Draumepåske etter draumevinter? Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side 12-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Draumepåske etter draumevinter? Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side 12-15"

Transkript

1 Påska årgang Laussal kr. 40,- Draumepåske etter draumevinter? Vi har hatt ein draumevinter med natur som på dette biletet frå Fjellandsbøvatne. Blir det også ein draumepåske. I dette nummeret har vi mykje stoff om korleis vinteren var for mange år sidan. Side 8-11 og Det lange liv med bil. Side 4-7 Uskedelingar på leir. Side Uskedeling i Uganda Side Påskesnop blir testa. Side 30-33

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Leiar Dei spreke uskedelingane Den nye klatreveggen er også eit viktig pluss for aktivitetstilbodet. Eit døme til er på sin plass sjølv om ei skal vera varsam med å trekkja fram namn: Cathrine og Steinar Haugland har suksess med det dei svært treffande kallar allidrett og som aikkert kan vera inngangsporten til ymse sportslige aktivitetar. 3. og 4. klassingane klåre for trening. (Foto: Ola Matti Mathisen) Når det kjem gjester til gards og gjerne tar ein visningstur gjennom dalen, skryt eg gjerne av dei spreke uskedelingane. Som regel er det ikkje noko problem å bevisa at eg har rett, det er alltid nokon som joggar eller går etter vegen. Det gjeld til dømes på måndagar, då er gjerne den eldste generasjon ute og trimmar! Folk er også flinke til å ta seg ein fjelltur, anten det er på beina eller på ski. Sprekingane er å finna i alle aldrar. Den organiserte trimmen er også omfattende i ei lita bygd som vår. Her om dagen starta til dømes fotballtreninga for dei yngste klassene. Oppslutnaden er stor og det er grunn til å vera optimistisk med tanke på framtida for ei godt reorganisert fotballgruppe. Også turngruppa arbeider godt, slik ho har gjort gjennom ei årrekkje. For ikkje å snakka om skifolket, som med godt grunnlagsarbeid av vergudane har vind i segla som aldri før i denne ekstraordinære vintaren. Dei skiglade har ikkje minst boltra seg på Myklebustjordet og i Fjellandsbø-området. Organisert eller ikkje: Med tanke på trivnad og framtidig bosetting har Uskedalen eit godt kort på handa når vi med rette skryt av at uskedelingane er spreke og at det er et godt og mangfaldig miljø når det gjeld fysisk fostring. Men det er ei kjelde til bekymring, som Thor Inge Døssland har påpeika i ein artikkel for stutt tid sidan: Tilskota frå kommunen til frivillig lagsarbeid har vorte redusert til eit minimum. Døssland meiner med rette at utviklinga er skræmande, for tilskott på kanskje til eit lag før er no redusert til nokre tusenlapper. Skilnaden mellom bygdene er stor og laga frå vår bygd må betala dyrt for å leige lokale til aktivitetane. Pengar er sjølsagt slett ikkje alt i ein samanheng som denne, men som Døsslamd uttrykker det: At ein blir så lite verdsett av kommunen verkar sjølsagt ikke inspirerende på dei som har teke på seg verv. Difor har også kommunen ei viktig oppgave når det gjeld å halda uskedelingane minst like spreke som dei er i dag. Ola Matti Mathisen Redaksjonen: Lars Fausk (14 år) Ingvill E. Myklebust (10 år) Karen P. Brede(10 år) Kathrine Saghaug (10år) Frida Nybakk (10 år) Solveig Haugland(10 år) Malin B. Eik (10 år) Karsten Andre Haugland (10 år) Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Trykkeri: AFA AS, Uskedalen Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Muslandsvegen 144, 5463 Uskedalen Tlf: / Ola Matti Mathisen Tlf: Utgiver av Uskedalsposten er Hobbyklubben i Uskedalen som er ein barne- og ungdomsklubb frå 5. kl og oppover. Vi held til på bedehuset i Uskedalen anna kvar mandag frå kl

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 Ein ny dag Av Jan-Ove Fagerheim Jan-OveFagerheim er tilsett som kyrkjelydssekretær i Husnes prestegjeld. Han driv mykje med barneog ungdomsarbeid i prestegjeldet. Blant anna er KRIK eit området han er engasjert i. Det er tidleg om morgonen. Ein ny dag er i ferd med å bli fødd. Det er framleis mørkt, men om ikkje lenge stig sola opp over åskammen. Maria Magdalena er i sorg. For berre to dagar sidan hadde ho opplevd det verst tenkelege; Jesus, Meisteren, var blitt teken til fange og dømd til døden. Ho hadde vore ute ved Golgata då dei korsfesta han. For ein sorgens dag! For ein lang og tung dag! No er Maria på veg ut til grava. Ho har med seg ein dyr salve som ho vil balsamera den døde kroppen med Men Kva i alle dagar? Steinen - den som låg framom opninga inn til grava Steinen er velta bort! Grava er tom! Maria spring bort frå grava - fullstendig forvirra. Ho treff på Simon Peter og ein av dei andre læresveinane. Då ho fortel kva ho har sett ute ved grava legg dei to på sprang ut for å sjå dei og. Dei finn den tomme grava - kikkar inn, og etterkvart går begge inn. Det står om desse to læresveinane at dei såg og trudde. For endå hadde dei ikkje skjøna det Skrifta seier, at han skulle stå opp frå dei døde. Men då dei stod der i grava byrja det kanskje å demre litt for dei to. Jesus hadde jo sagt mykje merkeleg dei siste vekene som dei ikkje heilt forstod. Ja, hadde han ikkje sagt noko om at han skulle stå opp frå dei døde? Det hadde vore så utenkjeleg for dei då. Dei byrja å skimte noko der framme; eit lys i den mørke situasjonen dei var i. Ein ny dag var i ferd med å bli fødd. Det var framleis mørkt, men om ikkje lenge ville sola stige opp over åskammen. Ta deg gjerne tid til å lese heile kapittel 20 i Johannes sitt evangelium denne påsken. Der får du møta desse som kom ut til den tomme grava den første påskedag. Sorga vart vendt til glede! Du får og møta tvilaren Tomas, og Johannes skriv noko om kvifor han har skrive ned fortellinga om Jesus frå Nasaret. God påske! Jan-Ove Fagerheim

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Eit godt liv - med bil Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Han pensjonerar seg ikkje sjølv om han rundar 70! Det er utruleg, men sant: 13. mai rundar Sigurd Myklebust 70 år. Han ser ut som om han skulle vera 50 og er framleis minst like positiv og tenesteviljug som han alltid har vore i sitt lange og mangfaldige bil-liv. Sigurd er alltid raskt på pletten som problemløysar på bilen sitt område. Og alt tyder på at han har hatt eit godt liv. Så har han da også hatt ei ualminneleg god helse. Han har ikke lete seg dupera av eventuelle nedturar i bransjen og har ikke vore sjukemeldt ein einaste dag! Kva er oppskrifta? -Ein veit at marknaden endrar seg og då gjeld det å snu seg rundt, seier Sigurd, som vi slepp inn hos på Brekketoppen etter diverse mislukka freistnader i ei snørik veke. No er det fint ver, men Sigurd har vore ute på oppdrag for NAF/Viking også denne føremiddagen. Livet hans starta altså midt i mai i 1940 med andre ord i bakkant av turbulente dagar også i Uskedalen. Han vart fødd på ein gard som ligg berre nokre få steinkast frå det område der han seinare skulle ha arbeidsplassen sin. Etter folkeskule og framhaldsskule i Uskedalen vart det folkehøgskule på Halsnøy, men det bør nemnast at Sigurd var eit arbeidsjern allereie som svært ung. Han hadde sumarjobb på gardane og særleg på Dønhaug. -Og i sesongane jobba eg på Hermetikkfabrikken Hardanger i Beinavikjo. Då drøymde eg om sild om natta etter å ha tredd sild på rammer heile dagen. Det var ei stor verksemd, truleg med rundt 100 arbeidarar i toppsesongane, og mange budde i Tippehuset. Men eg tenkte sjølvsagt ikkje på noko framtid i den bransjen, drøymen min på den tida var å bli flymekanikar, fortel Sigurd. Han nøydde seg med å vera i Flyvåpenet under militærtenesta.

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 Det har vore ein tøff vinter for Viking og NAF. I staden vart det ei framtid i bil og det har han aldri angra på. Norheimsund var utdanningsstaden og uskedelingen gjekk eitt år på mekanikarlina før eitt år på bil-lina på yrkesskulen. Så venta praksis i to år i Bergen før Sigurd kunne ta fagprøva. Og praksis-staden var ikkje noko ringare enn storfirmaet Auto 23, som var størst i Skandinavia på GM den gongen med innpå 200 ansatte i avdelingar både her og der. Auto 23 bygde også eit verkstadanlegg som var størst og mest moderne i landet den gongen og her fekk uskedelingen jobb som jobbfordelar for 30 mann sjølv om han berre var 23 år gamal. -Det var eit stort ansvar og visse situasjonar kom eg opp i, men stort sett gjekk det bra dei 3 åra eg sat med ansvaret fortel Sigurd. Han har fleire kontorveggar nesten fulle med skriftlege bevis på kva han har lært i livet og vorte påskjønna for. Men Sigurd stunda heim att til Uskedalen for å starta noko nytt som han såg det var trong for. Etter tre års hard jobb med prosjektet kunne han i 1967 opna bensinstasjon med verkstad på to tomter som var på 2 mål tilsaman og som var utskilt frå heimegarden. Selskapet som uskedelingen hadde fått avtale med var CALTEX og stasjonen i Uskedalen og ein like utanfor Bergen var dei første selskapet etablerte her på vestlandet. Det siste halvåret før han flytta hit frå Bergen var han på bruktbilavdelinga til Auto 23 for å læra meir om dei ymse bilmerkene. Ellers var det to her i bygda som allereie hadde bensinpumper, men dei vart avvikla. -Du strevde med prosjektet i rundt 2 år før opninga -Jau, det var ein god del lokale klager og også vegvesenet var ein ålvorleg brems. Dei hadde store ambisjonar på denne tida om å føra gjennomgangsvegane utanom tettstadene og slik var det også her i Uskedalen. Den gamle riksvegen skulle difor verta ein lokalveg. Det ville skapt ein problematisk situasjon også for oss. Men heldigvis bøyde vegvesenet av og vi vart liggjande ved riksvegen. Det som skjedde i desse åra med mange klager kunne minna om det vi har opplevd i det siste - eg tenkjer på alle sandtak-klagene. Og eg undrast på kva Uskedalen eigentleg hadde vore i dag utan bensinstasjonen. Den har betydd mykje for utviklinga vidare. Vi fekk ikkje berre bensinstasjon, men også ein flott mekanisk verkstad, karosseriverkstad og seinare anlegg for understellsbehaandling. I 1980 kom også bilutleige. Sigurd hadde visse problem med restfinansieringen, men vart redda av DNB som hadde store økonomiske engasjement i kommunen i samband med utbyggjinga av SØRAL.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Sigurd har mange døme på veggen på kva han har lært og utretta. Sigurd innrømmer at han hadde det tøft ikkje minst i startåra. Då var han heilt åleine og det gjekk i eitt så å seia døgnet rundt. Men etter kvart fekk han økonomi til å ansetta folk og kunne konstatera at det gjekk framover. Noko som betydde mykje var at Sigurd fekk salet av Opel heilt fram til Auto 23 mista agenturet på talet. Han selde og Mitsubishi. Etter kvart kunne anlegget utvidast og vart det Sigurd kallar ein svært god butikk. Men så kom dei harde 1980-åra og Sigurd måtte skjera ned staben frå 8-10 til 2 mann så å seia over natta. Bankane kom inn i ei djup krise og det var ikkje hjelp å få. Sigurd leigde bort anlegget til to av dei ansatte som overtok verkstaden og Auto 88 vart eit faktum. Han beheldt eigedomsselskapet og driftsselskapet, men leverte seinare inn det siste og starta opp att med bensinstasjon. I tillegg dreiv han med utleige av bilar, redningsteneste og understellsbehandling var eit viktig år for Sigurd. Han hadde ikkje nokon i familien som kunne ta over etter seg og selde difor heile anlegget til Auto 88. Men han heldt fram med leige av bensinstasjonen med den klausul at Auto 88 skulle overta då han slutta av. I tillegg beheldt han hallen for understellsbehandling. I dag driv Sigurd, gjennom sitt personlege firma Kvinnherad Auto, redningsteneste gjennom Viking og NAF, utleige av 12 bilar (han hadde 24 i fjor), og sal av Tysse tilhengjarar. Det siste produktet har faktisk teke heilt av i fjor selde Sigurd til dømes 100 eksemplar! -Tilhengjarane er god butikk, dei sel seg sjølv, seier Sigurd. Når han no er på veg inn i syttiåra tel han naturleg nok på knappane, men så lenge han er frisk og oppegåande kjem han til å halda fram med bilverksemd i ei eller anna form. Han kjem slett ikkje til å setta punktum sjølv om han no har 52 år i bilbransjen bak seg. Men han innrømmer at bilberginga er stressande og ikkje minst har vore det i denne snørike vinteren. Det har til dels gått i eitt døgnet rundt. Enda meir stressande er det at dei nye bilane, som er fullstappa av elektronikk, må køyrast til merkeverkstadane i Haugesund, Bergen, Stord eller Odda for reparasjon. Det er fleire i kommunen som kan ynskje å ta over denne delen av verksemda, som er så viktig for så mange.

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 Sigurd vart fødd på garden i bakgrunnen biletet er teke frå der han har kontoret sitt i dag. Når vi spør Sigurd Myklebust om kvifor det vart eit bil-liv for han, er svaret dette: -Eg ser ikkje bort frå at det har noko med genene å gjera, det ligg til dels i slekta. Og så vart eg tidleg hekta på bil det var noko stort og fristaande då eg var ung. Eg angrar i alle fall ikkje på valet og er sikker på at det ikkje hadde vore like interessant med fly. Utruleg nok har Sigurd også funne tid til å ofra seg for lokalsamfunnet Uskedalen. Han var til dømesmed og stifta Uskedalen Utvikling og var ein av dei som sto hardt på for å skaffa oss Aktivitetshuset. Å han har site i styret for Båtlaget i ei årrekkje. Også i reiselivslaget og i bilorganisasjonane har han vore aktivt med og fått sin velfortente takk. Den store aktiviteten til Sigurd hadde ikkje vore mogeleg utan utstrakt velvilje frå familien. Hengjaren er ein sikker vinnar, han sel seg sjølv!

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 På ski og skøyter i Uskedalen på og 1960-talet. Av Kristian Olav Bringedal Skitur på Mannsvatn 1933/34,. Frå venstre: Håkon Myklebust, Gerd Koren Dahl, Alfred Sunde og Annie Feet Olsen. I bakgrunnen: Ungdomslagshytta Fjelly, bygd 1917 ( Biletsamlinga Uskedal Ungdomslag/ Annie Feet Olsen ) Den fine vinteren med bilete frå Myklebust og Fjellandsbø har inspirert mange til å skriva vinterminne. Her skal vi ta fram Uskedal Idrettslag sine lokale skirenn på og 1960-talet, om det å vera på isen og hopp i stor og liten bakke. Skirenn Straks det var nok snø vart det spontant skipa til skirenn. Hallvard og Per Døssland, Edvin Kjærland og andre dugande skiløparar gjekk opp spor og stod for alt det praktiske. Kunngjeringa var plakatar og at det vart sagt på skulen på laurdagen. Stort sett vart det brukt to alternativ til arena, anten nede i bygda eller på Fjellandsbø. Skiløypa med start og mål på Sandabakkane gjekk opp over Øvre Feet, innover Døsslandsheio med retur over elva ved Klehølen, over bakkane til Kristian Myklebust i Myro der Tormod køyrte opp spor i vinter, gjennom tuna på Myklebust, over Revhaug og så innom heimestølen på Dønhaug og attende til mål via Bertelsbakkane, over Skårhaug og ned Bringedalsbakkane der Marit og Leon Gundersen bur. Vi gjekk i mål ved å køyra ned desse bakkane og over riksvegen. Med liten biltrafikk på den tid kunne dette tilrådast. Likevel var det oftast ei vakt i vegen og passa på. På Fjellandsbø var start og mål på haugen nett sørom tunet i Friheim. Løypa gjekk langs Fjellandsbøvatn på nosasida, over myrane nedom tuna og opp mot Skaret, vidare opp den bratte lia og over til Åsaredalen og attende til mål langs høgspentlina og vegen. Løypa gjekk alltid der det var råd å koma fram utan for mange hindringar. Dersom det var eit le eller naturleg passering gjennom ein steingard, vart løypa tilpassa lende og slike tilhøve.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 På kanetur til Haugland. Tidspunkt: Ikkje kjend ( Biletsamlinga Uskedal Ungdomslag/ Knut Døssland ) Eg minnest særleg ein gong dette skirennet vart skipa til. Det var på same sundagen som det var hopprenn i Holmenkollen. Frå ein batteridriven radio lydde røysta til Bjørge Lillelien. Alle hadde startnummer og det var premie til dei tre beste i kvar klasse. Desse skirenna må vel reknast som lagsmeisterskap i dag. Per Myklebust, Pål Haugland og Ståle Eik var alle gode på ski. Seinare kom Årstein Eik, Åge Magne Nerhus og Tormod Myklebust sterkt med. Av dei som har gjort det best over lang tid, må vi nemna Pål Haugland og Tormod Myklebust. På isen Asgeir Bjelland hadde på nettsida uskedalen.no gode minne frå 1950 talet med skeising på riksvegen og på elva. Sjølv kan eg ikkje minnast skøyting på landevegen, men Kjell Magne Haugland fortel at det frå tid til annan var vanleg på Haugland og Musland. Med klikk- klakk -lyden visste alle at muslendarane var ute med skeisene sine. I daglegtale sa vi skjessa. I artikkelen brukar eg både omgrepet skøyter og skeiser. Uskedalselva og bakkane. For oss som budde nede i bygda, var det det mest vanleg å bruka Uskedalselva. Det hadde seg slik at før elva vart førebygd (mindre regulering), var det hølar som fraus til på vinteren. Det er nok å nemna: Klehølen, Dønhaughølen, Djupehølen, hølen ovom holmen på Lind og særleg elva nedom og oppom Skulebruo. Desse plassane var godt eigna for skeising. Ikkje dei store plassane, men nok til at vi lærte oss kunsten. Vi brukte høgreregelen og skeisa opp under landet til Kåre Guddal, stoppa, snudde og ned mot brua att og rundt brukaret på nedsida.vi fekk særleg god fart på ned og så var det å makta svingen. Om ikkje kunne det gå gale med skrens mot det opne råket. Holmane i elva på nedsida av brua demde og roa vatnet. Difor fraus det til og vi hadde ein slags skeisebane. Elles var det sport i kor langt vi kunne ta oss opp elva på isen utan å måtta ta skeisene av. Det gjekk over stokk og stein og vi gjekk ofte gjennom der isen var roten. Den leiken var såleis ein fårleg sport. Dessutan førte dette og til at vi skjemde ut skeisene. Asbjørn Olsen hadde alltid fila på baklomma. Det var berre å retta skeisa i høgste veret og Asbjørn retta på det som feil var. Birger Myklebust minnest at han var med å skipa til skeisemeisterskap på elva ved Skulebruo. Start og mål var der elva gjer ein sving, der vegen går ned til Lislerud. På Leite var det to hølar etter eit gamlt elvefar. Hølane fraus lett til. Her var det berre å gå rundt i ein sirkel. Dersom det kom frost etter mykje regn, fraus pyttar til på bakkane. Ein høvande plass var hos Bjørn Olsen like ved riksvegen, der det faktisk legg seg vatn med stor elv den dag i dag.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Opsongersvatnet. Det største var å få koma på Opsongersvatnet, på internasjonal bane laga av Arne Kaldestad og Otto Kolås. I 7. klasse hadde vi jamvel skøytedag på Opsongersvatnet, ei hending så stor at Tormod Mykelbust og Olav Ulvenes stilte med nye skoskøyter. Tormod med sine Ballangrud var beste sorten mens Olav sine Wingskøyter var av noko ringare kvalitet. Sjølv fekk eg Ballangrud i storleik 45/46, kjøpt på Kikken i Rosendal. Altfor store og med saueull innlagd i tåa før dei kunne brukast. Skyss var: Ut med bussen og heimatt i Angliaen til Ulvenesen. Vi vart likevel smågutar å rekna for på Opsongersvatnet. Alle var betre enn oss som kom frå den tronge dalen med hølane på elva. Klubben Noko gøymd ligg Klubben, ei tjødn på Børneset med ein liten holme midt i. Her var gutane frå Eik, Padlane og Steinsletto einerådande. Aller nådigst fekk vi som budde innom bruo koma på Klubben. Her skeisa vi motsols rundt holmen midt i. Torkel og Knut Stensletten og Padlagutane var alle gode på isen. Jamvel med endra landskap og meir vegetasjon er Klubben godt synleg i dag. På stålisen på Fjellandsbøvatnet tidleg 1970 talet. Endre Eidsvik og Alf Eidsvik jr. ( Affi ) Foto: Kristian Bringedal Fjellandsbøvatn Dei frå Haugland og Musland nytta meir isen på Fjellandsbøvatn. Med kortare veg til isen, fekk dei eit godt grunnlag for å bli gode skeiseløparar. Eg ser for meg Pål Haugland, Kjell Magne Haugland og Jens Musland. Dersom det laga seg med skyss, var det ei storhending for oss nede i bygda å koma på den store isflata. Med stålis var det såre enkelt. Verre var det når vi fyrst måtte måka bane. Den fyrste dagen gjekk gjerne med berre til klargjering. Så var det oppatt neste dag for å leika Kuppern og Fred Anton Maier med begge armane på ryggen på langsida og den eine armen laus i svingane. Særleg spanande var det å ta seg opp det vesle elveløpet innover myrane under husa på. Fjellandsbø. Skyss ja. Kven var så det? Arne på Sanden med mjølkebilen var ein gild mann. Han let oss få sitja på. Det høvde den eine vegen, men heimatt måtte vi gå eller bli henta av Gunnar Ulvenes med Ford Angliaen. Fjorden Eg kan ikkje minnast at Storsund fraus til. Stølavikjo fraus til i kalde periodar med mykje ferskvatn i sjøen. Det var rekna for å vera utrygg is og vi fekk aldri lov å fara dit. Det var heller ikkje vanleg å bruka Mannsvatn, slik vi veit Herøysundarane gjorde med å gå til Helvikvatnet.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 På Mannsvatn 1933/34. Frå venstre: Gerd Koren Dahl og Annie Feet Olsen Bak: Ungdomslagshytta Fjelly. ( Biletsamlinga Uskedal Ungomslag/ Annie Feet Olsen ) Ulike typar skeiser Eg minnest godt snablakøyter med ei brei egg og ein slags snabel framme. Syster mi, Eli, måtte ta til takke med snablaskøyter dei fyrste åra. Yngre born lærte seg til på skruskøyter,- skøyter festa med å skru til i sida. Mest vanleg var lengdeløpsskøyter, hockey- og bandyskøyter med reimar. Med bruk av beksaumssko sette du foten i nokre piggar på skøyta og så var det å dra reima godt til. Dersom du ikkje var sterk nok til å festa skøyta, var det å få hjelp frå dei eldre. På nytt var det å ty til Asbjørn Olsen. Han var ein kløppar på isen, meir som ein akrobat å rekna. Han drog reima til så hardt at du knapt kjende føtene i skorne. Skoskøytene kom med full tyngde på 1960 talet. Den fyrste eg kan minnast med skoskøyter i Uskedalen, var Alf Bjarne Hansen. Mikal Myklebust ( busett i Haugesund ) var tidleg ute med skoskøyter og meistra isen godt. Det same gjorde Lars Myklebust. I stor og liten bakke. Holmenkollen ligg i Oslo. Stord hadde Lundekollen og vi hadde Døsskollen. I ein høvande bratt bakke eller bråt laga vi hopp. Det kunne vera i Bertelsbakkane, på Myklebust eller på Haugland. I slike tilfeldige bråt hoppa vi sjeldan over 10 meter. Med nydyrking er mange av desse bråta borte no.døsskollen ligg like ved idrettsbanen Heio. Her var det bakken forma slik ein hoppbakke skal vera med over- og underrenn, slette og hoppet plassert inne på kulen. I Døsskollen hoppa vi opp mot 20 meter. Sjølve hoppet var til vanleg berre laga av oppbygd snø. I nokre høve la vi ein trekasse inne i hoppet og fekk det på den måten større og meir stabilt. Ståle Eik var ein god hoppar. Det gjorde inntrykk då han hoppa i bakken Eldhusbråtet på Haugland ( på bruk 15 til Andreas Haugland, seinare Trygve A. Haugland) fall stygt og brekte foten. Det var 21. januar Han vart køyrt heim med hest og slede. Legen var i bygda, vart tilkalla og foten vart gipsa. Ein annan god hoppar på talet var Per Myklebust ( busett i Dimmelsvik ). Den beste hoppinga var likevel på fjellet ved ungdomslagshytta Fjelly.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 LAGSLEIR PÅ SOLGRY FEBRUAR 2010! Av Linda Tvedt Solgry er ein flott leirstad i Sveio- dreven av Norsk Luth. Misjonssamband. I år tok leiarane på Fredagsforum atter ein gong med seg ein stor flokk unge til Solgry og ei helg stappfull av aktivitetar. Etter endt helg var dei alle storfornøyd og sikkert og litt trøtte. Å reise på lagsleir er ein kjempekjekk måte å reise på leir på, spesielt viss du aldri har vore på leir før. Du reiser saman med mange av dei du kjenner godt frå før. Det som er sikkert er og at du alltid blir kjent med nokre nye folk, og det er veldig kjekt. Her er nokre jenter kommen inn i bussen og er spente på å dra på leir!

13 USKEDALSPOSTEN Side 13 - og "gutta boys" er medein supergjeng! Leik og moro høyre med på leir! Ingebjørg, var med som hjelpeleiar- ho spelar piano til flinke songarar!

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Laurdag, var da leirkveld- mykje lott og løye her! Spesielt då Jan og Mari Ann, vart dunka i barberskum!!!! Joachim, vil prøva luftgeværet- ein populær aktivitet! Litt ventetid - over ishockeyspelet!

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Akebakken vart og nyttaav "små og store" Karsten Andre, var med på leir for fyrste gong. Flink i taklingar sine!! (Frå innendørs ballbingen.) Ein stor takk til Runar, som var sjåfør til og frå leir!! Og, kona Ann Kristin og Karin Tungesvik- som hjalp med køyring!

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Vårens bursdagshelsingar! Svigermor, Else Tvedt Har fødselsdag 2.april Helsing oss i Herøysund. Til ei kjær, sprek, og omsorgsfull mamma og svigermor. Vi ynskjer deg hjertlig tillukka med 84 årsdagen, den Håpar du får ein fin og vellykka dag. Her er du på tur til Fonnabu i Helsing Helga og Bjørnar. Kjellaug 70 år! Gratulera med dagen din 7. april. Vi er glad i deg. Helsing store og små i Skorane og på Rød Ola Matti Mathisen Fyller 68 år 19 mars. Helsing oss i Hobbyklubben Kjell Erik og Isak Taranger. Hipp hurra for guttane våras, som fyller 38 år 1 mars, og 2 år 4 mars. Gratulera så masse med dagen. Klem frå Thea, Jakob og Line. Dersom mogeleg ei helsing til Iselin Myklebust : gratulera med 2 års dagen klem frå bestevennen din Isak. Sunniva! Me vil gratulerer Supersøster vår med 9 års dagen 5. april! Kjempegla i deg. Gode klemmar fra Ingvill, Sivert, Karoline, mamma og pappa. Tante Liv Mari i Bergen fyller 50 år den 26/4. Stor gratulasjonsklem frå oss på Kjerland. Her er to gode hyttevenner på Skorpo som begge fyller år i påsken. Arne Brandvik og Tore Langballe. Her er dei på båttur ein herlig sommardag. Me gratulerer med dagane og håper det blir kake til alle mann. Vennlig helsing Bente Brandvik

17 USKEDALSPOSTEN Side 17

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 TI OM PÅSKA TEKST OG BILETE : Kathrine Saghaug, Solveig Haugland, Malin B. Eik og Ingvill E. Myklebust. Spørsmål: 1. Har du påskeegg, og kva har du i det? 2. Hva er det beste med påsken? Gro Hjelmeland -Eg har påskeegg og eg har smågodt i det. -Sol og blå himmel og gå på ski til hytta. Inger H. Myklebust -Ja. Eg har masse god påskemarsipan. -Gå tur og håpa på fint ver og ferie. Bente Halvorsen -Ja, eg har snop. -Ferien og snopet. Bente Myre -Ja, masse sjokolade. -Å ha fri og vera ute. Solveig Haugland -Ja, masse snop. -Gå på hytta og ha fri. Kari Isdal -Ja, masse godt. -Mange dagar fri og være på fjellet. Ann-Mari Krsitoffersen -Ja, masse godteri. -Fri frå skulen Michael Røssland -Ja, masse snop -Fri frå jobben Silje Bråtun -Ja, eg har sjokolande. -Ferie Ola Matti Mathisen -Det har eg aldri fått. -Påskebodskapen Uskedalen Kyrkje 28.mars kl.1100 Gudsteneste ved Hildur Øvsthus 02.april kl Nattverdgudsteneste ved Sven Harald Nilsen 25.april kl Familiegudsteneste Bok til 6 åringar ved Sven Harald Nilsen 09.mai kl Konfirmasjongudsteneste ved Sven Harald Nilsen 17.mai kl Gudsteneste ved Sven Harald Nilsen 06.juni kl Gudsteneste ved Åge Sætre

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Bokanmeldelser INNBRUDD PÅ SKULEN! Forfattar: Lena Lilleste Innbrudd på skulen er ei ganske så kjekk og spennande bok som handlar om Tommy og Flisa som finn på mykje spennande. Det foregår to innbrudd på skulen samtidig.tommy og Flisa prøver og finne ut kven som er innbruddstjuvane på skulen og kjem borti mykje skummelt. Vil du vita meir, så må du lesa boka! Eg anbefaler boka for folk som liker spennande bøker og ungar frå tredje klasse og oppover. Karen Pedersen Brede. SKRØMT Forfattar: Torvald Sund. Skrømt er ei bok for aldersgruppa år. Som tittelen seier er boka litt skummel. Den handlar om Marius og eg.(det står berre eg i boka.) Dei skal vera i ei hytta åleine på fjellet. Dei er litt redde spesielt når det kjem ein framand mann inn og tek opp kniven til Marius og plutselig berre forsvinn igjen. Ute uler stormen Kva skjer vidare? Les boka! Frida Nybakk Vitsar frå Lars Fausk og Karsten Andre Haugland Eg har fått nytt høreapparat, sa mannen på gamlehjemmet. Hvor mye koster det, da? Kvart på fem! -Kan ikke du si til gutten din at han skal slutte å ape etter meg. -Per! Slutt å se dum ut. -En god latter forlenger livet, sa kjerringa og lo seg i hjel. Hørt på gatekjøkkenet : -En cheeseburger takk! -Dessverre, det har vi ikke. -La meg få en vanlig hamburger, da! -Med eller uten ost? Den lille gutten skulle på skolen. -Ha det pappa, nå går jeg på skolen. -Husk å gå forsiktig.. Mamma er ute med bilen Gjort er gjort sa elgen og gikk over elven og ble rein -Ole, hvorfor har du lagt bamsen din i fryseren? -Jo fordi eg vil ha isbjørn i stedet! -Hvorfor kjøpe Escort når man kan kjøpe busskort. -Kelner, denne suppen er grusom! Hent hovmesteren! -Hvorfor det? Han vil ikke spise suppen han heller. Hørt i Italia: -Nå spiser du spaghettien din, og dermed pasta! -Det var da en flott statue, er det marrmor? -Nei, det er mormor!! -Fikk du jobben som rørlegger? -Nei, den gikk rett i vasken. -Eg skal ha en pølse med lompe, uten sennep. -Sennep har vi ikke, kan du ta den uten ketchup i stedet? -Doktor! Alle mennesker bare ignorerer meg fullstendig! -Vær så god neste. Under en time i sosialfag fortalte læreren til sine elever: -Hver gang eg puster, så dør eit menneske. Da kommer det tørt frå Petter på bakerste benk: -Da bør du jammen pusse tennene dine oftere!!

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Emil B. Berntsen heima i Korsneset. Kvar bur du? - Korsnes i Uskedalen Fortel litt om området rundt. - Mange ungar. Kor mange naboar har du? - Mange. Ganske stort byggefelt. Kva er bra med plassen du bur på? - At det er ein fotballbane her! Kva er negativt? - Ingenting. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? -God. Gang- og sykkelsti ut til sentrum. Er det mykje sol på plassen? - På sommaren er det masse sol. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren akar eg og sommaren badar eg. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Begge deler. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Passeleg. Kjem det ofte snø om vinteren? - Det kjem når det kjem.

21 USKEDALSPOSTEN Side 21 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Her bur Robert N. Stensletten. Kvar bur du? - Steinsletta i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Stor skog opp forbi huset. Kor mange naboar har du? - Nokre. Kva er bra med plassen du bur på? - Stor akebakke. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren står eg på ski og om sommaren leiker eg. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Nesten berre ute og leikar. Kva er negativt? - Ingenting. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? - Litt god. Er det mykje sol på plassen? - Ja. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Nei, det synest eg ikkje. Kjem det ofte snø om vinteren? - Nei.

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Malin foran huset sitt i Geilo. Kvar bur du? - Kråkehaugen Geilo i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Fin utsikt over sjøen. Kor mange naboar har du? - Mange. Kva er bra med plassen du bur på? - Kort vei til venner. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren er eg ute og leiker i snøen. Om sommeren er eg ute og soler meg på trampolinen. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Begge deler. Kva er negativt? - Viss vi er for langt nede i brotet, så kan vi dette i sjøen! Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? - Veldig god. Er det mykje sol på plassen? - Ja, når det er sommar har vi mykje sol. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Ja, vi bygger på huset! Kjem det ofte snø om vinteren? - Når det er snø er det mykje.

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Frida Nybakk bur sentralt i sentrum. Kvar bur du? - Brekketoppen i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Huset ligg ved veien.det er ein akebakke bak huset. Kor mange naboar har du? - Eg har veldig mange naboar. Kva er bra med plassen du bur på? - Det er veldig fint rundt huset og hagen er stor. Kva er negativt? - Vi bur veldig nære veien så det ligg eksos rundt huset. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? - Veldig god tilgang til alt. Er det mykje sol på plassen? - Ja. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Ja,vi bygger på huset! Kjem det ofte snø om vinteren? - Når det er snø er det mykje. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Begge deler. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren er vi bak huset akar. Om sommaren er vi foran huset og held på med aktivitar. Vi har trampolina der.

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Heimstaden min Av Ingvill E. Myklebust, Solveig Haugland og Karen P. Brede Solveig Haugland nyt snøen heime på Haugland. Kvar bur du? - På Haugland, i kryssen, i Uskedalen. Fortel litt om området rundt. - Det er fin natur rundt. Kor mange naboar har du? - Ganske mange. Kva er bra med plassen du bur på? - Det er fint å gå på tur der. Kva er negativt? - Det er langt til venner. Kor god tilgang har du til butikk, vener og skule? -Ikkje så god, men det går an å sykla. Er det mykje sol på plassen? - Nei, berre litt om sommaren. Er du mykje heime eller er du mykje ute med vener? - Litt begge deler. Er det mykje støy rundt heimstaden din? - Litt. Kjem det ofte snø om vinteren? - Det kjem litt snø om vinteren. Kva gjer du i heimen om vinteren og om sommaren? - Om vinteren står eg på ski, og om sommaren likar eg å gå på tur.

25 USKEDALSPOSTEN Side 25 Gode matrettar til påske -presentert av Marit Hjønnevåg Marit Hjønnevåg presenter gode matrettar til påske FISKEPUDDING Uskedal-salat m/varmrøykt eller ovnsbakt laks/aure Salat: 5 grønne epler 250 g revet sellerirot 2 ts pepperrot 1 ts sukker 1 beger matyoghurt 1 beger lettrømme Riv sellerirot og gi ett oppkok, kjøl ned i kaldt vatn. 5 grønne epler i terninger med skall. Bland yoghurt, rømme, revet pepperot og sukker. Server salaten til varmrøykt krydderlaks, peppermakrell eller bøkling frå Hjønnevåg. Ovnsbakt laks/aure: Legg laks eller aurefilet i ei ildfastform, strø over med salt, evt også pepper eller anna krydder du har for handa. Bak i ovnen på 200 grader i ca min. Om du bruker heil fisk så må ein berekna noko lenger steiketid enn til filet. RØYKT TORSK Fiskepudding som pålegg er godt! Server fiskepudding med salat og sennep på ett godt stykke brød, pynt med ei skive røyktlaks og urter. Fiskepudding med laksesaus Varm fiskepuddingen i ovnen. Kvit saus: smelt 2ss smør og rør i 2ss kveitemjøl, spe med mjølk, smak til med fiskebuljong, eller litt kraft frå kokte grønnsaker. Smak til med salt og pepper. Tilsett i sausen terningar med røykt laks/aure Server med pasta og dampa broccoli. Kok opp rikeleg med vatn, legg i fiskestykka og skru ned varmen. La fisken trekke(like under kokepunktet i ca. 10 min til den flaker/deler seg og løsner frå beinet. Vær forsiktig med varmebehandling, fisken blir lett tørr hvis den får for mykje og for høg varme. Server med kokte poteter, kvit saus og lett kokte grønnsaker som gulrot og brokkoli. Lag ein kvit saus til røykefisken: Smelt 2ss smør og rør i 2ss kveitemjøl, spe med mjølk og smak til med fiskebuljong, eller litt kraft frå grønnsakene. Smak til med salt og pepper.

26 USKEDALSPOSTEN Side 26 La oss lage frokost til deg Vi har nysmurte baguetter og nistepakkar fra kl Opningstider i påskeveka Man ons Påskeafta Skjærtorsdag Påskedag Langfredag Påskedag YX USKEDALEN 5463 USKEDALEN TLF: HUSNES STORSENTER - Tlf DIN LOKALE LEVERANDØR TELEFON

27 USKEDALSPOSTEN Side 27 Påskehanen i Uskedalen AvMarita Kjærland Her ser du frå venstre Viljar(8 ½ år) med den største hanen Hacki, Ida Marie med Truseidaton og Vidar (5 år) med høna Heistro (1-2 år) Ja no er det ikkje lenge att til påske! Det gledar Ida Marie seg til. Ho og vetlebroren Vidar kosar seg saman med dyra sine. Dei har fira kaniner, to haner og ei høna og fira kaniner. Det er Ida Marie som matar dei kvar dag, Vidar er og med. Dei treng mykje kos og stell, men det synest Ida Marie er berre kjekt. Ho likar å driva med dyr sjølv om det krevst sitt arbeid. I dag har dei besøk av skulekameraten Viljar. Han likar godt å vera saman med dei og dyra. Ida Marie fortel at når ho kjem heim frå skulen og ikkje har ete opp all maten sin gjev ho restane til den største hanen Hacki og dei to andre hønsa. Men det som ho synest er litt morosamt og løye å sjå på, er at hanen Hacki likar veldig godt dei skivene med leverpostei på. Den store hanen Truseidaton er ca. eit år gamal. Denne hanen kan Ida Marie godt vera stolt over. Det er ein kjempe snill hane, og mora til Ida Marie fortel at ho ikkje treng å vera så svært bekymra om han eller den andre hanen skulle gjera noko gale med dei. For alle dyr treng jo ikkje vera så snille som desse hanane, sjølv om dei ser fine ut. Det har sikkert monge erfaring av. Ida Marie fortel og at no gledar ho seg til våren, men likar godt å ha snø og. Ho gledar seg til å sleppa dyra sine ut på grøn bakke.

28 USKEDALSPOSTEN Side 28 Her er bilete av Ida Marie (7år) som held hanen Truseidaton (ca.1år) Det er ikkje berre høns Ida Marie og Vidar har, dei har og fira kaniner dei steller med. Kaninene grev og styrer på oppi garen sin, dei har laga ein tunell som verken Ida Marie eller Vidar veit kor lang er. To av kaninene er litt sky av seg, Dei likar seg best i den lange tunellen. Men dei to andre kaninene er framme, og dei kosar seg saman med Ida Marie og dei. Vidar likar å snakka med kanina Nusse(1år). Dette er bilete av den eina kanino som heiter Snurre Sprett, han er 1 ½ år. Ida Marie likar å snakka med han og den andre kanina Nusse(1år). Og her er bilete av den største hanen, Hacki og høna Meistro som sit på vaglet.

29 USKEDALSPOSTEN Side 29 Opningstider: Mandag Torsdag Fredag Lørdag Omvikedalsvegen 370 Telefon Brekketoppen, 5463 Uskedalen Vakttelefon Tlf: Bilutleie Understellsbehandling Viking/NAF redningstjeneste Sal av Tysse-tilhengarar

30 USKEDALSPOSTEN Side 30 Påskesnop-test i Uskedalsposten. Panelet bestod av: Frå venstre: Kathrine Saghaug, Britt Torill M. Mathiesen, Karen Brede Pedersen, Frida Nybakk, Malin B. Eik og framme Solveig Haugland og Ingvill E. Myklebust Denne gjengen gjekk grundig til verks og testa eit breidt spekter av påskesnop. Det var viktig å huske på at alt skulle smakast på og vurderast utan å verta kvalme. Det var kun små smaksprøvar som vart testa av kvart produkt. Alle produkta er å få kjøpt i Uskedalen og omegn. Vi gav alle ein liten beskrivelse av smaksopplevelsen og til slutt eit terningkast, der 1 var dårlegast og 6 best. Malin: Det var ikkje noko spesielt påskesnop. Det smaka heilt vanleg. Terningkast 4. Ingvill: God smak, det var ikkje noko spesiell smak. Terningkast 5. Kathrine: Eg smakte på ein seigemann. Veldig god. Ikkje som vanleg seigemann. Terningkast 5. Frida: Den biten eg tok var litt salt og veldig god. Men, ikkje noko spesielt påskesnop. Terningkast 4. Karen: Litt kvalmande, men god. Terningkast 3. Solveig: Smaka ein sjokoladebit. Det var ein uvanleg smak på den. Terningkast 4. Britt Torill: Lakrisbiten var veldig god. Satte seg ikkje fast i tennene. Terningkast 4. Malin: Eg smakte ein blank søt kylling med eplesmak. Den var knallgod! Terningkast 6. Ingvill: Smakte ein kvit og gul hare. Litt rar smak. Terningkast 3. Kathrine: Smakte ein skumkylling. Sånn passelig.. Terningkast 4. Frida: Eg smakte ein raud og kvit sløyfe. Dem var knallgod! Terningkast 6. Karen: Eg smakte ein blank kylling. Normal og seig. Den var god. Litt klissete. Terningkast 4. Solveig: Lakrisbiten var veldig god og hadde ein salt smak. Terningkast 5. Britt Torill: Biten med små fargekuler utanpå hadde klissete lakris inni. Det var ein veldig kunstig smak. Terningkast 1.

31 USKEDALSPOSTEN Side 31 Malin: Egget med sjokoladetrekk var kjempegod. Terningkast 5. Ingvill: Grønt egg og kvitt inni. Kjempegodt! Terningkast 5. Kathrine: Grønt egg. Skikkeleg godt. Terningkast 5. Frida: Egget med sjokoladtrekk var veldig godt. Terningkast 5. Karen: Egget var veldig hardt. Skummet inni smaka ikkje noko, men sjokoladen var god. Terningkast 3. Solveig: Eg tok eit brunt egg. Hardt med tannlegesmak, men godt. Terningkast 4. Britt Torill: Raudt egg. Satte seg skikkeleg fast i tennene. Supersøtt og kunstig. Terningkast 1. Malin: Kremen innin smakte salt ostekrem. Litt kvalmande. Terningkast 3. Ingvill: Sjokolade på utsida med kvit mjølkekrem inni. Kjempegod mjølkekrem inni. Terningkast 6. Kathrine: Kanongod! Terningkast 6. Frida: Det smakte som salt ostekrem og kvalmande. Terningkast 3. Karen: Utruleg GOD sjokolade og mjølkekrem. Terningkast 6. Solveig: Heilt suveren! Veldig god, men det kan bli litt for mykje. Terningkast 6. Britt Torill: Veldig fyldig og god smak. Spørst om det er litt mektig med eit heilt egg. Terningkast 5. Malin: Litt mørkare sjokolade, så det blei sånn passe. Terningkast 3. Ingvill: Sånn passe. Eg likte den ikkje så godt. Terningkast 3. Kathrine: Veldig god. Terningkast 3. Frida: Litt mørk smak. Litt midt i mellom. Terningkast 3. Karen: Ikkje god mørk smak. Den var fæl. Terningkast 2. Solveig: Veldig passe. Terningkast 4. Britt Torill: Egget var veldig hardt. Den mørkaste sjokoladen vi har testa til no. Sikkert god til ein kopp kaffi. Terningkast 4. Malin: Sjokoladen var god, men kremen var smaka endå meir saltare ostekrem enn Freias påskeegg. Veldig kvalmande. Terningkast 3. Ingvill: Sjokolade utpå og eggekrem inni. Ganske god smak. Terningkast 5. Kathrine: Sånn passe. Ostesmak og sjokolade. Terningkast 4. Frida: Endå saltare smak enn Freias påskeegg. Veldig kvalmande. Terningkast 3. Karen: God, men kan ikkje slå Freias påskeegg! Smakte ostekrem. Terningkast 5. Solveig: God, men ostesmak. Terningkast 5. Britt Torill: Egget er mindre enn Freias påskeegg. Litt meir ostesmak og. Heller ikkje så god sjokoladesmak. Terningkast 3.

32 USKEDALSPOSTEN Side 32 Malin: Smaka kvit marsipan med litt sjokolade på. Litt vel mykje marsipan smak. Egentleg sånn passe. Terningkast 4. Ingvill: Gul marsipankylling. Kjempegod! Smaka som vanleg marsipan. Terningkast 5. Kathrine: Smakte ein rein sjokoladefigur. Sånn passe. Som lausvekt sjokoladefigurar. Terningkast 2. Frida: Påskemarsipan, vanleg marsipan. Terningskast 4. Karen: God marsipan med ein god sjokolade. Terningkast 4. Solveig: Marsipan med sjokolade. God. Terningkast 5. Britt Torill: Smakte kolibripølse. Dette var godt, og skikkeleg påskesnop. Terningkast 5. Malin: Det smaka Kinderegg. Knakande, super godt! Terningkast 6. Ingvill: Kjempegodt! Smakar som Kinderegg. Terningkast 6. Kathrine: Kjempegodt! Terningkast 5. Frida: Knakande supergodt! Terningkast 56. Karen: Heilt lik smak som Kinderegg, men god. Terningkast 4. Solveig: Smakar som Kinderegg. Terningkast 6. Britt Torill: Veldig god! Rund, god og mild smak. Terningkast 6. Malin: Veldig god. Terningkast 5. Ingvill: Smakte kvit kule med marsipan inni. Kjempegod! Terningkast 6. Kathrine: Kvalmandes. Terningkast 1. Frida: Den var veldig god. Terningkast 5. Karen: Smakte ei lys sjokoladekule. Smakte ikkje godt. Kjendes ut som om det var sand inni marsipanen. Tørr. Terningkast 1. Solveig: Sjokolade med marsipan inni. Terningkast 4. Britt Torill: Smakte mørk sjokoladekule med marsipan inni. Sånn passe god. Ikkje den beste marsipansmaken. Terningkast 4. Malin: Veldig god! Smakte skum med eplesmak. Terningkast 5. Ingvill: Smakte rosa skumfigur. Veldig søt! Terningkast 4. Kathrine: Smakte ei rosa pute. Veldig god! Terningkast 5. Frida: Smakte skum med eplesmak. Veldig god. Terningkast 5. Karen: Dette var ikkje gale. Litt godt. Kjempesøt og klissete. Terningkast 2. Solveig: Veldig søtt. Terningkast 3. Britt Torill: Seigt å bite av. Veldig søt ettersmak. Skumsnop er nå skumsnop. Terningkast 2.

33 USKEDALSPOSTEN Side 33 Panelet klar for kritisk å vurdere påskensnopet som er å få kjøpt. Brettet med smaksprøvar gjekk rundt bordet mange gonger denne kvelden. Å skrive ned kva smaksopplevelse ein hadde var spennande og litt vanskeleg. Kva synest du? Malin i djup konsentrasjon. Den salte lakrisen likte Solveig skikkeleg godt! Karen var ein kritisk med blid deltakar i testpanelet. Denne var ikkje god! Smaksopplevelsen blei flittig diskutert. Kathrine skriv så blekket sprutar. Snop blir ein jammen tyrst av! Etter testen vart ei mugge med vatn drukke opp på 1,2,3!

34 USKEDALSPOSTEN Side 34 Aktivitet til fjords og til fjells - for 55 år sidan! Stort innrykk i fjellheimen ved Uskedalen Kva fylte folk fritid og ferier med i Uskedalen for eit halvt århundre sidan? Dei var aktive som no - både til vanns og til fjells. Det viser denne biletsamlinga som vi trykker her og som er henta frå fleire unike og imponerande album, utlånt av Birger Myklebust på Neset. Fotograf var broren hans, Gjert, og han må ha hatt godt kamera og vore dyktig for kvaliteten er høg. Mange av albumbileta er frå påskefeiringa i hyttemiljøet ved Mannsvatnet på midten av 1950-talet, nærare bestemt 1954, 1955 og Kajakken var populær allereie på 50-talet.

35 USKEDALSPOSTEN Side 35 Vintrane var ofte snørike før. Under pipa til venstre ligg det ei hytte! Rast inne i Botnane.

36 USKEDALSPOSTEN Side 36 Kvartett som har nådd toppen av Tverrfjell i 1954: Tor Myklebust, Jens Arnesen, Alf Eidsvik og Birger Myklebust. Full fart innover i fjellet.

37 USKEDALSPOSTEN Side mai 1955 Fiske på Mannsvatnet. Frå venstre Mikael T. Rød, Bjarne L. Rød og Lilly Brendeland.

38 USKEDALSPOSTEN Side 38 Kajakken til venstre på det eine biletet var bygt i løa på Neset og eksisterer framleis! Mariann med pusen sin

39 USKEDALSPOSTEN Side 39 En lysere fremtid for barn i Uganda Tekst: Lill Myklebust Skaadel Foto: Jan Inge Revheim Katherine Kitongo, direktør på Miles2Smiles Welfare Center og Lill Myklebust Skaadel Lill Myklebust Skaadel frå Uskedalen har i vinter vore i Uganda med Strømmestiftelsen i 12 dagar og har sendt Uskedalsposten denne artikkelen. Lill er busett i Skudeneshavn og er kateketvikar i Falnes kirke og Ferkingstad kirke. Turen var finansiert gjennom Strømmestiftelsens Skrikaksjon. Tidlig en torsdagsmorgen kom konfirmantgjengen fra Skudeneshavn og Ferkingstad til dagsenteret Miles2Smiles for barn opptil seks år i Kampala, Uganda, de to konfirmantene Marthe Jensen og Liv Olaug Riisdal, koordinator for SKRIK-aksjonen, Jan Inge Revheim fra Strømmestiftelsen og jeg. Vi var veldig spente på hva som skulle møte oss på den andre siden av porten. Vi ble hilst velkommen av en ung kvinne som strålte mot oss, hun heter Katherine Kitongo. De fleste kaller henne Betty, mens barna bare sier aunt Betty. Barna kom umiddelbart imot oss. Ja, så å si alle kom stormende for å møte oss. Flere av barna ville med en gang holde oss i hånden. Noen holdt oss i buksen og andre i T-skjorten, noen ville aller helst bli båret eller sitte på fanget. Det kan nok både Marthe og Liv Olaug skrive under på. Å, så glade de var for å se oss! Jeg tenkte med en gang at her får de omsorg og kjærlighet fra de voksne. Og så nysgjerrige de var på gjestene sine, disse små. Alle ville ta på håret til Liv Olaug og Marthe. Noen av barna i daghjemmet hadde veldig lyst til å være frisør. Noen prøvde å flette håret til oss jentene, men det ble nok vanskelig å flette et hår som er så mye glattere enn de er vant med her. Hvorfor heter dette senteret Miles2Smiles ( Mil til Smil )? Etter mye kos og litt lek med barna, fikk vi snakke nærmere med tante Betty. Det hun da fortalte rørte meg dypt i hjertet. Hun fortalte en historie om barn som bare hadde mor til omsorgsperson. Far hadde stukket av, som regel før barna var født.

40 USKEDALSPOSTEN Side 40 Jan Inge Revheim fra Strømmestiftelsen og de andre i delegasjonen utløste mange gode smil i Uganda. Mor er svært fattig og har sin lille bedrift på markedet i nærheten av Miles2Smiles Welfare Center. Det er hardt arbeid og lite inntekt. Hun jobber som regel fra klokken seks til åtte. I tillegg er det langt å gå fra hjemmet til markedsplassen. Det er langt å gå på alle måter for å få et smil for mor og barna hennes. Myndighetene vil forby kvinnene å selge mat når de har med barna sine, for barna er SKITNE, de lever omgitt av støv og gjørme. Har mor tid til å tenke så mye på barna når hun må jobbe så hardt for å tjene nok til livets opphold? Nei, det blir lite tid til barna. I verste fall må disse fattige mødrene forlate barna sine hjemme, låse døren og etterlate litt mat på bordet. Tiden går, og veien er lang før barnet kan få smil og kjærlighet fra en voksen. Derfor heter det Miles2Smiles. Katherine hadde ikke samvittighet til å kjenne virkeligheten til disse kvinnene uten å gjøre noe. Hun startet derfor et dagsenter for barna der de får være helt til mor dukker opp i porten sliten og trøtt på kvelden. Katherine oppsøkte en av mødrene også, en hun visste om fra før. Hun hadde et svakt og underernært barn på åtte måneder, Hanifa. Men da hun kom for å tilby denne moren å ha barnet sitt på dagsenteret, ble hun møtt av en kvinne i dyp sorg. Den lille underernærte kroppen hadde ikke klart seg. Hanifa døde av malaria en uke før Katherine kom. Katherine ble svært sorgfull over dette. Men gav hun opp? Nei, ikke denne damen. Hun tenkte at den lille jenta ikke skulle dø forgjeves. På grunn av hennes tøffe og korte liv, ville Katherine kjempe videre for disse barna som levde under slike harde kår som lille Hanifa hadde gjort. Men det er mange som trenger hjelp, og Katherine hadde snart ikke mer penger å ta av. Hva skulle hun nå gjøre? Hun fikk høre om Stromme Foundation (Strømmestiftelsen) sitt kontor i Kampala. Hun var i stor nød da hun møtte folk fra Strømmestiftelsens. Neste skritt ville vært å legge ned senteret, hun hadde ikke mer penger til leie av lokaler. Men heldigvis kunne Strømmestiftelsen hjelpe henne! I dag er Katherine Kitongo direktør for en barnehage med ca. 120 barn, som nå drives i samarbeid med Strømmestiftelsen. Neste skritt var også å hjelpe kvinnene med å skaffe seg en bedre fremtid gjennom nyttige kurs blant annet innen forretningsdrift. Når jeg skiver dette, tenker jeg også særlig Rita på fem år. Hun smilte til meg mens hun snakket glad med få fremtenner. Jeg tror på en mye lysere fremtid for lille Rita på grunn av Miles2Smiles. Der trenger hun ikke lete så lenge etter et smil. Jeg vet ikke om verken konfirmantene eller jeg noen gang vil glemme Miles2Smiles-besøket vårt. Takk til Gud for slike som Katherine!

41 USKEDALSPOSTEN Side 41 Møte med Afrika! Over: På elvesafari. Lill Myklebust Skaadel saman med konfirmantane Liv Olaug Riisdal og Marthe Jensen Under: I nærleiken av hotellet vårt, Paara Safari Lodge, gjekk det elefanter og tusla roleg i hagene. Farlege? Ja, men ikkje om ein lot dei vera i fred. Over til høyre: På besøk på ein barneskule i Kampala saman med KRIK (Kristen Idrettskontakt) i Uganda. Her leikar dei ein leik saman som to norske jenter som er ute for Strømmestiftelsen i studiepraksis. Klar for Street walk utanfor Child Resturation Outreach (CRO) sitt senter for gatebarn i Mbale, her er vi saman med sosialarbeidarane.

-Haugland var ein god skule - Haugland var ein god skule og den låg på ein fredfylt stad. Side 9

-Haugland var ein god skule - Haugland var ein god skule og den låg på ein fredfylt stad. Side 9 PÅSKA 2006 2. årgang Pris kr. 25.- "Porten til Hardanger"? Bør "Porten til Hardanger" bli mottoet for Uskedalen, som nyttast i all PR- og profileringsverksemd? Eller er til dømes "Sentrum i Kvinnherad"

Detaljer

Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38

Helsing frå den nye presten Sven Harald Nilsen Side 3 Slektslina på Kapteinsgården Side 34-38 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SOMMAREN 2007 3. årgang Pris kr. 40.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22

Sjakk i monotypi Sidene 4-14. Hest er gøy Sidene 14-18. IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 Påska 2012 7. årgang Laussal kr. 50,- Sjakk i monotypi Sidene 4-14 Hest er gøy Sidene 14-18 IKEA i sveitsarhus Side 36-41 Sidene.. Bautaen som vert 100 år. Side 20-22 USKEDALSPOSTEN Side 2 Mannskapet på

Detaljer

Fjelly - hytta som har gjeve ly i 90 år. Side 14-16. Multikunstnar midt i Uskedalen Side 4 og 5.

Fjelly - hytta som har gjeve ly i 90 år. Side 14-16. Multikunstnar midt i Uskedalen Side 4 og 5. PÅSKA 2007 3. årgang Pris kr. 40.- Gründaren av trelastlageret berga båt ved Falklandsøyane Det var Tørris Sveinsen Myklebust (1894/1967) som i 1929 starta ein av Uskedalens mest livskraftige handelsverksemder

Detaljer

Påska 2009 5. årgang Laussal kr. 40,- Nostalgi i Halsabrotet. Einar Gjertsen eig over 30 gamle bilar. Her er A-Forden hans i Halsabrotet.

Påska 2009 5. årgang Laussal kr. 40,- Nostalgi i Halsabrotet. Einar Gjertsen eig over 30 gamle bilar. Her er A-Forden hans i Halsabrotet. Påska 2009 5. årgang Laussal kr. 40,- Nostalgi i Halsabrotet Einar Gjertsen eig over 30 gamle bilar. Her er A-Forden hans i Halsabrotet. Side 20-24 Jørn Øyrehagen Sunde skriv om Steinalderen i Uskedalen.

Detaljer

Kva skjer med julegrana vår?

Kva skjer med julegrana vår? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JULA 2006 2. årgang Laussal kr. 40,- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen.

God Jul. Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13. Julefeiring i ulike land Side 24-27. Lutefisk og lutefisksongen. Jula 2012 8. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Julefeiring i ulike land Side 24-27 Uskedelingen som har hatt verda som arbeidsplass. Side 10-13 Juleminne Side 6-8, 14-20 Lutefisk og lutefisksongen. Side

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

Sommar 2013 8. årgang Laussal kr. 50,- 5. klasse ved Uskedalen oppvekstssenter har skrevet flotte sommerdikt. Side 21-30

Sommar 2013 8. årgang Laussal kr. 50,- 5. klasse ved Uskedalen oppvekstssenter har skrevet flotte sommerdikt. Side 21-30 Sommar 2013 8. årgang Laussal kr. 50,- 5. klasse ved Uskedalen oppvekstssenter har skrevet flotte sommerdikt. Side 21-30 USKEDALSPOSTEN Side 2 På veg til å bli ei turistbygd? Av Ola Matti Mathisen Frå

Detaljer

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag

Kyrkjelydsblad. for Hå. Spretne speidarar. Tema: Ferie. Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47. www.haa.kyrkja.no. Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag Kyrkjelydsblad Nr. 2-2015 29/5-22/8 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Tema: Ferie Spretne speidarar Bygdedag - Ogna, Brusand, Sirevåg i lag side 12 Barnas bursdagsselskap 1 side 13 Ogna-konfirmantar på

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 21 JANUAR 2010 NR 3 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kjempekontrakt til North Cape Minerals FOTO: Sindre Sandnes Dei smiler med god grunn, salsansvarleg

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16

KYRKJEBLAD AUSTEVOLL. Fiskar og bonde HIT ME. Kyrkjelydspedagog. Nr 5-2012 - Årgang 16 Austevoll kyrkjeblad nr 5/2012 1 AUSTEVOLL Nr 5-2012 - Årgang 16 KYRKJEBLAD Gud velsigna Noah og sønene hans og sa til dei: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorda! Over alle dyr på jorda og alle fuglar

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9. Mai. S y k k y l v e n S o g e n e m n d. Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 9 Tirsdag Onsdag torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 1 22 23 24 25 26 29 30 31 Mai Mandag Tirsdag Onsdag T orsdag Fredag Laurdag

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7 g Onsdag torsdag Fredag Laurdag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d Mandag Tirsdag Onsdag

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2007 34. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Skifte av rådmann i Øygarden. Les meir på siste side. Foto: ONT I dette nummeret kan du m.a. lesa: Gamle bilete frå Øygarden... Side 3 Helsing frå

Detaljer

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler

Olaf Moriarty Solstrand. Trolløya. eit godnatteventyr. Solstrand Tekst og Bobler Olaf Moriarty Solstrand Trolløya eit godnatteventyr Solstrand Tekst og Bobler 2013 Solstrand Tekst og Bobler, Ski www.olafsolstrand.no/trolloya/ Omslagsillustrasjon: Ida Eva Neverdahl, jellyvampire.deviantart.com

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer?

To land ein misjon. Nytt fra. Fjellfolkets bibel. Hva skal du i sommer? Nytt fra Møre Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Men har du sett Jesus som lider på korset, Som soner for din skyld, som lindrer din nød. Og har du sett Jesus som står opp av graven,

Detaljer

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014

Vilje av stål. Løvinna for ein kveld. Stord Fitjar. Hugseregel for hjerneslag. Tulipanaksjonen 26. april 2014 INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Stord Fitjar april 2014, 24. årgang INFORMASJONS- OG ANNONSEAVIS 2014 Hugseregel for hjerneslag FAST er hugseregelen for hjerneslag F fjes Ansiktslammingar A Arm-/Fotlammingar S Språk, Språk-og talefor

Detaljer