Kapittel 8 og 4 Innovasjon og organisasjonsstruktur Ola Edvin Vie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 8 og 4 Innovasjon og organisasjonsstruktur Ola Edvin Vie"

Transkript

1 Kapittel 8 og 4 Innovasjon og organisasjonsstruktur Ola Edvin Vie En praksisbasert tilnærming forutsetter at all kunnskap er delvis taus og knyttet til praksis. Fokuset blir da på å utvikle sosial og praksisnær interaksjon. Kunnskapsledelse blir da å fasilitere relasjoner og samspill. Explicit knowledge = kunnskap som kan artikuleres, skrives ned Tacit knowledge = taus kunnskap, praktisk kunnskap/ferdighet eks knytte skolisser eller sykle. «The knowledge creating company», Nonaka &Takeuchi (1995). Mobilisering av taus kunnskap som drivkraft for innovasjon i japanske bedrifter. Vestlige bedrifter har fokus på eksplisitt kunnskap. Innovasjonsaktiviteter fordrer læring i hele organisasjonen: prosesser for læring som knytter sammen strategier og kont samarbeid kompleks og systematisk tilnærming til hendelser samlende visjon for organisasjonen fleksibilitet som fremmer innovasjon evne til å forutse muligheter og trusler maksimere kreativ spenning LÆRINGSMODELLER:

2 Handlingslæring = «her og nå», målet er optimering innenfor de rammene man har. Inkrementelle innovasjoner og ekslisitt kunnskap. Kunnskapslæring = Stiller spørsmål ved den grunnleggende antagelsen som er gjort. Radikale innovasjoner og taus kunnskap. LÆRINGSSYSTEMER: Inkrementelle innovasjoner Verdiskaping (systems for delivering value) = planleggingssystemer med avvikshåndtering. Resultatfokus, forventningslæring og eksplisitt kunnskap. Forbedring (systems for refining current model) = prosessforbedring gjennom produkttester og feedback fra kunder, prosessfokus. Både erfarings- og foventningslæring. Mye taus kunnskap som forsøkes å gjøres eksplisitt. LÆRINGSSYSTEMER: Radikale innovasjoner Kompetansebygging (systems for developing competencies) = strategisk planlegging av toppledelsen, gjerne som prosjekter. Implementeringsfokus (tar inn eksperter på forskjellige fagfelt). Både erfarings- og forventningslæring. Mye taus kunnskap som forsøkes å gjøres eksplisitt. Fremkommende strategier (systems for crafting strategy, emerging strategies) = Idéledelse, enten som intraprenørskap eller entreprenørskap. Mulighetsfokus. Erfaringsbasert læring. Taus kunnskap. Eks samarbeid mellom medisinske teknologer og leger. Fordeler med læringsystemene for inkrementell innovasjon: Har et utgangspunkt og rimelig god indikasjon på hvor du går med prosjektet. Risiko er liten. Ulempe med læringssystemer for radikal innovasjon: Høy risiko. VERKTØY FOR Å FANGE LÆRING: kunnskapsledelse og kunnskapsløshet project/product roadmap identifisering av muligheter basert på «feil» (eks Post-It og Viagra) læringshistorier

3 DYNAMISK UTVIKLING AV INNOVASJONSSTRATEGIER: Ulik læring i ulike faser av produktlivssyklus Teknologisk fase: utvikling av dominerende design (eks tastatur og 4 hjul på bil) Ytelsesfase: hvem lærer raskest, Mooreʼs lov Merkedssegmentfase: utvikling av nye markedssegmenter Effektivitetsfase: utvikling av ny verdi for kundene, erfaringsdreven, mer i samarbeid med kunden Komplementaritetsfase: utvikling av synergier gjennom nettverk (eks Apple, «fange kunden») Organisasjonsteorier ordner verden: En organisasjonsteori er en måte å se verden på og tolke den informasjonen vi får. Problem med perspektiv er at vi «overser» informasjon. (Tema for oppgave 2) Scientific Management (Taylor): Tidsstudier. Effektivisering av arbeidstid/arbeidsmetoder. Eksperimenter og observasjon, standardisert arbeidsmåte, skille mellom hånd (de som gjør arbeidet) og hode (de som bestemmer hva «hånden» skal gjøre). Model T (Ford): Identiske komponenter (tidligere ingen biler var like, problem å få tak i ekstrakomponenter). Enkle arbeidsoppgaver (én arbeidsoppgave tok kortere tid), hvem som helst kunne gjøre jobben. Samlebånd som styrende av arbeidsdagen. Vertikal integrasjon. Moderne eksempel: Fast food industrien, tekstilindustri, forbrukerelektronikk

4 Kapittel 4: Organisasjonsdesign Differensiering = en organisasjon ordner folk og ressurser til de organisatoriske oppgavene som skal løses. Etablering av forholdet mellom oppgaver og autoritet for å oppnå målene for organisasjonen. Arbeidsdeling = fordeling av oppgaver i organisasjonen gjennom spesialisering. Forhold mellom organisasjon og differensiering: Lav differensiering i enkle organisasjoner fordi arbeidsdelingen er lite utbredt arbeidsdeling Høy differensiering i komplekse organisasjoner fordi det er utbredt arbeidsdeling Figure 4.1 Design Challenge (Restaurant) Tilfelle B: Mistet kontakten med kundene Tilfelle C: Fordelte ansvaret mellom seg. Èn person på kjøkkenet, én har ansvaret for det som skjer utenfor kjøkkenet (kunder, servitører osv). Chefs. Vertikal differensering.

5 Tilfelle E: Uvikler restaurantkonsept (konsernledelse). Eks Choco Boco og Jordbærpikene i Trondheim.

6 ORGANISASJONSROLLER: = Et sett av handlinger som utføres av en person i kraft av sin posisjon i organisasjonen Spesialisering gjør at folk kan utvikle kunnskap og egenskaper innenfor sin rolle. ORGANISASJONSFUNKSJONER: = Personer med lignende roller, kunnskaper og egenskaper grupperes gjerne sammen i funksjoner Figure 4.2 Building blocks of differentiation

7 TYPISKE FUNKSJONER: Støttefunksjoner: Kontakt med makredet og interessenter. Innkjøp, slag, kommunikasjon, juridisk. Produksjonsfunksjoner: Ledelse og forbedring av verdiskapning i organisasjonen. Produksjon, produksjonskontroll og kvalitetskontroll Vedlikeholdsfunksjoner: Holder organisasjonen operativ. HR, vaktmestertjeneste, ITvedlikehold. Tilpasningsfunksjoner: Tilpasser organisasjonen til omgivelsene. Forksning og utvikling, markedsundrsøkelse, langtidsplanlegging Ledelsesfunksjoner: Kontroll og koordinering av ressurser. Oppkjøp-, investeringer og ressurskontroll. Obs! Trenger ikke alle disse funksjonene til enhver bedrift (feks i restauranteksempelet) Figure 4.3: Organizational Chart of the B.A.R and Grille VERTIKAL OG HORISONTAL DIFFERENSIERING: Autoritet = makten til å holde andre personer ansvarlig, samt beslutningsansvar for bruken av ressurser Hierarki = rangering av personer i forhold til relativ autoritet Vertikal differensiering = Sammenkobling av underenheter gjennom rapporteringslinjer i et hierarki Horisontal differensiering = Gruppering av oppgaver og roller i underenheter, både som funksjoner og divisjoner

8 BALANSERING AV DIFFERENSIERING OG INTEGRERING: Horisontal differensiering leder til spesialisering og høyere produktivitet med det er også ulemper: spesialisering kan hindre kommunikasjon mellom enheter avdelingsorientering/silotenkning: ser din rolle kun ut ifra egen enhet og ikke organisasjonen som helhet integrering er prosessen for koordinere ulike oppgaver, funksjoner og divisjoner slik at de jobber sammen mot felles mål INTEGRERINGSMEKANISMER: hierarki av autoriteter (vertikal differensiering): samordne ulike enheter, slipper å snakke med alle Direkte kontakt mellom avdelinger, ofte i møter (mest vanlige mekanisme), ledere bruker omtrent 66-80% av tiden på kommunikasjon/møter Andre: Taskforce,midlertidig tverrfagligkomite. Team,permanenttaskforcegruppe. Integrasjonsrolle,fokus på helhetlig integrasjon. Integrasjonssenhet, koordinerende enhet med samling av flere med integrasjonsrolle

9 Figure 4.5 Integrating Mechanisms A. Liaison roller = koordinatorroller B. Task force / team = gruppe som skal løse et bestemt problem

10 C. Integrating role / department BALANSERING AV STANDARDISERING OG GJENSIDIG TILPASNING: Sentralisert organisasjon: autoritet til å fatte viktige beslutninger ligger hos toppledelse alene Toppledelsen kan koordinere mot å oppnå felles mål Desentralisertorganisasjon: autoritet til å fatte viktige beslutninger er delegert til andre ledere enn toppledelsen Skaper mer fleksibilitet og høyere responsevne Ideell balansering innebærer at ledere som er nær det operative kan ta viktige beslutninger Toppledelsen får da tid til å fokusere på de langsiktige strategiene Standardisering: Etterlevelse av bestemte modeller eller eksempler i gitte situasjoner basert på regler og normer Gjensidige tilpasning: En prosess hvor folk bruker skjønn og egne vurderinger Formalisering: Bruk av regler og prosedyrer for å standardisere operasjoner Sosialisering: Dels ubevist læring av uskrevne regler, eks fadderordning ved NTNU «CONTIGENCY» TILNÆRMINGER: Fellesbetegnelse for flere teorier hvor organisasjonsstrukturen tilpasses usikkerhet og omgivelsene rundt organisasjonen Burns & Stalker: Organisk struktur: (løs og fleksibel struktur med lite formalisering), passer best med konstante krav om innovasjoner Mekanisk struktur: (hierarkisk byråkrati) passer best når omgivelsene er stabile. Denne formen er mest effektiv med forutsetter liten grad av usikkerhet. Eks Mc Donalds. Tilsvarende funn av Lawrence and Lorsch

Notater Teknologiledelse

Notater Teknologiledelse Notater Teknologiledelse 1. Ledelse av innovasjon (S.4-32 i boka) 1.1 Seks ulike dimensjoner av innovasjon Forretningsmodellen sier noe om hvordan en bedrift danner, selger og leverer verdi til kundene.

