Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er"

Transkript

1 Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er

2 Å Ä MERKNAD 2001 Compaq Computer Corporation. Bortsett fra bruk i forbindelse med Compaq-produktet som det leveres med, kan ingen del av dette dokumentet fotokopieres eller mangfoldiggjøres i noen form uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra Compaq Computer Corporation. COMPAQ, Compaq-logoen og Armada er registrert i U.S. Patent and Trademark Office. ipaq er et varemerke som tilhører Compaq Information Technologies Group, L.P. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows Millennium og andre navn på Microsoft-produkter som er nevnt i dette dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. Intel og Pentium er registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation. Celeron og MMX er registrerte varemerker som tilhører Intel Corporation. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet, kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Compaq skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redigeringsmessige feil eller utelatelser i denne dokumentasjonen. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. INFORMASJONEN I DENNE PUBLIKASJONEN GIS SOM DEN FORELIGGER UTEN GARANTI AV NOE SLAG. ALL RISIKO SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV DENNE INFORMASJONEN, LIGGER HOS MOTTAKEREN. COMPAQ SKAL I INGEN TILFELLER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, FØLGELIG, INCIDENTAL, SPESIELL, STRAFFERETTSLIG PUNITIVE ELLER NOEN ANNEN SKADE, HERUNDER UTEN BEGRENSNING, SKADER FOR TAP AV FORRETNINGSMESSIG PROFITT, AVBRUDD ELLER TAP AV FORRETNINGSMESSIG INFORMASJON), SELV OM COMPAQ ER BLITT RÅDFØRT OM FAREN FOR SLIK SKADE OG I KONTRAKTSMESSIG HANDLING ELLER TORT, HERUNDER NEGLIGENCE. De begrensede garantiene for Compaq-produkter er utelukkenede presentert i dokumentasjonen som følger med slike produkter. Ingenting i denne dokumentasjonen må anses for å utgjøre en utvidet eller ytterligere garanti. Disse ordene og symbolene brukes til å markere spesielle meldinger i håndboken: Disse ordene og symbolene brukes til å markere spesielle meldinger i håndboken: ADVARSEL: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare. OBS: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data. Brukerveiledning (hurtigoppsett) Compaq ipaq Desktop-PC-er Annen utgave (mai 2001) Artikkelnummer Compaq Computer Corporation

3 Innhold Hurtiginstallering Trinn 1: Pakk ut Compaq ipaq bordmodell-pc-en Trinn 2: Identifiser komponentene på bakpanelet og kontroller volt-innstillingen USB-kontakter Legacy-modul Trinn 3: Koble til eksterne enheter Trinn 4: Koble til strømkablene Trinn 5: Identifiser komponentene på frontpanelet Trinn 6: Slå på PC-en og installere operativsystemet Tilpasse visningen på skjermen Beskytte programvaren Compaq Restore - CD Registrering Slå av PC-en Kapittel 1 Arbeide med Compaq Easy Access-tastaturet Programmere Easy Access-knappene Kapittel 2 Arbeide med MultiBay MultiBay-stasjoner som støtter Hot-Plugging eller Hot-Swapping Partisjonere og formatere en MultiBay-harddisk Windows 98 og Windows Millennium (FDISK) Windows 2000 og Windows NT 4.0 (Disk Administrator) Sette inn en stasjon i MultiBay Ta ut en stasjon fra MultiBay Brukerveiledning (hurtigoppsett) Innhold

4 Kapittel 3 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken Generelle forholdsregler Avinstallere ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodellerj Fjerne og sette på sidepanelene Installere mer systemminne Legge til eller fjerne en minnemodul Oppgradere den primære harddisken Kapittel 4 Tilgang til Internett og bruk av nettverkskommunikasjon Få tilgang til Internett Bruke USB-modemet (tilleggsutstyr) Velge en Internett-tjenesteformidler Bruke nettverkskommunikasjon NIC-basert varsling Støtte for Remote Wakeup Tolke lyssignalene for nettverksstatus Deaktivere automatisk registrering Installere nettverksdrivere Kapittel 5 Bruke Legacy-modulen Kapittel 6 Bordmodelladministrasjon Første gangs konfigurering og spredning Fjernsysteminstallasjon Altiris express PC Transplant Aktivasporing og sikkerhet Innhold Brukerveiledning (hurtigoppsett)

5 Passordsikkerhet Etablere et konfigureringspassord ved hjelp av Computer Setup Etablere et oppstartspassord ved hjelp av Computer Setup Angi et oppstartspassord Oppgi et konfigureringspassord Endre et oppstarts- eller konfigureringspassord Slette et oppstarts- eller konfigureringspassord Aktivere eller deaktivere DriveLock på en MultiBay-harddisk Angi et DriveLock-passord på en MultiBay-harddisk Endre et DriveLock-passord på en MultiBay-harddisk Skilletegn for nasjonale tastatur Slette passord Installere Sikkerhetsbøyle for ipaq bordmodell Sikre ipaq til en fast arbeidsflate Montere en Compaq Sikkerhetslås Teknologi for fingeravtrykkidentifikasjon Varsling og reparering av feil Feilforutsigelse og Pre-Failure -garanti for Celeron og Pentium III Feilforutsigelse for SMART-harddisk Innføring i Drive Protection-systemet Ultra ATA-overvåkningsfunksjon Bølge-tolerant strømforsyning Oppdatering og administrasjon av programvare Fjern-ROM-Flash Bruke fjern-rom-flash Fjernsikkerhetskontroll Fjernoppstart (Remote Wakeup) og Fjernavslutning (Remote Shutdown) NIC-basert varsling Replikere konfigurasjonen Strømbryter med dobbelt funksjon Strømstyring Web-område Byggeklosser og partnere Desktop Management Interface (DMI) Wired for Management Programmet Compaq Management Solutions Partners Brukerveiledning (hurtigoppsett) Innhold

6 Kapittel 7 Hvis du ønsker mer informasjon Bruke CD-en Compaq ipaq Reference Library Tillegg A Spesifikasjoner Register Innhold Brukerveiledning (hurtigoppsett)

7 Hurtiginstallering Trinn 1: Pakk ut Compaq ipaq bordmodell-pc-en Å ADVARSEL: Feil bruk av PC-en eller hvis du ikke etablerer en sikker og behagelig arbeidsplass, kan føre til ubehag eller alvorlig skade. Se i veiledningen Safety & Comfort Guide hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du velger en arbeidsplass og skaper et sikkert og behagelig arbeidsmiljø. Utstyret har bestått tester for samsvar med grensene som er angitt for digitalt utstyr av klasse B i henhold til del 15 i FCC-regelverket. Se på CD-en Compaq ipaq Reference Library hvis du vil ha mer informasjon. For å redusere faren for elektrisk støt bør du alltid koble PC-en til en jordet stikkontakt som er lett tilgjengelig til enhver tid. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 1

8 Hurtiginstallering Trinn 2: Identifiser komponentene på bakpanelet og kontroller volt-innstillingen ipaq Bordmodell-PC med Legacy-modul installert ipaq Bordmodell-PC uten Legacy 1 Skjermkontakt 8 Dedikert, full-hastighets USB-kontakt 2 USB-kontakter (Universal Serial Bus) 9 Legacy-modul 3 Ethernet RJ-45-kontakt - Kontakt for PS/2-mus 4 Linje ut-lydkontakt q Kontakt for PS/2-tastatur 5 Linje inn-lydkontakt w Seriell kontakt 6 Kontakt for Legacy-modul e Kontakt for parallellport 7 Bryter for volt-styrke r Serienummer Sett spenningsbryteren til den riktige volt-styrken for strømtilførselen som datamaskinen skal kobles til (115 V vekselstrøm eller 230 V vekselstrøm). t Kontakt for strømkabel 2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

9 Hurtiginstallering USB-kontakter ipaq Desktop-PC-en er utstyrt med to interne USB-kontrollere, som hver gir dataoverføringshastigheter på opptil 12 megabits per sekund (Mbps). En av disse kontrollerne er dedikert utelukkende for en ny, full-hastighets USB-kontakt (Universal Serial Bus) (vises på forrige side). De andre fem USB-kontaktene deler den andre kontrolleren. Alle USB-enheter (inkludert tastatur og mus) kan kobles til enhver USB-kontakt. Compaq anbefaler imidlertid at du bruker USB-kontakten med full hastighet, med den dedikerte 12 Mbps kontrolleren, til enheter som for eksempel skannere, digitalkameraer, eksterne I/U-enheter og skrivere som kan benytte den ekstra hastigheten til å oppnå maksimal ytelse. Legacy-modul Microsoft Windows 98 og Windows NT 4.0 vil ikke fungere optimalt hvis Legacy-modulen ikke er installert eller er blitt fjernet fra ipaq Desktop-PC-en. Legacy-modulen er tilleggsutstyr på systemer som kjører Microsoft Windows 2000 Professional eller Microsoft Windows Millennium. Legacy-modulen (standard på utvalgte modeller) gir serielle, parallelle, PS/2-mus- og PS/2-tastaturkontakter. Hvis du ønsker mer informasjon, se refer to kapittel 5, Bruke Legacy-modulen. Trinn 3: Koble til eksterne enheter Å Ä Koble til kablene til skjermen, musen og tastaturet. Hvis du bruker et nettverk, kobler du nettverkskabelen til Ethernet RJ-45-kontakten. Compaq har fargekoder på kablene og kontaktene på bakpanelet for å gjøre installeringen enklere. ADVARSEL: For å redusere faren for elektrisk støt, brann eller skade på utstyret, bør du ikke koble telekommunikasjons-/telefontilkoblinger i kontaktene til nettverkskontrolleren (NIC). PS/2-mus- og tastaturkontakter finnes bare på ipaq Desktop-PC-er som er utstyrt med Legacy-modulen. USB-mus eller tastaturer kan kobles til en hvilken som helst av de tilgjengelige USB-kontaktene. Du bør imidlertid reservere den dedikerte full-hastighets USB-kontakten til USB-enheter, for eksempel digitalkameraer, skannere eller nettverkstilkoblede enheter som krever ekstra hastighet for forbedret ytelse. OBS: Du må ikke installere flere maskinvareenheter på PC-en før operativsystemet er installert. Dette kan føre til feil, og kan være årsak til at operativsystemet ikke lar seg installere riktig. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 3

10 Hurtiginstallering Trinn 4: Koble til strømkablene Koble til strømkablene som vist nedenfor. Å ADVARSEL: Slik reduserer du faren for elektrisk støt eller skade på utstyret: Ikke deaktiver jordingen i strømledningen. Den jordete kontakten er en viktig sikkerhetsfunksjon. Plugg strømledningen inn i et jordet strømuttak som alltid er lett tilgjengelig. Koble ut strømmen fra PC-en ved å trekke ut strømledningen fra stikkontakten eller fra PC-en. 4 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

11 Hurtiginstallering Trinn 5: Identifiser komponentene på frontpanelet 1 Strømbryter med dobbelt funksjon 2 av/på-lys 3 Systemaktivitetslys 4 Mikrofonkontakt 5 Kontakt for hodetelefoner 6 USB-kontakter (Universal Serial Bus) 7 MultiBay 8 MultiBay-utløsningsknapp Brukerveiledning (hurtigoppsett) 5

12 Hurtiginstallering Trinn 6: Slå på PC-en og installere operativsystemet Trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen. Se Trinn 2: Identifiser komponentene på bakpanelet og kontroller volt-innstillingen on page 2 hvis du vil se hvor av/på-knappen er plassert. Ä Første gang du slår på PC-en, blir operativsystemet installert automatisk. Denne prosessen tar om lag 10 minutter, avhengig av hvilket operativsystem du installerer. Les og følg nøye instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen. OBS: Når den automatiske installeringen har begynt, MÅ DATAMASKINEN IKKE SLÅS AV FØR PROSESSEN ER FERDIG. Hvis du slår av PC-en under installeringsprosessen, kan programvaren som driver PC-en bli skadet. Når skjermbildet Velkommen til Windows vises, er installeringsprosessen for Windows fullført. Tilpasse visningen på skjermen Beskytte programvaren Du kan selv velge eller endre innstillingene for skjermtype, modell, oppdateringshastighet, farger, oppløsning og og strømstyring. Velg Skjerm-ikonet i Windows Kontrollpanel for å endre skjerminnstillingene, eller slå opp i den elektroniske dokumentasjonen som følger med grafikkontrollerverktøyet. For å beskytte programvaren mot tap eller skade, bør du beholde en sikkerhetskopi av all systemprogramvare, programmer og tilhørende filer som er lagret på harddisken. Slå opp i dokumentasjonen for operativsystemet eller sikkerhetskopierings-programmet ditt hvis du vil ha informasjon om å lage sikkerhetskopier av datafilene dine. 6 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

13 Hurtiginstallering Compaq Restore - CD Ä Sammen med CD-en med operativsystemet kan du bruke CD-en Compaq Restore til å gjenopprette det opprinnelige operativsystemet, nettleseren og nettverkskontroller- eller modemdriverne. Dette kan være ekstremt nyttig i tilfelle harddiskfeil eller krasj. Annen støtteprogramvare for bestemte modeller kan lastes ned fra Når du skal bruke CD-en Compaq Restore, setter du CD-en inn i CD-ROM-stasjonen og starter datamaskinen på nytt. Les og følg nøye alle instruksjoner som blir vist på skjermen. OBS: For å unngå å miste data må du, før du bruker CD-en Compaq Restore, sørge for å sikkerhetskopiere datafiler og programfiler som du har opprettet eller installert etter at den fabrikkinstallerte programvaren er pakket ut. Restore-CD-en vil slette alle filer fra harddisken før den gjenoppretter det originale operativsystemet, nettleseren og nettverkskontroller- eller modemdriverne. Du må kanskje bruke tastaturet for å velge alternativer under gjenopprettingen av systemet. Støtte for USB-mus er ikke tilgjengelig før driverne for USB-mus er gjenopprettet. Hvis du har spørsmål eller problem i forbindelse med denne CD-en, kan du kontakte Compaq Kundeservice. Registrering Husk å registrere din nye PC hos Compaq. Med registreringen blir det lagret data om eierforholdet, slik at du får mulighet til å motta informasjon om nye produkter, oppdateringer og annen informasjon med jevne mellomrom dersom du vil. Registreringen er enkel. Du bare besøker Compaqs Web-sted på adressen og følger anvisningene som kommer frem på skjermen. Slå av PC-en For å slå av PC-en på riktig måte må du først avslutte operativsystemet. I operativsystemet Microsoft Windows velger du Start > Avslutt. I Windows NT Workstation 4.0 fungerer strømbryteren alltid som av/på-bryter. I standardkonfigurasjonene av Windows 98, Windows 2000 Professional eller Windows Millenium blir imidlertid ikke strømmen slått av når du trykker på strømbryteren, men setter PC-en i en tilstand med lavt strømforbruk. Dermed kan du spare strøm uten å avslutte programmer. Senere kan du begynne å bruke maskinen umiddelbart, uten å måtte starte operativsystemet på nytt og uten å miste data. Hvis du trykker og holder inne strømbryteren i fire sekunder, vil strømmen til PC-en bli slått helt av. Hvis du vil omkonfigurere strømbryteren til av/på-modus, kan du kjøre Computer Setup. Se i avsnittet Computer Setup Utilities (konfigureringsprogrammet F10) i boken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker konfigureringsprogrammet Computer Setup. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 7

14 Hurtiginstallering 8 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

15 kapittel 1 Arbeide med Compaq Easy Access-tastaturet I tillegg til de standardtastene på tastaturet har Compaq Easy Access-tastaturet åtte Easy Access-knapper som gir rask og enkel tilgang til de beste Web-stedene, tjenestene og programmene. Easy Access-tastaturet Programmere Easy Access-knappene Alle Easy Access-knappene kan omprogrammeres til å åpne et program eller en datafil på harddisken, eller en Internett-adresse. En Internett-adresse, også kalt URL (Uniform Resource Locator), er en peker til en Web-side, en fil, et bilde, en nyhetsgruppe eller andre ressurser som finnes på Internett. Det er nesten det samme som banen og filnavnet som brukes til å peke til en fil på harddisken på PC-en. For eksempel er URL-en som peker til Compaqs Web-sted, Brukerveiledning (hurtigoppsett) 1-1

16 Arbeide med Compaq Easy Access-tastaturet Sik går du frem for å omprogrammere Easy Access-knappene: 1. Klikk ikonet for Easy Access-knapp på statusfeltet (nedre, høyre hjørne) på Windows-oppgavelinjen. Dialogboksen Easy Access-knapp blir åpnet. 2. I dialogboksen klikker du ikonet for den Easy Access-knappen du vil programmere. 3. Skriv inn den nye kommandoen eller URL-en du vil tildele knappen, eller dra en Internett-kobling eller et programsnarvei til knappeikonet. 4. Klikk OK når du er ferdig. Du kan tilpasse etikettene for Easy Access-knappene på tastaturet, ved å bruke dokumentet med papirinnsettingsmaler. Dokumentet er som standard installert under C:\Program files\compaq\easy Access Keyboard\. 1-2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

17 kapittel 2 Arbeide med MultiBay MultiBay er plassert på den venstre siden på ipaq Desktop-PC-en. Den er en spesiell stasjonsbrønn som støtter en rekke ulike 12,7 mm uttagbare stasjoner, blant annet disse: MultiBay 24X Max CD-ROM-stasjon MultiBay 8X DVD-ROM-stasjon med programvare-mpeg-2 MultiBay SuperDisk LS-120-stasjon MultiBay Zip 250-stasjonr MultiBay CD-RW-stasjon MultiBay SMART-harddisk Disse stasjonene kan også brukes med MultiBay på Compaq Armada bærbare PC-er. Ä OBS: Slik unngår du å miste arbeid og å skade på PC-en eller en stasjon: Hvis du skal sette inn eller ta ut en harddisk, må du lukke alle programmer, avslutte operativsystemet og slå av PC-en. Ikke ta ut en harddisk mens PC-en er på eller i dvalemodus. Før du tar på en stasjon, må du være sikker på at all statisk elektrisitet er utladet fra deg. Unngå å berøre kontakten når du behandler en stasjon. Se boken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon om å unngå skade som følge av statisk elektrisitet. Før du reiser med, sender, lagrer eller tar ut en annen stasjon enn en harddisk, må du sørge for at ingen medier, for eksempel en diskett, CD-ROM eller DVD-ROM, står i stasjonen, og at medieskuffen er lukket. Behandle stasjonen forsiktig. Ikke slipp den ned. Ikke bruk stor kraft når du setter inn en stasjon. Harddisker må ikke utsettes for væsker, ekstreme temperaturer eller produkter som har magnetiske felt, for eksempel skjermer eller høyttalere. Hvis en stasjon må sendes i posten, pakker du stasjonen inn i boblepapir eller annet egnet verneinnpakning, og merker pakken Behandles forsiktig. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 2-1

18 Arbeide med MultiBay MultiBay-stasjoner som støtter Hot-Plugging eller Hot-Swapping Ä OBS: Slik unngår du skade på PC-en, stasjonen og data som er lagret på stasjonen: Slå av PC-en hvis du skal sette inn eller ta ut en harddisk. Ta aldri ut en harddisk mens PC-en er på eller i dvalemodus. For å kontrollere at PC-en ikke er i dvalemodus, slår du PC-en på og deretter av. Hvis PC-en kjører en versjon av Windows 98 eller Windows NT 4.0 uten programvaretillegg fra Compaq, må du slå av Internett-enheten før du setter inn eller tar ut en stasjon. Hvis PC-en kjører et forhåndsinstallert operativsystem som er levert av Compaq, kan du sette inn eller fjerne alle stasjoner unntatt en harddisk mens PC-en er på, av eller i dvalemodus. Hvis PC-en kjører en detaljistversjon av Windows 98 eller Windows NT 4.0, kan du få programvaretillegg fra Compaq som gjør at du kan sette inn eller fjerne alle stasjoner unntatt harddisker uten først å slå av PC-en. Versjonen av Windows 2000 støtter denne funksjonen uten ekstra programvaretillegg. Du kan hente disse tilleggene fra Compaqs Internett-sted på adressen 2-2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

19 Arbeide med MultiBay Partisjonere og formatere en MultiBay-harddisk 1. Lukk alle programmer, avslutt operativsystemet og slå av PC-en. 2. Sett inn harddisken i MultiBay som vist i avsnittet under. 3. Slå på PC-en. Følg veiledningen for ditt operativsystem nedenfor: Windows 98 og Windows Millennium (FDISK) 1. Skriv FDISK fra en MS-DOS-ledetekst og trykk Enter-tasten. 2. Velg Y for å aktivere støtte for stor stasjon (FAT32). 3. Velg alternativ 5, og velg deretter stasjon Velg 1-Create DOS Partition (Opprett DOS-partisjon). 5. Velg 1-Create Primary DOS Partition (Opprett primær DOS-partisjon). 6. Velg Y for maksimumsstørrelse, og start PC-en på nytt. 7. Fra Windows dobbeltklikker du ikonet Min datamaskin og høyreklikker deretter stasjonsbokstaven for Multibay-stasjonen. 8. Velg Formater og utfør en fullstendig formatering. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 2-3

20 Arbeide med MultiBay Windows 2000 og Windows NT 4.0 (Disk Administrator) 1. Start Diskadministrator. Under Windows 2000 høyreklikker du ikonet Min datamaskin og velger deretter Behandle > Diskbehandling. Under Windows NT velger du Start > Programmer > Administrative verktøy > Diskadministrator. 2. Velg MultiBay-harddisken. 3. Velg Opprett på menyen Partisjon. Les og følg nøye alle instruksjoner som blir vist på skjermen. Se i hjelpen til Diskadministrator hvis du vil ha mer informasjon. 2-4 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

21 Arbeide med MultiBay Sette inn en stasjon i MultiBay Hvis PC-en ikke ble levert med en MultiBay-stasjon, vil det være en blank stasjon i MultiBay. Se Ta ut en stasjon fra MultiBay på side 2-6 for å få instruksjoner om hvordan du fjerner den blanke stasjonen. 1. Lukk alle programmer, avslutt operativsystemet og slå av PC-en i disse tilfellene: Hvis du setter inn eller tar ut en harddisk. Hvis PC-en kjører en detaljistversjon av Windows 98 eller Windows NT 4.0 uten programvaretillegg fra Compaq. 2. Ta ut alle uttagbare medier, for eksempel CD-er, fra stasjonen. 3. Med toppen av stasjonen mot venstre og stasjonskontakten mot PC-en, skyver du stasjonen inn i MultiBay og skyver bestemt for å sikre at de elektriske kontaktene kommer riktig på plass. Sette inn en stasjon i MultiBay: Hvis enheten ikke starter, må du kontrollere at de nødvendige enhetsdriverne er installert på systemet. Hvis du ikke har dem, kan du laste dem ned helt gratis fra Compaqs Web-sted på adressen Brukerveiledning (hurtigoppsett) 2-5

22 Arbeide med MultiBay Ta ut en stasjon fra MultiBay 1. Lukk alle programmer, avslutt operativsystemet og slå av PC-en i disse tilfellene: Hvis du setter inn eller tar ut en harddisk. Hvis PC-en kjører en detaljistversjon av Windows 98 eller Windows NT 4.0 uten programvaretillegg fra Compaq. 2. For å deaktivere MultiBay utløserknapp 1 tar du ut ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodeller, hvis den er installert. Se Avinstallere ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodellerj på side Trykk og hold utløserknapp 1 for å utløse stasjonen fra MultiBay.tt Ta ut en stasjon fra MultiBay Hvis PC-en ikke ble levert med en stasjon i MultiBay, vil det være en blank stasjon i MultiBay. Følg fremgangsmåten over for å fjerne den før du setter ut en MultiBay-stasjon. 2-6 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

23 kapittel 3 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken Generelle forholdsregler Å Ä Før du installerer mer systemminne eller oppgraderer harddisken, må du lese nøye alle gjeldende instruksjoner, merknader og advarsler i denne håndboken. ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater, må du passe på å trekke strømledningen ut av vegguttaket, og la de interne systemkomponentene kjøle seg ned før du tar på dem. OBS: Statisk elektrisistet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen eller tilleggsutstyr. Før du begynner å følge anvisningene nedenfor, må du passe på at du har fått utladet eventuell statisk elektrisitet ved å ta på en jordet metallgjenstand. Se Lade ut statisk elektrisitet i boken Feilsøking hvis du vil ha mer information. Avinstallere ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodellerj Når ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodeller er installert, beskytter den minnemodulene og den interne harddisken ved å hindre at sidepanelene tas av. Den sikrer også Legacy-modulen (hvis den er installert). Avhengig av hvordan den er installert, kan sikkerhetsbraketten også deaktivere MultiBay-utløserknappen, slik at en stasjon som er installert i MultiBay ikke kan tas ut. Se Installere Sikkerhetsbøyle for ipaq bordmodell på side For å fjerne sidepanelene eller Legacy-modulen, må du først fjerne sikkerhetsbraketten, hvis den er installert. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 3-1

24 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken Med bruk av Torx-skrujern 4 (medfølger) fjerner du den sikrede Torx-skrue 3 og trekker sikkerhetsbrakett 1 bort fra den personlige datamaskinen. Avinstallere ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodellere Fjerne og sette på sidepanelene For å komme til systemminnet eller den interne harddisken, må du fjerne sidepanelet som vist nedenfor: 1. Avslutt alle programmer, avslutt operativsystemet, slå av datamaskinen og alle eksterne enheter og trekk ut ledningen fra stikkontakten. 2. Avinstaller ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodeller, hvis den er installert. Se Avinstallere ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodellerj på side Trykk ned på den midtre, ribbede delen øverst på tilgangspanelet 1, og vri og løft tilgangspanelet bort fra datamaskinen. 3-2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

25 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken 4. Når du skal sette på igjen tilgangspanelet, må du passe på at det ligger jevn med de to to flikene nederst på Compaq ipaq 2, og deretter dreier du det opp og inn mot datamaskinen til det låses på plass. Fjerne høyre sidepanel Brukerveiledning (hurtigoppsett) 3-3

26 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken Installere mer systemminne I minnesporene på datamaskinen kan du sette inn standard DIMM-brikker. Disse sporene for minnemoduler har minst en forhåndsinstallert minnemodul. For å oppnå maksimal minnemengde, må du kanskje skifte ut den forhåndsinstallerte DIMM-brikken med en DIMM-brikke med høyere kapasitet. For å oppnå riktig systemdrift må DIMM-brikkene være standard 168-pinners, 100 MHz, ubufrede, PC100-kompatible SDRAM DIMM-brikker, eller 133 MHz, ubufrede, PC133-kompatible SDRAM DIMM-brikker. Hvis du installerer to DIMM-brikker, må de ha samme hastighet. Denne datamaskinen leveres med 133 MHz DIMM-brikker. SDRAM-DIMM-brikkene må ha støtte for CAS Latency 2 eller 3 (CL = 2 eller CL = 3). De må også inneholde informasjonen som er obligatorisk ifølge spesifikasjonene Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) Serial Presence Detect (SPD). DIMM-brikker som er konstruert med x4 SDRAM støttes ikke. Systemet kan ikke startes hvis du setter inn DIMM-brikker som ikke støttes. Legge til eller fjerne en minnemodul Ä OBS: Minnemodulsporene har gullbelagte metallkontakter. Når du oppgraderer minnet, er det viktig å bruke minnemoduler med gullbelagte metallkontakter for å unngå rust og/eller oksydering som følge av at inkompatible metaller er i kontakt med hverandre. Ä Ä OBS: Statisk elektrisistet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen. Før du begynner å følge anvisningene nedenfor, må du passe på at du har fått utladet eventuell statisk elektrisitet ved å ta på en jordet metallgjenstand. Se Lade ut statisk elektrisitet i boken Feilsøking hvis du vil ha mer information. OBS: Når du håndterer minnemoduler må du passe på å ikke ta på kontaktene. Slik berøring kan skade modulene. 1. Avslutt alle programmer, avslutt operativsystemet, slå av datamaskinen og alle eksterne enheter og trekk ut ledningen fra stikkontakten. 3-4 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

27 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken 2. Fjern høyre tilgangspanel. Se Fjerne og sette på sidepanelene på side 3-2. Å Komme til DIMM-sporene ADVARSEL: For å redusere faren for personskade fra varme overflater, må du la de interne systemkomponentene kjølne før du tar på dem. 3. Når du skal fjerne en modul, trykker du på begge tappene på DIMM-kontakten samtidig. Modulen løsner og skyves delvis ut av kontakten. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 3-5

28 Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken 4. Løft modulen ut av kontakten. Legge til eller fjerne minnemoduler 5. Når du skal installere en minnemodul, trykker du ut på begge tappene på DIMM-kontakten samtidig 1. Plasser sporet på modulen så det passer med tappen på minnekontakten 2. Trykk modulen bestemt inn i kontakten, og kontroller at modulen er helt inne og sitter godt 3. Låsetappene lukker seg automatisk når modulen er plassert riktig, og sikrer modulen på plass i sporet. Hvis bare en minnemodul er i bruk i systemet, må den installeres i samme kontakt som den forhåndsinstallerte minnemodulen satt i. 6. Sett på plass høyre tilgangspanel. Når datamaskinen starter opp, gjenkjenner den oppgraderingen av systemminnet og rekonfigurerer systemet automatisk. 3-6 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

29 Oppgradere den primære harddisken Installere mer systemminne og oppgradere den interne harddisken Den primære harddisken er en 3,5-tommers harddisk som ligger på venstre side i datamaskinen, under MultiBay-enheten. 1. Avslutt alle programmer, avslutt operativsystemet, slå av datamaskinen og alle eksterne enheter og trekk ut ledningen fra stikkontakten. 2. Fjern venstre tilgangspanel. Se Fjerne og sette på sidepanelene på side 3-2. Fjerne den interne harddisken 3. Trekk løsnespaken 1 mot fronten av datamaskinen. 4. Skyv stasjonen 2 fremover og ut av datamaskinen. 5. Koble fra den flate datakabelen 3 fra harddisken ved å trekke opp på den grønne fliken på enden av kabelen. 6. Koble fra strømkabelen 4 fra harddisken ved å trekke kontakten opp. Når du fjerner signalkabelen, trekker du i fliken i stedet for selve kabelen. Da unngår du å skade kabelen. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 3-7

30 kapittel 4 Tilgang til Internett og bruk av nettverkskommunikasjon Få tilgang til Internett Bruke USB-modemet (tilleggsutstyr) Hvis du ikke har en nettverksforbindelse til Internett, trenger du en Internett-tjenesteformidler og et eksternt USB-modem, som kan fås fra Compaq. Se i dokumentasjonen som følger med modemet, hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer, stiller inn og bruker modemet. Velge en Internett-tjenesteformidler En formidler av Internett-tjenester gir deg oppringt tilkobling (via telenettet) og den nødvendige programvaren for å få tilgang til Internett. De fleste tjenesteformidlere tilbyr også e-post, tilgang til nyhetsgrupper, plass til å lage Web-sider og brukerstøtte. Enkelte Internett-tjenesteformidlere tilbyr kommersielle tjenester, for eksempel funksjon som domenevert for selskaper og enkeltpersoner som ønsker å drive forretninger på Internett. Du kan velge blant lokale og nasjonale Internett-tjenesteformidlere. En leverandør av elektroniske tjenester (online service provider), for eksempel The Microsoft Network (MSN) eller America Online (AOL), tilbyr spesialfunksjoner, innhold og teknisk støtte i tillegg til at de gir tilgang til Internett. En leverandør av elektroniske tjenester tilbyr gjerne en kategorisert eller en redigerbar hjemmeside, som gjør det enklere for deg å finne noen av de mest populære og nyttige stedene på Internett. Slik finner du den formidleren som er riktig for deg: Slå opp på de gule sidene i telefonkatalogen Spør venner og kollegaer om anbefalinger Hvis du allerede har tilgang til Internett, kan du bruke en søkemotor, for eksempel AltaVista, som en hjelp for å finne en leverandør av Internett-tjenester eller en leverandør av elektroniske tjenester. Internett-tjenesteformidlere tilbyr vanligvis en lang rekke serviceplaner for ulike kundebehov. Du bør se igjennom og sammenlikne planene, tjenestene som tilbys, og priser for å finne den formidleren som er riktig for deg og dine behov. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 4-1

31 Tilgang til Internett og bruk av nettverkskommunikasjon Bruke nettverkskommunikasjon NIC-basert varsling PC-en leveres med en integrert nettverksgrensesnittkontroller (NIC) og enhetsdrivere for nettverk. Støtten for NIC-basert varsling gjør at en systemadministrator kan fjernovervåke datamaskiner og PC-er via nettverket. PC-en kan sende varsler om feil på maskinvare eller operativsystem via nettverket før operativsystemet er lastet eller mens maskinen er slått av. Varslene kan være: Støtte for Remote Wakeup heng i system-bios heng i operativsystem prosessor mangler temperatur høyere enn brukstemperatur Remote Wakeup-støtten gjør det mulig for en systemadministrator å slå på en klientdatamaskin eller PC fra en fjerntliggende plassering, ved bruk av PC LAN-administrasjonsverktøy som støttes. Remote Wakeup støttes bare når du bruker en RJ-45-nettverksforbindelse. Se Fjernoppstart (Remote Wakeup) og Fjernavslutning (Remote Shutdown) på side 6-20, eller til den elektroniske boken Remote Management Administrators Guide. Boken Remote Management Administrators Guide er inkludert i verktøyene Remote Management Setup Utilities, og du kan åpne den fra CD-en Support Software for Compaq Desktop, Portable, and Workstation Products eller fra Compaqs Web-sted på 4-2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

32 Tilgang til Internett og bruk av nettverkskommunikasjon Tolke lyssignalene for nettverksstatus Den integrerte nettverkskontrolleren inneholder lyssignaler for nettverksstatus: Tilkoblings-/aktivitetslyset lyser når systemet er fysisk tilkoblet til et aktivt nettverk, og lyser og blinker når PC-en oppdager nettverksaktivitet. Når systemet er tilkoblet et mye brukt nettverk, vil aktivitetslyset stå på nesten konstant. 100TX-lyset lyser under 100 Mb/s drift. Hvis Fjernoppstart (Remote Wakeup) er aktivert, vil tilkoblings-/aktivitetslyset være funksjonelt også når strømmen til PC-en blir slått av. Deaktivere automatisk registrering Nettverkskontrollere med automatisk resgistrering finner frem til maksimal hastighet på nettverket de er tilkoblet, og konfigurerer seg i samsvar med dette. PC-en starter automatisk registrering hver gang den mister en gyldig nettverkstilkobling, for eksempel hvis kabelen blir koblet fra. I tillegg til å finne nettverkshastigheten, oppdager PC-en om toveisdrift blir støttet. Toveissystemer kan sende og motta informasjon på nettverket samtidig. Halv toveis-systemer kan ikke sende og motta samtidig. Om nødvendig kan du deaktivere funksjonen for automatisk registrering og tvinge systemet til å bare operere i én modus. 1. Velg ikonet Nettverk i Kontrollpanel. 2. Merk den aktuelle nettverkskontrolleren i listeboksen og velg Egenskaper. 3. Endre verdiene for Speed og Duplex fra Automatic/Auto Duplex til de aktuelle verdiene, avhengig av ytelsen på nettverket. 4. Gå ut av kontrollpanelet Nettverk. Du får melding om å starte PC-en på nytt for å aktivere endringene. 100Base-TX-operasjon krever bruk av en Category 5 UTP-kabel med en RJ-45-nettverksforbindelse. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 4-3

33 Tilgang til Internett og bruk av nettverkskommunikasjon Installere nettverksdrivere Enhetsdriverne i nettverksprogramvaren gjør PC-en i stand til å kommunisere med nettverket. Det følger med enhetsdrivere for operativsystemene Microsoft Windows NT versjon 4.0 og Windows 95, Windows 98 eller Windows 2000, avhengig av hvilket system som var forhåndsinstallert på PC-en. Hvis du bruker et annet operativsystem, kan enhetsdrivere installeres fra disketter som følger med nettverksoperativsystemet. Driverne kan også fås fra Compaq. Hvis det noen gang blir nødvendig å installere operativsystemet på nytt, kan du bruke Compaq Restore CD. 4-4 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

34 kapittel 5 Bruke Legacy-modulen Legacy-modulen, som er tilleggsutstyr, (standard pâ utvalgte modeller) har kontakter for serielle og parallelle enheter, PS/2-mus og PS/2-tastatur. Microsoft Windows 98 og Windows NT 4.0 vil ikke fungere optimalt hvis Legacy-modulen ikke er installert eller er fjernet fra ipaq bordmodell-pc-en. Legacy-modulen er tilleggsutstyr på systemer som kjører Microsoft Windows 2000 Professional eller Microsoft Windows Millennium. Koble Legacy-modulen til Legacy-modulkontakten på bakpanelet, som vist. Hvis ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodeller er installert, må du avinstallere den før du tar ut Legacy-modulen. Se Avinstallere ipaq sikkerhetsbrakett for bordmodellerj på side 3-1. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 5-1

35 Bruke Legacy-modulen 5-2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

36 kapittel 6 Bordmodelladministrasjon Compaq var banebrytende innen administrasjon av bordmodeller i 1995, da de introduserte bransjens første fullstendig administrerbare stasjonære personlige datamaskiner. Etter dette har Compaq ledet an i bransjens innsats for å utvikle standardene og infrastrukturene som kreves for effektivt å kunne distribuere, konfigurere og administrere stasjonære PC-er. Compaq Intelligent administrasjon gir standardbaserte løsninger for administrasjon og kontroll av stasjonære PC-er i et nettverksmiljø. Compaq har et nært samarbeid med ledende leverandører av løsninger for administrasjonsprogramvare i bransjen, slik at kompatibilitet sikres mellom Intelligent administrasjon og disse produktene. Intelligent administrasjon er et viktig aspekt i vårt brede engasjement for å tilby deg livssyklusløsninger for PC-en som støtter deg igjennom de fire fasene i PC-ens livssyklus: planlegging, distribuering, administrasjon og overføringer. Denne veiledningen gir en oppsummering av mulighetene og funksjonene i de fire nøkkelkomponentene innen bordmodelladministrasjon: Første gangs konfigurering og spredning Aktivasporing og sikkerhet Varsling og reparering av feil Oppdatering og administrasjon av programvare Denne håndboken inneholder også en oversikt over verktøyene, hjelpeprogrammene og informasjonen Compaq gir for å hjelpe deg med å distribuere administrerbare stasjonære PC-er på en vellykket måte. Støtten for bestemte funksjoner beskrevet i denne håndboken, kan variere etter modell og programvareversjon. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 6-1

37 Bordmodelladministrasjon Første gangs konfigurering og spredning Compaq-PC-er leveres med et forhåndsinstallert sett av systemprogramvare. Et en svært rask utpakking av programvaren, er PC-en klar til bruk. Fjernsysteminstallasjon Installere tilleggsprogrammer etter at det forhåndsinstallerte programvaresamlingen er pakket ut Bruke verktøy for programvaredistribuering, for eksempel Microsoft MS Batch eller NT Distribution Share (NTDS) eller Altiris express til å erstatte den forhåndsinstallerte programvaren med en skreddersydd programvaresamling Bruke en diskkloningsprosess til å kopiere innhold fra en harddisk til en annen Hvilken spredningsmetode som er best, avhenger av informasjonsteknologimiljøet og -prosessene som gjelder for deg. Under PC Deployment på Web-stedet Solutions and Services (www.compaq.com/im/change) finner du informasjon som er til hjelp når du skal velge den beste distribusjonsmetoden. Der finner du også retningslinjer og verktøy du kan integrere med Microsofteller PXE-baserte distribusjonsverktøy. Med Fjernsysteminstallasjon kan du starte og konfigurere systemet med programvaren og konfigurasjonsopplysningene som ligger på en nettverksserver. Fjernsysteminstallasjonen brukes vanligvis som et verktøy for systeminstallering og -konfigurering, og kan brukes til å utføre følgende oppgaver: Distribuere et programvaresett på en eller flere nye PC-er. Formatere en harddisk. Installere programvare eller drivere. Oppdatere operativsystemet, applikasjonsprogramvare eller drivere. Når du vil starte fjernsysteminstallasjonen, trykker du F12 når meldingen F12=Network Service Boot kommer frem i nederste høyre hjørne på Compaq-logo-skjermbildet. Fortsett prosessen ved å følge anvisningene på skjermen. 6-2 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

38 Bordmodelladministrasjon Compaq og Altiris, Inc. har gått sammen om å levere verktøy som er utformet for å gjøre oppgaven med PC-distribusjon og -administrasjon for bedrifter enklere og mindre tidkrevende, for derigjennom å redusere de totale eierkostnadene og gjøre Compaq PC-er til de mest administrerbare klient-pc-ene i bedriftsmiljøet. Altiris express Med Altiris express kan systemadministratoren raskt opprette og distribuere en skreddersydd, programvarepakke som er standard for hele bedriften, over en eller flere nettverkstilkoblede klient-pc-er. Programmet har et grensesnitt som er like enkelt å bruke som Windows Utforsker. Altiris express støtter Intels Wired for Management og PXE (Preboot Execution Environment). Når funksjonene Altiris express og Fjernsysteminstallasjon på PC-en brukes, slipper systemadministratoren å gå til hver enkelt nye PC for å installere programvarepakken. Gå til Compaqs Web-sted på adressen hvis du vil ha mer informasjon. PC Transplant PC Transplant, som er utformet som en hjelp til å gjøre personlige tilpasninger av nye PC-er, kan du laste ned gratis fra Compaqs Web-område. Du kan bruke det til å bevare personligheten de spesialtilpassede innstillingene, for eksempel innholdet på Start-menyen, stasjons- og skriverdefinisjoner, programalternativer og så videre til en eksisterende PC, og overføre disse unike innstillingene til den nye Compaq-PC-en slik at du slipper å bruke verdifull tid på å gjenopprette dem. Gå til Compaqs Web-sted på adressen hvis du vil ha mer informasjon. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 6-3

39 Bordmodelladministrasjon Aktivasporing og sikkerhet Verktøyet Compaq AssetControl som ligger inne på PC-en, gir nøkkeldata for aktivasporing som kan administreres ved hjelp av Compaq Insight Manager-produktene og Management Solutions Partners-produktene. Disse produktene er sømløse og gir automatisk integrering mellom AssetControl-funksjoner, og de gjør deg i stand til å velge det administrasjonsverktøyet som er best egnet for ditt miljø, og øke verdien av investeringen i eksisterende verktøy. Compaq PC-er produseres med den maskin- og programvaren som er nødvendig for å gi fullstendig støtte for DMI 2.0-standarden. Compaq tilbyr også flere ulike løsninger for kontroll av tilgang til verdifulle PC-komponenter og informasjon. Sikkerhetsfunksjoner som for eksempel varsel for minneendring, oppstartspassord og konfigureringspassord bidrar til å hindre uautorisert tilgang til de interne komponentene i PC-en. Ved å deaktivere parallell-, seriell- eller USB-porten, eller ved å deaktivere muligheten for oppstart ved hjelp av uttagbare medier, kan du beskytte verdifulle data. Varsling av minneendring kan automatisk videresendes til Compaq Insight Manager-produkter, for å levere aktive varsler om ulovlig endring av de interne komponentene i PC-en. Det finnes tre metoder å administrere sikkerhetsinnstillinger på Compaq-PC-en: Lokalt, ved hjelp av Compaq Computer Setup Utilities. Se i avsnittet Computer Setup Utilities (konfigureringsprogrammet F10) i boken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon og veiledning. Fra andre maskiner, ved hjelp av programvaren Compaq Remote Security Management. Med denne progamvaren kan du utføre sikker, pålitelig distribusjon og kontroll av sikkerhetsinnstillingene fra ett sentralt punkt i nettverket, ved hjelp av et tredjeparts PC LAN-administrasjonsprogram, for eksempel Microsoft SMS. Fjernadministrasjon, ved hjelp av Compaq Insight Manager LC, et verktøy for administrasjon av PC-arbeidsgrupper. Tabellen og avsnittene nedenfor viser til administrasjon av sikkerhetsfunksjoner på datamaskinen lokalt, gjennom Compaq Computer Setup Utilities. Se i verktøyene for Fjernsikkerhetskontroll hvis du vil ha mer informasjon om bruk av programvaren Remote Security Management. Disse verktøyene er tilgjengelige på Compaqs Web-sted på adressen Du finner også mer informasjon om Insight Manager LC på 6-4 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

40 Bordmodelladministrasjon Oversikt over sikkerhetsfunksjoner Funksjon Formål Hvordan den etableres Oppstartkontroll for uttagbare medier Kontroll av seriell-, parallell- eller USB-grensesnitt Passord ved oppstart Konfigureringspassord DriveLock-sikkerhet Varsel om minneendring Hindrer oppstart fra stasjoner for uttagbare medier. Hindrer overføring av data gjennom det integrerte serielle eller parallelle grensesnittet eller USB-grensesnittet (universal serial bus). PC-en kan ikke brukes før brukeren oppgir et passord. Dette kan brukes både for første systemoppstart og gjenoppstarting. Hindrer omkonfigurering av PC-en (bruk av hjelpeprogrammet Computer Setup) før passordet er angitt. Gjør det mulig å låse en MultiBay-harddisk, for å hindre uautorisert tilgang til data som er lagret på stasjonen. Registrerer når minnemoduler er blitt lagt til, flyttet eller fjernet. Varsler sluttbruker og systemadministrator. Fra menyen Utilities i Compaq Computer Setup. Se boken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon om Computer Setup. Fra menyen Utilities i Compaq Computer Setup. Se boken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon om Computer Setup. Fra menyen Utilities i Compaq Computer Setup. Se i håndboken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon om Computer Setup. Fra menyen Compaq Computer Setup Utilities. Se i håndboken Feilsøking hvis du ønsker mer informasjon om Computer Setup. Fra menyen Utilities i Compaq Computer Setup. Se i håndboken Feilsøking hvis du vil ha mer informasjon om Computer Setup. OBS: En MultiBay-harddisk kan bli gjort varig ubrukelig hvis funksjonen sikkerhetsfunksjonen DriveLock er aktivert og passordet blir glemt. Se Aktivere eller deaktivere DriveLock på en MultiBay-harddisk på side 6-10 før du bruker funksjonen DriveLock-sikkerhet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer varsel om minneendring, kan du se i den elektroniske håndboken Intelligent Manageability Guide. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 6-5

41 Bordmodelladministrasjon Passordsikkerhet Funksjon Formål Hvordan den etableres Eierinformasjon Viser informasjon om eier, slik den er definert av systemadministratoren, under systemoppstart (beskyttet av konfigureringspassord). Fra menyen Utilities i Compaq Computer Setup. Sikkerhetsbøyle for ipaq Bordmodell Kabellås-utstyr Monteringshull Oversikt over sikkerhetsfunksjoner (Forts.) Hindrer at sidepanelene fjernes, for å beskytte den interne harddisken og minnemodulene. Sikrer også Legacy-modulen, hvis den er installert. Avhengig av hvordan den er installert, deaktiverer den utløserknappen for MultiBay for å hindre at MultiBay-stasjonen tas ut. Brukes sammen med en ekstra kabellås for å sikre PC-en til et fast objekt for å beskytte den mot tyveri. Hull i bunnen av chassiset gjør det mulig å bolte fast PC-en til et fast underlag. Se Installere Sikkerhetsbøyle for ipaq bordmodell på side 6-12 hvis du vil ha nærmere informasjon. Se Montere en Compaq Sikkerhetslås på side 6-14 hvis du vil ha nærmere informasjon. Se Sikre ipaq til en fast arbeidsflate på side 6-13 hvis du vil ha nærmere informasjon. Denne PC-en støtter flere sikkerhetsfunksjoner med passord: et konfigureringspassord, et oppstartspassord og et passord for å låse en MultiBay-harddisk. Oppstartspassordet forhindrer uautorisert bruk av PC-en, ved å kreve passord for å få tilgang til programmer eller data hver gang maskinen blir slått på eller startes på nytt. Konfigurasjonspassordet forhindrer spesielt uautorisert tilgang til Computer Setup, og kan også brukes til å overstyre oppstartspassordet. Det vil si at når du blir bedt om å oppgi oppstartspassordet, vil du få tilgang til PC-en ved å oppgi konfigurasjonspassordet. Det kan etableres et konfigurasjonspassord for hele nettverket, slik at systemadministrator kan logge på alle nettverkssystemer for å utføre vedlikehold uten at det er nødvendig å vite oppstartspassordet, selv om et slikt er etablert. DriveLock-funksjonen hindrer uautorisert tilgang til data som er lagret på MultiBay-harddisker. 6-6 Brukerveiledning (hurtigoppsett)

42 Bordmodelladministrasjon Etablere et konfigureringspassord ved hjelp av Computer Setup Ved å etablere et konfigureringspassord i Computer Setup hindrer du omkonfigurering av PC-en (bruk av verktøyet Computer Setup) før passordet blir oppgitt. 1. Slå på maskinen eller start den på nytt. Hvis du er i Windows, velger du Start > Avslutt > Starte maskinen på nytt. 2. Når meldingen F10 Setup kommer frem i nederste høyre hjørne på skjermen, trykker du på F10-tasten. Trykk eventuelt på Enter for å omgå tittelskjermbildet. Hvis du ikke trykker F10-tasten mens meldingen vises, må du starte PC-en på nytt for å få tilgang til funksjonen. 3. Velg Security, og velg deretter Setup Password og følg anvisningene på skjermen. 4. Før du avslutter, klikker du på File > Save Changes and Exit. Etablere et oppstartspassord ved hjelp av Computer Setup Hvis du etablerer et oppstartspassord med Computer Setup, kan ingen få tilgang til PC-en når den blir slått på, uten å oppgi passordet. Passordet må oppgis hver gang datamaskinen blir slått på, når nøkkelikonet kommer frem på skjermen. 1. Slå på maskinen eller start den på nytt. Hvis du er i Windows, velger du Start > Avslutt > Starte maskinen på nytt. 2. Når meldingen F10 Setup kommer frem i nederste høyre hjørne på skjermen, trykker du på F10-tasten. Trykk eventuelt på Enter for å omgå tittelskjermbildet. Hvis du ikke trykker F10-tasten mens meldingen vises, må du starte PC-en på nytt for å få tilgang til funksjonen. 3. Velg Security, og velg deretter Setup Password og følg anvisningene på skjermen. 4. Før du avslutter, velger du File > Save Changes and Exit. Brukerveiledning (hurtigoppsett) 6-7

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie

Network Communications Guide Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie b Evo bordmodellfamilie Evo arbeidsstasjonfamilie Dokumentets delenummer: 177922-094 Mai 2002 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren (NIC) som er

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344

Din bruksanvisning HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://no.yourpdfguides.com/dref/865344 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon

Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Håndbok for nettverks- og Internett-kommunikasjon Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312968-091 Februar 2003 Denne håndboken definisjoner og anvisninger om bruken av funksjonene til nettverkskontrolleren

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger

Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Klientadministrasjon og universelle utskriftsløsninger Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fleroppstart (MultiBoot)

Fleroppstart (MultiBoot) Fleroppstart (MultiBoot) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer:

Klientadministrasjon og mobil utskrift. Dokumentdelenummer: og mobil utskrift Dokumentdelenummer: 410173-091 Januar 2006 Innhold 1 Klientadministrasjon Konfigurasjon og distribusjon.................... 1 2 Vedlikehold og oppdatering av programvare......... 1 3

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

mobile PhoneTools Brukerhåndbok

mobile PhoneTools Brukerhåndbok mobile PhoneTools Brukerhåndbok Innhold Krav...2 Før du installerer...3 Installere mobile PhoneTools...4 Installere og konfigurere mobiltelefonen...5 Elektronisk registrering...7 Avinstallere mobile PhoneTools...7

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: 405762-091. Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 405762-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet......................... 1

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/863277

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/863277 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Håndbok for administrasjon av bordmodeller

Håndbok for administrasjon av bordmodeller Håndbok for administrasjon av bordmodeller Stasjonære forretnings-pcer Dokumentets delenummer: 312947-091 Mars 2003 Denne håndboken gir definisjoner og instruksjoner om hvordan du bruker funksjoner for

Detaljer

Computer Setup Brukerhåndbok

Computer Setup Brukerhåndbok Computer Setup Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Klientadministrasjon og mobil utskrift

Klientadministrasjon og mobil utskrift Klientadministrasjon og mobil utskrift Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ EVO D310V MICROTOWER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok

Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Flere oppstartsalternativer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC

HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM DESKTOP DESKTOP PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ D530 ULTRA-SLIM

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer