: Språkkoder for norsk med kode nor er endret til nob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2007-01-23: Språkkoder for norsk med kode nor er endret til nob"

Transkript

1 Katalogisering Eksempelsamling Oppdatert: : Språkkoder for norsk med kode nor er endret til nob : Oppdateringen omfatter nye koder for fysisk form (008 $a), koder for innhold (008 $b), og ett eksempel på katalogisering av DVD : Endret 'maskinlesbar fil' til 'elektronisk ressurs' i noten på noen eksempler : Oppdateringen omfatter endringer som følge av nye vedtak i Referansegruppen for samlinger, og 23 nye eksempler. Se kapitlet Nye eksempler og endringer : Manglende språkkode lagt inn på noen eksempler. BIBSYS-Biblioteksystem

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Nytt eksempel... 7 Stikkordregister A-B... 8 C-F G-L M-R S-Å AACR2-register BIBSYS-MARC-register Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering - Eksempelsamling 2

3 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

4 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

5 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

6 Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Eks Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

7 Nytt eksempel Eksempel 218 DVD-video Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

8 Stikkordregister A-B Stikkord Eksempel Adelsnavn/Adelstitler 59 Administrative avdelinger 151 Akademiske avhandlinger, se Avhandlinger, etc. Aksenter/Diakritiske tegn, se Spesialtegn Alfabetisering artikkel 6, 42, 50 aa 45, 68, 143 romertall i tittel 60 Alternativ tittel 87 Ambassader 216 Analytter, se I -analytter ; Forfatteranalytter ; Periodika Andre lydopptak, innholdskoder 149 Andre materialvarianter, noter om 199 Andre typer løpende ressurser, innholdskoder 180 Andre utgaver tilgjengelig, noter om 198 Ann Arbor-opptrykk 141 Annen tittelinformasjon 9, 16, 73, 88, 148 i bi-innførsler, titler 191 i originaltitler 12 parallelltitler 89, 148 over tittelen 88 undertittel varierer (periodika) 82 Anonyme verk 29, 30 Ansvarsangivelse bare yrkestittel 178 etter parallelltitler 89, 148, 159 flere enn tre med samme funksjon 101 forklarende ord tilføyd 24, 147 i hovedtittel 43 i note 67 knyttet til serie 89, 113, 173, 214 knyttet til utgave 2, 124 lydopptak 149 mer enn en 1 noter om 201 resyme nevnt i hovedkilden 176 som del av annen tittelinformasjon 73 tatt fra annen kilde enn opplysningens hovedkilde 39, 69 to personlige forfattere 9 Antologier 26, 27, 45 Arrangementer, standard-titler (musikkverk) 147 Artikler, som I-analytt i bind i flerbindsverk på mer enn to nivåer 211 i bind med egen tittel i flerbindsverk 213 i bind uten egen tittel i flerbindsverk uten forfatter (bare redaktør) 210 i bøker 204 i hefte i lenkeserie 205 i temahefter 212 i tidsskrifter 105, 181, 203 i tidsskrifter med standardtittel 208 i årbøker 193 Avdelinger, korporasjoner 151 Avhandlinger, etc. doktoravhandlinger 140, 141 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

9 hovedoppgaver 142 hovedoppgaver, Statens bibliotekskole 143 sammendrag av avhandlinger 144 Aviser, utdrag fra 27 Avsluttede periodika 107, 108, 110 Bearbeidelser 23 Beholdning, se Periodika ; Flerbindsverk Bi-innførsler annen tittelinformasjon 191 anonyme verk, standard-titler 30 Bibelen, standard-titler 47, 88 feiret person (festskrift) 26 forleggere 26, 64, 77 konferanser 75 medforfattere 5, 9, 14 navn/tittel 6, 22, 104 oversettere 29, 33 prosjekter 122, 160 redaktører/kompilatorer 2, 11, 24, 25, 30, 36, 38, 41, 43, 45, 54, 66, 69, 83,162 seksjoner av periodika 180 stater 91 tekstforfattere 23 titler 3, 8, 27, 43, 96, 99, 114, 173, 202 deltitler 43, 50, 145 omslagstitler 86 ryggtitler 50, 97, 114 tittelvarianter 120, 201 utgivere 54, 55, 62, 67, 68, 69, 72, 82, 100, 108, 111, 112, 122, 145, 149, 153, 159, 162 verk som hører sammen (avis) 27 Bibelen, standard-titler 46, 47, 48, 49, 50, 88 Bibliografier innholdskoder 143, 180 noter om 36, 180 Bibliografisk historie om dokumentet, se Historikk om dokumentet Bibliografiske bind som avviker fra fysiske bind 133 Bilag beskrivelse på flere nivåer bilaget reg. i felt for fysisk beskrivelse (lagt i lomme av biblioteket) 101 bilaget registrert i note (lagt i lomme av forlegger) 100 Billedmateriale, innholdskoder 24 Bind, se Hefter/Bind Bindestrek i korporasjonsnavn 57, 62, 67, 72, 77 i personnavn Etternavn 7, 130 Fornavn 9, 54 i sammensatte ord 8, 26, 43, 88, 142 Biografier 1, 28 Blad 138, 141 plansjer, se Plansjer Blandet ansvar 21, 23 Bokmål/nynorsk-utg. 90 Brev 41 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

10 Bygdebøker 101, Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

11 C-F Stikkord Eksempel CD-er 177, 180, 206 CD-ROM, se også Elektroniske ressurser tilføyd i parantes til fysisk beskrivelse for 177 elektronisk ressurs Copyright 32 Danske sammensatte etternavn 23 Datering, manuskripter 146 Dekreter, fra paver 78 Deler av verk Standard-titler, Bibelen 47, 48, 49, 50, 88 Standard-titler, musikkverk 147 Delt ansvar mer enn tre hovedansvarlige 86 to eller tre hovedansvarlige 5, 9, 14, 72, 151 Deltitler 43, 50 Departementer 54, 64 Depositum 96 Diakritiske tegn 11, 30, 32 Dissertaser, se også Avhandlinger, etc. innholdskoder 141 Dobbelt fornavn 61, 94 Dobbeltnavn, se Sammensatte etternavn ; Dobbelt fornavn Doktoravhandlinger 140, 141 Dokumentnumre som ikke er standardnumre 139 Dommer, rettsaker, etc. 57 Domstoler 57 Dramatiseringer 22 DVD-er 218 E-bøker 215 Ekspedisjoner, vitenskapelige 77 Eldre, trykte monografier 47 Elektroniske ressurser CD-ROM 177, 180 e-bøker 215 monografier 214 periodika 188 Emne Bibelen 48, 49, 50 firmaer 204 frie emneord 17, 77 gårder 85 helgener 58 jubileer (korporasjoner) 66, 67 kirker (lokale) 178 konferanser 76 LC-emneord 36 lover 53 MESH-emneord 14 NTUB-emneord 63 navn/tittel 45, 54 periodika 192 personer 1, 17, 21, 26, 38, 39, 41, 60, 94, 141, 162 skip/rederi 146 slekter 8, 84, 152 En enkelt korporasjon, verk utgått fra 73, 77 En enkelt personlig forfatter, verk utgått fra Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

12 en tittel 113 fellestittel 4 to titler 3 Encyklikaer 78 Endring av litterær form 22 et al. 54, 75, 86, 101 I note 86 Etternavn bare etternavn 49, 149 bare etternavn, slekter 8, 84, 152 sammensatte 59 sammensatte, danske 23 sammensatte, med bindestrek 7, 130 Faksimileutgaver 97 Farge (filmer og videogrammer/videokassetter) 139, 150 Fasit 103 Feil i dokumentet feil ISBN 98 <i.e.>, <sic> 96 <i.e.> (volumnummer) 97 Feirede personer 26 Fellestittel 4, 8, 9, 10, 11, 30 Festskrifter 26 Figurer (illustrasjonsmateriale, trykte monografier) 86 Filkarakteristika (elektronisk ressurs) 177, 180, 214, 215 Filmruller 150 Filstørrelse, noter om 215 Finnes også som, noter om tilknytning til andre dokumenter nettmonografier (internett) 214 e-bøker 215 Firmaer 145 Flerbindsverk i ikke lenket serie ett volumnummer i serien flere volumnumre i serien , i lenket serie ett volumnummer i serien flere volumnumre i serien kart komplett, antall bind angitt antall fysiske bind avviker fra antall 133 bibliografiske bind lenking på flere nivåer sidetall for enkeltbindene 115 ukomplett Flere ansvarlige, se Blandet ansvar ; Delt ansvar Flere forfattere enn tre en, to eller tre hovedansvarlige 14 med felles hovedkilde for opplysningene 13 Flere ISBN 73 Flere klassifikasjonssystemer 1 Flere originaltitler 173 Flere pagineringer 2, 14, 33, 55 Flere serieangivelser 2 lenkeserier 89, 207 hovedserie med underserie 207 Flere underserier 161 Flere utgivelsesopplysninger 28, 92 Flere verk i et dokument fellestittel 4, 8, 9, 10, 11, 30 uten fellestittel 3, 6, 7, 13, 44, 173 Flernivåbeskrivelser, se Flerbindsverk ; Hefter Foreninger/Forbund, se Organisasjoner, forbund og Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

13 foreninger Forfatter-tittel bi-innførsler, se Bi-innførsler, navn-tittel ; Forfatteranalytter Forfatteranalytter bind i flerbindsverk 118, 134 bi-innførsler, forfatter-tittel 6, 7, 11, 22, 75, 104, 173 bi-innførsler, standard-titler 47, 88 hefte i serie 113 Forfatterangivelse, se Ansvarsangivelse Forkortelse forlegger, distributør, etc. 57, 66, 67, 72, 85, 142, 143, 145, 153, 161 i utgaveopplysningene 2, 54, 61, 62, 69, Foklarende tilføyelser i parantes (CD-ROM) til fysisk beskrivelse for 177 elektronisk ressurs som skille for identiske titler 27, 110, 112, 188, 189, 201, 202 Forlagsserier 5, 25, 37, 44 Forlegger, distributør, etc. 31 flere, den ene norsk 92 forkortet form forlegger nevnt i ansvarsfeltet 72, 85, 142, 143, 145, 153, 159 forlegger nevnt i tittelfeltet 57, 66, 67, 161 kommisjonær 68, 101 manuskripter, feltet benyttes ikke 146 navn ikke kjent <s.n.> 2 Format film 150 manuskripter 146 elektroniske ressurser 177 Fornavn bare fornavn 38, 40, 60, 61, 91, 94 dobbelt fornavn 61, 94 Forskjellige stavemåter, korporasjonsnavn 65, 72, 81 Fortsettelse av, noter om tilknytning til andre periodika 108, 202 Fortsetter som, noter om tilknytning til andre periodika 107, 108 Fotografer som personlige forfattere 24 Fragmenter 36 innholdskoder 181, 206 Frie emneord 17, 77 Funksjonsår, tilføyd til ordningsord for paver 78 Fylker (fylkeskommuner) 63 Fysisk beskrivelse bilag, se Bilag filmer 150 kart 145, lydopptak 149 elektroniske ressurser 177 videogrammer/videokassetter 139 se også Plansjer, Sidetall, Format, Illustrasjoner Fysisk form, koder for CD-er 177, 180, 206 DVD-er 218 filmruller 150 kombidokumenter 151 lydbånd/lydkassetter 149 magnetbånd 139, 149 manuskripter 146 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

14 mikroformer 162 nettdokumenter 188, 214, 215 trykt materiale 53, 108, 147, 160, 181 Fysiske bind som avviker fra bibliografisk bind 133 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

15 G-L Stikkord Eksempel Generell materialbetegnelse filmer 150 kart 145, kombidokumenter 151 lydopptak 149 maskinlesbare filer 177, 180 Musikktrykk 79, 147, 148, 190 videogrammer/videokassetter 139 Genre, litterær, endring av 22 Geografiske betegnelser, i adelstitler 59 Gjengivelser av intervjuer 21 Gårder 85 Hefter/Bind i flerbindsverk , antall bind angitt 114 antall bibliografiske bind avviker fra antall fysiske bind 133 i ikke lenket serie, ett volumnummer i serien 126 i ikke lenket serie, flere volumnr i serien , i lenket serie, flere volumnr i serien i lenket serie, ett volumnummer i serien kart 160 lenket uten nummer 103, 135 lenket på flere nivåer lenket til 1 serie 7, 9, 13, 70, 76, 113, 121, nye utgaver av hefter, lenket med bind- 121 nummer og årstall lenket til 2 serier 89, 207 hovedserie med underserie 207 spor (lydopptak) 206 Helgener 58 Henvisninger , , , , Historikk om dokumentet, noter om 2, 18, 19, 23, 91, 97, 106, 139, 173 Hovedkilder for opplysninger, noter om 52, 108, 177, 180 Hovedoppgaver 142, 143 Håndbøker (periodika) 120 I-analytter bind i flerbindsverk på mer enn to nivåer 211 bind med egen tittel i flerbindsverk 213 bind uten egen tittel i flerbindsverk med forfatter 209 bind uten egen tittel i flerbindsverk uten forfatter 210 (bare redaktør) bok 204 hefte i lenkeserie 205 temahefter 212 tidsskrift 105, 181, 203 Tidsskrift med standardtittel 208 årbok 193 i.e. 96, 97 Ikke utlån, Utlånstyper 46 Illustrasjoner 1 angivelse av type illustrasjoner 9, 38, 69, 86 verk som består av bare illustrasjoner 24 vesentlig innhold 23, 88 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

16 Illustratører som bi-innførsel, illustrasjoner anses å være et viktig trekk ved verket 88 som hovedordningsord 23 uten bi-innførsel 1, 46 Informasjonskoder 3, 139, 146, 149, 150, 162, 177 Initialer, innførsel under 20 Innhold, koder for andre typer løpende ressurser 180 bibliografier 143, 180 billedmateriale 24 biografier 1, 28 dissertaser 141 fragmenter 181, 206 innspilt musikk 206 kart, atlas 145, 159, 160 kongresser, symposier 181 levende bilder 139, 150, 218 lydopptak, andre 149 mastergrads- og hovedfagsoppgaver 142 monografier 53, 74, 79, 89, 123, 133, 134, 135, 139, 145, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 162, 177, 206, 214, 215, 218 monografiserier 111, 112, 120 musikalier 147 studentarbeider, semesteroppgaver, etc. 143 tidsskrifter 108, 188 tileggsfunksjonalitet 215 årbøker 186 Innholdsnoter 4, 8, 9, 10, 11, 30, 31, 40, 47, 104, 130, 140, 145, 149, 162, 177, 180 Innspilt musikk, innholdskoder 206 Internasjonale korporasjoner (organisasjoner) 64 Interne konferanser 64, 73 Internettutg., samme tittel finnes også som trykt utg. nettmonografier 214 periodika 188 Internt bibliografisk bruk, noter om 188 Intervjuer, gjengivelser av 21 ISBN 1 2 eller flere numre 73 feil ISBN 98 ISSN 108 Islandske navn 11 Jubileumsskrifter 66, 67, 178 Kart 145, 159, 160 innholdskoder 145, 159, 160 som flerbindsverk 159 som illustrasjonsmateriale 9 Keisere, se Kongelige personer Kilde, noter om 82, 189, 214, 215 Kirker (lokale) 178 Kirkesamfunn 78, 79 Klassifikasjon alternativ klassifikasjon 13 flere klassifikasjonssystemer 1 lokal klassifikasjon 142 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

17 UBT-klassifikasjon 21, 26, 30, 35, 100 UBT topografisk klassifikasjon 17 Klausul 142 Kollasjon, se Fysisk beskrivelse Kombidokumenter 151 Komiteer, utvalg, etc. med pregnant navn 191 med pregnant navn inne i publikasjonen, upregnant på tittelsiden 70 uten pregnant navn 71 Kommentarer/kommentarutgaver 45 hovedvekt på kommmentaren 48, 49, 50, 53, 54 presentert som en utgave av opprinnelig verk 47, 51 Kommisjonær 68, 101 Komplisert paginering 33 Konferanser innholdskoder 181 med pregnant navn 72, 75, 76, 127 interne, som underavdeling 64, 73 tilknyttede 75 uten pregnant navn 74 Kongelige personer 60, 91, 94 Kongresser, se Konferanser Kopier 57 Korporasjoner forskjellige stavemåter av navnet 65, 72, 81 fylker (fylkeskommuner) 63 internasjonale 64 kirker (lokale) 178 kirkesamfunn 78, 79 konferanser 64, 72, 73, 75, 76, 127 om korporasjonen 65, 66 politiske partier 67 stater 62, 91 lover 51, 52, 54, 55 traktater 56 underordnede og tilknyttede korporasjoner 69, 71 utstillinger 82 vitenskapelige ekspedisjoner 77 Korttid, Utlånstyper 6 Kvalifikator, se Forklarende tilføyelser LC-emneord 36 Lenking, se Hefter/Bind Levende bilder, innholdskoder 139, 150, 218 Litterær form, endring av 22 Liturgiske verk 79 Lokal anmerkning 28, 32, 57, 59, 69, 101, 111, 180, 188, 189 Lokale informasjonskoder 3 Lokale kirker, se Kirker (lokale) Lommer (med bilag) 100, 101 Lover 51, 52, 53, 54, 55, 217 lovsamlinger 55, 217 samlinger 55, 217 standardtittel 51, 52, 55 uten standardtittel (lovsamling) 217 Lovsamlinger 55, 217 Lydopptak 149 spor 206 Løpende periodika 112, 161 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

18 M-R Stikkord Eksempel Magnetbånd 139, 149 Manuell, Utlånstyper 10 Manuskripter 31, 146 Maskinlesbare filer, se Elektroniske ressurser Mastergrads- og hovedfagsoppgaver, innholdskoder 142 Materialbetegnelser, se Generelle materialbetegnelser Medarbeidere (videogrammer/videokassetter) 139 Medforfattere 5, 9, 14 MESH-emneord 14 Mikroformer 162 Monografier informasjonskoder 53, 74, 79, 89, 123, 133, 134, 135, 139, 145, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 162, 177, 206, 214, 215, 218 på internett, se Nettmonografier (internett) Monografiserier, informasjonskoder 111, 112, 120 Musikalier, innformasjonkoder 147 Musikk innspilt, innholdskoder 206 spor (lydopptak) 206 standardtitler 190 akkompagnementer 190 kantater 190 serienummer 190 språk tilføyet 190 Musikkkutt, se Spor (lydopptak) Musikkspor, se Spor (lydopptak) Musikktrykk 79, 147, 148, 190 Målestokk, kart 145, 159 NTUB-emneord 63 Navneforandring 76 Nettdokumenter monografier 214, 215 periodika 188 Normaliserte titler, se Standard-titler Noter om andre materialvarianter 199 om andre utgaver tilgjengelig 198 om ansvarsangivelsen 24, 67 om avhandlinger/hovedoppgaver 140, 141, 142, 143, 144 om bibliografier, se Bibliografier, noter om om bilag 100 om dokumentnumre som ikke er standardnumre 139 om ekstra tittelside 99 om et al. 86 om filstørrelse 215 om I-analytt 105, 193, 203, 204, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 213 om innhold, se Innholdsnoter om internt bibliografisk bruk (nettdokumenter) 188 om hovedkilder for opplysninger 52, 108, 177, 180 om kilde 82, 189, 214, 215 om klausul 142 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

19 om omarbeidelse 23 om opphørte periodika 82 om originalspråkutgave 194 om omslagstittel 86 om oversatt utgave 195 om originaltitler 173, 194 om oversettelser 194, 195 om over tittelen 93 om parallelle utgaver 28 om parallelltitler 159, 180 om periodisitet 82, 107, 188 om platenumre (musikktrykk) 148, 190 om ryggtittel 50 om serier som ikke lenkes 186 om spisstittel 183 om språk 31, 55, 150 om supplementer til periodika 196, 197 om systemkrav (elektroniske ressurser) 177, 180, 214 om tilgjengelighet (nettdokumenter) 188, 214 om tilknytning til andre dokumenter e-bøker 215 nettdokumenter (internett) 214 periodika fortsettelse av 108, 202 fortsetter som 107, 108 sammenslåing av 201 slått sammen med 202 om tittelvarianter 23, 54, 86, 99, 112, 120, 194 om underserier 161 om undertittel som varierer (periodika) 82 om utgave og historikk 2, 18, 19, 51, 91, 97, 106, 114, 173 om utgitt sammen med 200 om varighet (musikktrykk) 190 Noter (musikk), se Musikktrykk Noveller 37 Nummerbetegnelser, på dokumentet, noter om, musikktrykk 190 Numre/numerisk betegnelse avsluttede periodika 108, 110 innen serie 7, 9, 37, 38, 44, 70, 76, 89, 91, 97, 99, 124, 127, 130, , 207 løpende periodika 112 på underserier 124, 207 tilføyd til ordningsord for konferanser, kongelige personer, etc. 61, 73, 91, 94, 127 Nynorsk/bokmål-utg. 90 Offentlige myndigheter fylker (fylkeskommuner) 63 stater 51, 52, 55, 56, 62, 91 Offentlige organer 63 som underordnet ledd 54, 71 Offisielle meddelelser fra statsoverhoder, etc. 78 Omarbeidelser 22, 23 Omfang, opplysning om se Fysisk beskrivelse Omslag som kilde for opplysningene 52 Omslagstittel 86 Onlineutg., samme tittel finnes også som trykt utgave nettmonografier 214 periodika 188 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

20 Opphørte periodika, noter om 82 Opplag, nye, norske 59 Opptrykk Ann Arbor-opptrykk 141 på annet forlag (faksimileutg.) 97 på samme forlag 32, 37, 50, 59 Ord eller uttrykk tilføyd til ansvarsangivelsen 24, 147 tilføyd til korporasjonsnavn 75, 85 tilføyd til periodika med sammenfallende titler 110 Organisasjoner, forbund og foreninger 26, 66 Originalspråkutgave, noter om 194 Originaltittel 109, 173 annen tittelinformasjon 12 flere 173 noter om 194 omarbeidelser 23 Over tittelen -noter 93 Oversettelser, noter om 194, 195 Oversettere flere 173 med bi-innførsel 29, 33, 88 Overtitler 88 Paginering, se Sidetall Parallelltitler 89, 148, 159 noter om 180, 159, 190 Parallelle utgaver 28 Parantes, bruk av i beskrivelsen, felt for fysisk 190 beskrivelse Partiturer 190 Paver 61, 78 Periodika analytter i 105, 113 avsluttede periodika 107, 108, 110 tittelforandringer 107, 108, 111 fortsettelser 108 håndbøker 120 kvalifikator 110, 112 løpende periodika 112, 161 enkelte hefter kommer ut i nye utgaver 121 maskinlesbare filer 180 med underserier 161 nettdokumenter 188 onlineutg., samme tittel finnes også som trykt utgave 188 oversettelser 194, 195 periodisitet, noter om 82, 107, 188 prosjekter med varighet ut over ett år 122 seksjoner av periodika 111 spredte numre 112 trykt utgave, samme tittel finnes også som onlineutg. 189 utstillinger 82 Periodisitet for periodika 82, 107, 188 Personlige forfattere, komponister som 190 Personnavn bare etternavn 8, 49, 84, 149, 152 bare fornavn dobbelt 61, 94 enkelt 38, 40, 60, 91 islandske navn 11 navn bestående av initialer 20 navn med bindestrek 7, 9, 54, 130 navneforandring 76 sammensatte etternavn 7, 59, 130 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

21 sammensatte etternavn, danske 23 skille mellom identiske navn 147 tilføyelser til 58, 59, 60, 61, 78, 84, 91, 94, 147, 152, 192 Plansjer 10, 81, 99 foldet 152 Platenumre, musikktrykk, noter om 147, 148, 190 Politiske partier 67 Prosesser (rettsaker) 57 Prosjekter 122, 123, 160 med varighet ut over ett år (periodika) 122 med varighet ett år eller mindre 123 Psevdonymer 20 forskj. Navn i forskj. Utg. av samme verk 18, 19 ikke noe navn dominerer 16, 17 innførsel under psevdonym 15, 38 personen kjent bare under psevdonymet 1 Redaktører av verk av en enkelt forfatter 2, 124 bi-innførsler, se under Bi-innførsler Regjeringskontorer 62 Religiøse korporasjoner 78, 79 Rettssaker 57 Rollehefter 22 Rollelister (videogrammer/videokassetter) 139 Romertall i tittel 60 Ryggtittel 50, 97, 114 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

22 S-Å Stikkord Eksempel S.l. 95 s.n. 2, 95 Sagaer 29, 30 Salmebøker 80 Samlede verker 32, 33 Samlinger av lover 55, 217 med fellestittel 11, 25, 45 museer 81 utdrag fra avis 27 Sammen med, noter om utgitt 200 Sammendrag av avhandlinger 144 Sammenfallende titler, periodika, utg.sted tilføyd 110 Sammensatte etternavn 59 danske 23 med bindestrek 7, 130 Sammenslåing av, noter om tilknytning til andre periodika 201 Seksjoner av periodika 111 i bi-innførsler 180 Selvbiografier 1 Serie ansvarsangivelser 13, 76, 89, 109, 113, 173, , 214 lenkede hefter 7, 9, 13, 70, 76, 89, 113, 121, , 207 serietittelvarianter 5, 37, 183 numre innen serien 7, 9, 37, 38, 44, 70, 76, 89, 91, 97, 99, 124, 127, 130, personlig forfatter 109, 173 som ikke lenkes 186 underserier 124, 161, 207 flere 161 i serieangivelsen (lenkeserie) 207 Serieangivelser 5, 7, 13, 16, 31, 37, 89, 109, 113, 121, 130, 131, 161, 173, 174, 182, 183, lenkeserie 7, 9, 13, 70, 76, 113, 121, lenkeserier 89, 207 hovedserie med underserie 207 serietittelvarianter 5, 37, 183 Serietittelvarianter 5, 37, 183 Sic 96 Sidetall del av en større sekvens 105 flere pagineringer, komplisert 33 flere pagineringer, hver nummerert sekvens registrert 2, 14, 55 musikktrykk 148, 190 spalter, se Spalter upaginerte sider registrert 24 upaginerte verk 23 Sjangre, litterære, koder for annet 23 antologier 34, 37 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

23 dikt 35 romaner 15 skuespill 22, 33, 43 Skip 146 Slekter 8, 84, 152 Slått sammen med, noter om tilknytning til andre periodika 202 Smusstittel 29 Spalter 123 Spesialtegn 3, 4, 11, 30, 32 Spisstittel, noter om 183 Spor (lydopptak) 206 Spredte numre, periodika 112 Språk koder for språk 90 noter om 31, 55, 150 tilføyd til standard-titler 29, 33, 46, 47, 78, 190 Standard-numre trykte monografier (ISBN) 1 2 eller flere numre 73 feil ISBN 98 Periodika (ISSN) 108 Standardtitler anonyme verk 29, 30 Bibelen 46, 47, 48, 49, 50, 88 liturgiske verk 79 lover, etc. 51, 52, 55 manuskripter 31 musikk 147, 190 offisielle meddelelser fra statsoverhoder, etc. (paver) 78 periodika (unique title) 112, 122, 201, 202 prosjekter med varighet ut over ett år 122 tilføyelser til, språk 190 tittelen foreligger i flere varianter på originalspråket 43 traktater, etc. 56 Stater 51, 52, 55, 56, 62, 91 Statsoverhoder, etc., offisielle meddelelser fra 78 Stavemåter, forskjellige, korporasjonsnavn 65, 72, 81 Studentarbeider,, semesteroppgaver, etc., informasjonskoder 143 Studiepartiturer 190 Supplementer katalogisert som egne verk 104, 197 lenket til trykte monografier 119 til periodika 197 noter om 196, 197 til trykte monografier 104, 119 Symposier 72 Systemkrav (elektroniske ressurser) 177, 180, 214, 215 Særtrykk 106 Temahefter av årbok, enkeltbind med egen heftetittel 187 som består av flere ordinære hefter 182 som ett ordinært hefte 184 uten felles tittel, katalogisert etter 1.1G (1.1G2 med tilhørende avvik) 183 Tidsskrifter, se også Periodika informasjonskoder 108, 188 Tileggsfunksjonalitet, innformasjonskoder 215 Tilføyelser av diakritiske tegn; spesialtegn 3, 4, 11, 30, 32 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

24 i parantes (CD-ROM) til fysisk beskrivelse for elektronisk ressurs 177 til ansvarsangivelser 24, 147, 173 til ordningsord konferanser 64, 72, 73, 75, 76, 127 korporasjonsnavn 8, 54, 57, 62, 77, 82, 122, 146 periodika, utg.sted og år tilføyd pga. sammenfall. tittel med annet periodikum 110 personnavn 58, 59, 60, 61, 78, 84, 91, 94, 147, 152, 192 standard-titler, se Standard-titler se også type tilføyelser, for eksempel Årstall Tilgjengelighet, noter om 188, 214 Tilknyttede konferanser 75 Tilknyttede verk 27 Tittel annen tittelinformasjon, se Annen tittelinformasjon bi-innførsler på, se også Bi-innførsler identisk med hovedordningsord 38, 72, 110 mangler på bind i flerbindsverk med egen forf. 118 overtitler 88 periodika, utg.sted og år tilføyd pga. sammefallende tittel med annet periodikum 110 pregnante titler med tillegg av typen og andre fortellinger 179 på ekstra tittelside 99 tittelforandringer, periodika 107, 108, 111 tittelvarianter noter om 23, 54, 86, 99, 112, 120 se også Alternativ tittel ; Deltitler ; Fellestittel ; Omslagstittel ; Originaltittel ; Parallelltitler ; Ryggtittel ; Smusstittel ; Standard-titler Tittelforandringer, periodika 107, 108, 111 Tittelvarianter ekstra tittelside 99 flere varianter på originalspråket 43 omslagstittel 86 originaltittel 23, 109, 173 periodika 112, 120 ryggtittel 54 To eller tre forfattere en tittel 5, 90 mer enn tre titler, fellestittel 8 mer enn tre titler, uten fellestittel 7 to eller tre titler 6 to eller tre titler, fellestittel 9, 10, 11 Topografisk klassifikasjon, UBT 17 Traktater, mellomstatlige avtaler, etc. 56 Trykkested, trykkeri. 95 Trykkfeil, se Feil i dokumentet Trykt materiale, koder for fysisk form 53, 108, 147, 160, 181 Trykt utgave, samme tittel finnes også i online utgave 189 UBT-klassifikasjon 21, 26, 30, 35, 100 Underavdelinger av periodika, se Seksjoner av periodika Underordnede og tilknyttede korporasjoner 69, 71 Underserier 111, 124, 161, 207 flere 161 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

25 i serieangivelsen (lenkeserier) 207 Undertitler, se Annen tittelinformasjon Unique title, se Standardtitler Upaginerte verk 23 URL 188, 214 Utdrag fra avis 27 Utgaveopplysning 51, 54, 61, 62, 69, 90 ansvarsangivelse knyttet til en utgave 2, 124 parallelle utgaver 28 Utgivelsessted, distribusjonssted, etc. flere steder 92 manglende 57, 85, 95 tilføyelser til (delstat) 92, 141 Utgivelsesår, distribusjonsår, etc. copyright-år 32 dokumenter i flere deler, forskjellige utg.år manglende 57, 95 omtrentlig årstall 94 opptrykk på samme forlag 40 periodika, avsluttede 107, 108, 110, 111 periodika, løpende 112 sannsynlig årstall 74 sannsynlig tiår 139 årstall for første utg., noter om 2, 19, 51 Utgivere, se Bi-innførsler, utgivere Utlånstyper ikke utlån 46 korttid 6 manuell 10 Utredninger 70, 71 Utstillinger 82, 83 periodiske 82 Utvalg 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 91, 162 standard-titler Bibelen 47, 48, 49, 50, 88 musikk 147 Utvalg (Korporasjoner), se Komiteer, utvalg, etc. Varianter av tittelen, se Tittelvarianter Varighet, musikktrykk 190 Verker 32 forf. har benyttet bare en litterær genre 33 Videogrammer/Videokassetter 139 Vitenskapelige ekspedisjoner 77 Årbøker innholdskoder 186 enkeltbind i lenkeserie 185 ikke som lenkeserie, fordi kun enkelte årganger har særtitler 186 temahefte, enkeltbind med egen heftetittel 187 Årstall for konferanser, tilføyd til ordningsord 64, 72, 73, 76, 127 for utgivelse, se Utgivelsesår, distribusjonsår, etc. nye utg. av bind/hefter, lenket med årstall 121 som skille mellom identiske personnavn 147, 192 Katalogisering i BIBSYS - Eksempelsamling,

Katalogiseringsregler

Katalogiseringsregler Vedlegg til S-2012/25 Revisjon av BIBSYS-vedtak og avvik fra Katalogiseringsregler Til møte i Bibliografisk gruppe 17.10.2012, v/ Anne Munkebyaune Katalogiseringsregler 1.1F2 Forfatternavn tatt fra forordet

Detaljer

Katalogiseringsregler

Katalogiseringsregler Vedlegg til S-2012/25 Revisjon av BIBSYS-vedtak og avvik fra Katalogiseringsregler Til møte i Bibliografisk gruppe 17.10.2012 Katalogiseringsregler 1.1F2 Forfatternavn tatt fra forordet 28.06.82 I Katalogiseringsregler

Detaljer

Mal for katalogisering av e-periodika Oppdatert

Mal for katalogisering av e-periodika Oppdatert Mal for katalogisering av e-periodika Oppdatert 2016-06-07 Til hjelp ved katalogisering av elektroniske periodika er det utarbeidet en mal for BIBSYS-konsortiet. I malen er aktuelle MARC-felt med de mest

Detaljer

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006

Elektroniske ressurser. Oslo 22.9.2006 Elektroniske ressurser Oslo 22.9.2006 Hjelpemidler Katalogiseringsregler, 1998..., reviderte regler for kapittel 9 og 12, Oslo 2004 inkluderer 21.2 Endringer i hovedtittel, mm. Vedtak og avvik BIBSYS-MARC

Detaljer

Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert

Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert Mal for katalogisering av trykte periodika Oppdatert 2016-06-07 Til hjelp ved katalogisering av trykte periodika er det utarbeidet en mal for BIBSYS-konsortiet. I malen er aktuelle MARC-felt med de mest

Detaljer

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem

Standardtitler for periodika i BIBSYS Biblioteksystem S-2013/09 Vedlegg 3 Standardtitler for løpende ressurser i BIBSYS Biblioteksystem Retningslinjene for bruk av forklarende tilføyelser til standardtitler etter 25.5B for løpende ressurser i BIBSYS er foreldet.

Detaljer

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler Oppdatert: 2013-02-12 2013-02-12 008 $b h og s: «fra norske læresteder» er fjernet 2012-12-13 Diverse avvik-kilder for opplysninger-opplysninger fra tittelbladets

Detaljer

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012

Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Rettelser til NORMARC - 17. januar 2012 Det er gjort følgende endringer i teksten: 008 INFORMASJONSKODER ALLE MATERIALTYPER 15-17 Utgivelsesland. Standardkoder for land, NS 4058 (ISO 3166), brukes. En

Detaljer

Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen

Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen Hjelpemidler ved registrering i Bibliotekbasen Oppdatert: 2009-03-01 2009-03-01: Oppdatering av kapitlet: Sjekkliste for korrekturlesing i Bibliotekbasen. Kapitlet Fra monografi til periodikum eller omvendt,

Detaljer

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler

BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler BIBSYS-vedtak og -avvik fra Katalogiseringsregler Oppdatert: 2014-01-30 2014-01-30 Avvik til 12.4D2 og 12.4F er fjernet 2013-02-12 008 $b h og s: «fra norske læresteder» er fjernet 2012-12-13 Diverse avvik-kilder

Detaljer

S-2006/04 Bruk av 500-noten Fra 2002 utgitt kun online

S-2006/04 Bruk av 500-noten Fra 2002 utgitt kun online Møtereferat Oppdatert: 2006-12-01 BIBSYS Bibliografisk gruppe Referat Sted: Trondheim Møtedato: 2006-10-03 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Gøril Hesstvedt og Frank Haugen Til stede: Tove Aursøy, Elin

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Referat Oppdatert: 2001-01-02 Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 16. november 2000 Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim Møteleder: Anette Breder Koch Til stede: Sigrun Ask (UBB), Anette

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014

Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014 Referat Oppdatert: 14.mars 2014 Møte i Bibliografisk gruppe 6. mars 2014 Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Dato og tid: 6. mars 2014, kl 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til

Detaljer

Du spør, Bibliografisk gruppe svarer. BIBSYS-konferansen 14. mars 2017

Du spør, Bibliografisk gruppe svarer. BIBSYS-konferansen 14. mars 2017 Du spør, Bibliografisk gruppe svarer BIBSYS-konferansen 14. mars 2017 Når skal vi sende rettemelding til andre bibliotek? Vi sender rettemelding når det har en hensikt for eksempel hvis det er misforståelser

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 12. april 2011 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen (fra kl. 11.30) Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat

Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat Oppdatert: 2010-02-18 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-02-03 Referat Sted: BIBSYS, Trondheim Dato: Onsdag 03.februar 2010 Tid: 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Forfall: Gøril Hesstvedt,

Detaljer

BIBSYS Bibliografisk gruppe 13. juni 2012

BIBSYS Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Oppdatert: 8. juni 2012 Sakliste BIBSYS Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Sted: BIBSYS, Abelsgate 5, 2. etasje, møterom Sirkuss Møtedato: 2012-06-13 Møtetid: 10:00 16:00 Til: Tove Aursøy, Ketil Falck,

Detaljer

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet.

MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. MARC-felt definert for BIBSYS-konsortiet. Versjon: 2016-12-08 Noen av disse feltene ligger i Network Zone, dvs. de er felles for hele BIBSYS-konsortiet. Disse er 590, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933,

Detaljer

Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat

Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat Oppdatert: 2009-01-15 Møte i BIBSYS Bibliografisk gruppe 2008-12-09 Referat Sted: BIBSYS, Teknobyen innovasjonssenter, Abelsgt.5. Dato: Tirsdag 9. desember 2008 Tid: 09.00-16.15 Møteleder: Frank B. Haugen

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 13. juni 2012

Møte i Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Referat Oppdatert: 22. august 2012 Møte i Bibliografisk gruppe 13. juni 2012 Sted: Trondheim, Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Dato og tid: 13. juni 2012, kl 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune

Detaljer

Registrering av lenkefelter for periodika

Registrering av lenkefelter for periodika Registrering av lenkefelter for periodika Brukerhåndbok Oppdatert: 2008-08-22 2008-08-22: Erstattet BibSøk Nett med BIBSYS Ask. 2003-03-24: Rettet eksempel på bruk av 775 i avsnittet 'Hva er forskjellen

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste

PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste PORTAL FORLAG Referanser og litteraturliste 1. REFERANSER Man kan bruke fotnoter eller skrive referansene i parentes inni teksten. I antologier har redaktørene ansvar for konsekvent bruk i alle artikler/kapitler.

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt.

Til BIBSYS-bibliotekene. Deres ref.: Vår ref.: 2007/14809 Dato: POSTADRESSE: 7491 Trondheim. BESØKSADRESSE: Abelsgt. POSTADRESSE: 7491 Trondheim BESØKSADRESSE: Abelsgt. 5, Teknobyen TELEFON: 90 25 40 00 FAKS: 73 59 68 48 E-POST: firmapost@bibsys.no ORGANISASJONSNR: 974 767 880 INTERNETT: www.bibsys.no SAKSBEHANDLER:

Detaljer

Elektroniske ressurser

Elektroniske ressurser Elektroniske ressurser Retningslinjer og regelverk Oppdatert: 2009-11-11 2009-11-11 Avsnittet Elektroniske reproduksjoner (1.11.), s. 12 er oppdatert med opplysninger om reproduksjonsår og originalt utgivelsesår.

Detaljer

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning

Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Norsk museumstidsskrift forfatterveiledning Manuskript som ønskes vurdert for publisering i Norsk museumstidsskrift, sendes som vedlegg (se forfatterinstruks under) på e-post til redaktør Birgitte Sauge:

Detaljer

Funksjonskrav til bibliografiske poster

Funksjonskrav til bibliografiske poster Funksjonskrav til bibliografiske poster NOLUG (Norsk online brukergruppe) HiO, 2002-12-13 Carol van Nuys, Nasjonalbiblioteket 2002-12-13 CvN " FRBR-modellen" 1 Hvorfor katalogiserer vi? Vi katalogiserer

Detaljer

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. Referat. 01:04 Godkjenning av dagsorden. 02:04 Godkjenning av referatet fra møte i 2003

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. Referat. 01:04 Godkjenning av dagsorden. 02:04 Godkjenning av referatet fra møte i 2003 Oppdatert: 2004-04-22 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Tirsdag 23., onsdag 24. og torsdag 25. mars 2004 Sted: Rica Seilet Hotel, Molde Møteleder: Frank B. Haugen Til stede: Frank B. Haugen (NBR),

Detaljer

Datamining bibliografiske poster -FRBR-modellen (Functional Requirements for Bibliographic Records)

Datamining bibliografiske poster -FRBR-modellen (Functional Requirements for Bibliographic Records) Datamining bibliografiske poster -FRBR-modellen (Functional Requirements for Bibliographic Records) Knut Hegna Informatikkbiblioteket INF3180-05-11-2003 1 INF3180-05-11-2003 2 1 INF3180-05-11-2003 3 INF3180-05-11-2003

Detaljer

Katalogisering av periodika

Katalogisering av periodika Katalogisering av periodika Eksempelsamling Oppdatert: 2010-10-25 2010-10-25: Rettet Nr/nr til Nr./nr. Rettet eksempel 15. Lokal note (096 $f) om plassering rettet. Ny tekst: (Plassering: Se de enkelte

Detaljer

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra

tirsdag 2. oktober 12 Hvor Bibelen kom fra Hvor Bibelen kom fra Bibelfakta 1500 år å skrive 40 forfattere 20 forskjellige yrker 10 forskjellige land på 3 kontinenter 3 språk 2930 personer Likevel harmoni og sammenheng Hovedtema: Guds frelser

Detaljer

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. 1:03 Godkjenning av dagsorden. 2:03 Godkjenning av referatet fra møte i 2002

Saker. Referansegruppemøte Samlinger. 1:03 Godkjenning av dagsorden. 2:03 Godkjenning av referatet fra møte i 2002 Oppdatert: 2003-06-23 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. og fredag 9. mai 2003 hhv. 09-17 og 09-15:30 Sted: Hotell Norge, Bergen Møteleder: Gøril Hesstvedt Til stede: Gøril Hesstvedt

Detaljer

Katalogisering av musikk

Katalogisering av musikk Katalogisering av musikk Brukerhåndbok Oppdatert: 2005-10-03 2008-08-22: Erstattet BibSøk Nett med BIBSYS Ask. 2005-10-03: Revidert tekst til 6.1G. Dokumenter uten felles tittel. Sporposter skal lages

Detaljer

-Antikvariat Bryggen- har den glede å kunne tilby en rekke titler av Agnar Mykle

-Antikvariat Bryggen- har den glede å kunne tilby en rekke titler av Agnar Mykle -Antikvariat Bryggen- har den glede å kunne tilby en rekke titler av Agnar Mykle - 2-1. Kjære avdøde Enakter av Stanley Houghton. Bearbeidet og oversatt av Agnar Mykle. Drammen. Arbeidernes opplysningsforbunds

Detaljer

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver

2012-08-17 Spesiell støtte for PDA-pakker og enkelttitler med pay-per-view. Støtte for off-campus tilgang via lokal proxyserver Nettdokumenter Brukerhåndbok Oppdatert: 2013-01-24 2013-01-24 Oppdatert avsnitt og skiftet skjermbilde i avsnitt Registreringsskjerm for nettdokumenter Endret teksten for PakkeID under Oversikt over feltene

Detaljer

Skatterett Forfatterveiledning

Skatterett Forfatterveiledning Skatterett Forfatterveiledning Skatterett utgir analyser, kommentarer og debatter om viktige skatterettslige og skattepolitiske spørsmål. Tidsskriftet behandler først og fremst inntekts- og formuesskatt

Detaljer

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk. Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket RDA, autoritetsregister og Biblioteksøk Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket Biblioteker nå og i fremtiden. Drammen, 22.11.2017 Nasjonalt autoritetsregister for navn NCIP Nasjonalt autoritetsregister for navn

Detaljer

MATTI AIKIO ( )

MATTI AIKIO ( ) MATTI AIKIO (1872-1929) Matti Aikio het opprinnelig Mathias eller Mattis Isachsen. På tittelbladet i debutboken heter han imidlertid Mathias Isachsen Aikio, senere kjenner vi ham bare som Matti Aikio.

Detaljer

AGARICA Veiledning til forfattere

AGARICA Veiledning til forfattere AGARICA Veiledning til forfattere Tidsskriftet Agarica publiserer fagfellevurderte (og poenggivende) originalartikler innen ulike aspekter av mykologi, med hovedfokus på fungistikk og taksonomi. Ulike

Detaljer

Import av bibliografiske data.

Import av bibliografiske data. Import av bibliografiske data. Versjon 9, 2004-11-01 Jan Erik Garshol Versjon 10, 2006-05-23 Arnvid Hellebust Versjon 11, 2013-06-03 Elsa Ytterland og Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888.

KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909. Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. KARI MICHELSEN MUSIKKHANDEL I NORGE FRA BEGYNNELSEN TIL 1909 Noteforside som viser Warmuths Musikkhandel i Kirkegaden 17 i Christiania i april 1888. UTSKRIFTSBAR VERSJON FRA DIGITALVERSJONEN VED NORSK

Detaljer

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sakliste Oppdatert: 2007-04-11 Møte for BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: 10.00 16.00 Til: Tove Aursøy,

Detaljer

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b.

MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01: Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. MINIDATA Brukerhåndbok Oppdatert 2010-05-19 2010-05-19 MINKop gir mulighet for automatisk generering av DOKID. 2004-11-01 Mindre endringer på grunn av nye og endrede 008 koder for $a og $b. Oppdatert med

Detaljer

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014

Om NVI-rapportering. Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Om NVI-rapportering Marit Henningsen Rapporteringsworkshop for superbrukere, Gardermoen, 7. februar 2014 Endringer i rutine for alle sektorer Frist for kontroll og godkjenning av sampublisering 21. februar

Detaljer

Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe

Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe Oppdatert: 2011-01-21 Sakliste Møte i BIBSYS bibliografisk gruppe Sted: BIBSYS, Trondheim. Møterom Sirkuss i 2. etasje. Dato: 2011-02-02. Tid: 09.00 16.00. Til: Tove Aursøy, Ketil Falck, Frank Berg Haugen,

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe Sakliste

Møte i Bibliografisk gruppe Sakliste Oppdatert: 2010-04-28 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-05-05 Sakliste Sted: BIBSYS, Trondheim. Møterom Domino i 2. etasje. Dato: Onsdag 5. mai 2010 Tid: 10:00-16:00 2010/06 Godkjenning av dagsorden 2010/07

Detaljer

Brukerveiledning Pensumliste

Brukerveiledning Pensumliste Brukerveiledning Pensumliste 1. Hvordan navigere deg til pensumlisten 2 2. Hvordan opprette en pensumliste 4 3. Hvordan endre/slette elementer på en eksisterende til pensumlisten 5 5. Hvordan legge til

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe 5.oktober 2011

Møte i Bibliografisk gruppe 5.oktober 2011 Oppdatert: 10.okt 2011 Referat Møte i Bibliografisk gruppe 5.oktober 2011 Sted: Abelsgate 5, 2.etasje, møterom Sirkuss Tid: 10.00-16.00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Ketil Falck, Tove Aursøy, Gunnlaug

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Referat Oppdatert: 2001-12-07 Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. november 2001 Sted: Lillehammer Hotell, Lillehammer Møteleder: Gøril Hesstvedt Til stede Gøril Hesstvedt (UBTØ), Frøydis Moe

Detaljer

TYSK. Pensumhefte høsten Emner på bachelor- og masternivå. Perspektivemner

TYSK. Pensumhefte høsten Emner på bachelor- og masternivå. Perspektivemner TYSK Pensumhefte høsten 2011 Emner på bachelor- og masternivå Perspektivemner NTNU Institutt for moderne fremmedspråk Seksjon for tysk Det anbefales at pensumheftet leses på bakgrunn av emnebeskrivelsene

Detaljer

2. Godkjenning av referat fra møte 5/96, 6. desember 1996 Referatet ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av referat fra møte 5/96, 6. desember 1996 Referatet ble godkjent uten merknader. DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ Formann / sekretær : Øivind Berg, Bibliografisk avdeling, Universitetsbiblioteket i Oslo, 0242 Oslo Tlf.: 22 85 92 27 Fax: 22 85 50 90 E-mail: katkom@ub.uio.no Referat fra møte

Detaljer

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland Møtereferat Oppdatert: 2007-05-22 BIBSYS Bibliografisk gruppe Sted: Høgskolen i Oslo, Kurs- og konferansesenter, Pilestredet 46, 3. etg. Møtedato: 2007-04-19 Møtetid: kl. 10.00-16.00 Referent: Elin Stangeland

Detaljer

Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt

Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt Opprette local electronic collection med local portfolios manuelt Dato: 2017-03-24 Hvis du ikke finner en e-ressurspakke (e-bok, tidsskrift eller database) i Community zone (CZ), oppretter du en local

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2005-06-07 Referat Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 12. mai 2005 Sted: Radisson SAS Hotel Bodø Møteleder: Frank B. Haugen Til stede: Frank B. Haugen (NB), Gøril Hesstvedt (UBTØ), Anne

Detaljer

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet

Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet 1 Validering av publikasjoner som rapporteres til Departementet Bibliotekarenes rolle i det nye Tellekantregime Vil samarbeid mellom bibliotek og forskningsavdeling internt ved institusjonene øke kvaliteten?

Detaljer

S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt

S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt S-2013/09 Vedlegg 1 Norsk periodikafortegnelse (Norper) i BIBSYS behov for endringer i håndbøker og marcfelt Nasjonalbiblioteket vurderer å flytte produksjonen av Norsk perodikafortegnelse til BIBSYS.

Detaljer

DAG SOLSTAD (1941-) I det følgende skal det gis en oversikt over Dag Solstads førsteutgaver.

DAG SOLSTAD (1941-) I det følgende skal det gis en oversikt over Dag Solstads førsteutgaver. DAG SOLSTAD (1941-) I det følgende skal det gis en oversikt over Dag Solstads førsteutgaver. Oversikten er i sin helhet basert på den svært verdifulle og imponerende bibliografien av Tore Ness: "Dag Solstad

Detaljer

Fjellhaug Misjonshøgskole China instituttet Nye bøker 2007

Fjellhaug Misjonshøgskole China instituttet Nye bøker 2007 Fjellhaug Misjonshøgskole China instituttet Nye bøker 2007 [1]ch Hansson Hansson, Carola Mästarens dröm / Carola Hansson. - Stockholm : Norstedt, 2005. - 516 s. ISBN 978-91-7263-786-3 (h.) Genre: Skjønnlitteratur

Detaljer

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Autoren- und Herausgeberverzeichnis Fortegnelse over for fattene og udgivere aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen

Detaljer

FORENKLET HARVARD-STANDARD

FORENKLET HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER FORENKLET HARVARD-STANDARD SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Revidert 15. mai 2013. Innhold SITERINGSREGLER... 0 FORENKLET HARVARD-STANDARD... 0 SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE... 0 INNLEDNING...

Detaljer

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat

Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat Fremtidig nasjonalt MARC utvekslingsformat Utredning ved Den Norske Katalogkomité Avlevert oktober 2004 til Arbeidspakke 1 under programmet Norsk Digitalt Bibliotek Oslo 2004 Den norske katalogkomité

Detaljer

Import av bibliografiske data. Innholdsfortegnelse

Import av bibliografiske data. Innholdsfortegnelse Import av bibliografiske data. Versjon 9, 2004-11-01 Oppdatert: 2006-05-23 Jan Erik Garshol Arnvid Hellebust Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Nye bibliotek/samlinger og import... 3 2. Gangen i en

Detaljer

Cheryl Strayed På ville veier

Cheryl Strayed På ville veier Cheryl Strayed På ville veier Om å miste fotfestet og komme på beina igjen Oversatt av Bente Rannveig Hansen Om forfatteren: CHERYL STRAYED er født i 1968. Hun har tidligere skrevet romanen Torch (2006)

Detaljer

BIBSYS-MARC. Bibliografisk format. Oppdatert:

BIBSYS-MARC. Bibliografisk format. Oppdatert: BIBSYS-MARC Bibliografisk format Oppdatert: 2013-11-21 2013-110-21 Nye delfelt: 008 $q(r), $x, $y, $z, de tre siste kun til bruk for NB. 024: Mindre tekstlige endringer. 246 utvidet med to nye delfelt,

Detaljer

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus Gratis på Internett SveMed+ - en søkeveiledning Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket Mars 2006 Veiledningen bygger i hovedtrekk på en veiledning utarbeidet v/medisinsk bibliotek, Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole.

Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. Norm for dokumentasjon av bruk av kilder i oppgaver av ulik slag ved Vågsbygd videregående skole. En oppgave skal inneholde ei kildeliste (kilderegister/litteraturliste/referanseliste) og kildehenvisninger.

Detaljer

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 -

SØKETIPS til Norart. Høgskolen i Gjøvik, Biblioteket, mai 2008-1 - SØKETIPS til Norart Norart er en tjeneste på Internet som gir referanser (ikke hele teksten!) til artikler i ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. Basen startet i 1980 og fra 2004 ble basen

Detaljer

Møte i Bibliografisk gruppe Referat

Møte i Bibliografisk gruppe Referat Oppdatert: 2010-05-21 Møte i Bibliografisk gruppe 2010-05-05 Referat Sted: Teknobyen, 2. etasje, møterom: Domino Dato: Onsdag 5. mai, 2010 Tid: 10:00-16:00 Referent: Anne Munkebyaune Til stede: Gøril Hesstvedt,

Detaljer

GENSØK. - kort veiledning. Skrevet av: Per Thoresen. Oppdatert: 2008-08-21. 2008-08-21: Fjernet avsnittet om BibSøk Nett.

GENSØK. - kort veiledning. Skrevet av: Per Thoresen. Oppdatert: 2008-08-21. 2008-08-21: Fjernet avsnittet om BibSøk Nett. GENSØK - kort veiledning Skrevet av: Per Thoresen Oppdatert: 2008-08-21 2008-08-21: Fjernet avsnittet om BibSøk Nett. 2004-06-14: Mindre oppdateringer og rettelser 2000-10-17: Oppdatert liste over søkbare

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave

Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Finne kilder og litteratur til din masteroppgave Hvor bør du starte? UBs nettsider: ub.uio.no og ub.uio.no/jus Hvilke rettskilder trenger du? Hvilke rettskilder du bør hente argumenter fra vil variere

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2001-10-25 Sakliste Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 8. november 2001 Sted: Lillehammer Hotell Møteleder: Gøril Hesstvedt 6:01 Godkjenning av dagsorden 7:01 Godkjenning av referat

Detaljer

Referansegruppemøte Samlinger

Referansegruppemøte Samlinger Oppdatert: 2000-10-30 Sakliste Referansegruppemøte Samlinger Tid: Torsdag 16. november 2000 Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim Møteleder: Anette Breder Koch 15:00 Godkjenning av dagsorden

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene

Katalog 75. J. C. C. Dahl. To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Katalog 75 J. C. C. Dahl To unike eksemplarer av hans utgivelse om stavkirkene Kjære bokvenn. Denne gang presenteres kun en utgivelse, nemlig J. C Dahls verk om norges stavkirker fra 1837, Denkmale einer

Detaljer

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009

Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009 Referat fra møte i Den norske katalogkomité 9. november 2009 Sted: Nasjonalbiblioteket, Oslo Til stede: Gunhild Salvesen Nina Berve Frank B. Haugen Kjersti Feiring Myrtrøen Anne Børnes Linda Østbye Anne

Detaljer

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder

Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder Forslag til oppbygning av ekskursjonsrapport/semesteroppgave i GEO1010. Bruk av kilder På kurset GEO1010 skal det levers både en ekskursjonrapport og en semesteroppgave. Oppsettet som følger viser hvordan

Detaljer

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra:

Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Å lage kildeliste Hva er en kilde? Der opplysningene kommer fra: Bok (fagbok, lærebok, leksikon) Avis Tidsskrift, magasin Nettsted Personer (informanter) intervju, e-post Hva er kildeliste? Kan også kalles

Detaljer

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale?

4.1 Hvorfor og hvordan vise til lover, dommer og annet rettskildemateriale? UTDRAG FRA FØRSTEAMANUENSIS SYNNE SÆTHER MÆHLE SIN VEILEDNING I REFERANSETEKNIKK FOR STUDENTER PÅ EX.FAC. -I LETT REVIDERT UTGAVE VED PRODEKAN FOR UNDERVISNING KNUT M. TANDE 4) REFERANSETEKNIKK 4.1 Hvorfor

Detaljer

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD

SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD SITERINGSREGLER VED SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE HARVARD-STANDARD Revidert 18. januar 2013 1 Innhold Innledning... 3 BØKER... 4 En forfatter... 4 To eller tre forfattere... 4 Flere enn tre forfattere...

Detaljer

Hva er en forfatter? Geir Jacobsen. Forskningsleder, St. Olavs Hospital Professor, Dmf Fagredaktør, Tidsskriftet Dnlf

Hva er en forfatter? Geir Jacobsen. Forskningsleder, St. Olavs Hospital Professor, Dmf Fagredaktør, Tidsskriftet Dnlf Geir Jacobsen Forskningsleder, St. Olavs Hospital Professor, Dmf Fagredaktør, Tidsskriftet Dnlf 1 Eller Vancouver og Helsinki og sånn 2 Vancouver handler om regler for forfatterskap og medforfatterskap

Detaljer

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste

Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste Hvordan henvise korrekt og lage en god litteraturliste 1 Hvorfor er riktig referansebruk så viktig? Korrekt henvisning og riktig bruk av referanser er en form for intellektuell ryddighet. Ledende høgskoler

Detaljer

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker

Søkekurs ved biblioteket. Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Søkekurs ved biblioteket Innhold: Ulike steder å søke Forberede søk Søketeknikker Eksempler på ulike kilder Vitenskapelige tidsskrifter Monografier Fag- og forskningsrapporter Lærebøker og fagbøker Offentlige

Detaljer

Referansegruppemøte for samlinger

Referansegruppemøte for samlinger Oppdatert: 2005-04-15 Sakliste Referansegruppemøte for samlinger Tid: Torsdag 12. mai 2005, kl. 10.15-16.00 Sted: SAS Radisson Hotell, Bodø Møteleder: Frank B. Haugen 01:05 Godkjenning av dagsorden 02:05

Detaljer

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere. Current research information system in Norway BRUKERVEILEDNING HVORDAN REGISTRERE EN ARTIKKEL I EN ANTOLOGI En antologi er en bok bestående av en samling kapitler/artikler skrevet av ulike forfattere.

Detaljer

OVERSETTERNES LILLE RØDE

OVERSETTERNES LILLE RØDE OVERSETTERNES LILLE RØDE En huskeliste for Standardiseringssekretariatet, oversettere, prosjektledere og andre som jobber med tekst i standarder. 1 Innholdsfortegnelse 1 Håndtering av endringer i standardene...3

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND GJELDENDE 2012/2013 VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR OPPGAVER OG HJEMMEEKSAMEN VED UNIVERSITETET I NORDLAND... 1 Formelle

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ

DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ DEN NORSKE KATALOGKOMITÉ Formann / sekretær : Øivind Berg, Bibliografisk avdeling, Universitetsbiblioteket i Oslo, 0242 Oslo Tlf.: 22 85 92 27 Fax: 22 85 90 50 E-mail: katkom@ub.uio.no Referat fra møte

Detaljer

Konvertering av lokale data til nytt system

Konvertering av lokale data til nytt system Konvertering av lokale data til nytt system Oppdatert: 16.11.2011 Innledning I BIBSYS har vi praktisert stor grad av lokale emneord og lokal bruk av etablerte emneordssystemer. Det nye biblioteksystemet

Detaljer

Vår Håndbok Søk etter EU/EØS rettskilder

Vår Håndbok Søk etter EU/EØS rettskilder Vår 2013 Håndbok Søk etter EU/EØS rettskilder Innhold Lovdata NLX... 3 Finn EØS-avtalen med protokoller og vedlegg:... 3 Finn direktiver og forordninger:... 3 Finn saker fra EFTA-domstolen:... 3 Europaportalen...

Detaljer

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang

Nelly Sachs Dikt i utvalg. gjendiktet av Astrid Nordang Nelly Sachs Dikt i utvalg gjendiktet av Astrid Nordang Om forfatteren: Nelly Sachs (1881 1970) var en tysk-jødisk poet og dramatiker som i sitt svenske eksil fra nazistenes Tyskland studerte kabbalaen

Detaljer

Materiale Søk etter EU/EØS rettskilder

Materiale Søk etter EU/EØS rettskilder Høst 2013 Materiale Søk etter EU/EØS rettskilder Kursholdere: Inger Hamre, Rebecca J. Five Bergstrøm, Hilde Westbye Mål for kurset: Vite om de viktigste databasene og nettstedene innen EU/EØS-retten, kunne

Detaljer

Automatisk ekstrahering av verk Veien til et verksregister. Seminar 14. oktober 2016

Automatisk ekstrahering av verk Veien til et verksregister. Seminar 14. oktober 2016 Automatisk ekstrahering av verk Veien til et verksregister. Seminar 14. oktober 2016 Asbjørn Risan (BIBSYS) Asbjørn Risan Tjenesteansvarlig, BIBSYS Autoritetsregister Tjenester og leveranser Masterutdannet

Detaljer

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek

SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek SveMed+ En veiledning fra Medisinsk bibliotek Juli 2013 Veiledninger fra Medisinsk bibliotek Medisinsk bibliotek har utarbeidet en rekke søkeveiledninger. Alle veiledningene kan fås i våre bibliotek, eller

Detaljer

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE

BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE LIS BYBERG BRUKTE BØKER TIL BYMANN OG BONDE Bokauksjonen i den norske litterære offentlighet 1750-1815 Avhandling til dr.art-graden 2007 Det humanistisk fakultet Universitetet i Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer