: Språkkoder for norsk med kode nor er endret til nob

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2007-01-23: Språkkoder for norsk med kode nor er endret til nob"

Transkript

1 Katalogisering Eksempelsamling Oppdatert: : Språkkoder for norsk med kode nor er endret til nob : Oppdateringen omfatter nye koder for fysisk form (008 $a), koder for innhold (008 $b), og ett eksempel på katalogisering av DVD : Endret 'maskinlesbar fil' til 'elektronisk ressurs' i noten på noen eksempler : Oppdateringen omfatter endringer som følge av nye vedtak i Referansegruppen for samlinger, og 23 nye eksempler. Se kapitlet Nye eksempler og endringer : Manglende språkkode lagt inn på noen eksempler. BIBSYS-Biblioteksystem

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Nytt eksempel... 7 Stikkordregister A-B... 8 C-F G-L M-R S-Å AACR2-register BIBSYS-MARC-register Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering - Eksempelsamling 2

3 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

4 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

5 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

6 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

7 Nytt eksempel Eksempel 218 DVD-video Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

8 Stikkordregister A-B Stikkord Eksempel Adelsnavn/Adelstitler 59 Administrative avdelinger 151 Akademiske avhandlinger, se Avhandlinger, etc. Aksenter/Diakritiske tegn, se Spesialtegn Alfabetisering artikkel 6, 42, 50 aa 45, 68, 143 romertall i tittel 60 Alternativ tittel 87 Ambassader 216 Analytter, se I -analytter ; Forfatteranalytter ; Periodika Andre lydopptak, innholdskoder 149 Andre materialvarianter, noter om 199 Andre typer løpende ressurser, innholdskoder 180 Andre utgaver tilgjengelig, noter om 198 Ann Arbor-opptrykk 141 Annen tittelinformasjon 9, 16, 73, 88, 148 i bi-innførsler, titler 191 i originaltitler 12 parallelltitler 89, 148 over tittelen 88 undertittel varierer (periodika) 82 Anonyme verk 29, 30 Ansvarsangivelse bare yrkestittel 178 etter parallelltitler 89, 148, 159 flere enn tre med samme funksjon 101 forklarende ord tilføyd 24, 147 i hovedtittel 43 i note 67 knyttet til serie 89, 113, 173, 214 knyttet til utgave 2, 124 lydopptak 149 mer enn en 1 noter om 201 resyme nevnt i hovedkilden 176 som del av annen tittelinformasjon 73 tatt fra annen kilde enn opplysningens hovedkilde 39, 69 to personlige forfattere 9 Antologier 26, 27, 45 Arrangementer, standard-titler (musikkverk) 147 Artikler, som I-analytt i bind i flerbindsverk på mer enn to nivåer 211 i bind med egen tittel i flerbindsverk 213 i bind uten egen tittel i flerbindsverk uten forfatter (bare redaktør) 210 i bøker 204 i hefte i lenkeserie 205 i temahefter 212 i tidsskrifter 105, 181, 203 i tidsskrifter med standardtittel 208 i årbøker 193 Avdelinger, korporasjoner 151 Avhandlinger, etc. doktoravhandlinger 140, 141 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

9 hovedoppgaver 142 hovedoppgaver, Statens bibliotekskole 143 sammendrag av avhandlinger 144 Aviser, utdrag fra 27 Avsluttede periodika 107, 108, 110 Bearbeidelser 23 Beholdning, se Periodika ; Flerbindsverk Bi-innførsler annen tittelinformasjon 191 anonyme verk, standard-titler 30 Bibelen, standard-titler 47, 88 feiret person (festskrift) 26 forleggere 26, 64, 77 konferanser 75 medforfattere 5, 9, 14 navn/tittel 6, 22, 104 oversettere 29, 33 prosjekter 122, 160 redaktører/kompilatorer 2, 11, 24, 25, 30, 36, 38, 41, 43, 45, 54, 66, 69, 83,162 seksjoner av periodika 180 stater 91 tekstforfattere 23 titler 3, 8, 27, 43, 96, 99, 114, 173, 202 deltitler 43, 50, 145 omslagstitler 86 ryggtitler 50, 97, 114 tittelvarianter 120, 201 utgivere 54, 55, 62, 67, 68, 69, 72, 82, 100, 108, 111, 112, 122, 145, 149, 153, 159, 162 verk som hører sammen (avis) 27 Bibelen, standard-titler 46, 47, 48, 49, 50, 88 Bibliografier innholdskoder 143, 180 noter om 36, 180 Bibliografisk historie om dokumentet, se Historikk om dokumentet Bibliografiske bind som avviker fra fysiske bind 133 Bilag beskrivelse på flere nivåer bilaget reg. i felt for fysisk beskrivelse (lagt i lomme av biblioteket) 101 bilaget registrert i note (lagt i lomme av forlegger) 100 Billedmateriale, innholdskoder 24 Bind, se Hefter/Bind Bindestrek i korporasjonsnavn 57, 62, 67, 72, 77 i personnavn Etternavn 7, 130 Fornavn 9, 54 i sammensatte ord 8, 26, 43, 88, 142 Biografier 1, 28 Blad 138, 141 plansjer, se Plansjer Blandet ansvar 21, 23 Bokmål/nynorsk-utg. 90 Brev 41 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

10 Bygdebøker 101, Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

11 C-F Stikkord Eksempel CD-er 177, 180, 206 CD-ROM, se også Elektroniske ressurser tilføyd i parantes til fysisk beskrivelse for 177 elektronisk ressurs Copyright 32 Danske sammensatte etternavn 23 Datering, manuskripter 146 Dekreter, fra paver 78 Deler av verk Standard-titler, Bibelen 47, 48, 49, 50, 88 Standard-titler, musikkverk 147 Delt ansvar mer enn tre hovedansvarlige 86 to eller tre hovedansvarlige 5, 9, 14, 72, 151 Deltitler 43, 50 Departementer 54, 64 Depositum 96 Diakritiske tegn 11, 30, 32 Dissertaser, se også Avhandlinger, etc. innholdskoder 141 Dobbelt fornavn 61, 94 Dobbeltnavn, se Sammensatte etternavn ; Dobbelt fornavn Doktoravhandlinger 140, 141 Dokumentnumre som ikke er standardnumre 139 Dommer, rettsaker, etc. 57 Domstoler 57 Dramatiseringer 22 DVD-er 218 E-bøker 215 Ekspedisjoner, vitenskapelige 77 Eldre, trykte monografier 47 Elektroniske ressurser CD-ROM 177, 180 e-bøker 215 monografier 214 periodika 188 Emne Bibelen 48, 49, 50 firmaer 204 frie emneord 17, 77 gårder 85 helgener 58 jubileer (korporasjoner) 66, 67 kirker (lokale) 178 konferanser 76 LC-emneord 36 lover 53 MESH-emneord 14 NTUB-emneord 63 navn/tittel 45, 54 periodika 192 personer 1, 17, 21, 26, 38, 39, 41, 60, 94, 141, 162 skip/rederi 146 slekter 8, 84, 152 En enkelt korporasjon, verk utgått fra 73, 77 En enkelt personlig forfatter, verk utgått fra Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

12 en tittel 113 fellestittel 4 to titler 3 Encyklikaer 78 Endring av litterær form 22 et al. 54, 75, 86, 101 I note 86 Etternavn bare etternavn 49, 149 bare etternavn, slekter 8, 84, 152 sammensatte 59 sammensatte, danske 23 sammensatte, med bindestrek 7, 130 Faksimileutgaver 97 Farge (filmer og videogrammer/videokassetter) 139, 150 Fasit 103 Feil i dokumentet feil ISBN 98 <i.e.>, <sic> 96 <i.e.> (volumnummer) 97 Feirede personer 26 Fellestittel 4, 8, 9, 10, 11, 30 Festskrifter 26 Figurer (illustrasjonsmateriale, trykte monografier) 86 Filkarakteristika (elektronisk ressurs) 177, 180, 214, 215 Filmruller 150 Filstørrelse, noter om 215 Finnes også som, noter om tilknytning til andre dokumenter nettmonografier (internett) 214 e-bøker 215 Firmaer 145 Flerbindsverk i ikke lenket serie ett volumnummer i serien flere volumnumre i serien , i lenket serie ett volumnummer i serien flere volumnumre i serien kart komplett, antall bind angitt antall fysiske bind avviker fra antall 133 bibliografiske bind lenking på flere nivåer sidetall for enkeltbindene 115 ukomplett Flere ansvarlige, se Blandet ansvar ; Delt ansvar Flere forfattere enn tre en, to eller tre hovedansvarlige 14 med felles hovedkilde for opplysningene 13 Flere ISBN 73 Flere klassifikasjonssystemer 1 Flere originaltitler 173 Flere pagineringer 2, 14, 33, 55 Flere serieangivelser 2 lenkeserier 89, 207 hovedserie med underserie 207 Flere underserier 161 Flere utgivelsesopplysninger 28, 92 Flere verk i et dokument fellestittel 4, 8, 9, 10, 11, 30 uten fellestittel 3, 6, 7, 13, 44, 173 Flernivåbeskrivelser, se Flerbindsverk ; Hefter Foreninger/Forbund, se Organisasjoner, forbund og Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

13 foreninger Forfatter-tittel bi-innførsler, se Bi-innførsler, navn-tittel ; Forfatteranalytter Forfatteranalytter bind i flerbindsverk 118, 134 bi-innførsler, forfatter-tittel 6, 7, 11, 22, 75, 104, 173 bi-innførsler, standard-titler 47, 88 hefte i serie 113 Forfatterangivelse, se Ansvarsangivelse Forkortelse forlegger, distributør, etc. 57, 66, 67, 72, 85, 142, 143, 145, 153, 161 i utgaveopplysningene 2, 54, 61, 62, 69, Foklarende tilføyelser i parantes (CD-ROM) til fysisk beskrivelse for 177 elektronisk ressurs som skille for identiske titler 27, 110, 112, 188, 189, 201, 202 Forlagsserier 5, 25, 37, 44 Forlegger, distributør, etc. 31 flere, den ene norsk 92 forkortet form forlegger nevnt i ansvarsfeltet 72, 85, 142, 143, 145, 153, 159 forlegger nevnt i tittelfeltet 57, 66, 67, 161 kommisjonær 68, 101 manuskripter, feltet benyttes ikke 146 navn ikke kjent <s.n.> 2 Format film 150 manuskripter 146 elektroniske ressurser 177 Fornavn bare fornavn 38, 40, 60, 61, 91, 94 dobbelt fornavn 61, 94 Forskjellige stavemåter, korporasjonsnavn 65, 72, 81 Fortsettelse av, noter om tilknytning til andre periodika 108, 202 Fortsetter som, noter om tilknytning til andre periodika 107, 108 Fotografer som personlige forfattere 24 Fragmenter 36 innholdskoder 181, 206 Frie emneord 17, 77 Funksjonsår, tilføyd til ordningsord for paver 78 Fylker (fylkeskommuner) 63 Fysisk beskrivelse bilag, se Bilag filmer 150 kart 145, lydopptak 149 elektroniske ressurser 177 videogrammer/videokassetter 139 se også Plansjer, Sidetall, Format, Illustrasjoner Fysisk form, koder for CD-er 177, 180, 206 DVD-er 218 filmruller 150 kombidokumenter 151 lydbånd/lydkassetter 149 magnetbånd 139, 149 manuskripter 146 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

14 mikroformer 162 nettdokumenter 188, 214, 215 trykt materiale 53, 108, 147, 160, 181 Fysiske bind som avviker fra bibliografisk bind 133 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

15 G-L Stikkord Eksempel Generell materialbetegnelse filmer 150 kart 145, kombidokumenter 151 lydopptak 149 maskinlesbare filer 177, 180 Musikktrykk 79, 147, 148, 190 videogrammer/videokassetter 139 Genre, litterær, endring av 22 Geografiske betegnelser, i adelstitler 59 Gjengivelser av intervjuer 21 Gårder 85 Hefter/Bind i flerbindsverk , antall bind angitt 114 antall bibliografiske bind avviker fra antall fysiske bind 133 i ikke lenket serie, ett volumnummer i serien 126 i ikke lenket serie, flere volumnr i serien , i lenket serie, flere volumnr i serien i lenket serie, ett volumnummer i serien kart 160 lenket uten nummer 103, 135 lenket på flere nivåer lenket til 1 serie 7, 9, 13, 70, 76, 113, 121, nye utgaver av hefter, lenket med bind- 121 nummer og årstall lenket til 2 serier 89, 207 hovedserie med underserie 207 spor (lydopptak) 206 Helgener 58 Henvisninger , , , , Historikk om dokumentet, noter om 2, 18, 19, 23, 91, 97, 106, 139, 173 Hovedkilder for opplysninger, noter om 52, 108, 177, 180 Hovedoppgaver 142, 143 Håndbøker (periodika) 120 I-analytter bind i flerbindsverk på mer enn to nivåer 211 bind med egen tittel i flerbindsverk 213 bind uten egen tittel i flerbindsverk med forfatter 209 bind uten egen tittel i flerbindsverk uten forfatter 210 (bare redaktør) bok 204 hefte i lenkeserie 205 temahefter 212 tidsskrift 105, 181, 203 Tidsskrift med standardtittel 208 årbok 193 i.e. 96, 97 Ikke utlån, Utlånstyper 46 Illustrasjoner 1 angivelse av type illustrasjoner 9, 38, 69, 86 verk som består av bare illustrasjoner 24 vesentlig innhold 23, 88 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

16 Illustratører som bi-innførsel, illustrasjoner anses å være et viktig trekk ved verket 88 som hovedordningsord 23 uten bi-innførsel 1, 46 Informasjonskoder 3, 139, 146, 149, 150, 162, 177 Initialer, innførsel under 20 Innhold, koder for andre typer løpende ressurser 180 bibliografier 143, 180 billedmateriale 24 biografier 1, 28 dissertaser 141 fragmenter 181, 206 innspilt musikk 206 kart, atlas 145, 159, 160 kongresser, symposier 181 levende bilder 139, 150, 218 lydopptak, andre 149 mastergrads- og hovedfagsoppgaver 142 monografier 53, 74, 79, 89, 123, 133, 134, 135, 139, 145, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 162, 177, 206, 214, 215, 218 monografiserier 111, 112, 120 musikalier 147 studentarbeider, semesteroppgaver, etc. 143 tidsskrifter 108, 188 tileggsfunksjonalitet 215 årbøker 186 Innholdsnoter 4, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 40, 47, 104, 130, 140, 145, 149, 162, 177, 180 Innspilt musikk, innholdskoder 206 Internasjonale korporasjoner (organisasjoner) 64 Interne konferanser 64, 73 Internettutg., samme tittel finnes også som trykt utg. nettmonografier 214 periodika 188 Internt bibliografisk bruk, noter om 188 Intervjuer, gjengivelser av 21 ISBN 1 2 eller flere numre 73 feil ISBN 98 ISSN 108 Islandske navn 11 Jubileumsskrifter 66, 67, 178 Kart 145, 159, 160 innholdskoder 145, 159, 160 som flerbindsverk 159 som illustrasjonsmateriale 9 Keisere, se Kongelige personer Kilde, noter om 82, 189, 214, 215 Kirker (lokale) 178 Kirkesamfunn 78, 79 Klassifikasjon alternativ klassifikasjon 13 flere klassifikasjonssystemer 1 lokal klassifikasjon 142 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

17 UBT-klassifikasjon 21, 26, 30, 35, 100 UBT topografisk klassifikasjon 17 Klausul 142 Kollasjon, se Fysisk beskrivelse Kombidokumenter 151 Komiteer, utvalg, etc. med pregnant navn 191 med pregnant navn inne i publikasjonen, upregnant på tittelsiden 70 uten pregnant navn 71 Kommentarer/kommentarutgaver 45 hovedvekt på kommmentaren 48, 49, 50, 53, 54 presentert som en utgave av opprinnelig verk 47, 51 Kommisjonær 68, 101 Komplisert paginering 33 Konferanser innholdskoder 181 med pregnant navn 72, 75, 76, 127 interne, som underavdeling 64, 73 tilknyttede 75 uten pregnant navn 74 Kongelige personer 60, 91, 94 Kongresser, se Konferanser Kopier 57 Korporasjoner forskjellige stavemåter av navnet 65, 72, 81 fylker (fylkeskommuner) 63 internasjonale 64 kirker (lokale) 178 kirkesamfunn 78, 79 konferanser 64, 72, 73, 75, 76, 127 om korporasjonen 65, 66 politiske partier 67 stater 62, 91 lover 51, 52, 54, 55 traktater 56 underordnede og tilknyttede korporasjoner 69, 71 utstillinger 82 vitenskapelige ekspedisjoner 77 Korttid, Utlånstyper 6 Kvalifikator, se Forklarende tilføyelser LC-emneord 36 Lenking, se Hefter/Bind Levende bilder, innholdskoder 139, 150, 218 Litterær form, endring av 22 Liturgiske verk 79 Lokal anmerkning 28, 32, 57, 59, 69, 101, 111, 180, 188, 189 Lokale informasjonskoder 3 Lokale kirker, se Kirker (lokale) Lommer (med bilag) 100, 101 Lover 51, 52, 53, 54, 55, 217 lovsamlinger 55, 217 samlinger 55, 217 standardtittel 51, 52, 55 uten standardtittel (lovsamling) 217 Lovsamlinger 55, 217 Lydopptak 149 spor 206 Løpende periodika 112, 161 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

18 M-R Stikkord Eksempel Magnetbånd 139, 149 Manuell, Utlånstyper 10 Manuskripter 31, 146 Maskinlesbare filer, se Elektroniske ressurser Mastergrads- og hovedfagsoppgaver, innholdskoder 142 Materialbetegnelser, se Generelle materialbetegnelser Medarbeidere (videogrammer/videokassetter) 139 Medforfattere 5, 9, 14 MESH-emneord 14 Mikroformer 162 Monografier informasjonskoder 53, 74, 79, 89, 123, 133, 134, 135, 139, 145, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 162, 177, 206, 214, 215, 218 på internett, se Nettmonografier (internett) Monografiserier, informasjonskoder 111, 112, 120 Musikalier, innformasjonkoder 147 Musikk innspilt, innholdskoder 206 spor (lydopptak) 206 standardtitler 190 akkompagnementer 190 kantater 190 serienummer 190 språk tilføyet 190 Musikkkutt, se Spor (lydopptak) Musikkspor, se Spor (lydopptak) Musikktrykk 79, 147, 148, 190 Målestokk, kart 145, 159 NTUB-emneord 63 Navneforandring 76 Nettdokumenter monografier 214, 215 periodika 188 Normaliserte titler, se Standard-titler Noter om andre materialvarianter 199 om andre utgaver tilgjengelig 198 om ansvarsangivelsen 24, 67 om avhandlinger/hovedoppgaver 140, 141, 142, 143, 144 om bibliografier, se Bibliografier, noter om om bilag 100 om dokumentnumre som ikke er standardnumre 139 om ekstra tittelside 99 om et al. 86 om filstørrelse 215 om I-analytt 105, 193, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213 om innhold, se Innholdsnoter om internt bibliografisk bruk (nettdokumenter) 188 om hovedkilder for opplysninger 52, 108, 177, 180 om kilde 82, 189, 214, 215 om klausul 142 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

19 om omarbeidelse 23 om opphørte periodika 82 om originalspråkutgave 194 om omslagstittel 86 om oversatt utgave 195 om originaltitler 173, 194 om oversettelser 194, 195 om over tittelen 93 om parallelle utgaver 28 om parallelltitler 159, 180 om periodisitet 82, 107, 188 om platenumre (musikktrykk) 148, 190 om ryggtittel 50 om serier som ikke lenkes 186 om spisstittel 183 om språk 31, 55, 150 om supplementer til periodika 196, 197 om systemkrav (elektroniske ressurser) 177, 180, 214 om tilgjengelighet (nettdokumenter) 188, 214 om tilknytning til andre dokumenter e-bøker 215 nettdokumenter (internett) 214 periodika fortsettelse av 108, 202 fortsetter som 107, 108 sammenslåing av 201 slått sammen med 202 om tittelvarianter 23, 54, 86, 99, 112, 120, 194 om underserier 161 om undertittel som varierer (periodika) 82 om utgave og historikk 2, 18, 19, 51, 91, 97, 106, 114, 173 om utgitt sammen med 200 om varighet (musikktrykk) 190 Noter (musikk), se Musikktrykk Noveller 37 Nummerbetegnelser, på dokumentet, noter om, musikktrykk 190 Numre/numerisk betegnelse avsluttede periodika 108, 110 innen serie 7, 9, 37, 38, 44, 70, 76, 89, 91, 97, 99, 124, 127, 130, , 207 løpende periodika 112 på underserier 124, 207 tilføyd til ordningsord for konferanser, kongelige personer, etc. 61, 73, 91, 94, 127 Nynorsk/bokmål-utg. 90 Offentlige myndigheter fylker (fylkeskommuner) 63 stater 51, 52, 55, 56, 62, 91 Offentlige organer 63 som underordnet ledd 54, 71 Offisielle meddelelser fra statsoverhoder, etc. 78 Omarbeidelser 22, 23 Omfang, opplysning om se Fysisk beskrivelse Omslag som kilde for opplysningene 52 Omslagstittel 86 Onlineutg., samme tittel finnes også som trykt utgave nettmonografier 214 periodika 188 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

20 Opphørte periodika, noter om 82 Opplag, nye, norske 59 Opptrykk Ann Arbor-opptrykk 141 på annet forlag (faksimileutg.) 97 på samme forlag 32, 37, 50, 59 Ord eller uttrykk tilføyd til ansvarsangivelsen 24, 147 tilføyd til korporasjonsnavn 75, 85 tilføyd til periodika med sammenfallende titler 110 Organisasjoner, forbund og foreninger 26, 66 Originalspråkutgave, noter om 194 Originaltittel 109, 173 annen tittelinformasjon 12 flere 173 noter om 194 omarbeidelser 23 Over tittelen -noter 93 Oversettelser, noter om 194, 195 Oversettere flere 173 med bi-innførsel 29, 33, 88 Overtitler 88 Paginering, se Sidetall Parallelltitler 89, 148, 159 noter om 180, 159, 190 Parallelle utgaver 28 Parantes, bruk av i beskrivelsen, felt for fysisk 190 beskrivelse Partiturer 190 Paver 61, 78 Periodika analytter i 105, 113 avsluttede periodika 107, 108, 110 tittelforandringer 107, 108, 111 fortsettelser 108 håndbøker 120 kvalifikator 110, 112 løpende periodika 112, 161 enkelte hefter kommer ut i nye utgaver 121 maskinlesbare filer 180 med underserier 161 nettdokumenter 188 onlineutg., samme tittel finnes også som trykt utgave 188 oversettelser 194, 195 periodisitet, noter om 82, 107, 188 prosjekter med varighet ut over ett år 122 seksjoner av periodika 111 spredte numre 112 trykt utgave, samme tittel finnes også som onlineutg. 189 utstillinger 82 Periodisitet for periodika 82, 107, 188 Personlige forfattere, komponister som 190 Personnavn bare etternavn 8, 49, 84, 149, 152 bare fornavn dobbelt 61, 94 enkelt 38, 40, 60, 91 islandske navn 11 navn bestående av initialer 20 navn med bindestrek 7, 9, 54, 130 navneforandring 76 sammensatte etternavn 7, 59, 130 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

21 sammensatte etternavn, danske 23 skille mellom identiske navn 147 tilføyelser til 58, 59, 60, 61, 78, 84, 91, 94, 147, 152, 192 Plansjer 10, 81, 99 foldet 152 Platenumre, musikktrykk, noter om 147, 148, 190 Politiske partier 67 Prosesser (rettsaker) 57 Prosjekter 122, 123, 160 med varighet ut over ett år (periodika) 122 med varighet ett år eller mindre 123 Psevdonymer 20 forskj. Navn i forskj. Utg. av samme verk 18, 19 ikke noe navn dominerer 16, 17 innførsel under psevdonym 15, 38 personen kjent bare under psevdonymet 1 Redaktører av verk av en enkelt forfatter 2, 124 bi-innførsler, se under Bi-innførsler Regjeringskontorer 62 Religiøse korporasjoner 78, 79 Rettssaker 57 Rollehefter 22 Rollelister (videogrammer/videokassetter) 139 Romertall i tittel 60 Ryggtittel 50, 97, 114 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

22 S-Å Stikkord Eksempel S.l. 95 s.n. 2, 95 Sagaer 29, 30 Salmebøker 80 Samlede verker 32, 33 Samlinger av lover 55, 217 med fellestittel 11, 25, 45 museer 81 utdrag fra avis 27 Sammen med, noter om utgitt 200 Sammendrag av avhandlinger 144 Sammenfallende titler, periodika, utg.sted tilføyd 110 Sammensatte etternavn 59 danske 23 med bindestrek 7, 130 Sammenslåing av, noter om tilknytning til andre periodika 201 Seksjoner av periodika 111 i bi-innførsler 180 Selvbiografier 1 Serie ansvarsangivelser 13, 76, 89, 109, 113, 173, , 214 lenkede hefter 7, 9, 13, 70, 76, 89, 113, 121, , 207 serietittelvarianter 5, 37, 183 numre innen serien 7, 9, 37, 38, 44, 70, 76, 89, 91, 97, 99, 124, 127, 130, personlig forfatter 109, 173 som ikke lenkes 186 underserier 124, 161, 207 flere 161 i serieangivelsen (lenkeserie) 207 Serieangivelser 5, 7, 13, 16, 31, 37, 89, 109, 113, 121, 130, 131, 161, 173, 174, 182, 183, lenkeserie 7, 9, 13, 70, 76, 113, 121, lenkeserier 89, 207 hovedserie med underserie 207 serietittelvarianter 5, 37, 183 Serietittelvarianter 5, 37, 183 Sic 96 Sidetall del av en større sekvens 105 flere pagineringer, komplisert 33 flere pagineringer, hver nummerert sekvens registrert 2, 14, 55 musikktrykk 148, 190 spalter, se Spalter upaginerte sider registrert 24 upaginerte verk 23 Sjangre, litterære, koder for annet 23 antologier 34, 37 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

23 dikt 35 romaner 15 skuespill 22, 33, 43 Skip 146 Slekter 8, 84, 152 Slått sammen med, noter om tilknytning til andre periodika 202 Smusstittel 29 Spalter 123 Spesialtegn 3, 4, 11, 30, 32 Spisstittel, noter om 183 Spor (lydopptak) 206 Spredte numre, periodika 112 Språk koder for språk 90 noter om 31, 55, 150 tilføyd til standard-titler 29, 33, 46, 47, 78, 190 Standard-numre trykte monografier (ISBN) 1 2 eller flere numre 73 feil ISBN 98 Periodika (ISSN) 108 Standardtitler anonyme verk 29, 30 Bibelen 46, 47, 48, 49, 50, 88 liturgiske verk 79 lover, etc. 51, 52, 55 manuskripter 31 musikk 147, 190 offisielle meddelelser fra statsoverhoder, etc. (paver) 78 periodika (unique title) 112, 122, 201, 202 prosjekter med varighet ut over ett år 122 tilføyelser til, språk 190 tittelen foreligger i flere varianter på originalspråket 43 traktater, etc. 56 Stater 51, 52, 55, 56, 62, 91 Statsoverhoder, etc., offisielle meddelelser fra 78 Stavemåter, forskjellige, korporasjonsnavn 65, 72, 81 Studentarbeider,, semesteroppgaver, etc., informasjonskoder 143 Studiepartiturer 190 Supplementer katalogisert som egne verk 104, 197 lenket til trykte monografier 119 til periodika 197 noter om 196, 197 til trykte monografier 104, 119 Symposier 72 Systemkrav (elektroniske ressurser) 177, 180, 214, 215 Særtrykk 106 Temahefter av årbok, enkeltbind med egen heftetittel 187 som består av flere ordinære hefter 182 som ett ordinært hefte 184 uten felles tittel, katalogisert etter 1.1G (1.1G2 med tilhørende avvik) 183 Tidsskrifter, se også Periodika informasjonskoder 108, 188 Tileggsfunksjonalitet, innformasjonskoder 215 Tilføyelser av diakritiske tegn; spesialtegn 3, 4, 11, 30, 32 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

24 i parantes (CD-ROM) til fysisk beskrivelse for elektronisk ressurs 177 til ansvarsangivelser 24, 147, 173 til ordningsord konferanser 64, 72, 73, 75, 76, 127 korporasjonsnavn 8, 54, 57, 62, 77, 82, 122, 146 periodika, utg.sted og år tilføyd pga. sammenfall. tittel med annet periodikum 110 personnavn 58, 59, 60, 61, 78, 84, 91, 94, 147, 152, 192 standard-titler, se Standard-titler se også type tilføyelser, for eksempel Årstall Tilgjengelighet, noter om 188, 214 Tilknyttede konferanser 75 Tilknyttede verk 27 Tittel annen tittelinformasjon, se Annen tittelinformasjon bi-innførsler på, se også Bi-innførsler identisk med hovedordningsord 38, 72, 110 mangler på bind i flerbindsverk med egen forf. 118 overtitler 88 periodika, utg.sted og år tilføyd pga. sammefallende tittel med annet periodikum 110 pregnante titler med tillegg av typen og andre fortellinger 179 på ekstra tittelside 99 tittelforandringer, periodika 107, 108, 111 tittelvarianter noter om 23, 54, 86, 99, 112, 120 se også Alternativ tittel ; Deltitler ; Fellestittel ; Omslagstittel ; Originaltittel ; Parallelltitler ; Ryggtittel ; Smusstittel ; Standard-titler Tittelforandringer, periodika 107, 108, 111 Tittelvarianter ekstra tittelside 99 flere varianter på originalspråket 43 omslagstittel 86 originaltittel 23, 109, 173 periodika 112, 120 ryggtittel 54 To eller tre forfattere en tittel 5, 90 mer enn tre titler, fellestittel 8 mer enn tre titler, uten fellestittel 7 to eller tre titler 6 to eller tre titler, fellestittel 9, 10, 11 Topografisk klassifikasjon, UBT 17 Traktater, mellomstatlige avtaler, etc. 56 Trykkested, trykkeri. 95 Trykkfeil, se Feil i dokumentet Trykt materiale, koder for fysisk form 53, 108, 147, 160, 181 Trykt utgave, samme tittel finnes også i online utgave 189 UBT-klassifikasjon 21, 26, 30, 35, 100 Underavdelinger av periodika, se Seksjoner av periodika Underordnede og tilknyttede korporasjoner 69, 71 Underserier 111, 124, 161, 207 flere 161 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

25 i serieangivelsen (lenkeserier) 207 Undertitler, se Annen tittelinformasjon Unique title, se Standardtitler Upaginerte verk 23 URL 188, 214 Utdrag fra avis 27 Utgaveopplysning 51, 54, 61, 62, 69, 90 ansvarsangivelse knyttet til en utgave 2, 124 parallelle utgaver 28 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc. flere steder 92 manglende 57, 85, 95 tilføyelser til (delstat) 92, 141 Utgivelsesår, distribusjonsår, etc. copyright-år 32 dokumenter i flere deler, forskjellige utg.år manglende 57, 95 omtrentlig årstall 94 opptrykk på samme forlag 40 periodika, avsluttede 107, 108, 110, 111 periodika, løpende 112 sannsynlig årstall 74 sannsynlig tiår 139 årstall for første utg., noter om 2, 19, 51 Utgivere, se Bi-innførsler, utgivere Utlånstyper ikke utlån 46 korttid 6 manuell 10 Utredninger 70, 71 Utstillinger 82, 83 periodiske 82 Utvalg 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 91, 162 standard-titler Bibelen 47, 48, 49, 50, 88 musikk 147 Utvalg (Korporasjoner), se Komiteer, utvalg, etc. Varianter av tittelen, se Tittelvarianter Varighet, musikktrykk 190 Verker 32 forf. har benyttet bare en litterær genre 33 Videogrammer/Videokassetter 139 Vitenskapelige ekspedisjoner 77 Årbøker innholdskoder 186 enkeltbind i lenkeserie 185 ikke som lenkeserie, fordi kun enkelte årganger har særtitler 186 temahefte, enkeltbind med egen heftetittel 187 Årstall for konferanser, tilføyd til ordningsord 64, 72, 73, 76, 127 for utgivelse, se Utgivelsesår, distribusjonsår, etc. nye utg. av bind/hefter, lenket med årstall 121 som skille mellom identiske personnavn 147, 192 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,