Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf."

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl OBS! TIL BEHANDLING: FSK-52/11 TILLEGGSBEVILGNING FINSTADTUN FASE 2 Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Thorbjørn Engh Arknr.: 200 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 52/ Kommunestyret / TILLEGGSBEVILGNING FINSTADTUN FASE 2 Forslag til vedtak: Kommunestyret øker rammen for prosjektet fra 180 million til 215 million kroner Ingress/hovedbudskap: Opprinnelig sak med kostnadsberegninger fra 2009 var basert på en konseptskisse. Nå er bygget endelig ferdig utformet i detaljer og i tillegg har institusjonen fått nye funksjoner tildelt. Til tross for stort fokus på driftsøkonomiske løsninger og redusert kvadratmeterpris har den totale byggekostanden økt utover budsjettert kostnad. Saken omhandler økt kostnadsramme på 35 million kroner. Saksopplysninger: Viser til arkivsak k-sak 73/09 og endelig prosjektskisser for Finstadtun 2 Vurdering: Forrige politiske sak omhandlet ett skisseprosjekt som nå er bearbeidet i detaljer og i tillegg tildelt nye funksjoner. Den største endringen fra opprinnelig prosjektskisse er etablering av kommunens nye vaskeri. Bakgrunnen for etablering av nytt vaskeri på Finstadtunet er at eksisterende vaskeri på Solborg ikke har god nok kapasitet og at det vil være uøkonomisk å oppgradere eksisterende anlegg/bygningsmasse. Det nye vaskeriet på Finstadtunet skal dekke behovene for minst 300 sykehjemsplasser og i tillegg ta all vask av alt arbeidstøy for ansatte. Vask av arbeidstøy er per i dag ikke ivaretatt i henhold til akseptabel standard. Vaskeriet er utformet på en effektiv og moderne måte og vil ivareta miljøkravene som er satt til slik produksjon. Det prosjekterte vaskeriet er ett såkalt barrierevaskeri som innebærer at smitte ikke skal kunne overføres fra skitten sone til ren sone. Arealet til vaskeriet er ca 300 kvm netto. I tillegg kommer investeringer til ny og mer effektiv maskinpark. Ny maskinpark er vesentlig mere miljøvennlig og har et lavere energiforbruk enn dagens maskinpark på Solborg. Dagens vaskeri tilfredsstiller ikke dagens HMS krav og vil ikke dekke kommunens fremtidige behov for vaskeritjenester. Skisseprosjektet fra 2009 manglet en god del viktige tekniske arealer som nå er planlagt inn i bygget. Garderobene for eksterne brukere(hjemmeboende) var for små og det manglet garderobeløsning for ekstra ressurskrevende brukere(med egne assistenter). Prosjekt og brukergruppen har hatt fokus på effektiv drift og prosjektet fremstår nå som en meget effektiv institusjon hvor de ulike støttefunksjonene er nær tilknyttet avdelingene. Arealer avsatt til kultur og aktivisering er noe økt sammenlignet med opprinnelige skisse. Side 2

3 Dette gjelder også areal avsatt til treningsformål. Dette er helt i tråd med samhandlingsreformen intensjon om høyere fokus på forebyggende aktiviteter. I tillegg til samhandlingsreformens føringer støttes dette av NOU 11/ innovasjon i omsorg som er på høring i disse dager. Utover nevnte teniske arealer er det andre utgifter som er kommet i tillegg. Dette er prisøkning generelt, krav om ny trafo, utvidelse av nødstrømskapasiteten, utvidet grunnarbeid, løftebord i forbindelse med etablering av bassengets tekniske anlegg og hydraulisk hev og senk bassengbunn. Branntekniske krav har også økt kostnadene utover opprinnelige forslag. Dette gjelder blant annet brannglass i atriumet og oppholdsrom. Ombygginger og tilpasninger til eksisterende bygg var heller ikke inkludert i forslag til kostnadsramme i Dette gjelder blant annet etablering av stille rom og kjølerom for døde samt utvidet medisinrom pga vesentlig økning av pasientgrunnlaget. Grov oppsummering av endringene fra opprinnelig prosjekt: Prisstigning Ombygging av eksisterende bygg og etablering av vannbåren varme Økte areal avsatt til tekniske og driftsmessige forhold Etablering av moderne og effektivt vaskeri som dekker kommunens behov i mange år. Byggeprosjektet har nå en kvadratmeterpris på ca kr. Dette er ca 4000,- lavere enn landsgjennomsnittet for sammenlignbare bygg med basseng(kalkulasjonsverktøyet Calcus som benyttes til mange av de store byggeprosjektene i landet). Opprinnelig konseptskisse 2009 hadde en kvadratmeterpris på om lag kr per kv.m. Brutto areal for nybygget er nå og prosjektet har nå en kostnadsramme på om lag 215 million kroner, inkl. mva. Fremdrift: Rammesøknad sendes i uke 44 Utlysning av byggeprosjekt i uke 45 Avtaleinngåelse med totalentreprenør i uke Ferdigstillelse inkludert ombygging og etablering av vannbåren varme i eksisterende bygg februar Økonomiske konsekvenser: Tilleggsbevilgningen vil øke kommunens renteutgifter i årene fremover. Statsbudsjettet har lagt inn en økning på tilskudd per sykehjemsplass til kroner. Dette vil utgjøre kroner for prosjektet, noe som vil bidra til å redusere de fremtidige renteutgiftene. I opprinnelig sak fra 2009 ble det beregnet tilskudd på kr , mao en økning på 14.6 million kroner. Utover dette vil kommunen søke om ulike tilskuddsordninger som for eksempel støtte til varmtvannsanlegget(ca 2,5 million kroner), treningssenteret og kultursenteret. Ombygging til mer miljøvennlig og rimeligere energi på eksisterende bygg vil også kunne gi tilskuddsinntekter. Side 3

4 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Finstadtun 2 vil bidra til at Ski kommune får en kapasitetsøkning som er strengt nødvendig. I tillegg til dette vil Finstadtunet kunne bidra til å redusere fremtidig behov for sykehjemsplasser da mye av bygget skal inneholde funksjoner som i første rekke omhandler forebyggende aktiviteter. Institusjonens funksjoner er helt i tråd med samhandlingsreformens intensjon. Kommunens oppgave er å fylle institusjonen med masse aktiviteter og etablere ett sosialt treffsenter som på sikt vil redusere utgiftene til Ski kommune og samtidig gi et godt tilbud til kommunens innbyggere. Konklusjon: Rådmannen anbefaler at Kommunestyret øker rammen fra 180 million kroner til 215 million kroner. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thomassen Kommunalsjef Vedlegg som følger saken: a) K-sak 73/09 b) Skissetegninger datert september 2011 Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 4

5

6 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.06.2010 Møtetid: Kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2010 Møtetid: Kl. 17.30

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.11.2009 Møtetid: Kl. 10.00

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2009 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 13.02.2008 Møtetid: Kl. 17.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17

Saksnr Innhold Side POLITISKE SAKER 5/09 NY SKOLESTRUKTUR I STOKKE KOMMUNE 3 6/09 EVENTUELT 17 STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR ADMINISTRASJON Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.04.2009 Tidspunkt: 0830 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33295019, el. E-post: mette.gravdal@stokke.kommune.no

Detaljer