GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting"

Transkript

1 GULVAVRETTING Gulvavretting Gulvavretting

2 RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 198 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT RESCONS nye mørtelverk i drift. 200 RESCON MAPEI tar i bruk nytt distribusjonssenter for Norden og Baltikum på Sagstua. 200 RESCON MAPEI investerer kraftig i -06 produksjonsanlegget på Sagstua Norges forskningsråd utpeker Concrete Innovation Centre (COIN) til nasjonalt senter Senterfor forskningsdrevet Forskningsdrevet innovasjon. Innovasjon RESCON (SFI). MAPEI er deltager RESCONi senteret MAPEI er som deltager har som i senteret hovedmål somå bli ledende har somihovedmål Europa innen å blibetongforskning. ledende i Europa innen 2007 RESCON betongforskning. MAPEI åpner nytt FoU- og teknisk senter, samt ny fabrikk for tilsetningsstoffer til betong og 2007 sementproduksjon. RESCON MAPEI åpner nytt FoU- og teknisk senter, samt ny fabrikk for tilsetningsstoffer til betong og sementproduksjon. MAPEIS UTVIKLING Mapei ble grunnlagt i Milano, Italia i 197, og har i dag fabrikker over hele verden. Ett av Mapeigruppens 810 forskningslaboratorierer erhos Rescon Mapei i i Nord-Odal. Gruppen har en omsetning på nærmere 1,7 milliarder Euro, og ca ansatte, hvorav arbeider iivåre 10 8 FoU-sentra RESCON blir kjøpt av det inter- -00 nasjonale Mapei-konsernet, og navnet endres til Rescon Mapei. PRODUKT- GRUPPER Produkter for sparkling og behandling av gulv i industrien Spesialmørtel for betongrehabilitering Produkter for overflatebehandling av betongav betong Tilsettingsstoffer til betong og mørtel overflatebehandling mørtel Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttelse Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttelse Produkter for trinnlydisolasjon og våtrom Produkterfor fortrinnlydisolasjon tunnel og anleggog våtrom Produkter Fugemasser forog tunnel lim til ogkeramiske anlegg fliser og naturstein Fugemasser Lim for alle typer og limgulv- til keramiske og veggbelegg fliser og naturstein Lim Epoxy- for alle og polyuretanprodukter typer gulv- og veggbelegg for injeksjon, Epoxy- liming og ogbeskyttelse polyuretanprodukter for injeksjon, liming Malehjelpemidler og beskyttelse for sementproduksjon Malehjelpemidler Produktsystemer for sementproduksjon olje- og gassinstallasjoner Produktsystemer for olje- og gassinstallasjoner Island RESCON MAPEI I RESCON NORDEN MAPEI OG BALTIKUM I NORDEN Hovedkontor, produksjon, OG BALTIKUM distribusjon og FoU Hovedkontor, produksjon, distribusjon og Hovedkontor FoU Sverige og Finland Norge Sverige Finland Avdelingskontor Datterselskaper Estland Samarbeidspartnere Danmark Latvia Litauen

3 SPARKELMASSER HVORFOR SELVUTJEVNENDE SPARKELMASSER? Sparkelmasser brukes i dag som avretting/sparkling av alle typer gulvflater med ulik belastning, både til bolig og industri. Kvaliteten på disse underlagene er ofte ikke tilfredsstillende for legging av belegg, parkett, fliser eller andre overflatematerialer. Sparkelmassen brukes da til å gi gulvet en planhet og overflatestandard som tilfredsstiller kravene til ferdige gulv. Glatting av støpte gulv til riktig toleranseklasse vil i mange tilfeller representere en kraftig økning i kostnadene tidlig i byggeprosessen. Man benytter derfor sparkelmasser med tilpasset kvalitet, styrke og tykkelse som ferdig overflate klargjort for belegg. Samtidig gir sparkling en miljøog helsegevinst i forhold til påkjenning på personell som arbeider med tradisjonell gulvpussing og lignende. Det er ikke bare i nybygg det er aktuelt å bruke sparkelmasser. Gamle gulv kan i mange tilfeller også trenge en reparasjon. Ved bruk av hurtigbindende sparkelmasser kan en reparere et gulv og ta det i bruk i løpet av kort tid. Våre laboratorier har utviklet, og utvikler stadig, ulike sparkelmasser som enkelt kan legges, enten ved håndsparkling, ved maskinell utlegging eller ved bruk av pumpebil. Ved hjelp av disse produktsystemene vil ethvert gulv få den overflaten som kreves. Vil du ha mer informasjon om sparkelmasser, kan du lese bladene 1.11, 72.2 og i Byggforsk-serien utgitt av NBI (Sintef Byggforsk).

4 KVALITET KVALITET Vår kontroll av sparkelmasser foregår etter følgende europeiske standarder: NS-EN Flytegenskaper Kontroll av massens vanninnblanding og konsistens i henhold til produsentens anvisninger skal alltid gjøres på byggeplassen (jfr. leggeprotokoll). Ved utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg, vil måling av flyt utføres mest korrekt i enden av slangen. Målingen skal gi et inntrykk av hvordan sparkelmassen vil oppføre seg på gulvet; både med hensyn til flytevne og sammenflyt. Riktig vannmengde ut av slangen gir det beste resultatet, særskilt med tanke på flytevnen og overflatehardheten. Flytevne måles med flytring, enten etter den gamle svenske standarden SS 9219 hvor innvendig dimensjon på flytringen er Ø = 0 mm, h = 22 mm, eller etter ny europeisk standard EN 12706, hvor dimensjon på flytringen er Ø = 0 mm, h = 0 mm.(pass på at flytegenskapene blir målt med riktig flytring). For mye vann vil alltid redusere massens fasthet, forårsake separasjon og gi en ujevn og stygg overflate. For mye vann vil alltid være en faktor som kan forårsake underkjente gulv. NS-EN Bøyestrekkfasthet og trykkfasthet, samt densitet Trykkfasthet blir målt i N/mm 2 (MPa). Trykkfastheten sier noe om massens evne til å tåle statiske og dynamiske trykkbelastninger fra en større flateenhet, for eksempel vekt av maskiner. Bøyestrekkfastheten sier noe om massens egenskap til å tåle bøyning uten å risse opp. Denne egenskapen er viktig der det er sviktende underlag, som for eksempel treunderlag. Man benytter ofte sparkelmasser med fiber for å ivareta en høy bøyestrekkfasthet.

5 KVALITET NS-EN Overflatehardhet Man kan få et bilde av en sparkelmasses overflatehardhet ved å ripe i ferdig lagt gulv med en spiker eller prøve denne med egnet testutstyr. Virker denne hardheten dårlig, kan det brukes heftutstyr for å se om det er separasjon i massen. Separasjon i sparkelmassen kan man lett få hvis det tilsettes for mye vann. Finstoffet flyter da til overflaten og lager en løs og porøs overflatefilm. I sparkelmasser som er tilsatt alt for mye vann, vil sanden i sparkelmassen legge seg i bunnen av sparkelsjiktet og føre til dårlig heft til underlaget. Sparkelmasser vil kunne få redusert trykkfasthet med hele 20-0% bare ved å øke vannmengden med 10% i forhold til vår anbefalte maksimalmengde. NS-EN 1-2 Lengdeendring Riss oppstår i en sparkelmasse når svinnkreftene er større enn strekkfastheten. Hvis svinnet er stort vil disse kreftene, i tillegg til å gi opprissing, være store nok til å løfte sparkelmassen fra underlaget slik at bom og kantreisning kan oppstå. For å få et bom- og rissfritt gulv er det derfor viktig at det er lite svinn i sparkelmassen. Dess tykkere sjikt en legger, dess viktigere er det å ha lite svinn. Kontrollskjema / leggeprotokoll Ved utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg har vi en egen leggeprotokoll som tar for seg forholdene på byggeplassen. Dette er et nyttig verktøy som gir de opplysningene som trengs for egenkontroll. Leggeprotokoll fra sparkelbiloperatør/pumpeoperatør vil klarlegge om målinger som er foretatt på byggeplass er slik våre anvisninger angir. Produktsertifikat Et produktsertifikat inneholder opplysninger om hva som er kontrollert og godkjent i en enkelt produksjon. Videre får man opplysninger om flyteevne og avbindingstid, om når produktet er produsert og produksjonsnummer/batchnummer. Dette er altså dokumentasjon på at produktet har den foreskrevne kvalitet når det forlater vår fabrikk. Produktsertifikatet utleveres på forespørsel.

6 PRAKTISKE TIPS 6 PRAKTISKE TIPS Temperatur Gulv- og romtemperatur skal være mellom +10 C og +2 C når massen legges. Nedre grense for temperaturen på gulvflater er +8ºC. Dette skal måles og noteres på et kontrollskjema. Gjennomtrekk, trekk fra sluk og rørgjennomføringer, manglende tildekking av døråpninger m.v. kan endre avbindingsegenskapene til sparkelmasser og påvirke sluttkvaliteten. Sparkelmasser bør normalt ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF. Underlaget skal alltid primes før avrettingsmassen legges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. en påføres med kost eller sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Luftporer i sparkelmassen skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet primer, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Et betongunderlag vil etter mange års levetid normalt ha tørket fullstendig ut, og ha oppnådd en relativ fuktighet som er tilnærmet bygningens/rommets. Når betongoverflaten etter denne tiden frilegges for gammelt belegg m.v., vil overflaten være sterkt sugende. Primeren skal alltid være tørr før sparkling igangsettes. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett film. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet og varierer fra til 12 timer. I forbindelse med utlegging av avrettingsmasse tar underlaget opp fuktighet som medfører at luft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overflaten gjennom avrettingsmassen. Hvis underlaget er sterkt sugende, kan det dannes luftkanaler i avrettingsmassen sent i størkningstiden som ikke vil flyte sammen. Resultatet kan da bli blærer, porer og kraterdannelser. Tilsvarende vil man ved sterkt sugende underlag kunne få en rask uttørkning av avrettingsmassen som vil kunne resultere i plastiske svinnriss. Primerguide Underlag Blandingsforhold Anmerkninger Primer : Vann Betonggulv 1 Sterkt sugende underlag 1 2 Vurdere priming 2x Lettbetong 1 Tre/linoleum Konsentrert

7 UTSTYR 7 UTSTYR Riktig utstyr må være tilgjengelig for å gjennomføre en god sparkeljobb. Sprøyter for påføring av primer vil forenkle primingen ved større arbeider. Pumper Det finnes helautomatiske blandere som pumper sparkelmassen gjennom slange fram til der hvor gulvene skal avrettes. Automatblandere/pumper benyttes gjerne der rommet som skal avrettes er over 2 m 2. En langsomtgående, kraftig drill (min. 70 W) påmontert en stor visp, er tilstrekkelig ved mindre arbeider. Utstyr for nivellering og kontroll med sparkeltykkelser Toleransekravene for avretting av gulv er forskjellige for ulike bruksområder og finnes i Norsk Standard 20. For å holde kontroll med hvor mye gulvene skal rettes opp, benyttes gjerne nivellering med for eksempel laser, hvor man setter av høyder slik at sparkeloperatøren kan se hvor mye masse som skal legges ut. Til dette finnes såkalte nivåpinner som klippes av i riktig høyde eller man benytter en elastisk (for eksempel akrylbasert) fugemasse til å avsette punkter bortover gulvet. Skruer eller lignende kan også benyttes. Utstyr for avstengning Ved døråpninger og for å tette hull, gjennomføringer, lekkasjer osv. benyttes ulike hjelpemidler. Såkalte stenglister med tape finnes i dimensjonene 1 x 1 mm og 0 x 0 mm. Disse benyttes også til å avgrense større arealer. Stålnett Armeringsnett, 120 x 80 cm med rutenett på 10 x 10 cm benyttes gjerne ved rehabilitering og ved lavtbyggende varmegulv hvor varmekabelen bindes til nettet og løftes litt opp ved sparkling. Nettet danner minimumsavstanden på mm mellom varmekabel og brennbart underlag (2 x 2, mm) dersom kablene festes på nettet. Slik oppnås også en ekstra sikkerhet mot nedbøyning. Utstyr for måling av fuktighet Både enkelt, elektronisk hygrometer for måling av fuktighet i betong- og sparkelgulv, samt mer nøyaktig utstyr som måler fuktigheten etter karbidmetoden, er tilgjengelig. Annet utstyr Håndsparkel, piggrulle osv. er tilbehør som letter sparklingen. Kontrollutstyr Rescon Mapei er i besittelse av utstyr for kontroll i forbindelse med sparkelarbeid. Dette er tilgjengelig for profesjonelle brukere.

8 Pumpebiler Pumpebiler m r med innebygget kvalitetskontroll r med innebygget kvalitetskontroll r med innebygget kvalitetskontroll For Rescon Mapei er det viktig at produksjonskvaliteten ute på byggeplass samsvarer med produktkontroll gjort på laboratoriet. Ved hjelp av dette utstyret har vi langt på vei nådd målet. Blandesystemet er en helautomatisk produksjonsenhet som kort fortalt består av silo, blander og pumpe. Det spesielle med systemet er at det er en batchblander. Det vil si at man lager blandinger fra 10 og opp til 600 kg. Hver blanding blandes i ca. 60 sekunder. Dette gir en homogen og god masse og sikrer det ferdige resultatet. Systemet gir en meget nøyaktig oppmåling av vann og tørr-stoff, med et samlet avvik på under 0, liter pr. blanding. Det er også elektronisk overvåking av oppmålingen. Dette gir en god stabilitet i produksjonen. Som en ekstra sikkerhet, er systemet utviklet på en måte som gjør at eventuelle avvik vil medføre stans i produksjonen. Det betyr at operatør manuelt må inn og rette opp avviket. En slik endring vil bli elektronisk logget og kommer dermed på kundens utskrift. Alle innveiinger, blandetider og eventuelt justeringer som er gjort av operatør underveis, registreres og lagres elektronisk. Dette gir en god sporbarhet og kvalitetssikring både av produkter og utførelse. Det nye produksjonsutstyret er foreløpig plassert i Bergen, Stavanger og i Østlandsområdet. Bilene blir forsynt med Rescon Mapei avrettingsmasse fra siloanlegg i henholdsvis Bergen og Stavanger, samt fra fabrikken i Nord-Odal.

9 EFFETTO GOCCIA IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS SERTIFISERT KVALITET og MILJØ- ENGASJEMENT MAPEI GARANTERER Å HA ET STYRINGSSYSTEM FOR KVALITET, MILJØ OG SIKKERHET I HENHOLD TIL STANDARDENE ISO 9001, ISO 1001, OHSAS OG EMAS Rescon Mapei AS styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 1001, OHSAS samt godkjent etter EMAS VÅRE LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER, FERDIGBLANDET MØRTEL TIL AVRETTING OG REPARASJONER AV BETONG, ECO -LIM OG TILSETNINGSSTOFFER FOR BETONG ER CE-MERKET OG SERTIFISERT I HENHOLD TIL EUROPEISKE STANDARDER LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER FERDIGBLANDEDE STØPEMØRTLER OG AVRETTINGSMASSER TILSETNINGSSTOFF FOR BETONG Alle flislim til keramiske fliser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN 1200 Alle fugemørtler til keramiske fliser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN 1888 Alle flislim fra Mapei er CE-merket og i overensstemmelse med standarden EN 1200 Annex ZA LIM FOR ELASTISKE GULVBELEGG, TEPPER, PARKETT, TAPETER OG KERAMISKE FLISER EN 10- Ferdigblandede støpemørtler og avrettingsmasser tilfredsstiller kravene i EN 181 og er CE-merket i samsvar med Annex ZA, standard EN 181 FERDIGMØRTEL FOR BETONGREPARASJON Ferdigblandede reparasjonsmørtler er CE-merket og i overensstemmelse med kravene i EN 10- Plastiserende og superplastiserende tilsetningsstoffer for mørtel og betong er CE-merket, og i overensstemmelse med kravene i standardene EN 9-2 og EN 9- LEED Leadership in Energy and Environmental Design Sertifisering utviklet av US Green Building Council, anerkjent i USA og Canada for design og bygging av miljøvennlige bygg GEV EMICODE Eco-produkter bærer merket EMICODE EC-1, meget lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser, utstedt av GEV-forbundet MAPEI PRODUKTER BASERER SEG PÅ DE MEST INNOVATIVE TEKNOLOGIENE FOR MILJØET OG MENNESKETS BESTE BioBlock Denne teknologien hindrer dannelsen og spredningen av forskjellige typer mugg under fuktige forhold Low Dust Den innovative "Low Dust"- teknologien som karakteriserer dette limet, reduserer mengden av støv under blanding betraktelig. Dette reduserer helsefaren og letter arbeidet for gulvleggeren Green Innovation (Grønn Innovasjon) Mer enn 10 produkter bidrar med verdifulle poeng i LEED-sertifiserte prosjekter Drop Effect DropEffect En Mapei-teknologi som baserer seg på bruken av spesielle vannavvisende tilsetningsstoffer for å få en vannavvisende overflate som er mindre utsatt for tilsmussing og som har utmerkede slitasjeegenskaper Vårt miljøengasjement Dette symbolet brukes for å identifisere Mapei-produkter som ikke inneholder løsemidler og som avgir lave nivåer av flyktige organiske forbindelser (VOC) - et bevis på MAPEIs engasjement for miljøet

10 SYSTEMLØSNINGER 10 SPARKLING PÅ PLASSTØPT BETONG Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere. 2 Etter støvsuging, og høyst 8 timer før sparkling, skal underlaget 1 primes. Dette gjøres med Primer CP blandet i vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk Betong 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling Sparkling Gulvet sparkles med en av Rescon Mapeis sparkelmasser (se produktbeskrivelser bak i brosjyren). SPARKLING PÅ LETTBETONG Forbehandling Underlaget rengjøres og støvsuges. Gulvet slemmes med en blanding av 1delPrimer CP, 1 del vann og 2 deler sparkelmasse. Blandingen kostes godt ned i underlaget. Etter at dette er tørt primes gulvet med Primer CP 1:. Sparkling Toppsjikt sparkles med Uniplan TL, Uniplan eller Conplan KF i tykkelse på min. 10 mm Lettbetongelementer 2. Slemming. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Parkettlim eller lim for annen belegging 6. Parkett eller belegg, fliser, maling

11 SYSTEMLØSNINGER 11 SPARKLING PÅ HULLDEKKE Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Hulldekker kan ha behov for sliping eller slyngrensing, dersom det er slamlag på elementene etter fuging. Etter støvsuging, og høyst 8 timer før sparkling, skal underlaget primes med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. 1. Hulldekkeelementer 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Lim for tekstilbelegg eller lim for annen belegging. Tekstilbelegg eller parkett, fliser, maling På veldig tørr og sugende betong, eller i fugene, kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk. Sparkling Gulvet sparkles med en av Rescon Mapeis sparkelmasser, valgt etter hvilket bruk gulvet skal ha. (Se produktbeskrivelser bak i brosjyren). Dersom det er store sprang mellom elementene, kan det være fordelaktig å grovsparkle fuger og skjøter før toppsparkling. Det skal da alltid primes mellom lagene. 1 2 SPARKLING PÅ KERAMISK FLIS Forbehandling Underlaget må rengjøres godt for å fjerne rester av såpe, voks etc. Eksisterende fliser primes med Mapeprim SP. Sparkling Gulvet sparkles med en av Rescon Mapeis sparkelmasser, valgt etter hvilket bruk gulvet skal ha. Gulvet skal sparkles senest 2 timer etter priming med Mapeprim SP. (Se produktbeskrivelser bak i brosjyren) Eksisterende fliser 2. Mapeprim SP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling * En slik løsning kan også kombineres med lydgulv (Mapefonic).

12 SYSTEMLØSNINGER 12 SPARKLING PÅ TREGULV Forbehandling Gulvet slipes lett med egnet utstyr og fint slipepapir før det støvsuges nøye. Det anbefales å gå nøye over gulvet og tette sprekker og overganger mellom gulv og vegg. Til dette kan det benyttes akryl/latex fugemasse ved mindre sprekker og flikkmørtel til større sprekker. Ettersom tregulv lett kan svelle ved kontakt med vann, skal flaten primes godt med ufortynnet Primer CP (ikke blandet med vann) Gulvbord 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling Sparkling Ved sparkling på tregulv benyttes fiberarmert sparkelmasse. Sparkeltykkelsen skal være 0% av tretykkelsen, men aldri under 20 mm. Det bør vurderes om det skal legges ned armeringsmatte i sparkelsjiktet for å unngå oppsprekking. SPARKLING PÅ SPONPLATER Forbehandling Gulvet slipes lett med egnet utstyr og fint slipepapir før det støvsuges nøye. Ettersom sponplater lett kan svelle ved kontakt med vann, skal flaten primes godt med ufortynnet Primer CP (ikke blandet med vann). Sparkling Ved sparkling på sponplater benyttes fiberarmert sparkelmasse. Sparkeltykkelsen skal være 0% av sponplatetykkelsen, men aldri under 12 mm Sponplater 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling

13 SYSTEMLØSNINGER 1 VARMEGULV (KABLER) VÅTROM Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere. 2 Etter støvsuging, og høyst 8 timer før sparkling, skal underlaget primes. 1 Dette gjøres med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk. Sparkling Etter at kablene er montert (limt fast) sparkles gulvet med Conplan VR. Tykkelsen på gulvet avhenger av type overflate. Hvis fliser benyttes som overflate, må sparkelmassen dekke varmekabelen med minst mm. Hvis belegg benyttes som overflate skal sparkelmassen dekke varmekabelen med minst 1 mm. Vi gjør oppmerksom på at man med varmekabler på brennbart underlag må legge minst mm sparkelmasse eller ubrennbart materiale også under kablene. Ved sparkling av fall reduseres vannmengden med ca. 1 liter pr. sekk. NB! Ved benyttelse av sparkelmasse i våtrom, skal det alltid legges membran på toppen av sparkelmassen. Til det benyttes en av Rescon Mapeis smøremembraner Betong 2. Primer CP. Sparkelmasse Conplan VR. Primer. Smøremembran 6. Flislim 7. Fliser VANNBÅREN VARME I TØRRE ROM Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere. 1. Betong 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Parkettlim eller lim for annen belegging. Parkett eller belegg, fliser, maling 2 Etter støvsuging, og høyst 8 timer 1 før sparkling, skal underlaget primes. Dette gjøres med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk. Sparkling Rørene monteres i henhold til rørleverandørens anvisning. Til sparkling benyttes Uniplan TL i tykkelse mm. Ved store arealer og i rom med større belastning legges armeringsmatte/fibernett i sparkellaget. Dette gulvet egner seg veldig godt i kombinasjon med lydgulv.

14 SYSTEMLØSNINGER 1 SPARKLING AV LYDGULV (MAPEFONIC NORDIC) Forbehandling Underlaget rengjøres og støvsuges. Det skal ikke være sprang i gulvet, og man må derfor vurdere eventuell forsparkling slik at underlaget er jevnest mulig. Før forsparkling skal underlaget primes. Lydisolering Det benyttes Mapesilent trinnlydsmatter eller matter av ekstrudert polyetylen, glassull eller steinull. Ved benyttelse av steinull og glassull må det legges en fiberduk på toppen av isolasjonsmattene for å forsegle disse mot sparkelmassen. Sørg for at det er tett i overgang mellom gulv og vegg og la en Mapesilent tape gå opp mot veggen, slik at lyden ikke går den veien (flanketransmisjon). Før sparkling skal gulvet fremstå som et tett basseng med - 10 cm høye vegger. Sparkling Til sparkling benyttes Uniplan TL i tykkelse 0 mm. Ved store arealer og i rom med større belastning legges armeringsmatte/fibernett i sparkellaget. Dette gulvet egner seg veldig godt i kombinasjon med vannbåren varme. * Løsningen tilfredsstiller kravene til trinnlydsisolasjon mellom boenheter Betong 2. Kantlist. Trinnlydsmatte. Armeringsnett. Sparkelmasse Uniplan TL 6. Parkettlim eller lim for annen belegging 7. Parkett eller belegg, fliser, maling SPARKLING UTENDØRS Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle underlag kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing dersom underlaget har vært behandlet tidligere. Ved utendørs bruk skal underlaget være frostbestandig. Etter støvsuging og senest 2 timer før sparkling skal underlaget primes. På sugende underlag, f.eks. betong og lettbetong primes det med Primer FR i blandingsforhold 1:2 (primer:vann). 1. Underlag 2. Primer FR. Sparkelmasse Uniplan FR. Membran Mapelastic eller herdeplastbelegg. Flislim 6. Fliser eller naturstein Ved andre underlag slik som tette, glatte underlag, også tidligere malte flater samt treverk, linoleum mv. benyttes Primer FR konsentrert, alternativt benyttes en to-komponent primer; Mapeprim SP. Ved påføring i flere sjikt må det primes før neste sjikt påføres. Sparkling Underlaget sparkles med Uniplan FR som også kan jevnes ut med en piggrulle der dette er nødvendig for å få en jevn flate. Massen er ikke selvnivellerende. Rask uttørking pga. sollys, oppvarming etc. den første tiden etter utlegging bør unngås. Ved store flater (min. ca. 6 x 6 m) bør denne deles opp med fuger. Den ferdige sparkelflaten kan flis- eller steinlegges, men den bør da belegges med en sementbasert membran; Mapelastic for å sikre et vanntett og fleksibelt underlag. Sparkelflaten kan stå ubehandlet, eller belegges med et egnet herdeplastbelegg, f.eks. polyuretanlakk; Mapefloor Finish. Før denne behandlingen bør sparkelflaten lettslipes og støvsuges

15 Sparkelmasser Conplan KF Conplan R Conplan VR Uniplan Conplan F Uniplan FR Bruksområde Tykkelse Trykkfasthet (1 døgn) Trykkfasthet (7 døgn) Trykkfasthet (28 døgn) Svinn Varmeledningsevne Brukstid (etter blanding) Gangbar etter Beleggingsklar Anbefalt vanntilsetning pr. sekk Primer Forbruk Emballasje

16 SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SPARKELMASSER 16 Conplan KF Conplan KF Conplan R Conplan R Uniplan Uniplan Selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv Conplan KF kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 20 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler i tørre rom. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 0 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter - timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 1 - døgn Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 28-0N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk kg bag Bulk Hurtigherdende, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv Conplan R kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 20 mm i ett sjikt. Massen er hurtigherdende og beleggingsklar allerede etter 1 døgn. Conplan R egner seg som underlag for de fleste beleggingstyper. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 0 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter 2-timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 18-2 timer Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 1 døgn: 18-20N/mm 2 Trykkfasthet, 28 døgn: 2-0N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk kg bag Bulk Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv Uniplan kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra 10-0 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler. I våtrom skal Uniplan dekkes av membran. Spesielt egnet til rehabilitering av gulv med treunderlag og svake underlag samt for å fylle opp større arealer før finavretting med Rescon Mapeis øvrige sparkelprodukter. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 20 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter 2-timer etter sparkling Belegging med tett belegg: - døgn Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 0-2N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk kg bag EN 181 EN 181 EN 181

17 SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SPARKELMASSER 17 Uniplan TL Uniplan TL Conplan F Conplan F Conplan VR Conplan VR Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv UniplanTL kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 0 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler. Spesielt egnet til rehabilitering av gulv med treunderlag og svake underlag samt oppbygging av trinnlydgulv etter Mapefonic Nordic metoden. Sparkelmassen er beregnet for pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 20 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter 2 - timer etter sparkling Belegging med tett belegg: - døgn Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 0-2N/mm 2 Emballasje: Bulk kg bag Selvutjevnende og hurtigherdende finsparkel for gulv Conplan F kan benyttes til avretting av gulvflater i tykkelser fra 0-10 mm i ett sjikt der det er ønskelig med tidlig belegging. Massen egner seg godt som underlag til de fleste belegningstyper på gulv i boliger, kontorer, institusjoner og forretningslokaler. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging. Herding/tørketid (v/+ 20ºC / 0% RF): Brukstid: ca. 1-2 min. Avbindingstid: ca. 60 min. Gangbar: ca. timer etter sparkling Belegging med tett belegg: etter 2-8 timer Forbruk: 1,6 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 2 N/mm 2 Emballasje: 20 kg sekk Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv i våtrom Conplan VR kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 0 mm i ett sjikt. Spesielt egnet til innstøping av varmekabler i våtrom og tilfredsstiller kravene i BVN (Våtromsnormen) for avrettingsog innstøpningsmasser. Massen er hurtigherdende. NBI Teknisk Godkjenning nr / 97. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 0 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter2-timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 8 timer v/tykkelser < 0 mm. 72 timer v/tykkelser > 0 mm. Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 0 - N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk EN 181 EN 181 EN 181

18 SPARKELMASSER 18 Uniplan FR Uniplan FR Plan R Plan R Primer CP Primer CP Frostbestandig og lettflytende sementbasert sparkelmasse for innenog utendørs bruk Uniplan FR kan benyttes til oppretting og sparkling av gulvflater i tykkelser fra - 20 mm i ett sjikt både innen- og utendørs. Produktet er hvitfarget og er frostbestandig. Sparkelmassen er velegnet i vann- og frostbelastende områder, på balkonger og terasser, i lagerrom, verksteder, garasjer og i lettere industrielle arealer. Massen er også velegnet til å bygge fall. Frostbestandigheten er testet hos Vattenfall Utveckling i Sverige etter NS-EN med meget godt resultat. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/ +20 o C/0%RF): Brukstid: ca min Avbindingstid: ca. 100 min Gangbar: - timer etter sparkling Belegging med tett belegg: etter - 7 døgn Hurtigherdende finsparkel for gulv og vegg Plan R er en ultra-rask sementbasert finsparkel for gulv og vegg innendørs i tykkelser fra 0-10 mm der det er ønskelig med tidlig belegging. Konsistensen på sparkelen er tiksotropisk pasta som lett kan påføres, har god heftfasthet mot underlaget og som tørker så raskt at påfølgende maling, legging av gulvbelegg eller keramiske belegg kan utføres raskt. Massen egner seg godt for reparasjon, avretting og utjevning av gulv, vegger, trapper og hjørner der det er behov for hurtig avbinding og herding, samt for å få en glatt overflate. Herding/tørketider (v/ +20 o C/0%RF): Brukstid: ca. 1 min Avbindingstid: ca. 60 min Gangbar: ca. 1 time etter sparkling Belegging med tett belegg: etter - timer Akrylbasert primer for sparkelmasser Spesialprimer for sparkelmasser. Påføres i et eller flere strøk med stiv kost eller sprøyte. Skal tørke før sparkelmassen påføres. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Tørketid: min. timer Forbruk: 0,1-0,1 kg/m 2 Fortynning: se datablad for den enkelte sparkelmasse Emballasje: 1kgflaske og2kgkanne 200 kg fat 1000 kg IBC Forbruk: 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Forbruk: 1, kg/m 2 Trykkfasthet, 28 døgn: ca. N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk Trykkfasthet, 1døgn: ca. 2 N/mm 2 28 døgn: ca. 0 N/mm 2 Emballasje: kg Alu-pack 20 kg sekk

19 SPARKELMASSER 19 Primer E-10 Primer E-10 Mapeprim SP Mapeprim SP Primer FR Primer FR Akrylbasert primer for sparkelmasser Spesialprimer for sparkelmasser. Primeren har en finere partikkelstørrelse og bedre inntrengning enn øvrige primere. Benyttes ved spesielt tette underlag. Påføres i ett eller flere strøk med stiv kost eller sprøyte og skal tørke før sparkelmassen påføres. Tørketid: min. timer Forbruk: 0,1-0,2 kg/m 2 Fortynning: 1 : 1 med vann Emballasje: 1 kg flaske og2kgkanne To-komponent vannbasert epoxyprimer Epoxybasert primer som skaper sikker heft mellom sparkelmasser og sementbaserte mørtler på ikke sugende underlag. Mapeprim SP benyttes bl.a. til liming av påstøp med sementmørtler og til priming av fliser, stålflater og natursteinoverflater før sparkling. Primeren er også velegnet for vanskelige underlag, for eksempel asfalt, tre, finér, PVCogmaling. Primeren skal være tørr før sparkling eller påstøp. Påføres med kost, rull eller sprøyte. Tørketid: 1 - timer, må belegges etter max. 2 timer Forbruk: 0,1-0,2 kg/m 2 Akrylbasert primer for sparkelmasser Løsningsmiddelfri akrylprimer for de fleste underlag før sparkling med Uniplan FR. Primer FR er løst i vann, har svært lav emisjon, og er klassifisert i Emicode EC1. Kan også benyttes til å gi god heft til underlag av fliser, stål osv. Tørketid: min. timer Forbruk: 0,1-0,2 kg/m 2 Fortynning: sugende underlag, 1 : 2, øvrige konsentrert Emballasje: kgkanne Fortynning: inntil 10% med vann Emballasje: kg sett (2 + 2 kg spann) 8 kg sett ( + kg spann)

20 FORHANDLER: Nordic Marketing Team ex KUNDESERVICE Mail: Tlf: Faks: HOVEDKONTOR Rescon Mapei AS Vallsetvn. 6, 2120 Sagstua Tlf: Faks: Rescon Mapei AS styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 1001, OHSAS samt godkjent etter EMAS.

M A P E T H E R M N O R D I C

M A P E T H E R M N O R D I C M A P E T H E R M N O R D I C Mapetherm Nordic Mapetherm Nordic RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON

Detaljer

Produkter for BYGG OG ANLEGG

Produkter for BYGG OG ANLEGG Produkter for BYGG OG ANLEGG RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT.

Detaljer

Fliser i tørre og våte rom

Fliser i tørre og våte rom LEGGEANVISNING Fliser i tørre Fliser i tørre og våte rom www.resconmapei.no Membransystem for våtrom VALG AV PRIMER. Priming med Primer VT / Primer E-0.. VR-0 membran påføres på innvendig og utvendig hjørne.

Detaljer

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme.

HEY'DI. LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. HEY'DI LYDGULV Lydgulv med vannbåren- eller elektrisk gulvvarme. For sikkert feste av 16 mm varme-rør, brukes de stabile 40 mm lange rør krampene. Rørene festes sikkert med festestokk HEY'DI LYDGULV Lydgulv

Detaljer

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting

MAPELASTIC BRUKSANVISNING. - for sikker vanntetting MAPELASTIC BRUKSANVISNING - for sikker vanntetting 2 Vannlekkasje? Mapelastic er en 100 % vanntett sementbasert membran som er enkel å påføre: På terrasser og balkonger På utvendig kjellermur I svømmebasseng

Detaljer

B E T O N G S T Ø P O G R E H A B I L I T E R I N G U N D E R V A N N. Betongstøp og. rehabilitering under vann

B E T O N G S T Ø P O G R E H A B I L I T E R I N G U N D E R V A N N. Betongstøp og. rehabilitering under vann B E T O N G S T Ø P O G R E H A B I L I T E R I N G U N D E R V A N N Betongstøp og rehabilitering under vann Betongstøp og RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast,

Detaljer

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING

Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING Hjelp med GULV oppbygging, fallbygging, sparkling og avretting BRUKSANVISNING For- og etterarbeid 1. Rengjøring av alle gulv 2. Priming av alle gulv Grovrengjør og støvsug overflaten nøye. Påse at det

Detaljer

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering

Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Til slutt Rengjøring, spesialmidler og impregnering Spesialmidler, rengjøring, impregnering, steinkosmetikk Grunning, avrettingsmasser, støpemasser Dette trenger du: Verktøy: Water Metermål Bøtte og svamp

Detaljer

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem MAPETHERM NORDIC Luftet pusset fasadesystem 1 MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem MAPETHERM NORDIC Luftet pusset fasadesystem 1 MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv Weber 8.05 Løsninger gulv Gulvavretting Weber har løsninger for alle former for gulvavretting, både nybygg og rehabilitering. Her finner du løsninger for avretting på en rekke forskjellige underlag. Gulvavretting

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Sparkel- og avrettingsmasser for gulv. Produkter og løsninger. Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Sparkel- og avrettingsmasser for gulv. Produkter og løsninger. Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Sparkel- og avrettingsmasser for gulv. Produkter og løsninger. Hey'di as, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter beskrivelser av de forskjellige gulvløsninger Hey di anbefaler.

Detaljer

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv

Gulvavretting. Gulvavretting på betong. Weber 18.105 Løsninger gulv Weber 8.05 Løsninger gulv Gulvavretting Weber har løsninger for alle former for gulvavretting, både nybygg og rehabilitering. Her finner du løsninger for avretting på en rekke forskjellige underlag. Gulvavretting

Detaljer

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv

Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv Anbefalt praksis for underarbeider på stålglattet betonggulv 00 Generelt 01 Innhold Disse retningslinjene viser hvorledes man skal bearbeide stålglattet betongunderlag før beleggarbeider, og de retter

Detaljer

I N D U S T R I B E L E G G. Industribelegg

I N D U S T R I B E L E G G. Industribelegg I N D U S T R I B E L E G G Industribelegg Industribelegg RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer

Detaljer

Laticrete Norge AS. www.laticrete.no

Laticrete Norge AS. www.laticrete.no Datablad 700 Januar 2007 Laticrete Norge AS www.laticrete.no Laticrete Norge AS er en norsk bedrift som produserer lim, fugemasser og membraner på lisens fra Laticrete International Inc. i USA. Produktene

Detaljer

PRODUKtkataloG HEY DI PRO- SERIEN HEYDI.NO

PRODUKtkataloG HEY DI PRO- SERIEN HEYDI.NO PRODUKtkataloG HEY DI PRO- SERIEN HEYDI.NO Gjennom praktisk bruk og anvendelse har produktene bevist sin kvalitet og har blitt et kjent varemerke for hele bransjen Produktoversikt Avrettingsmasser Hey'di

Detaljer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Innhold 1 Bakgrunn 2 1.1 Skadeårsaker i parkeringshus 2 1.2 Reparasjon av skader i

Detaljer

RESCON MAPEIS UTVIKLING

RESCON MAPEIS UTVIKLING LOMMEINFO RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT. 1998 RESCONS

Detaljer

ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT

ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT 2 ULTRACOAT LINE SYSTEMER FOR BESKYTTELSE AV PARKETT Raske, enkle systemer for å beskytte parkett Vi har videreutviklet vårt suksessfulle sortiment for

Detaljer

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm.

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Product Data Sheet 11/2014 01 08 03 03 001 0 000027 Sika Level-140F N Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Construction Beskrivelse Anvendelsesområder Sika Level -140F

Detaljer

BETONGINDUSTRI. Statoil

BETONGINDUSTRI. Statoil BETONGINDUSTRI 1 BETONGINDUSTRI Statoil 2 RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet!

VS 30. Vanntettingsmembran. www.lip.dk. -når det bygges på kvalitet! www.lip.dk VS 30 Vanntettingsmembran -når det bygges på kvalitet! Vanntetting med LIP VS 30 Underlag Underlaget skal være støvfritt, fast, tørt og fri for fett. Gipsplater, betong eller puss er gode underlag

Detaljer

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv

Teknisk faktablad StoPur BB 100 Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Dekorativt polyuretanbelegg for gulv Egenskaper Funksjon Optisk Bruksområde Tekniske data Produktgruppe Dekorativ, elastisk, motstandsdyktig flate som tåler gangtrafikk og kjøring. Statisk rissoverbyggende.

Detaljer

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS

MAPEFLOOR. Parking System Nordic. Systemløsninger. for belegg i PARKERINGSHUS MAPEFLOOR Parking System Nordic Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Systemløsninger for belegg i PARKERINGSHUS Innhold 1 Bakgrunn 2 1.1 Skadeårsaker i parkeringshus 2 1.2 Reparasjon av skader i

Detaljer

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt

Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Designgulv Sementbasert avrettingsmasse som ferdig slitesjikt Tekst: Foto: Dr. ing. Cecilie Evju Baggerud, tekn. produktsjef gulv, maxit as Trond Opstad, Informasjonspartner og maxit Cecilie Evju Baggerud

Detaljer

PRODUKTKATALOG - HEYDI.NO/PROFF HEY DI PRO-SERIEN

PRODUKTKATALOG - HEYDI.NO/PROFF HEY DI PRO-SERIEN PRODUKTKATALOG - HEYDI.NO/PROFF HEY DI PRO-SERIEN GJENNOM PRAKTISK BRUK OG ANVENDELSE HAR PRODUKTENE BEVIST SIN KVALITET OG HAR BLITT ET KJENT VAREMERKE FOR HELE BRANSJEN PRODUKTOVERSIKT Avrettingsmasser

Detaljer

herdingen har begynt. Overflaten på ferdiglagt MAPECEM skal ikke fuktes. PÅFØRING

herdingen har begynt. Overflaten på ferdiglagt MAPECEM skal ikke fuktes. PÅFØRING [sche1] 201 Norvegese - 1 (MAPECEM) (22.11.99-1ª Bozza) 201/11.99 MAPECEM HURTIGHERDENDE KRYMPEFRI AVRETTINGSSEMENT BRUKSOMRÅDER For flytende og faste dekker på eksisterende eller nye underlag. For hurtig

Detaljer

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS

HEY'DI FIBER HEY'DI FIBERPUSS Pussmørtel for isolasjonsmaterialer. Fiberarmert - inne og ute. PUSS Pussmørtel for lettklinker og sementbasert underlag. Fiberarmert - inne og ute. Inneholder også Hey'di standard pussmørtler. Hey'di

Detaljer

100% Weber 100% vellykket

100% Weber 100% vellykket 100% Weber 100% vellykket Nye Weber lim og fugemasser gjør flisleggingen enda enklere. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for å legge flisene selv. Weber Universal Flislim Lettvekts

Detaljer

Let s stick together www.schonox.no. Enda flere støvreduserte produkter Enda flere bruksområder

Let s stick together www.schonox.no. Enda flere støvreduserte produkter Enda flere bruksområder Let s stick together www.schonox.no Enda flere støvreduserte produkter Enda flere bruksområder Velg et støvfritt arbeidsmiljø. Beskytt helsen, spar tid og skån kunden Vårt sortiment av støvreduserte produkter

Detaljer

Et nyskapende selskap med flere hundre års erfaring.

Et nyskapende selskap med flere hundre års erfaring. Gulvavretting Et nyskapende selskap med flere hundre års erfaring. Combimix er et ungt svensk selskap som produserer mineralbaserte byggprodukter. I sortimentet inngår produkter for blant annet gulvaretting,

Detaljer

SYSTEM - UTEMILJØ. Latastøp. Datablad 420-Mar.2010. m/produktdatablad. Undergulv. Latastøp - støpemasse. 5 Latalastic - membran

SYSTEM - UTEMILJØ. Latastøp. Datablad 420-Mar.2010. m/produktdatablad. Undergulv. Latastøp - støpemasse. 5 Latalastic - membran Latastøp SYSTEM - UTEMILJØ Datablad 420-Mar.2010 m/produktdatablad 5. FORARBEID Overflaten må være rengjort fra fett, olje og støv. Svak og porøs betong fjernes, Mykfuge monteres langs veggen rundt hele

Detaljer

Plane underlag Støping og sparkling med PlaneMix

Plane underlag Støping og sparkling med PlaneMix Plane underlag Støping og sparkling med PlaneMix NO Introduksjon Kvalitet i flere solide lag Alfix har produsert produkter til oppsetting, legging, fuging og pleie av fliser siden 1963. I 2001 ble sortimentet

Detaljer

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse

Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse Mapesilent Roll Lydisoleringssystem for støpemørtel og avrettingsmasse BRUKSOMRÅDER Lydisoleringssystem med lav høyde (8 mm), for å redusere trinnlyd mellom tilliggende enheter. Legges under støpemørtel

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

Fliser. i tørre og våte rom

Fliser. i tørre og våte rom Fliser i tørre og våte rom Keramiske fliser benyttes i dag i alle bygg både som gulv- og veggkledning i tørre rom og i våtrom. De har en kvalitet, et fargeutvalg og en designbredde som varierer til ulike

Detaljer

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no

SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE. anerkjent kompetanse. Let s stick together www.schonox.no SCHÖNOX SHOWERLINE SCHÖNOX SHOWERLINE anerkjent kompetanse Anbefaling for arbeider med iht EOTA / ETAG 022 / SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 2389 approved according to ETAG 022 Teknisk godkjent Internasjonal

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim

CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Rev. 00 Selskap med sertifisert kvalitetssikringssystem ISO 9001/2008 CRISTALLIT-MULTI-flex Moderne og høytytende fleksibelt lim Legging av naturstein Herder raskt Binder raskt vann i krystaller Fleksibelt

Detaljer

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv.

Valg av produkter foretas bl.a. ut fra hensyn til: - Avbindingstid/tørketid. - Underlagets beskaffenhet, restfukt mv. Side 1 Vanntetting Flytende 1- eller 2- komponent tetningsmasse Anvisningen gjennomgår de viktigste prinsippene for vanntetting i våtrom Produkter Generelt BR-08 og BR-S 98 SBi (By og Byg) 200 Valg av

Detaljer

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N56/R03(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N5/R03(0..07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR KOMFORT KABELMATTE SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR Komfort Matte sett inneholder ) Lavtbyggende

Detaljer

NORSKE KVALITETSPRODUKTER TIL LEGGING AV SKIFER OG NATURSTEIN

NORSKE KVALITETSPRODUKTER TIL LEGGING AV SKIFER OG NATURSTEIN NORSKE KVALITETSPRODUKTER TIL LEGGING AV SKIFER OG NATURSTEIN www.adda.no DU FORVENTER ET VARIG RESULTAT... I denne brosjyren finner du produktene som gir et godt og varig resultat ved legging av skifer

Detaljer

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig.

For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. For at du ikke skal gjøre noen feil og for å få full glede av gulvet ditt i mange år, anbefaler vi at du leser leggeanvisningen nedenfor grundig. LEGGEANVISNING BRUK BRUKSOMRÅDE Floor in a box vinylgulv

Detaljer

B E T O N G R E H A B I L I T E R I N G. Betongrehabilitering

B E T O N G R E H A B I L I T E R I N G. Betongrehabilitering B E T O N G R E H A B I L I T E R I N G Betongrehabilitering Betongrehabilitering RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler.

Detaljer

ARDEX. guiden. SI JA TIL JOBBEN! - du løser det med ARDEX! Du trenger kun en... en komplett leverandør!

ARDEX. guiden. SI JA TIL JOBBEN! - du løser det med ARDEX! Du trenger kun en... en komplett leverandør! Du trenger kun en...... en komplett leverandør! ARDEX guiden SI JA TIL JOBBEN! - du løser det med ARDEX! BETONGSPARKEL/STØPEMASSER 6 UnDERLAGSBEHANDLING 12 AVRETTINGS- OG GULVSPARKELMASSER 21 MEMBRANER

Detaljer

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD

NULLIFIRE S707-60 TEKNISK DATABLAD NULLIFIRE S70760 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB og IPE Side verdier og tykkelser, Side 5 Enkomponent Vannbasert Maling

Detaljer

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke

Norgesnyhet. Fasadeforfriskning uten sidestykke Norgesnyhet Fasadeforfriskning uten sidestykke BRUKERVEILEDNING FOR PÅFØRING AV STEINSTRUKTUR Før Steinstruktur føres på hvilken som helst mur, leca, murstein osv så skal muren slipes hvis

Detaljer

Epoksylim EN 1504-4. Mapepoxy L har lav emisjon, og tilfredstiller krav til M1.

Epoksylim EN 1504-4. Mapepoxy L har lav emisjon, og tilfredstiller krav til M1. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy L Epoksylim EN 1504-4 BRUKSOMRÅDE Mapepoxy L brukes for kraftoverførende liming av - fersk betong til herdet betong eller stål

Detaljer

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning Mapetherm Nordic Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning LUFTET, PUSSET FASADESYSTEM BESTÅR AV: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BluClad, kalsiumsilikatplate

Detaljer

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon Produktfordeler Avretting av betongunderlag og flytende konstruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

Detaljer

SYSTEM - VÅTROM 3. PRODUKTBESKRIVELSE 10. TØRKETID FØR MEMBRAN LEGGING

SYSTEM - VÅTROM 3. PRODUKTBESKRIVELSE 10. TØRKETID FØR MEMBRAN LEGGING Flytstøp SYSTEM - VÅTROM Datablad 415-Okt. 2011 m/produktdatablad Flytstøp. Fiberarmert utflytende støpemasse. 10. TØRKETID FØR MEMBRAN LEGGING Flytstøp er fiberarmert hurtigherdende utflytende støpemasse

Detaljer

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning

Teknisk faktablad StoCrete CS 630 Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Mineralsk, fiberarmert avrettingsmasse for middels belastning Karakteristikk Anvendelse Egenskaper innvendig for fremstilling av gulvhelling i boliger (varmegulv), kontorer og offentlige bygninger grov

Detaljer

Jerikoveien 10B, 1067 Oslo Tlf.: 22 61 05 00 E-post: ardex@ardex.no www.ardex.no Fax: 22 61 05 75

Jerikoveien 10B, 1067 Oslo Tlf.: 22 61 05 00 E-post: ardex@ardex.no www.ardex.no Fax: 22 61 05 75 MURERFAKTA ARDEX Skandinavia AS Jerikoveien 10B, 1067 Oslo Tlf.: 22 61 05 00 E-post: ardex@ardex.no www.ardex.no Fax: 22 61 05 75 Mars 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE GolvsparKelmasser Gode råd om sparkling og

Detaljer

Mapecoat Universal. To-komponent løsemiddelfri transparent epoksy. Mapecoat Universal er i samsvar med NS-EN 13813.

Mapecoat Universal. To-komponent løsemiddelfri transparent epoksy. Mapecoat Universal er i samsvar med NS-EN 13813. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat SR SYNTHETIC RESINS B2,0 - AR0,5 - IR20 Bfl-s1 To-komponent løsemiddelfri transparent epoksy

Detaljer

PCI Pavifix 1K. Spesialfugemasse. Brostein o.l. Til fagfolk

PCI Pavifix 1K. Spesialfugemasse. Brostein o.l. Til fagfolk Pavifix, Periplan 15,30 09-01-08 19:08 Side 1 Spesialfugemasse PCI Pavifix 1K Brostein o.l. Bruksområde: Utendørs belegning Til fugebredde fra 5 mm - 50 mm Vanngjennomtrengende fuger i natursteinbelegninger

Detaljer

Opplev forskjellen. Sparkelløsninger for profesjonelle malere

Opplev forskjellen. Sparkelløsninger for profesjonelle malere Opplev forskjellen Sparkelløsninger for profesjonelle malere Hvordan oppnå et perfekt resultat Velg sparkel basert på metode og underlag. Studer overflatene før du begynner arbeidet. Underlaget skal være

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Systemet er bygd opp av en

Detaljer

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering

To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-7 REINFORCEMENT CORROSION PROTECTION Mapefer EN 1504-7 To-komponent korrosjonsbeskyttende sementbasert mørtel for beskyttelse av armering BRUKSOMRÅDE Rustbeskyttelse

Detaljer

Epoksylim med lang åpentid

Epoksylim med lang åpentid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoksylim med lang åpentid EN 1504-4 BRUKSOMRÅDE Mapepoxy LR brukes for kraftoverførende liming av - fersk betong til herdet

Detaljer

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei.

Hovedkontor. Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway. Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no www.resconmapei. Hovedkontor Produksjon: Gandalf Kommunikasjon AS, www.gandalf.as. Trykk: Grafisk Senter Grøset Rescon Mapei AS Vallsetvegen 6 2120 Sagstua, Norway Tel.: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99 post@resconmapei.no

Detaljer

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA

N09/R04(10.12.07) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME. Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA N9/R4(1.12.7) SETT FOR INSTALLASJON AV GULVVARME Monteringsanvisning ECOFLOOR SCANDINAVIA ECOFLOOR VARMEKABEL SETT SETT FOR MONTASJE AV GULV VARME ECOFLOOR VarmeKabel sett inneholder 1) Varmekabel, lengde

Detaljer

Ultracolor Plus GEV CG2WA

Ultracolor Plus GEV CG2WA I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 13888 CG2WA SEMENTBASERT FUGEMASSE Ultracolor Plus EMICODE GEV Hurtigherdende og vannavisende polymermodifisert fugemasse for fugebredder fra 2 til 20 mm, med DropEffect

Detaljer

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsanvisning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning

Mapetherm Nordic. Monteringsanvisning Mapetherm Nordic Monteringsanvisning 2 Monteringsanvisning LUFTET, PUSSET FASADESYSTEM BESTÅR AV: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BluClad, kalsiumsilikatplate

Detaljer

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16

På bærende gulv med LK Sporskive EPS 16 På bærende gulv med Utføring LK Gulvvarme i utføring med LK Sporplate EPS 16 er ment for å legges på bærende gulv der man ønsker spesielt lav byggehøyde. Produktet er beregnet for private boliger. Systemet

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog Uteflis

bli inspirert Norfloor Idékatalog Uteflis bli inspirert Norfloor Idékatalog Uteflis mer enn 30 år med fliser Etablert 1979 Norfloor har helt siden 1979, levert fliser til det norske markedet! Det har vært en enorm utvikling siden Norfloor i 1979

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX0 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 13 FIRETEX FX5000 1 (5) 2010 10 1 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Enkomponent

Detaljer

Colorite. Performance. Beskyttende akrylmaling for innvendig og utvendig bruk HØY UV BESTANDIGHET BREDT FARGESPEKTER PI-MC-IR

Colorite. Performance. Beskyttende akrylmaling for innvendig og utvendig bruk HØY UV BESTANDIGHET BREDT FARGESPEKTER PI-MC-IR Colorite Performance Beskyttende akrylmaling for innvendig og utvendig bruk I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 1504-2 (C) PRINSIPP PI-MC-IR SYSTEMER FOR OVERFLATEBEHANDLING EN 1504-2 HØY UV BESTANDIGHET

Detaljer

Weber Betongrehabilitering

Weber Betongrehabilitering Weber Betongrehabilitering 1 Hvorfor skades betong Armeringskorrosjon Det er mange årsaker til skade på betong. Her kan du lese om skadene og hvordan de oppstår. Betong utsettes for mange typer mekanismer

Detaljer

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12

På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 På bærende gulv med LK Leggeskinne 12 Utførelse LK Gulvvarme i utgave med LK Leggeskinne 12 for innstøping i skjøtemasse eller betong. Systemet kan legges på isolering, eksisterende betongplate eller trebjelkelag

Detaljer

Ultracolor Plus CG2. Eksempler på bruk Fuging av gulv og vegger i områder med stor trafikk (flyplasser, kjøpesentre, restauranter, barer etc.).

Ultracolor Plus CG2. Eksempler på bruk Fuging av gulv og vegger i områder med stor trafikk (flyplasser, kjøpesentre, restauranter, barer etc.). I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER CG2 EN 13888 SEMENTBASERT FUGEMASSE Ultracolor Plus Rasktherdende og vannavvisende polymermodifisert fugemasse for fugebredder fra 2 til 20 mm, tilsatt DropEffect og

Detaljer

FUG OG LIM LIMING AV TREGULV. Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.

FUG OG LIM LIMING AV TREGULV. Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika. FUG OG LIM Vi tar forbehold om trykkfeil, informasjon angående våre salgs og leveringsbetingelser se www.sika.no 1 2 WWW.SIKA.NO INNHOLD 04 Sika AcouBond-Systemet 06 Helliming av tregulv 08 Stripeliming

Detaljer

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no

PuraCoat. Tel. +4764956363 Fax +47 64956377. Verpetveien 48 N-1540 Vestby. post@lindberg-lund.no www.lindberg-lund.no PRODUKTBESKRIVELSE: PuraCoat er et tokomponent slitasje og kjemikaliebestandig belegningssystem for spray applikasjoner med tokomponent spesialsprøyte. PuraCoat fås i en rekke varianter avhengig av miljøet

Detaljer

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen.

Ultratop Stucco. Ultratop Stucco benyttes for å fylle mikroporer som dannes på overflaten på herdet Ultratop, og påføres umiddelbart etter slipingen. Porefyller bestående av spesielle hydrauliske bindemidler til tetting av mikroporer som oppstår etter de første slipestegene på Ultratop BRUKSOMRÅDER Ultratop brukes på gulv av Ultratop der overflaten

Detaljer

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester

Construction. Type N og Type R. 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet. Produkt Beskrivelse. Tester Produktdatablad Utgave 13/07/2007 Identifikasjonsnr.: 02 07 03 02 003 0 000001 Type N og Type R Sikadur -Combiflex Lim Type N og Type R 2-komponent epoksylim En del av Sikadur -Combiflex Systemet Construction

Detaljer

Mapetherm Nordic +32 +28 -18 +25 MONTASJEANVISNING +30 0-10. www.resconmapei.no

Mapetherm Nordic +32 +28 -18 +25 MONTASJEANVISNING +30 0-10. www.resconmapei.no MONTASJEANVISNING Mapetherm Nordic +30 +25 +28 +32 0-10 -18-2 Luftet, pusset fasadesystem består av: Trelekter i dimensjon 22 x 73 mm i kledningskvalitet NS 3186 Imp. etter klasse AB BLUCLAD, kalsiumsilikatplate

Detaljer

ARDEX VÅTROMS- SYSTEM MONTERINGS- VEILEDNING ARDEX 1-K FFV FOR VÅTROM

ARDEX VÅTROMS- SYSTEM MONTERINGS- VEILEDNING ARDEX 1-K FFV FOR VÅTROM ARDEX VÅTROMS- SYSTEM MONTERINGS- VEILEDNING FAGRÅDET FFV FOR VÅTROM ARDEX VÅTROMSSYSTEM Produktbeskrivelse: brukes til vanntetting (under keramiske fliser) av gulv, vegger og rørgjennomføringer i moderat

Detaljer

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning

Hjelp med REPARASJON. Bruksanvisning Hjelp med REPARASJON Bruksanvisning Generelt Ved alle typer reparasjoner er utførelsen like viktig som valg av produkt. Les derfor denne bruksanvisningen nøye. Reparasjon er et begrep som omfatter oppbygging,

Detaljer

Gulvavretting og sparkling

Gulvavretting og sparkling Gulvavretting og sparkling Primer Hånd- og spesialsparkel Flytsparkel Hurtigstøp Tilleggsprodukter Let s stick together www.schonox.no SCHÖNOX - en del av et verdensomspennende kjemikonsern Akzo Nobel

Detaljer

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER

FLISLAGTE BETONGELEMENTDEKKER Tekst: Arne Nesje, intef/byggkeramikkforeningen og Ole H Krokstrand, Mur-entret FLILAGTE BETONGELEMENTDEKKER Unngå oppsprekking! 1 Konstruksjonsløsninger Hulldekker er i dag den mest vanlige dekketypen.

Detaljer

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer,

Aquapanel Outdoor 1200x900x12,5 mm. Aquapanel Floor MF 900x600x33 mm AQUAPANEL Floor MF er ferdige undergulvselementer, Aquapanel er spesielt utviklet for bruk i rom med store fuktbelastninger, og til vegger som utsettes for røff behandling. AQUAPANEL finnes i tre varianter: Outdoor - Indoor - Floor. Platene har en kjerne

Detaljer

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.

Isola Sveisemembran. SBS-kontaktmembran. Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m. 2:770 Sept.-06 SBS-kontaktmembran Ett-lags membran, helsveises Til broer, parkeringsdekker, tunneler, betongbuer, kulverter m.m Tørre og sunne hus Bruksområder benyttes i konstruksjoner hvor det er behov

Detaljer

PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG BETONGREHABILITERING

PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG BETONGREHABILITERING PRODUKTER FOR REPARASJON OG REHABILITERING AV BETONG 1 BETONGREHABILITERING MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler.

Detaljer

Hurtigherdende selvutjevnende belegg basert på spesielle hydrauliske bindemidler for slitasjebestandige gulv med tykkelse fra 5 til 40 mm

Hurtigherdende selvutjevnende belegg basert på spesielle hydrauliske bindemidler for slitasjebestandige gulv med tykkelse fra 5 til 40 mm Ultratop CT SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE C40-F10 A9-A2 fl-s1 I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER EN 13813 Hurtigherdende selvutjevnende belegg basert på spesielle hydrauliske bindemidler for slitasjebestandige

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Varebetegnelse Beskrivelse Art. nr.

Varebetegnelse Beskrivelse Art. nr. BGS Naturstein Benkeplater - Gravmonumenter - Skifer Jerikoveien 16, 1067 Oslo. Tlf 21 92 83 90 Mob 412 76 030 Web: www.bgs-naturstein.no - E-post: post@bgs-naturstein.no Varebetegnelse Beskrivelse Art.

Detaljer

bli inspirert Norfloor Idékatalog Kjøkkenflis

bli inspirert Norfloor Idékatalog Kjøkkenflis bli inspirert Norfloor Idékatalog Kjøkkenflis Kjøkkenflis Kjøkkenet er en arbeidsplass, men også et sted hvor vi oppholder oss mer og mer. Med lekre fliser kan du sette ditt eget preg på drømmekjøkkenet.

Detaljer

Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg. Gode rissoverbyggende egenskaper Mekanisk bestandig ved sandavstrøing Enkel og rask påføring Løsemiddelfri

Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg. Gode rissoverbyggende egenskaper Mekanisk bestandig ved sandavstrøing Enkel og rask påføring Løsemiddelfri Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -355 N Selvutjevnende elastisk polyuretanbelegg Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Testrapporter er et 2-komponent, løsemiddelfritt

Detaljer

Rigitone BIG system Monteringsanvisning

Rigitone BIG system Monteringsanvisning Rigitone BIG system Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse / bruksområde Rigitone BIG, kant A1 er en akustikkhimling som framstår som en fullperforert, homogen flate uten synlige skjøter.

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

Primer og universalbindemiddel på basis av epoksy

Primer og universalbindemiddel på basis av epoksy Produktdatablad Dato: 06/2006 Sikafloor -156 Primer og universalbindemiddel på basis av epoksy Construction Produktbeskrivelse Beskrivelse Anvendelsesområder Egenskaper Produktdata Utseende/Farge Emballasje

Detaljer

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01

Tarkett AS Postboks 500 Brakerøya, N-3002 Drammen. Besøksadr.: Omstedgata 2, N-3012 Drammen. Telefon: +47 32 20 92 00 Telefax: +47 32 20 92 01 1 2 Veggvinyl kan monteres både horisontalt og vertikalt, avhengig av mønsteret. Denne monteringsanvisningen beskriver både horisontal (H 3) og vertikal (V 7) montering. Forsikre deg om hvilken monteringsform

Detaljer

Vannbasert primer Løsemiddelfri Luktfri Resirkulerbar plastikk og papp emballasje EMICODE EC 1 PLUS R, meget lav emisjon

Vannbasert primer Løsemiddelfri Luktfri Resirkulerbar plastikk og papp emballasje EMICODE EC 1 PLUS R, meget lav emisjon Construction Produktdatablad Dato: 09/2011 Identifikasjons nr: 02 08 01 02 007 0 000016 Sika Primer MR Fast Sika Primer MR Fast Vannbasert primer og fuktkontroll for liming av tregulv med SikaBond gulvlim

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer