HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP Den ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset ordførerens kontor. Møtet var berammet med sakliste den og formannskapets representanter var innkalt med sakliste samme dag. Vararepresentantene ble tilstillet saklisten til orientering. Videre ble saklisten sendt etatsjefene og politiske partier i kommunestyret, pressen, oppslagsstedene m.fl. Rådmannens utredning/innstilling ble også utsendt den (unntatt utredning/innstilling til sak 18/08 som er unndratt offentligheten). Frammøtt var: 1. Ordfører Ingalill Olsen (A/SV) 2. Repr. John Aase (A/SV) 3. Repr. Kjell Larsen(A/SV) 4. Vararepr. Knut Arnestad (H/Frp.) 5. Repr. Elisabeth D. Guldbrandsen (SP) Møtet ble satt kl Videre deltok rådmann Leif Vidar Olsen og konsulent Eli Moe. 1

2 Formannskapssakene f.o.m. 7/08 t.o.m. 12/08 er innstillingssaker til kommunestyret og vedlegges ikke hovedutskrifta. 13/08 REFERATER Referatsaka tas til orientering. Formanskapets vedtak: 14/08 VALG OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN Rådmannen fremmer ikke innstilling i valgsaker. Som overformynder for perioden velges: Inger Marie Olsen Strande Som forretningsfører for perioden velges: Arne Mikkelsen Som varamenn for perioden velges (gjenvalg): Roy Arne Andersen Arnolf Jensen 15/08 VALG VILT- OG INNLANDSFISKENEMND Rådmannen fremmer ikke innstilling i valgsaker. Som vilt- og innlandsfiskenemnd for perioden gjenvelges: Odd Hansen leder Stein Kristiansen sekretær Margot Samuelsen Tormod Guldbrandsen 2

3 16/08 SØKNAD OM TOMT TIL GARASJE Formannskapet viser til søknad fra Ottar Kaspersen, Havøysund, om å få kjøpe del av kommunens eiendom gnr. 10 bnr. 173 til garasjetomt innvilges. Garasjetomten skal ikke overstige 12 x 10 meter. Kjøpesum settes til kr. 13,- pr. m². Omkostningene med fradelingen m.m. bæres av kjøper. Ved utmålingen av tomten må det tas hensyn til en eventuell fremtidig gang-/sykkelveg fra Nordregate til parkeringsplass v/fotballbanen. 17/08 SØKNAD OM DRIFTSMIDLER TIL VELFERDEN Formannskapet viser til søknad av fra Claudines Velferd og Fiskeredskap om driftstilskudd. Formannskapet vedtar å gi et driftstilskudd på kr Driftstilskuddet gis for månedene februar til og med juni Det forutsettes at velferdstilbudet opprettholdes slik det framgår i søknaden. Saken utsettes. 18/08 Unntatt offentlig ofl 6 Ofl 6 DEKNING AV STRØMUTGIFTER Saka er nndratt offentligheten og legges ikke ved hovedutskrifta. 3

4 Ordfører Ingalill Olsen erklærte seg inhabil i sak 19/08 da hennes sønn under 20 år er servitør ved Havøysund hotell & rorbuer AS. Ordfører Ingalill Olsen ble erklært inhabil i h.h.t. fvl. 6, 2. ledd. 19/08 KONTROLLRAPPORT SKJENKEBEVILLING Formannskapet viser til rapport for utført kontroll av skjenkebevilling ved Havøysund hotell & rorbuer den og hvor det ble registrert at servitører under 20 år skjenket alkohol i gruppe 3. Servitørene har ikke fagbrev som kokk eller servitør og var heller ikke i en opplæringssituasjon i h.h.t forskriftenes 2-3. Videre viser formannskapet til skriv fra Havøysund hotell & rorbuer AS dat hvor overtredelsen avvises og skriv fra NHO Reiseliv av h.h.t og Da det her er oppstått en situasjon med påstand mot påstand og vitneutsagn ikke er skaffet til veie, vedtar formannskapet ikke å fatte vedtak om noen straffereaksjon. Havøysund hotell & rorbuer er det største skjenkestedet i kommunen, og formannskapet anmoder bevillingshaver å gi de ansatte en grundig opplæring i alkoholloven. Da skjenkestedet benytter servitører under 20 år må skjenkingen innrettes slik at det ikke oppstår situasjoner om beskrevet i rapport av Rådmanens innstilling vedtas. 20/08 SØKNAD SERVERINGSBEVILLING - TUFJORD KAFE AS Formannskapet viser til søknad av fra Tufjord Kafe AS, Tufjord, om serveringsbevilling for serveringsstedet. I h.h.t. serveringsloven av m/senere endringer innvilges søknaden. Serveringsbevillingen gis til Anders Pedersen, Ålesund. Som styrer godkjennes Irene Andreassen, Tufjord. Åpningstid for serveringsstedet blir fra kl til kl

5 21/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING ALKOHOL - TUFJORD KAFE AS Formannskapet viser til søknad fra Tufjord Kafe AS av om skjenkebevilling for av alkohol gruppe 1, 2 og 3. Med hjemmel i alkoholloven av med senere endringer innvilges søknaden som følger: Bevillingsinnehaver ( 1-4b): Anders Pedersen, Ålesund Lokaliteter ( 4-2):, Tufjord Kafe inkl. TV-stue og biljardrom Bevillingen er som følger: Skjenking av alkohol gruppe 1 og 2. Skjenking av alkohol gruppe 3 på på følgende dager: 1. Fredager og lørdager 2. I forbindelse med helligdager og dagen før helligdager (påske, Kristi himmelfartsdag, pinse og jul) 3. Høytidsdager og dagen før høytidsdager (1. og 17. mai) 4. Dagen før sankthansdag (sankthansaften) 5. Jula: 20., 21., 22. og 23. desember desember (romjul og nyttårshelg) Som styrer godkjennes ( 1-7c): Irene Andreassen, Tufjord Stedfortreder ( 1-7c): Det gis dispensasjon fra kravet om stedfortreder Bevillingen gjelder for tidsrommet ( 1-6): Skjenketiden (alkohollovens 4-4)og serveringslovens 15): Normaltid i h.h.t. alkohollovens 4-4: o Skjenking av alkohol under 22 volumprosent: kl kl o Skjenking av alkohol med 22 volumprosnt eller mer : kl Begrunnelse for avslag om skjenking av alkohol gruppe 3 på alle dager: P.g.a. skjenkestedets beliggenhet (i tilknytning til fiskebruk) og det er nærliggende å tro at målgruppe er ansatte og fiskere. Jfr. alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret hvor det fremkommer at det skal tas hensyn til skjenkelokalets beliggenhet og målgruppe. Det finnes allerede skjenkested i Tufjord som har bevilling for skjenking av alkohol gruppe 3 og som baserer sin virksomhet på turisme o.a. 22/08 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOL Formannskapet viser til søknad fra Tufjord Kafe AS av om salgsbevilling for alkohol gruppe 1 i dagligvareforretning. Med hjemmel i alkoholloven av med senere endringer innvilges søknaden som følger: Bevillingsinnehaver ( 1-4b): Anders Pedersen, Ålesund 5

6 Lokaliteter ( 3-1): Dagligvareforretning i lokalitetene til Tufjord Kafe AS, Tufjord. Som styrer godkjennes ( 1-7c): Irene Andreassen, Tufjord Stedfortreder ( 1-7c): Det gis dispensasjon fra kravet om stedfortreder Bevillingen gjelder for tidsrommet ( 1-6): Salgstiden er i h.h.t. alkoholpolitisk handlingsplan vedtatt av kommunestyret. 23/08 SØKNAD OM BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOL FOR EN ENKELT ANLEDNING Formannskapet viser til søknad fra Havøysund Skiklubb dat om skjenkebevilling i forbindelse med dansegalla i Havøysund den Søknaden innvilges som følger: Skjenkested: Polarhallen Tidsrom: Lørdag Skjenketid: kl kl (påfølgende dag) Alkolvare: alkohol gruppe 1 og 2 (alkoholvare under 22%) Styrer for bevillingen: Arvid Mathisen, Havøysund Stedfortreder for styrer: Bjørg Mette Giæver, Havøysund Søknaden innvilges med hjemmel i alkohollovens 1-6, 2. ledd. 24/08 NYTT TELEFONSYSTEM Formannskapet vedtar å innføre nytt telefonsystem i Måsøy kommune. Investeringen og drifta skal holdes innenfor rammen av dagens driftskostnader. 6

7 25/08 OMORGANISERING AV TEKNISK ETAT - ORIENTERING Formannskapet tar saken til orientering. 7

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 18. mars 2009 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 3. oktober 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 26. januar 2012 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 10.04.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 27 Til saksnr. 34 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.03.2010 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Kommunestyret Kommunestyresalen 25.06.2015 12:45 Innkallingsmåte : Skriftlig Forfall : Tone Bood, Tormod Rognlien, Inge Jostein Findalen, Jens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 27.05.2010 Møtestart: 13.00 Møteslutt: 16.20 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Geir Viggo Pedersen Steinar Lihaug Ivan Andreassen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GUTENBERG AS Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 124/14 Behandling: Innstillingen vedtatt med 9 stemmer mot 2 (KrF). Vedtak: Karmøy

Detaljer

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3

1.1.1 SAKSKART Side. 24/12 12/01298-1 Godkjenning av protokoll - formannskapet 11.04.2012 3 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 23.05.2012 kl. 12:00 17.00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Møtende medlemmer: Tor Magnussen (Nes Høyre), Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Endre Storhaug (Nes Høyre),

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tid: 10:30 14:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Møtetid: 09.15 12.20. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.15 12.20. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Møterom A, Frøya herredshus Møtedato: 23.08.12 Fra og med sak: 112/12 Til og med sak: 133/12 Møtetid: 09.15 12.20 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.04.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen, Trond Asgeir

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 84/08 08/903 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BÅT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 84/08 08/903 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL KJØP AV BÅT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets møterom : 01.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 01.06.2015 Fra kl. 10:10 Til behandling: Sakene 039/15-050/15 Møte nr: 5/2015 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201222841-9 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 02.06.2014 Tid: 09:00 11:55 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Ronny Holm Leder AP Tom

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2001 Tid : fra 19.00 til 20.30. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 05.09.2012 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 114/12 Til saknr.: 131/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer