Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk."

Transkript

1 Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: Side 1

2 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt skoleår ved rektor Kontaktinformasjon: administrasjon, SFO, helsetjenester, Hjelper n og skolens samarbeidspartnere Inndeling av skoledagen Elevfravær Kulturskoletimen Skolens satsingsområder Plan mot mobbing Skolefritidsordningen (SFO) Ordensreglement for Hebekk skole Mistet eller glemt, erstatning Elevfravær: rutiner og regler for fravær og permisjon Melk- og fruktordning Medisinering: prosedyrer, ansvar, skjema Skoleskyss Skolens ferie- og fridager Side 2

3 En hilsen fra ordføreren i Ski Til elever og foresatte ved skolene i Ski kommune. Jeg håper at dere har hatt en flott sommer, og at dere ser fram til skoleåret ! I kommuneplanen står det blant annet: Skolens hovedoppgave er å utvikle hele mennesket på en slik måte at barn, unge og voksne trives og får et grunnlag for livslang læring. Elevene skal utvikle grunnleggende ferdigheter og faglig kunnskap slik at de kan mestre sitt liv og delta i arbeid og fellesskap. I samarbeid med hjemmet skal skolen sørge for opplæring av høy kvalitet, tilpasset elevenes evner og forutsetninger. Skolen skal fremme elevenes arbeid med grunnleggende ferdigheter og faglige kunnskaper. Hver enkelt elev skal få hjelp til å nå sitt maksimale læringsnivå. For å kunne lære, må man trives. De ansatte på skolene gjør sitt beste for at du som elev skal ha det bra. Når vi alle gjør så godt vi kan legger vi grunnlaget for at alle skal trives og ha det bra på skolen. Lykke til med samarbeidet kommende skoleår. Jeg ser fram til å møte noen av dere elever i barn og unges kommunestyre til vinteren. Jeg ønsker dere et riktig godt skoleår! Vennlig hilsen Anne Kristine Linnestad Ordfører Side 3

4 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR! Ved oppstart av skoleåret har vi passert 370 elever og 50 ansatte, SFO inkludert. Hebekk skole har som mål å skape en best mulig skole og SFO ut fra de rammebetingelsene vi har. Vi jobber for at Hebekk skal være en skole som gir meningsfull læring - hvor alle føler trygghet og tilhørighet - hvor alle viser respekt og toleranse for hverandre - som legger vekt på et godt og konstruktivt samarbeid skole/hjem Ski kommune har vedtatt to verdier som alle ansatte skal jobbe etter; respekt og åpenhet. Som PALS-skole har vi tre verdier som vi forankrer arbeidet vårt i; å vise ansvar, å vise omsorg og å vise respekt. Vi starter nå vårt tredje år som PALS skole med elevene. Systematisk jobbing med blant annet tydelig klasseledelse, gode relasjoner og vektlegging av positiv anerkjennelse og kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsmiljø. For mer informasjon om PALS, se vedlagte PALS-brosjyre og nettsiden vår. Vi fortsetter med Trivselslederprogrammet også dette skoleåret der FAU støtter oss økonomisk. Formålet med programmet er nettopp økt aktivitet i friminuttene og bedre trivsel. Vi opplever at vi har et positivt skolemiljø på skolen med høy trivsel, lite elevkonflikter og mobbing, noe Elevundersøkelsen også viser. Ski kommune har utarbeidet en ny plan som skal gjelde for barnehager, SFO og grunnskolene i Ski. Satsingsområdene i planen er læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Skolens viktigste oppgave er økt læringsutbytte for den enkelte elev ut fra den enkeltes evner og forutsetninger. Gode ferdigheter i lesing er avgjørende. For å bli en god leser, kreves systematisk og iherdig trening over tid. Her er vi avhengig av støtte og oppfølging fra dere foresatte! Vi presiserer også at det fortsatt er svært viktig at dere følger opp lekser hjemme, selv om vi har tilbud om leksehjelp på SFO fra trinn. Hebekk SFO får mange positive tilbakemeldinger fra dere foresatte, noe vi setter stor pris på! Maten barna får servert er veltillaget og variert, og det er ulike og varierte aktivitetstilbud tilpasset alder til barna. Som foresatte er det lett å følge med på de ulike planene og informasjonen som legges ut på skolens nettsider. Elever har rett til tilpasset opplæring. Vi jobber for å tilpasse opplæringen best mulig ut fra de rammene vi har. Skolen har et ressursteam som består av ledelsen og lærere som har spesialundervisning/kurstilbud(systemtiltak) for elever med behov. Ressursteamet og skolens koordinator for spesialundervisning, har tett dialog med lærerne og vurderer hele tiden hvem som bør få tilbud om kurs/ systemtiltak. Dersom dere som foresatte opplever at deres barn har behov for mer tilpasset opplæring enn det som kan gis innenfor klassen og trinnet, ta det opp med kontaktlærer, som igjen skal drøfte dette med skolens ressursteam. Ressursteamet vil vurdere om vi har egnede systemtiltak på skolen, eller om det eventuelt er behov for å be PPT om assistanse. Alle klasserom er nå utstyrt med Smartboard. Dette er et ypperlig verktøy for blant annet variasjon, konkretisering og visualisering av undervisningen og opplæringen. I januar kjøpte skolen inn et klassesett med ipader. Disse har blitt brukt mest til spesialundervisning/gruppeundervisning og stasjonsundervisning, men også til utlån i klasser. Med riktig og gjennomtenkt bruk og tydelig klasseledelse er ipad et glimrende verktøy som er motiverende for elevene. Ikke minst er det effektivt i bruk uten ventetid for pålogging. Konsentrasjonen er på topp under slike læringsøkter. Side 4

5 Hebekk skole er med på samarbeidsprosjektet KOM! sammen med Kontra kulturskole. KOM står for kreativt oppvekstmiljø, i regi av Norsk kulturskoleråd. Vårt hovedmål er å løfte den årlige sommerforestillingen i juni og skape en større variasjon og bredde. Tusen takk for alle gode tilbakemeldinger vi fikk etter forestillingen i juni! Vi er selv stolte over resultatet! Fra skolestart får vi to paviljonger i skolegården. Den ene paviljongen vil romme spisesal for SFO, i sambruk med skolen. Den andre paviljongen blir klasserom for 6. og 7. trinn. Skolen vår er bygd for to paralleller. Nå har vi tre paralleller på de tre yngste trinnene. Med paviljongene vil vi få bedre plass, blant annet vil musikkundervisningen flyttes til rommene ved gymsalen, slik at vi får tilbake biblioteket vårt. I kommunens økonomiplan for 2015 er det satt av midler til rehabilitering av Hebekk skole. Samtidig vil det skje en del arbeid rundt skolen både grunnet Follobanen og utbedring av VAanlegg i nærmiljøet. Hebekk skole går en spennende tid i møte. Her må skolen i nært samarbeid med FAU følge opp slik at barnas sikkerhet og lekemuligheter blir høyt prioritert. Vi vil legge ut løpende informasjon om dette på nettsiden vår. Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Slik innledes Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen. For å oppnå dette målet, kreves et godt samarbeid mellom hjem - skole. Vi ønsker at dere foresatte tar rask kontakt om det er noe dere er opptatt av eller har behov for å ta opp. Jo før dere tar kontakt, jo lettere er det å løse utfordringer eller annet sammen. Vi skal gjøre vårt til at skoledagen skal bli best mulig. Da er vi avhengig av god støtte og samhandling med dere. Vi setter stor pris på og ønsker oss nettopp engasjerte og interesserte foreldre som støtter opp om skolen og barnas læring! Skolens nettside og It s learning er våre viktigste informasjonskanaler. Fra skolestart vil all fraværsføring gjøres på It s learning, slik at dere foresatte kan følge med på deres barn fravær. For dette skoleåret har vi som mål å bli flinkere til å benytte It s learning til beste for elevenes læring og som informasjonskanal for dere foresatte. Avslutningsvis ønsker jeg å minne dere på å fylle inn skjema for nøkkelinformasjon og levere dette til skolen. Av og til har vi behov for å kunne nå dere foresatte raskt. Da er det svært avgjørende at vi til enhver tid har oppdatert informasjon fra dere. Jeg vil også minne dere om å ta en sjekk i kassene for gjenglemt tøy jevnlig. Her blir det liggende mengder av tøy etter hvert semester! Takk til FAU som tok ansvaret for alt tøyet før sommeren! Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med foreldre, foresatte og lokale aktører for å gjøre barnas oppvekst- og læringsmulighetene best mulig! Vil du gå raskt, gå alene. Vil du gå langt, gå sammen! (afrikansk ordtak) Sammen får vi til en best mulig skole! Lykke til med nytt skoleår! Vennlig hilsen Ingunn Lind Bjørhei rektor Side 5

6 Adresse: Sørjordet 7, 1400 Ski Telefon: E-post: Skolens nettside: Ingunn Lind Bjørhei Rektor Lise Merete Austvik Undervisningsinspektør Heléne Andersson SFO-leder Inger Nasser Konsulent Heidi Haram Kontaktlærer 4B Caroline Endsjø Kontaktlærer 1B Tonje N. Berg Kontaktlærer 1C Helene Korvann kontaktlærer 2A André Iversen kontaktlærer 2B Solveig Østvold Kontaktlærer 2C Trine Sjøvoll Kontaktlærer 3A Kirsti Britt Eriksen Kontaktlærer 3B Britt Ytterstad Kontaktlærer 3C Nina Alette Eggerud Kontaktlærer 4A Ole-Harald Gystad Kontaktlærer 4B Eirin G. Cederberg Kontaktlærer 5B Inger Helene Arnstad Kontaktlærer 6A Ann- Kristin Jansen Kontaktlærer 6B Solveig Haugland Kontaktlærer 6AB Side 6

7 Hilda Kongsness Kontaktlærer 7A Veronica Moe Kontaktlærer 7B Heidi Storhaug Timelærer Randi Ystmark Spes.ped.koordinator Anna Junisziewski Timelærer Sena Jorganovich Ressurslærer Jorunn Orset Ressurslærer Nina Karlsen Ressurslærer Jan Billy Aas Fagarbeider Sandro Beck Assistent Helle Hvamstad Fagarbeider Marit Opem Fagarbeider Agnes Marit Bøhle Fagarbeider Tone Østli Fagarbeider Jeanette Eriksen Assistent Ellen Holstad Fagarbeider Unni Hjemmen Assistent Martin Langseter Assistent Jan Mellegaard Assistent Gro Schjønneberg Assistent Ikke til stede under fotografering: Christoffer Leiknes kontaktlærer 5A Nina A. Andresen timelærer Ragnhild Øvergaard timelærer Helene Johansen timelærer Brit M. Granby - timelærer Mette Ramberg Assistent Apolonia Egedius Assistent Side 7

8 KONTAKTINFORMASJON Rektor Ingunn Lind Bjørhei Undervisningsinspektør Lise Merete Austvik SFO-ansvarlig Heléne Andersson Konsulent Inger Nasser SFO-basene SFO 1. klasse SFO 2. klasse SFO det gule huset Helsesøster Trine K. Pedersen Skoletannlege Ski Tannklinikk Sentrumsveien 4, 1400 Ski Hjelper n SAMARBEIDSPARTNERE UTENFOR SKOLEN HELSESØSTER Helsesøsters oppgaver går ut på å fremme trivsel og fungering for barn og unge ved å gi veiledning om fysisk og psykisk helse. Helsesøster bidrar med samtale/veiledning til barn og foreldre. I samtalene snakker vi gjerne om kosthold, fysisk aktivitet og hygiene, om hvordan man kan holde seg frisk og forebygge sykdom og skade. HJELPER N (tlf ) er et team som holder til på helsestasjonen i Ski. De tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn, ungdom og deres familier. De tilbyr veiledning og kortvarig samtale-behandling, og kan også gi råd direkte på telefon. Barn, unge og deres foreldre kan ta selv ta kontakt, eller ta kontakt gjennom skolen eller helsesøster. PEDAGOGISK VIRKSOMHET AVDELING PPT PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste består av pedagogisk psykologisk rådgivere og logopeder. Tjenesten er hjemlet i Opplæringsloven 5-6 og har i følge loven to hovedoppgaver: Hjelpe skolene i kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever uavhengig av behov. Utarbeide sakkyndige utredninger og vurderinger der loven krever det, jf. 5-3 og 5-4 i forhold til behov for spesialpedagogiske tiltak. Logopedene i tjenesten yter direkte hjelp til brukerne etter utredning og vurdering. Tjenestene er gratis for brukerne. Skolens ressursteam kontakter PPT ved behov i samråd med foresatte. BARNEVERNSTJENESTEN skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge. De kan gi råd og veiledning til hjem og skole. De kan også sette inn tiltak for å unngå varige problem. Tiltak kan blant annet være veiledning, avlastning og økonomisk støtte, og er tidsbegrenset. BUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet er organisert som et poliklinisk innen psykisk helsevern. BUPs hovedoppgaver er å hjelpe barn fra 0-17 år og deres familier i form av utredning, behandling, rådgivning og tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, atferdsvansker og læringsvansker. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om utfordringer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. For å få hjelp ved BUP, må man som regel bli henvist av fastlege eller helsesøster. Side 8

9 INNDELING AV SKOLEDAGEN Skoledagen starter kl. 8.30, og alle elever begynner vanligvis til første time. Fysisk aktivitet og særskilt norsk kan legges til kl Inndelingen av skoledagen ble vedtatt i Brukerrådet i mai 2012 og gjelder fra august Time Tid 0. time Kl time Kl time Kl Friminutt Kl Spising Kl time Kl time Kl Friminutt Kl time Kl time Kl SVØMMING Svømming er lagt til 3. og 4. trinn på tirsdager. Hebekk skole benytter Ski bad, og elevene går til og fra svømming. SKOLENS TIME Skolens time organiseres på tvers av trinnene og ledes av to lærere. Timen er knyttet opp mot den generelle del av læreplanen og tar utgangspunkt i aktuelle hendelser og tema fra de ulike årstidene. Side 9

10 FYSISK AKTIVITET (FYSAK) Fra ble det innført fysisk aktivitet på trinn utenom kroppsøvingsfaget. Vi viser til forskrift til Opplæringsloven 1-1a om rett til fysisk aktivitet. I kroppsøvingsfaget har vi kompetansemål som vi følger. Fysisk aktivitet er en del av undervisningstiden til elevene som skal bidra til at elevene er enda mer i fysisk aktivitet i løpet av skoleuka. KULTURSKOLETIMEN Kommunene skal fra høsten 2013 gi et gratis kulturskoletilbud til elevene på trinn. Kulturskoletimen skal gis i tilknytning til skoledagen og/eller SFO-tiden, men i tillegg til (ikke som del av) fag- og timefordelingen, og er derfor et frivillig tilbud for de elevene som ønsker det. Målet er at alle elever som ønsker det skal få et kulturskoletilbud av god kvalitet. I Ski kommune rettes tilbudet inn mot elever på 4. trinn. Tilbudet til elevene på den enkelte skole kan være ulik fra de andre skolene i kommunen avhengig av behov og lærerkompetanse. Tilbudet gis komprimert i en periode av skoleåret. ELEVFRAVÆR Foresatte skal gi melding om elevenes planlagte fravær (lege-/tannlegebesøk osv.) via meldingsbok eller e-post i forkant av fraværet. Foresatte sender e-postmelding om fravær i forbindelse med sykdom til kontaktlærer første fraværsdag. Fra skolestart i august 2013 benytter skolen fraværsregistrering på It s learning. Dette gjør det mulig for foresatte å følge med på barnets fraværsdager. Ønsker du å søke fri/permisjon for barnet ditt, kan det gjøres på et skjema som du finner på skolens nettside: Når foresatte søker om permisjon fra opplæringa gjennom et tidsrom, må det alltid oppgis grunn for søknaden. Skolen er pålagt å se til at eleven får fast opplæring, og kan ikke uten videre innvilge søknaden. Foresatte er i dette tilfellet ansvarlige for elevens opplæring under fraværet. MELK OG FRUKT Vi har melkeordning ved skolen, men pga endringer i bestillingsrutiner og leveringsmuligheter, vil vi sende ut eget skriv om dette, samt legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden. Fruktordningen baserer seg på at foresatte bestiller og betaler via nettet direkte hos skolefrukt.no Les mer på MEDISINERING Beredskapsplanen for kommunen punkt 15. har prosedyrer for å sikre at elever få medisinering som foreskrevet i skoletiden. Faste medisiner er medisiner foreskrevet av lege i fast dosering. Det er foresatte som har ansvar et for å påse at barn får medisiner som foreskrevet. Dersom skolen skal bistå med utdeling/medisinering i skoletiden, må foresatte skriftlig avtale dette med skolen v /kontaktlærer eller annen som kjenner eleven godt i hvert enkelt tilfelle. Skjemaet for medisinering får dere ved henvendelse skolen/sfo. SKOLESKYSS På finner du informasjon om skoleskyss. Det er utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for skoleskyss. Søknadsfrist for skoleskyss påfølgende skoleår er 15. mai. Side 10

11 SKOLENS SATSINGSOMRÅDER PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) Hebekk skole startet høsten 2011 med PALS en modell som utgjør en helhetlig innsats for å styrke barns sosiale og skolefaglige kompetanse og for å forebygge og mestre atferdsproblemer. Oppmuntring og anerkjennelse motiverer for læring og fremmer god samhandling i skolen. Gode relasjoner utvikles over tid i et naturlig gjensidig samspill. Gjennom denne relasjonen blir barn og unge motivert til å delta og å lære gjennom veiledning og støtte fra sine omsorgspersoner, - foreldre og lærere. Positiv involvering og utvikling av gode relasjoner mellom lærer og elev er gjennomgripende i alle tiltakskomponentene i PALS, fordi det er med på å fremme positiv atferd, støttende læringsmiljø og god samhandling. Positiv involvering preges av den voksnes grunnleggende måte å kommunisere med elevene på. Det handler i stor grad om å lytte til elevene i samhandling og kommunikasjon og fange opp alle signaler på hvordan de egentlig har det. Positiv involvering er proaktiv og forekommer ofte. Med det menes at de voksne formidler tydelige budskap ved å fremstå på en vennlig måte med tilstedeværelse uten tilknytning til noen spesiell oppførsel eller hendelse, og før problemer oppstår. Poenget er at de voksne utnytter alle muligheter til å se og bekrefte elevene. I det daglige arbeidet med PALS har skolens personale utformet og definert positivt formulerte forventninger til elevene som skal bidra til å fremme positiv atferd, sosiale og skolefaglige ferdigheter. Hebekk skoles forventningsplakater er positive og klart formulerte forventninger vi som skole har til elevene våre. Forventningene skal gi trygghet og mulighet for elevene til å foreta valg som de kjenner konsekvensene av. Forventningsplakatene skal gi retning for hvordan Side 11

12 elevene skal oppføre seg fremfor hvordan de ikke skal oppføre seg. Dette gir de voksne ved skolen god anledning til å anerkjenne positiv atferd eller korrigere for negativ atferd. Les mer om PALS på skolens nettside og i vår foreldrebrosjyre om PALS. LESING Å kunne lese er en av de grunnleggende ferdigheter som er like viktig i alle fag. Ved Hebekk skole er dette et satsingsområde. Når vi leser en tekst er som regel målet med lesingen vår enten å oppleve, gjøre eller lære. Gjennom lesing kan vi reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelse og skaperkraft. Å kunne lese er viktig for personlig utvikling og viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte. Leseferdighet innebærer evne til å forstå og bruke skriftlige symboler bokstaver, ord og tegn og utnytte disse til å finne informasjon og konstruere mening fra et bredt spekter av tekster i ulike sjangrer og format. Leseferdighet omfatter både ubevisste, automatiserte handlinger og en bevisst plan for å tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster - fra dikt så vel som fra rutetabeller. Det vil blant annet si å kunne finne fram til informasjon eller opplysninger som er uttrykt i en tekst. I stadig økende grad innebærer det å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samt å reflektere over og vurdere tekstens form og innhold. Leseferdighet gir opplevelse og glede. Leseferdighet er også en forutsetning for å tilegne seg faglig innsikt. En leser på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. Det er viktig at eleven har kunnskap om hvilke strategier som skal benyttes i møte med de enkelte tekster. Å lese en skjønnlitterær tekst stiller andre krav til leseren enn det å lese en fagtekst - å lese et dikt er noe annet enn å lese en rutetabell. Elevene må lære og være bevisst ulike måter å lese på. Leseferdighet er en grunnleggende ferdighet i alle fag, noe som betyr at lærere i alle fag og på alle trinn skal tydeliggjøre hvordan aktuelle fagtekster bør leses. For å ha utbytte av lesing må leseren ha en språklig kompetanse som står i forhold til teksten Å gi elevene språklig innsikt, eksempelvis ord og begrep tilknyttet det enkelte fag, skal vektlegges i undervisningen i alle fag og på alle trinn. Leseferdighet utvikles gjennom hele skoleløpet og i alle fag, i møtet med stadig mer komplekse tekster. Forståelsen varierer avhengig av tekstenes innhold og form og leserens kunnskaper, interesser og strategier den enkelte elev klarer å bruke når den står ovenfor en ny tekst. Side 12

13 IKT Hebekk skole har elektroniske tavler i alle klasserom, et velutstyrt datarom og pcer til bruk på alle trinn. Skolen bruker læringsplattformen It s learning (ITL). Arbeidsplaner, oppgaver og lenker til undervisningssider legges ut på ITL. Elever og foresatte får tilgang til sitt trinn og sin klasse etter å ha fått tildelt eget brukernavn og passord. Her finner dere også tilgang til e- lector, som er et godt hjelpemiddel for lese- og skrivetrening. KOM! Kreativt oppvekstmiljø I samarbeid med Kontra kulturskole i Ski kommune ble Hebekk skole i 2012 med i Norsk kulturskoleråds prosjekt Kreativt oppvekstmiljø (KOM!). KOM! tar utgangspunkt i kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter. Prosjektet vektlegger å øke volum og kvalitet på kulturproduksjoner for og med barn og unge i skole og lokalmiljø, og samler personale både fra kulturskoler og grunnskoler. Målet for Hebekk skole er å lage gode produksjoner med elever som viktige deltakere i alle ledd. Vi arbeider gjennom hele skoleåret med temaet for vår årlige sommerfest i skolegården. Sommerfesten er for alle brukere av skole og hele skolens ute- og inneområde er arena og scene. Alle trinn bidrar med innslag til forestillingen i skolegården og med arbeider til utstillingen i gymsalen. VURDERING Fra høsten 2007 til våren 2009 fikk skolen midler fra programmet Fra ord til handling i regi av Utdanningsdirektoratet for å utvikle skolens kompetanse på vurdering. Hebekk skole brukte disse midlene til å gjennomføre prosjektet Fra vurdering til læring. Målet med prosjektet var å styrke dialogen om læring mellom elev, lærer og foresatte, der skolen valgte lesing som satsingsområde. Vi ønsket også at Hebekk skole skulle utvikle seg til å bli en lærende organisasjon med en varig evne til tilpasset opplæring, kvalitetsutvikling og vurdering av egen praksis og utvikling. Målet med dette var å lage en skolehverdag hvor elevens motivasjon og læringsresultat ble bedret og foresatte hadde et aktivt forhold til skolens hverdag. Side 13

14 I prosjektet hentet vi en modell fra Skottland, som er utviklet i det skotske konseptet Assessment for Learning. Modellen er formet som en trekant, og beskriver 10 kjennetegn for god vurderingspraksis. Fra kompetansemiljøet samarbeidet vi med Tone Guldahl fra stiftelsen IMTEC. Personalet brukte mye tid på å reflektere over egen praksis. Som et resultat av prosjektet utviklet vi hjelpemidler og verktøy som skal være til hjelp i skolens vurderingspraksis. Blant annet utviklet vi en plan for systematisk opplæring i bruk av lese- og læringsstrategier. TRIVSELSLEDERPROGRAMMET Høsten 2011 innførte Hebekk skole Trivselslederprogrammet. Dette er et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der klassinger velges som trivselsledere. Målet med programmet er å tilby alle skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene, slik at både yngre og eldre elever finner noe spennende å gjøre. Det er skolens håp og overbevisning at når friminuttene blir morsommere og mer meningsfylt, vil skoledagen som helhet oppleves som mer lystbetont. Vårt mål er at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag! Les gjerne mer på SYSTEMTILTAK Systemtiltak er tilbud til elever som trenger mer hjelp og oppfølging enn det som er mulig innen klassen/på trinnet. Tilbudet gis noen timer pr. uke i perioder av året. Aktuelle tiltak på Hebekk skole: lesekurs datastøttet opplæring mestringskurs trening av sosiale ferdigheter (blant annet PALS-kurset SNAP) språkverksted strukturert undervisningssystem for å hjelpe med språkvansker mattekurs arbeidsplangruppe ekstra gjennomgang av ukeplan for å skape oversikt og kontroll tidlig innsats i forbindelse med overgang barnehage-skole Side 14

15 PLAN MOT MOBBING Skolen følger kommunens plan med prosedyrer for saker som gjelder mobbing. Nedenfor finner du første del av planen som gjelder hva du bør gjør om barnet ditt blir utsatt for mobbing, og hva skolen gjør når du har meldt en mobbesak. MOBBEPLAN Saksgang for lærere 9a-3, Hebekk skole (versjon ) 1. Melding (Vedlegg 1 og 2) Melding kan komme fra ulike personer / ulike instanser. Den som får kjennskap til negativ atferd har plikt til å melde fra om dette. Negativ atferd kan være krenkende ord og handlinger. Det er elevens individuelle følelse av, eller opplevelse av ubehag man plikter å undersøke. Bestemmelsen gjelder om negativ handling utføres av medelever eller skolens personell. NB: Alle typer meldinger bør tas på alvor. Melding behøver ikke komme fra foreldre, og trenger heller ikke være skriftlig. I alle slike saker er det viktig å dokumentere / loggføre alt som skjer. Det være seg meldinger, telefonsamtaler, individuelle samtaler o.l. Dette for å dokumentere hva man faktisk gjør / har gjort. Dokumentasjon oppbevares i elevens mappe på skolen. Foresatte har innsynsrett. 2. Samtale kontaktlærer skolens administrasjon / rektor Det må utvises et visst skjønn ut fra sakens alvor før skoleledelsen kobles inn, men mobbing og vold skal alltid meldes. Med tanke på systemrettet arbeid knyttet til elevenes psyko-sosiale miljø er det imidlertid viktig at ledelsen er best mulig informert om alle forhold som har betydning for dette. Her bør man bli enig om man skal kontakte foresatte, og legge en plan (ut ifra rutinebeskrivelse) om hvordan man skal arbeide med den konkrete episoden / hendelsen / saken. 3. Samtale med foresatte Etter å ha mottatt melding og drøftet sakens alvorlighetsgrad skal kontaktlærer ha en samtale med foresatte dette kan også gjøres pr. telefon. Her bør man gjennomgå melding og bli enig med foresatte om man skal gå videre med eventuell undersøkelse, enkeltvedtak og eventuelle tiltak 4. Anonym drøfting med skolens PP-kontakt (Ikke nødvendig i alle saker, vurder!) Saken drøftes med skolens administrasjon og kontaktperson i PPT dette kan gjøres pr. telefon. Man kan drøfte eventuell henvisning med kontaktperson. Henvisning kan skje i forhold til: - enkeltelev - gruppe elever - klasse / trinn - prosjekt i forhold elevers psyko-sosiale milljø 5. Foreløpig melding til foresatte Foresatte skal ha melding om at skolen har igangsatt arbeid. Denne melding kan utformes som en møteinnkalling hvor man drøfter sakens karakter og informerer om skolens / kommunens rutiner med tanke på oppfølging av 9a-3. Side 15

16 SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Et trygt, trivelig og aktivt sted for små og store Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig tilbud før og etter skoletid for alle barn på årstrinn og barn med funksjonshemning til og med 7. årstrinn. Hebekk SFO består av tre baser der 1. og 2. årstrinn har sambruk med skolen, det vil si bruker de samme rommene. I tillegg brukes kjøkken, mediatek med bibliotek, gymsal, grupperom samt et stort og variert uteområde. SFO har åpent fra kl frem til skolestart på morgenen og stenger dørene kl på ettermiddagen. SFO er åpen i skolens ferier, men holdes stengt fire uker i juli måned. Dessuten er SFO stengt 5 planleggingsdager i løpet av året. SFO er også stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærstorsdag. Hebekk SFO har sosial kompetanse som sitt hovedsatsingsområde. Overordnet mål er å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom lek, selvvalgte aktiviteter og samhandling. Vi skal gi alle barn et SFO-tilbud som fremmer vekst og utvikling, gir økt trivsel og positivt selvbilde. Dette får vi til gjennom: Daglige samlinger på årstrinn Faste, organiserte aktiviteter hver uke. Her satser vi på fysiske aktiviteter, baking og matlaging, lekselesing og formingsaktiviteter. 4.klasse-klubb Eget program for høst-, vinter- og sommerferien Stort og variert uteområde Flere årlige arrangement/fester Variert matmeny med varm mat gjennomsnittlig 4 ganger pr. uke Samarbeid med kontaktlærerne om det enkelte barn Vedtektene for SFO finner du på skolens nettside. Der finner du også skjema for endring eller oppsigelse av plass. Oppholdsbetaling Se gjeldende satser på skolens nettside. Leksehjelp Leksehjelp er et frivillig tilbud til alle elever på 1. til 4. klasse. Det foregår i SFO-tiden rett etter skoleslutt, og ledes av assistenter fra SFO. Det er bindende påmelding ved skolestart, men en kan selvsagt melde seg av i løpet av året. Målet med leksehjelp er å bidra til økt læring og bedre trivsel for elevene. Selv om skolen gir et frivillig tilbud om leksehjelp, vil vi presisere at foresatte fortsatt har ansvaret med å følge opp at barna gjør sine lekser med best mulig kvalitet. Dersom vi opplever at enkelte elever forstyrrer leksehjelpen vil foresatte bli kontaktet. Skolens ordensregler er gjeldende også her. Det er foreldrenes ansvar å motivere barnet til å møte opp til leksehjelp. Side 16

17 Side 17

18 ORDENSREGLEMENT FOR HEBEKK SKOLE OG SFO Vedtatt i skolens brukerråd På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger til elevene som skal bidra til å fremme positiv atferd, sosiale og skolefaglige ferdigheter. Forventningene skal gi trygghet og mulighet for elevene til å foreta valg som de kjenner konsekvensene av. Forventningsplakatene skal gi retning for hvordan elevene skal oppføre seg fremfor hvordan de ikke skal oppføre seg. Dette gir de voksne ved skolen god anledning til å anerkjenne positiv atferd eller korrigere for negativ atferd. Forventningsplakatene ligger på skolens nettside. Utvalget for oppvekst og kultur vedtok kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler. I tillegg til forventningsplakatene, forholder Hebekk skole seg til de vedtatte ordensreglene for grunnskolene i Ski kommune. Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler - jf. Opplæringslovens 2-9 og gjeldende forskrift. (Vedtatt i OK ): Mål og felles grunnlag Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og sikre at elever, foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet skal fremme godt arbeidsmiljø, fremme gode arbeidsvaner, god orden, ivareta elevenes helse og for å bevare skolens materielle og fysiske miljø for derigjennom å bidra til gode læringsresultater jf. Opplæringslova kapittel 9a. Ordensreglementet skal fremme lovlydighet, og skape tydelighet, forutsigbarhet og likebehandling for elever i den kommunale grunnskolen og SFO i Ski. For ungdomsskolen: Skolens ordensreglement er en del av grunnlaget for vurdering av elevenes orden og oppførsel på alle trinn, og for fastsetting av karakterer på ungdomstrinnet. Det gis ikke fritak for vurdering med karakterer i orden og oppførsel. Følgende regler gjelder for alle skoler og SFO i Ski kommunes eie: Alle skal anbefales og veiledes i å utvise god oppførsel på veien til SFO og skole. Ved bruk av sykkel, sparkesykkel eller rullebrett til og fra skolen, skal hjelm anbefales fra skolens ledelse. Det er de foresatte, som er ansvarlig for elevenes bruk av hjelm på skolevei. NB: Dersom det skal benyttes sykkel i skole - / SFO- tiden, er hjelm påbudt. Alle skal oppleve trygghet i skoledagen. Ingen skal utsettes for og/eller utsette andre for fare eller krenkende atferd. Alle skal møte presis til timene, ha med seg nødvendig materiell og være godt forberedt. Alle skal gi hverandre arbeidsro i timene generelt og ved gjennomføring av prøver, tentamener og eksamener spesielt. Alle skal ta godt vare på skolens og hverandres utstyr og eiendom. Eleven og barna i SFO skal ta godt vare på sine eiendeler. Skolen har ikke ansvar for verdigjenstander, som elever tar med på skolen / SFO, så sant ikke disse skal brukes i læringsaktiviteter. Se ellers kommunalt fastsatte regler for erstatning ved skade på tøy mv. Side 18

19 Elevene skal ikke forlate skolens område i skole - og SFO -tid, uten etter nærmere avtale med kontaktlærer eller skolens ledelse. Farlige og/eller forstyrrende gjenstander som kniver, våpen og lignende er forbudt på skolen / SFO. Røyking og bruk av rusmidler er forbudt på skolen / SFO. Ingen, elever, foresatte, ansatte eller besøkende på skolen, skal krenke elever eller ansatte i ord eller handlinger. Mobbing, vold, trusler og rasistisk atferd skal ikke forekomme. Særlig vedrørende bruk av mobiltelefoner: Elever skal ikke bruke mobiltelefoner i undervisningstida uten tillatelse fra læreren. Dette gjelder også i kroppsøvingsfaget og i garderober. Mobiltelefonen og annet teknisk utstyr skal være avslått på skolens område og i skole- SFO-tiden. Mobiltelefonen/utstyret skal oppbevares i skolesekken. Ved prøver og under eksamen skal mobiltelefonene samles inn på anvist sted. Brudd på reglementet vil føre til at mobiltelefonen/utstyret blir beslaglagt for resten av skoledagen. Særlig vedrørende bruk av digitale medier: Digitale medier, som private mobiltelefoner, nettbrett eller bærbar PC, skal i undervisningstida kun brukes til faglig arbeid, etter avtale med lærer. Elevene skal ha respekt for andres eiendeler og skal ikke gå inn på andres digitale medier uten tillatelse fra eieren. Ved prøver og eksamen er det ikke tillatt å benytte private, digitale medier. Konsekvenser ved brudd på forventningene/reglene Reaksjoner på brudd av ordensreglement skal vise til bestemmelser i skolens ordensreglement. Derfor må reglementet være tilstrekkelig detaljert. Klage på reaksjonen skal først behandles av rektor, og eventuelt deretter av rådmannen. Ved opprettholdelse av klage, skal den sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Brudd på forventningen/regelbrudd løses på lavest mulig nivå. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må ikke brukes. Konsekvensen må stå i forhold til bruddet på forventningene og reglene. Skolen har ikke anledning til å gå inn på den beslaglagte telefonen for å se på aktiviteter som anropslogg, bilder, tekstmeldinger og lignende. Slik kontroll vil i så fall være en sak for politiet i forbindelse med eventuell anmeldelse av forholdet. Avhengig av alvorlighetsgraden vil følgende tiltak bli vurdert: Samtale/ problemløsning Eleven har samtale med lærer, ledelse, foreldrene i en eller annen kombinasjon for å prøve å løse problemet og for å forhindre gjentakelse. Hvem som er med på samtalen avhenger av alvorlighetsgraden på bruddet. Individuell gjenlæring/instruksjon Eleven får individuell og spesifikk ferdighetstrening relatert til elevens problematferd. Time-out Time-out kan være å sitte på et grupperom eller gangen med tilsyn i 5-10 minutter. Eleven kan skrive logg etter at et brudd på en forventning har funnet sted der han/hun forklarer situasjonen. Side 19

20 Kontakte foresatte Lærer sender melding til foresatt om det som har skjedd, eller eleven får med seg et brev om det som har skjedd. Eleven kan selv ringe hjem til foreldrene og fortelle det som har skjedd, eller lærer ringer hjem og forteller det som har skjedd. Ved alvorlig regelbrudd ringer ledelsen hjem. Det innkalles eventuelt til et møte/møter med involverte på skolen så raskt som mulig i ettertid. Utføre praktisk arbeid Eleven rydder opp etter seg. Lærer sørger for at foresatte blir informert om dette. Tap av privilegium Eleven får ikke delta i et gitt gode eller privilegium. Dette kan for eksempel være å ikke få bruke ballbingen i friminutt eller tap av deltakelse i økter med valgfrie aktiviteter. Være igjen på skolen/møte tidligere Dersom eleven skal komme før undervisningstid, må hjemmet ha fått en melding om dette skriftlig eller muntlig. Eleven kan være igjen inntil 15 minutter etter skoletid uten at hjemmet er informert om dette. Vist til ledelsen/rektor Eleven blir tatt ut av pågående aktivitet og vist til ledelsen eller rektor. Erstatning Eleven må gjøre opp eller kompensere for tap, ødeleggelse eller skade. Ved grovt hærverk utført av elever, gjøres foreldre/foresatte erstatningspliktige etter reglene i skadeerstatningsloven. Vi viser til kommunens retningslinjer for tap og skader på briller, klær m.v. i skoletida. (vedtatt av TU ) Være i en annen klasse/gruppe for en periode Ved alvorlige og gjentatte regelbrudd, kan det bli aktuelt å flytte en elev til en annen klasse for resten av timen/dagen eller for en periode. Bruk av denne konsekvensen må avklares med ledelsen og/ eller foreldrene. Inndragning Dersom elever benytter seg av utstyr etc. som ikke er tillatt i skoletiden, for eksempel mobiltelefon, blir utstyret inndratt. Inndratte ting, med et forbehold om hva det gjelder, må hentes av foreldre etter skoletid. Utvisning Utvisning for enkelttimer eller resten av dagen. Dette skal behandles som et enkeltvedtak. (Opplæringsloven 2-10.) Utestengning All form for utestengning skal være drøftet og avklart med ledelsen/rektor og foresatte i forkant. Politianmeldelse Politianmeldt ved brudd på norsk lov, som for eksempel grovt hærverk, trusler / vold mot - enkeltpersoner, rasistisk atferd og oppbevaring / bruk av rusmidler eller våpen. Annet Ransaking ved skjellig grunn til mistanke om oppbevaring av / eller medbrakte rusmidler/våpen. Side 20

21 Enkelte elever har behov for spesifikke konsekvenser som utarbeides i hvert enkelt tilfelle. Prosedyre ved enkeltvedtak Før det blir tatt avgjørelse om konsekvens, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Foreldre/foresatte skal være varslet. Rektor treffer enkeltvedtak om bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg, før enkeltvedtaket fattes og foreldre/foresatte skal være varslet. Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal en også ha vurdert å bruke andre hjelpeeller refsingstiltak. Foreldrene til elever på årstrinn 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen. Ved enkeltvedtak gjelder for øvrig Forvaltningslovens regler. Ved mobbing, trakassering med videre., skal rektor treffe et enkeltvedtak, der det beskrives kort hva eleven har gjort, og hvilke sanksjon rektor iverksetter, og hvilken regel i skolens ordensreglement eleven har brutt. Sanksjonen som rektor ilegger, skal i det skriftlige vedtaket relateres til opplæringslovens 2-10, og relevante bestemmelser i skolens ordensreglement. Rektor skal likeledes treffe et enkeltvedtak knyttet til den som mener seg forulempet, der hendingen beskrives kort, og hvilke tiltak rektor vil iverksette for å unngå at eleven utsettes for noe liknende på nytt. Referanser Viser til gjeldende lover og forskrifter: Opplæringsloven, Forskrift til Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Se Side 21

22 ANNEN INFORMASJON RETNINGSLINJER FOR ERSTATNING FOR TAP OG SKADER PÅ BRILLER, KLÆR M.V. I SKOLETIDA (Vedtatt i TJENESTE UTVALGET ) 1. Foresatte til elever ved grunnskolen i Ski kommune er i prinsippet selv ansvarlige for private eiendeler/effekter som elevene tar med seg til skolen. 2. Det gis som hovedregel erstatning for briller som uforskyldt er knust eller på annen måte er beskadiget i frikvarter eller i undervisningen. Erstatningen gis ved oppfylling av følgende betingelser: 2.1. Eleven (evt. elevens foresatte) som får ødelagt sine briller skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte Brillene skal repareres så sant det er mulig og økonomisk forsvarlig Originalkvittering fra optiker på reparasjon eller kjøp av nye briller må fremlegges for at erstatningskrav kan fremmes Ved kjøp av nye briller skal innfatningen ikke være dyrere enn nypris for den som ble ødelagt Skolen kan kreve attest fra optiker Erstatningsbeløpet for arbeid og innfatning kan ikke overskride kr. 1000, i tillegg kommer brilleglassene av tilsvarende glasskvalitet som det/de som ble ødelagt Skolen vil i hvert enkelt tilfelle avgjøre hvor stor erstatningen blir 3. Yttertøy som blir beskadiget mens det henger i garderobe eller i korridor, erstattes etter skriftlig søknad vedlagt attestasjon fra skolen. Det samme gjelder tøy som blir beskadiget av kjemikalier o.l. i forbindelse med undervisningen. Erstatningen gis ved oppfylling av følgende betingelser: 3.1. Eleven som får ødelagt klær i undervisningen eller frastjålet yttertøy/sko i garderoben skal umiddelbart ta kontakt med en av skolens ansatte Originalkvittering for innkjøp av nytt tøy må fremlegges for at erstatning kan fremmes 3.3. Erstatningen vil ikke overskride 2/3 av nypris, maks. kr Erstatninger utover det som fremgår under punktene 2 og 3 ytes i alminnelighet ikke. 5. Det er en billighetserstatning som ytes i ovennevnte tilfeller, og maksimal erstatning vil til enhver tid fastsettes av skolen i forhold til årlig budsjett Den ansatte ved skolen skal skrive rapport om hendelsen. Gjelder forhold både under pkt. 2 og 3. Side 22

23 Side 23

24 Side 24

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Waldemarhøy Møtedato: 06.03.2013 Møtetid:

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien.

1.3 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for all aktivitet i skolens regi, også på skoleveien. 1NDERØY KOMMUNE Vennalivegen 37 11111 1101 111 1.1, 111 7670 INDERØY FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I INDERØY KOMMUNE 1 Innledning 1. 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms

P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Troms Dok.id.: 2.1.1.2.3.3 P-S-Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale skoler i Skrevet av: Bjørn-I. Thomasjord Godkjent av: Håkon Figenschou Versjon: 2.00 Gjelder fra: 12.01.2015 Dok.type: Styringsdokumenter

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Vedtatt i kommunestyret 18.06.15, KS 040/15 Gjeldende fra 15. august 2015 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO

Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Felles pedagogisk praksis på Hatlane skole og SFO Hatlane skole og SFO Hatlane skole (tidl. Nørvasund skole) er en skole som startet i 1931. På 1990-tallet ble skolen slått sammen med Ratvikåsen spesialskole.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER 1 av 5 SEKSJON FOR PEDAGOGISK UTVIKLING Saksbehandler: Åse Holthe Vår dato Vår referanse 13.03.2013 13/01926-1 : ---, B32, &00 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FYLKESKOMMUNALE VIDEREGÅENDE SKOLER

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet er godkjent av opplæringsutvalget i møte den 07.06.2011. Ordensreglementet er revidert og godkjent av utvalget for oppvekst, helse og

Detaljer

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler

Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Ordensreglement for Akershus fylkeskommunes videregående skoler Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) 3-7, og er vedtatt

Detaljer

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT 1 Tomter skole, Hobøl kommune TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT Godkjent av Samarbeidsutvalget ved Tomter skole 13.juni 2012 Rektor Olav-Helge Karlsen 2 TOMTER SKOLE INNHOLD ORDENSREGLEMENT 1. Ordensreglementets

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune

Forskrift til. Ordensreglement for Tromsø kommune Forskrift til Ordensreglement for Tromsø kommune Vedtatt av rådmannen 25. mai 2011 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole

Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole SØRREISA KOMMUNE Sørreisa sentralskole Ordens- og trivselsreglement for Sørreisa Sentralskole 1. Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012

Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ordensreglement ved Den Norske Skole Gran Canaria Grunnskole Vedtatt i styremøte februar 2012 Ønsket orden og adferd: Vis hensyn og respekt for andre. Hold arbeidsro i timene og vis respekt for undervisningen.

Detaljer

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GULSKOGEN SKOLE Ordensreglementet er vedtatt med hjemmel

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Informasjonsbrosjyre ved skolestart

Informasjonsbrosjyre ved skolestart Informasjonsbrosjyre ved skolestart Åskollen skole våren 2012 VELKOMMEN TIL ÅSKOLLEN SKOLE Nå nærmer det seg skolestart! Vi gleder oss veldig til å ta i mot de nye førsteklassingene våre. Med dere på laget,

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA

MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGA I. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013

Godkjent av: Kommunalsjef 01.01.2013 Pr. 01.01.2013 Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: Rutiner ved fravær i skolen i Lunner Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skolenes hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.01.2013 Tidspunkt for

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM BJØRKELANGEN SFO 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Bjørkelangen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9

REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE. Jamfør Opplæringsloven 2-9 1 REGLER FOR ORDEN OG TRIVSEL VED LARDAL UNGDOMSSKOLE Jamfør Opplæringsloven 2-9 1. Målet er et godt og trivelig skolesamfunn fritt for blant annet mobbing og trakasering, så vis hensyn, respekt for andre,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer