GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GULVAVRETTING. Gulvavretting. Gulvavretting"

Transkript

1 GULVAVRETTING Gulvavretting Gulvavretting

2 RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 198 RESCON etablerer datterselskapet RESCONSULT RESCONS nye mørtelverk i drift. 200 RESCON MAPEI tar i bruk nytt distribusjonssenter for Norden og Baltikum på Sagstua. 200 RESCON MAPEI investerer kraftig i -06 produksjonsanlegget på Sagstua Norges forskningsråd utpeker Concrete Innovation Centre (COIN) til nasjonalt senter Senterfor forskningsdrevet Forskningsdrevet innovasjon. Innovasjon RESCON (SFI). MAPEI er deltager RESCONi senteret MAPEI er som deltager har som i senteret hovedmål somå bli ledende har somihovedmål Europa innen å blibetongforskning. ledende i Europa innen 2007 RESCON betongforskning. MAPEI åpner nytt FoU- og teknisk senter, samt ny fabrikk for tilsetningsstoffer til betong og 2007 sementproduksjon. RESCON MAPEI åpner nytt FoU- og teknisk senter, samt ny fabrikk for tilsetningsstoffer til betong og sementproduksjon. MAPEIS UTVIKLING Mapei ble grunnlagt i Milano, Italia i 197, og har i dag fabrikker over hele verden. Ett av Mapeigruppens 810 forskningslaboratorierer erhos Rescon Mapei i i Nord-Odal. Gruppen har en omsetning på nærmere 1,7 milliarder Euro, og ca ansatte, hvorav arbeider iivåre 10 8 FoU-sentra RESCON blir kjøpt av det inter- -00 nasjonale Mapei-konsernet, og navnet endres til Rescon Mapei. PRODUKT- GRUPPER Produkter for sparkling og behandling av gulv i industrien Spesialmørtel for betongrehabilitering Produkter for overflatebehandling av betongav betong Tilsettingsstoffer til betong og mørtel overflatebehandling mørtel Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttelse Produkter for vanntetting, injeksjon og beskyttelse Produkter for trinnlydisolasjon og våtrom Produkterfor fortrinnlydisolasjon tunnel og anleggog våtrom Produkter Fugemasser forog tunnel lim til ogkeramiske anlegg fliser og naturstein Fugemasser Lim for alle typer og limgulv- til keramiske og veggbelegg fliser og naturstein Lim Epoxy- for alle og polyuretanprodukter typer gulv- og veggbelegg for injeksjon, Epoxy- liming og ogbeskyttelse polyuretanprodukter for injeksjon, liming Malehjelpemidler og beskyttelse for sementproduksjon Malehjelpemidler Produktsystemer for sementproduksjon olje- og gassinstallasjoner Produktsystemer for olje- og gassinstallasjoner Island RESCON MAPEI I RESCON NORDEN MAPEI OG BALTIKUM I NORDEN Hovedkontor, produksjon, OG BALTIKUM distribusjon og FoU Hovedkontor, produksjon, distribusjon og Hovedkontor FoU Sverige og Finland Norge Sverige Finland Avdelingskontor Datterselskaper Estland Samarbeidspartnere Danmark Latvia Litauen

3 SPARKELMASSER HVORFOR SELVUTJEVNENDE SPARKELMASSER? Sparkelmasser brukes i dag som avretting/sparkling av alle typer gulvflater med ulik belastning, både til bolig og industri. Kvaliteten på disse underlagene er ofte ikke tilfredsstillende for legging av belegg, parkett, fliser eller andre overflatematerialer. Sparkelmassen brukes da til å gi gulvet en planhet og overflatestandard som tilfredsstiller kravene til ferdige gulv. Glatting av støpte gulv til riktig toleranseklasse vil i mange tilfeller representere en kraftig økning i kostnadene tidlig i byggeprosessen. Man benytter derfor sparkelmasser med tilpasset kvalitet, styrke og tykkelse som ferdig overflate klargjort for belegg. Samtidig gir sparkling en miljøog helsegevinst i forhold til påkjenning på personell som arbeider med tradisjonell gulvpussing og lignende. Det er ikke bare i nybygg det er aktuelt å bruke sparkelmasser. Gamle gulv kan i mange tilfeller også trenge en reparasjon. Ved bruk av hurtigbindende sparkelmasser kan en reparere et gulv og ta det i bruk i løpet av kort tid. Våre laboratorier har utviklet, og utvikler stadig, ulike sparkelmasser som enkelt kan legges, enten ved håndsparkling, ved maskinell utlegging eller ved bruk av pumpebil. Ved hjelp av disse produktsystemene vil ethvert gulv få den overflaten som kreves. Vil du ha mer informasjon om sparkelmasser, kan du lese bladene 1.11, 72.2 og i Byggforsk-serien utgitt av NBI (Sintef Byggforsk).

4 KVALITET KVALITET Vår kontroll av sparkelmasser foregår etter følgende europeiske standarder: NS-EN Flytegenskaper Kontroll av massens vanninnblanding og konsistens i henhold til produsentens anvisninger skal alltid gjøres på byggeplassen (jfr. leggeprotokoll). Ved utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg, vil måling av flyt utføres mest korrekt i enden av slangen. Målingen skal gi et inntrykk av hvordan sparkelmassen vil oppføre seg på gulvet; både med hensyn til flytevne og sammenflyt. Riktig vannmengde ut av slangen gir det beste resultatet, særskilt med tanke på flytevnen og overflatehardheten. Flytevne måles med flytring, enten etter den gamle svenske standarden SS 9219 hvor innvendig dimensjon på flytringen er Ø = 0 mm, h = 22 mm, eller etter ny europeisk standard EN 12706, hvor dimensjon på flytringen er Ø = 0 mm, h = 0 mm.(pass på at flytegenskapene blir målt med riktig flytring). For mye vann vil alltid redusere massens fasthet, forårsake separasjon og gi en ujevn og stygg overflate. For mye vann vil alltid være en faktor som kan forårsake underkjente gulv. NS-EN Bøyestrekkfasthet og trykkfasthet, samt densitet Trykkfasthet blir målt i N/mm 2 (MPa). Trykkfastheten sier noe om massens evne til å tåle statiske og dynamiske trykkbelastninger fra en større flateenhet, for eksempel vekt av maskiner. Bøyestrekkfastheten sier noe om massens egenskap til å tåle bøyning uten å risse opp. Denne egenskapen er viktig der det er sviktende underlag, som for eksempel treunderlag. Man benytter ofte sparkelmasser med fiber for å ivareta en høy bøyestrekkfasthet.

5 KVALITET NS-EN Overflatehardhet Man kan få et bilde av en sparkelmasses overflatehardhet ved å ripe i ferdig lagt gulv med en spiker eller prøve denne med egnet testutstyr. Virker denne hardheten dårlig, kan det brukes heftutstyr for å se om det er separasjon i massen. Separasjon i sparkelmassen kan man lett få hvis det tilsettes for mye vann. Finstoffet flyter da til overflaten og lager en løs og porøs overflatefilm. I sparkelmasser som er tilsatt alt for mye vann, vil sanden i sparkelmassen legge seg i bunnen av sparkelsjiktet og føre til dårlig heft til underlaget. Sparkelmasser vil kunne få redusert trykkfasthet med hele 20-0% bare ved å øke vannmengden med 10% i forhold til vår anbefalte maksimalmengde. NS-EN 1-2 Lengdeendring Riss oppstår i en sparkelmasse når svinnkreftene er større enn strekkfastheten. Hvis svinnet er stort vil disse kreftene, i tillegg til å gi opprissing, være store nok til å løfte sparkelmassen fra underlaget slik at bom og kantreisning kan oppstå. For å få et bom- og rissfritt gulv er det derfor viktig at det er lite svinn i sparkelmassen. Dess tykkere sjikt en legger, dess viktigere er det å ha lite svinn. Kontrollskjema / leggeprotokoll Ved utlegging av sparkelmasse fra automatisk anlegg har vi en egen leggeprotokoll som tar for seg forholdene på byggeplassen. Dette er et nyttig verktøy som gir de opplysningene som trengs for egenkontroll. Leggeprotokoll fra sparkelbiloperatør/pumpeoperatør vil klarlegge om målinger som er foretatt på byggeplass er slik våre anvisninger angir. Produktsertifikat Et produktsertifikat inneholder opplysninger om hva som er kontrollert og godkjent i en enkelt produksjon. Videre får man opplysninger om flyteevne og avbindingstid, om når produktet er produsert og produksjonsnummer/batchnummer. Dette er altså dokumentasjon på at produktet har den foreskrevne kvalitet når det forlater vår fabrikk. Produktsertifikatet utleveres på forespørsel.

6 PRAKTISKE TIPS 6 PRAKTISKE TIPS Temperatur Gulv- og romtemperatur skal være mellom +10 C og +2 C når massen legges. Nedre grense for temperaturen på gulvflater er +8ºC. Dette skal måles og noteres på et kontrollskjema. Gjennomtrekk, trekk fra sluk og rørgjennomføringer, manglende tildekking av døråpninger m.v. kan endre avbindingsegenskapene til sparkelmasser og påvirke sluttkvaliteten. Sparkelmasser bør normalt ikke legges på betonggulv hvor fuktigheten er høyere enn 90% RF. Underlaget skal alltid primes før avrettingsmassen legges. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. en påføres med kost eller sprøyte. Ved sprøyting jevnes primeren ut med kost. Luftporer i sparkelmassen skyldes vanligvis for lite påført, for tynn eller for utvannet primer, for lav temperatur i underlaget eller en kombinasjon av disse. Et betongunderlag vil etter mange års levetid normalt ha tørket fullstendig ut, og ha oppnådd en relativ fuktighet som er tilnærmet bygningens/rommets. Når betongoverflaten etter denne tiden frilegges for gammelt belegg m.v., vil overflaten være sterkt sugende. Primeren skal alltid være tørr før sparkling igangsettes. Dette for at primeren skal få mulighet til å danne en tett film. Tiden det tar før primeren er tørr (transparent) varierer med temperatur og luftfuktighet og varierer fra til 12 timer. I forbindelse med utlegging av avrettingsmasse tar underlaget opp fuktighet som medfører at luft fra betongens poresystem frigis og vandrer mot overflaten gjennom avrettingsmassen. Hvis underlaget er sterkt sugende, kan det dannes luftkanaler i avrettingsmassen sent i størkningstiden som ikke vil flyte sammen. Resultatet kan da bli blærer, porer og kraterdannelser. Tilsvarende vil man ved sterkt sugende underlag kunne få en rask uttørkning av avrettingsmassen som vil kunne resultere i plastiske svinnriss. Primerguide Underlag Blandingsforhold Anmerkninger Primer : Vann Betonggulv 1 Sterkt sugende underlag 1 2 Vurdere priming 2x Lettbetong 1 Tre/linoleum Konsentrert

7 UTSTYR 7 UTSTYR Riktig utstyr må være tilgjengelig for å gjennomføre en god sparkeljobb. Sprøyter for påføring av primer vil forenkle primingen ved større arbeider. Pumper Det finnes helautomatiske blandere som pumper sparkelmassen gjennom slange fram til der hvor gulvene skal avrettes. Automatblandere/pumper benyttes gjerne der rommet som skal avrettes er over 2 m 2. En langsomtgående, kraftig drill (min. 70 W) påmontert en stor visp, er tilstrekkelig ved mindre arbeider. Utstyr for nivellering og kontroll med sparkeltykkelser Toleransekravene for avretting av gulv er forskjellige for ulike bruksområder og finnes i Norsk Standard 20. For å holde kontroll med hvor mye gulvene skal rettes opp, benyttes gjerne nivellering med for eksempel laser, hvor man setter av høyder slik at sparkeloperatøren kan se hvor mye masse som skal legges ut. Til dette finnes såkalte nivåpinner som klippes av i riktig høyde eller man benytter en elastisk (for eksempel akrylbasert) fugemasse til å avsette punkter bortover gulvet. Skruer eller lignende kan også benyttes. Utstyr for avstengning Ved døråpninger og for å tette hull, gjennomføringer, lekkasjer osv. benyttes ulike hjelpemidler. Såkalte stenglister med tape finnes i dimensjonene 1 x 1 mm og 0 x 0 mm. Disse benyttes også til å avgrense større arealer. Stålnett Armeringsnett, 120 x 80 cm med rutenett på 10 x 10 cm benyttes gjerne ved rehabilitering og ved lavtbyggende varmegulv hvor varmekabelen bindes til nettet og løftes litt opp ved sparkling. Nettet danner minimumsavstanden på mm mellom varmekabel og brennbart underlag (2 x 2, mm) dersom kablene festes på nettet. Slik oppnås også en ekstra sikkerhet mot nedbøyning. Utstyr for måling av fuktighet Både enkelt, elektronisk hygrometer for måling av fuktighet i betong- og sparkelgulv, samt mer nøyaktig utstyr som måler fuktigheten etter karbidmetoden, er tilgjengelig. Annet utstyr Håndsparkel, piggrulle osv. er tilbehør som letter sparklingen. Kontrollutstyr Rescon Mapei er i besittelse av utstyr for kontroll i forbindelse med sparkelarbeid. Dette er tilgjengelig for profesjonelle brukere.

8 Pumpebiler Pumpebiler m r med innebygget kvalitetskontroll r med innebygget kvalitetskontroll r med innebygget kvalitetskontroll For Rescon Mapei er det viktig at produksjonskvaliteten ute på byggeplass samsvarer med produktkontroll gjort på laboratoriet. Ved hjelp av dette utstyret har vi langt på vei nådd målet. Blandesystemet er en helautomatisk produksjonsenhet som kort fortalt består av silo, blander og pumpe. Det spesielle med systemet er at det er en batchblander. Det vil si at man lager blandinger fra 10 og opp til 600 kg. Hver blanding blandes i ca. 60 sekunder. Dette gir en homogen og god masse og sikrer det ferdige resultatet. Systemet gir en meget nøyaktig oppmåling av vann og tørr-stoff, med et samlet avvik på under 0, liter pr. blanding. Det er også elektronisk overvåking av oppmålingen. Dette gir en god stabilitet i produksjonen. Som en ekstra sikkerhet, er systemet utviklet på en måte som gjør at eventuelle avvik vil medføre stans i produksjonen. Det betyr at operatør manuelt må inn og rette opp avviket. En slik endring vil bli elektronisk logget og kommer dermed på kundens utskrift. Alle innveiinger, blandetider og eventuelt justeringer som er gjort av operatør underveis, registreres og lagres elektronisk. Dette gir en god sporbarhet og kvalitetssikring både av produkter og utførelse. Det nye produksjonsutstyret er foreløpig plassert i Bergen, Stavanger og i Østlandsområdet. Bilene blir forsynt med Rescon Mapei avrettingsmasse fra siloanlegg i henholdsvis Bergen og Stavanger, samt fra fabrikken i Nord-Odal.

9 EFFETTO GOCCIA IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS SERTIFISERT KVALITET og MILJØ- ENGASJEMENT MAPEI GARANTERER Å HA ET STYRINGSSYSTEM FOR KVALITET, MILJØ OG SIKKERHET I HENHOLD TIL STANDARDENE ISO 9001, ISO 1001, OHSAS OG EMAS Rescon Mapei AS styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 1001, OHSAS samt godkjent etter EMAS VÅRE LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER, FERDIGBLANDET MØRTEL TIL AVRETTING OG REPARASJONER AV BETONG, ECO -LIM OG TILSETNINGSSTOFFER FOR BETONG ER CE-MERKET OG SERTIFISERT I HENHOLD TIL EUROPEISKE STANDARDER LIM OG FUGEMASSER FOR KERAMISKE FLISER FERDIGBLANDEDE STØPEMØRTLER OG AVRETTINGSMASSER TILSETNINGSSTOFF FOR BETONG Alle flislim til keramiske fliser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN 1200 Alle fugemørtler til keramiske fliser og naturstein samsvarer med kravene i standarden EN 1888 Alle flislim fra Mapei er CE-merket og i overensstemmelse med standarden EN 1200 Annex ZA LIM FOR ELASTISKE GULVBELEGG, TEPPER, PARKETT, TAPETER OG KERAMISKE FLISER EN 10- Ferdigblandede støpemørtler og avrettingsmasser tilfredsstiller kravene i EN 181 og er CE-merket i samsvar med Annex ZA, standard EN 181 FERDIGMØRTEL FOR BETONGREPARASJON Ferdigblandede reparasjonsmørtler er CE-merket og i overensstemmelse med kravene i EN 10- Plastiserende og superplastiserende tilsetningsstoffer for mørtel og betong er CE-merket, og i overensstemmelse med kravene i standardene EN 9-2 og EN 9- LEED Leadership in Energy and Environmental Design Sertifisering utviklet av US Green Building Council, anerkjent i USA og Canada for design og bygging av miljøvennlige bygg GEV EMICODE Eco-produkter bærer merket EMICODE EC-1, meget lavt utslipp av flyktige organiske forbindelser, utstedt av GEV-forbundet MAPEI PRODUKTER BASERER SEG PÅ DE MEST INNOVATIVE TEKNOLOGIENE FOR MILJØET OG MENNESKETS BESTE BioBlock Denne teknologien hindrer dannelsen og spredningen av forskjellige typer mugg under fuktige forhold Low Dust Den innovative "Low Dust"- teknologien som karakteriserer dette limet, reduserer mengden av støv under blanding betraktelig. Dette reduserer helsefaren og letter arbeidet for gulvleggeren Green Innovation (Grønn Innovasjon) Mer enn 10 produkter bidrar med verdifulle poeng i LEED-sertifiserte prosjekter Drop Effect DropEffect En Mapei-teknologi som baserer seg på bruken av spesielle vannavvisende tilsetningsstoffer for å få en vannavvisende overflate som er mindre utsatt for tilsmussing og som har utmerkede slitasjeegenskaper Vårt miljøengasjement Dette symbolet brukes for å identifisere Mapei-produkter som ikke inneholder løsemidler og som avgir lave nivåer av flyktige organiske forbindelser (VOC) - et bevis på MAPEIs engasjement for miljøet

10 SYSTEMLØSNINGER 10 SPARKLING PÅ PLASSTØPT BETONG Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere. 2 Etter støvsuging, og høyst 8 timer før sparkling, skal underlaget 1 primes. Dette gjøres med Primer CP blandet i vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk Betong 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling Sparkling Gulvet sparkles med en av Rescon Mapeis sparkelmasser (se produktbeskrivelser bak i brosjyren). SPARKLING PÅ LETTBETONG Forbehandling Underlaget rengjøres og støvsuges. Gulvet slemmes med en blanding av 1delPrimer CP, 1 del vann og 2 deler sparkelmasse. Blandingen kostes godt ned i underlaget. Etter at dette er tørt primes gulvet med Primer CP 1:. Sparkling Toppsjikt sparkles med Uniplan TL, Uniplan eller Conplan KF i tykkelse på min. 10 mm Lettbetongelementer 2. Slemming. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Parkettlim eller lim for annen belegging 6. Parkett eller belegg, fliser, maling

11 SYSTEMLØSNINGER 11 SPARKLING PÅ HULLDEKKE Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Hulldekker kan ha behov for sliping eller slyngrensing, dersom det er slamlag på elementene etter fuging. Etter støvsuging, og høyst 8 timer før sparkling, skal underlaget primes med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. 1. Hulldekkeelementer 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Lim for tekstilbelegg eller lim for annen belegging. Tekstilbelegg eller parkett, fliser, maling På veldig tørr og sugende betong, eller i fugene, kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk. Sparkling Gulvet sparkles med en av Rescon Mapeis sparkelmasser, valgt etter hvilket bruk gulvet skal ha. (Se produktbeskrivelser bak i brosjyren). Dersom det er store sprang mellom elementene, kan det være fordelaktig å grovsparkle fuger og skjøter før toppsparkling. Det skal da alltid primes mellom lagene. 1 2 SPARKLING PÅ KERAMISK FLIS Forbehandling Underlaget må rengjøres godt for å fjerne rester av såpe, voks etc. Eksisterende fliser primes med Mapeprim SP. Sparkling Gulvet sparkles med en av Rescon Mapeis sparkelmasser, valgt etter hvilket bruk gulvet skal ha. Gulvet skal sparkles senest 2 timer etter priming med Mapeprim SP. (Se produktbeskrivelser bak i brosjyren) Eksisterende fliser 2. Mapeprim SP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling * En slik løsning kan også kombineres med lydgulv (Mapefonic).

12 SYSTEMLØSNINGER 12 SPARKLING PÅ TREGULV Forbehandling Gulvet slipes lett med egnet utstyr og fint slipepapir før det støvsuges nøye. Det anbefales å gå nøye over gulvet og tette sprekker og overganger mellom gulv og vegg. Til dette kan det benyttes akryl/latex fugemasse ved mindre sprekker og flikkmørtel til større sprekker. Ettersom tregulv lett kan svelle ved kontakt med vann, skal flaten primes godt med ufortynnet Primer CP (ikke blandet med vann) Gulvbord 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling Sparkling Ved sparkling på tregulv benyttes fiberarmert sparkelmasse. Sparkeltykkelsen skal være 0% av tretykkelsen, men aldri under 20 mm. Det bør vurderes om det skal legges ned armeringsmatte i sparkelsjiktet for å unngå oppsprekking. SPARKLING PÅ SPONPLATER Forbehandling Gulvet slipes lett med egnet utstyr og fint slipepapir før det støvsuges nøye. Ettersom sponplater lett kan svelle ved kontakt med vann, skal flaten primes godt med ufortynnet Primer CP (ikke blandet med vann). Sparkling Ved sparkling på sponplater benyttes fiberarmert sparkelmasse. Sparkeltykkelsen skal være 0% av sponplatetykkelsen, men aldri under 12 mm Sponplater 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Evt. primer. Flislim eller lim for annen belegging 6. Fliser eller belegg, parkett, maling

13 SYSTEMLØSNINGER 1 VARMEGULV (KABLER) VÅTROM Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere. 2 Etter støvsuging, og høyst 8 timer før sparkling, skal underlaget primes. 1 Dette gjøres med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk. Sparkling Etter at kablene er montert (limt fast) sparkles gulvet med Conplan VR. Tykkelsen på gulvet avhenger av type overflate. Hvis fliser benyttes som overflate, må sparkelmassen dekke varmekabelen med minst mm. Hvis belegg benyttes som overflate skal sparkelmassen dekke varmekabelen med minst 1 mm. Vi gjør oppmerksom på at man med varmekabler på brennbart underlag må legge minst mm sparkelmasse eller ubrennbart materiale også under kablene. Ved sparkling av fall reduseres vannmengden med ca. 1 liter pr. sekk. NB! Ved benyttelse av sparkelmasse i våtrom, skal det alltid legges membran på toppen av sparkelmassen. Til det benyttes en av Rescon Mapeis smøremembraner Betong 2. Primer CP. Sparkelmasse Conplan VR. Primer. Smøremembran 6. Flislim 7. Fliser VANNBÅREN VARME I TØRRE ROM Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle betonggulv kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing, dersom overflaten har vært behandlet tidligere. 1. Betong 2. Primer CP. Sparkelmasse (se produktguide). Parkettlim eller lim for annen belegging. Parkett eller belegg, fliser, maling 2 Etter støvsuging, og høyst 8 timer 1 før sparkling, skal underlaget primes. Dette gjøres med Primer CP blandet med vann, i blandingsforhold 1:. Etter at primeren er tørket skal overflaten være svakt blank. På veldig tørr og sugende betong kan det være aktuelt å prime 2 ganger, da med blandingsforhold 1: i første strøk. Sparkling Rørene monteres i henhold til rørleverandørens anvisning. Til sparkling benyttes Uniplan TL i tykkelse mm. Ved store arealer og i rom med større belastning legges armeringsmatte/fibernett i sparkellaget. Dette gulvet egner seg veldig godt i kombinasjon med lydgulv.

14 SYSTEMLØSNINGER 1 SPARKLING AV LYDGULV (MAPEFONIC NORDIC) Forbehandling Underlaget rengjøres og støvsuges. Det skal ikke være sprang i gulvet, og man må derfor vurdere eventuell forsparkling slik at underlaget er jevnest mulig. Før forsparkling skal underlaget primes. Lydisolering Det benyttes Mapesilent trinnlydsmatter eller matter av ekstrudert polyetylen, glassull eller steinull. Ved benyttelse av steinull og glassull må det legges en fiberduk på toppen av isolasjonsmattene for å forsegle disse mot sparkelmassen. Sørg for at det er tett i overgang mellom gulv og vegg og la en Mapesilent tape gå opp mot veggen, slik at lyden ikke går den veien (flanketransmisjon). Før sparkling skal gulvet fremstå som et tett basseng med - 10 cm høye vegger. Sparkling Til sparkling benyttes Uniplan TL i tykkelse 0 mm. Ved store arealer og i rom med større belastning legges armeringsmatte/fibernett i sparkellaget. Dette gulvet egner seg veldig godt i kombinasjon med vannbåren varme. * Løsningen tilfredsstiller kravene til trinnlydsisolasjon mellom boenheter Betong 2. Kantlist. Trinnlydsmatte. Armeringsnett. Sparkelmasse Uniplan TL 6. Parkettlim eller lim for annen belegging 7. Parkett eller belegg, fliser, maling SPARKLING UTENDØRS Forbehandling Normal rengjøring i form av kvisting og støvsuging. Gamle underlag kan ha behov for sliping, slyngrensing eller fresing dersom underlaget har vært behandlet tidligere. Ved utendørs bruk skal underlaget være frostbestandig. Etter støvsuging og senest 2 timer før sparkling skal underlaget primes. På sugende underlag, f.eks. betong og lettbetong primes det med Primer FR i blandingsforhold 1:2 (primer:vann). 1. Underlag 2. Primer FR. Sparkelmasse Uniplan FR. Membran Mapelastic eller herdeplastbelegg. Flislim 6. Fliser eller naturstein Ved andre underlag slik som tette, glatte underlag, også tidligere malte flater samt treverk, linoleum mv. benyttes Primer FR konsentrert, alternativt benyttes en to-komponent primer; Mapeprim SP. Ved påføring i flere sjikt må det primes før neste sjikt påføres. Sparkling Underlaget sparkles med Uniplan FR som også kan jevnes ut med en piggrulle der dette er nødvendig for å få en jevn flate. Massen er ikke selvnivellerende. Rask uttørking pga. sollys, oppvarming etc. den første tiden etter utlegging bør unngås. Ved store flater (min. ca. 6 x 6 m) bør denne deles opp med fuger. Den ferdige sparkelflaten kan flis- eller steinlegges, men den bør da belegges med en sementbasert membran; Mapelastic for å sikre et vanntett og fleksibelt underlag. Sparkelflaten kan stå ubehandlet, eller belegges med et egnet herdeplastbelegg, f.eks. polyuretanlakk; Mapefloor Finish. Før denne behandlingen bør sparkelflaten lettslipes og støvsuges

15 Sparkelmasser Conplan KF Conplan R Conplan VR Uniplan Conplan F Uniplan FR Bruksområde Tykkelse Trykkfasthet (1 døgn) Trykkfasthet (7 døgn) Trykkfasthet (28 døgn) Svinn Varmeledningsevne Brukstid (etter blanding) Gangbar etter Beleggingsklar Anbefalt vanntilsetning pr. sekk Primer Forbruk Emballasje

16 SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SPARKELMASSER 16 Conplan KF Conplan KF Conplan R Conplan R Uniplan Uniplan Selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv Conplan KF kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 20 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler i tørre rom. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 0 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter - timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 1 - døgn Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 28-0N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk kg bag Bulk Hurtigherdende, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv Conplan R kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 20 mm i ett sjikt. Massen er hurtigherdende og beleggingsklar allerede etter 1 døgn. Conplan R egner seg som underlag for de fleste beleggingstyper. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 0 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter 2-timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 18-2 timer Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 1 døgn: 18-20N/mm 2 Trykkfasthet, 28 døgn: 2-0N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk kg bag Bulk Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv Uniplan kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra 10-0 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler. I våtrom skal Uniplan dekkes av membran. Spesielt egnet til rehabilitering av gulv med treunderlag og svake underlag samt for å fylle opp større arealer før finavretting med Rescon Mapeis øvrige sparkelprodukter. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 20 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter 2-timer etter sparkling Belegging med tett belegg: - døgn Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 0-2N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk kg bag EN 181 EN 181 EN 181

17 SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER SPARKELMASSER 17 Uniplan TL Uniplan TL Conplan F Conplan F Conplan VR Conplan VR Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv UniplanTL kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 0 mm i ett sjikt. Kan også benyttes til innstøping av varmekabler. Spesielt egnet til rehabilitering av gulv med treunderlag og svake underlag samt oppbygging av trinnlydgulv etter Mapefonic Nordic metoden. Sparkelmassen er beregnet for pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 20 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter 2 - timer etter sparkling Belegging med tett belegg: - døgn Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 0-2N/mm 2 Emballasje: Bulk kg bag Selvutjevnende og hurtigherdende finsparkel for gulv Conplan F kan benyttes til avretting av gulvflater i tykkelser fra 0-10 mm i ett sjikt der det er ønskelig med tidlig belegging. Massen egner seg godt som underlag til de fleste belegningstyper på gulv i boliger, kontorer, institusjoner og forretningslokaler. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging. Herding/tørketid (v/+ 20ºC / 0% RF): Brukstid: ca. 1-2 min. Avbindingstid: ca. 60 min. Gangbar: ca. timer etter sparkling Belegging med tett belegg: etter 2-8 timer Forbruk: 1,6 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: ca. 2 N/mm 2 Emballasje: 20 kg sekk Fiberarmert, selvutjevnende, sementbasert sparkelmasse for gulv i våtrom Conplan VR kan benyttes til avretting av gulv innendørs fra - 0 mm i ett sjikt. Spesielt egnet til innstøping av varmekabler i våtrom og tilfredsstiller kravene i BVN (Våtromsnormen) for avrettingsog innstøpningsmasser. Massen er hurtigherdende. NBI Teknisk Godkjenning nr / 97. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/+ 20ºC / 0% RF) Brukstid: ca. 0 min. Avbindingstid: ca. 90 min. Gangbar: etter2-timer etter sparkling Belegging med tett belegg: 8 timer v/tykkelser < 0 mm. 72 timer v/tykkelser > 0 mm. Forbruk: ca. 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Trykkfasthet, 28 døgn: 0 - N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk EN 181 EN 181 EN 181

18 SPARKELMASSER 18 Uniplan FR Uniplan FR Plan R Plan R Primer CP Primer CP Frostbestandig og lettflytende sementbasert sparkelmasse for innenog utendørs bruk Uniplan FR kan benyttes til oppretting og sparkling av gulvflater i tykkelser fra - 20 mm i ett sjikt både innen- og utendørs. Produktet er hvitfarget og er frostbestandig. Sparkelmassen er velegnet i vann- og frostbelastende områder, på balkonger og terasser, i lagerrom, verksteder, garasjer og i lettere industrielle arealer. Massen er også velegnet til å bygge fall. Frostbestandigheten er testet hos Vattenfall Utveckling i Sverige etter NS-EN med meget godt resultat. Sparkelmassen er beregnet for håndlegging og pumpe. Herding/tørketider (v/ +20 o C/0%RF): Brukstid: ca min Avbindingstid: ca. 100 min Gangbar: - timer etter sparkling Belegging med tett belegg: etter - 7 døgn Hurtigherdende finsparkel for gulv og vegg Plan R er en ultra-rask sementbasert finsparkel for gulv og vegg innendørs i tykkelser fra 0-10 mm der det er ønskelig med tidlig belegging. Konsistensen på sparkelen er tiksotropisk pasta som lett kan påføres, har god heftfasthet mot underlaget og som tørker så raskt at påfølgende maling, legging av gulvbelegg eller keramiske belegg kan utføres raskt. Massen egner seg godt for reparasjon, avretting og utjevning av gulv, vegger, trapper og hjørner der det er behov for hurtig avbinding og herding, samt for å få en glatt overflate. Herding/tørketider (v/ +20 o C/0%RF): Brukstid: ca. 1 min Avbindingstid: ca. 60 min Gangbar: ca. 1 time etter sparkling Belegging med tett belegg: etter - timer Akrylbasert primer for sparkelmasser Spesialprimer for sparkelmasser. Påføres i et eller flere strøk med stiv kost eller sprøyte. Skal tørke før sparkelmassen påføres. En god priming er en forutsetning for et porefritt og plant gulv med god heft til underlaget. Tørketid: min. timer Forbruk: 0,1-0,1 kg/m 2 Fortynning: se datablad for den enkelte sparkelmasse Emballasje: 1kgflaske og2kgkanne 200 kg fat 1000 kg IBC Forbruk: 1,7 kg/m 2 /mm tykkelse Forbruk: 1, kg/m 2 Trykkfasthet, 28 døgn: ca. N/mm 2 Emballasje: 2 kg sekk Trykkfasthet, 1døgn: ca. 2 N/mm 2 28 døgn: ca. 0 N/mm 2 Emballasje: kg Alu-pack 20 kg sekk

