Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien Holmestrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune. Odderudveien 38 3089 Holmestrand"

Transkript

1 Landlig og solrik enebolig/tidl. småbruk - 8,3 da. Hillestad i Holmestrand kommune Odderudveien Holmestrand

2 Eiendommen har fantastisk utsikt og følelsen av det gode liv på landet NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat Olav Hana Telefon: Eiendomsmedarb. Anita S. Weiseth Adresse:...Postboks 155, 3164 Revetal Besøksadresse:...Bispeveien 1047, 3174 Revetal Selger:...Leif Tronrud Adresse eiendom...odderudveien 38, 3089 Holmestrand Gnr. bnr...gnr. 117, bnr. 16 Boligtype:...Enebolig Byggeår:...Hovedhus 1978, opplyst av eier BTA: m2 BRA: m2 P-ROM: m2 Prisantydning:...kr SMS BUD, SENDES TIL 1963 SMS KODE ORD: Gårdsmegleren EIENDOMSKODE: LET188 SMS sendes til 1963, med melding: Gårdsmegleren LET188 Verditakst:... Lånetakst:... Fellesgjeld:... Formue:... Fellesutgifter:... Dokumentavgift til staten:...2,5% av kjøpesummen Tinglysning av skjøtet:...kr. 525,- Tinglysning av evt. pantobligasjon:...kr. 525,- Eierskiftegebyr til forretningsfører:... Attestgebyr rett prioritet:...kr. 169,-

3 Beliggenhet: Eiendommen ligger sentralt til med kort vei til E 18, kun 5 min. fra eiendommen. Gode forbindelser inn til Drammen og Oslo, samt Vestfold byene. Det er ca. 15 km fra Holmestrand, 20 km fra Revetal, 37 km fra Tønsberg, 34 km til Drammen. Gode turmuligheter i nærområdet. Størrelsen på eiendommen gjør at den er egnet til dyrehold. Atkomst: fra E18, 3080 Holmestrand. Kjør av E18 / Hillestadtunnelen mot Grelland Ved avkjøring Islandkrysset: Ta høyre rampe mot Hillestad 0,2 km. I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring inn på Hvittingfossveien 1,3 km, ta til høyre inn på Odderudveien 2,0 km. Sving til høyre for å holde deg på Odderudveien Grusvei, 0,3 km, ankomst til høyre på Odderudveien 38. Tomteareal: Totalt ca. 8,3 da, fulldyrket 2,3, skog av høy bonitet 2,4 uproduktiv skog 1,9 da og åpen jorddekt fastmark 1,7 da. Det finnes ikke målebrev over eiendommen. Arealet er ihht gårdskart. Det tas derfor forbehold vedr. eiendommens størrelse. Godt opparbeidet hage med trær/busker og bed. Hagebringebær og ca. 2,5 mål plen. Eier: Leif Tronrud Eierform: Selveier Visning: Avtale med Olav Hana på tlf / Bebyggelse: Enebolig: 1. etg. Stue, kjøkken/åpen løsning, gang soverom 2 stk, bad/ wc, kontor/soverom. Under. etg.: Inngang/vindfang, gang, trapp til 1.etasje, soverom 2 stk, bad/wc, kjellerstue, vaskerom og bod, bilgarasje. Integrert garasje er medregnet i arealer. Areal: Hovedhuset har en bta på 261 m2 og er på 1. etasje og underetasje. Bra. 241 m2, 209 m2. primær rom, 32 m2. sekundære rom, se boligsalgsrapport. Primære rom består av: 1. etg., trapp, kjøkken/ åpen løsning, stue, 2 stk soverom, kontor/soverom og bad/wc. U.etg: Vindfang hall med trapp, kjellerstue, bad/wc, vaskerom og soverom 2 stk. Sekundære rom består av: Bod, integrert garasje.

4 Byggeår: Hovedhus 1978 opplyst av eier. Vedlikehold/tilstand Hovedhus: Enebolig som er godt vedlikeholdt. Det er gjort drenering og fuktsikring i De fleste vinduer og dører er skiftet. Oppgraderinger er utført i perioden Kjøkken er fra Byggemåte: Hovedhus i trekonstruksjoner, grunnmur av lettklinkerblokker med pusslag. Huset er kledd med stående panel samt liggende panel i gavler. Utvendige murer er pusset og malt. Taket er tekket med shingel fra Parkering: Integrert garasje og gårdstun. Kommunal tilknytning vann/avløp Vann: Tilknyttet offentlig nett. Kloakk: Septiktank. Vei: Privat vei - tre eiendommer deler bruken av veien. Oppvarming: Elektrisitet og ved. Det er varmekabler på begge bad, samt på begge soverommene i underetg. Energimerking: F - oransje. Skoler/ barnehager: Botne skole(1-7 kl.) 7,2 km, Gjøklep u-skole 11 km, Videregående skole 11 km. I Holmestrand er det femkommunale barnehager og ni private barnehager. Avgifter: Offentlige avgifter for 2014 er kr totalt pr. år. I dette inngår blandt annet avg. for vann, renovasjon, feiing. Eiendomsskatt: Det er ikke eiendomsskatt i Holmestrand kommune. Hvitevarer, løsøre og tilbehør: Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i salget. Løsøre på eiendommen må avtales særskilt, idet det ikke følger med i salget. Dukkestue i hagen følger ikke med i salget. Reguleringsplaner: Eiendommen ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er den regulert til LNFR område kategori 3 hvor sprett boligbygging kan tillates.

5 LNFR området gir begrensninger i bruk og utnyttelse som må være i hht. reguleringsbestemmelsen. (landbruk, natur og friluftsområde). Dette innebærer bla. restriksjoner vedr. utnyttelse og bygging på eiendommen og at evt. fradeling krever dispensasjon fra gjeldende kommuneplan. Overtagelse: Etter avtale med eier. Ligningsverdi: Den er ikke fastsatt på grunn av fradeling. Mangler: Se egenerklæring og boligsalgsrapport. Odel: Det er ikke konsesjon på eiendommen. Det hviler ikke odel på eiendommen. Servitutter: Det er ikke registrert servitutter på eiendommen. Spesielle forhold: Vegen fra hovedveien er privat og felles med tre naboer. Utgifter fordeles etter bruk. Omkostninger: 1) Dokumentavgift til staten 2,5% av kjøpesummen 2) Tinglysningsgebyr for skjøte kr ) Tinglysningsgebyr for kjøpers eventuelle panteobligasjon kr 525,-. 4) Sluttattest kr ) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales á konto ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse hvis ikke annet er særskilt avtalt. Kjøpers forskuddsbetaling ved kontraktinngåelsen er å anse som kreditt til selger. Forskuddet avviker fra prinsippet om ytelse mot ytelse. Kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å benytte forskuddsbetalingen til betaling av meglers vederlag så snart sikringspanterett har oppnådd rettsvern ved tinglysning. Resterende del av forskuddet blir stående på klientkonto, rentebærende for selger, og utbetales først ved endelig oppgjør. Det må ikke være knytte forutsetninger til forskuddsbetalingen fra/på vegne av kjøper. Div. opplysninger: Alle bud skal inngis skriftelig til megler også budforhøyelse og motbud, aksept eller avslag fra selger. Meglerforetaket kan ikke verken til selger eller markedet formidle bud med kortere akseptfrist enn klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag regnes

6 ikke som virkedag. Alle eiendomsmeglerforetak er fra underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra til Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. For denne eiendommen er det tegnet eierskifteforsikring i Protector. Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring i HELP Forsikring AS. For nærmere informasjon, se Boligen har boligsalgsrapport. Det foreligger oppdragsavtale med salær på 1,5 % av kjøpesummen, inkl. mva, som selger betaler megler for oppdraget. Vedlegg: Eiers egenerklæring Boligsalgsrapport Eiendomskart Avhendingsloven / as is Eiendommen selges som den er jfr. Avhendingslovens 3 9. Selgers risiko for evt. skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven. Eiendommen har uansett en mangel jfr. avhendingsloven 3. 7 eller 3 8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene forøvrig. Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse med åpenbare feil og mangler. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før budet inngis. Brosjyre om lov om avhending av fast eiendom kan fåes av megler. Budgivning Dine rettigheter og plikter Denne informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. I tillegg er det gjort visse modifikasjoner for å tilpasse informasjonen til eiendomsmeglingsforetakets rutiner og tekniske løsninger. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med

7 vedlegg. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden. 3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. Ved innsendelse av elektroniske bud må budgiver selv påse at budet kommer frem. Dersom budet ikke kommer frem som følge av feil i den tekniske løsningen som budgiveren benytter for å avgi sitt bud kan hverken eiendomsmegleren eller eiendomsmeglingsforetaket holdes ansvarlig for dette. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Ved tvangssalg kan det bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst seks uker. Med rettens samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og

8 eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt. 7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte "motbud"), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper. Fremgangsmåten ved budgivning: Før du kan avgi ditt bud må du ha oversendt bilde av din legitimasjon. Dette kan gjøres venten via e-post eller MMS. Se side 36, som beskriver fremgangsmåten.

9

10

11

12

13

14

15 m Målestokk 1 : 750 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GRUNNEIENDOM /16 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 2.4 M Skog av middels bonitet 0.0 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 1.7 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 0.0 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

16 m Målestokk 1 : 750 ved A4 utskrift Utskriftsdato: GRUNNEIENDOM /16 Markslag (AR5) 13 klasser TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) = Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite S Skog av særs høg bonitet 0.0 H Skog av høg bonitet 2.4 M Skog av middels bonitet 0.0 L Skog av lav bonitet 0.0 i Uproduktiv skog Myr 0.0 Åpen jorddekt fastmark 1.7 Åpen grunnlendt fastmark Bebygd, samf, vann, bre 0.0 Ikke klassifisert Sum: Kartet viser en presentasjon av valgt type gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse. Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle teiger på eiendommen. Det kan forekomme avrundingsforskjeller i arealtallene. Ajourføringsbehov meldes til kommunen. Arealressursgrenser Eiendomsgrenser

17 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Odderudveien HOLMESTRAND Gnr. 117 Bnr. 16 HOLMESTRAND KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Anders Auen AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Oppdrag 129

18 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 2 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

19 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. EGNE FORUTSETNINGER Boligsalgsrapport over eiendom med bygning søkt oppført 1978 i hht. byggeårets krav og byggeforskrifter. Bygningens konstruksjoner kan ikke sammenlignes med dagens krav og forskrifter, særlig med tanke på dimmensjonering, isolasjonstykkelser, samt krav til innemiljø.tilstandsgradering kan også gis under henvisning til forventet teknisk levetid for bygningsdeler/komponenter og gjenspeiler at deler av denne er oppbrukt. Det er ikke vurdert om det foreligger påbud, reguleringsmessige forhold, eller om boligrom benyttes er godkjent av byggesaksmyndighetene. Det er viktig at rapporten leses og godkjennes av selger før den tas i bruk som dokumentasjon ved salg av eiendommen. Det må gis tilbakemelding til utførende takstmann for retting av eventuelle feil. Gis ikke tilbakemelding, er dette å regne som at rapporten er godkjent av selger. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 3 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

20 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Rapportsammendrag Sammenfattet annen beskrivelse Eiendommen ligger i meget solrike og landlige omgivelser. Kort vei til fine turområder. Opparbeidet tomt med plenarealer, busker og bed. Gruset gårdsplass med drenerende masser. Felles adkomstvei med naboer. Bebyggelsen består av enebolig med integrert garasje. En bolig som fremstår i god stand ut i fra alder og slitasje. Konklusjon tilstand Enebolig med integrert garasje oppført av trekonstruksjon i en etg over underetasje av lettklinkerblokker. Byggeår er Boligen er pusset opp i perioden Generelt godt vedlikeholdt. Som det fremgår av rapporten er det registrert enkelte symptomer på avvik fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter med tilstandsgradering. Konstruksjonsdeler som ikke er synlige, men beskrevet, er sannsynlige antagelser fra takstmann. Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter Anders Auen Anders Kjær Takstfullmektig Takstmann Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 4 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

21 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Leif Tronrud Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: - Leif Tronrud Eier. - Anders Auen Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Andre dok./kilder: Eier Dato Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Eiendomsdata Ikke fremlagt ved befaring. Matrikkeldata: Gnr. 117 Bnr. 16 Hjemmelshaver: Leif Tronrud Tomt: Eiet tomt. Areal m² Bygninger på eiendommen Eiet bolig Byggeår: Opplyst av eier. Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 5 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

22 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Eiet bolig - arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom Underetasje Vindfang, gang, soverom 2 stk, bad/wc, vaskerom, kjellerstue, bod, bilgarasje Garasje er medregnet i arealer. 1. etasje Stue, kjøkken/åpen løsning, gang, soverom 2 stk, bad/wc, kontor/soverom. Sum bygning Eiet bolig - romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom Underetasje Vindfang, gang, soverom 2 stk, bad/wc, vaskerom, Bod, bilgarasje kjellerstue 1. etasje Stue, kjøkken/åpen løsning, gang, soverom 2 stk, bad/wc, kontor/soverom. Beskrivelser - Eiet bolig Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Direkte fundamentering Grunnmur Boligen er fundamentert på løsmasser av leire og grus samt såler og gulv av betong. Ingen synlige setninger eller skader. Grunnundersøkelser er ikke foretatt utover vurdering av byggets stabilitet. Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Levetider: Yttervegger i underetasjen består av lettklinkerblokker med pusslag. Enkelte rom er innvendig påforet. Det er forekommer noen små riss i puss/malingsoverflate. Ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert unormalt høye verdier i innvendig påforet konstruksjon, men opplyser om at dette er en risikokonstruksjon og bør sjekkes med jevne intervaller. Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er år. TG: 1 TG: 1 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 6 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

23 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Levetider: Ny drenering og fuktsikring i Det er lagt Platon drensplate med topplist samt fylt opp med pukk rundt grunnmur. Ved stikktakninger med fuktindikator ble det ikke registrert unormalt høye verdier i innvendig påforet konstruksjon. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. TG: 1 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Veggkonstruksjon med 100 mm bindingsverk, isolasjon og vindtetting. Ingen synlige feil, mangler eller skjevheter registrert. TG: 1 Levetider: Utvendige overflater Levetider: Vinduer og dører Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er år. Utvendig er huset kledd med stående panel samt liggende panel i gavler. Enkelte bord er byttet ifb. med vindusbytter. Sist malt i Utvendige murer er pusset og malt. Det er ikke registrert råte eller skade utover normal slitasje på utvendig kledning og puss ved befaring. Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 år. Normal tid før overflatebehandling av mur/forblending med overflatebehandling er 8-16 år. Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Glidehengslede, toppsving og fastkarmvinduer fra byggeår og fra perioden TG: 1 Levetider: Alle vinduer er malt å vedlikeholdt. Sprekk i et eldre vindu i underetasjen. Vinduer eldre en 2002 settes til TG 2 med vekt på alder og isoleringsevne samt muligheter for punktering. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. TG: 1 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 7 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

24 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Ytterdører og porter Innvendige dører Ytterdør fra byggeår av malt treverk. Balkongdør med 2 lags isolerglass fra Terrassedør 2 lags isolerglass fra TG er satt med vekt på alder og isoleringsevne. Terrassedør fra 2006 settes isolert sett til TG 1. Innvendige dører med finerte malte overflater fra byggeår samt enkelte fra 2009 av formpresset materiale. TG: 2 Dører fra byggeår settes til TG 2 med vekt på alder. TG: 1 Levetider: Takkonstruksjon Normal tid før utskifting av tredør er år. Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Taktekking Plassbygde selvbærende konstruksjon. Undertak av rupanel. Isolert mot loft med 150 mm mineralull. Det er ikke registrert lekkasjer eller andre skader på konstruksjonen ved befaring. Lufting fra gesimser. Det kan med fordel monteres gallere i gavler. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Tak tekket med shingel fra Vindskier og israfter er byttet ifb. takomleggingen. TG: 1 Ingen skader registrert ved befaring. Taket er besiktiget fra bakkenivå. TG: 1 Levetider: Renner, nedløp og beslag Normal tid før omlegging av asfalttakshingel er år. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Utvendige renner og beslag består av plastbelagt stål. Beslag ifb. med tak er byttet i Uten synlige skader. Normal slitasje. TG: 1 Levetider: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 8 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

25 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Balkonger, terrasser ol. Balkong med utgang fra soverom. Stikkbjelker, gulv og rekkverk av impregnert malt tre. Terrasse av betong med trallverk og trapp av impregnerte materialer. Malt rekkverk. Noe slitasje på terrasse i tillegg til at rekkverk er noe lavt. Det er ikke rekkverk på trapp ned på plen. Terrasse settes isolert sett til TG 2. TG: 1 Levetider: Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er år. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Etasjeskillere Fabrikkert elementpipe med pusslag. Sotluke plassert i kjeller. Eldre vedovn plassert i kjellergang. Ingen synlige sprekker eller skader på pipe eller ildsted. Ønskes ytterligere undersøkelser, anbefales det å ta kontakt med lokalt feiervesen. Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Isolert bjelkelag av tre mellom etasjene. TG: 1 Det er ikke registrert synlige skjevheter utover normal nedbøyning i konstruksjonen men det er stedvis knirk i gulver i 1.etg. TG: 2 Levetider: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er år. Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 9 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

26 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Underetasje - Bad/wc Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Levetider: Overflater på innvendige vegger Overflater på innvendig himling Bad fra 1998 med gulver av vinylbelegg på betong. Sluk av plast. Belegget bærer noe preg av alder og bruksslitasje. Ved bruk av fuktindikator på erfaringsmessige utsatte steder, er det ikke registrert unormale høye verdier. Normal tid før utskifting av vinyl er år. På vegger er det tapet overmalt med våtromsmaling. Det forekommer noe hull samt oppsprukket skjøt under dusjarmatur. Ved bruk av fuktindikator på erfaringsmessige utsatte steder, er det ikke registrert unormale høye verdier. I himlingen er det benyttet takess plater. TG: 2 TG: 2 Det er ikke synlige skjolder eller fuktutslag på platene. TG: 1 Levetider: Innredning og garnityr for våtrom Normal tid før maling av plater, malt er år. Badet inneholder servant, wc og dusj med vegger. Normal slitasje på inventar og utstyr, men tilstandsgrad er satt med vekt på alder. TG: 2 Luftbehandling, generelt 1. etasje - Bad/wc Lufting foregår gjennom ventil i himling. Det er ingen tegn på skjolder eller skader, som er forårsaket av fuktig luft. Tilluft under dør. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Levetider: Overflater på innvendige vegger Levetider: Bad fra 2002 med flislagt gulv på betong, med termostatstyrte varmekabler. Sluk av plast med rist i stål. Normal bruksslitasje.ved bruk av fuktindikator på erfaringsmessige utsatte steder, er det ikke registrert unormale høye verdier. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av keramiske fliser er år. Flislagte vegger med underlag av gips og membran i følge eiers opplysninger. I dusjsone er det registrert riss og sprekker i fuger samt at ved bruk av fuktindikator i samme området er registrert unormale høye verdier. Det er foretatt undersøkelser fra tilstøtende rom uten at det er registrert fukt i konstruksjon bak membran sjikt. Riss og sprekker i fuger er sannsynlig årsaker til fuktregistrering. Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5-15 år. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er år. TG: 1 TG: 1 TG: 2 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 10 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

27 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Overflater på innvendig himling I himlingen er det benyttet malt panel. Det er ikke synlige skjolder eller fuktutslag på platene. TG: 1 Levetider: Innredning og garnityr for våtrom Normal tid før maling av plater, malt er år. Badet inneholder vegghengt wc, badekar, dusj med vegger og innredning med servant. Innredning og utstyr fremstår uten skader og med normal slitasje. TG: 1 Luftbehandling, generelt Vaskerom Lufting foregår gjennom ventil i himling. Det er ingen tegn på skjolder eller skader, som er forårsaket av fuktig luft. Tilluft under dør. Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Underetasje - Vaskerom Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Overflater på innvendige vegger Vaskerom er pusset opp i 2013 med gulver av vinylbelegg på betong. Uten synlige skader og slitasje. Ved bruk av fuktindikator på erfaringsmessige utsatte steder, er det ikke registrert unormale høye verdier. TG er satt på bakgrunn av manglende sluk som det bør være i et våtrom og i tillegg til at varmtvannsbereder er plassert i rommet. Vegger består av malte plater og malt murpuss. TG: 1 TG: 2 Normal slitasje. TG: 1 Levetider: Overflater på innvendig himling Normal tid før maling av plater, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av puss, malt er år. Himlinger består av malt panel. Det er ikke synlige skjolder eller fuktutslag på panelen. TG: 1 Levetider: Innredning og garnityr for våtrom Normal tid før maling av trepanel, malt er år. Rommet inneholder stålkum og opplegg for vaskemaskin. Normal slitasje på inventar og utstyr. TG: 1 Luftbehandling, generelt Lufting foregår gjennom ventil på vegg. Det kunne med fordel vært tilluft til rommet for bedre utlufting. TG: 1 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 11 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

28 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1. etasje - Kjøkken/åpen løsning Kjøkkeninnredning Innvendige overflater Ikea kjøkken fra 2003 med skrog og fronter av folierte trefiberplater. Profilerte fronter, enkelte med glassfelt. Benkeplate i høytrykkslaminat med benkebeslag i rustfritt stål. Flislagt over benk. Ikea ventilator over komfyr. Integrerte hvitevarer som stekeovn, komfyrtopp, oppvaskmaskin og kjøl/fryseskap. Kjøkkenet med innredning fremstår uten skader utover normal slitasje. Ventilator er testet og har tilstrekkelig avtrekk. Det er ikke registrert lekkasjer eller fuktskader i forbindelse med vann og avløp i kjøkkenbenk. Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Levetider: Overflater på innvendige vegger Gulver består av parkett, laminat, teppefliser samt gulver av heltre. Trapp fra byggeår med malte vanger og trinn belagt med vinylbelegg og lister av eik. Heltregulver har noe sprekker og slitasjepreg, teppefliser er lagt på et ujevnt underlag. De settes isolert sett til TG 2. Trapp settes til TG 2 med vekt på alder. Normal tid før maling av trapper i tre, malt er 6-10 år. Normal tid før utskifting av teppebelegg, nålefilt er 8-17 år. Normal tid før sliping og oljing av tregolv, parkett, oljet er 8-16 år. På vegger er det benyttet malte plater, malt tapet, malt panel og malt mur. Alle overflater er pusset opp i perioden TG: 1 TG: 1 Normal slitasje, men det forekommer enkelte små sprekker i overflaten. TG: 1 Levetider: Overflater på innvendig himling Normal tid før maling av plater, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av papirtapet, malt er 8-16 år. Normal tid før maling av puss, malt er år. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. Himlinger består av Malte plater, malt panel og takess. Alle takoverflater er malt i senere tid. Normal slitasje. Ingen vesentlige skader på takoverflater. TG: 1 Levetider: Normal tid før maling av plater, malt er år. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 12 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

29 Gnr. 117 Bnr. 16 Enebolig - Odderudveien 38, 3089 HOLMESTRAND HOLMESTRAND KOMMUNE AUTORISERT FORETAK Anders Auen Org.nr: VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Elektrisk anlegg Innvendig røropplegg av kobber hovedsaklig fra byggeår. Enkelte rørstrekk er byttet ut med plast ifb. med oppgraderinger. Avløpsrør av pvc. Offentlig drikkevann og privat septik. OSO varmtvannsbereder fra 1978 med kapasitet på 200 l Ingen skader eller mangler registrert. Deler av røropplegget er byttet ut ved omgjøringer. Utvendig vann og avløpsrør er ikke vurdert. Normal intervall for utskifting av elektrisk varmtvannsbereder er mellom 15 og 25 år. Ønsker man ytterligere vurderinger, bør man ta kontakt med vvs fagkyndige. Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt El anlegg fra byggeår med åpent ledningsnett. Nytt sikringsskap med innmat i Det er lagt inn 3-fas i skapet. Termostatstyrte varmekabler på bader og 2 soverom i underetasjen. Varmekabler er ikke funksjonstestet. Anlegget er ikke vurdert utover dette. Ønskes det nærmere tilstandsvurderinger av anlegget, anbefales det en kontroll utført av godkjent el- fagmann.tilstandsgrad ikke gitt. TG: 1 Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side: NITO Takst 13 av 13 NTF, Norges TakseringsForbund

30

31

32

33

34

35 BUD Tlf Undertegnede gir herved følgende bindende bud på eiendommen: Adresse: Gnr. Bnr. i kommune Pris kr. pantobligasjoner. + dokumentavgift, samt tinglysingsgebyr for skjøtet og evt. Finansieringsplan(Navn og telefonnummer på saksbehandler bank som kan bekrefte finansiering) 10% av kjøpesum betales som forskudd v/kontraktsunderskrift, eller senest innen 1 uke. Dette må være fri egenkapital (kan ikke være betinget av f.eks. avgivelse av inneståelseserklæring fra melger). Låneinstitusjon: Ref.person/tlf.nr. Egenkapital: Lån: Til sammen: kr. kr. kr. kr. Ønsket overtakelsestidspunkt: Budet står ved makt til: / 20, kl (min. kl første virkedag etter siste annonserte visning, se retningslinjer om budgivning pkt.4) Det tas finansieringsforbehold Det tas ikke finansieringsforbehold Det tas forbehold vedr. fraskrivelse av odel Det tas forbehold vedr. konsesjon annet Navn: Navn: Fødselsnr.(11 siffer): Fødselsnr.(11 siffer): Tlf.arbeid: Privat: Mobil: E mail: Dato/ Sted Signatur På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner Dato Akseptfrist kl: Signatur

36 Gjennom MMS 1. Legg ditt førerkort eller pass på et ark som du signerer og ta bilde med din mobiltelefon 2. Send bildet som MMS med kodeord [Gårdsmegleren] til tlf Merk meldingen med den firesifrede eiendomskoden som står på førstesiden av prospektet og ditt navn og øvrige opplysninger. 3. Du vil få en bekreftelse når legitimasjonen er mottatt. Gjennom e-post 1. Ta bilde eller scan ditt førerkort eller pass. 2. Send bildet som vedlegg til Benytt den firesifrede eiendomskoden i emnefeltet. Skriv ditt navn og øvrige opplysninger i e-posten. 3. Du vil få en bekreftelse når legitimasjonen er mottatt. Gjennom SMS 1. Send SMS med kodeord [Gårdsmegleren]til tlf Merk meldingen med den firesifrede eiendomskoden, ditt navn, budets størrelse, akseptfrist og eventuelle forbehold. 2. Du vil få en bekreftelse når meldingen er mottatt. Gjennom e-post 1. Send e-post til Benytt den firesifrede eiendomskoden i emnefeltet. Skriv ditt navn, budets størrelse, akseptfrist og eventuelle forbehold i e- posten. 2. Du vil få en bekreftelse når e-posten er mottatt.

37 NOTATER

38 Bispeveien 1047, 3174 Revetal Oppdragsansvarlig: Advokat Olav Hana Gårds og Småbruksmegleren Postboks 155, 3164 Revetal Tlf: Mobil: Mobil:

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand.

EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Evje sentrum med alle. servicefasiliteter innen gangavstand. Evje sentrum med alle servicefasiliteter innen gangavstand. EVJE Romslig leilighet meget sentralt beliggende. Sentrum, 4735 Evje. Prisantydning: Kr. 1 590 000,- + omkostninger 1 MEGLERS KOMMENTAR Vi kan

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Østenåslia 33 1344 HASLUM Gnr. 1 Bnr. 812 BÆRUM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Stein Rølles AUTORISERT FORETAK KSR Eiendom

Detaljer

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros

ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros ENEBOLIG I NATURLIGE OMGIVELSER BIRKENES Prisantydning: Kr. 1 290 000,- + omk. Skreros - Lys og fin enebolig i naturlige omgivelser, flotte badeplasser og turmuligheter i området Skreros MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet.

BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. BUØYA SENTRALT OG ATTRAKTIVT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 590 000,- + omk. Buøya/Frøyslandsmoen - Flott enebolig med utleiedel og garasje. Attraktiv og sentral beligggenhet. Solbakken 26 MEGLERS KOMMENTAR

Detaljer

FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje.

FANTASTISK TOMT MED EN SLITEN ENEBOLIG VÅGSBYGD. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. FANTASTISK TOMT MED EN "SLITEN" ENEBOLIG VÅGSBYGD Prisantydning: Kr. 2 100 000,- + omk. Renoveringsobjekt på attraktiv tomt med sentral beliggenhet. Dobbel garasje. Auglandsveien 18 MEGLERS KOMMENTAR Her

Detaljer

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND

KALDVELL- FJORDEN LILLESAND KALDVELL- FJORDEN LILLESAND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Fritidseiendom med gode solforhold og strandlinje med egen brygge. Skibbuvollheia MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger solrikt og usjenert

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Vindholmheia 9B 4842 ARENDAL Gnr. 509 Bnr. 626 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/4 SERTIFISERT TAKSTMANN Tore Theodorsen Oppdrag Bef.dato 460 28.11.2012

Detaljer

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9

ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE. Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 ENEBOLIG SENTRALT PÅ EVJE EVJE Prisantydning: Sentrum - Enebolig på stor tomt med gode utleiemuligheter Alfred Uglandsveg 9 Kr. 2 490 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Solrik beliggenhet så og si midt i Evje

Detaljer

MANDAL HÅLANDSBAKKEN GML ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT!

MANDAL HÅLANDSBAKKEN GML ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT! GML HÅLANDSBAKKEN ROMSLIG ENEBOLIG MED FLOTT UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 3 390 000,- + omk. Gamle Hålandsbakken - Stor, flott og oppusset enebolig med stor garasje på solrik utsiktstomt! Gamle Hålandsbakken

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral

Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Enebolig med garasje Dalevegen 87, 4540 Åseral Tomteareal: Eiet tomt 952 m2 Boligareal: Bruttoareal (BTA): 205 m2 Bruksareal (BRA): 190 m2 Primærareal (PMA): 102 m2 PRISANTYDNING: 950.000.- + OMK Kontaktinformasjon:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Småbruk - Hestesportsenter Skirvedalsvegen 39 3540 NESBYEN Gnr. 58 Bnr. 73 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser.

ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser. ROMSLIG ENEBOLIG I NATURSKJØNNE OMGIVELSER SØGNE Prisantydning: Kr. 2 500 000,- + omk. Årstøl - Meget romslig enebolig med dobbel garasje og solrike uteplasser. Årstølveien 92 MEGLERS KOMMENTAR Her har

Detaljer

RINGSHAUG - TØNSBERG. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke:

RINGSHAUG - TØNSBERG. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke: RINGSHAUG - TØNSBERG Pent oppusset enebolig med garasje Skoler og badestrand i nærområdet Prisant: 2 190 000,- Adresse: Rosenlundveien 17 P-rom/Bra: Antall soverom: Energimerke: 84/148 kvm 1 Orange G Tomteareal:

Detaljer

STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA. Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C

STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA. Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C STOR SELVEIER TOPP LEILIGHET SOLRIKT OG UTSIKT! SLETTHEIA Prisantydning: Nyere oppusset stor toppleilighet (selveier) med 4 soverom Slettheiveien 79 C Kr. 1 850 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Du har nå

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendom Haugovegen 108 2967 Gnr. 12 Bnr. 6 SERTIFISERT TAKSTMANN Kåre Ivar Kinnebergbråten Org.nr: 984 Oppdrag 082 932 Bef.dato

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligeiendommen Solås 5636 Gnr. 173 Bnr. 19 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1590 05.06.2012 3 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND. Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B

SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND. Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B SELVEIER LEILIGHET MEGET SENTRALT! KRISTIANSAND Prisantydning: Kvadraturen - Romslig 3 roms selveier med vestvendt balkong Henrik Wergelands gate 69 B Kr. 2 450 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Bolig-/ næringseiendommen Sæbøbvikvegen 137 5454 SÆBØVIK Gnr. 192 Bnr. 204 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato Vedlegg 1617 07.06.2012

Detaljer

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39

LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 LEILIGHET 3-ROMS SELVEIERLEIL. NIDELVÅSEN Prisantydning: Kr. 1 890 000,- + omk. Lys og pen 3-roms selveierleilighet. Meget pent opparbeidet tomt og uteplass. Sjampinjongveien 39 MEGLERS KOMMENTAR Lys og

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Boligbygg med 5 leiligheter Munkebotn 49 5036 BERGEN Gnr. 168 Bnr. 911 SERTIFISERT TAKSTMANN Kjell Erik Bjorheim Oppdrag

Detaljer