KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 6 Visjon... 6 Verdigrunnlaget... 6 Virksomhetsideen... 7 Hovedmål... 7 Delmål... 7 Virkemiddel... Error! Bookmark not defined. Handlingsplan... 7 Idrettslagets Organisasjon Årsmøtet Styrets funksjon og sammensetning Grupper i fleridrettslag Utvalg i lag/klubb Dagligleder... Error! Bookmark not defined. Medlemmer Aktivitet... Error! Bookmark not defined. Anlegg Arrangement... Error! Bookmark not defined. Informasjon Økonomi Regnskap Medlemskontingent Treningsavgift... Error! Bookmark not defined. Startkontingent individuelt... Error! Bookmark not defined. Deltakeravgift lagidretter... Error! Bookmark not defined. Egenandeler... Error! Bookmark not defined. Reklame/sponsoravtaler Utleie... Error! Bookmark not defined. Kiosk Lønn og honorar Reiseregning Merverdiavgift... Error! Bookmark not defined. Økonomisk utroskap/varslingsplikt Klubbdrakter/profilering Regler for (navn på lag) Retningslinjer for foreldre/foresatt Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

3 Retningslinjer for utøvere Retningslinjer for trenere Mobbing Seksuell trakassering Alkohol Regler for reiser... Error! Bookmark not defined. Politiattest Fair Play Dugnad Skikk og bruk for e-post Utmerkelser og æresbevisninger... Error! Bookmark not defined. Årlige faste oppgaver... Error! Bookmark not defined. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

4 Innledning Som nyvalgt tillitsvalgt eller som trener for et lag, vil det ofte oppstå spørsmål om klubbens drift og fremgangsmåte. Vedtektene for klubben vil ofte gi de helt grunnleggende svar, men i tillegg vil det være nødvendig å ha noen mer detaljerte regler om hva som forventes av idrettslagets styrende organer og medlemmene. Organisasjonsplanen skal være et styrende dokument for den daglige drift av Sætre IF Graabein. Hensikten er å synliggjøre de retningslinjer som lagets styrende organer, tillitsvalgte og leder skal arbeide etter. Idrettslagets fremdrift er helt ut avhengig av frivillighet. Strategiplanen skal ikke virke som en tvangstrøye eller pålegg ovenfra og ned da dette vil virke negativt. Planen skal være en hjelp for frivillige og ansatte i en organisasjon som nødvendigvis har høy omløpshastighet på ledere og tillitsvalgte. De overordnede mål for klubben skal være å gi lokalbefolkningen et bredest mulig tilbud. Hovedfokus skal være å gi idrettstilbud til alle innbyggere som sogner til Sætre, men med hovedfokus på barn og ungdom til og med ungdomsskolealder. Grunnlagsopplysninger for Sætre IF Graabein Navn: Sætre IF Graabein Stiftet: 10. september 1872 Idrett:Fleridrettslag Postadresse: Stikkvannsveien 2, 3475 Sætre E-postadresse: Bankkonto: Bankforbindelse: DNB Internettadresse: Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: Anleggsadresse: Stikkvannsveien 2 Telefon: Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/nif: Registrert tilknytning til Buskerud idrettskrets Registrert tilknytning til Hurum idrettsråd Registrert tilknytning til håndball, fotball og basket forbundet Registrert tilknytning til Buskerud krets Klubbnummer i NIFs medlemsregister: Årsmøtemåned: Mars Forkortelser: SIFG: Sætre Idrætsforening Graabein SIGE: Sætre Idrætsforening Graabein Eiendom AS Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

5 Historikk Foreningen ble stiftet 10. september 1872 og hadde da navnet Sætre Idrætsforening. Foreningen ble oppløst i 1916, men startet opp igjen 4. november 1917 som Idrettsforeningen Graabein. 7. november 1996 endret klubben navn igjen til Sætre Idrætsforening Graabein (SIFG), slik navnet er i dag. Grupper/idretter: Sætre IF Graabein har tidligere drevet med både friidrett, bandy, fotball, håndball, skigruppe og hoppgruppe. Mange av Sætre IF Graabein sine tidligere aktive ble både kretsmestere og vant medaljer i NM i friidrett. Graabein har i dag totalt ca. 700 medlemmer fordelt på fotball, håndball, basket, friidrett og ski. Friidrett og Ski ligger i dag sortert under Fotballgruppa. Basket ligger under Håndballgruppa. Fotballen startet opp i Graabein i I 1919 ble det leiet en bane av Grytnes Gård kalt Øra Under krigen var det liten aktivitet, men etter krigen blomstret interessen opp igjen og ledelsen i idrettsforeningen var så fremsynt at den straks begynte å planlegge for et utvidet og forbedret idrettsanlegg og etter stor dugnad og etter god støtte fra Nitroglyserin Compagniets side, kunne vi åpne vårt nye idrettsanlegg med gressbane og løpebane 1. August Men det som manglet var et klubbhus, og igjen med hjelp fra Nitroglyserin Compagniet som stilte med til disposisjon sto klubbhuset ferdig i Det har vært mange oppgraderinger etter dette bla. Rep. av løpebanen i 1966 og Grusbanen høsten 79/vinteren 80. Og et nytt klubbhus ble gjort ferdig i 1991 med moderne fasiliteter som dusjer, toalett og kiosk. Sletta hadde i års jubileum. Kunstgressbanen: I 2011 tok en liten gruppe initiativet til å sette i gang prosjektet med å få en kunstgressbane i Sætre da Sætre IF Graabein kun hadde gressbane som kunne brukes fra mai til slutten av september. Mange av lagene leide plass på kunstgressbaner andre steder i fylket. Det ble derfor vedtatt at Grusbanen skulle gjøres om til Kunstgressbane på ca 43 x 68 meter. Total kostnad var ca. 1 million kroner og det ble lagt ned mange dugnadstimer fra frivillige i Graabein. Kunstgressbanen ble offisielt åpnet 5. november Håndball/Sætrehallen: Det var i 1966 første gang SIFG meldte på håndballag til serien, da med 3 pike-lag. De spilte på grusbanen på sletta og etter hvert som interessen økte leide de haller mange steder rundt om i nabokommunene. Men endelig var det håndballens tur til å få sin egen storstue. Vinteren 1985/86 ble halltomta ryddet for trær. Sommeren 1986 jobbet lokale entreprenører for fullt, og det ble gjort grunnarbeider på dugnad for ca 1,2 millioner kroner. Det ble klart at det ville være økonomisk å bygge med kjeller under hele hallen. Arealene økte dermed fra 2750 m2 til 4274 m2. Det ble jobbet hardt i 1986 og 1987 til hallen stod ferdig februar Da hadde klubbens medlemmer lagt ned ca dugnadstimer i prosjektet. Det ferdige prosjektet kostet da ca 15,5 mill mens verditaksten var på over 30 mill da hallen ble åpnet. Hallen er i dag forsikret for over 60 mill. Sætrehallen ble offisielt åpnet i april Hallen hadde i års jubileum. Sætre Idrætsforening Graabein Eiendom AS: I 2011 ble Sætre If Graabein Eiendom AS (SIGE) opprettet med Sætre IF Graabein som eneste aksjonær. Sætrehallen, sletta og kunstgressbanen ble flyttet fra foreningen til eiendomsselskapet. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

6 Idrettslagets formål Sætre IF Graabein (SIFG)skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) Våre verdier: "SIFG skal arbeide for at alle gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. Foreningen skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn og dermed styrke sin posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Foreningens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet." Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Visjon Graabein er til for at Hurums innbyggere skal ha et godt sportslig tilbud på alle nivåer, med gode tidsmessige anlegg og med en sterk sosial tilhørighet. Dette betyr at Sætre IF Graabein skal være: - en av idrettsforbundets beste og mest veldrevne idrettsforeninger med et godt, inkluderende og allsidig aktivitetstilbud - et fellesskap og gi tilhørighet slik at man er stolt over å være en del av foreningen. - en pådriver for at Hurum kommune har et godt tilbud for alle som ønsker å drive idrettslig aktivitet Verdigrunnlaget Alt vi gjør skal preges av aktivitet og glede, konkurranse og fair play, i et åpent, skapende og trygt fellesskap. For Barn gjennom utvikling og lek, sosialt og trygt Ungdom gjennom utvikling og utfordring, vennskap, fart og spenning Voksne gjennom samhold, tempo og artisteri, energisk og underholdende Mosjon gjennom vennskap og trening, glede og engasjement Etiske regler: Du er kjent med idrettens verdier og legger dem til grunn for ditt engasjement i og for idretten Du opptrer profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet. Du avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til SIFG og SIFGs medlemmer. Du behandler alle du kommer i kontakt med gjennom ditt arbeid med høflighet og respekt. Som medlem i organisasjonen søker du å påvirke SIFGs medlemmer og samarbeidspartnere til å holde en høy etisk standard i og utenfor idretten. Det er forventet at alle som har en eller annen rolle innenfor vår organisasjon opptrer i tråd med prinsippene for «fair play» og klubbens øvrige lover og regler. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

7 Virksomhetsideen SIFG skal være hovedaktør for utvikling av idretten til en betydelig breddeidrett i vårt lokalmiljø, enten i egen regi, eller gjennom samarbeid med andre. SIFG skal være en aktiv tilrettelegger for sine medlemmer, og et talerør overfor særforbund, idrettskrets, idrettsråd og lokale myndigheter. Hovedmål Graabein skal være et klart førstevalg i Hurum for å : - Drive barne- og ungdomsidrett - Drive bredde-/mosjonsidrett Graabein skal være en drivkraft i Hurum med hensyn på tilrettelegging av idrettslig aktivitet. Graabein skal drives profesjonelt med det formål å gi medlemmene og innbyggerne i Hurum et godt idrettslig tilbud til konkurransedyktige vilkår. Graabein skal arbeide for å rekruttere til styreverv ved blant annet å formidle tilbud om opplæring i styreverv. Graabein skal skape idrettstilbud også til voksne så langt det er mulig. Graabein skal ha en oppdatert hjemmeside med god og pålitelig informasjon. Handlingsplaner Hovedstyret Dato/måned Jan/febr Innen mars Mars/april Mars/april Løpende Juli/aug Gjennomføre den årlige lovpålagte idrettsregistreringen januar/februar Gjennomføre årsmøtet i henhold til idrettslagets lov Rapportere endringer av post og e- postadresser Oppdatere nytt styre på samme sted som idrettsregistreringen Søke kommunale midler sjekk med kommune for søknadsfrist Fordele LAM midler Søke om momskompensasjon Søke om støtte til utstyr fra Norges Idrettsforbund (spillemidler). Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

8 Håndballgruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Org.utvikling Graabein Delta i diskusjoner på klubbnivå Håndballstyret Løpende Trenerforum Sportslig ansv. Løpende Sportsplan Sportslig ansv Rekruttering av trenere Rekruttering av dommere Rekruttering av nye lag Samarbeid RHH, ROS, Slemmestad Tilby trenerassistent/ trenerutdanning tidligere spillere. Finne trenere i foreldregruppen Barnekamplederkurs / kontakte tidligere spillere Informasjon på barneskolene. Gjensidige håndballskole Treningssamarbeid + forb. overgang Håndballstyret Håndballstyret i samarbeid med RHH Håndballstyret Håndballstyret for 01-lagene Vestfjorden Cup Prosjekt Egen prosjektgruppe Arrangere Gjensidige håndballskole Arrangere miniog aktivitetsturneringer Gjennomføre inntektsbringende akt. Søke Gjensidige Søke NHF Finne egnet prosjekt/aktivitet Håndballstyret/ prosjektgruppe Håndballstyret/ prosjektgruppe Håndballstyret/ prosjektgruppe Juletresalg Prosjekt Prosjektgruppe sammen med Fotball Løpende Løpende Løpende Løpende august 2015 Høstferien 2015 Minit Aktivitetsturn. høsten 2015 Desember 2015 Ikke avholdt i vinterferien 2015 Minit Basketgruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Rekruttering Informasjonsarbei d på barneskolene BjF/RR Høst 2015 Dommer rekruttering Regions-dommer Informere spiller BjF/RR 2015 Fylle opp med kamper for å kunne kurses til regions-dommer BjF 2015 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

9 Trenerkabal 2015/16 Arrangere EBG cup Gjøre opp status på lag og trenere for neste sesong Søke om arrangement BjF og trenere Q BjF + lag 2015 VC Prosjekt, BjF Høst 2015 Fotballgruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Skigruppas handlingsplan Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

10 Idrettslagets Organisasjonkart Se eget vedlegg Årsmøtet Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. Årsmøtet blir avholdt en gang i året i måneden som er fastsatt i loven. Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. Innkalling til årsmøtet skal skje en måned før årsmøtet avholdes. Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut/gjøres tilgjengelig 1 uke før. Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet. Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf 12 Styrets funksjon og sammensetning SIFG ledes av et hovedstyre som er valgt av medlemmene i henhold til lagets lover. Hovedstyret er lagets øverste organ mellom årsmøtene og har overordnet ansvar for alle lagets aktiviteter og oppgaver. I saker som angår idrettslige forhold innenfor gruppene, handler gruppene selvstendig innenfor vedtatte budsjett men retter seg etter instruks/pålegg fra Hovedstyret. Viktige saker av økonomisk/administrativ betydning skal forelegges hovedstyret før gruppestyrene fatter vedtak. Alle møtereferater fra gruppene skal forelegges hovedstyret til orientering. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

11 Hovedstyret arbeider etter lagets lover og ellers etter retningslinjer og vedtak som blir fattet på årsmøtet. I tillegg ivaretas bl.a. følgende oppgaver: Ivareta idrettslagets interesser så vel innad i laget som utad. Sørge for at idrettslaget drives på tilfredsstillende måte. Hovedstyret har herunder ansvar for å gripe inn og bidra til løsning hvis uoverensstemmelser oppstår i grupper eller mellom grupper i laget. Arbeidsgiveransvar for ansatte Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i 1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Hovedstyrets sammensetning: Styret velges på årsmøtet iht. lovens 15. Årsmøtet velger leder for gruppene etter innstilling fra gruppenes styrer. Disse tiltrer styreverv i Hovedstyret. Ved frafall kan gruppen stille med nestleder eller annen representant fra gruppestyret. Med grupper menes: håndball (inkl. basket), fotball (inkl. allidrett og skigruppe), og Rådet. Leder er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene anviser utbetalinger sammen med kasserer skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. Nestleder fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt. bistår leder og danner et lederteam med denne. har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem Sekretær føre referat over alle styremøter og medlemsmøter tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering samt evt. publisering på nettsidene. lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer. lage oversikt over styrets medlemmer, og gjøre informasjonen tilgjengelig for alle medlemmene. føre kronologisk protokoll over styrevedtak. ansvar for arkiv. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

