ORDINÆR GENERALFORSAMLING FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO 2. JUNI GODKJENNING AV INNKALLELSEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆR GENERALFORSAMLING FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO 2. JUNI 2015 1. GODKJENNING AV INNKALLELSEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014-2015"

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO 2. JUNI GODKJENNING AV INNKALLELSEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen åpnes klokken Innkallelsen godkjennes av samtlige fremmøtte. Frédéric Remay, Kulturråd ved Den franske ambassaden i Oslo, takker skolens ledelse og styret ved skolen for arbeidet som er nedlagt dette skoleåret. Hr Remay minner samtidig om at skolen er et viktig symbol på samarbeidet mellom Norge og Frankrike. 2. VALG AV MØTELEDER, REFERENT OG MEDUNTEGNER AV REFERATET FRA GENERALFORSAMLINGEN. Philippe NOURY, styreleder, er møteleder. Fabrice LAPIQUE er referent. Marie GEISLER er medundertegner. Dagsorden blir enstemmig godkjent. 3. PRESENTASJON AV STYRET. Medlemmer med besluttende stemme: Philippe NOURY (3. periode) Marie POMMERAY, fransk nestleder (2. Periode) Kristin VALLA, norsk nestleder (3. Periode) Régine BAHOSHY-MATHISEN, kasserer, styremedlem representant for tredjeland (2. periode) Nina WANG, styremedlem norsk (2. periode) Constance URSIN, styremedlem norsk (3. periode)

2 Fabrice LAPIQUE, styremedlem fransk (1. periode). Medlemmer med besluttende stemmer Elodie WEISS, vise-konsul ved Den franske ambassaden i Oslo Frédéric REMAY, Kulturråd ved Den franske ambassaden i Oslo Sophie BORDENAVE, Institut français (Det franske kultursenteret) 4. REKTORS PRESENTASJON AV DEN PEDAGOGISKE STRUKTUREN Rektor informerer om at rektor for barneskolen, Germain GUITARD, skal slutte ved slutten av skoleåret og at Pascal NAVARRO skal overta stillingen fra skolestart. Rektor presenterer elevtallene for og skolens føringer for neste skoleår (nærmere presiseringer ligger på skolens nettside under presentasjonen av generalforsamlingen under temaet Instances / assemblée générale ). Elevtallene for barnetrinnet og barnehagen er stabile. De viser en økning fra 6. klasse til og med videregående. Rektor svarer på et spørsmål angående økningen av skolepengene til tross for et høyere elevtall. Rektor presiserer at størrelsen på skolepengene ikke bare er avhengig av antall elever, og at skolen har andre økonomiske forpliktelser. Han sier videre at økningen for skoleåret er lavere enn det som tidligere ble lagt frem i fjor i det foreløpige budsjettet for de nærmeste 3 årene. 5. STYRETS AKTIVITETSRAPPORT FOR Rapporten blir presentert av styreformannen og lederne for de ulike utvalgene som er til stede. Aktivitetsrapporten er tilgjengelig på skolens hjemmeside.

3 Økonomiutvalget. Ingen spørsmål Utvalget for personalsaker. Ingen spørsmål Rekruteringsutvalget. Svar på spørsmål som ble stilt: Det forholdsvis høye tallet på midlertidige kontrakter skyldes i hovedsak vikariater. Dersom er lærer med godkjent lærerutdanning i fulltidsstilling slutter ved skolen, prioriteres lærere med godkjent lærerutdanning i deltidsstilling til å overta stillingen. Dette er tilfellet for spansklærerstillingen for skoleåret Flere av foreldrene som er til stede på generalforsamlingen gir uttrykk for misnøye med norskundervisningen. Utviklingsutvalget. Svar på spørsmål som ble stilt: Delokaliseringsprosjektet og forhandlingene om økning av støtten fra norske myndigheter er uavhengig av hverandre. Delokaliseringsprosjektet er imidlertid i stor grad avhengig av en økning av støtten gitt fra norske myndigheter. Flyttingen av ungdomsskolen og videregående til EuroCampus kan tidligst finne sted i Det er ennå ikke avgjort at EuroCampus skal ligge på Sogn (vis à vis Ullevål stadion), men er per i dag den mest sannsynlige plasseringen. Økningen av utgiftene ved å ha to ulike lokaliteter (Frogner og EuroCampus) burde kompenseres med økningen av støtten gitt av norske myndigheter, noe som også vil kunne gi en reduksjon av skolepengene. Stipendutvalget. Ingen spørsmål ble stilt. Endring av statuttene. Ingen spørsmål ble stilt.

4 Presentasjon av mandatet til det neste styret. Ingen spørsmål ble stilt. 6. GODKJENNING AV AKTIVITETESRAPPORTEN Aktivitetsrapporten blir enstemmig godkjent. 7. ÅRSREGNSAKPET Årsregnskapet blir presentert av Anne-Céline CHEVALIER, økonomileder ved skolen. Svar på spørsmål: Økningen av budsjettet forklares ut fra ønsket om å øke reservene til 60 dager drift (etter anbefaling fra AEFE) samt å øke investeringsfondet med én million kroner per år. Økningen av lønnskostnadene ut over gjennomsnittsøkningen i Norge, forklares blant annet ut fra vikarkostnader. Det blir satt inn vikarer fra første fraværsdag. 8. GENERALFORSMALINGENS AV ÅRSREGNSAKPET Årsregnskapet for 2014 blir enstemmig godkjent. 9. PRESENTASJON AV BUDSJETTETS GENERELLE DISPOSISJONER FOR Disse presenteres av Anne-Céline CHEVALIER. Merk: Lånekassen yter et stipend til dekning av 85% av skolepengene for videregående. Støtten har imidlertid et tak som for skoleåret betyr en økning av skolepengene for foreldrene. 10. GODKJENNING AV BUDSJETTETS GENERELLE DISPOSISJONER FOR Budsjettets generelle disposisjoner blir enstemmig godkjent. 11. VALG AV STYREREPRESENTANTER OG VARAMEDLEMMER FRA FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO TIL SKOLENS STYRE. På den ekstraordinære generalforsamlingen av 26. mars 2015, ble endringen av punkt 5.2 i statuttene vedtatt. Dette punktet gjelder valg av foreldrerepresentanter til styret.

5 Mandatet til styremedlemmene som velges av generalforsamlingen er nå utvidet til to år, med mulighet til å forlenge til ytterligere ett år. Dersom ingen kandidater melder seg, kan en tredje periode være mulig. Styret ved skolen fornyes delvis hvert år med 3 medlemmer i det inneværende år og med 4 medlemmer det påfølgende år. Det året disse endringene trer i kraft vil medlemmene som allerede har sittet i tre sammenhengende år skiftes ut (eller få muligheten til å bli sittende dersom nye kandidater ikke melder seg). De medlemmene som ikke måtte ønske fortsette blir også skiftet ut. Således skal bare 3 styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Philippe NOURY, Kristin VALLA og Constance URSIN fratrer sine styreverv. De resterende ønsker å fortsette. Vararepresentantene til de styremedlemmene som ikke fratrer blir i tråd med artikkel 5.1 av ALFOs statutter utpekt av styremedlemmene. Styremedlemmer: Paul-Henri GEISLER (fransk kandidat) Katinka MAHIEU (norsk kandidat) Fredrik HØST (norsk kandidat) Vararepresentanter: Merrouane BENRABAH (fransk kandidat) Constance URSIN (norsk kandidat) Kjell THOMPSEN (norsk kandiadat) Antall stemmer: 29 Alle kandidater ble valgt med 29 stemmer Styremedlemmer valgt av ALFO: POMMERAY Marie JENSEN Béatrice LAPIQUE Fabrice CAUBET Ludovic GEISLER Paul-Henri

6 BENRABAH Merrouane WANG Nina VALLA Kristin HØST Fredrik THOMPSEN Kjell Inge MAHIEU Katinka URSIN Constance BAHOSHY-MATHISEN Régine COUTO Elisabeth Medlemmer som representerer Den franske administrasjonen REMAY Frédéric, Kulturråd WEISS Elodie, Vise-konsul ved Den franske ambassaden i Norge BORDENAVE Sophie, Institut français Medlemmer med rådgivende stemme: NERRAND Christophe, rektor ved Den franske skole i Oslo NAVARRO Pascal, rektor ved barneskolen CHEVALILER Anne-Céline, økonomileder PIGNATEL, Gérard, konsulær rådgiver MUKKADEN Stéphane, konsulær rådgiver MENARD Claire, konsulær rådgier MUSSO STEEN Isabelle, fagforeningsrepresentant Utdanningsforbundet MARTIN BLIKSET Maggy, fagforeningsrepresentant Skolenes Landsforbund MENANT Raymond, personalrepresentant

7 Møtet heves. HELE PRESENTASJONEN SOM BLE VIST UNDER GENERALFORSAMLINGEN LIGGER PÅ SKOLENS NETTSIDE UNDER TEMAET INSTANCES / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. For styreleder Medundertegner Marie POMMERAY Marie GEISLER

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER

LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER LYCÉE FRANÇAIS RENÉ CASSIN D OSLO Skovvein 9 0257 Oslo Norvège tél. : 00 47 22 92 51 20 fax 00 47 22 56 06 99 www.rcassin.no FORENINGEN FOR DEN FRANSKE SKOLEN I OSLO STATUTTER Vedtatt i Ekstraordinær Generalforsamling

Detaljer

Reichweinsgate 4 Telefon: 900 611 64 / 22 555 121 0254 Oslo hwangflater_analyse@yahoo.fr

Reichweinsgate 4 Telefon: 900 611 64 / 22 555 121 0254 Oslo hwangflater_analyse@yahoo.fr Hwang Flater Analyse Hwang Flater Analyse ORG.NR 984 405 529 mva Reichweinsgate 4 Telefon: 900 611 64 / 22 555 121 0254 Oslo hwangflater_analyse@yahoo.fr Dato: 8. januar 2007 Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen

TILSYNSRAPPORT S T I F T E L S E N V O L L E N M O N T E S S O R I S K O L E. Stiftelsen Vollen montessoriskole Vollenveien 34 1390 Vollen Vår saksbehandler: Ruth Ytterstad Direkte tlf: 23 30 27 80 ruth.ytterstad@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 8.6.2010 Deres dato: Vår referanse: SAKSNR 2010/858 Deres referanse: Stiftelsen Vollen montessoriskole

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA

VEDTEKTER SAMEIET MARGARITA BAKGRUNN Nedstående vedtekter for Sameiet Margarita foreslås å erstatte dagens vedtekter. Det vil si at det foreslås at nedstående vedtekter i sin helhet erstatter: «Vedtekter Kulturforeningen Margarita»

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Referat 2015. Referat fra ANSAs 59. ordinære generalforsamling fredag 31. juli og lørdag 1. august 2015

Referat 2015. Referat fra ANSAs 59. ordinære generalforsamling fredag 31. juli og lørdag 1. august 2015 Referat 2015 Referat fra ANSAs 59. ordinære generalforsamling fredag 31. juli og lørdag 1. august 2015 Fredag 31. juli 1. Møteåpning kl. 14.10 ved president Madeleine Mowinckel Referat fra Madeleines tale:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008

Protokoll fra ordinær generalforsamling i. Grammofonartistenes forening. Mandag 26. mai 2008 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Grammofonartistenes forening Mandag 26. mai 2008 Generalforsamlingen ble avholdt i Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, Oslo fra kl. 17:00 til 21:30 Tilstede fra styret:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Med endringer som foreslått av styret 25. juni 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA onsdag 26.

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent.

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. Vedtak: godkjent. 1 AS Nybygg Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Nybygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtedato: 13.05.2015

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT

A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT A/S IBSENSGATE 16 26 VEDTEKTER HUSORDENSREGLEMENT Innhold A/S IBSENSGATE 16 26... 1 VEDTEKTER... 1 HUSORDENSREGLEMENT... 1 DEL I UBETINGET FORBUDTE VEDTEKTSBESTEMMELSER... 3 1 Firma... 3 2 Forretningssted...

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 16. juni 2015 kl. 12.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer