BRUKER VEILED- NING SONIM XP2.10 SPIRIT. Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKER VEILED- NING SONIM XP2.10 SPIRIT. Norsk"

Transkript

1 BRUKER VEILED- NING SONIM XP2.10 SPIRIT Norsk

2 Informasjonen i denne brukerveiledningen er skrevet for Sonim XP2.10 SPIRIT-modellen. Innholdet i dette dokumentet er levert "som det er". Utenom hvor det kreves av gjeldende lover, gjøres ingen garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet og egnelse for et spesielt formål, når det gjelder nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Sonim Technologies Ltd. forbeholder seg retten til å endre og forbedre produktene og noen av funksjonene i produktene som er beskrevet i dokumentet uten varsel. Ikke under noen omstendighet skal Sonim Technologies Ltd. være ansvarlig for tap av data eller inntekt eller noen spesielle, indirekte skader, uhell eller følgeskader uansett i hvilken grad de forårsakes. Noen tjenester og funksjoner i denne brukerveiledningen støttes kanskje ikke av alle nettverk, som 112, det internasjonale nødnummeret. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om hvordan du bruker spesifikke tjenester/ funksjoner. Les kapitlene "Viktig sikkerhetsinformasjon" og "Begrenset garanti" før du bruker mobiltelefonen. Kasting av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr Deponering av batteri Symbolet med den utkryssede søppelkassen betyr at innenfor landene i den europeiske unionen, kan ikke dette produktet, og forbedringer som er market med dette symbolet, deponeres som usortert avfall men må tas med til egne innsamlingssteder ved slutten av levetiden deres. Sjekk lokale regler for deponering av batterier. Batteriet bør aldri plasseres i husholdningsavfall. Bruk en fasilitet for deponering av batteri hvis dette er tilgjengelig. 2 Tilgjengelighetene til spesielle produkter kan variere fra område til område. Sjekk med din nærmeste Sonim XP2.10 SPIRIT-forhandler. Denne enheten kan inneholde forbruksvarer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og reguleringer fra USA og andre land. Unngåelse som bryter loven er forbudt. Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovlige rettigheter.

3 Innhold Generell informasjon 6 Nettverkstjenester Sonim støtteinformasjon Effektiv bruk av veiledningen Alternativer som ofte brukes i menyelementer Dine sikkerhetsveiledninger 8 Batteriets ytelse Bytte ut batteriet Unngå kortslutning Unngå høye temperaturer Deponering av batteri Personlige medisinske enheter Sikkerhet for barn Nødanrop SAR-informasjon Komme i gang 13 Bruk av batteriet Sette inn batteriet Fjerne batteriet Lade batteriet Varsel om lavt batterinivå SIM-kortet ditt Sette inn SIM-/minnekortet Fjerne SIM-/minnekortet Hjem-skjerm Operasjoner i Hjem-skjermen Grunnleggende innstillinger Tastaturfunksjoner Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon 24 Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon Hovedmeny Indikatorer på Hjem-skjermen Tasteoperasjoner uten SIM-kortet Telefoninnstillinger 28 Hovedmeny Generelle innstillinger Telefon Profiler Skjerminnstillinger Strømsparing Sikkerhetsinnstillinger Nettverksinnstillinger Dataprofiler Nullstill innstillinger Fjern alle Behandle samtaler 33 Behandle samtaler Ring opp et nummer Ringe et internasjonalt nummer Ringe et nummer fra kontakter Ringe opp et nummer via Anropslisten Behandle anropsliste Fast nummeroppringing Hurtigtast Godta/avvis et anrop Svar med hvilken som helst tast Videresending Alternativene for Videresending står oppført under: Samtaleblokkering Samtale venter Nummervisning Auto gjenoppringing Hodetelefon autosvar Andre samtaleinnstillinger Behandle kontakter 37 Behandle kontakter Legge til en ny kontakt Ringe et nummer fra kontakter Sende en melding fra kontakter Legg til ny gruppe Legge til en ny kontakt i gruppe Gruppeinnstilling Andre nummer Standard kontaktliste Sende kontakt Slett kontakter Kopier eller flytt nummer mellom telefon og SIM Søke kontakter 3

4 Innhold Behandle meldinger 40 Meldinger Tekstinntasting-modus Behandle SMS-meldinger Behandle MMS-meldinger Behandle E-postmeldinger Behandle utkastmeldinger Behandle sendte meldinger Send en melding via kontakter Ring eller lagre et nummer fra en melding du har mottatt Vis SMS-minne Talebeskjed Internettleser 47 Internettleser Java 48 Java Forhåndsinstallerte Java-programmer JavaHelp Installere Java-program fra SD-kort Verktøy 49 Verktøy Alarm Kalkulator Notater Gjøremål Verdensklokke Stoppeklokke Nedtelling Valutaveksler SIM-verktøy Stemmeopptaker Behandle kalender 52 Kalender Behandle tilkoblingsmuligheter 53 Behandle tilkoblingsmuligheter Bluetooth Pakkedatatilkobling PC-synkronisering USB-funksjon Mediespiller 56 Mediespiller FM-radio Kamera 58 Kamera Kameraalternativer Lommelykt 59 Lommelykt Minnekort 60 Minnekort Sette minnekort inn i telefonen Behandle minnekortet Behandle filene dine 62 Behandle filene dine Lisensavtale for sluttbruker 63 Ubetinget 3 års garanti Vår garanti Hva vi vil gjøre Ta vare på telefonen Betingelser FCC 66 FCC-erklæring Samsvarserklæring 67 Samsvarserklæring Indeks 68 4

5 Ubetinget 3 års garanti 5

6 Generell informasjon Gratulerer med kjøpet av en Sonim Xp2.10 SPIRIT mobiltelefon. Sonim Xp2.10 SPIRIT er en trebånds GSM/ GPRS/EDGE (900/1800/1900 MHz) og enkeltbånds 3G/WCDMA (2100 MHz) telefon og har et intuitivt, funksjonsrikt brukergrensesnitt som lar deg gjøre det beste ut av de tilgjengelige funksjonene. Nettverkstjenester Disse er ekstratjenester som du kan benytte deg av gjennom nettverkstjenesteleverandøren din. For å få det beste ut av disse tjenestene, må du abonnere på dem gjennom tjenesteleverandøren din og hente inn instruksjoner om bruk fra tjenesteleverandøren. Sonim støtteinformasjon For ytterligere produkt- og støtteinformasjon, besøk Effektiv bruk av veiledningen Gjør deg selv kjent med terminologien og symbolene som brukes i veiledningen for å hjelpe deg med å bruke telefonen din på en effektiv måte. VELG Betyr at du enten trykker på Venstre eller Høyre valgtast for å bruke kommandoen som er indikert på bunnen av skjermen. Midtre navigasjonstast kan også brukes for å velge Meny. For eksempel, hvis denne veiledningen sier Velg Meny > Meldinger > SMS, må du trykke på den midtre tasten eller venstre valgtast (basert på menyen) for å velge Meny, bla frem til Meldinger og trykk på den midtre tasten, bla frem til SMS og trykke på den midtre tasten. For å gå tilbake til forrige skjermbilde, trykk på Høyre valgtast. 6 TRYKK PÅ Betyr å trykke og frigjøre en tast umiddelbart. For eksempel, Trykk 2 betyr at du trykker tasten på tastaturet som er merket med tallet 2 og bokstavene ABC.

7 Generell informasjon TRYKK OG HOLD MENYALTERNATIVER VELG MENY Betyr at du trykker og holder inne en tast en stund før du frigjør tasten. Denne handlingen brukes vanligvis når du skal slå på/av telefonen eller når du bruker hurtigtaster for å få tilgang til spesifikke funksjoner. For eksempel: trykk og hold 1 for tilgang til telefonsvar. Disse alternativene vises på bunnen av skjermen. Valgtastene brukes for å utføre det markerte alternativet. Betyr at du trykker på Venstre valgtast for å velge Menyalternativet eller trykker på Menytasten (senter) for samme resultat. Alternativer som ofte brukes i menyelementer Følgende er vanlige handlinger som brukes på tvers av ulike menyelementer: AVSLUTT TØM OK Viser forrige skjerm. Bruk Høyre valgtast for å utføre denne funksjonen. Sletter data tegn etter tegn. Bruk Høyre valgtast for å utføre denne funksjonen. Bekrefter en handling. Bruk Venstre valgtast eller Meny-tasten for å utføre denne funksjonen. 7 ET MENYELEMENT ETTERFØLGES AV TRE PRIKKER ( ) Dette betyr at flere alternativer er tilgjengelige men kun ett er nevnt i veiledningen. Betyr et Notat.

8 Du må lese og forstå følgende sikkerhetsveiledninger før du bruker telefonen. Disse veiledningene inneholder informasjon som lar deg bruke telefonen din trygt og overholder eventuelle rettslige krav om bruk av mobiltelefoner. Ikke bruk telefonen ved et påfyllingspunkt for drivstoff. Observer begrensninger når du bruker radioutstyr ved drivstofflager, kjemiske fabrikker eller hvor en sprengningsoperasjon pågår. Elektrisk forstyrrelse kan forhindre bruken av telefonen din. Observer begrensninger på sykehus og nært medisinsk utstyr. Dine sikkerhetsveiledninger Slå av mobiltelefonen din når du er ombord i et fly. Trådløse telefoner kan forårsake forstyrrelse eller fare for et fly. Ombord i et fly, kan telefonen brukes i flymodus. Ikke utsett batteriet for høye temperaturer (over 60 C?). Følg veisikkerhetslover. Ikke hold/bruk en telefon mens du kjører; finn først en trygg plass hvor du kan stoppe. Ikke snakk inn i en håndsfri mikrofon mens du kjører. Unngå å bruke telefonen i nærheten av personlige medisinske enheter, som pacemakere og høreapparat. Bruk kun Sonim Xp2.10 SPIRIT-godkjent ladeutstyr for å lade opp telefonen din og unngå skade på telefonen. 8 Symbolet med den utkryssede søppelkassen betyr at innenfor landene i den europeiske unionen, kan ikke dette produktet, og forbedringer som er market med dette symbolet, deponeres som usortert avfall men må tas med til egne innsamlingssteder ved slutten av levetiden deres.

9 Sørg for at kun kvalifisert personell installerer eller reparerer telefonen din. Dine sikkerhetsveiledninger Sonim Xp2.10 SPIRIT er vannsikker og kan fungere hvis den senkes ned i vann på opptil 1 meter og tas ut av vannet innen 30 minutter. Den er derimot ikke vannsikker i dypere vann, under ladning eller når kontaktdekslet på bunnen av telefonen er åpent eller satt på spill. For å holde telefonen vannsikker, må du sørge for at kontaktdekslet på bunnen er ordentlig lukket hver gang du har åpnet det for å lade telefonen eller bruke hodetelefoner. Vanndråper kan dannes på kontaktdekslet dersom det åpnes rett etter at telefonen ble senket ned i vann. Dette betyr ikke at telefonen har vært utsatt for vannlekkasje. Kontaktdekslet er forseglet og er vannsikkert. Vanndråper kan dannes under skjermdekslet dersom telefonen senkes ned i vann som er særdeles kaldt. Dette betyr ikke at telefonen har vært utsatt for vannlekkasje. Vanndråpene forsvinner ved romtemperatur. Sonim Xp2.10 SPIRIT er støvsikker, robust og støtmotstandig. Men den er ikke støvsikker eller uknuselig hvis den utsettes for overdrevent støt. For best resultat og lang produktlevetid, bør du beskytte Sonim XP2.10 SPIRIT fra saltvann, støv og sterke støt. Ta sikkerhetskopier av viktig informasjon som er lagret i telefonen eller oppretthold en skriftlig fortegnelse. 9

10 Dine sikkerhetsveiledninger Batteriets ytelse Et oppladbart batteri leverer strøm til enheten din. Bruk kun batteriet for det formålet som det er ment for. Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet. Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta et par minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan gjøre noen anrop. Fullstendig prestasjon for et nytt batteri kan kun oppnås etter to eller tre fullstendig ladningsog utladningssykluser. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger men vil til slutt brukes opp. Koble fra laderen fra stikkontakten og enheten når den ikke er i bruk. Ikke la et fullstendig oppladet batteri stå koblet til en lader, ettersom overoppladning kan forkorte levetiden til batteriet. Hvis det forblir ubrukt vil et fullstendig oppladet batteri miste ladningen over tid. Bytte ut batteriet Når tale og standbytidene er betraktelig kortere enn normalt, må du bytte ut batteriet med et originalt Sonim XP2-batteri. Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært i bruk for en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble fra og koble den til igjen for å starte ladningen av batteriet. Unngå kortslutning Ikke kortslutt batteriet. En utilsiktet kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand som en mynt, klips eller pen kommer i direkte kontakt med de positive (+) og negative (-) terminalene på batteriet. (Disse ser ut som metallstriper på batteriet.) Dette kan, for eksempel, skje når du bærer et reservebatteri i lommen eller håndvesken din. En kortslutning av terminalene kan skade batteriet eller tilkoblingsgjenstanden. Unngå høye temperaturer Hvis du lar batteriet ligge i varme eller kalde steder, som i en lukket bil om sommeren eller i vinterforhold, vil dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. For best resultat, må du alltid prøve å holde batteriet mellom 15 C og 25 C (59 F og 77 F). En enhet med et varmt eller kaldt batteri fungerer muligens ikke, selv om batteriet er fullstendig ladet opp. Batteriprestasjonen er spesielt begrenset i temperaturer som er langt under frysepunktet. Deponering av batteri Ikke deponer batterier i en brann ettersom de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere hvis de skades. Deponer batterier i henhold til lokale reguleringer og resirkuler hvor det er mulig. Ikke deponer som husholdningsavfall. Ikke demonter, åpne eller rive opp celler eller batterier. Hvis du opplever en batterilekkasje, ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis en lekkasje eller fare 10 oppstår, oppsøk medisinsk hjelp umiddelbart. Personlige medisinske enheter Mobiltelefoner kan påvirke operasjonen av hjertepacemakere og annet implantatutstyr. Unngå å plassere mobiltelefonen over pacemakeren, for eksempel, i brystlommen din. Når du bruker mobiltelefonen, plasser den ved øret på motsatt side av pacemakeren. Hvis en minsteavstand på 15 cm (6 tommer) holdes mellom mobiltelefonen og pacemakeren, er risikoen for forstyrrelse begrenset. Hvis du har noen grunn til å mistenke at en forstyrrelse finner sted, må du slå av mobiltelefonen med en gang. Kontakt kardiologen din for mer informasjon. For andre medisinske enheter, kontakt legen din og produsenten av enheten for råd. Overhold instruksjoner om å slå av enheten eller deaktivere RF-overføringsfunksjonen når dette er nødvendig, spesielt når dette står oppført på sykehus og ombord i fly. Utstyr som brukes på disse stedene kan være følsomme

11 Dine sikkerhetsveiledninger for radiobølger som stråles ut fra enheten og kan ha en negativ innvirkning på operasjonen. Du må på observere begrensninger på bensinstasjoner eller andre områder med brannfarlige stoffer eller når du er nær elektro-eksplosive enheter. Sikkerhet for barn Ikke la barn leke med mobiltelefon eller tilbehøret til den. Hold den utenfor barns rekkevidde. De kan skade seg selv eller andre, eller kan forårsake utilsiktet skade på mobiltelefonen eller tilbehøret. Mobiltelefonen og tilbehøret kan inneholde små deler, som kan komme av og utgjøre en kvelningsfare. Nødanrop Mobiltelefoner bruker radiosignaler, som ikke kan garantere forbindelse i alle forhold. Derfor bør du aldri stole helt på enhver mobiltelefon for særdeles viktig kommunikasjon (for eksempel, medisinske nødstilfeller). Nødanrop er muligens ikke mulig i alle området, på alle mobilnettverk, eller når enkelte nettverkstjenester og/eller mobiltelefonfunksjoner er i bruk. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør. SAR-informasjon Sonim XP2.10 SPIRIT er sertifisert i henhold til myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Ved kommunikasjon over det trådløse nettverket, sender mobiltelefonen ut lave radiobølger kjent som radiofrekvensenergi eller RF. Specific Absorption Rate eller SAR er enheten som brukes for å måle mengden RF-energi som absorberes av kroppen mens telefonen brukes og er uttrykt i watt/kilogram (W/kg). Myndigheter fra hele verden har tatt i bruk omfattende internasjonale sikkerhetsveiledninger, utviklet av vitenskaplige organisasjoner, for eksempel, ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) og IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Disse veiledningene fastsetter tillatte eksponeringsnivåer av radiobølger for mennesker. Tester for SAR utføres ved bruk av standardiserte metoder med telefonen som overfører ved sitt høyeste sertifiserte strømnivå i alle brukte frekvensbånd. SAR-datainformasjon for innbyggere i land som har tatt i bruk SAR-grensen som anbefales av International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). For eksempel, den europeiske unionen, Japan, Brasil og New Zealand. Grensen som anbefales av ICNIRP er 2 W/kg gjennomsnittlig over ti (10) gram vev. 11

12 Dine sikkerhetsveiledninger SAR-datainformasjon for innbyggere i USA og Canada. I USA og Canada er SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten 1,6 watt/kilogram gjennomsnittlig over ett gram vev. Standarden bruker med en sikkerhetsmarg for å gi ytterligere beskyttelse for offentligheten og forklare årsaken for eventuelle variasjoner i målinger. Før en telefonmodell er tilgjengelig for salg til offentligheten i USA, må den testes og sertifiseres av Federal Communications Commission (FCC), og bevise at den ikke overstiger grensen som er satt av myndighetskravene for trygg eksponering. Testene utføres i posisjoner og steder (dvs. ved øret og båret på kroppen) som kreves av FCC for hver modell. FCC har gitt en utstyrsautorisasjon for Sonim XP2.10 SPIRIT med alle rapporterte SARnivåer som er evaluert i overhold med FCC RFeksponeringsretningslinjene. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene til ulike telefoner, vil alle mobiltelefoner som gis en FCC-utstyrsautorisasjon møte myndighetenes krav for trygg eksponering. Den høyeste SAR-verdien for Sonim XP2.10 SPIRITtelefonen under testing av Sonim for bruk: Ved øret er W/kg (1 g). Når den bæres på kroppen er W/kg (1 g) for tale og W/kg (1 g) for dataanrop. For bruk når den bæres på kroppen, møter denne telefonen FCC RF-eksponeringsretningslinjene så fremt telefonen brukes med et ikke-metallisk tilbehør med håndsettet minst 1,5 cm fra kroppen, eller med originalt Sonim-tilbehør som er ment for denne telefonen og som bæres på kroppen. Bruk av annet utstyr er kanskje ikke i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. 12

13 Komme i gang Bruk av batteriet Bruk kun en Sonim Xp2.10 SPIRIT-sertifisert batterilader som er designet for denne telefonmodellen. Bruk av andre batterier kan annullere vilkårene i garantien for telefonen din og kan forårsake skade. Det anbefales at å beskytte batteriet fra ekstreme temperaturforhold og fuktighet. Oppbevar batteriet utenfor barns rekkevidde. Sette inn batteriet 1 Skru opp dekslet For å åpne batteridekslet, vri begge skruene på batteridekslet mot urviseren. Du kan bruke skrutrekkeren som følger med til å åpne skruene. 2 Løft deksel Løft bakdekslet fra begge sider for å vise batterirommet. 3 Sett inn batteriet Sett batteriet rett inn i batterirommet slik at de tre metalliske kontaktene på toppen av batteriet står på linje med kontaktene i batterirommet. 4 Lukk dekslet Lukk batteridekslet. Vri skruene på batteridekslet med urviseren. Du kan bruke skrutrekkeren som følger med til å stramme skruene. Fjerne batteriet Følg trinn 1 og 2 i Sette inn batteriet på side 13. For å ta ut batteriet, løft opp dekslet bak på telefonen og hev den øvre enden av batteriet fra sporet. Batteriet kan nå fjernes. Følg trinn 4 i Sette inn batteriet på side 13 for å lukke dekslet. Lade batteriet Batteriet som leveres med mobiltelefonen er ikke fullstendig ladet opp. Vi anbefaler at du lader opp mobilen helt opp før du bruker mobiltelefonen din for første gang. 13

14 Komme i gang 1 Sett inn laderen Sett laderpluggen inn i en stikkontakt 2 Koble til telefon Sett inn (micro) USB-kontakten på laderen i kontakten på venstre side av telefonen. 3 Animasjon av lading Hvis batteriet lades mens telefonen er slått av, vises kun det animerte batteriikonet. 4 Ladeikon Hvis batteriet lades mens telefonen er slått på, vil du kunne se at linjene i batterietikonet øker (synlig på hjem-skjermen), som betyr at batteriet lades. Etter at telefonen er fullstendig ladet opp slutter batteriikonet å blinke. Du kan koble laderen fra telefonen. 5 Ladeprosessen Etter at ladningen har startet, kan den kun stoppes ved at laderen kobles fra. ADVARSEL: Det er en fare for eksplosjon under ladingen, hvis Sonim-sertifisert batteri for Sonim XP2.10 SPIRIT ikke brukes. Varsel om lavt batterinivå Hver gang batterinivået er lavt vil du høre en alarm. Som standard er alarmen aktivert for alle profilene. For å deaktivere alarmen, velg Meny > Innstillinger > Telefonprofiler > velg profilen > Meny > Rediger telefonprofiler> Tone for lavt batteri > Av. SIM-kortet ditt Kjøp et SIM-kort fra mobiloperatøren din. Telefonnummeret og brukerregistreringsinformasjonen forblir alltid den samme. For 3G- og datatjenesteabonnementer, kontakt tjenesteleverandøren/mobiltelefonoperatøren. Sette inn SIM-/minnekortet 1 Slå av telefonen Sørg for at telefonen er slått av. 14

15 2 Løft deksel Løft opp batteridekslet og ta ut batteriet. For instruksjoner, se Sette inn batteriet på side 13 3 Legg i SIM-kort Åpne SIM-kortholderen og legg SIM-kortet i sporet for kort og lukk holderen Fjerne SIM-/minnekortet 1 Slå av telefonen Sørg for at telefonen er slått av. 2 Løft deksel Løft opp batteridekslet og ta ut batteriet. For instruksjoner, se Sette inn batteriet på side 13 Komme i gang 4 Plasser minnekortet Åpne minnekortholderen og legg minnekortet i sporet og lukk kortholderen. 5 Lukk dekslet Sett i batteriet og dekslet igjen. Vri skruene på batteridekslet med urviseren for å låse batteridekslet. 3 Fjern SIM-/minnekortet Fjern SIM-/minnekortet ved å trykke det ned fra sporet. 4 Lukk dekslet Sett i batteriet og dekslet igjen. 15

16 Deler på SONIM XP2.10 SPIRIT-telefonen Sonim XP2.10 SPIRIT-tastaturet har ni funksjonstaster og 12 alfanumeriske taster. Venstre side av telefonen har 2 taster og høyre side har 3 taster. Slå på/av Øretelefon Skjerm Komme i gang 16 Funksjonstaster Alfanumeriske taster Port for lader/ USB Port for hodesett Microfon

17 Deler på SONIM XP2.10 SPIRIT-telefonen Skrue for atterideksel Volumtaster Høyttaler Blits Kamera Komme i gang Lommelykt (trykk og hold)/kamera (trykk) 17 Batterideksel

18 Sonim XP2.10 SPIRIT-tastatur Følgende figur identifiserer de ulike tastene på telefonens tastatur. Talltaster og piltaster kan konfigureres som snarveier. Figuren viser standard snarveier. Meny-tast Navigasjonspiltaster (Opp/Ned/Venstre/Høyre) Komme i gang Venstre valgtast (LSK) Høyre valgtast (RSK) 18 Ring/Godta/Send Slå på/av/avslutt samtale Trykk og hold inne for telefonsvarer Trykk og hold inne for å låse/l Trykk og hold inne for å slå på/av stille-modus. Trykk og hold inne for å vise + (før du ringer et internasjonalt nummer)

19 De alfanumeriske tastene består av tall fra en til null, bokstaver fra A-Z, pluss [*] og [#]-taster. Ved å trykke på den angitte tasten kan du taste inn tall eller bokstaver. Velg passende tekstinntastingsvalg for å kunne bruke disse tastene på en effektiv måte. Hjem-skjerm Enkelte typer informasjon vises når telefonen står i standby-modus, for eksempel, navnet på tjenesteleverandøren, dato og klokkeslett, batteristaus, GPRS-tilkobling. Andre indikatorer kan vises (hvis funksjonen er aktivert), som alarm, videresending, osv. Enheten kan med et fullstendig oppladet batteri forbli i standby-modusen for opptil 200 timer. Operasjoner i Hjem-skjermen Følgende er tilgjengelig fra hjem-skjermen. Trykk på For å få tilgang til Meny-tast Hovedmeny Venstre valgtast Kalender Høyre valgtast Kontakter Ring/Godta/Send-tast Alle anrop-liste Komme i gang Batteri- Signalstyrkindikatoladning- indikator Datatilkobling Skjermikoner Tjenesteleverandør Opp-pil Ned-pil Høyre-pil Venstre-pil Hovedskjerm-snarveier Hovedskjerm-snarveier Innboks Musikkspiller 19 De fire funksjonene som utføres med piltastene er satt som fabrikkstandarder, men de kan endres. Velg Meny > Innstillinger > Telefon > Snarveier. Velg piltasten og velg snarveien. LSK-kommando RSK-kommando

20 Komme i gang Grunnleggende innstillinger Når du har slått på telefonen vises navnet på tjenesteleverandøren. Sikkerhetsinnstillinger For å forhindre uautorisert bruk av telefonen, kan du sette en PIN-kode. PIN-koden er avhengig av operatøren. 1. Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet > PINaktivering > Aktiver. Tast inn PIN-koden. Velg OK. Etter at dette er satt blir du bedt om å taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen. Hvis PINkoden er feil får du ikke tilgang til telefonen. 2. For å endre PIN-koden, velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Endre PIN. Du kan endre koder for PIN og PIN2. Kontakt tjenesteleverandøren for detaljer. Personvern I personvernmodusen, er anropslisten, kontakter, meldinger og hurtigtast kun tilgjengelige ved å taste inn et passord. For å taste inn beskyttelsespassordet, velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Personvern. Velg Beskyttede elementer og skriv inn passordet. Etter inntasting av passordet, vises Beskyttede elementer-skjermbildet. Merk av nødvendige funksjoner som er beskyttet og velg OK. Standardpassordet for personvern er Telefonlås-modus I telefonlås-modusen, kan telefonen kun låses opp ved å taste inn et passord. For å taste inn telefonlåspassordet, velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Telefonlås. Tast inn passordet. Velg OK. Standardpassordet for telefonlås er Auto tastaturlås For å endre beskyttelses- eller telefonlåspassordet, velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Endre sikkerhetskode. Tast inn passordet. Velg OK. Tast inn det nye passordet. Velg OK. Tast inn det nye passordet på nytt. Velg OK. For å låse tastaturet, velg Meny > Innstillinger > Telefon > Auto tastelås. Du kan velge å slå den av eller aktivere funksjonen ved å stille inn tid. Du kan også trykke og holde inn "*"-tasten for å låse tastaturet. For å låse opp, trykk på * > OK. Dato og tid For å stille inn datoen og tiden, velg Meny > Innstillinger > Telefon > Dato og tid. Møte-modus I møte-modus er varsler for Anrop, Kalender, SMS og batteristatus deaktivert. Velg Meny > Innstillinger > Telefonprofiler > Møtemodus ELLER trykk og hold #-tasten. 20

21 Tastaturfunksjoner Følgende tabell viser de ulike tastene og funksjonene som de utfører: Tastaturtast Operasjoner AVSLUTT ANROP Trykk for å avslutte en samtale (GSM). Trykk på mens du er i Meny eller Endre-moduser for å gå tilbake til Standbymodus. Trykk på for å avvise et innkommende anrop. RING/GODTA/SEND Trykk på for å svare et innkommende anrop. Etter at du har tastet inn et telefonnummer, trykk på for å ringe. Trykk på mens du er i Standby-modus for å gå til listen over Alle anrop. Komme i gang LSK/RSK Disse tastene er plassert rett under skjermen. Trykk på Venstre valgtast (LSK) eller Høyre valgtast (RSK) for å velge funksjonen som er indikert på bunnen av skjermen. De indikerte funksjonene kan variere etter ulike programmer. Trykk på LSK for å gå til Kalender, i standby-modus. Trykk på RSK for å gå til Kontakter, i standby-modus. 21 MENY-TAST (SENTER) Er plassert i midten av navigasjonstastene. Trykk på for å gå til hovedmenyen mens du er i standby-modus. Trykk på når den må brukes som en bryter for å velge eller tømme en avmerkningsboks. Trykk på for å velge OK-kommandoen.

22 Tastaturtast Operasjoner Venstre og Høyre valgtaster og Slå på/av-tastene omringer denne tastegruppen. Det er piler på tasten som viser retningen for å bla i informasjon som vises på skjermen. OPP/NED NAVIGASJONSTASTER Trykk for å flytte markøren opp eller ned i tekstredigeringsprogrammet. Trykk på for å vise sidene i tekstredigeringsprogrammet. Trykk på for å bla i menyer/lister på samme nivået. Trykk på for å vise neste eller forrige bilde når du forhåndsviser bilder. Trykk på for å bla gjennom hovedmenyen. VENSTRE/HØYRE Komme i gang ALFANUMERISKE TASTER Trykk for å navigere mellom kategorier. Trykk på for å flytte markøren til venstre eller høyre i tekstredigeringsprogrammet. Trykk på for å bla gjennom hovedmenyen. Trykk på de nødvendige tastene for å taste inn ønsket telefonnummer og trykk på for å opprette en samtale. Du kan også taste inn nummeret og velg Alternativ for å ringe nummeret. Trykk og hold en talltast for å få tilgang til den tilordnede snarveien, mens du er i standby-modus. Skriv inn tekst mens du er i tekstredigeringsprogrammet. 22 Trykk på og hold inne i standby-modus for å gå til telefonsvareren. Når du skriver inn tekst, trykk for et punktum (.).

23 Tastaturtast Operasjoner Komme i gang - Trykk og hold for å ringe den tilordnede kontakten. Trykk på og hold inne for å vise "+" som brukes når du ringer et internasjonalt nummer, mens du er i standby-modus. Når du taster inn tekst, trykk på for å legge til mellomrom. Trykk på og hold inne for å låse tastaturet. Bruk den som en bryter for å låse og låse opp tastaturet, mens du er i standby-modus. Når du skriver inn tekst, trykk på for å bytte mellom små bokstaver, små bokstaver eller tall. Trykk og hold for å aktivere T9-modus. Trykk og hold inne i standby-modus for å bytte mellom Stille på/avmoduser. Når du taster inn tekst, trykk på for å vise spesialtegn, for eksempel, punktum, komma, osv. Trykk og hold inne for å vise tekstinntastingsspråkene. 23

24 Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon Denne modellen er en bartype telefon med en enkel LCDskjerm. Grafikkfeltet på skjermen er 240 (b) og 320 (h) piksler. TFT-teknologien som brukes viser 256K farger. Hovedmeny For å få tilgang til telefonmenyen, trykk på Meny-tasten. Hovedmenyen består av følgende snarveier 1. SAMTALELOGG 2. INNSTILLINGER 3. MINE FILER 4. TELEFONBOK 5. MELDING 6. KAMERA 7. VERKTØY 8. PROGRAMMER 9. INTERNETT 10. TILKOBLINGER 11. KALENDER 12. MEDIESPILLER Indikatorer på Hjem-skjermen Indikatorene på Hjem-skjermen er synlige når telefonen står i standby-modus. Enkelte ikoner indikerer statusen for enkelte funksjoner på telefonen, for eksempel, indikatoren for batteriladning, nettverksstatus, dato og klokkeslett osv. Enkelte ikoner vises kun hvis den spesifikke tjenesten er aktivert. Du får også tilgang til alle hovedmenyoppføringene som snarveier med opp/ned-navigasjonstasten, fra hjemskjermen. 24

25 Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon Følgende tabell beskriver visningsindikatorene på topplinjen av hjemskjermen i Sonim XP2.10 SPIRITtelefonen. Disse ikonene avhenger av den valgte stilen. Vis Indikatorer Navn Batteri Roaming Datatjenester 2G Beskrivelse Fire klare linjer indikerer maksimal batteriladning. Uklare linjer indikerer en senkning i batteriladningen Dette ikonet vises kun når telefonen din er registrert med et fremmed nettverk. indikerer at GPRS er tilstede. indikerer at GPRS er inaktiv. indikerer at 2G er tilstede. indikerer at 2G er inaktiv Vis Indikatorer Navn Ulest melding Usendt melding SMS-minne fullt Talemelding Anropsvideresending Tastaturlås Ulest MMS MMS-minnet er fullt Beskrivelse Indikerer at det er uleste meldinger i innboksen. Indikerer at det er usendte meldinger. Indikerer at SMSminnet er fullt. Indikerer en ny talemelding. Indikerer at anropsvideresending har blitt stilt inn. Indikerer at tastaturet er låst. Indikerer at det er uleste MMS i innboksen. Indikerer at MMSminnet er fullt. 25 3G Alarm Klokke indikerer at 3G er tilstede. indikerer at 3G er inaktiv Indikerer at alarmklokken er satt.

26 Vis Indikatorer Navn Beskrivelse Vis Indikatorer Navn Beskrivelse Bluetooth Indikerer at Bluetooth er på. Møtemodus Indikerer at telefonen står i møte-modus. Bluetooth Hodetelefoner Indikerer at telefonen din er gruppert og koblet til et hodesett med Bluetooth. Utendørsmodus Indikerer at telefonen står i utendørs-modus. Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon Pushmelding Indikerer en ny pushmelding. Hodetelefoner med kabel USB Tilkoblet Musikk i bakgrunnen Indikerer at hodetelefoner med kabler er koblet til. Indikerer at USB er tilkoblet. Indikerer at musikken spilles av i bakgrunnen. Førermodus Stillemodus Flymodus Indikerer at telefonen står i fører-modus. Indikerer at telefonen står i stille-modus. Indikerer at telefonen står i flymodus. 26 FM-radio i bakgrunnen Indikerer at FM-radioen spilles av i bakgrunnen.

27 Din Sonim XP2.10 SPIRIT-telefon Tasteoperasjoner uten SIM-kortet Menyer som er tilgjengelige Følgende menyer er tilgjengelige på telefonen uten SIMkortet: Generelle innstillinger Skjerminnstillinger Lydinnstillinger Sikkerhetsinnstillinger kun telefonsikkerhet Telefonbok kontakter er kun lagret i telefonen Mine filer Kamera Verktøy Programmer Timeplan Mediespiller 27

28 Telefoninnstillinger Hovedmeny Du kan aktivere og tilpasse ulike innstillinger på Sonim XP2.10 SPIRIT-telefonen din. På Standby-skjermen, trykk på Meny-tasten for å få tilgang til hovedmenyen. Trykk på navigasjonstastene for å bla gjennom ikonene, eller trykk på tall-/tegntaster basert på den gitte referansetabellen, for å få direkte tilgang til funksjonene. Nummer Meny 1 Samtalelogg 2 Innstillinger 3 Mine filer 4 Telefonbok 5 Melding 6 Kamera 7 Verktøy 8 Programmer 9 Internett 0 Kalender * Tilkoblinger # Mediespiller Generelle innstillinger Trykk på Meny for å få tilgang til hovedmenyen. Velg Innstillinger eller trykk på 2 for å gå til generelle innstillinger. Telefon Velg Telefon for å redigere følgende innstillinger: Klokkeslett og dato Du kan stille inn og vise gjeldende dato og klokkeslett på telefonen. Du kan også velge skjermformatet. For å stille inn den lokale tiden, trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Tid og dato > Angi tid. Endre tiden og trykk på Velg. For å stille inn den lokale tiden, trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Tid og dato > Angi dato. Endre datoen og trykk på Velg. For å endre tids- eller datoformatet, velg Angi tidsformat eller Angi datoformat og velg nødvendig format. Tidsformatene som støttes er 12 timer og 24 timer. Datoformatene som støttes er åååå/mm/dd, åååå.mm.dd, dd/mm/åååå, dd.mm.åååå, mm/dd/åååå eller mm.dd. åååå. Språk Du kan endre telefonens språk ved å velge et foretrukket språk. For eksempel, for å velge tysk som telefonspråk, trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Språk > Deutsch, og trykk på Velg. 28

29 Telefoninnstillinger Standard inntastingsmetode Du kan endre den vanlig brukte tekstinntastingsmetoden til din standard inntastingsmetode. For eksempel, for å stille inn tekstinntastingsmodusen til T9 engelsk, trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Standard inntastingsmetode > T9 engelsk, og trykk på Velg. Snarveistaster For enklere tilgang, kan du tilordne ulike menyinnstillinger/verktøy/programmer til navigasjonstastene og talltastene (2-9). Trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Snarveistast > velg ønsket Navigasjon/nummer-tast > trykk på Meny-tasten > velg ønsket innstilling/ verktøy/navigasjon > trykk på Velg. Auto tastelås Tastaturet bør låses automatisk når telefonen er inaktiv på hjemskjermen. For å stille inn en tidsperiode for låsing av tastaturet, trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Auto tastelås > velg nødvendig tidsperiode > Velg. Planlegg Slå på/av For å stille inn en tid for automatisk påslåing/ avstenging av telefonen, trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Telefon > Planlegg Slå på/av > Aktiver/ Deaktiver slå på- og slå av-modusen > still inn tiden og trykk på Lagre. Minnestatus For å vise brukt minne og minnestatusen for lagret informasjon som Mine filer, trykk på Menytasten > Innstillinger > Telefon > Minnestatus > vis informasjonen og trykk på Tilbake for å gå til telefoninnstillingermenyen. Telefon Profiler Du kan tilpasse profilene for å bruke funksjoner som ringevolum, alarmtype, tastelyd og baklysnivået. For å stille inn en profil, velg Innstillinger > Telefonprofiler > velg nødvendig profil, trykk på Velg. For å redigere en profil, velg Innstillinger > Telefonprofiler > den nødvendige profilen > trykk på Meny > Endre telefonprofiler > endre profilegenskapene og trykk på Tilbake. Det er syv miljøprofiler i denne telefonen. standardprofilen, mens de andre profilene er Bil, Fly, Hjem, Møte, Utendørs og Stille. Normal: Dette er standardprofilen hvor alle lyder er aktivert. Parametere i denne modusen kan endres. Møter: Kun vibrasjonsmodusen er aktivert. Parametere i denne modusen kan endres. Utendørs: Både vibrasjons- og ringemoduser er aktivert. Parametre kan endres. Bil: Både vibrasjon og parametere i denne modusen kan endres. Stille: Alle lydene dempes. Fly: I denne profilen kan du ikke opprette eller motta anrop, eller utføre noen oppgaver som krever dekning fra nettverket. Du kan ikke endre navn på Fly-modusen. 29

30 Telefoninnstillinger Skjerminnstillinger Trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Skjerm. Følgende skjerminnstillinger vises: 1. Velkomstmelding: Velg tekst eller animert flash. Skriv inn velkomstmeldingen og lagre den for at den skal vises på skjermen mens du slår på telefonen. 2. Bakgrunnsbilde: Lar deg stille inn bakgrunnsskjermvisningen med bildene som er tilgjengelig på telefonen eller fra dine egne bilder som du har lastet ned på telefonen eller minnekortet. 3. Temaer: Lar deg sette fargetemaet og ikoner for hovedmenyen og de tilknyttede skjermene. Det er to tilgjengelige temaer. 4. Aktiver standby: De aktive standbyikonene vises på hjem-skjermen, i ventemodus. Du kan bruke opp/ ned-pilen til å velge ikonet og venstre/høyre til å navigere til de andre ikonene. Du kan velge opptil 5 snarveier som skal inkluderes. Strømsparing Trykk på Meny > Innstilling > Strømsparing, for å bevare batteristrømmen. Følgende skjerminnstillinger vises: 1. Baklysinnstilling: Sett baklysnivået for skjermvisningen til høyt, middels lavt eller automatisk. 2. Baklys-telleverk: Holder skjermvisningen aktiv for en periode som er valgt av deg. Velg skjermvisningens aktive tid. Trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Sikkerhetsinnstillinger. Aktiver PIN: Still inn for å beskytte SIM-kortet. For å aktivere PIN-beskyttelse, velg Aktiver. Endre PIN-koder: For å endre PIN-koden, velg Endre PIN-koder og endre det spesielle PIN-passordet. Lås ved påslåing: 4 til 8-sifret kode satt for å låse opp telefonen når den slås PÅ. Telefonlås: 4 til 8-sifret kode satt for å forhindre uautorisert bruk av telefonen. Endre sikkerhetskode: Still inn en ny sikkerhetskode for telefonen. Faste nummer: Still inn for å begrense utgående anrop til bare spesifikke nummer. Personvern: Still inn for å beskytte personlig data som telefonbok, samtalelogg, meldinger og mine filer. 30 SIM-lås: Still inn for å beskytte telefonen fra uautorisert skifting av SIM-kort. Sikkerhetsinnstillinger For å forhindre uautorisert bruk av telefonen, kan du sette en PIN-kode, beskyttelse og telefonlås.

31 Telefoninnstillinger Nettverksinnstillinger Denne viser til ulike nettverksrelaterte innstillinger. Trykk på Meny-tasten > Innstillinger > Nettverk. Følgende alternativer vises: Søktype: Velg Automatisk for å la telefonen automatisk velge et mobilnettverk som er tilgjengelig i ditt område, eller Manuelt for å velge nettverket manuelt, mens du roamer. Hvis manuell modus er stilt inn, må du velge Nytt søk for å velge et nettverk. Nytt søk: Søk etter et tilgjengelig nettverk manuelt. Foretrukkede nettverk: Vis listen over nettverkene. Velg Alternativer for å Legge til, Slette eller Endre rekkefølge for de foretrukne nettverkene. Denne listen er laget for bruk mens brukeren roamer. SIM-nettverksmodus: Vis og angi type nettverk. De ulike alternativene er, Dataprofiler Automatisk: Anbefalt valg. Dette valget registreres på et 3G-nettverk, hvis tilgjengelig. Ellers registreres telefonen på et GSM-nettverk. En "W" i signallinjen representerer 3G-nettverket 3G (WCDMA) kun: Telefonen skal kun registreres på 3G-nettverk. Hvis 3G-dekning ikke er tilgjengelig, går telefonen inn i ingen signaltilstanden, selv om deter GSM-dekning. Kun GSM: Telefonen skal kun registreres på GSM-nettverk. Dette gjelder ulike serverprofilinnstillinger som kreves for å få tilgang til MMS, Java-programmer, Internett, e-post og video- og musikkstreaming. Trykk på Meny > Innstillinger > Dataprofiler. Internettprofil Angi denne profilen for å få tilgang til Internett via nettleseren, og send og motta MMS-meldinger. Nettleserprofil Angi følgende detaljer for å få tilgang til Internett med telefonen. Profilnavn: Navnet på profilen Nettprotokoll: Sett protokollen til HTTP eller WAP. Proxyadresse: Adressen til proxyserveren. Proxy-portnummer: Portnummeret til proxyserveren. Påloggingsnavn: Brukernavnet som kreves for å få tilgang til kontoen. Passord: Passordet som kreves for å få tilgang til kontoen. 31 Hjem-URL: URL-adressen til meldingssenteret. MMS-profil Angi følgende detaljer for å få tilgang til multimedietjenestene med telefonen. Profilnavn: Navnet på profilen Type: Sett protokollen til HTTP eller WAP. Sikkerhet: Angi nettverkssikkerheten. Proxyadresse: Adressen til proxyserveren. Proxy-portnummer: Portnummeret til proxyserveren. Påloggingsnavn: Brukernavnet som kreves for å få tilgang til kontoen.

32 Telefoninnstillinger Passord: Passordet som kreves for å få tilgang til kontoen. Relayserver URL: URL-adressen til meldingssenteret. Sikker Relayserver URL: Den sikre URLadressen til meldingssenteret. Dataprofil Angi følgende detaljer for å konfigurere APN. Profilnavn: Navnet på profilen APN: Navnet på tilgangspunktet. IP: IP-adressen til nettleserens gateway. Primær DNS: Adressen til den primære DNSserveren. Sekundær DNS: Adressen til den sekundære DNS-serveren. Sikkerhet: Nettverkssikkerheten. Dette kan settes til Ingen, PAP eller CHAP. Etter konfigurering av dataprofilen, trykk på Velg Dataprofil for assosiering av de ulike profilene for MMS, Javabox, Internett, E-post og streaming. Velg tjenesten og trykk på Velg for å vise listen over profiler. Velg en profil. Velg Meny-tasten > Innstillinger > Fjern alle for å nullstille alle innstillingene til de originale fabrikkinnstillingene, og fjerne all brukerdata. Sørg for at du har sikkerhetskopiert dataen din til minnekortet eller datamaskinen før du utfører Fjern alle. 32 Nullstill innstillinger Velg Meny-tasten > Innstillinger > Nullstill innstillinger for å nullstille innstillingene til de originale fabrikkinnstillingene. Legg merke til at dette kan fjerne endringer du har gjort til innstillingene dine. Fjern alle

33 Behandle samtaler Behandle samtaler Før du oppretter en samtale må du kontrollere følgende: Tastaturet ikke er låst. Et gyldig SIM-kort er satt i. Telefonbatteriet er ladet opp. Telefonen er slått på og navnet eller nummeret til nettverksoperatøren vises. Ring opp et nummer 1. Bruk talltastene for å taste inn nummeret og trykk på. 2. Du kan også taste inn telefonnummeret og velge Valg > Taleanrop. Ringe et internasjonalt nummer Trykk og hold talltasten 0 til + symbolet vises. Tast inn Landskoden, Retningsnummer (uten 0) og telefonnummeret og trykk på eller velg Valg > Taleanrop. Ringe et nummer fra kontakter Du kan ringe et nummer direkte fra kontaktene. Finne et telefonnummer 1. På hjem-skjermen, velg Kontakter. Velg den spesifikke kontakten. 2. Trykk på for å ringe nummeret ELLER velg Valg > Taleanrop eller trykk på anropstasten. Trykk på eler velg Avslutt for å koble fra. Ringe opp et nummer via Anropslisten Anropslisten består av separate lister for Alle anrop, Tapte anrop, Svarte anrop og Utgående anrop. 1. For å gå til Anropslisten, trykk på ELLER velg Meny > Samtalelogg. Alle tilgjengelige anropslister vises. 2. Velg en liste, bla frem til nummeret og trykk på for å ringe nummeret. Behandle anropsliste Kontaktene innenfor anropslisten har følgende alternativer: Lagre: Du kan lagre nummeret i kontakter (hvis det ikke er lagret). Taleanrop: Du kan ringe nummeret fra anropslisten Send SMS: Du kan sende en SMS til nummeret. Skriv inn SMS-meldingen og velg Meny for å vise SMSvalgene og sende 33 meldingen. Send MMS: Du kan sende en MMS til nummeret. Skriv inn MMS-meldingen og velg Meny for å vise MMS-valgene og sende meldingen. Rediger før anrop: Du kan endre nummeret før oppringing. Slett: Slett det valgte nummeret. Slett alle: Sletter alle numrene i anropslisten.

34 Behandle samtaler Fast nummeroppringing Et fast sett med telefonnummer lagres som faste numre og kun disse numrene kan ringes opp fra telefonen. Bruker(e) kan ringe fra Kontakter eller taste inn nummeret hvis det valgte nummeret er lagret i listen over faste nummer. Bruker(e) kan derimot motta anrop fra hvilket som helst nummer. Bruker(e) kan ikke ringe til numre som ikke er lagret i listen over faste nummer. 1. Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Faste nummer > På. Tast inn PIN2-koden for å aktivere oppringing av faste nummer. 2. Tast inn PIN2-koden for å aktivere oppringing av faste nummer. For å legge et nytt nummer til listen, gå til Telefonbok > Avansert > Andre nummer > Faste nummer. Hurtigtast For PIN2-koden, ta kontakt med operatøren din. Dette alternativet lar deg raskt ringe opp et nummer med en hurtigtast. 1. Hvis en snarvei ikke er definer for hurtigtast, velg Meny > Innstillinger > Telefon > Snarvei-kategori > Talltast > Rask nummeroppringing > Angi. Velg nummeret. Angi et nytt nummer eller legg til fra telefonboken. 2. Trykk og hold snarveien som er tildelt Hurtigtasten fra hjem-skjermen. Hurtigtast-skjermen vises. 3. For å legge til en ny kontakt, bla frem til en tom plass og velg Legg til. Velg kontakten. Velg Ja for å legge til et bilde, eller Nei for å ikke legge til et bilde. Velg bildet fra Standardbilder ELLER Telefonminne ELLER SD-kort. Hurtigtasten er satt. 4. For å opprette et anrop, trykk på. Andre tilgjengelige valg for en kontakt er Vis, Erstatt, Slett og Send melding. Godta/avvis et anrop 1. For å motta et anrop, trykk på Svar -tasten. 2. For å avvise et anrop, trykk på Avvis -tasten. For å dempe ringetonen til et innkommende anrop, trykk på Stille. 3. For å motta et annet anrop mens du allerede snakker, aktiver samtale venter-funksjonen for GSM-anrop. Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Samtale venter > På. For detaljer om hvordan du aktiverer Samtale venter, se Samtale venter på side Svar med hvilken som helst tast Når dette er aktivert kan du trykke på hvilken som helst tast utenom for å svare på et anrop. For å aktivere denne funksjonen, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Svar med valgfri tast > På. Du kan også trykke på talltasten 6 i Anrop-menyen for å gå til Autosvarskjermen. Videresending Du kan videresende innkommende anrop til et nummer i Kontakter eller et nytt nummer eller telefonsvar, så fremt denne tjenesten støttes av nettverksoperatøren din. For å få tilgang til innstillinger for videresending, velg Meny > Innstillinger > Anrop> Anropsvideresending.

35 Behandle samtaler Alternativene for Videresending står oppført under: Anropsvideresending-valg Alltid videresend Ved opptatt Ingen svar Utilgjengelig Avbryt alle Funksjon Videresend alle innkommende anrop til et forhåndsangitt nummer. Videresend anrop når telefonen er opptatt. Videresend anrop når du ikke svarer anropet. Videresend anrop når du har slått av telefonen, eller du er uten dekning. Når Alltid videresend er aktivert, vises ikonet på toppen av skjermen når telefonen står i ventemodus. 3. Tast inn passordet for sperring. (Nettverksoperatøren gir deg dette før du bruker denne funksjonen). Dette passordet sendes til nettverket for verifikasjon. Alternativene for Samtalesperring står oppført under: Deaktiverer Videresendalternativet. Samtaleblokkering-valg Utgående anrop Internasjonale anrop Internasjonalt utenom hjem Alle innkommende anrop Roaming innkommende anrop Avbryt alle Funksjon Alle utgående anrop blokkeres. Alle internasjonale anrop blokkeres. Alle internasjonale anrop utenom anrop til hjemmenettverket er sperret Alle innkommende anrop blokkeres. Alle innkommende anrop, under roaming, blokkeres. Deaktiverer samtaleblokkering. 35 Samtaleblokkering Du kan sette samtaleblokkering for utgående anrop, utgående internasjonale anrop, lokale anrop og bare hjem, alle innkommende eller roaming innkommende anrop. 1. For å få tilgang til innstillinger for samtaleblokkering, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Samtalesperring. 2. Velg Samtalesperring-alternativet og trykk på Velg. Endre passord Tilpass passordet for Samtalesperring.

36 Behandle samtaler Samtale venter Når Samtale venter er aktivert og telefonen din er i et anrop, vises nummeret når du mottar et innkommende anrop. 1. For å aktivere denne funksjonen, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Samtale venter > På. 2. For å avbryte denne funksjonen, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Samtale venter > Av. Du mottar ikke en forespørsel når du mottar et innkommende anrop mens telefonen er opptatt. Den som ringer mottar et opptattsignal. 3. For å bekrefte samtale venter-statusen, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Samtale venter > Status. Nummervisning Når Nummervisning er aktivert og nummeret ditt vises på mottakeren. 1. For å vise hvem som ringer, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Nummervisning > Standard. Som standard vises nummervisningen. 2. For å skjule hvem som ringer, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Nummervisning > Skjul nummer. På grunn av begrensninger fra operatøren, kan det hende at samtalen ikke kobles til hvis denne funksjonen er aktivert. 3. For å sende nummervisning, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Nummervisning > Send nummer. Auto gjenoppringing Når auto gjenoppringing er aktivert, vil telefonen automatisk ringe opp igjen innen et innstilt tidsintervall, hvis et anrop ikke kobler til. 1. For å aktivere denne funksjonen, velg Meny > Innstillinger > Anrop > Auto gjenoppringing > På. 2. Hvis anropsforsøket ikke er vellykket, ser du meldingen Auto gjenoppringing? Velg Ring for å ringe opp igjen. Velg Avslutt for å gå tilbake til hjemskjermen. Hodetelefon autosvar Når hodetelefon autosvar er aktivert, svares alle innkommende anrop automatisk. Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Hodetelefon autosvar > På. Andre samtaleinnstillinger Tilkobling: Når dette er aktivert, mottar du et lydvarsel når mottakeren svarer anropet. Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Advarseltone > Tilkobling > På. Minuttvarsel: Når denne er aktivert mottar du et varsel hvert 45. sekund av hvert minutt under en samtale. Velg Meny > Innstillinger > Anrop > Advarseltone > Minuttvarsel > På. Prefiksinnstilling: Du kan lage en liste med prefiksnummer og stille inn brukerdefinerte prefiksnavn, for internasjonale tilgangskoder og retningsnummer. 36

37 Behandle kontakter Behandle kontakter Du kan bruke Kontaktlisten til å behandle telefonnumrene til kontaktene dine. Denne funksjonen lar deg legge til, slette, ringe opp telefonnumre og sende meldinger. For tilgang til kontaktene, velg Meny > Telefonbok. Kontaktene vises. Legge til en ny kontakt For å legge til en ny kontakt, velg Meny > Telefonbok > Meny > Ny kontakt Velg plasseringen. Tast inn navnet og andre kontaktdetaljer og velg Lagre. Du kan også direkte taste inn et nummer og velge Lagre. Velg Ny kontakt eller oppdater en eksisterende kontakt. Tast inn andre kontaktdetaljer og velg Lagre. Det nye nummeret er oppdatert i Kontaktlisten. Hvis Telefon er valgt som lagringsstedet, kan brukeren legge til mange detaljer utenom navn og telefonnummer. Ringe et nummer fra kontakter På hjemskjermen, velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten og trykk på Ring-tasten. Sende en melding fra kontakter 1. På hjemskjermen, velg Meny > Telefonbok. Velg kontakten. Velg Meny > Send melding. 2. Velg Send SMS eller Send MMS, avhengig av meldingstypen. 3. Tast inn meldingen og velg Send. Legg til ny gruppe For å opprette en gruppe, velg Meny > Telefonbok > Meny > Avansert > Gruppe > Telefon > Meny > Legg til Legge til en ny kontakt i gruppe På hjemskjermen, velg Meny > Telefonbok > Meny > Avansert > Grupper. Velg gruppen. Velg Legg til medlem. Telefonnumrene i Kontakter vises. Velg telefonnumrene som skal legges til gruppen. Gruppeinnstilling Kun kontaktene lagret i telefonminnet kan legges til gruppen. For å vise kontakter, velg Meny > Telefonbok > Meny > Avansert > Gruppe. Velg gruppen. Du kan vise kontaktene i gruppen ved å velge Vis. For å redigere gruppeinnstillinger, velg Meny > Telefonbok > Meny > Avansert > Gruppe. Velg gruppen. Velg Meny. Følgende alternativer vises: Ny gruppe: Opprett en ny gruppe. Send melding: Du kan sende en melding til kontaktene i gruppen. Nytt navn: Du kan endre navn på gruppen. Skriv inn det nye gruppenavnet. Velg OK for å lagre. Ringetoneinnstilling: Angi en tone for taleanrop eller meldinger for denne gruppen. Slett: Slett gruppen. Sletting av gruppen vil ikke slette kontaktene. 37

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP1300 CORE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

BRUKER VEiLedning. SONIM XP3300 Z1/ ECOM Ex-Handy 07

BRUKER VEiLedning. SONIM XP3300 Z1/ ECOM Ex-Handy 07 BRUKER VEiLedning SONIM XP3300 Z1/ ECOM Ex-Handy 07 Norsk Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP5300 FORCE 3G. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP5300 FORCE 3G. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP5300 FORCE 3G Norsk Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Mobiltelefon FAS-24100M

Mobiltelefon FAS-24100M Mobiltelefon FAS-24100M www.facebook.com/denverelectronics 1 4 7 8 3 5 2 6 9 Brukerhåndbok Norwegian NOR-1 Begynn å bruke Sett inn/ta ut batteri Sett inn batteri 1. Åpne batteridekselet 2. Sett batteriet

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO

Hurtigveiledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Hurtigveiledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211316, 1. utgave NO Taster og deler 10 Volum-/zoometast 11 Medietast 12 Skjerm- og tastelåsbryter 13 Opptakstast 14 Avslutningstast 15 Menytast

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Brukerhåndbok for Connection Manager

Brukerhåndbok for Connection Manager Brukerhåndbok for Connection Manager 1.0. utgave 2 Innhold Om programmet Tilkoblingsbehandling 3 Oppdatere programmet Tilkoblingsbehandling 9 Feilsøke tilkoblingsproblemer 10 Komme i gang 3 Åpne programmet

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave

Brukerhåndbok. 9351906 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". "Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998". Brukerhåndbok 9351906

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Kom i gang Nokia N70-1

Kom i gang Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T280I http://no.yourpdfguides.com/dref/819888 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Luna

Brukerhåndbok for Nokia Luna Brukerhåndbok for Nokia Luna 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Luna Bluetooth-headsettet kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig. Fjern headsettet fra holderen,

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. utgave 2 Om headsettet Med Nokia Bluetooth-monoheadset BH 218 er det enklere enn noen gang å håndtere samtaler. For å besvare et anrop tar du ganske

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02

TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200. Brukermanual v1.02 TELTONIKA GSM Bordtelefon DPH200 Brukermanual v1.02 OFFISIELL MELDING Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alle rettighetene reservert. Gjengivelse, overføring, distribuering eller lagring av dokumentet en deler

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2

Din bruksanvisning NOKIA HDW-2 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA HDW-2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA HDW-2 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2

Brukerhåndbok for trådløs hodetelefon (HDW-2) 9355260 Issue 2 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok for trådløs

Detaljer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer

Veileder for opplæring i å bruke iphone. ved hjelp av instruksjonsfilmer Veileder for opplæring i å bruke iphone ved hjelp av instruksjonsfilmer Forfattere: Mari Digernes Gro Marit Rødevand Prosjekt: Mestring med mobil Dato: 15.10.2014 Innhold 1. Innledning 3 Hvorfor lære å

Detaljer

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink Ofte stilte spørsmål Innhold 1. Audio... 1 2. Navigasjon (kun med og Navi 650)... 2 3. Phone... 3 4. Speech recognition (kun med CD 600 IntelliLink and )... 4 5. Other... 5 1. Audio SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg veksle mellom

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer