Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk."

Transkript

1 Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: Side 1

2 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt skoleår ved rektor Kontaktinformasjon: administrasjon, SFO, helsetjenester, Hjelper n og skolens samarbeidspartnere Inndeling av skoledagen Elevfravær Kulturskoletimen Skolens satsingsområder Plan mot mobbing Skolefritidsordningen (SFO) Ordensreglement for Hebekk skole Mistet eller glemt, erstatning Elevfravær: rutiner og regler for fravær og permisjon Melk- og fruktordning Medisinering: prosedyrer, ansvar, skjema Skoleskyss Skolens ferie- og fridager Side 2

3 En hilsen fra ordføreren i Ski Til elever og foresatte ved skolene i Ski kommune. Jeg håper at dere har hatt en flott sommer, og at dere ser fram til skoleåret ! I kommuneplanen står det blant annet: Skolens hovedoppgave er å utvikle hele mennesket på en slik måte at barn, unge og voksne trives og får et grunnlag for livslang læring. Elevene skal utvikle grunnleggende ferdigheter og faglig kunnskap slik at de kan mestre sitt liv og delta i arbeid og fellesskap. I samarbeid med hjemmet skal skolen sørge for opplæring av høy kvalitet, tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Skolen skal fremme elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter og faglige kunnskaper. Hver enkelt elev skal få hjelp til å nå sitt maksimale læringsnivå. For å kunne lære, må man trives. De ansatte på skolene gjør sitt beste for at du som elev skal ha det bra. Når vi alle gjør så godt vi kan legger vi grunnlaget for at alle skal trives og ha det bra på skolen. Lykke til med samarbeidet kommende skoleår. Jeg ser fram til å møte noen av dere elever i barn og unges kommunestyre til vinteren. Jeg ønsker dere et riktig godt skoleår! Vennlig hilsen Anne Kristine Linnestad Ordfører Side 3

4 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! Ved oppstart av skoleåret har vi passert 370 elever og 50 ansatte, SFO inkludert. Hebekk skole har som mål å skape en best mulig skole og SFO ut fra de rammebetingelsene vi har. Vi jobber for at Hebekk skal være en skole som gir meningsfull læring - hvor alle føler trygghet og tilhørighet - hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre - som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem Ski kommune har vedtatt to verdier som alle ansatte skal jobbe etter; respekt og åpenhet. Som PALS-skole har vi tre verdier som vi forankrer arbeidet vårt i; å vise ansvar, å vise omsorg og å vise respekt. Vi starter nå vårt tredje år som PALS skole med elevene. Systematisk jobbing med blant annet tydelig klasseledelse, gode relasjoner og vektlegging av positiv anerkjennelse og kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsmiljø. For mer informasjon om PALS, se vedlagte PALS-brosjyre og nettsiden vår. Vi fortsetter med Trivselslederprogrammet også dette skoleåret der FAU støtter oss økonomisk. Formålet med programmet er nettopp økt aktivitet i friminuttene og bedre trivsel. Vi opplever at vi har et positivt skolemiljø på skolen med høy trivsel, lite elevkonflikter og mobbing, noe Elevundersøkelsen også viser. Ski kommune har utarbeidet en ny plan som skal gjelde for barnehager, SFO og grunnskolene i Ski. Satsingsområdene i planen er læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Skolens viktigste oppgave er økt læringsutbytte for den enkelte elev ut fra den enkeltes evner og forutsetninger. Gode ferdigheter i lesing er avgjørende. For å bli en god leser, kreves systematisk og iherdig trening over tid. Her er vi avhengig av støtte og oppfølging fra dere foresatte! Vi presiserer også at det fortsatt er svært viktig at dere følger opp lekser hjemme, selv om vi har tilbud om leksehjelp på SFO fra trinn. Hebekk SFO får mange positive tilbakemeldinger fra dere foresatte, noe vi setter stor pris på! Maten barna får servert er veltillaget og variert, og det er ulike og varierte aktivitetstilbud tilpasset alder til barna. Som foresatte er det lett å følge med på de ulike planene og informasjonen som legges ut på skolens nettsider. Elever har rett til tilpasset opplæring. Vi jobber for å tilpasse opplæringen best mulig ut fra de rammene vi har. Skolen har et ressursteam som består av ledelsen og lærere som har spesialundervisning/kurstilbud(systemtiltak) for elever med behov. Ressursteamet og skolens koordinator for spesialundervisning, har tett dialog med lærerne og vurderer hele tiden hvem som bør få tilbud om kurs/ systemtiltak. Dersom dere som foresatte opplever at deres barn har behov for mer tilpasset opplæring enn det som kan gis innenfor klassen og trinnet, ta det opp med kontaktlærer, som igjen skal drøfte dette med skolens ressursteam. Ressursteamet vil vurdere om vi har egnede systemtiltak på skolen, eller om det eventuelt er behov for å be PPT om assistanse. Alle klasserom er nå utstyrt med Smartboard. Dette er et ypperlig verktøy for blant annet variasjon, konkretisering og visualisering av undervisningen og opplæringen. I januar kjøpte skolen inn et klassesett med ipader. Disse har blitt brukt mest til spesialundervisning/gruppeundervisning og stasjonsundervisning, men også til utlån i klasser. Med riktig og gjennomtenkt bruk og tydelig klasseledelse er ipad et glimrende verktøy som er motiverende for elevene. Ikke minst er det effektivt i bruk uten ventetid for pålogging. Konsentrasjonen er på topp under slike læringsøkter. Side 4

5 Hebekk skole er med på samarbeidsprosjektet KOM! sammen med Kontra kulturskole. KOM står for kreativt oppvekstmiljø, i regi av Norsk kulturskoleråd. Vårt hovedmål er å løfte den årlige sommerforestillingen i juni og skape en større variasjon og bredde. Tusen takk for alle gode tilbakemeldinger vi fikk etter forestillingen i juni! Vi er selv stolte over resultatet! Fra skolestart får vi to paviljonger i skolegården. Den ene paviljongen vil romme spisesal for SFO, i sambruk med skolen. Den andre paviljongen blir klasserom for 6. og 7. trinn. Skolen vår er bygd for to paralleller. Nå har vi tre paralleller på de tre yngste trinnene. Med paviljongene vil vi få bedre plass, blant annet vil musikkundervisningen flyttes til rommene ved gymsalen, slik at vi får tilbake biblioteket vårt. I kommunens økonomiplan for 2015 er det satt av midler til rehabilitering av Hebekk skole. Samtidig vil det skje en del arbeid rundt skolen både grunnet Follobanen og utbedring av VAanlegg i nærmiljøet. Hebekk skole går en spennende tid i møte. Her må skolen i nært samarbeid med FAU følge opp slik at barnas sikkerhet og lekemuligheter blir høyt prioritert. Vi vil legge ut løpende informasjon om dette på nettsiden vår. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Slik innledes Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. For å oppnå dette målet, kreves et godt samarbeid mellom hjem - skole. Vi ønsker at dere foresatte tar rask kontakt om det er noe dere er opptatt av eller har behov for å ta opp. Jo før dere tar kontakt, jo lettere er det å løse utfordringer eller annet sammen. Vi skal gjøre vårt til at skoledagen skal bli best mulig. Da er vi avhengig av god støtte og samhandling med dere. Vi setter stor pris på og ønsker oss nettopp engasjerte og interesserte foreldre som støtter opp om skolen og barnas læring! Skolens nettside og It s learning er våre viktigste informasjonskanaler. Fra skolestart vil all fraværsføring gjøres på It s learning, slik at dere foresatte kan følge med på deres barn fravær. For dette skoleåret har vi som mål å bli flinkere til å benytte It s learning til beste for elevenes læring og som informasjonskanal for dere foresatte. Avslutningsvis ønsker jeg å minne dere på å fylle inn skjema for nøkkelinformasjon og levere dette til skolen. Av og til har vi behov for å kunne nå dere foresatte raskt. Da er det svært avgjørende at vi til enhver tid har oppdatert informasjon fra dere. Jeg vil også minne dere om å ta en sjekk i kassene for gjenglemt tøy jevnlig. Her blir det liggende mengder av tøy etter hvert semester! Takk til FAU som tok ansvaret for alt tøyet før sommeren! Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med foreldre, foresatte og lokale aktører for å gjøre barnas oppvekst- og læringsmulighetene best mulig! Vil du gå raskt, gå alene. Vil du gå langt, gå sammen! (afrikansk ordtak) Sammen får vi til en best mulig skole! Lykke til med nytt skoleår! Vennlig hilsen Ingunn Lind Bjørhei rektor Side 5

6 Adresse: Sørjordet 7, 1400 Ski Telefon: E-post: Skolens nettside: Ingunn Lind Bjørhei Rektor Lise Merete Austvik Undervisningsinspektør Heléne Andersson SFO-leder Inger Nasser Konsulent Heidi Haram Kontaktlærer 4B Caroline Endsjø Kontaktlærer 1B Tonje N. Berg Kontaktlærer 1C Helene Korvann kontaktlærer 2A André Iversen kontaktlærer 2B Solveig Østvold Kontaktlærer 2C Trine Sjøvoll Kontaktlærer 3A Kirsti Britt Eriksen Kontaktlærer 3B Britt Ytterstad Kontaktlærer 3C Nina Alette Eggerud Kontaktlærer 4A Ole-Harald Gystad Kontaktlærer 4B Eirin G. Cederberg Kontaktlærer 5B Inger Helene Arnstad Kontaktlærer 6A Ann- Kristin Jansen Kontaktlærer 6B Solveig Haugland Kontaktlærer 6AB Side 6

7 Hilda Kongsness Kontaktlærer 7A Veronica Moe Kontaktlærer 7B Heidi Storhaug Timelærer Randi Ystmark Spes.ped.koordinator Anna Junisziewski Timelærer Sena Jorganovich Ressurslærer Jorunn Orset Ressurslærer Nina Karlsen Ressurslærer Jan Billy Aas Fagarbeider Sandro Beck Assistent Helle Hvamstad Fagarbeider Marit Opem Fagarbeider Agnes Marit Bøhle Fagarbeider Tone Østli Fagarbeider Jeanette Eriksen Assistent Ellen Holstad Fagarbeider Unni Hjemmen Assistent Martin Langseter Assistent Jan Mellegaard Assistent Gro Schjønneberg Assistent Ikke til stede under fotografering: Christoffer Leiknes kontaktlærer 5A Nina A. Andresen timelærer Ragnhild Øvergaard timelærer Helene Johansen timelærer Brit M. Granby - timelærer Mette Ramberg Assistent Apolonia Egedius Assistent Side 7

8 KONTAKTINFORMASJON Rektor Ingunn Lind Bjørhei Undervisningsinspektør Lise Merete Austvik SFO-ansvarlig Heléne Andersson Konsulent Inger Nasser SFO-basene SFO 1. klasse SFO 2. klasse SFO det gule huset Helsesøster Trine K. Pedersen Skoletannlege Ski Tannklinikk Sentrumsveien 4, 1400 Ski Hjelper n SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR SKOLEN HELSESØSTER Helsesøsters oppgaver går ut på å fremme trivsel og fungering for barn og unge ved å gi veiledning om fysisk og psykisk helse. Helsesøster bidrar med samtale/veiledning til barn og foreldre. I samtalene snakker vi gjerne om kosthold, fysisk aktivitet og hygiene, om hvordan man kan holde seg frisk og forebygge sykdom og skade. HJELPER N (tlf ) er et team som holder til på helsestasjonen i Ski. De tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn, ungdom og deres familier. De tilbyr veiledning og kortvarig samtale-behandling, og kan også gi råd direkte på telefon. Barn, unge og deres foreldre kan ta selv ta kontakt, eller ta kontakt gjennom skolen eller helsesøster. PEDAGOGISK VIRKSOMHET AVDELING PPT PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste består av pedagogisk psykologisk rådgivere og logopeder. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven 5-6 og har i følge loven to hovedoppgaver: Hjelpe skolene i kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever uavhengig av behov. Utarbeide sakkyndige utredninger og vurderinger der loven krever det, jf. 5-3 og 5-4 i forhold til behov for spesialpedagogiske tiltak. Logopedene i tjenesten yter direkte hjelp til brukerne etter utredning og vurdering. Tjenestene er gratis for brukerne. Skolens ressursteam kontakter PPT ved behov i samråd med foresatte. BARNEVERNSTJENESTEN skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. De kan gi råd og veiledning til hjem og skole. De kan også sette inn tiltak for å unngå varige problem. Tiltak kan blant annet være veiledning, avlastning og økonomisk støtte, og er tidsbegrenset. BUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet er organisert som et poliklinisk innen psykisk helsevern. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0-17 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om utfordringer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. For å få hjelp ved BUP, må man som regel bli henvist av fastlege eller helsesøster. Side 8

9 INNDELING AV SKOLEDAGEN Skoledagen starter kl. 8.30, og alle elever begynner vanligvis til første time. Fysisk aktivitet og særskilt norsk kan legges til kl Inndelingen av skoledagen ble vedtatt i Brukerrådet i mai 2012 og gjelder fra august Time Tid 0. time Kl time Kl time Kl Friminutt Kl Spising Kl time Kl time Kl Friminutt Kl time Kl time Kl SVØMMING Svømming er lagt til 3. og 4. trinn på tirsdager. Hebekk skole benytter Ski bad, og elevene går til og fra svømming. SKOLENS TIME Skolens time organiseres på tvers av trinnene og ledes av to lærere. Timen er knyttet opp mot den generelle del av læreplanen og tar utgangspunkt i aktuelle hendelser og tema fra de ulike årstidene. Side 9

10 FYSISK AKTIVITET (FYSAK) Fra ble det innført fysisk aktivitet på trinn utenom kroppsøvingsfaget. Vi viser til forskrift til Opplæringsloven 1-1a om rett til fysisk aktivitet. I kroppsøvingsfaget har vi kompetansemål som vi følger. Fysisk aktivitet er en del av undervisningstiden til elevene som skal bidra til at elevene er enda mer i fysisk aktivitet i løpet av skoleuka. KULTURSKOLETIMEN Kommunene skal fra høsten 2013 gi et gratis kulturskoletilbud til elevene på trinn. Kulturskoletimen skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg til (ikke som del av) fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Målet er at alle elever som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet. I Ski kommune rettes tilbudet inn mot elever på 4. trinn. Tilbudet til elevene på den enkelte skole kan være ulik fra de andre skolene i kommunen avhengig av behov og lærerkompetanse. Tilbudet gis komprimert i en periode av skoleåret. ELEVFRAVÆR Foresatte skal gi melding om elevenes planlagte fravær (lege-/tannlegebesøk osv.) via meldingsbok eller e-post i forkant av fraværet. Foresatte sender e-postmelding om fravær i forbindelse med sykdom til kontaktlærer første fraværsdag. Fra skolestart i august 2013 benytter skolen fraværsregistrering på It s learning. Dette gjør det mulig for foresatte å følge med på barnets fraværsdager. Ønsker du å søke fri/permisjon for barnet ditt, kan det gjøres på et skjema som du finner på skolens nettside: Når foresatte søker om permisjon fra opplæringa gjennom et tidsrom, må det alltid oppgis grunn for søknaden. Skolen er pålagt å se til at eleven får fast opplæring, og kan ikke uten videre innvilge søknaden. Foresatte er i dette tilfellet ansvarlige for elevens opplæring under fraværet. MELK OG FRUKT Vi har melkeordning ved skolen, men pga endringer i bestillingsrutiner og leveringsmuligheter, vil vi sende ut eget skriv om dette, samt legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden. Fruktordningen baserer seg på at foresatte bestiller og betaler via nettet direkte hos skolefrukt.no Les mer på MEDISINERING Beredskapsplanen for kommunen punkt 15. har prosedyrer for å sikre at elever få medisinering som foreskrevet i skoletiden. Faste medisiner er medisiner foreskrevet av lege i fast dosering. Det er foresatte som har ansvar et for å påse at barn får medisiner som foreskrevet. Dersom skolen skal bistå med utdeling/medisinering i skoletiden, må foresatte skriftlig avtale dette med skolen v /kontaktlærer eller annen som kjenner eleven godt i hvert enkelt tilfelle. Skjemaet for medisinering får dere ved henvendelse skolen/sfo. SKOLESKYSS På finner du informasjon om skoleskyss. Det er utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for skoleskyss. Søknadsfrist for skoleskyss påfølgende skoleår er 15. mai. Side 10

11 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) Hebekk skole startet høsten 2011 med PALS en modell som utgjør en helhetlig innsats for å styrke barns sosiale og skolefaglige kompetanse og for å forebygge og mestre atferdsproblemer. Oppmuntring og anerkjennelse motiverer for læring og fremmer god samhandling i skolen. Gode relasjoner utvikles over tid i et naturlig gjensidig samspill. Gjennom denne relasjonen blir barn og unge motivert til å delta og å lære gjennom veiledning og støtte fra sine omsorgspersoner, - foreldre og lærere. Positiv involvering og utvikling av gode relasjoner mellom lærer og elev er gjennomgripende i alle tiltakskomponentene i PALS, fordi det er med på å fremme positiv atferd, støttende læringsmiljø og god samhandling. Positiv involvering preges av den voksnes grunnleggende måte å kommunisere med elevene på. Det handler i stor grad om å lytte til elevene i samhandling og kommunikasjon og fange opp alle signaler på hvordan de egentlig har det. Positiv involvering er proaktiv og forekommer ofte. Med det menes at de voksne formidler tydelige budskap ved å fremstå på en vennlig måte med tilstedeværelse uten tilknytning til noen spesiell oppførsel eller hendelse, og før problemer oppstår. Poenget er at de voksne utnytter alle muligheter til å se og bekrefte elevene. I det daglige arbeidet med PALS har skolens personale utformet og definert positivt formulerte forventninger til elevene som skal bidra til å fremme positiv atferd, sosiale og skolefaglige ferdigheter. Hebekk skoles forventningsplakater er positive og klart formulerte forventninger vi som skole har til elevene våre. Forventningene skal gi trygghet og mulighet for elevene til å foreta valg som de kjenner konsekvensene av. Forventningsplakatene skal gi retning for hvordan Side 11

12 elevene skal oppføre seg fremfor hvordan de ikke skal oppføre seg. Dette gir de voksne ved skolen god anledning til å anerkjenne positiv atferd eller korrigere for negativ atferd. Les mer om PALS på skolens nettside og i vår foreldrebrosjyre om PALS. LESING Å kunne lese er en av de grunnleggende ferdigheter som er like viktig i alle fag. Ved Hebekk skole er dette et satsingsområde. Når vi leser en tekst er som regel målet med lesingen vår enten å oppleve, gjøre eller lære. Gjennom lesing kan vi reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelse og skaperkraft. Å kunne lese er viktig for personlig utvikling og viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Leseferdighet innebærer evne til å forstå og bruke skriftlige symboler bokstaver, ord og tegn og utnytte disse til å finne informasjon og konstruere mening fra et bredt spekter av tekster i ulike sjangrer og format. Leseferdighet omfatter både ubevisste, automatiserte handlinger og en bevisst plan for å tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster - fra dikt så vel som fra rutetabeller. Det vil blant annet si å kunne finne fram til informasjon eller opplysninger som er uttrykt i en tekst. I stadig økende grad innebærer det å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samt å reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. Leseferdighet gir opplevelse og glede. Leseferdighet er også en forutsetning for å tilegne seg faglig innsikt. En leser på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. Det er viktig at eleven har kunnskap om hvilke strategier som skal benyttes i møte med de enkelte tekster. Å lese en skjønnlitterær tekst stiller andre krav til leseren enn det å lese en fagtekst - å lese et dikt er noe annet enn å lese en rutetabell. Elevene må lære og være bevisst ulike måter å lese på. Leseferdighet er en grunnleggende ferdighet i alle fag, noe som betyr at lærere i alle fag og på alle trinn skal tydeliggjøre hvordan aktuelle fagtekster bør leses. For å ha utbytte av lesing må leseren ha en språklig kompetanse som står i forhold til teksten Å gi elevene språklig innsikt, eksempelvis ord og begrep tilknyttet det enkelte fag, skal vektlegges i undervisningen i alle fag og på alle trinn. Leseferdighet utvikles gjennom hele skoleløpet og i alle fag, i møtet med stadig mer komplekse tekster. Forståelsen varierer avhengig av tekstenes innhold og form og leserens kunnskaper, interesser og strategier den enkelte elev klarer å bruke når den står ovenfor en ny tekst. Side 12

13 IKT Hebekk skole har elektroniske tavler i alle klasserom, et velutstyrt datarom og pcer til bruk på alle trinn. Skolen bruker læringsplattformen It s learning (ITL). Arbeidsplaner, oppgaver og lenker til undervisningssider legges ut på ITL. Elever og foresatte får tilgang til sitt trinn og sin klasse etter å ha fått tildelt eget brukernavn og passord. Her finner dere også tilgang til e- lector, som er et godt hjelpemiddel for lese- og skrivetrening. KOM! Kreativt oppvekstmiljø I samarbeid med Kontra kulturskole i Ski kommune ble Hebekk skole i 2012 med i Norsk kulturskoleråds prosjekt Kreativt oppvekstmiljø (KOM!). KOM! tar utgangspunkt i kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter. Prosjektet vektlegger å øke volum og kvalitet på kulturproduksjoner for og med barn og unge i skole og lokalmiljø, og samler personale både fra kulturskoler og grunnskoler. Målet for Hebekk skole er å lage gode produksjoner med elever som viktige deltakere i alle ledd. Vi arbeider gjennom hele skoleåret med temaet for vår årlige sommerfest i skolegården. Sommerfesten er for alle brukere av skole og hele skolens ute- og inneområde er arena og scene. Alle trinn bidrar med innslag til forestillingen i skolegården og med arbeider til utstillingen i gymsalen. VURDERING Fra høsten 2007 til våren 2009 fikk skolen midler fra programmet Fra ord til handling i regi av Utdanningsdirektoratet for å utvikle skolens kompetanse på vurdering. Hebekk skole brukte disse midlene til å gjennomføre prosjektet Fra vurdering til læring. Målet med prosjektet var å styrke dialogen om læring mellom elev, lærer og foresatte, der skolen valgte lesing som satsingsområde. Vi ønsket også at Hebekk skole skulle utvikle seg til å bli en lærende organisasjon med en varig evne til tilpasset opplæring, kvalitetsutvikling og vurdering av egen praksis og utvikling. Målet med dette var å lage en skolehverdag hvor elevens motivasjon og læringsresultat ble bedret og foresatte hadde et aktivt forhold til skolens hverdag. Side 13

14 I prosjektet hentet vi en modell fra Skottland, som er utviklet i det skotske konseptet Assessment for Learning. Modellen er formet som en trekant, og beskriver 10 kjennetegn for god vurderingspraksis. Fra kompetansemiljøet samarbeidet vi med Tone Guldahl fra stiftelsen IMTEC. Personalet brukte mye tid på å reflektere over egen praksis. Som et resultat av prosjektet utviklet vi hjelpemidler og verktøy som skal være til hjelp i skolens vurderingspraksis. Blant annet utviklet vi en plan for systematisk opplæring i bruk av lese- og læringsstrategier. TRIVSELSLEDERPROGRAMMET Høsten 2011 innførte Hebekk skole Trivselslederprogrammet. Dette er et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der klassinger velges som trivselsledere. Målet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag! Les gjerne mer på SYSTEMTILTAK Systemtiltak er tilbud til elever som trenger mer hjelp og oppfølging enn det som er mulig innen klassen/på trinnet. Tilbudet gis noen timer pr. uke i perioder av året. Aktuelle tiltak på Hebekk skole: lesekurs datastøttet opplæring mestringskurs trening av sosiale ferdigheter (blant annet PALS-kurset SNAP) språkverksted strukturert undervisningssystem for å hjelpe med språkvansker mattekurs arbeidsplangruppe ekstra gjennomgang av ukeplan for å skape oversikt og kontroll tidlig innsats i forbindelse med overgang barnehage-skole Side 14

15 PLAN MOT MOBBING Skolen følger kommunens plan med prosedyrer for saker som gjelder mobbing. Nedenfor finner du første del av planen som gjelder hva du bør gjør om barnet ditt blir utsatt for mobbing, og hva skolen gjør når du har meldt en mobbesak. MOBBEPLAN Saksgang for lærere 9a-3, Hebekk skole (versjon ) 1. Melding (Vedlegg 1 og 2) Melding kan komme fra ulike personer / ulike instanser. Den som får kjennskap til negativ atferd har plikt til å melde fra om dette. Negativ atferd kan være krenkende ord og handlinger. Det er elevens individuelle følelse av, eller opplevelse av ubehag man plikter å undersøke. Bestemmelsen gjelder om negativ handling utføres av medelever eller skolens personell. NB: Alle typer meldinger bør tas på alvor. Melding behøver ikke komme fra foreldre, og trenger heller ikke være skriftlig. I alle slike saker er det viktig å dokumentere / loggføre alt som skjer. Det være seg meldinger, telefonsamtaler, individuelle samtaler o.l. Dette for å dokumentere hva man faktisk gjør / har gjort. Dokumentasjon oppbevares i elevens mappe på skolen. Foresatte har innsynsrett. 2. Samtale kontaktlærer skolens administrasjon / rektor Det må utvises et visst skjønn ut fra sakens alvor før skoleledelsen kobles inn, men mobbing og vold skal alltid meldes. Med tanke på systemrettet arbeid knyttet til elevenes psyko-sosiale miljø er det imidlertid viktig at ledelsen er best mulig informert om alle forhold som har betydning for dette. Her bør man bli enig om man skal kontakte foresatte, og legge en plan (ut ifra rutinebeskrivelse) om hvordan man skal arbeide med den konkrete episoden / hendelsen / saken. 3. Samtale med foresatte Etter å ha mottatt melding og drøftet sakens alvorlighetsgrad skal kontaktlærer ha en samtale med foresatte dette kan også gjøres pr. telefon. Her bør man gjennomgå melding og bli enig med foresatte om man skal gå videre med eventuell undersøkelse, enkeltvedtak og eventuelle tiltak 4. Anonym drøfting med skolens PP-kontakt (Ikke nødvendig i alle saker, vurder!) Saken drøftes med skolens administrasjon og kontaktperson i PPT dette kan gjøres pr. telefon. Man kan drøfte eventuell henvisning med kontaktperson. Henvisning kan skje i forhold til: - enkeltelev - gruppe elever - klasse / trinn - prosjekt i forhold elevers psyko-sosiale milljø 5. Foreløpig melding til foresatte Foresatte skal ha melding om at skolen har igangsatt arbeid. Denne melding kan utformes som en møteinnkalling hvor man drøfter sakens karakter og informerer om skolens / kommunens rutiner med tanke på oppfølging av 9a-3. Side 15

16 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Et trygt, trivelig og aktivt sted for små og store Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud før og etter skoletid for alle barn på årstrinn og barn med funksjonshemning til og med 7. årstrinn. Hebekk SFO består av tre baser der 1. og 2. årstrinn har sambruk med skolen, det vil si bruker de samme rommene. I tillegg brukes kjøkken, mediatek med bibliotek, gymsal, grupperom samt et stort og variert uteområde. SFO har åpent fra kl frem til skolestart på morgenen og stenger dørene kl på ettermiddagen. SFO er åpen i skolens ferier, men holdes stengt fire uker i juli måned. Dessuten er SFO stengt 5 planleggingsdager i løpet av året. SFO er også stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærstorsdag. Hebekk SFO har sosial kompetanse som sitt hovedsatsingsområde. Overordnet mål er å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling. Vi skal gi alle barn et SFO-tilbud som fremmer vekst og utvikling, gir økt trivsel og positivt selvbilde. Dette får vi til gjennom: Daglige samlinger på årstrinn Faste, organiserte aktiviteter hver uke. Her satser vi på fysiske aktiviteter, baking og matlaging, lekselesing og formingsaktiviteter. 4.klasse-klubb Eget program for høst-, vinter- og sommerferien Stort og variert uteområde Flere årlige arrangement/fester Variert matmeny med varm mat gjennomsnittlig 4 ganger pr. uke Samarbeid med kontaktlærerne om det enkelte barn Vedtektene for SFO finner du på skolens nettside. Der finner du også skjema for endring eller oppsigelse av plass. Oppholdsbetaling Se gjeldende satser på skolens nettside. Leksehjelp Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på 1. til 4. klasse. Det foregår i SFO-tiden rett etter skoleslutt, og ledes av assistenter fra SFO. Det er bindende påmelding ved skolestart, men en kan selvsagt melde seg av i løpet av året. Målet med leksehjelp er å bidra til økt læring og bedre trivsel for elevene. Selv om skolen gir et frivillig tilbud om leksehjelp, vil vi presisere at foresatte fortsatt har ansvaret med å følge opp at barna gjør sine lekser med best mulig kvalitet. Dersom vi opplever at enkelte elever forstyrrer leksehjelpen vil foresatte bli kontaktet. Skolens ordensregler er gjeldende også her. Det er foreldrenes ansvar å motivere barnet til å møte opp til leksehjelp. Side 16

17 Side 17

18 ORDENSREGLEMENT FOR HEBEKK SKOLE OG SFO Vedtatt i skolens brukerråd På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger til elevene som skal bidra til å fremme positiv atferd, sosiale og skolefaglige ferdigheter. Forventningene skal gi trygghet og mulighet for elevene til å foreta valg som de kjenner konsekvensene av. Forventningsplakatene skal gi retning for hvordan elevene skal oppføre seg fremfor hvordan de ikke skal oppføre seg. Dette gir de voksne ved skolen god anledning til å anerkjenne positiv atferd eller korrigere for negativ atferd. Forventningsplakatene ligger på skolens nettside. Utvalget for oppvekst og kultur vedtok kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler. I tillegg til forventningsplakatene, forholder Hebekk skole seg til de vedtatte ordensreglene for grunnskolene i Ski kommune. Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler - jf. Opplæringslovens 2-9 og gjeldende forskrift. (Vedtatt i OK ): Mål og felles grunnlag Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og sikre at elever, foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet skal fremme godt arbeidsmiljø, fremme gode arbeidsvaner, god orden, ivareta elevenes helse og for å bevare skolens materielle og fysiske miljø for derigjennom å bidra til gode læringsresultater jf. Opplæringslova kapittel 9a. Ordensreglementet skal fremme lovlydighet, og skape tydelighet, forutsigbarhet og likebehandling for elever i den kommunale grunnskolen og SFO i Ski. For ungdomsskolen: Skolens ordensreglement er en del av grunnlaget for vurdering av elevenes orden og oppførsel på alle trinn, og for fastsetting av karakterer på ungdomstrinnet. Det gis ikke fritak for vurdering med karakterer i orden og oppførsel. Følgende regler gjelder for alle skoler og SFO i Ski kommunes eie: Alle skal anbefales og veiledes i å utvise god oppførsel på veien til SFO og skole. Ved bruk av sykkel, sparkesykkel eller rullebrett til og fra skolen, skal hjelm anbefales fra skolens ledelse. Det er de foresatte, som er ansvarlig for elevenes bruk av hjelm på skolevei. NB: Dersom det skal benyttes sykkel i skole - / SFO- tiden, er hjelm påbudt. Alle skal oppleve trygghet i skoledagen. Ingen skal utsettes for og/eller utsette andre for fare eller krenkende atferd. Alle skal møte presis til timene, ha med seg nødvendig materiell og være godt forberedt. Alle skal gi hverandre arbeidsro i timene generelt og ved gjennomføring av prøver, tentamener og eksamener spesielt. Alle skal ta godt vare på skolens og hverandres utstyr og eiendom. Eleven og barna i SFO skal ta godt vare på sine eiendeler. Skolen har ikke ansvar for verdigjenstander, som elever tar med på skolen / SFO, så sant ikke disse skal brukes i læringsaktiviteter. Se ellers kommunalt fastsatte regler for erstatning ved skade på tøy mv. Side 18

19 Elevene skal ikke forlate skolens område i skole - og SFO -tid, uten etter nærmere avtale med kontaktlærer eller skolens ledelse. Farlige og/eller forstyrrende gjenstander som kniver, våpen og lignende er forbudt på skolen / SFO. Røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skolen / SFO. Ingen, elever, foresatte, ansatte eller besøkende på skolen, skal krenke elever eller ansatte i ord eller handlinger. Mobbing, vold, trusler og rasistisk atferd skal ikke forekomme. Særlig vedrørende bruk av mobiltelefoner: Elever skal ikke bruke mobiltelefoner i undervisningstida uten tillatelse fra læreren. Dette gjelder også i kroppsøvingsfaget og i garderober. Mobiltelefonen og annet teknisk utstyr skal være avslått på skolens område og i skole- SFO-tiden. Mobiltelefonen/utstyret skal oppbevares i skolesekken. Ved prøver og under eksamen skal mobiltelefonene samles inn på anvist sted. Brudd på reglementet vil føre til at mobiltelefonen/utstyret blir beslaglagt for resten av skoledagen. Særlig vedrørende bruk av digitale medier: Digitale medier, som private mobiltelefoner, nettbrett eller bærbar PC, skal i undervisningstida kun brukes til faglig arbeid, etter avtale med lærer. Elevene skal ha respekt for andres eiendeler og skal ikke gå inn på andres digitale medier uten tillatelse fra eieren. Ved prøver og eksamen er det ikke tillatt å benytte private, digitale medier. Konsekvenser ved brudd på forventningene/reglene Reaksjoner på brudd av ordensreglement skal vise til bestemmelser i skolens ordensreglement. Derfor må reglementet være tilstrekkelig detaljert. Klage på reaksjonen skal først behandles av rektor, og eventuelt deretter av rådmannen. Ved opprettholdelse av klage, skal den sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brudd på forventningen/regelbrudd løses på lavest mulig nivå. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke brukes. Konsekvensen må stå i forhold til bruddet på forventningene og reglene. Skolen har ikke anledning til å gå inn på den beslaglagte telefonen for å se på aktiviteter som anropslogg, bilder, tekstmeldinger og lignende. Slik kontroll vil i så fall være en sak for politiet i forbindelse med eventuell anmeldelse av forholdet. Avhengig av alvorlighetsgraden vil følgende tiltak bli vurdert: Samtale/ problemløsning Eleven har samtale med lærer, ledelse, foreldrene i en eller annen kombinasjon for å prøve å løse problemet og for å forhindre gjentakelse. Hvem som er med på samtalen avhenger av alvorlighetsgraden på bruddet. Individuell gjenlæring/instruksjon Eleven får individuell og spesifikk ferdighetstrening relatert til elevens problematferd. Time-out Time-out kan være å sitte på et grupperom eller gangen med tilsyn i 5-10 minutter. Eleven kan skrive logg etter at et brudd på en forventning har funnet sted der han/hun forklarer situasjonen. Side 19

20 Kontakte foresatte Lærer sender melding til foresatt om det som har skjedd, eller eleven får med seg et brev om det som har skjedd. Eleven kan selv ringe hjem til foreldrene og fortelle det som har skjedd, eller lærer ringer hjem og forteller det som har skjedd. Ved alvorlig regelbrudd ringer ledelsen hjem. Det innkalles eventuelt til et møte/møter med involverte på skolen så raskt som mulig i ettertid. Utføre praktisk arbeid Eleven rydder opp etter seg. Lærer sørger for at foresatte blir informert om dette. Tap av privilegium Eleven får ikke delta i et gitt gode eller privilegium. Dette kan for eksempel være å ikke få bruke ballbingen i friminutt eller tap av deltakelse i økter med valgfrie aktiviteter. Være igjen på skolen/møte tidligere Dersom eleven skal komme før undervisningstid, må hjemmet ha fått en melding om dette skriftlig eller muntlig. Eleven kan være igjen inntil 15 minutter etter skoletid uten at hjemmet er informert om dette. Vist til ledelsen/rektor Eleven blir tatt ut av pågående aktivitet og vist til ledelsen eller rektor. Erstatning Eleven må gjøre opp eller kompensere for tap, ødeleggelse eller skade. Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foreldre/foresatte erstatningspliktige etter reglene i skadeerstatningsloven. Vi viser til kommunens retningslinjer for tap og skader på briller, klær m.v. i skoletida. (vedtatt av TU ) Være i en annen klasse/gruppe for en periode Ved alvorlige og gjentatte regelbrudd, kan det bli aktuelt å flytte en elev til en annen klasse for resten av timen/dagen eller for en periode. Bruk av denne konsekvensen må avklares med ledelsen og/ eller foreldrene. Inndragning Dersom elever benytter seg av utstyr etc. som ikke er tillatt i skoletiden, for eksempel mobiltelefon, blir utstyret inndratt. Inndratte ting, med et forbehold om hva det gjelder, må hentes av foreldre etter skoletid. Utvisning Utvisning for enkelttimer eller resten av dagen. Dette skal behandles som et enkeltvedtak. (Opplæringsloven 2-10.) Utestengning All form for utestengning skal være drøftet og avklart med ledelsen/rektor og foresatte i forkant. Politianmeldelse Politianmeldt ved brudd på norsk lov, som for eksempel grovt hærverk, trusler / vold mot - enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring / bruk av rusmidler eller våpen. Annet Ransaking ved skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av / eller medbrakte rusmidler/våpen. Side 20

21 Enkelte elever har behov for spesifikke konsekvenser som utarbeides i hvert enkelt tilfelle. Prosedyre ved enkeltvedtak Før det blir tatt avgjørelse om konsekvens, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Foreldre/foresatte skal være varslet. Rektor treffer enkeltvedtak om bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg, før enkeltvedtaket fattes og foreldre/foresatte skal være varslet. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal en også ha vurdert å bruke andre hjelpeeller refsingstiltak. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen. Ved enkeltvedtak gjelder for øvrig Forvaltningslovens regler. Ved mobbing, trakassering med videre., skal rektor treffe et enkeltvedtak, der det beskrives kort hva eleven har gjort, og hvilke sanksjon rektor iverksetter, og hvilken regel i skolens ordensreglement eleven har brutt. Sanksjonen som rektor ilegger, skal i det skriftlige vedtaket relateres til opplæringslovens 2-10, og relevante bestemmelser i skolens ordensreglement. Rektor skal likeledes treffe et enkeltvedtak knyttet til den som mener seg forulempet, der hendingen beskrives kort, og hvilke tiltak rektor vil iverksette for å unngå at eleven utsettes for noe liknende på nytt. Referanser Viser til gjeldende lover og forskrifter: Opplæringsloven, Forskrift til Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Se Side 21

22 ANNEN INFORMASJON RETNINGSLINJER FOR ERSTATNING FOR TAP OG SKADER PÅ BRILLER, KLÆR M.V. I SKOLETIDA (Vedtatt i TJENESTE UTVALGET ) 1. Foresatte til elever ved grunnskolen i Ski kommune er i prinsippet selv ansvarlige for private eiendeler/effekter som elevene tar med seg til skolen. 2. Det gis som hovedregel erstatning for briller som uforskyldt er knust eller på annen måte er beskadiget i frikvarter eller i undervisningen. Erstatningen gis ved oppfylling av følgende betingelser: 2.1. Eleven (evt. elevens foresatte) som får ødelagt sine briller skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte Brillene skal repareres så sant det er mulig og økonomisk forsvarlig Originalkvittering fra optiker på reparasjon eller kjøp av nye briller må fremlegges for at erstatningskrav kan fremmes Ved kjøp av nye briller skal innfatningen ikke være dyrere enn nypris for den som ble ødelagt Skolen kan kreve attest fra optiker Erstatningsbeløpet for arbeid og innfatning kan ikke overskride kr. 1000, i tillegg kommer brilleglassene av tilsvarende glasskvalitet som det/de som ble ødelagt Skolen vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvor stor erstatningen blir 3. Yttertøy som blir beskadiget mens det henger i garderobe eller i korridor, erstattes etter skriftlig søknad vedlagt attestasjon fra skolen. Det samme gjelder tøy som blir beskadiget av kjemikalier o.l. i forbindelse med undervisningen. Erstatningen gis ved oppfylling av følgende betingelser: 3.1. Eleven som får ødelagt klær i undervisningen eller frastjålet yttertøy/sko i garderoben skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte Originalkvittering for innkjøp av nytt tøy må fremlegges for at erstatning kan fremmes 3.3. Erstatningen vil ikke overskride 2/3 av nypris, maks. kr Erstatninger utover det som fremgår under punktene 2 og 3 ytes i alminnelighet ikke. 5. Det er en billighetserstatning som ytes i ovennevnte tilfeller, og maksimal erstatning vil til enhver tid fastsettes av skolen i forhold til årlig budsjett Den ansatte ved skolen skal skrive rapport om hendelsen. Gjelder forhold både under pkt. 2 og 3. Side 22

23 Side 23

24 Side 24

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Waldemarhøy Møtedato: 06.03.2013 Møtetid:

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014.

Foreldrehåndboken 2014-2015 Steinerskolen i Stavanger. Foreldrehåndboken. Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014. Foreldrehåndboken Steinerskolen i Stavanger 2014-2015 REVIDERT 13.10.2014 Side 1 SKOLENS ADRESSE: SKOLEVOLLEN 19, 4017 STAVANGER TELEFON, SENTRALBORD: 51828400 (9-15), LÆRERROM: 51828401 Mail: stavanger@steinerskolen.no

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie

Foreldrehåndbok. Høst 2013. Steinerskolen i Ås. Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie Foreldrehåndbok Høst 2013 Steinerskolen i Ås Utgitt av skolens foreldreforening og skolens lærerkollegie 1 Innholdsfortegnelse Del 1 om steinerpedagogikken Innholdsfortegnelse 2 Velkomsthilsen 4 Steinerpedagogikken

Detaljer