KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 6 Visjon... 6 Verdigrunnlaget... 6 Virksomhetsideen... 7 Hovedmål... 7 Delmål... 7 Virkemiddel... Error! Bookmark not defined. Handlingsplan... 7 Idrettslagets Organisasjon Årsmøtet Styrets funksjon og sammensetning Grupper i fleridrettslag Utvalg i lag/klubb Dagligleder... Error! Bookmark not defined. Medlemmer Aktivitet... Error! Bookmark not defined. Anlegg Arrangement... Error! Bookmark not defined. Informasjon Økonomi Regnskap Medlemskontingent Treningsavgift... Error! Bookmark not defined. Startkontingent individuelt... Error! Bookmark not defined. Deltakeravgift lagidretter... Error! Bookmark not defined. Egenandeler... Error! Bookmark not defined. Reklame/sponsoravtaler Utleie... Error! Bookmark not defined. Kiosk Lønn og honorar Reiseregning Merverdiavgift... Error! Bookmark not defined. Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakter/profilering Regler for (navn på lag) Retningslinjer for foreldre/foresatt Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

3 Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Regler for reiser... Error! Bookmark not defined. Politiattest Fair Play Dugnad Skikk og bruk for e-post Utmerkelser og æresbevisninger... Error! Bookmark not defined. Årlige faste oppgaver... Error! Bookmark not defined. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

4 Innledning Som nyvalgt tillitsvalgt eller som trener for et lag, vil det ofte oppstå spørsmål om klubbens drift og fremgangsmåte. Vedtektene for klubben vil ofte gi de helt grunnleggende svar, men i tillegg vil det være nødvendig å ha noen mer detaljerte regler om hva som forventes av idrettslagets styrende organer og medlemmene. Organisasjonsplanen skal være et styrende dokument for den daglige drift av Sætre IF Graabein. Hensikten er å synliggjøre de retningslinjer som lagets styrende organer, tillitsvalgte og leder skal arbeide etter. Idrettslagets fremdrift er helt ut avhengig av frivillighet. Strategiplanen skal ikke virke som en tvangstrøye eller pålegg ovenfra og ned da dette vil virke negativt. Planen skal være en hjelp for frivillige og ansatte i en organisasjon som nødvendigvis har høy omløpshastighet på ledere og tillitsvalgte. De overordnede mål for klubben skal være å gi lokalbefolkningen et bredest mulig tilbud. Hovedfokus skal være å gi idrettstilbud til alle innbyggere som sogner til Sætre, men med hovedfokus på barn og ungdom til og med ungdomsskolealder. Grunnlagsopplysninger for Sætre IF Graabein Navn: Sætre IF Graabein Stiftet: 10. september 1872 Idrett:Fleridrettslag Postadresse: Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre E-postadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: DNB Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Anleggsadresse: Stikkvannsveien 2 Telefon: Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/nif: Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets Registrert tilknytning til Hurum idrettsråd Registrert tilknytning til håndball, fotball og basket forbundet Registrert tilknytning til Buskerud krets Klubbnummer i NIFs medlemsregister: Årsmøtemåned: Mars Forkortelser: SIFG: Sætre Idrætsforening Graabein SIGE: Sætre Idrætsforening Graabein Eiendom AS Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

5 Historikk Foreningen ble stiftet 10. september 1872 og hadde da navnet Sætre Idrætsforening. Foreningen ble oppløst i 1916, men startet opp igjen 4. november 1917 som Idrettsforeningen Graabein. 7. november 1996 endret klubben navn igjen til Sætre Idrætsforening Graabein (SIFG), slik navnet er i dag. Grupper/idretter: Sætre IF Graabein har tidligere drevet med både friidrett, bandy, fotball, håndball, skigruppe og hoppgruppe. Mange av Sætre IF Graabein sine tidligere aktive ble både kretsmestere og vant medaljer i NM i friidrett. Graabein har i dag totalt ca. 700 medlemmer fordelt på fotball, håndball, basket, friidrett og ski. Friidrett og Ski ligger i dag sortert under Fotballgruppa. Basket ligger under Håndballgruppa. Fotballen startet opp i Graabein i I 1919 ble det leiet en bane av Grytnes Gård kalt Øra Under krigen var det liten aktivitet, men etter krigen blomstret interessen opp igjen og ledelsen i idrettsforeningen var så fremsynt at den straks begynte å planlegge for et utvidet og forbedret idrettsanlegg og etter stor dugnad og etter god støtte fra Nitroglyserin Compagniets side, kunne vi åpne vårt nye idrettsanlegg med gressbane og løpebane 1. August Men det som manglet var et klubbhus, og igjen med hjelp fra Nitroglyserin Compagniet som stilte med til disposisjon sto klubbhuset ferdig i Det har vært mange oppgraderinger etter dette bla. Rep. av løpebanen i 1966 og Grusbanen høsten 79/vinteren 80. Og et nytt klubbhus ble gjort ferdig i 1991 med moderne fasiliteter som dusjer, toalett og kiosk. Sletta hadde i års jubileum. Kunstgressbanen: I 2011 tok en liten gruppe initiativet til å sette i gang prosjektet med å få en kunstgressbane i Sætre da Sætre IF Graabein kun hadde gressbane som kunne brukes fra mai til slutten av september. Mange av lagene leide plass på kunstgressbaner andre steder i fylket. Det ble derfor vedtatt at Grusbanen skulle gjøres om til Kunstgressbane på ca 43 x 68 meter. Total kostnad var ca. 1 million kroner og det ble lagt ned mange dugnadstimer fra frivillige i Graabein. Kunstgressbanen ble offisielt åpnet 5. november Håndball/Sætrehallen: Det var i 1966 første gang SIFG meldte på håndballag til serien, da med 3 pike-lag. De spilte på grusbanen på sletta og etter hvert som interessen økte leide de haller mange steder rundt om i nabokommunene. Men endelig var det håndballens tur til å få sin egen storstue. Vinteren 1985/86 ble halltomta ryddet for trær. Sommeren 1986 jobbet lokale entreprenører for fullt, og det ble gjort grunnarbeider på dugnad for ca 1,2 millioner kroner. Det ble klart at det ville være økonomisk å bygge med kjeller under hele hallen. Arealene økte dermed fra 2750 m2 til 4274 m2. Det ble jobbet hardt i 1986 og 1987 til hallen stod ferdig februar Da hadde klubbens medlemmer lagt ned ca dugnadstimer i prosjektet. Det ferdige prosjektet kostet da ca 15,5 mill mens verditaksten var på over 30 mill da hallen ble åpnet. Hallen er i dag forsikret for over 60 mill. Sætrehallen ble offisielt åpnet i april Hallen hadde i års jubileum. Sætre Idrætsforening Graabein Eiendom AS: I 2011 ble Sætre If Graabein Eiendom AS (SIGE) opprettet med Sætre IF Graabein som eneste aksjonær. Sætrehallen, sletta og kunstgressbanen ble flyttet fra foreningen til eiendomsselskapet. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