12 Kasserer/regnskapsfører Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne (http://www.idrett.no/ftp/lover/doc/kontoplan.htm). anviser utbetalinger sammen med leder. har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet. Styremedlemmer møter på styrets møter tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak er kontaktpunkt fra styret og ned til sine respektive grupper og trenere og gjennomfører hovedstyrets beslutninger i gruppene kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l. Ett medlem av styret skal være klubbens fair play-ambassadør og ha ansvar for klubbens barneidrett iht. barneidrettsbestemmelsene. Revisorer Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Hvordan revisjonen utføres finne si NIFs lov kapittel 4 eller på html#map004 Valgkomité Valgkomiteen plikter: å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode, å vurdere styrets og komiteenes virksomhet, se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling, å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning, å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget, å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått, ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant kursing for påtenkte oppdrag, før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet, under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide. Grupper i fleridrettslag FORBEREDENDE STYREMØTER Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

13 SIFG består av flere undergrupper. Hver gruppe har eget styre, egne budsjetter og fører egne regnskap. Hver gruppe skal avholde et forberedende styremøte senest en måned forut for SIFGs årsmøte. Innkalling til gruppenes forberedende styremøte skal skje ved annonsering på klubbens hjemmesider og ellers med de samme frister som fremkommer av klubbens vedtekter. Møtet skal være åpent for alle medlemmer i klubben. Gruppenes forberedende styremøte skal: 1. Godkjenne innkallingen og sakliste. 2. Behandle gruppens forslag til årsmelding. 3. Behandle gruppens forslag til regnskap. 4. Behandle forslag til saker som skal til behandling på årsmøtet. 5. Behandle gruppens forslag til budsjett 6. Behandle gruppens handlingsplan 7. Foreta valg av medlemmer til gruppens styre/arbeidsgruppe, herunder innstille kandidat til lederverv/ Hovedstyre. Gruppenes årsmelding, regnskap og budsjett skal forelegges hovedstyret og fremlegges og behandles i årsmøtet i SIFG. Gruppenes handlingsrom Budsjett og regnskap gruppenes ansvar Gruppene (håndball, fotball og Rådet) vedtar egne budsjetter og fører egne regnskap. Gruppene skal holde Hovedstyret underrettet om den økonomiske driften, og må sørge for tilstrekkelig dokumentasjon ved innkjøp mv. To personer i gruppestyret (ikke kasserer) skal signere for hvert bilag. Innkjøp av vesentlig verdi skal forelegges Hovedstyret for godkjenning. Enhver økonomisk disposisjon kan kreves lagt frem for Hovedstyret av Hovedstyret selv, eller når minst to styremedlemmer i gruppen krever det. Gruppene kan ikke anskaffe bankkort i Graabeins regi uten at Hovedstyret har godkjent dette. Dersom det godkjennes bruk av bankkort, skal det utpekes en ansvarlig person for kortet, og som også er ansvarlig for å legitimere innkjøp med bankkortet. Innkjøp skal signeres av minst to personer, på samme måte som andre innkjøp/utgifter. Avtaler med sponsor Det er kun Hovedstyret som kan inngå sponsoravtaler på vegne av Graabein. Gruppene/lagene kan kun inngå sponsoravtaler dersom dette er avklart med Hovedstyret. Ved avgjørelsen skal Hovedstyret vektlegge konkurransesituasjonen opp mot behovet for sponsorer for andre grupper i Graabein, og om idrettslaget er best tjent med at Hovedstyret inngår avtalen på vegne av laget. Hvis klubben har et markedsutvalg, skal dette sørge for kontakt med sponsorer. Klubben v/ markedsutvalget eller hovedstyret skal sørge for at gruppene/lagene får en rettferdig fordeling av tilgang til «markedsplasser» som f.eks. Sætre Nærsenter. Hvis nødvendig skal markedsutvalget / hovedstyret sørge for avtale med aktuelle «markedsplasser». Klubbsamarbeid Spørsmål om klubbsamarbeid skal alltid forelegges Hovedstyret for behandling. Fotball, allidrett og skigruppe Styret består av Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

14 Leder Nestleder Kasserer Sekretær 2 styremedlemmer Webansvarlig Materialforvalter Oppgaver og arbeidsfordeling: 1. LEDERGRUPPE 1.1. LEDER: Ansvar for administrasjon av gruppen Ansvar for gruppens budsjett og økonomi 1.2. NESTLEDER Overordnet sportslig ansvarlig Overordnet ansvar anlegg Følge opp arbeidsforhold med lønnede trenere 1.3. SEKRETÆR Kalle inn og lede styremøter og andre møter etter behov Ta imot saksinnspill og lage saksliste. Føre møtereferat og sende for arkivering Kontaktpunkt for gruppen, videresende e-post og forespørsler Hente post og fordele på møter 2. SPORTSLIG UTVALG 2.1. SPORTSLIG LEDER Lede sportslig utvalg Jobbe frem og vedlikeholde sportsplan Implementere sportlig satsning i lagene Jobbe for at det er fotballtilbud i alle alderstrinn fra skolestart for begge kjønn. Samle trenerne for å sette opp treningstider. Holde kontakt med sin like i håndballgruppa for å samordne treningstider på samme årstrinn. Administrere treningstidene til fotballgruppa og gjøre avtaler med eksterne om leie av fasiliteter ved behov. Budsjettansvar for sportslig utvalg sine budsjettposter TRENERUTVIKLER Etablere og følge opp mentorordning mellom trenerne Følge opp trenerne ift kurs og kompetanseheving Holde faste trenersamlinger og ved behov Tilrettelegge for trenerutdanning gjennomført hos Graabein Arrangere barnefotballkvelder og andre temakvelder 2.3. SPILLERUTVIKLER Ansvarlig for å følge opp spillere slik at alle får utnyttet sitt potensiale Ansvarlig for å organisere hospiteringer og følge opp disse Ansvarlig for å organisere opphold på kretslag mv Lage plan for treningsleire og være faglig kontaktpunkt for dette 2.4. DOMMERUTVIKLER Følge opp dommere og kampledere Organisere kamplederkvelder Tilrettelegge for dommerutdanning Sørge for at dommerutstyr er tilgjengelig på sletta. Bestille nødvendig utstyr KOMPETANSEUTVIKLER Holde oversikt over kompetanse i gruppen. Administrere egne kurs og kurspåmeldinger. Legge til rette for å få riktig kompetanse på alle ledd i organisasjonen, herunder også ledelsen 3. LAGADMINISTRASJON 3.1. LAGLEDERKONTAKT Være kontaktpunkt for laglederne Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

15 Samle inn og kvalitetssikre medlemslister og videresende til kasserer for fakturering Sende ut siste registrerte medlemsliste til lagledere for kvalitetssikring Holde oversikt på påmeldinger til cuper for alle lag Seriepåmelding fotballag. Arrangere faste lagledermøter og ved behov Budsjettansvar for cuper 3.2. MATERIALFORVALTER Holde oversikt over gruppens utstyr Mønstre utstyr, kassere og lage bestillinger på nytt utstyr Følge opp forhandleravtaler og administrere klubbinnkjøp Være gruppens kontaktpunkt på alt av bestillinger og forespørsler på utstyr. Følge eget budsjett på utstyr Holde og administrere gruppens utstyrslager. 4. ØKONOMI 4.1. KASSERER Ansvar for å sette opp budsjett i samarbeid med leder, kasserer og andre aktuelle i gruppen. Fakturere aktivitetsavgift Betale attesterte eller bekreftede regninger Holde oversikt over saldo på kontoer Sende bilag til regnskapsfører Støtte arrangementskomiteer til budsjettering ved forespørsel 5. ARENA 5.1. ARENAANSVARLIG Lære opp og organisere kampverter Sørge for at vester og alt er klart for kampvertene Være støttespiller for gruppens egen vaktmester i forhold til oppgaver og vedlikehold Kontaktpunkt mot Graabein eiendom 5.2. KIOSKANSVARLIG Organisere kioskdriften Handle inn og sørge for at alt nødvendig er på plass. Følge opp lokalene mtp renhold og eventuelle oppgraderinger Budsjettansvar for kioskdriften 6. ARRANGEMENTER 6.1. ARRANGEMENTSANSVARLIG Støtte arrangementsgruppene med planlagging av sitt arrangement Kvalitetssikre prosessen og at frister overholdes Sørge for at arrangementene evalueres og at forbedringspotensialet hentes ut Sammen kasserer sørge for at oppgjør og bilag kommer inn 6.2. DUGNADSANSVARLIG Støtte dugnadssgruppene med planlagging Kvalitetssikre prosessen og at frister overholdes Sørge for at arrangementene evalueres og at forbedringspotensialet hentes ut Sammen kasserer sørge for at oppgjør og bilag kommer inn Administrere dugnadsbøter og sørge for innkreving av disse i samarbeid med kasserer Økonomi i forhold til hovedlaget Aktivitet og handlingsplaner Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper: - Samarbeider med håndballgruppa om allidrett til barn under skolepliktig alder (?) Håndball og basket Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

16 Styret består av Leder Nestleder Kasserer Sekretær 1-2 styremedlemmer Materialforvalter Styremedlem fra basket Oppgaver og arbeidsfordeling: LEDERGRUPPE LEDER: Ansvar for daglig drift av håndballgruppa og administrasjon av arbeidsoppgaver i håndballstyret Ansvar for gruppens budsjett og økonomi Ansvar for årsmelding og årsmøte Medlem i hovedstyret Representerer Håndballgruppa i møter med krets, region, andre klubber og Hurum Idrettsråd NESTLEDER Deler arbeidsoppgaver med leder og fungerer som leder i dennes fravær Overordnet ansvar kiosk og låsevakter Varamedlem i hovedstyret SEKRETÆR Kalle inn til styremøter og andre møter etter behov Lage møteplan Ta imot saksinnspill og lage saksliste. Føre møtereferat og sende for arkivering Kontaktpunkt for gruppen, videresende e-post og forespørsler Hente post og fordele på møter SPORTSLIG LEDER Overordnet ansvar for det sportslige Lede trenerforum Jobbe frem og vedlikeholde sportsplan Implementere sportlig satsning i lagene Jobbe for at nye lag startes opp Samle trenerne for å sette opp treningstider. Holde kontakt med sin kollega i fotballgruppa for å samordne treningstider på samme årstrinn. Administrere treningstidene til håndball og gjøre avtaler med eksterne om leie av fasiliteter ved behov. Tilrettelegge for trenerutdanning Følge opp dommere og kampledere Tilrettelegge for dommerutdanning MATERIALFORVALTER Holde oversikt over gruppens utstyr Mønstre utstyr, kassere og lage bestillinger på nytt utstyr Følge opp forhandleravtaler og administrere klubbinnkjøp Være gruppens kontaktpunkt på alt av bestillinger og forespørsler på utstyr. Følge eget budsjett på utstyr Holde og administrere gruppens utstyrslager. KASSERER Ansvar for å sette opp budsjett i samarbeid med leder, kasserer og andre aktuelle i gruppen. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

17 Fakturere aktivitetsavgift Betale attesterte eller bekreftede regninger Holde oversikt over saldo på kontoer Passe på at forbruk ligger innenfor budsjettrammene Sende bilag til regnskapsfører Støtte arrangementskomiteer til budsjettering ved forespørsel KIOSKANSVARLIG Organisere kioskdriften sammen med nestleder Handle inn og sørge for at alt nødvendig er på plass. Følge opp lokalene mtp renhold og eventuelle oppgraderinger Økonomi i forhold til hovedlaget Aktivitet og handlingsplaner Eventuelt samarbeid, om aktivitet og sosiale tiltak, med andre grupper Barneidrett Barneidrett er ikke egen gruppe i SIFG. Hver enkelt undergruppe har ansvar for å gi tilbud. Ett av styrets medlemmer skal ha særlig ansvar for barneidretten. Utvalg i lag/klubb Sportslig utvalg Hovedstyret utpeker tre personer til sportslig utvalg, og skal representere et bredest mulig grunnlag fra de ulike gruppene. Sportslig utvalg kan for eksempel bestå av sportslig ansvarlig i hovedstyret, sportslig ansvarlig i fotballstyret og sportslig ansvarlig i håndballstyret. Markedsutvalg Hovedstyret oppnevner et markedsutvalg. Oppgaver for markedsutvalget er å etablere kontakt mot næringslivet Hurum med tanke på sponsoravtaler, annonser, reklameskilt mv. Utvalget skal også ha kontakt med f.eks. Sætre Nærsenter mtp. avtale om tillatelse til å bruke Nærsenteret til kakelotteri mv., og sørge for at tiden Graabein får til disposisjon fordeles rettferdig mellom gruppene/ lagene. Markedsutvalget svarer direkte til hovedstyret. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

18 Medlemmer Medlemskap i SIFG er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.. Medlemskap i SIFG kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. En ansatt kan være medlem i klubben men har ikke stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side Ved innmelding bør medlemmene fylle ut et skjema med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr. Navn på foresatte. Dette for å få et bra og oversiktlig medlemskartotek. Rådet Rådet består av tidligere medlemmer som enten har lang administrativ erfaring i klubben eller sportslig meritter, Kravene er definert i Rådets lover, utsnitt under her: Rådets sammensetning: For å bli medlem av Rådet må en ha vært seniormedlem i minst 15 år og ha innehatt tillitsverv i laget. Det er en æressak å bli tatt opp som medlem av Rådet, en går aldri ut, men kan være passiv medlem hvis en har sterkt ønske om det. Rådet utnevner selv sine medlemmer. Det er viktig at medlemmene ikke har tillitsverv som kan trekke habiliteten i tvil. Nye medlemmer bør ha fylt 50 år. Rådet velger selv sitt styre bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Alle velges for 2 år av gangen. Lederen skal kunne sitte i maksimum 4 år hvis ikke spesielle grunner sier noe annet. Rådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som angår idrettslagets ve og vel. Det skal uoppfordret meddele styret sin oppfatning av idrettslagets drift og være behjelpelig med å påse at driften skjer i overensstemmelse med foreningens lover og beste tradisjoner. Rådet har egne vedtekter som bare kan endres på årsmøtet. Medlemmer som oppfyller kravene til medlemsskap iht. Rådets vedtekter, har rett til medlemsskap i Rådet. Æresmedlemmer blir automatisk medlemmer. Rådet kan oppløses av årsmøtet med 2/3 flertall. Æresbevisninger Æresmedlemskap er idrettslagets høyeste utmerkelse. For å bli æresmedlem legges det vekt på at medlemmet over et lengre tidsrom bør ha arbeidet for foreningens beste administrativt, sportslig eller på annen måte ha fremmet idrettens sak på stedet, samt å gjøre idrettslagets navn kjent utad. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og har fri adgang til alle idrettslagets arrangementer. Idrettslagets hederstegn og plakett kan tildeles det medlem som har gjort en god administrativ eller sportslig innsats og arbeidet for idrettslagets fremme på annen måte. For begge utmerkelser er god vandel en forutsetning. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

19 Tildeling av æresbevisninger skjer ved styret etter innstilling fra Rådet. Forslagsrett har så vel grupper som enkeltmedlemmer. Æresbevisninger utdeles ved årsmøter, klubbjubileer eller andre spesielle anledninger. Anlegg SIGE AS Anleggene eies av heleid datterselskap Sætre IF Graabein Eiendom AS. Anleggene består av Sætrehallen, Sletta og Lysløypa. Sportslig utvalg har ansvaret for å fordele treningstider iht. Hovedstyrets retningslinjer Instruks for søknad og tildeling av treningstider SLETTA (Gress- og kunstgressbane) 1. Innen fotballstyrets nærmere fastsattedato skal de respektive lag sende sine ønsker om treningstider på Sletta for påfølgende kalenderår til Sportslig ansvarlig i fotballgruppa. som tar saken videre til sportslig utvalg Eksterne leietakere henvender seg til daglig leder i SIGE. 2. Lagene setter opp prioritert liste over ønskede treningstider. 3. Innen frist fastsatt av fotballstyret skal Sportslig utvalg ha sendt ut de fastsatte treningstider. SÆTREHALLEN 1. Innen håndballstyrets nærmere fastsatte dato skal respektive lag fra håndball og basket samt lag fra RHH sende sine ønsker om treningstider i Sætrehallen for påfølgende håndballsesong til Sportslig ansvarlig i håndballgruppa som etter samråd med trenerforum tar saken videre til sportslig utvalg. Øvrigeksterne leietakere henvender seg til daglig leder i SIGE. 2. Lagene - setter opp prioritert liste over ønskede treningstider. 3. Innen frist fastsatt av håndballstyret skal Sportslig utvalg ha sendt ut de fastsatte treningstider. Retningslinjer for tildeling av treningstider: Fotball skal prioriteres ved tildeling av treningstider på Sletta. Håndball og basket skal prioriteres ved tildeling av treningstider i Sætrehallen. Utover dette skal følgende kriterier legges til grunn for fordeling av treningstider, i den rekkefølge de er listet her: 1. Treningstider skal tilpasses utøvernes alder yngre tidlig, eldre sent. 2. Treningstidene fordeles som de er prioritert fra de ulike lagene. Det vil si at dersom et lags første prioritet faller på same tidspunkt som et annet lags andre prioritet, blir førsteprioritetsønsket tatt til følge. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

20 3. Først etter at alle lag har fått oppfylt ett prioritert ønske, skal treningstid nummer to tildeles. 4. Treningstider skal tilpasses treners/lagleders tilgjengelighet. 5. Treningstider for egne lag samt lag i samarbeidsklubber (som RHH) prioriteres foran andre leietakere som ikke er en del av SIFG All kontakt vedrørende eiendom, kontakt administrasjonskoordinator i SIGE, Telefon: Daglig leder SIGE AS daglige leder/ administrasjonskoordinator er ansatt i klubbens eiendomsselskap og har ansvar for daglig drift av klubbens anlegg. Daglig leder kan ta imot oppgaver fra SIFG v/leder av hovedstyret. Informasjon Idrettslaget informerer medlemmene via nettsiden som har adresse: Enklere henvendelser om aktivitetstilbud, treningstider mv. kan rettes til Graabeinkontoret i hallen Økonomi Hovedstyret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi Hovedstyret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. Lokale Aktivitetsmidler (LAM) Når det gjelder LAM, så gir NIF en henstilling til idrettsrådene om hvordan midlene skal fordeles, f.eks. funksjonshemmede eller integrering. Barn skal prioriteres. Klubben må følge disse. LAM må tas opp til behandling i Hovedstyret hvert år. Regnskap Klubben skal føre et regnskap der hver gruppe er en avdeling i regnskapet, dette i henhold til regnskapsloven. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører klubben medlemmer inn på personlige kontoer. Alle egenandeler og startavgifter skal betales gjennom klubben. Når en reiser med et lag kan det betales ut forskudd til lagleder, han skal da levere inn reiseoppgjør og kvitteringer for brukte penger. En skal levere reiseregning/utleggskjema med kvitteringer for å få igjen det en har lagt ut. Eksempel. En trener/oppmann for et fortballag kan ikke samle inn egenandeler og betale turneringsdeltakelse fra egen konto, laget kan være en underavdeling i klubben med eget regnskap men all inn og utbetaling Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

21 skal gå gjennom kasserer/daglig leder. Blir det brukt personlige kontoer og vedkommende ikke kan gjøre rede for penger som er kommet inn kan det regnes som underslag av medlemmer sine penger. Medlemskontingent Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf. egen bestemmelse i idrettslagets lov 4. Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem. Innkrevningsrutiner: Faktura sendes ut innen utgangen av januar måned. Første purring 30 dager etter forfall. Treningsavgift Treningsavgift fastsettes og kreves inn av gruppene. Gruppene skal tilstrebe lik aktivitetsavgift for de yngste. Om medlemmer av SIFG driver med flere aktiviteter i SIFG for eksempel håndball og fotball, betales kun den høyeste treningsavgiften. Hovedstyret kompenserer den gruppen som ikke får inn treningsavgiften for medlemmene. Det kan være mulig å få fritak for treningsavgift ved søknad til hovedstyret etter nærmere retningslinjer fastsatt av hovedstyret. Reklame/sponsoravtaler Alle sponsoravtaler skal godkjennes av hovedstyret, en gruppe kan ikke inngå egne avtaler uten godkjennelse fra hovedstyret. Dugnader som innebærer pengeinnsamling og hvor Graabeins navn og logo benyttes, (kakelotteri, flaskeinnsamling mv.) skal koordineres fra Hovedstyret. Ingen lag skal ha fortrinn fremfor andre hva gjelder tilgang til dugnader som normalt skal være tilgjengelig for alle. Kiosk Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles og signeres av to personer. Kasserer skal ha sms med dagens overskudd etter kampdagens slutt Instruks for kioskene finnes på Graabeins nettsider Lønn og honorar Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. Refusjon av utlegg må forelegges gruppestyrene og/eller Hovedstyret. I særlige tilfeller kan det etter søknad utbetales andre godtgjørelser. Som hovedregel er det kun trenere og andre som har godtgjørelse kontraktsfestet som kan kreve dekket utgifter ut over rene utlegg. Det må ikke ytes gaver ut over verdien som angitt i statens regulativ og som kan gis uten skattetrekk. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

22 Reiseregning Reiseregning/utlegg: Krav til reiseregning: - Alt fylles ut på reiseregningen: navn, adresse, fødselsdato, bankkto. til og fra og dato for hver enkelt reise formål med hver enkelt reise ved diett må klokkeslett (avreise/ankomst) oppgis - Vedlegg til reiseregningen (kvitteringer): Originalkvitteringer skal alltids vedlegges. Kopier/skanning av kvitteringer godkjennes IKKE Økonomisk utroskap/varslingsplikt Enhver som får mistanke om økonomisk utroskap har umiddelbart plikt til å meddele Hovedstyret som avgjør om saken skal politianmeldes. Den som varsler skal skjermes i størst mulig grad. Hovedstyret skal snarest mulig sørge for å få oversikt over situasjonen og hva som faktisk er skjedd. Dette vil normalt innebære innsamling av relevante dokumenter, møte med den aktuelle personen mv. Hovedstyret bør snarest mulig iverksette foreløpige preventive tiltak for å hindre nye underslag, f.eks. tilbakekalle fullmakter og tilgang til konti, inndra adgangskort osv. Gjelder det personer i styret, bør idrettslaget anbefale vedkommende om å fratre fra styret inntil videre. Underslag er straffbart iht. straffeloven og bør, som andre straffbare forhold, anmeldes til politiet, også av preventive grunner for å hindre nye underslag. En tilbakebetalingsavtale bør derfor ikke komme i stedet for, men i tillegg til en anmeldelse til politiet. SIFG har i samsvar med de generelle anbefalinger fra NIF en policy på at alle tilfeller der det foreligger en begrunnet mistanke om underslag politianmeldes. En tilbakebetalingsavtale må utformes slik at den i tilstrekkelig grad ivaretar SIFG dersom vedkommende ikke betaler tilbake beløpene i tråd med tilbakebetalingsavtalen. Hovedstyret bør her vurdere å søke ekstern juridisk kompetanse. Klubbdrakter/profilering Idrettslagets merke er rundt med et skjoldformet merke inni. Skjoldets øvre del er hvit med en inntegnet gråbein. Nedre halvdel er sort med innstemplet Graabein I bue over skjoldet er innstemplet Sætre og i bue under skjoldet; Idrætsforening. Idrettslagets drakter er primært; svart og hvitt. Reservedrakter er røde. Gruppene står fritt til å bestemme den kombinasjon som passer best til deres idrettsgren. Hovedstyret skal godkjenne draktenes utforming. Trykk på draktene skal være godkjent av Hovedstyret. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

23 Spillerdraktene er klubbens eiendom og kan derfor ikke påføres navn, og heller ikke reklame med mindre dette er avklart med Hovedstyret. Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

24 Regler for Sætre IF Graabein Retningslinjer for foreldre/foresatt Her er et forslag til regler dere må lage reglene ut fra forholdene i deres klubb. Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Graabein, men er du med, følger du våre regler Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett ikke du Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel Lær barna å tåle både medgang og motgang Motiver barna til å være positive på trening Vis god sportsånd og respekt for andre. Ved uenighet snakker du med den det gjelder ikke om Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! Retningslinjer for utøvere Alle utøvere i SIFG skal fremme følgende verdier på trening og når de er ute og representere klubben. Gode holdninger Respektere hverandre Lojalitet mot klubb og trenere Hjelpe hverandre Følge klubbens regler Stille opp for hverandre Ærlig overfor trener og andre utøvere. Godt samhold Stå sammen Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. Vise engasjement Gode arbeidsholdninger. Stolthet av sin egen innsats. Objektivt ansvar for miljø og trivsel. MOBBING ER IKKE AKSEPTERT Retningslinjer for trenere Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene. SOM TRENER SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre Vær et godt forbilde Møt presis og godt forberedt til hver trening Som trener er du veileder, inspirator og motivator Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

25 Vis god sportsånd og respekt for andre Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter Kompetanseheving hos klubbens øvrige trenere innenfor din idrett INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: En målrettet plan Progresjon i opplevelser og ferdigheter Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser Effektiv organisering Saklig og presis informasjon Kreative løsninger Fleksibilitet ved problemløsning Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon Mobbing Mobbing er et generelt problem og har blitt et problem i det norske samfunnet også på sms og mail. Dette er noe idretten ikke aksepterer. Hovedstyret skal utabeide nærmere regler og konsekvenser hvis det forekommer mobbing i klubben. Seksuell trakassering Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å finne lette offer for sine egne laster. Hovedstyret bør utforme regler for dette i på hvordan en skal håndtere dette. Reglene bør ta utgangspunkt i følgende retningslinjer som kan være til hjelp. Alkohol SIFG stiller seg bak idrettsforbundet sin holdning til alkohol som lyder: IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov 11-2 g) 2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder. 3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø. 4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov 11-2 g) 5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

26 internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement i Norge. Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i alkohollovens 9-2. All reklame for alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. Dette stiller særskilte krav til lettølreklame. Politiattest Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Disse skal legge frem attest: Trenere, oppmenn og foreldre som er med på turneringer som ledere. Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha politiattest. Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søker. Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest eller som har anmerkninger på attesten. Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på telefon eller på e-post til Rutiner for politiattest finner du her: Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

27 Fair Play SIFG følger Fair Play reglene, som lyder: For spillere Som spiller har du et ansvar for at du oppfører deg i den rette Fair Play-ånd. Det er kanskje enkelt å si, men hva betyr det? Fair Play betyr at du som spiller må: Ta godt vare på dine medspillere og inkluder nye lagkamerater Unngå stygt spill og filming Skape trygghet og god lagånd på banen Fair Play-ånden skal vokse fram ved: Å trene og spille kamper med godt humør Å behandle motstanderne med respekt Å hjelpe skadet spiller uansett lag Å takke motstanderen etter kampen Å ikke kjefte på andre spillere eller dommeren For trenere og ledere Som trener og leder har du ansvar for at spillet utøves i den rette Fair Play-ånd. Du skal sørge for at spillerne har god kjennskap til regler og retningslinjer, og at disse blir fulgt. Du kan invitere spillere og dommere til temamøter, der situasjoner tas opp til vurdering og bevisstgjøring. Det er ditt ansvar som trener eller leder at spillerne forstår: Betydningen av dommerens situasjon og funksjon At dommerne må ta hurtige valg og dermed umulig kan være feilfrie Betydningen av å ikke overreagere på dommeravgjørelser At det er dommerens avgjørelse som teller, og at det er bortkastet å pådra seg straff for kjeftbruk Betydningen av å følge regelverket - det tjener alle parter, og dermed også spillet For foresatte og foreldre Foresatte, foreldre og besteforeldre er en viktig ressurs for norsk fotball. Det er fint om også dere bidrar til trivsel og fair play i fotballmiljøene! Ta ansvaret og tenk over følgende: Din interesse og oppfølging betyr mye for barn og unge Likeverd, aksept og inkludering bør gjelde alle i fotballmiljøet Verdsett opplevelse, god oppførsel og lagånd høyt Respekter trenerens bruk av spillere ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Dommeren prøver også å gjøre sitt beste ikke kritiser hans/hennes avgjørelser Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN PISTOLKLUBB Vedtatt på årsmøtet 11.03.2017 Organisasjonsplan for Notodden Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb ORGANISASJONSPLAN FOR Haram NTN Taekwon-Do klubb Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 4 Historikk... 4 Idrettslagets

Detaljer

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre

Gruben Idrettslags årsmøte. GIL Hovedstyre Organisasjonsplan Gruben Idrettslag Organisasjonsplanen er behandlet og godkjent på årsmøtet 06.03.17 Organisasjonsplanen inneholder et organisasjonskart, informasjon om årsmøtet, styrets funksjon og sammensetning,

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING

ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING ORGANISASJONSPLAN FOR RAUMAR ORIENTERING Vedtatt på årsmøtet xx.xx. 2015 Organisasjonsplan for Raumar Orientering vedtatt på årsmøtet 2015 1 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

F.I.L Trenere og oppmenn

F.I.L Trenere og oppmenn F.I.L Trenere og oppmenn 1 Retningslinjer for trenere SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren Positive erfaringer med trening og konkurranse Å fremme et godt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet ORGANISASJONSPLAN FOR VEAR IDRETTSFORENING Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: VEAR Idrettsforening Stiftet: 14. mai 1965 Idrett: Fleridrettslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Bodung Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 07.03.2017 Organisasjonsplan for Bodung Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2017 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR LILLEHAMMER RIDEKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02 2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTET Hovedstyret Leder Nestleder Styremedlem

Detaljer

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1

Organisasjonsplan for Sandefjord Bueskyttere ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE. Vedtatt på Årsmøte Side 1 ORGANISASJONSPLAN FOR SANDEFJORD BUESKYTTERE Vedtatt på Årsmøte 06.03.2013 Side 1 Navn: Sandefjord Bueskyttere Stiftet: 1972 Idrett: Bueskyting Postadresse: Postboks 5 E-postadresse: styret@sandefjordbueskyttere.com

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR TROLLDALEN IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 13.02.2013 Organisasjonsplan for., vedtatt på årsmøtet 20.. 1 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Trolldalen Idrettsforening

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL

ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL ORGANISASJONSPLAN FOR KÅSEN IL Kåsen IL er startet i 1968, og har i dag ca 500 medlemmer. Klubben og bygda er i sterk vekst. Kåsen IL tilbyr i dag fotball, håndball, barneidrett og dans. Kåsen IL har sunn

Detaljer

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN

Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN IL BEVERN Generalsponsor 2011-2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Idrettslagets formål... 4 Verdigrunnlaget... 4 Organisasjonsplan... 5 Årsmøtet...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB ORGANISASJONSPLAN LILLEHAMMER RIDEKLUBB I tråd med idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2016 Rideklubbens organisasjon ÅRSMØTE HOVEDSTYRET - Leder - Nestleder

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag

Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Organisasjonsplan for Bagn Idrettslag Vedtatt på årsmøtet 13.03.2013 Denne må samordnes/utfylles med tidligere instrukser og retningslinjer. Hensikten er at dette skal være ett levende dokument som beskriver

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER Asker IBK s farger er røde trøyer med sorte shorts og sorte strømper. Reservedrakter er sorte og disse brukes sammen med den sorte shortsen og sorte strømpene.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK

VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK VEDLEGG 3: ORGANISASJONSPLAN FOR NJJK Behandles på årsmøtet 25.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Idrettslagets formål... 2

Detaljer

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb

Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Organisasjonsplan for Gjesdal Dykkeklubb Innledning Følgende plan danner grunnlaget for driften av Gjesdal Dykkeklubb. Planen skal sikre at driften av klubben standardiseres og holdes på et enklest mulig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Behandlet på årsmøtet 27.februar 2017. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan

Organisasjonsplan ORGANISASJONSPLAN FOR NAVN PÅ IDRETTSLAG. Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplan Alle idrettslag skal ha en organisasjonsplan Organisasjonsplanen behandles og vedtas av årsmøtet, og skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. Mange idrettslag har

Detaljer

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK

Hedmark Skiskytterkrets. Organisasjonsplan HSSK Hedmark Skiskytterkrets Organisasjonsplan HSSK Vedtatt på Kretstinget 20.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 Grunnlagsopplysninger... 2 2 ORGANISASJON OG LEDELSE AV HEDMARK SKISKYTTERKRETS... 3 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SÆTRE IF GRAABEIN

ORGANISASJONSPLAN FOR SÆTRE IF GRAABEIN ORGANISASJONSPLAN FOR SÆTRE IF GRAABEIN Vedtatt på årsmøtet 20.03. 2014 Organisasjonsplan for Sætre IF Graabein vedtatt på årsmøtet 2014. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 4

Detaljer

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet

Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB. Vedtatt på årsmøtet 2017 Organisasjonsplan HORTEN SKIKLUBB Vedtatt på årsmøtet 30.03.2017 Innhold Klubbinformasjon...2 Idrettslagets formål...2 Organisering...3 Årsmøtet...4 Styrets funksjon og sammensetning...4 Styret skal:...4

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb. Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Organisasjonsplan Organisasjonsplan for Egersund Dykkeklubb Sist vedtatt med endringer 21. februar 2014 Innledning Denne organisasjonsplanen skal ligge som et grunnlag for driften av Egersund Dykkeklubb

Detaljer

Retningslinjer i Kåsen IL

Retningslinjer i Kåsen IL Retningslinjer i Kåsen IL Dette er et dokument som er vedtatt av årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket ansvar en har som leder,

Detaljer

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb

Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb Vedtatt på Årsmøtet 14.03.2016 Organisasjonsplan for Stavanger Kajakklubb, vedtatt på Årsmøtet 2016 1 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Klubbens formål...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE

ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE ORGANISASJONSPLAN FOR SPORTSKLUBBEN NATIONALKAMERATENE Vedtatt på årsmøtet 16.03.2016 Organisasjonsplan for Sportsklubben Nationalkameratene vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Retningslinjer i Ka sen IL

Retningslinjer i Ka sen IL august 13 Retningslinjer i Ka sen IL 2013 Dette er et revidert dokument som er vedtatt av Årsmøtet i Kåsen IL og er retningslinjer for hvordan personer tilknyttet idrettslaget skal oppføre seg og hvilket

Detaljer

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets funksjon og sammensetning Styrets funksjon og sammensetning (hentet fra www.klubbguiden.no) Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er leder, nestleder, 1 styremedlem og 1

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IDRETTSLAG ALLIANSEIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 27. februar. 2011 Oppdatert ekstraordinært årsmøte 22 mai 2013 Organisasjonsplan for Haugesund Idrettslag Allianseidrettslaget

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på årsmøtet 12. februar 2015 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger... 3 2.2. Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HÅ PISTOLKLUBB Vedtatt Vedtatt Årsmøte 31.01 2012 Organisasjonsplan for Hå pistolklubb vedtatt på årsmøte 31.01.2012.. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR ASKER CYKLEKLUBB Til vedtak på årsmøtet 25.01.2017 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger... 3 Visjon... 3 Formål... 3 Verdier... 3 Strategiske målområder...

Detaljer

Organisasjons og handlingsplan 2014

Organisasjons og handlingsplan 2014 Organisasjons og handlingsplan 2014 Re Motorsport er en av de største motorsportklubbene i regionen. Klubben har NM bane, 85 bane og barnebane med tilhørende nytt klubbhus. Klubben har utøvere i mange

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Dansens verdier: Danseglede, Ambisiøse, Nyskapende, Samhold ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR 1 Innhold Innhold...2 Forord...2 Historikk...3 Idrettslagets formål...3 Visjon...3 Verdigrunnlaget...3 Virksomhetsideen...4 Mål...4 Handlingsplan...4 Idrettslagets Organisasjon...4

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite

ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite ORGANISASJONSPLAN FOR Lørenskog Ishockeyklubb Elite Org.nr xxx xxx xxx Vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm. 2010 Organisasjonsplan for Lørenskog Ishockeyklubb Elite vedtatt på stiftelsesmøte dd.mm.2010.. 1

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN. Vedtatt årsmøte 2017

ORGANISASJONSPLAN. Vedtatt årsmøte 2017 ORGANISASJONSPLAN Vedtatt årsmøte 2017 Organisasjonsplanen skal være vår «kollektive hukommelse», til hjelp for tillitsvalgte og medlemmer i Brøstadbotn Idrettslag. Organisasjonsplanen skal revideres årlig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N Innholdsfortegnelse 1. Historikk... 4 2. Idrettslagets formål... 4 3. Verdigrunnlaget... 4 Idrettsglede... 4 Respekt... 4 Fellesskap... 4 Redelighet... 4 Samarbeid... 5 Tradisjon...

Detaljer

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING

HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR NESODDEN IDRETTSFORENING HANDLINGS- OG ORGANISASJONSPLAN 2013 FOR NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettslagets verdier Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet Idrettens formål Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene

Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedlegg til sak 9 i årsmøtepapirene Vedtatt på årsmøtet i 2012, med endringer i 2013 og 2014 INNLEDNING... 2 ENDRINGER 2016... 2 GRUNNOPPLYSNINGER I.F. URÆDD ALLIANSEIDRETTSLAG... 2 ORGANISASJONENS OPPBYGGING...

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb

ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb ORGANISASJONSPLAN FOR Sunndal Pistolklubb Vedtatt på årsmøtet 18.02.2016 Organisasjonsplan for Sunndal Pistolklubb, vedtatt på årsmøtet 2016 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...

Detaljer

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan

Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Idrettslaget Bjarg Organisasjonsplan Versjon 1.0 Vedtatt på årsmøte 27. mars 2012 Innhold 1. Innledning... 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 2. Generelt... 3 Medlemmer... 3 Organisering...

Detaljer

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag...

Forord... 2. Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3. Innhold... 1. Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... Organisasjonsplan Innhold Forord... 2 Formål, hovedmål, visjon, verdigrunnlag og virksomhets idé... 3 Innhold... 1 Forord... 2 Formål og målsettinger for Ålen Idrettslag... 3 ÅRSMØTET... 4 IDRETTSLAGETS

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N

ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N ORGANISASJONSPLAN IL BEVER N Innholdsfortegnelse 1. Historikk... 4 2. Idrettslagets formål... 4 3. Verdigrunnlaget... 4 Idrettsglede... 4 Respekt... 4 Fellesskap... 4 Redelighet... 4 Samarbeid... 5 Tradisjon...

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag

ORGANISASJONPLAN Vassøy Idrettslag Revisjon: 03 side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1. Nøkkelopplysninger 2. Lagets historie 3. Formål og verdier 4. Hovedmål og delmål 5. Faste oppgaver og årshjul 6. Organisasjonskart og organisasjonsbeskrivelse

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Årsmøte sak nr. 10. ORGANISASJONSPLAN FOR Brumunddal Pistolklubb

Årsmøte sak nr. 10. ORGANISASJONSPLAN FOR Brumunddal Pistolklubb Årsmøte sak nr. 10 ORGANISASJONSPLAN FOR Brumunddal Pistolklubb Vedtatt på årsmøte 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 5 Historikk...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR. Trosvik Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 ORGANISASJONSPLAN FOR Trosvik Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.februar 2014. Innhold Forside... 1 Innledning... 2 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 2 Organisering av Trosvik

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

FORELØPIG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING

FORELØPIG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING FORELØPIG ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND SEILFORENING Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 11. november 2014 Innholdsfortegnelse 1. Gyldighet... 3 2. Grunnleggende forhold... 3 2.1. Generelle opplysninger...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB

ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB ORGANISASJONSPLAN FOR VINGTOR RC CLUB Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4.3. 2014 Revisjon 4.3.14 16:30 Organisasjonsplan for Vingtor RC Club, vedtatt på årsmøtet 2014 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN VEDTATT ÅRSMØTE 2013

ORGANISASJONSPLAN VEDTATT ÅRSMØTE 2013 ORGANISASJONSPLAN VEDTATT ÅRSMØTE 2013 Organisasjonsplanen skal være vår «kollektive hukommelse», og skal brukes overfor tillitsvalgte i idrettslaget. Den skal revideres årlig i forbindelse med årsmøtet.

Detaljer

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER

Fotballklubben Landsås Postboks 645 9486 Harstad ROLLEBESKRIVELSER ROLLEBESKRIVELSER Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN

Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Jevnaker I.F. Allianse ORGANISASJONSPLAN Versjon 1.1 Endringshistorikk Dato Versjon Beskrivelse Forfatter 28.04.2015 0.1 Årsmøte Håkon M Andersen Distribusjonsliste: JIF Allianse styret Øvrige iderettslag

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR MOLDE PISTOLKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR MOLDE PISTOLKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR MOLDE PISTOLKLUBB Organisasjonsplan for Molde Pistolklubb vedtatt på årsmøte 14.03.2017. 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Innledning...3 Grunnlagsopplysninger Molde Pistolklubb...3

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE

Velkommen til Gresvik IF GIFGUIDENE Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik

Klubbens styrearbeid i praksis. Robert Olsvik Klubbens styrearbeid i praksis Robert Olsvik Regnskap Dugnad HJÆLP! Leder Utøver Honorar Politiattest NIFs visjon er å være fremste bidragsyter for å oppnå: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag

Detaljer

Organisasjonsplan 2011

Organisasjonsplan 2011 Organisasjonsplan 2011 Vedtatt på årsmøtet 4. april 2011 Innholdsfortegnelse Innledning Historikk De første vedtektene Idrettslagets formål Virksomhetsideen Handlingsplan 2011 Organisering av BRV Årsmøtet

Detaljer