Detaljer

Overgangen til en virtuell organisasjon

Overgangen til en virtuell organisasjon Overgangen til en virtuell organisasjon Hvilke krav stilles til struktur, ledelse og de ansattes kapabiliteter ved innføring av virtuell kommunikasjon. Ragne Karine Eklind Veileder Harald Knudsen Masteroppgaven

Detaljer

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen

Masteroppgave. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Masteroppgave Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen Et casestudie av Oljedirektoratet Mirza Mujic

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon

Sammendrag. Nøkkelord: ERP, CRM, kunnskapsforvaltning, praksisfellesskap, teknologi i praksis. Utfordringer med forvaltning av kundeinformasjon Sammendrag En av de dominerende IT-avgjørelsene tatt av organisasjoner gjennom det siste tiåret, har vært valgene i retning av delte informasjonssystemer og databaser. Integrasjon av separate og isolerte

Detaljer

Funksjoner ved balansert målstyring i et bankkonsern. Functions of the balanced scorecard in a banking group

Funksjoner ved balansert målstyring i et bankkonsern. Functions of the balanced scorecard in a banking group Marit Fiskvik Funksjoner ved balansert målstyring i et bankkonsern Functions of the balanced scorecard in a banking group MASTEROPPGAVE Trondheim, Mai 2011 Spesialiseringsretning: Økonomisk styring Veileder:

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Kunnskapsledelse i hotellbransjen

Kunnskapsledelse i hotellbransjen Handelshøgskolen Kunnskapsledelse i hotellbransjen Hvordan bidrar ulike organisasjonskapabiliteter til kunnskapsdeling? Ida Kristine Jakobsen Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked - mai 2014 FORORD

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

Moderne organisasjonsformer

Moderne organisasjonsformer www.humanagement.no Moderne organisasjonsformer Side 1 av 18 Moderne organisasjonsformer Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Utviklingen speiles i en internasjonal

Detaljer

Kommunikasjon i prosjekteringsprosessen

Kommunikasjon i prosjekteringsprosessen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for IVT Institutt for Bygg, Anlegg og Transport Prosjektoppgave Stud. techn. Annette Sørensen Kommunikasjon i prosjekteringsprosessen Trondheim,

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft!

Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Kunnskapsledelse strategisk virkemiddel til reell konkurransekraft! Suksess avhenger av evnen en virksomhet har til å utnytte kunnskapspotensialet i alle deler av virksomheten. Det er ikke lenger nok bare

Detaljer

Yammer deling eller støy?

Yammer deling eller støy? Norges teknisk-vitenskapelige universitet. Program for lærerutdanning Yammer deling eller støy? Kunnskapsdeling gjennom sosiale medier i en organisasjon Petter Helland Våren 2013 Petter Helland Yammer

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne

LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON. Kadett Frode Jevne 1 LKSK II/2 Modul VI SELVSYNKRONISERING STRUKTURUTFORDRINGER FOR FORSVARETS ORGANISASJON Kadett Frode Jevne Kull 54 Luftkrigsskolen 2005-04-15 2 Forord Som en del av utdanningen ved Luftkrigsskole II,

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Eksamensbesvarelse for SOS6509

Eksamensbesvarelse for SOS6509 Eksamensbesvarelse for SOS6509 Problemstillinger knyttet til nye organisasjonsbehov i kunnskapsøkonomien, med spesielt fokus på effektivisering og omorganisering. Ga omorganiseringen i Gjensidige effektiviseringsgevinster

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Endringsledelse med/mot sterke fagfolk

Endringsledelse med/mot sterke fagfolk Endringsledelse med/mot sterke fagfolk En leders balansegang mellom det mulige og umuliges kunst Åf å ll i d å Fordypningsoppgave Nasjonalt topplederprogram, mars 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS

Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2009 Masterutredning i hovedprofilen økonomisk styring Veileder: Audun Andreas Dahl Implementering og bruk av butikkdata i Kremmerhuset Ting & Sånt AS Utnyttes potensialet

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Integrering ved oppkjøp

Integrering ved oppkjøp Norges Handelshøyskole Oslo, oktober 2009 Integrering ved oppkjøp - Utfordringer ved å skape en felles verdikjede ved integrering - Av Mats Bjerkaas Veileder: Professor Paul Gooderham Selvstendig arbeid

Detaljer

Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser

Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser Prosessforbedring og teknologistøtte for semistrukturerte prosesser Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Erik Tessem Grimstad 28. mai 2001 Prosessforbedring

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE?

HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 11.juni 2012 HVORDAN VIL EGENSKAPER VED ANSETTELSESRELASJONEN PÅVIRKE JOBBTILFREDSHET, TILHØRIGHET OG INTENSJON OM Å SLUTTE? -En casestudie av IT-konsulenter på langtidsprosjekter-

Detaljer