19 SPARKELMASSER 19 Primer E-10 Primer E-10 Mapeprim SP Mapeprim SP Primer FR Primer FR Akrylbasert primer for sparkelmasser Spesialprimer for sparkelmasser. Primeren har en finere partikkelstørrelse og bedre inntrengning enn øvrige primere. Benyttes ved spesielt tette underlag. Påføres i ett eller flere strøk med stiv kost eller sprøyte og skal tørke før sparkelmassen påføres. Tørketid: min. timer Forbruk: 0,1-0,2 kg/m 2 Fortynning: 1 : 1 med vann Emballasje: 1 kg flaske og2kgkanne To-komponent vannbasert epoxyprimer Epoxybasert primer som skaper sikker heft mellom sparkelmasser og sementbaserte mørtler på ikke sugende underlag. Mapeprim SP benyttes bl.a. til liming av påstøp med sementmørtler og til priming av fliser, stålflater og natursteinoverflater før sparkling. Primeren er også velegnet for vanskelige underlag, for eksempel asfalt, tre, finér, PVCogmaling. Primeren skal være tørr før sparkling eller påstøp. Påføres med kost, rull eller sprøyte. Tørketid: 1 - timer, må belegges etter max. 2 timer Forbruk: 0,1-0,2 kg/m 2 Akrylbasert primer for sparkelmasser Løsningsmiddelfri akrylprimer for de fleste underlag før sparkling med Uniplan FR. Primer FR er løst i vann, har svært lav emisjon, og er klassifisert i Emicode EC1. Kan også benyttes til å gi god heft til underlag av fliser, stål osv. Tørketid: min. timer Forbruk: 0,1-0,2 kg/m 2 Fortynning: sugende underlag, 1 : 2, øvrige konsentrert Emballasje: kgkanne Fortynning: inntil 10% med vann Emballasje: kg sett (2 + 2 kg spann) 8 kg sett ( + kg spann)

20 FORHANDLER: Nordic Marketing Team ex KUNDESERVICE Mail: Tlf: Faks: HOVEDKONTOR Rescon Mapei AS Vallsetvn. 6, 2120 Sagstua Tlf: Faks: Rescon Mapei AS styringssystem er sertifisert i henhold til NS EN ISO 9001, NS ISO 10002, NS EN ISO 1001, OHSAS samt godkjent etter EMAS.

BASSENGSYSTEMER FOR BELEGGING MED KERAMISKE FLISER BASSENGSYSTEMER

BASSENGSYSTEMER FOR BELEGGING MED KERAMISKE FLISER BASSENGSYSTEMER BASSENGSYSTEMER FOR BELEGGING MED KERAMISKE FLISER BASSENGSYSTEMER MAPEIS UTVIKLING I NORGE 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983

Detaljer

M A P E T H E R M N O R D I C

M A P E T H E R M N O R D I C M A P E T H E R M N O R D I C Mapetherm Nordic Mapetherm Nordic RESCON MAPEIS UTVIKLING 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON

Detaljer

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem

MAPETHERM NORDIC. Luftet pusset fasadesystem MAPETHERM NORDIC Luftet pusset fasadesystem 1 MAPEIS UTVIKLING I NORDEN 1976 RESCON blir etablert med produksjon av herdeplast, tilsetningsstoffer til betong og spesialmørtler. 1983 RESCON etablerer datterselskapet

Detaljer

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no

HEY'DI. RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no HEY'DI RETT&SLETT Avretting-, sparkel- og støpemasser. Produkter og løsninger. Hey'di AS, heydi@heydi.no, www.heydi.no Denne brosjyren omfatter de produkter som benyttes i forbindelse med selvutjevnende

Detaljer

Weber.floor gulvløsninger

Weber.floor gulvløsninger GULVENTREPRENØR Weber.floor gulvløsninger Størst i Norge på gulvavretting. Weber.floor gulvløsninger 1 Weber.floor Alltid rette gulv. Uansett. Weber er en ledende aktør innen gulvavretting, både nasjonalt

Detaljer

Weber.floor gulvløsninger

Weber.floor gulvløsninger GULVENTREPRENØR Weber.floor gulvløsninger Størst i Norge på gulvavretting. Weber.floor gulvløsninger 1 Weber.floor Alltid rette gulv. Uansett. Weber.floor gulvavrettinger gir et 100% plant gulv og perfekt

Detaljer

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon

weber.floor 130 Core Produktfordeler Produktbeskrivelse Underlag Produktspesifikasjon Produktfordeler Avretting av betongunderlag og flytende konstruksjoner, til bruk i tykkere sjikt, i våtrom, boliger, kontorer, næringsbygg og offentlige lokaler. Kan legges for hånd, med blandepumpe eller

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all oppmerksomheten. Men

Detaljer

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber

Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber 2 Weber våtromssystem Slik bygger du et tørt og trygt bad med Weber Planlegging Når man planlegger et våtrom, er det ofte slik at det er flisene som får all

Detaljer

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv

Produktguide. For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv Produktguide For deg som skal støpe, mure, legge fl iser eller avrette gulv innhold 5 muring 5 Muring av Leca blokker og piper 7 Muring av tegl Muring av naturstein 9 PUSS Og OVerflAtebehAndling 10 Fargekart

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1

INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 Prosjekt: Puss-, mebran- og flisarbeider i badeanlegg. Beskrivelsesmal 0 INNHOLD. ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 0. ORIENTERING side 2 1. FORUTSETNINGER OG KRAV side 3 1.0 Innledning. Beskrivelsesmal..............................................

Detaljer

PRODUKTPROGRAM. www.ardex.no

PRODUKTPROGRAM. www.ardex.no PRODUKTPROGRAM 2013 www.ardex.no ARDEX GLOBALT Australia ARDEX Australia Pty. Ltd. Unit 7/20 Powers Road, Seven Hills New South Wales 2147 Tlf.: +61 (0) 2 98519199 Faks: +61 (0) 2 96745621 www.ardexaustralia.com

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø

Industry. BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Industry BlueLine Nating, tetting, liming og vedlikehold i maritimt miljø Innhold Sika BlueLine 2 Vedheft 3 Hva er viktig for å oppnå maksimal vedheft? 3 Forbehandling av underlag 3 Nating 4 Natedimensjonering

Detaljer

Når gulvet er rett, går resten lett.

Når gulvet er rett, går resten lett. Når gulvet er rett, går resten lett. Weber gjør gulvavretting enda lettere. Ny, komplett serie for alle typer gulv. Alt du trenger å vite for å gjøre jobben selv Alt du trenger for enkel gulvavretting.

Detaljer

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm.

Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Product Data Sheet 11/2014 01 08 03 03 001 0 000027 Sika Level-140F N Fiberarmert avrettingsmasse for baderom / gulv, lagtykkelser: 5 40 mm. Construction Beskrivelse Anvendelsesområder Sika Level -140F

Detaljer

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook

LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING. www.litex.no. Lik oss på Facebook LITEX VÅTROMSYSTEM MONTERINGSANVISNING Lik oss på Facebook www.litex.no LITEX - SIKKER VEI TIL RE HVA ER LITEX VÅTROMSYSTEM? Litex Membranplater med tilbehør benyttes i våtrom som i hovedsak skal flislegges.

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

hva er litex? - et unikt våtromsystem

hva er litex? - et unikt våtromsystem litex våtr0msystem hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som en byggeplate og som membran og er et ypperlig produkt om man ønsker

Detaljer

Naturstein. innemiljø

Naturstein. innemiljø Naturstein innemiljø E innemiljø Forord I Norge er stein synonymt med bratte fjell, nakne knauser og holmer mot havet. Stein har vært levebrødet for generasjoner og råstoff for kunst og arkitektur. Steinen

Detaljer

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM

våtrom Vanntett system for VÅTROMSYSTEM Vanntett system for våtrom TETTI VÅTROMSYSTEM er en komplett løsning for vanntetting av bad og våtrom. Systemet er testet og godkjent av SINTEF Byggforsk, og anbefalt våtromsprodukt av Fagrådet for våtrom.

Detaljer

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av:

litex våtr0msystem Litex Skjøteband Selvklebende www.litex.no Markedsføres av: litex våtr0msystem NYHET! Litex Skjøteband Selvklebende 1 Markedsføres av: www.litex.no hva er litex? - et unikt våtromsystem Litex er membranplater som benyttes i våtrom. Litexplatene fungerer både som

Detaljer

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon

VÅTROMSGUIDE. Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon V+G +95 VÅTROMSGUIDE Underlag og forarbeid Veggkonstruksjon med stenderverk Gulvkonstruksjon med bjelkelag Massiv veggkonstruksjon Massiv gulvkonstruksjon Utgave mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN For deg

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

wedi Idé planlegging produkt Idéhåndbok for baderom, bygging og velvære Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Bygg sikkert.

wedi Idé planlegging produkt Idéhåndbok for baderom, bygging og velvære Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Bygg sikkert. Idé planlegging produkt Kvalitet, service, nyskapende systemløsninger fra wedi. Idéhåndbok for baderom, Bygg sikkert. bygging og velvære Intelligente produkter fra proffer til proffer Bad: Nybygg og rehabilitering

Detaljer

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar

6 Overflateteknikk. føre opp et bygg. installere ventilasjon, vann og kloakk. ferdigstille og montere fast inventar Felles for de tre fagene De forutgående fagene i bygg- og anleggsteknikk har til nå gitt oss kunnskap og begynnende kompetanse til blant annet å føre opp et bygg installere ventilasjon, vann og kloakk

Detaljer