Nordenkonferansen 2010 i Arendal Organisert av Kongolesisk forening i Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordenkonferansen 2010 i Arendal Organisert av Kongolesisk forening i Arendal"

Transkript

1 Nordenkonferansen 2010 i Arendal Organisert av Kongolesisk forening i Arendal Rapport om konferansen og arbeidsverktøy

2 Rapport fra Nordenkonferansen skrevet av T. Papy Kanda-kanda Nordenkonferansen fant sted som planlagt fra 29. juni til 02. juli. Den var en stor suksess på nesten alle plan. Økonomien var litt utfordrende på slutten fordi det kom uventede utgifter. Konferansen ble større enn forventet på mange måter. Først og fremst på grunn av deltakelse og engasjement. I denne rapporten skal jeg beskrive fra dag til dag og blande med noen bilder. Vi har ikke fått videofilm ennå, men det er noen filmklipp som finnes på som vi brukte til både markedsføring og filming av utvalgte aktiviteter. Alt materiale og linkene som ble brukt for å markedsføre konferansen sendes som vedlegg. 29. juni juni begynte med verksted for barn på Munkehaugen kultursenter fra kl 11 til (Planlagt tid var fra kl 11-15). Det deltok 33 barn, de fleste fra Kongo. På programmet hadde vi følgende: - Litt kort historie om Kongo: Grunnen til at vi valgte å snakke om Kongos historie er at de fleste av barna som bor i Norden har kommet hit via andre land. Dette betyr at de enten bodde i et afrikansk land på mottak noen få år før de kom hit, eller at noen er født og oppvokst i et annet land enn Kongo. Da så vi at de fleste hadde liten eller ingen kjennskap til Kongos historie. Det var utrolig gøy å se barn som prøvde sitt beste å finne Kongo på kart, samt Norge, siden de fleste bor i Norge. De fleste av barna fikk høre for første gang om Okapi (Bildet). Okapi er et dyr som finnes bare i Kongo i hele verden, samt Bonobo (bildet 2). Dette var spennende og noe som barn kunne bli stolt av å høre.

3 - Fortelling fra Kongo som het: Hvorfor skilpadden har spettet og knudret skall: Den handler om skilpadden som drar på fest sammen med fuglene, og får knust skallet da han må hoppe ned etter å ha blitt upopulær. Hvorfor valgte vi å ha en fortelling med i programmet? Fordi fortelling har vært en viktig del av afrikansk kultur generelt. Kulturen begynner å forsvinne etter hvert. Det er trist, særlig for våre barn som bor i Norden. Foreldrene har ikke vanen og tid til å begynne å fortelle barna sine historier. De er blitt opptatt av å lære språket, å finne seg en trygg jobb eller tenker rett og slett på egen framtid. De blir også opptatt av å lære den nordiske kulturen. Det de glemmer er at i den nordiske kulturen er det å lese bøker for barn en del av kulturen og har erstattet de små fortellingene som våre fedre og bestefedre hadde. De glemmer også det viktige afrikanske ordtaket som lyder slik: Når en gammel man dør, er det et helt bibliotek som brennes ned. Dette betyr at gamle folk har mye å fortelle eller formidle til neste generasjon. Dersom de ikke gjør det, dør de med hele kunnskapen de har uten å gi den videre. - Tegning: alle barna som var til stede fikk lov å tegne det de tenker om Kongo, Norge, Afrika, osv. Målet var å bevisstgjøre barna om deres fantasier som er nyttig for alle, at barn også er viktige bidragsytere og at de alle kan noe. Et annet mål var å lære å samarbeide i et team. Derfor tegnet barna sammen på ett ark for å ha helheten. Vi hadde en instruktør, Marie Skeie Bartholdsen, som har jobbet med dette i mange år. Resultat ble utstilt på resten av konferansens dager. Bildene nedenfor viser resultatet. - Lek og Sang: På slutten av programmet ble barna underholdt av Lutanda Mayembe som sang for dem. Det var også noen leker ute slik at barn fra ulike kommuner skulle bli kjent med hverandre. Barn lærte også å klappe Bloksons klappe-lek som var veldig moro for dem. Samme dagen hadde vi filmkveld om Lumumba på biblioteket i auditoriumet. Filmen handlet om hvordan Lumumba og andre kjempet for selvstendighet og hvordan Lumumba ble drept. Denne filmen var veldig rørende, særlig for ungdommer som ikke hadde sett eller hørt om selvstendighetskampen. Ikke bare ungdommer, også noen voksne visste ikke noe om Lumumbas historie.