6 Idrettslagets formål Sætre IF Graabein (SIFG)skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Våre verdier: "SIFG skal arbeide for at alle gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Foreningen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Foreningens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet." Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Visjon Graabein er til for at Hurums innbyggere skal ha et godt sportslig tilbud på alle nivåer, med gode tidsmessige anlegg og med en sterk sosial tilhørighet. Dette betyr at Sætre IF Graabein skal være: - en av idrettsforbundets beste og mest veldrevne idrettsforeninger med et godt, inkluderende og allsidig aktivitetstilbud - et fellesskap og gi tilhørighet slik at man er stolt over å være en del av foreningen. - en pådriver for at Hurum kommune har et godt tilbud for alle som ønsker å drive idrettslig aktivitet Verdigrunnlaget Alt vi gjør skal preges av aktivitet og glede, konkurranse og fair play, i et åpent, skapende og trygt fellesskap. For Barn gjennom utvikling og lek, sosialt og trygt Ungdom gjennom utvikling og utfordring, vennskap, fart og spenning Voksne gjennom samhold, tempo og artisteri, energisk og underholdende Mosjon gjennom vennskap og trening, glede og engasjement Etiske regler: Du er kjent med idrettens verdier og legger dem til grunn for ditt engasjement i og for idretten Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet. Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til SIFG og SIFGs medlemmer. Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt. Som medlem i organisasjonen søker du å påvirke SIFGs medlemmer og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i og utenfor idretten. Det er forventet at alle som har en eller annen rolle innenfor vår organisasjon opptrer i tråd med prinsippene for «fair play» og klubbens øvrige lover og regler. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

7 Virksomhetsideen SIFG skal være hovedaktør for utvikling av idretten til en betydelig breddeidrett i vårt lokalmiljø, enten i egen regi, eller gjennom samarbeid med andre. SIFG skal være en aktiv tilrettelegger for sine medlemmer, og et talerør overfor særforbund, idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. Hovedmål Graabein skal være et klart førstevalg i Hurum for å : - Drive barne- og ungdomsidrett - Drive bredde-/mosjonsidrett Graabein skal være en drivkraft i Hurum med hensyn på tilrettelegging av idrettslig aktivitet. Graabein skal drives profesjonelt med det formål å gi medlemmene og innbyggerne i Hurum et godt idrettslig tilbud til konkurransedyktige vilkår. Graabein skal arbeide for å rekruttere til styreverv ved blant annet å formidle tilbud om opplæring i styreverv. Graabein skal skape idrettstilbud også til voksne så langt det er mulig. Graabein skal ha en oppdatert hjemmeside med god og pålitelig informasjon. Handlingsplaner Hovedstyret Dato/måned Jan/febr Innen mars Mars/april Mars/april Løpende Juli/aug Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov Rapportere endringer av post og e- postadresser Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist Fordele LAM midler Søke om momskompensasjon Søke om støtte til utstyr fra Norges Idrettsforbund (spillemidler). Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

8 Håndballgruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Org.utvikling Graabein Delta i diskusjoner på klubbnivå Håndballstyret Løpende Trenerforum Sportslig ansv. Løpende Sportsplan Sportslig ansv Rekruttering av trenere Rekruttering av dommere Rekruttering av nye lag Samarbeid RHH, ROS, Slemmestad Tilby trenerassistent/ trenerutdanning tidligere spillere. Finne trenere i foreldregruppen Barnekamplederkurs / kontakte tidligere spillere Informasjon på barneskolene. Gjensidige håndballskole Treningssamarbeid + forb. overgang Håndballstyret Håndballstyret i samarbeid med RHH Håndballstyret Håndballstyret for 01-lagene Vestfjorden Cup Prosjekt Egen prosjektgruppe Arrangere Gjensidige håndballskole Arrangere miniog aktivitetsturneringer Gjennomføre inntektsbringende akt. Søke Gjensidige Søke NHF Finne egnet prosjekt/aktivitet Håndballstyret/ prosjektgruppe Håndballstyret/ prosjektgruppe Håndballstyret/ prosjektgruppe Juletresalg Prosjekt Prosjektgruppe sammen med Fotball Løpende Løpende Løpende Løpende august 2015 Høstferien 2015 Minit Aktivitetsturn. høsten 2015 Desember 2015 Ikke avholdt i vinterferien 2015 Minit Basketgruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Rekruttering Informasjonsarbei d på barneskolene BjF/RR Høst 2015 Dommer rekruttering Regions-dommer Informere spiller BjF/RR 2015 Fylle opp med kamper for å kunne kurses til regions-dommer BjF 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

9 Trenerkabal 2015/16 Arrangere EBG cup Gjøre opp status på lag og trenere for neste sesong Søke om arrangement BjF og trenere Q BjF + lag 2015 VC Prosjekt, BjF Høst 2015 Fotballgruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Skigruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

10 Idrettslagets Organisasjonkart Se eget vedlegg Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven. Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut/gjøres tilgjengelig 1 uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og sammensetning SIFG ledes av et hovedstyre som er valgt av medlemmene i henhold til lagets lover. Hovedstyret er lagets øverste organ mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for alle lagets aktiviteter og oppgaver. I saker som angår idrettslige forhold innenfor gruppene, handler gruppene selvstendig innenfor vedtatte budsjett men retter seg etter instruks/pålegg fra Hovedstyret. Viktige saker av økonomisk/administrativ betydning skal forelegges hovedstyret før gruppestyrene fatter vedtak. Alle møtereferater fra gruppene skal forelegges hovedstyret til orientering. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

11 Hovedstyret arbeider etter lagets lover og ellers etter retningslinjer og vedtak som blir fattet på årsmøtet. I tillegg ivaretas bl.a. følgende oppgaver: Ivareta idrettslagets interesser så vel innad i laget som utad. Sørge for at idrettslaget drives på tilfredsstillende måte. Hovedstyret har herunder ansvar for å gripe inn og bidra til løsning hvis uoverensstemmelser oppstår i grupper eller mellom grupper i laget. Arbeidsgiveransvar for ansatte Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Hovedstyrets sammensetning: Styret velges på årsmøtet iht. lovens 15. Årsmøtet velger leder for gruppene etter innstilling fra gruppenes styrer. Disse tiltrer styreverv i Hovedstyret. Ved frafall kan gruppen stille med nestleder eller annen representant fra gruppestyret. Med grupper menes: håndball (inkl. basket), fotball (inkl. allidrett og skigruppe), og Rådet. Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering samt evt. publisering på nettsidene. lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre informasjonen tilgjengelig for alle medlemmene. føre kronologisk protokoll over styrevedtak. ansvar for arkiv. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

12 Kasserer/regnskapsfører Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak er kontaktpunkt fra styret og ned til sine respektive grupper og trenere og gjennomfører hovedstyrets beslutninger i gruppene kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l. Ett medlem av styret skal være klubbens fair play-ambassadør og ha ansvar for klubbens barneidrett iht. barneidrettsbestemmelsene. Revisorer Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på html#map004 Valgkomité Valgkomiteen plikter: å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant kursing for påtenkte oppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide. Grupper i fleridrettslag FORBEREDENDE STYREMØTER Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

13 SIFG består av flere undergrupper. Hver gruppe har eget styre, egne budsjetter og fører egne regnskap. Hver gruppe skal avholde et forberedende styremøte senest en måned forut for SIFGs årsmøte. Innkalling til gruppenes forberedende styremøte skal skje ved annonsering på klubbens hjemmesider og ellers med de samme frister som fremkommer av klubbens vedtekter. Møtet skal være åpent for alle medlemmer i klubben. Gruppenes forberedende styremøte skal: 1. Godkjenne innkallingen og sakliste. 2. Behandle gruppens forslag til årsmelding. 3. Behandle gruppens forslag til regnskap. 4. Behandle forslag til saker som skal til behandling på årsmøtet. 5. Behandle gruppens forslag til budsjett 6. Behandle gruppens handlingsplan 7. Foreta valg av medlemmer til gruppens styre/arbeidsgruppe, herunder innstille kandidat til lederverv/ Hovedstyre. Gruppenes årsmelding, regnskap og budsjett skal forelegges hovedstyret og fremlegges og behandles i årsmøtet i SIFG. Gruppenes handlingsrom Budsjett og regnskap gruppenes ansvar Gruppene (håndball, fotball og Rådet) vedtar egne budsjetter og fører egne regnskap. Gruppene skal holde Hovedstyret underrettet om den økonomiske driften, og må sørge for tilstrekkelig dokumentasjon ved innkjøp mv. To personer i gruppestyret (ikke kasserer) skal signere for hvert bilag. Innkjøp av vesentlig verdi skal forelegges Hovedstyret for godkjenning. Enhver økonomisk disposisjon kan kreves lagt frem for Hovedstyret av Hovedstyret selv, eller når minst to styremedlemmer i gruppen krever det. Gruppene kan ikke anskaffe bankkort i Graabeins regi uten at Hovedstyret har godkjent dette. Dersom det godkjennes bruk av bankkort, skal det utpekes en ansvarlig person for kortet, og som også er ansvarlig for å legitimere innkjøp med bankkortet. Innkjøp skal signeres av minst to personer, på samme måte som andre innkjøp/utgifter. Avtaler med sponsor Det er kun Hovedstyret som kan inngå sponsoravtaler på vegne av Graabein. Gruppene/lagene kan kun inngå sponsoravtaler dersom dette er avklart med Hovedstyret. Ved avgjørelsen skal Hovedstyret vektlegge konkurransesituasjonen opp mot behovet for sponsorer for andre grupper i Graabein, og om idrettslaget er best tjent med at Hovedstyret inngår avtalen på vegne av laget. Hvis klubben har et markedsutvalg, skal dette sørge for kontakt med sponsorer. Klubben v/ markedsutvalget eller hovedstyret skal sørge for at gruppene/lagene får en rettferdig fordeling av tilgang til «markedsplasser» som f.eks. Sætre Nærsenter. Hvis nødvendig skal markedsutvalget / hovedstyret sørge for avtale med aktuelle «markedsplasser». Klubbsamarbeid Spørsmål om klubbsamarbeid skal alltid forelegges Hovedstyret for behandling. Fotball, allidrett og skigruppe Styret består av Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

14 Leder Nestleder Kasserer Sekretær 2 styremedlemmer Webansvarlig Materialforvalter Oppgaver og arbeidsfordeling: 1. LEDERGRUPPE 1.1. LEDER: Ansvar for administrasjon av gruppen Ansvar for gruppens budsjett og økonomi 1.2. NESTLEDER Overordnet sportslig ansvarlig Overordnet ansvar anlegg Følge opp arbeidsforhold med lønnede trenere 1.3. SEKRETÆR Kalle inn og lede styremøter og andre møter etter behov Ta imot saksinnspill og lage saksliste. Føre møtereferat og sende for arkivering Kontaktpunkt for gruppen, videresende e-post og forespørsler Hente post og fordele på møter 2. SPORTSLIG UTVALG 2.1. SPORTSLIG LEDER Lede sportslig utvalg Jobbe frem og vedlikeholde sportsplan Implementere sportlig satsning i lagene Jobbe for at det er fotballtilbud i alle alderstrinn fra skolestart for begge kjønn. Samle trenerne for å sette opp treningstider. Holde kontakt med sin like i håndballgruppa for å samordne treningstider på samme årstrinn. Administrere treningstidene til fotballgruppa og gjøre avtaler med eksterne om leie av fasiliteter ved behov. Budsjettansvar for sportslig utvalg sine budsjettposter TRENERUTVIKLER Etablere og følge opp mentorordning mellom trenerne Følge opp trenerne ift kurs og kompetanseheving Holde faste trenersamlinger og ved behov Tilrettelegge for trenerutdanning gjennomført hos Graabein Arrangere barnefotballkvelder og andre temakvelder 2.3. SPILLERUTVIKLER Ansvarlig for å følge opp spillere slik at alle får utnyttet sitt potensiale Ansvarlig for å organisere hospiteringer og følge opp disse Ansvarlig for å organisere opphold på kretslag mv Lage plan for treningsleire og være faglig kontaktpunkt for dette 2.4. DOMMERUTVIKLER Følge opp dommere og kampledere Organisere kamplederkvelder Tilrettelegge for dommerutdanning Sørge for at dommerutstyr er tilgjengelig på sletta. Bestille nødvendig utstyr KOMPETANSEUTVIKLER Holde oversikt over kompetanse i gruppen. Administrere egne kurs og kurspåmeldinger. Legge til rette for å få riktig kompetanse på alle ledd i organisasjonen, herunder også ledelsen 3. LAGADMINISTRASJON 3.1. LAGLEDERKONTAKT Være kontaktpunkt for laglederne Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

15 Samle inn og kvalitetssikre medlemslister og videresende til kasserer for fakturering Sende ut siste registrerte medlemsliste til lagledere for kvalitetssikring Holde oversikt på påmeldinger til cuper for alle lag Seriepåmelding fotballag. Arrangere faste lagledermøter og ved behov Budsjettansvar for cuper 3.2. MATERIALFORVALTER Holde oversikt over gruppens utstyr Mønstre utstyr, kassere og lage bestillinger på nytt utstyr Følge opp forhandleravtaler og administrere klubbinnkjøp Være gruppens kontaktpunkt på alt av bestillinger og forespørsler på utstyr. Følge eget budsjett på utstyr Holde og administrere gruppens utstyrslager. 4. ØKONOMI 4.1. KASSERER Ansvar for å sette opp budsjett i samarbeid med leder, kasserer og andre aktuelle i gruppen. Fakturere aktivitetsavgift Betale attesterte eller bekreftede regninger Holde oversikt over saldo på kontoer Sende bilag til regnskapsfører Støtte arrangementskomiteer til budsjettering ved forespørsel 5. ARENA 5.1. ARENAANSVARLIG Lære opp og organisere kampverter Sørge for at vester og alt er klart for kampvertene Være støttespiller for gruppens egen vaktmester i forhold til oppgaver og vedlikehold Kontaktpunkt mot Graabein eiendom 5.2. KIOSKANSVARLIG Organisere kioskdriften Handle inn og sørge for at alt nødvendig er på plass. Følge opp lokalene mtp renhold og eventuelle oppgraderinger Budsjettansvar for kioskdriften 6. ARRANGEMENTER 6.1. ARRANGEMENTSANSVARLIG Støtte arrangementsgruppene med planlagging av sitt arrangement Kvalitetssikre prosessen og at frister overholdes Sørge for at arrangementene evalueres og at forbedringspotensialet hentes ut Sammen kasserer sørge for at oppgjør og bilag kommer inn 6.2. DUGNADSANSVARLIG Støtte dugnadssgruppene med planlagging Kvalitetssikre prosessen og at frister overholdes Sørge for at arrangementene evalueres og at forbedringspotensialet hentes ut Sammen kasserer sørge for at oppgjør og bilag kommer inn Administrere dugnadsbøter og sørge for innkreving av disse i samarbeid med kasserer Økonomi i forhold til hovedlaget Aktivitet og handlingsplaner Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper: - Samarbeider med håndballgruppa om allidrett til barn under skolepliktig alder (?) Håndball og basket Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

16 Styret består av Leder Nestleder Kasserer Sekretær 1-2 styremedlemmer Materialforvalter Styremedlem fra basket Oppgaver og arbeidsfordeling: LEDERGRUPPE LEDER: Ansvar for daglig drift av håndballgruppa og administrasjon av arbeidsoppgaver i håndballstyret Ansvar for gruppens budsjett og økonomi Ansvar for årsmelding og årsmøte Medlem i hovedstyret Representerer Håndballgruppa i møter med krets, region, andre klubber og Hurum Idrettsråd NESTLEDER Deler arbeidsoppgaver med leder og fungerer som leder i dennes fravær Overordnet ansvar kiosk og låsevakter Varamedlem i hovedstyret SEKRETÆR Kalle inn til styremøter og andre møter etter behov Lage møteplan Ta imot saksinnspill og lage saksliste. Føre møtereferat og sende for arkivering Kontaktpunkt for gruppen, videresende e-post og forespørsler Hente post og fordele på møter SPORTSLIG LEDER Overordnet ansvar for det sportslige Lede trenerforum Jobbe frem og vedlikeholde sportsplan Implementere sportlig satsning i lagene Jobbe for at nye lag startes opp Samle trenerne for å sette opp treningstider. Holde kontakt med sin kollega i fotballgruppa for å samordne treningstider på samme årstrinn. Administrere treningstidene til håndball og gjøre avtaler med eksterne om leie av fasiliteter ved behov. Tilrettelegge for trenerutdanning Følge opp dommere og kampledere Tilrettelegge for dommerutdanning MATERIALFORVALTER Holde oversikt over gruppens utstyr Mønstre utstyr, kassere og lage bestillinger på nytt utstyr Følge opp forhandleravtaler og administrere klubbinnkjøp Være gruppens kontaktpunkt på alt av bestillinger og forespørsler på utstyr. Følge eget budsjett på utstyr Holde og administrere gruppens utstyrslager. KASSERER Ansvar for å sette opp budsjett i samarbeid med leder, kasserer og andre aktuelle i gruppen. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

17 Fakturere aktivitetsavgift Betale attesterte eller bekreftede regninger Holde oversikt over saldo på kontoer Passe på at forbruk ligger innenfor budsjettrammene Sende bilag til regnskapsfører Støtte arrangementskomiteer til budsjettering ved forespørsel KIOSKANSVARLIG Organisere kioskdriften sammen med nestleder Handle inn og sørge for at alt nødvendig er på plass. Følge opp lokalene mtp renhold og eventuelle oppgraderinger Økonomi i forhold til hovedlaget Aktivitet og handlingsplaner Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper Barneidrett Barneidrett er ikke egen gruppe i SIFG. Hver enkelt undergruppe har ansvar for å gi tilbud. Ett av styrets medlemmer skal ha særlig ansvar for barneidretten. Utvalg i lag/klubb Sportslig utvalg Hovedstyret utpeker tre personer til sportslig utvalg, og skal representere et bredest mulig grunnlag fra de ulike gruppene. Sportslig utvalg kan for eksempel bestå av sportslig ansvarlig i hovedstyret, sportslig ansvarlig i fotballstyret og sportslig ansvarlig i håndballstyret. Markedsutvalg Hovedstyret oppnevner et markedsutvalg. Oppgaver for markedsutvalget er å etablere kontakt mot næringslivet Hurum med tanke på sponsoravtaler, annonser, reklameskilt mv. Utvalget skal også ha kontakt med f.eks. Sætre Nærsenter mtp. avtale om tillatelse til å bruke Nærsenteret til kakelotteri mv., og sørge for at tiden Graabein får til disposisjon fordeles rettferdig mellom gruppene/ lagene. Markedsutvalget svarer direkte til hovedstyret. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

18 Medlemmer Medlemskap i SIFG er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.. Medlemskap i SIFG kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek. Rådet Rådet består av tidligere medlemmer som enten har lang administrativ erfaring i klubben eller sportslig meritter, Kravene er definert i Rådets lover, utsnitt under her: Rådets sammensetning: For å bli medlem av Rådet må en ha vært seniormedlem i minst 15 år og ha innehatt tillitsverv i laget. Det er en æressak å bli tatt opp som medlem av Rådet, en går aldri ut, men kan være passiv medlem hvis en har sterkt ønske om det. Rådet utnevner selv sine medlemmer. Det er viktig at medlemmene ikke har tillitsverv som kan trekke habiliteten i tvil. Nye medlemmer bør ha fylt 50 år. Rådet velger selv sitt styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Alle velges for 2 år av gangen. Lederen skal kunne sitte i maksimum 4 år hvis ikke spesielle grunner sier noe annet. Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som angår idrettslagets ve og vel. Det skal uoppfordret meddele styret sin oppfatning av idrettslagets drift og være behjelpelig med å påse at driften skjer i overensstemmelse med foreningens lover og beste tradisjoner. Rådet har egne vedtekter som bare kan endres på årsmøtet. Medlemmer som oppfyller kravene til medlemsskap iht. Rådets vedtekter, har rett til medlemsskap i Rådet. Æresmedlemmer blir automatisk medlemmer. Rådet kan oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall. Æresbevisninger Æresmedlemskap er idrettslagets høyeste utmerkelse. For å bli æresmedlem legges det vekt på at medlemmet over et lengre tidsrom bør ha arbeidet for foreningens beste administrativt, sportslig eller på annen måte ha fremmet idrettens sak på stedet, samt å gjøre idrettslagets navn kjent utad. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har fri adgang til alle idrettslagets arrangementer. Idrettslagets hederstegn og plakett kan tildeles det medlem som har gjort en god administrativ eller sportslig innsats og arbeidet for idrettslagets fremme på annen måte. For begge utmerkelser er god vandel en forutsetning. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

19 Tildeling av æresbevisninger skjer ved styret etter innstilling fra Rådet. Forslagsrett har så vel grupper som enkeltmedlemmer. Æresbevisninger utdeles ved årsmøter, klubbjubileer eller andre spesielle anledninger. Anlegg SIGE AS Anleggene eies av heleid datterselskap Sætre IF Graabein Eiendom AS. Anleggene består av Sætrehallen, Sletta og Lysløypa. Sportslig utvalg har ansvaret for å fordele treningstider iht. Hovedstyrets retningslinjer Instruks for søknad og tildeling av treningstider SLETTA (Gress- og kunstgressbane) 1. Innen fotballstyrets nærmere fastsattedato skal de respektive lag sende sine ønsker om treningstider på Sletta for påfølgende kalenderår til Sportslig ansvarlig i fotballgruppa. som tar saken videre til sportslig utvalg Eksterne leietakere henvender seg til daglig leder i SIGE. 2. Lagene setter opp prioritert liste over ønskede treningstider. 3. Innen frist fastsatt av fotballstyret skal Sportslig utvalg ha sendt ut de fastsatte treningstider. SÆTREHALLEN 1. Innen håndballstyrets nærmere fastsatte dato skal respektive lag fra håndball og basket samt lag fra RHH sende sine ønsker om treningstider i Sætrehallen for påfølgende håndballsesong til Sportslig ansvarlig i håndballgruppa som etter samråd med trenerforum tar saken videre til sportslig utvalg. Øvrigeksterne leietakere henvender seg til daglig leder i SIGE. 2. Lagene - setter opp prioritert liste over ønskede treningstider. 3. Innen frist fastsatt av håndballstyret skal Sportslig utvalg ha sendt ut de fastsatte treningstider. Retningslinjer for tildeling av treningstider: Fotball skal prioriteres ved tildeling av treningstider på Sletta. Håndball og basket skal prioriteres ved tildeling av treningstider i Sætrehallen. Utover dette skal følgende kriterier legges til grunn for fordeling av treningstider, i den rekkefølge de er listet her: 1. Treningstider skal tilpasses utøvernes alder yngre tidlig, eldre sent. 2. Treningstidene fordeles som de er prioritert fra de ulike lagene. Det vil si at dersom et lags første prioritet faller på same tidspunkt som et annet lags andre prioritet, blir førsteprioritetsønsket tatt til følge. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

20 3. Først etter at alle lag har fått oppfylt ett prioritert ønske, skal treningstid nummer to tildeles. 4. Treningstider skal tilpasses treners/lagleders tilgjengelighet. 5. Treningstider for egne lag samt lag i samarbeidsklubber (som RHH) prioriteres foran andre leietakere som ikke er en del av SIFG All kontakt vedrørende eiendom, kontakt administrasjonskoordinator i SIGE, Telefon: Daglig leder SIGE AS daglige leder/ administrasjonskoordinator er ansatt i klubbens eiendomsselskap og har ansvar for daglig drift av klubbens anlegg. Daglig leder kan ta imot oppgaver fra SIFG v/leder av hovedstyret. Informasjon Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: Enklere henvendelser om aktivitetstilbud, treningstider mv. kan rettes til Graabeinkontoret i hallen Økonomi Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Når det gjelder LAM, så gir NIF en henstilling til idrettsrådene om hvordan midlene skal fordeles, f.eks. funksjonshemmede eller integrering. Barn skal prioriteres. Klubben må følge disse. LAM må tas opp til behandling i Hovedstyret hvert år. Regnskap Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. Eksempel. En trener/oppmann for et fortballag kan ikke samle inn egenandeler og betale turneringsdeltakelse fra egen konto, laget kan være en underavdeling i klubben med eget regnskap men all inn og utbetaling Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

21 skal gå gjennom kasserer/daglig leder. Blir det brukt personlige kontoer og vedkommende ikke kan gjøre rede for penger som er kommet inn kan det regnes som underslag av medlemmer sine penger. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i idrettslagets lov 4. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. Innkrevningsrutiner: Faktura sendes ut innen utgangen av januar måned. Første purring 30 dager etter forfall. Treningsavgift Treningsavgift fastsettes og kreves inn av gruppene. Gruppene skal tilstrebe lik aktivitetsavgift for de yngste. Om medlemmer av SIFG driver med flere aktiviteter i SIFG for eksempel håndball og fotball, betales kun den høyeste treningsavgiften. Hovedstyret kompenserer den gruppen som ikke får inn treningsavgiften for medlemmene. Det kan være mulig å få fritak for treningsavgift ved søknad til hovedstyret etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret. Reklame/sponsoravtaler Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret. Dugnader som innebærer pengeinnsamling og hvor Graabeins navn og logo benyttes, (kakelotteri, flaskeinnsamling mv.) skal koordineres fra Hovedstyret. Ingen lag skal ha fortrinn fremfor andre hva gjelder tilgang til dugnader som normalt skal være tilgjengelig for alle. Kiosk Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer. Kasserer skal ha sms med dagens overskudd etter kampdagens slutt Instruks for kioskene finnes på Graabeins nettsider Lønn og honorar Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. Refusjon av utlegg må forelegges gruppestyrene og/eller Hovedstyret. I særlige tilfeller kan det etter søknad utbetales andre godtgjørelser. Som hovedregel er det kun trenere og andre som har godtgjørelse kontraktsfestet som kan kreve dekket utgifter ut over rene utlegg. Det må ikke ytes gaver ut over verdien som angitt i statens regulativ og som kan gis uten skattetrekk. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

22 Reiseregning Reiseregning/utlegg: Krav til reiseregning: - Alt fylles ut på reiseregningen: navn, adresse, fødselsdato, bankkto. til og fra og dato for hver enkelt reise formål med hver enkelt reise ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis - Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): Originalkvitteringer skal alltids vedlegges. Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE Økonomisk utroskap/varslingsplikt Enhver som får mistanke om økonomisk utroskap har umiddelbart plikt til å meddele Hovedstyret som avgjør om saken skal politianmeldes. Den som varsler skal skjermes i størst mulig grad. Hovedstyret skal snarest mulig sørge for å få oversikt over situasjonen og hva som faktisk er skjedd. Dette vil normalt innebære innsamling av relevante dokumenter, møte med den aktuelle personen mv. Hovedstyret bør snarest mulig iverksette foreløpige preventive tiltak for å hindre nye underslag, f.eks. tilbakekalle fullmakter og tilgang til konti, inndra adgangskort osv. Gjelder det personer i styret, bør idrettslaget anbefale vedkommende om å fratre fra styret inntil videre. Underslag er straffbart iht. straffeloven og bør, som andre straffbare forhold, anmeldes til politiet, også av preventive grunner for å hindre nye underslag. En tilbakebetalingsavtale bør derfor ikke komme i stedet for, men i tillegg til en anmeldelse til politiet. SIFG har i samsvar med de generelle anbefalinger fra NIF en policy på at alle tilfeller der det foreligger en begrunnet mistanke om underslag politianmeldes. En tilbakebetalingsavtale må utformes slik at den i tilstrekkelig grad ivaretar SIFG dersom vedkommende ikke betaler tilbake beløpene i tråd med tilbakebetalingsavtalen. Hovedstyret bør her vurdere å søke ekstern juridisk kompetanse. Klubbdrakter/profilering Idrettslagets merke er rundt med et skjoldformet merke inni. Skjoldets øvre del er hvit med en inntegnet gråbein. Nedre halvdel er sort med innstemplet Graabein I bue over skjoldet er innstemplet Sætre og i bue under skjoldet; Idrætsforening. Idrettslagets drakter er primært; svart og hvitt. Reservedrakter er røde. Gruppene står fritt til å bestemme den kombinasjon som passer best til deres idrettsgren. Hovedstyret skal godkjenne draktenes utforming. Trykk på draktene skal være godkjent av Hovedstyret. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

23 Spillerdraktene er klubbens eiendom og kan derfor ikke påføres navn, og heller ikke reklame med mindre dette er avklart med Hovedstyret. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

24 Regler for Sætre IF Graabein Retningslinjer for foreldre/foresatt Her er et forslag til regler dere må lage reglene ut fra forholdene i deres klubb. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Graabein, men er du med, følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Retningslinjer for utøvere Alle utøvere i SIFG skal fremme følgende verdier på trening og når de er ute og representere klubben. Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Ærlig overfor trener og andre utøvere. Godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. Vise engasjement Gode arbeidsholdninger. Stolthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel. MOBBING ER IKKE AKSEPTERT Retningslinjer for trenere Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene. SOM TRENER SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

25 Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter Kompetanseheving hos klubbens øvrige trenere innenfor din idrett INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: En målrettet plan Progresjon i opplevelser og ferdigheter Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser Effektiv organisering Saklig og presis informasjon Kreative løsninger Fleksibilitet ved problemløsning Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon Mobbing Mobbing er et generelt problem og har blitt et problem i det norske samfunnet også på sms og mail. Dette er noe idretten ikke aksepterer. Hovedstyret skal utabeide nærmere regler og konsekvenser hvis det forekommer mobbing i klubben. Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. Hovedstyret bør utforme regler for dette i på hvordan en skal håndtere dette. Reglene bør ta utgangspunkt i følgende retningslinjer som kan være til hjelp. Alkohol SIFG stiller seg bak idrettsforbundet sin holdning til alkohol som lyder: IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) 5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

26 internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. Politiattest Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Disse skal legge frem attest: Trenere, oppmenn og foreldre som er med på turneringer som ledere. Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon eller på e-post til Rutiner for politiattest finner du her: Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

27 Fair Play SIFG følger Fair Play reglene, som lyder: For spillere Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det? Fair Play betyr at du som spiller må: Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater Unngå stygt spill og filming Skape trygghet og god lagånd på banen Fair Play-ånden skal vokse fram ved: Å trene og spille kamper med godt humør Å behandle motstanderne med respekt Å hjelpe skadet spiller uansett lag Å takke motstanderen etter kampen Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren For trenere og ledere Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring. Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår: Betydningen av dommerens situasjon og funksjon At dommerne må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet For foresatte og foreldre Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene! Ta ansvaret og tenk over følgende: Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dommeren prøver også å gjøre sitt beste ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bryne Håndballklubb Vedtatt på årsmøtet dd.mm. 20.. Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 5 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR GULSET IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 17/4-2012 Revisjon 1: årsmøtet 11/4-2013 Revisjon 2: årsmøte 24/4-2014 Organisasjonsplan for Gulset IF, vedtatt på årsmøtet 2012 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY

ORGANISA ASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HOCKEY 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsideen... 5 Handlingsplan...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb

Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Organisasjonsplan for Riska Motorsykkelklubb Vedtatt av årsmøtet 10. februar 2014 1 Organisasjonsplan 2014, Riska Motorsykkelklubb Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Tromsø Seilforening Vedtatt på årsmøtet 05.03.2014 Revidert dato: Årsak: Utført av _Årsmøte 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Hensikt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB Årsmøte 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR KLEPP SVØMME OG STUPEKLUBB «Sammen skal vi dyrke en mestringskultur som fører til mesterskap» Vedtatt på årsmøte 23.februar 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger...

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG ORGANISASJONSPLAN FOR GJESDAL SKISKYTTERLAG Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 4 Virksomhetsideen... 4 Hovedmål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL ORIENTERING 2015 Vedtatt på årsmøtet 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse...1 Innholdsfortegnelse...2 Innledning...4 Historikk...4 Idrettslagets formål...4 Visjon og verdigrunnlag...4

Detaljer

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015

SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 SANDVED TURN ORGANISASJONS PLAN 2015 Side 2 av 25 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Grunnopplysninger... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Idrettslagets formål... 4 1.4 Visjon... 4 1.5 Verdigrunnlag... 5 1.6 Virksomhetsideen...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 6 5.1 ANLEGGSUTVIKLING...

Detaljer

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0

UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 UllensakerSvømmernes (USS) manual Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2014 Versjon 2014.0 Innholdsfortegnelse. 0. Innledning. 1. Historikk. 2. Vår virksomhetside. 3. Vår visjon. 4. Våre kjerneverdier. 5. Målområder.

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Side 1 av 32 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN... 5 6 GSK - ORGANISASJON...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919

ORGANISASJONSPLAN FOR. SK Djerv 1919 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SK Djerv 1919 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk - kronologisk... 4 Idrettslagets formål... 5 Visjon...

Detaljer

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016

Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball 2015/ 2016 2 Organisasjonsplan for Gulset IF Håndball Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 1.2 Historikk... 4 1.3

Detaljer

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb

KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb KLUBBMANUAL for Grimstad Svømmeklubb Revisjonsdato: 15.01.15 Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 2 VÅR VIRKSOMHETSIDÉ... 5 3 VÅR VISJON:... 5 4 VÅRE KJERNEVERDIER:... 5 5 VÅR HANDLINGSPLAN...

Detaljer