Rapport fra Norgescup Jr 13-15/2, Nes i Akershus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Norgescup Jr 13-15/2, Nes i Akershus"

Transkript

1 Rapport fra Norgescup Jr 13-15/2, Nes i Akershus Hovedleder: Arne Dahl Aune Generelt før avreise For å være best mulig forberedt tok jeg ca. 1 uke før avreise kontakt med samtlige klubber. Dette slik at jeg fikk litt bakgrunn om hva den enkelte klubb planla mht støtteapprat o.s.v. Før avreise sendte jeg ut et noen mailer angående det administrative/praktiske. Før disse info-mailene oppdatere jeg meg hos arrangøren vedr. smørebod, parkering, internett på arena, værstasjon, snøforhold, møterom på hotell etc Minnet også i hver mail å huske påmelding til rennet. Samme dag som fristen gikk ut sjekket jeg listene for å se om noen ennå ikke var påmeldt, og minnet klubbleder hvis noen ikke sto oppført. Når startlistene ble lagt ut på arrangørens side var dette oppdelt i hver klasse. Jeg satte da sammen en felles liste for alle og sendte ut. Det var ikke nett-mulighet på arena så tenkte det var greit å få skrevet ut lister i papir før man dro nedover. Sekundanter fikk i hvert fall bruk for disse listene. Spurte ledere hvilke konkurrenter løperne skulle sekunderes mot, men fikk kun en tilbakemelding før avreise. Som reiseleder bør man absolutt ha PC eller en bra smarttelefon disponibel. Dette for å være oppdatert på arrangørens hjemmesider under arrangementet (dette bør bli inkludert på en sjekkliste for hovedleder) A. GENERELLE OPPGAVER Kommentar 1. Det utnevnes en hovedleder som har Bestilte meg flybilletter så snart det ble avklart at hovedansvaret under rennet. jeg ble reiseleder. 2. Reise til og fra arrangementet ordnes av hver Klubbene ordnet dette selv. enkelt klubb/team. 3. Overnatting ordnes av skikretsen Listene med overnatting ble oppdatert underveis, men lite endringer generelt og kun 2 frafall av løpere kom på slutten pga. sykdom. De ønsker enkelte hadde til allergirom og enkel og trippel-rom ble imøtegått av hotellet. Fakturering til klubb ble ivaretatt av hotellet til de klubber som hadde meldt inn fakturaadresse innen fristen. Noen betalte med klubbkortet ved utsjekk. Hotellet var helt greit, noen syntes det var litt enkel standard.( og ikke rent nok) Verre var det vel med maten, som ble servert i en kongress-sal rett ved hotellet. Her var middagene triste greier. Lite mat, lite substans(kjøtt) og litt sen servering noen ganger ga dette en negativ opplevelse for de fleste. Frokost og kveldsmat var heller ikke helt vanlig hotellstandard. Dette ville man fått servert ved overnatting på en skole. 4. Påmelding til renn (fellesopplegg) er bindende. Frafall godtas bare ved force majeure. "Dårlig form", f.eks, er ikke gyldig forfallsgrunn. Konklusjon: Kost og losji virker i ettertid dyrt i forhold til standarden. Ila siste uka meldte 2 løpere forfall pga sykdom. Dette var før påmeldingsfristen og disse var ikke påmeldt. Om avbestilling av hotellrom så nært leieperiode blir en kostnad vet jeg ikke. En påmeldt løper som var på Nes stilt ikke til start

2 5. Utgiftene vedr. rennet dekkes på følgende måte: a. Reise og opphold betales av utøver/klubb/team b. Kretsen dekker reiseutgifter for reiseleder på Hovedlandsrennet og ungdomsstafetten c. Ved norgescuprenn junior blir utgifter til reiseleder en spleis mellom krets og klubber. Reiseleder ordner selv billetter og sender reiseregning til kretskontoret i etterkant. d. Utgifter for smørebod og startkontingent(v/stafett) forskutteres av skikretsen og faktureres lagene i etterkant av arrangementet. Ved påmelding til kretsen angir klubbene behovet for smørebukker. fredag pga. sykdom. Ble syk natten før. Løperen vurderte egen helse ila fredag men reiste hjem på lørdag formiddag sammen med sin leder. En annen løper har en gammel skade som ikke var nok leget og måtte stå over fredagens friteknikk. 8 klubber var med på fellesopplegget med overnatting, hvorav en av disse ikke var med på felles smørebod(garasje), og brukte istedet gratis smøreplass ved hotellet. Avklart på forhånd. Ingen kommentarer. Reiseregning kommer. Fine fasiliteter. Nordland krets fikk plass i en garasje på 60 m2 alene. Det ble av kretsen bestilt 3 smøreboder a 9 m2, som i følge kretsen var det innmeldte behov i starten. Frem mot avreise ble listen med personer og smørebehov oppdatert( her lå også en summeringsfeil i regnearket) og da var behovet økt. Det ble ikke etterbestilt ytterligere bod, selv om man nå hadde behov for ca. 35 m2 og 4 boder. Heldigvis fikk man denne garasjen som løste saken. Prismessig kommer klubbene gunstigere ut siden man betaler for kun 27 m2. 2 av klubbene tok med seg annen type smørebukk eller flere smørebukker enn innmeldt. Dette ble registrert av hovedleder og innmeldt til krets, slik at hver klubb faktureres for det de faktisk fikk av plass. B. KRETSKONTORETS OPPGAVER 1. Bestiller overnatting innen 1. april. For Norgescuprenn gjøres bestillingene av kretskontoret i samarbeid med LK. Arkivere alle bestillinger og påse at det blir holdt nødvendig kontakt med overnattingsstedene fram mot avreise. 2. Orientere uttatte hovedledere om bestillinger og gjeldende rutiner. 3. Offentliggjøre bestillinger, hovedledere og påmeldingsrutiner på skikretsens nettside. 4. Offentliggjøre renninnbydelser og eventuell annen informasjon fra rennarrangørene på skikretsens nettsider. 5. Har kontakt med overnattingssted og fra hovedleder Fikk oversendt reglement og retningslinjer fra kretsen, samt fikk mailer med oversikt på personer og overnatting. Jeg kontaktet hovedleder for forrige NC og fikk mye nyttig info herfra. Dette var min første tur på NC og trengte derfor litt info på hva klubbene forventer av hovedleder. Kan ikke si det er lagt ut mye info på kretsens side fra arrangøren.

3 justere bestillingene om behov. 6. Bestille smørebod i samråd med hovedleder Ble gjort uten samråd med hovedleder. Jeg ble hovedleder sent i prosessen. 7. Utarbeide endelig regnskap basert på innkomne opplysninger fra hovedleder, og fakturere lagene for påløpte utgifter i etterkant av arrangementene. 8. Sende regnskap til LK leder C. LANGRENNSKOMITEEN`s OPPGAVER 1. Påse at kretskontoret bestiller nødvendig overnatting innen 1. april. 2. Ta ut hovedledere til alle renn (på fagmøte om våren når dette avholdes) senest 1.juni. Ledere skal forespørres før uttak. 3. Gjennomgå regnskap og evalueringsrapport fra hovedleder. D. HOVEDLEDERENS OPPGAVER 1. Planlegge og bestille egen reise senest 2 måneder før arrangementsstart 2. Avklare oppgavefordeling mellom kretsens klubber ved påmeldingsfrist. fordelingen er som følgende: ( ble gjort ca. 2 uker før arrangement) Før avreise var jeg i kontakt med samtlige klubber, både innenfor og utenfor fellesopplegg. Jeg anser dette som nødvendig for å ha full kontroll under arrangementet. På forhånd avklarte jeg kontaktperson pr. klubb, om de var selvhjulpet angående smøring og kjøring, om eventuelle ønsker. Jeg innsamlet via hver klubbleder tlf.nummer til alle løpere og ledere, slik at det var mulig å sende ut info med sms ila. rennhelgen. transport til og fra arena Alle ble godt ivaretatt vedr. kjøring til arena. Pga noe avstand (ca. 35 min) mellom hotell og arena, ble det en del koordinering av folk og biler. Klubbene hadde leid inn en god del biler + reiseleder, så dette gikk helt greit. På daglig koordineringsmøte var min plan å gjøre en felles gjennomgang av neste dags kjøring. Dessverre var ikke alle ledere tilstede eller stakk av litt for fort, slik at noen få fikk løse dette. Noen klubber ordner seg selv, og vil ikke ha noe stort samarbeid om kjøring. De er heller ikke særlig på tilbudssiden for andre. Men alle klubber er medgjørlige til å ta med noen hvis det spørres. ansvarlige for smøring av ski feste og glider Godt samarbeid i smørebua. Hovedleder sjekket på forhånd med samtlige klubber hva som var status mht behov for smøreassistanse o.s.v. Her var alle ledere drevne smørere. En løper i fellesopplegget reiste uten leder, og fikk smørehjelp av START. Avklart på forhånd. En annen løper som reiste alene ble ivaretatt av en av de andre klubbene i kretsen. Avtalt på forhånd. Fortsatt forholdt klubbene seg til «Smører selv deler kompetanse» ansvarlige for sekundering Martin Jonassen (Fauske) hadde sekunderingen også på denne turen, og hadde høstet erfaring fra ett tidligere NC-renn. Både han selv og jeg synes

4 sekunderingen denne gangen fungerte veldig bra. Fikk ingen tilbakemelding på noen misfornøyde. Jeg synes denne unge mannen gjorde en kjempejobb, med god stemmebruk og gode tilbakemeldinger. Noen løpere ble gitt tilbakemelding på tet, og ikke den løper de hadde bedt om. Dette vurderte Martin der og da som bedre hvis løper lå i tet. Om dette ble rett for alle skal være usagt. Martin sa selv at det var noen ytterst få løpere på fredagsrennet som han ikke fikk gitt så gode meldinger til, og skyldes for mange løpere som kom tett. Ellers tror jeg han hadde full kontroll. På forhånd hadde jeg sjekket om noen ledere kunne bistå Martin når de likevel var i løypa for å se på egen løper. Dette stilte noen opp på, og de sto gjerne litt ekstra også. Disse hjalp til å varsle når våre løpere kom. Snorre Loraas var hjelpemann halve fredagen da Sebastian ikke skulle delta på dette rennet pga. skade. Martin mente at det kanskje burde være en fast hjelpemann, slik at man fikk dette opp på et enda bedre nivå. Det er usikkert å satse på noen få ledere som tar seg tid til å bidra. De eldste og beste vil bli sekundert mot toppen, og med seedet start bakerst er man avhengig av bakmelding. Dette var Martin klar for. en person i målområdet Ble ikke oppfattet som behov, løperne ordnet seg selv. Hovedleder var stort sett hele tiden disponibel på arenaen dersom noe skulle oppstå. en person i startområdet Ble ikke oppfattet som behov, løperne ordnet seg selv eller fikk bistand av sin forelder/leder. Hovedleder var stort sett hele tiden disponibel på arenaen dersom noe skulle oppstå. 3. Er lagenes kontaktperson for arrangementet og har ansvaret for å løse eventuelle oppgaver/ spørsmål som dukker opp forkant av reise 4. Avklare om det er løpere som reiser uten ledere Jeg var i telefonkontakt med samtlige klubber før avreise. Noen Nordlandsløpere (utenom fellesopplegg) oppholdt seg sammen med MVS/Nord-Trøndelag på annet hotell, og jeg hadde ikke noe med de bortsett fra å avlevere startnummer. 5. Være kretsens hovedansvarlige under oppholdet og selve rennet. 6. Delta på arrangørens lagledermøter. Arrangøren avholdt kun lagledermøte torsdag, hvor kun jeg deltok fra Nordland. Jeg hadde deretter møte med klubbene, hvor alle var invitert til å delta. 7. Har ansvar for å følge opp alle løperne, både før, under og etter rennet. VIKTIG OPPGAVE!

5 8. Bekjentgjøre og gjennomføre koordineringsmøte på overnattingssted. Møte skal avholdes dagen før hver konkurranse. Del 1: Løpere og ledere Oppsummering fra lagledermøtet Gå gjennom løypekartene. Avreisetidspunkt til arena Del ut startnummer til løpere REGLEMENT FOR FELLESREISER STØRRE NASJONALE RENN LANGRENN Hadde møte med klubbene (ledere/løpere) hver kveld. Møtene ble felles for løpere og ledere. Det var dårlige vilkår for møtevirksomhet på dette arrangementet, da hotellet ikke tilbød møterom. Vi tok møter i korridorer og på messanin i spisesal. Innkalling for møter ble gjort via sms på dag 2 og 3. Møtetidspunkt for dag 1 ble gjort i mail før avreise. (Viktig å booke møterom hvis dette finnes, event. avklare med hotell andre muligheter for møter) Vi tok opp sekunderingsbehov i disse møtene. Del 2: Ledere (løperne får fri!) Gå gjennom oppgavene for renndagen jf. punkt 2. Avklare andre behov og endringer 9. Sende reiseregning til kretskontoret senest 2 uker etter arrangementet. 10. Godkjenne endelig regnskap for arrangementet utarbeidet av kretskontoret. 11. Sende evalueringsrapport til LK leder og kretskontoret senest 2 uker etter arrangementet. Rapportmal er vedlagt instruksen. 12. Stafettuttak Ikke aktuelt Plan for avreise til arena ble gjort av ledere både på møtene og i etterkant via sms/tlf. Alle løpere utenom de som var tilknyttet MVS/NT hentet sine startnummer. Jeg tok opp disse nummer til arena neste morgen før rennstart. Her kunne det vært avtalt med arrangør at disse startnummer ble pakket til den kretsen hvor disse løpere var tilknyttet. Kommer senere 13.Generelt Forslag til gjennomføring av koordineringsmøter: Lag 2 grupper( 1 for løpere og 1 for ledere), Be ledere avklare kjøring til arena neste dag, be løpere sette seg ned med sekundant og inngi hvem det skal sekunderes mot. Til slutt tas gjennomgang av løypekart og generell og viktig info om neste dags renn. Startlister deles ut til sist. Da sikres at folk ikke stikker av for tidlig, og løperne får vite før de går fra møtet hvem de skal sitte på med neste dag. Lag gjerne en møteplan og send ut på forhånd, da har løper og leder fått diskutert sekundering. E. KLUBBEN/TEAMETS OPPGAVER 1. Klubbene melder på utøvere klubbvis innen oppgitte frister i terminlista /arr. Hjemmeside 2. Klubber/team har selv ansvaret for å kontakte reiseleder for å motta nødvendig informasjon. 3. Klubber/team har ansvaret for å betale for det bestilte antall overnattingsplasser. Ansvaret for evt. avbestillinger ligger hos bestiller. Betalingsmåte kan variere men hovedregelen er at kretskontoret etterfakturerer. 4. De klubber som ikke er med på fellesopplegget til Nordland skikrets må delta på møte for få informasjon og hente startnummer. Ok Hovedleder sendte ut fellesinfo. Enkelte klubber kontaktet meg mht spørsmål. Klubbvise fakturaer sendes fra hotellet. Noen betalte ved utsjekk. Disse bodde på annet hotell, og var ikke på våre møter. Startnr ble tidlig på renndagen overlevert til Nord-Trøndelag sin smørebu.

Rapport fra NC 4-6, Gjøvik

Rapport fra NC 4-6, Gjøvik Rapport fra NC 4-6, Gjøvik Hovedleder: Bjørn Godal Generelt Rennene på Gjøvik ble en sportslig opptur for Nordland med mange gode plasseringer og fin framgang for mange løpere. Helgen var også preget av

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN

EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN EN NY TURNERING STÅR FOR DØREN Helgene 3.-5.juni og 10.-12.juni inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det totalt 93 lag som

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates

Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og vi gleder oss til å ta dere godt i mot! Hilsen Kristiansand Pirates 2015 Helgene 05.juni 07.juni (Ungdom/Junior) og 12.-14. juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. Etter en vellykket Pirates

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) Jeg reiste med en venninne som var veldig greit. Alltid greit å være to

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Hovedlandsrennet langrenn i Stokke 25/2-2/3 2015 - Informasjon til

Hovedlandsrennet langrenn i Stokke 25/2-2/3 2015 - Informasjon til Hovedlandsrennet langrenn i Stokke 25/2-2/3 2015 - Informasjon til utøvere og foresatte tilknyttet Nord-Trøndelag Skikrets. Innledning Vi gleder oss til sosiale og nettverksbyggende dager i Vestfold, og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. General 1.1. Programblad. 2. Sponsorsjef. 3. PR-sjef INNHOLDSFORTEGNELSE 1. General 1.1. Programblad 2. Sponsorsjef 3. PR-sjef 4. Sportsligsjef 4.1.Telemark 4.2. Slalom 4.3. Tidtakning 4.4. Teknisk-sjef 4.5. Sekretariatet 5. Usportslig 6. Kasserer 1. SKIFESTIVALGENERAL

Detaljer

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015

CERT Brukermanual. Side 1/44. CERT Skoleskyss web - 01062015 CERT Brukermanual Innledning... 2 Brukermanual... 2 Innlogging... 2 Timeplaner/klassetider... 3 Registrering av søknad... 6 1. Elevinformasjon... 9 2. Adresser.... 9 3. Holdeplass... 13 4. Kontaktinformasjon...

Detaljer

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14

Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Area North Område Nord Da ønskes alle velkommen til et nytt områdemøte på Evenskjer, Rødbygget, den 26.04.14 Saker som skal tas opp er: 1. Referat fra GSR 2. Referat

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Pirates Cup 2012... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere i mot!

Pirates Cup 2012... Da gjenstår det bare å ønske deg og ditt lag velkommen til Kristiansand, og gleder oss til å ta dere i mot! Pirates Cup 2012... Helgene 25-27 mai (Ungdom/Junior) og 8-10 juni (Senior) inviterer Kristiansand Pirates nok en gang til den tradisjonsrike turneringen Pirates Cup i Kristiansand. I fjor var det nesten

Detaljer

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE

RAPPORT. NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE RAPPORT NORDIC 4H CAMP 2013 Stokke Vestfold Norway THINK LOVE DO MOVE 1 Innhold Forord... 3 Oppsummering... 3 Fylkesstyret... 5 4H Norge... 6 Leirsjef... 9 Administrasjon/Leirkontor... 11 Økonomi... 19

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

NM-UKA 2003 ERFARINGSRAPPORT

NM-UKA 2003 ERFARINGSRAPPORT av Hovedkomitéen m.fl. Dette er en PDF-utgave av hovedrapporten uten vedlegg. For å få tak i vedleggene må man bruke Word-utgaven og åpne de enkelte vedlegg inne i den. 2 1 INNLEDNING Det foreligger to

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Praktisk info - Studiestart 2010

Praktisk info - Studiestart 2010 Praktisk info - Studiestart 2010 Det nærmer seg turnéstart og dere har sikkert masse spørsmål både av praktisk og innholdsmessig art. Det følgende svarer på de fleste praktiske spørsmål - og har du flere

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer