Varetektsfengsling av barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varetektsfengsling av barn"

Transkript

1 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det juridiske fakultet Varetektsfengsling av barn Ingun Fornes

2 Politiarrest Varetektsfengsling Fengsel

3 Alminnelige vilkår for varetektsfengsling Krav til sannsynlighet Skjellig grunn til mistanke ( 171) Tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken ( 172) Krav til lovbruddets alvorlighetsgrad Høyere straff enn fengsel i seks måneder ( 171) Fengsel i ti år eller mer, eller forbrytelse som regnet opp i 172 (1)(b) ( 172) Krav til formål Unndragelsesfare, bevisforspillelsesfare, gjentakelsesfare eller egen begjæring ( 171) Egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet ( 172) Krav om forholdsmessighet 170a

4 Antallet barn i varetekt 2012: 70 barn i varetekt 2011: 62 barn i varetekt 2010: 64 barn i varetekt Kilde: Kriminalomsorgen

5 Varetektsfengslingens lengde - gjennomsnitt 15- åringene: 19 dager 16- åringene: 51 dager 17- åringene: 19 dager Kilde: Kriminalomsorgen

6 Antall barn i varetektsfengsel Kriminalomsorgen 2012 Kriminalomsorgen 2011

7 Særlige vilkår for varetektsfengsling av barn Særlig vilkår i straffeprosessloven Personer under 18 år skal ikke fengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig FNs barnekonvensjon Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende Varetektsfengsling skal bare benyttes som siste utvei Varetektsfengsling skal bare benyttes for et kortest mulig tidsrom

8 Prop. L. 135 ( ) s «Til dette vil departementet bemerke at formålet med lovendringen i første rekke er å tydeliggjøre at terskelen for å varetektsfengsle et barn skal være høy, for slik å unngå at barn utsettes for dette inngripende tvangsmiddelet i større grad enn nødvendig. Vilkåret vil innebære et absolutt krav om at det ikke finnes noe alternativ til varetektsfengsling. Dersom en slik synliggjøring viser seg ikke å ha tilstrekkelig effekt, vil det kunne være aktuelt å vurdere andre lovendringer. Dette kan være for eksempel å begrense varetektsadgangen til nærmere bestemte lovbrudd eller til tilfeller der det er begått lovbrudd med en høyere strafferamme enn dagens terskel, eventuelt å begrense fengslingsgrunnene.»

9 Antallet barn i varetekt 2012: 70 barn i varetekt 2011: 62 barn i varetekt 2010: 64 barn i varetekt Kilde: Kriminalomsorgen

10 Særlige vilkår for varetektsfengsling av barn Særlig vilkår i straffeprosessloven Personer under 18 år skal ikke fengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig FNs barnekonvensjon Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende Varetektsfengsling skal bare benyttes som siste utvei Varetektsfengsling skal bare benyttes for et kortest mulig tidsrom

11 Særlige vilkår for varetektsfengsling av barn Særlig vilkår i straffeprosessloven Personer under 18 år skal ikke fengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig FNs barnekonvensjon Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende Varetektsfengsling skal bare benyttes som siste utvei Varetektsfengsling skal bare benyttes for et kortest mulig tidsrom

12 Barnekomiteen: General Comment no In the disposition phase of the proceedings, deprivation of liberty must be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time (art. 37 (b)). This means that States parties should have in place a welltrained probation service to allow for the maximum and effective use of measures such as guidance and supervision orders, probation, community monitoring or day report centres, and the possibility of early release from detention.

13 Barnekomiteen: General Comment no The Committee notes with concern that, in many countries, children languish in pretrial detention for months or even years, which constitutes a grave violation of article 37 (b) of CRC. An effective package of alternatives must be available (see chapter IV, section B, above), for the States parties to realize their obligation under article 37 (b) of CRC to use deprivation of liberty only as a measure of last resort. The use of these alternatives must be carefully structured to reduce the use of pretrial detention as well, rather than widening the net of sanctioned children. In addition, the States parties should take adequate legislative and other measures to reduce the use of pretrial detention. Use of pretrial detention as a punishment violates the presumption of innocence. The law should clearly state the conditions that are required to determine whether to place or keep a child in pretrial detention, in particular to ensure his/her appearance at the court proceedings, and whether he/she is an immediate danger to himself/herself or others. The duration of pretrial detention should be limited by law and be subject to regular review.

14 Alternativer til varetekt 181 Påtalemyndigheten kan unnlate pågripelse eller løslate den pågrepne, mot at han lover å fremstille seg for politiet til bestemte tider eller ikke å forlate et bestemt oppholdssted. Det samme gjelder når mistenkte samtykker i andre vilkår, så som innlevering av pass, førerkort, sjøfartsbok, fartsbevis eller liknende. Løftet eller samtykket skal gis skriftlig. 188 I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om forføyning som nevnt i 181, eller om sikkerhetsstillelse ved kausjon, deponering eller pantsettelse. I stedet for fengsling kan retten treffe beslutning om plassering i institusjon eller kommunal boenhet. Slik plassering kan bare skje dersom institusjonen eller kommunen samtykker.

15 Alternativer til varetekt barneverntjenesten? Barneverntjenesteloven 1-1 Lovens formål Formålet med denne loven er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

16 Alternativer til varetekt barneverntjenesten? Barneverntjenesteloven 4-3 Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i 6-9.

17 Særlige vilkår for varetektsfengsling av barn Særlig vilkår i straffeprosessloven Personer under 18 år skal ikke fengsles hvis det ikke er tvingende nødvendig FNs barnekonvensjon Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende Varetektsfengsling skal bare benyttes som siste utvei Varetektsfengsling skal bare benyttes for et kortest mulig tidsrom

18 Barnekomiteen: General Comment no The Committee notes with concern that, in many countries, children languish in pretrial detention for months or even years, which constitutes a grave violation of article 37 (b) of CRC. An effective package of alternatives must be available (see chapter IV, section B, above), for the States parties to realize their obligation under article 37 (b) of CRC to use deprivation of liberty only as a measure of last resort. The use of these alternatives must be carefully structured to reduce the use of pretrial detention as well, rather than widening the net of sanctioned children.

19 Innholdet i varetektsfengslingen plassering sammen med voksne Artikkel 37 Partene skal sikre at c) Særlig skal ethvert barn som er berøvet sin frihet, holdes atskilt fra voksne, med mindre det motsatte anses å være det beste for barnet, og det skal ha rett til å opprettholde forbindelsen med sin familie gjennom brevveksling og besøk, unntatt under særlige omstendigheter,

Frihetsberøvelse av mindreårige: FNs barnekonvensjon

Frihetsberøvelse av mindreårige: FNs barnekonvensjon Kirsten Sandberg Frihetsberøvelse av mindreårige: FNs barnekonvensjon Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 2013 Innledning FNs barnekomité er sterkt opptatt av barn i konflikt med loven, tar dette

Detaljer

FNs barnekonvensjon som skranke for å varetektsfengsle mindreårige lovbrytere.

FNs barnekonvensjon som skranke for å varetektsfengsle mindreårige lovbrytere. FNs barnekonvensjon som skranke for å varetektsfengsle mindreårige lovbrytere. Hvordan skal BK forstås, og hvilken betydning har det hatt at «barnets beste» er tatt inn i Grunnlovens 104 Kandidatnummer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 26. august 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Ringnes i HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Innst. 268 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 71 L ( )

Innst. 268 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 71 L ( ) Innst. 268 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 71 L (2012 2013) Innstilling fra justiskomiteen om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektssurrogat

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE

Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/ GHE Helse- og omsorgsdepartementet v/tjarke Hopen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 12/456-2- GHE 19.03.2012 Høring - forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning for adgangen til å varetektsfengsle unge lovbrytere

Barnekonvensjonens betydning for adgangen til å varetektsfengsle unge lovbrytere Barnekonvensjonens betydning for adgangen til å varetektsfengsle unge lovbrytere - En sammenligning av kravene for frihetsberøvelse av barn etter FNs barnekonvensjon art. 37 b) og c) med kravene for varetektsfengsling

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c)

Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: Article 55 (c) Av Hadi Lile Ikke-diskriminering Article 1 (3) The Purposes of the United Nations are: [ ] promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as

Detaljer

Varetektsfengsling. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 670 Leveringsfrist:

Varetektsfengsling. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet. Kandidatnummer: 670 Leveringsfrist: Varetektsfengsling Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 670 Leveringsfrist: 25.04.2010 ( * regelverk for masteroppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html

Detaljer

FORHOLDSMESSIGHETSBEGRENSINGEN I STRAFFEPROSESSLOVEN 170A OG FORHOLDET TIL EMK ART. 5 NR. 3

FORHOLDSMESSIGHETSBEGRENSINGEN I STRAFFEPROSESSLOVEN 170A OG FORHOLDET TIL EMK ART. 5 NR. 3 FORHOLDSMESSIGHETSBEGRENSINGEN I STRAFFEPROSESSLOVEN 170A OG FORHOLDET TIL EMK ART. 5 NR. 3 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 210 Leveringsfrist: 10.04.2011 ( * regelverk for

Detaljer

J UST -SD-E -PAkf -FN E l

J UST -SD-E -PAkf -FN E l Redd Barna J UST -SD-E -PAkf -FN E l 02 FEB 2009 SAKSNR., AOrdoNr,BGH: ' -/-I)..._... U-V CT OOK.NR, ARKPP(OUE: Justis og Politidepartementet Krim inalomsorgsavdel ingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Vår

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/ Elin Saga Kjørholt 6. juni 2017

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/ Elin Saga Kjørholt 6. juni 2017 BARNEOMBUDET Justis- og beredskapsdepartementet, lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 16/01598-10 Elin Saga Kjørholt 6. juni 2017 Høring Ny straffeprosesslov

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( )

Besl. O. nr. 96. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 96. Jf. Innst. O. nr. 66 ( ) og Ot.prp. nr. 39 ( ) Besl. O. nr. 96 (2007 2008) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 66 (2007 2008) og Ot.prp. nr. 39 (2007 2008) År 2008 den 11. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Bevisforspillelsesfare som grunnlag for. varetektsfengsling

Bevisforspillelsesfare som grunnlag for. varetektsfengsling Bevisforspillelsesfare som grunnlag for varetektsfengsling Martin Grønnslett Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

NÅR ER VARETEKTSFENGSLING TILSTREKKELIG BEGRUNNET OG IKKE ET UFORHOLDSMESSIG INNGREP?

NÅR ER VARETEKTSFENGSLING TILSTREKKELIG BEGRUNNET OG IKKE ET UFORHOLDSMESSIG INNGREP? NÅR ER VARETEKTSFENGSLING TILSTREKKELIG BEGRUNNET OG IKKE ET UFORHOLDSMESSIG INNGREP? STRAFFEPROSESSLOVEN 170a Kandidatnummer: 433 Veileder: Inger Marie Sunde Leveringsfrist: 25. april 2006 Til sammen

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Mindreårige i fengsel. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Per Omdal, leder Kari Øverland, psykolog

Mindreårige i fengsel. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Per Omdal, leder Kari Øverland, psykolog Mindreårige i fengsel Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Per Omdal, leder Kari Øverland, psykolog Det grunnleggende FNs Barnekonvensjon Artikkel 3 nummer 1: Ved alle handlinger som berører barn, enten de

Detaljer

Advokatforeningens årstale 2010

Advokatforeningens årstale 2010 Advokatforeningens årstale 2010 Varetekt rettsstatens akilleshæl Innledning 2 Bruk av politiarrest 3 Regler om politiarrest Forholdene på glattcelle Omfanget av bruken av politiarrest Kritikk fra internasjonale

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

BARNS RETTIGHETER VED FRIHETSBERØVELSE - med særlig fokus på barnekonvensjonen

BARNS RETTIGHETER VED FRIHETSBERØVELSE - med særlig fokus på barnekonvensjonen BARNS RETTIGHETER VED FRIHETSBERØVELSE - med særlig fokus på barnekonvensjonen Kandidatnummer: 688 Leveringsfrist: 25.11.2008 Til sammen 17990 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Oppgavens tema

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Frihetsberøvelse. Fengsling at politiet berøver en friheten og ofte også muligheten til å kommunisere med omverdenen (isolasjon), stprl a

Frihetsberøvelse. Fengsling at politiet berøver en friheten og ofte også muligheten til å kommunisere med omverdenen (isolasjon), stprl a HUMANITET Frihetsberøvelse Pågripelse - at politiet sikrer seg en person uavhengig av vedkommendes vilje. Innbringelse politistasjon for et kortvarig opphold, strprl 171-182 Fengsling at politiet berøver

Detaljer

Varetektsfengsling. - Med et sideblikk på EMK. Kandidatnummer: 776. Leveringsfrist: Antall ord:15 681

Varetektsfengsling. - Med et sideblikk på EMK. Kandidatnummer: 776. Leveringsfrist: Antall ord:15 681 Varetektsfengsling - Med et sideblikk på EMK Kandidatnummer: 776 Leveringsfrist: 25.04.17 Antall ord:15 681 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling... 1 1.2 Avgrensning... 2 1.3

Detaljer

Gjentakelsesfare som grunnlag for varetektsfengsling

Gjentakelsesfare som grunnlag for varetektsfengsling Gjentakelsesfare som grunnlag for varetektsfengsling Kandidatnummer: 51 Antall ord: 14358 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 11.12.2017. 1 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

OM VARETEKTSFENGSLING

OM VARETEKTSFENGSLING Rundskriv Del nr. 1/1, fra RIKSADVOKATEN R. 76/76 Oslo, 18. mars 1976. Statsadvokaten i OM VARETEKTSFENGSLING I. Bruk av varetektsfengsel. Det er særlig i den senere tid fremkommet kritikk mot politiets

Detaljer

Lars Holm hadde vært på juleferie i Afrika. På vei hjem til Norge torsdag den 3. januar ble det, i en

Lars Holm hadde vært på juleferie i Afrika. På vei hjem til Norge torsdag den 3. januar ble det, i en Oppgavetekst, jus4211 (dag 2), vår 2013: Lars Holm hadde vært på juleferie i Afrika. På vei hjem til Norge torsdag den 3. januar ble det, i en rutinekontroll på Gardermoen, oppdaget at han hadde gjemt

Detaljer

På kant med loven, men likevel barn

På kant med loven, men likevel barn På kant med loven, men likevel barn Seniorrådgiver Frøydis Heyerdahl Kråd- konferanse 24.okt 2013 Barneombudets hovedoppgave: følge med på om barns rettigheter og interesser ivaretas foreslå tiltak for

Detaljer

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen Barnets beste Barnets rett til å bli hørt Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Barnekonvensjonen 25 år! Konvensjonen ble enstemmig vedtatt i FNs generalforsamling 20. november 1989 Norge

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Juni 2013

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten. Juni 2013 Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten Juni 2013 Lokal organisering Ungdomsenheten Tverretatlig team Basispersonale Psykolog Barnevernfaglig rådgiver Opplæringsrådgiver Fengselsbetjenter/ Miljøterapeuter Det

Detaljer

Blokkering av innhold på internett

Blokkering av innhold på internett Blokkering av innhold på internett Norids registrarseminar Rune Ljostad 30. oktober 2012 Internett egenart har skapt ubalanse Stort skadepotensiale Alle tidligere naturlige begrensninger borte Mulig å

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet v/ statsråd Knut Storberget Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 09/00646-8 Frøydis Heyerdahl 759;O;BV 14.4.2011 Brudd på

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

BARNEOMBUDET. Bekymring for situasjonen med bruk av politiarrest overfor mindreårige

BARNEOMBUDET. Bekymring for situasjonen med bruk av politiarrest overfor mindreårige BARNEOMBUDET Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 10/00652-20 Elin Saga Kjørholt 661;O;KRI 2.7.2010 Bekymring for situasjonen med bruk

Detaljer

Rettshåndhevelsesarrest

Rettshåndhevelsesarrest Rettshåndhevelsesarrest Med hovedvekt på kan-skjønnet Kandidatnummer: 532033 Leveringsfrist: 25. november 2015 Antall ord:15 475 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av tema... 1 1.2

Detaljer

Barnekonvensjonen artikkel 37 i norsk rett

Barnekonvensjonen artikkel 37 i norsk rett Barnekonvensjonen artikkel 37 i norsk rett Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 550 Leveringsfrist: 25. november 2010 Til sammen 17 969 ord 24.11.2010 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/871), straffesak, anke over dom, (advokat Mette Yvonne Larsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/871), straffesak, anke over dom, (advokat Mette Yvonne Larsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-001849-A, (sak nr. 2010/871), straffesak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Stortingets ombudsmann for forvaltningen Forebyggingsenheten mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Stortingets tillitsmann Grunnloven 75 l, ombudsmannsl 1 Selvstendighet og uavhengighet

Detaljer

Kandidatnummer: 413 Leveringsfrist: 25. april Til sammen ord

Kandidatnummer: 413 Leveringsfrist: 25. april Til sammen ord En analyse av straffeprosessloven 172 - med vekt på uttrykkene tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken og å støte allmennhetens rettsfølelse Kandidatnummer: 413 Leveringsfrist:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

"PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD

PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM HAR BEGÅTT ALVORLIGE LOVBRUDD RUNDSKRIV Del II nr. 4/1983. fra RIKSADVOKATEN Oslo, 28. desember 1983. R. 2617/83 Statsadvokaten i Politinzesteren i "PERMISJONER, LØSLATELSE PÅ PRØVE OG OVER- GANG TIL SIKRING I FRIHET FOR PERSONER SOM

Detaljer

Ytring. Fengsling: Fremstillingsfristen er 48 timer ikke tre dager

Ytring. Fengsling: Fremstillingsfristen er 48 timer ikke tre dager Ytring Fengsling: Fremstillingsfristen er 48 timer ikke tre dager Straffeprosessloven 183 første ledd gir ikke lenger uttrykk for gjeldende rett. I 2006 ble fristen for fremstilling for fengsling utvidet

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET 2 `t e?`xkl' 2OOt FYLKESMANNEN I OSLO OG AKER Sosial- og familieavdelingen JUSTISDEPARTEMENTET Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen 2 1 JAK!1009 Postboks 8005 Dep. saksnr., 0030 OSIo AVD/KONTBF.H:

Detaljer

VARETEKT RETTSSTATENS AKILLESHÆL? Kandidatnummer: Leveringsfrist: 12/ Totalt antall ord:

VARETEKT RETTSSTATENS AKILLESHÆL? Kandidatnummer: Leveringsfrist: 12/ Totalt antall ord: VARETEKT RETTSSTATENS AKILLESHÆL? Vilkårene for varetekt for mindreårige fokus på de folkerettslige forpliktelsene. Kandidatnummer: 175644 Leveringsfrist: 12/12-11 Totalt antall ord: 13 922 Veileder: Advokat

Detaljer

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC

Nåværende EU-rett Dir 96/3/EC Article 1 Derogation By way of derogation to point 4 of Chapter IV of Annex II to Regulation EC (No) 852/2004, liquid oils or fats which are intended for or likely to be used for human consumption ('oils

Detaljer

Forholdet mellom rimelig tid i EMK og rettshåndhevelsesarrest.

Forholdet mellom rimelig tid i EMK og rettshåndhevelsesarrest. Forholdet mellom rimelig tid i EMK og rettshåndhevelsesarrest. Kandidatnummer: 714 Leveringsfrist: 25.11.2012 Antall ord: 16 665 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Presentasjon av oppgavens problemstilling...

Detaljer

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd

Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd Retten til behandling etter grove menneskerettighetsbrudd en rettighet i spenningsfeltet mellom praktisk helsearbeid og internasjonale menneskerettigheter Nora Sveaass, Psykologisk Institutt, UiO Kolding,

Detaljer

Innhold. Forord DEL I. Innledende del... 21

Innhold. Forord DEL I. Innledende del... 21 Forord... 5 DEL I. Innledende del... 21 1. Introduksjon... 23 1 Tema og perspektiv... 23 1.1 Innledning... 23 1.2 Retten til personlig frihet som hovedregel... 25 1.2.1 Rettighetsperspektiv på analysen

Detaljer

Langvarig varetekt og forholdet til EMK artikkel 5 nr. 3 annet alternativ

Langvarig varetekt og forholdet til EMK artikkel 5 nr. 3 annet alternativ Langvarig varetekt og forholdet til EMK artikkel 5 nr. 3 annet alternativ Kandidatnummer: 708 Leveringsfrist: 25. april 2016 Antall ord: 17945 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

Innst. O. nr. 68 ( )

Innst. O. nr. 68 ( ) Innst. O. nr. 68 (2001-2002) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeprosessloven mv. (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.) Ot.prp. nr. 66 (2001-2002)

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Betydningen av forholdsmessighetsvurderingen ved forlenget varetektsfengsling

Betydningen av forholdsmessighetsvurderingen ved forlenget varetektsfengsling Betydningen av forholdsmessighetsvurderingen ved forlenget varetektsfengsling Kandidatnummer: 515 Leveringsfrist: 25. april 2015 Antall ord: 17920 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema...

Detaljer

ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV FREMSTILLINGSFRISTEN FOR VARETEKTSFENGSLING

ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV FREMSTILLINGSFRISTEN FOR VARETEKTSFENGSLING Høringsnotat Lovavdelingen Desember 2010 Snr. 201003640 ETTERKONTROLL AV UTVIDELSEN AV FREMSTILLINGSFRISTEN FOR VARETEKTSFENGSLING 1 Innledende merknader... 2 2 Nærmere om endringen i 2002... 3 3 Etterkontrollen...

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og diskusjonene som går i markedet. Advokat Eva Jarbekk GDPR og diskusjonene som går i markedet Advokat Eva Jarbekk Hva i alle dager betyr det som står i reglene i GDPR? Ikke en eneste autorativ bok ute enda.. Drøssevis av artikler på nett mer eller mindre

Detaljer

Frihetsberøvelse av mindreårige, særlig om politiarrest

Frihetsberøvelse av mindreårige, særlig om politiarrest Frihetsberøvelse av mindreårige, særlig om politiarrest Seniorrådgiver Frøydis Heyerdahl Barneombudet Sivilombudsmannens menneskerettighetsseminar 31. oktober 2013 Barneombudets hovedoppgave: følge med

Detaljer

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01

OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 OTC USE IN NORWAY FOR PARACETAMOL, ATC-CODE: N02BE01 To gain OTC prescription status for a medicinal product an application in accordance with A guideline on changing the classification for the supply

Detaljer

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( )

Lovvedtak 24. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L ( ), jf. Prop. 135 L ( ) Lovvedtak 24 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 83 L (2011 2012), jf. Prop. 135 L (2010 2011) I Stortingets møte 6. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse

Varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse Varetektsfengsling av personer med utenlandsk opprinnelse En analyse av fengslingskjennelser avsagt av Drammen tingrett med særlig fokus på unndragelsesfare Kandidatnummer: 242 Leveringsfrist: 01.06.2016

Detaljer

30JAiN20ii0. AVUA<.ORi/pEfi: floicnr. AC,Kil9cpDsu. HØringsuttalelse - NOU 2008 : 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll

30JAiN20ii0. AVUA<.ORi/pEfi: floicnr. AC,Kil9cpDsu. HØringsuttalelse - NOU 2008 : 15 Barn og straff - utviklingsstøtte og kontroll JU u8 jussbuss ne Juss-studentenes rettsinformasjon Arbins gate 7 0253 Oslo Sentralbord 22 842900 Telefaks 22 84 29 01 Internert li ://www.'ussbuss.no Justisdepartementet Kriminalomsorgsavdelingen Postboks

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

GDPR og test. Advokat Eva Jarbekk

GDPR og test. Advokat Eva Jarbekk GDPR og test Advokat Eva Jarbekk Mye snakk i media om samtykke til test i våres.. www.digi.no Tittel på presentasjon 2 Må man ha samtykke til test nå? Tittel på presentasjon 3 Rettslig utgangspunkt Transparens

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN

RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN Kriminalomsorgsdirektoratet Nr: KDI 10/2015 Bufdir 22/2015 ISBN-nr: 978-82-8286-258-5 Dato: 06.11.2015 RUTINER OG REGLER FOR INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM KRIMINALOMSORGEN OG BARNEVERNTJENESTEN 1. Innledning

Detaljer

Barnekonvensjonen til hverdags og fest

Barnekonvensjonen til hverdags og fest Barnekonvensjonen til hverdags og fest Foredrag Kontaktmøtet Fylkesmannen i Telemark 5/12-13 Njål Høstmælingen slide # 1 Oppsett Rettslig rammeverk Litt om Barnekonvensjonen Metode/kilder Parter Retorikk

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 17

Innhold. Forkortelser... 17 Innhold Forkortelser... 17 Kapittel 1 Innledning... 19 1.1 Fra fengselslov til straffegjennomføringslov... 19 1.2 Straffegjennomføringens rettskilder... 21 1.2.1 Overordnede rettskilder... 22 1.2.2 Grunnleggende

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt

Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Barnekonvensjonens betydning nasjonalt og internasjonalt Sjumilssteget i Østfold- Et krafttak for barn og unge Lena R. L. Bendiksen Det juridiske fakultet Barns menneskerettigheter Beskyttelse av barn

Detaljer

Er det grunn til å revurdere holdbarheten av de norske fremstillingsreglene i straffeprosessloven i lys av menneskerettslige krav?

Er det grunn til å revurdere holdbarheten av de norske fremstillingsreglene i straffeprosessloven i lys av menneskerettslige krav? Er det grunn til å revurdere holdbarheten av de norske fremstillingsreglene i straffeprosessloven i lys av menneskerettslige krav? Kandidatnummer: 683 Leveringsfrist: 25.04.2015 Antall ord: 16 761 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten

Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling. Bjørgvin fengsel Ungdomsenheten 17. april 2013, FMHO Administrativ samling Forberedende utredninger St.meld. nr. 20 (2005-2006) om Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere St.meld. Nr. 37 (2007-2008) NOU 2008:15 Barn og

Detaljer

Bjørgvin fengsel, Ungdomsenhet vest

Bjørgvin fengsel, Ungdomsenhet vest Bjørgvin fengsel, Ungdomsenhet vest ikke et alternativ til fengsel, men en alternativ måte å fengsle på Sårbare mennesker i sårbare systemer Hell 9/11/16 Utgangspunkt Regjeringens utgangspunkt: Barn bør

Detaljer

Oppgaven inviterer heller ikke i særlig grad til å ta opp strafferettslige spørsmål (selv om det vises til strl. 162).

Oppgaven inviterer heller ikke i særlig grad til å ta opp strafferettslige spørsmål (selv om det vises til strl. 162). Sensorveiledning JUS4211 (dag 2) I Innledning Oppgaven reiser spørsmål innenfor straffeprosess og menneskerettigheter. De rettslige grunnlagene er å finne i straffeprosessloven (til dels også domstolsloven

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Rammene for tilsynsvirksomheten. Av Marius Stub

Rammene for tilsynsvirksomheten. Av Marius Stub Rammene for tilsynsvirksomheten Av Marius Stub Oversikt over foredraget 1. Hva er tilsyn? 2. Hvilke grenser finnes? 3. Hvor langt rekker loven eller forskriften? 4. Hvilke begrensninger følger av EMK artikkel

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Last ned Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet - Merete Havre. Last ned

Last ned Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet - Merete Havre. Last ned Last ned Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet - Merete Havre Last ned Forfatter: Merete Havre ISBN: 9788202303846 Antall sider: 388 Format: PDF Filstørrelse:14.97 Mb Norsk varetektspraksis

Detaljer

En sammenlikning av vilkårene for og bruk av varetekt i Norge og Sverige.

En sammenlikning av vilkårene for og bruk av varetekt i Norge og Sverige. En sammenlikning av vilkårene for og bruk av varetekt i Norge og Sverige. Kandidatnummer: 615 Leveringsfrist: 25.04.08 Til sammen 17 971 ord 24.04.2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG METODE 1 1.1 Tema

Detaljer

Bevisforspillelsesfare som grunnlag for fengsling med hensyn til EMK art 5 nr.3

Bevisforspillelsesfare som grunnlag for fengsling med hensyn til EMK art 5 nr.3 Bevisforspillelsesfare som grunnlag for fengsling med hensyn til EMK art 5 nr.3 Kandidatnummer: 596 Leveringsfrist: 25.04.2017 Antall ord: 15282 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 1.1 Tema og problemstilling...

Detaljer

STRAFFEPROSESS - høst 2012

STRAFFEPROSESS - høst 2012 STRAFFEPROSESS - høst 2012 Jo Stigen, UiO Disposisjonen kan bli endret på noen punkter underveis i forelesningene TVANGSMIDLER Fellesbetegnelse på tvangsinngrep i den enkelte persons personlige frihet

Detaljer

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd

Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 1. oktober 2015. Fastsettelse av vilkår ved permisjon og straffavbrudd Strgjfl. 36. Fastsettelse

Detaljer

Høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Dato: 16. oktober 2017 Vår referanse: 2017/00094 Deres referanse: 17/3936 Høring forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse

Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting. Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse Contingent Liabilities in Norwegian Local Government Accounting Redress Programs Relating to Institutional Child Abuse telemarksforsking.no Telemarksforsking What is Redress Programs Relating to Institutional

Detaljer

HR Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven 22. Katrine Kjærheim Fredwall

HR Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven 22. Katrine Kjærheim Fredwall HR 2016-2591 Anledningen til fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven 22 Katrine Kjærheim Fredwall Kort om faktum i Hr 2016-2591 A født 1965, psykiatrisk pasient. Arvet sine foreldre i 2014.

Detaljer

Tilstrekkelig bevisforspillelsesfare? En analyse av EMDs farevurdering etter EMK art. 5 nr. 3

Tilstrekkelig bevisforspillelsesfare? En analyse av EMDs farevurdering etter EMK art. 5 nr. 3 Tilstrekkelig bevisforspillelsesfare? En analyse av EMDs farevurdering etter EMK art. 5 nr. 3 Kandidatnummer: 781 Leveringsfrist: 25. april 2014 Antall ord: 17 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

JUS1211 Internasjonale menneskeretter. Kjetil Mujezinović Larsen Norsk senter for menneskerettigheter

JUS1211 Internasjonale menneskeretter. Kjetil Mujezinović Larsen Norsk senter for menneskerettigheter JUS1211 Internasjonale menneskeretter Retten til liv, legeme, frihet og sikkerhet Kjetil Mujezinović Larsen Norsk senter for menneskerettigheter Grunnloven EMK 93 (1) og (4) Art. 2 Retten til liv, legeme,

Detaljer

Barnets beste og barns deltagelse - hvordan tolke og praktisere disse prinsippene i fylkesnemnda

Barnets beste og barns deltagelse - hvordan tolke og praktisere disse prinsippene i fylkesnemnda Barnets beste og barns deltagelse - hvordan tolke og praktisere disse prinsippene i fylkesnemnda Professor Karl Harald Søvig Det juridiske fakultet, UiB Rettslig grunnlag (overordnet) Grunnloven 104 (ny

Detaljer

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen

Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt for kriminalomsorgen Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, revidert 27. oktober 2008, lov- og forskriftsbestemmelser oppdatert 10. oktober 2017. 3.45.3 3.45.4 Brudd på prøveløslatelsesvilkår i perioden med møteplikt

Detaljer

Innst. 83 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 135 L ( )

Innst. 83 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. Sammendrag. Prop. 135 L ( ) Innst. 83 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 135 L (2010 2011) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven,

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Innst. O. nr. 64. ( )

Innst. O. nr. 64. ( ) Innst. O. nr. 64. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss, Kristin Krohn Devold og Bjørn Hernæs om lov om endring i lov av 22. mai 1902 nr. 10

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer