Inkludering og sosial deltakelse ved skolestart for barn med fysisk funksjonsnedsettelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inkludering og sosial deltakelse ved skolestart for barn med fysisk funksjonsnedsettelse"

Transkript

1 Inkludering og sosial deltakelse ved skolestart for barn med fysisk funksjonsnedsettelse CP konferansen 2012 Sigrid Østensjø Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Snakk med oss Profesjonsutøvelse og barn deltakelse Delprosjekt: Deltakelse ved skolestart for barn med fysisk funksjonsnedsettelse Bjørg Fallang, Ingvil Øien, Sigrid Østensjø

3 Deltakere og metode Ni barn med CP bosatt i 8 kommuner (9 skoler) Observasjon våren i barnehagen høst og vår i 1.klasse Intervju med barna (livsformsintervju) hverdagslivsforankret samtale bilder av aktiviteter fra skolehverdagen Samtaler med barnehage- og skolepersonell Dialogmøter

4 Innhold Deltakelse som menneskerettighet Deltakelse som forutsetning for utvikling og læring Økologisk forståelse av overgangen mellom barnehage og skole Empiriske eksempler fra prosjektet Konsekvenser for praksis

5 Deltakelse som menneskerettighet Konvensjonen om barns rettigheter (UNCRC, 1989) Barnets beste som et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn (Artikkel 3) Barn har rett til å gi utrykk for sine meninger i alle forhold som vedrører dem og barnets syn skal tillegges vekt ut fra alder og modenhet (artikkel 12) Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD, 2006) Retten til full deltakelse i samfunnet (artikkel 3) Habiliteringstjenester skal ytes slik at de støtter opp under barnets deltakelse og inkludering på alle samfunnsområder (artikkel 26) Prinsippet om inkluderende skole (Artikkel 24)

6 Inkluderende skole Inkludering er å gi alle elever optimale muligheter for fellesskap, deltakelse, medbestemmelse, læring og utvikling (Bachmann & Haug 2006: 92). Erkjenner mangfoldet i forutsetninger blant barn Opplæringen skal tilpasses den enkelte på en måte som gir barnet størst mulig læringsutbytte og muligheter for sosial deltakelse Spesialundervisning skal forstås som en del av det arbeidet skolen gjør for å oppfylle alle elevers rett til tilpasset opplæring Inkludering som en prosess

7 Deltakelse som forutsetning for utvikling og læring Sosial deltakelse en forutsetning for menneskers utvikling Barn er sosiale aktører i eget liv Barn utvikler ved å delta i sosialt organiserte hverdagslivspraksiser og institusjoner, og i felles meningsskapende prosesser der både barnets deltakelse og aktivitetene endrer seg over tid Det er gjennom å ta del i daglige aktiviteter at barn utvikler ferdigheter og kompetanse, etablerer vennskap og styrker sin egen identitet (Rogoff 2003).

8 Skolestart Overgang fra barnehage til skole utgjør en prosess av endringer som barna og familiene erfarer Økologisk overgang Endringer i aktiviteter, status, roller og relasjoner, fysiske og sosiale omgivelser, og kulturelle forventninger og krav (Bronfenbrenner 1979, 1986). Kritisk eller sensitiv periode for faglig og sosial utvikling med stor betydning for barns videre utvikling og velvære Økt fokus på hvordan barnehage og skole kan samarbeide for å forene ulike kulturer, og for å skape forbindelser både for det enkelte barnet og i pedagogiske praksiser For barn med behov for omfattende tilrettelegging anbefales utarbeiding av en plan for overgangsarbeidet i samarbeid med foreldrene («Fra eldst til yngst», Kunnskapsdepartementet, 2006)

9 «Kontinuitet i erfaringer» Barnehagen i mai. Ass henter hoppetau og slengtau, strikk og rokkeringer. Flere barn begynner å hoppe i slengtau. Truls tar hoppetauet, svinger tauet over hodet, og går over (tydelig fornøyd). Går også tauet og under buen når ass og en jente slenger, og slenger sammen med Ass når noen andre barn hopper. Står i strikken for andre barn som hopper. Informasjon fra barnehagen til skolen om hva liker å gjøre ute Ball, hoppe tau, hoppe strikk, hoppe paradis, huske, henge i ringer, sykle, gå tur, gå på ski, lage snømann. Oktober på skolen. I friminuttene går T for det meste sammen med assistenten i skolegården og sykler noen ganger på baksiden av skolen ledsaget av assistenten (ikke lov å sykle i skolegården), forholder seg lite til andre barn.

10 Samtale om friminutt Nå skal vi se på bilder på hva du holder på med i friminuttet på skolen. I: Hva gjør du her? T: «Sykler, gøy sykle» Er det noe annet som er gøy å gjøre? T «Ja». I: «Hva er det?» «Hee, eh mmm Hoppe» I: Har dere noen gang hoppetau i skolegården? «Ja eh,eh,eh hoppe»,- I: «Hopper du» «Ja, på barnehagen», I: Gjør du det på skolen». «Nei, det er bare i barnehagen». Bilde fra friminutt der ha sykler i følge med assistenten

11 Skinne - seks timer om dagen Bilde fra garderoben der han sitter og tar på seg skinner April på skolen. Første time er over. Petter setter seg på benken utenfor klasserommet for å ta på seg utesko. Han begynner å ta av skinnen. O (litt forbauset), «Tar du av deg skinnen?» «Ja, hvis ikke kommer jeg for seint». Han tar på seg skoene, løper ut og bort til klatrestativet. Klatrer og sparker ball. Kommer inn, setter seg på benken, tar på skinnen og innesko. O: (konstaterende), «nå tar du den på igjen». «Ja, for nå er det greit». Det samme mønsteret gjentar seg resten av skoledagen og på aktivitetsskolen.

12 Samtale rundt bildet der han tar av seg skinnen «Du sa til meg at hvis du ikke tok av skinna, så kommer du for seint.» «Jeg tar av skinna noen ganger» (stemmen synker). «Hvorfor gjør du det noen ganger og andre ganger ikke?» «Fordi da er det mye hyggeligere.» «Uten skinne?» «Ja». «Kan du være med på å bestemme når du skal bruke skinnen?» «Jeg kan det. Kan bruke den når jeg vil. Nei, det kan jeg faktisk ikke (stemmen synker). Jeg må bruke den». «Du må bruke den, men kan du være med og bestemme når på dagen du vil bruke den?» «Jeg skal bruke den når jeg går på skolen, eller noen ganger når jeg er på skolen.» «Er det sånn at du kan tenke deg å bestemme mer?» «Jeg vet ikke jeg».

13 Andre skinnefortellinger Barnet avviser skinnen Barnet ber om få ta den av når den hemmer deltakelse Barnet erfarer at skinnen hindrer deltakelse i lek, spør ikke og tror at det ville vært lov å ta den av Lærer som opplever at skinnen hemmer barnet i lek på gulvet Skinnen er ikke tema for barnet eller de voksne

14 Å «være der det skjer og når det skjer» Morten bruker lang tid på å spise. Kommer ut i storefri mye senere enn de andre i klassen. Tar kontakt med voksen, hun peker mot skogkanten som ligger ca. 150 meter borte. Han går i den retningen hun peker, faller flere ganger, assistenten kommer, snakker md ham og går inn. Når han kommer til bekken er det ingen i klassen der. Setter seg noen meter fra der tre litte eldre gutter er i gang med å bygge demning. En av dem tar kontakt og forteller at de skal stoppe vannet. M responderer ikke på henvendelsen. Ca. 10 minutter senere kommer assistenten tilbake og de går sammen inn. Bilde der han går alene mot bekken

15 «Å gå på skøyter» Eva (assistenten) hjelper Mari med å få på seg på yttertøy, spør «Hva vil du gå med», «Krokodillen» (rullator) svarer M og skynder seg ut. Ute møter hun ganske raskt en i klassen, venn fra barnehagen, som løper foran og bak henne mens de går og prater. M løper mot en islagt vanndam (ca. 2 m i diameter) midt på skolegården. Det er allerede noen som er der og sklir på det tynne islaget. M sklir bortover isen flere ganger. Bilde fra skøyteisen der hun skli sammen med andre

16 Samtaler rundt bildet der hun sklir (Venninnen er med på intervjuet) I: «Hva er det som skjer her da?» (I forstår ikke hva M sier) «Jeg går på skøyter» (sier V som oversetter det M sier). I: «Det gjør du jammen (ler). Men fortell litt mer. Hvordan var denne leken å gå på skøyter». M:«Det er ikke en lek». «Hva er det da?» «Jeg vet ikke hva det er, det er å gå på skøyter,» «Hvordan fikk du det til? Hva må du gjøre?» «M: «Løpe og skli, hoppe og skli» «Har du gjort det før?» M: «Nei» «Så det er første gangen du gjør det»? «Ja. Jeg elsker det» «Hva er det du elsker med det?» «Det er GØY, GØY å skli».

17 Tilrettelegging for deltakelse og læring Det er en dag i midten av oktober. Barna sitter på samlingsbenkene. I løpet av samlingen har Fredrik satt seg eller lagt seg ned på gulvet fem ganger. Oppgaven de får er å fylle ut ansikter på et ark. Vandrer rundt i klasserommet, Terje (assistenten) ber ham flere ganger om å sette seg på langbenken ved bordet der de andre er kommet i gang med tegningen. Fredrik forteller T hva det første ansiktet mangler og T fyller ut, F er ukonsentrert, snakker om andre ting. Fullfører 1 av 6 ansikter før spesialpedagogen kommer og tar med inn i et annet rom sammen med to andre barn.

18 Seks måneder senere Bilde der ha sitter i arbeidsstol ved bordet Same med andre barn og har tegnet blomsten Barna sitter påsamlingsbenkene. De får i oppgave å tegne en blomst som skal limes på et stort ark og henges i vinduet. F går rett bort til bordet og setter seg i arbeidsstolen som han selv drar inn til bordet. Assistenten har festet arket med tape. F tegner og fargelegger. Kari (lærer) kommer med en ny type fargeblyanter som er litt mykere, fortsetter å fargelegge med disse. Klipper ut blomsten med klemmesaks Viser frem blomsten til barna som sitter ved siden av og til lærer som han oppsøker (tydelig fornøyd med resultatet).

19 Samtale rundt bildet der han tegner I:«Da vi var her sist, husker du det,.var du like flink til å tegne da?» «Nei, jeg var ikke like flink. «Hva syns du nå da?» «At jeg er veldig flink, at jeg har blitt veldig flink med den nye blåfargen Med den nye - den som du fikk av Kari i dag?» «Ja» I: Som var litt mykere?» M.m. Den var litt enklere å farge med...litt enklere å bruke». I:»Hva kan du gjøre neste gang du vil tegne da?» «Da kan jeg bruke samme blyanten.» «Kanskje du kan spørre om å få den du liker?» «Ja, det skal jeg.»

20 Implikasjoner for praksis En sosiokulturell forståelse av utvikling og læring bidrar til å belyse betingelser, barrierer og tilrettelegging for sosial deltakelse for barn med fysisk funksjonsnedsettelse. De empiriske eksemplene viser betydningen av å involvere barna i beslutningsprosesser vedrørende tiltak som griper inn i deres hverdagsliv på skolen, og betydningen av å nyttiggjøre seg deres erfaringer i utforming av skolehverdagen. Hverdagslivsforankrede samtaler med barn, som lett kan overføres til praksis, er en interaktiv prosess der den voksne og barnet sammen reflekter, fortolker og skaper mening.

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Lekens betydning for læring i barnehagen

Lekens betydning for læring i barnehagen Lekens betydning for læring i barnehagen Leken skal ha en fremtredende plass i barnets liv(..) Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping.(..) Vennskap og tilrettelegging

Detaljer

IKKE BARE EN MIDDAG Rapport fra "SSI prosjekt" - 1 Storgaten barnehage 2008

IKKE BARE EN MIDDAG Rapport fra SSI prosjekt - 1 Storgaten barnehage 2008 IKKE BARE EN MIDDAG 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN Barnehagen er en kommunal 2-avdelings barnehage med 32 barn, hvorav ca 60 % er minoritetsspråklige. Det snakkes 10 forskjellige språk i barnehagen. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE.

EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. EMSETROLLA FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan for barnehageåret 2013/2014 VÅR VISJON: Ha tid og rom for den frie barndom vi har kun en barndom og det er en viktig del av livet for barna den eneste delen som finnes!

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeidet

Forsknings- og utviklingsarbeidet Forsknings- og utviklingsarbeidet «Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena» Førstelektor 12.3.2013 Kjennetegn ved SePu`s forsknings- og utviklingsarbeid Skole eller barnehageomfattende FoU-arbeider.

Detaljer

Likeverd og muligheter

Likeverd og muligheter 0 Erfaringer og resultater fra prosjekt Likeverd og muligheter I Vennesla kommune barnehageåret 2012-2013 Internrapport Djupmyra barnehage, Harestua barnehage, Smååsane barnehage og Solsletta barnehage

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Årsplan 2012 2015 Forord:

Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan 2012 2015 Forord: Årsplan er et viktig dokument som grunnlag for de valg vi gjør i det pedagogiske arbeidet. Årsplanen er også viktig som informasjon til foreldre og andre som barnehagen samarbeider

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken.

Innholdsfortegnelse. Dette er metaforen for vår måte å tenke på. Dere kan lese mer om den i ideologien vår eller på www.basmobakken. Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Årets satsing s. 3 Lek s. 4 Læring s. 5 Pedagogisk dokumentasjon s. 7 Overgang barnehage - skole s. 8 Årshjul 2013 / 2014 s. 9 Dette er metaforen for vår måte å tenke

Detaljer

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende:

Innledning. Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle. Venner dagtavle inneholder følgende: GAN Aschehoug Innledning Venner dagtavle er en stor, fargerik magnettavle med illustrasjoner fra venneserien. Tavlen er ment som et samtaleverktøy, der samtaler og aktiviteter tilpasses den konkrete barnehage

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg?

Veileder for likestilt pedagogisk praksis. Søt eller tøff - et fritt valg? Veileder for likestilt pedagogisk praksis Søt eller tøff - et fritt valg? 1 Innledning Barn vokser opp i et samfunn hvor kjønn fortsatt er en faktor som påvirker hvordan det går dem i livet. Et sentralt

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt

Sabeltanngym. Folkehelseprosjekt Folkehelseprosjekt Sabeltanngym Eline Ekrann Aarak Ingjerd Svindland Jenny Orvik Helene Hesselberg Rendal Mari Birkeland FT-07 HiST Folkehelseprosjekt Sammendrag Denne rapporten er en vurdering av Sabeltanngymtilbudet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer