dets særegne egenskaper og bruken av det på ulike måter. Elevene skal selv få prøve den råe leira, og også bli inspirert til eget videre dekor arbeid Varighet: 2-2,5 timene. Vi satser på ett firedelt tilbud med : Byvandring : Porselen brukt i skulpturer og i bruksgjenstander Porselen som materiale, og dets særegne egenskap. Besøk hos en porselenskunstner i verkstedet hennes Praktisk arbeid med dekor som avsluttes på skolen Egen invitasjon med mulighet for påmelding og praktiske opplysninger sendes til skolene i begynnelsen av september. Andre tilbud som passer for 8. trinn: Kulturnatta delta 3.november med eget innslag under temaet STOL Filmuker i uke 46 og 47 november Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening. NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

11 9. trinn Kulturarv : Grenland i krig Bilde fra Telemark museum Tilbudet er fra i år ett heldags opplegg i Brevik og Trolldalen, Bamble. Del 1. Vi starter dagen med ett opplegg på museet i Brevik Film: tysk propagandafilm fra 1940, laget for det tyske hjemme publikum. Den viser bakgrunnen for hvorfor Tyskland innledet krigen. Individuell oppgaveløsing: elevene får utdelt oppgaveark / quiz og skal ved hjelp av museets okkupasjonshistoriske utstilling lete seg fram til riktige svar. Film: Grenland i krig. Filmen er basert på stillbilder og filmopptak gjort i Grenlandsdistriktet under okkupasjonen. Gruppearbeid: Elevene får innføring i motstandsbevegelsens sendinger til London. De får opplæring i morsealfabetet og skal sende og motta meldinger. Del 2. På Trolldalen kystbatteri i Bamble vil elevene få en rundtur i kystbatteriet og lære om bakgrunnen for kystfortet, byggingen og hvordan det var utstyrt. Hvilke oppgaver hadde batteriet, hvordan var forholdene for de tyske mannskapene som var utplassert her. Varighet: Hele dagen, inkludert formidlingstilbudet i Brevik. Opplegget gjennomføres våren 2012, informasjon og påmeldingsfrist sendes til skolene etter nyttår. Vi har for dette skoleåret bestemt å dekke transport fra skolen til Brevik og Trolldalen. Se meg Som avtalt med ungdomsskolene kommer prosjektet SE MEG til alle 9. trinn. Vi vil i tillegg ramme inn elevarbeidene og lage utstillinger i tilknytning til prosjektet. Se egen omtale under Kulturskattens presentasjon. Andre tilbud som passer for 9. trinn: Kulturnatta delta 3.november med eget innslag under temaet STOL Filmuker i 46 og 47 i november Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

12 10. trinn Litteratur Henrik Ibsen Museum Hedda Gabler: Mange ganger synes jeg at jeg bare har anlegg for en eneste ting i verden. Og hva er det? Å kjede livet av meg. Telemark Museum inviterer 10. trinn til en halvdag på museum med Henrik Ibsen i sentrum. I løpet av tre timer vil elevene bli bedre kjent med Henrik Ibsen, Hedvig Ekdal og Hedda Gabler. Vi tar i mot på Venstøp, familien Ibsens sommerhus som ble deres hjem etter at familien kom i økonomiske vansker. Her blir det en omvisning i bolighuset der Henriks historie veves sammen med fabelen i Vildanden. Deretter presenteres stykket Hedda Gabler for de besøkende med eksempler fra teksten samt assosiasjoner rundt den. Etter på deler vi klassen i grupper som får i oppgave å i scenesette utvalgte scener fra Hedda Gabler. Gruppene jobber selvstendig, men får selvfølgelig kyndig hjelp når det trengs. I løpet av dagen blir det også en kort pause der elevene spiser medbrakt niste. (Det er åpen kiosk med is og brus og lignende, men ikke med mat). Transport: Opplegget er obligatorisk for 10. trinn og de som har krav på transport får dekket reise med buss. Invitasjon med påmeldingsfrist sendes ut etter vinterferien. Valgfritt tilbud / Samtidskunst Vi vil i år prøve ut ett opplegg med Kunstformidling for 10. trinn. Utstillingen til Preben Holst i Porsgrunn Kunstforening fra 27. oktober til 16. desember er høstens best egnede utstilling for trinnet. Utstillingen, med fotografi og video, tar for seg overgangen fra barn til voksen og det Skjulte livet til ungdom. Tilhørighet, selvrealisering og identitetsskaping er sentralt. Formidling og mulig verksted. To av utstillingsukene, uke 46 og 47 er det filmuker, og er lett å kombinere med utstilling og en filmopplevelse. Kurt Johannessens utstilling Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise kan også egne seg for trinnet. Andre tilbud som passer for 10. trinn: Kulturnatta 3.november delta med eget innslag under temaet STOL Filmuker i uke 46 og 47 i november Kunstutstillinger i Porsgrunn kunstforening NB! Alle tilbudene har mer informasjon lenger bak i katalogen

13 Valgfrie tilbud alle kan benytte Kino- og filmukene 2012 Vi har også i år samarbeid med Filmsenteret Charlie og filmukene er satt opp i siste del av november, uke 46 og 47. Tilbudet er for alle klassetrinn og vi vil i forkant av ukene sende ut en egen oversikt over filmer som tilbys, og presisere hvilke klassetrinn de er aktuelle for. Vårt ønske er å kunne presentere noen filmer allerede ved skolestart, slik at de som ønsker det kan ta dette inn i sine planer. For at filmopplevelsen og kinobesøket skal bli noe mer enn bare en tur på kino, vil vi igjen prøve å få noen animasjonsfilmer og filmer som er basert på bøker, og/ eller at de har ferdig utarbeidede filmark. Vi tror opplevelsen av filmen blir større ved at man har en tre-trinns rakett med forarbeid, filmopplevelse og etterarbeid. Sjekk også nettstedene: filmogkino.no og filmweb.no Noen filmer som helt sikkert blir vist : KonTiki Istid 4 Tomboy Modig FACEBOOK.COM/DISNEYNORGE 2012 Disney/Pixar SE DEN OGSÅ I DISNEY DIGITAL 3D Vandreutstillinger Vi har laget noen vandreutstillinger som Porsgrunn kommune eier, og vi har noen utstillinger fra Kunst i skolen som vi leier inn for perioder. I tillegg samarbeider vi med Kultur for eldre Spaserstokken og kan derfor også tilby dere mulighet for å se vandreutstilling på ett sykehjem nær din skole. Våre lokale vandreutstillinger består av bilder, fortellingen og en kort veileder med eksempler til bruk i skolen. Noen av utstillingene har også med utstyr til dramatisering. Utstillingene kan bestilles direkte fra oss ved: Utstillingene har vi i sambruk med barnehagene. Egen oversikt over aktuelle tidspunkter sendes ut separat. Bukkene Bruse Søsteren min Del 1 - grønn serie Søsteren min Del 2 - blå serie Garmanns verden Tid - vandreutstilling fra Kunst i Skolen - fotoutstilling av Morten Krogh med 8 fotoserier med bilder fra vår hverdagshistorie. Vises på sykehjem og kan benyttes av skolene etter avtale med kulturkontakten på sykehjemmet.

14 Valgfrie tilbud alle kan benytte Bli med på Kulturnatta første lørdagen i november! Tema for kulturnatta i år er STOL Bæremeisen, Magda, Kulturskolen og Meierigården ønsker å lage en dag med et felles tema. Vi synes Kulturnatta er en fin mulighet til å vise hva barn og unge kan få til når alle arbeider mot samme målet Vårt tema skulle gi muligheter til å bidra på mange måter og knyttes til forskjellige fag. Her er en oversikt over de ulike temaene: For 2. trinn utstilling m/miniverksted Vi lager en egen utstilling i samarbeid med barnehagene på Meierigården. I september vil vi invitere alle elevene på 2. trinn til å komme på utstillingen Stolen forteller. Utstillingen er satt sammen av forskjellige stoler der alle har sin personlighet og eget særpreg. Besøket består av formidling av utstillingen med egen forteller og et miniverksted i etterkant der alle lager sin ministol i gjenbruksmaterialer. Gjennom besøket ønsker vi å inspirere til videre arbeid på skolen med samme tema. For alle klassetrinn Vi invitere alle klassetrinn til lage en eller flere stoler til vår store utstilling på plassen rundt Meierigården på Kulturnatta. Vi ønsker å premiere de beste innslagene. Noen regler for deltakelse: - Gjenbruk er viktig. Bruk gamle stoler som tåler å stå ute. - Bidraget må være fra en gruppe eller klasse på minimum 5 elever. - Stolene kan gjerne bygges om og settes sammen til større Kunstverk - Transport må skolen sørge for om ikke annet blir avtalt. - Fint å tenke et tema eller en tittel på stolen - Så langt det er mulig ønsker vi å bidra med hjelp/inspirasjon etter avtale.

15 For trinn Med tema Stole på. ønsker vi å sette i gang en skriveprosess på mellomtrinnet. Overskriften kan forandres og danne utgangspunkt for dikt fortellinger sanger. De beste blir premiert og framført på Kulturnatta som en del av programmet. Konkuranseregler: - Tekstene må være skrevet i Word med skrifstørrelse 16 - De kan sendes på mail eller leveres på papir - Tekstene kan gjerne illustreres om det er ønskelig - Vi laminerer tekstene og lager en utstilling i Meierigården For ungdomstrinnet Stoler har alltid vært knyttet til mote og design. Gjennom tidene har det etter hvert blitt stolikoner som er lett gjenkjennelige. Vi utfordrer ungdomstrinnet til å lage forslag til en framtidsstol. Regler for deltakelse: - Bidraget må bestå av arbeidstegning/beskrivelse og modell av stolen Tegning/beskrivelse bør få plass på ett A- 4 ark. - Modellen kan lages i hvilke som helt materiale. Maks høyde som et A- 4 ark - Vi stiller ut og premierer de beste på meierigården. Er det mulig prøver vi å få en snekker til å lage vinnerutkastet i riktig størrelse. For ungdomstrinnet En gruppe elever fra ungdomstrinnet får tilbud om å lage en stolskulptur sammen med en kunstner i forkant av Kulturnatta. Skulpturen blir vist i området rundt Meierigården. Vi oppfordrer også ungdomstrinnet til å tenke kreativt på innslag som kan vises på lørdagen, med samme tema Mellom to stoler dans, sang, spill. Vi har lydanlegg, men liten scene så innslaget må bestå av mindre grupper. Praktiske ting: Mer informasjon om påmelding, tidspunkter, og praktiske løsninger vil sendes ut i september. Programmet for lørdagen vil sendes ut i god tid og annonseres i lokalavisene.

16 Kunstformidling Valgfrie tilbud alle kan benytte Porsgrunn Kunstforening har lagt programmet fram til påske neste år. Siste del av våren blir forberedelse til åpning av kunsthallen i Ælvespeilet. Vi har valgt ut to utstillinger som kan passe fint for mange klassetrinn med eget pedagogisk opplegg Siste del av våren vil vi lage et verksted med utgangspunkt i vandreutstillingen Tid. Alle besøk er satt sammen av omvisning formidling aktiviteter med utgangspunkt i det som vises. Det sendes ut invitasjon med mer informasjon i god tid før utstillingene starter. Her er en kort omtale av utstillingene: Høsten 2012 : 5. november 14. desember Preben Holst foto og video Preben Holst (f.1974) arbeider med fotografi og video hvor han utforsker det som skjer i overgangen fra å være barn til å bli voksen. I mange av hans arbeider blir barn og ungdom plassert inn i et udefinerbart skogslandskap et landskap som kan oppleves både trygt og kjent, men også mørkt og skremmende. Arbeidene tar for seg ungdomstid som et allmenn menneskelig tema, som gir betrakterne innblikk i en skjult virkelighet en verden som ikke er deres hvor det å skape seg en identitet, selvrealisering og gruppe tilhørighet står sentralt. Utstillingen tar opp viktige tema som berører eleven på mellom og ungdomstrinnet. Anbefalt: 7 trinn og ungdomsskolen 7. trinn har dette som obligatiorisk tilbud og får dekket reise med rutebuss. Våren 2013: 7. januar 1.mars Kurt Johannessen Eg er det tilfeldige sin plan og meitemarken si reise Utstillinga har fokus på strek og tegning. Kunstneren er opptatt av hvordan tegninger blir til og hvordan streken utfolder seg på arket. Kurt har alltid tegnet og arbeidet mye med tekst. Han har gitt ut egen bøker og har skapt sin egen form og univers med en underfundig humor. Utstillinga viser performance på video og foto. Anbefalt: Alle klassetrinn Fra 13. mai ut skoleåret Tid Vandreutstilling / verksted Porsgrunn kommune har laget en vandreutstilling med bilder av Morten Krogh. Med utstillingen som inspirasjon rundt tema Byggverk, vil vi lage et tilbud for mange klasser i Kunstforeningens lokaler. Mer informasjon i januar.

17 Kulturskattens høstprogram: For oppdaterte opplysninger om hvilke datoer de ulike produksjonene gjester din skole, samt utfyllende krav til lokaler og lærerveiledninger, se Husk å sjekke behov for bærehjelp og blending før arrangementet på din skole! Oslo String Swing Artilleri Musikk trinn, spilles i august - september Oslo String Swing Artilleri spiller strengejazz. Sigøynegitaristen Django Reinhart er opphavsmannen til denne sprudlende musikkformen, og musikerne vil fortelle litt om legenden Django og utviklingen av musikkformen hans. Selv om denne populære musikken også har ubrutte tradisjoner i Norge helt tilbake til 1930-tallet, er det svært få musikere som utøver den. Her til lands er string swing kjent gjennom vår egen Robert Normann, samt via gruppen Hot Club de Norvége, og låten Tanta til Beate. Stjerner og planeter Kulturarv trinn, vises november - desember Går det an å finne fram ved hjelp av stjernene? Vi ser på stjernene og viser hva himmelen kan fortelle oss. Stjerner, planeter og himmellegemer er gode utgangspunkt for myte- og historiefortelling. Her gis et lite innblikk i gresk og norrøn mytologi. Til sist vil man enkeltvis og i grupper bygge planisfærer av ulike materialer. Laget i verden Visuell kunst trinn, vises oktober - november Utstillingen handler om en reise i verden, konkretisert gjennom smykkeobjekter laget av tolv utvalgte kunstnere fra seks verdensdeler. Med «Laget i verden» ønsker Nasjonalmuseet å fokusere på opprinnelse og mangfold. Vi ønsker å undersøke hvordan dette kan vise seg i samtidens smykkkunst. Flere av kunstnerne i utstillingen er født i et annet land enn der de lever og arbeider i dag. Hva er et smykke? Hva er det laget av? Har det et budskap, eller er det kanskje magisk? Flere av smykkene har en egen historie. Slik forteller de noe om den enkelte kunstners eksistens her og nå, om hvor de bor og hvor de kommer fra. Kan vi for eksempel se om et halssmykke er laget i Afrika eller i Europa?

18 Seksuell Empati vol 1- Scenekunst trinn, vises september oktober (ikke Stridsklev, Vestsiden og Tveten) "På ungdomskolen pleide vi gutta å leke en lek med jentene. Jeg husker det ikke så godt, mest som i en slags rus. Vi var et par tre-fire gutter som grep tak i en av jentene og om hun begynte å slå eller sprelle, så var det ikke noe problem. Vi slepte henne med oss inn på sløyden eller annet egnet rom hvor det ikke var noen mennesker. Hvordan jenta tok det vet jeg ikke, hun lo jo hele tiden." Hva er det som gjør en handling til en seksuell handling og hvor går grensen for hva som er krenkende? Visuelt perfomance teater tematiserer seksuell kommunikasjon og seksuelle handlinger. Det sentrale spørsmålet er om hva som kan skje om ikke begge opplever leken på samme måte. Albatrosh og Andreas Musikk trinn, vises i september Både jazz og tegning handler om å kunne improvisere, finne på i farten. Men innenfor hvilke rammer? Dette programmet handler om å oppleve improvisasjonskunst på nært hold. Innen all improvisasjon er oppfinnsomhet, lek og åpenhet viktig. Både i musikk og visuell kunst er det mange forskjellige måter å improvisere på: fra enkle variasjoner over et tema til kreativ utøvelse der svært lite er avtalt på forhånd. Albatrosh & Andreas utforsker nye tilnærmingsmåter for kunstnerisk samspill, som for eksempel improvisasjon over form, der de forsøker å finne nye måter å lage lyd og bilde på. Av og til improviserer de uten å ha bestemt så mye på forhånd. Men enten de improviserer over faste rammer, eller helt fritt, handler improvisasjon i liten grad om noe som er helt uforberedt og tilfeldig.

19 9. trinn Se(e) me(g) I samarbeid med Kulturskatten kan vi tilby et fotoprosjekt til alle elevene på 9. trinn. Prosjektetet er godt utprøvd og kvalitetssikret. Opplegget gjennomføres på den enkelte skole der foto- kunstneren Eivind Lentz gjennomfører undervisningen og har med mobiltelefoner elevene skal bruke. Prosjektet har som mål å sette elevene inn i en kunstnerisk prosess og lære dem god og kritisk bruk av bilder. Praktisk gjennomføring Dag 1. 3 timer pr. klasse. Elevene får utlevert hver sin mobiltelefon med kamera, og fotografen diskuterer bildebruk, bildevett og visuell identitet med dem. Elevene blir introdusert til ulike måter å ta selvportretter på med mobilkamera, og den første dagen avsluttes med at eleven får i oppgave å ta fire MMS-bilder som omhandler seg selv ut fra de fire kategoriene: selvportrett, interesse, mat og hjem. Dag 2. Elevene leverer lånte mobiltelefoner og bildene til fotografen på skolen. Lentz gjennomgår da elevenes bilder og redigerer arbeidet. Bildene monteres så sammen etter en egen fast mal. Magda sørger for en utstilling av alle de innrammede bildene, slik at resultatet blir vist fram. Besøk på skolen blir slik: Tveten Vestsiden Heistad Stridsklev Kjølnes oktober oktober oktober oktober november En mer detaljert plan ligger på Kurs for lærere: Onsdag 3.oktober fra kl

20 Porsgrunn Kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn Tlf: e-post: Layout/trykk:Service- og administrasjonsavdelingen v/reidun Elvig

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI PRESENTERER: SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 5. JUNI 2009 Innledning Velkommen til et spennende nytt DKS-år 2009-2010. Her kommer en oversikt over de aktiviteter vi tilbyr. Den Kulturelle Skolesekken i Røyken

Detaljer

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10

Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 Den kulturelle skolesekken Program for grunnskolene i Aust-Agder skoleåret 2009/10 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE 1 2 Hilsen fra Fylkesmannen i Aust-Agder Skolen skal arbeide med grunnleggende ferdigheter. Skolen

Detaljer

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6

SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5. Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 INNHOLD Hilsen fra lederen 4 Nytt fra senteret 5 SMIH-nytt 5 Takk til brukere 5 C-Skjema 5 Advokathjelp 5 Nytt fra omverdenen 6 Humleprisen til Herbjørg Wassmo 6 Kjekt å vite 8 Brukermedvirkning 9 Tonje

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009

Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Høgskolen i Oslo Førskolelærerutdanningen Bacheloroppgave 2009 Navn: Heidi-Antonella Moreno HVORDAN KAN DE ELDSTE BARNAS MØTER MED KUNST I BARNEHAGEN OG I DET OFFENTLIGE ROM BIDRA TIL Å ØKE BARNAS KREATIVITET,

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT 2014

PEDAGOGISK RAPPORT 2014 PEDAGOGISK RAPPORT 2014 Kulturbarnehagen Ålen barnehage Innhold Innhold Side Barnegruppe 3 Personell 3 Samarbeidsparter 3 Fagområder rammeplan 5 Barnehagens satsingsområder/fokusområder 5-8 Stenhåggån

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge

Helt eller stykkevis og delt? Kulturpolitikk for barn og unge Kulturpolitikk for barn og unge Side 3 Kunst og Kultur som rettighet Side 4 Det mangfoldige kulturlivet Side 9 Helhet og sammenheng Kunst- og kulturarbeid for barn og unge Side 10 Kvalitet i alle ledd

Detaljer

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena

Berit Berg Patrick Kermit. PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena Berit Berg Patrick Kermit PRAT, LES, KLIKK Biblioteket som integreringsarena 2 Grafisk utforming og trykk: NTNU Grafisk senter 2015 Foto: Geir Otto Johansen (side 9, 14 og 32) Øvrige foto: De fem folkebibliotekene

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Informasjonshefte for student- og læringsassistenter. En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap Informasjonshefte for student- og læringsassistenter En innføring i jobben som læringsassistent ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap FORORD Velkommen som læringsassistent/studentassistent ved

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering

Vivians hjørne. stor aktivitet, med tur til Danmark og deltakelse på Go Roma! til Romania som høydepunkt. I tillegg arrangerte de bordtennisturnering Årsrapport 2011 Vivians hjørne 2011 har vært et år hvor veldig mye har skjedd. Dette har preget Agenda X i stor grad. Året begynte med mye aktivitet rundt papirløses situasjon generelt, og Maria Amelie

Detaljer

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen

[Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Betabarn [Betabarn, -et; -a: barn som tester ut produkter før de er ferdig utviklet] Definisjon utformet av prosjektgruppen Av Beate L. Aakerøy, Vestfold fylkesbibliotek 2007 2009 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg

2009 / 2010. Tilbud fra SØLVTRÅDEN. Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg 2009 / 2010 Tilbud fra SØLVTRÅDEN Den kulturelle skoleog barnehagesekken i Kongsberg FORORD Jeg er svært stolt over å kunne presentere katalog over SØLVTRÅDENS tilbud for skoleåret 2009 / 2010. For første

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001

IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 1 IDENTITET Rune Johansen For ungdom - og videregående skole Kisstvillingene 2001 2 Praktisk informasjon Utstillingen består av tre store, innrammede fargefotografier: Kisstvillingene 2001 str.: 93 x 97

Detaljer

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Årsplan i norsk for 1. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: ABC en lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok A, laget av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2 til ABC

Detaljer

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag

Installasjon med sko, lyd og lys Undervisningsopplegg i valgfag TITTEL Installasjon med sko, lyd og lys undervisningsopplegg for 8. - 10.trinn Utarbeidet av Musikk i skolen ved Kristin Fonnes. For Musikk i Skolens lærerkurs i Sal og scene klikk her. MÅLSETTING At alle

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

HOF KOMMUNE. Program 2008/2009

HOF KOMMUNE. Program 2008/2009 HOF KOMMUNE Program 2008/2009 1 2008/09 er sjette skoleåret vi har gleden av å tilby Den kulturelle skolesekken (DKS) for elever ved Hof skole. DKS er et samarbeidsprosjekt mellom Kirke- og kulturdepartementet

Detaljer

LA BARNA TALE PROSJEKT VED UNGE DEICHMAN VÅREN 2011 RAPPORT

LA BARNA TALE PROSJEKT VED UNGE DEICHMAN VÅREN 2011 RAPPORT LA BARNA TALE PROSJEKT VED UNGE DEICHMAN VÅREN 2011 RAPPORT DET ER EI SKILPADDE SOM GÅR OVER BRUA Eventyrlige møter mellom bibliotek og flerspråklige barn. Deichmanske bibliotek, avdeling Unge Deichman,

Detaljer