Draumepåske etter draumevinter? Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side 12-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Draumepåske etter draumevinter? Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side 12-15"

Transkript

1 Påska årgang Laussal kr. 40,- Draumepåske etter draumevinter? Vi har hatt ein draumevinter med natur som på dette biletet frå Fjellandsbøvatne. Blir det også ein draumepåske. I dette nummeret har vi mykje stoff om korleis vinteren var for mange år sidan. Side 8-11 og Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side Uskedeling i Uganda Side Påskesnop blir testa. Side 30-33

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Leiar Dei spreke uskedelingane Den nye klatreveggen er også eit viktig pluss for aktivitetstilbodet. Eit døme til er på sin plass sjølv om ei skal vera varsam med å trekkja fram namn: Cathrine og Steinar Haugland har suksess med det dei svært treffande kallar allidrett og som aikkert kan vera inngangsporten til ymse sportslige aktivitetar. 3. og 4. klassingane klåre for trening. (Foto: Ola Matti Mathisen) Når det kjem gjester til gards og gjerne tar ein visningstur gjennom dalen, skryt eg gjerne av dei spreke uskedelingane. Som regel er det ikkje noko problem å bevisa at eg har rett, det er alltid nokon som joggar eller går etter vegen. Det gjeld til dømes på måndagar, då er gjerne den eldste generasjon ute og trimmar! Folk er også flinke til å ta seg ein fjelltur, anten det er på beina eller på ski. Sprekingane er å finna i alle aldrar. Den organiserte trimmen er også omfattende i ei lita bygd som vår. Her om dagen starta til dømes fotballtreninga for dei yngste klassene. Oppslutnaden er stor og det er grunn til å vera optimistisk med tanke på framtida for ei godt reorganisert fotballgruppe. Også turngruppa arbeider godt, slik ho har gjort gjennom ei årrekkje. For ikkje å snakka om skifolket, som med godt grunnlagsarbeid av vergudane har vind i segla som aldri før i denne ekstraordinære vintaren. Dei skiglade har ikkje minst boltra seg på Myklebustjordet og i Fjellandsbø-området. Organisert eller ikkje: Med tanke på trivnad og framtidig bosetting har Uskedalen eit godt kort på handa når vi med rette skryt av at uskedelingane er spreke og at det er et godt og mangfaldig miljø når det gjeld fysisk fostring. Men det er ei kjelde til bekymring, som Thor Inge Døssland har påpeika i ein artikkel for stutt tid sidan: Tilskota frå kommunen til frivillig lagsarbeid har vorte redusert til eit minimum. Døssland meiner med rette at utviklinga er skræmande, for tilskott på kanskje til eit lag før er no redusert til nokre tusenlapper. Skilnaden mellom bygdene er stor og laga frå vår bygd må betala dyrt for å leige lokale til aktivitetane. Pengar er sjølsagt slett ikkje alt i ein samanheng som denne, men som Døsslamd uttrykker det: At ein blir så lite verdsett av kommunen verkar sjølsagt ikke inspirerende på dei som har teke på seg verv. Difor har også kommunen ei viktig oppgave når det gjeld å halda uskedelingane minst like spreke som dei er i dag. Ola Matti Mathisen Redaksjonen: Lars Fausk (14 år) Ingvill E. Myklebust (10 år) Karen P. Brede(10 år) Kathrine Saghaug (10år) Frida Nybakk (10 år) Solveig Haugland(10 år) Malin B. Eik (10 år) Karsten Andre Haugland (10 år) Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Trykkeri: AFA AS, Uskedalen Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Muslandsvegen 144, 5463 Uskedalen Tlf: / Ola Matti Mathisen Tlf: Utgiver av Uskedalsposten er Hobbyklubben i Uskedalen som er ein barne- og ungdomsklubb frå 5. kl og oppover. Vi held til på bedehuset i Uskedalen anna kvar mandag frå kl

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 Ein ny dag Av Jan-Ove Fagerheim Jan-OveFagerheim er tilsett som kyrkjelydssekretær i Husnes prestegjeld. Han driv mykje med barneog ungdomsarbeid i prestegjeldet. Blant anna er KRIK eit området han er engasjert i. Det er tidleg om morgonen. Ein ny dag er i ferd med å bli fødd. Det er framleis mørkt, men om ikkje lenge stig sola opp over åskammen. Maria Magdalena er i sorg. For berre to dagar sidan hadde ho opplevd det verst tenkelege; Jesus, Meisteren, var blitt teken til fange og dømd til døden. Ho hadde vore ute ved Golgata då dei korsfesta han. For ein sorgens dag! For ein lang og tung dag! No er Maria på veg ut til grava. Ho har med seg ein dyr salve som ho vil balsamera den døde kroppen med Men Kva i alle dagar? Steinen - den som låg framom opninga inn til grava Steinen er velta bort! Grava er tom! Maria spring bort frå grava - fullstendig forvirra. Ho treff på Simon Peter og ein av dei andre læresveinane. Då ho fortel kva ho har sett ute ved grava legg dei to på sprang ut for å sjå dei og. Dei finn den tomme grava - kikkar inn, og etterkvart går begge inn. Det står om desse to læresveinane at dei såg og trudde. For endå hadde dei ikkje skjøna det Skrifta seier, at han skulle stå opp frå dei døde. Men då dei stod der i grava byrja det kanskje å demre litt for dei to. Jesus hadde jo sagt mykje merkeleg dei siste vekene som dei ikkje heilt forstod. Ja, hadde han ikkje sagt noko om at han skulle stå opp frå dei døde? Det hadde vore så utenkjeleg for dei då. Dei byrja å skimte noko der framme; eit lys i den mørke situasjonen dei var i. Ein ny dag var i ferd med å bli fødd. Det var framleis mørkt, men om ikkje lenge ville sola stige opp over åskammen. Ta deg gjerne tid til å lese heile kapittel 20 i Johannes sitt evangelium denne påsken. Der får du møta desse som kom ut til den tomme grava den første påskedag. Sorga vart vendt til glede! Du får og møta tvilaren Tomas, og Johannes skriv noko om kvifor han har skrive ned fortellinga om Jesus frå Nasaret. God påske! Jan-Ove Fagerheim

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Eit godt liv - med bil Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Han pensjonerar seg ikkje sjølv om han rundar 70! Det er utruleg, men sant: 13. mai rundar Sigurd Myklebust 70 år. Han ser ut som om han skulle vera 50 og er framleis minst like positiv og tenesteviljug som han alltid har vore i sitt lange og mangfaldige bil-liv. Sigurd er alltid raskt på pletten som problemløysar på bilen sitt område. Og alt tyder på at han har hatt eit godt liv. Så har han da også hatt ei ualminneleg god helse. Han har ikke lete seg dupera av eventuelle nedturar i bransjen og har ikke vore sjukemeldt ein einaste dag! Kva er oppskrifta? -Ein veit at marknaden endrar seg og då gjeld det å snu seg rundt, seier Sigurd, som vi slepp inn hos på Brekketoppen etter diverse mislukka freistnader i ei snørik veke. No er det fint ver, men Sigurd har vore ute på oppdrag for NAF/Viking også denne føremiddagen. Livet hans starta altså midt i mai i 1940 med andre ord i bakkant av turbulente dagar også i Uskedalen. Han vart fødd på ein gard som ligg berre nokre få steinkast frå det område der han seinare skulle ha arbeidsplassen sin. Etter folkeskule og framhaldsskule i Uskedalen vart det folkehøgskule på Halsnøy, men det bør nemnast at Sigurd var eit arbeidsjern allereie som svært ung. Han hadde sumarjobb på gardane og særleg på Dønhaug. -Og i sesongane jobba eg på Hermetikkfabrikken Hardanger i Beinavikjo. Då drøymde eg om sild om natta etter å ha tredd sild på rammer heile dagen. Det var ei stor verksemd, truleg med rundt 100 arbeidarar i toppsesongane, og mange budde i Tippehuset. Men eg tenkte sjølvsagt ikkje på noko framtid i den bransjen, drøymen min på den tida var å bli flymekanikar, fortel Sigurd. Han nøydde seg med å vera i Flyvåpenet under militærtenesta.

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 Det har vore ein tøff vinter for Viking og NAF. I staden vart det ei framtid i bil og det har han aldri angra på. Norheimsund var utdanningsstaden og uskedelingen gjekk eitt år på mekanikarlina før eitt år på bil-lina på yrkesskulen. Så venta praksis i to år i Bergen før Sigurd kunne ta fagprøva. Og praksis-staden var ikkje noko ringare enn storfirmaet Auto 23, som var størst i Skandinavia på GM den gongen med innpå 200 ansatte i avdelingar både her og der. Auto 23 bygde også eit verkstadanlegg som var størst og mest moderne i landet den gongen og her fekk uskedelingen jobb som jobbfordelar for 30 mann sjølv om han berre var 23 år gamal. -Det var eit stort ansvar og visse situasjonar kom eg opp i, men stort sett gjekk det bra dei 3 åra eg sat med ansvaret fortel Sigurd. Han har fleire kontorveggar nesten fulle med skriftlege bevis på kva han har lært i livet og vorte påskjønna for. Men Sigurd stunda heim att til Uskedalen for å starta noko nytt som han såg det var trong for. Etter tre års hard jobb med prosjektet kunne han i 1967 opna bensinstasjon med verkstad på to tomter som var på 2 mål tilsaman og som var utskilt frå heimegarden. Selskapet som uskedelingen hadde fått avtale med var CALTEX og stasjonen i Uskedalen og ein like utanfor Bergen var dei første selskapet etablerte her på vestlandet. Det siste halvåret før han flytta hit frå Bergen var han på bruktbilavdelinga til Auto 23 for å læra meir om dei ymse bilmerkene. Ellers var det to her i bygda som allereie hadde bensinpumper, men dei vart avvikla. -Du strevde med prosjektet i rundt 2 år før opninga -Jau, det var ein god del lokale klager og også vegvesenet var ein ålvorleg brems. Dei hadde store ambisjonar på denne tida om å føra gjennomgangsvegane utanom tettstadene og slik var det også her i Uskedalen. Den gamle riksvegen skulle difor verta ein lokalveg. Det ville skapt ein problematisk situasjon også for oss. Men heldigvis bøyde vegvesenet av og vi vart liggjande ved riksvegen. Det som skjedde i desse åra med mange klager kunne minna om det vi har opplevd i det siste - eg tenkjer på alle sandtak-klagene. Og eg undrast på kva Uskedalen eigentleg hadde vore i dag utan bensinstasjonen. Den har betydd mykje for utviklinga vidare. Vi fekk ikkje berre bensinstasjon, men også ein flott mekanisk verkstad, karosseriverkstad og seinare anlegg for understellsbehaandling. I 1980 kom også bilutleige. Sigurd hadde visse problem med restfinansieringen, men vart redda av DNB som hadde store økonomiske engasjement i kommunen i samband med utbyggjinga av SØRAL.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Sigurd har mange døme på veggen på kva han har lært og utretta. Sigurd innrømmer at han hadde det tøft ikkje minst i startåra. Då var han heilt åleine og det gjekk i eitt så å seia døgnet rundt. Men etter kvart fekk han økonomi til å ansetta folk og kunne konstatera at det gjekk framover. Noko som betydde mykje var at Sigurd fekk salet av Opel heilt fram til Auto 23 mista agenturet på talet. Han selde og Mitsubishi. Etter kvart kunne anlegget utvidast og vart det Sigurd kallar ein svært god butikk. Men så kom dei harde 1980-åra og Sigurd måtte skjera ned staben frå 8-10 til 2 mann så å seia over natta. Bankane kom inn i ei djup krise og det var ikkje hjelp å få. Sigurd leigde bort anlegget til to av dei ansatte som overtok verkstaden og Auto 88 vart eit faktum. Han beheldt eigedomsselskapet og driftsselskapet, men leverte seinare inn det siste og starta opp att med bensinstasjon. I tillegg dreiv han med utleige av bilar, redningsteneste og understellsbehandling var eit viktig år for Sigurd. Han hadde ikkje nokon i familien som kunne ta over etter seg og selde difor heile anlegget til Auto 88. Men han heldt fram med leige av bensinstasjonen med den klausul at Auto 88 skulle overta då han slutta av. I tillegg beheldt han hallen for understellsbehandling. I dag driv Sigurd, gjennom sitt personlege firma Kvinnherad Auto, redningsteneste gjennom Viking og NAF, utleige av 12 bilar (han hadde 24 i fjor), og sal av Tysse tilhengjarar. Det siste produktet har faktisk teke heilt av i fjor selde Sigurd til dømes 100 eksemplar! -Tilhengjarane er god butikk, dei sel seg sjølv, seier Sigurd. Når han no er på veg inn i syttiåra tel han naturleg nok på knappane, men så lenge han er frisk og oppegåande kjem han til å halda fram med bilverksemd i ei eller anna form. Han kjem slett ikkje til å setta punktum sjølv om han no har 52 år i bilbransjen bak seg. Men han innrømmer at bilberginga er stressande og ikkje minst har vore det i denne snørike vinteren. Det har til dels gått i eitt døgnet rundt. Enda meir stressande er det at dei nye bilane, som er fullstappa av elektronikk, må køyrast til merkeverkstadane i Haugesund, Bergen, Stord eller Odda for reparasjon. Det er fleire i kommunen som kan ynskje å ta over denne delen av verksemda, som er så viktig for så mange.

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 Sigurd vart fødd på garden i bakgrunnen biletet er teke frå der han har kontoret sitt i dag. Når vi spør Sigurd Myklebust om kvifor det vart eit bil-liv for han, er svaret dette: -Eg ser ikkje bort frå at det har noko med genene å gjera, det ligg til dels i slekta. Og så vart eg tidleg hekta på bil det var noko stort og fristaande då eg var ung. Eg angrar i alle fall ikkje på valet og er sikker på at det ikkje hadde vore like interessant med fly. Utruleg nok har Sigurd også funne tid til å ofra seg for lokalsamfunnet Uskedalen. Han var til dømesmed og stifta Uskedalen Utvikling og var ein av dei som sto hardt på for å skaffa oss Aktivitetshuset. Å han har site i styret for Båtlaget i ei årrekkje. Også i reiselivslaget og i bilorganisasjonane har han vore aktivt med og fått sin velfortente takk. Den store aktiviteten til Sigurd hadde ikkje vore mogeleg utan utstrakt velvilje frå familien. Hengjaren er ein sikker vinnar, han sel seg sjølv!

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 På ski og skøyter i Uskedalen på og 1960-talet. Av Kristian Olav Bringedal Skitur på Mannsvatn 1933/34,. Frå venstre: Håkon Myklebust, Gerd Koren Dahl, Alfred Sunde og Annie Feet Olsen. I bakgrunnen: Ungdomslagshytta Fjelly, bygd 1917 ( Biletsamlinga Uskedal Ungdomslag/ Annie Feet Olsen ) Den fine vinteren med bilete frå Myklebust og Fjellandsbø har inspirert mange til å skriva vinterminne. Her skal vi ta fram Uskedal Idrettslag sine lokale skirenn på og 1960-talet, om det å vera på isen og hopp i stor og liten bakke. Skirenn Straks det var nok snø vart det spontant skipa til skirenn. Hallvard og Per Døssland, Edvin Kjærland og andre dugande skiløparar gjekk opp spor og stod for alt det praktiske. Kunngjeringa var plakatar og at det vart sagt på skulen på laurdagen. Stort sett vart det brukt to alternativ til arena, anten nede i bygda eller på Fjellandsbø. Skiløypa med start og mål på Sandabakkane gjekk opp over Øvre Feet, innover Døsslandsheio med retur over elva ved Klehølen, over bakkane til Kristian Myklebust i Myro der Tormod køyrte opp spor i vinter, gjennom tuna på Myklebust, over Revhaug og så innom heimestølen på Dønhaug og attende til mål via Bertelsbakkane, over Skårhaug og ned Bringedalsbakkane der Marit og Leon Gundersen bur. Vi gjekk i mål ved å køyra ned desse bakkane og over riksvegen. Med liten biltrafikk på den tid kunne dette tilrådast. Likevel var det oftast ei vakt i vegen og passa på. På Fjellandsbø var start og mål på haugen nett sørom tunet i Friheim. Løypa gjekk langs Fjellandsbøvatn på nosasida, over myrane nedom tuna og opp mot Skaret, vidare opp den bratte lia og over til Åsaredalen og attende til mål langs høgspentlina og vegen. Løypa gjekk alltid der det var råd å koma fram utan for mange hindringar. Dersom det var eit le eller naturleg passering gjennom ein steingard, vart løypa tilpassa lende og slike tilhøve.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 På kanetur til Haugland. Tidspunkt: Ikkje kjend ( Biletsamlinga Uskedal Ungdomslag/ Knut Døssland ) Eg minnest særleg ein gong dette skirennet vart skipa til. Det var på same sundagen som det var hopprenn i Holmenkollen. Frå ein batteridriven radio lydde røysta til Bjørge Lillelien. Alle hadde startnummer og det var premie til dei tre beste i kvar klasse. Desse skirenna må vel reknast som lagsmeisterskap i dag. Per Myklebust, Pål Haugland og Ståle Eik var alle gode på ski. Seinare kom Årstein Eik, Åge Magne Nerhus og Tormod Myklebust sterkt med. Av dei som har gjort det best over lang tid, må vi nemna Pål Haugland og Tormod Myklebust. På isen Asgeir Bjelland hadde på nettsida uskedalen.no gode minne frå 1950 talet med skeising på riksvegen og på elva. Sjølv kan eg ikkje minnast skøyting på landevegen, men Kjell Magne Haugland fortel at det frå tid til annan var vanleg på Haugland og Musland. Med klikk- klakk -lyden visste alle at muslendarane var ute med skeisene sine. I daglegtale sa vi skjessa. I artikkelen brukar eg både omgrepet skøyter og skeiser. Uskedalselva og bakkane. For oss som budde nede i bygda, var det det mest vanleg å bruka Uskedalselva. Det hadde seg slik at før elva vart førebygd (mindre regulering), var det hølar som fraus til på vinteren. Det er nok å nemna: Klehølen, Dønhaughølen, Djupehølen, hølen ovom holmen på Lind og særleg elva nedom og oppom Skulebruo. Desse plassane var godt eigna for skeising. Ikkje dei store plassane, men nok til at vi lærte oss kunsten. Vi brukte høgreregelen og skeisa opp under landet til Kåre Guddal, stoppa, snudde og ned mot brua att og rundt brukaret på nedsida.vi fekk særleg god fart på ned og så var det å makta svingen. Om ikkje kunne det gå gale med skrens mot det opne råket. Holmane i elva på nedsida av brua demde og roa vatnet. Difor fraus det til og vi hadde ein slags skeisebane. Elles var det sport i kor langt vi kunne ta oss opp elva på isen utan å måtta ta skeisene av. Det gjekk over stokk og stein og vi gjekk ofte gjennom der isen var roten. Den leiken var såleis ein fårleg sport. Dessutan førte dette og til at vi skjemde ut skeisene. Asbjørn Olsen hadde alltid fila på baklomma. Det var berre å retta skeisa i høgste veret og Asbjørn retta på det som feil var. Birger Myklebust minnest at han var med å skipa til skeisemeisterskap på elva ved Skulebruo. Start og mål var der elva gjer ein sving, der vegen går ned til Lislerud. På Leite var det to hølar etter eit gamlt elvefar. Hølane fraus lett til. Her var det berre å gå rundt i ein sirkel. Dersom det kom frost etter mykje regn, fraus pyttar til på bakkane. Ein høvande plass var hos Bjørn Olsen like ved riksvegen, der det faktisk legg seg vatn med stor elv den dag i dag.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Opsongersvatnet. Det største var å få koma på Opsongersvatnet, på internasjonal bane laga av Arne Kaldestad og Otto Kolås. I 7. klasse hadde vi jamvel skøytedag på Opsongersvatnet, ei hending så stor at Tormod Mykelbust og Olav Ulvenes stilte med nye skoskøyter. Tormod med sine Ballangrud var beste sorten mens Olav sine Wingskøyter var av noko ringare kvalitet. Sjølv fekk eg Ballangrud i storleik 45/46, kjøpt på Kikken i Rosendal. Altfor store og med saueull innlagd i tåa før dei kunne brukast. Skyss var: Ut med bussen og heimatt i Angliaen til Ulvenesen. Vi vart likevel smågutar å rekna for på Opsongersvatnet. Alle var betre enn oss som kom frå den tronge dalen med hølane på elva. Klubben Noko gøymd ligg Klubben, ei tjødn på Børneset med ein liten holme midt i. Her var gutane frå Eik, Padlane og Steinsletto einerådande. Aller nådigst fekk vi som budde innom bruo koma på Klubben. Her skeisa vi motsols rundt holmen midt i. Torkel og Knut Stensletten og Padlagutane var alle gode på isen. Jamvel med endra landskap og meir vegetasjon er Klubben godt synleg i dag. På stålisen på Fjellandsbøvatnet tidleg 1970 talet. Endre Eidsvik og Alf Eidsvik jr. ( Affi ) Foto: Kristian Bringedal Fjellandsbøvatn Dei frå Haugland og Musland nytta meir isen på Fjellandsbøvatn. Med kortare veg til isen, fekk dei eit godt grunnlag for å bli gode skeiseløparar. Eg ser for meg Pål Haugland, Kjell Magne Haugland og Jens Musland. Dersom det laga seg med skyss, var det ei storhending for oss nede i bygda å koma på den store isflata. Med stålis var det såre enkelt. Verre var det når vi fyrst måtte måka bane. Den fyrste dagen gjekk gjerne med berre til klargjering. Så var det oppatt neste dag for å leika Kuppern og Fred Anton Maier med begge armane på ryggen på langsida og den eine armen laus i svingane. Særleg spanande var det å ta seg opp det vesle elveløpet innover myrane under husa på. Fjellandsbø. Skyss ja. Kven var så det? Arne på Sanden med mjølkebilen var ein gild mann. Han let oss få sitja på. Det høvde den eine vegen, men heimatt måtte vi gå eller bli henta av Gunnar Ulvenes med Ford Angliaen. Fjorden Eg kan ikkje minnast at Storsund fraus til. Stølavikjo fraus til i kalde periodar med mykje ferskvatn i sjøen. Det var rekna for å vera utrygg is og vi fekk aldri lov å fara dit. Det var heller ikkje vanleg å bruka Mannsvatn, slik vi veit Herøysundarane gjorde med å gå til Helvikvatnet.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 På Mannsvatn 1933/34. Frå venstre: Gerd Koren Dahl og Annie Feet Olsen Bak: Ungdomslagshytta Fjelly. ( Biletsamlinga Uskedal Ungomslag/ Annie Feet Olsen ) Ulike typar skeiser Eg minnest godt snablakøyter med ei brei egg og ein slags snabel framme. Syster mi, Eli, måtte ta til takke med snablaskøyter dei fyrste åra. Yngre born lærte seg til på skruskøyter,- skøyter festa med å skru til i sida. Mest vanleg var lengdeløpsskøyter, hockey- og bandyskøyter med reimar. Med bruk av beksaumssko sette du foten i nokre piggar på skøyta og så var det å dra reima godt til. Dersom du ikkje var sterk nok til å festa skøyta, var det å få hjelp frå dei eldre. På nytt var det å ty til Asbjørn Olsen. Han var ein kløppar på isen, meir som ein akrobat å rekna. Han drog reima til så hardt at du knapt kjende føtene i skorne. Skoskøytene kom med full tyngde på 1960 talet. Den fyrste eg kan minnast med skoskøyter i Uskedalen, var Alf Bjarne Hansen. Mikal Myklebust ( busett i Haugesund ) var tidleg ute med skoskøyter og meistra isen godt. Det same gjorde Lars Myklebust. I stor og liten bakke. Holmenkollen ligg i Oslo. Stord hadde Lundekollen og vi hadde Døsskollen. I ein høvande bratt bakke eller bråt laga vi hopp. Det kunne vera i Bertelsbakkane, på Myklebust eller på Haugland. I slike tilfeldige bråt hoppa vi sjeldan over 10 meter. Med nydyrking er mange av desse bråta borte no.døsskollen ligg like ved idrettsbanen Heio. Her var det bakken forma slik ein hoppbakke skal vera med over- og underrenn, slette og hoppet plassert inne på kulen. I Døsskollen hoppa vi opp mot 20 meter. Sjølve hoppet var til vanleg berre laga av oppbygd snø. I nokre høve la vi ein trekasse inne i hoppet og fekk det på den måten større og meir stabilt. Ståle Eik var ein god hoppar. Det gjorde inntrykk då han hoppa i bakken Eldhusbråtet på Haugland ( på bruk 15 til Andreas Haugland, seinare Trygve A. Haugland) fall stygt og brekte foten. Det var 21. januar Han vart køyrt heim med hest og slede. Legen var i bygda, vart tilkalla og foten vart gipsa. Ein annan god hoppar på talet var Per Myklebust ( busett i Dimmelsvik ). Den beste hoppinga var likevel på fjellet ved ungdomslagshytta Fjelly.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 LAGSLEIR PÅ SOLGRY FEBRUAR 2010! Av Linda Tvedt Solgry er ein flott leirstad i Sveio- dreven av Norsk Luth. Misjonssamband. I år tok leiarane på Fredagsforum atter ein gong med seg ein stor flokk unge til Solgry og ei helg stappfull av aktivitetar. Etter endt helg var dei alle storfornøyd og sikkert og litt trøtte. Å reise på lagsleir er ein kjempekjekk måte å reise på leir på, spesielt viss du aldri har vore på leir før. Du reiser saman med mange av dei du kjenner godt frå før. Det som er sikkert er og at du alltid blir kjent med nokre nye folk, og det er veldig kjekt. Her er nokre jenter kommen inn i bussen og er spente på å dra på leir!

13 USKEDALSPOSTEN Side 13 - og "gutta boys" er medein supergjeng! Leik og moro høyre med på leir! Ingebjørg, var med som hjelpeleiar- ho spelar piano til flinke songarar!

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Laurdag, var da leirkveld- mykje lott og løye her! Spesielt då Jan og Mari Ann, vart dunka i barberskum!!!! Joachim, vil prøva luftgeværet- ein populær aktivitet! Litt ventetid - over ishockeyspelet!

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Akebakken vart og nyttaav "små og store" Karsten Andre, var med på leir for fyrste gong. Flink i taklingar sine!! (Frå innendørs ballbingen.) Ein stor takk til Runar, som var sjåfør til og frå leir!! Og, kona Ann Kristin og Karin Tungesvik- som hjalp med køyring!

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Vårens bursdagshelsingar! Svigermor, Else Tvedt Har fødselsdag 2.april Helsing oss i Herøysund. Til ei kjær, sprek, og omsorgsfull mamma og svigermor. Vi ynskjer deg hjertlig tillukka med 84 årsdagen, den Håpar du får ein fin og vellykka dag. Her er du på tur til Fonnabu i Helsing Helga og Bjørnar. Kjellaug 70 år! Gratulera med dagen din 7. april. Vi er glad i deg. Helsing store og små i Skorane og på Rød Ola Matti Mathisen Fyller 68 år 19 mars. Helsing oss i Hobbyklubben Kjell Erik og Isak Taranger. Hipp hurra for guttane våras, som fyller 38 år 1 mars, og 2 år 4 mars. Gratulera så masse med dagen. Klem frå Thea, Jakob og Line. Dersom mogeleg ei helsing til Iselin Myklebust : gratulera med 2 års dagen klem frå bestevennen din Isak. Sunniva! Me vil gratulerer Supersøster vår med 9 års dagen 5. april! Kjempegla i deg. Gode klemmar fra Ingvill, Sivert, Karoline, mamma og pappa. Tante Liv Mari i Bergen fyller 50 år den 26/4. Stor gratulasjonsklem frå oss på Kjerland. Her er to gode hyttevenner på Skorpo som begge fyller år i påsken. Arne Brandvik og Tore Langballe. Her er dei på båttur ein herlig sommardag. Me gratulerer med dagane og håper det blir kake til alle mann. Vennlig helsing Bente Brandvik

17 USKEDALSPOSTEN Side 17

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 TI OM PÅSKA TEKST OG BILETE : Kathrine Saghaug, Solveig Haugland, Malin B. Eik og Ingvill E. Myklebust. Spørsmål: 1. Har du påskeegg, og kva har du i det? 2. Hva er det beste med påsken? Gro Hjelmeland -Eg har påskeegg og eg har smågodt i det. -Sol og blå himmel og gå på ski til hytta. Inger H. Myklebust -Ja. Eg har masse god påskemarsipan. -Gå tur og håpa på fint ver og ferie. Bente Halvorsen -Ja, eg har snop. -Ferien og snopet. Bente Myre -Ja, masse sjokolade. -Å ha fri og vera ute. Solveig Haugland -Ja, masse snop. -Gå på hytta og ha fri. Kari Isdal -Ja, masse godt. -Mange dagar fri og være på fjellet. Ann-Mari Krsitoffersen -Ja, masse godteri. -Fri frå skulen Michael Røssland -Ja, masse snop -Fri frå jobben Silje Bråtun -Ja, eg har sjokolande. -Ferie Ola Matti Mathisen -Det har eg aldri fått. -Påskebodskapen Uskedalen Kyrkje 28.mars kl.1100 Gudsteneste ved Hildur Øvsthus 02.april kl Nattverdgudsteneste ved Sven Harald Nilsen 25.april kl Familiegudsteneste Bok til 6 åringar ved Sven Harald Nilsen 09.mai kl Konfirmasjongudsteneste ved Sven Harald Nilsen 17.mai kl Gudsteneste ved Sven Harald Nilsen 06.juni kl Gudsteneste ved Åge Sætre

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Bokanmeldelser INNBRUDD PÅ SKULEN! Forfattar: Lena Lilleste Innbrudd på skulen er ei ganske så kjekk og spennande bok som handlar om Tommy og Flisa som finn på mykje spennande. Det foregår to innbrudd på skulen samtidig.tommy og Flisa prøver og finne ut kven som er innbruddstjuvane på skulen og kjem borti mykje skummelt. Vil du vita meir, så må du lesa boka! Eg anbefaler boka for folk som liker spennande bøker og ungar frå tredje klasse og oppover. Karen Pedersen Brede. SKRØMT Forfattar: Torvald Sund. Skrømt er ei bok for aldersgruppa år. Som tittelen seier er boka litt skummel. Den handlar om Marius og eg.(det står berre eg i boka.) Dei skal vera i ei hytta åleine på fjellet. Dei er litt redde spesielt når det kjem ein framand mann inn og tek opp kniven til Marius og plutselig berre forsvinn igjen. Ute uler stormen Kva skjer vidare? Les boka! Frida Nybakk Vitsar frå Lars Fausk og Karsten Andre Haugland Eg har fått nytt høreapparat, sa mannen på gamlehjemmet. Hvor mye koster det, da? Kvart på fem! -Kan ikke du si til gutten din at han skal slutte å ape etter meg. -Per! Slutt å se dum ut. -En god latter forlenger livet, sa kjerringa og lo seg i hjel. Hørt på gatekjøkkenet : -En cheeseburger takk! -Dessverre, det har vi ikke. -La meg få en vanlig hamburger, da! -Med eller uten ost? Den lille gutten skulle på skolen. -Ha det pappa, nå går jeg på skolen. -Husk å gå forsiktig.. Mamma er ute med bilen Gjort er gjort sa elgen og gikk over elven og ble rein -Ole, hvorfor har du lagt bamsen din i fryseren? -Jo fordi eg vil ha isbjørn i stedet! -Hvorfor kjøpe Escort når man kan kjøpe busskort. -Kelner, denne suppen er grusom! Hent hovmesteren! -Hvorfor det? Han vil ikke spise suppen han heller. Hørt i Italia: -Nå spiser du spaghettien din, og dermed pasta! -Det var da en flott statue, er det marrmor? -Nei, det er mormor!! -Fikk du jobben som rørlegger? -Nei, den gikk rett i vasken. -Eg skal ha en pølse med lompe, uten sennep. -Sennep har vi ikke, kan du ta den uten ketchup i stedet? -Doktor! Alle mennesker bare ignorerer meg fullstendig! -Vær så god neste. Under en time i sosialfag fortalte læreren til sine elever: -Hver gang eg puster, så dør eit menneske. Da kommer det tørt frå Petter på bakerste benk: -Da bør du jammen pusse tennene dine oftere!!

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Emil B. Berntsen heima i Korsneset. Kvar bur du? - Korsnes i Uskedalen Fortel litt om området rundt. - Mange ungar. Kor mange naboar har du? - Mange. Ganske stort byggefelt. Kva er bra med plassen du bur på? - At det er ein fotballbane her! Kva er negativt? - Ingenting. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? -God. Gang- og sykkelsti ut til sentrum. Er det mykje sol på plassen? - På sommaren er det masse sol. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren akar eg og sommaren badar eg. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Begge deler. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Passeleg. Kjem det ofte snø om vinteren? - Det kjem når det kjem.

21 USKEDALSPOSTEN Side 21 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Her bur Robert N. Stensletten. Kvar bur du? - Steinsletta i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Stor skog opp forbi huset. Kor mange naboar har du? - Nokre. Kva er bra med plassen du bur på? - Stor akebakke. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren står eg på ski og om sommaren leiker eg. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Nesten berre ute og leikar. Kva er negativt? - Ingenting. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? - Litt god. Er det mykje sol på plassen? - Ja. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Nei, det synest eg ikkje. Kjem det ofte snø om vinteren? - Nei.

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Malin foran huset sitt i Geilo. Kvar bur du? - Kråkehaugen Geilo i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Fin utsikt over sjøen. Kor mange naboar har du? - Mange. Kva er bra med plassen du bur på? - Kort vei til venner. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren er eg ute og leiker i snøen. Om sommeren er eg ute og soler meg på trampolinen. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Begge deler. Kva er negativt? - Viss vi er for langt nede i brotet, så kan vi dette i sjøen! Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? - Veldig god. Er det mykje sol på plassen? - Ja, når det er sommar har vi mykje sol. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Ja, vi bygger på huset! Kjem det ofte snø om vinteren? - Når det er snø er det mykje.

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Frida Nybakk bur sentralt i sentrum. Kvar bur du? - Brekketoppen i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Huset ligg ved veien.det er ein akebakke bak huset. Kor mange naboar har du? - Eg har veldig mange naboar. Kva er bra med plassen du bur på? - Det er veldig fint rundt huset og hagen er stor. Kva er negativt? - Vi bur veldig nære veien så det ligg eksos rundt huset. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? - Veldig god tilgang til alt. Er det mykje sol på plassen? - Ja. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Ja,vi bygger på huset! Kjem det ofte snø om vinteren? - Når det er snø er det mykje. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Begge deler. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren er vi bak huset akar. Om sommaren er vi foran huset og held på med aktivitar. Vi har trampolina der.

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Solveig Haugland nyt snøen heime på Haugland. Kvar bur du? - På Haugland, i kryssen, i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Det er fin natur rundt. Kor mange naboar har du? - Ganske mange. Kva er bra med plassen du bur på? - Det er fint å gå på tur der. Kva er negativt? - Det er langt til venner. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? -Ikkje så god, men det går an å sykla. Er det mykje sol på plassen? - Nei, berre litt om sommaren. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Litt begge deler. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Litt. Kjem det ofte snø om vinteren? - Det kjem litt snø om vinteren. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren står eg på ski, og om sommaren likar eg å gå på tur.

25 USKEDALSPOSTEN Side 25 Gode matrettar til påske -presentert av Marit Hjønnevåg Marit Hjønnevåg presenter gode matrettar til påske FISKEPUDDING Uskedal-salat m/varmrøykt eller ovnsbakt laks/aure Salat: 5 grønne epler 250 g revet sellerirot 2 ts pepperrot 1 ts sukker 1 beger matyoghurt 1 beger lettrømme Riv sellerirot og gi ett oppkok, kjøl ned i kaldt vatn. 5 grønne epler i terninger med skall. Bland yoghurt, rømme, revet pepperot og sukker. Server salaten til varmrøykt krydderlaks, peppermakrell eller bøkling frå Hjønnevåg. Ovnsbakt laks/aure: Legg laks eller aurefilet i ei ildfastform, strø over med salt, evt også pepper eller anna krydder du har for handa. Bak i ovnen på 200 grader i ca min. Om du bruker heil fisk så må ein berekna noko lenger steiketid enn til filet. RØYKT TORSK Fiskepudding som pålegg er godt! Server fiskepudding med salat og sennep på ett godt stykke brød, pynt med ei skive røyktlaks og urter. Fiskepudding med laksesaus Varm fiskepuddingen i ovnen. Kvit saus: smelt 2ss smør og rør i 2ss kveitemjøl, spe med mjølk, smak til med fiskebuljong, eller litt kraft frå kokte grønnsaker. Smak til med salt og pepper. Tilsett i sausen terningar med røykt laks/aure Server med pasta og dampa broccoli. Kok opp rikeleg med vatn, legg i fiskestykka og skru ned varmen. La fisken trekke(like under kokepunktet i ca. 10 min til den flaker/deler seg og løsner frå beinet. Vær forsiktig med varmebehandling, fisken blir lett tørr hvis den får for mykje og for høg varme. Server med kokte poteter, kvit saus og lett kokte grønnsaker som gulrot og brokkoli. Lag ein kvit saus til røykefisken: Smelt 2ss smør og rør i 2ss kveitemjøl, spe med mjølk og smak til med fiskebuljong, eller litt kraft frå grønnsakene. Smak til med salt og pepper.

26 USKEDALSPOSTEN Side 26 La oss lage frokost til deg Vi har nysmurte baguetter og nistepakkar fra kl Opningstider i påskeveka Man ons Påskeafta Skjærtorsdag Påskedag Langfredag Påskedag YX USKEDALEN 5463 USKEDALEN TLF: HUSNES STORSENTER - Tlf DIN LOKALE LEVERANDØR TELEFON

27 USKEDALSPOSTEN Side 27 Påskehanen i Uskedalen AvMarita Kjærland Her ser du frå venstre Viljar(8 ½ år) med den største hanen Hacki, Ida Marie med Truseidaton og Vidar (5 år) med høna Heistro (1-2 år) Ja no er det ikkje lenge att til påske! Det gledar Ida Marie seg til. Ho og vetlebroren Vidar kosar seg saman med dyra sine. Dei har fira kaniner, to haner og ei høna og fira kaniner. Det er Ida Marie som matar dei kvar dag, Vidar er og med. Dei treng mykje kos og stell, men det synest Ida Marie er berre kjekt. Ho likar å driva med dyr sjølv om det krevst sitt arbeid. I dag har dei besøk av skulekameraten Viljar. Han likar godt å vera saman med dei og dyra. Ida Marie fortel at når ho kjem heim frå skulen og ikkje har ete opp all maten sin gjev ho restane til den største hanen Hacki og dei to andre hønsa. Men det som ho synest er litt morosamt og løye å sjå på, er at hanen Hacki likar veldig godt dei skivene med leverpostei på. Den store hanen Truseidaton er ca. eit år gamal. Denne hanen kan Ida Marie godt vera stolt over. Det er ein kjempe snill hane, og mora til Ida Marie fortel at ho ikkje treng å vera så svært bekymra om han eller den andre hanen skulle gjera noko gale med dei. For alle dyr treng jo ikkje vera så snille som desse hanane, sjølv om dei ser fine ut. Det har sikkert monge erfaring av. Ida Marie fortel og at no gledar ho seg til våren, men likar godt å ha snø og. Ho gledar seg til å sleppa dyra sine ut på grøn bakke.

28 USKEDALSPOSTEN Side 28 Her er bilete av Ida Marie (7år) som held hanen Truseidaton (ca.1år) Det er ikkje berre høns Ida Marie og Vidar har, dei har og fira kaniner dei steller med. Kaninene grev og styrer på oppi garen sin, dei har laga ein tunell som verken Ida Marie eller Vidar veit kor lang er. To av kaninene er litt sky av seg, Dei likar seg best i den lange tunellen. Men dei to andre kaninene er framme, og dei kosar seg saman med Ida Marie og dei. Vidar likar å snakka med kanina Nusse(1år). Dette er bilete av den eina kanino som heiter Snurre Sprett, han er 1 ½ år. Ida Marie likar å snakka med han og den andre kanina Nusse(1år). Og her er bilete av den største hanen, Hacki og høna Meistro som sit på vaglet.

29 USKEDALSPOSTEN Side 29 Opningstider: Mandag Torsdag Fredag Lørdag Omvikedalsvegen 370 Telefon Brekketoppen, 5463 Uskedalen Vakttelefon Tlf: Bilutleie Understellsbehandling Viking/NAF redningstjeneste Sal av Tysse-tilhengarar

30 USKEDALSPOSTEN Side 30 Påskesnop-test i Uskedalsposten. Panelet bestod av: Frå venstre: Kathrine Saghaug, Britt Torill M. Mathiesen, Karen Brede Pedersen, Frida Nybakk, Malin B. Eik og framme Solveig Haugland og Ingvill E. Myklebust Denne gjengen gjekk grundig til verks og testa eit breidt spekter av påskesnop. Det var viktig å huske på at alt skulle smakast på og vurderast utan å verta kvalme. Det var kun små smaksprøvar som vart testa av kvart produkt. Alle produkta er å få kjøpt i Uskedalen og omegn. Vi gav alle ein liten beskrivelse av smaksopplevelsen og til slutt eit terningkast, der 1 var dårlegast og 6 best. Malin: Det var ikkje noko spesielt påskesnop. Det smaka heilt vanleg. Terningkast 4. Ingvill: God smak, det var ikkje noko spesiell smak. Terningkast 5. Kathrine: Eg smakte på ein seigemann. Veldig god. Ikkje som vanleg seigemann. Terningkast 5. Frida: Den biten eg tok var litt salt og veldig god. Men, ikkje noko spesielt påskesnop. Terningkast 4. Karen: Litt kvalmande, men god. Terningkast 3. Solveig: Smaka ein sjokoladebit. Det var ein uvanleg smak på den. Terningkast 4. Britt Torill: Lakrisbiten var veldig god. Satte seg ikkje fast i tennene. Terningkast 4. Malin: Eg smakte ein blank søt kylling med eplesmak. Den var knallgod! Terningkast 6. Ingvill: Smakte ein kvit og gul hare. Litt rar smak. Terningkast 3. Kathrine: Smakte ein skumkylling. Sånn passelig.. Terningkast 4. Frida: Eg smakte ein raud og kvit sløyfe. Dem var knallgod! Terningkast 6. Karen: Eg smakte ein blank kylling. Normal og seig. Den var god. Litt klissete. Terningkast 4. Solveig: Lakrisbiten var veldig god og hadde ein salt smak. Terningkast 5. Britt Torill: Biten med små fargekuler utanpå hadde klissete lakris inni. Det var ein veldig kunstig smak. Terningkast 1.

31 USKEDALSPOSTEN Side 31 Malin: Egget med sjokoladetrekk var kjempegod. Terningkast 5. Ingvill: Grønt egg og kvitt inni. Kjempegodt! Terningkast 5. Kathrine: Grønt egg. Skikkeleg godt. Terningkast 5. Frida: Egget med sjokoladtrekk var veldig godt. Terningkast 5. Karen: Egget var veldig hardt. Skummet inni smaka ikkje noko, men sjokoladen var god. Terningkast 3. Solveig: Eg tok eit brunt egg. Hardt med tannlegesmak, men godt. Terningkast 4. Britt Torill: Raudt egg. Satte seg skikkeleg fast i tennene. Supersøtt og kunstig. Terningkast 1. Malin: Kremen innin smakte salt ostekrem. Litt kvalmande. Terningkast 3. Ingvill: Sjokolade på utsida med kvit mjølkekrem inni. Kjempegod mjølkekrem inni. Terningkast 6. Kathrine: Kanongod! Terningkast 6. Frida: Det smakte som salt ostekrem og kvalmande. Terningkast 3. Karen: Utruleg GOD sjokolade og mjølkekrem. Terningkast 6. Solveig: Heilt suveren! Veldig god, men det kan bli litt for mykje. Terningkast 6. Britt Torill: Veldig fyldig og god smak. Spørst om det er litt mektig med eit heilt egg. Terningkast 5. Malin: Litt mørkare sjokolade, så det blei sånn passe. Terningkast 3. Ingvill: Sånn passe. Eg likte den ikkje så godt. Terningkast 3. Kathrine: Veldig god. Terningkast 3. Frida: Litt mørk smak. Litt midt i mellom. Terningkast 3. Karen: Ikkje god mørk smak. Den var fæl. Terningkast 2. Solveig: Veldig passe. Terningkast 4. Britt Torill: Egget var veldig hardt. Den mørkaste sjokoladen vi har testa til no. Sikkert god til ein kopp kaffi. Terningkast 4. Malin: Sjokoladen var god, men kremen var smaka endå meir saltare ostekrem enn Freias påskeegg. Veldig kvalmande. Terningkast 3. Ingvill: Sjokolade utpå og eggekrem inni. Ganske god smak. Terningkast 5. Kathrine: Sånn passe. Ostesmak og sjokolade. Terningkast 4. Frida: Endå saltare smak enn Freias påskeegg. Veldig kvalmande. Terningkast 3. Karen: God, men kan ikkje slå Freias påskeegg! Smakte ostekrem. Terningkast 5. Solveig: God, men ostesmak. Terningkast 5. Britt Torill: Egget er mindre enn Freias påskeegg. Litt meir ostesmak og. Heller ikkje så god sjokoladesmak. Terningkast 3.

32 USKEDALSPOSTEN Side 32 Malin: Smaka kvit marsipan med litt sjokolade på. Litt vel mykje marsipan smak. Egentleg sånn passe. Terningkast 4. Ingvill: Gul marsipankylling. Kjempegod! Smaka som vanleg marsipan. Terningkast 5. Kathrine: Smakte ein rein sjokoladefigur. Sånn passe. Som lausvekt sjokoladefigurar. Terningkast 2. Frida: Påskemarsipan, vanleg marsipan. Terningskast 4. Karen: God marsipan med ein god sjokolade. Terningkast 4. Solveig: Marsipan med sjokolade. God. Terningkast 5. Britt Torill: Smakte kolibripølse. Dette var godt, og skikkeleg påskesnop. Terningkast 5. Malin: Det smaka Kinderegg. Knakande, super godt! Terningkast 6. Ingvill: Kjempegodt! Smakar som Kinderegg. Terningkast 6. Kathrine: Kjempegodt! Terningkast 5. Frida: Knakande supergodt! Terningkast 56. Karen: Heilt lik smak som Kinderegg, men god. Terningkast 4. Solveig: Smakar som Kinderegg. Terningkast 6. Britt Torill: Veldig god! Rund, god og mild smak. Terningkast 6. Malin: Veldig god. Terningkast 5. Ingvill: Smakte kvit kule med marsipan inni. Kjempegod! Terningkast 6. Kathrine: Kvalmandes. Terningkast 1. Frida: Den var veldig god. Terningkast 5. Karen: Smakte ei lys sjokoladekule. Smakte ikkje godt. Kjendes ut som om det var sand inni marsipanen. Tørr. Terningkast 1. Solveig: Sjokolade med marsipan inni. Terningkast 4. Britt Torill: Smakte mørk sjokoladekule med marsipan inni. Sånn passe god. Ikkje den beste marsipansmaken. Terningkast 4. Malin: Veldig god! Smakte skum med eplesmak. Terningkast 5. Ingvill: Smakte rosa skumfigur. Veldig søt! Terningkast 4. Kathrine: Smakte ei rosa pute. Veldig god! Terningkast 5. Frida: Smakte skum med eplesmak. Veldig god. Terningkast 5. Karen: Dette var ikkje gale. Litt godt. Kjempesøt og klissete. Terningkast 2. Solveig: Veldig søtt. Terningkast 3. Britt Torill: Seigt å bite av. Veldig søt ettersmak. Skumsnop er nå skumsnop. Terningkast 2.

33 USKEDALSPOSTEN Side 33 Panelet klar for kritisk å vurdere påskensnopet som er å få kjøpt. Brettet med smaksprøvar gjekk rundt bordet mange gonger denne kvelden. Å skrive ned kva smaksopplevelse ein hadde var spennande og litt vanskeleg. Kva synest du? Malin i djup konsentrasjon. Den salte lakrisen likte Solveig skikkeleg godt! Karen var ein kritisk med blid deltakar i testpanelet. Denne var ikkje god! Smaksopplevelsen blei flittig diskutert. Kathrine skriv så blekket sprutar. Snop blir ein jammen tyrst av! Etter testen vart ei mugge med vatn drukke opp på 1,2,3!

34 USKEDALSPOSTEN Side 34 Aktivitet til fjords og til fjells - for 55 år sidan! Stort innrykk i fjellheimen ved Uskedalen Kva fylte folk fritid og ferier med i Uskedalen for eit halvt århundre sidan? Dei var aktive som no - både til vanns og til fjells. Det viser denne biletsamlinga som vi trykker her og som er henta frå fleire unike og imponerande album, utlånt av Birger Myklebust på Neset. Fotograf var broren hans, Gjert, og han må ha hatt godt kamera og vore dyktig for kvaliteten er høg. Mange av albumbileta er frå påskefeiringa i hyttemiljøet ved Mannsvatnet på midten av 1950-talet, nærare bestemt 1954, 1955 og Kajakken var populær allereie på 50-talet.

35 USKEDALSPOSTEN Side 35 Vintrane var ofte snørike før. Under pipa til venstre ligg det ei hytte! Rast inne i Botnane.

36 USKEDALSPOSTEN Side 36 Kvartett som har nådd toppen av Tverrfjell i 1954: Tor Myklebust, Jens Arnesen, Alf Eidsvik og Birger Myklebust. Full fart innover i fjellet.

37 USKEDALSPOSTEN Side mai 1955 Fiske på Mannsvatnet. Frå venstre Mikael T. Rød, Bjarne L. Rød og Lilly Brendeland.

38 USKEDALSPOSTEN Side 38 Kajakken til venstre på det eine biletet var bygt i løa på Neset og eksisterer framleis! Mariann med pusen sin

39 USKEDALSPOSTEN Side 39 En lysere fremtid for barn i Uganda Tekst: Lill Myklebust Skaadel Foto: Jan Inge Revheim Katherine Kitongo, direktør på Miles2Smiles Welfare Center og Lill Myklebust Skaadel Lill Myklebust Skaadel frå Uskedalen har i vinter vore i Uganda med Strømmestiftelsen i 12 dagar og har sendt Uskedalsposten denne artikkelen. Lill er busett i Skudeneshavn og er kateketvikar i Falnes kirke og Ferkingstad kirke. Turen var finansiert gjennom Strømmestiftelsens Skrikaksjon. Tidlig en torsdagsmorgen kom konfirmantgjengen fra Skudeneshavn og Ferkingstad til dagsenteret Miles2Smiles for barn opptil seks år i Kampala, Uganda, de to konfirmantene Marthe Jensen og Liv Olaug Riisdal, koordinator for SKRIK-aksjonen, Jan Inge Revheim fra Strømmestiftelsen og jeg. Vi var veldig spente på hva som skulle møte oss på den andre siden av porten. Vi ble hilst velkommen av en ung kvinne som strålte mot oss, hun heter Katherine Kitongo. De fleste kaller henne Betty, mens barna bare sier aunt Betty. Barna kom umiddelbart imot oss. Ja, så å si alle kom stormende for å møte oss. Flere av barna ville med en gang holde oss i hånden. Noen holdt oss i buksen og andre i T-skjorten, noen ville aller helst bli båret eller sitte på fanget. Det kan nok både Marthe og Liv Olaug skrive under på. Å, så glade de var for å se oss! Jeg tenkte med en gang at her får de omsorg og kjærlighet fra de voksne. Og så nysgjerrige de var på gjestene sine, disse små. Alle ville ta på håret til Liv Olaug og Marthe. Noen av barna i daghjemmet hadde veldig lyst til å være frisør. Noen prøvde å flette håret til oss jentene, men det ble nok vanskelig å flette et hår som er så mye glattere enn de er vant med her. Hvorfor heter dette senteret Miles2Smiles ( Mil til Smil )? Etter mye kos og litt lek med barna, fikk vi snakke nærmere med tante Betty. Det hun da fortalte rørte meg dypt i hjertet. Hun fortalte en historie om barn som bare hadde mor til omsorgsperson. Far hadde stukket av, som regel før barna var født.

40 USKEDALSPOSTEN Side 40 Jan Inge Revheim fra Strømmestiftelsen og de andre i delegasjonen utløste mange gode smil i Uganda. Mor er svært fattig og har sin lille bedrift på markedet i nærheten av Miles2Smiles Welfare Center. Det er hardt arbeid og lite inntekt. Hun jobber som regel fra klokken seks til åtte. I tillegg er det langt å gå fra hjemmet til markedsplassen. Det er langt å gå på alle måter for å få et smil for mor og barna hennes. Myndighetene vil forby kvinnene å selge mat når de har med barna sine, for barna er SKITNE, de lever omgitt av støv og gjørme. Har mor tid til å tenke så mye på barna når hun må jobbe så hardt for å tjene nok til livets opphold? Nei, det blir lite tid til barna. I verste fall må disse fattige mødrene forlate barna sine hjemme, låse døren og etterlate litt mat på bordet. Tiden går, og veien er lang før barnet kan få smil og kjærlighet fra en voksen. Derfor heter det Miles2Smiles. Katherine hadde ikke samvittighet til å kjenne virkeligheten til disse kvinnene uten å gjøre noe. Hun startet derfor et dagsenter for barna der de får være helt til mor dukker opp i porten sliten og trøtt på kvelden. Katherine oppsøkte en av mødrene også, en hun visste om fra før. Hun hadde et svakt og underernært barn på åtte måneder, Hanifa. Men da hun kom for å tilby denne moren å ha barnet sitt på dagsenteret, ble hun møtt av en kvinne i dyp sorg. Den lille underernærte kroppen hadde ikke klart seg. Hanifa døde av malaria en uke før Katherine kom. Katherine ble svært sorgfull over dette. Men gav hun opp? Nei, ikke denne damen. Hun tenkte at den lille jenta ikke skulle dø forgjeves. På grunn av hennes tøffe og korte liv, ville Katherine kjempe videre for disse barna som levde under slike harde kår som lille Hanifa hadde gjort. Men det er mange som trenger hjelp, og Katherine hadde snart ikke mer penger å ta av. Hva skulle hun nå gjøre? Hun fikk høre om Stromme Foundation (Strømmestiftelsen) sitt kontor i Kampala. Hun var i stor nød da hun møtte folk fra Strømmestiftelsens. Neste skritt ville vært å legge ned senteret, hun hadde ikke mer penger til leie av lokaler. Men heldigvis kunne Strømmestiftelsen hjelpe henne! I dag er Katherine Kitongo direktør for en barnehage med ca. 120 barn, som nå drives i samarbeid med Strømmestiftelsen. Neste skritt var også å hjelpe kvinnene med å skaffe seg en bedre fremtid gjennom nyttige kurs blant annet innen forretningsdrift. Når jeg skiver dette, tenker jeg også særlig Rita på fem år. Hun smilte til meg mens hun snakket glad med få fremtenner. Jeg tror på en mye lysere fremtid for lille Rita på grunn av Miles2Smiles. Der trenger hun ikke lete så lenge etter et smil. Jeg vet ikke om verken konfirmantene eller jeg noen gang vil glemme Miles2Smiles-besøket vårt. Takk til Gud for slike som Katherine!

41 USKEDALSPOSTEN Side 41 Møte med Afrika! Over: På elvesafari. Lill Myklebust Skaadel saman med konfirmantane Liv Olaug Riisdal og Marthe Jensen Under: I nærleiken av hotellet vårt, Paara Safari Lodge, gjekk det elefanter og tusla roleg i hagene. Farlege? Ja, men ikkje om ein lot dei vera i fred. Over til høyre: På besøk på ein barneskule i Kampala saman med KRIK (Kristen Idrettskontakt) i Uganda. Her leikar dei ein leik saman som to norske jenter som er ute for Strømmestiftelsen i studiepraksis. Klar for Street walk utanfor Child Resturation Outreach (CRO) sitt senter for gatebarn i Mbale, her er vi saman med sosialarbeidarane.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5

Noteringshefte. N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte N Y N O R S K Trinn 3 5 Noteringshefte Personalia: Testpersonens namn:... Fødselsdato:... Norm:.. Skule/Institusjon:... Klasse:.... Testleiar:... Dato:.. Merknadar: 1. Leseflyt og leseforståing

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 5. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Lundefuglnettene av ruce McMillan Kvart år får den islandske øya Heimaøy besøk av svartkvite fuglar med oransjefarga nebb som kjem for

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012

Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Tormod Haugland Straumen går Dikt FORLAGET OKTOBER 2012 Straumen går Vatnet kom som regn frå skyene det kom inn frå havet i tunge mørke skyer dei drog seg lågt inn over kysten og lét dropane falle det

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo

Ein farleg klatretur. Tilrettelegging for norsk utgåve: Mette Eid Løvås Norsk omsetjing: Ivar Kimo Ein farleg klatretur Døveskolernes Materialelaboratorium, 1994 2. udgave 1. oplag Forfatter: H. P. Rismark Illustrationer: Henrik Taarnby Thomsen Tilrettelægging, layout, dtp, repro og tryk: Døveskolernes

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman

Trude Teige. Lene seg mot vinden. Roman Trude Teige Lene seg mot vinden Roman Om forfatteren: Trude Teige (f. 1960) har jobbet som politisk reporter, nyhetsanker og programleder i TV2. I 2002 debuterte hun med Havet syng, oppfølgeren Lene seg

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Kom skal vi klippe sauen

Kom skal vi klippe sauen Kom skal vi klippe sauen KOM SKAL VI KLIPPE SAUEN Kom skal vi klippe sauen i dag Klippe den bra, ja klippe den bra Så skal vi strikke strømper til far Surr, surr, surr, surr, surr. surr Rokken vår går,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014.

«Ikkje dytt» har ikkje vore aktive i 2014, og leverar ikkje årsmelding i 2014. Årsmelding for styret i Omvikdalen Idrettslag 2014 Styret har i 2014 vore samansatt slik: Leiar: Atle Falk Nestleiar: Jeaneth Rangseter Kasserar: Jonny Flatebø Styremedlem: Marie Saghaug Styremedlem: Stig

Detaljer

Hallo i nedslagsfeltet!

Hallo i nedslagsfeltet! Hallo i nedslagsfeltet! Her i Valdres flyg tida av stad, og eg har det supert! Kvar dag skjer det nye og spanande ting, og eg har storkosa meg dei siste vekene, sjølv med ribbeinsbrudd. Logisk nok har

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Setring ved Håbakkselet Hareid

Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet. Erling Hovlid og Einar Jacobsen Setring ved Håbakkselet Hareid Håbakkselet Steinar Hovlid (f. 1926) fortel til Leif Arne Grimstad om Håbakkselet i Vikebladet/Vestposten laurdag 22. desember

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 1 Nynorsk Lundefuglnettene av Bruce McMillan Hvert år besøker svarte og hvite fugler med orangefarget nebb den islandske Kvart år besøkjer øya Heimøy.

Detaljer

Plassebakken Barnehage BA

Plassebakken Barnehage BA Plassebakken Post AUSTIGARD Januar 2012 www.plassebakken.no Godt nyttår No har vi starta på eit nytt år, tenk dei er ferdige med det første halve året i barnehagen allereie! I desember har vi gjort fole

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09

3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 3. og 4 klasse på Straumøy Gard måndag 29.09.09 Då ungdomsskulebussen stoppa i Straumøykrysset kom 3. og 4. klasse veltande ut av bussen, klar til ein ny dag på Straumøy Gard. Marta, Marie og Janna var

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar...

HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... HEILSETNINGAR... 2 Ordstilling... 2 Oppsummering av ordstilling... 10 Spørjesetningar... 11 Imperativsetningar... 15 Det-setningar... 16 1 HEILSETNINGAR Ordstilling I ei norsk setning kjem orda i ei bestemt

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31.08 01.09 02.10 Røyskattene: Jakob 4 år og hausting av urter 35 rom rom Førskulegruppe Mathea 4 år David 5 år!! 36 05.09 06.09 07.09 Gruppe fotografering 08.09

Detaljer

Tor Arve Røssland. Oslo

Tor Arve Røssland. Oslo Tor Arve Røssland Svarte-Mathilda Oslo Om denne boka Ei ung jente blir funnen knivdrepen i heimen sin. Mordet blir aldri oppklart. Leilegheita som var åstaden for mordet, står tom i 20 år. Når Elisabeth

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Alfabetisk ordliste 55 Kort grammatikk 60

Alfabetisk ordliste 55 Kort grammatikk 60 Personalia 1 Familie 5 Samtalar 8 På skulen 11 Kva er klokka? 13 Daglege rutinar 16 Måltid 18 Butikk og klede 20 I nærmiljøet 25 Bustad og møblar 28 Transport og reiser 32 Vêr og årstider 38 Kropp og helse

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok.

Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. Eg må kjøpe ei nynorsk ordbok. Eg må kjøpe ei ny grammatikkbok. I tillegg må eg kjøpe ei nynorsk ordbok. Å BINDE SAMAN SETNINGAR 1 Kva ordklasse høyrer dei utheva orda til? Då eg var i London, besøkte eg tanta mi. Ein hund beit Leo. Derfor er han redd hundar. Arne går på spanskkurs, for han vil lære spansk.

Detaljer

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv...

1. Fritid og bibliotek... 1. 2. Hos legen... 7. 3. Høgtider... 12. 4. Mattradisjonar... 18. 5. Sunnheit og kosthald... 25. 6. Arbeidsliv... Innhald 1. Fritid og bibliotek... 1 2. Hos legen... 7 3. Høgtider... 12 4. Mattradisjonar... 18 5. Sunnheit og kosthald... 25 6. Arbeidsliv... 30 7. Jobb i sikte... 35 8. Skule og utdanning... 40 9. Familie

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen!

Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! Mina kjenner eit lite sug i magen nesten før ho opnar augo. Ho har gledd seg så lenge til denne dagen! 17. mai er annleis enn alle andre dagar. Ein stor bursdag der alle er inviterte, tenkjer Mina, medan

Detaljer

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje

Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje 1 Bergen CK C laget sykler Vänern rundt Av Eiliv Vinje Tidleg morgon i mai. Sol over messeområdet i Örebro, Sverige. Ti Bergen CK- veteranar klare til start, pent oppstilte på to linjer, alle i oppdaterte

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź

det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź marit kaldhol det skulle vere sol, vi skulle reise til Łódź roman Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2014 ISBN 978-82-521-8437-2 Om boka

Detaljer

Lars Ove Seljestad Isberg. Roman

Lars Ove Seljestad Isberg. Roman Lars Ove Seljestad Isberg Roman 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35312-3 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 3 Nynorsk Leite etter mat Her er tre prosjekt som handlar om kva små skapningar et, og korleis dei leiter etter mat. Først må du finne verkelege maur,

Detaljer

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også.

3 Set inn adjektiv eller adverb. Carmen er ei fin dame. Ho har alltid på seg fine klede og eit fint sjal. Ho syng fint også. ADVERB 1 Set inn adverb med motsett tyding. Luisa skriv pent. Leo skriv stygt. Maten luktar godt. Søpla luktar dårleg/vondt. Han spurde høfleg. Ho svarte uhøfleg. Leo gjekk seint. Luisa gjekk fort. Jentene

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.05.2013. SAM3023 Rettslære 2. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.05.2013 SAM3023 Rettslære 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om oppgåva Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 5 timar.

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

Liv Mossige. Tyskland

Liv Mossige. Tyskland Liv Mossige Tyskland Ha langmodighet, o Herre, Med oss arme syndens børn! Gi oss tid og far med tål Før du tender vredens bål, Og når hele verden brenner, Rekk imot oss begge hender! (Salme 647, Landstad,

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

FANTASTISK FORTELJING

FANTASTISK FORTELJING FANTASTISK FORTELJING Leiken går ut på at alle som er med, diktar ei fantastisk forteljing. Ein av deltakarane byrjar på ein historie, men stoppar etter ei stund og let nestemann halde fram. Slik går det

Detaljer

Ute mat Korleis laga god mat UTE

Ute mat Korleis laga god mat UTE Ute mat Korleis laga god mat UTE Sigrid Henjum- 03. desember 2013 1 Taco - ein favoritt også på tur. 4 pers Ingrediensar: 600-800 g kjøtdeig av storfe, hjort, kylling eller svin 1 boks mais 1 paprika i

Detaljer