4 Oppsummering og ønsker videre: Dagen var svært vellykket. Vi hadde planlagt opplegg for maks 20 barn, men det kom 33 barn. De fleste hadde kongolesisk og norsk bakgrunn. De barna som deltok kommer både fra vår kommune (Arendal) og andre kommuner i Norge. Vi hadde dessverre ikke barn fra andre nordiske land på grunn av økonomi. Vi hadde ikke råd og kapasitet til å samle barn fra andre land, ellers måtte de komme med sine foreldre. Derimot syntes deltakere fra andre nordiske landene at det var et veldig bra og inspirerende opplegg som de vil innføre i Danmark og Sverige, samt andre kommuner i Norge. De fleste av foreldrene syntes at opplegget var veldig bra og ønsket å kanskje ha et sånt treff en gang i måneden. Mange av dem oppdaget at det var nyttig for å holde barna oppdatert i forhold til situasjonen i hjemlandet, lære dem hvor de kommer fra for å bygge deres egen stolthet. Det er også viktig i forhold til barnas identitet. Jo tryggere er man på sin kultur, jo lettere er det å lære andres kultur. Det er dette mange strever med i et nytt samfunn. Ikke bare barn, men mange voksne også. Derfor er det vår oppgave å formidle det vi kan til barna våre for å gi dem en trygg og god framtid, selvsagt også med støtte fra myndighetene og organisasjoner som Nordisk kulturfond. I denne rapporten formidler jeg stor takk fra alle foreldre som fikk opplevd dette øyeblikket med sine barn til Nordisk kulturfond som støttet prosjektet. Skrevet av Lutanda Mayembe Rapport fra den 30.juni 2010 Den kongolesiske forening i Arendal organiserte denne konferansen for at befolkningen i de nordiske landene kan bli kjent med Kongo. Målet var ikke bare å nå befolkningen i de nordiske landene, men også de kongolesiske som bor i disse landene fordi noen av oss kom hit som barn og ungdom.

5 86 personer var til stedet denne dagen. Møtet fant sted i bystyresalen og varte fra klokken til og dette møtet hadde Janvier Nzigo og Glodis Ngoie Kabamba som konferansierer. Nzigo åpnet møtet med å ønske alle velkommen til konferansen. 30.juni 2010 var en spesiell dag for kongoleserne fordi siden Belgia var koloniherrer i dette landet, har det gått 50 år siden Kongo ble et fritt land. Kultursjef i Arendal, Kristin Lundby, tok ordet ved å si at Arendal er et flerkulturelt samfunn. Og alle som bor i denne kommune trenger å være trygge. Hun fortsatte å si at det blir spennende å høre om Kongo i dag. Så åpnet hun konferansen offisielt. Prosjektleder Papy Kanda-Kanda snakket om hvorfor vi valgte å arrangere denne konferansen og hvorfor temaet var Vår framtid i Norden og søkelys på Kongo. Han tenkte på hvordan vi kan nå målet med å ha en god framtid i Norden, særlig for vår barn og ungdom. Han siterte Mobutu som var president i Kongo eller ex - Zaire, som sa noe som var veldig viktig. Han sa at: Barn og ungdom er vår framtid. For oss som bor i de nordiske landene er det også viktig å lære barna våre om hvordan man kan leve i et fremmed land og også tenke på sitt hjemland. Det vil si at vi må gjøre alt mulig for at våre barn ikke skal glemme landet sitt. Det er også viktig i et nytt land å lære seg språket for å integrere seg i samfunnet. Språk er en nøkkel. Dette er det viktig at vi formidler til våre barn og ungdommer. Etter dette presenterte han alle gjestene som deltok i konferansen. 1. Nordmenn fra Arendal i Aust-Agder og fra hele Norge. 2. Kongolesere fra Danmark (7 personer). 3. Kongolesere fra Sverige (5 personer) 4. Kongolesere fra Frankrike (4 personer) 5. Kongolesere fra Belgia (2 personer) 6. Journalist fra Conga ya sika (www.congoyasika.com) 7. Bwinja Safari fra Arendal (Foredragsholder) 8. Morten Bøås fra Oslo (Foredragsholder) 9. Baguma Buranga fra Oslo (Foredragsholder) 10. Videoopptak av Jan Egeland (NUPI)

6 11. Kongolesere fra Arendal og andre kommuner i Norge VISNING AV VIDEOOPPTAK AV INTERVJU MED JAN EGELAND ( NUPI) Han hadde ikke anledning til å være til stede, derfor ble det tatt et videoopptak av et intervju gjennomført i Oslo på forhånd. Dette opptaket ble tatt av Fondo Lifenya og intervjuer var Papy Kanda-Kanda. Jan Egeland sa at han har besøkt Kongo mange ganger i samarbeid med FN og har kunnskap om og erfaring fra Kongo. Han snakket om bakgrunnen for konfliktene i Kongo og mulige løsninger han ser for seg. Budskapet til kongoleserne i Norden var at det er kongoleserne selv som sitter med løsningen, ikke andre. Han ga uttrykk for at han selv har håp om at Kongo skal få en god framtid. Videoopptaket sendes til Nordisk kulturfond. BAGUMA BURANGA ( FOREDRAGSHOLDER). Buranga begynte med å si at han kom til Norge som et lite barn. Baguma Buranga er motivert og viser sin engasjement for Kongo. Han snakket ikke bare om seg selv, men brukte anledningen til å snakke om Kongo og hva andre kongolesere burde gjøre. Han var særlig opptatt av at vi må fortelle lokalbefolkningen der vi bor om landet vårt slik at de får økt kunnskap om Kongo. Han sa at han er stolt å være kongolesisk selv om han har bodd nesten hele livet i Norge. Han er også stolt av norske verdier som for eksempel frihet, demokrati, osv. Han sa at frihet betyr å ha anledning til å bevege seg fritt hvor som helst. Det er det ikke alle som har i Kongo. Plyndring av Kongos rikdom begynt i kolonitiden og har vart inntil i dag. Baguma snakket om den historien fra kong Leopold 2 til i dag. Krigen som foregår i Kongo er ikke en etnisk krig som mange vestlige media snakker om, men derimot en økonomisk krig. Mange vestlige selskaper (multinasjonale) og nabolandene har blitt utpekt av mange FN-rapporter. Før var det ikke mange nordmenn som hadde hørt om Kongo eller hadde kjennskap til Kongo. Men på grunn av våre to landsmenn Moland og French som er fengslet i Kisangani, er Kongo blitt kjent. Aviser, tv og radio har snakket veldig mye om Kongo

7 og de to nordmennene. Mange assosierer Kongo med dem, men Kongo er mer enn bare Moland og French. Historien forteller oss at i Kisangani var det mye krig grunn av diamantene som finnes der. Uganda og Rwanda med støtte fra mange vestlige land kriget i Kisangani på grunn av mineralressursene som finnes der. Derfor er lokalbefolkningen skeptiske mot hvite i Kisangani. Det er den forklaringen vi kongolesere kan gi til nordmann som spør om Fresh og Moland, i følge Baguma. BUHENDWA BWINJA CHOUCHOU ( FOREDRAGSHOLDER) Bwinja Safari snakket mye om situasjonen for kvinnene i Kongo før og etter krigen. Hun forklarte hvordan det var i kolonitiden og hvordan det er i dag. Kvinner har hele tiden vært undertrykket og er det inntil i dag. Hun snakket om at av representantene på stortinget, utgjør kvinner bare ca 3 %. I krigsperioden har kvinnenes situasjon blitt enda verre. Hun sa at mange kongolesiske kvinner er utsatt for voldtekter og på grunn av dette mistet de sine nærmeste. Voldtekt brukes som våpen i krigen som foregår i Kongo. Mange av disse kvinnene lider av seksuelt overførbare sykdommer som følge av grusomhetene. De er utestengt av familien, venner og mister verdi som kvinne. De er i en forferdelig situasjon. Kvinnene mangler nesten alt, sånn som medisiner og mat, og de mister håp og meningen med livet. Hun stilte spørsmål om hvordan vi kongolesere (diaspora) som bor i Norden kan komme disse kvinnene til hjelp. På hvilket nivå kan vi samarbeide med skandinaviske myndigheter? Junior Lifenya Fondo er en gutt på 10 år som leste på fransk det siste brevet som Emery Patrice Lumumba skrev til sin familie før han ble myrdet. Et viktig budskap han formidlet i brevet var: Verken brutalitet eller mishandlingen, verken tortur eller lidelse skal tvinge meg til å be om nåde. Jeg foretrekker heller å dø på vegne av mitt folk. Joel Safari og Trecy Kitenge lest dikt om Kongo skrevet av Tchomba Papy Kanda- Kanda. Diktet het mitt Kongo. Det handlet om stolt av å være kongoleser. Så kom en flerkulturell gruppe som heter Da Boom som består av tre jenter og en gutt (på bildet nedenfor). De fremførte en hip hop-dans. Manou Lelo og Lutanda Mayembe hadde en opptreden med sang og gitar. Sangen handler om at Gud bevarer Kongo fra alle grusomheter.

8 MORTEN BØÅS fra FAFO ( FOREDRAGSHOLDER). Han begynte med å gratulere Kongo med 50 års uavhengighet. Han fortsatte med å snakke om hvorfor det er krig i Kongo? Skulle denne feiringen av 50 år av frihet være en fest for kongoleserne? Det tror jeg ikke, sa han. Men det kan være JA, fordi noen av dere fortsatt i livet. Jeg selv har vært i Kongo, sa Bøås, og har møtt kvinner som har blitt voldtatt, og hørt om plyndring av naturressurser. Det er hårreisende å tenke på. I dag er Kongo fortsatt i ruiner med store problemer, spesielt i Øst-Kongo. Hvordan er tilliten til FN-styrken i Kongo? Tilliten er på et svært lavt nivå både på FN, MONUC og det internasjonale samfunnet. MONUC har en oppgave med å beskytte sivilbefolkningen i Kongo, men befolkningen ser ikke at den klarer oppgaven. Det som jeg vet, sa Bøås, er at krigen i Kongo er basert på økonomiske problemer. I dag er Rwanda i første rad i utnyttelse av Kongos naturressurser. Det han tror kan være en løsning er at Kongo trenger en ny MONUC som har en høyere militær og sivil kompetanse enn det som finnes i dag. Hans konklusjon var: For å få fred i Kongo må verdenssamfunnet engasjere seg og kongolesere må ta ansvar for å styre landet godt. Representanter fra kongolesiske foreninger i Norden og andre europeiske land. A. SVERIGE : Fra den svenske delegasjon var det en gutt på 20 år som tok ordet. Han ble født og oppvokst i Sverige. Han sa at det finnes mange måter som man kan integrere seg på i et fremmed land. Han selv brukte musikk for å integrere seg i Stockholm. Han har lært kongolesisk kultur på fester eller sorg. Han har aldri vært i Kongo. Han var fornøyd av å delta på en sånn konferanse hvor han traff mange kongolesere med forskjellige erfaring og botid i Norden. Han sa til de andre ungdommene at det viktig at hver enkelt prøver å finne sin måte å integrere seg på i et nytt samfunn.

9 B. DANMARK: Lederen av den kongolesiske foreningen i Danmark tok ordet og sa at i Danmark er kongoleserne veldig spredt. De er ikke mange som i Norge. Men likevel prøver de å holde kontakt med hverandre gjennom sin forening. Han har snakket om sin erfaring og sa et viktig redskap inn i et nytt samfunn er å lære språket. Etter å ha lært språket kan man integrere seg godt i det landet hvor man befinner seg. Til slutt sa han at vi må jobbe sammen for at landet vårt Kongo kan få fred. Men hvordan skal vi gjøre det? På hvilket nivå? Han sa at den jobben som har begynt i Norge må fortsette i de andre skandinaviske landene (Danmark, Sverige og Finland). C. FRANKRIKE: KALI KABONGO tok ordet ved å si at han kom til Paris i Frankrike i Han nevnte noen punkter som kan være viktig for integrering i Norden: 1. Lære seg språk, fordi de nordiske språkene er forskjellige fra fransk. Det franske språket er vanlig i Kongo, men ikke i norsk, for eksempel. 2. Finne seg jobb: Jobb er veldig viktig i integreringsprosessen. Man møter nye folk og forbedrer språket og kulturforståelsen. 3. Skape eller opprette mange prosjekter: Det betyr å være en del av en forening, delta på det som skjer i lokalsamfunnet. 4. Humanitær gjensidig hjelp: folk kan delta i dugnader, frivillig arbeid, osv D. NORGE: Lederen i den Kongolesiske forening i Arendal, FONDO LIFENYA BAUDOUIN, tok ordet ved å takke alle som deltok i konferansen den Det vil si alle nordmenn, gjester fra Sverige, Danmark, Belgia og Frankrike for den interessen som de hadde vist ved å si ja til konferansen og møte opp. Han takket også den norske regjeringen for å gi oss mulighet til å feire i fred den 50-års jubileum her i Arendal. Han snakket litt Kongo som trenger oss og vi kan hjelpe å bygge Kongo det opp mens vi er her og med det vi lærer her i Norden. Det er vår oppgave å lære lokale befolkningen av

10 nordiske landene om oss og Kongo. Til takket han veldig mye nordisk kulturfond som har støttet konferansen i stor grad. 01. juli 2010 Workshopdagen Skrevet av Papy Kanda-Kanda Vi hadde følgende temaer: 1) Hva menes med språk som nøkkel til integrering? 2) Kommunikasjonsproblematikken blant kongolesere på grunn av forskjellige språk (Kongo har 4 nasjonale hovedspråk: swahili, lingala, tshiluba og kikongo. I tillegg har Kongo fransk som administrativt språk og skolespråk). Kan nordiske språk blir en løsning på problematikken? 3) Vår framtid i Norden med stor vekt på barn og ungdom. - Identitet - Utdanning - Jobbmarked og framtidsplan 4) Mulig samarbeid mellom kongolesere som bor i Norden - På hvilket nivå - Mål 5) Kulturutfordringer i et nytt land: Hvordan beholde sin kultur og lære en ny samtidig? 6) Forståelse og aksept av andres mening, uenighet og annerledeshet som en grunnmur for utvikling. Sammendrag av workshopdagen Denne dagen var bare for kongolesere som skulle diskutere temaene ovenfor. Målet med å ha workshopen bare for kongolesere var at folk skulle føle seg fri til å utrykke

11 seg på språk som de behersker godt. Det deltok 78 kongolesere (ungdommer og voksne) denne dagen. Det kom foredragsholdere fra andre kommuner med kongolesisk bakgrunn som har erfaring innen disse teamene. OLIVIER Chibashimba B kom fra Drammen kommunen og er leder av Norsk kongolesisk solidaritetsforening (NKSF) i Drammen. Han snakket om kommunikasjonsproblematikk i forhold til språket og kongolesisk samhold. Temaet i seg selv er omfattende, men veldig viktig. Det er blant årsakene til krigen i Kongo. I dette temaet kom også personlighet inn i bildet. Dette temaet var så viktig at folk ønsket å ha god tid til å diskutere. JULES BAHATI kom fra Kongolesisk forening i Oslo. Han har snakket om: språk som nøkkel til integrering. Han jobber i barnehage som førskolelærer. Han brukte sin egen erfaring innen bransjen for å vise hvor viktig språket er i et nytt samfunn. Han forklarte forskjellige måter å kommunisere på, blant annet kroppsspråk, lyd, altså det vi hører og sier og til slutt kulturell koding innen et språk. I temaet om vår framtid i Norden med vekt på barn og ungdom fikk alle deltakere mulighet til å uttrykke seg om hva de tenker, hva salgs visjon de har. Disse poengene er en del av vår hovedkonklusjon nedenfor. Janvier Nzigo fra Kristiansand kommune snakket om mulig samarbeid mellom kongolesere som bor i de forskjellige nordiske landene. Dette temaet var en veldig viktig del av vår konferanse som har gitt oss en vei videre. Etter endt workshopdag kommer vi fram til en erklæring som vi kalte Erklæring fra Arendal. Vi har valgt å skrive denne erklæringen på engelsk slik at alle kan ha muligheten til å lese, særlig dem som ikke kan det norske språket. På slutten av dagen leste prosjektleder Papy Kanda-Kanda erklæringen. (Erklæring på fransk)

12 02.juli: Kulturinnslag og fest Ungdommer opptråtte på Kilden ungdomshus I Arendal med motevisning, tradisjonell dans, hip hop, Kongopop, sang osv. Cheik Fita, journalist og instruktør, fortalte en fortelling fra Kongo på fransk. De som ikke kunne fransk falt litt ut. Det kom ca 60 personer for å se på. Det betyr at vi hadde nesten fullt hus. Forestilling varte ca 2 timer. Publikum var fornøyd med forestillingen. Om kvelden hadde vi en stor fest som samlet ca 120 personer på Munkehaugen kultursenter. Kveld begynte med show med Manou og Lutanda med forskjellige sanger. Så kom tale fra kongolesisk forening i Arendal ved Lifenya Fondo som brukte anledningen til å takke alle som tok seg tid til å være med på konferansen. Han sa at han var veldig glad for å se folk fra forskjellige land dele brød med kongolesisk forening. Så til slutt tok prosjektleder Papy Kanda-Kanda ordet. Han snakket om hvordan prosessen hadde vært veldig lang og slitsomt. Han sa at de siste dagene hadde nettene vært korte. Han var utslitt etter mye jobbing med prosjektet. Han sa at prosjekt ble større enn han trodde. Likevel var han glad for å se hvordan konferansen hadde blitt. Det er verdt det, sa han med et smil. Han ønsket at vi må fortsette med arbeidet vi har blitt enige om i erklæringen. Så utfordret han delegasjon fra Danmark om å organisere konferansen neste år, Til slutt takket han alle sammen som deltok på konferansen, særlig alle som har jobbet tett med ham slik at konferansen ble en suksess. Han takket Maman Vero, Tyty Masamba og Maman Ngoie som laget god mat i de fire dagene. Alle ble invitert til å kose seg på fest. Etter endt fest fikk komitéen veldig bra tilbakemelding fra deltakerne.

13 LAUNCH OF THE CONGOLESE DIASPORA INITIATIVE: THE DECLARATION OF ARENDAL By Janvier Mbongo Nzigo I. PRESENTATION On the occasion of the 50 th anniversary of the independence of the Democratic Republic of Congo, different members of the Congolese Diaspora in Norway, together with the support from Congolese living in France, Belgium, Sweden and Denmark; had taken this occasion to discuss the possibilities of a united, strong Congolese organisation that will regroup, and be an umbrella for different Congolese organisations in Scandinavian Countries with a start in Norway. This organisation, the organisation of the Congolese Diaspora in Norway will have clear goals and focuses that ultimately will put the Democratic Republic of Congo in its centre. We see the need for a strong, united Congolese umbrella organisation that will mainly: Take on Congolese cases in the Nordic countries The Democratic Republic of Congo, a landmass 4 times bigger than France and 80 times bigger than its colonial power Belgium; is a country with bigger potential but bigger problems as well. As from the time of independence, the people of the Democratic Republic of Congo have been through some of the worst situations this world has known. As history shows us, the pro-independence events of riots, secession and most importantly the assassination of the country s national hero, Patrice Emery Lumumba triggered the chain of changes that took place in the DR Congo. Thirty years of dictatorship followed by two terrible wars causing mass killings (more than 5 millions), mass rape a total destruction of our country. This situation made us refugees and asylum seekers in different countries, Norway included. Some of the goals that will be at the core of this organisation are: a. Information activities: It is obvious that many people in Norway do not know much about the situation of our country; its history, culture, geography, etc. The Norwegian media seems not to be

14 interested in news events of our country; only recently with the events of Moland and French. When asked about Africa, most Norwegian refers to countries like Kenya, South Africa, Sudan, Tanzania and Ghana; ignoring our majestic country with its entire humanitarian, political and development history and current situation. b. Strengthens the Congolese culture: We are here as expatriates. Some of us came to Norway as United Nations Refugees, asylum seekers, family reunions Some came as adult, but others as children. Those who came at a younger age fall in directly to the Norwegian culture (and way of being) and some totally reject our strong Congolese values. Others even forget or totally ignore our languages. It will be up to a strong, united Congolese Diaspora organisation to deal with this issue. We can do this by holding some cultural events yearly, etc. c. Help to the new comers: We have a country with continuous political instability, conflicts and humanitarian catastrophes There will always be people who will come to Norway from our country and they will need help. This help comes first from the authorities (Introductory Programme, etc) but when they find a well-established Congolese Diaspora, it is easy for them to feel at home. d. Celebrating D.R Congo s Independence Day: A strong and united diaspora will have to celebrate our national day together. Since we are spread all over the country, we can have delegates from different Congolese sub-organisations and families to participate in a more formal celebrations that can be a seminar or conference of 3 days where we can discuss a chosen topic related to the Congolese issues, here in the Diaspora, as well as issues that affect the Dem Rep of Congo, our country. II. SETTING UP OF THE CONGO DIASPORA ORGANISATION Denomination: Norwegian: Organisasjon for den Kongolesiske Diaspora French: L Organisation de la Diaspora Congolaise

15 1st. This is will be an umbrella organisation that will cover small and medium Congolese organisations, families and single Congolese nationals or of Congolese growing up in Norway (The same in Sweden and Danmark). 2nd. The structure of this organisation must and should be purely democratic. The leadership is to be elected by the represented members and those in place at a conference, annual meeting. The elected board is to represent and lead the organisation up to a maximum of time to be set in the terms of the organisation 3rd. The organisation is to be politically independent: no affiliation to any political party here in Norway or at home in the DRCongo. But this doesn t exclude a needed cooperation with the Norwegian government or the Congolese government (if possible and by agreement with the leadership) It is proposed to launch the Organisation s activities on a conference that is to take place in October 2010, in a chosen city. The town of Arendal sounds as a favourable place to host this conference. The city hosted the Nordenkonferanse for kongolesere on the 50 th anniversary of the D.R. Congo, a four days ceremony resulting on this initiative to be known under the name of the declaration of Arendal ; sponsored by Nordisk kulturfond, Arendal Kommune and Aust-Agder fylkeskommune. Rapport skrevet av: - Tchomba Kanda-Kanda Papy - Lutanda Mayembe - Janvier Mongo Nzigo

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere

n rut nytt DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere n rut nytt ET ORGAN FRA NORUT HØST 2010 WWW.NORUT.ORG DET STORE CROSS- CULTURAL KIDS NUMMERET Ruth van Reken & Kjell Østby om parallellen til barn av innvandrere + EN FORTELLING OM VIRKELIGHET, HISTORIE

Detaljer

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge

Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge 1/2012 Innvandrerkvinner - en ressurs i distrikts-norge Foto: Marit Schrøder Elvik Av: Gunhild Thunem, KUN senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innvandrerkvinner en ressurs i distrikts-norge

Detaljer

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza...

Tromsø Gaza 10 år. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001. Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3. Greetings from the Mayor of Gaza... TROMSØ 2001 2011 Tromsø Gaza 10 år Gaza ble Tromsøs vennskapsby i 2001...3 Greetings from the Mayor of Gaza...4 Eng. Rafiq Mekky, Mayor of Gaza Kjære venner i Gaza kjære Gazavenner i Tromsø...5 Arild Hausberg,

Detaljer

Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter. Norge i Afghanistan. Mener militæret har utspilt sin rolle. Dialog om dialogen

Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter. Norge i Afghanistan. Mener militæret har utspilt sin rolle. Dialog om dialogen Dialog med Diaspora Norunn Grande, Nansen Fredssenter Norge i Afghanistan Mener militæret har utspilt sin rolle Dialog om dialogen Dialog som medisin mot ekstremisme Nansen Dialogue Centres welcome Diaspora

Detaljer

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4

F L Y K T N I N G R E G N S K A P E T Alt om mennesker på flukt over hele verden 2 0 0 4 FLYKTNING REGNSKAPET Alt om mennesker på flukt over hele verden 2004 Dette er flyktningregnskapet, en oversikt over flyktninger og internt fordrevne verden over, gitt ut av Flyktningerådet. I dag er RUNDT

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER

RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER 2011 RAPVALG - STEMMEN DIN TELLER Hovedarrangør: Sponsorer: OMOD, KIM og Tomorrow People US Embassy Norway, Lebara Kulturfond, LNU, EMI og IMDi - Det er ordets makt kledd i musikk som teller i Rapvalg.

Detaljer

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning

Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Kampen mot kjønnslemlestelseen ildsjels beretning Stiftelsen Amathea 29.11.2011 ~ 1 ~ Innhold Forord... 5 1. Sammendrag og bakgrunn... 6 1.1 Utdanning og jobb i Norge.... 9 2. Stiftelsen Amathea: formålsparagraf...

Detaljer

Halloween på norsk En eksplorerende studie av et nytt norsk ritual

Halloween på norsk En eksplorerende studie av et nytt norsk ritual Prosjektnotat nr. 22-2013 Virginie Amilien, Ane Ohrvik og Torvald Tangeland En eksplorerende studie av et nytt norsk ritual SIFO 2013 Prosjektnotat nr. 22 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Utgitt 1.november 2013, nr.11

Utgitt 1.november 2013, nr.11 Utgitt 1.november 2013, nr.11 Den nasjonale blodgiverkampanjen ble lansert i Tromsø 11.oktober. Målet var 250 nye blodgivere i Tromsø og 50 nye blodgivere i Harstad. 14-20.oktober var Mangfoldsuka, du

Detaljer

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40

Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 1 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 2 06.03.14 13:40 Master #1 2014.indd 3 06.03.14 13:40 Brigader Leif Schanke 19. september 1916-3. februar 2014 Master #1 2014.indd 4 06.03.14 13:40

Detaljer

Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Indiske minoriteter i Dar es Salaam Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og

Detaljer

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis. Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske drømmer på europeiske gater Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis Afrikanske

Detaljer

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen

Bacheloroppgave. Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Avdeling for økonomi- og ledelsesfag Siri Aune Stigum Bacheloroppgave Forskjeller mellom den norske og amerikanske forretningskulturen Differences between the Norwegian and American business culture Bachelor

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet 6.mnd rapport Oktober '01-mars '02 Jamaica & Norge Rapport utarbeidet av Cecilie Starheim & Camilla Brandsø Megård Innhold: 1.0 JAMAICA 1.1 Sosiale problemer

Detaljer

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3

Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree. Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Han skal ikke knuse et knekket rør og ikke slukke en rykende veke. Es.42.3 Illustrasjonsforo fra Prison Fellowship USA Se mer: www.pfi.org/cot/family/children/angel-tree Mammaer og pappaer får hjelp til

Detaljer

Holbergprisen i skolen. Lykkejegerne. - Hva innebærer lykke for ungdom i Shatila og Stavanger?

Holbergprisen i skolen. Lykkejegerne. - Hva innebærer lykke for ungdom i Shatila og Stavanger? Lykkejegerne - Hva innebærer lykke for ungdom i Shatila og Stavanger? Birgitte Kongsgård Erlend Stene Elise Waldenstrøm Andreas Thorsdalen Tveit VK2, 2007 Stavanger katedralskole Innhold Innledning s.

Detaljer

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Master i sosialt arbeid Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere: En studie av faktorer og prosesser som har vært sentrale for å lykkes

Detaljer

Women s Democratic Participation following the Arab Spring

Women s Democratic Participation following the Arab Spring NUMMER 1 JUNI 2012 NORSKE KVINNELIGE JURISTERS FORENING GRUNNLAGT 1947 WWW.NKJF.NO Women s Democratic Participation following the Arab Spring Impulser fra en global arena JUSTINE Redaksjon Marte Johansen

Detaljer

Ungdom som lever med PC. Birgit Hertzberg Kaare

Ungdom som lever med PC. Birgit Hertzberg Kaare Ungdom som lever med PC Birgit Hertzberg Kaare Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/2004 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET

2FACE MENIGHETSFELLESSKAP. FRA fellesskap TIL ENSOMHET VELKOMMEN ELLER IKKE? Men helt ærlig, hvor kunne denne dama egentlig gå? Tilbake til byen? Tilbake til menigheten? MENIGHETSFELLESSKAP FRA fellesskap TIL ENSOMHET SPEILET Hun stilte seg foran speilet,

Detaljer

Rundt bordet. Master i formgiving, kunst og håndverk Marthe Moe Schøyen HiO Avd EST 15.04.08

Rundt bordet. Master i formgiving, kunst og håndverk Marthe Moe Schøyen HiO Avd EST 15.04.08 Rundt bordet En case-studie av møter gjennom kunst- og håndverksrelaterte aktiviteter på Aktivitetshuset Prindsen Master i formgiving, kunst og håndverk Marthe Moe Schøyen HiO Avd EST 15.04.08 Sammendrag

Detaljer

Yrkesutdanning i Windhoek

Yrkesutdanning i Windhoek Yrkesutdanning i Windhoek Feltarbeidsoppgave fra Windhoek, Namibia Årsstudiet/1. år bachelorprogram i Utviklingsstudier, LUI, Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014 Kandidat 334: Karin Anna Rebecka Karlsson

Detaljer

Somaliere i Norge noen utfordringer...

Somaliere i Norge noen utfordringer... Somaliere i Norge noen utfordringer... I en slik kort oversikt som kommer nedenfor er det selvfølgelig umulig å yte et folk og en nasjon rettferdighet. Vi gir en liten smakebit på landet Somalia og folket

Detaljer

Bibliotekaren. Danske Lise er voluntør i Fjaler. Kvalitet og kulturell nærkontakt. Fra Bislet til Cornichen. Mockumentary fra Vegard Hoel

Bibliotekaren. Danske Lise er voluntør i Fjaler. Kvalitet og kulturell nærkontakt. Fra Bislet til Cornichen. Mockumentary fra Vegard Hoel Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet / 10. årgang / 2002 / NR. 5 Kvalitet og kulturell nærkontakt Danske Lise er voluntør i Fjaler Mockumentary fra Vegard Hoel Fra Bislet til Cornichen Innhold:

Detaljer

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling

Kvinner, klima og bærekrafig utvikling 1 Nr. 1-2012 Tema: Kvinner, klima og bærekrafig utvikling Disse er med og står vakt! HKH Kronprinsesse Mette-Marit Michelle Bachelet Under Secretary General and Excecutive Director, UN Women Erik Solheim

Detaljer

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008

IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 IMPULS NR. 02 20. FEBRUAR 2008 Livet i lokalforeningene Rapport fra JCI Innovation Ski Weekend You are the pilot og Nytt fra Taleakademiet I JCI Oslo Ledersamling 1 side 7 og 8 Europakonferansen i Turku

Detaljer